Sveriges grönaste varumärke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges grönaste varumärke"

Transkript

1 SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE Sveriges grönaste varumärke SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE 11

2 Om undersökningen Sveriges grönaste varumärke är en återkommande undersökning som årligen genomförs av varumärkesbyrån Differ tillsammans med undersökningsföretaget YouGov. Undersökningen har besvarats av över 1000 respondenter i åldrarna år. Datainsamlingen skedde under oktober Det är fjärde året i rad som undersökningen genomförs. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Undersökningen består av två delar. I den första delen undersöks den allmänna attityden till gröna varumärken. Här får respondenterna bland annat bedöma hur viktigt det är att företag arbetar med hållbarhets- och miljöfrågor. De får även ta ställning till hur villiga de är att betala extra för gröna varumärken samt hur lätt eller svårt det är att göra gröna val. I undersökningens andra del utvärderas ett antal välkända varumärken verksamma i branscherna dagligvaror, kläder, bilar, el, transport, resor, snabbmat och heminredning. Här får respondenterna värdera hur gröna (miljövänliga) de upplever varumärkena vara, samt kora Sveriges grönaste varumärke. Undersökningen är rikstäckande och innefattar varumärken som är välkända över hela landet.

3 Resultaten i korthet Även om debatten kring miljö- och hållbarhetsfrågor har hamnat i skuggan av den finansiella turbulensen i Europa, visar undersökningen ett svagt ökat intresse för gröna frågor 2011, i jämförelse med Ett fortsatt högt intresse för att göra gröna val märks framför allt i bilbranschen, bland elbolag och i dagligvaruhandeln. Däremot är intresset lågt vad gäller snabbmat, resor och heminredning. Konsumenternas vilja att betala extra för gröna varumärken är fortsatt låg. Man tycker även att det är svårt att göra gröna val - endast var femte respondent upplever det som lätt att välja rätt. Miljöfrågan har breddats och idag talas det i allt högre utsträckning om hållbarhet - ett begrepp som inkluderar allt från företagens påverkan på miljön till hur medarbetare och leverantörer behandlas. Undersökningen visar att goda arbetsförhållanden för medarbetare, producenter och underleverantörer idag värderas lika högt som miljöhänsyn. Återigen har Sveriges grönaste varumärken i två olika kategorier korats. Årets vinnare är Änglamark och SJ. Änglamark vinner då respondenterna fritt fått ange vilket varumärke de anser vara Sveriges grönaste. SJ har det starkaste resultatet bland undersökningens 79 studerade varumärken i åtta olika branscher.

4 Del 1: Allmän attityd till gröna varumärken

5 Låg betalningsvilja för gröna varumärken Hur viktigt är det att varumärket uppfattas som grönt när du handlar i följande branscher? 1 = Inte alls viktigt, 4 = Varken eller 7 = Mycket viktigt I likhet med förra årets mätning är det bilbranschen, elbolagen och dagligvaruhandeln som ligger i topp när respondenterna får ange hur viktigt det är att varumärket uppfattas som grönt när de fattar köpbeslut i utvalda branscher. Gemensamt för dessa tre är att de står inför stora och tydliga miljöutmaningar. Det är också branscher där miljöarbetet mot konsument har kommit relativt långt och där konsumenterna direkt kan uppleva en möjlighet till påverkan - genom att välja en ekologisk vara i mataffären, ett visst elavtal eller en bensinsnål bil. När konsumenten fattar sitt köpbeslut i övriga branscher är intresset för gröna varumärken svalt. Bilar El Dagligvaror Transport* Kläder Snabbmat Resor Heminredning 4,9 4,9 4,8 4,4 4,1 4,0 4,0 3, Viljan att betala extra för gröna varumärken är låg i samtliga branscher. Detta kan tolkas som att miljöhänsyn ses som en hygienfaktor och att respondenterna anser att ansvaret snarare ligger på företagen än på dem själva. Hur villig är du att betala extra för att varumärket är grönt i följande branscher? 1 = Inte alls villig, 4 = Varken eller 7 = Mycket villig Bilar 4,1 El 4,0 Dagligvaror Transport* Kläder Snabbmat Resor Heminredning 3,8 3,5 3,4 3, *Avser transport med tåg, flyg, färjetrafik och bussar

6 7 Brett hållbarhetsarbete viktigt Det är inte bara miljövänliga varumärken som engagerar dagens konsumenter. På frågan Vilka områden inom hållbarhet är viktiga för dig att varumärken ägnar sig åt? värderas många kategorier högt. Goda arbetsförhållanden för medarbetare, producenter och 6 5,8 5,6 5,6 5,5 underleverantörer ges störst vikt av respondenterna. Även hälsosamma produkter och tjänster lyfts fram som mycket viktiga. 5 4,9 4,8 4, Goda arbetsförhållanden för medarbetare Goda arbetsförhållanden för producenter och underleverantörer Hälsosamma produkter och tjänster Miljövänliga produkter och tjänster Arbete för mångfald och jämställdhet Ett starkt samhällsengagemang Skänka pengar till forskning och utbildning 4,1 Skänka pengar till välgörenhetsorganisationer 4,0 Sponsring av idrott och kultur 1 1 = Inte alls viktigt, 4 = Varken eller 7 = Mycket viktigt

7 Återvinning toppar listan över miljöfrämjande aktiviteter På frågan Vilken sorts grönt arbete är viktigt för dig att företag ägnar sig åt? värderas flertalet aktiviteter högt. I jämförelse med föregående år upplevs samtliga områden vara viktigare i årets undersökning. Viktigast är dock, enligt respondenterna, att företagen har en ansvarsfull hantering av avfall och återvinning, en bra kemikalieanvändning samt att de använder energi på ett effektivt sätt. Minst viktigt anses det vara att företag sponsrar miljöfrämjande aktiviteter. Detta område har legat betydligt högre i föregående års mätningar. Kanske kan detta tolkas som att kraven på företagens interna miljöarbete har skärpts. Det är inte lägre tillräckligt att bidra till att någon annan gör förbättringar företagen måste nu ta fullt ansvar för sin egen situation. Ansvarsfull hantering av avfall/återvinning Förbättrad kemikalieanvändning Effektiv användning av energi Klimateffektiva transporter Minskade utsläpp av växthusgaser 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 Effektiv användning av produktionsmtrl 5,6 Lokal produktion 5,5 Miljö- och ekologiskt anpassade inköp 5,3 Sponsring av miljöfrämjande aktiviteter 4, = Inte alls viktigt, 4 = Varken eller 7 = Mycket viktigt

8 100 % Svårt att göra gröna val På frågan Tycker du att det är lätt eller svårt att göra gröna val när du handlar varor och tjänster? upplever knappt en femtedel situationen som lätt eller mycket lätt. Fler än hälften svarar att det är svårt eller mycket svårt. En fjärdedel svarar varken eller. Flera respondenter nämner dessutom att det ibland finns för mycket information att tillgå, vilket kan få motsatt effekt och försvåra valet. Även den breda floran av miljö- och hållbarhetsmärkningar nämns som förvirrande av respondenterna. 56 % 50 % 25 % 18 % 0 % Svårt Varken eller Lätt

9 Del 2: Sveriges grönaste varumärke bransch för bransch

10 Dagligvaruhandeln: Coop och ICA fortfarande i topp På frågan hur gröna (miljövänliga) respondenterna anser att varumärkena i dagligvaruhandeln är, hamnar Coop i topp. På en andraplats hamnar ICA och på tredje plats Hemköp. Netto och Lidl, som båda är lågpriskedjor, byter plats i botten. 1. Coop (1) 2. ICA (2) 4,8 4,7 Den generella tendensen är att kedjor som har en högre prisbild - och dessutom är svenska - hamnar högt på listan. Det går även att ana att egna märkesvaror med grön profil bidrar starkt till det gröna anseendet. Både Coop och ICA har välkända gröna produktlinjer (Änglamark och I love eco) och toppar troligtvis listan delvis tack vare dessa. 3. Hemköp (3) 4. Citygross (4) 4,0 4,3 5. Tempo (6) 3,8 6. Willys (5) 3,5 7. Netto (8) 3,0 8. Lidl (7) 2, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: 2010 års placering inom parentes

11 Få modevarumärken upplevs gröna På frågan hur gröna (miljövänliga) respondenterna anser att varumärkena i klädbranschen är, hamnar Polarn O. Pyret på en klar förstaplats. Längst ner på listan hamnar Gina Tricot. De inbördes placeringarna är helt oförändrade i jämförelse med i fjol. 1. Polarn O. Pyret (1) 2. Indiska (2) 4,0 Även om flera kedjor satsat på ekologiska material i utvalda kollektioner och samtidigt har utökat sitt hållbarhetsarbete, 3. Åhléns (3) upplevs inte klädbranschen som helhet som särskilt grön av konsumenterna. En förklaring till detta skulle kunna vara branschens upplevda bidrag till slit-och-släng-kulturen. Den starka vintage-trenden och det faktum att flera varumärken i klädbranschen (bl.a. vinnaren Polarn O. Pyret) startat egna second hand-butiker stärker detta. 4. Lindex (4) 5. KappAhl (5) 3,5 3,5 6. H&M (6) 3,4 7. MQ (7) 3,3 8. Dressmann (8) 3,2 9. Vero Moda (9) 3,2 10. Gina Tricot (10) 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: 2010 års placering inom parentes

12 1. Toyota (2) 2. Volvo (1) 3. Volkswagen (3) 4,0 4,3 4,2 Toyota vinnare bland biltillverkarna På frågan hur gröna (miljövänliga) respondenterna anser att varumärkena i bilbranschen är, tar Toyota tillbaka förstaplatsen från Volvo. Volvo hamnar i år på en andraplats. På tredje plats återfinns Volkswagen. 4. Saab (4) 5. Skoda (5) 6. Hyundai (6) 3,7 3,7 3,8 Varumärkena i bilbranschen upplevs vara betydligt grönare än varumärkena i exempelvis klädbranschen. Detta trots att debatten ofta har gått i motsatt riktning. Troligtvis har branschens stora miljöutmaningar medfört att de senaste årens marknadsföring och produktnyheter till stor del har fokuserats kring miljöfrågor. Detta har, i sin tur, påverkat uppfattningen om varumärkena. 7. Audi (7) 8. Ford (8) 9. Mazda (Ny!) 10. BMW (9) 11. Renault (Ny!) 12. Peugeot (Ny!) 3,5 13. Kia (Ny!) 3,5 14. Mercedes-Benz (10) 3,5 15. Fiat (Ny!) 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: 2010 års placering inom parentes

13 Given vinnare bland elbolagen 1. God El (1) När respondenterna fick svara på frågan hur gröna (miljövänliga) varumärkena i elbranschen anses vara, hamnar God El på en klar förstaplats med 4,8 i genomsnitt. Telge Energi och Skellefteå Kraft tar hem andra- och tredjeplatsen. Fortum har klättrat tre placeringar på listan och hamnar i år på en fjärdeplats. 2. Telge Energi (2) 3. Skellefteå Kraft (3) 4,1 4,3 4,8 För elbolagen är miljöutmaningen stor. Även om en tydlig ståndpunkt i miljöfrågan måste tas, är risken att bli anklagad för att försöka tvätta sitt varumärke överhängande. 4. Fortum (7) 3,9 5. Öresundskraft (4) 3,8 6. E.ON (5) 3,8 7. Mälarenergi (6) 3,8 8. Bixia (10) 3,7 9. Vattenfall (8) 3,7 10. Göteborg Energi (Ny!) 11. Göta Energi (Ny!) 12. Lunds Energi (9) = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: 2010 års placering inom parentes

14 SJ grönaste transportalternativet När varumärken inom olika transportslag ställs mot varandra, hamnar SJ på en klar förstaplats. 1. SJ 4,9 Tåget anses således enligt respondenterna vara ett långt mer grönt transportalternativ än buss, båt och flyg. 2. Swebus 3,8 Bussbolagens varumärken anses vara näst grönast, efter SJ. Därefter kommer båtar och färjor. De minst gröna varumärkena innehas, enligt undersökningen, av flygbolagen. 3. Busslink 4. Viking Line 3,4 3,5 5. Stena Line 3,4 6. Scandlines 3,3 7. Tallink Silja 3,3 8. SAS 3,2 9. Malmö Aviation 3,0 10. Norwegian 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: Då kategorin är förändrad är en jämförelse med föregående år ej möjlig

15 Svårt att boka gröna resor När respondenterna fick värdera hur miljövänliga de stora researrangörernas varumärken är, blev genomsnittet lågt. Inget av varumärkena ansågs vara grönt. Skillnaden mellan Vings förstaplats och Deturs sistaplats är mycket liten. De konsekvent låga värdena kan bero på att konsumenterna har svårt att bedöma varumärkenas gröna insatser. Det kan också bero på att nästan samtliga aktörer starkt förknippas med flygresor, vilket tidigare resultat visat vara det transportmedel som anses vara minst miljövänligt. 1. Ving 2. Fritidsresor 3. Apollo 3,4 3,5 3,4 4. Ticket 3,3 5. Solresor 3,2 6. Scandorama 3,2 7. Airtours 3,1 8. Detur 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: Då kategorin är förändrad är en jämförelse med föregående år ej möjlig

16 Svensk burgare grönaste snabbmaten 1. Max (1) 2. Subway (2) 4,0 På frågan hur gröna (miljövänliga) varumärkena i snabbmatsbranschen anses vara, får Max högst betyg av respondenterna. Subway ligger tvåa i listan och Sibylla klättrar från fjärde till tredje plats. Trots att flera av aktörerna utökat sitt miljöarbete och kommunicerat aktivt kring detta de senaste åren får branschen som helhet ett relativt lågt betyg av undersökningens respondenter. 3. Sibylla (4) 3,4 4. McDonald s (3) 3,3 5. Burger King (5) 3,3 6. Frasses (6) 3,3 7. Pizza Hut (7) 3, Kommentar: 2010 års placering inom parentes 1 = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

17 Svårt att handla grönt till hemmet På frågan hur gröna (miljövänliga) varumärkena i heminredningsbranschen anses vara, tar IKEA hem förstaplatsen. Därefter är det ett glapp ner till andraplatsen som innehas av Granit. Hemtex tappar i år två placeringar och hamnar på plats nummer fyra. 1. IKEA (1) 2. Granit (3) 3,8 4,2 Skillnaderna mellan varumärkena är inte stor och konsumenterna upplever inte några av 3. Åhléns (4) 3,7 heminredningsföretagen som särskilt gröna. Dock visade undersökningens tidigare del att miljöhänsyn heller inte påverkar köpbeslutet i någon större utsträckning i denna bransch. 4. Hemtex (2) 3,7 5. Mio (5) 3,7 6. Cervera (7) 7. EM (8) 8. Svenska Hem (6) 9. Lagerhaus (10) 3,4 10. Jysk (9) 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: 2010 års placering inom parentes

18 Sveriges grönaste varumärke: SJ Högst snittvärde av samtliga mätta varumärken Av samtliga 79 varumärken som undersökningens respondenter fick värdera, fick SJ den högsta genomsnittspoängen för upplevd miljövänlighet. God El klättrar från förra årets tredjeplats till andraplatsen, medan Coop halkar ner från första till tredje plats. Även om viss omplacering skett, är prispallen därmed relativt oförändrad från tidigare år. Detta tyder dels på att varumärkena i topp är duktiga på att kommunicera sitt miljöarbete, dels på att det krävs ett långsiktigt engagemang för att miljöarbetet ska bli en naturlig del av varumärket. SJ (2) God El (3) Coop (1) ICA (4) Telge Energi (5) * 2010 års placering inom parentes

19 Sveriges grönaste varumärke: Änglamark Vinnare när konsumenterna fritt får välja På den öppna frågan Vilket är Sveriges grönaste varumärke? fick Änglamark för andra året i rad flest röster av respondenterna. På en andra plats hamnar Grumme och på en tredjeplats Arla. Topplistan är därmed, jämfört med föregående år, relativt oförändrad, förutom att Saltå Kvarn (nu på plats fyra) har bytt plats med Arla. Även detta resultat tyder på att varumärkena i topp arbetat långsiktigt för att positionera sig som ett miljövänligt alternativ. Samtliga bolag återfinns dessutom i livsmedelsbranschen, där miljöfrågan alltid är aktuell och hållbarhetsfrågor ständigt diskuteras. Troligen upplever konsumenter att det är förhållandevis lätt att göra miljövänliga val när de handlar mat. Änglamark (1) Grumme (2) Arla (4) Saltå Kvarn (3) Kung Markatta (5) * 2010 års placering inom parentes

20 Avslutande reflektioner I jämförelse med föregående års mätning syns ett svagt ökat intresse för gröna varumärken. Detta är positivt då miljöfrågorna har haft en hård konkurrens i debatten det senaste året. Viljan att betala extra för miljövänliga produkter är dock fortsatt låg. Konsumenterna anser att ansvaret för miljön ligger på företagen snarare än på dem själva. Det faktum att många konsumenter fortfarande upplever det som svårt att göra gröna val utgör en möjlighet för företagen. Mängden budskap, begrepp och märkningar anses förvirrande och ibland vilseledande. Fortfarande finns det därför ett utrymme för företag att differentiera sig genom att på ett enkelt och tydligt sätt kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Gå bortom de vanliga etiketterna och förklara hur det ni gör verkligen får effekt! Företagens ansvar har med åren breddats och kretsar nu inte bara kring miljöfrågor. Idag finns en förväntan på ett genomtänkt hållbarhetsarbete i stort. Det är dock viktigare än någonsin att ha en bra balansgång mellan det arbete som bedrivs och den bild som kommuniceras. En miljö- och hållbarhetskommunikation som vilar på en ostadig grund kan vara gynnsam i det korta perspektivet, men genomskådas alltid på längre sikt. För att framgångsrikt kunna använda sitt hållbarhetsarbete som en konkurrensfördel krävs ett ärligt och långsiktigt engagemang där företagets ansvar utgör en naturlig del av affärsstrategin.

21 Om Differ Differ är managementkonsulter specialiserade på varumärkesutveckling. Våra kunder är verksamma inom en rad olika branscher både i Sverige och internationellt. Sedan starten 1996 har vi hjälpt över 300 företag med att stärka sin konkurrenskraft genom ett fokuserat varumärkesarbete. Vi ser varumärket som en oslagbar förändringsmotor. Genom att arbeta med varumärket riktar du din verksamhet mot ett tydligt och relevant mål. En process som leder till ökad effektivitet och gemensamt fokus i alla led inom företaget eller organisationen. För mer information kontakta: Ulrika Burling, vd Differ Telefon: E-post:

22

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Om undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av varumärkesbyrån Differ. Undersökningen har besvarats av över 1000 respondenter i åldrarna 15-74 år. Datainsamlingen

Läs mer

Coop Konsum fortsatt i topp

Coop Konsum fortsatt i topp Coop Konsum fortsatt i topp flera förändringar bland de tio bästa För tredje året i rad rankas Coop Konsum högst i Miljö Ekos Imagebarometer vår årliga mätning av vilka företag som har bäst respektive

Läs mer

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen IMAGEBAROMETERN 2005 Resultat - Totalt Företag 5:or 4:or 3:or 2:or 1:or Vet ej Alcro 26 42 87 105 131 269 Apoteket 100 149 62 162 88 99 Arla 174 172 70 72 69 103 AstraZeneca 73 144 171 130 57 85 Beckers

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY 2014 HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap och förståelse för

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

SVERIGE OFFICIELL RAPPORT

SVERIGE OFFICIELL RAPPORT SVERIGE OFFICIELL RAPPORT 2015 Who s Behind the Study? SUSTAINABLE BRAND INSIGHT We are an Insight agency on a journey to create Sustainable Brands. Our Mission We help companies understand the value of

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

måndag den 27 februari 2012 v.

måndag den 27 februari 2012 v. BAKGRUND Joinville är en marknadsplats för annonsörer som vill nå ut till mångkulturella målgrupper via ett +300 siters nätverk samt partnerkanaler BAKGRUND Fokus Studie Bakgrund Under Q4 2011 genomförde

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder.

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder. Jobbsajter. Platsbanken www.arbetsformedlingen.se Jobs www.jobs.se Ronden www.ronden.se Jobbet www.jobbet.se Karriärguiden www.karriarguiden.se Jobbguiden www.jobbguiden.se Towork www.towork.se Placera

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

Om Sustainable Brand Insight

Om Sustainable Brand Insight INLEDNING & METOD 2 OM OSS FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Om Sustainable Brand Insight Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

en strategisk fråga för företagen?

en strategisk fråga för företagen? Vattensmart produktion Vattensmart produktion en strategisk fråga för företagen? Ansvarsfullt och hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: Mänskliga rättigheter Miljö Ekonomi Indiskas

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Tertialrapport Handel Tertial 1 2014

Tertialrapport Handel Tertial 1 2014 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Smartaste handeln Jämställdheten haltar bland handelns chefer Uppåt för handeln 2014 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Handelns

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Fakta om det nya medlemsprogrammet. Den 1 juli 2014 lanserar Coop ett nytt medlemsprogram för 3,4 miljoner medlemmar.

Fakta om det nya medlemsprogrammet. Den 1 juli 2014 lanserar Coop ett nytt medlemsprogram för 3,4 miljoner medlemmar. Fakta om det nya medlemsprogrammet Den 1 juli 2014 lanserar Coop ett nytt medlemsprogram för 3,4 miljoner medlemmar. Det nya medlemsprogrammet består av flera delar: Poängsystem Personliga erbjudanden

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 1 ÅF-Barometern Stockholm 2012 Fakta om undersökningen Bakgrund Återförsäljarens uppgift är att sälja bilar,

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Här får du bäst återbäring

Här får du bäst återbäring Planera Ungdomsekonomi Sid 34 Body Shop, Iittala och H&M ger mest återbäring till sina kunder. Privata Affärer har granskat landets kundklubbar i jakten på det mest generösa bonusprogrammet. I botten hamnar

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Kampanjanalys. Vi registrerar ca 200.000 erbjudanden varje vecka. Här finns nu Sveriges största kampanjdatabas! Välkommen in!

Kampanjanalys. Vi registrerar ca 200.000 erbjudanden varje vecka. Här finns nu Sveriges största kampanjdatabas! Välkommen in! Kampanjanalys Vi registrerar ca 200.000 erbjudanden varje vecka. Här finns nu Sveriges största kampanjdatabas! Välkommen in! Är du intresserad? Ring eller maila: 0346-82210, info@kampanjanalys.se Kampanjanalys

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

Vårterminsplanering/pedagogisk planering årskrurs 8 Hem- och konsumnetkunskap

Vårterminsplanering/pedagogisk planering årskrurs 8 Hem- och konsumnetkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget. svenskhandel.se

Det ansvarsfulla företaget. svenskhandel.se Det ansvarsfulla företaget svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom, Jonas Arnberg och Niklas Gustafsson HUI RESEARCH AB 103 29 Stockholm www.hui.se info@hui.se ii Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET

FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET SAMHÄLLSENGAGERADE FÖRETAG SOM VILL PÅVERKA OCH SAMVERKA Reflektioner efter 18 genomförda intervjuer med vd:ar, marknadschefer och CSR-chefer, som underlag inför rundabordssamtalet

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Anseendeindex företag 2013

Anseendeindex företag 2013 Anseendeindex företag 2013 Jonathan Wennö och Göran Celander, TNS Sifo TNS Sifos Anseendeindex 2013 Slutsatser Stabila indexvärden för de flesta företag och branscher Tidigare års kraftiga tapp inom energi-

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

FÖRTROENDEBAROMETER 2015 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG 2015-03- 05

FÖRTROENDEBAROMETER 2015 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG 2015-03- 05 FÖRTROENDEBAROMETER 15 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG 15-03- 05 Medieakademins förtroendebarometer 15! Medieakademins förtroendebarometer har genomförts

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Gröna trådar. Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder

Gröna trådar. Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder Gröna trådar Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder text Christin Holm, Sveriges Konsumenter, 2010 grafisk form och illustration Caroline Andersson, www.ateljec.com Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Supernollan, räntefritt och smartare än

Supernollan, räntefritt och smartare än Undvik Svarte här är kreditkorten du ska se upp med Vill du betala 2 eller 30 procent i ränta på ditt kreditkort? Privata Affärer har granskat de finstilta villkoren som döljer sig bakom kreditkortens

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7 Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Vad har man för nytta av miljöledning?

Vad har man för nytta av miljöledning? Vad har man för nytta av miljöledning? Elisabeth Schylander Magnus Enell 10 november 2004 Agenda Elisabeth! Varför doktorera om MLS?! Generella resultat Magnus! Specifika resultat! Nytt projekt Vem är

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Kampanjanalys. Vi registrerar ca 200.000 erbjudanden varje vecka. Här finns nu Sveriges största kampanjdatabas! Välkommen in!

Kampanjanalys. Vi registrerar ca 200.000 erbjudanden varje vecka. Här finns nu Sveriges största kampanjdatabas! Välkommen in! Kampanjanalys Vi registrerar ca 200.000 erbjudanden varje vecka. Här finns nu Sveriges största kampanjdatabas! Välkommen in! Är du intresserad? Ring eller maila: 0346-82210, info@kampanjanalys.se Kampanjanalys

Läs mer

EVM. Optimistiskt. Rätt associationskoppling?

EVM. Optimistiskt. Rätt associationskoppling? Vad betyder varumärkena för konsumenterna? Vad är det för styrka i felix och dess inlagda gurkor? Om vi ställer samma gurka lite billigare och snyggare bredvid på hyllan så tar vi halva marknaden över

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Danske Bank är Årets Affärsbank

Danske Bank är Årets Affärsbank Pressmeddelande Danske Bank Sverige 3 september 2014 Danske Bank är Årets Affärsbank Danske Bank Sverige har utsetts till Årets Affärsbank 2014 av Finansbarometern, en ranking där nära 1000 av Sveriges

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Karl Östvall Juni 2012 1 Sammanfattning Ett effektivt sätt att stödja miljöanpassade lösningar på är att välja produkter med miljömedveten inriktning

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2013

Efterlysta fordon Sverige 2013 Efterlysta fordon Sverige 2013 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige 2013... 3 Personbilar... 4 Efterlysta och inte avlysta personbilar... 4 Personbilar fördelat på

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Resultat Juli/Augusti 2012

Resultat Juli/Augusti 2012 Resultat Juli/Augusti 2012 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Pizza Hut En kvalitativ Brand Character. 24 februari 2010

Pizza Hut En kvalitativ Brand Character. 24 februari 2010 Pizza Hut En kvalitativ Brand Character 24 februari 2010 P.nr. 1519355 1 Attityder till restauranger 9 Spontana associationer till kategorin Dukat bord Det blir lite fest över det hela Dricks Tänker mig

Läs mer

Framtidens bilhandel design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster

Framtidens bilhandel design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster Framtidens bilhandel design, miljö och utsläpp, value-for-money och tilläggstjänster Tillstånd och trender KTH 111005 Anders Parment, ek. dr. Stockholms universitet 159 900 129 900 Hur fungerar

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen Ica-gruppen är Nordens näst största börsnoterade detaljhandelsbolag. Trots försämrade resultat under lågkonjunkturen har aktien stigit till rekordnivåer under. Ser vi en stabil folkaktie på uppgång eller

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer