Sveriges grönaste varumärke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges grönaste varumärke"

Transkript

1 SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE Sveriges grönaste varumärke SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE 11

2 Om undersökningen Sveriges grönaste varumärke är en återkommande undersökning som årligen genomförs av varumärkesbyrån Differ tillsammans med undersökningsföretaget YouGov. Undersökningen har besvarats av över 1000 respondenter i åldrarna år. Datainsamlingen skedde under oktober Det är fjärde året i rad som undersökningen genomförs. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Undersökningen består av två delar. I den första delen undersöks den allmänna attityden till gröna varumärken. Här får respondenterna bland annat bedöma hur viktigt det är att företag arbetar med hållbarhets- och miljöfrågor. De får även ta ställning till hur villiga de är att betala extra för gröna varumärken samt hur lätt eller svårt det är att göra gröna val. I undersökningens andra del utvärderas ett antal välkända varumärken verksamma i branscherna dagligvaror, kläder, bilar, el, transport, resor, snabbmat och heminredning. Här får respondenterna värdera hur gröna (miljövänliga) de upplever varumärkena vara, samt kora Sveriges grönaste varumärke. Undersökningen är rikstäckande och innefattar varumärken som är välkända över hela landet.

3 Resultaten i korthet Även om debatten kring miljö- och hållbarhetsfrågor har hamnat i skuggan av den finansiella turbulensen i Europa, visar undersökningen ett svagt ökat intresse för gröna frågor 2011, i jämförelse med Ett fortsatt högt intresse för att göra gröna val märks framför allt i bilbranschen, bland elbolag och i dagligvaruhandeln. Däremot är intresset lågt vad gäller snabbmat, resor och heminredning. Konsumenternas vilja att betala extra för gröna varumärken är fortsatt låg. Man tycker även att det är svårt att göra gröna val - endast var femte respondent upplever det som lätt att välja rätt. Miljöfrågan har breddats och idag talas det i allt högre utsträckning om hållbarhet - ett begrepp som inkluderar allt från företagens påverkan på miljön till hur medarbetare och leverantörer behandlas. Undersökningen visar att goda arbetsförhållanden för medarbetare, producenter och underleverantörer idag värderas lika högt som miljöhänsyn. Återigen har Sveriges grönaste varumärken i två olika kategorier korats. Årets vinnare är Änglamark och SJ. Änglamark vinner då respondenterna fritt fått ange vilket varumärke de anser vara Sveriges grönaste. SJ har det starkaste resultatet bland undersökningens 79 studerade varumärken i åtta olika branscher.

4 Del 1: Allmän attityd till gröna varumärken

5 Låg betalningsvilja för gröna varumärken Hur viktigt är det att varumärket uppfattas som grönt när du handlar i följande branscher? 1 = Inte alls viktigt, 4 = Varken eller 7 = Mycket viktigt I likhet med förra årets mätning är det bilbranschen, elbolagen och dagligvaruhandeln som ligger i topp när respondenterna får ange hur viktigt det är att varumärket uppfattas som grönt när de fattar köpbeslut i utvalda branscher. Gemensamt för dessa tre är att de står inför stora och tydliga miljöutmaningar. Det är också branscher där miljöarbetet mot konsument har kommit relativt långt och där konsumenterna direkt kan uppleva en möjlighet till påverkan - genom att välja en ekologisk vara i mataffären, ett visst elavtal eller en bensinsnål bil. När konsumenten fattar sitt köpbeslut i övriga branscher är intresset för gröna varumärken svalt. Bilar El Dagligvaror Transport* Kläder Snabbmat Resor Heminredning 4,9 4,9 4,8 4,4 4,1 4,0 4,0 3, Viljan att betala extra för gröna varumärken är låg i samtliga branscher. Detta kan tolkas som att miljöhänsyn ses som en hygienfaktor och att respondenterna anser att ansvaret snarare ligger på företagen än på dem själva. Hur villig är du att betala extra för att varumärket är grönt i följande branscher? 1 = Inte alls villig, 4 = Varken eller 7 = Mycket villig Bilar 4,1 El 4,0 Dagligvaror Transport* Kläder Snabbmat Resor Heminredning 3,8 3,5 3,4 3, *Avser transport med tåg, flyg, färjetrafik och bussar

6 7 Brett hållbarhetsarbete viktigt Det är inte bara miljövänliga varumärken som engagerar dagens konsumenter. På frågan Vilka områden inom hållbarhet är viktiga för dig att varumärken ägnar sig åt? värderas många kategorier högt. Goda arbetsförhållanden för medarbetare, producenter och 6 5,8 5,6 5,6 5,5 underleverantörer ges störst vikt av respondenterna. Även hälsosamma produkter och tjänster lyfts fram som mycket viktiga. 5 4,9 4,8 4, Goda arbetsförhållanden för medarbetare Goda arbetsförhållanden för producenter och underleverantörer Hälsosamma produkter och tjänster Miljövänliga produkter och tjänster Arbete för mångfald och jämställdhet Ett starkt samhällsengagemang Skänka pengar till forskning och utbildning 4,1 Skänka pengar till välgörenhetsorganisationer 4,0 Sponsring av idrott och kultur 1 1 = Inte alls viktigt, 4 = Varken eller 7 = Mycket viktigt

7 Återvinning toppar listan över miljöfrämjande aktiviteter På frågan Vilken sorts grönt arbete är viktigt för dig att företag ägnar sig åt? värderas flertalet aktiviteter högt. I jämförelse med föregående år upplevs samtliga områden vara viktigare i årets undersökning. Viktigast är dock, enligt respondenterna, att företagen har en ansvarsfull hantering av avfall och återvinning, en bra kemikalieanvändning samt att de använder energi på ett effektivt sätt. Minst viktigt anses det vara att företag sponsrar miljöfrämjande aktiviteter. Detta område har legat betydligt högre i föregående års mätningar. Kanske kan detta tolkas som att kraven på företagens interna miljöarbete har skärpts. Det är inte lägre tillräckligt att bidra till att någon annan gör förbättringar företagen måste nu ta fullt ansvar för sin egen situation. Ansvarsfull hantering av avfall/återvinning Förbättrad kemikalieanvändning Effektiv användning av energi Klimateffektiva transporter Minskade utsläpp av växthusgaser 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 Effektiv användning av produktionsmtrl 5,6 Lokal produktion 5,5 Miljö- och ekologiskt anpassade inköp 5,3 Sponsring av miljöfrämjande aktiviteter 4, = Inte alls viktigt, 4 = Varken eller 7 = Mycket viktigt

8 100 % Svårt att göra gröna val På frågan Tycker du att det är lätt eller svårt att göra gröna val när du handlar varor och tjänster? upplever knappt en femtedel situationen som lätt eller mycket lätt. Fler än hälften svarar att det är svårt eller mycket svårt. En fjärdedel svarar varken eller. Flera respondenter nämner dessutom att det ibland finns för mycket information att tillgå, vilket kan få motsatt effekt och försvåra valet. Även den breda floran av miljö- och hållbarhetsmärkningar nämns som förvirrande av respondenterna. 56 % 50 % 25 % 18 % 0 % Svårt Varken eller Lätt

9 Del 2: Sveriges grönaste varumärke bransch för bransch

10 Dagligvaruhandeln: Coop och ICA fortfarande i topp På frågan hur gröna (miljövänliga) respondenterna anser att varumärkena i dagligvaruhandeln är, hamnar Coop i topp. På en andraplats hamnar ICA och på tredje plats Hemköp. Netto och Lidl, som båda är lågpriskedjor, byter plats i botten. 1. Coop (1) 2. ICA (2) 4,8 4,7 Den generella tendensen är att kedjor som har en högre prisbild - och dessutom är svenska - hamnar högt på listan. Det går även att ana att egna märkesvaror med grön profil bidrar starkt till det gröna anseendet. Både Coop och ICA har välkända gröna produktlinjer (Änglamark och I love eco) och toppar troligtvis listan delvis tack vare dessa. 3. Hemköp (3) 4. Citygross (4) 4,0 4,3 5. Tempo (6) 3,8 6. Willys (5) 3,5 7. Netto (8) 3,0 8. Lidl (7) 2, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: 2010 års placering inom parentes

11 Få modevarumärken upplevs gröna På frågan hur gröna (miljövänliga) respondenterna anser att varumärkena i klädbranschen är, hamnar Polarn O. Pyret på en klar förstaplats. Längst ner på listan hamnar Gina Tricot. De inbördes placeringarna är helt oförändrade i jämförelse med i fjol. 1. Polarn O. Pyret (1) 2. Indiska (2) 4,0 Även om flera kedjor satsat på ekologiska material i utvalda kollektioner och samtidigt har utökat sitt hållbarhetsarbete, 3. Åhléns (3) upplevs inte klädbranschen som helhet som särskilt grön av konsumenterna. En förklaring till detta skulle kunna vara branschens upplevda bidrag till slit-och-släng-kulturen. Den starka vintage-trenden och det faktum att flera varumärken i klädbranschen (bl.a. vinnaren Polarn O. Pyret) startat egna second hand-butiker stärker detta. 4. Lindex (4) 5. KappAhl (5) 3,5 3,5 6. H&M (6) 3,4 7. MQ (7) 3,3 8. Dressmann (8) 3,2 9. Vero Moda (9) 3,2 10. Gina Tricot (10) 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: 2010 års placering inom parentes

12 1. Toyota (2) 2. Volvo (1) 3. Volkswagen (3) 4,0 4,3 4,2 Toyota vinnare bland biltillverkarna På frågan hur gröna (miljövänliga) respondenterna anser att varumärkena i bilbranschen är, tar Toyota tillbaka förstaplatsen från Volvo. Volvo hamnar i år på en andraplats. På tredje plats återfinns Volkswagen. 4. Saab (4) 5. Skoda (5) 6. Hyundai (6) 3,7 3,7 3,8 Varumärkena i bilbranschen upplevs vara betydligt grönare än varumärkena i exempelvis klädbranschen. Detta trots att debatten ofta har gått i motsatt riktning. Troligtvis har branschens stora miljöutmaningar medfört att de senaste årens marknadsföring och produktnyheter till stor del har fokuserats kring miljöfrågor. Detta har, i sin tur, påverkat uppfattningen om varumärkena. 7. Audi (7) 8. Ford (8) 9. Mazda (Ny!) 10. BMW (9) 11. Renault (Ny!) 12. Peugeot (Ny!) 3,5 13. Kia (Ny!) 3,5 14. Mercedes-Benz (10) 3,5 15. Fiat (Ny!) 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: 2010 års placering inom parentes

13 Given vinnare bland elbolagen 1. God El (1) När respondenterna fick svara på frågan hur gröna (miljövänliga) varumärkena i elbranschen anses vara, hamnar God El på en klar förstaplats med 4,8 i genomsnitt. Telge Energi och Skellefteå Kraft tar hem andra- och tredjeplatsen. Fortum har klättrat tre placeringar på listan och hamnar i år på en fjärdeplats. 2. Telge Energi (2) 3. Skellefteå Kraft (3) 4,1 4,3 4,8 För elbolagen är miljöutmaningen stor. Även om en tydlig ståndpunkt i miljöfrågan måste tas, är risken att bli anklagad för att försöka tvätta sitt varumärke överhängande. 4. Fortum (7) 3,9 5. Öresundskraft (4) 3,8 6. E.ON (5) 3,8 7. Mälarenergi (6) 3,8 8. Bixia (10) 3,7 9. Vattenfall (8) 3,7 10. Göteborg Energi (Ny!) 11. Göta Energi (Ny!) 12. Lunds Energi (9) = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: 2010 års placering inom parentes

14 SJ grönaste transportalternativet När varumärken inom olika transportslag ställs mot varandra, hamnar SJ på en klar förstaplats. 1. SJ 4,9 Tåget anses således enligt respondenterna vara ett långt mer grönt transportalternativ än buss, båt och flyg. 2. Swebus 3,8 Bussbolagens varumärken anses vara näst grönast, efter SJ. Därefter kommer båtar och färjor. De minst gröna varumärkena innehas, enligt undersökningen, av flygbolagen. 3. Busslink 4. Viking Line 3,4 3,5 5. Stena Line 3,4 6. Scandlines 3,3 7. Tallink Silja 3,3 8. SAS 3,2 9. Malmö Aviation 3,0 10. Norwegian 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: Då kategorin är förändrad är en jämförelse med föregående år ej möjlig

15 Svårt att boka gröna resor När respondenterna fick värdera hur miljövänliga de stora researrangörernas varumärken är, blev genomsnittet lågt. Inget av varumärkena ansågs vara grönt. Skillnaden mellan Vings förstaplats och Deturs sistaplats är mycket liten. De konsekvent låga värdena kan bero på att konsumenterna har svårt att bedöma varumärkenas gröna insatser. Det kan också bero på att nästan samtliga aktörer starkt förknippas med flygresor, vilket tidigare resultat visat vara det transportmedel som anses vara minst miljövänligt. 1. Ving 2. Fritidsresor 3. Apollo 3,4 3,5 3,4 4. Ticket 3,3 5. Solresor 3,2 6. Scandorama 3,2 7. Airtours 3,1 8. Detur 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: Då kategorin är förändrad är en jämförelse med föregående år ej möjlig

16 Svensk burgare grönaste snabbmaten 1. Max (1) 2. Subway (2) 4,0 På frågan hur gröna (miljövänliga) varumärkena i snabbmatsbranschen anses vara, får Max högst betyg av respondenterna. Subway ligger tvåa i listan och Sibylla klättrar från fjärde till tredje plats. Trots att flera av aktörerna utökat sitt miljöarbete och kommunicerat aktivt kring detta de senaste åren får branschen som helhet ett relativt lågt betyg av undersökningens respondenter. 3. Sibylla (4) 3,4 4. McDonald s (3) 3,3 5. Burger King (5) 3,3 6. Frasses (6) 3,3 7. Pizza Hut (7) 3, Kommentar: 2010 års placering inom parentes 1 = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

17 Svårt att handla grönt till hemmet På frågan hur gröna (miljövänliga) varumärkena i heminredningsbranschen anses vara, tar IKEA hem förstaplatsen. Därefter är det ett glapp ner till andraplatsen som innehas av Granit. Hemtex tappar i år två placeringar och hamnar på plats nummer fyra. 1. IKEA (1) 2. Granit (3) 3,8 4,2 Skillnaderna mellan varumärkena är inte stor och konsumenterna upplever inte några av 3. Åhléns (4) 3,7 heminredningsföretagen som särskilt gröna. Dock visade undersökningens tidigare del att miljöhänsyn heller inte påverkar köpbeslutet i någon större utsträckning i denna bransch. 4. Hemtex (2) 3,7 5. Mio (5) 3,7 6. Cervera (7) 7. EM (8) 8. Svenska Hem (6) 9. Lagerhaus (10) 3,4 10. Jysk (9) 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt Kommentar: 2010 års placering inom parentes

18 Sveriges grönaste varumärke: SJ Högst snittvärde av samtliga mätta varumärken Av samtliga 79 varumärken som undersökningens respondenter fick värdera, fick SJ den högsta genomsnittspoängen för upplevd miljövänlighet. God El klättrar från förra årets tredjeplats till andraplatsen, medan Coop halkar ner från första till tredje plats. Även om viss omplacering skett, är prispallen därmed relativt oförändrad från tidigare år. Detta tyder dels på att varumärkena i topp är duktiga på att kommunicera sitt miljöarbete, dels på att det krävs ett långsiktigt engagemang för att miljöarbetet ska bli en naturlig del av varumärket. SJ (2) God El (3) Coop (1) ICA (4) Telge Energi (5) * 2010 års placering inom parentes

19 Sveriges grönaste varumärke: Änglamark Vinnare när konsumenterna fritt får välja På den öppna frågan Vilket är Sveriges grönaste varumärke? fick Änglamark för andra året i rad flest röster av respondenterna. På en andra plats hamnar Grumme och på en tredjeplats Arla. Topplistan är därmed, jämfört med föregående år, relativt oförändrad, förutom att Saltå Kvarn (nu på plats fyra) har bytt plats med Arla. Även detta resultat tyder på att varumärkena i topp arbetat långsiktigt för att positionera sig som ett miljövänligt alternativ. Samtliga bolag återfinns dessutom i livsmedelsbranschen, där miljöfrågan alltid är aktuell och hållbarhetsfrågor ständigt diskuteras. Troligen upplever konsumenter att det är förhållandevis lätt att göra miljövänliga val när de handlar mat. Änglamark (1) Grumme (2) Arla (4) Saltå Kvarn (3) Kung Markatta (5) * 2010 års placering inom parentes

20 Avslutande reflektioner I jämförelse med föregående års mätning syns ett svagt ökat intresse för gröna varumärken. Detta är positivt då miljöfrågorna har haft en hård konkurrens i debatten det senaste året. Viljan att betala extra för miljövänliga produkter är dock fortsatt låg. Konsumenterna anser att ansvaret för miljön ligger på företagen snarare än på dem själva. Det faktum att många konsumenter fortfarande upplever det som svårt att göra gröna val utgör en möjlighet för företagen. Mängden budskap, begrepp och märkningar anses förvirrande och ibland vilseledande. Fortfarande finns det därför ett utrymme för företag att differentiera sig genom att på ett enkelt och tydligt sätt kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Gå bortom de vanliga etiketterna och förklara hur det ni gör verkligen får effekt! Företagens ansvar har med åren breddats och kretsar nu inte bara kring miljöfrågor. Idag finns en förväntan på ett genomtänkt hållbarhetsarbete i stort. Det är dock viktigare än någonsin att ha en bra balansgång mellan det arbete som bedrivs och den bild som kommuniceras. En miljö- och hållbarhetskommunikation som vilar på en ostadig grund kan vara gynnsam i det korta perspektivet, men genomskådas alltid på längre sikt. För att framgångsrikt kunna använda sitt hållbarhetsarbete som en konkurrensfördel krävs ett ärligt och långsiktigt engagemang där företagets ansvar utgör en naturlig del av affärsstrategin.

21 Om Differ Differ är managementkonsulter specialiserade på varumärkesutveckling. Våra kunder är verksamma inom en rad olika branscher både i Sverige och internationellt. Sedan starten 1996 har vi hjälpt över 300 företag med att stärka sin konkurrenskraft genom ett fokuserat varumärkesarbete. Vi ser varumärket som en oslagbar förändringsmotor. Genom att arbeta med varumärket riktar du din verksamhet mot ett tydligt och relevant mål. En process som leder till ökad effektivitet och gemensamt fokus i alla led inom företaget eller organisationen. För mer information kontakta: Ulrika Burling, vd Differ Telefon: E-post:

22

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Om undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av konsultföretaget Differ. I undersökningen har över 1000 respondenter i åldrarna 15-75 år deltagit. Datainsamlingen

Läs mer

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Om undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av varumärkesbyrån Differ. Undersökningen har besvarats av över 1000 respondenter i åldrarna 15-74 år. Datainsamlingen

Läs mer

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Om undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av varumärkesbyrån Differ. Undersökningen har besvarats av över 1000 respondenter i åldrarna 15-74 år. Datainsamlingen

Läs mer

Coop Konsum fortsatt i topp

Coop Konsum fortsatt i topp Coop Konsum fortsatt i topp flera förändringar bland de tio bästa För tredje året i rad rankas Coop Konsum högst i Miljö Ekos Imagebarometer vår årliga mätning av vilka företag som har bäst respektive

Läs mer

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen IMAGEBAROMETERN 2005 Resultat - Totalt Företag 5:or 4:or 3:or 2:or 1:or Vet ej Alcro 26 42 87 105 131 269 Apoteket 100 149 62 162 88 99 Arla 174 172 70 72 69 103 AstraZeneca 73 144 171 130 57 85 Beckers

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö Anseendeindex Företag 2017 Göran Celander Jonathan Wennö 2017-04-06 Anseendeindex Företag 2017 i korthet Anseendet som framgångsfaktor Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om den svenska allmänhetens

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

ServiceScore Svenskarna om service eller allt det där du inte köper!

ServiceScore Svenskarna om service eller allt det där du inte köper! ServiceScore 0 -- Svenskarna om service eller allt det där du inte köper! Syfte & Metod ServiceScore genomförs löpande med syfte att kartlägga hur företag i olika branscher upplevs av sina kunder när det

Läs mer

OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX

OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX 2014 OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap och förståelse att kunna agera på morgondagens

Läs mer

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY 2014 HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY THE COMPANY BEHIND SUSTAINABLE BRAND INDEX We are an Insight agency on a mission to create Sustainable Brands. Our Mission We help companies understand the value of Sustainable

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Sammanfattning Heminredningsintresset är fortfarande på topp, för de allra flesta har

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN 2013 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2004 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG

FÖRTROENDE- BAROMETER 2004 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG FÖRTROENDE- BAROMETER 2004 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vi MedieAkademins seminarium den 7 december 2004. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY 2014 HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap och förståelse för

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

Lessebo Fjärrvärme 2016

Lessebo Fjärrvärme 2016 Lessebo Fjärrvärme 2016 Ur ett kundperspektiv.kundundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2016 2016-12-13 Kort om Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Om oss: SKI startade som ett forskningsprojekt

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Mari Nilsson Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Mari Nilsson Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Mari Nilsson 2010-12-13 Johan Parmler Release: kl. 05.oo Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 1 Energibranschen fortsätter sakta men säkert att stärka förtroendet

Läs mer

Privatleasingen fortsätter att öka starkt

Privatleasingen fortsätter att öka starkt Privatleasingen fortsätter att öka starkt December månad blev åter en månad där vi slog ett nytt rekord för privatleasingen. Andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade nådde över 34 procent

Läs mer

Sveriges Annonsörer mest omnämnda varumärken

Sveriges Annonsörer mest omnämnda varumärken Sveriges Annonsörer 2016 mest omnämnda varumärken Omnämnanden 1 (1) Facebook 163 800 2 (2) AIK 87 800 3 (3) Ericsson 69 800 4 (5) Volvo 60 100 5 (9) Swedbank 52 800 6 (7) ICA 45 000 7 (12) Nordea 43 300

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion. Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18

Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion. Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18 Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18 Några nedslag Exempel: Coop Sverige Medborgarna är drivkraften! Att handla hållbart ställer

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Miljökollen. Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd En rapport av. Tomas Holm

Miljökollen. Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd En rapport av. Tomas Holm Miljökollen En rapport av Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd 2017 Tomas Holm tomas@nfcs.se 0735-307251 Kort om Nyföretagarcenter Syd Grundades 1990 Hjälpt tusentals entreprenörer genom åren Stöd och lots

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

en strategisk fråga för företagen?

en strategisk fråga för företagen? Vattensmart produktion Vattensmart produktion en strategisk fråga för företagen? Ansvarsfullt och hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: Mänskliga rättigheter Miljö Ekonomi Indiskas

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Datum: 2016-11-28 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Laurina Qvarnström, Områdesansvarig Telefon: 070 880 27 13

Läs mer

måndag den 27 februari 2012 v.

måndag den 27 februari 2012 v. BAKGRUND Joinville är en marknadsplats för annonsörer som vill nå ut till mångkulturella målgrupper via ett +300 siters nätverk samt partnerkanaler BAKGRUND Fokus Studie Bakgrund Under Q4 2011 genomförde

Läs mer

SVERIGE OFFICIELL RAPPORT

SVERIGE OFFICIELL RAPPORT SVERIGE OFFICIELL RAPPORT 2015 Who s Behind the Study? SUSTAINABLE BRAND INSIGHT We are an Insight agency on a journey to create Sustainable Brands. Our Mission We help companies understand the value of

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 1 ÅF-Barometern Stockholm 2012 Fakta om undersökningen Bakgrund Återförsäljarens uppgift är att sälja bilar,

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Earth Hour mars kl

Earth Hour mars kl Earth Hour 2011 26 mars kl 20.30 21.30 Earth Hour är världens största miljömanifestation någonsin och Sverige har snabbt seglat upp som det land som har det största engagemanget: De allra flesta i Sverige

Läs mer

Trendbrott för privatleasing

Trendbrott för privatleasing Trendbrott för privatleasing För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasing. Antalet privatleasing som levererats ut har fortsatt på en hög nivå, men den starka ökningen som vi har kunnat

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Motormännens Nybilsenkät 2004

Motormännens Nybilsenkät 2004 Hur nöjd är Du med din nya bil? Märke & Modell Betyg Betyg föregående år Toyota Yaris 212 9,40 9,38 Volvo XC90 165 9,40 9,10 Mercedes C-klass 214 9,25 9,33 BMW 3-serien 282 9,22 9,44 Toyota Corolla 788

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

STORAGE. NetApp och Synology. NAS-utmärkelser

STORAGE. NetApp och Synology. NAS-utmärkelser STORAGE HANTERAR INFORMATIONEN SOM DRIVER FÖRETAGET QUALITY AWARDS / NAS NetApp och Synology tar hem NAS-utmärkelser I vår tionde Quality Awards NAS-enkät är en pionjär och en relativ nykomling inom lagring

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Åsikter om företagens miljöuttalanden

Åsikter om företagens miljöuttalanden Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport 2012:1 Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Naturligt i Ålandsbanken Ansvarsfullt Långsiktigt Utveckling

Läs mer

H&M-Gruppen. Grupp 8. Hanna Gustafsson, Kasper Bengtsson, Maria Östgren, Matilda Harrison

H&M-Gruppen. Grupp 8. Hanna Gustafsson, Kasper Bengtsson, Maria Östgren, Matilda Harrison H&M-Gruppen Grupp 8 Hanna Gustafsson, Kasper Bengtsson, Maria Östgren, Matilda Harrison Innehåll 3. Bakgrund & Viktiga Händelser 9. Mål & Affärsidé 10. Produkter 11. Hållbarhet/CSR 12. Omvärld 14. Årsbokslut

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Per Weidenman, Bisnode Sverige AB, Oktober 2015 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt

Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt SIFO-undersökning Oktober 2010 Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt Nästan alla konsumenter, 99 procent, känner till KRAV-märket och

Läs mer

Skattepolicy som en hållbarhetsfråga

Skattepolicy som en hållbarhetsfråga Skattepolicy som en hållbarhetsfråga Ingemar Hansson Den 9 februari 2017 Allt större intresse för hållbarhetsfrågor Påverkar varumärket. Naturlig del av riskanalys. Utöver traditionella hållbarhetsfrågor

Läs mer

Om Sustainable Brand Insight

Om Sustainable Brand Insight INLEDNING & METOD 2 OM OSS FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Om Sustainable Brand Insight Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap

Läs mer

Pressinformation - Personresor, postbefordran 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Personresor, postbefordran 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2010-12-06 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Personresor, postbefordran 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Efter fjolårets nedgång så återhämtar sig persontransportbranschen

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen Information Till Pressen 2002-02-01 Nyregistreringar under januari 2002 Under januari registrerades enligt BIL Sweden 16 293 nya personbilar vilket är en minskning med 2 % jämfört med samma månad förra

Läs mer

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder.

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder. Jobbsajter. Platsbanken www.arbetsformedlingen.se Jobs www.jobs.se Ronden www.ronden.se Jobbet www.jobbet.se Karriärguiden www.karriarguiden.se Jobbguiden www.jobbguiden.se Towork www.towork.se Placera

Läs mer

Fairtrade Fokus 2015

Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 vecka 41-42 Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41-42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2005-04-01 Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar Nybilsförsäljningen minskade i mars med 5,0 % jämfört med samma månad förra året till 23 936 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

SVENSKT BUTIKSKÖTT AB - GOTLANDS SLAGTERI AB

SVENSKT BUTIKSKÖTT AB - GOTLANDS SLAGTERI AB SVENSKT BUTIKSKÖTT AB - GOTLANDS SLAGTERI AB - 2010 Privatägd verksamhet 100 % Investerat 30 mkr i modernisering av Gotlands Slagteri som styckning, paketering, förädling och övriga faciliteter. Nytt varumärke

Läs mer

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C Hållbar Utveckling Finns det möjlighet för ungdomar att i klädbutiker i Lund inhandla ekologiska kläder och existerar ett samband mellan marknadsföring och försäljning? Gustav Lewin 9C Innehållsförteckning:

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Zalster Report. Instagram JANUARY EDITION - SWEDEN

Zalster Report. Instagram JANUARY EDITION - SWEDEN Zalster Report Instagram JANUARY EDITION - SWEDEN VILKA VARUMÄRKEN ÄR MEDRÄKNADE? Vi har gjort en sammanställning där vi försökt identifiera de största B2C-varumärkena sett till varumärkeskännedom, omsättning,

Läs mer

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Bakgrund Enkätstudien genomfördes under november månad år 2006 och riktade sig till leverantörer till dagligvaruhandeln. 100 företag fick ta del av

Läs mer