Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER"

Transkript

1 Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Pågående verksamhet, tillståndspliktig efter Ändring eller utökning av verksamhet med tillstånd Pågående verksamhet som kommer att utökas till tillståndspliktig verksamhet Övertagande av verksamhet med tillstånd Byte av ansvarig djurhållare för verksamheten Tillstånd söks från och med datum: Ny verksamhet SÖKANDE Namn/företag Organisations-/personnummer Adress Postnummer och ortnamn Namn på den som företräder företaget Telefon E-post Fax Fysisk person som är ansvarig för djurhållningen och dess roll (ex ridhuschef, ansvarig anställd) VERKSAMHETEN Verksamhetens namn Verksamhetens fastighetsbeteckning Utdelningsadress Telefon Postnummer och ortnamn Fastighetsägare (om annan än sökande), namn och adress Enkel beskrivning av verksamheten....

2 2(6) UPPGIFTER SOM VISAR ATT SÖKANDE ÄR LÄMPLIG ATT BEDRIVA VERKSAMHETEN Utbildning, erfarenhet, referenser och liknande TILLSTÅND SÖKS FÖR FÖLJANDE 1. Hållande av 10 hästar eller fler (över 24 mån ålder) 2. Användning av hästar i ridskoleverksamhet 3. Uppfödning av 4 hästar eller fler/ år 4. Upplåtelse av hästar (ex turridning) 5. Försäljning av 4 hästar eller fler/ år från egen uppfödning 7. Försäljning av 4 hästar eller fler/ år från annans uppfödning 6. Förvaring, utfodring och mottagning av 4 hästar eller fler 8. Mottagning av 4 eller fler hästar för träning/utbildning 1. Hållande av 10 hästar eller fler Antal hästplatser som omfattas av hållande av egna hästar 2, 3, 4 Uppfödning och försäljning av hästar från egen eller annans verksamhet Antal hästplatser som omfattas av uppfödning Antal ston som avelsverksamheten omfattas av Antal hingstar som avelsverksamheten omfattas av Antal hästar som omfattas av försäljning från egen uppfödning Antal hästar som omfattas av försäljning från annans uppfödning Vid annan uppfödare, ange namn, adress och telefon till denna 5. Användning av hästar i ridskoleverksamhet Antal hästplatser som omfattas av ridskoleverksamhet Ung. antal lektionstimmar / häst och dag Antal vilodagar / vecka för häst Beskrivning av verksamheten (ex fasta elever, träning/kurser/tävlingar, ridläger etc.)

3 3(6) 6. Turridning och annan upplåtelse Antal hästar som omfattas av turridning eller annan upplåtelse Ange ungefär hur långa turerna ska vara Antal vilodagar / vecka för häst Kommer uthyrning av hästar ske Ja Nej Om ja, ange antal hästar som avses uthyras och ungefär hur länge 7. Förvaring och utfodring av 4 hästar eller fler Antal hästplatser som omfattas av uthyrning av stallplats för förvaring och utfodring 8. Träning och utbildning Antal egna hästar Antal mottagna för träning FÖRVARING AV HÄSTARNA Hästarna hålls i lösdrift Ja Nej Hästarna hålls på stall Ja Nej UPPGIFTER OM STALL / LIGGHALLAR / HAGAR Har byggnader förprövats eller kommer de förprövas av Länsstyrelsen Ja Nej Om ja, vilket datum: Totalt antal hästplatser i stall / ligghall Vatten ges med automatiska vattenkoppar manuellt minst 2 ggr/dag Typ av inredning, boxare, spiltor eller dylikt annat. Finns separata utrymmen för djur med särskilda behov? Ja Nej Utrymme för foder Typ av ventilation.. Typ av underlag / golv Sammanlagd storlek på öppning för tilluft..m 2 Sammanlagd storlek på öppning för frånluft..m 2 Typ av strö Typ av stängsel i rasthagar och beten

4 4(6) HÄSTAR Ålder Ras ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Avstånd till närmaste granne Avstånd till närmaste vattendrag, vattentäkt Antal ha betesmark Antal ha åkermark Bedrivs hästhållningen på detaljplanelagt område Ja Nej Antal rasthagar Vindskydd i rasthagarna Ja Nej Lagringsförhållanden för gödsel, ange beräknad kapacitet Om stallgödsel levereras till annan brukare av åkermark, ange mängd / år samt namn och adress till mottagaren Om stallgödsel förädlas till försäljning eller bortförs för användning på icke jordbruksmark, ange mängd / år samt namn och adress till mottagaren Övriga uppgifter som kan ha betydelse för tillståndsprövningen

5 INFORMATION 5(6) Enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) krävs tillstånd till verksamheten för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet. Frågor om tillstånd prövas av den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt djurskyddslagen ( i Säffle kommun, miljö- och byggnadsnämnden). Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt. Förklaringar Hållande: Tillstånd krävs från och med vid 10 hästar eller fler. Hållande av hästar avser egna hästar eller hästar som man tar hand om utan att ta emot ersättning (t.ex. hästar på foder). Upplåtelse: Ex. turridning. Även om ägare/skötare är med på turen behövs tillstånd. Däremot krävs inget tillstånd för att exempelvis skjutsa turister i en vagn förutsatt att kusken är hästens ägare/skötare, ty då rör det sig om tillhandahållande av tjänster och inte om upplåtelse av djur. Ridskoleverksamheter och uthyrning av hästar för ridturer kräver tillstånd. Försäljning: Tillstånd krävs från och med om man säljer fyra eller fler hästar från egen uppfödning eller om man säljer fyra eller fler hästar från någon annans uppfödning. Förvaring och utfodring: Tillstånd krävs från och med för 4 eller fler hästar. Förvaring och utfodring innebär att man ta hand om andras hästar mot ersättning. När det gäller uthyrning av stallplatser ska den som ta hand om hästarna ha tillstånd om det rör sig om fyra eller fler hästar. I de fallen där den som hyr ut stallet inte alls är inblandad i skötseln av hästarna behöver denne inte ha tillstånd enligt 16 djurskyddslagen. Om däremot den som hyr ut stallet hjälper till med att ta hand om hästarna, exempelvis genom morgonutfodring eller med att släppa ut hästarna, behöver denne tillstånd. Övrigt Vid tillståndsprövningen beaktas sökandens lämplighet samt att anläggningarna där verksamheten ska bedrivas är lämpliga. Ett tillstånd kan tidsbegränsas och även andra villkor, t.ex. omfattningen av verksamheten kan finnas med. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar även för den löpande tillsynen enligt djurskyddslagen. Regelbunden tillsyn utföres vartannat-vart tredje år. Väsentliga förändringar av lokal och andra utrymmen skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

6 6(6) Till ansökan ska bifogas Förteckning över högsta antal hästar som avses att hållas, födas upp, upplåtas, säljas och/eller kommer att användas i ridskoleverksamhet. I förteckningen skall hästras, kön, mankhöjd, storlek på uppstallningsplats (box, spilta) samt användningsområde anges Referenser, kopior på meriter, utförda utbildningar etc. Situationsplan där avstånd till närmaste granne framgår Skalenlig ritning över stall och gödselanläggning Härmed intygar jag att de lämnade uppgifterna är riktiga Ort och datum Namnteckning... Namnförtydligande

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223 Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se Kundtjänst 0771-223 223 TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063) ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063) Blankett A Miljöskyddsfunktionen 1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN Organisations-/Personnummer

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet VÄRMDÖ KOMMUN ANMÄLAN AV DAGVATTENANLÄGGNING Enligt 9 kap 2 och 7 miljöbalken (1998:808) samt 13och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Fastighet Sökanden/verksamhetsutövare

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Handladdning av ammunition

Handladdning av ammunition samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Ert datum Er referens Avd. för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Rolf Weinander 010-240 5361 rolf.weinander@msbmyndigheten.se Denna PM

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING Syftet med riktlinjerna En väl fungerande fastighetsmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. Mot denna bakgrund

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer