CSX FÖR ÖVERVAKNING OCH STYRNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSX FÖR ÖVERVAKNING OCH STYRNING"

Transkript

1 CSX FÖR ÖVERVAKNING OCH STYRNING

2 Samarbetet med Cactus har fungerat utmärkt. Mycket beror det på att Cactus är ett lagom stort företag där man alltid känner sig hemma och där man blir väl omhändertagen. Det finns alltid någon att vända sig till. De ställer upp helhjärtat. Stefan Franzén, systemansvarig vid Växjö avloppsreningsverk, Sundet.

3 FRÖNA SÅDDES REDAN PÅ 60-TALET För att vara ett företag i datorbranschen har vi ovanligt lång erfarenhet. Redan 1964 påbörjade vi vårt första datorprojekt. Då var vi en avdelning inom VBB. Cactus Automation AB bildades formellt Då samlades ett antal kreativa programmerare i ett särskilt bolag för att utveckla och sälja datorsystemet Cactus med inriktning på processautomation. Det lilla företaget Jämfört med de stora systemleverantörerna är Cactus ett litet företag. Det ger dig stora fördelar som kund. Du lär känna de personer som arbetar i just ditt projekt. Du vet vem du ska vända dig till för att snabbt få svar på frågor eller för att få en diskussionspartner. Det flexibla företaget I en av våra första broschyrer skrev vi Kom gärna med udda krav och önskemål. Det är en sanning som gäller än i dag. Vi har en platt organisation och arbetar till stor del med egenutvecklad programvara. Det ger oss stora möjligheter att snabbt och till rimliga kostnader modifiera våra standardprogram så att de passar just dina önskemål. ger oss också den tekniska styrkan att genomföra komplicerade projekt där specialister från flera teknikområden måste samarbeta....tillsammans med tunga partners Redan i början av 70-talet blev HP (Hewlett-Packard) vår datorleverantör. Sedan många år är vi auktoriserad HP-partner och återförsäljare. På databassidan arbetar vi med Oracle världens ledande leverantör inom området. Även i detta fall är vi återförsäljare. Och som tror på långa relationer Vi satsar mycket på att bibehålla och supporta våra gamla kunder. Och det har vi hittills lyckats mycket bra med. Flera av våra kunder är inne på sin tredje generation av Cactus. Det är tryggt att veta för dig som ny kund. Det fristående företaget... Vi utvecklar själva vår programvara men integrerar också andras standardprogram. Vi har ingen egen hårdvarutillverkning utan anpassar oss gärna till kundernas önskemål till exempel vid val av styrsystem. Har du flera olika fabrikat ute i processen är inte det något problem. Ge oss bara tillgång till kommunikationsprotokollen så ordnar vi resten....som levererar stora system... Cactus ingår i en stor koncern med teknikinriktade bolag. Det ger oss den nödvändiga ekonomiska styrkan för att vi ska kunna åta oss mångmiljonprojekt. Det

4 CSX ETT FUNKTIONELLT OCH FLEXIBELT KONCEPT CSX är namnet på Cactus överordnade system för övervakning och styrning av processer i vid bemärkelse. En process kan vara alltifrån tågtrafik eller bromsprovning till renvattenproduktion eller aluminiumframställning. CSX är anpassat för att kunna användas inom mycket skiftande tillämpningsområden. Det gäller speciellt i de fall där det ställs höga krav på en god funktion med stabil drift och hög tillgänglighet. De här funktionskraven styr såväl valet av hårdvara med tillhörande systemprogram som utformningen av kundspecifika applikationsprogram. Bäst för uppgiften I olika projekt använder vi produkter som är de bästa för uppgiften. Exempelvis använder vi MatLab för analys/presentation i mätdatorsystem till kärnkraftsverk. Och vi är alltid lyhörda för att i varje projekt integrera etablerade program från andra leverantörer det är kundens önskemål som styr. Investeringsskydd En annan viktig egenskap hos CSX är anpassningen till system som Cactus tidigare levererat. Det är därför möjligt att till rimliga kostnader stegvis byta upp sig till ett nytt CSX-system. Befintliga databaser, kommunikationsprogram och styrprogram kan återanvändas efter smärre justeringar. Det medför att beprövad och väl avtestad kod används i det nya systemet och antalet fel minimeras. Dessutom kan alla gamla lagrade värden föras över. Ingen mätvärdeshistorik går därför förlorad. Knyter samman datoriserade öar I begreppet investeringsskydd ligger också möjligheterna att knyta samman datoriserade öar i processen, där datorsystemen och styrsystemen kan vara av många olika fabrikat. Det förenklar inte bara operatörsarbetet i blandade kontrollrumsmiljöer. Det ökar också säkerheten. All manövrering utförs på ett enhetligt sätt. Informationen söks och visas lika oavsett ursprung.

5 Vi har en mängd understationer av olika fabrikat: Siemens,ABB,Alfa-Laval för att bara nämna några. Här har Cactus CSX visat sin styrka. Systemet är flexibelt och byggt för att klara av att samarbeta med andra system. Anders Moritz, projektchef Tekniska Verken, Linköping.

6 SYSTEMFUNKTIONER CSX är ett utpräglat klient-server-koncept. I den centrala servern finns alla program och all den information som operatörerna (klienterna) behöver. Klientarbetsplatsen kan vara allt från en kraftfull operatörsarbetsplats ned till en enkel nätverksdator eller terminal. Operatörernas möjligheter att påverka process- och datorfunktionerna kan begränsas genom behörighetskontroll. Behörighetsnivån sänks automatiskt till lägsta nivå en viss tid efter senaste kommando på operatörsarbetsplatsen. Det finns även en funktion för automatisk urloggning om arbetsplatsen inte använts under en viss tid. Det ger den fördelen att programlicenser automatiskt frisläpps från inaktiva klienter. Databas utan begränsningar Datahanteringen är uppdelad på två funktioner realtidsinformation och historiska data. Realtidsdatabasen är i sin tur uppdelad på en beskrivande del och en statusdel. Den historiska databasen består av tre delar: 1) korttids- och 2) långtidshistorik samt 3) en separat del för larm och händelser. Databaserna kan hantera ett mycket stort antal variabler. Ibland kan det dock vara praktiskt att dela upp datorsystemet på flera servrar till exempel av geografiska eller anläggningstekniska skäl. Antalet möjliga variabler blir då långt större än vad som praktiskt kan utnyttjas. Uppdelningen på flera servrar betyder inte informationsmässiga begränsningar. Tvärtom är all information tillgänglig vid samtliga operatörsarbetsplatser oberoende av i vilken server informationen lagras. Det innebär att process- och kurvbilder, rapporter etc kan innehålla data från samtliga servrar. Korttids- och långtidshistorik Automatiskt insamlade värden och beräknade värden lagras i basen för korttidshistorik. Denna databas har

7 utvecklats av oss på Cactus för att tillfredsställa processoperatörens behov av snabb information. Långtidshistoriken lagras i en Oracle databas. Det ger stor flexibilitet för rapportgenerering och överföring av data till andra system utanför Cactussystemet. Sådana främmande system kan innehålla allt från tunga managementtillämpningar till normala kontorsrutiner. I CSX ingår funktioner för arkivering av långtidshistorik samt rutiner för återlagring och presentation i form av kurvor eller tabeller. I kurvbilderna ingår flera funktioner: Äkta Zoomfunktion, d v s zoom i lagrade data och inte endast i bilden. Linjalfunktion inklusive eventuella larmgränser såväl numeriskt presenterade som markerade i kurvbilden. Statistikfönster med min-, max- och medelvärden samt standardavvikelser. Varaktighet som konverterar mätvärdeskurvorna till varaktighetsdiagram för respektive variabel. Tidsförskjutning mellan enskilda kurvor inom samma kurvbild. Sparafunktion som överför kurvbildens rådata till en fil som är formatanpassad till Excel. Lagrade data kan även presenteras i andra former som till exempel linjärt samband mellan variabler. Rapporter Ett annat viktigt sätt att visa lagrad information är i rapporter. Driftrapporter. Presentationen av mätvärden mm kundanpassas från fall till fall. Rapportgenerering sker normalt med rapportverktygen till en Oracle databas. Drifttidsrapporter. Innehåller de ackumulerade drifttiderna för de objekt som markerats i databasen. Rapporten kan med fördel exporteras till fristående underhållssystem för att integreras i samordnat underhåll.

8 Larm- och händelselagring Larm och händelser lagras i en separat databas. I denna registreras: Inkommande larm och händelser. Kvittering av larm. Försvinnande larm och händelser. Operatörsingrepp som manöver, börvärdesförändringar m m. Larmbasens storlek bestäms från fall till fall beroende på behovet i den aktuella anläggningen. Storleken kan därför variera från några hundra tusen till flera miljoner registreringar. I CSX finns rutiner för presentation av lokalt tidsmärkta larm, till exempel för registrering av signalföljd. De presenteras i en separat signalföljdslista. Vid fjärröverföring av larm via telefontjänster kan larm från olika anläggningsdelar styras till olika mottagare. Kvittering genom motringning kan ske selektivt för olika larmgrupper via tonvalstelefon och talsvarssystem. Blockering av larmloggning Det finns även en rad funktioner för blockering av larmloggning: Nollspänning. Alla larm utom prioriterade för viss understation blockeras. Pendling. Larm som kommer och försvinner ett visst antal gånger inom kort tid blockeras. Grupp. Alla larm inom en anläggningsdel eller loggrupp kan blockeras. Understation. Alla larm från en angiven understation kan blockeras. Uppspelningsfunktion För speciella tillämpningar finns som tillval en uppspelningsfunktion. Den gör det möjligt att gå tillbaka i tiden och spela upp historiska förlopp baserade på larm och händelser. Förloppet kan följas på processbilder. Själva uppspelningen kan ske stegvis händelse för händelse eller löpande. De som använder systemen tycker att de är lättarbetade. Byte av system har hjälpt oss att göra vårt arbete på mindre tid med bättre resultat. Cactussystemet är också betydligt enklare att arbeta med än tidigare datorsystem. Lars Lindqvist, projektledare Volvo Personvagnar.

9 ARBETSPLATSERNA Vid val av driftdatorsystem är operatörsmiljön användarvänligheten den kanske allra viktigaste faktorn. Cactus har därför lagt ner ett omfattande arbete inom detta område. Vi har till exempel ett genomtänkt och välstrukturerat system för fönsterhantering. Operatören besväras inte av mer information än vad som behövs för stunden. Varje arbetsplats loggas in mot en anläggningsdel eller delsystem. Detta är logiska begrepp och kan avse allt från ett fåtal objekt till den totala processen. Menyer som till exempel Bildvalsmenyer, Förvalda kurvgrupper, Rapporter, Larm- och Händelselistor anpassas automatiskt till valt område. Växla omedelbart Men arbetsplatsen är inte hårt låst till den inloggade processdelen. Med rätt behörighet och utpekning i en förvalslista växlar operatören omedelbart till annat avsnitt eller andra arbetsuppgifter. Operatören har också stor valfrihet att själv anpassa detaljer för sin arbetsplats. Det ökar både trivseln och motivationen. Obegränsat antal objekt Processbilderna kan innehålla obegränsat antal objekt med informationen skiktad i två nivåer. Vi har sedan länge använt bildskärmar med hög upplösning men systemet administrerar automatiskt arbetsplatser med annan upplösning och anpassar textfonter och annat för bästa möjliga läsbarhet. Operatören har också tillgång till ett erkänt snabbt och lättanvänt system för kurvpresentation. Analoga och digitala signaler kan presenteras tillsammans på kurvbilden. Operatören kan även helt fritt komponera sina egna kurvbilder.

10 I FULL BLOM Under hela den för ett datorföretag långa tid som Cactus funnits på marknaden, har utvecklingen gått i ett nästan osannolikt snabbt tempo. Det gäller att välja rätt bland alla utvecklingstrender. Att vaska fram sådant som inte bara har det nya modets prägel utan även innehåller kvaliteter, som står sig på lång sikt. Cactus har kunnat glädjas åt flera sådana lyckade satsningar genom åren: Standardterminaler och sedan persondatorer som operatörsarbetsplatser. Bärbara jourarbetsplatser, som radikalt förbättrade beredskapspersonalens arbetssituation. Byte till nya operativsystem, när dessa nått bra stabilitet. Larmöverföring via teleoperatörernas tjänster. Kommunikation via nätverk och fältbuss. I alla dessa fall var vi först eller bland de första att introducera nyheterna på marknaden. Engagerade medarbetare De här exemplen på lyckade satsningar har vi kunnat uppnå genom att medvetet satsa på att rekrytera och behålla kvalificerade och engagerade medarbetare. Att värna om duktiga medarbetare ser vi som särskilt viktigt, när omvärlden förändras så snabbt. I en turbulent omvärld är också behovet av ett stabilt och förtroendefullt förhållande mellan kund och leverantör extra stort. Långt fram i tiden Kunden måste kunna känna sig övertygad om att det som köps idag till rimlig kostnad kan kompletteras och moderniseras långt fram i tiden. Att Cactus personal kan ge support även på gamla system. Och när den tiden kommer, hjälpa till med överföringen av gamla program till nya hårdvarumiljöer.

11 Samarbetet med Cactus har fungerat mycket bra, trots snål tidplan.vi lade en order i december och installerade systemet i juni följande år. Det är en synnerligen kort tid för ett så komplicerat system. Anders Bengtsson, systemingenjör vid 3:ans reaktor, Forsmark.

12 Cactus Automation AB. Ett SWECO-företag. Krokslätts Fabriker 30, Mölndal Telefon Telefax

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

Ett driftsystem utöver det vanliga.

Ett driftsystem utöver det vanliga. Ett driftsystem utöver det vanliga. Ett driftsystem som utgår ifrån ditt behov. Alla projekt startar med en vision. För oss var det enkelt. Vi ville skapa världens bästa system för din driftorganisation.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

TIDRAPPORTERINGSSYSTEM 1(23) Mälardalens Högskola Västerås 2003-12-15 Institutionen för Datateknik Examensarbete i Datateknik, C-nivå Handledare (Idt): Filip Sebek Handledare (företag): Mohammed El Shobaki TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt!

Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt! Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt! KUNDORIENTERAD SEDAN 1992 1 2 Idus IS ger dig många fördelar Idus har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll. Vår

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Operatörsgränssnitt för manöversystem

Operatörsgränssnitt för manöversystem Operatörsgränssnitt för manöversystem Maria Karimian TRITA-NA-E04111 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld.

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg Så vänder du kaos till total kontroll 20 TechWorld 3 2013 Telefoniguld för it-avdelningen Att smartphones och därmed även företagets telefoni blir it-avdelningens

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer