Roslagsbanans utbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roslagsbanans utbyggnad"

Transkript

1 Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har tidigare byggts ut från enkelspår till dubbelspår. Totalbudgeten är närmare 8 miljarder. Samverkan med kommunerna i nordost Dubbelspårsutbyggnaden sker i samverkan med kommunerna Täby, Vallentuna och Österåker, som har en kraftig tillväxt. Alltfler bostäder och arbetsplatser innebär en större efterfrågan på en väl fungerande kollektivtrafik. Övriga åtgärder vid Roslagsbanan som ökad tillgänglighet, säkerhets-, signal- och bullerdämpande åtgärder berör även Danderyd och Stockholms stad. Målsättning Under 2018 planeras arbetena vara klara. Då ska Roslagsbanan bli punktligare, snabbare och få högre standard, mer regelbunden och förtätad trafik som är betydligt mindre störningskänslig, moderna stationer samt nya fräscha tåg. Det blir fler snabbtåg där merparten av resenärerna får minst 10-minuterstrafik. Åtgärder: Vi bygger under 2014 dubbelspår på sträckorna Rydbo Åkers Runö, Visinge Täby kyrkby och Kragstalund Vallentuna Vi rustar upp befintliga vagnar, 101 st, bl.a. byggs mellanvagnarna om med en bred dörröppning i plan med plattformen, vilket underlättar för påstigande med barnvagn, rollator eller rullstol Alla stationer tillgänglighetsanpassas Vi bygger en ny station vid Arninge Resecenter. Anläggningen förbättrar kollektivtrafiken och blir en knutpunkt för byten mellan tåg och buss Vi köper 22 nya tåg med leverans från 2017 Vi bygger en ny depå för underhåll av de nya tågen i Molnby Vi bygger om flera stationer, bl.a. Roslags Näsby, Åkersberga och Stockholms östra Vi genomför bullerdämpande åtgärder längs hela banan. På vissa sträckor monterar vi 70 cm höga spårnära skärmar i betong, ett bra och effektivt alternativ till höga bullerplank och bullervallar

2 Vi förhöjer säkerheten: - Vi bygger flera nya planskilda korsningar - Halvbommar ersätts med helbommar - Alla plattformsövergångar förses med bommar - Hinderdetektorer installeras (Stoppar tåget om en bil blir instängd mellan bommarna) - Fler och bättre stängsel invid stationerna - Fler planskilda över- och undergångar för gång- och cykeltrafikanter - Ett antal övergångar stängs Fakta: - Av banans totala längd är 65 km, varav 16 km är dubbelspår idag - Under 2014 bygger vi ytterligare 21 km dubbelspår i Täby, Vallentuna och Österåker - Roslagsbanan har idag cirka dagliga resenärer, i framtiden spås de bli betydligt fler. Antalet resenärer har redan ökat med cirka 20 % sedan Roslagsbanan har idag 38 stationer - Från januari 2013 ansvarar Arriva Sverige AB för trafikering, drift och underhåll - Strukton Rail AB ansvarar för drift och underhåll Vi bygger dubbelspår på tre sträckor under 2014 Österskärslinjen Rydbo Åkers Runö Avstängning 24 februari 17 augusti Förberedande arbeten startade under hösten 2013 Under avstängningen sker följande: - Vi bygger dubbelspår på den 5,6 km långa sträckan - En ny station i Täljö, strax norr om den befintliga hållplatsen - Rydbo station får nya bommar och en säkrare gångpassage - En ny vägbro byggs vid Svinningevägen - Vid Långhundraleden byggs en järnvägsbro med bilväg, gång- och cykelväg samt ridväg under - Mellan Rydbo och Täljö anläggs en passage för gångtrafikanter under spåret. En annan åtgärd är kurvrätningar, som gör att tågen kan köra snabbare - Efter trafikstarten sker återställningsarbeten - Under avstängningen genomförs även omfattande bulleråtgärder på sträckan Åkersberga Österskär Den 20 juni startar ombyggnaden av Rydbo station. Avstängningen förlängs och omfattar då hela sträckan Hägernäs Rydbo.

3 Kårstalinjen Kragstalund Vallentuna Avstängning 20 juni 13 december. Trafikverket har snart byggt klart den andra järnvägsbron för dubbelspåret, väster om den befintliga bron, vid den nya trafikplatsen vid Angarnsvägen i Vallentuna. Förberedande arbeten startade under 2013 med flytt av ledningar samt byggandet av en ny gång- och cykelbro vid Bällstabergsvägen. Under avstängningen sker följande: - Förberedande arbeten startar i mars - Vi bygger dubbelspår på den 2,7 km långa sträckan - Bällsta station flyttas söderut och får en ny mellanplattform med tak och vindskydd - Trafikåtgärder på Stockholmsvägen vid Bällsta - Ny bro över gamla Karlbergsvägen - Bulleråtgärder i form av bullerplank - Efter trafikstarten sker återställningsarbeten Visinge Täby kyrkby Avstängning 20 juni 13 december på Kårstalinjen. Förberedande arbeten har startat, bl.a. inför en kurvrätning i området mellan Visinge och Norrortsleden. Under avstängningen sker följande: - Vi bygger dubbelspår på den 3,5 km långa sträckan - Två järnvägsbroar - En vägbro - En friluftspassage - Efter trafikstarten sker återställningsarbeten - Bulleråtgärder Stockholms östra Kårsta/Österskärlinjerna Avstängning 28 juli 2 augusti Vi anlägger en ny järnvägsbro över Bråvallavägen i Djursholm. Under avstängningen genomförs också bulleråtgärder på sträckan Djursholms Ösby Djursholms Ekeby.

4 Ytterligare tre sträckor är idag i projekteringsstadiet för utbyggnad till dubbelspår: Roslags Näsby Visinge Täby kyrkby Kragstalund Hägernäs Ullna Kvarnväg. Här planeras för dubbelspår från Hägernäs t.o.m. en sträcka strax norr om en helt ny station på Roslagsbanans Österskärsgren; Arninge Resecentrum. På resten av sträckan fram till Ullna Kvarnväg byggs ett enkelspår i nytt läge. Näsbyparkslinjen berörs inte av några avstängningar.

5 ROSLAGSBANAN Kårsta Arlanda Ekskogen Frösunda Mötesstation N SIGTUNA KOMMUN Utredning pågår om en framtida förbindelse till Arlanda V S Ö Lindholmen VALLENTUNA KOMMUN Planerad tågdepå Mötesspår Molnby Ormsta E18 E4 Väsbyvägen Vallentuna Bällsta Angarnsvägen UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN Stockholmsvägen Kragstalund Färdig mötesstation Arningevägen Täby kyrkby Roslagsvägen Åkers Runö Åkersberga SOLLENTUNA KOMMUN E18 E4 STOCKHOLMS STAD SUNDBYBERGS STAD 0 5 km Norrortsleden Roslags Näsby DANDERYDS KOMMUN E18 SOLNA STAD E4 E20 Visinge Enebyberg Ensta Tibble Djursholms Ekeby TÄBY KOMMUN Bergtorpsvägen Hägernäs Viggbyholm Galoppfältet Täby centrum L29 Näsbypark Altorp Bråvallavägen Östberga Vendevägen Djursholms Ösby Mörby Stocksund Frescati Universitetet L29 STOCKHOLMS STAD Näsby allé Lahäll Stockholms östra LIDINGÖ STAD Täljö Rydbo Planerat ÖSTERÅKERS KOMMUN resecentrum Arninge VAXHOLMS STAD Tunagård Österskär Teckenförklaring Befintligt dubbelspår Befintligt enkelspår Färdigt dubbelspår Nytt dubbelspår Ny linjesträckning, enkelspår Ombyggnad av station Ny planskild korsning på befintlig bana Linjenummer, lokalbana SL är en del av Stockholms läns landsting Karta:

6 Roslagsbanan Befintligt enkelspår Ekskogen Kårsta Befintligt dubbelspår Nytt dubbelspår Ny linjesträckning, enkelspår Färdiga dubbelspår Station Frösunda Mötesstation Ny planskild korsning på befintlig bana Linjenummer Planerad tågdepå Ormsta Mötesspår Molnby Lindholmen Kragstalund Vallentuna Mars 2014 April 2015 Avstängd 20/6 13/ Visinge Täby Kyrkby Mars 2014 April 2015 Avstängd 20/6 13/ Ensta Tibble Roslags Näsby Enebyberg Djursholms Ekby Bråvallavägen Djursholms Ösby Mörby Frescati Vallentuna Bällsta Kragstalund Färdig mötesplats Täby kyrkby Visinge Viggbyholm Galoppfältet Täby Centrum L29 Näsbypark Lahäll Näsby allé Altorp Östberga Vendevägen Stocksund Universitetet Hägernäs Rydbo Åkers Runö Okt 2013 Okt 2014 Avstängd 24/2 17/ Planerat resecentrum Arninge Rydbo Täljö Åkers Runö Åkersberga Tunagård Österskär L29 Stockholms östra

Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(56) Handläggare Carl Silfverhielm 08-686 40 41 Carl.Silfverhielm@sll.se Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län PM Framtida

Läs mer

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(59) Strategisk utveckling Planering Handläggare Namn Telefon E-post BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län Samrådsversion

Läs mer

Fakta om SL och länet 2013

Fakta om SL och länet 2013 Fakta om SL och länet 2013 AB Storstockholms Lokaltrafik 2014 AB Storstockholms Lokaltrafik Omslagsbild: Marcus Kurn Diarienummer: SL 2014-2933 Datum: 2014-09-25 Innehåll Fakta om SL och länet 4 Påstigande

Läs mer

VETERANTÅGET. Följ med ut i Europa! Luciatåg. Bildvisning: Utfärd:

VETERANTÅGET. Följ med ut i Europa! Luciatåg. Bildvisning: Utfärd: Roslagsbanans Veterantågsförening Nr 3 2006 VETERANTÅGET Bildvisning: Följ med ut i Europa! Utfärd: Luciatåg Medlemsinformation för Roslagsbanans Veterantågsförening VETERANTÅGET http://www.roslagsbanan.com

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING I Österåkers kommun bor ca 38 000 personer. Majoriteten bor i tätorten Åkersberga och dess omedelbara närhet. I Vallentuna kommun bor

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 - beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder 2013:4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tunnelbana möjliggör Stockholms framtida tunnelbanesystem 350 000 nya bostäder Kårsta Arninge C ARNINGE Österskär Norrviken Viggbyholm Kallhäll

Läs mer

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Sammanfattning

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 2 Strukturanalys 2011-03-14 Texter av Elisabet Renlund Illustrationer av Martin Båth Fotomontage

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) 2012-03-16 1.0 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan

Läs mer

NUMMER 1 2009 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 1 2009 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 1 2009 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 1 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

Dubbelt upp! Lokala K2020

Dubbelt upp! Lokala K2020 Dubbelt upp! Lokala K2020 Kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen år 2025 December 2010 XXX Innehåll Förord 3 Dubbelt upp! Lokala K2020 7 Ale kommun 12 Alingsås

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Beslutsunderlag Upplandspendeln UPPLANDSPENDELN. En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21

Beslutsunderlag Upplandspendeln UPPLANDSPENDELN. En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21 UPPLANDSPENDELN En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21 1 2 Beslutsunderlag Upplandspendeln Innehåll Sammanfattning och rekommendationer... 4

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2007 Innehåll 2 Större händelser under 2007 4 Ett händelserikt år 6 Detta är SL 8 Analys och kunskap om resenärernas behov och resande 10 Marknadskommunikation

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95)

Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95) Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95) plats typ driftsatt slopat notiser Almedal 75 1978-05-21 2010-10-10 Slopat klockan 03.55 angivet datum Altorp Microlok II 2000-09-2x Återupptagen

Läs mer

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Jesper Molin/Bildarkivet.se Rätt spår 3 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Rapport om strategi för nutid och framtid Juni 2012 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer