Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher."

Transkript

1

2 Om undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av varumärkesbyrån Differ. Undersökningen har besvarats av över 1000 respondenter i åldrarna år. Datainsamlingen skedde under december Det är femte gången som undersökningen genomförs. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Undersökningen består av två delar. I den första delen undersöks den allmänna attityden till gröna varumärken. Här får respondenterna bland annat bedöma hur viktigt det är att företag arbetar med hållbarhets- och miljöfrågor. De får även ta ställning till hur villiga de är att betala extra för gröna varumärken samt hur lätt eller svårt det är att göra gröna val. I undersökningens andra del utvärderas ett antal välkända varumärken verksamma i branscherna dagligvaror, kläder, bilar, el, transport, resor, snabbmat och apotek. Här får respondenterna värdera hur gröna (miljövänliga) de upplever varumärkena vara, samt kora Sveriges Grönaste Varumärke. Undersökningen är rikstäckande och innefattar främst varumärken som är välkända över hela landet.

3 Resultat i korthet Miljö- och hållbarhetsfrågor ligger fortfarande högt på världens agenda. I jämförelse med föregående mätning har intresset för hållbarhetsfrågor stärkts något. Det blir allt viktigare för konsumenten att företag arbetar hållbart. Ett fortsatt högt intresse för att göra gröna val märks framför allt i bilbranschen, bland elbolag och i dagligvaruhandeln. Däremot är intresset lägre vad gäller snabbmat, kläder, resor och apotek. Anmärkningsvärt i årets undersökning är att konsumenternas villighet att betala extra för gröna varumärken har ökat framförallt i dagligvaruhandeln. Detta kan delvis förklaras av att det också upplevs lättare att välja rätt. Fortfarande anser majoriteten dock att det är svårt att göra gröna val endast var femte respondent upplever det som lätt. Att betalningsviljan i just dagligvaruhandeln har ökat beror troligen också på att mat fortsatt är ett kärt ämne i samhällsdebatten. Kopplingen till hållbarhet i matdebatten är tydlig ursprung, produktionsmetoder och huruvida det är rätt eller fel att äta kött ur ett klimatperspektiv har debatterats friskt det senaste året. Sveriges Grönaste Varumärken i två olika kategorier har korats. Årets vinnare är SJ och Änglamark. SJ har det starkaste resultatet bland undersökningens 86 studerade varumärken i åtta olika branscher. Änglamark vinner då respondenterna fritt fått ange vilket varumärke de anser vara Sveriges grönaste.

4 DEL 1 Allmän attityd till gröna varumärken

5 Ökad betalningsvilja för gröna varumärken Villigheten att betala extra för gröna varumärken har tagit ett tydligt kliv framåt i jämförelse med föregående mätning. I årets undersökning är genomsnittsvärdet för första gången fyra eller högre i hälften av branscherna dagligvaror, bilar, el och kläder. I dessa branscher är man således nu mer villig än ovillig att låta miljöval få konsekvenser på prisnivåerna. Detta är något som också återspeglas i samhället. Under 2013 såldes till exempel mer ekologisk mat än någonsin tidigare. Hur villig är du att betala extra för att varumärket är grönt i följande branscher? 1 = Inte alls villig, 4 = Varken eller 7 = Mycket villig Dagligvaror Bilar El Kläder Transport* Snabbmat 4,4 4,2 4,1 4,0 3,8 3,8 Betalningsviljan för gröna varumärken är högre bland kvinnor än män. Siffrorna indikerar också att yngre, i åldern år, och äldre, 60 år och över, också är mer villiga att betala lite extra för miljövänligt och hållbart. Apotek Resor 3,8 3, I likhet med föregående mätning är det bilbranschen, elbolagen och dagligvaruhandeln som ligger i topp när respondenterna får ange huruvida grönhet spelar en avgörande roll för köpbeslutet. När konsumenten fattar sitt köpbeslut i övriga branscher är intresset för gröna varumärken fortfarande något svalt. När du fattar ditt köpbeslut inom följande branscher, är grönhet då en avgörande faktor för vilket varumärke du väljer?** 1 = Inte alls avgörande, 4 = Varken eller 7 = Helt avgörande Bilar 4,4 Gemensamt för dessa tre branscher är att de ofta förekommer i miljö- och hållbarhetsdebatten och är ständigt i konsumentens medvetande. Något förvånande är att transportbranschen inte hamnar högre; även flygbranschens miljöpåverkan är ett ständigt återkommande tema i medierna. El Dagligvaror Transport* Kläder Snabbmat 3,7 3,6 3,6 4,4 4,4 Resor 3,5 Apotek 3, *Avser transport med tåg, flyg, färjetrafik och bussar **Resultatet är ej jämförbart med tidigare mätningar

6 100 % Många gör aktivt gröna val På frågan Hur ofta gör du ett aktivt grönt val? uppger tre av fyra att de ibland, ofta eller alltid väljer gröna varor eller tjänster. Detta är ett tydligt bevis på att miljö och hållbarhet är viktigt för konsumenten. Endast en bråkdel - fem procent - uppger att de aldrig medvetet gör gröna val. Ett högre pris är ofta det huvudsakliga skälet till att man avstår från att välja ett grönt alternativ. Tillgänglighet är en annan orsak. 50 % 41 % 30 % 23 % 2 % 5 % 0 % Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

7 100 % Svårt att göra gröna val På frågan Tycker du att det är lätt eller svårt att göra gröna val när du handlar varor och tjänster? uppger hälften av samtliga respondenter att de upplever det som svårt. Bara en av fyra anser att det är lätt. Den resterande fjärdedelen svarar varken eller. Många anser det vara svårt att göra gröna val för att det helt enkelt är för många faktorer som måste vägas in. Detta gör beslutet mer komplext. Dock pekar siffrorna åt rätt håll i jämförelse med föregående mätning upplever nu respondenterna tydligt att det är lättare. 52 % 50 % 25 % 23 % 0 % Svårt Varken eller Lätt

8 Hållbarhet allt viktigare för svensken 7 Det är tydligt att hållbarhet ur många olika aspekter blir allt viktigare för svenskarna. Att motverka barnarbete, korruption och slit- och slängkulturen anses vara viktigast när respondenterna får besvara frågan Vilka områden inom hållbarhet är viktiga för dig att varumärken ägnar sig åt?. Det sistnämnda att motverka slit och släng återspeglas tydligt i vårt samhälle, med en stark second hand-trend och strävan efter att handla produkter som är hållbara på sikt. 6 6,2 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 5,6 Även om miljövänliga produkter och tjänster hamnar på mitten av listan över tänkbara aktiviteter inom ramen för hållbarhetsarbetet, bedöms detta fortfarande vara väldigt viktigt. I genomsnitt ser respondenterna detta som mer viktigt än i föregående mätning Motverka barnarbete Motverka korruption, utpressning och mutor Erbjuda produkter och tjänster som håller länge (motverka "slit och släng") Goda arbetsförhållanden för medarbetare Goda arbetsförhållanden för producenter och underleverantörer Miljövänliga produkter och tjänster Hälsosamma produkter och tjänster 5,2 Skänka pengar till forskning och utbildning 5,2 Arbeta för mångfald och jämställdhet 4,5 Ett starkt samhällsengagemang 4,3 Bidra till välgörenhetsorganisationer 3,9 Sponsring av idrott och kultur 1 1 = Inte alls viktigt, 4 = Varken eller 7 = Mycket viktigt

9 Återvinning viktigaste miljöaktiviteten På frågan Vilken sorts grönt arbete är viktigt för dig att företag ägnar sig åt? värderas flertalet aktiviteter högt. I jämförelse med föregående år upplevs de flesta områden vara viktigare i årets undersökning. Återigen toppas listan av Ansvarsfull hantering av avfall och återvinning. En förbättrad kemikalieanvändning och ett minskat utsläpp av växthusgaser anses också vara viktigt, tätt följt av klimateffektiva transporter. Minst viktigt anses sponsring av miljöfrämjande aktiviteter vara. Således vilar, i konsumentens ögon, fortfarande ett stort ansvar på företagens axlar. Ansvarsfull hantering av avfall/återvinning Förbättrad kemikalieanvändning Minskade utsläpp av växthusgaser Klimateffektiva transporter Lokal produktion 6,0 6,0 5,9 5,9 5,7 Effektiv användning av energi 5,7 Miljö- och ekologiskt anpassade inköp 5,5 Effektiv användning av produktionsmaterial 5,5 Investeringar i miljöteknik 5,4 Sponsring av miljöfrämjande aktiviteter 4, = Inte alls viktigt, 4 = Varken eller 7 = Mycket viktigt

10 DEL 2 Sveriges grönaste varumärke, bransch för bransch

11 Coop toppar listan På frågan om hur gröna (miljövänliga) respondenterna anser att varumärkena i dagligvaruhandeln är, hamnar Coop återigen i topp. På en andraplats hamnar ICA och på tredje plats Hemköp. Starka, inarbetade och svenska varumärken dominerar alltså toppen, säkert mycket tack vare de egna varumärkena. I Coops fall lyfter Änglamark troligtvis bilden av företaget. För ICAs del bidrar I love eco och Skona sannolikt positivt. 1. Coop 2. ICA 3. Hemköp 4,1 4,6 4,8 4. Willys 3,9 5. Citygross 3,9 6. Handlarn 3,4 7. Tempo 3,4 8. Lidl 3,1 9. Netto 2, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

12 Grönhet sällsynt i modebranschen 1. Polarn O. Pyret 4,1 Liksom vid föregående mätning hamnar Polarn O. Pyret i topp när respondenterna besvarar frågan om hur gröna (miljövänliga) varumärkena i klädbranschen är. En anledning till detta kan vara att Polarn O. Pyrets produkter ofta återvinns av andra barn när det första vuxit ur sina något som minskar känslan av slit och släng. Trots olika initiativ från flertalet aktörer i modebranschen visar de flesta endast en svag förbättring jämfört med nivåerna i föregående mätning. Branschen är troligen starkt förknippad med konsumtion, vilket gör att enskilda initiativ går konsumenten förbi och inte påverkar intrycket i någon vidare utsträckning. Konsekvent arbete under lång tid kommer att krävas för att aktörerna ska kunna förflytta sina positioner. Värt att notera är att det i modebranschen finns en relativt hög betalningsvilja för gröna varumärken. Detta har aktörerna ännu inte fullt ut kapitaliserat på. 2. Åhléns 3. Lindex 4. KappAhl 5. MQ 6. H&M 7. Vero Moda 8. Sisters 9. JC 3,8 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 10. Brothers 3,3 11. Dressmann 3,3 12. Monki 3,2 13. Gina Tricot 3,2 14. Cubus 3,1 15. BikBok 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

13 1. Volvo 4,4 Volvo klättrar till förstaplatsen 2. Toyota 3. Volkswagen 4. Audi 3,8 4,2 4,3 På frågan om hur gröna (miljövänliga) respondenterna anser att varumärkena i bilbranschen är, klättrar Volvo i år till förstaplatsen och slår Toyota med en hårsmån. På en tredjeplats hamnar, liksom tidigare, Volkswagen. 5. Skoda 3,8 Volvo har haft en stark exponering de senaste åren och varit framgångsrika med att bygga sitt varumärke. 6. Ford 7. Nissan 8. BMW 9. Kia 3,8 3,7 3,7 3,7 Trots att varumärket numera är kinesiskt har de lyckats bevara en känsla av svenskhet även i sin kommunikation. Detta kan vara en av förklaringarna till att de också uppfattas som något mer gröna än tidigare. Mätningens största förbättring står Audi för. Varumärket har stärkt sin miljöprofil och klättrat från en sjunde till en fjärdeplats på listan. 10. Renault 11. Hyundai 12. Mazda 3,7 3,7 3,7 Branschen som helhet är ofta i hetluften när miljöfrågor diskuteras. Detta märks bland tillverkarna som numera tävlar om lägst bränsleförbrukning. Dessutom har ett antal elbilar lanserats, där kanske Tesla är den som har fått mest uppmärksamhet. 13. Peugeot 3,6 14. Opel 3,6 15. Mercedes-Benz 3,6 16. Citroën 3,6 17. Fiat 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

14 Solklar vinnare bland elbolagen 1. GodEl 4,8 När respondenterna får svara på frågan om hur gröna (miljövänliga) varumärkena i elbranschen anses vara, hamnar GodEl återigen på en klar förstaplats. Telge Energi och Skellefteå Kraft tar hem andra- respektive tredjeplatsen. På en sistaplats återfinns, liksom tidigare, Lunds Energi. 2. Telge Energi 3. Skellefteå Kraft 4,3 4,4 I bottenskiktet finns också, för första gången, samtliga tre stora elbolag. Dessa är inte bara leverantörer av el, utan också producenter. För dem är utmaningen än större, då de hela tiden behöver argumentera för och försvara sin energimix. 4. Jämtkraft 5. Dalakraft 4,1 4,2 6. Öresundskraft 4,0 7. Bixia 4,0 8. Mälarenergi 3,9 9. Göteborg Energi 3,9 10. Fortum 3,9 11. E.ON 3,8 12. Vattenfall 3,8 13. Lunds Energi 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

15 Transport på räls mest miljövänligt 1. SJ 5,2 Allmänheten har länge ansett att tåget är ett miljövänligt sätt att resa på. Detta återspeglas i undersökningens 2. Veolia 4,1 resultat SJ vinner transportkategorin med hästlängder. Trots att SJ ofta kritiseras hårt i medierna får de här mycket höga siffror. Detta är anmärkningsvärt då 3. Swebus 4,0 resultaten i andra kategorier visar en tendens till att varumärken som får mycket allmän positiv publicitet också anses vara mer gröna. 4. Nettbuss 3,7 I takt med att spåren öppnas upp för konkurrens kommer det dock att bli intressant att se hur framtida aktörer på järnvägen väljer att positionera sig. Veolia, som har en del av sin verksamhet i tågsektorn, tar redan en andraplats i tabellen. Bussbolagens varumärken anses vara näst grönast, efter tågen. Därefter kommer båtar och färjor. De minst gröna varumärkena innehas, enligt undersökningen, av flygbolagen. 5. Stena Line 6. Viking Line 7. Tallink Silja 3,5 3,5 3,5 8. Scandlines 3,4 9. SAS 3,3 10. Malmö Aviation 3,1 11. Norwegian 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

16 Gröna researrangörer lyser med sin frånvaro När respondenterna fick värdera hur miljövänliga de stora researrangörernas varumärken är, får Fritidsresor en förstaplats, tätt följda av Ving. Genomsnittet i branschen är dock lågt. Inget av varumärkena ansågs vara grönt och små skillnader kunde ses varumärkena emellan. Aktörerna är i hög utsträckning beroende av transportsättet de erbjuder. Samtidigt finns det mycket att göra relaterat till såväl transport som resmål. De flesta bolag i branschen arbetar idag aktivt med dessa frågor. Trots det verkar det krävas mer för att vinna konsumenternas gröna förtroende. 1. Fritidsresor 2. Ving 3. Apollo 4. Ticket 3,5 3,5 3,4 3,3 5. Solresor 3,3 6. Scandorama 3,2 7. Airtours 3,1 8. Detur 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

17 1. Max 4,0 Maxad vinst bland snabbmatsaktörerna 2. Subway 3,4 När respondenterna får ta ställning till hur gröna (miljövänliga) de anser att varumärkena i snabbmatsbranschen är, får Max högst betyg. Subway ligger tvåa i listan och McDonald s klättrar från en fjärde- till en tredjeplats. 3. McDonald s 4. Frasses 3,3 3,3 Trots att många aktörer aktivt arbetar med olika initiativ från att installera laddstationer för elbilar på restaurangerna till att återanvända frityroljan som drivmedel är det svårt att förändra bilden av varumärkena. Dels dras troligen branschen ner av den ständigt pågående hälsodebatten, där många förknippar hälsosamma val med miljövänliga sådana. Dels finns det en stark mattrend som i mångt och mycket handlar om att laga mat från grunden med äkta och gärna närodlade råvaror. Här kämpar branschen mot en nidbild oavsett hur bra eller dålig den faktiska prestationen är. 5. Sibylla 3,2 6. Burger King 3,2 7. Pizza Hut 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

18 Gamla Apoteket vinnare i ny kategori Ny kategori för i år är apoteksbranschen. I samband med att apoteksmarknaden öppnades har ett antal aktörer etablerat sig och ett antal konsolideringar har redan ägt rum. I årets undersökning har grönheten hos sex aktörer mätts. Det gamla Apoteket plockar hem vinsten. Apoteket Hjärtat hamnar på en andraplats, följt av Kronans Apotek. 1. Apoteket 2. Apotek Hjärtat 4,6 4,4 De flesta aktörer får ett godkänt eller högt betyg av respondenterna. Detta tyder på ett högt förtroende för branschen. Att man i hög utsträckning fokuserar på hälsoprodukter stärker säkert också bilden av grönhet. Därtill kan enskilda produktlinjer, till exempel 3. Kronans Apotek 4,2 ekologiska sådana, påverka bilden av varumärkena. 4. Apoteksgruppen 4,1 5. Cura apoteket 4,0 6. LloydsApotek 3, = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt

19 Sveriges Grönaste Varumärke: SJ Högst snittvärde av samtliga mätta varumärken Av de 86 varumärken som undersökningens respondenter fick värdera, fick SJ den högsta genomsnittspoängen för upplevd miljövänlighet. Coop klättrar från förra årets tredjeplats till en andraplats. Apoteket är en ny aktör på listan. De kniper en femteplats och förflyttar därmed Telge Energi till en plats utanför topp fem. Liksom vid tidigare undersökningar är förändringarna i toppen små. Många varumärken är återkommande. Gemensamt är att de under en lång tid arbetat med att förmedla sitt miljöarbete och sitt engagemang. Långsiktigt arbete såväl med kärnverksamheten som med att berätta om den på ett korrekt sätt i kommunikationen är nyckeln för att hamna långt upp på listan. För detta krävs dock tålamod och kontinuerlig förbättring. SJ (1) Coop (3) God El (2) ICA (4) Apoteket (5) * 2011 års placering inom parentes

20 Sveriges Grönaste Varumärke: Änglamark Vinnare när konsumenterna fritt får välja På den öppna frågan Vilket är Sveriges grönaste varumärke? fick Änglamark återigen flest röster av respondenterna. Över 12% nämner spontant detta varumärke. På en andra plats hamnar åter Grumme. På en tredjeplats återfinns Lantmännen, som är nya på topplistan. Lantmännen har den senaste tiden arbetat med att öka synligheten för sitt varumärke och har i högre utsträckning kommunicerat sitt miljöarbete, sina råvaror och sitt ursprung. Detta har burit frukt och fastnat i svenskarnas medvetande. Kung Markatta (4) och Saltå Kvarn (5) är fortfarande kvar på topplistan, dock byter de plats med varandra. Arla lämnar listan. Änglamark (1) Grumme (2) Lantmännen (ny!) Kung Markatta (5) Saltå Kvarn (4) Topplistan domineras fortsatt av varumärken inom livsmedel. Detta är inte konstigt, då hållbarhets- och miljöfrågor ständigt är på agendan för branschen. Det är också här konsumenten mest regelbundet behöver tänka efter och göra aktiva val * 2011 års placering inom parentes

21 Avslutande reflektioner Att betalningsviljan för gröna varumärken för första gången tydligt ligger på den övre halvan av skalan är en intressant milstolpe i undersökningens historia. I vissa branscher har betalningsviljan stärkts väsentligt. Det är nu än tydligare att konsumenten är beredd att betala en prispremie för att konsumera med ett renare samvete. Fortfarande upplever dock många konsumenter att det är svårt att göra gröna val. Informationsmängden är ofta enorm och beslutsprocessen komplex. De konsumenter som inte gör gröna val hänvisar ofta till priset. Dessa respondenter har svårt att motivera prisskillnaden mellan till exempel en vanlig och en ekologisk vara. Det finns i detta fall en tydlig möjlighet för företag att rationalisera och än tydligare motivera varför konsumenten ska betala en prispremie för att få en ekologisk och/eller hållbar produkt. För varumärkesägare handlar det i hög utsträckning om att kunna visa på resultat. Det räcker inte längre att tala om vad man som företag gör för miljö och hållbarhet. För att ta position behöver man bevisa att miljö- och hållbarhetsarbetet är en del av kärnverksamheten. Man behöver ha driv och dedikation i frågan och visa fördelarna av arbetet, dels för konsumenten, dels för samhället i stort. Medvetenheten bland dagens konsumenter blir allt större. I många fall är en delad värdegrund en förutsättning för köp. Med denna utgångspunkt kan de själva konsumera med gott samvete och stolt berätta om sina köp för andra. Om man som företag lyckas att nå fram till konsumenten och berätta om sina värderingar har man kommit en bra bit på vägen. Och detta gynnar på sikt affären. Samtidigt finns det fortfarande också en grupp skeptiker, som avsiktligt undviker gröna varor. Inte bara för att de är dyrare, utan också för att de helt enkelt inte tror att de gör någon skillnad. En viss skepsis mot klimatförändringen råder också.

22 Om Differ Differ är strategikonsulter specialiserade på varumärkesutveckling. Våra kunder är verksamma inom en rad olika branscher både i Sverige och internationellt. Sedan starten 1996 har vi hjälpt över 300 företag med att stärka sin konkurrenskraft genom ett fokuserat varumärkesarbete. Vi ser varumärket som en oslagbar förändringsmotor. Genom att arbeta med varumärket riktar du din verksamhet mot ett tydligt och relevant mål. En process som leder till ökad effektivitet och gemensamt fokus i alla led inom företaget eller organisationen. För mer information kontakta: Ulrika Burling, vd Differ Telefon:

23

Sveriges grönaste varumärke

Sveriges grönaste varumärke SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE Sveriges grönaste varumärke 2 11 11 SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE 11 Om undersökningen Sveriges grönaste varumärke är en återkommande undersökning som årligen genomförs av varumärkesbyrån

Läs mer

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Om undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av varumärkesbyrån Differ. Undersökningen har besvarats av över 1000 respondenter i åldrarna 15-74 år. Datainsamlingen

Läs mer

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.

Om undersökningen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher. Om undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av konsultföretaget Differ. I undersökningen har över 1000 respondenter i åldrarna 15-75 år deltagit. Datainsamlingen

Läs mer

Coop Konsum fortsatt i topp

Coop Konsum fortsatt i topp Coop Konsum fortsatt i topp flera förändringar bland de tio bästa För tredje året i rad rankas Coop Konsum högst i Miljö Ekos Imagebarometer vår årliga mätning av vilka företag som har bäst respektive

Läs mer

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen IMAGEBAROMETERN 2005 Resultat - Totalt Företag 5:or 4:or 3:or 2:or 1:or Vet ej Alcro 26 42 87 105 131 269 Apoteket 100 149 62 162 88 99 Arla 174 172 70 72 69 103 AstraZeneca 73 144 171 130 57 85 Beckers

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY 2014 HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY THE COMPANY BEHIND SUSTAINABLE BRAND INDEX We are an Insight agency on a mission to create Sustainable Brands. Our Mission We help companies understand the value of Sustainable

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX

OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX 2014 OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap och förståelse att kunna agera på morgondagens

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Privatleasingen fortsätter att öka starkt

Privatleasingen fortsätter att öka starkt Privatleasingen fortsätter att öka starkt December månad blev åter en månad där vi slog ett nytt rekord för privatleasingen. Andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade nådde över 34 procent

Läs mer

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY

HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY 2014 HIGHLIGHTING SUSTAINABILITY OM FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap och förståelse för

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Datum: 2016-11-28 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Laurina Qvarnström, Områdesansvarig Telefon: 070 880 27 13

Läs mer

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö Anseendeindex Företag 2017 Göran Celander Jonathan Wennö 2017-04-06 Anseendeindex Företag 2017 i korthet Anseendet som framgångsfaktor Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om den svenska allmänhetens

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

ServiceScore Svenskarna om service eller allt det där du inte köper!

ServiceScore Svenskarna om service eller allt det där du inte köper! ServiceScore 0 -- Svenskarna om service eller allt det där du inte köper! Syfte & Metod ServiceScore genomförs löpande med syfte att kartlägga hur företag i olika branscher upplevs av sina kunder när det

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Europa minskar avfallet 2011

Europa minskar avfallet 2011 Europa minskar avfallet 2011 Rapport framtagen för Avfall Sverige Beställare: Anna-Carin Gripwall Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: 1-10 november, 2011 Projektnummer: 110041 Bakgrund

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11

ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 ÅF-Barometern Stockholm Bilhandlares anseende i Stockholmsregionen 2012 TNS SIFO AB 2012-06-11 1 ÅF-Barometern Stockholm 2012 Fakta om undersökningen Bakgrund Återförsäljarens uppgift är att sälja bilar,

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid.

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid. En enkät om naturkosmetik, hudvård och märkning. Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3 Bakgrund och syfte sid. 5 Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Lessebo Fjärrvärme 2016

Lessebo Fjärrvärme 2016 Lessebo Fjärrvärme 2016 Ur ett kundperspektiv.kundundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2016 2016-12-13 Kort om Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Om oss: SKI startade som ett forskningsprojekt

Läs mer

SVERIGE OFFICIELL RAPPORT

SVERIGE OFFICIELL RAPPORT SVERIGE OFFICIELL RAPPORT 2015 Who s Behind the Study? SUSTAINABLE BRAND INSIGHT We are an Insight agency on a journey to create Sustainable Brands. Our Mission We help companies understand the value of

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Resultat. OnlinePanelen. Demoskop

Resultat. OnlinePanelen. Demoskop Resultat OnlinePanelen Demoskop 3 Om Demoskop OnlinePanelen Demoskops internetpanel är en telefonrekryterad panel med deltagare från hela Sverige. Tre typer av undersökningar genomförs i panelen: DemoskopPanelen

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Om Sustainable Brand Insight

Om Sustainable Brand Insight INLEDNING & METOD 2 OM OSS FÖRETAGET BAKOM SUSTAINABLE BRAND INDEX Om Sustainable Brand Insight Sustainable Brand Insight arbetar inom området hållbart varumärkesbyggande. Vi förser företag med kunskap

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

MATRAPPORT. En årlig undersökning om attityder, beteenden och vanor inom dagligvaror och away from home. Hur tänker man om mat 2016?

MATRAPPORT. En årlig undersökning om attityder, beteenden och vanor inom dagligvaror och away from home. Hur tänker man om mat 2016? MATRAPPORT 2016 En årlig undersökning om attityder, beteenden och vanor inom dagligvaror och away from home. Hur tänker man om mat 2016? Matmarknad i förändring #MATRAPPORT16 FOOD & FRIENDS MATRAPPORT

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion. Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18

Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion. Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18 Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18 Några nedslag Exempel: Coop Sverige Medborgarna är drivkraften! Att handla hållbart ställer

Läs mer

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C Hållbar Utveckling Finns det möjlighet för ungdomar att i klädbutiker i Lund inhandla ekologiska kläder och existerar ett samband mellan marknadsföring och försäljning? Gustav Lewin 9C Innehållsförteckning:

Läs mer

ReKo Värderingsövningar m.m.

ReKo Värderingsövningar m.m. Värderingsövningar Viktigt att tänka på vid värderingsövningar är att det inte finns något rätt eller fel. Be gärna eleverna motivera sitt ställningstagande, men tvinga aldrig någon. Övning 1: Min lista

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

måndag den 27 februari 2012 v.

måndag den 27 februari 2012 v. BAKGRUND Joinville är en marknadsplats för annonsörer som vill nå ut till mångkulturella målgrupper via ett +300 siters nätverk samt partnerkanaler BAKGRUND Fokus Studie Bakgrund Under Q4 2011 genomförde

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Motormännens Nybilsenkät 2004

Motormännens Nybilsenkät 2004 Hur nöjd är Du med din nya bil? Märke & Modell Betyg Betyg föregående år Toyota Yaris 212 9,40 9,38 Volvo XC90 165 9,40 9,10 Mercedes C-klass 214 9,25 9,33 BMW 3-serien 282 9,22 9,44 Toyota Corolla 788

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Trendbrott för privatleasing

Trendbrott för privatleasing Trendbrott för privatleasing För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasing. Antalet privatleasing som levererats ut har fortsatt på en hög nivå, men den starka ökningen som vi har kunnat

Läs mer

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN 2013 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen Information Till Pressen 2002-02-01 Nyregistreringar under januari 2002 Under januari registrerades enligt BIL Sweden 16 293 nya personbilar vilket är en minskning med 2 % jämfört med samma månad förra

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil

ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil Rapport ICAs kundpanel Juni 2016 Om ICAs kundpanel ICAs kundpanel har funnits sedan 2011, under 2015 gjordes en uppdatering för att rekrytera in nya kunder och

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR!

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! Hållbart ABF ABF är en idéburen rörelse med ett idéprogram fastlagt för hela organisationen. Idéprogrammet är vägledande för vårt sätt att arbeta för en

Läs mer

WWF - Företagsundersökning 14/06/27.

WWF - Företagsundersökning 14/06/27. WWF - Företagsundersökning 14/06/27 Syfte & metod Syfte & metod WWF har undersökt Sveriges företag med över 200 anställda, och deras syn på miljöfrågor för att lyfta dessa frågor under Almedalsveckan i

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA

SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA TT-Lines årliga trendrapport: SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA Tema: Bilsemester med barnen, Polen som resmål & mat under semestern Tredje årgången Rapport 2014 Presenteras av TT-Line i samarbete med

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Resultat från Apotekets kundpanel

Resultat från Apotekets kundpanel Resultat från Apotekets kundpanel värkundersökning oktober 2010 Apoteket AB Varför en undersökning om värk? Ta reda på svenska folkets preferenser och beteenden kring receptfria mediciner mot värk samt

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2004 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG

FÖRTROENDE- BAROMETER 2004 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG FÖRTROENDE- BAROMETER 2004 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vi MedieAkademins seminarium den 7 december 2004. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

Policyns fem kärnområden: 1 Intressentrelationer. 2. Samhällsinvesteringar. 3. Partnerskap med välgörenhetsorganisationer. 4. Medarbetarengagemang

Policyns fem kärnområden: 1 Intressentrelationer. 2. Samhällsinvesteringar. 3. Partnerskap med välgörenhetsorganisationer. 4. Medarbetarengagemang POL IC Y fö r lo ka en lt ga sa ge m m hä an ll g s- Sv eri ge po lic yf ör lo ka lt an g sa m hä ll se ng ag em Po licy Ca rl sb er g innehåll: 1.0 Intressentrelationer 2.0 Samhällsinvesteringar 3.0 Partnerskap

Läs mer

Konsumenten & de gröna näringarna 2017

Konsumenten & de gröna näringarna 2017 Utdrag ur: Konsumenten & de gröna näringarna 2017 - med fokus på livsmedel och klimat/hållbarhet LRF: Veronica Einarsson Ipsos: Agneta Hallström och Linda Erdös Chalk 2017-05-18 (17-024934) BAKGRUND SYFTE

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Utdrag ur Mat i Sverige,

Utdrag ur Mat i Sverige, Utdrag ur Mat i Sverige, Sammanställning resultat åren 2000-2009 Attityder och kunskaper om hälsa och olika livsmedel Gooh, Lantmännen 2010 1 Undersökningen Mat i Sverige År 2000 lät Stiftelsen Cerealia

Läs mer

Goda råd för reklamköpare

Goda råd för reklamköpare Goda råd för reklamköpare Innehåll > Kommunicera din position > Gör fler flugor på smällen > Följ din målgrupp, inte konkurrenterna > Var lite wild & crazy > Våga vara ledande eller Stureplanseffekten

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer