Förord Inledning Ungas politiska engagemang Politiskt kontra partipolitiskt engagemang Vill unga engagera sig politiskt?...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?..."

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Ungas politiska engagemang... 4 Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4 Vill unga engagera sig politiskt?... 4 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden?... 5 Bilden av SSU... 7 Engagera hur?... 7 Former... 7 Vad unga efterfrågar... 7 Vad vill de unga?... Hur ser unga på politiken?... 9 Vilka frågor är viktigast?... 9 Viktiga frågor för Sverige Vilka frågor vill unga att politiska ungdomsförbund ska driva? Vilka frågor bör nästa regering prioritera? Slutord Är unga verkligen intresserade? Socialdemokrati som ett ständigt twitterflöde

3 Förord I skrivande stund är opinionsläget i svensk politik mycket likt utgångsläget inför valåret Då hade oppositionen ett tydligt övertag, Socialdemokraterna hade något sämre siffror än idag och Moderaterna något bättre, men styrkeförhållandena var ungefär desamma. Sverigedemokraterna visade i flera mätningar i rad att man stabiliserat sig över fyraprocentsspärren. Idag är de fullt ut mobiliserat det tredje största partiet. För tio år sedan låg Socialdemokraternas stöd i åldersgruppen år på 34 procent. Idag är motsvarande siffra cirka 27 procent. Partiet tappar i stadig takt unga väljare. För varje år blir de unga väljare som uppger att de definitivt skulle rösta på Socialdemokraterna allt färre. Tittar vi närmare på de unga väljare som har en bestämd uppfattning om hur de tänker rösta, så kan vi konstatera att Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har ungefär lika starkt stöd. Socialdemokraterna tappar, Miljöpartiet ökar och Moderaterna har ungefär samma stöd hos den här gruppen som hos väljarna i allmänhet. Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten visar att framför allt två sakfrågor är viktigare för yngre väljare än för den genomsnittliga väljaren: miljö och jämställdhet. Detta förklarar sannolikt varför Miljöpartiet och Vänsterpartiet presterar så mycket bättre bland yngre väljare än andra partier. Miljöpartiet har ett väljarstöd i gruppen år som är dubbelt så stort som det stöd man har bland tvärsnittet av väljarna. Vänsterpartiet samlar ca 10 procent av åringarna. Undersökningen visar också att bland partiledarna åtnjuter Fredrik Reinfeldt överlägset störst förtroende bland unga. Skillnaden i förtroendesiffror mellan Reinfeldt och de övriga partiledarna är större bland unga än bland väljarna i genomsnitt. Men sambandet mellan förtroendet för partiledarna och väljarnas partisympati är svagare än vad som ofta görs gällande i media och i den offentliga debatten. Reinfeldts starka ställning har inte lyft Moderaternas siffror bland de yngre. Den gamla sanningen att sakfrågorna avgör svenska val tycks fortfarande stämma. Vi vet sedan ett par år, bland annat genom SOM-institutets mätningar, att det politiska intresset i landet ökar, samtidigt som intresset för de partipolitiska organisationerna minskar. Vi ser också en skillnad mellan äldre och yngre väljare i synen på politik. Yngre har ett mer globalt perspektiv, äldre är präglade av ett nationstänkande. Yngre ser politiken i ett långsiktigare perspektiv, äldre är mer begränsade till dagens förutsättningar. Yngre är mer samhällsorienterade i sina politiska slutsatser, äldre låter oftare det snäva plånboksperspektivet bestämma. Den aktör som vill bygga en starkare relation till unga väljare måste klara av att förena dessa olika perspektiv och visa att man tänker längre än till nästa val. Det finns som sagt många likheter mellan dagens situation och läget för fyra år sedan. Men en faktor är helt ny vid varje val: unga personer ska gå och rösta för första gången. Vissa av dem var bara 14 år vid förra valet. För dessa väljare är det framtiden som räknas, inte de år som gått. Samtliga partier bör ha detta i åtanke då de formulerar sin politik inför nästa års val. Axel Björneke, Account Manager på TNS Sifo 2

4 Inledning Den här rapporten bygger på en undersökning som SSU genomförde första gången hösten 2012 i samarbete med opinionsföretaget Novus Opinion. I år har den genomförts igen och vi kan nu för första gången uttala oss något om åringars syn på politiskt engagemang och vilka politiska frågor de tycker är viktiga både för sig själva och för samhället. Med hjälp av några studier från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, analysföretaget Kairos Future och Institutet för framtidsstudier sätts undersökningsresultatet i ett större sammanhang. Rapporten delas upp i tre delar: den första som handlar om det politiska engagemanget, den andra som kretsar kring de politiska frågorna och den sista delen som analyserar själva resultatet. 3

5 Ungas politiska engagemang Politiskt kontra partipolitiskt engagemang Det finns tydliga tecken på att det partipolitiska engagemanget minskar samtidigt som det politiska intresset ökar. SOM-institutet vid Göteborgs universitet som årligen undersöker trender hos svenska folket har visat att mellan ökade andelen politiskt intresserade från 46 procent till 54 procent av befolkningen år. Under samma period halverades partimedlemskapen från 12 till 6 procent. Källa: SOM-institutet, Svenska trender Undersökningen visar att intresset för politik inte minskar men att de politiska partierna inte förmår kanalisera engagemanget. Någonting i partiernas strukturer, plattformar eller organiseringsformer gör att människor inte lockas att utöva sitt politiska intresse genom partimedlemskap. Detta är särskilt illavarslande för partier som bygger på folkrörelsebas. En rapport kopplad till Institutet för Framtidsstudier tar upp att politisk rekrytering i hög grad påverkas av vilka som får frågan om att bli politiskt aktiva. Studien menar även att den grupp som är aktiv dessutom först och främst tillfrågar personer i sin närhet och som tillhör liknande sociala skikt som de själva. Vill unga engagera sig politiskt? När det partipolitiska engagemanget minskar i befolkningen i stort blir också kopplingen mellan ett politiskt intresse och ett partipolitiskt engagemang mindre självklar för unga. Det kan även ge utslag i att unga som inte kan tänka sig att gå med i ett politiskt ungdomsförbund också uppger att de framför allt inte är intresserade av politik. Det kan vara så enkelt som att man i sin vardag inte kommer i kontakt med de politiska partierna. 4

6 SSU började år 2012 genomföra en undersökning av ungas politiska engagemang genom Novus Opinion. I årets upplaga framkommer att andelen unga som skulle kunna tänka sig att gå med i ett politiskt ungdomsförbund ökar, särskilt i gruppen år. De som hävdar att de inte kan tänka sig att gå med har samtidigt minskat med nästan 10 procentenheter. Det ser ut att finnas en positiv indikation på att ungas vilja att organisera sig i politiska ungdomsförbund ökar. Källa: SSU:s Novus-undersökning 2012 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden? 5

7 Bland åringarna är SSU det mest välkända politiska ungdomsförbundet, vilket är en ökning från föregående år. Bland åringarna är SSU det näst mest kända ungdomsförbundet. Moderata ungdomsförbundet är mest känt hos åringarna och näst mest känt hos åringarna. Ingen statistiskt säkerställd förändring har skett sedan förra undersökningen. Ung Vänster kommer på tredje plats i båda ungdomsgrupperna. Generellt är kännedomen om de politiska ungdomsförbunden bättre i den äldre ungdomsgruppen än i den yngre år år SSU:s Novus-undersökning

8 Bilden av SSU När de båda ungdomsgrupperna får välja de ord som bäst beskriver SSU är jämlikhet, ungdomligt, solidaritet och verklighetsförankrat flest tycker passar in. Fler åringar än tidigare anser att solidaritet (37 procent procent 2012), verklighetsförankrat (24 procent procent 2012) och kompetent (23 procent procent 2012) är bra ord för att beskriva SSU. Av åringarna ökar andelen som anser SSU vara verklighetsförankrat från 44 procent 2012 till 55 procent Engagera hur? Former Det behövs nya organiseringsformer för att engagera unga om man ska tro den statistik som finns från både SOM-institutet och SSU:s Novus-undersökning. Enligt studien från Institutet för framtidsstudier är det viktigaste medlet att ställa frågan om engagemang till nya grupper. Vad unga efterfrågar Det unga framför allt vill ha i ett politiskt engagemang är värderingar och möjligheter till inflytande. Kvinnor vill i högre utsträckning förändra orättvisor, medan män vill sprida åsikter genom att delta i kampanjer och debatter. 7

9 Av dem som inte kan tänka sig att bli engagerade uppger de flesta att de inte är intresserade av politik, inte har tid eller inte funderat på att engagera sig. Skillnaden mellan kvinnor och män är att en högre andel kvinnor uppger att de inte är intresserade av politik, medan en högre andel män säger att de inte har tid eller aldrig har blivit tillfrågade. De unga som vill bli engagerade skulle helst träffa andra för att prata politik. Den yngre gruppen har aktiviteter som fotbollsturneringar, manifestationer och möten som andra alternativ åringarna vill hellre delta i utbildningar i politiska områden. Båda åldersgrupperna vill helst bli kontaktade via e-post, medan åringarna i andra hand vill ha ett telefonsamtal eller personligt möte, och åringarna föredrar post. 8

10 Vad vill de unga? Hur ser unga på politiken? Unga idag är oroade över samhällets utveckling. Både SOM-institutet och Kairos Future har undersökt och funnit att unga upplever att samhället är på väg åt fel håll. Optimismen kring samhället är lägre än kring den egna situationen. De flesta verkar ändå tro att de kommer klara sig relativt bra. I Kairos Futures Global Youth Report 2013 är 40 procent av åringarna optimistiska kring samhällets utveckling, medan 73 procent är optimistiska kring sin egen framtid. Samtidigt visar SOM-institutet att en övervikt av samma åldersspann anser att utvecklingen i Sverige är på väg åt fel håll. Enligt diagrammet nedan stämmer det även överens med befolkningen i stort. De som i Global Youth Report är optimistiska kring samhällets utveckling har också större förtroende för demokratin i stort och litar i högre grad på viktiga samhällsinstitutioner (parlament, rättsväsende, polis, centralbank etc). Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2012, SOM-institutet Vilka frågor är viktigast? Först och främst måste man dela upp vilka frågor unga anser vara viktigast för samhället och vilka som är viktigast för dem själva i deras nuvarande livssituation. Återigen finns en skillnad mellan synen på samhället och på individen. I Kairos Futures Global Youth Report 2013 framkommer att vad unga i Sverige idag framför allt vill ha är ett eget hem och ett arbete. Saker som att resa, starta ett eget företag eller flytta utomlands kommer betydligt längre ner på listan. Det stämmer också överens med SSU:s Novus-undersökning (2013) där ungas ställning på arbetsmarknaden, 9

11 utbildning och bostad är de mest prioriterade för både och åringarna i deras egen livssituation. Viktigaste frågorna för en själv i nuvarande livssituation Not: Svarsalternativet mångfald i 2012-års undersökning ändrades till migration i 2013-års version 10

12 Not: Svarsalternativet mångfald i 2012-års undersökning ändrades till migration i 2013-års version Viktiga frågor för Sverige För samhället i stort finns en viss skillnad. I diagrammen framgår att utbildning är den viktigaste frågan, följt av vården och klimatet åringarna anser även att jämställdhet är en av de viktigaste frågorna. Bostadspolitiken får inte samma betydelse här som i den egna livssituationen. Skolans ställning är den i särklass viktigaste frågan tillsammans med vården. Klimatfrågan är också en angelägenhet för Sverige att ta itu med enligt undersökningen. 11

13 Viktigaste frågorna för Sverige Not: Svarsalternativet mångfald i 2012-års undersökning ändrades till migration i 2013-års version 12

14 Not: Svarsalternativet mångfald i 2012-års undersökning ändrades till migration i 2013-års version Vilka frågor vill unga att politiska ungdomsförbund ska driva? Jämför man vad unga anser vara viktigast för dem själva i deras egen livssituation och vilka frågor de anser att ett politiskt ungdomsförbund ska driva ser man en tydlig parallell. Ungdomsförbunden ska representera unga i politiken och därmed de frågor som unga tycker är viktiga, verkar vara resonemanget som ligger bakom. Återigen ser vi ungas villkor när det gäller arbetsmarknad, utbildning och bostad som topp tre (även om bostad minskar lite i den äldre åldersgruppen). Jämställdhet och klimat kommer också högt upp, vilket känns igen från de frågor som anses viktiga för samhället i stort. 13

15 Ett politiskt ungdomsförbund borde enligt undersökningen driva frågor knutna till vad unga som grupp upplever i sin vardag. Samtidigt bör det också blicka vidare mot framtiden och se vilka utmaningar unga ser att samhället ställs inför. Givet det ökade politiska intresset kopplat till nedgången i partimedlemskap kan man dra en slutsats att unga ser problem omkring sig som inte får tillräcklig genklang i partipolitiken. Vilka frågor bör nästa regering prioritera? Det är lätt att bara blicka fram till valåret även som politiskt ungdomsförbund. Men det är även viktigt att se längre framåt. I 2013-års Novus-undersökning ställdes frågan om vad unga anser att nästa regeringen bör prioritera, då med tanken att få reda på vad unga tycker är mest angeläget att ta itu med efter valet. Resultatet är att bostadsbyggandet är 14

16 det absolut viktigaste, följt av sysselsättning för unga och skolfrågor som höjda lärarlöner och mindre klasser. Detta går i linje med vad vi tidigare har sett vara viktiga frågor både i ungas egen livssituation och för samhället i stort, men med skillnaden att bostadsfrågan här toppar listan. Bostadsfrågan kan verka vara en typisk storstadsfråga. Men de regionala skillnaderna syns inte här. Det är generellt en viktig fråga för unga i alla delar av landet. Bostads- och sysselsättningsfrågorna var även de viktigaste i Kairos Futures Global Youth Report som nämndes tidigare. 15

17 Slutord Är unga verkligen intresserade? De politiska ungdomsförbunden brottas idag med stora utmaningar. Särskilt de folkrörelseanknutna har en stor uppgift att ta sig an att kanalisera det politiska engagemang som finns men som idag inte hittar sin väg genom partipolitiken. En majoritet av befolkningen är politiskt intresserade, men endast ett fåtal är partipolitiskt engagerade. Det speglas även i den tillfrågade gruppen unga. Intresset för politiska ungdomsförbund ökar, men fortfarande är en majoritet inte medlemmar. Enligt undersökningen är värderingar, inflytande, utbildning i politik, samhällsförändring, samt debatt de viktigaste områdena för politiskt engagemang hos unga. För SSU och liknande förbund handlar det därmed om att möta unga där de befinner sig. Att ställa frågan om engagemang till dem och sedan de facto kunna erbjuda det till dem. Med tanke på det latenta politiska intresset som finns bland unga är det desto viktigare att ett politiskt ungdomsförbund som SSU finns i deras vardag. Kopplingen mellan det egna livet och organiserad politik blir för svag för att kännas relevant. Det är en sorglig sanning med tanke på att SOM-institutet funnit att en majoritet unga (16-29 år) anser att samhället som helhet är på väg åt fel håll. Intresset bland unga finns, viljan att engagera sig ökar, men missnöjet riskerar att växa så länge den politiska organiseringen uteblir. Att vara partipolitisk har blivit en allt tydligare stämpel. Med det har tröskeln att identifiera sig med ett parti blivit högre. Detta bygger i hög grad på myter. En hel del unga som SSU möter vågar inte gå med i SSU för att de inte håller med om allt. Det är det knappast någon som gör men många tror att man måste. Det krävs att tröskeln för att pröva partipolitiken sänks. Ungdomsförbunden måste hitta sätt att förnya det partipolitiska engagemanget och göra det relevant och brett för många fler. Detta kräver ledarskap, djärvhet och optimism. SSU har inlett det här arbetet genom att anta en tioårsstrategi för att utveckla framtidens folkrörelse. Det kan handla om allt från att starta ny typ av verksamhet och skapa nätverk i det civila samhället till att organisera människor digitalt. Ett stort ansvar ligger på de politiska rörelserna själva, men även samhället måste kommunicera att partipolitiskt engagemang är viktigt. Skolor får exempelvis inte stänga ute partipolitiska ungdomsförbund utan borde snarare bjuda in dem. Det går att dra många slutsatser av en undersökning av det här slaget. Bland de viktigaste är att unga är intresserade av politik, men inte ser ett politiskt ungdomsförbund som den självklara kanalen att engagera sig i. Det innebär också att ungdomsförbunden själva måste anstränga sig i att nå ut till bredare grupper genom sänkta trösklar för engagemang, förnya sin verksamhet och sin räckvidd digitalt. Men också att skolor måste vara öppna arenor för offentlig debatt om unga tidigt ska komma i kontakt med organiserad politik. 16

18 SSU har ambitionen att vara den folkrörelse som bäst organiserar unga med vänstervärderingar och driver de frågor som de själva tycker är relevanta. Genom tioårsstrategin är vi på god väg dit. Ellinor Eriksson, Förbundssekreterare Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU Socialdemokrati som ett ständigt twitterflöde Det finns få grupper som är så genomanalyserade, idealiserade och samtidigt så missförstådda som unga. När unga beskrivs görs det ofta av vuxna som projicerar sina fördomar och ideal och använder sin egen ungdomstid som måttstock för vad som är ett typiskt ungt beteende. Särskilt vanligt är detta när ungas politiska engagemang ska analyseras. Unga beskrivs då ofta som en direkt apolitisk grupp som upptagna av jakten på sitt eget självförverkligande har glömt att de lever i ett samhälle, tillsammans med andra. Nostalgiskt tittar analytikerna istället bakåt och jämför med 1960 och -70-talet. En period som ofta beskrivs som student- och ungdomsrevolternas årtionden. Denna jämförelse är inte bara orättvis utan framförallt gravt felaktig. Varje generation agerar utifrån sin kontext och de uttrycksmedel som står den till buds manifesterades det ungdomliga engagemanget i studentuppror och i demonstrationer. På 70-talet var det genom kollektivboende och praktisk solidaritet. Idag är uttrycksformerna annorlunda i form av mer individuella engagemang, till exempel via sociala medier eller enfrågerörelser. Ingen kan dock säga att det ena sättet är mera värt än det andra. Tvärtom leder idealiseringen av tidigare ungdomsgenerationer bara till att det blir lättare att avfärda ungas engagemang med hänvisning till att det inte ser ut som det gjorde förr. Vi har med den här rapporten velat visa hur unga ser på samhället och politiken idag och att de har ett minst lika stort, om inte större, politiskt engagemang som någonsin förut. Jobb, skola, bostad är tre områden som unga pekar ut som viktiga både för sig själv och för samhället i stort. Detta hänger naturligtvis samman med att dessa tre områden idag dras med stora problem och att det framförallt är unga som får ta konsekvenserna av bristerna i skolan, den höga ungdomsarbetslösheten och avsaknaden av bostäder. Av vår undersökning framgår det dock väldigt tydligt att unga inte bara utgår från sig själv och sina egna behov när de beskriver samhällsutmaningarna. Vård- och omsorg placerar sig på andra plats när unga får bestämma vad som är viktigast för Sverige. Vårdoch omsorg kan knappast sägas vara ett område som de flesta unga dagligen kommer i kontakt med i vardagen men de ser tydligt att det, på grund av den åldrande befolkningen, en av vårt lands stora framtidsfrågor. Exemplen ovan visar tydligt att unga har ett samhällsengagemang och inte alls bara ett egenintresse som den gängse bilden av unga ibland är. Den stora utmaningen för SSU och Socialdemokraterna som andra partipolitiska organisationer är att kunna kanalisera detta engagemang och erbjuda unga en möjlighet till verklig samhällsförändring. För att lyckas med detta måste diskussionen om möjliga lösningar på samhällsutmaningarna 17

19 vara friare än idag med ett större utrymme för nya idéer och infallsvinklar. En modern socialdemokrati måste fungera som ett ständigt pågående twitterflöde där nya trender och företeelser snabbt kan luftas och nya politiska idéer födas. Gabriel Wikström, Förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - SSU 18

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Den förändrade alkoholopinionen Den förändrade alkoholopinionen Sören Holmberg och Lennart Weibull En av de stora frågorna i den svenska EU-debatten under -talets första år gällde alkoholpolitik. När Sveriges

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015 Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 05 Ipsos: David Ahlin, Nicklas Källebring, Gustav Gidenstam Ipsos. 0 Ipsos. All rights All rights reserved.

Läs mer

FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG

FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG VAD ÄR FÖRSTUDIE: MEDBORGAR Jagvillhabostad.nu erhöll under våren 2010 ekonomiska medel från Allmänna Arvsfondens satsning Vi deltar för att under ett års tid genomföra en förstudie

Läs mer

Svenska drömjobbet 2013 RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORK LIFE, SEPTEMBER 2013

Svenska drömjobbet 2013 RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORK LIFE, SEPTEMBER 2013 Svenska drömjobbet 2013 RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORK LIFE, SEPTEMBER 2013 0 Manpower Work Life Rapport SVENSKA DRÖMJOBBET 2013 Vilket är det svenska drömjobbet 2013? Manpower Work Life

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över.

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. - Ställ krav på sysselsättning genom att anställa inom vård, skola och näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Har du träffat en miljöpartist den senaste månaden? Känner du en miljöpartist?

Har du träffat en miljöpartist den senaste månaden? Känner du en miljöpartist? Kommunikationsplan för Sveriges mest öppna parti 2012-2013 INTRODUKTION Vi finns där du finns ska vara en ledstjärna för Miljöpartiet de grönas kommunikation. Genom att vara närvarande i människors vardag

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Manpower Work Life Drömchefen

Manpower Work Life Drömchefen Manpower Work Life juni 2016 Manpower Work Life Drömchefen Vilken sorts chef drömmer svenskarna om? Det har vi frågat svenskarna om i den här undersökningen där vi försökt förstå vilka de viktigaste chefsegenskaperna

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version Idag är vi samlade här i Stockholm för att visa vår regering i Sverige att vi inte tänker stå och se på när Sverige håller på att sjunka som ett skepp i ett djupt hav. Jag är djupt oroad över den utveckling

Läs mer

Frivillighet på modet!

Frivillighet på modet! Frivillighet på modet! Maj 2008 Inledning Forum för Frivilligt Socialt Arbete har gått igenom alla kommunernas hemsidor för att få en bild av hur kommunerna arbetar med frivilligarbete knutet till välfärdens

Läs mer

Leda förändring stavas psykologi

Leda förändring stavas psykologi Leda förändring stavas psykologi Kjell Ekstam Leda förändring Liber, 2005 John E. Kotter Leda förändring Richters, 1996 Patrick Lencioni Ledarskapets fem frestelser Prisma, 1999 Att leda förändring handlar

Läs mer

Efter regn kommer sol

Efter regn kommer sol Efter regn kommer sol Kan deliberativ demokrati påverka kommuner att nå hållbar utveckling? Axel, 6 år, Sweden. På Cypern är en solfångare på hustaket en lika vanlig bild som den av det svenska huset med

Läs mer

Vi tror på Hallonbergen

Vi tror på Hallonbergen Mikael T. Eriksson Hamada Sidqi Ritva Runestad Foto: Fredrik Persson Vi tror på Hallonbergen För 40 år sedan byggdes Hallonbergen. Då var det Sveriges modernaste område. Vi vill att Hallonbergen ska bli

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle

Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle Centrum för Riskforskning, HHS SKB:s samhällsseminarium Gimo Herrgård, Östhammar 17 november 2006 Disposition Projektets uppläggning Förändring

Läs mer

Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010

Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010 Sidan 1 av 5 Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010 Tema: Valdeltagande varför är det viktigt, varför minskar det och vad kan vi göra åt det? Med Stefan Dahlberg, forskare vid Göteborgs universitet

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 SKARPNÄCK I FOKUS1 Skarpnäck är en av Stockholms minsta stadsdelar och hade år 213 cirka 45 invånare. Folkmängden ökade i mycket hög takt under åren 198 25 och har sedan dess ökat i långsammare takt. Befolkningssammansättningen

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid.

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden juli 2008 Delrapport Jobb för unga 2008-07-23 INNEHÅLL Innehåll...2 Om projekt MUF...3 Sammanfattning...4

Läs mer

MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER

MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER 1 Mäklarhusets Mäklarbarometer tar tempen på: Bostadsmarknaden inför amorteringskravet Ett kommande amorteringskrav har länge överskuggat bostadsmarknaden. Det första förslaget

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Femte jobbskatteavdraget i medierna

Femte jobbskatteavdraget i medierna Femte jobbskatteavdraget i medierna December 2013 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och analys sid 3 4. Jobbskattefrågan är huvudämne eller central för artikelns

Läs mer

Rekryteringsstrategier. hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet

Rekryteringsstrategier. hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet Rekryteringsstrategier hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet Frågor som styrelser bör ha fastställt - Vilken typ av organisation är vi? - Har vi fler engagerade idag än för 5

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung EN BREDARE RÖRELSE Centerstudenters valrörelse kan självklart inte särskiljas från Centerpartiets valrörelse. Våra kandidater ställde upp i valet som Centerpartister med Centerpartiets valfrågor och politiska

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11 En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11 1 Inledning Är ungdomsarbetslösheten ett bra sammanfattande mått på ungdomars

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Anförande förbundsstämma 9 maj 2015

Anförande förbundsstämma 9 maj 2015 Anförande förbundsstämma 9 maj 2015 Det talade ordet gäller! Herr ordförande, stämmoombud och kära moderatvänner! Tack för förtroendet! Vårt parti är inte den ena eller andra personens privata lekstuga.

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 3.1 Låt ungdomsgenerationen ta plats 5 3.1.1 Ett jobb och en bostad Jag oroar mig för att inte hitta ett jobb efter min utbildning. Jag får ont i magen bara av att

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna. som intervjuar. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment

Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna. som intervjuar. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna för dig som intervjuar Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 Viktigt att tänka på i en

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2007

Hushållsbarometern våren 2007 Hushållsbarometern våren 2007 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi maj 2007 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något från 50,8 hösten 2006 till 50,5. Trots en försumbar tillbakagång ligger index

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

1 Sammanfattning och slutsatser

1 Sammanfattning och slutsatser 1 Sammanfattning och slutsatser 1.1 Bakgrund Enligt regeringsformens 11 kap. 9 skall vid tillsättning av statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Det

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras En Sifoundersökning om attityder kring att åldras Innehållsförteckning Metod Introduktion Svenskarna om att åldras ATT ÅLDRAS Positiv syn på åldrandet LIVSGLÄDJE Äldre nöjdast med livet Familj och hälsa

Läs mer

Manpower Work Life. Mat på jobbet. Oktober 2012

Manpower Work Life. Mat på jobbet. Oktober 2012 Manpower Work Life Mat på jobbet Oktober 2012 ARBETSBRÄNSLET: OM JOBB OCH MATVANOR RESULTAT FRÅN MANPOWER WORK LIFE, APRIL 2012 I Spanien finns ett talesätt som lär att det är magen som styr tanken. Här

Läs mer

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Det bästa året någonsin Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Inledning 1 Inledning Att 2007 var ett bra år på svensk arbetsmarknad är de flesta överens om. Antalet sysselsatta ökade med drygt 110

Läs mer

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR!

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! NYCKELTALS- INSTITUTETS ÅRSRAPPORT 2016 I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! Vi började 1996 med en ambition att skapa ett gemensamt språk inom HR ekonomi, en slags svensk standard för att mäta och

Läs mer

Kandidatur till vice ordförande Anna Horn

Kandidatur till vice ordförande Anna Horn Kandidatur till vice ordförande Anna Horn I ett myller av sensationsmedia, moderpartiets krav och andra ungdomsförbunds trams glöms kärnan i vårt uppdrag bort. Vi behöver starka liberala principer som

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 636 Socialdemokratisk Europapolitik Maria Gussarsson, En socialdemokratisk Europapolitik. Den svenska socialdemokratins hållning till de brittiska, västtyska och

Läs mer

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009 Lika eller olika? Hur och ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 9 Lika eller Olika? 1 Sammanfattning Lika eller olika? Ganska lika faktiskt. Unga kan inte bara tänka sig lägre ingångslön,

Läs mer

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar De glömda barnen En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar September 2007 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning... 3 Bakgrund och metod... 5

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se 30-49-åringars syn på det kommande året Konsumentklimatet juni 2011 1522031

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25]

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Ungdomar i Skåne Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Förord I samverkan med region Skåne genomförde SOM-institutet 2011 en medborgarundersökning. Den var dels en uppföljning av de undersökningar

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER 4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER FÖRENINGAR MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER SPONSORER REGERING, RIKSDAG & EU REGLER & FÖRORDNINGAR

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam...

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam... Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med omsorg- och äldreförvaltningen, vilka tillsammans ansvarar för framtagandet

Läs mer

Manpower Work Life Drömjobbet 2016

Manpower Work Life Drömjobbet 2016 Manpower Worklife Life Rapport 2016 Manpower Work Life Drömjobbet 2016 Vilket är svenskarnas drömjobb? Det är en fråga som Manpower ställt till svenskarna sedan 2008 i Sveriges största arbetslivspanel

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? Idag är var femte invånare i Sverige mellan 18-30 år. Samtidigt är bara var femtonde politiker i samma ålder. I kommuner och i landsting såväl som i riksdagen är unga människor kraftigt underrepresenterade.

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer