SVERIGE OFFICIELL RAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGE OFFICIELL RAPPORT"

Transkript

1 SVERIGE OFFICIELL RAPPORT 2015

2 Who s Behind the Study? SUSTAINABLE BRAND INSIGHT We are an Insight agency on a journey to create Sustainable Brands. Our Mission We help companies understand the value of Sustainable Branding. We do this by providing knowledge, understanding and the ability to take action. Together, we create Better Business for a Better World. Our Services Research & Analysis - tailored brand studies, target group analysis and strategic mappings Corporate Training - sustainability branding and communication Events - sustainable branding conference Sustainable Brand Index - Scandinavia s largest brand study on sustainability Sustainable Brand Leaders - a membership for leading sustainable brands. Contact & Business Inquiries Phone +46 (0) E- mail insight.com index.com insight.com 2

3 INNEHÅLL SVERIGE INTRO Om studien, metoden bakom & Executive Summary/Key Insights 2. OMVÄRLD Vad händer i omvärlden som påverkar det hållbara varumärkesbyggandet? 3. KONSUMENT 2015 Vem är den hållbara konsumenten? Beteendegrupper och insikter 4. VARUMÄRKE Hur har rankingen i Sustainable Brand Index utvecklats? 5. RANKING SB INDEX Ranking & branschrankingar 6. BILAGOR Varumärken i Sustainable Brand Index 2015 och metodförklaring 3

4 OM SUSTAINABLE BRAND INDEX 2015 VAD? METODIK Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet Sustainable Brand Index är Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Med utgångspunkt i konsumentintervjuer kartlägger och analyserar studien området hållbarhet & varumärken utifrån konsumentens verklighet/perspektiv. SB Index innefattar följande delar: Utvärdering och ranking av varumärken utifrån hållbarhetsperspektivet 709 varumärken bedöms och rankas utifrån konsumentens uppfattnings av deras hållbarhetsarbete/hur hållbara konsumenten uppfattar att de är. Kartläggning av den hållbara konsumenten Genomgång av den hållbara konsumenten och vad som driver hen till att konsumera och agera hållbart. Utveckling & trender i omvärlden Utveckling och trender i omvärlden som påverkar området hållbart varumärkesbyggande. Studien har funnits sedan 2011 och genomförs årligen i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Tredelad studie med konsumenter som utgångspunkt Sustainable Brand Index är en tredelad studie som grundas i två kvantitativ enkätstudier och en kvalitativ studie i form av djupintervjuer. Metodfakta 2015 Fältperiod: De kvantitativa studierna genomfördes via webbintervjuer under dec jan Den kvalitativa studien genomfördes under feb Intervjuer/varumärke: Varje varumärke är utvärderat av minst 1000 personer. Sammanlagt bedömdes 709 varumärken av totalt personer. Målgruppen är definierad enligt följande: Allmänheten - svenska, norska, danska & finska konsumenter, 16 år och äldre. Utgångspunkten för undersökningen är FN Global Compacts 10 principer om miljöansvar och socialt ansvarstagande. Detta kompletteras med en så kallad extern definition som fokuserar på konsumenternas uppfattning av hållbarhet deras förväntningar och krav på företagen. Urvalet av varumärken baseras på följande faktorer: verksamhet på det berörda landets marknad, omsättning & marknadsandel och generell varumärkeskännedom VARFÖR? Verktyget för hållbart varumärkesbyggande Syftet med Sustainable Brand Index är att synliggöra värdet av hållbart varumärkesbyggande samt sprida och öka kunskapen om detta. Genom att motivera och inspirera hjälper vi företag att förbättra sitt arbete och våga kommunicera. Sustainable Brand Index konkretiserar resultatet och ger företagen verktyg för att driva hållbarhetsarbetet framåt genom varumärkesbyggande och kommunikation. 4

5 EXECUTIVE SUMMARY RANKING SALTÅ KVARN - SVERIGES MEST HÅLLBARA VARUMÄRKE TOPP FEM KEY INSIGHTS 1. FÖRETAGEN HAR GENOM MARKNADSFÖRING DRIVIT UTVECKLINGEN FRAMÅT 2. HÅLLBARHET NORMALISERAS, BLIR RELEVANT FÖR FLER ÄN BARA HÄNGIVNA Så är rankingen i Sustainable Brand Index uppbyggd Rankingen är baserad på andelen personer som bedömer företagets hållbarhetsarbete som bra (4) eller mycket bra (5) på skalan vet ej. Maximal poäng är 200%. Ett företag som har 200% är enligt konsumenterna mycket bra inom både miljöansvar och socialt ansvarstagande, dvs. 100 % har då svarat 4 eller 5 (detta existerar ej) VARUMÄRKEN MED SUBSTANS ÄR PÅ FRAMMARSCH 4. MÅNGA VARUMÄRKEN FORTFARANDE ALLDELES FÖR INTETSÄGANDE 5. OLIKA TYPER AV ORO DELAR BEFOLKNINGEN I TVÅ THE CONSUMER Konsumenterna kan delas upp i fyra olika grupper beroende på deras hållbara beteende: EGO bryr sig inte alls om hållbarhet LAGOM tycker att hållbarhet kan vara en aning intressant SMART är nyfikna och intresserade av hållbarhet HÄNGIVNA är nitiska och pålästa vad gäller hållbarhet EGO LAGOM SMART HÄNGIVEN 26% 50% 17% 7% 5

6 OMVÄRLD KONSUMENT VARUMÄRKE 2015

7 OMVÄRLD SUSTAINABLE BRAND INDEX 2015 HELHETSBILDEN AV MARKNADEN Vi arbetar alltid med utgångspunkt i tre övergripande delar omvärld, människa och varumärke. Summan av dessa ger en bild av hur utvecklingen ser ut på marknaden. Vi börjar med omvärldsfokus för att ge dig möjligheten att sätta varumärkes- och konsumentresultaten i rätt kontext. ÖKAD POLARISERING I SAMHÄLLET Människorna i samhället rör sig åt idag i diametralt olika riktning. Övergripande kan vi se att en del av befolkningen blir allt mer medvetna vad gäller att minska sin konsumtion, göra mer genomtänkta val och ifrågasätta befintliga strukturer. Mediekonsumtionen förändras då också mot färre men mer välskrivna medier och även en stora andel utländska sådana. Denna del av befolkning är också mer intresserad av exempelvis matens innehåll, ursprung och framställning. Den andra delen av befolkningen dras fortsatt mot snabba lösningar, ökad konsumtion, kortsiktigt nöje och lättsamma medier. Inom båda grupperingarna finns givetvis nyanser men vi ser trots allt en övergripande splittring. Den leder till ett mer polariserat samhälle och resulterar i vissa fall i svårigheter för företag att genomdriva bred förändring mot alla sina målgrupper. NEGATIVA TRENDER GRÅ FRAMTIDSTRO MED ORO FÖR FRÄMLINGSFIENTLIGHET & INVANDRING Framtidstron hos svenska folket är inte på topp. Det är endast 27% av befolkningen som tror att Sverige kommer att vara ett bättre land att leva i om tio år, medan motsvarande siffra för ett sämre land att leva i är hela 43%. Det finns ett specifikt område som tydligt sticker ut när det kommer till vad vi oroar oss. Det är invandringen och integrationen. Antingen är vi oroliga för en ökad invandring eller motsatsen, en ökad främlingsfientlighet. Till viss del bekymrar vi oss även för oroligheter ute i världen och arbetslöshet. Däremot nämns miljön och klimatet nämns endast ett fåtal gånger som orosmoment. Istället ser man här positivt på de framsteg som görs. ENDAST EN FJÄRDEDEL AV BEFOLKNINGEN HAR EN POSITIV FRAMTIDSTRO 27% 30% Sämre Lika Bättre 43% Om tio år tror jag att Sverige är ett... land att leva i? 7

8 OMVÄRLD HELHETSBILDEN POSITIVA TRENDER HÅLLBARHET BLIR MER NÄRVARANDE I DIALOGEN Intresset för hållbarhet har ökat under året som gått. Vi kan se att det är något som blivit mycket mer närvarande i dialogen bland folk. Det är framförallt företag, konsumenter och NGO:s som driver denna utveckling. Till viss del även politiker och media. Företagen växlar upp Företag har äntligen på allvar börjat lyfta hållbarhet i marknadsföringen. I reklam och annan kommunikation har hållbarhetsrelaterade ord förekommit i var och varannan reklam- /kommunikationsinsats. Vi ser äntligen också satsningar kring att både produktutveckla och aktivt lyfta fram hållbara alternativ. Här har ekologiskt och livsmedelsbranschens aktörer agerat draglok. Konsumenterna hänger med Konsumenterna är också på hållbarhetsbollen! Andelen som ofta diskuterar hållbarhet, miljö och socialt ansvarstagande har i år ökat med hela 10 procentenheter, från 15% av befolkningen 2014 till 25% i år. Miljö, hållbarhet, ekologi och närproducerat är nu något som många svenskar spontant nämner när de tillfrågas om vad som är extra positivt kring utvecklingen i Sverige. Det ökade intresset för hållbarhet har också utvecklat konsumentens förståelse för begreppet hållbarhet i sig och vad det betyder för dem själva i vardagen. KONSUMENTERNA NÄMNER SPONTANT HÅLLBARHET SOM NÅGOT POSITIVT I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN IDAG Att man uppmärksammar miljöförstöringen mer än tidigare. Att man försöker köpa lokalt och giftfritt. Att det erbjuds fler ekologiska matvaror. Diskussionerna som går nu om hållbarhet både i miljön och arbetslivet. Media har även börjat ta upp mer angående hållbar utveckling den senaste tiden. Har blivit en ökande trend att prata om det. Även märkt att företagen har börjat ta upp det här mer. Ekologisk trend och att folk börjar äta nyttigt. Medvetenheten om miljön. Många företag börjar tänka mer hållbarhet inom alla led. Tycker det är bra att folk börjar handla mer ekologiskt. Vi är mer uppmärksamma på miljön och vill gärna gynna det svenska jordbruket. Även viktigt för hälsan att man inte äter gifter. ANDELEN AV BEFOLKNINGEN SOM OFTA DISKUTERAR HÅLLBARHET ÖKAT MED 10- ENHETER FRÅN 2014 TILL % 12% 15% Andelen av befolkningen som ofta diskuterar hållbarhet, miljö och socialt ansvarstagande

9 KONSUMENTEN SUSTAINABLE BRAND INDEX 2015 VEM ÄR DEN HÅLLBARA KONSUMENTEN? Genom att titta på hur konsumenterna uppger att de agerar i olika situationer och korsköra detta med underliggande strukturer i deras attityder har vi fått fram ett antal mönster. Utifrån dessa mönster har vi kunnat identifiera fyra beteenden som konsumenterna uppvisar i förhållande till hållbarhet och företagen. FYRA BETEENDEGRUPPER EGO 26% Bryr sig inte om hållbarhet Denna målgrupp fokuserar i huvudsak på pris, oavsett vad som skall inhandlas. Efter pris är funktionalitet, upplevd kvalitet och livslängd det viktigaste. Personerna karaktäriseras av att de är kortsiktiga, letar enkla lösningar, väljer första bästa produkt/tjänst som tillgodoser det uppkomna behovet samt primärt bryr sig om det som är bäst för dem själva. Bekvämlighet och att slippa anstränga sig är saker som är högt prioriterade. Kunskapsnivån om hållbarhet är låg, precis som engagemanget, och man är inte intresserad av att öka endera av dessa. Emellanåt befinner man sig i diskussioner kring hållbarhet och man undviker då att uttala sig alltför mycket. Prioritering: Pris LAGOM 50% Tycker att hållbarhet kan vara en aning intressant Denna målgrupp utgör ungefär hälften av befolkningen och är som sig bör ganska lagom. Man ställer generella krav på livslängd, kvalitet och funktionalitet, prioriterar pris men tycker också att hållbarhet (om det går i linje med övriga kriterier) kan vara en aning intressant. Som person är man primärt en passiv mottagare som har lagt märke till diskussionerna kring hållbarhet, ibland befinner sig i dem och då gärna lyssnar aktivt. På det personliga planet är detta en grupp som är jämnt fördelad över alla variabler såsom kön, ålder och inkomst. Prioriteringar: leveranssäkerhet, kvalitet och service i kombination med pris. SMART 17% Är nyfikna på och intresserade av hållbarhet Denna målgrupp består av målmedvetna och förnuftiga personer, i huvudsak kvinnor. Säkerhet, bemötande/service och valfrihet är viktiga faktorer. Man uppskattar att välja saker på egen hand och att avgöra vad som är bra eller dåligt för kropp och själ. Pris är inte det primära intresset då man både har vilja och råd att betala för att få saker på sitt sätt. Man är nyfiken och intresserad av hållbarhet, diskuterar ofta och gärna med andra, och tycker att det är ett bra sätt att utöva sina egna goda tankar och ambitioner om hur livet skall levas. Dock alltid kombinerat med what s in it for me- attityden. Märkningar och certifieringar ser man som en seriös stämpel då man också värderar trovärdighet hos företag. Prioriteringar: Säkerhet, kvalitet och service i kombination med hållbarhet. HÄNGIVEN 7% Är nitiska och pålästa vad gäller hållbarhet Denna målgrupp utgör den minsta delen av befolkningen men den absolut mest hängivna och nitiska vad gäller hållbarhet. Personer i denna grupp styrs av sina värderingar och hållbarhet är den absolut viktigaste faktorn oavsett inköp och situation. Det enda som ibland kan hindra är plånboken då detta är en grupp med något lägre inkomst än övriga. Därför måste engagemanget ibland anpassas efter priset. Man söker och suger åt sig information om hållbarhet på alla håll och kanter, är den som drar igång diskussioner om hållbarhet i umgängeskretsen och omger sig också av likasinnade som man lyssnar till. Man ger och tar information om hållbarhet och kontaktar gärna företagen för att lära sig mer och ställa frågor. Prioritering: Hållbarhet 9

10 INSIGHTS BETEENDEGRUPPERNA SMÅ SKILLNADER MELLAN GRUPPERNA AVSEENDE DEMOGRAFISKA VARIABLER Avseende kön, ålder, utbildning, geografisk fördelning och sysselsättning finns inga större skillnader mellan beteendegrupperna. Mest avvikande är variablerna kön och utbildning. Fördelningen mellan kvinnor/män är i gruppen Ego 39%/61% medan den bland de Hängivna är 56%/44%. Vad gäller utbildningsnivån är den stigande med intresset för hållbarhet. Bland Ego har 38% högskole- eller universitetsutbildning. Motsvarande siffra för Hängivna är istället 55%. EGO LAGOM SMART HÄNGIVEN EGO 9% LAGOM 9% SMART 8% HÄNGIVEN 7% KÖNSFÖRDELNING 47% 61% 49% 44% UTBILDNINGSNIVÅ 52% 45% 37% Man 53% 38% 45% 51% 55% 39% 51% 56% Kvinna Folk- /grundskola Gymnasieutbildning Högskole- eller universitetsutbildning BÅDE LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN GRUPPERNA Trots sina olikheter har grupperna gemensamma drag. Framförallt föredrar samtliga stora och välkända varumärken. Till och med Hängiven har en försiktigt positiv inställning till detta. Det som främst skiljer grupperna åt är istället skillnaden i framtidstro. Här är både Ego och Hängiven överens i en form av oro. Den grundar sig dock på olika saker. EGO LAGOM Gruppen Smart som av många anses vara nyckeln till framtiden har en pragmatisk inställning överlag. De har tydliga värderingar men också en realistisk inställning till saker som shopping, varumärken i stort och förtroende för företag. SMART HÄNGIVEN MYCKET POSITIV MYCKET NEGATIV 10

11 INSIGHTS BETEENDEGRUPPERNA HÅLLBARHET NORMALISERAS, BLIR RELEVANT FÖR FLER ÄN BARA HÄNGIVNA I år har storleken på våra olika beteendegrupper inte ändrats jämfört med Det som är intressant är dock att attityderna och beteendet inom grupperna har förändrats. Framför allt har det inom Smart och Lagom skett en tydlig positiv utveckling. Dessa två grupper är också ansvariga för den stora eko- boomen som nu pågår i samhället. Vad har då hänt i? Jo, hållbarhet håller helt enkelt på att normaliseras. Istället för en stor förskjutning mot den mer värderingsstyrda gruppen Hängiven ser vi en annan utveckling. En stor del av befolkningen utvecklar intresse och betalningsvilja baserad på vanliga saker såsom status, hälsa, säkerhet och inte minst en övergripande vilja att vara en bra människa. Andra drivkrafter men samma positiva utfall. 5% MÄRKNINGAR OCH CERTIFIERINGAR ÄR MYCKET VIKTIGT NÄR JAG KONSUMERAR 14% 29% 63% EGO LAGOM SMART HÄNGIVEN BUSINESS IMPLICATION Smart och Lagom är marknader för vinnare! Fram till idag har majoriteten av företagen mer eller mindre ovetandes försökt att nå den Hängivna gruppen med sina hållbara erbjudande. Eftersom dessa utgör 7% av marknaden har det inte varit en särskilt framgångsrik strategi. Marknaden för hållbara erbjudande finns istället bland grupperna Smart och Lagom, som tillsammans utgör 76% av befolkningen. För att nå dessa grupper behöver företagen ändra taktik. Dessa personer drivs och triggas av andra saker än de Hängivna. DEN KLASSISKA HÅLLBARA KONSUMENTEN = HÄNGIVNA DEN NYA 7% HÅLLBARA KONSUMENTEN = 1. SMART 26% 2. LAGOM 50% 11

12 VARUMÄRKE SUSTAINABLE BRAND INDEX 2015 HUR HAR RANKINGEN I SB INDEX UTVECKLATS 2015? RESULTATET I SB INDEX STABILISERAR SIG FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ FEM ÅR För första gången sedan undersökningens start 2011 stabiliserar sig resultatet i SB Index. När 2015 års rankingpoäng jämförs med förra årets, ser vi endast mindre skillnader mellan åren: Förändring medelvärde totalt : - 1,5% Förändringar medelvärde respektive bransch : Från - 4% till + 3% Denna utveckling beror på att marknaden verkar ha nått en platå. Tidigare var hållbarhet något nytt och konsumenternas referensram därför något svajig kring området. Nu börjar konsumenten bli mer van vid hållbarhet i varumärkes- sammanhang och därför mindre rörlig i sin uppfattning om varumärkena. Det resulterar alltså i en stabilisering av marknaden % 60% 20% POÄNG SB INDEX Jämförelse mellan rankingpoäng 2014 och % 0% 20% 60% 100% 2014 VARUMÄRKEN MED SUBSTANS GÅR FRAMÅT, TRADITIONELLT STARKA VARUMÄRKEN BACKAR Det går att skönja flera intressanta trender när vi analyserar de varumärken som går framåt respektive bakåt i årets SB Index. Många varumärken som har en tydlig hållbarhetsprofil eller är fyllda av substans kring området klättrar uppåt. Exempel på det är Apoteket, Systembolaget, Telge Energi och KPA Pension, som alla ökar i poäng i år. Samtidigt ser vi att bland de varumärken som faller finns flera traditionellt sett starka varumärken utifrån ett generellt perspektiv, däribland Wasabröd, Toyota och Skånetrafiken. Vi går alltså mot en tid då man inte längre kan leva på sitt traditionellt starka varumärke, sina produkter eller sin branschtillhörighet. Konsumenterna börjar nu efterfråga substans och tydlighet. Bakgrunden till detta är delvis en kombination av tydligare positionering och kommunikation från vissa företag. Men också att konsumenterna är mer mottagliga för information. I många fall söker de också aktivt efter den. Numera ingår hållbarhet i referensramen för konsumentens bedömning och radarn är påslagen. Denna utveckling drivs alltså från båda sidor av marknaden (företag och konsument) vilket är positivt. VARUMÄRKEN MED SUBSTANS TYDLIG POSITION TRADITIONELLT STARKA VARUMÄRKEN 12

13 HUR HAR RANKINGEN I SB INDEX UTVECKLATS 2015? MÅNGA VARUMÄRKEN FORTFARANDE ALLDELES FÖR INTETSÄGANDE Samtidigt som varumärken med substans och en tydlig position inom hållbarhet är på frammarsch, är det fortfarande en majoritet av varumärkena som dras med låga poäng. Tittar vi på hur poängen fördelas i rankingen ser vi att det är en jämn ström av varumärken från botten upp till plats 30. Där börjar poängen för varumärkena öka betydligt mer för varje placering uppåt i listan. Mellan varumärkena på plats 1 och 30 skiljer det sig lika mycket som mellan varumärken på 31 och 252 plats, nämligen 40 procentenheter. Utanför topp 30 är varumärkena i stor utsträckning fortfarande intetsägande eller otydliga utifrån hållbarhetsperspektivet. För att hållbarhet ska driva varumärket och vara varumärkesstärkande måste varumärket komma alltså komma över en viss nivå. Poäng 100% 60% 20% GAPET MELLAN PLATS 1-30 ÄR LIKA STORT SOM MELLAN PLATS % Placering Över den här nivån börjar hållbarhet bli varumärksstärkande BUSINESS IMPLICATIONS Dags för nästa nivå! Att nå en platå där hållbarhet är naturligt är skönt men också skrämmande. Det är nu dags för nästa steg. Vi har nått en nivå där vissa företag upplevs som väldigt duktiga vilket konsumenterna också förväntar sig. Kopplat till det finns en klar risk för stagnation om de nu inte tar nästa steg. Det gäller alltså att sticka ut och fortsätta våga. Hållbarhetskommunikation har blivit vardagsmat. Konsumenterna har vant sig vid detta vilket försvårar för företagen. Hög tid att positionera sig! När ett traditionellt starkt varumärke börja falna, är en position inom hållbarhet en nödvändighet för att vinna konsumenternas förtroende och stärka sitt varumärke på lång sikt. Detta i kombination med att många varumärken fortfarande famlar och inte har nått fram till konsumenten med sina budskap, är båda starka argument för att det är hög tid att positionera sig inom hållbarhet. Man måste nu börja fundera på alla delar av varumärket. Se över sin resa och vad man vill förmedla i det långa loppet. Det är också avgörande att man jobbar varumärkesbyggande och inte bara med ad hoc- kommunikation. Det fastnar inte längre i allt brus. Tänk syfte och var tydligare! 13

14 RANKING 2015

15 RANKING SUSTAINABLE BRAND INDEX 2015 TOPP TRE 1. SALTÅ KVARN 88% Varumärkena på topp tre från 2014 håller sig kvar men byter plats sinsemellan. Förra årets tvåa, Saltå Kvarn, tar sig upp i toppen medan förra årets vinnare, Lantmännen tappar två placeringar till plats 3. Det är jämt i toppen och mellan Coop på andra plats och Lantmännen på tredje. Endast 0,3 procentenheter skiljer. 2. COOP 86% 3. LANTMÄNNEN 86% Så är rankingen i Sustainable Brand Index uppbyggd Rankingen är baserad på andelen personer som bedömer företagets hållbarhetsarbete som bra (4) eller mycket bra (5) på skalan vet ej. Maximal poäng är 200%. Ett företag som har 200% är enligt konsumenterna mycket bra inom både miljöansvar och socialt ansvarstagande, dvs. 100 % har då svarat 4 eller 5 (detta existerar ej). 15

16 PLATS 4-10 Vi ser en blandning av både större och mindre varumärken på topp 10 i år. 4. APOTEKET 84% Vissa av varumärkena har tydliga hållbarhetsprofiler medan andra är mer traditionellt starka varumärken. Precis som tidigare år dominerar dagligvaruhandel och livsmedel i toppen. Två av de statliga bolagen gör stora hopp uppåt. Apoteket går från plats 10 till plats 4 och Systembolaget tar sig in på plats 7 ifrån förra årets elfteplats. Majoriteten av varumärkena på topp 10 är starkare inom miljöansvar. 5. IKEA 6. ICA 79% 7. SYSTEMBOLAGET 76% 8. ARLA 76% 9. FJÄLLRÄVEN 74% Så är rankingen i Sustainable Brand Index uppbyggd Rankingen är baserad på andelen personer som bedömer företagets hållbarhetsarbete som bra (4) eller mycket bra (5) på skalan vet ej. Maximal poäng är 200%. Ett företag som har 200% är enligt konsumenterna mycket bra inom både miljöansvar och socialt ansvarstagande, dvs. 100 % har då svarat 4 eller 5 (detta existerar ej). 10. GODEL 72% 16

17 BRANSCHBÄST SALTÅ KVARN COOP APOTEKET IKEA FJÄLLRÄVEN GODEL VOLVO SJ BILPROVNINGEN MAX KPA PENSION SCANDIC GOOGLE FOLKSAM SAS ICA BANKEN FRITIDSRESOR TELIA STATOIL CEDERROTH DAGLIGVAROR DAGLIGAVRUBUTIKER APOTEK MÖBLER, INREDNING, FRITID KLÄDER & SKÖNHET EL BILAR TÅG, BUSS, TAXI SERVICE SNABBMAT PENSION HOTELL TEKNIK FÖRSÄKRING FLYG BANK RESOR TELEKOM & BREDBAND DRIVMEDEL FMCG Branschledarna är samma som 2014 med undantag för Statoil som med knapp marginal går om OKQ8 i drivmedelsbranschen. Nykomlingen Fjällräven tar också ledningen inom Kläder & Skönhet. Rankingen mellan branscherna är relativt intakt. Undantaget är apoteken som går upp i topp tack vare att hela branschen går starkt framåt. BRANSCHRANKING 1. APOTEK 2. DAGLIGVARUBUTIKER 3. EL 4. PENSION 5. HOTELL 6. FÖRSÄKRING 7. DAGLIGVAROR 8. SERVICE 9. MÖBLER, FRITID ETC. 10. RESOR 11. SNABBMAT 12. TÅG, BUSS, TAXI 13. BANK 14. KLÄDER & SKÖNHET 15. TEKNIK 16. BILAR 17. TELEKOM & BREDBAND 18. FLYG 19. DRIVMEDEL 20. FMCG 17

18 UTVECKLING I år firar Sustainable Brand Index 5 år! Så här har topp 5 sett ut sedan starten

19 SUSTAINABLE BRAND INDEX RANKING SVERIGE 1. Saltå Kvarn 2. Coop 3. Lantmännen 4. Apoteket 5. IKEA 6. ICA 7. Systembolaget 8. Arla 9. Fjällräven 10. GodEl 11. Volvo 12. The Body Shop 13. SJ 14. Kung Markatta 15. Naturkompaniet 16. Skånemejerier 17. Norrmejerier 18. Bilprovningen 19. Max 20. Apotek Hjärtat 21. KPA Pension 22. Telge Energi 23. SL 24. Apoteksgruppen 25. Scandic 26. Skellefteå Kraft 27. Google 28. Kronans Apotek 29. Scan 30. Wasabröd 31. Clarion Hotels 32. City Gross 33. Folksam 34. Arlanda Express 35. Polarn O. Pyret 36. AMF 37. Microsoft 38. Swebus 39. Polarbröd 40. Hemköp 41. SAS 42. Gevalia 43. Länsförsäkringar 44. Clarion Collection Hotels 45. Clas Ohlson 46. Arvid Nordquist 47. ICA Banken 48. Volkswagen 49. Västtrafik 50. Jämtkraft 51. McDonald s 52. Zoégas 53. Flygbussarna 54. Blocket 55. Toyota 56. Vattenfall 57. Skånetrafiken 58. Fritidsresor 59. Lövergs 60. Åhléns 61. Nordic Choice Hotels 62. Trygg- Hansa 63. First Hotels 64. Quality Hotels 65. Radisson Blu 66. Hästens 67. SPP 68. Electrolux 69. Swedbank 70. Valio 71. Pågen 72. Elite Hotels 73. Willys 74. Telia 75. E.ON 76. Comfort Hotels 77. Öresundskraft 78. Best Western 79. Cura apoteket 80. INDISKA 81. Husqvarna 82. Findus 83. If 84. Göteborg Energi 85. Tradera 86. Felix 87. Fortum 88. BMW 89. Veolia Transport 90. Apple 91. Stadium 92. H&M 93. Ving 94. Abba Seafood 95. SBAB 96. Familjen Dafgård 97. Handelsbanken 98. INTERSPORT 99. Spendrups 100. Audi 101. Skogaholm 102. Marabou 103. Lindex 104. Statoil 105. KappAhl 106. OKQ Bosch 108. Kjell & Company 109. Ikano Bank 110. Samsung 111. Alecta 112. Siemens 113. Miele 114. Team Sportia 115. Cylinda 116. Kopparbergs Bryggeri 117. Swedavia 118. Apollo 119. Mio 120. SEB 121. Cederroth 122. Åbro Bryggeri 123. Byggmax 124. Pressbyrån 125. Biltema 126. Mekonomen 127. Skandia 128. Carlsberg 129. Hemtex 130. Nokia 131. Nordea 132. Finnair 133. Bauhaus 134. Skoda 135. Espresso House 136. Burger King 137. Santa Maria 138. Sony 139. Lufthansa 140. Avanza Bank 141. Fazer 142. Jula 143. Lidl 144. Kia 145. Cloetta 146. Mercedes- Benz 147. Bredbandsbolaget 148. Malmö Aviation 149. Sibylla 150. Wayne s Coffee 151. LloydsApotek 152. Heinz 153. British Airways 154. Subway 155. Skandiabanken 156. Absolut Vodka 157. Solresor 158. XXL 159. Coffeehouse by George 160. MQ 161. Taxi Stockholm 162. Nissan 163. Norwegian 164. Subaru 165. Honda 166. Barilla 167. FOREX Bank 168. Sverigeflyg 169. Mitsubishi 170. Tele Renault 172. JYSK 173. Dressmann 174. Coca- Cola 175. Preem 176. Starbucks 177. Ford 178. Johnson & Johnson 179. Tre (3) 180. Telenor 181. Colgate- Palmolive 182. Opel 183. Mazda 184. Hertz 185. Dell 186. Rusta 187. KLM 188. Orkla Foods 189. Hyundai 190. ASUS 191. INGO 192. HP 193. Com Hem 194. MECA 195. Suzuki 196. Danske Bank 197. Heineken 198. Vagabond 199. DinSko 200. Brothers 201. Europcar 202. LG 203. KICKS 204. Citroën 205. L Oréal Eleven 207. JC 208. Shell 209. St Avis 211. Procter & Gamble (P&G) 212. Moderna Försäkringar 213. Unilever 214. Nordnet Bank 215. Topshop 216. Park Inn 217. Mondelez International 218. Peugeot 219. Acer 220. Nilson Shoes 221. Gina Tricot 222. Skopunkten 223. Fujitsu 224. Sverigetaxi 225. JACK & JONES 226. TaxiKurir 227. Pepsi 228. Santander 229. Danone 230. Lenovo 231. Air France 232. Sixt 233. Cubus 234. HORNBACH 235. Nestlé 236. Jerns 237. Zara 238. HTC 239. Fiat 240. Taxi Chevrolet 242. Alfa Romeo 243. Netto 244. Toshiba 245. Pernod Ricard 246. Scorett 247. Mabi 248. SEAT 249. Budget 250. Deichmann 251. Decathlon 252. Mars 253. Ryanair = Branschbäst Så är rankingen i Sustainable Brand Index uppbyggd Rankingen är baserad på andelen personer som bedömer företagets hållbarhetsarbete som bra (4) eller mycket bra (5) på skalan vet ej. Maximal poäng är 200%. Ett företag som har 200% är enligt konsumenterna mycket bra inom både miljöansvar och socialt ansvarstagande, dvs. 100 % har då svarat 4 eller 5 (detta existerar ej). 19

20 ER SKRÄDDARSYDDA VARUMÄRKESRAPPORT Baserat på data i Sustainable Brand Index tar vi fram en skräddarsydd rapport åt er. Ni får en fullständig genomlysning av ert varumärke från det hållbara perspektivet. VAD? Vad innehåller rapporten? Externa faktorer och trender som påverkar ert varumärke Konsumenternas attityder och beteende i relation till hållbarhet och ert varumärke Konsumenternas uppfattning av ert varumärke (+700 benchmarks) Varför ni uppfattas på detta sätt Er prestation inom de 6 viktigaste drivkrafterna för ett hållbart varumärke Strategiska rekommendationer på kort och lång sikt EXTERNA FAKTORER ATTITYDER & BETEENDEN UPPFATTNING OM ERT VARUMÄRKE VARFÖR? DRIVKRAFTER REKOMMENDATIONER VARFÖR? Varför köpa rapporten? Rapporten är ett verktyg som används för uppföljning och målsättning inom hållbart varumärkesbyggande och kommunikation. Rapporten fungerar också som underlag för strategiska beslut gällande såväl hållbarhet som varumärke. 20

21 BRANSCHRANKINGAR 2015

22 APOTEK BRANSCHRANKING 1.Apoteket 2. Apotek Hjärtat 3. Apoteksgruppen 4. Kronans Apotek 5. Cura apoteket 6. LloydsApotek Apoteket - Sveriges mest hållbara apotek Branschen går framåt och toppar i år rankingen branscherna emellan. VAR LIGGER BRANSCHEN I DEN TOTALA RANKINGEN? 100% 60% 20% 0%

23 BANK BRANSCHRANKING 1. ICA Banken 2. Swedbank 3. SBAB 4. Handelsbanken 5. Ikano Bank 6. SEB 7. Nordea 8. Avanza Bank 9. Skandiabanken 10. FOREX Bank 11. Danske Bank 12. Nordnet Bank 13. Santander ICA Banken - Sveriges mest hållbara bank ICA Banken behåller ledningen i branschen. Bankbranschen ligger på plats 13 av 20 bland branscherna. VAR LIGGER BRANSCHEN I DEN TOTALA RANKINGEN? 100% 60% 20% 0%

24 BILAR BRANSCHRANKING 1.Volvo 2. Volkswagen 3. Toyota 4. BMW 5. Audi 6. Skoda 7. Kia 8. Mercedes- Benz 9. Nissan 10. Subaru 11. Honda 12. Mitsubishi 13. Renault 14. Ford 15. Opel 16. Mazda 17. Hyundai 18. Suzuki 19. Citroën 20. Peugeot 21. Fiat 22. Chevrolet 23. Alfa Romeo 24. SEAT Volvo - Sveriges mest hållbara bilmärke Volvo toppar bilbranschen för femte året i rad. Bilbranschen placerar sig på plats 16 av 20 bland branscherna. VAR LIGGER BRANSCHEN I DEN TOTALA RANKINGEN? 100% 60% 20% 0%

25 DAGLIGVARUHANDEL/ BUTIKER BRANSCHRANKING 1.Coop 2.ICA 3. Systembolaget 4.City Gross 5. Hemköp 6.Willys 7. Lidl 8.Netto Coop - Sveriges mest hållbara matbutik Coop toppar branschen framför storkonkurrenten ICA. Branschen överlag är näst mest hållbar efter apoteksbranschen. VAR LIGGER BRANSCHEN I DEN TOTALA RANKINGEN? 100% 60% 20% 0%

26 DETALJHANDEL KLÄDER & SKÖNHET BRANSCHRANKING 1. Fjällräven 2. The Body Shop 3. Naturkompaniet 4. Polarn O. Pyret 5. Åhléns 6. INDISKA 7. Stadium 8. H&M 9. INTERSPORT 10. Lindex 11. KappAhl 12. Team Sportia 13. XXL 14. MQ 15. Dressmann 16. Vagabond 17. DinSko 18. Brothers 19. KICKS 20. JC 21. Topshop 22. Nilson Shoes 23. Gina Tricot 24. Skopunkten 25. JACK & JONES 26. Cubus 27. Jerns 28. Zara 29. Scorett 30. Deichmann 31. Decathlon Fjällräven - Sveriges mest hållbara klädmärke Nykomlingen Fjällräven går in på förstaplats i branschen. Branschen Kläder & Skönhet placerar sig på plats 14 av 20 i år. VAR LIGGER BRANSCHEN I DEN TOTALA RANKINGEN? 100% 60% 20% 0%

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY 2014 HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap och förståelse för

Läs mer

Om Sustainable Brand Insight

Om Sustainable Brand Insight INLEDNING & METOD 2 OM OSS FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Om Sustainable Brand Insight Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap

Läs mer

Sveriges grönaste varumärke

Sveriges grönaste varumärke SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE Sveriges grönaste varumärke 2 11 11 SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE 11 Om undersökningen Sveriges grönaste varumärke är en återkommande undersökning som årligen genomförs av varumärkesbyrån

Läs mer

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Om undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av varumärkesbyrån Differ. Undersökningen har besvarats av över 1000 respondenter i åldrarna 15-74 år. Datainsamlingen

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

Coop Konsum fortsatt i topp

Coop Konsum fortsatt i topp Coop Konsum fortsatt i topp flera förändringar bland de tio bästa För tredje året i rad rankas Coop Konsum högst i Miljö Ekos Imagebarometer vår årliga mätning av vilka företag som har bäst respektive

Läs mer

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen IMAGEBAROMETERN 2005 Resultat - Totalt Företag 5:or 4:or 3:or 2:or 1:or Vet ej Alcro 26 42 87 105 131 269 Apoteket 100 149 62 162 88 99 Arla 174 172 70 72 69 103 AstraZeneca 73 144 171 130 57 85 Beckers

Läs mer

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder.

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder. Jobbsajter. Platsbanken www.arbetsformedlingen.se Jobs www.jobs.se Ronden www.ronden.se Jobbet www.jobbet.se Karriärguiden www.karriarguiden.se Jobbguiden www.jobbguiden.se Towork www.towork.se Placera

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Anseendeindex företag 2013

Anseendeindex företag 2013 Anseendeindex företag 2013 Jonathan Wennö och Göran Celander, TNS Sifo TNS Sifos Anseendeindex 2013 Slutsatser Stabila indexvärden för de flesta företag och branscher Tidigare års kraftiga tapp inom energi-

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Zalster Report. Instagram #1 SWEDISH EDITION

Zalster Report. Instagram #1 SWEDISH EDITION Zalster Report Instagram #1 SWEDISH EDITION VILKA VARUMÄRKEN ÄR MEDRÄKNADE? Vi har gjort en sammanställning där vi försökt identifiera de största B2C-varumärkena sett till varumärkeskännedom, omsättning,

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 1 ÅF-Barometern Stockholm 2012 Fakta om undersökningen Bakgrund Återförsäljarens uppgift är att sälja bilar,

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

INFORMATION OM EVENTYTA

INFORMATION OM EVENTYTA INFORMATION OM EVENTYTA Vill du synas med ditt företag/förening på Eurostop? I detta dokument hittar du regler gällande våra eventytor i köpcentrumet samt information om hur en intresseanmälan ska gå tillväga.

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

Här får du bäst återbäring

Här får du bäst återbäring Planera Ungdomsekonomi Sid 34 Body Shop, Iittala och H&M ger mest återbäring till sina kunder. Privata Affärer har granskat landets kundklubbar i jakten på det mest generösa bonusprogrammet. I botten hamnar

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Gör din resa lite enklare Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Passa på att boka allt på en och samma gång Gör din resa lite enklare och roligare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi i samband med

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Så här använder du ditt kreditkort på bästa sätt din guide till 114 kort. 20 procent. Korten med högst effektiv ränta

Så här använder du ditt kreditkort på bästa sätt din guide till 114 kort. 20 procent. Korten med högst effektiv ränta Planera Kreditkort Så här använder du ditt kreditkort på bästa sätt din guide till 114 kort Med rätt kort på hand Trots räntefallet under det senaste året vägrar de flesta banker och kreditkortsföretag

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Utlandsägda arbetsställen i Malmö

Utlandsägda arbetsställen i Malmö Utlandsägda arbetsställen i Malmö Utveckling av utlandsägda arbetsställen i Malmö 1 400 1 200 1 000 800 600 Antal utlandsägda arbetsställen +131% på 10 år 400 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare Telefon:

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Undermining our Future

Undermining our Future November 2015 Svensk sammanfattning av de svenska bankernas resultat i Fair Finance Guides internationella rapport Undermining our Future Kort om de svenska bankernas resultat Trots löften om att ta ansvar

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com Användarvänlighet undersökning www.webstatusrnational.com www.jesper.nu Jesper.nu 9. december 2008 Om undersökningen Undersökningen börjar med en pop-up på www.jesper.nu och är genomförd med en teknologi

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Pssst. kupongbilagor på ce. Kupongerna är giltiga på A6 Center under shoppinghelgen: torsdagen 29 maj - söndagen 1 juni

Pssst. kupongbilagor på ce. Kupongerna är giltiga på A6 Center under shoppinghelgen: torsdagen 29 maj - söndagen 1 juni Pssst. r tidningar och fle r ta Du hit nt ret. kupongbilagor på ce Kupongerna är giltiga på A6 Center under shoppinghelgen: torsdagen 29 maj - söndagen 1 juni 2 klipp_layout 1 2014-05-06 11.38 Sida 1 rabatt

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

employer branding Sverige Randstad Award resultat 2015 föreställningen är verkligheten

employer branding Sverige Randstad Award resultat 2015 föreställningen är verkligheten employer branding föreställningen är verkligheten Sverige Randstad Award resultat 2015 innehållsförteckning 1. bakgrund och utformning av undersökningen 2. globala resultat 3. resultat per land vilka är

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2008 - Försäkringssektorn Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex Nöjdhet Kundnöjdhet försäkringar 1989-2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex 75 70

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

en strategisk fråga för företagen?

en strategisk fråga för företagen? Vattensmart produktion Vattensmart produktion en strategisk fråga för företagen? Ansvarsfullt och hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: Mänskliga rättigheter Miljö Ekonomi Indiskas

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

FöretagsBarometern 2010

FöretagsBarometern 2010 Ideal Employer Diff. / (Öhrlings) PricewaterhouseCoopers KPMG Utrikesdepartementet L Oréal Deloitte Exportrådet Sida TV BMW adidas Grant Thornton J.P. Morgan Fritidsresor Unilever Goldman Sachs CocaCola

Läs mer

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA 675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden.

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem?

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea Sammanfattning Med anledning av den pågående skoldebatten har Nordea frågat svenskarna vad eleverna

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Mobilsurfande i Sverige

Mobilsurfande i Sverige Mobilsurfande i Sverige 1 Mobilsurfandet i Sverige ökar snabbt. Det är yngre, välutbildade storstadsbor som surfar mest idag, men det är rimligt att anta att också andra grupper inom en snar framtid kommer

Läs mer

Ethical Trading Initiative (ETI)

Ethical Trading Initiative (ETI) INITIATIV Sammanfattning Fair Wear Foundation (FWF) för textilindustrin med fokus på arbetsvillkor i. Fair Labor Association (FLA) verifieringssystem som arbetar för förbättring av arbetsvillkoren bland

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

Medlemmar Destination Skellefteå 2014-09-01

Medlemmar Destination Skellefteå 2014-09-01 Medlemmar Destination Skellefteå 2014-09-01 Företag Advokaterna Kaiding Anna Norqvist Kaffe AB Allstar Skellefteå AR Affärsresor Arena Bjuröklubb Axbur AB B&B Forest Inn Holmsvattnet Berlins Bishopa Arms

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA KONTOR CA 514 KVM I SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden. Bli granne

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Supernollan, räntefritt och smartare än

Supernollan, räntefritt och smartare än Undvik Svarte här är kreditkorten du ska se upp med Vill du betala 2 eller 30 procent i ränta på ditt kreditkort? Privata Affärer har granskat de finstilta villkoren som döljer sig bakom kreditkortens

Läs mer

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX

SVENSKT KVALITETSINDEX SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2010 Dr. Johan Parmler Översikt 1 2 3 4 Introduktion SKI Kundnöjdhet Resultat Diskussion Svenskt Kvalitetsindex 2 INTRODUKTION Svenskt Kvalitetsindex 3 Svenskt Kvalitetsindex

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer