Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara"

Transkript

1 Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Föredraget avgränsas till Hävd av betesmark Öppet variationsrikt landskap i skogsbygder Variation i slättbygdslandskapet

2 På väg mot ett ekonomiskt hållbart, högproducerande och klimatsmart jordbruk med höga landskapsvärden (NV-rapport 6578) Med spetsteknik, storleksrationalisering, nyodling, miljöanpassad beskogning Och miljöersättningar motsvarande naturvårds- och klimatnyttan men utan andra stöd skulle svenskt jordbruk på 2020-talet kunna Uppnå en lönsamhet motsvarande lantarbetarelön och bankränta Producera minst lika mycket mat som konsumeras i landet Bli klimatneutralt Hävda ha betesmark Avsätta 5 % av slättbygdsåkern för naturvårdsändamål

3 Träd i slättlandskapet kan öka mångfalden, minska erosionen, minska växtnäringsförlusterna och begränsa klimatförändringen genom kolinlagring och bioenergiproduktion. Lönsamma om man fick betalt för klimatnyttan

4 Kan skogsbygdsåkern brukas och ett öppet variationsrikt landskap upprätthållas långsiktigt? 1961 till 1995 minskade åkerarealen i skogsbygderna med ha (= 0,8 % per år) 1995 till 2012 minskade åkerarealen i skogsbygderna med ha (= 0,6 % per år) trots kompensationsbidrag, miljöersättningar, djurbidrag, gårdsstöd och investeringsbidrag Smågårdar går runt så länge det finns billiga befintliga resurser 40-talisterna börjar bli gamla Stora mjölkbesättningar och storskalig betesbaserad köttproduktion med naturvårdsentreprenad och billiga byggnader kan bli lönsamma Hobbyjordbruk kan vara kostnadseffektiv landskapsvård, men hur stor del av skogsbygdsåkern kan de bruka?

5 Kostnadseffektiv landskapsvård och självfinansierande hobby, men hur stora arealer klarar sådana besättningar?

6 Produktionskostnad (exkl. mark) för mjölk och prognostiserat mjölkpris ,50 Mjölkproduktion är den ekonomiska ryggraden i skogsbygdernas jordbruk. 3,00 2,50 Pris 2010 Pris 2021 OECD/FAO Det fordras allt större besättningar för ekonomisk hållbarhet. På 1970-talet var 30 kor lönsamma Kr / kg mjölk 2,00 1,50 1,00 Skogsbygd VV Slättbygd VV 0,50 0, Besättningsstorlek, kor

7 Nyodling kan vara en förutsättning ekonomiskt hållbar mjölkproduktion i skogsbygder IM

8 Värdefulla betesmarker har förlorats trots NOLA, landskapsvårdsersättning och miljöstöd Vråna Alingås Skår i Gökhem Foto: Tore Hagman

9 Gammalt par som ännu 2002 hävdade mark upptagen i Naturvårdsverkets rapport Sveriges finaste odlingslandskap (1997)

10 Teknisk och ekonomisk utveckling slår nog inte igenom så snabbt som figuren antyder, men troligen på lång sikt tal ha resp st Betesmark Mjölkkor Dikor MTR 2020 WTO 2020 Bioenergi Källa: Jordbruksverket,

11 Teknisk och ekonomisk utveckling nu kan ge förlorad biologisk mångfald i framtiden Teknisk/ekonomisk utveckling Förlust av betesmark Förlust av arter Utdöendeskuld Utdöendeskuld Vad skall vi göra för att inte dra på oss nya utdöendeskulder?

12 Hot mot betesmarkerna Sedan 2005 har betesarealen minskat varje år minskade antalet företag med nötkreatur 25 % Hävd av små betesmarker med djur från små besättningar går runt bara så länge det finns billiga befintliga resurser 40-talisterna börjar bli gamla

13 Exempel på kalkyl för betesbaserad köttproduktion Kr/uppfödd mjölkrasstut enligt SLU:s områdeskalkyler Kött 9200 Miljöstöd bete särsk. v. 1800*2600/ Gårdsstöd bete 1800*1100/ Kalv Vinterfoder, betesskötsel, ränta mm Arbete Byggnad, kapital och underhåll Med allmänna värden 1400 kr sämre Slutsats: Stutar kan går runt så länge det finns bra befintliga byggnader Vägar till ekonomisk hållbarhet: Höga investeringsbidrag till byggnader eller radikalt billigare byggnadslösningar Stora besättningar och stora fållor för att minska investeringar och arbetsåtgång per djur Stutar hellre än dikor som går back redan före byggnadskostnader Merbetalning för naturbeteskött Högre miljöersättningar

14 Köttrasstutar ekonomi (juni 2013) konventionellt per djur och dag Täckningsbidrag 3, kr per djur och dag 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00 15-mån tjur 20-mån stut 25-mån stut 30-mån stut -6,00 Naturbete 100% 100% 100% 100% 50% 50% Åkerbete % 50% Avkastning låg låg hög hög låg hög Särskilda värden ja nej ja nej ja nej Källa: Anna Hessle

15 Täckningsbidrag 3, kr per djur och dag 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00 Köttrasstutar ekonomi (juni 2013) stutar ekologiskt, per djur och dag, ekostöd ej inräknat 15-mån tjur 20-mån stut 25-mån stut 30-mån stut -6,00 Naturbete 100% 100% 100% 100% 50% 50% Åkerbete % 50% Avkastning låg låg hög hög låg hög Särskilda värden ja nej ja nej ja nej Källa: Anna Hessle

16 Antal nötkreatur och företag med nötkreatur Brist på kreatursgårdar kanske större problem än brist på kreatur behov av betesentreprenörer Företag med övriga nötkreatur 100-tal nötkreatur Företag med mjölkkor Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas

17 För att får skall vara lönsamma krävs billiga befintliga resurser eller stora besättningar; samma sak i annan betesbaserad köttproduktion Tkr / besättning / år Antal tackor Billiga befintliga resurser Nya resurser till marknadspris

18 Tillväxtproblem i fårföretag Låg intäkt tills nytt stall fullt Hög andel ungtackor Bristande erfarenhet av bl.a. masslamning Dyra eller dåliga djurinköp Tillgänglig mark i vanhävd Negativt kassaflöde Lösning: Successiv tillväxt Motsvarande för bl.a. dikor

19 Sammanfattning: Vägar till ekonomiskt hållbar hävd av betesmarker Stutar snarare än ungtjurar och dikor Ekologisk produktion Billiga byggnader eller väderskydd Betesentreprenörer där det inte finns lokala djurhållare (stutar och sintackor lämpliga för ambulerande naturvårdsbete) Utnyttja naturbetesköttets mervärden i marknadsföringen Större besättningar (successiv utbyggnad) Stora sammanhängande betesfållor av befintlig betesmark, marginell åker, igenväxande mark och skogsmark Beskogning av marginell åker utan särskilda naturvärden kan kompensera utsläpp av växthusgaser från betesdjur och nyodling

20 Rangordna alternativen med hänsyn till Rikt odlingslandskap

Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat

Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat skillnader mellan betesbaserade och kraftfoderbaserade system Betesbaserad köttproduktion är viktig för biologisk mångfald

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna?

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? FÖRORD Har Miljö- och landsbygdsprogrammet gjort den nytta

Läs mer

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött Rapport Det subventionerade köttet Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött 1 Februari 2015 Omslagsfoto: Thinkstock Författare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen Layout:

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla

Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla Rapport Diarienummer 100-5756-11 Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla Konsekvenserna för Jämtlands län Omslagsbild Marie Birkl Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län November 2011 Beställningsadress

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Rapport 2007:15 Foto: Mats Pettersson Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Miljöenheten 2007-09-27 Referens

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Erfarenheter av Landsbygdsprogram för Sv erige 2007-2012 (2013) case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Foto: Petter Gustafsson HÅLLBAR

Läs mer

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten Rapport 2008:12 Fäboddrift ur ett brukarperspektiv Lantbruksenheten Omslagsbild: Skräddar-Djurberga, Orsa. Foto: Jan-Bertil Norling, foto sid 35 Ann-Catrin Nordin. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri,

Läs mer

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå nuläge och utvecklingsmöjligheter 2014 2019 Innehåll 4 Sammanfattning 14 Så läser du rapporten 18 Betesdrift 22 Biodling 26 Energi 33 Entreprenad 38 Fröer, ärter,

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

FINANSIERING AV LANTBRUKSFASTIGHETER

FINANSIERING AV LANTBRUKSFASTIGHETER Examensarbete inom Lantmästarprogrammet FINANSIERING AV LANTBRUKSFASTIGHETER FINANCING OF FARMS Av: Zacharias Ahlgren Daniel Jönsson Examinator: Agronom Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen

Läs mer

Uppfödning av charolaiskvigor med utnyttjande av naturbetesmarker

Uppfödning av charolaiskvigor med utnyttjande av naturbetesmarker Uppfödning av charolaiskvigor med utnyttjande av naturbetesmarker Beef production with Charolais heifers using seminatural grasslands Examensarbete av: Johanna Bengtsson Handledare: Anna Hessle Sveriges

Läs mer

Från gård till köttdisk Konkurrensen på den svenska köttmarknaden

Från gård till köttdisk Konkurrensen på den svenska köttmarknaden Från gård till köttdisk Konkurrensen på den svenska köttmarknaden Större delen av svensk slakt, styckning och detaljhandel är koncentrerad till ett fåtal aktörer. Konkurrensen har dock gynnats av att nya

Läs mer

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur?

Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur? Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur? De producenter som inte förhandlar med slakterierna får ofta sämre betalt för sina djur. Bättre prisinformation skulle underlätta för producenterna, men

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Att skaffa får Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna

Läs mer

Jobben. Maten. Landsbygden

Jobben. Maten. Landsbygden Jobben. Maten. Landsbygden Centerpartiets regionala program för utveckling av Värmland. Jobben. Maten. Landsbygden Jobben Jobben behöver bli fler. Det är alla överens om. Däremot finns det många olika

Läs mer

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven Svebio arbetar för ett 100 % förnybart energisystem. Våra mer än 300 medlemmar tillverkar, förädlar, marknadsför och använder biobränslen och biodrivmedel från såväl grödor som avfall, restprodukter och

Läs mer

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se 2006:9 Ekologisk produktion - Goda exempel från Blekinge Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk www.k.lst.se Pernilla Per Torsten Iris & Anders Anders Hanna Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA.

Läs mer

YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner

YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner Sidan 1 av 5 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket?

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Foto: Stock.xchng Totalkostnaden för vildsvinsskador i Södermanlands län uppskattas till 17 300 000 kr för år 2009. Mjölkgårdar i Södermanlands

Läs mer

Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning

Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning Enligt intervjusvaren har konkurrensen på den svenska köttmarknaden skärpts i hela livsmedelskedjan de senaste åren. har dålig lönsamhet lett till en ohållbar

Läs mer

Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning

Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet som stödjer grund forskning och behovsstyrd forskning med höga krav på vetenskaplig kvalitet och relevans för berörda samhällssektorer. Det övergripande syftet

Läs mer