Avstängd pendeltågstrafik och nya körvägar för bussarna i Södertälje från juni 2011 till hösten 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avstängd pendeltågstrafik och nya körvägar för bussarna i Södertälje från juni 2011 till hösten 2012."

Transkript

1 Nu byggs det för punktligare och tryggare SL-resor i Södertäljeområdet. Avstängd pendeltågstrafik och nya körvägar för bussarna i Södertälje från juni 2011 till hösten Bygginformation Trafikinformation Giltighetstid Gäller 24 juni 2011 och tillsvidare, med reservation för eventuella förändringar. English page 15 Suomenkielinen sivu 18 22

2 Södertälje rustas för framtiden med dubbelspår och nytt stationshus i Södertälje hamn. Nu bygger Trafikverket om det gamla enkelspåret mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn till ett modernt dubbelspår. Detta görs för att din resa ska bli tryggare och för att tågens punktlighet ska förbättras. normalt. Ny, tillfällig bytespunkt mellan pendeltåg och buss blir Östertälje. Vi hoppas på överseende under byggtiden, men också att du kommer att uppskatta resultatet tryggare, enklare och mer pålitliga resor med SL. Samtidigt bygger SL ett nytt stationshus i Södertälje hamn. Det kommer att bli ett ljust och inbjudande hus med modern standard och bättre tillgänglighet för alla. Under perioden juni 2011 till hösten 2012 är tågtrafiken avstängd mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn. Bussarna i Södertälje får nya körvägar och de som reser med pendeltåg får byta på andra ställen än 2

3 Trafikförändringar juni 2011 till hösten 2012 Nytt busslinjenät i Södertälje där ett flertal busslinjer förlängs till Östertälje. Östertälje blir en viktig bytespunkt mellan buss och pendeltåg under tiden tågtrafiken är avstängd mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn. 1 Resande från Stockholm mot Södertälje och omvänt, byter till buss i Östertälje. 2 Resande från Gnesta mot Södertälje och omvänt, byter till buss i Södertälje syd. Inga förändringar för resande mellan Stockholm och Gnesta, byte som vanligt i Södertälje hamn. Mot Stockholm 1 2 3

4 Förändringar i pendeltågstrafiken 24 juni 2011 till 21 augusti 2011 All pendeltågstrafik mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum är inställd under den här perioden. Busstrafiken är omlagd så att resenärer till och från Södertälje centrum kan byta mellan buss och pendeltåg i Östertälje. 22 augusti 2011 till hösten 2012 All pendeltågstrafik mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum är inställd under den här perioden. Busstrafiken är fortfarande omlagd för att underlätta byte till pendeltåg i Östertälje. Tågen från Gnesta går endast till Södertälje hamn. Resande mellan Gnesta och Södertälje centrum byter till buss i Södertälje syd. Inga förändringar sker för resande mellan Stockholm och Gnesta, där byte sker som vanligt i Södertälje hamn. Var 30:e minut går tågen från Stockholm till Södertälje hamn. Övriga tåg vänder i Östertälje. Vilka tåg som går till Södertälje hamn och vilka som vänder i Östertälje, framgår av tidtabellen. 4

5 5 Förändringar i busstrafiken 24 juni 2011 till hösten 2012 Ett flertal områden får omlagda och förlängda busslinjer, framför allt för att underlätta byte till pendeltåg i Östertälje. Hovsjö/Saltskog Stockholm C Linje 762 till Södertälje hamn, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Hovsjö/Saltskog Södertälje C Linje 751, 751Ö och 753 till Södertälje C. Ritorp/Brunnsäng Stockholm C Linje 770 och 757 till Östertälje, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Ritorp/Brunnsäng Södertälje C Linje 751 och 757Ö till Södertälje C. Blombacka/Mariekälla Stockholm C Linje 751Ö till Östertälje, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Blombacka/Mariekälla Södertälje C Linje 751 och 751Ö till Södertälje C. Geneta/Ronna Stockholm C Linje 754Ö och 760Ö till Östertälje, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Linje 762 till Södertälje hamn, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Geneta/Ronna Södertälje C Linje 754Ö, 760Ö och 764 till Södertälje C. Pershagen Stockholm C Linje 754C till Södertälje hamn, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Pershagen Södertälje C Linje 754C och 755C till Södertälje C. Lina hage Stockholm C Linje 787 och 787X till Östertälje, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Linje 762 till Södertälje hamn, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Lina hage Södertälje C Linje 787 och 787X till Södertälje C. Södertälje C Stockholm C Linje 751Ö, 754Ö, 757Ö och 760Ö till Östertälje, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Södertälje C Gnesta Linje 755C till Södertälje syd, byte till pendeltåg mot Gnesta. Gnesta Stockholm C Pendeltåg till Södertälje hamn, byte till pendeltåg mot Stockholm C.

6 Nya linjer/linjesträckningar Linje 751 delas upp i 751 och 751Ö Linje 751 Hovsjö Västergård Södertälje C Brunnsängs C Ritorp Linje 751Ö Hovsjö Västergård Södertälje C Östertälje Linje 754 delas upp i 754C och 754Ö Linje 754C Pershagen Södertälje syd Södertälje hamn Södertälje C Centrifugen Linje 754Ö Geneta (Scaniarinken) Ronna Södertälje C Östertälje Linje 755 ersätts av 755C Linje 755C Pershagen Södertälje syd Södertälje C Astrabacken Linje 757Ö Ritorp Brunnsängs C Södertälje C Östertälje. Linje 760 delas upp i 760C och 760Ö Linje 760C Morabergs trafikplats Södertälje C. Linje 760Ö Geneta (Scaniarinken) Bårstabergen Södertälje C Östertälje Linje 765 får utökad turtäthet från 22 augusti 2011 På morgonen ansluter linje 765 från pendeltåg i Östertälje mot Södertälje syd via Scania tekniskt centrum. På eftermiddagen avgår linje 765 från Södertälje syd via Scania tekniskt centrum med anslutning till pendeltåg i Östertälje. Sträckan Södertälje syd-gärtuna blir oförändrad. Linje 780, 780X, 784, 785, 787 och 787X förlängs från Södertälje C till Östertälje. Tidtabeller Tidtabeller finns på sl.se från 10 maj Tidtabellshäften delas ut från 19 juni Geografisk karta över busstrafiken i Södertälje hittar du på mittuppslaget. För mer information om SL-trafiken se sl.se, mobil.sl.se eller ring SL:s kundtjänst tel

7 En alldeles nödvändig ombyggnad Sträckan mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn är en av Sveriges mest trafikerade. Hittills har hela trafiken gått på ett enda spår, ett så kallat enkelspår, vilket har utnyttjats maximalt under de senaste åren. Därför är Trafikverkets utbyggnad till dubbelspår inte bara bra för dig som reser till eller från Södertälje, utan för pendeltågstrafiken i hela Stockholms län. De nya plattform arna förses med räfflade markeringar, så kallade taktila ledstråk, och nya skyltar. Plattformarna kommer även att höjas så att de hamnar i samma nivå som tågens insteg. En ny infartsparkering kommer att byggas i anslutning till Södertälje hamns station. För mer information om Trafikverkets arbeten se 7 Nya stationen Södertälje hamn blir tillgänglig för alla I Södertälje hamn bygger vi tillsammans med Trafikverket ett nytt, modernt och lättillgängligt stationshus. En ny bred gångtunnel med hissar och rulltrappor leder till stationens plattformar.

8 Ny bussterminal i Östertälje En ny bussterminal öppnas i samband med att busstrafiken i Södertälje läggs om den 24 juni. Det blir nya väderskydd med digitala skyltar vid varje hållplatsläge. Se terminalkarta över Östertälje bussterminal på nästa sida. Illustration Östertälje bussterminal fram till När arbetena är avslutade 2013, kommer den gamla bussterminalen i Östertälje att göras om till en infartsparkering. En cykelparkering kommer att finnas under hela byggtiden. 8 Sweco

9 MÖ Östertälje station Bussterminal Bus Terminal 751Ö Hovsjö via Södertälje C Västergård D 753 Fornhöjden D Nykvarn via Södertälje C Värsta backe 780 A 780X Nykvarn via Södertälje C A F Nynäsvägen 757Ö Hovsjö via Rosenlund Södertälje C 753 B 754Ö 760Ö Geneta (Scaniarinken) via Södertälje C Ronna Ritorp via Södertälje C Brunnsängs C Geneta (Scaniarinken) via Södertälje C Bårstabergen C B C 763 Fornhöjden D Köpmangatan via Gjuteriporten Södertälje C 763 F Geneta (Klockarvägen) via Köpmangatan Ronna 764 G 764 Gärtuna E Nynäshamns station 783 via Vårsta C Ösmo E 783 Södertälje centrum F Mörkö via Södertälje C Järna stn 785 H Överenhörna kyrka 787 via Södertälje C A 787X Nattrafik Night services Norrvrå via Södertälje C Järna stn 784 H Överenhörna kyrka via Södertälje C A 797 Fornhöjden E A Grödingevägen X X 751Ö D B 757Ö E Ö 760Ö C Parkering I G Avstigning 764 H Södertälje syd 765 via Chassieporten H Södertälje centrum 797 via Ritorp F Pendeltåg Commuter train 765 Gärtuna E Ersättningsbuss för pendeltåg mot Stockholm Replacement bus for Commuter train towards Stockholm I 770 Ritorp B Ersättningsbuss för pendeltåg mot Södertälje hamn/gnesta Replacement bus for Commuter train towards Södertälje hamn/gnesta G Giltig fr o m

10 Planerade trafikförändringar i SL-trafiken 2011 S7 Sergels torg Nu bygger vi för framtidens Stockholm. Under 2011 kommer det att märkas mer än vanligt på vissa sträckor i SL-trafiken. Vi ber om överseende med de besvär det kan ge dig, men hoppas samtidigt att du kommer att uppskatta resultatet bättre och långsiktigt hållbara resor i SL-trafiken. Kungsträdgården Nybroplan Styrmansgatan Djurgårdsbron Nordiska museet/vasamuseet Liljevalchs/Gröna Lund Skansen Djurgårdsskolan Bellmansro S7 Waldemarsudde Tunnelbanan Grön linje Hagsätra Gullmarsplan 21 mars 25 september. Tunnelbanan ersätts av bussar. Upprustning av Hagsätragrenens stationer och bana. T-Centralen Gamla stan Vardagar. Kortare schemalagda dagliga trafik stopp ca 10 min på grund av bygget av Citybanan. Röd linje T-Centralen Gamla stan Vardagar. Kortare schemalagda dagliga trafik stopp ca 10 min på grund av bygget av Citybanan. Blå linje Rådhuset Kungsträdgården Vardagar. Kortare schemalagda dagliga trafikstopp ca 20 min på grund av bygget av Citybanan fram till 20 juni. 20 juni 20 oktober: tunnelbanan ersätts av bussar. Blå linjens stationer T-Centralen och Kungsträdgården är avstängda. Tågen vänder vid Rådhuset.

11 Pendeltåg Karlberg Sundbyberg 8 augusti 9 oktober. Glesare trafik än normalt på grund av banarbeten. Stockholm Central Bålsta Från kl den 20 oktober till kl den 25 oktober. All tågtrafik avstängd mellan Stockholm Central och Bålsta. Södertälje hamn Södertälje centrum 24 juni hösten Pendeltågstrafiken ersätts av bussar på grund av dubbelspårsutbyggnad och upprustning av station Södertälje hamn. Östertälje är knutpunkt för busstrafik under ombyggnaden. Stockholm Central Älvsjö Två korta avstängningar per dag på grund av sprängningsarbeten för Citybanan. Västerhaninge Nynäshamn 22 augusti 16 oktober. Pendeltågstrafiken ersätts av bussar på grund av arbetet med Nynäsbanan. Ösmo Nynäshamn 17 oktober 20 november. Pendeltågstrafiken ersätts av bussar på grund av arbetet med Nynäsbanan.

12 ksb e viken Lugnet Tegeltorpet Tegeltorp Kiholmen urskolan gen Korpenhov Hjälmsättra Bergtorp Naturreservat Kvarngär Bråttom Fridshäll Mot Överenhörna kyrka Linanäs Åtorp 7X 78 Linahage 787 Karlsborg Mälareparken 770 OttesångsKrutholmen vägen 75 4Ö Johansberg Ljung Tubo Södertälje 798 Baggåsen Sällskapsholmen Snäckviksskogen Östra Hagalund Oxelgrenshagen 757Ö X 77 0 Brunnsängs centrum Brunnsäng 750 Mälaren Tullan Gränsgården Glasberga krog Getan Lännock Mot Stockholm Tuvängen Weda 979 Listonhill Ekensberg Moraberg Getaskogen en äg Zo n C Zo Limpan Fläsket n Lunde Ritorp 797 Birk avä ge 7 78 Ragnhildsborg Kaxberg Hagen Ritorp Ö 770 Slottsholmen Häst Lilla Ritorp 76 0C Mora Loringe Strömsberg Stora Ritorp Svaldungen 750 Mot Bockholmssättra Fredshamra Lillhamra Kärrhöjden Lina hage 762 Tallby Talbystrand Mälaren Olofskog Oxelby svä rga Busskarta över Södertäljeområdet Kiholm Larslund Lillsved

13 gen vä 754C Köpmangatan Kusens backe 798 Floralunden 79 8 Hovsjö Viberget Ö 79 8 Olovs hage Saltskog Hovsjö 751Ö 753 Södertälje hamn 2 76 Glasberga Skogshyddan Glasbe Lugnet Östertälje Östertälje Igelsta Solhem Östertälje 751Ö 754Ö 757Ö 760Ö X X Igelstaviken 762 C X Ö Hovsjö arbetsområde Ö Ö 0Ö 76 4Ö X Ö Bodaängen 751 Ö 754 C Ö Ö Ö Ö C 754Ö 755C 757Ö 751 Ö C X C Västergård 781 Södertälje centrum Mariekälla Mot Nykvarn Stövelberget Torekällberget Ö Ö Scaniarinken 753 Fornhöjden 763 Fornhöjden Södertälje centrum Badparken 760C Morabergs trafikplats n Rosenlund Geneta Tälje Blombacka 760 Ö 764 Klockarvägen Fiskarslätten Ö 797 X 780 Bårsta 0 78 S S trä ngnä s Djupdal 797 Ö 757 äg e lje rtä e öd 783 Högbergsparken Jakobsdal olm ckh sv o St 760C 755C Centrifugen Grusåsen Ö Ronna Astrabacken 797 Mot Nykvarn X 76 Ö nsudd d Hanstavreten Södra Gärtuna 764 Gärtuna 765 Bondg Karleby Chassieporten Kum

14 756 näs Törbergen Lindholmen Nabbaudd Tvetaberg Södertälje Syd Gläntan C 755C X 788 Halldalen Mot Norrvrå/Skanssundet stugan ta ve vä Lund g en Lerhaga Hallsfjärden Älgberget Ålö Mjölnartorp Sjöstugan Kapellb. 9 Tibble Backen Radhusen G:a Siklöt C Mot Vackstanäs 789 Fruåker Glashyttan Hagalund Knäppe Valsta F Mot Nynäshamns station Halls holme Torpa 78 8 Ramsberg a p Mossängen Allévillan Björkudden Hall Tveta 78 4 Stadan Nabben Talludden 754C Eklund Skarmanstorp Gulliborg C X C Ö X X 754C Hagkärrsvägen Pershagen Ålöström Kvedesta Skorvan 755C Mörtstigen 754C Mot Järna station Bruket Stordalen

15 Södertälje is being prepared for the future with double tracks and a new station building in Södertälje hamn. The Swedish Transport Administration is now replacing the old single track railway between Södertälje centrum and Södertälje hamn with a modern double track, in order to improve safety and punctuality. usually takes the commuter train will have to transfer at a different station. The new, temporary transfer location between commuter trains and buses will be Östertälje. We apologise for this inconvenience, but we hope you will appreciate the results; safer, simpler and more reliable journeys with Stockholm Transport (SL). In addition, Stockholm Transport (SL) is building a new station building in Södertälje hamn. It will be a light and pleasant building of a modern standard with better facilities for everyone. 15 During the period between June 2011 and the autumn of 2012, therefore, there will be no rail traffic between Södertälje centrum and Södertälje hamn. All buses in Södertälje will be assigned new routes and anyone that

16 Changes to the commuter train and bus timetables. Commuter trains 24 June August 2011 There will be no commuter trains between Södertälje hamn and Södertälje centrum during this period. Bus traffic has been re-routed so that passengers to and from Södertälje centrum can transfer between buses and commuter trains in Östertälje. Trains from Gnesta will only go to Södertälje hamn. Passengers travelling between Gnesta and Södertälje centrum should transfer to a bus at Södertälje syd. There will be no changes to traffic between Stockholm and Gnesta, where the transfer location will still be Södertälje hamn. Commuter trains 22 August 2011 until the autumn of 2012 There will be no commuter trains between Södertälje hamn and Södertälje centrum during this period. Bus traffic is still being re-routed to facilitate transfers to commuter trains in Östertälje. Trains will depart every 30 mins from Stockholm for Södertälje hamn. All other trains turn around in Östertälje. Refer to the timetable to see which trains go to Södertälje hamn and which change in Östertälje. Bus traffic 24 June 2011 until the autumn of 2012 A number of areas will receive re-routed and extended bus lines, mainly to facilitate commuter train transfers in Östertälje. Hovsjö/Saltskog Stockholm C Line 762 to Södertälje hamn, transfer to commuter train to Stockholm C. Hovsjö/Saltskog Södertälje C Lines 751, 751Ö and 753 to Södertälje C. Ritorp/Brunnsäng Stockholm C Lines 770 and 757 to Östertälje, transfer to commuter train to Stockholm C. Ritorp/Brunnsäng Södertälje C Lines 751 and 757Ö to Södertälje C. Geneta/Ronna Stockholm C Lines 754Ö and 760Ö to Östertälje, transfer to commuter train to Stockholm C. Line 762 to Södertälje hamn, transfer to commuter train to Stockholm C. Geneta/Ronna Södertälje C Lines 754Ö, 760Ö and 764 to Södertälje C. 16

17 17 Blombacka/Mariekälla Stockholm C Line 751Ö to Östertälje, transfer to commuter train to Stockholm C. Blombacka/Mariekälla Södertälje C Lines 751 and 751Ö to Södertälje C. Pershagen Stockholm C Line 754C to Södertälje hamn, transfer to commuter train to Stockholm C. Pershagen Södertälje C Lines 754C and 755C to Södertälje C. Lina hage Stockholm C Lines 787 and 787X to Östertälje, transfer to commuter train to Stockholm C. Line 762 to Södertälje hamn, transfer to commuter train to Stockholm C. Lina hage Södertälje C Lines 787 and 787X to Södertälje C. Södertälje C Stockholm C Lines 751Ö, 754Ö, 757Ö and 760Ö to Östertälje, transfer to commuter train to Stockholm C. Södertälje C - Gnesta Lines 755C to Södertälje syd, transfer to commuter train to Stockholm C. Gnesta Stockholm C Commuter train to Södertälje hamn, transfer to commuter train to Stockholm C. A number of bus lines are being extended from Södertälje C to Östertälje Lines 780, 780X, 784 and 785. Line 765 will run more regularly after 22 August 2011 In the mornings, line 765 will connect with the commuter train in Östertälje to Södertälje syd via the Scania Technical Centre. In the afternoons, line 765 will depart from Södertälje syd via the Scania Technical Centre connecting with the commuter train in Östertälje. The Södertälje syd - Gärtuna stretch will remain unchanged. Timetables Digital timetables will be available from sl.se from 10 May Printed timetables will be available from 19 June For more information about Stockholm Transport (SL) traffic, visit sl.se, mobil.sl.se or call Stockholm Transport (SL) customer services, tel

18 Södertäljeen rakennetaan tulevaisuutta silmällä pitäen kaksiraiteinen rautatie sekä uusi asemarakennus Södertäljen hamniin. Trafikverket rakentaa vanhan Södertäljen keskustan ja sataman välisen yksiraiteisen rautatien tilalle modernin kaksiraiteisen rautatien. Pyrkimyksenä on parantaa matkustusturvallisuutta ja vähentää junien myöhästelyä. Kesäkuusta 2011 syksyyn 2012 junaliikenne on poikki Södertälje centrum- ja Södertälje hamn -asemien välillä. Södertäljen linjaautoreitteihin tehdään muutoksia, ja paikallisjunilla matkustavat vaihtavat liikennevälinettä muualla kuin normaalisti. Väliaikainen vaihtoasema paikallisjunille ja linja-autoille on Östertälje. Pahoittelemme töiden mahdollisesti aiheuttamia ongelmia ja toivomme, että pidät lopputuloksesta, eli turvallisemmista, yksinkertaisemmista ja luotettavammista matkoista SL:n kyydissä. 18 Samaan aikaan SL rakentaa uuden asemarakennuksen Södertälje hamn -asemalle. Uusimpia standardeja noudattavasta ja esteetöntä kulkua tarjoavasta rakennuksesta tulee valoisa ja houkutteleva.

19 Muutoksia paikallisjuna- ja linja-autoliikenteessä Paikallisjunaliikenne 24. kesäkuuta elokuuta 2011 Paikallisjunat eivät kulje ollenkaan Södertälje hamn- ja Södertälje centrum -asemien väliä tällä aikavälillä. Linja-autoreitteihin tehdään muutoksia, jotta Södertälje centrum -aseman matkustajat voivat vaihtaa linja-autosta paikallisjunaan Östertäljessä. Gnestasta saapuvat junat kulkevat ainoastaan Södertälje hamn -asemalle. Gnestan ja Södertälje centrum -aseman välillä matkustavat vaihtavat linja-autoon Södertälje syd -asemalla. Tukholman ja Gnestan välillä ei tapahdu muutoksia, junaa vaihdetaan kuten ennenkin Södertälje hamn -asemalla. Paikallisjunaliikenne 22. elokuuta 2011 syksy 2012 Paikallisjunat eivät kulje ollenkaan Södertälje hamn- ja Södertälje centrum -asemien väliä tällä aikavälillä. Linja-autoreitteihin tehdyt muutokset ovat yhä voimassa, jotta paikallisjunaan olisi helpompi vaihtaa Östertäljessä. Joka 30. minuutti Tukholmasta lähtee juna Södertälje hamn -asemalle. Muut junat kääntyvät takaisin Östertäljessä. Aikataulusta käy ilmi, mitkä junat jatkavat Södertälje hamn -asemalle ja mitkä jäävät Östertäljeen. Linja-autoliikenne 24. kesäkuuta 2011 syksy 2012 Useilla alueilla linja-autoreitteihin tehdään muutoksia ja reittejä pidennetään. Syynä on etenkin se, että matkustajien olisi helpompi vaihtaa paikallisjunaan Östertäljessä. Hovsjö/Saltskog Stockholm C Linja 762 Södertälje hamn -asemalle, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Hovsjö/Saltskog Södertälje C Linjat 751, 751Ö ja 753 Södertälje C -asemalle. Ritorp/Brunnsäng Stockholm C Linjat 770 ja 757 Östertäljeen, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Ritorp/Brunnsäng Södertälje C Linjat 751 ja 757Ö Södertälje C -asemalle. 19

20 Geneta/Ronna Stockholm C Linjat 754Ö ja 760Ö Östertäljeen, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Linja 762 Södertälje hamn -asemalle, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Geneta/Ronna Södertälje C Linjat 754Ö, 760Ö ja 764 Södertälje C -asemalle. Blombacka/Mariekälla Stockholm C Linja 751Ö Östertäljeen, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Blombacka/Mariekälla Södertälje C Linjat 751 ja 751Ö Södertälje C -asemalle. Pershagen Stockholm C Linja 754C Södertälje hamn -asemalle, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Pershagen Södertälje C Linjat 754C ja 755C Södertälje C -asemalle. Lina hage Stockholm C Linjat 787 ja 787X Östertäljeen, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Linja 762 Södertälje hamn -asemalle, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Lina hage Södertälje C Linjat 787 ja 787X Södertälje C -asemalle. Södertälje C Stockholm C Linjat 751Ö, 754Ö, 757Ö ja 760Ö Östertäljeen, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Södertälje C - Gnesta Linja 755C Södertälje syd -asemalle, vaihto Gnestan suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Gnesta Stockholm C Paikallisjuna Södertälje hamn -asemalle, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Joitain linja-autoreittejä pidennetään Södertälje C -asemalta Östertäljeen Linjat 780, 780X, 784 ja

21 22. elokuuta 2011 lähtien linjan 765 vuoroväli on tiheämpi Aamulla linja 765 ajaa Östertäljen asemalta Södertälje syd -asemalle Scania tekniskt centrumin kautta. Iltapäivällä linja 765 lähtee Södertälje syd -asemalta Scania tekniskt centrumin kautta Östertäljen asemalle, jossa vaihto paikallisjunaan. Södertälje syd -aseman ja Gärtunan välinen reitti ei muutu. Aikataulut Digitaalisia aikatauluja saatavilla osoitteesta sl.se 10. toukokuuta 2011 lähtien. Painettuja aikatauluja saatavilla 19. kesäkuuta 2011 lähtien. 21 Lisätietoja SL-liikenteestä osoitteesta sl.se, mobil.sl.se tai soittamalla SL:n asiakaspalveluun. Puh

22 22

23 23

24 24

25 AB Storstockholms Lokaltrafik För mer information SL:s kundtjänst Telefon mobil.sl.se sl.se SL i samarbete med

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

strafik på föreslås besluta Spårväg City inom 2013-03-11 med stöd att att Sammanfattning Spårvägstrafiken. I enlighet med Stockholms läns

strafik på föreslås besluta Spårväg City inom 2013-03-11 med stöd att att Sammanfattning Spårvägstrafiken. I enlighet med Stockholms läns Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämn nden 2013-04-16 6, punkt 5 1(5) Beslut om allmän trafikpl likt för spårvägs strafik på Spårväg City inom Stockholms stad och Lidingö

Läs mer

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Sammanfattning

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Cykelvägvisningsplan

Cykelvägvisningsplan Samhällsbyggnadskontoret Cykelvägvisningsplan En del i implementeringen av cykelplanen 2014-09-24 Dokumentinformation Titel: Cykelvägvisningsplan En del i implementeringen av cykelplanen Författare: Åsa

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Säljinformation från TiM september 2015

Säljinformation från TiM september 2015 Säljinformation från TiM september 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Traffic information, October 2014 a presentation by Fredrik Jenslin and Carina Holm

Traffic information, October 2014 a presentation by Fredrik Jenslin and Carina Holm 1 Traffic information, October 2014 a presentation by Fredrik Jenslin and Carina Holm 2 Trafikförvaltningen?! 3 Transport Administration Stockholm County Council (SLL) Transport Administration (Public

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:38 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue Hitta till Stockholmsmässan Stockholmsmässan ligger i Älvsjö, drygt en mil söder om Stockholm City. Både bussar och pendeltåg stannar vid Älvsjö station, som är Stockholmsmässans

Läs mer

Bålsta-Stockholm-Västerhaninge-Nynäshamn

Bålsta-Stockholm-Västerhaninge-Nynäshamn Bålsta-Stockholm-Västerhaninge-Nynäshamn Tågnummer 2881 2881 2883 2885 2801 2803 2803 2505 2805 2805 2305 2507 2807 2307 2807 Dagar L,SoH M-F L,SoH L,SoH Dagl M-F L,SoH M-F L SoH M-F M-F SoH M-F L 1 2

Läs mer

Gäller 3/8-12/12 2015

Gäller 3/8-12/12 2015 Bålsta-Stockholm-Västerhaninge-Nynäshamn Tågnummer 2879 2881 2881 2883 2885 2801 2803 2803 2505 2505 2805 2805 2305 2507 2507 Period 3/8 3/8-14/8 17/8-11/12 23/8-6/12 3/8-14/8 17/8-11/12 Dagar Dagl L,SoH

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Sorundanets resvaneundersökning. Nynäshamns kommun 2007. genomförande och resultat

Sorundanets resvaneundersökning. Nynäshamns kommun 2007. genomförande och resultat Sorundanets resvaneundersökning i Nynäshamns kommun 2007 genomförande och resultat Ansvarig för undersökningen: Lena Dafgård Sorundanet det nya lokalpartiet i Nynäshamns kommun. Vi lyssnar, reagerar och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Inledning SL samordnar ett flertal olika investeringar inom ett projekt kallat Trygghetsprojektet. Projektet inför system för kameraövervakning

Läs mer

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä ko. lauttaan. Huom! Reittiä Långnäs Överö ei voi varata.

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä ko. lauttaan. Huom! Reittiä Långnäs Överö ei voi varata. SÖDRA LINJEN 1/1 29/4 OCH 28/9 31/12 2015 GALTBY KÖKAR KYRKOGÅRDSÖ HUSÖ SOTTUNGA ÖVERÖ LÅNGNÄS Veckodag Färja Galtby Kökar Kyrkogårdsö Husö Sottunga Överö Långnäs Måndag G 06:30 07:05 07:50 08:20 09:00

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

BaNoCoSS, Norrfällsviken 13-17 juni 2011. Travelling information

BaNoCoSS, Norrfällsviken 13-17 juni 2011. Travelling information BaNoCoSS, Norrfällsviken 13-17 juni 2011 Travelling information To To Midlanda airport Destination Midlanda (north of Sundsvall) from Arlanda airport 2011-06-12 Arlanda 15.45 Midlanda 16.35 SAS 2011-06-12

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Busstrafiken Stockholm-Haninge, en återblick

Busstrafiken Stockholm-Haninge, en återblick Busstrafiken Stockholm-Haninge, en återblick (Backspegeln nr 5, copyright Mauritz Henriksson 1999 Den första kända busslinjen startades i maj 1916 av Karl Gustav Ferdinand Ring och kördes med två turer

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912 Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund Bridge League of Finland Helsinki, 20080912 Nordiskt mästerskap 05...07 juni 2009 i Finland Nordic Championships 05...07 June, 2009 in Finland Hej alla bridgevänner

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-22 1 Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-15 Björn Holmberg Stabschef 2014-05-22 2 Samhällsuppdraget Genom kollektivtrafiken bidrar Trafikförvaltningen till att Stockholm är Europas mest

Läs mer

Kulturmiljöprogram för Södertälje kommun. Remissversion

Kulturmiljöprogram för Södertälje kommun. Remissversion Kulturmiljöprogram för Södertälje kommun Remissversion Innehållsförteckning KULTURMILJÖPROGRAM FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN MÖRKÖ delprogram 1 (7) Förord 1 Inledning 2 Mörkö socken 4 Planer och säkerställande

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

Trafikplan 2020. Externremiss

Trafikplan 2020. Externremiss Trafikplan 2020 Externremiss Projektledning: Monica Casemyr och Anna Blomquist, SL. Redaktör: Joanna Olsson. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Pernilla Helander, Gunilla Glantz, Paulina Eriksson,

Läs mer

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll Innehåll 2011-12-16 RTN 2008-0291 Bakgrund och problembeskrivning... 3 Åtgärder och fortsatt arbete... 3 Bättre kommunikationer inom Arlandaområdet... 5 Förbättra tillgängligheten med buss till Arlanda...

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Re.Synpunkter: Mobility management-plan för Huddinge kommun vs Remissutgåva

Re.Synpunkter: Mobility management-plan för Huddinge kommun vs Remissutgåva 1 ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard Jessica Elmgren Projektledare Mobility management, Hållbart resande HUDDINGE KOMMUN 141 85 Huddinge

Läs mer

- Både bättre och billigare än spårväg

- Både bättre och billigare än spårväg Bus Rapid Transit - Både bättre och billigare än spårväg Lunchseminarium den 21 juni i Oslo, WSP Analys & Strategi BRT-buss i Leeds, Streetcar, Storbritannien Foto: Volvo 2011-06-21 Vad är BRT? Fordonen

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Markanvisning i Södertälje 2013

Markanvisning i Södertälje 2013 Samhällsbyggnadskontoret Markanvisning i Södertälje 2013 FRAMTID SÖDERTÄLJE Anmäl ditt intresse! Var med och bygg och utveckla Södertälje Södertälje kommun avser sälja mark inom nio områden för bostadsproduktion

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24 1(5) Handläggare Eva Ness8 Infosäk. klass Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö Tid: Torsdag 24 april 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Hos TF, Lindhagensgatan 100, T-Centralen

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckning Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Måndag 30 november, kl. 10:00 12:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Samrådsdokument inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016

Samrådsdokument inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 1(41) Handläggare Sara Catoni Sändlista Samtliga ledamöter i Trafiknämnden Samrådsdokument inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Cykel, kollektivtrafik och SL

Cykel, kollektivtrafik och SL Baksidan på en fransk distansbuss med plats för sex cyklar. Enkel, säker och snabb upphängning. Cykel, kollektivtrafik och SL Lägesrapport 2010-10-20 Krister@Spolander.se 070-4217036, 08-7200125 2 Det

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Hela gemensam TIDNINGE N FÖR DIG SOM ARB e ETAR FÖR SL- s TRAFIKEN resa NR 2 2011

Hela gemensam TIDNINGE N FÖR DIG SOM ARB e ETAR FÖR SL- s TRAFIKEN resa NR 2 2011 Hela resan TIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR FÖR SL-TRAFIKEN NR 2 2011 En gemensam resa Tema: Stockholm växer SL bygger Stockholm Bra information A och O Morgonrusning på Gullmarsplan Äkta ångbåt i sommar

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia Alla ska känna sig välkomna till Elmia Elmia är så anpassat, att även personer med en funktionsnedsättning har tillgänglighet till utställningsmontrar,

Läs mer

BÅTBUSSTIDER 1 juni - 31 augusti 2014. Öluffa med Båtbuss linje 95 till/från Karlstad, Hammarö och Kristinehamn!

BÅTBUSSTIDER 1 juni - 31 augusti 2014. Öluffa med Båtbuss linje 95 till/från Karlstad, Hammarö och Kristinehamn! TIDER 1 juni - 31 augusti 2014 Öluffa med Båtbuss linje 95 till/från Karlstad, Hammarö och Kristinehamn! PRISER PRISER Vuxen 26- år Ungdom 20-25 år Skolung. 0-19 år Student * 26- år Senior 65- år Enkelbiljett

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

REGIONALT TÅGSTOPP JÄRNA

REGIONALT TÅGSTOPP JÄRNA REGIONALT TÅGSTOPP JÄRNA Version 8 Stockholm 2009-01-23 SWECO Infrastructure AB Edit Knutas Uppdragsnummer 2125237000 SWECO Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer