Din manual SIEMENS WI14S440EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Före första tvättomgången tvätta en omgång utan tvätt -> Sidan 6. Tvättning Tvättmedelsfack I, II, 2 Ta ut tvätten Öppna luckan och ta ut tvätten. Om du ställt in D (Sköljstopp = Utan slutcentrifugering): Vrid programvredet till b Empty (Urpumpning) eller Spin B (Centrifugering). Tryck på M (Start/Paus). Ta bort eventuella främmande föremål risk för rost. Sortera tvätten och lägg i den Följ torkråden i textilierna! Läs textilvårdsetiketten. Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur. Lägg inte i mer än maximal tvättmängd -> Sidan 7. Följ råden från Viktiga anvisningar -> Sidan 6! Blanda stora och små textilier! Stäng luckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning. Individuella inställningar F Tillval under programmets gång går det bra att ändra centrifugeringsvarvtal och temperatur. Före och Hur detta påverkar beror på hur långt maskinen hunnit i programmet. Viktiga anvisningar Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin Töm alla fickor. Avlägsna metallföremål (t.ex. gem). Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar). Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan. Borsta bort sand från fickor och byxuppslag. Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i en nätpåse/örngott. Granska tvättmaskinen - Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador! - Kontakta service! C (Temperatur) Det går bra att ändra den temperatur som visas. Maximal valbar tvättemperatur beror på vilket program du ställt in. Stäng vattenkranen Information om Aqua Stop -> Se Uppställnings och installationsanvisning, Sidan 7. B (v/min) Det går bra att ändra det centrifugeringsvarvtal som visas. Maximalt valbart centrifugeringsvarvtal beror på vilket program du ställt in. Innehåll J J J J J J J J J J J J J J J Sätt stickkontakten i vägguttaget Dina händer måste vara torra! Ta endast i själva stickkontakten! Lucka Manöverpanel Handtag Före första tvättomgången Lägg inte i någon tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen, fyll på ca. 1 liter vatten och därefter ½ mått tvättmedel i fack II. Ställ in programmet Easy Care A (Syntet) 60 C och tryck på M (Start/Paus). Vrid programvredet till Off (Från) när programmet är färdigt. Sidan Program Detaljerad programöversikt -> Sidan 7. Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt beroende på valt program. Cottons (Vit /kulörtvätt)... Cottons Eco j (Vit /kulörtvätt eko) slitstarka textilier PowerWash 60' Easy Care A (Syntet). strykfria textilier Mix z.... blandade textilier Delicate/Silk q (Fintvätt/Siden) ömtåliga tvättbara textilier u Wool U (Ylle, handtvätt).... ylle som kan tvättas för hand eller i maskin Rinse K (Sköljning) extra sköljning med centrifugering Spin B (Centrifugering).... extra centrifugering med valbart centrifugeringsvarvtal b Empty (Urpumpning) av sköljvattnet vid D (Sköljstopp = Utan slutcentrifugering) C Low spin (Skoncentrifugering) av handtvätt; skonsamt centrifugeringsförlopp Supe 15' (Supersnabb 15')... kortprogram ; Outdoor plagg för sport och utomhusaktiviteter -> Sidan 6 â Shirts/Business (Skjortor).... strykfria skjortor Easy Care Plus (Syntet special) mörka textilier Fyll på tvättmedel och andra medel Mängden tvättmedel beror på: tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrade (information får du från ditt lokala vattenverk) och tillverkarens doseringanvisningar. På modeller utan insats för flytande tvättmedel: Flytande tvättmedel hälls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman. Var försiktig om du måste öppna tvättmedelsfacket när maskinen är igång! Tjockflytande mjuk /sköljmedel måste först röras ut i lite vatten. Detta förhindrar igentäppning. Stäng av tvättmaskinen Vrid programvredet till Off (Från). W (Färdig om) När du ställer in ett program visas dess programlängd. Programstarten kan senareläggas innan programmet startar. Tiden Färdig om kan ställas in stegvis timme för timme, upp till maximalt 24 timmar. Tryck på knappen W (Färdig om) upprepade gånger tills önskat timtal visas i displayen (h = timme). Tryck på M (Start/Paus). Tillval se även programöversiktern Tvättiden förlängs för mera intensiv tvätt av kraftigt smutsad v (Intensiv) tvätt. P (Förtvätt) För starkt smutsad tvätt. Förtvätt i max. 30 C. e (Skrynkelskydd) Specialcentrifugering med efterföljande fas som håller tvätten luftig. Skonsam slutcentrifugering restfuktigheten i tvätten något förhöjd. Extra sköljning. För områden med mycket mjukt vatten eller när K (Extrasköljning) du vill att sköljresultatet ska förbättras ytterligare. Sortera med tanke på hur smutsig tvätten är lät Tvätta helt nya plagg separat. Behöver inte förtvättas. Förbehandla ev. fläckar. Gör tillvalet v (Intensiv). stark Lägg i mindre mängd tvätt. Förtvätta. Förbehandla ev. fläckar. Gör tillvalet v (Intensiv). Blötläggning Lägg i tvätt med liknande färger Fyll på blötläggningsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack II. Ställ in programmet Cottons (Vit/kulörtvätt) 30 C och tryck på M (Start/Paus). Tryck på M (Start/Paus) igen efter ca. 10 minuter. När tvätten legat i blöt så länge du önskat, tryck igen på M (Start/Paus) för att fortsätta programmet eller ändra programmet. Stärkelsemedel Tvätten får inte ha behandlats med mjuk /sköljmedel Flytande stärkelsemedel kan användas i alla tvättprogram. Dosera stärkelsemedel i mjukmedelsfacket 2 enligt tillverkarens anvisningar. Avsedd användning Program Ställ in programmet och gör dina tillval.

