Din manual BOSCH WFX160SN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WFX160SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:.. Uttjänta produkter... Miljövård/Spartips Allmänna säkerhetsanvisningar.... Beskrivning av tvättmaskinen. Manöverpanelen.... Display.. Före första tvättomgången Göra i ordning tvättmaskinen.... Förberedelser, sortera tvätten och lägga i den.. Förberedelser. Sortera tvätten Och hur smutsig den är... Lägga i tvätten. Tvättmedel och andra medel Ta rätt mängd tvättmedel Så fyller du på tvättmedel och andra medel.. Program och funktioner Programvred Tangenter för tillval.. Tvätta med basinställningarna....

3 . Tvätta med personliga inställningar Snabböversikt Centrifugeringsvarvtal..... Starttid.. Barnspärr Under tvättningen. Ändra program..... Avbryta programmet När tvätten är färdig.... Ta ut tvätten Blötläggning Stärkelse..... Färgning. Avfärgning.... Demoprogram.

4 .. Rengöring och skötsel Hölje, manöverpanel och anslutningar. Tvättrumma... Tvättmedelsfack.... Avloppspumpen.... Silarna i vattenanslutningen..... Avkalkning.... Hjälp vid småfel.. Felmeddelanden.... Förbrukningsvärden.... Service Placering, anslutning och transport. Säkerhetsanvisningar..... Medföljer tvättmaskinen Mått.... Placering..... Så tar du bort transportsäkringarna... Innan transportsäkringarna tas bort Så tar du bort transportsäkringarna... Spara transportsäkringarna...

5 .. Vattenslangar och elkabel Vattenanslutning.... Elektrisk anslutning.. Transport, t.ex.vid flytt.... Sökord.... för tvättmaskinen är låg förbrukning av el, vatten och tvättmedel. Alla tvättmaskiner, som lämnar vår fabrik, genomgår en noggrann kontroll vad beträffar funktion och skick. Vår kundservice besvarar gärna frågor. Ytterligare information och ett urval av våra produkter hittar du på vår hemsida: hausgeraete.de, för service och reservdelar Läs denna bruks och installationsanvisning och all övrig information som följer med tvättmaskinen och följ råd och anvisningar i dem. Denna bruks och monteringsanvisning beskriver flera modeller. Skillnaderna markeras i texten. Spara all information för senare bruk eller till den som ev. övertar tvättmaskinen efter dig. 4 Förpackningsmaterialet och uttjänta produkter Förpackningsmate rialet Förpackningen har skyddat din tvättmaskin på dess väg till dig. Kvävningsrisk! Låt inte barn leka med förpackningen eller delar av den. råmaterial kan återvinnas om de tas om hand på ett miljöriktigt sätt. d Livsfara! Uttjänta produkter ska göras oanvändbara. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget, kapa sladden och släng genast sladd och kontakt. Förstör låset till luckan. Förstör låset till luckan så att barn inte kan stänga in sig i maskinen. 5 Miljövård/Spartips Sparsam förbrukning av el, vatten och tvättmedel gör att denna tvättmaskin. Är skonsam mot miljön och därmed även för din hushållskassa. Förbru kningsvärden finns på sidan 51. Spartips Gör så här för att tvätta ekonomiskt och miljöriktigt: q Fyll maskinen med den rekommenderade mäng den tvätt. Rekommenderad mängd tvätt visas i displayen sedan du valt program. När tvättmängden är liten ser mängdautomatiken till att reducera förbrukningen av vatten och el. q Istället för Vittvätt 90 C ställer du in programmet Kulörtvätt 60 C Fläckar. Tvätten blir lika ren i detta 60 C program som i 90 C programmet men energiförbrukningen blir betydligt lägre i och med att tvättiden förlängs. q Hoppa över förtvätten när tvätten är lätt till normalt smutsad. q Dosera tvättmedlet rätt i förhållande till hur smutsig tvätten är, till tvättmängden och till vattnets hårdhetsgrad. Läs noga doseringsanvisningen på tvättmedelsförpackningen. q Om tvätten efteråt ska torkas i torktumlare, ställ in centrifugeringsvarvtal som anges i bruksan visningen till torktumlaren. 6 Allmänna säkerhetsanvisningar Denna tvättmaskin är avsedd - att användas i ett hushåll, - för tvättning av textilier som tål maskintvätt, - att anslutas till kallt dricksvatten och användas med vanliga tvättmedel som finns att köpa i affärer och som är avsedda för tvättmaskiner. Låt inte barn leka i närheten av tvättmaskinen utan att någon har uppsikt över dem. Håll husdjur borta från tvättmaskinen. Stick inte in kontakten i vägguttaget/dra inte ut den med fuktiga händer. Dra alltid i själva stickkontakten och inte i sladden när du ska dra ut sladden ur vägguttaget. Ta inte på luckan med händerna när du tvättar i hög temperatur. Var försiktig när det heta tvättvattnet pumpas ut ur maskinen. Stå inte på tvättmaskinen. Luta dig inte mot luckan när den är öppen. 7 Beskrivning av tvättmaskinen Så fyller du på tvättmedel och andra medel Fack I: Tvättmedel för förtvätt och stärkelsemedel.

6 Fack II: Tvättmedel för huvudtvätt, avhärdningsmedel, blötläggningsmedel, blekmedel och fläckmedel. Fack 2: Mjuk /sköljmedel (fyll på max till undre kanten på fack 1). Så öppnar du luckan... och så stänger du den Serviceluckan 8 Manöverpanelen Tangent M För att starta tvättningen (du måste ha ställt in ett program). Programvred För att sätta på och av maskinen och för att välja program. Vredet kan vridas åt båda hållen. Programvredet går inte runt under programmet; programförloppet styrs på elektronisk väg. Tangenter för olika tillval (när så önskas, tillkommer utöver själva programmet) P: Med förtvätt e: Varsam centrifugering K: extra sköljningsomgång v: Intensivtvätt Det går bra att kombinera de olika tillvalen. Lampan ovanför resp. tangent lyser när du tryckt på en tangent. Ta bort tillvalet genom att trycka en gång till på tangenten. Lampan ska slockna. Display Visar de inställningar du valt eller vill ändra (t.ex. centrifugeringsvarvtal, starttid, barnspärr, rekommenderad tvättmängd) samt programförlopp. Tangent B För att ställa centrifugeringsvarvtal eller välja bort slutcentrifugering. Tangent W För att välja starttid (dvs. senarelägga programstarten). 9 Display Programinformation Symboler i displayen P Q Förtvätt Tvättning Information tänds när förtvätt valts tänds inte när tillvalsprogrammen Sköljning, Centrifugering eller Urpumpning valts tänds inte när tillvalsprogram men Centrifugering eller Ur pumpning valts tänds inte när maskinen kör ett program med inställningen "---" (dvs. utan slutcentrifugering) visar hur långt maskinen kommit i programmet tänds när du hällt i för mycket tvättmedel tänds när förtvätt valts tänds inte när tillvalsprogrammen Sköljning, Centrifugering eller Urpumpning valts maximalt centrifugeringsvarvtal för programmet resp. valt centrifugeringsvarvtal beräknad programlängd vald senarelagd starttid K Sköljning B Centrifugering/ Urpumpning Mätare : G Överdosering Barnspärr 6,0 kg* rekommenderad tvättmängd 1200* Centrifugerings varvtal resp. ---* utan slutcentrifugering 1:17* Programlängd ytterligare symboler som kan visas här: 1'h* Starttid -0--F02* Programslut resp. Programslut utan centrifugering eller Felmeddelanden se sidan 46 *exempel 10 Programinformation Den översta raden med symboler och mätaren därunder visar var i ett program tvättmaskinen befin ner sig. Mätaren har en ram runt om och består av ett antal segment. När du valt ett program visas symbolerna för de en skilda programavsnitten. Ramen runt mätaren blinkar för att tala om att du ska starta programmet. Efter programstart är mätaren nästan helt tom, men under programmets gång fylls den allt eftersom från vänster till höger. Symbolerna överst visar vilka programavsnitt som är kvar och q Vrid programvredet till läge Från. 13 Förberedelser, sortera tvätten och lägga i den Förberedelser Obs! Se till att inga metallföremål (som mynt, gem, säker hetsnålar, spikar eller liknande) finns kvar i tvätten ef tersom de kan skada både textilier och delar av tvätt maskinen (t.ex. tvättrumman). q Töm alla fickor. q Borsta bort sand från fickor och byxuppslag. q Dra igen blixtlås. Knäpp igen påslakan. q Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i en påse. q Följande bör duför först grundligt sådan tvätt för hand. Obs! Främmande föremål inne i tvättrumman kan förorsaka skador på tvätten. Kontrollera därför att trumman är tom innan du lägger i tvätten. q Öppna luckan. q Skaka ut plaggen och lägg dem löst i trumman. Blanda helst stora. Och små plagg eftersom centrifugeringsresultatet då blir bättre. i Lägg inte i mera tvätt än som rekommenderas. Överfylld maskin försämrar tvättresultatet och gör att tvätten skrynklas. q Stäng luckan. Kontrollera att inga plagg fastnat mellan luckan och gummimanschetten. 18 Tvättmedel och andra medel Ta rätt mängd tvättmedel d Risk för förgiftning! Förvara alltid tvättmedel och tvättmedelstillsatser så att barn inte kan nå dem. Mängden tvättmedel beror på q vattnets hårdhetsgrad. Kontakta ditt lokala vatten verk för information. q tvättmängden. q hur hårt smutsad tvätten är. Läs på sidan 15 och framåt om hur du kan bedö ma det. q tillverkarens doseringsanvisningar för resp. tvätt medel. Rätt dosering avlastar miljön och ger ett gott tvättresultat. Flytande tvättmedel hälls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet. För liten mängd tvättmedel: - Kan leda till att tvätten inte blir ren eller med tiden grå och hård. - Små gråbruna fläckar kan bildas på tvätten. - Och värmeelementen kan kalkas igen. För stor mängd tvättmedel: - Miljön belastas. - Under tvättning kan skumbildningen bli för kraftig vilket gör att tvätten inte kan flyttas runt inne i tvät trumman som den borde. Detta kan leda till att tvätt och sköljresultaten blir dåliga. 19 Så fyller du på tvättmedel och andra medel Fack I Tvättmedel för förtvätt och stärkelsemedel. Fack II Tvättmedel för huvudtvätt, avhärdningsmedel, blötläggningsmedel, blekmedel och fläckmedel. Fack 2 Mjuk /sköljmedel (fyll på max till undre kanten på fack 1). i Koncentrerade och tjockflytande mjuk /sköljmedel måste först röras ut i lite vatten (detta för att förhin dra stopp i den sughävert som finns i tvättmedels facket). q Dra ut tvättmedelsfacket till stoppet. q Fyll på tvättmedel och/eller andra medel. q Skjut in tvättmedelsfacket. 20 Program och funktioner Programvred Välj bland följande program - se även den separata programöversikten. I programmen Vit /Kulörtvätt centrifugeras textilierna med maximalt centrifugeringsvarvtal. I programmen Syntet, Snabb + Mix, Fintvätt/Siden och Ylle centrifugeras med lägre varvtal detta för att tvätten ska behandlas varsammare.

7 i Programmen har optimerats för att passa till lätt smutsad tvätt. Ta mindre tvättmängd om tvätten är kraftigt nedsmutsad eller tryck på tangenten v! Basprogram Kulörtvätt 30, 40, 60 C För slitstarka textilier, t.ex. av bomull och linne. Kulörtvätt 60 C Fläckar För smutsade textilier med fläckar, t.ex. av bomull och linne. Ett program som spar energi och vatten. I och med att tvättiden förlängs i detta program för 60 C blir tvätten lika ren som i programmet för 90 C men energi och vattenförbrukningen blir mycket lägre. Vittvätt 90 C Ett program med energiintensiv bearbetning av tvätten avsett för vittvätt av bomull och linne som tål att ko kas. För att skydda avloppsledningarna blandas det heta tvättvattnet med ca. 7 liter kallt vatten innan det pum pas ut ur tvättmaskinen. Syntet 30, 40, 60 C För strykfria textilier, t.ex. av bomull, linne, syntetmate rial och blandmaterial. i Även lämpligt som Snabbprogram. 21 Snabb + Mix 30 C Ett program som optimerats i tid för att passa till lätt smutsade textilier av bomull och strykfria textilier. Oli ka typer av textilier kan tvättas tillsammans. Även lämpligt när du vill tvätta plagg innan de används för första gången. i Skilj därför vita plagg från kulörta. Tvätta därför inte nya kulörta textilier tillsammans med annan tvätt. Kort tvättid. Fintvätt/Siden 30 C För ömtåliga, tvättbara textilier, t.ex. av siden, satin, syntetmaterial och blandmaterial (t.ex. gardiner). Du kan använda fintvättprogrammet 30 ºC till siden plagg som kan tvättas för hand eller i maskin. i Vi rekommenderar att sidenplagg inte tvättas till sammans med textilier med strävare yta. Ingen centrifugering mellan sköljningarna. Ylle kallt, 30 C För textilier av ylle och ullblandning som kan tvättas för hand eller i maskin, t.ex. av kaschmir, mohair och angora. Även lämpligt för siden som tvättas för hand Tillval Sköljning Sköljning med efterföljande centrifugering avsett att skölja handtvätt eller vid stärkelsemedel. Tryck på tangenten K så sköljer maskinen en ex tra gång. Reducerat centrifugeringsvarvtal. Centrifugering Centrifugering efter ett program med inställningen "---" (dvs. utan slutcentrifugering) eller när du vill centrifugera handtvätt och själv ställa in varvtal. Tvätt vatten resp. sköljvatten pumpas ut före centrifugerin gen. Reducerat centrifugeringsvarvtal. Urpumpning Pumpar på ett skonsamt sätt för ömtålig tvätt ur det sköljvatten som finns efter ett program med inställningen "---" (dvs. utan slutcentrifugering). 23 Tangenter för tillval P För kraftigt smutsade slitstarka textilier, t.ex. av bomull eller linne. Tvättemperaturen i förtvätten är 30 ºC. I ylleprogrammet går det inte att välja till förtvätt. i Om förtvätten avbryts pumpas tvättvattnet ut och programmet fortsätter med huvudtvätt. e Skonsam centrifugering med reducerat centrifuge ringsvarvtal med efterföljande skrynkelskydd. Efter centrifugeringen ligger tvätten luftig och lös inne i tvät trumman och skrynklas mindre. Maskinen lägger till en extra sköljomgång. Programlängden förlängs i motsvarande grad. Rekommenderas: i områden med mycket mjukt vatten. K 24 v Tvättiden förlängs för intensivare tvättning av kraftigt smutsad tvätt resp. 6 kg vit /kulörtvätt. Tryck på tangenten vid följande kombinationer av tvättmängd och nedsmutsningsgrad: Tvätt mäng den 6 kg Ställ in detta program och tryck på tangenten v Kulörtvätt 30, 40, 60 ºC Kulörtvätt 60 ºC Fläckar Vittvätt 90 ºC Kulörtvätt 30, 40, 60 ºC Kulörtvätt 60 ºC Fläckar Syntet 30, 40, 60 ºC Snabb/Mix 30 ºC Fintvätt/Siden 30 ºC Ylle kallt, 30 ºC Se ytterligare information i den separata programöver sikten. Så smutsig är tvätten lätt till normalt smutsad som normalt smutsad som normalt smutsad normalt till kraftigt smutsad normalt till kraftigt smutsad med fläckar max 5 kg max 3 kg max 2 kg g normalt till kraftigt smutsad 25 Tvätta med basinställningarna De förbestämda basinställningarna är optimalt anpas sade till respektive program. Gör så här när du vill tvätta utan att göra några ändrin gar av dessa basinställningar: q Öppna vattenkranen/vattentillförseln. Exempel för programmet Syntet 40 ºC: q Vrid programvredet till önskat program (se även den separata programöversikten). q Tryck därefter in en eller flera tillvalstangenter om så önskas. Kontrollampan i resp. tangent lyser när du gjort tillvalet. 26 i I displayen blinkar ramen runt mätaren och följan de visas för det program du ställt in: - symbolerna för de olika programavsnitten, - rekommenderad tvättmängd, - maximalt centrifugeringsvarvtal, - programlängd. q Lägg i tvätten och stäng luckan. Lägg inte i mera tvätt än som rekommenderas. q Tryck på M. Programmet startar. i I displayen visas den nästan helt tomma mätaren. Den rekommenderade tvättmängden slocknar. Under programmets gång räknas programlängden ner och mätaren fylls allt eftersom. Symbolerna för de programavsnitt som är avklarade slocknar. Hur du tvättar med individuella inställningar beskrivs i det följande. 27 Tvätta med personliga inställningar Det går bra att ändra inställningarna så att de passar dina personliga behov. Här nedan finns en snabböversikt över de inställningar som går att ändra. På följande sidor beskrivs steg för steg hur ändringar görs. Snabböversikt Välj ett program med programvredet. Lägg i tvätten och stäng luckan. Centrifugeringsvarvtal Siden 29 utan centrifugering eller Starttid Siden 30 kan ställas in i steg om timmar Ändra fler inställningar eller tryck på tangenten M. Deaktivera barnspärren Siden 32 till från 28 Centrifugerings varvtal Det centrifugeringsvarvtal som visas i teckenrutan kan sänkas. Det maximala centrifugeringsvarvtal som visas i tek kenrutan beror på vilket program som ställts in.

8 q Vrid programvredet till önskat program. q Tryck därefter in en eller flera tillvalstangenter om så önskas. Exempel för programmet Syntet 40 ºC: i I displayen visas symbolen: - programinformation, - rekommenderad tvättmängd, - maximalt centrifugeringsvarvtal, t.ex. 800, - programlängd. q Lägg i tvätten och stäng luckan. q Tryck upprepade gånger på tangenten B tills öns kat centrifugeringsvarvtal, t. ex. 600, eller "---" (dvs. utan slutcentrifugering) visas i displayen. i Om du ställt in "---" (dvs. utan slutcentrifugering) blir tvätten liggande i sista sköljvattnet. Innan tvätten kan tas ut måste vattnet pumpas ut, ställ då in Urpumpning, eller maskinen få centrifugera, Centrifugering. Nu kan du antingen göra ytterligare ändringar eller q Tryck på M. Programmet startar. i Du kan när som helst ändra centrifugeringsvarvta let; tryck då upprepade gånger på tangenten B tills du ser det varvtal du önskar. Du kan ändra inställningen "---" (dvs. utan slut centrifugering) ända fram till dess att programavs nittet Sköljning startar. 29 Starttid Innan du startar ett program kan du bestämma hur många timmar starten ska senareläggas. q Vrid programvredet till önskat program. q Tryck därefter in en eller flera tillvalstangenter om så önskas. Exempel för programmet Syntet 40 ºC: i I displayen visas symbolen: - programinformation, - rekommenderad tvättmängd, - maximalt centrifugeringsvarvtal, - programlängd, 0:47 (47 minuter). q Lägg i tvätten och stäng luckan. q Tryck på tangenten W. Starttiden kan ställas i steg om timmar. Starttiden kan senareläggas maximalt 19'h. startar. Starttiden räknas ned timvis. vid behov in starttiden på nytt. - Tryck på M. Programmet startar. Lägg i tvätten och stäng luckan. q Tryck på M. Programmet startar. sekunder) tills symbolen G visas i displayen. Släpp tangenten M. slutcentrifugering). q Håll tangenten Start intryckt (ca. 4 sekunder) tills symbolen G slocknar. Vrid sedan programvredet till det nya programmet. Tryck på M. Programmet startar. slutcentrifugering)). Tryck på M. Vänta tills programmet är färdigt. q Ta vid behov bort barnspärren. q Vrid programvredet till läge Från. q Öppna luckan. q Ta ut tvätten. Ta vid behov bort barnspärren. Ta vid behov bort barnspärren. q Ställ in tillvalet Urpumpning eller Centrifugering. q Tryck på M. 35 När tillvalsprogrammet är färdigt: Vrid programvredet till läge Från. slutcentrifugering). Ta ut tvätten. Obs! Avlägsna eventuella främmande föremål (t. ex. mynt, gem) ur trumman och gummitätningen annars finns - risk för rost! q Låt luckan och tvättmedelsfacket stå öppna så att tvättmaskinen får torka på insidan. 36 Blötläggning, stärkelse och färgning Blötläggning q Tvätt som blötläggs ska ha likartade färger. q Fyll på blötläggningsmedel i fack II. Följ doserings anvisningarna på förpackningen. q Vrid programvredet till läge Kulörtvätt 30 C. q Tryck på M. Programmet startar. q Efter ca. 10 minuter vrider du programvredet till lä ge Från. Tvätten ligger nu i vattnet. q När tvätten legat i blöt så lång tid du önskar ställer du in ett program och startar det. i Använd bara lite tvättmedel till huvudtvätten. Tvätten får inte ha behandlats med mjuk /sköljmedel. q Lägg i tvätten. q Mät upp stärkelsemedel för ca. 15 liter vatten. Stärkelsemedel i pulverform löses först upp enligt anvisningarna på förpackningen. q Vrid programvredet till läge Sköljning. q Ställ in centrifugeringsvarvtal; det går även bra att ställa in "---" (dvs. utan slut centrifugering). q Tryck på M. Stärkelse 37 Så snart vattnet börjar rinna in i maskinen: q Dra ut tvättmedelsfacket ett litet stycke och q häll stärkelselösningen i fack I. q Skjut därefter in tvättmedelsfacket. Om du ställt "---" måste du efteråt ställa in program met Urpumpning. Färgning Använd bara textilfärger som är skonsamma mot mil jön och som är avsedda för användning i tvättmaskin. Obs! Det går inte att utesluta att tvätten i efterföljande tvät tomgångar kan missfärgas eftersom det kan finnas rester av färg i maskinen. q Följ anvisningarna från tillverkaren av textilfärgen. Efter färgningen: q Fyll sedan på ett halvt mått tvättmedel i fack II. q Kör maskinen utan tvätt med programmet Vitt vätt 90 C. q Torka av gummimanschetten. Obs! Avfärgningsmedel kan innehålla svavel eller klor. De kan få tvättmaskinen att rosta. Därför går maski nen inte att använda för avfärgning. Avfärgning 38 Demoprogram För demonstrationsändamål finns ett demoprogram som visar programförloppet i programmet Kulörtvätt 60 ºC med ändrade inställningar. q Starta demoprogrammet genom att hålla tangen ten M intryckt och samtidigt vrida programvredet till programmet Kulörtvätt 60 ºC. Demoslingan startar. q Avsluta programmet genom att vrida programvre det till läge Från. 39 Rengöring och skötsel d Risk för stötar! Dra alltid först ut stickkontakten ur vägguttaget el ler slå ifrån huvudströmbrytaren. Duscha aldrig tvättmaskinen med vatten. d Explosionsrisk! Använd aldrig lösningsmedel för rengöring. Hölje, manöverpanel och anslutningar Tvättrumma Vid behov: q Rengör med milt rengöringsmedel utan slipande effekt. q Torka torrt med mjuk trasa. Om det blivit rostfläckar efter kvarblivna metallföremål (sommynt gem, säkerhetsnålar, spikar): q Använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; följ noga anvisningarna på resp. förpackning. Använd aldrig stålull. 40 Tvättmedelsfack Om där finns rester av tvättmedel eller andra medel: q Dra ut tvättmedelsfacket till stoppet, q Tryck insatsen nedåt och q Dra samtidigt ut hela facket. q Dra ut insatsen uppåt. q Rengör tvättmedelsfacket och insatsen under rin nande vatten och torka dem därefter torra.

9 q Sätt tillbaka insatsen. q Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen. 41 Avloppspumpen Så tömmer du tvättmaskinen på vatten Avloppspumpen behöver rengöras när den inte helt pumpar ut tvättvattnet ur tvättmaskinen. Det kan bero på att du fått stopp i pumpen p.g.a. knappar, gem eller ludd eller textilier. (ha ett stort kärl till hands eftersom upp till 20 liter kan rinna ut) d Risk för skållskador! Låt det heta tvättvattnet svalna innan du tömmer mas kinen. Håll barn och husdjur borta från maskinen. q Vrid programvredet till läge Från. försiktig eftersom det kan finnas rester av vat ten. q Ta bort skräp och ludd. Rengör pumphuset inuti. Pumpvingarna ska kunna röra sig fritt. Rengör även pumplocket och pumphuset inuti. q Skruva tillbaka locket till pumphuset och dra åt ordentligt. q Sätt tillbaka serviceluckan och fäll upp den. Tryck på tangenten M och låt programmet gå ca. 40 sekunder. Rengör filtret under rinnande vatten. Sätt tillbaka filtret och skruva tillbaka slangen. Stäng vattenkranen/vattentillförseln till maskinen. 44 Avkalkning Obs! Avkalkningsmedel innehåller syror som kan angripa delar av tvättmaskinen och missfärga tvätten. Vid rätt tvättmedelsdosering behöver tvättmaskinen inte avkalkas. Om det ändå skulle bli nödvändigt att avkalka tvättmaskinen, följ då de anvisningar som följer med avkalkningsmedlet. 45 Hjälp vid småfel Om maskinen måste repareras eller om du inte själv kan klara av felet med hjälp av tabellen nedan, gör då så här q Vrid programvredet till läge Från. q Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren. q Stäng vattenkranen/vattentillförseln till maskinen. q Kontakta service, se sidan 52. d Risk för stötar! Reparationer får endast utföras av service eller aukto riserad servicetekniker. Felmeddelanden Info i displayen och ev. Eventuell orsak hörs även en ljudsignal F01 Luckan är inte ordentligt stängd. Åtgärd Kontrollera att inget plagg fastnat i luckan; Stäng luckan. Öppna vattenkranen/vattentillförseln. F02 Du har inte öppnat vattenkranen/vattentillförseln till maskinen. Tilloppsslangen vikt eller ihopklämd. Det är stopp i filtret i vattenanslutningen. För lågt vattentryck. Öka trycket. Rengör filtret, se sidan 44. Öka trycket. Rengör avloppspumpen, se sidan 42; Rengör avloppsrör och/eller avloppsslang. F04 Skräp i avloppspumpen; Stopp i avloppsrör och/eller avloppsslang. 46 Fel Det går inte att öppna luckan. Orsak Det finns fortfarande vatten i tvättmaskinen eftersom du ställt in "---" (dvs. utan slutcentrifugering). Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Vått eller ihopklumpat tvättmedel. Åtgärd Vrid programvredet till läge Urpumpning eller Centrifugering. Vänta 2 minuter Rengör och torka tvättmedelsfacket, se sidan 41. Flytande tvättmedel ska hällas i doseringshjälpmedlet. Det finns rester av tvättmedel i tvättmedelsfacket. Du har använt tvättmedelstabletter som inte löst upp sig. Det luktar inne i tvättmaskinen. Kontrollamporna p p på manöverpanelen llyser ö l inte. Tryck sönder tabletterna innan du häller dem i fack II. Du har oftast tvättat i låg temperatur Kör programmet Vittvätt 90 ºC utan och/eller med flytande tvättmedel. tvätt i tvättmaskinen. Häll tvättmedel i tvättmedelsfacket. Säkringen trasig. g g Byt till ny säkring. Kontakta service om säkringen genast går igen. Strömavbrott. När strömmen är tillbaka kommer det program du ställt in att fortsätta. Om du vill ta ut tvätten måste maskinen först tömmas på vatten, se Avloppspumpen på sidan 42 och framåt. Kontrollera att inget plagg kläms i luckan. Stäng luckan ordentligt (det hörs när den fastnar). Stickkontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget. Det program du valt startar inte. Luckan är inte ordentligt stängd. Det program du valt startar inte. Du har inte tryckt på tangenten M. Tryck på M. 47 Fel Orsak Åtgärd Öppna vattenkranen/vattentillförseln. Vattnet rinner inte till eller Du har inte öppnat så spolas tvättmedlet inte vattenkranen/vattentillförseln till maskinen. in. Tilloppsslangen vikt eller ihopklämd. Det är stopp i filtret i vattenanslutningen. Tvättmedlet i fack I spolas inte in. Du ser inget vatten i trumman under tvättning. Tvättvattnet pumpas inte ut helt och hållet. Du har ställt in ett program utan förtvätt. Rengör filtret, se sidan 44 och framåt. Ställ in ett program med förtvätt. Detta är inget fel. Detta är inget fel utan beror på att vattnet befinner sig så långt ner i trumman att du inte kan se det. Skräp i avloppspumpen. Rengör avloppspumpen, se sidan 42 och framåt. Du har tvättat textilier som luddat av Rengör avloppsrör och/eller sig mycket. Stopp i avloppsrör eller avloppsslang. avloppsslang. Vatten rinner ut under maskinen. ki Skum tränger ut ur tvättmedelsfacket. Symbolen : visas vid programslut. Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad. Otät slangkoppling vid kranen. Avloppsslangen är otät. Du har hällt i för mycket tvättmedel eller du har använt tvättmedel som inte är avsett för tvättmaskiner. Skruva åt ordentligt. Byt till ny avloppsslang. Blanda 1 msk mjukmedel med ½ liter vatten och häll det i fack II. Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång resp. använd ett tvättmedel avsett för tvättmaskiner. Tvätta alltid stora och små plagg tillsammans. Stora plagg har rullat ihop sig istället för att fördela sig jämnt över trumman. Av säkerhetsskäl hindras då maskinen automatiskt från att centrifugera med högt varvtal. Centrifugeringsresultatet blev inte bra. Du har tryckt på tangenten e och därför har centrifugeringsvarvtalet reducerats, se sidan 24. Du har ställt in programmet Sköljning eller Centrifugering och därför har centrifugeringsvarvtalet reducerats, se sidan Fel Maskinen centrifugerar flera gånger. Orsak Åtgärd Detta är inget fel.

10 Maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman. Om mycket kallt vatten måste värmas upp så kan tiden förlängas. Programmet tar längre tid Detta är inget fel. Maskinens system för att beräkna än normalt. obalansen försöker få ordning på obalansen genom att upprepade gånger fördela tvätten inne i trumman. Det system som övervakar skumbildningen har märkt att det bildats för mycket skum. Därför sköljer maskinen en gång till. Tvättresultatet blev inte bra. Den tvätt du lade i tvättrumman var smutsigare än du trodde eller så har du lagt in större tvättmängd än den som rekommenderades. För liten mängd tvättmedel. Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång. Ställ in passande program och tryck på tangenten v eller ta bort några plagg så att tvättmängden blir mindre. Följ tvättmedelstillverkarens doseringsanvisningar. Rester av tvättmedel finns Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller Ställ genast in läge Sköljning kvar i tvätten. olösliga rester som ibland lägger sig eller som ljusa fläckar på tvätten. torka tvätten och borsta den. Grå rester finns kvar i tvätten. Tvätten har fläckar från salva, fett eller olja. Öka doseringen av tvättmedel nästa gång och ställ in högsta tillåtna temperatur för den typ av textilier som ska tvättas. Programlängden ändras under programmet Detta är inget fel. Läs om detta i avsnittet Display, Programlängd på sidan 12 och framåt. Programlängden har blivit Detta är inget fel. kortare Vid små tvättmängder kan tvättiden bli ca. 30 minuter kortare beroende på valt program. 49 Fel Orsak Åtgärd Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång. Programmet har förlängts Pga. att tvättmedlet överdoserats har det bildats för mycket skum. Maskinen har sköljt och centrifugerat en extra gång för att sköljresultatet ska bli bra. Symbolen : visas vid programslut. Vid kraftig obalans under centrifugering kan programmet förlängas ca. 10 minuter när maskinen upprepade gånger fördelar tvätten inuti trumman. Om mycket kallt vatten måste värmas upp kan programmet bli ända upp till 20 minuter längre. En ljudsignal hörs Du har ställt in så att en ljudsignal hörs när du sätter på resp. stänger av tangenter. Om mycket kallt vatten måste värmas upp så kan tiden förlängas. Så här stänger du av ljudsignalen: Tryck på tangenten M och vrid programvredet till läge Kulörtvätt 30 ºC. Håll tangenten M intryckt tills ljudsignalen hörs. Därmed har du stängt av ljudsignalen. Gör så här för att stänga av eller ändra volymen på ljudsignalen: Håll tangenten v intryckt tills ljudsignalen hörs och volymen på ljudsignalen ändras. Släpp tangenten när volymen är den önskade. Därmed har vald inställning lagrats. Ljudsignalen som visar var tvättmaskinen befinner sig i ett program är påslagen. Om felet uppträder igen, kontakta service, se si dan Förbrukningsvärden Normalt program Tillval Tvätt mängd äd 6 kg 5 kg 6 kg 6 kg Förbrukningsvärden ** El 0,65 kwh 0,95 kwh 1,02 kwh 2,1 kwh Vatten 60 l 60 l 46 l 67 l Program längd 2:10 h 1:17 h 2:10 h 2:10 h Kulörtvätt 40 C Kulörtvätt 60 C Kulörtvätt 60 C Fläckar Vittvätt 90 C (det heta tvättvattnet blandas med ca. 7 liter kallt vatten innan det pumpas ut ur maskinen) Syntet 40 C Syntet 40 C (även lämpligt som Snabbprogram) Fintvätt/Siden 30 C Ylle 30 C * v* - v* v v* - 3 kg 3 kg 0,5 kwh 0,5 kwh 50 l 38 l 1:18 h 0:47 h - 2 kg 2 kg 0,3 kwh 0,2 kwh 42 l 35 l 0:35 h 0:50 h v* Programinställning med alternativet som förebild. v för kontroll enligt resp. med EN och IEC ** Förbrukningsvärdena varierar beroende på vattentrycket, vattnets hårdhetsgrad, temperatur på inkommande vatten, temperaturen i det rum där maskinen står uppställd, typ av tvätt, tvättmängd, hur smutsig tvätten är, vilket tvättmedel som används, variationer i nätspänningen och vilka tillval som gjorts. 51 Service Läs först under "Råd vid fel" (se sidan 46 och följande) innan du tar kontakt med en serviceverkstad. Om du tillkallar reparatör för rådgivning vid handha vandeproblem och enklare fel får du själv betala för det arbetet, även om det infaller under reklamationsti den. Se bifogad förteckning för telefonnumret till närmaste service. Service behöver uppgifterna om modell (E Nr.) och tillverkningsnummer (FD) för just din tvättma skin. Typskylt Anteckna därför uppgifterna från maskinens typskylt. En typskylt sitter på luckans insida, ytterligare en typs kylt finns på baksidan av tvättmaskinen i ett fält med en tjock ram runt om. E Nr. FD Modell Tillverkningsnummer Fyll i uppgifterna här redan nu så slipper du leta efter dem den dag du ev. behöver dem. Genom att fylla i dem redan nu slipper du leta efter dem den dag du ev. behöver dem. Du kan därigenom spara pengar för extra resor som service annars kan tvingas göra. 52 Placering, anslutning och transport Säkerhetsanvisnin gar d Risk för skador! Tvättmaskinen är tung. Var försiktig när maskinen ska lyftas/flyttas så att du inte skadar dig. Obs! Slangar som frusit kan gå sönder. Frostrisk föreligger i ouppvärmda utrymmen. Tänk på att fuktig och salt haltig miljö kan påverka produkten negativt. Kontrollera maskinen innan den tas i bruk på nytt. Lyft aldrig maskinen i utskjutande delar (t.ex. luckan) eftersom maskinen då kan skadas. Använd gärna handskar för att skydda dig. Följ noga våra anvisningar, varningar och allmänna anvisningar för placering och anslutning, eventuella lokala föreskrifter från vatten och elverk, fastighetsä gare samt försäkringsvillkor. 53 Medföljer tvättmaskinen I tvättrumman finns: - tilloppsslang för vatten.

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer