Dubbelt Upp! Slutrapport Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se"

Transkript

1 Slutrapport

2 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för tillväxt för blivande eller befintliga entreprenörer som är kvinnor. Detta ska ske genom kompetenshöjande och nätverkande insatser som gynnas av medverkan från flera kommuner. Fokus ligger på kommunikation och affärsutveckling och metodutveckling inom dessa. Mål Fördubblad tillväxt hos de företag som deltar mätt på nya tjänster/produkter, nya marknader, nya arbetstillfällen och vinst. Ökad kunskap och därmed ökad beredskap att använda sig av strategisk kommunikation. Nya kontakter med omvärlden och en ökad öppenhet i målgruppen att söka råd och inspiration utanför vår egen region. Utvecklad, tidseffektiv metod för affärsutveckling bland mindre, etablerade företag i målgruppen. Målgrupp Kvinnor som vill starta företag, nyligen har startat samt kvinnor som driver företag med en önskan om tillväxt.

3 Genomförande Inledningsträff Projektet inleddes med en allmän informationsträff på Värnamo Näringlsiv. Det kom över 50 kvinnor som stod i startgroparna för att starta företag, redan hade kommit igång, eller drivit sitt bolag under många år med flera anställda. På träffen preseterades projektet och kvinnorna fick också träffa affärscoacher och näringslivscheferna i GGVV för att ställa frågor. Av dessa kvinnor var det 24 som anmälde sitt intresse att delta i projektet. Strategisk kommunikation Projektet inleddes med 3 seminarier och workshops med utbildaren Kjell Dahlin under våren 2014, inom ämnet strategisk kommunikation och storytelling. Deltagarna fick efter varje seminarium praktiska utmaningar i presentationsteknik samt fick hjälpa och stötta varandra i detta arbetet genom att träna sig på att ge konstruktiv feedback. Övningarna fokuserade både på det generella intrycket man ger, men även detaljer i meningsuppbyggnad och ordval i en presentaion, vilket gjorde att det blev utmanande även för den som normalt sett är trygg i sitt sätt att presentera sig och sin verksamhet. och två av deltagarna har även hållit en tiominuterspresentation enligt Kjell Dahlins storytelling-principer. Nätverksträffar 5 nätverkträffar har arrangerats, en på Wide team i Skillingaryd, en på Qualitec Consulting Gislaved, samt två frukostträffar och en middagsträff på Värnamo Näringsliv. Deltagarna har vid varje tillfälle fått använda sina storytellingkunskaper till att att presentera sig själva och sina verksamheter på en minut, Business Canvas företagsutveckling med affärscoacherna Deltagarna delades in i fyra grupper utifrån önskemål om nätverksmöjligheter. Dessa grupper tilldelades sedan en affärscoach (i Gnosjöregionen) och fick sedan tillsammans genomgå Business Canvas Modellen. I flera fall var det svårt att få till tider för alla att samlas, varför en del valde att träffa en affärscoach enskilt. Ett stort värde, inte bara för deltagaren, utan även för Näringslivsbolagen

4 och Science Parksystemet, är att samtliga nyföretagare inom projektet kommit i kontakt med en affärscoachoch och att oavsett om man ingått i en grupp eller gått enskilt, så har flera valt att gå vidare med sin affärscoach som ett steg i att utveckla sitt företag. Studie på Gummifabriken med föreläsning om affärsnätverkande I projektet fanns en tanke om att genomföra en eller flera resor med deltagarna till olika platser och verksamheter som skulle vara utvecklande för de olika företagarna i projektet. Intresset att åka iväg var lågt, deltagarna hade svårt att hitta idéer och förslag på vad man ville se och lära sig om. Därför beslutades istället att bjuda in alla till en annorlunda träff på Gummifabriken, i samband med ett seminarium med Sophia Sundberg i nätverkstekniker. Sophia Sundberg är proffs på nätverk och mingel och höll ett föredrag med tips och idéer på hur man kan göra bättre affärer genom att nätverka mer istället för eller i kombination med att markansdsföra sig traditionellt med grafiskt material. Därefter fick deltagarna en rundvandring på Gummifabriken av kulturchef Monica Lembke, som gav alla en ny bild av historiern kring gummifabriken och vad den betytt för Värnamo och Gnosjöregionen. Kreativt rum en bonus för deltagarna när flera projekt interagerar Genom att flera projektledare finns på samma arena, kunde projekt Dubbelt Upp och Kreativt rum hitta synergieffekter till deltagarnas fördel. Deltagarna i Dubbelt Upp blev inbjudna att delta i två av Kreativs rums utbildningskvällar, och fem av deltagarna valde att medverka för att lära sig mer om hur man ska agera för bättre lönsamhet i sitt bolag.

5 Projektledarträffar och utbildningar för projektledare 4 nätverksträffar för projektledarträffar på Regionförbundet har genomförts där erfarenheter och kunskaper har utbytts och projektledarna haft möjlighet att lära sig och inspirera varandra. En seminariedag (heldag) med Regionförbundet och Tillväxtverket om jämställdhet anordnades också, i vilken projektledare deltagit i för att få fördjupad kunskap om jämställdhet och genusperspektiv. Projektledaren har också deltagit vid en nätverksträff (halvdag) i Varberg, på Meeting Point, för att ta del av arbetet med Winnets jämställdhetscertifiering. Nytt etablerat affärsnätverkt - OYDO - arbetas fram Vi noterade snabbt att huvuddelen av de som efter första träffen anmälde sig till var kvinnor med nystartade företag, alternativt kvinnor som stod inför att starta företag. De som valde att avstå var i första hand mer etablerade företagare, i flera fall med flera anställda. Då projektet avsåg att även stödja och utveckla företagandet hos de mer erfarna företagarna, bestämde sig projektledningen för att kontakta ett urval av de som valde att inte gå med i Dubbelt Upp! och genom djupintervjuer försöka utröna de faktiska behoven av utbildning och ett särskilt nätverk för dessa kvinnor. Den gemensamma nämnaren var behovet av att samtala, att få bolla frågor på en lite högre nivå. Utmaningar vid rekrytering, affärsutvecklingsstrategier, ledarskap, ekonomi, internationalisering mm. Samtliga av de intervjuade kvinnorna ansåg att det var tvunget med ett minimått av erfarenhet, kunskap och engagemang för att det skulle vara intressant att delta, men att de mer än gärna skulle vara aktiva om ett sådant nätverk fanns. Det blev en kärngrupp på tre företagarkvinnor som tillsammans med projektledaren träffades för gemensamma luncher och kvällsträffar för att sätta ramarna för ett sådant nätverk. Engagemanget blev då plötsigt mycket starkt, och idag finns stadgar framtagna för en förening (se bilaga), samt en hemsida som är under uppbyggnad. Föreningen kallar sig OYDO Olikheter, Yrkeskunskap, Drivkraft och Organisationsutveckling. Deltagarna i OYDO har bestämt sig för att föreningen ska få växa inifrån, dvs marknadsföring av nätverket ska enbart ske genom personliga och affärsmässiga kontakter, med utgångspunkt från Värnamo. Nätverksgruppen träffas redan regelbundet för att stödja och utveckla varandras kompetenser med syfte att skapa bättre resultat i bolagen.

6 Resultat/effekter I enkätsvaren (se nästa sida) om projektet kan man tydligt se att det funnits stora i olikheter gällande hur man upplevt projektet, samt i vad man fått ut av det. Vi kan dock enkelt konstatera ett tydligt sambend mellan de som deltagit i större utsträckning också ger mer positiva svar och även upplever att projektet hjälpt till att skapa bättre resultat. Camilla Saarinen Projektledare VINN Ulf Annvik VD, Värnamo Näringsliv AB

7 Projekt för ökad tillväxt i Gnosjöregionen Enkät om måluppfyllelse för projekt Ökad tillväxt i Gnosjöregionen Under 35 år: 0 Utländsk härkomst: 0 Företaget startade företag under projektet: 2 1anställd 3 st 2 anställda 2 st 3,5 anställda 1 st 4 anställda 1 st 1. Har du startat/ombildat företag under projekttiden för Ja 2 Nej 9 Beskriv: 2. Har det tillkommit nya arbetstillfällen i ditt företag under projekttiden? Ja 2 Nej 9 Beskriv: 3. Har lönsamheten ökat i ditt företag under projekttiden? Ja 7 Nej 4 Beskriv: (Ja) Lite men det beror mer på normal utveckling än projektet i sig 4. I vilken utsträckning upplever du att projektet har bidragit till att du verkar på nya marknader? 1(2) 2 3(1) 4 5(1)6 (1) 7 (4)8(1) 9 10 (1) Ej svar (tycker inte frågan passar för verksamheten) (3) Jag har inte den typen av verksamhet som stöttas av lokala nätverkskontakter. Jag har fått 1 ny affärskontakt som ev på sikt kan ge lite. I övrigt är det mer att man hittat andra personer som brinner för entreprenörskap. (7) Har fått hjälp med att tänka annorlunda och fokusera på andra målgrupper och delvis annan inriktning på produkterna. (7) Lättare med nya marknader när man kan presentera och mingla. 5. I vilken utsträckning upplever du att projeket har bidragit till nya tjänster/produkter? 1(1) 2 (1) 3 (2) 4 5(1) 6 7(2)

8 1 Ej svar (tycker inte frågan passar för verksamheten) (7)Fått input som gjort att vi tänker annorlunda. (-)Hoppar över den frågan, har ju inga produkter och mina tjänster är de samma som innan projektet. 6. I vilken utsträckning upplever du att projektet har bidragit till ökad kunskap och därmed ökad beredskap för att använda strategisk kommunikation? (2) 6 (1) 7(4) 8 (3) 9 10 (1) (7) Det mest givande hittills har varit 2 halvdagar med marknadsföringsinriktning. Har tyvärr missat många tillfällen pga hög arbetsbelastning och resor. T ex slutmötet som säkert hade varit nyttigt för mig. (8) Fått upplägg kring presentationer, nätverkstekniker som är användbara. (10) Lärt mig hur man lägger fram saker på ett bra sätt och hu jag presenterar mig, vidare ska jag komplettera hemsida, linkedin, facebook mm 7. I vilken utsträckning upplever du att projektet bidragit till ökad öppenhet och benägenhet att verka utanför egna regionen/ söka nya kontakter med omvärlden? 1(2) 2(1) 3 (1) 4 5(1)6 (1) 7(3)8 9(1) 10(1) (2) För stor lokal förankring. Jag har redan själv alla kontakter utanför regionen. 8. I vilken utsträckning upplever du att affärscoachnigen i form av Buisness Canvasmodellen har utvecklat ditt företagande? 1(2) 2 3(1) 4 5 6(1) 7(2) 8(1)9 10 (1) Ej svar: Deltog ej (3) har inte genomfört ännu (7) Bra men jag hade gjort den ändå även utan dubbelt upp. Själva modellen är jättebra. (10) Bra modell att jobba efter, gav nya ideer om vad och hur man kan göra saker (-) Det blev aldrig någon grupp för min del (-) Deltog ej i denna del

9 9. I vilken utsträckning upplever du att utbildningarna som anordnats i projektet sammantaget har bidragit till att öka lönsamheten i ditt företag? (Nätverkande och mingelteknik med Sophia Sundberg, Storytelling och presentationsteknik med Kjell Dahlin, affärsutveckling med affärscocherna i Business Canvas-modellen) 1(2) 2 3(1)4 5 (2) 6(2) 7 8(3) 9 10 (1) Går inte sätta siffror på det. Kjell Dahlin sådär, Sophia missade jag, affärscoacher bra. (3) Det gick ju bra innan, så det går inte att höja omsättningen så hemskt mycket mer,utom att höja priserna och det har jag gjort (8) Carola Öberg är en stjärna. Hon är otroligt driven och kunnig och har varit och är till stor hjälp för oss. Båda föreläsarna också bra, men Kjell kunde nog ha varit mer konkret. (5) jobbar långsiktigt så lönsamheten är svår att bedöma 10. I vilken utsträckning tycker upplever du att nätverksträffarna har stärkt dig som företagare? 1(2)2 3 (2) 4(1) 5(2) 6 (2) 7 8(1) 9(1) 10(2) (3) Tycker att det varit för lite riktiga företag. Alldeles för många hobby företag vilket gjort det ointressant. Jag önskar att ddet skulle finnas något som band ihop oss som kommit en bit på väg med företag som varit i samma situation men inte fokus på kvinnligt och manligt. Jag finner blandningen mycket mer intressant. (5)Bra att träffa andra, man jobbar ju ensam och det är bra att få nya kontakter och se andra verksamheter (6)Varit bra att träffa andra och ävne få träna sig att presentera mig och mitt företag. (10)Stärkt mig otroligt mycket pga av att man får höra andra företagares medgångar och tankesätt. 11. Egna reflektioner som jag vill dela med mig av: *Bra och trevligt upplägg, bra föreläsare, jag deltar gärna i fler projekt *Projektet motsvarade inte mina förväntningar. Jag hade en föreställning om att vi skulle ha jobbat mycket mer med direkta företagsanalyser i det egna företaget och hjälpts åt att komma med nya infallsvinklar/förslag på nya vägar. Jag känner inte att projektet har gett något utöver vad jag hade kunnat åstadkomma själv genom att t.ex. delta i föreläsningar på egen hand och Canvas-modellen gav tyvärr inget annat än trevligt umgänge med andra härliga företagarkollegor. Kanske är

10 förklaringen att jag redan vänt på de stenar som finns att vända på. * Projektet har varit givande och jag har verkligen uttnyttjat nätverksträffarna till att använda kunskapen jag fått på seminarierna till att träna mig på bland annat att förmedla mina tjänster och kunskaper och skaåa intresse kring dem. Bra utbildningar och föreläsare. * Camilla har varit jättebra som projektledare. Tiden har varit emot mig vilket gör att jag kanske inte har kunnat tillgodogöra mig möjligheterna vilket får till följd att jag inte har en helt igenom positiv inställning. Jag kommer inte delta i något mer som är upplagt på detta sätt utan söka andra nätverksmöjligheter som ger mig och mina unika frågeställningar större fokus. Här har det varit mycket fokus på inspiration (kjell D t ex) inspiration är väl det man har som företagare, tror jag behöver mycket mer handson och unika problem lösningar. Där har coacherna varit mycket bättre. * Projektet har mer gett mig personligen en kick och inspiration och kanske då indirekt mitt företag.

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Innehåll: - Koordinatorn har ordet - Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg - BrobyGrafiska, Sunne - Hammarö Utbildningscentrum,

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

U T V E C K L A R S T J Ä R N O R

U T V E C K L A R S T J Ä R N O R Astarcan U T V E C K L A R S T J Ä R N O R www.astarcan.se Affärsutvecklingsprogram för kvinnor som driver företag i Stockholm Detta är en folder som ger smakprov på allt som satsningen har gett GROW 2010

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report SP.Launch 2013 Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping A Blue Paper Report IR Boost H. Jönköping Version: 1.0 2014 Författare: Isabelle Ydreborg Sammanfattning SP.Launch är ett

Läs mer