Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher."

Transkript

1

2 Om undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av varumärkesbyrån Differ. Undersökningen har besvarats av över 1000 respondenter i åldrarna år. Datainsamlingen skedde under december Det är femte gången som undersökningen genomförs. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Undersökningen består av två delar. I den första delen undersöks den allmänna attityden till gröna varumärken. Här får respondenterna bland annat bedöma hur viktigt det är att företag arbetar med hållbarhets- och miljöfrågor. De får även ta ställning till hur villiga de är att betala extra för gröna varumärken samt hur lätt eller svårt det är att göra gröna val. I undersökningens andra del utvärderas ett antal välkända varumärken verksamma i branscherna dagligvaror, kläder, bilar, el, transport, resor, snabbmat och apotek. Här får respondenterna värdera hur gröna (miljövänliga) de upplever varumärkena vara, samt kora Sveriges Grönaste Varumärke. Undersökningen är rikstäckande och innefattar främst varumärken som är välkända över hela landet.

3 Resultat i korthet Miljö- och hållbarhetsfrågor ligger fortfarande högt på världens agenda. I jämförelse med föregående mätning har intresset för hållbarhetsfrågor stärkts något. Det blir allt viktigare för konsumenten att företag arbetar hållbart. Ett fortsatt högt intresse för att göra gröna val märks framför allt i bilbranschen, bland elbolag och i dagligvaruhandeln. Däremot är intresset lägre vad gäller snabbmat, kläder, resor och apotek. Anmärkningsvärt i årets undersökning är att konsumenternas villighet att betala extra för gröna varumärken har ökat framförallt i dagligvaruhandeln. Detta kan delvis förklaras av att det också upplevs lättare att välja rätt. Fortfarande anser majoriteten dock att det är svårt att göra gröna val endast var femte respondent upplever det som lätt. Att betalningsviljan i just dagligvaruhandeln har ökat beror troligen också på att mat fortsatt är ett kärt ämne i samhällsdebatten. Kopplingen till hållbarhet i matdebatten är tydlig ursprung, produktionsmetoder och huruvida det är rätt eller fel att äta kött ur ett klimatperspektiv har debatterats friskt det senaste året. Sveriges Grönaste Varumärken i två olika kategorier har korats. Årets vinnare är SJ och Änglamark. SJ har det starkaste resultatet bland undersökningens 86 studerade varumärken i åtta olika branscher. Änglamark vinner då respondenterna fritt fått ange vilket varumärke de anser vara Sveriges grönaste.

4 DEL 1 Allmän attityd till gröna varumärken

5 Ökad betalningsvilja för gröna varumärken Villigheten att betala extra för gröna varumärken har tagit ett tydligt kliv framåt i jämförelse med föregående mätning. I årets undersökning är genomsnittsvärdet för första gången fyra eller högre i hälften av branscherna dagligvaror, bilar, el och kläder. I dessa branscher är man således nu mer villig än ovillig att låta miljöval få konsekvenser på prisnivåerna. Detta är något som också återspeglas i samhället. Under 2013 såldes till exempel mer ekologisk mat än någonsin tidigare. Hur villig är du att betala extra för att varumärket är grönt i följande branscher? 1 = Inte alls villig, 4 = Varken eller 7 = Mycket villig Dagligvaror Bilar El Kläder Transport* Snabbmat 4,4 4,2 4,1 4,0 3,8 3,8 Betalningsviljan för gröna varumärken är högre bland kvinnor än män. Siffrorna indikerar också att yngre, i åldern år, och äldre, 60 år och över, också är mer villiga att betala lite extra för miljövänligt och hållbart. Apotek Resor 3,8 3, I likhet med föregående mätning är det bilbranschen, elbolagen och dagligvaruhandeln som ligger i topp när respondenterna får ange huruvida grönhet spelar en avgörande roll för köpbeslutet. När konsumenten fattar sitt köpbeslut i övriga branscher är intresset för gröna varumärken fortfarande något svalt. När du fattar ditt köpbeslut inom följande branscher, är grönhet då en avgörande faktor för vilket varumärke du väljer?** 1 = Inte alls avgörande, 4 = Varken eller 7 = Helt avgörande Bilar 4,4 Gemensamt för dessa tre branscher är att de ofta förekommer i miljö- och hållbarhetsdebatten och är ständigt i konsumentens medvetande. Något förvånande är att transportbranschen inte hamnar högre; även flygbranschens miljöpåverkan är ett ständigt återkommande tema i medierna. El Dagligvaror Transport* Kläder Snabbmat 3,7 3,6 3,6 4,4 4,4 Resor 3,5 Apotek 3, *Avser transport med tåg, flyg, färjetrafik och bussar **Resultatet är ej jämförbart med tidigare mätningar

6 100 % Många gör aktivt gröna val På frågan Hur ofta gör du ett aktivt grönt val? uppger tre av fyra att de ibland, ofta eller alltid väljer gröna varor eller tjänster. Detta är ett tydligt bevis på att miljö och hållbarhet är viktigt för konsumenten. Endast en bråkdel - fem procent - uppger att de aldrig medvetet gör gröna val. Ett högre pris är ofta det huvudsakliga skälet till att man avstår från att välja ett grönt alternativ. Tillgänglighet är en annan orsak. 50 % 41 % 30 % 23 % 2 % 5 % 0 % Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

7 100 % Svårt att göra gröna val På frågan Tycker du att det är lätt eller svårt att göra gröna val när du handlar varor och tjänster? uppger hälften av samtliga respondenter att de upplever det som svårt. Bara en av fyra anser att det är lätt. Den resterande fjärdedelen svarar varken eller. Många anser det vara svårt att göra gröna val för att det helt enkelt är för många faktorer som måste vägas in. Detta gör beslutet mer komplext. Dock pekar siffrorna åt rätt håll i jämförelse med föregående mätning upplever nu respondenterna tydligt att det är lättare. 52 % 50 % 25 % 23 % 0 % Svårt Varken eller Lätt

8 Hållbarhet allt viktigare för svensken 7 Det är tydligt att hållbarhet ur många olika aspekter blir allt viktigare för svenskarna. Att motverka barnarbete, korruption och slit- och slängkulturen anses vara viktigast när respondenterna får besvara frågan Vilka områden inom hållbarhet är viktiga för dig att varumärken ägnar sig åt?. Det sistnämnda att motverka slit och släng återspeglas tydligt i vårt samhälle, med en stark second hand-trend och strävan efter att handla produkter som är hållbara på sikt. 6 6,2 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 5,6 Även om miljövänliga produkter och tjänster hamnar på mitten av listan över tänkbara aktiviteter inom ramen för hållbarhetsarbetet, bedöms detta fortfarande vara väldigt viktigt. I genomsnitt ser respondenterna detta som mer viktigt än i föregående mätning Motverka barnarbete Motverka korruption, utpressning och mutor Erbjuda produkter och tjänster som håller länge (motverka "slit och släng") Goda arbetsförhållanden för medarbetare Goda arbetsförhållanden för producenter och underleverantörer Miljövänliga produkter och tjänster Hälsosamma produkter och tjänster 5,2 Skänka pengar till forskning och utbildning 5,2 Arbeta för mångfald och jämställdhet 4,5 Ett starkt samhällsengagemang 4,3 Bidra till välgörenhetsorganisationer 3,9 Sponsring av idrott och kultur 1 1 = Inte alls viktigt, 4 = Varken eller 7 = Mycket viktigt

9 Återvinning viktigaste miljöaktiviteten På frågan Vilken sorts grönt arbete är viktigt för dig att företag ägnar sig åt? värderas flertalet aktiviteter högt. I jämförelse med föregående år upplevs de flesta områden vara viktigare i årets undersökning. Återigen toppas listan av Ansvarsfull hantering av avfall och återvinning. En förbättrad kemikalieanvändning och ett minskat utsläpp av växthusgaser anses också vara viktigt, tätt följt av klimateffektiva transporter. Minst viktigt anses sponsring av miljöfrämjande aktiviteter vara. Således vilar, i konsumentens ögon, fortfarande ett stort ansvar på företagens axlar. Ansvarsfull hantering av avfall/återvinning Förbättrad kemikalieanvändning Minskade utsläpp av växthusgaser Klimateffektiva transporter Lokal produktion 6,0 6,0 5,9 5,9 5,7 Effektiv användning av energi 5,7 Miljö- och ekologiskt anpassade inköp 5,5 Effektiv användning av produktionsmaterial 5,5 Investeringar i miljöteknik 5,4 Sponsring av miljöfrämjande aktiviteter 4, = Inte alls viktigt, 4 = Varken eller 7 = Mycket viktigt

10 DEL 2 Sveriges grönaste varumärke, bransch för bransch

11 Coop toppar listan På frågan om hur gröna (miljövänliga) respondenterna anser att varumärkena i dagligvaruhandeln är, hamnar Coop återigen i topp. På en andraplats hamnar ICA och på tredje plats Hemköp. Starka, inarbetade och svenska varumärken dominerar alltså toppen, säkert mycket tack vare de egna varumärkena. I Coops fall lyfter Änglamark troligtvis bilden av företaget. För ICAs del bidrar I love eco och Skona sannolikt positivt. 1. Coop 2. ICA 3. Hemköp 4,1 4,6 4,8 4. Willys 3,9 5. Citygross 3,9 6. Handlarn 3,4 7. Tempo 3,4 8. Lidl 3,1 9. Netto 2, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

12 Grönhet sällsynt i modebranschen 1. Polarn O. Pyret 4,1 Liksom vid föregående mätning hamnar Polarn O. Pyret i topp när respondenterna besvarar frågan om hur gröna (miljövänliga) varumärkena i klädbranschen är. En anledning till detta kan vara att Polarn O. Pyrets produkter ofta återvinns av andra barn när det första vuxit ur sina något som minskar känslan av slit och släng. Trots olika initiativ från flertalet aktörer i modebranschen visar de flesta endast en svag förbättring jämfört med nivåerna i föregående mätning. Branschen är troligen starkt förknippad med konsumtion, vilket gör att enskilda initiativ går konsumenten förbi och inte påverkar intrycket i någon vidare utsträckning. Konsekvent arbete under lång tid kommer att krävas för att aktörerna ska kunna förflytta sina positioner. Värt att notera är att det i modebranschen finns en relativt hög betalningsvilja för gröna varumärken. Detta har aktörerna ännu inte fullt ut kapitaliserat på. 2. Åhléns 3. Lindex 4. KappAhl 5. MQ 6. H&M 7. Vero Moda 8. Sisters 9. JC 3,8 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 10. Brothers 3,3 11. Dressmann 3,3 12. Monki 3,2 13. Gina Tricot 3,2 14. Cubus 3,1 15. BikBok 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

13 1. Volvo 4,4 Volvo klättrar till förstaplatsen 2. Toyota 3. Volkswagen 4. Audi 3,8 4,2 4,3 På frågan om hur gröna (miljövänliga) respondenterna anser att varumärkena i bilbranschen är, klättrar Volvo i år till förstaplatsen och slår Toyota med en hårsmån. På en tredjeplats hamnar, liksom tidigare, Volkswagen. 5. Skoda 3,8 Volvo har haft en stark exponering de senaste åren och varit framgångsrika med att bygga sitt varumärke. 6. Ford 7. Nissan 8. BMW 9. Kia 3,8 3,7 3,7 3,7 Trots att varumärket numera är kinesiskt har de lyckats bevara en känsla av svenskhet även i sin kommunikation. Detta kan vara en av förklaringarna till att de också uppfattas som något mer gröna än tidigare. Mätningens största förbättring står Audi för. Varumärket har stärkt sin miljöprofil och klättrat från en sjunde till en fjärdeplats på listan. 10. Renault 11. Hyundai 12. Mazda 3,7 3,7 3,7 Branschen som helhet är ofta i hetluften när miljöfrågor diskuteras. Detta märks bland tillverkarna som numera tävlar om lägst bränsleförbrukning. Dessutom har ett antal elbilar lanserats, där kanske Tesla är den som har fått mest uppmärksamhet. 13. Peugeot 3,6 14. Opel 3,6 15. Mercedes-Benz 3,6 16. Citroën 3,6 17. Fiat 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

14 Solklar vinnare bland elbolagen 1. GodEl 4,8 När respondenterna får svara på frågan om hur gröna (miljövänliga) varumärkena i elbranschen anses vara, hamnar GodEl återigen på en klar förstaplats. Telge Energi och Skellefteå Kraft tar hem andra- respektive tredjeplatsen. På en sistaplats återfinns, liksom tidigare, Lunds Energi. 2. Telge Energi 3. Skellefteå Kraft 4,3 4,4 I bottenskiktet finns också, för första gången, samtliga tre stora elbolag. Dessa är inte bara leverantörer av el, utan också producenter. För dem är utmaningen än större, då de hela tiden behöver argumentera för och försvara sin energimix. 4. Jämtkraft 5. Dalakraft 4,1 4,2 6. Öresundskraft 4,0 7. Bixia 4,0 8. Mälarenergi 3,9 9. Göteborg Energi 3,9 10. Fortum 3,9 11. E.ON 3,8 12. Vattenfall 3,8 13. Lunds Energi 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

15 Transport på räls mest miljövänligt 1. SJ 5,2 Allmänheten har länge ansett att tåget är ett miljövänligt sätt att resa på. Detta återspeglas i undersökningens 2. Veolia 4,1 resultat SJ vinner transportkategorin med hästlängder. Trots att SJ ofta kritiseras hårt i medierna får de här mycket höga siffror. Detta är anmärkningsvärt då 3. Swebus 4,0 resultaten i andra kategorier visar en tendens till att varumärken som får mycket allmän positiv publicitet också anses vara mer gröna. 4. Nettbuss 3,7 I takt med att spåren öppnas upp för konkurrens kommer det dock att bli intressant att se hur framtida aktörer på järnvägen väljer att positionera sig. Veolia, som har en del av sin verksamhet i tågsektorn, tar redan en andraplats i tabellen. Bussbolagens varumärken anses vara näst grönast, efter tågen. Därefter kommer båtar och färjor. De minst gröna varumärkena innehas, enligt undersökningen, av flygbolagen. 5. Stena Line 6. Viking Line 7. Tallink Silja 3,5 3,5 3,5 8. Scandlines 3,4 9. SAS 3,3 10. Malmö Aviation 3,1 11. Norwegian 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

16 Gröna researrangörer lyser med sin frånvaro När respondenterna fick värdera hur miljövänliga de stora researrangörernas varumärken är, får Fritidsresor en förstaplats, tätt följda av Ving. Genomsnittet i branschen är dock lågt. Inget av varumärkena ansågs vara grönt och små skillnader kunde ses varumärkena emellan. Aktörerna är i hög utsträckning beroende av transportsättet de erbjuder. Samtidigt finns det mycket att göra relaterat till såväl transport som resmål. De flesta bolag i branschen arbetar idag aktivt med dessa frågor. Trots det verkar det krävas mer för att vinna konsumenternas gröna förtroende. 1. Fritidsresor 2. Ving 3. Apollo 4. Ticket 3,5 3,5 3,4 3,3 5. Solresor 3,3 6. Scandorama 3,2 7. Airtours 3,1 8. Detur 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

17 1. Max 4,0 Maxad vinst bland snabbmatsaktörerna 2. Subway 3,4 När respondenterna får ta ställning till hur gröna (miljövänliga) de anser att varumärkena i snabbmatsbranschen är, får Max högst betyg. Subway ligger tvåa i listan och McDonald s klättrar från en fjärde- till en tredjeplats. 3. McDonald s 4. Frasses 3,3 3,3 Trots att många aktörer aktivt arbetar med olika initiativ från att installera laddstationer för elbilar på restaurangerna till att återanvända frityroljan som drivmedel är det svårt att förändra bilden av varumärkena. Dels dras troligen branschen ner av den ständigt pågående hälsodebatten, där många förknippar hälsosamma val med miljövänliga sådana. Dels finns det en stark mattrend som i mångt och mycket handlar om att laga mat från grunden med äkta och gärna närodlade råvaror. Här kämpar branschen mot en nidbild oavsett hur bra eller dålig den faktiska prestationen är. 5. Sibylla 3,2 6. Burger King 3,2 7. Pizza Hut 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

18 Gamla Apoteket vinnare i ny kategori Ny kategori för i år är apoteksbranschen. I samband med att apoteksmarknaden öppnades har ett antal aktörer etablerat sig och ett antal konsolideringar har redan ägt rum. I årets undersökning har grönheten hos sex aktörer mätts. Det gamla Apoteket plockar hem vinsten. Apoteket Hjärtat hamnar på en andraplats, följt av Kronans Apotek. 1. Apoteket 2. Apotek Hjärtat 4,6 4,4 De flesta aktörer får ett godkänt eller högt betyg av respondenterna. Detta tyder på ett högt förtroende för branschen. Att man i hög utsträckning fokuserar på hälsoprodukter stärker säkert också bilden av grönhet. Därtill kan enskilda produktlinjer, till exempel 3. Kronans Apotek 4,2 ekologiska sådana, påverka bilden av varumärkena. 4. Apoteksgruppen 4,1 5. Cura apoteket 4,0 6. LloydsApotek 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

19 Sveriges Grönaste Varumärke: SJ Högst snittvärde av samtliga mätta varumärken Av de 86 varumärken som undersökningens respondenter fick värdera, fick SJ den högsta genomsnittspoängen för upplevd miljövänlighet. Coop klättrar från förra årets tredjeplats till en andraplats. Apoteket är en ny aktör på listan. De kniper en femteplats och förflyttar därmed Telge Energi till en plats utanför topp fem. Liksom vid tidigare undersökningar är förändringarna i toppen små. Många varumärken är återkommande. Gemensamt är att de under en lång tid arbetat med att förmedla sitt miljöarbete och sitt engagemang. Långsiktigt arbete såväl med kärnverksamheten som med att berätta om den på ett korrekt sätt i kommunikationen är nyckeln för att hamna långt upp på listan. För detta krävs dock tålamod och kontinuerlig förbättring. SJ (1) Coop (3) God El (2) ICA (4) Apoteket (5) * 2011 års placering inom parentes

20 Sveriges Grönaste Varumärke: Änglamark Vinnare när konsumenterna fritt får välja På den öppna frågan Vilket är Sveriges grönaste varumärke? fick Änglamark återigen flest röster av respondenterna. Över 12% nämner spontant detta varumärke. På en andra plats hamnar åter Grumme. På en tredjeplats återfinns Lantmännen, som är nya på topplistan. Lantmännen har den senaste tiden arbetat med att öka synligheten för sitt varumärke och har i högre utsträckning kommunicerat sitt miljöarbete, sina råvaror och sitt ursprung. Detta har burit frukt och fastnat i svenskarnas medvetande. Kung Markatta (4) och Saltå Kvarn (5) är fortfarande kvar på topplistan, dock byter de plats med varandra. Arla lämnar listan. Änglamark (1) Grumme (2) Lantmännen (ny!) Kung Markatta (5) Saltå Kvarn (4) Topplistan domineras fortsatt av varumärken inom livsmedel. Detta är inte konstigt, då hållbarhets- och miljöfrågor ständigt är på agendan för branschen. Det är också här konsumenten mest regelbundet behöver tänka efter och göra aktiva val * 2011 års placering inom parentes

21 Avslutande reflektioner Att betalningsviljan för gröna varumärken för första gången tydligt ligger på den övre halvan av skalan är en intressant milstolpe i undersökningens historia. I vissa branscher har betalningsviljan stärkts väsentligt. Det är nu än tydligare att konsumenten är beredd att betala en prispremie för att konsumera med ett renare samvete. Fortfarande upplever dock många konsumenter att det är svårt att göra gröna val. Informationsmängden är ofta enorm och beslutsprocessen komplex. De konsumenter som inte gör gröna val hänvisar ofta till priset. Dessa respondenter har svårt att motivera prisskillnaden mellan till exempel en vanlig och en ekologisk vara. Det finns i detta fall en tydlig möjlighet för företag att rationalisera och än tydligare motivera varför konsumenten ska betala en prispremie för att få en ekologisk och/eller hållbar produkt. För varumärkesägare handlar det i hög utsträckning om att kunna visa på resultat. Det räcker inte längre att tala om vad man som företag gör för miljö och hållbarhet. För att ta position behöver man bevisa att miljö- och hållbarhetsarbetet är en del av kärnverksamheten. Man behöver ha driv och dedikation i frågan och visa fördelarna av arbetet, dels för konsumenten, dels för samhället i stort. Medvetenheten bland dagens konsumenter blir allt större. I många fall är en delad värdegrund en förutsättning för köp. Med denna utgångspunkt kan de själva konsumera med gott samvete och stolt berätta om sina köp för andra. Om man som företag lyckas att nå fram till konsumenten och berätta om sina värderingar har man kommit en bra bit på vägen. Och detta gynnar på sikt affären. Samtidigt finns det fortfarande också en grupp skeptiker, som avsiktligt undviker gröna varor. Inte bara för att de är dyrare, utan också för att de helt enkelt inte tror att de gör någon skillnad. En viss skepsis mot klimatförändringen råder också.

22 Om Differ Differ är strategikonsulter specialiserade på varumärkesutveckling. Våra kunder är verksamma inom en rad olika branscher både i Sverige och internationellt. Sedan starten 1996 har vi hjälpt över 300 företag med att stärka sin konkurrenskraft genom ett fokuserat varumärkesarbete. Vi ser varumärket som en oslagbar förändringsmotor. Genom att arbeta med varumärket riktar du din verksamhet mot ett tydligt och relevant mål. En process som leder till ökad effektivitet och gemensamt fokus i alla led inom företaget eller organisationen. För mer information kontakta: Ulrika Burling, vd Differ Telefon:

23

Sveriges grönaste varumärke

Sveriges grönaste varumärke SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE Sveriges grönaste varumärke 2 11 11 SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE 11 Om undersökningen Sveriges grönaste varumärke är en återkommande undersökning som årligen genomförs av varumärkesbyrån

Läs mer

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen IMAGEBAROMETERN 2005 Resultat - Totalt Företag 5:or 4:or 3:or 2:or 1:or Vet ej Alcro 26 42 87 105 131 269 Apoteket 100 149 62 162 88 99 Arla 174 172 70 72 69 103 AstraZeneca 73 144 171 130 57 85 Beckers

Läs mer

Coop Konsum fortsatt i topp

Coop Konsum fortsatt i topp Coop Konsum fortsatt i topp flera förändringar bland de tio bästa För tredje året i rad rankas Coop Konsum högst i Miljö Ekos Imagebarometer vår årliga mätning av vilka företag som har bäst respektive

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY 2014 HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap och förståelse för

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

SVERIGE OFFICIELL RAPPORT

SVERIGE OFFICIELL RAPPORT SVERIGE OFFICIELL RAPPORT 2015 Who s Behind the Study? SUSTAINABLE BRAND INSIGHT We are an Insight agency on a journey to create Sustainable Brands. Our Mission We help companies understand the value of

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Europa minskar avfallet 2011

Europa minskar avfallet 2011 Europa minskar avfallet 2011 Rapport framtagen för Avfall Sverige Beställare: Anna-Carin Gripwall Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: 1-10 november, 2011 Projektnummer: 110041 Bakgrund

Läs mer

måndag den 27 februari 2012 v.

måndag den 27 februari 2012 v. BAKGRUND Joinville är en marknadsplats för annonsörer som vill nå ut till mångkulturella målgrupper via ett +300 siters nätverk samt partnerkanaler BAKGRUND Fokus Studie Bakgrund Under Q4 2011 genomförde

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Om Sustainable Brand Insight

Om Sustainable Brand Insight INLEDNING & METOD 2 OM OSS FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Om Sustainable Brand Insight Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 1 ÅF-Barometern Stockholm 2012 Fakta om undersökningen Bakgrund Återförsäljarens uppgift är att sälja bilar,

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA

SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA TT-Lines årliga trendrapport: SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA Tema: Bilsemester med barnen, Polen som resmål & mat under semestern Tredje årgången Rapport 2014 Presenteras av TT-Line i samarbete med

Läs mer

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 1.1 Inledning 2 1.2 Metodbeskrivning 4 2 Malmö

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Tertialrapport Handel Tertial 1 2014

Tertialrapport Handel Tertial 1 2014 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Smartaste handeln Jämställdheten haltar bland handelns chefer Uppåt för handeln 2014 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Handelns

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Här får du bäst återbäring

Här får du bäst återbäring Planera Ungdomsekonomi Sid 34 Body Shop, Iittala och H&M ger mest återbäring till sina kunder. Privata Affärer har granskat landets kundklubbar i jakten på det mest generösa bonusprogrammet. I botten hamnar

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

en strategisk fråga för företagen?

en strategisk fråga för företagen? Vattensmart produktion Vattensmart produktion en strategisk fråga för företagen? Ansvarsfullt och hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: Mänskliga rättigheter Miljö Ekonomi Indiskas

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET

FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET SAMHÄLLSENGAGERADE FÖRETAG SOM VILL PÅVERKA OCH SAMVERKA Reflektioner efter 18 genomförda intervjuer med vd:ar, marknadschefer och CSR-chefer, som underlag inför rundabordssamtalet

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder.

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder. Jobbsajter. Platsbanken www.arbetsformedlingen.se Jobs www.jobs.se Ronden www.ronden.se Jobbet www.jobbet.se Karriärguiden www.karriarguiden.se Jobbguiden www.jobbguiden.se Towork www.towork.se Placera

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Karl Östvall Juni 2012 1 Sammanfattning Ett effektivt sätt att stödja miljöanpassade lösningar på är att välja produkter med miljömedveten inriktning

Läs mer

Fakta om det nya medlemsprogrammet. Den 1 juli 2014 lanserar Coop ett nytt medlemsprogram för 3,4 miljoner medlemmar.

Fakta om det nya medlemsprogrammet. Den 1 juli 2014 lanserar Coop ett nytt medlemsprogram för 3,4 miljoner medlemmar. Fakta om det nya medlemsprogrammet Den 1 juli 2014 lanserar Coop ett nytt medlemsprogram för 3,4 miljoner medlemmar. Det nya medlemsprogrammet består av flera delar: Poängsystem Personliga erbjudanden

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking För sjätte året i rad rankar tidningen Miljöaktuellt samtliga Sveriges kommuner ur ett miljöoch hållbarhetsperspektiv. Syftet är att ta tempen på det

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Kompletteringspass onsdagen den 13 november. Under dagens klubbtid så ska du gå igenom dina tidigare inlämnade uppgifter i tema 2 Miljövän.

Kompletteringspass onsdagen den 13 november. Under dagens klubbtid så ska du gå igenom dina tidigare inlämnade uppgifter i tema 2 Miljövän. Kompletteringspass onsdagen den 13 november Under dagens klubbtid så ska du gå igenom dina tidigare inlämnade uppgifter i tema 2 Miljövän. Arbeta enligt denna ordning: 1) Reflektionsfrågorna 2) Labbrapport

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

ICA-kunderna och konjunkturen

ICA-kunderna och konjunkturen ICA-kunderna och konjunkturen Om ICAs kundpanel Den andra omgången av ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället 1575 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln TEMA JUL Så tycker konsumenterna om julhandeln Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än julklappar för att komma i

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer