Avstängd pendeltågstrafik och nya körvägar för bussarna i Södertälje från juni 2011 till hösten 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avstängd pendeltågstrafik och nya körvägar för bussarna i Södertälje från juni 2011 till hösten 2012."

Transkript

1 Nu byggs det för punktligare och tryggare SL-resor i Södertäljeområdet. Avstängd pendeltågstrafik och nya körvägar för bussarna i Södertälje från juni 2011 till hösten Bygginformation Trafikinformation Giltighetstid Gäller 24 juni 2011 och tillsvidare, med reservation för eventuella förändringar. English page 15 Suomenkielinen sivu 18 22

2 Södertälje rustas för framtiden med dubbelspår och nytt stationshus i Södertälje hamn. Nu bygger Trafikverket om det gamla enkelspåret mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn till ett modernt dubbelspår. Detta görs för att din resa ska bli tryggare och för att tågens punktlighet ska förbättras. normalt. Ny, tillfällig bytespunkt mellan pendeltåg och buss blir Östertälje. Vi hoppas på överseende under byggtiden, men också att du kommer att uppskatta resultatet tryggare, enklare och mer pålitliga resor med SL. Samtidigt bygger SL ett nytt stationshus i Södertälje hamn. Det kommer att bli ett ljust och inbjudande hus med modern standard och bättre tillgänglighet för alla. Under perioden juni 2011 till hösten 2012 är tågtrafiken avstängd mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn. Bussarna i Södertälje får nya körvägar och de som reser med pendeltåg får byta på andra ställen än 2

3 Trafikförändringar juni 2011 till hösten 2012 Nytt busslinjenät i Södertälje där ett flertal busslinjer förlängs till Östertälje. Östertälje blir en viktig bytespunkt mellan buss och pendeltåg under tiden tågtrafiken är avstängd mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn. 1 Resande från Stockholm mot Södertälje och omvänt, byter till buss i Östertälje. 2 Resande från Gnesta mot Södertälje och omvänt, byter till buss i Södertälje syd. Inga förändringar för resande mellan Stockholm och Gnesta, byte som vanligt i Södertälje hamn. Mot Stockholm 1 2 3

4 Förändringar i pendeltågstrafiken 24 juni 2011 till 21 augusti 2011 All pendeltågstrafik mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum är inställd under den här perioden. Busstrafiken är omlagd så att resenärer till och från Södertälje centrum kan byta mellan buss och pendeltåg i Östertälje. 22 augusti 2011 till hösten 2012 All pendeltågstrafik mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum är inställd under den här perioden. Busstrafiken är fortfarande omlagd för att underlätta byte till pendeltåg i Östertälje. Tågen från Gnesta går endast till Södertälje hamn. Resande mellan Gnesta och Södertälje centrum byter till buss i Södertälje syd. Inga förändringar sker för resande mellan Stockholm och Gnesta, där byte sker som vanligt i Södertälje hamn. Var 30:e minut går tågen från Stockholm till Södertälje hamn. Övriga tåg vänder i Östertälje. Vilka tåg som går till Södertälje hamn och vilka som vänder i Östertälje, framgår av tidtabellen. 4

5 5 Förändringar i busstrafiken 24 juni 2011 till hösten 2012 Ett flertal områden får omlagda och förlängda busslinjer, framför allt för att underlätta byte till pendeltåg i Östertälje. Hovsjö/Saltskog Stockholm C Linje 762 till Södertälje hamn, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Hovsjö/Saltskog Södertälje C Linje 751, 751Ö och 753 till Södertälje C. Ritorp/Brunnsäng Stockholm C Linje 770 och 757 till Östertälje, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Ritorp/Brunnsäng Södertälje C Linje 751 och 757Ö till Södertälje C. Blombacka/Mariekälla Stockholm C Linje 751Ö till Östertälje, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Blombacka/Mariekälla Södertälje C Linje 751 och 751Ö till Södertälje C. Geneta/Ronna Stockholm C Linje 754Ö och 760Ö till Östertälje, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Linje 762 till Södertälje hamn, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Geneta/Ronna Södertälje C Linje 754Ö, 760Ö och 764 till Södertälje C. Pershagen Stockholm C Linje 754C till Södertälje hamn, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Pershagen Södertälje C Linje 754C och 755C till Södertälje C. Lina hage Stockholm C Linje 787 och 787X till Östertälje, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Linje 762 till Södertälje hamn, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Lina hage Södertälje C Linje 787 och 787X till Södertälje C. Södertälje C Stockholm C Linje 751Ö, 754Ö, 757Ö och 760Ö till Östertälje, byte till pendeltåg mot Stockholm C. Södertälje C Gnesta Linje 755C till Södertälje syd, byte till pendeltåg mot Gnesta. Gnesta Stockholm C Pendeltåg till Södertälje hamn, byte till pendeltåg mot Stockholm C.

6 Nya linjer/linjesträckningar Linje 751 delas upp i 751 och 751Ö Linje 751 Hovsjö Västergård Södertälje C Brunnsängs C Ritorp Linje 751Ö Hovsjö Västergård Södertälje C Östertälje Linje 754 delas upp i 754C och 754Ö Linje 754C Pershagen Södertälje syd Södertälje hamn Södertälje C Centrifugen Linje 754Ö Geneta (Scaniarinken) Ronna Södertälje C Östertälje Linje 755 ersätts av 755C Linje 755C Pershagen Södertälje syd Södertälje C Astrabacken Linje 757Ö Ritorp Brunnsängs C Södertälje C Östertälje. Linje 760 delas upp i 760C och 760Ö Linje 760C Morabergs trafikplats Södertälje C. Linje 760Ö Geneta (Scaniarinken) Bårstabergen Södertälje C Östertälje Linje 765 får utökad turtäthet från 22 augusti 2011 På morgonen ansluter linje 765 från pendeltåg i Östertälje mot Södertälje syd via Scania tekniskt centrum. På eftermiddagen avgår linje 765 från Södertälje syd via Scania tekniskt centrum med anslutning till pendeltåg i Östertälje. Sträckan Södertälje syd-gärtuna blir oförändrad. Linje 780, 780X, 784, 785, 787 och 787X förlängs från Södertälje C till Östertälje. Tidtabeller Tidtabeller finns på sl.se från 10 maj Tidtabellshäften delas ut från 19 juni Geografisk karta över busstrafiken i Södertälje hittar du på mittuppslaget. För mer information om SL-trafiken se sl.se, mobil.sl.se eller ring SL:s kundtjänst tel

7 En alldeles nödvändig ombyggnad Sträckan mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn är en av Sveriges mest trafikerade. Hittills har hela trafiken gått på ett enda spår, ett så kallat enkelspår, vilket har utnyttjats maximalt under de senaste åren. Därför är Trafikverkets utbyggnad till dubbelspår inte bara bra för dig som reser till eller från Södertälje, utan för pendeltågstrafiken i hela Stockholms län. De nya plattform arna förses med räfflade markeringar, så kallade taktila ledstråk, och nya skyltar. Plattformarna kommer även att höjas så att de hamnar i samma nivå som tågens insteg. En ny infartsparkering kommer att byggas i anslutning till Södertälje hamns station. För mer information om Trafikverkets arbeten se 7 Nya stationen Södertälje hamn blir tillgänglig för alla I Södertälje hamn bygger vi tillsammans med Trafikverket ett nytt, modernt och lättillgängligt stationshus. En ny bred gångtunnel med hissar och rulltrappor leder till stationens plattformar.

8 Ny bussterminal i Östertälje En ny bussterminal öppnas i samband med att busstrafiken i Södertälje läggs om den 24 juni. Det blir nya väderskydd med digitala skyltar vid varje hållplatsläge. Se terminalkarta över Östertälje bussterminal på nästa sida. Illustration Östertälje bussterminal fram till När arbetena är avslutade 2013, kommer den gamla bussterminalen i Östertälje att göras om till en infartsparkering. En cykelparkering kommer att finnas under hela byggtiden. 8 Sweco

9 MÖ Östertälje station Bussterminal Bus Terminal 751Ö Hovsjö via Södertälje C Västergård D 753 Fornhöjden D Nykvarn via Södertälje C Värsta backe 780 A 780X Nykvarn via Södertälje C A F Nynäsvägen 757Ö Hovsjö via Rosenlund Södertälje C 753 B 754Ö 760Ö Geneta (Scaniarinken) via Södertälje C Ronna Ritorp via Södertälje C Brunnsängs C Geneta (Scaniarinken) via Södertälje C Bårstabergen C B C 763 Fornhöjden D Köpmangatan via Gjuteriporten Södertälje C 763 F Geneta (Klockarvägen) via Köpmangatan Ronna 764 G 764 Gärtuna E Nynäshamns station 783 via Vårsta C Ösmo E 783 Södertälje centrum F Mörkö via Södertälje C Järna stn 785 H Överenhörna kyrka 787 via Södertälje C A 787X Nattrafik Night services Norrvrå via Södertälje C Järna stn 784 H Överenhörna kyrka via Södertälje C A 797 Fornhöjden E A Grödingevägen X X 751Ö D B 757Ö E Ö 760Ö C Parkering I G Avstigning 764 H Södertälje syd 765 via Chassieporten H Södertälje centrum 797 via Ritorp F Pendeltåg Commuter train 765 Gärtuna E Ersättningsbuss för pendeltåg mot Stockholm Replacement bus for Commuter train towards Stockholm I 770 Ritorp B Ersättningsbuss för pendeltåg mot Södertälje hamn/gnesta Replacement bus for Commuter train towards Södertälje hamn/gnesta G Giltig fr o m

10 Planerade trafikförändringar i SL-trafiken 2011 S7 Sergels torg Nu bygger vi för framtidens Stockholm. Under 2011 kommer det att märkas mer än vanligt på vissa sträckor i SL-trafiken. Vi ber om överseende med de besvär det kan ge dig, men hoppas samtidigt att du kommer att uppskatta resultatet bättre och långsiktigt hållbara resor i SL-trafiken. Kungsträdgården Nybroplan Styrmansgatan Djurgårdsbron Nordiska museet/vasamuseet Liljevalchs/Gröna Lund Skansen Djurgårdsskolan Bellmansro S7 Waldemarsudde Tunnelbanan Grön linje Hagsätra Gullmarsplan 21 mars 25 september. Tunnelbanan ersätts av bussar. Upprustning av Hagsätragrenens stationer och bana. T-Centralen Gamla stan Vardagar. Kortare schemalagda dagliga trafik stopp ca 10 min på grund av bygget av Citybanan. Röd linje T-Centralen Gamla stan Vardagar. Kortare schemalagda dagliga trafik stopp ca 10 min på grund av bygget av Citybanan. Blå linje Rådhuset Kungsträdgården Vardagar. Kortare schemalagda dagliga trafikstopp ca 20 min på grund av bygget av Citybanan fram till 20 juni. 20 juni 20 oktober: tunnelbanan ersätts av bussar. Blå linjens stationer T-Centralen och Kungsträdgården är avstängda. Tågen vänder vid Rådhuset.

11 Pendeltåg Karlberg Sundbyberg 8 augusti 9 oktober. Glesare trafik än normalt på grund av banarbeten. Stockholm Central Bålsta Från kl den 20 oktober till kl den 25 oktober. All tågtrafik avstängd mellan Stockholm Central och Bålsta. Södertälje hamn Södertälje centrum 24 juni hösten Pendeltågstrafiken ersätts av bussar på grund av dubbelspårsutbyggnad och upprustning av station Södertälje hamn. Östertälje är knutpunkt för busstrafik under ombyggnaden. Stockholm Central Älvsjö Två korta avstängningar per dag på grund av sprängningsarbeten för Citybanan. Västerhaninge Nynäshamn 22 augusti 16 oktober. Pendeltågstrafiken ersätts av bussar på grund av arbetet med Nynäsbanan. Ösmo Nynäshamn 17 oktober 20 november. Pendeltågstrafiken ersätts av bussar på grund av arbetet med Nynäsbanan.

12 ksb e viken Lugnet Tegeltorpet Tegeltorp Kiholmen urskolan gen Korpenhov Hjälmsättra Bergtorp Naturreservat Kvarngär Bråttom Fridshäll Mot Överenhörna kyrka Linanäs Åtorp 7X 78 Linahage 787 Karlsborg Mälareparken 770 OttesångsKrutholmen vägen 75 4Ö Johansberg Ljung Tubo Södertälje 798 Baggåsen Sällskapsholmen Snäckviksskogen Östra Hagalund Oxelgrenshagen 757Ö X 77 0 Brunnsängs centrum Brunnsäng 750 Mälaren Tullan Gränsgården Glasberga krog Getan Lännock Mot Stockholm Tuvängen Weda 979 Listonhill Ekensberg Moraberg Getaskogen en äg Zo n C Zo Limpan Fläsket n Lunde Ritorp 797 Birk avä ge 7 78 Ragnhildsborg Kaxberg Hagen Ritorp Ö 770 Slottsholmen Häst Lilla Ritorp 76 0C Mora Loringe Strömsberg Stora Ritorp Svaldungen 750 Mot Bockholmssättra Fredshamra Lillhamra Kärrhöjden Lina hage 762 Tallby Talbystrand Mälaren Olofskog Oxelby svä rga Busskarta över Södertäljeområdet Kiholm Larslund Lillsved

13 gen vä 754C Köpmangatan Kusens backe 798 Floralunden 79 8 Hovsjö Viberget Ö 79 8 Olovs hage Saltskog Hovsjö 751Ö 753 Södertälje hamn 2 76 Glasberga Skogshyddan Glasbe Lugnet Östertälje Östertälje Igelsta Solhem Östertälje 751Ö 754Ö 757Ö 760Ö X X Igelstaviken 762 C X Ö Hovsjö arbetsområde Ö Ö 0Ö 76 4Ö X Ö Bodaängen 751 Ö 754 C Ö Ö Ö Ö C 754Ö 755C 757Ö 751 Ö C X C Västergård 781 Södertälje centrum Mariekälla Mot Nykvarn Stövelberget Torekällberget Ö Ö Scaniarinken 753 Fornhöjden 763 Fornhöjden Södertälje centrum Badparken 760C Morabergs trafikplats n Rosenlund Geneta Tälje Blombacka 760 Ö 764 Klockarvägen Fiskarslätten Ö 797 X 780 Bårsta 0 78 S S trä ngnä s Djupdal 797 Ö 757 äg e lje rtä e öd 783 Högbergsparken Jakobsdal olm ckh sv o St 760C 755C Centrifugen Grusåsen Ö Ronna Astrabacken 797 Mot Nykvarn X 76 Ö nsudd d Hanstavreten Södra Gärtuna 764 Gärtuna 765 Bondg Karleby Chassieporten Kum

14 756 näs Törbergen Lindholmen Nabbaudd Tvetaberg Södertälje Syd Gläntan C 755C X 788 Halldalen Mot Norrvrå/Skanssundet stugan ta ve vä Lund g en Lerhaga Hallsfjärden Älgberget Ålö Mjölnartorp Sjöstugan Kapellb. 9 Tibble Backen Radhusen G:a Siklöt C Mot Vackstanäs 789 Fruåker Glashyttan Hagalund Knäppe Valsta F Mot Nynäshamns station Halls holme Torpa 78 8 Ramsberg a p Mossängen Allévillan Björkudden Hall Tveta 78 4 Stadan Nabben Talludden 754C Eklund Skarmanstorp Gulliborg C X C Ö X X 754C Hagkärrsvägen Pershagen Ålöström Kvedesta Skorvan 755C Mörtstigen 754C Mot Järna station Bruket Stordalen

15 Södertälje is being prepared for the future with double tracks and a new station building in Södertälje hamn. The Swedish Transport Administration is now replacing the old single track railway between Södertälje centrum and Södertälje hamn with a modern double track, in order to improve safety and punctuality. usually takes the commuter train will have to transfer at a different station. The new, temporary transfer location between commuter trains and buses will be Östertälje. We apologise for this inconvenience, but we hope you will appreciate the results; safer, simpler and more reliable journeys with Stockholm Transport (SL). In addition, Stockholm Transport (SL) is building a new station building in Södertälje hamn. It will be a light and pleasant building of a modern standard with better facilities for everyone. 15 During the period between June 2011 and the autumn of 2012, therefore, there will be no rail traffic between Södertälje centrum and Södertälje hamn. All buses in Södertälje will be assigned new routes and anyone that

16 Changes to the commuter train and bus timetables. Commuter trains 24 June August 2011 There will be no commuter trains between Södertälje hamn and Södertälje centrum during this period. Bus traffic has been re-routed so that passengers to and from Södertälje centrum can transfer between buses and commuter trains in Östertälje. Trains from Gnesta will only go to Södertälje hamn. Passengers travelling between Gnesta and Södertälje centrum should transfer to a bus at Södertälje syd. There will be no changes to traffic between Stockholm and Gnesta, where the transfer location will still be Södertälje hamn. Commuter trains 22 August 2011 until the autumn of 2012 There will be no commuter trains between Södertälje hamn and Södertälje centrum during this period. Bus traffic is still being re-routed to facilitate transfers to commuter trains in Östertälje. Trains will depart every 30 mins from Stockholm for Södertälje hamn. All other trains turn around in Östertälje. Refer to the timetable to see which trains go to Södertälje hamn and which change in Östertälje. Bus traffic 24 June 2011 until the autumn of 2012 A number of areas will receive re-routed and extended bus lines, mainly to facilitate commuter train transfers in Östertälje. Hovsjö/Saltskog Stockholm C Line 762 to Södertälje hamn, transfer to commuter train to Stockholm C. Hovsjö/Saltskog Södertälje C Lines 751, 751Ö and 753 to Södertälje C. Ritorp/Brunnsäng Stockholm C Lines 770 and 757 to Östertälje, transfer to commuter train to Stockholm C. Ritorp/Brunnsäng Södertälje C Lines 751 and 757Ö to Södertälje C. Geneta/Ronna Stockholm C Lines 754Ö and 760Ö to Östertälje, transfer to commuter train to Stockholm C. Line 762 to Södertälje hamn, transfer to commuter train to Stockholm C. Geneta/Ronna Södertälje C Lines 754Ö, 760Ö and 764 to Södertälje C. 16

17 17 Blombacka/Mariekälla Stockholm C Line 751Ö to Östertälje, transfer to commuter train to Stockholm C. Blombacka/Mariekälla Södertälje C Lines 751 and 751Ö to Södertälje C. Pershagen Stockholm C Line 754C to Södertälje hamn, transfer to commuter train to Stockholm C. Pershagen Södertälje C Lines 754C and 755C to Södertälje C. Lina hage Stockholm C Lines 787 and 787X to Östertälje, transfer to commuter train to Stockholm C. Line 762 to Södertälje hamn, transfer to commuter train to Stockholm C. Lina hage Södertälje C Lines 787 and 787X to Södertälje C. Södertälje C Stockholm C Lines 751Ö, 754Ö, 757Ö and 760Ö to Östertälje, transfer to commuter train to Stockholm C. Södertälje C - Gnesta Lines 755C to Södertälje syd, transfer to commuter train to Stockholm C. Gnesta Stockholm C Commuter train to Södertälje hamn, transfer to commuter train to Stockholm C. A number of bus lines are being extended from Södertälje C to Östertälje Lines 780, 780X, 784 and 785. Line 765 will run more regularly after 22 August 2011 In the mornings, line 765 will connect with the commuter train in Östertälje to Södertälje syd via the Scania Technical Centre. In the afternoons, line 765 will depart from Södertälje syd via the Scania Technical Centre connecting with the commuter train in Östertälje. The Södertälje syd - Gärtuna stretch will remain unchanged. Timetables Digital timetables will be available from sl.se from 10 May Printed timetables will be available from 19 June For more information about Stockholm Transport (SL) traffic, visit sl.se, mobil.sl.se or call Stockholm Transport (SL) customer services, tel

18 Södertäljeen rakennetaan tulevaisuutta silmällä pitäen kaksiraiteinen rautatie sekä uusi asemarakennus Södertäljen hamniin. Trafikverket rakentaa vanhan Södertäljen keskustan ja sataman välisen yksiraiteisen rautatien tilalle modernin kaksiraiteisen rautatien. Pyrkimyksenä on parantaa matkustusturvallisuutta ja vähentää junien myöhästelyä. Kesäkuusta 2011 syksyyn 2012 junaliikenne on poikki Södertälje centrum- ja Södertälje hamn -asemien välillä. Södertäljen linjaautoreitteihin tehdään muutoksia, ja paikallisjunilla matkustavat vaihtavat liikennevälinettä muualla kuin normaalisti. Väliaikainen vaihtoasema paikallisjunille ja linja-autoille on Östertälje. Pahoittelemme töiden mahdollisesti aiheuttamia ongelmia ja toivomme, että pidät lopputuloksesta, eli turvallisemmista, yksinkertaisemmista ja luotettavammista matkoista SL:n kyydissä. 18 Samaan aikaan SL rakentaa uuden asemarakennuksen Södertälje hamn -asemalle. Uusimpia standardeja noudattavasta ja esteetöntä kulkua tarjoavasta rakennuksesta tulee valoisa ja houkutteleva.

19 Muutoksia paikallisjuna- ja linja-autoliikenteessä Paikallisjunaliikenne 24. kesäkuuta elokuuta 2011 Paikallisjunat eivät kulje ollenkaan Södertälje hamn- ja Södertälje centrum -asemien väliä tällä aikavälillä. Linja-autoreitteihin tehdään muutoksia, jotta Södertälje centrum -aseman matkustajat voivat vaihtaa linja-autosta paikallisjunaan Östertäljessä. Gnestasta saapuvat junat kulkevat ainoastaan Södertälje hamn -asemalle. Gnestan ja Södertälje centrum -aseman välillä matkustavat vaihtavat linja-autoon Södertälje syd -asemalla. Tukholman ja Gnestan välillä ei tapahdu muutoksia, junaa vaihdetaan kuten ennenkin Södertälje hamn -asemalla. Paikallisjunaliikenne 22. elokuuta 2011 syksy 2012 Paikallisjunat eivät kulje ollenkaan Södertälje hamn- ja Södertälje centrum -asemien väliä tällä aikavälillä. Linja-autoreitteihin tehdyt muutokset ovat yhä voimassa, jotta paikallisjunaan olisi helpompi vaihtaa Östertäljessä. Joka 30. minuutti Tukholmasta lähtee juna Södertälje hamn -asemalle. Muut junat kääntyvät takaisin Östertäljessä. Aikataulusta käy ilmi, mitkä junat jatkavat Södertälje hamn -asemalle ja mitkä jäävät Östertäljeen. Linja-autoliikenne 24. kesäkuuta 2011 syksy 2012 Useilla alueilla linja-autoreitteihin tehdään muutoksia ja reittejä pidennetään. Syynä on etenkin se, että matkustajien olisi helpompi vaihtaa paikallisjunaan Östertäljessä. Hovsjö/Saltskog Stockholm C Linja 762 Södertälje hamn -asemalle, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Hovsjö/Saltskog Södertälje C Linjat 751, 751Ö ja 753 Södertälje C -asemalle. Ritorp/Brunnsäng Stockholm C Linjat 770 ja 757 Östertäljeen, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Ritorp/Brunnsäng Södertälje C Linjat 751 ja 757Ö Södertälje C -asemalle. 19

20 Geneta/Ronna Stockholm C Linjat 754Ö ja 760Ö Östertäljeen, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Linja 762 Södertälje hamn -asemalle, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Geneta/Ronna Södertälje C Linjat 754Ö, 760Ö ja 764 Södertälje C -asemalle. Blombacka/Mariekälla Stockholm C Linja 751Ö Östertäljeen, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Blombacka/Mariekälla Södertälje C Linjat 751 ja 751Ö Södertälje C -asemalle. Pershagen Stockholm C Linja 754C Södertälje hamn -asemalle, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Pershagen Södertälje C Linjat 754C ja 755C Södertälje C -asemalle. Lina hage Stockholm C Linjat 787 ja 787X Östertäljeen, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Linja 762 Södertälje hamn -asemalle, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Lina hage Södertälje C Linjat 787 ja 787X Södertälje C -asemalle. Södertälje C Stockholm C Linjat 751Ö, 754Ö, 757Ö ja 760Ö Östertäljeen, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Södertälje C - Gnesta Linja 755C Södertälje syd -asemalle, vaihto Gnestan suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Gnesta Stockholm C Paikallisjuna Södertälje hamn -asemalle, vaihto Stockholm C -aseman suuntaan kulkevaan paikallisjunaan. Joitain linja-autoreittejä pidennetään Södertälje C -asemalta Östertäljeen Linjat 780, 780X, 784 ja

21 22. elokuuta 2011 lähtien linjan 765 vuoroväli on tiheämpi Aamulla linja 765 ajaa Östertäljen asemalta Södertälje syd -asemalle Scania tekniskt centrumin kautta. Iltapäivällä linja 765 lähtee Södertälje syd -asemalta Scania tekniskt centrumin kautta Östertäljen asemalle, jossa vaihto paikallisjunaan. Södertälje syd -aseman ja Gärtunan välinen reitti ei muutu. Aikataulut Digitaalisia aikatauluja saatavilla osoitteesta sl.se 10. toukokuuta 2011 lähtien. Painettuja aikatauluja saatavilla 19. kesäkuuta 2011 lähtien. 21 Lisätietoja SL-liikenteestä osoitteesta sl.se, mobil.sl.se tai soittamalla SL:n asiakaspalveluun. Puh

22 22

23 23

24 24

25 AB Storstockholms Lokaltrafik För mer information SL:s kundtjänst Telefon mobil.sl.se sl.se SL i samarbete med

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Marktransporter till och från Arlanda

Marktransporter till och från Arlanda Thesis 127 Marktransporter till och från Arlanda Anders Nilsson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikplanering 1 Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5094)1-105/2005

Läs mer

Knutpunkten. Program för Knutpunkten 2020. Helsingborg 2010-01-29 SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN

Knutpunkten. Program för Knutpunkten 2020. Helsingborg 2010-01-29 SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN Knutpunkten 2020 SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN HELSINGBORGS HAMN AB SCANDLINES AB NORDIC LAND WIHLBORGS FASTIGHETER AB FASTIGHETS AB ANKARET Program för

Läs mer

Pendlaren som tycker till 08 5/09. Peter Flack årets tredje Mälardarling 04 Spårväg från öst till väst 06 Mälardalen i synk med Europa 12

Pendlaren som tycker till 08 5/09. Peter Flack årets tredje Mälardarling 04 Spårväg från öst till väst 06 Mälardalen i synk med Europa 12 »Den som har gjort en resa har något att berätta«tillsammans i Mälardalen 5/09 En tidning för dig som reser i Mälardalen Pendlaren som tycker till 08 Peter Flack årets tredje Mälardarling 0 Spårväg från

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Cykel, kollektivtrafik och SL

Cykel, kollektivtrafik och SL Baksidan på en fransk distansbuss med plats för sex cyklar. Enkel, säker och snabb upphängning. Cykel, kollektivtrafik och SL Lägesrapport 2010-10-20 Krister@Spolander.se 070-4217036, 08-7200125 2 Det

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

ARENASTADEN. Framtidens mötesplats för framtidens företag. Sida 17

ARENASTADEN. Framtidens mötesplats för framtidens företag. Sida 17 ARENASTADEN Framtidens mötesplats för framtidens företag Sida 17 5 pusselbitar skapar framtidens stadsdel 1 2 Friends Arena 50 000 åskådare vid fotbollsmatcher, 65 000 vid konserter Hemmaplan för landslaget

Läs mer

Spårfaktorn på spåret

Spårfaktorn på spåret VTI rapport 721 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Spårfaktorn på spåret Förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv en förstudie Thomas Johansson Tomas Svensson

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004 AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se Årsberättelse 2004 INNEH Å LL Året som gått................................................................................ 3 Vi vågar bli ännu bättre......................................................................

Läs mer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer Bulletin 240 B Attraktiv kollektivtrafik i små städer Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande Andreas Persson 2008 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och

Läs mer

LUNDALÄNKEN en genväg för kollektivtrafiken i Lund

LUNDALÄNKEN en genväg för kollektivtrafiken i Lund LUNDALÄNKEN en genväg för kollektivtrafiken i Lund Översiktsplanen, ÖPL90 samrådshandling (ill Stadsarkitektkontoret) Översiktsplanen, ÖPL90R antagandehandling (ill Stadsarkitektkontoret) Separat bana

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 2 Strukturanalys 2011-03-14 Texter av Elisabet Renlund Illustrationer av Martin Båth Fotomontage

Läs mer

dalen Citybanan i underjorden 06 På luffen i skärgården 08 Punktskrift på tåget 14 rune tar tåget och springer hem 04

dalen Citybanan i underjorden 06 På luffen i skärgården 08 Punktskrift på tåget 14 rune tar tåget och springer hem 04 »Den som har gjort en resa har något att berätta«2/09 En tidning för dig som reser i Mälardalen i dalen Citybanan i underjorden 06 På luffen i skärgården 08 Punktskrift på tåget 1 rune tar tåget och springer

Läs mer

Svensk persontrafik på norsk järnväg

Svensk persontrafik på norsk järnväg Svensk persontrafik på norsk järnväg En analys av gränsöverskridande snabbtågstrafik mellan Trondheim och Östersund Master of Science Thesis in the Master s Programme Geo and Water Engineering MARIKA CEDERBLAD

Läs mer

SÖDRA SKÄRGÅRDEN THE SOTHERN STOCKHOLM ARCHIPELAGO. Skärmarö. Stockholm. Harö. Djurö. Värmdö. Strömma Stavsnäs. Runmarö 1-3. Saltsjöbaden Älgö.

SÖDRA SKÄRGÅRDEN THE SOTHERN STOCKHOLM ARCHIPELAGO. Skärmarö. Stockholm. Harö. Djurö. Värmdö. Strömma Stavsnäs. Runmarö 1-3. Saltsjöbaden Älgö. Stockholm Skärmarö Värmdö Djurö Harö Saltsjöbaden Älgö Ingarö Strömma Stavsnäs Runmarö 1-3 4-7 Sandhamn Tyresö Brevik Skälsmara Nämdöfjärden Nämdö Bullerö Rögrund Mörtö Orrö 8-9 Årsta Slott 11 Gålö Årsta

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Kollektivtrafik i Avesta kommun

Kollektivtrafik i Avesta kommun Rapport 2009:3 Kollektivtrafik i Avesta kommun Analys av samhällsbetalda transporter och förutsättningar för anropsstyrda trafiklösningar i Avesta kommun Oskar Jonsson E-post: info@tfk.se ISBN-10: 91-85665-25-8

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Välkommen! klicka här. Welcome! click here Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du

Läs mer

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 52 SIDOR OM SÖDERTÄLJE SÖDERTÄLJE I SIFFROR Fakta och statistik om din hemkommun. Sid 16 LEVA & BO Massor på gång i stadskärnan Sid 24 SKOLAN

Läs mer

Fakta om SL och länet 2013

Fakta om SL och länet 2013 Fakta om SL och länet 2013 AB Storstockholms Lokaltrafik 2014 AB Storstockholms Lokaltrafik Omslagsbild: Marcus Kurn Diarienummer: SL 2014-2933 Datum: 2014-09-25 Innehåll Fakta om SL och länet 4 Påstigande

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 - beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Croco-bite speed. Look at this Crocodile connector. The cable is our new, 10 Gb/s copperand-fibre.

Croco-bite speed. Look at this Crocodile connector. The cable is our new, 10 Gb/s copperand-fibre. Croco-bite speed Look at this Crocodile connector. The cable is our new, 10 Gb/s copperand-fibre. You pulled it through, and slot in the conductors according to the 8 colour codes. Now let the Croc bite.

Läs mer