3 Tvättning /4 När tvätten är färdig Individuella inställningar.. 5 Viktiga anvisningar. 6 Nödöppnare Programöversikt... 7 Säkerhetsanvisningar Förbrukningsvärden Rengöring... 9 Information i displayen... 9 Skötsel 10 Råd vid fel.. 11 Öppna vattenkranen Insats för flytande tvättmedel (beroende på modell), Sidan 9. Fack II: Tvättmedel för huvudtvätt, avhärdare, blekmedel, fläckmedel Fack 2 : Mjuk /sköljmedel, stärkelsemedel Fack I: Förtvättmedel F Programmet är slut när det står 0 i displayen. Ställ in programmet och gör dina tillval Start/ Pause Tillval Display/ Alternativ Programvred Knappar för tillval och alternativ se Individuella inställningar -> Sidan 5. Programvred för att starta och stänga av tvättmaskinen och för att välja program. Går att vrida åt bägge hållen. 1 3 Tömningsslang Avloppspumpen Nödöppnare Ändra programmet... Om du av misstag ställt in fel program: - Ställ in programmet på nytt. - Tryck på M (Start/Paus). F F M (Start/Paus) För att starta eller avbryta programmet. Ljudsignal 1. Starta signal inställningen Färgning/Avfärgning Avbryta ett program... - Tryck på M (Start/Paus). - Fyll vid behov på med mera tvätt (låt inte luckan stå öppen länge eftersom vatten från tvätten i trumman kan rinna ut) - Tryck på M (Start/Paus). vrid till d Knappsignaler 2. - Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt. färgmedelstillverkarens anvisningar! enligt anvisningar från tillverkaren. programvredet till läge ; Outdoor. Ställ in temperatur. Tryck på M (Start/Paus). Nödöppnare, t.ex. och tvätt kan vara heta. Låt dem ev. först svalna. Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar. Öppna inte luckan om du ser vatten innanför fönstret. - Vrid programvredet till Off (Från) och dra ur stickkontakten. - Töm ur tvättvattnet -> Sidan Dra i nödöppnaren med ett verktyg och lossa den C (Temperatur) för att välja temperatur (Å = kallt) För att st&aumltrasköljning); Tillvalsprogram i Programmen är tidsoptimerade för lätt smutsade textilier. (Intensiv). det finns rester av tvättmedel och andra medel. 1. ut insatsen: tryck uppåt med fingret på undersidan. in tvättmedelsfacket på plats igen. Lossa tömningsslangen. tillbaka proppen i tömningsslangen. 2. Lossa försiktigt locket till pumphuset helt (det kan finnas ytterligare vatten). 3. Rengör pumplocket och

4 pumphuset inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt). Skruva tillbaka locket till pumphuset och dra åt ordentligt, handtaget ska vara i lodrätt läge. Sätt tillbaka tömningsslangen. Råd vid fel F Vatten läcker ut. F Inget vatten rinner in i tvättmaskinen. F F F F F F F F F F F F F F F 10 Tvättmedlet har inte spolats in. Det går inte att öppna luckan. - Kontrollera att avloppslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till ny slang. - Dra åt tilloppsslangen ordentligt. Har du glömt trycka på M (Start/Paus)? Har du glömt öppna vattenkranen? Är filtret igentäppt? Rengör filtret -> Sidan 10. Är tilloppslangen vikt eller klämd? -> Följ förbrukningsvärdena i tabellen på sid. 8 och anvisningarna på sid. 6! Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Programmet startar inte?-> Sidan 4. - Har du ställt in D (Sköljstopp = Utan slutcentrifugering)? -> Sidan 4. - Luckan går endast att öppna med nödöppnaren -> Sidan 6. Programmet startar inte. - Har du tryckt på M (Start/Paus) eller ställt in W (Färdig om)? - Har du stängt luckan? Tvättvattnet pumpas inte ut. Du ser inget vatten i trumman under tvättning. Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad. Maskinen börjar centrifugera flera gånger. Fack 2 har inte sköljts ur ordentligt. Bruksanvisning sv Tillval; anmärkningar WI14S440EU Rengör avloppspumpen > Sidan Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen. - Inget fel vattnet befinner sig i vissa program så långt ner i trumman att du inte kan se det. Tvätta alltid stora och små plagg tillsammans. Har du ställt in e (Skrynkelskydd)? -> Sidan 5. Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? -> Sidan 3. Inget fel maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman. - Ta ut insatsen. Rengör tvättmedelsfacket och insatsen > Sidan 9. Som kortprogram är Easy Care A (Syntet) 40 C med max. centrifugeringsvarvtal optimalt, oberoende av tvättypen. Program utan förtvätt häll tvättmedel i fack II, program med förtvätt fördela tvättmedlet i fack I och II. sv slitstarka textilier, textilier som tål att kokas av bomull eller linne mörka textilier av bomull och mörka strykfria textilier strykfria skjortor av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial plagg för sport och utomhusaktiviteter även med klimatskyddsmembran för ömtåliga textilier t.ex. av siden, satin, syntetmaterial eller blandväv (t.ex. gardiner) textilier av ylle eller ullblandning som kan tvättas för hand eller i tvättmaskin slitstarka textilier av bomull och blandväv Filtret i vattenanslutningen Tvättrumman Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka. Om det blivit rostfläckar använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull. Avkalkning: Det får inte finnas tvätt inne i tvättmaskinen! Behöver inte göras vid rätt tvättmedelsdosering. Om det ändå skulle bli nödvändigt, följ anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet.

5 Powered by TCPDF ( Insatsen för flytande tvättmedel beroende på modell Insatsen måste sättas i rätt läge för doseringen av flytande tvättmedel: - Ta ut tvättmedelsfacket helt och hållet > Sidan 9. - Skjut insatsen framåt. Använd inte insatsen (skjut den uppåt): - vid tvättmedel i geléform och tvättpulver, - i program med förtvätt och tillvalet W (Färdig om) Risk för elektriska stötar! Doppa inte Aqua Stop plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil). Börja med att reducera vattentrycket i tilloppsslangen: Stäng vattemkranen! Ställ in valfritt program (utom Spin B (Centrifugering)/b Empty (Urpumpning).). Tryck på M (Start/Paus). Låt programmet ga ca 40 sekunder. Vrid programvredet till Off (Från). Dra ut stickkontakten ur Så här rengör du filtret: Beroende på modell: - Lossa slangkopplingen vid vattenkranen. Rengör filtret med en liten borste. eller - Lossa slangen på tvättmaskinens baksida, Ta ut filtret med hjälp av en tång och rengör det. tvättmedel i tvättmedelsfacket. 1 msk mjukmedel med 7,0 kg* 3,5 kg* 5,0 kg 2,0 kg max. v (Intensiv) v (Intensiv) v (Intensiv) v (Intensiv) v (Intensiv) v (Intensiv) - - Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång. Kraftigt buller, maskinen - Står tvättmaskinens fötter stadigt på golvet? vibrerar och "vandrar under centrifugeringen. Typ av tvätt - Programöversikt Å 90 C Å 60 C Å 60 C Easy Care A (Syntet) Å 60 C Å 40 C Å 60 C Å 40 C Å 40 C C Information i displayen F: 16 F: 17, 29 F: 18 F: 23 F: 42, 43, 44 Övriga displaymeddelanden Displayen/kontrollampo rna fungerar inte under tvättning. Programmet tar längre tid än beräknat. beroende på modell 2. Stäng luckan ordentligt; ev. har tvätt klämts fast. Öppna vattenkranen, tilloppsslangen vikt/klämd; Rengör filtret > Sidan 10; för lågt vattentryck. Rengör avloppspumpen -> Sidan 10; avloppsröret/avloppsslangen igentäppt. Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Kontakta service! Motorfel. Kontakta service! Stäng av maskinen, vänta 5 sekunder och sätt sedan på den igen. Om meddelandet återkommer kontaktar du kundservice -> Uppställnings och installationsanvisning, Sidan 7. Easy Care Plus (Syntet special) â Shirts/Business (Skjortor) u Wool U (Ylle, handtvätt) Delicate/Silk q (Fintvätt/Siden) Á Super 15' (Supersnabb 15') PowerWash 60' 7 * Programinställning för provning enligt gällande EU-standard Lite om jämförstester: Provprogrammen testar med: maxlast, tillvalet v (Intensiv), maximalt centrifugeringsvarvtal. Som kortprogram för kulörtvätt kan du använda programmet Easy Care A (Syntet) 40ºC utan tillvalet v (Intensiv) samt välja maximalt centrifugeringsvarvtal. ** Värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på vattentrycket, vattnets hårdhetsgrad, temperatur på inkommande vatten, temperaturen i det rum där tvättmaskinen står uppställd, typ av tvätt och tvättmängd och hur smutsad tvätten är, vilket tvättmedel som används, variationer i nätspänningen och vilka tillval som gjorts. 8 Rester av tvättmdel finns kvar i tvätten. I läge Pause blinkar M (Start/Paus) mycket snabbt och en ljudsignal hörs. - Cottons (Vit /kulörtvätt) Cottons Eco j (Vit /kulörtvätt eko) ; Outdoor Mix z Program - För hög vattennivå. Det går inte att fylla på med mera tvätt. Stäng vid behov genast luckan. - Välj Start/Pause för programmet fortsätter. Kontrollera att tvättmaskinens fötter står stadigt på underlaget > Uppställnings och installationsanvisning, Sidan 5. Har du glömt ta bort transportsäkringarna? Ta bort transport säkringarna > Uppställnings och installationsanvisning, Sidan 3. Är det strömavbrott? Är säkringen trasig? Byt till ny säkring. Om det händer upprepade gånger, kontakta service. Inget fel maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman. Inget fel skumkontrollsystemet har aktiverats ytterligare en sköljomgång läggs till. Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester som ibland lägger sig som ljusa fläckar på tvätten. Ställ in Rinse K (Sköljning) eller borsta av tvätten sedan den torkat. Bruksanvisning Tvättmaskin 9 Om felet inte går att avhjälpa med åtgärderna ovan eller om en reparation krävs: - Vrid programvredet till Off (Från) och dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren. - Stäng vattenkranen och kontakta service > Uppställnings och installationsanvisning, Sidan 7. Läs igenom denna Anvisning innan tvättmaskinen tas i bruk! Läs även informationen i den separata Installationsanvisningen. Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 8! 11 DRAFT Avsluta med följande för att förhindra att tvättmedel nästa gång du tvättar outnyttjat hamnar i avloppssystemet: Häll 1 liter vatten i tvättmedelsfacket II och kör sedan programmet b Empty (Urpumpning). - Tvättmaskin.

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 BÄSTA CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1052E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Din manual SIEMENS WP12T351FN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567307

Din manual SIEMENS WP12T351FN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567307 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WP12T351FN. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS WP12T351FN instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 321 00 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO Professional WMC64P. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO Professional WMC64P. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion

bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion bruksanvisning Cylinda Sverigetvätten N Induktion Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda Sverigetvätten N Induktion Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1184. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO WMC64P. Varning: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO WMC64P. Varning: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NL PT SV RU Innehållsförteckning 1. Anvisningar för en

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar

Läs mer

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll. Följ instruktionerna

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING VEJLEDNING EN SV DA Innehållsförteckning 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 2 2. Installationsanvisningar

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

Tvättmaskin. Bruks- och installationsanvisning

Tvättmaskin. Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin sv Bruks- och installationsanvisning Din nya tvättmaskin Du har valt en tvättmaskin med hög kvalitet. Tack vare sin innovativa teknik kännetecknas tvättmaskinen av perfekta tvättegenskaper

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om din tvättmaskin Grattis Du har valt en högklassig och modern hushållsmaskin från Siemens. Denna kombinerade tvättmaskin och torktumlare kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin,

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Tvättmaskin Bruksanvisning

Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning sv Läs handboken innan du börjar använda tvättmaskinen! Innehåll Sidor Förpackningsmaterialet och den gamla maskinen... 3 Säkerhetsanvisningar... 4 Miljöskydd/spartips... 4 Beskrivning

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV 60309-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/618021

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV 60309-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/618021 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV 60309-W. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Art. nr. H880929 2012 Bosch Home Appliances, BSH Home Appliances AB Tvätt- och torkexperten.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 838 800 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Vi gratulerar dig till att ha valt en modern hushållsapparat av mycket hög kvalitet från Siemens.Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning.

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L74959. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 5064 MopStar 60 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Din manual SAMSUNG WF-B1256V http://sv.yourpdfguides.com/dref/785801

Din manual SAMSUNG WF-B1256V http://sv.yourpdfguides.com/dref/785801 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG WF-B1256V. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG WF-B1256V instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 846 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING SV 1 SV Innehållsförteckning 1. Det nya tvättsystemet 3 2. Föreskrifter angående säkerhet och användning 4 3. Installationsanvisningar 6 4. Beskrivning av kommandon 9 5. Användning

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1020E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830734

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1020E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830734 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1020E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055

Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin PW 6055 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Torkning. Lucka. Kontroller

Torkning. Lucka. Kontroller Din nya torktumlare Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens. Kondenortumlaren med värmepump och automatisk värmeväxlarrengöring kännetecknas av snål effektförbrukning och lågt underhållsbehov

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Frånkoppling Sätt programväljaren på Från. Tvättning

Frånkoppling Sätt programväljaren på Från. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Smeg. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Alla maskiner som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE

Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE Bruksanvisning Tvättmaskin W 323 EXCLUSIVE S Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr.

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Bosch. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1432E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830781

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1432E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830781 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1432E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Vi gratulerar dig till att ha valt en modern hushållsapparat av mycket hög kvalitet från Siemens. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning.

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora SLQ WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora SLQ WP Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Siemens. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 1612 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 210

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 260 280 Innehåll Bidra till att skona miljön...

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW1455HT http://sv.yourpdfguides.com/dref/838114

Din manual HUSQVARNA QW1455HT http://sv.yourpdfguides.com/dref/838114 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Dosera rätt. Genom att inte använda fyllnadsmedel förlängs livslängden. kläder.

Dosera rätt. Genom att inte använda fyllnadsmedel förlängs livslängden. kläder. Tvätt Family White Coldwash - ren tvätt vid lägre temperaturer Family White Coldwash ger dig ren tvätt och lägre energiförbrukning. Du kan halvera den energi som går åt vid tvätt genom att sänka tvättemperaturen.

Läs mer

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER FT 384TJ INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER...3 KAPITEL-2: INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN...5 Säkerhetsvarningar... 5 Rekommendationer...6 KAPITEL-3: INSTALLATION...7 Ta bort transportsäkerhetsskruvar...7

Läs mer

Käyttöohje Bruksanvisning User Manual WF 5012D PESUKARHU 5012D PESUKARHU 6012D PESUKARHU 6014D

Käyttöohje Bruksanvisning User Manual WF 5012D PESUKARHU 5012D PESUKARHU 6012D PESUKARHU 6014D FI SE GB Käyttöohje Bruksanvisning User Manual WF 5012D PESUKARHU 5012D PESUKARHU 6012D PESUKARHU 6014D Tvättmaskin SV Tack för att du visar förtroende för oss genom att köpa denna tvättmaskin, och grattis

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1464E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830788

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1464E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830788 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1464E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WFX160SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin ASKO W6444IW. Varning: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning Tvättmaskin ASKO W6444IW. Varning: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulerar - Ni har valt en modern högkvalitativ hushållsapparat från Siemens. Tvättmaskinen utmärker sig genom sin låga vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC

Bruksanvisning. Tvättmaskin SUPERTRONIC Bruksanvisning Tvättmaskin SUPERTRONIC sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer