SVERIGE OFFICIELL RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGE OFFICIELL RAPPORT"

Transkript

1 SVERIGE OFFICIELL RAPPORT 2015

2 Who s Behind the Study? SUSTAINABLE BRAND INSIGHT We are an Insight agency on a journey to create Sustainable Brands. Our Mission We help companies understand the value of Sustainable Branding. We do this by providing knowledge, understanding and the ability to take action. Together, we create Better Business for a Better World. Our Services Research & Analysis - tailored brand studies, target group analysis and strategic mappings Corporate Training - sustainability branding and communication Events - sustainable branding conference Sustainable Brand Index - Scandinavia s largest brand study on sustainability Sustainable Brand Leaders - a membership for leading sustainable brands. Contact & Business Inquiries Phone +46 (0) E- mail insight.com index.com insight.com 2

3 INNEHÅLL SVERIGE INTRO Om studien, metoden bakom & Executive Summary/Key Insights 2. OMVÄRLD Vad händer i omvärlden som påverkar det hållbara varumärkesbyggandet? 3. KONSUMENT 2015 Vem är den hållbara konsumenten? Beteendegrupper och insikter 4. VARUMÄRKE Hur har rankingen i Sustainable Brand Index utvecklats? 5. RANKING SB INDEX Ranking & branschrankingar 6. BILAGOR Varumärken i Sustainable Brand Index 2015 och metodförklaring 3

4 OM SUSTAINABLE BRAND INDEX 2015 VAD? METODIK Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet Sustainable Brand Index är Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Med utgångspunkt i konsumentintervjuer kartlägger och analyserar studien området hållbarhet & varumärken utifrån konsumentens verklighet/perspektiv. SB Index innefattar följande delar: Utvärdering och ranking av varumärken utifrån hållbarhetsperspektivet 709 varumärken bedöms och rankas utifrån konsumentens uppfattnings av deras hållbarhetsarbete/hur hållbara konsumenten uppfattar att de är. Kartläggning av den hållbara konsumenten Genomgång av den hållbara konsumenten och vad som driver hen till att konsumera och agera hållbart. Utveckling & trender i omvärlden Utveckling och trender i omvärlden som påverkar området hållbart varumärkesbyggande. Studien har funnits sedan 2011 och genomförs årligen i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Tredelad studie med konsumenter som utgångspunkt Sustainable Brand Index är en tredelad studie som grundas i två kvantitativ enkätstudier och en kvalitativ studie i form av djupintervjuer. Metodfakta 2015 Fältperiod: De kvantitativa studierna genomfördes via webbintervjuer under dec jan Den kvalitativa studien genomfördes under feb Intervjuer/varumärke: Varje varumärke är utvärderat av minst 1000 personer. Sammanlagt bedömdes 709 varumärken av totalt personer. Målgruppen är definierad enligt följande: Allmänheten - svenska, norska, danska & finska konsumenter, 16 år och äldre. Utgångspunkten för undersökningen är FN Global Compacts 10 principer om miljöansvar och socialt ansvarstagande. Detta kompletteras med en så kallad extern definition som fokuserar på konsumenternas uppfattning av hållbarhet deras förväntningar och krav på företagen. Urvalet av varumärken baseras på följande faktorer: verksamhet på det berörda landets marknad, omsättning & marknadsandel och generell varumärkeskännedom VARFÖR? Verktyget för hållbart varumärkesbyggande Syftet med Sustainable Brand Index är att synliggöra värdet av hållbart varumärkesbyggande samt sprida och öka kunskapen om detta. Genom att motivera och inspirera hjälper vi företag att förbättra sitt arbete och våga kommunicera. Sustainable Brand Index konkretiserar resultatet och ger företagen verktyg för att driva hållbarhetsarbetet framåt genom varumärkesbyggande och kommunikation. 4

5 EXECUTIVE SUMMARY RANKING SALTÅ KVARN - SVERIGES MEST HÅLLBARA VARUMÄRKE TOPP FEM KEY INSIGHTS 1. FÖRETAGEN HAR GENOM MARKNADSFÖRING DRIVIT UTVECKLINGEN FRAMÅT 2. HÅLLBARHET NORMALISERAS, BLIR RELEVANT FÖR FLER ÄN BARA HÄNGIVNA Så är rankingen i Sustainable Brand Index uppbyggd Rankingen är baserad på andelen personer som bedömer företagets hållbarhetsarbete som bra (4) eller mycket bra (5) på skalan vet ej. Maximal poäng är 200%. Ett företag som har 200% är enligt konsumenterna mycket bra inom både miljöansvar och socialt ansvarstagande, dvs. 100 % har då svarat 4 eller 5 (detta existerar ej) VARUMÄRKEN MED SUBSTANS ÄR PÅ FRAMMARSCH 4. MÅNGA VARUMÄRKEN FORTFARANDE ALLDELES FÖR INTETSÄGANDE 5. OLIKA TYPER AV ORO DELAR BEFOLKNINGEN I TVÅ THE CONSUMER Konsumenterna kan delas upp i fyra olika grupper beroende på deras hållbara beteende: EGO bryr sig inte alls om hållbarhet LAGOM tycker att hållbarhet kan vara en aning intressant SMART är nyfikna och intresserade av hållbarhet HÄNGIVNA är nitiska och pålästa vad gäller hållbarhet EGO LAGOM SMART HÄNGIVEN 26% 50% 17% 7% 5

6 OMVÄRLD KONSUMENT VARUMÄRKE 2015

7 OMVÄRLD SUSTAINABLE BRAND INDEX 2015 HELHETSBILDEN AV MARKNADEN Vi arbetar alltid med utgångspunkt i tre övergripande delar omvärld, människa och varumärke. Summan av dessa ger en bild av hur utvecklingen ser ut på marknaden. Vi börjar med omvärldsfokus för att ge dig möjligheten att sätta varumärkes- och konsumentresultaten i rätt kontext. ÖKAD POLARISERING I SAMHÄLLET Människorna i samhället rör sig åt idag i diametralt olika riktning. Övergripande kan vi se att en del av befolkningen blir allt mer medvetna vad gäller att minska sin konsumtion, göra mer genomtänkta val och ifrågasätta befintliga strukturer. Mediekonsumtionen förändras då också mot färre men mer välskrivna medier och även en stora andel utländska sådana. Denna del av befolkning är också mer intresserad av exempelvis matens innehåll, ursprung och framställning. Den andra delen av befolkningen dras fortsatt mot snabba lösningar, ökad konsumtion, kortsiktigt nöje och lättsamma medier. Inom båda grupperingarna finns givetvis nyanser men vi ser trots allt en övergripande splittring. Den leder till ett mer polariserat samhälle och resulterar i vissa fall i svårigheter för företag att genomdriva bred förändring mot alla sina målgrupper. NEGATIVA TRENDER GRÅ FRAMTIDSTRO MED ORO FÖR FRÄMLINGSFIENTLIGHET & INVANDRING Framtidstron hos svenska folket är inte på topp. Det är endast 27% av befolkningen som tror att Sverige kommer att vara ett bättre land att leva i om tio år, medan motsvarande siffra för ett sämre land att leva i är hela 43%. Det finns ett specifikt område som tydligt sticker ut när det kommer till vad vi oroar oss. Det är invandringen och integrationen. Antingen är vi oroliga för en ökad invandring eller motsatsen, en ökad främlingsfientlighet. Till viss del bekymrar vi oss även för oroligheter ute i världen och arbetslöshet. Däremot nämns miljön och klimatet nämns endast ett fåtal gånger som orosmoment. Istället ser man här positivt på de framsteg som görs. ENDAST EN FJÄRDEDEL AV BEFOLKNINGEN HAR EN POSITIV FRAMTIDSTRO 27% 30% Sämre Lika Bättre 43% Om tio år tror jag att Sverige är ett... land att leva i? 7

8 OMVÄRLD HELHETSBILDEN POSITIVA TRENDER HÅLLBARHET BLIR MER NÄRVARANDE I DIALOGEN Intresset för hållbarhet har ökat under året som gått. Vi kan se att det är något som blivit mycket mer närvarande i dialogen bland folk. Det är framförallt företag, konsumenter och NGO:s som driver denna utveckling. Till viss del även politiker och media. Företagen växlar upp Företag har äntligen på allvar börjat lyfta hållbarhet i marknadsföringen. I reklam och annan kommunikation har hållbarhetsrelaterade ord förekommit i var och varannan reklam- /kommunikationsinsats. Vi ser äntligen också satsningar kring att både produktutveckla och aktivt lyfta fram hållbara alternativ. Här har ekologiskt och livsmedelsbranschens aktörer agerat draglok. Konsumenterna hänger med Konsumenterna är också på hållbarhetsbollen! Andelen som ofta diskuterar hållbarhet, miljö och socialt ansvarstagande har i år ökat med hela 10 procentenheter, från 15% av befolkningen 2014 till 25% i år. Miljö, hållbarhet, ekologi och närproducerat är nu något som många svenskar spontant nämner när de tillfrågas om vad som är extra positivt kring utvecklingen i Sverige. Det ökade intresset för hållbarhet har också utvecklat konsumentens förståelse för begreppet hållbarhet i sig och vad det betyder för dem själva i vardagen. KONSUMENTERNA NÄMNER SPONTANT HÅLLBARHET SOM NÅGOT POSITIVT I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN IDAG Att man uppmärksammar miljöförstöringen mer än tidigare. Att man försöker köpa lokalt och giftfritt. Att det erbjuds fler ekologiska matvaror. Diskussionerna som går nu om hållbarhet både i miljön och arbetslivet. Media har även börjat ta upp mer angående hållbar utveckling den senaste tiden. Har blivit en ökande trend att prata om det. Även märkt att företagen har börjat ta upp det här mer. Ekologisk trend och att folk börjar äta nyttigt. Medvetenheten om miljön. Många företag börjar tänka mer hållbarhet inom alla led. Tycker det är bra att folk börjar handla mer ekologiskt. Vi är mer uppmärksamma på miljön och vill gärna gynna det svenska jordbruket. Även viktigt för hälsan att man inte äter gifter. ANDELEN AV BEFOLKNINGEN SOM OFTA DISKUTERAR HÅLLBARHET ÖKAT MED 10- ENHETER FRÅN 2014 TILL % 12% 15% Andelen av befolkningen som ofta diskuterar hållbarhet, miljö och socialt ansvarstagande

9 KONSUMENTEN SUSTAINABLE BRAND INDEX 2015 VEM ÄR DEN HÅLLBARA KONSUMENTEN? Genom att titta på hur konsumenterna uppger att de agerar i olika situationer och korsköra detta med underliggande strukturer i deras attityder har vi fått fram ett antal mönster. Utifrån dessa mönster har vi kunnat identifiera fyra beteenden som konsumenterna uppvisar i förhållande till hållbarhet och företagen. FYRA BETEENDEGRUPPER EGO 26% Bryr sig inte om hållbarhet Denna målgrupp fokuserar i huvudsak på pris, oavsett vad som skall inhandlas. Efter pris är funktionalitet, upplevd kvalitet och livslängd det viktigaste. Personerna karaktäriseras av att de är kortsiktiga, letar enkla lösningar, väljer första bästa produkt/tjänst som tillgodoser det uppkomna behovet samt primärt bryr sig om det som är bäst för dem själva. Bekvämlighet och att slippa anstränga sig är saker som är högt prioriterade. Kunskapsnivån om hållbarhet är låg, precis som engagemanget, och man är inte intresserad av att öka endera av dessa. Emellanåt befinner man sig i diskussioner kring hållbarhet och man undviker då att uttala sig alltför mycket. Prioritering: Pris LAGOM 50% Tycker att hållbarhet kan vara en aning intressant Denna målgrupp utgör ungefär hälften av befolkningen och är som sig bör ganska lagom. Man ställer generella krav på livslängd, kvalitet och funktionalitet, prioriterar pris men tycker också att hållbarhet (om det går i linje med övriga kriterier) kan vara en aning intressant. Som person är man primärt en passiv mottagare som har lagt märke till diskussionerna kring hållbarhet, ibland befinner sig i dem och då gärna lyssnar aktivt. På det personliga planet är detta en grupp som är jämnt fördelad över alla variabler såsom kön, ålder och inkomst. Prioriteringar: leveranssäkerhet, kvalitet och service i kombination med pris. SMART 17% Är nyfikna på och intresserade av hållbarhet Denna målgrupp består av målmedvetna och förnuftiga personer, i huvudsak kvinnor. Säkerhet, bemötande/service och valfrihet är viktiga faktorer. Man uppskattar att välja saker på egen hand och att avgöra vad som är bra eller dåligt för kropp och själ. Pris är inte det primära intresset då man både har vilja och råd att betala för att få saker på sitt sätt. Man är nyfiken och intresserad av hållbarhet, diskuterar ofta och gärna med andra, och tycker att det är ett bra sätt att utöva sina egna goda tankar och ambitioner om hur livet skall levas. Dock alltid kombinerat med what s in it for me- attityden. Märkningar och certifieringar ser man som en seriös stämpel då man också värderar trovärdighet hos företag. Prioriteringar: Säkerhet, kvalitet och service i kombination med hållbarhet. HÄNGIVEN 7% Är nitiska och pålästa vad gäller hållbarhet Denna målgrupp utgör den minsta delen av befolkningen men den absolut mest hängivna och nitiska vad gäller hållbarhet. Personer i denna grupp styrs av sina värderingar och hållbarhet är den absolut viktigaste faktorn oavsett inköp och situation. Det enda som ibland kan hindra är plånboken då detta är en grupp med något lägre inkomst än övriga. Därför måste engagemanget ibland anpassas efter priset. Man söker och suger åt sig information om hållbarhet på alla håll och kanter, är den som drar igång diskussioner om hållbarhet i umgängeskretsen och omger sig också av likasinnade som man lyssnar till. Man ger och tar information om hållbarhet och kontaktar gärna företagen för att lära sig mer och ställa frågor. Prioritering: Hållbarhet 9

10 INSIGHTS BETEENDEGRUPPERNA SMÅ SKILLNADER MELLAN GRUPPERNA AVSEENDE DEMOGRAFISKA VARIABLER Avseende kön, ålder, utbildning, geografisk fördelning och sysselsättning finns inga större skillnader mellan beteendegrupperna. Mest avvikande är variablerna kön och utbildning. Fördelningen mellan kvinnor/män är i gruppen Ego 39%/61% medan den bland de Hängivna är 56%/44%. Vad gäller utbildningsnivån är den stigande med intresset för hållbarhet. Bland Ego har 38% högskole- eller universitetsutbildning. Motsvarande siffra för Hängivna är istället 55%. EGO LAGOM SMART HÄNGIVEN EGO 9% LAGOM 9% SMART 8% HÄNGIVEN 7% KÖNSFÖRDELNING 47% 61% 49% 44% UTBILDNINGSNIVÅ 52% 45% 37% Man 53% 38% 45% 51% 55% 39% 51% 56% Kvinna Folk- /grundskola Gymnasieutbildning Högskole- eller universitetsutbildning BÅDE LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN GRUPPERNA Trots sina olikheter har grupperna gemensamma drag. Framförallt föredrar samtliga stora och välkända varumärken. Till och med Hängiven har en försiktigt positiv inställning till detta. Det som främst skiljer grupperna åt är istället skillnaden i framtidstro. Här är både Ego och Hängiven överens i en form av oro. Den grundar sig dock på olika saker. EGO LAGOM Gruppen Smart som av många anses vara nyckeln till framtiden har en pragmatisk inställning överlag. De har tydliga värderingar men också en realistisk inställning till saker som shopping, varumärken i stort och förtroende för företag. SMART HÄNGIVEN MYCKET POSITIV MYCKET NEGATIV 10

11 INSIGHTS BETEENDEGRUPPERNA HÅLLBARHET NORMALISERAS, BLIR RELEVANT FÖR FLER ÄN BARA HÄNGIVNA I år har storleken på våra olika beteendegrupper inte ändrats jämfört med Det som är intressant är dock att attityderna och beteendet inom grupperna har förändrats. Framför allt har det inom Smart och Lagom skett en tydlig positiv utveckling. Dessa två grupper är också ansvariga för den stora eko- boomen som nu pågår i samhället. Vad har då hänt i? Jo, hållbarhet håller helt enkelt på att normaliseras. Istället för en stor förskjutning mot den mer värderingsstyrda gruppen Hängiven ser vi en annan utveckling. En stor del av befolkningen utvecklar intresse och betalningsvilja baserad på vanliga saker såsom status, hälsa, säkerhet och inte minst en övergripande vilja att vara en bra människa. Andra drivkrafter men samma positiva utfall. 5% MÄRKNINGAR OCH CERTIFIERINGAR ÄR MYCKET VIKTIGT NÄR JAG KONSUMERAR 14% 29% 63% EGO LAGOM SMART HÄNGIVEN BUSINESS IMPLICATION Smart och Lagom är marknader för vinnare! Fram till idag har majoriteten av företagen mer eller mindre ovetandes försökt att nå den Hängivna gruppen med sina hållbara erbjudande. Eftersom dessa utgör 7% av marknaden har det inte varit en särskilt framgångsrik strategi. Marknaden för hållbara erbjudande finns istället bland grupperna Smart och Lagom, som tillsammans utgör 76% av befolkningen. För att nå dessa grupper behöver företagen ändra taktik. Dessa personer drivs och triggas av andra saker än de Hängivna. DEN KLASSISKA HÅLLBARA KONSUMENTEN = HÄNGIVNA DEN NYA 7% HÅLLBARA KONSUMENTEN = 1. SMART 26% 2. LAGOM 50% 11

12 VARUMÄRKE SUSTAINABLE BRAND INDEX 2015 HUR HAR RANKINGEN I SB INDEX UTVECKLATS 2015? RESULTATET I SB INDEX STABILISERAR SIG FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ FEM ÅR För första gången sedan undersökningens start 2011 stabiliserar sig resultatet i SB Index. När 2015 års rankingpoäng jämförs med förra årets, ser vi endast mindre skillnader mellan åren: Förändring medelvärde totalt : - 1,5% Förändringar medelvärde respektive bransch : Från - 4% till + 3% Denna utveckling beror på att marknaden verkar ha nått en platå. Tidigare var hållbarhet något nytt och konsumenternas referensram därför något svajig kring området. Nu börjar konsumenten bli mer van vid hållbarhet i varumärkes- sammanhang och därför mindre rörlig i sin uppfattning om varumärkena. Det resulterar alltså i en stabilisering av marknaden % 60% 20% POÄNG SB INDEX Jämförelse mellan rankingpoäng 2014 och % 0% 20% 60% 100% 2014 VARUMÄRKEN MED SUBSTANS GÅR FRAMÅT, TRADITIONELLT STARKA VARUMÄRKEN BACKAR Det går att skönja flera intressanta trender när vi analyserar de varumärken som går framåt respektive bakåt i årets SB Index. Många varumärken som har en tydlig hållbarhetsprofil eller är fyllda av substans kring området klättrar uppåt. Exempel på det är Apoteket, Systembolaget, Telge Energi och KPA Pension, som alla ökar i poäng i år. Samtidigt ser vi att bland de varumärken som faller finns flera traditionellt sett starka varumärken utifrån ett generellt perspektiv, däribland Wasabröd, Toyota och Skånetrafiken. Vi går alltså mot en tid då man inte längre kan leva på sitt traditionellt starka varumärke, sina produkter eller sin branschtillhörighet. Konsumenterna börjar nu efterfråga substans och tydlighet. Bakgrunden till detta är delvis en kombination av tydligare positionering och kommunikation från vissa företag. Men också att konsumenterna är mer mottagliga för information. I många fall söker de också aktivt efter den. Numera ingår hållbarhet i referensramen för konsumentens bedömning och radarn är påslagen. Denna utveckling drivs alltså från båda sidor av marknaden (företag och konsument) vilket är positivt. VARUMÄRKEN MED SUBSTANS TYDLIG POSITION TRADITIONELLT STARKA VARUMÄRKEN 12

13 HUR HAR RANKINGEN I SB INDEX UTVECKLATS 2015? MÅNGA VARUMÄRKEN FORTFARANDE ALLDELES FÖR INTETSÄGANDE Samtidigt som varumärken med substans och en tydlig position inom hållbarhet är på frammarsch, är det fortfarande en majoritet av varumärkena som dras med låga poäng. Tittar vi på hur poängen fördelas i rankingen ser vi att det är en jämn ström av varumärken från botten upp till plats 30. Där börjar poängen för varumärkena öka betydligt mer för varje placering uppåt i listan. Mellan varumärkena på plats 1 och 30 skiljer det sig lika mycket som mellan varumärken på 31 och 252 plats, nämligen 40 procentenheter. Utanför topp 30 är varumärkena i stor utsträckning fortfarande intetsägande eller otydliga utifrån hållbarhetsperspektivet. För att hållbarhet ska driva varumärket och vara varumärkesstärkande måste varumärket komma alltså komma över en viss nivå. Poäng 100% 60% 20% GAPET MELLAN PLATS 1-30 ÄR LIKA STORT SOM MELLAN PLATS % Placering Över den här nivån börjar hållbarhet bli varumärksstärkande BUSINESS IMPLICATIONS Dags för nästa nivå! Att nå en platå där hållbarhet är naturligt är skönt men också skrämmande. Det är nu dags för nästa steg. Vi har nått en nivå där vissa företag upplevs som väldigt duktiga vilket konsumenterna också förväntar sig. Kopplat till det finns en klar risk för stagnation om de nu inte tar nästa steg. Det gäller alltså att sticka ut och fortsätta våga. Hållbarhetskommunikation har blivit vardagsmat. Konsumenterna har vant sig vid detta vilket försvårar för företagen. Hög tid att positionera sig! När ett traditionellt starkt varumärke börja falna, är en position inom hållbarhet en nödvändighet för att vinna konsumenternas förtroende och stärka sitt varumärke på lång sikt. Detta i kombination med att många varumärken fortfarande famlar och inte har nått fram till konsumenten med sina budskap, är båda starka argument för att det är hög tid att positionera sig inom hållbarhet. Man måste nu börja fundera på alla delar av varumärket. Se över sin resa och vad man vill förmedla i det långa loppet. Det är också avgörande att man jobbar varumärkesbyggande och inte bara med ad hoc- kommunikation. Det fastnar inte längre i allt brus. Tänk syfte och var tydligare! 13

14 RANKING 2015

15 RANKING SUSTAINABLE BRAND INDEX 2015 TOPP TRE 1. SALTÅ KVARN 88% Varumärkena på topp tre från 2014 håller sig kvar men byter plats sinsemellan. Förra årets tvåa, Saltå Kvarn, tar sig upp i toppen medan förra årets vinnare, Lantmännen tappar två placeringar till plats 3. Det är jämt i toppen och mellan Coop på andra plats och Lantmännen på tredje. Endast 0,3 procentenheter skiljer. 2. COOP 86% 3. LANTMÄNNEN 86% Så är rankingen i Sustainable Brand Index uppbyggd Rankingen är baserad på andelen personer som bedömer företagets hållbarhetsarbete som bra (4) eller mycket bra (5) på skalan vet ej. Maximal poäng är 200%. Ett företag som har 200% är enligt konsumenterna mycket bra inom både miljöansvar och socialt ansvarstagande, dvs. 100 % har då svarat 4 eller 5 (detta existerar ej). 15

16 PLATS 4-10 Vi ser en blandning av både större och mindre varumärken på topp 10 i år. 4. APOTEKET 84% Vissa av varumärkena har tydliga hållbarhetsprofiler medan andra är mer traditionellt starka varumärken. Precis som tidigare år dominerar dagligvaruhandel och livsmedel i toppen. Två av de statliga bolagen gör stora hopp uppåt. Apoteket går från plats 10 till plats 4 och Systembolaget tar sig in på plats 7 ifrån förra årets elfteplats. Majoriteten av varumärkena på topp 10 är starkare inom miljöansvar. 5. IKEA 6. ICA 79% 7. SYSTEMBOLAGET 76% 8. ARLA 76% 9. FJÄLLRÄVEN 74% Så är rankingen i Sustainable Brand Index uppbyggd Rankingen är baserad på andelen personer som bedömer företagets hållbarhetsarbete som bra (4) eller mycket bra (5) på skalan vet ej. Maximal poäng är 200%. Ett företag som har 200% är enligt konsumenterna mycket bra inom både miljöansvar och socialt ansvarstagande, dvs. 100 % har då svarat 4 eller 5 (detta existerar ej). 10. GODEL 72% 16

17 BRANSCHBÄST SALTÅ KVARN COOP APOTEKET IKEA FJÄLLRÄVEN GODEL VOLVO SJ BILPROVNINGEN MAX KPA PENSION SCANDIC GOOGLE FOLKSAM SAS ICA BANKEN FRITIDSRESOR TELIA STATOIL CEDERROTH DAGLIGVAROR DAGLIGAVRUBUTIKER APOTEK MÖBLER, INREDNING, FRITID KLÄDER & SKÖNHET EL BILAR TÅG, BUSS, TAXI SERVICE SNABBMAT PENSION HOTELL TEKNIK FÖRSÄKRING FLYG BANK RESOR TELEKOM & BREDBAND DRIVMEDEL FMCG Branschledarna är samma som 2014 med undantag för Statoil som med knapp marginal går om OKQ8 i drivmedelsbranschen. Nykomlingen Fjällräven tar också ledningen inom Kläder & Skönhet. Rankingen mellan branscherna är relativt intakt. Undantaget är apoteken som går upp i topp tack vare att hela branschen går starkt framåt. BRANSCHRANKING 1. APOTEK 2. DAGLIGVARUBUTIKER 3. EL 4. PENSION 5. HOTELL 6. FÖRSÄKRING 7. DAGLIGVAROR 8. SERVICE 9. MÖBLER, FRITID ETC. 10. RESOR 11. SNABBMAT 12. TÅG, BUSS, TAXI 13. BANK 14. KLÄDER & SKÖNHET 15. TEKNIK 16. BILAR 17. TELEKOM & BREDBAND 18. FLYG 19. DRIVMEDEL 20. FMCG 17

18 UTVECKLING I år firar Sustainable Brand Index 5 år! Så här har topp 5 sett ut sedan starten

19 SUSTAINABLE BRAND INDEX RANKING SVERIGE 1. Saltå Kvarn 2. Coop 3. Lantmännen 4. Apoteket 5. IKEA 6. ICA 7. Systembolaget 8. Arla 9. Fjällräven 10. GodEl 11. Volvo 12. The Body Shop 13. SJ 14. Kung Markatta 15. Naturkompaniet 16. Skånemejerier 17. Norrmejerier 18. Bilprovningen 19. Max 20. Apotek Hjärtat 21. KPA Pension 22. Telge Energi 23. SL 24. Apoteksgruppen 25. Scandic 26. Skellefteå Kraft 27. Google 28. Kronans Apotek 29. Scan 30. Wasabröd 31. Clarion Hotels 32. City Gross 33. Folksam 34. Arlanda Express 35. Polarn O. Pyret 36. AMF 37. Microsoft 38. Swebus 39. Polarbröd 40. Hemköp 41. SAS 42. Gevalia 43. Länsförsäkringar 44. Clarion Collection Hotels 45. Clas Ohlson 46. Arvid Nordquist 47. ICA Banken 48. Volkswagen 49. Västtrafik 50. Jämtkraft 51. McDonald s 52. Zoégas 53. Flygbussarna 54. Blocket 55. Toyota 56. Vattenfall 57. Skånetrafiken 58. Fritidsresor 59. Lövergs 60. Åhléns 61. Nordic Choice Hotels 62. Trygg- Hansa 63. First Hotels 64. Quality Hotels 65. Radisson Blu 66. Hästens 67. SPP 68. Electrolux 69. Swedbank 70. Valio 71. Pågen 72. Elite Hotels 73. Willys 74. Telia 75. E.ON 76. Comfort Hotels 77. Öresundskraft 78. Best Western 79. Cura apoteket 80. INDISKA 81. Husqvarna 82. Findus 83. If 84. Göteborg Energi 85. Tradera 86. Felix 87. Fortum 88. BMW 89. Veolia Transport 90. Apple 91. Stadium 92. H&M 93. Ving 94. Abba Seafood 95. SBAB 96. Familjen Dafgård 97. Handelsbanken 98. INTERSPORT 99. Spendrups 100. Audi 101. Skogaholm 102. Marabou 103. Lindex 104. Statoil 105. KappAhl 106. OKQ Bosch 108. Kjell & Company 109. Ikano Bank 110. Samsung 111. Alecta 112. Siemens 113. Miele 114. Team Sportia 115. Cylinda 116. Kopparbergs Bryggeri 117. Swedavia 118. Apollo 119. Mio 120. SEB 121. Cederroth 122. Åbro Bryggeri 123. Byggmax 124. Pressbyrån 125. Biltema 126. Mekonomen 127. Skandia 128. Carlsberg 129. Hemtex 130. Nokia 131. Nordea 132. Finnair 133. Bauhaus 134. Skoda 135. Espresso House 136. Burger King 137. Santa Maria 138. Sony 139. Lufthansa 140. Avanza Bank 141. Fazer 142. Jula 143. Lidl 144. Kia 145. Cloetta 146. Mercedes- Benz 147. Bredbandsbolaget 148. Malmö Aviation 149. Sibylla 150. Wayne s Coffee 151. LloydsApotek 152. Heinz 153. British Airways 154. Subway 155. Skandiabanken 156. Absolut Vodka 157. Solresor 158. XXL 159. Coffeehouse by George 160. MQ 161. Taxi Stockholm 162. Nissan 163. Norwegian 164. Subaru 165. Honda 166. Barilla 167. FOREX Bank 168. Sverigeflyg 169. Mitsubishi 170. Tele Renault 172. JYSK 173. Dressmann 174. Coca- Cola 175. Preem 176. Starbucks 177. Ford 178. Johnson & Johnson 179. Tre (3) 180. Telenor 181. Colgate- Palmolive 182. Opel 183. Mazda 184. Hertz 185. Dell 186. Rusta 187. KLM 188. Orkla Foods 189. Hyundai 190. ASUS 191. INGO 192. HP 193. Com Hem 194. MECA 195. Suzuki 196. Danske Bank 197. Heineken 198. Vagabond 199. DinSko 200. Brothers 201. Europcar 202. LG 203. KICKS 204. Citroën 205. L Oréal Eleven 207. JC 208. Shell 209. St Avis 211. Procter & Gamble (P&G) 212. Moderna Försäkringar 213. Unilever 214. Nordnet Bank 215. Topshop 216. Park Inn 217. Mondelez International 218. Peugeot 219. Acer 220. Nilson Shoes 221. Gina Tricot 222. Skopunkten 223. Fujitsu 224. Sverigetaxi 225. JACK & JONES 226. TaxiKurir 227. Pepsi 228. Santander 229. Danone 230. Lenovo 231. Air France 232. Sixt 233. Cubus 234. HORNBACH 235. Nestlé 236. Jerns 237. Zara 238. HTC 239. Fiat 240. Taxi Chevrolet 242. Alfa Romeo 243. Netto 244. Toshiba 245. Pernod Ricard 246. Scorett 247. Mabi 248. SEAT 249. Budget 250. Deichmann 251. Decathlon 252. Mars 253. Ryanair = Branschbäst Så är rankingen i Sustainable Brand Index uppbyggd Rankingen är baserad på andelen personer som bedömer företagets hållbarhetsarbete som bra (4) eller mycket bra (5) på skalan vet ej. Maximal poäng är 200%. Ett företag som har 200% är enligt konsumenterna mycket bra inom både miljöansvar och socialt ansvarstagande, dvs. 100 % har då svarat 4 eller 5 (detta existerar ej). 19

20 ER SKRÄDDARSYDDA VARUMÄRKESRAPPORT Baserat på data i Sustainable Brand Index tar vi fram en skräddarsydd rapport åt er. Ni får en fullständig genomlysning av ert varumärke från det hållbara perspektivet. VAD? Vad innehåller rapporten? Externa faktorer och trender som påverkar ert varumärke Konsumenternas attityder och beteende i relation till hållbarhet och ert varumärke Konsumenternas uppfattning av ert varumärke (+700 benchmarks) Varför ni uppfattas på detta sätt Er prestation inom de 6 viktigaste drivkrafterna för ett hållbart varumärke Strategiska rekommendationer på kort och lång sikt EXTERNA FAKTORER ATTITYDER & BETEENDEN UPPFATTNING OM ERT VARUMÄRKE VARFÖR? DRIVKRAFTER REKOMMENDATIONER VARFÖR? Varför köpa rapporten? Rapporten är ett verktyg som används för uppföljning och målsättning inom hållbart varumärkesbyggande och kommunikation. Rapporten fungerar också som underlag för strategiska beslut gällande såväl hållbarhet som varumärke. 20

21 BRANSCHRANKINGAR 2015

22 APOTEK BRANSCHRANKING 1.Apoteket 2. Apotek Hjärtat 3. Apoteksgruppen 4. Kronans Apotek 5. Cura apoteket 6. LloydsApotek Apoteket - Sveriges mest hållbara apotek Branschen går framåt och toppar i år rankingen branscherna emellan. VAR LIGGER BRANSCHEN I DEN TOTALA RANKINGEN? 100% 60% 20% 0%

23 BANK BRANSCHRANKING 1. ICA Banken 2. Swedbank 3. SBAB 4. Handelsbanken 5. Ikano Bank 6. SEB 7. Nordea 8. Avanza Bank 9. Skandiabanken 10. FOREX Bank 11. Danske Bank 12. Nordnet Bank 13. Santander ICA Banken - Sveriges mest hållbara bank ICA Banken behåller ledningen i branschen. Bankbranschen ligger på plats 13 av 20 bland branscherna. VAR LIGGER BRANSCHEN I DEN TOTALA RANKINGEN? 100% 60% 20% 0%

24 BILAR BRANSCHRANKING 1.Volvo 2. Volkswagen 3. Toyota 4. BMW 5. Audi 6. Skoda 7. Kia 8. Mercedes- Benz 9. Nissan 10. Subaru 11. Honda 12. Mitsubishi 13. Renault 14. Ford 15. Opel 16. Mazda 17. Hyundai 18. Suzuki 19. Citroën 20. Peugeot 21. Fiat 22. Chevrolet 23. Alfa Romeo 24. SEAT Volvo - Sveriges mest hållbara bilmärke Volvo toppar bilbranschen för femte året i rad. Bilbranschen placerar sig på plats 16 av 20 bland branscherna. VAR LIGGER BRANSCHEN I DEN TOTALA RANKINGEN? 100% 60% 20% 0%

25 DAGLIGVARUHANDEL/ BUTIKER BRANSCHRANKING 1.Coop 2.ICA 3. Systembolaget 4.City Gross 5. Hemköp 6.Willys 7. Lidl 8.Netto Coop - Sveriges mest hållbara matbutik Coop toppar branschen framför storkonkurrenten ICA. Branschen överlag är näst mest hållbar efter apoteksbranschen. VAR LIGGER BRANSCHEN I DEN TOTALA RANKINGEN? 100% 60% 20% 0%

26 DETALJHANDEL KLÄDER & SKÖNHET BRANSCHRANKING 1. Fjällräven 2. The Body Shop 3. Naturkompaniet 4. Polarn O. Pyret 5. Åhléns 6. INDISKA 7. Stadium 8. H&M 9. INTERSPORT 10. Lindex 11. KappAhl 12. Team Sportia 13. XXL 14. MQ 15. Dressmann 16. Vagabond 17. DinSko 18. Brothers 19. KICKS 20. JC 21. Topshop 22. Nilson Shoes 23. Gina Tricot 24. Skopunkten 25. JACK & JONES 26. Cubus 27. Jerns 28. Zara 29. Scorett 30. Deichmann 31. Decathlon Fjällräven - Sveriges mest hållbara klädmärke Nykomlingen Fjällräven går in på förstaplats i branschen. Branschen Kläder & Skönhet placerar sig på plats 14 av 20 i år. VAR LIGGER BRANSCHEN I DEN TOTALA RANKINGEN? 100% 60% 20% 0%

OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX

OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX 2014 OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap och förståelse att kunna agera på morgondagens

Läs mer

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY 2014 HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY THE COMPANY BEHIND SUSTAINABLE BRAND INDEX We are an Insight agency on a mission to create Sustainable Brands. Our Mission We help companies understand the value of Sustainable

Läs mer

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY 2014 HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap och förståelse för

Läs mer

Om Sustainable Brand Insight

Om Sustainable Brand Insight INLEDNING & METOD 2 OM OSS FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Om Sustainable Brand Insight Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap

Läs mer

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Om undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av varumärkesbyrån Differ. Undersökningen har besvarats av över 1000 respondenter i åldrarna 15-74 år. Datainsamlingen

Läs mer

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Om undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av konsultföretaget Differ. I undersökningen har över 1000 respondenter i åldrarna 15-75 år deltagit. Datainsamlingen

Läs mer

Sveriges grönaste varumärke

Sveriges grönaste varumärke SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE Sveriges grönaste varumärke 2 11 11 SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE 11 Om undersökningen Sveriges grönaste varumärke är en återkommande undersökning som årligen genomförs av varumärkesbyrån

Läs mer

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Om undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av varumärkesbyrån Differ. Undersökningen har besvarats av över 1000 respondenter i åldrarna 15-74 år. Datainsamlingen

Läs mer

ServiceScore Svenskarna om service eller allt det där du inte köper!

ServiceScore Svenskarna om service eller allt det där du inte köper! ServiceScore 0 -- Svenskarna om service eller allt det där du inte köper! Syfte & Metod ServiceScore genomförs löpande med syfte att kartlägga hur företag i olika branscher upplevs av sina kunder när det

Läs mer

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö Anseendeindex Företag 2017 Göran Celander Jonathan Wennö 2017-04-06 Anseendeindex Företag 2017 i korthet Anseendet som framgångsfaktor Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om den svenska allmänhetens

Läs mer

Sveriges Annonsörer mest omnämnda varumärken

Sveriges Annonsörer mest omnämnda varumärken Sveriges Annonsörer 2016 mest omnämnda varumärken Omnämnanden 1 (1) Facebook 163 800 2 (2) AIK 87 800 3 (3) Ericsson 69 800 4 (5) Volvo 60 100 5 (9) Swedbank 52 800 6 (7) ICA 45 000 7 (12) Nordea 43 300

Läs mer

Trendbrott för privatleasing

Trendbrott för privatleasing Trendbrott för privatleasing För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasing. Antalet privatleasing som levererats ut har fortsatt på en hög nivå, men den starka ökningen som vi har kunnat

Läs mer

Coop Konsum fortsatt i topp

Coop Konsum fortsatt i topp Coop Konsum fortsatt i topp flera förändringar bland de tio bästa För tredje året i rad rankas Coop Konsum högst i Miljö Ekos Imagebarometer vår årliga mätning av vilka företag som har bäst respektive

Läs mer

Privatleasingen fortsätter att öka starkt

Privatleasingen fortsätter att öka starkt Privatleasingen fortsätter att öka starkt December månad blev åter en månad där vi slog ett nytt rekord för privatleasingen. Andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade nådde över 34 procent

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen IMAGEBAROMETERN 2005 Resultat - Totalt Företag 5:or 4:or 3:or 2:or 1:or Vet ej Alcro 26 42 87 105 131 269 Apoteket 100 149 62 162 88 99 Arla 174 172 70 72 69 103 AstraZeneca 73 144 171 130 57 85 Beckers

Läs mer

Anseendeindex företag 2013

Anseendeindex företag 2013 Anseendeindex företag 2013 Jonathan Wennö och Göran Celander, TNS Sifo TNS Sifos Anseendeindex 2013 Slutsatser Stabila indexvärden för de flesta företag och branscher Tidigare års kraftiga tapp inom energi-

Läs mer

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 1 ÅF-Barometern Stockholm 2012 Fakta om undersökningen Bakgrund Återförsäljarens uppgift är att sälja bilar,

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

Zalster Report. Instagram JANUARY EDITION - SWEDEN

Zalster Report. Instagram JANUARY EDITION - SWEDEN Zalster Report Instagram JANUARY EDITION - SWEDEN VILKA VARUMÄRKEN ÄR MEDRÄKNADE? Vi har gjort en sammanställning där vi försökt identifiera de största B2C-varumärkena sett till varumärkeskännedom, omsättning,

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Rapport 2015:17. Marknadsföring med miljöargument. Kartläggning på 37 konsumentmarknader

Rapport 2015:17. Marknadsföring med miljöargument. Kartläggning på 37 konsumentmarknader Rapport 2015:17 Marknadsföring med miljöargument Kartläggning på 37 konsumentmarknader 2015:17 Marknadsföring med miljöargument Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare: Johan Jarelin Förord Bland Konsumentverkets

Läs mer

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till Svenskt Kvalitetsindex SKI Försäkring 2016 Datum: 2016-11-14 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post: Johan.Parmler@kvalitetsindex.se

Läs mer

Har du köpt ditt presentkort före 1/12-2015?

Har du köpt ditt presentkort före 1/12-2015? Har du köpt ditt presentkort före 1/12-2015? Om du har köpt ditt presentkort i något av köpcentrumen Jakobsbergs Centrum, Kista Galleria, Liljeholmstorget Galleria, Stenungstorg, Tumba Centrum eller Åkersberga

Läs mer

Zalster Report. Instagram FEBRUARY EDITION - SWEDEN

Zalster Report. Instagram FEBRUARY EDITION - SWEDEN Zalster Report Instagram FEBRUARY EDITION - SWEDEN VILKA VARUMÄRKEN ÄR MEDRÄKNADE? Vi har gjort en sammanställning där vi försökt identifiera de största B2C-varumärkena sett till varumärkeskännedom, omsättning,

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

INFORMATION OM EVENTYTA

INFORMATION OM EVENTYTA INFORMATION OM EVENTYTA Vill du synas med ditt företag/förening på Eurostop? I detta dokument hittar du regler gällande våra eventytor i köpcentrumet samt information om hur en intresseanmälan ska gå tillväga.

Läs mer

employer branding föreställningen är verkligheten Randstad Sverige Randstad Award resultat 2014

employer branding föreställningen är verkligheten Randstad Sverige Randstad Award resultat 2014 employer branding föreställningen är verkligheten Randstad Sverige Randstad Award resultat 2014 innehållsförteckning 1. bakgrund och undersökningens utformning 2. globala resultat 3. resultat per land

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

CMT ADVANCED Diagnos för Bilar och Lastbilar ADVANCEDTECHNOLOGY

CMT ADVANCED Diagnos för Bilar och Lastbilar ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED Diagnos för Bilar och Lastbilar ADVANCEDTECHNOLOGY CARS CARS är ett professionellt diagnossystem för verkstäder. Systemet arbetar med en omfattande databas med mycket god täckning av den moderna

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder.

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder. Jobbsajter. Platsbanken www.arbetsformedlingen.se Jobs www.jobs.se Ronden www.ronden.se Jobbet www.jobbet.se Karriärguiden www.karriarguiden.se Jobbguiden www.jobbguiden.se Towork www.towork.se Placera

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler Projektledare försäkring

Läs mer

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder Svenskt Kvalitetsindex SKI Lån och Sparande Datum: -12-05 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Henrik Nyman, områdesansvarig Telefon: 0731-51 41 51 E-post:

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Hej Mälardalen! Snart får Hilda, City Gross och Ikea sällskap av

Hej Mälardalen! Snart får Hilda, City Gross och Ikea sällskap av Hej Mälardalen! Snart får Hilda, City Gross och Ikea sällskap av närmare 100 nya butiker. Välkommen på den stora festen den 22 september! Vill du veta mer om vad som är på gång? Följ oss på www.erikslundshoppingcenter.se

Läs mer

Orkla Matbarometer en undersökning om nordisk kosthållning

Orkla Matbarometer en undersökning om nordisk kosthållning Orkla Matbarometer en undersökning om nordisk kosthållning ORKLA MATBAROMETER Orkla är en av de största aktörerna på den nordiska livsmedelsmarknaden och har därmed ett ansvar för att bidra till ökad folkhälsa,

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2004 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG

FÖRTROENDE- BAROMETER 2004 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG FÖRTROENDE- BAROMETER 2004 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vi MedieAkademins seminarium den 7 december 2004. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation Se Konsumenternas Bank- och finansbyrå för mer information och jämförelse av bolagens IPS-produkt. Källa: Konsumenterna Bank- och finansbyrå senast uppdaterat

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

IAB Sverige maj 2014 En real(dsstudie av Na(ve Adver(sing i Sverige

IAB Sverige maj 2014 En real(dsstudie av Na(ve Adver(sing i Sverige + IAB Sverige maj 2014 En real(dsstudie av Na(ve Adver(sing i Sverige IAB Sverige har -llfrågat 30 svenska publicister och 30 marknadschefer hos kända bolag i Sverige. + Vad har vi gjort? Del 1 n Vi har

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer Marknadschefens bästa vän I HUVUDET PÅ EN ANNONSÖR 1. Vad är en annonsör? De störta annonsörerna i Sverige medieinvesteringar brutto i miljoner kronor 2015 1.

Läs mer

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo.

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo. Pressmeddelande 2004-08-02 Minskad bilförsäljning i juli Nybilsförsäljningen minskade i juli med 8,1 % jämfört med samma månad förra året, till 16 703 personbilar. Hittills i år har försäljningen minskat

Läs mer

Ditt budskap. varsomhelst, närsomhelst.

Ditt budskap. varsomhelst, närsomhelst. roligt personligt uppseendeväckande överraskande stilfullt trendigt nytt öppet för alla tufft snyggt tydligt i tiden oanat innovativt kostnadseffetivt unikt målgruppsanpassat synligt uppenbart designat

Läs mer

Zalster Report. Instagram - December SWEDISH EDITION

Zalster Report. Instagram - December SWEDISH EDITION Zalster Report Instagram - December SWEDISH EDITION VILKA VARUMÄRKEN ÄR MEDRÄKNADE? Vi har gjort en sammanställning där vi försökt identifiera de största B2C-varumärkena sett till varumärkeskännedom, omsättning,

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

ett mycket starkt bilår

ett mycket starkt bilår 2008-01-02 2007 - ett mycket starkt bilår 306 000 nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december

Läs mer

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2005-04-01 Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar Nybilsförsäljningen minskade i mars med 5,0 % jämfört med samma månad förra året till 23 936 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2004-07-01 Ökad bilförsäljning i juni Nybilsförsäljningen ökade i juni med 10,7 % jämfört med samma månad förra året till 27 179 bilar. Trots den starka juniförsäljningen är det ackumulerade

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Gör din resa lite enklare Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Passa på att boka allt på en och samma gång Gör din resa lite enklare och roligare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi i samband med

Läs mer

Zalster Report. Instagram #1 SWEDISH EDITION

Zalster Report. Instagram #1 SWEDISH EDITION Zalster Report Instagram #1 SWEDISH EDITION VILKA VARUMÄRKEN ÄR MEDRÄKNADE? Vi har gjort en sammanställning där vi försökt identifiera de största B2C-varumärkena sett till varumärkeskännedom, omsättning,

Läs mer

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com Användarvänlighet undersökning www.webstatusrnational.com www.jesper.nu Jesper.nu 9. december 2008 Om undersökningen Undersökningen börjar med en pop-up på www.jesper.nu och är genomförd med en teknologi

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; David Sjöberg, Projektledare bank

Läs mer

Nordeas börsbarometer Oktober 2013

Nordeas börsbarometer Oktober 2013 Nordeas börsbarometer Oktober 2013 Ingela Gabrielsson, privatekonom Henrik Lundin, chefsstrateg 2013-10-25 Andelen börspessimister ökar kraftigt Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Jämfört

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare Telefon:

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Så här kan näringslivets miljöarbete ta stöd i miljömålen

Så här kan näringslivets miljöarbete ta stöd i miljömålen MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Så här kan s miljöarbete ta stöd i miljömålen Annika Helker Lundström Nationell miljömålssamordnare för Så här kan s miljöarbete ta stöd i miljömålen Miljömålsdagarna i Östersund

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers.

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Resan till marknadsledarskapet En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Varumärket har tre beståndsdelar Värdering KÄRNVÄRDEN MISSION POSITION

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Folkuniversitetet i Stockholm. Mitt i karriären-barometer

Folkuniversitetet i Stockholm. Mitt i karriären-barometer Folkuniversitetet i Stockholm Mitt i karriären-barometer Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Grafer Om undersökningen Sida 2 Metod Urval: Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 40-55 år

Läs mer

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017 Attitydmätning ursprung Malmö februari 2017 2 Om undersökningen Metod Bakgrund och syfte I april 2016 lanserades den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som är avsedd för livsmedel, råvaror

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Här får du bäst återbäring

Här får du bäst återbäring Planera Ungdomsekonomi Sid 34 Body Shop, Iittala och H&M ger mest återbäring till sina kunder. Privata Affärer har granskat landets kundklubbar i jakten på det mest generösa bonusprogrammet. I botten hamnar

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

Utlandsägda arbetsställen i Malmö

Utlandsägda arbetsställen i Malmö Utlandsägda arbetsställen i Malmö Utveckling av utlandsägda arbetsställen i Malmö 1 400 1 200 1 000 800 600 Antal utlandsägda arbetsställen +131% på 10 år 400 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Lån och Sparande 2015

Lån och Sparande 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen Information Till Pressen 2002-02-01 Nyregistreringar under januari 2002 Under januari registrerades enligt BIL Sweden 16 293 nya personbilar vilket är en minskning med 2 % jämfört med samma månad förra

Läs mer

Resultat. OnlinePanelen. Demoskop

Resultat. OnlinePanelen. Demoskop Resultat OnlinePanelen Demoskop 3 Om Demoskop OnlinePanelen Demoskops internetpanel är en telefonrekryterad panel med deltagare från hela Sverige. Tre typer av undersökningar genomförs i panelen: DemoskopPanelen

Läs mer

Anseendeindex. Intresseorganisationer Johan Orbe

Anseendeindex. Intresseorganisationer Johan Orbe Anseendeindex Intresseorganisationer 2017 Johan Orbe 2017-04-24 Anseendeindex Organisationer 2017 kommentar och insikter Anseendet som framgångsfaktor Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer