Distriktskongress 2016 Upplands Väsby, april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distriktskongress 2016 Upplands Väsby, 23-24 april 2016"

Transkript

1 Distriktskongress 2016 Upplands Väsby, april 2016 Motioner P

2 2 (20) Innehållsförteckning P - PARTIINTERNT... 3 Motion P1 En modern och smart organisation för folkrörelse och engagemang! Huddinge AK... 3 Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P Motion P2 En modern och smart organisation för folkrörelse, politikutveckling och engagemang! Sundbyberg AK... 5 Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P Motion P3 Utveckla partidistriktets arbete ut mot arbetarekommunerna med sikte på valet 2018 Täby AK... 8 Motion P4 En strategisk medlemsrekryterings- och väljarsatsning för bryta borgerlig dominans Vallentuna AK... 9 Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P3 och P Motion P5 Genomför en riksomfande studiekampanj på temat Det jämlika samhället Lidingö AK.. 11 Motion P6 Motion om studiekampanj det jämlika samhället Tyresö AK Motion P7 Riksomfande studiekampanj på temat Det jämlika samhället Vallentuna AK Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P5 till P Motion P8 Uppföljning av bifallna motioner på distriktskongressen Vallentuna AK Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P Motion P9 Upprätta primärval inför riksdagsvalet 2018 för rangordna namn på riksdagslistan Täby AK Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P Motion P10 Utred hur valet av ombud till partikongressen ska vara mer rättvist Huddinge AK Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P

3 3 (20) P - PARTIINTERNT Motion P1 En modern och smart organisation för folkrörelse och engagemang! Huddinge AK I den här motionen föreslår vi hur man kan ta ytterligare steg inom distriktet för utveckla varandra, stärka stödet och fokusera resurser för utveckla arbetet med medlemsutveckling, studier och engagemangsarbetet närmast medlemmarna. I längden leder det till potentiellt högre valresultat och en modern och samtida politikutveckling för framtidspartiet. Framtidspartiet måste organisera sig i linje med sin samtid. Genom jobba tillsammans och jobba smart med våra gemensamma resurser i fråga om personal, kompetens och föreningsinnovationer kan vi nå fler bli medlemmar och göra socialdemokratin mer relevant. Socialdemokratin ska ha en stark folkrörelse. I en levande folkrörelse föds engagemang och gör en politik för framtiden möjlig. För stärka folkrörelsen och öka mervärdet i medlemskapet behöver vi tänka smart, strategiskt och modernt. För göra det behöver vi titta på hur vi organiserar det stöd som erbjuds våra medlemmar och föreningar. Modernisera distriktsstödet närmare medlemmarna I vårt arbete och våra valanalyser har vi sett medlemsutveckling och studieverksamhet är det som behöver utvecklas i alla led, inte minst närmast våra föreningar. I en arbetarekommun finns det många ideella som lägger ner mycket tid och kraft på partiarbete, men timmarna och kompetensen hos oss är inte alltid tillräcklig. Det är här en professionell regional partiverksamhet behövs som fokuserar på stödja och möjliggöra engagemanget närmast medlemmarna och som bygger ett fundament för politikutveckling i arbetarkommunerna. Vi tror det därför behövs en modernisering av ombudsmannauppdraget i distriktet i syfte komma närmare behoven ute i länet. Samverkan om resurser och kompetenser Vidare anser vi egna anställningar i arbetarkommun tar tid från det ideella engagemanget och kan arrangeras på ett annat sätt. Därför föreslår vi en utredning för se hur man kan ha centralt anställda ombudsmän med uppdrag arbeta för arbetarkommunerna. Vidare vill vi utredningen tittar på vilka möjligheter det skulle kunna generera och vilka hinder som kan tänkas stå i vägen för ökad samverkan inom länet. Arbetsgivarrollen och ledarskap Oavsett vad en utredning kommer fram till och vad eventuellt följande förändringar leder till så kommer det troligt finnas arbetarkommuner som har anställda och därmed är arbetsgivare. Stödet till arbetsgivarrollen föreslås stärkas för vi ska försäkra oss om vara goda arbetsgivare inom arbetarrörelsen med schysta villkor och med ett klokt och effektivt ledarskap.

4 4 (20) Jag föreslår därför distriktsårskongressen besluta: distriktsstyrelsen får i uppdrag utveckla länets organisation av ombudsmän och deras uppdrag i syfte stödja folkrörelsearbete, politikutveckling och medlemsutveckling närmare föreningarna i arbetarkommunerna samt utreda möjligheterna för alla Stockholms läns arbetarkommuner dela resurserna som anställda ombudsmän i länet utgör i syfte använda kompetensen och erfarenheten för stärka socialdemokratin i hela distriktet och utveckla distriktets stöd i arbetsgivarskapet till de arbetarkommuner som har egna anställda Louise Callenberg, Socialdemokraterna i Huddinge Socialdemokraterna i Huddinges yttrande över motionen Socialdemokraterna i Huddinge ser positivt på frågorna som motionären tar upp och delar uppfningen om behovet av strukturera tjänster och resurser inom partidistriktet. Styrelsen anser det är partidistriktet som bör äga frågan och avgöra hur frågan ska behandlas. Mot bakgrund av det ovanstående beslutade medlemsmötet för Socialdemokraterna i Huddinge den 26 november 2015 Att ställa sig bakom motionen och sända den jämte utlåtandet till distriktskongressen som sin egen Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P1 Föredragande: Joakim Johansson Frågan om centralt anställda och regionalt arbetsgivaransvar samt hur vi på bästa sätt kan få ut det mesta av våra gemensamma resurser är ingen ny diskussion. Redan på partikongressen i Malmö 2005 togs fråga upp med samma inriktning som denna motion. Redan idag finns det olika modeller runt om i landet på hur partiets gemensamma anställda och ekonomiska resurser används på ett sätt som liknar det motionärerna föreslår. Problemet är just förutsättningarna, framförallt ekonomiskt, är olika vilket gör det svårt hitta just en modell för hur det ska gå till. I dokumentet framtidens ombudsman som partistyrelsen tagit fram konstaterar man antalet anställda ombudsmän i partiet stadigt minskat de senaste åren, men samtidigt har antalet politiska sekreterare i kommuner och landsting ökat. Så totalt sett har det personella resurserna som partiet på ett eller annat sätt har till sitt förfogande ökat. Det som har skett är en förskjutning från organisation till politik. Hur de politiska sekreterarna används skiljer sig väldigt mycket åt från kommun till kommun och från landsting till landsting.

5 5 (20) Precis som motionären nämner finns det nya regelverk kring partistödet. Det ska dock sägas det finns flera olika tolkningar på vilket sätt de lokala partistödet får användas och trots det nya regelverket finns det goda möjlighet samordna och på ett klokt sätt använda stödet för ett utvecklat folkrörelsearbete. Det som inte är möjligt är partidistriktet inte kan bestämma hur varje enskild arbetarekommun anställer eller hur det använder resurserna. I vårt parti är varje organisationsled en egen juridisk person vilket gör partidistriktet inte enskilt äger frågan om förändring av länets organisation rörande ombudsmän. Distriktsstyrelsen håller med motionärerna vi i större uträckning måste jobba tillsammans och på ett smart sätt använda våra gemensamma resurser i fråga om personal och kompetens. Förutom vi på bästa sätt ska kunna utveckla den moderna folkrörelsen och det lokala föreningsarbetet så ska socialdemokraterna vara en raktiv arbetsplats och en professionell arbetsgivare. Distriktsstyrelsen anser det finns ett behov av utreda förutsättningarna som motionärerna yrkar på. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta avslå -sats 1, samt bifalla -sats 2 och 3. Motion P2 En modern och smart organisation för folkrörelse, politikutveckling och engagemang! Sundbyberg AK I den här motionen föreslår vi hur man kan ta ytterligare steg inom distriktet för utveckla varandra, stärka stödet och fokusera resurser för utveckla arbetet med medlemsutveckling, studier och engagemangsarbetet närmast medlemmarna. I längden leder det till potentiellt högre valresultat och en modern och samtida politikutveckling för framtidspartiet. Framtidspartiet måste organisera sig i linje med sin samtid. Genom jobba tillsammans och jobba smart med våra gemensamma resurser i fråga om personal, kompetens och föreningsinnovationer kan vi nå fler bli medlemmar och göra socialdemokratin mer relevant. Socialdemokratin ska ha en stark folkrörelse. I en levande folkrörelse föds engagemang och gör en politik för framtiden möjlig. För stärka folkrörelsen och öka mervärdet i medlemskapet behöver vi tänka smart, strategiskt och modernt. För göra det behöver vi titta på hur vi organiserar det stöd som erbjuds våra medlemmar och föreningar. Modernisera distriktsstödet närmare medlemmarna I vårt arbete och våra valanalyser har vi sett medlemsutveckling och studieverksamhet är det som behöver utvecklas i alla led, inte minst närmast våra föreningar. I en arbetarekommun finns det många ideella som lägger ner mycket tid och kraft på partiarbete, men timmarna och kompetensen hos oss är inte alltid tillräcklig. Det är här en professionell regional partiverksamhet behövs som fokuserar på stödja och möjliggöra engagemanget närmast medlemmarna och

6 6 (20) som bygger ett fundament för politikutveckling i arbetarkommunerna. Vi tror det därför behövs en modernisering av ombudsmannauppdraget i distriktet i syfte komma närmare behoven ute i länet. Samverkan om resurser och kompetenser Vidare anser vi egna anställningar i arbetarkommun tar tid från det ideella engagemanget och kan arrangeras på ett annat sätt. Därför föreslår vi en utredning för se hur man kan ha centralt anställda ombudsmän med uppdrag arbeta för arbetarkommunerna. Vidare vill vi utredningen tittar på vilka möjligheter det skulle kunna generera och vilka hinder som kan tänkas stå i vägen för ökad samverkan inom länet. Arbetsgivarrollen och ledarskap Oavsett vad en utredning kommer fram till och vad eventuellt följande förändringar leder till så kommer det troligt finnas arbetarkommuner som har anställda och därmed är arbetsgivare. Stödet till arbetsgivarrollen föreslås stärkas för vi ska försäkra oss om vara goda arbetsgivare inom arbetarrörelsen med schysta villkor och med ett klokt och effektivt ledarskap. Jag föreslår därför distriktsårskongressen besluta: Att Att Att distriktsstyrelsen får i uppdrag genomföra en förändring av länets organisation av ombudsmän och deras uppdrag i syfte stödja folkrörelsearbete, politikutveckling och medlemsutveckling närmare föreningarna i arbetarkommunerna samt utreda möjligheterna för alla Stockholms läns arbetarkommuner dela resurserna som anställda ombudsmän i länet utgör i syfte använda kompetensen och erfarenheten för stärka socialdemokratin i hela distriktet och utveckla distriktets stöd i arbetsgivarskapet till de arbetarkommuner som har egna anställda Inskickad av Peter Schilling, Hallonbergen; Ör och Ursviks Socialdemokratiska förening Sundbybergs arbetarekommuns yttrande över motionen Motionen tar sin utgångspunkt i Socialdemokratin i Stockholms läns samtliga kommuner kan bli starkare om samarbetet utvecklas och de som är anställda av arbetarekommunerna istället samlas i en gemensam resurs direkt under partidistriktet samt partidistriktet utreder hur detta skall kunna genomföras. Som princip är det en tänkvärd idé. Tyvärr har verkligheten sprungit ifrån idén. Det är nämligen få arbetarekommuner som kan finansiera en ombudsmannatjänst utifrån det partistöd som fördelas till partierna lokalt i respektive kommun. Det är ett fåtal arbetarekommuner som har anställda ombudsmän på sina expeditioner. Kommunernas partistöd har i stor utsträckning övergått till i högre grad koncentreras till politiska sekreterarresurser. I många arbetarekommuner är dessa de enda som förutom förtroendevalda heltidspolitiker som arbetare

7 7 (20) för partiet lokalt. Regelverket för partistödet är numera också så reglerat en samordning av politiska sekreterartjänster utanför den egna kommunen inte är möjlig. Däremot finns det skäl för partidistriktet verka för det stöd som arbetarekommunerna behöver för utveckla folkrörelsearbetet, politik- och medlemsutveckling bättre kan samordnas och ske gemensamt över kommungränserna. Utöver det kan distriktet även bidra till utveckla arbetarekommunerna i sin arbetsgivarroll för dem som är anställda av arbetarekommunerna. Medlemsmötet i Sundbybergs arbetarekommun beslutar: Att anta motionen som sin egen och översända motion jämte yttrande till distriktskongressen Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P2 Föredragande: Joakim Johansson Frågan om centralt anställda och regionalt arbetsgivaransvar samt hur vi på bästa sätt kan få ut det mesta av våra gemensamma resurser är ingen ny diskussion. Redan på partikongressen i Malmö 2005 togs fråga upp med samma inriktning som denna motion. Redan idag finns det olika modeller runt om i landet på hur partiets gemensamma anställda och ekonomiska resurser används på ett sätt som liknar det motionärerna föreslår. Problemet är just förutsättningarna, framförallt ekonomiskt, är olika vilket gör det svårt hitta just en modell för hur det ska gå till. I dokumentet framtidens ombudsman som partistyrelsen tagit fram konstaterar man antalet anställda ombudsmän i partiet stadigt minskat de senaste åren, men samtidigt har antalet politiska sekreterare i kommuner och landsting ökat. Så totalt sett har det personella resurserna som partiet på ett eller annat sätt har till sitt förfogande ökat. Det som har skett är en förskjutning från organisation till politik. Hur de politiska sekreterarna används skiljer sig väldigt mycket åt från kommun till kommun och från landsting till landsting. Precis som motionären nämner finns det nya regelverk kring partistödet. Det ska dock sägas det finns flera olika tolkningar på vilket sätt de lokala partistödet får användas och trots det nya regelverket finns det goda möjlighet samordna och på ett klokt sätt använda stödet för ett utvecklat folkrörelsearbete. Det som inte är möjligt är partidistriktet inte kan bestämma hur varje enskild arbetarekommun anställer eller hur det använder resurserna. I vårt parti är varje organisationsled en egen juridisk person vilket gör partidistriktet inte enskilt äger frågan om förändring av länets organisation rörande ombudsmän. Distriktsstyrelsen håller med motionärerna vi i större uträckning måste jobba tillsammans och på ett smart sätt använda våra gemensamma resurser i fråga om personal och kompetens. Förutom vi på bästa sätt ska kunna utveckla den moderna folkrörelsen och det lokala föreningsarbetet så ska socialdemokraterna vara en raktiv arbetsplats och en professionell arbetsgivare. Distriktsstyrelsen anser det finns ett behov av utreda förutsättningarna som motionärerna yrkar på.

8 8 (20) Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta avslå -sats 1, samt bifalla -sats 2 och 3. Motion P3 Utveckla partidistriktets arbete ut mot arbetarekommunerna med sikte på valet 2018 Täby AK Det är nu hög tid för börja bygga vår Socialdemokratiska organisation inför valet I det senaste valet 2014 kunde vi trots vi backade i ett antal traditionella S-kommuner i Stockholms län konstatera en framgång. Valframgången för S som helhet var, om än liten, betydelsefull och den måste tas tillvara i vårt fortsa utvecklingsarbete. Vi kunde med tillfredsställelse se vi gick framåt i borgerligt styrda kommuner. I några räckte det till maktskifte, medan i andra en trend av stagnation eller tillbakagång för vårt parti bröts. I de kommuner som efter valet 2014 styrs av de borgerliga partierna inom vårt partidistrikt och som kan betecknas som blå bor ca väljare. I procent utryckt 55 % av befolkningen. För vi socialdemokrater som parti ska kunna nå framgång i valet 2018 i alla valen, såväl kommunala, landstings- som riksdagsvalet, inom PD måste vi redan nu lägga upp en handlingsplan för hur vi ska jobba målinriktat med såväl organisering, politik som kommunikation ut i dessa kommuner. Vikten av målmedvetet och prioriterat ta sig an uppgiften i utveckla arbetet ut mot kommunerna är en nyckel till säkra en socialdemokratiskt ledd regering, maktskifte inom landstinget och ytterligare kommunala maktskiften där S ingår i Stockholmsregionen. Här har de enskilda arbetarekommunerna en stor uppgift, samtidigt är det så många i sina små organisationer inte själva kan eller effektivast uppbär ensamma hela ansvaret. Det här är en fråga för Partidistriktet i Stockholms län som måste avsätta såväl strategiska samordnande, ekonomiska som personella resurser direkt riktade till arbetarekommunerna i de blått styrda kommunerna. Om vi menar allvar med vi vill vinna valet 2018 måste arbetet inledas nu. Mot bakgrund av ovanstående och med målet valframgång 2018 yrkar jag: - Stockholms läns Partidistrikts styrelse får i uppdrag utarbeta en handlingsplan för hur partiorganisationen i länet ska arbeta för stärka de arbetarekommuner där socialdemokraterna är i opposition - Stockholms läns partidistrikt anställer en ombudsman som arbetar enbart med och riktat mot de arbetarekommuner där socialdemokraterna är i opposition i länet Annica Gryhed, Socialdemokraterna i Täby

9 9 (20) Styrelsen för Socialdemokraterna i Täbys utlåtande och yrkande. Motionären påtalar vikten av Socialdemokraterna i Stockholms län med kraft tar sig an utarbeta en handlingsplan för målmedvetet stärka arbetarekommuner med idag borgerligt styre. I dessa kommuner bor majoriteten av medborgarna i partidistriktet och en valframgång här är nödvändig för säkra och styrka socialdemokratiskt inflytande och styre. Till detta behövs både strategi som personellt riktade resurser. Styrelsen ställer sig enade bakom motionen och föreslår medlemsmötet, torsdagen den 26 november ta den som sin egen inför Socialdemokraternas distriktårskongress, Stockholms län april Medlemsmötet för Socialdemokraterna i Täby antog motionen enhälligt som sin egen, torsdagen den 26 november Motion P4 En strategisk medlemsrekryterings- och väljarsatsning för bryta borgerlig dominans Vallentuna AK I flera av länets kommuner har de borgerliga under årtionden haft makten och ett starkare väljarstöd också i landstings- och riksdagsvalen än i landet i genomsnitt. Täby, Danderyd, Lidingö, Nacka, Vaxholm, Sollentuna, Salem, Ekerö och Valletnuna är exempel på sådana kommuner. Det har påverkat samhällsutvecklingen i dessa kommuner, och bidragit till de bergerliga partierna har fått ökat stöd och periodvis möjlighet genomdriva sin politik också i landstinget, riksdagen och Europaparlamentet. Men det finns ingen naturlag som säger vårt väljarstöd och medlemsantal i dessa kommuner för alltid behöver vara lägre än i andra kommuner. Många av kommuninvånarna i de delar av länet som länge har dominerats av bergerliga partier är vanliga löntagare, barnfamiljer, pensionärer, arbetssökande, ungdomar, studenter, egen- eller småföretagare och andra som dels gynnas av får politik, dels delar många av våra grundläggande värderingar och syn på samhället. För lyckas höja vårt väljarstöd och medlemsantal i dessa delar av länet behövs en samlad satsning från partidistriktet. Att bryta den borgerliga dominansen är viktigt för hela vårt län och därmed för Socialdemokraterna i Stockholms län i sin helhet. En sådan förändring skulle öka våra möjligheter varaktigt och stabilt säkra en S-ledd majoritet i landstinget, och stärka länets progressiva löst i riksdagen. En sådan satsning behöver bestå av tre delar: En politikutveckling som utgår från och söker lösningar på de utmaningar i vardagen och livet som också människor i dessa delar av länet upplever En kommunikation som visar vi har förstått deras perspektiv och gör dessa grupper känner vårt parti är relevant En organisatorisk kapacitet som gör vi kan nå ut bättre till dessa väljargrupper.

10 10 (20) Därför föreslår vi Socialdemokraterna i Stockholms läns distriktskongress beslutar Att uppmana distriktsstyrelsen initiera ett politikutvecklingsarbete som bygger på våra grundläggande värderingar och samtidigt också riktar in sig på utmaningar som andra väljargrupper än våra kärnväljare prioriterar; Att uppmana distriktsstyrelsen undersöka möjligheterna erbjuda eller finansiera dedikerat ombudsmannastöd som flera av dessa arbetarekommuner kan dela på. Petter Mähler, ordförande Vallentuna arbetarekommun Vallentuna arbetarekommun har beslutat anta motionen som sin egen. Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P3 och P4 Föredragande: Joakim Johansson En viktig del av distriktets arbete inför valet 2018 är ta fram en strategi som omfar hela vårt län; både politiskt och organisatoriskt. Just nu pågår i partidistriktet ett arbete med utveckla politiken, kommunikationen och organisationen i vårt län, så vi är väl förberedda inför kommande val, vilket inkluderar alla kommunerna i partidistriktets upptagningsområde. Distriktsstyrelsen har initierat ett politikutvecklingsprojekt som går under temat frihet, framgång och livskvalitet. Varje organisationsled i partiet har sitt ansvarsområde rent stadgemässigt och som juridiska personer beslutar om hur resurserna ska användas och vilka prioriteringar som ska göras. Med det sagt så kan vi konstatera de politiska- och ekonomiska resurserna varierar i länet. Arbetarkommuner har olika förutsättningar vilket partidistriktet också måste ta hänsyn till i planering och i genomförande. För partidistriktet handlar det om utveckla en organisation som på bästa sätt kan ge stöd åt arbetarekommunerna i deras folkrörelsearbete samt vinna val utifrån de förutsättningar vi har. Samtidigt har också partidistriktet sina ekonomiska och organisatoriska begränsningar, precis som arbetarekommunerna har. Om väldigt riktade anställningar ska genomföras behövs också ett tillskott av ekonomiska resurser, både för anställning och verksamhet. Ekonomiska resurser som idag inte finns. Distriktsstyrelsen anser vi i större uträckning måste jobba tillsammans och på ett smart sätt använda våra gemensamma resurser i fråga om personal och kompetens. Distriktsstyrelsen anser vidare det finns ett behov av utreda förutsättningarna om hur vi kan få ut mer av våra gemensamma resurser; både personellt och ekonomiskt. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse -sats 1 i motionerna besvarad, samt avslå -sats 2 i motionerna.

11 11 (20) Motion P5 Genomför en riksomfande studiekampanj på temat Det jämlika samhället Lidingö AK Den moderna samhällsforskningen har nu bevisat det jämlika samhället är bättre för det stora flertalet människor än det ojämlika samhället. Det innebär socialdemokratins främsta ideal, sedan partiet grundades i slutet av 1800-talet, nu efter drygt 100 år blivit högsta vetenskapliga sanning. Det bekräftas i böcker och forskningsrapporter som Jämlikhetsanden (Karneval förlag 2010) av de båda brittiska forskarna, Kate Pickett och Richard Wilkinsson och Ojämlikhetens anatomi (Weyler 2014) av den svenske samhällsvetaren och förfaren Per Molander. Allt fler ekonomer börjar dessutom inse det jämlika samhället är effektivare i strikt ekonomisk mening än det ojämlika samhället. Internationella Valutafonden, IMFs ekonom Michael Kumhof, sa vid tankesmedjan Global Utmanings seminarium den 2 november 2011: Ett jämlikt samhälle är en helt avgörande faktor för skapa en ekonomiskt hållbar tillväxt. IMFs högsta chef, generalsekreterare Christine Lagarde, bekräftade : Ojämlikheten hämmar tillväxten, jobben och kvinnors möjligheter komma in i ekonomierna. OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorgan, har med oro noterat klyftorna ökat i flertalet industriländer sedan 1980-talet och det hämmar ekonomisk utveckling. Allra mest har klyftorna ökat i Sverige. Den franske ekonomen Thomas Piketty visar i sin bok Kapitalismen i tjugoförsta århundradet (Karneval förlag 2015), de ekonomiska klyftorna i industriländerna idag är tillbaka på samma nivå som på 1800-talet, innan det ens existerade någon demokrati med inflytande från partier med intresse av minska de ekonomiska klyftorna. Ibland påstås socialdemokratin måste tona ned kravet på jämlikhet för dra till sig röster från medelklassen. Det är precis tvärt om! Det mer jämlika samhället är bättre för det allra största flertalet. Genom ett kraftfullt budskap om demokrati, jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde kan vi övertyga väljare inom alla samhällsskikt och i alla åldrar och stärka socialdemokratins ställning som den dominerande kraften i svensk politik. Vi föreslår distriktskongressen besluta - Stockholms läns partidistrikt hemställer till partistyrelsen om en riksomfande studiekampanj på temat Det jämlika samhället genomförs inom partiet. Daniel Larson, Lidingö,

12 12 (20) Arbetarekommunens yttrande Lidingö arbetarekommun beslutade vid sitt medlemsmöte anta motionen som sin egen samt sända in den till distriktskongressen Motion P6 Motion om studiekampanj det jämlika samhället Tyresö AK Den moderna samhällsforskningen har nu bevisat det jämlika samhället är bättre för det stora flertalet människor än det ojämlika samhället. Det innebär socialdemokratins främsta ideal, sedan partiet grundades i slutet av 1800-talet, nu efter drygt 100 år blivit högsta vetenskapliga sanning. Det bekräftas i böcker och forskningsrapporter som Jämlikhetsanden (Karneval förlag 2010) av de båda brittiska forskarna, Kate Pickett och Richard Wilkinsson och Ojämlikhetens anatomi (Weyler 2014) av den svenske samhällsvetaren och förfaren Per Molander. Allt fler ekonomer börjar dessutom inse det jämlika samhället är effektivare i strikt ekonomisk mening än det ojämlika samhället. Internationella Valutafonden, IMFs ekonom Michael Kumhof, sa vid tankesmedjan Global Utmanings seminarium den 2 november 2011: Ett jämlikt samhälle är en helt avgörande faktor för skapa en ekonomiskt hållbar tillväxt. IMFs högsta chef, generalsekreterare Christine Lagarde, bekräftade : Ojämlikheten hämmar tillväxten, jobben och kvinnors möjligheter komma in i ekonomierna. OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorgan, har med oro noterat klyftorna ökat i flertalet industriländer sedan 1980-talet och det hämmar ekonomisk utveckling. Allra mest har klyftorna ökat i Sverige. Den franske ekonomen Thomas Piketty visar i sin bok Kapitalismen i tjugoförsta århundradet (Karneval förlag 2015), de ekonomiska klyftorna i industriländerna idag är tillbaka på samma nivå som på 1800-talet, innan det ens existerade någon demokrati med inflytande från partier med intresse av minska de ekonomiska klyftorna. Ibland påstås socialdemokratin måste tona ned kravet på jämlikhet för dra till sig röster från medelklassen. Det är precis tvärt om! Det mer jämlika samhället är bättre för det allra största flertalet. Genom ett kraftfullt budskap om demokrati, jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde kan vi övertyga väljare inom alla samhällsskikt och i alla åldrar och stärka socialdemokratins ställning som den dominerande kraften i svensk politik.

13 13 (20) Vi föreslår därför distriktskongressen Stockholms läns partidistrikt hemställer till partistyrelsen om en riksomfande studiekampanj på temat Det jämlika samhället genomförs inom partiet. Bror Perjus, Peter Inghe, Lennart Jönsson, Eija Räty, Jerry Svensson, Börje Eriksson Tyresö Arbetarekommuns medlemsmöte beslutade anta motionen som sin egen och sända den till Stockholms Läns partidistrikts ordinarie distriktskongress Marita Bertilsson, protokollförare Mathias Tegnér, ordförande Arbetarekommunstyrelsens utlåtande Styrelsen för Socialdemokraterna i Tyresö delar såväl analys som slutsatser i motionen och anser det är angeläget partiet får till stånd en bred intern diskussion men också fler skarpa förslag för minska klyftorna i samhället. Den budgetproposition som nyligen presenterades av den (S) ledda regeringen har tagit några första, viktiga steg i den riktningen. Lika viktigt som dessa förslags innebörd, är också skapa tolkningsförutsättningar för kunna gå vidare med fler förslag som syftar till ökad jämlikhet. Förslag till beslut: Att motionen sänds till distriktsårskongressen som arbetarekommunens egen. Tyresö Arbetarekommuns medlemsmöte beslutade anta motionen som sin egen och sända den till Stockholms läns partidistrikts ordinarie distriktskongress Motion P7 Riksomfande studiekampanj på temat Det jämlika samhället Vallentuna AK Den moderna samhällsforskningen har nu bevisat det jämlika samhället är bättre för det stora flertalet människor än det ojämlika samhället. Det innebär socialdemokratins främsta ideal, sedan partiet grundandes i slutet av 1800-talet, nu efter drygt 100 år blivit högsta vetenskapliga sanning. Det bekräftas i böcker och forskningsrapporter som jämlikhetsanden (Karneval förlag 2010) av de båda brittiska forskarna, Kate Pickett och Richard Wilkinsson och Ojämlikhetens anatomi /Weyler 2014) av den svenske samhällsvetaren och förfaren Per Molander. Allt fler ekonomer börjar dessutom inse det jämlika samhället är effektivare i strikt ekonomisk mening än det ojämlika samhället. Internationella Valutafonden, IMFs ekonom Michael Kumhof, sa vid tankesmedjan Global Utmanings seminarium den 2 november 2011:

14 14 (20) Ett jämlikt samhälle är en helt avgörande faktor för skapa en ekonomiskt hållbar tillväxt IMFs högsta chef, generalsekreterare Christine Lagarde, bekräftade : Ojämlikheten hämmar tillväxten, jobben, och kvinnors möjligheter komma in i ekonomierna OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorgan, har med oro noterat klyftorna ökat i flertalket industriländer sedan 1980-talket och det hämmar ekonomisk utveckling. Allra mest har klyftorna ökat i Sverige. Den franske ekonomen Thomas Piketty visar i sin bok Kapitalismen i tjugoförsta århundradet (Karneval förlag 2015), de ekonomiska klyftorna i industriländerna idag är tillbaka på samma nivå som på 1800-talket, innan det ens existerade någon demokrati med inflytande på partier med intresse av minska de ekonomiska klyftorna. Ibland påstås socialdemokratin måste tona ned kravet på jämlikhet för dra till sig röster från medelklassen. Det är precis tvärt om! Det mer jämlika samhället är bättre för det allra största flertalet. Genom ett kraftfullt budskap om demokrati, jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde kan vi övertyga väljare inom alla samhällsskikt och i alla åldrar och stärka socialdemokratins ställning som den dominerande kraften i svensk politik. Vi föreslår därför distriktskongressen Stockholms läns partidistrikt hemställer till partistyrelsen om en riksomfande studiekampanj på temat Det jämlika samhället genomförs inom partiet. Hans Strandin Vallentuna arbetarekommun har beslutat anta motionen som sin egen. Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P5 till P7 Föredragande: Bo Krogvig Tyresö, Lidingö och Vallentuna arbetarekommuner har i likalydande motioner yrkat distriktsstyrelsen hemställer hos partistyrelsen en riksomfande studiekampanj på temat Det jämlika samhället genomförs inom partiet. Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfning studier är viktigt i arbetet bygga en modern folkrörelse, styrelsen delar också motionärernas uppfning studierna inte endast ska vara av organisatorisk karaktär. I skiftet mellan 1960 och 70-tal genomfördes en stor studie och syneförättningskampanj på temat Ökat Jämlikhet. Arbetet leddes nationellt av en arbetsgrupp där Alva Myrdal var ordförande. Arbetet i studiecirklarna handlade lika mycket om dokumentera ojämlikheten i samhället på en lokal nivå som lära och diskutera det jämlika samhällets fördelar. Arbetet lade grund för många års politiskt arbete i kommuner, landsting och nationellt.

15 15 (20) Klyftorna i samhället har ökat under de senaste decennierna, strukturkriser och borgerlig skesänkarpolitik har varit de främsta orsakerna. Socialdemokratin är i behov av en genomgripande diskussion om hur vi vill bygga samhället så varje individ får möjligheter förverkliga sina drömmar om ett gott liv tillsammans med andra. Mycket av det handfasta jämlikhetsarbetet startar på lokal nivå det visar inte minst skillnaderna mellan kommunerna när det gäller exempelvis bostadsbyggande och arbetet mot barnfigdom. Mot den bakgrunden vill distriktsstyrelsen föreslå en satsning på studier kring jämlikhetens fördelar kombineras med ett genomgripande lokalt kartläggningsarbete syftande till såväl kunskap om ett jämlikt samhälles fördelar som lokala, regionala och nationella handlingsplaner. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta sända motionen och utlåtandet till partistyrelsen, samt därmed anse motionärerna besvarade. Motion P8 Uppföljning av bifallna motioner på distriktskongressen Vallentuna AK Socialdemokraternas partiarbete bygger på demokrati och alla medlemmars möjlighet få vara med och forma vår politik. Det sker bl.a. på medlemsmöten och distriktskongresser. Vi skriver motioner som vi hoppas får partikamraternas stöd för dem så småningom kan genomföras. Det saknas idag ett öppet uppföljningssystem/matris för alla, av distriktskongressen, bifallna motioner. De borde vara lätt lista upp bifallna motioner digitalt med ansvarig instans (länsriksdagsbänken, landstingsgruppen, distriktsstyrelsen) som ska driva frågan och även en kolumn när och vad man har gjort och hur har utfallet blivit eller om ärendet fortfarande pågår. Denna lista skulle sedan följa med i årshandlingarna till alla medlemmar och vara tillgänglig även för revisorer. Denna uppföljning skulle vara en del av kvalitetsförsäkringen av vårt politiska arbete: vi gör det vi beslutar. Därför föreslår jag distriktsstyrelsen får ett uppdrag upprätta ett uppföljningssystem för alla av distriktskongressen bifallna motioner det föregående årets arbete med de bifallna motionerna redovisas till medlemmar och revisorer på årskongressen t.ex. i samband med årsredovisningen. Jaana Tilles Vallentuna arbetarekommun har beslutat anta motionen som sin egen.

16 16 (20) Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P8 Föredragande: Joakim Johansson Distriktsstyrelsen håller med motionären om det är viktigt distriktskongressens beslut följs upp. I partidistriktets årsberättelse finns de av distriktskongressen bifallna motionerna. De redovisas separat i landstinget och länsbänkens verksamhetsberättelser som biläggs partidistriktets årsberättelse. För det ska bli tydligt och mer lättillgängligt kommer vi sammanställa de bifallna motionerna i ett dokument som kommer finnas tillgängligt på distriktskongresserna där det framgår på vilket sätt de bifallna motionerna hanterats under det gångna året. Eftersom våra distriktskongresser är offentliga så är även vår årsberättelse det. Så varje medlem har tillgång till årsredovisningen och då också hur våra motioner hanterats. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta bifalla -sats 1, samt anse -sats 2 besvarad. Motion P9 Upprätta primärval inför riksdagsvalet 2018 för rangordna namn på riksdagslistan Täby AK Med ett ökat intresse från väljarnas sida kryssa sin favorit har individernas betydelse i politiken ökat. Det ställer högre krav på Socialdemokraterna som parti öppna upp de tidigare slutna processerna och kommunicera sina kandidater på nya sätt än tidigare. Öppenhet och nya metoder för nå väljarna blir allt viktigare. Primärval som metod har ett flertal tillfällen lanserats i samhällsdeben. Metoden har använts av Socialdemokraterna i Sundbyberg för upprätta lista inför kommunval. I detta samhällsklimat, i denna tid och i Stockholms län som region finns det flera anledningar till snarast använda primärval. Några exempel: Detta visar partiet är öppet och modernt, som vågar och vill prova nya metoder för forma listor. Detta skapar engagemang, delaktighet och band mellan kända såsom okända socialdemokrater i Stockholms län med dess väljare. Då fler av partiets kandidater blir mer kända, gynnas partiet i stort. Då fler engageras i primärvalet, kommer partiet tidigt i kontakt med sympatisörer inför valet Partiet får tidigt en bild av vilka kandidater som väljarna anser vara bra företrädare inför valet Röstningsförfarandet kan ske genom traditionell röstning i lokal, brevröstning samt röstning över internet. Både medlemmar och icke-medlemmar ska rösta i primärvalet.

17 17 (20) Jag föreslår därför styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms län härmed ska få ansvaret införa primärval som metod och process för rangordna kandidater på riksdagslistan inför riksdagsvalet partidistriktets valkommitté för Socialdemokraterna i Stockholms län inför valet 2018 får ansvaret så långt det går, med hänsyn till stadgar, regler 1 och praxis vid upprättade av valsedel, följa primärvalets resultat i upprättandet av riksdagslistan inför allmänna val 2018 i Stockholms län. 2 samtliga arbetarkommuner i Stockholms län får ansvaret, förutom nominera kandidater till riksdagen som tidigare, säkerställa dessa kandidater är beredda delta i primärvalet. Markus Selin, Socialdemokraterna i Täby Styrelsen för Socialdemokraterna i Täbys utlåtande Motionen lyfter ett grundläggande synsätt och metod för ta fram socialdemokratiska kandidater till riksdagen. Det centrala synsättet tilltalar starkt: gå från inåtvänt till utåtriktat, från slutet till öppet samt förlänga, förstärka och normalisera det strategiska arbetet med skapa relationer med väljarna. Detta kommer bli en bidragande kraft till vända Socialdemokraternas nedåtriktade trend i Stockholms län, såsom riket. Styrelsen ställer sig enade bakom motionen och föreslår medlemsmötet, torsdagen den 26 november ta den som sin egen inför Socialdemokraternas distriktårskongress, Stockholms län april Medlemsmötet för Socialdemokraterna i Täby antog motionen enhälligt som sin egen, torsdagen den 26 november Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P9 Föredragande: Joakim Johansson Precis som motionären påpekar finns ett ökat intresse från väljarnas sida kryssa sin favorit samtidigt som individernas betydelse i politiken ökat. I alla fall exponeringen av enskilda politiska företrädare. Men även om antalet väljare som kryssar kandidater har ökat så är siffran på de som utnyttjar möjligheten cirka 30 procent av väljarna. Vilket måste anses som låg. Siffran är också högre i glesbygd än i en större tätort vilket kan kopplas till det finns en större kännedom om vem och vilka som kandiderar i mindre orter och glesbygd enligt genomförda undersökningar och studier av väljarbeteenden. Det som också tydliggörs av de som aktivt personröstar är de har ett generellt större intresse av politik än andra väljare. Det som också är slående är 95 procent av de avlagda personkryssen är så högt på listan kandidaterna kommit in i vilket fall som helst. Om vi går vidare till frågan om primärval som bygger på även ickemedlemmar ska få rösta finns det, som med de mesta, både fördelar och nackdelar. Att genomföra primärval ger oss som

18 18 (20) parti värdefull information från personvalet, det är också värdefullt för den lokala demokratin samtidigt som kandidaterna och partiet får en möjlighet göra sig mer kända i väljarkåren. Det sänder precis som motionären säger en signal om öppenhet. Nackdelarna är ett eventuellt lågt valdeltagande vid primärval kan ge legitimitetsproblem och samtidigt som det privilegium som medlemskapet ger undergrävs; välja sitt partis företrädare. Ett annat bekymmer vid eventuellt lågt valdeltagande är hur bra man som enskild kandidat eller arbetarekommun har lyckats mobilisera väljare och det kan få orimlig skevhet i resultat vilket inte per automatik speglar hur länet ser ut. Vi har också idag stadgar som klargör exempelvis riksdagslistan ska beslutas av en valkonferens så även om primärvalet genomförs och en lista läggs fram för beslut som bygger på ett primärval så kan valkonferensen besluta om göra ändringar. Med det sagt så är det viktigt vi inte genomför ett eventuellt primärval som sedan inte avspeglar sig vad partiets valkonferens sedan beslutar. Det skulle sannolikt skapa väldigt negativ deb. Det vi kan konstatera är ett länsomfande primärval är ett stort projekt och omfar närmare 1 miljon väljare i Stockholms län och kan inte jämföras med ett kommunalt primärval även om dagens moderna teknik ger möjligheter på ett rimligt sätt organisera ett eventuellt primärval så är detta något som måste utvecklas och testas. Det krävs också det utformas ett regelverk kring primärval och man ser över nomineringsförfarande och hur en eventuell lista som väljarna ska ta ställning kring ska se ut. I exempelvis USA där primärval genomförs handlar det oftast utse en huvudkandidat och inte en hel lista. Det handlar även om hur eventuellt kandidatstöd ska organiseras samtidigt som det är en resursfråga. Ett primärval kräver resurser både personellt och ekonomiskt framförallt om primärvalet ska bli känt för Stockholms läns väljarkår. Annars riskerar ett primärval bli en mycket kostsam historia både politiskt och ekonomiskt. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta avslå motionen. Motion P10 Utred hur valet av ombud till partikongressen ska vara mer rättvist Huddinge AK I partiets stadgar moment 4 står det: I varje partidistrikt väljs ett ombud för varje fullt tal motsvarande en trehundrafemtiondedel av partiets medlemsantal. Med medlemsantal avses antalet ombudsgrundande medlemmar. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet per det månadsskifte som infaller åtta månader före kongressen. Stockholms läns partidistrikt fick 28 ombud till partikongressen 2015 som ägde rum i Västerås. Valet av dessa ombud var indelat i sju valkretsar och varje valkrets fick välja ett givet antal ombud utifrån det samlande medlemsantalet.

19 19 (20) Att Stockholms läns partidistrikt väljer dela länet i sju kretsar är bra då får vi ombud från olika delar av länet. Men jag anser det finns behov se över reglerna för få ett mer rättvist system. För visa vart jag tycker systemet brister väljer jag använda ett exempel från senaste ombuds val och jag väljer använda valkretsen fem med Haninge, Huddinge och Nacka som tillsammans fick fem ombud. Skulle platserna tilldelas beroende på antal registrerade medlemmar så skulle troligen Haninge och Huddinge få två ombud var och Nacka ett. Men dagens system handlar mer om mobilisering av medlemmar. Den arbetarekommun som lyckas mobilisera bäst röstande kan med hjälp av endast en röst övervikt få alla ombudsplatserna, detta var nästan vad som hände. När rösterna var färdigräknade så visade det sig Haninge hade lyckats få fyra ombud, Huddinge ett och Nacka inget. (På grund av avhopp ändrades det till Haninge fick skicka tre ombud, Huddinge två och ingen ombud från Nacka denna gång). Det är naturligt de flesta medlemmar i första hand röstar på kandidater från sin egen kommun och eftersom Haninge var bra på få medlemmar rösta, så var de nära få alla platser. Nacka i sin tur har inte lätt få en ombudsplats till kongressen. Mot bakgrund av det ovanstående föreslår jag distriktskongressen besluta ge partidistrikts styrelse i uppdrag utreda möjligheten till en mer rättvis fördelning av ombud till Socialdemokraternas partikongress. Yossi Sigal, Socialdemokraterna Huddinge Socialdemokraterna i Huddinges utlåtande över motionen Socialdemokraterna i Huddinge är överens med motionären om det finns anledning göra en översyn av hur valen av ombud till partikongressen går till i partidistriktet. I en sådan översyn anser styrelsen det bör övervägas göra mindre valkretsar med så få arbetarekommuner som möjligt i varje för underlätta för medlemmarna kunna göra reella val mellan kandidater som de har kännedom om. Mot bakgrund av det ovanstående beslutade medlemsmötet för Socialdemokraterna i Huddinge den 26 november 2015 Att ställa sig bakom motionen och sända den jämte utlåtandet till distriktskongressen som sin egen Distriktsstyrelsens utlåtande över motion P10 Föredragande: Joakim Johansson Frågan om ombudsfördelning och ombudsval styrs av stadgan men ger också partidistrikten ett ansvar på bästa sätt dela in länet i valkretsar. För val av kongressombud bör partidistriktet

20 20 (20) indelas i valkretsar står det i partiets stadga och eftersom Stockholms län är ett stort distrikt så är detta givet för på så sätt få önskad spridning av ombud från länets olika hörn. Partidistriktets styrelse bestämmer hur valkretsindelningen ska se ut och hur många ombud som varje valkrets ska välja av den total som partistyrelsen meddelat partidistriktet. Senaste kongressen i Västerås 2015 hade vi som sagt totalt 28 ombud. Mot den bakgrunden så prövar distriktsstyrelsen inför varje kongress och ombudsval hur en eventuell valkretsindelning ska se ut för få så det så rättvis som möjligt. Motionären pekar ut ett problem som är svårt lösa med hjälp av de verktyg vi har till vårt förfogande; vissa arbetarekommuner i en valkrets är mer aktiva i ombudsvalet än andra, både i frågan om nomineringar och i valdeltagande. Distriktsstyrelsen tittar aktivt på hur man på bästa och mest rättvisa sätt kan göra en valkretsindelning, men det är som sagt svårt åstadkomma millimeterrättvisa. Mindre valkretsar betyder inte per automatik det blir mer rätt eller rättvist om några viktiga faktorer i bedömningen hur länet delas in i valkretsar, är varje ombud som valkretsarna får tilldelade ska väga ungefär lika mycket i relation till medlemsantal totalt i valkretsen, samtidigt som hänsyn ska tas för få till en bra geografisk spridning. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse motionen besvarad.

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens folkrörelse REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Finansiering av den sociala ekonomin och idéstyrda sektorn (bland annat folkrörelser).

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Moderaterna bygger för det växande Stockholm Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Vi välkomnar att Stockholmsregionen växer 2010-08-26 Stockholmsregionen

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från ledningsgruppsmöte onsdagen den 15 januari 2014 i Växjö Närvarande: Martin Myrskog, Landstinget Kronoberg Peter Hogla, Regionförbundet Södra Småland Johan Assarsson, projektledare Peter

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga.

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga. B 20 Motion till SAP kongressen 2009 Vi som tillhör de äldre i landet har med stor oro noterat att den borgerliga regeringen håller på att rasera den välfärd som vi och tidigare generationer kämpat för

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?...

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?... Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Ungas politiska engagemang... 4 Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4 Vill unga engagera sig politiskt?... 4 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden?...

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015 KONGRESSEN 2015 för UMEÅS OMBUD Kongressens tre dagar rusade förbi i diskussioner om folkrörelsens, jobben och framtidens socialdemokrati. Kongressen invigdes med sång och musik och ett starkt öppningstal

Läs mer

POLICY FÖR NOMINERINGSARBETET I MALMÖ ARBETAREKOMMUN 2008

POLICY FÖR NOMINERINGSARBETET I MALMÖ ARBETAREKOMMUN 2008 Partiet äger vi, förtroendeuppdragen har vi till låns Ett levande partiarbete är kärnan i den svenska demokratin. Det förutsätter allas ansvar att vara med och utveckla partiets inre arbete. Ett arbete

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016

Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016 1 Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016 BAKGRUND Partidistriktet antog en jämdställdhets- och mångfaldspolicy med handlingsplan på höstdistriktskongressen 17 oktober

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

I Norrbotten vann vi valet 2010 och stärkte vår position i alla tre valen. Idag är Norrbotten ett rött län i ett blått Sverige.

I Norrbotten vann vi valet 2010 och stärkte vår position i alla tre valen. Idag är Norrbotten ett rött län i ett blått Sverige. I vann vi valet 2010 och stärkte vår position i alla tre valen. Idag är ett rött län i ett blått Sverige. Vi har genom valframgångarna, av väljarna i länet, fått ett stort ansvar att leverera socialdemokratisk

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013

STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013 STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Svenska folkpartiet i Finland r.p., i finsk översättning Suomen ruotsalainen

Läs mer

Motioner och motionssvar till RFSU Stockholms Årsmöte 2013. Motion 1. Ett enda datum för årsräkning av RFSU Stockholms medlemsantal

Motioner och motionssvar till RFSU Stockholms Årsmöte 2013. Motion 1. Ett enda datum för årsräkning av RFSU Stockholms medlemsantal Motioner och motionssvar till RFSU Stockholms Årsmöte 2013 Motioner är förslag från medlemmar till årsmötet. Motioner till årsmötet: 1. Ett enda datum för årsräkning av RFSU Stockholms medlemstal 2. Sätt

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation. Propositioner och motioner

Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation. Propositioner och motioner Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation Propositioner och motioner Proposition 1: Verksamhetsinriktning för Uppsalakretsen 2013 Inledning Kretsen är ett samarbetsorgan för de tolv partiföreningarna

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011

Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011 Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011 Utgångspunkter Styrelsen fastställer verksamhet och budget inför varje verksamhetsår. Ledningen har ansvar att leda förbundets arbete och verkställa de

Läs mer

STADGAR PIRATPARTIET

STADGAR PIRATPARTIET STADGAR PIRATPARTIET 1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM Organisationens namn är Piratpartiet. Partiet har som mål legalisera kopiering och hävda medborgarnas rätt till en säkrad integritet. 2 SÄTE Partiets säte

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Utvecklingsarbete för ec modernt folkrörelsepar, som vinner val i Stockholm

Utvecklingsarbete för ec modernt folkrörelsepar, som vinner val i Stockholm Utvecklingsarbete för ec modernt folkrörelsepar, som vinner val i Stockholm Lägesrapport,ll arbetarekommunens representantskap 2012-08- 28 Olle Burell och Johan Moström Socialdemokraterna i Stockholm INNEHÅLL

Läs mer

Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010

Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010 Sidan 1 av 5 Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010 Tema: Valdeltagande varför är det viktigt, varför minskar det och vad kan vi göra åt det? Med Stefan Dahlberg, forskare vid Göteborgs universitet

Läs mer

Tidslinje för politikutvecklingsarbetet i Framtidsstaden Framtidsstaden är ett politikutvecklingsprojekt som löper över flera år.

Tidslinje för politikutvecklingsarbetet i Framtidsstaden Framtidsstaden är ett politikutvecklingsprojekt som löper över flera år. Workshopmaterial 1 Workshop för föreningar och klubbar om Framtidsstaden Det här är ett workshopmaterial som vänder sig till socialdemokratiska föreningar och klubbar i Stockholms stad som vill delta i

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

EU valanalys för Norrbotten

EU valanalys för Norrbotten Norrbotten 2009-10-08 EU valanalys för Norrbotten 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet 2009... 3 Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt

Läs mer

Utredning Lokal organisation

Utredning Lokal organisation Utredning Lokal organisation SKTFs förbundsmöte Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Hur såg det ut före 22?... 2 Grundprinciper för vår lokala organisation... 2 Redovisning av diskussionerna på de regionala

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Förutsättningsfrågor för fri och självständig organisering av. Sveriges Elevkårer

Förutsättningsfrågor för fri och självständig organisering av. Sveriges Elevkårer Sida 1 av 9 Förutsättningsfrågor för fri och självständig organisering av Sveriges elever Beslutat av Kongress14 Sida 2 av 9 Förutsättningsfrågor för fri och självständig organisering av Sveriges elever

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 3.1 Låt ungdomsgenerationen ta plats 5 3.1.1 Ett jobb och en bostad Jag oroar mig för att inte hitta ett jobb efter min utbildning. Jag får ont i magen bara av att

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4255 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Sara Meunier Anders Nordh Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Katarina Svärdh Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland. - landstingsvalet

Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland. - landstingsvalet L Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland - landstingsvalet Antagna vid förbundsstämman 2001 och 2003 samt kompletterade vid förbundsråd 2004, förbundsstämma och förbundsråd 2007.

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Aro(s)bladet. En medlemstidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 april 2004. Mycket på gång i partiet

Aro(s)bladet. En medlemstidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 april 2004. Mycket på gång i partiet Aro(s)bladet En medlemstidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 april 2004 Mycket på gång i partiet Partikongress 16-18 april: Tillväxten i centrum Vid partikongressen 16-18 april står tillväxtfrågorna

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

stadgerevision Motioner angående STARK SYNLIG HÖRSELSMART

stadgerevision Motioner angående STARK SYNLIG HÖRSELSMART STARK SYNLIG HÖRSELSMART Hörselskadades kongress 2016 27-29 maj Motioner angående stadgerevision 400 Samordning av intressegruppernas verksamhet på förbundsnivå 401 Stödmedlemskap, 2.2 402 Nya kongressrutiner

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung EN BREDARE RÖRELSE Centerstudenters valrörelse kan självklart inte särskiljas från Centerpartiets valrörelse. Våra kandidater ställde upp i valet som Centerpartister med Centerpartiets valfrågor och politiska

Läs mer

Framåt mot den moderna folkrörelsen

Framåt mot den moderna folkrörelsen Stockholm 30 oktober 2010 Framåt mot den moderna folkrörelsen Slutrapport från arbetarekommunens folkrörelsegrupp Hösten 2009 fick en arbetsgrupp i uppdrag av arbetarekommunens styrelse att skissera på

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Uppsala lokalavdelning Motioner till fullmäktige för Föreningen Norden; Sverige

Uppsala lokalavdelning Motioner till fullmäktige för Föreningen Norden; Sverige Uppsala lokalavdelning Motioner till fullmäktige för Föreningen Norden; Sverige Lokalföreningen från Uppsala lämnar följande: - Vad är målet med distriktens verksamhet? - På vilket sätt och med vilka medel

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Kandidatpresentation

Kandidatpresentation Extrak Extrakongress rn Wiechel, 27 år arvikarie tiska intresseområden: Samhällsplanering, tsmarknad, socialpolitik, utveckling av ntlig sektor. förande SSU Västerbotten, ersättare ialnämnden, ersättare

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

Framtidspolitik. för Sverige. med S i Ulricehamn

Framtidspolitik. för Sverige. med S i Ulricehamn Ulricehamn Framtidspolitik för Sverige med S i Ulricehamn Den 3-7 april samlas Socialdemokraterna till partikongress i Göteborg. Då möts ombud från hela landet för att fortsätta forma en politik för framtiden.

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Skara Domkyrka 2. Kretsordförande Bengt Leander 3. Kyrkovalet 4. Kyrkovalet 5. Kyrkovalet 5. Medlemsvärvning

Läs mer

Löneutveckling i Järfälla

Löneutveckling i Järfälla Löneutveckling i Järfälla Vad krävs för att Järfälla ska placera sig i topp fem i Stockholms län? Sandra Backlund Rapportnr: Dnr Bun 2016/160 Juni 2016 2016-04-29 1 (13) Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1.

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla.

Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla. Inledning Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Vår utgångspunkt är alla människors frihet att kunna

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer