Inverkan på produktionskostnad mjölk av - besättningsstorlek, mekaniseringsgrad och byggnadstyp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inverkan på produktionskostnad mjölk av - besättningsstorlek, mekaniseringsgrad och byggnadstyp"

Transkript

1 Inverkan på produktionskostnad mjölk av - besättningsstorlek, mekaniseringsgrad och byggnadstyp Professor Krister Sällvik Agronom Johan Johansson Agronom Catja Bennerstål Agronom Jeanette Belin Agronom Sofia Hedlund Nordisk ByggeTræf september i Billund, Danmark Tema: Kvægstalde Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning, SLU-Anarp

2 Disposition 1. Mjölkkalkylen - vad är det som kostar? 2. Målet med investering 3. Kostnader för byggnad och utrustning 4.Tidsstudier 5. Modellgårdar 6. Ekonomiska konsekvenser - val

3 MJÖLKKALKYL - Svensk Mjölk Mjölksnurran Räknar fram produktionskostnad per kg mjölk 1 Mejerileverans per ko kg 2 Hemmaförbrukning per ko 350 kg 3 Kasserad mjölk per ko 100 kg 4 Foderkostnad per kg mjölk 1,45 kr 1,47 kr 5 Arbetsförbrukning per ko 40 h 6 Arbetsersättning 200 kr/h 0,83 kr 7 Byggkostnad per ko kr 8 Avskrivningstid 15 år 9 Kalkylränta 5 % 10 Utnyttjande av stallplatser 100 % 11 Underhåll byggnad & inventarier per ko 800 kr/år 0,65 kr 12 Rekryteringskviga kr 13 Utslagsko (slakt) kr 14 Rekrytering 36 % 0,19 kr 15 Semin och kontroll per ko 800 kr/år 0,08 kr 16 Diverse kostnader per ko kr/år 0,31 kr 17 Ränta djurkapital 400 kr 0,04 kr 18 Ränta rörelsekapital 174 kr 0,02 kr 19 Försäljning av livkalv kr - 0,12 kr Produktionskostnad per kg mjölk 3,46 kr

4 Kostnadsfördelning enligt Svensk Mjölk Typ av kostnad Kostnadsdel % Rekryteringskviga 9 Foder 43 Anmärkning Diverse 7 El + AI Ränta 2 Djur och företag Arbete tim/ko Byggnad + utrustning 15 Avskrivning + ränta Totalt 100 Var skall vi spara?

5 Alternativa mål för en investering Låga byggnadskostnader Minimera kontantinsatsen i byggnaden Kort avskrivningstid Lång avskrivningstid Låga underhållskostnader Eller??? 5

6 Bygga billigt - Är det målet? Målet med en investering är att: Maximera skillnaden mellan intäkter och kostnader i den planerade produktionen är det viktigaste Dessutom Investeringen i byggnad och mekaniseringsgrad och automatisering har ett mycket stort inflytande på arbetskostnaderna - att bygga billigt behöver inte betyda ökad vinst!!! 6

7 Jämför möjliga besparingar i byggnadskostnaden med risken för sämre + produktionsekonomi _ HIGHER???SEK??? SEK

8 Se till helheten i mjölkproduktionen vid byggnadsplaneringen! De viktigaste faktorerna för en lönsam produktion avkastning djurhälsa foderkostnad arbetstid byggnadskostnader Man måste alltså se både på den totala byggnadsutformningen och arbetet samtidigt 8

9 Frågor som skall belysas. Vad skiljer på grund av: Bygga isolerat eller oisolerat byggnadsskal? Billigare per koplats med ökad besättningsstorlek? Automatisk eller manuell mjölkning? Automatisering av utfodring Korna på bete eller i stall Arbetsorganisation och hjälpmedel 9

10 Förkalkylerade byggnadskostnader Besättning mjölkningssystem, inkl installationer Stalltyp Kostnad kr/koplats, Djuryta a / stallyta m 2 /ko Kr/ko år b Kr/kg mjölk c 120 kor, 2 AMS, isolerat ,6 /13, , kor, 2 AMS oisolerat ,6 /14, , kor, 4 AMS isolerat ,0 /11, , kor, 4 AMS oisolerat ,0 /12, , kor, 2 16 parallell isolerat ,0 /11, , kor, 2 16 parallell oisolerat ,0 /12, , kor, 24- karusell isolerat ,8 /10, , kor, 24- karusell oisolerat ,8 /11, ,36 a) Yta som är tillgängliga för korna, dvs gångar och bås b) Vid 20 års avskrivning och ränta 6 % c) Vid avkastning 9500 kg/år

11 Efterkalkylerade byggnadskostnader Mjölkningssystem Antal Varav Koplatser Kostnad per koplats stall solerade Fiskben Parallell Karusell Oisolerade stall Isolerade stall AMS

12 Prisskillnad isolerat - oisolerat Efterkalkylerna visar att det blev 12 % dyrare (7000 SEK) per koplats att bygga isolerat jämfört med oisolerat. Kostnadskalkylerna fick fram att skillnaden endast skulle bli 4-5 %

13 Byggkostnad, inkluderade tak, väggar och golv ligghall för 104 kor (Jeppsson, Gustafsson & Sällvik, 2006) Värmeisolerat 1468 Semi-isolerat / Frostfri - 15 % 1261 Semi-isolerat / Frostfri - 15 % 1251 Oisolerat - 31 % 1016

14 Grov uppskattning av byggnadskostnader vid nybyggnad för mjölkkor i lösdrift (värmeisolerad byggnad) Byggnadsdel % av tot. kostnaden Markarbeten 4-5 Byggnadsstomme (grund, väggar, överbyggnad) Golv Inredning 5-7 Mjölkning 6-12 Utgödsling ca 1,5 Gödsellagring 5-8 Elinstallation 5-6 VVS-installation 2-3 Ventilation 6-8 Kraft- och grovfoderhantering 8-12 Summa: 100

15 Byggnadskostnad SEK/kg mjölk oisolerad oisolerad oisolerad oisolerad Byggnadskostnad SEK/kg mjölk 0,80 0,60 0,40 0,20 0, AMS AMS AMS AMS Par Par Rot Rot Besättning/Mjölkningsteknik

16 Blir det billigare per koplats med flera kor?? SEK i 2007 års kostnadsnivå J. Johansson.

17 Arbetstid, tim/ko*år h/koplats/år Arbetstid och investeringskostnad Johan Johansson Tidsförbrukning 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 y = -0,0003x + 47,58 R 2 = 0,2341 Tidsförbrukning Linjär (Tidsförbrukning) 10,00 5,00 0, Byggkostnad/koplats Byggnadskostnad per koplats, SEK

18 Timmar/ko och år LBT:s Tidsstudier Stallperiod 18 gårdar Betesdrift 14 gårdar 60,0 50,0 Kor Kvigor Driftledning Kalvar Underhåll 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Sofia Hedlund Catja Bennerstål

19 Minuter/ko och dag Jämförelse 9 gårdar stall- resp betesdrift Tidsåtgång i mjölkproduktionen Stallperiod Betesperiod K1 K2 P3 T4 P9* AMS1 AMS2 AMS3 AMS4 Gård *Denna gård har mellan studierna lagt om från parallellgrop till robot

20 Modellgårdar Gård A1 A2 B C D E Kor Mjölkning 2xAMS 2xAMS 4xAMS Fiskben 2x9 Parallell 2x10 Karusell 40 Betesdrift Betesfålla, nära till stallarna, ute dagtid, 4 mån. bete 6 hektar, nära till stallarna, ute hela dygnet, 4 mån. bete 6 hektar, nära till stallarna, ute dagtid, 5 mån. bete Två betesfållor på 5 hektar, ena fållan över en trafikerad väg, ute halvdag 4 mån. bete Betesfålla, ute dagtid, nära till stallarna, 4 mån. bete Betesfålla, nära till stallarna, ute dagtid, 4 mån. bete Utfodring och blandning av foder Ströning/ renhållning Automatisk rälshängd vagn, stat aut mixer, kort avstånd foderlager mixer, gummiskrapa under fodervagn Strör manuellt med kärra och skyffel varannan dag, skrapar gödsel 2 ggr/dag Stationär mixer, truckstyrd fodervagn, långa avstånd foderlager mixer, skrapar in foder 5 ggr/dag Strör manuellt med kärra och skyffel 2ggr/dag, skrapar gödsel 2-3 ggr/dag Automatisk rälshängd fodervagn, stationär mixer, kort avstånd till foderlager Strör med minilastare 1-2 ggr/vecka, skrapar gödsel 2-3 ggr/dag Mobil blandare, körbart foderbord, långa avstånd vid blandning av foder, många fodermedel Strör manuellt med kärra och skyffel varannan dag, skrapar gödsel 4 ggr/dag Helt automatiserat utfodringssyst Skruvar in strömedlet genom fönster 1 gång/vecka, skrapar gödsel 2-3 ggr/dag Mobil blandare, körbart foderbord, få fodermedel Strör med minilastare 2 ggr/vecka, skrapar gödsel 2-3 ggr/dag

21 Arbetstid för korna på modellgårdar Gård A1 A2 B C D E Kor Mjölkning typ 2xAMS 2xAMS 4xAMS Fiskben 2x9 Parallell 2x10 Karusell 40 Mjölkning 0,5 a 0,7 a 0,5 4,0 b,c,d 2,3 b,c,d 2,2 b,c,d Betesdrift 0,1 0,4 0,2 0,6 0,2 0,3 Utfodring 0,3 0,7 0,4 0,5 0,1 0,4 Ströning/ 0,2 0,8 0,5 0,5 0,2 0,2 renhållning Övrigt Totalt min/ko*dag (JTI) 2,1 (3,8) 3,6 (3,8) 2,6 (2,8) 6,6 (4,8) 3,7 (4,3) 4,1 (3,75) Tim/ko och år

22 Kommentarer till modellgårdar a) Skillnad A1 och A2-9 timmar per årsko: A1 har få hämtkor och de hämtar kor 2-3 ggr/dag. A2 har många hämtkor och hämtar 4-5 ggr/dygn. b) Ej samlingsfålla med påfösargrind innebär + 0,5 min/ko*dag c) Mjölkning 3 ggr per dag + 0,5 min/ko*dag d) EJ rationell rengöring av samlingsfålla + 0,15 min/ko*dag

23 Timmar per ko och år två olika källor Egenuppgifter Tidsstudier Totalt tim/ko*år Mjölkning tim/ko*år Totalt tim/ko*år Mjölkning tim/ko*år Fiskben 30,0 15, Karusell 24,8 12, Parallell 28,2 12, Robot/AMS 17,3 6, Fiskben störst variation Karusell lika i alla avseenden Parallell skiljer på årsbasis AMS ungefär samma och lägst 23

24 Vilket mjölkningssystem? Manuellt eller automatiskt?

25 Parallell eller AMS? I en 240 kors besättning kostar det kr mer per ko med AMS jämfört med parallell. Man måste spara minst 8 timmar per ko och år för break even Parallell AMS 13 tim/ko * år 5,5 tim/ko * år 25

26 Ekonomiska aspekter på investering Med följande förutsättningar: Avskrivningstid 20 år Ränta 5% blir Investeringsfaktorn för break even =

27 Investering i samlingsfålla och påfösargrind I en besättning med 240 kor minskar arbetstiden Med 2 timmar per dag. (Lön, inkl LKP: 200 kr/tim) Årlig besparing 2 * 200 * 365 = kr Investering i samlingsfålla för 80 kor (1.5 m 2 /ko) med påfösargrind Kostar kr/år!! 27

28 Tre mjölkningar per dag lönar det sig? Det tar 0,5 min längre tid per ko och dag att mjölka tre gånger per dag jämfört med två och ger en kostnadsökning på 1,70 kronor per ko och dag Om nyckeltalet mjölk minus foder är 2 kr/kg (konventionell produktion) krävs 0,8 kg mer per ko och dag (250 kg/år) dvs en ökning med 2,6 % i mjölkavkastning för att det skall löna sig med tre mjölkningar per dag. För en ekologisk produktion (mjölk -foder = 3 kr/kg) krävs 1,8 % ökning.

29 Skrapa i stället för att spola i samlingsfållan Med en bred skrapa för att göra ren samlingsfållan i stället för att spola så sparas 0,15 min/ko och dag. Dessutom sparas vatten som sedan skall lagras i gödselbehållaren och därefter köras ut med gödseltunnan. Här är det lätt att göra ändring i rutiner och spara mycket tid!

30 Mjölkningsteknik och arbetsorganisation påverkar arbetsåtgången MYCKET 120 kor Bästa tekniken och organisation AMS 4 timmar /dag Sämre teknik och organisation och fiskben 15 timmar /dag 250 kor Bästa tekniken och organisation AMS 10 timmar /dag Sämre teknik och organisation och fiskben 23 timmar /dag

31 Vad är produktionskostnaden i olika system? Oisolerat Fiskben Isolerat Fiskben Oisolerat Parallell Isolerat Parallell Isolerat AMS Arbete, tim Byggnad, kr Mjölkprod, kg Kostnadspost Andel av produktionskostnad, % Foder Arbete Stall + inventarier SEK/kg mjölk 3,36 3,37 3,15 3,16 3,08 Totalt kronor/ ko

32 Fem budord vid nybygge STORT Funktionellt value for money Enkelt Planerat Kontrollerat MED KÄNSLA FÖR DET YTTRE

33 Bygg Funktionellt och snyggt! 33

34 RÅDGIVNING - INFORMATION PÅ NÄTET Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning

35 Tack för uppmärksamheten Frågor - Kommentarer 35

ATT BYGGA FÖR LÖNSAMHET EN FALLSTUDIE OM UTBYGGNAD AV MJÖLKPRODUKTION

ATT BYGGA FÖR LÖNSAMHET EN FALLSTUDIE OM UTBYGGNAD AV MJÖLKPRODUKTION Examensarbete i Lantmästarprogrammet 2005 ATT BYGGA FÖR LÖNSAMHET EN FALLSTUDIE OM UTBYGGNAD AV MJÖLKPRODUKTION Av: Kristoffer Andersson 5 poängs examensarbete Ämnesområde: Ekonomi Handledare/ Examinator:

Läs mer

INVESTERING I MJÖLKPRODUKTION- EN FALLSTUDIE

INVESTERING I MJÖLKPRODUKTION- EN FALLSTUDIE Examensarbete inom Lantmästarprogrammet INVESTERING I MJÖLKPRODUKTION- EN FALLSTUDIE Av Daniel Hejdström Examinator: Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för jordbrukets biosystem och

Läs mer

En modell för ekonomisk utvärdering av produktionssystem och djurskyddsåtgärder

En modell för ekonomisk utvärdering av produktionssystem och djurskyddsåtgärder Rapport 143 Report Alnarp 2006 En modell för ekonomisk utvärdering av produktionssystem och djurskyddsåtgärder för grisar A model for economical evaluation of different production systems and animal welfare

Läs mer

FINANSIERING AV LANTBRUKSFASTIGHETER

FINANSIERING AV LANTBRUKSFASTIGHETER Examensarbete inom Lantmästarprogrammet FINANSIERING AV LANTBRUKSFASTIGHETER FINANCING OF FARMS Av: Zacharias Ahlgren Daniel Jönsson Examinator: Agronom Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen

Läs mer

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU Effekter av att använda ensileringsmedel, syrabaserade resp. bakteriepreparat (de nyare preparaten med flera olika bakteriestammar) på lagringsförluster, mjölkproduktion och tillväxt Margareta Emanuelson,

Läs mer

Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?

Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot? Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?

Läs mer

Hushålla med krafterna - Fakta

Hushålla med krafterna - Fakta Hushålla med krafterna - Fakta Karin Eliasson, Ingrid Gustafsson, Baltzar Karlsson, Ingela Alsén Hushållningssällskapet 2 Hushålla med krafterna - Fakta Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 4 2 LANTBRUKETS

Läs mer

TIDSSTUDIER I KALVUPPFÖDNING

TIDSSTUDIER I KALVUPPFÖDNING Examensarbete inom Lantmästarprogrammet TIDSSTUDIER I KALVUPPFÖDNING TIME STUDIES IN CALF BREEDING Marjo Lilja Johnsson Handledare: Universitetsadjunkt Torsten Hörndahl Examinator: Universitetsadjunkt

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat

Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat skillnader mellan betesbaserade och kraftfoderbaserade system Betesbaserad köttproduktion är viktig för biologisk mångfald

Läs mer

Förkylning av mjölk Energibesparing

Förkylning av mjölk Energibesparing Förkylning av mjölk Energibesparing Foto: Lars Johansson Författare: Lars Johansson Klass: Agrotekniker 2010 LIA rapport 2011-03-28-2011-04-29 Handledare: Kent-Olof Söderqvist, Agroväst. Utgivningsdatum:

Läs mer

Ekonomi. Kalkyler för odling av grönsaker på friland

Ekonomi. Kalkyler för odling av grönsaker på friland Ekonomi Kalkyler för odling av grönsaker på friland Jordbruksinformation 25 2008 Andra upplagan januari 2009 Ekonomi Kalkyler för odling av grönsaker på friland Text: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp,

Läs mer

BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET

BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET Brunstkontroll hos mjölkkor Jodie A. Pennington Professor - Dairy Mjölkkor ska kalva om regelbundet för att maximera vinst. Kort kalvnings

Läs mer

FINANSIERING AV DJURSTALLAR

FINANSIERING AV DJURSTALLAR Examensarbete inom Lantmästarprogrammet FINANSIERING AV DJURSTALLAR FINANCING OF ANIMAL STABLE Christian Håkansson Examinator: Universitetsadjunkt Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp 2007

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Kvighotell - En ny model för ungdjur management

Kvighotell - En ny model för ungdjur management DAGENS EPISTOLA Kvighotell - En ny model för ungdjur management A ungdjurstallar på samma gård B Ungdjurstall som hotell (flere kunder i hotellet) Nordisk Byggträff i Billund Danmark Tapani Kivinen Architect

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer

Jordbruksinformation 5 2010. Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple

Jordbruksinformation 5 2010. Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple Jordbruksinformation 5 2010 Ekonomi i fruktodling Kalkyler för äpple Ekonomi i fruktodling Kalkyler för äpple Text: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp Andreas Hansson, Äppelriket Österlen Ek. För.,

Läs mer

Ekonomi. ekologisk odling i växthus

Ekonomi. ekologisk odling i växthus Ekonomi ekologisk odling i växthus Jordbruksinformation 19 2007 Innehåll Olika typer av företag... 3 Högre kostnader för ekologisk odling... 3 Investeringskalkyler... 4 Investera i arbetsbesparande teknik...

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Rapport från Energigruppens arbete

Rapport från Energigruppens arbete RAPPORT April 2010 Rapport från Energigruppens arbete Under vintern 2010 har en energigrupp arbetat med inventering av de frågor som ställts i ett antal motioner från Föreningsstämman i maj 2009. Gruppen

Läs mer

Ny foderstrategi en lönsam historia

Ny foderstrategi en lönsam historia Ny foderstrategi en lönsam historia Erik Engelbrekts, 34 år, bor i Stockholm med sambo och barn. Han är utbildad ekonomargonom och har sina röer i Hälsingland. Erik arbetar på Växa Sverige, avdelningen

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV RAPPORT 2009:5 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV GRISKÖTT UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Maria Berglund och Christel Cederberg INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan från grisköttsproduktion

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion Buildings and housing systems for lamb production

Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion Buildings and housing systems for lamb production LANDSKAP TRÄDGÅRD JORDBRUK Rapportserie Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion Buildings and housing systems for lamb production Mie Meiner 1) Annica Thomsson 1) Gun Bernes 2) Kristina Ascárd

Läs mer

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn Kostallar i Finland och vad har vi lärt oss från Nordamerika Jouni Pitkäranta, arkitekt Jag den första kostallritningen i 11 års ålder Byggt första kostall projektet i 15 års ålder år 1987 Blev arkitekt

Läs mer

Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor - En fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion

Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor - En fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor - En fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion Feed and crop productions strategies for dairy cows - A case study focusing on the

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer