Manual för tvättmaskin TM167, TM148

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för tvättmaskin TM167, TM148"

Transkript

1 Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Vitvaror med 5 års garanti

2 INNEHÅLL Avsnitt 1: Före användning Säkerhetsföreskrifter... 3 Rekommendationer... 3 Avsnitt : Installation Borttagning av transportskruvar... 3 Inställning av benen... 4 Elanslutning... 4 Anslutning av vattenförsörjning... 4 Anslutning till avlopp... 4 Avsnitt 3: Kontrollpanelen Start/ Paus knappen... 5 Indikationslampa för olika funktioner... 5 Funktionsknappar... 5 Centrifugeringshastighet... 6 Programvalsknappen... 6 Avsnitt 4: Tvätta Innan du börjar tvätta... 7 Sätta igång maskinen... 8 Avsnitt 5: Skötsel och rengöring Vatteninsläppsfilter... 9 Pumpfiltret...9 Tvättmedelsfacket Sughäverten Maskinens ytterhölje Tvättmaskinstrumman Borttagning av kalk Avsnitt 6: Avhjälpa småfel Fel, trolig orsak och hur felet kan rättas till Avsnitt 7: Automatiskt felsökningssystem Tips för att få bort olika typer av fläckar Avsnitt 8: Programfunktioner Översikt och förklaring till programsymbolerna Avsnitt 9: Praktisk information Tips för att få bort olika typer av fläckar Avsnitt 10: Internationella tvättsymboler Översikt och förklaring till internationellt vedertagna tvättsymboler... 16

3 AVSNITT 1: FÖRE ANVÄNDNING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Använd inte flera uttag eller skarvsladdar. Om sladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller en verkstad för att undvika olyckor. Dra aldrig ur kontakten ur uttaget genom att hålla i sladden. Håll alltid i själva kontakten. Handskas inte med maskinens elektriska system och rör aldrig maskinen med våta händer eller fötter. Öppna aldrig tvättmedelsfacket medan maskinen körs. Öppna aldrig luckan med våld medan maskinen körs. Eftersom maskinen och vattnet kan bli väldigt varm under körning bör du aldrig röra vid vattenslangen under tömningen. Om någonting skulle gå fel, koppla då först ur maskinen och stäng av vattnet. Försök inte reparera skadan själv, utan kontakta istället OSBY Vitvaror. Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Låt inte barn leka med tvättmaskinen, håll även husdjur borta från maskinen. Tvättmaskinen får endast hanteras av vuxna som tagit del av informationen i denna handbok. Tvättmaskinen är till för användning inomhus. Garantin gäller inte om den används på annat sätt. Maskinen får inte placeras på en matta, då ventilationen på undersidan då kan blockeras. REKOMMENDATIONER Lägg i vättmedlet eller mjukmedel precis innan maskinen ska köras och stäng därefter facket. Förtvätt rekommenderas endast om kläderna är mycket smutsiga. Överskrid inte gränsen för hur mycket tvätt som får köras samtidigt. Om du inte tänkt använda maskinen på ett tag; koppla ur maskinen, stäng av vattnet och lämna luckan öppen så att insidan på maskinen hinner torka och otrevlig lukt förhindras. Som resultat av leverans- och kvalitetskontrollen där alla maskiner provkörs, kan det vara så att en liten mängd vatten finns kvar inuti maskinen. AVSNITT : INSTALLATION Du måste läsa och studera följande innan användning av maskinen påbörjas. BORTTAGNING AV TRANSPORTSKRUVAR Transportskruvarna som sitter på baksidan av maskinen måste tas bort innan användningen påbörjas. Lossa på skruvarna genom att vrida motsols. (Bild 1) Dra ut dem. (Bild ) I hålen som blir kvar efter att skruvarna tagit borts ska pluggarna i plast sättas in. Dessa finns i påsen med tillbehör. (Bild 3) Bild 1 Bild 3 Bild 3

4 JUSTERING AV BENEN Placera inte tvättmaskinen på mattor eller liknande ytor. För att maskinen ska fungera med minsta möjliga vibration och ljud ska den installeras på ett plant, torrt och stabilt golv. Med benen på tvättmaskinen kan du ställa in så maskinen står helt i våg. Använd ett vattenpass. Notera: Maskinen får aldrig luta framåt. Först, lossa på justeringsmuttern i plast. Justera genom att skruva benen uppåt eller nedåt. Efter att ha ställt in maskinen i våg, dra åt justeringsmuttern genom att skruva den uppåt. Ställ aldrig kartonger, träbitar eller liknande material under tvättmaskinen för att jämna ut golvet. ELANSLUTNING Tvättmaskinen fungerar med 0-40V, 50Hz. Tvättmaskinens kontakt ska sättas in i ett jordat uttag som lätt kan nås. Den jordade nätverkskabeln som sitter fast på tvättmaskinen skall alltid användas. Denna kontakt måste pluggas in i ett jordat uttag med 10 ampere. Om du inte har ett sådant uttag eller säkring i ditt hus ska du se till att de installeras av en elektriker. Om kabeln ska klippas och kopplas direkt i en väggdosa ska detta också göras av en elektriker. OSBY Vitvarors garanti gäller inte om kabeln klipps av eller pluggats in i ett ojordat system av någon annan än en behörig elektriker. VATTENANSLUTNING OSBY tvättmaskiner skall alltid anslutas till kallvatten. För att förhindra läckage finns packningar medskickade. Sätt på denna packning på vattenslangen mot krananslutningen. Anslut den slangen till vatteninsläppsventilen. Dra åt de lösa delarna i plast. Ring en rörmokare om du är osäker. Vattentryck ska vara mellan 0,1-1 MPa för att din maskin att fungera mest effektivt. (0,1 MPa vattentryck betyder att det rinner mer än 8 liter ur kranen på 1 minut). Efter att anslutningen är gjord bör du checka att ingenting läcker genom att sätta på kranen för fullt. Försäkra dig om att vatteninsläppsslangarna inte är vikta, eller på något sätt har skadats. Montera vatteninsläppsslangen till en 3/4 tums anpassad kran. ANSLUTNING TILL AVLOPP Försäkra dig om att avloppsslangen inte är vikt, snurrad eller skadad. Avloppsslangen ska hängas direkt till till en avloppstratt på väggen alternativt anslutas till ett tvättställsrör med minst 40 mm diameter. Skulle maskinen sluta tömma vatten kan det bero på stopp i tvättställsröret eller i vattenlåset. Ta för vana att göra rent vattenlåset med jämna mellanrum. Avloppstratten ska monteras på en höjd mellan 60 och 100 cm från golvet. Avloppsslangen får aldrig förlängas. 4

5 1. Tvättmedelsfack. Start/ Paus lampa 3. Indikationslampa för olika funktioner 4. Val av centrifugeringshastighet 5. Program redo lampa 6. Programvalsknapp 7. Start/ Paus knapp 8. Funktionsknapp 9. Program klart lampa AVSNITT 3: KONTROLLPANEL OSBY tvättmaskiner har knappar som är beröringskänsliga. För att aktivera en funktion ska du bara trycka lätt på knappen. START/PAUS KNAPPEN Används för att sätta igång ett valt program eller för att pausa maskinen medan den körs. OBS: Programvalsknappen måste vara inställd på 0 (AV) innan ett program väljs eller innan ett pågående program ändras. INDIKATIONSLAMPA FÖR OLIKA FUNKTIONER: När Start/ Paus knappen trycks in eller någon annan funktionsknapp trycks in lyser motsvarande lampa. Lampan stängs av när funktionsknappen eller start/ paus knappen trycks in en gång till eller när funktionen som aktiverades är slutförd. Indikationslampan används också för felsökning. Detta beskrivs i avsnitt 8. FUNKTIONSKNAPPAR Sköljstopp Denna funktion rekommenderas när kläderna inte kan tas ut direkt efter tvättningen. Denna funktion förhindrar att kläderna blir skrynkliga, då det sista vattnet i maskinen inte pumpas ut. För att programmet ska fortsätta efter Start/ Paus, tryck Start/ Paus en gång till. Om du inte vill att dina kläder av känsligt material ska centrifugeras, eller om du vill att de ska centrifugeras försiktigt, ska du ställa in programvalsknappen på 0 (AV). Ställ sedan in programvalsknappen på ett tömnings eller ett centrifugeringsprogram och tryck på Start/ Paus knappen. Om programmet du valt är ett tömningsprogram kommer maskinen tömma vattnet inuti. Om du valt ett centrifugeringsprogram kommer maskinen att centrifugera och sedan stänga av programmet. Extra sköljning Du kan få kläderna sköljda en extra gång i alla program genom att använda denna funktion. Lättstruket Genom denna funktion kommer kläderna att vara mindre skrynkliga när de är färdigtvättade. 5

6 CENTRIFUGERINGSHASTIGHET Med centrifugeringshastighetsknappen kan du justera varvantalen. Justeringsmöjligheterna är mellan 0 (ingen centrifugering) och den maximala centrifugeringshastigheten för din maskin. VIKTIGT: Välj ett lågt och väl anpassat varvantal för dina kläder av känsligt material. Bomull SPECIAL- PROGRAM SYNTET ull/känsligt PROGRAMVALSKNAPPEN Med programvalsknappen väljer du programmet som du önskar tvätta dina kläder med. Du kan ställa in programvalet genom att vrida knappen i båda riktingar. Kontrollera att justeringstecknet är inställt precis på det program du önskar. Vrider du programvalsknappen till 0 (AV) medan programmet körs, stannar maskinen och programmet förblir ofullständigt. 6

7 AVSNITT 4: TVÄTTA Stoppa in maskinens kontakt i eluttaget Sätt på vattnet i kranen Första gången maskinen körs: Det kan finnas vatten kvar i maskinen efter att fabriken genomfört en funktionstest. Det rekommenderas därför att första gången tvättmaskinen körs, ska den köras utan tvätt. Häll då ett halvt mått vanligt tvättmedel i fack i tvättmedelslådan och välj program Bomull 90 alternativt 95 grader beroende av modell. INNAN DU BÖRJAR TVÄTTA Sortera tvätten: Sortera tvätten efter material (bomull, syntet, fintvätt, ull, etc), tvättemperatur och smutsighetsgrad Tvätta aldrig ljusa och färgade kläder samtidigt Tvätta nya kläder separat då de kan fälla, gärna ut och in första gången Försäkra dig om att inga metallföremål finns kvar i fickor eller dylikt Dra alltid upp blixtlås och knäpp knappar Ta bort metall- eller plastkrokar på till exempel gardiner och dylikt, och placera dem i en tvättpåse Vänd ut- och- in på byxor, t-shirts och tröjor Tvätta mindre klädesplagg som sockar, trosor och halsdukar i en tvättpåse Tvättsymboler Upp till 40 grader Upp till 60 grader Upp till 90 grader Tvätta inte i maskin Placering av kläderna i maskinen Öppna luckan Sprid ut kläderna i maskinen Lägg in plaggen var för sig Kontrollera att inget plagg fastnat och klämts när du stänger luckan Stäng luckan ordentligt, annars startar inte maskinen Hälla i tvättmedel Hur mycket tvättmedel som ska hällas i beror på följande: Kvantiteten beror på smutsighetsgraden på kläderna, överdosera inte. Det behövs aldrig mer än ca: 0,5 dl tvättmedel. Om kläderna bara är lite smutsiga behövs ingen förtvätt. Fyll bara på lite tvättmedel i fack i tvättmedelsfacket, eller ännu hellre; direkt i en s.k. tvättboll i trumman. Ska du tvätta mycket smutsiga kläder ska du välja ett program med förtvätt, och hälla ¼ av det tvättmedel du tänkt använda i fack 1 i tvättmedelsfacket alternativt då i en tvättboll i maskinen. Använd tvättmedel som är till för automatiska tvättmaskiner. Hur mycket tvättmedel som ska användas är då skrivet på förpackningen. Ju hårdare vatten, desto mer tvättmedel behövs. Överdosera dock aldrig. Häll i mjukmedlet i mjukmedelssektionen i tvättmedelsfacket. Överskrid inte MAX- nivån, för då kan mjukmedlet blandas ut i tvättvattnet. Mjukgörare med hög densitet bör lösas upp lite med vatten innan de hälls i lådan. Flytande tvättmedel kan användas i alla program utan förtvätt. Ställ då in nivån för flytande tvättmedel i sektion i tvättmedelsfacket. 7

8 SÄTTA IGÅNG MASKINEN Välja program och inställningar Välj program och tilläggsfunktioner som passar dina kläder Start/ Paus knappen Genom att trycka på denna knapp startar du programmet du valt eller pausar ett pågående program. Starta ett program Ställ in knappen på det program du önskar använda Program redo lampan lyser då Om du vill kan du ställa in en eller fler tilläggsfunktioner Starta programmet genom att trycka på Start/ Paus knappen Byta program Om du valt ett program som du nu vill avbryta Tryck in Start/ Paus knappen Vrid programvalsknappen till 0 (AV) Vrid programvalsknappen till det program du vill ha istället Program redo lampan lyser Genom att trycka på Start/ Paus startas programmet du valt Avsluta program Om du vill avsluta ett program i förtid Tryck in Start/ Paus knappen Vrid programvalsknappen till 0 (AV) Vrid programvalsknappen till ett tömnings- eller centrifugeringsprogram Program redo lampan lyser Genom att trycka på Start/ Paus startas programmet du valt Programavslutning Maskinen stannar automatiskt när programmet du valt är slut Program slut lampan kommer då lysa Vrid programvalsknappen till 0 (AV) Luckan är redo att öppnas ungefär minuter efter att programmet avslutats. Du kan nu ta ut dina kläder och du öppnar luckan genom att dra handtaget på luckan mot dig Efter att du tagit ut dina kläder ska du lämna luckan öppen så att insidan på maskinen får torka Stäng av vattnet från kranen VARNING! Om strömmen bryts under tiden att maskinen körs, kommer maskinen att fortsätta från samma läge där den var, när strömmen kommer tillbaka. Detta är dock inte skadligt för maskinen. Barnlås Barnlåset är till för att inga knappar ska tryckas in av misstag medan maskinen körs. Barnlåset aktiveras genom att man trycker på den första och den tredje knappen på manöverpanelen samtidigt i mer än 3 sekunder. När barnlåset är aktiverat blinkar LED på funktionsknapparna för att indikera detta. För att avaktivera barnlåset trycks samma knappar in i mer än 3 sekunder. Avaktiveringen indikeras genom att LED blinkar på Start/ Paus knappen. 8

9 AVSNITT 5: SKÖTSEL OCH RENGÖRING Innan något arbete påbörjas med maskinen Koppla ur maskinen genom att dra ut nätsladden, dra inte i sladden utan ta tag i kontakten Stäng av vattnet från kranen VATTENINSLÄPPSFILTER På kransidan på din maskins vatteninsläppsslang och i ändarna på vatteninsläppsventilerna finns filter som förhindrar att smuts och oönskade material kommer in med vattnet i tvättmaskinen. Om maskinen tar in för lite vatten trots att kranen är fullt öppen bör dessa filter rengöras. PUMPFILTER Pumpfiltersystemet ser till att pumpen som för ut det smutsiga vattnet håller längre. Det förhindrar att ludd kommer in i pumpen. Det rekommenderas att du rengör pumpfiltret varje månad. För att rengöra pumpfiltret ska du: Öppna luckan genom att dra i handtaget. Innan du öppnar filterskyddet ska du placera en behållare framför, för att förhindra att vatten som finns kvar i maskinen rinner ut på golvet. Lossa filterskyddet genom att vrida det moturs och släpp ut vattnet. Ta bort material som fastnat i filtret. Gör rent pumpen manuellt. Efter att du gjort rent, sätter du tillbaka filterskyddet i sitt spår och därefter skruva in det medurs. Sätt tillbaka luckan. Var uppmärksam på att om du inte sätter tillbaka filterskyddet ordentligt kommer vatten att läcka ut. VARNING! Eftersom vattnet i pumpen kan vara mycket varmt bör du vänta tills det kallnat. 9

10 TVÄTTMEDELSFACKET Rester av tvättmedlet kan fastna i tvättmedelsfacket. För att rengöra facket från dessa rester bör du dra ut den då och då. För att dra ut lådan ska du: Dra ut lådan så långt det går. (Diagram 1) Dra ut sughäverten ur facket. Tvätta tex med en gammal tandborste och mycket vatten. Se till att ingenting åker in i maskinen. När lådan torkat för du in den på samma sätt den togs ut. SUGHÄVERTEN Dra ut tvättmedelslådan. Dra ut sughäverten och gör rent resterna av mjukmedlet noggrant. Sätt tillbaka den rengjorda sughäverten och se till att den sitter ordentligt fast. MASKINENS YTTERHÖLJE Gör rent utsidan på maskinen med ljummet vatten och ett rengöringsmedel som inte är så starkt. Skölj sedan av med rent vatten och torka av med en mjuk trasa. VARNING! Om tvättmaskinen är installerad på ett ställe där temperaturen kan falla under 0 grader, bör du göra följande när den inte är i bruk: Elanslut maskinen. Stäng av kranen och dra ur vatteninsläppsslangen/ slangarna. Placera ändarna av vattentömningsslangen och vatteninsläppsslangen i en hink på golvet. Ställ in programknappen på tömningsprogrammet. Program redo lampan lyser. Starta programmet genom att trycka på Start/ Paus. Koppla ur maskinen när programmet avslutats ( program slut lampan lyser). När denna process genomförs så töms maskinen på det sista vattnet och på så sätt förhindras det att is uppstår inuti. När du ska använda maskinen igen ska du försäkra dig om att temperaturen är över 0 grader. TVÄTTMASKINSTRUMMAN Se till att inga metallföremål så som mynt, spik, nålar etc lämnas kvar i maskinen, då dessa föremål orsakar rostfläckar inne i trumman. För att få bort dessa fläckar ska du använda rengöringsprodukter utan klor, och följa säkerhetsföreskrifterna på produkten. Använd endast mjuka rengöringsföremål. BORTTAGNING AV KALK Om du använder den rekommenderade mängden tvättmedel kommer du inte behöva kalkrengöra. Om du ändå vill kalkrengöra ska du använda vanliga kalkborttagningsprodukter och läsa säkerhetsföreskrifterna väl. 10

11 AVSNITT 6: AVHJÄLPA SMÅFEL Alla reparationer skall utföras av OSBY Vitvaror eller av de auktoriserad personal. När reparation är nödvändig och felet inte kan avhjälpas med hjälp av informationen nedan ska du: Koppla ur maskinen. Stänga av kranen. Felanmäl till OSBY Vitvaror, tel eller maila till: FEL TROLIG ORSAK HUR FELET RÄTTAS TILL Din maskin startar inte Maskinen tar inte in vatten Maskinen tömmer inte vatten Maskinen vibrerar (*) Se avsnitt 5: Skötsel och rengöring (**) Se avsnitt : Installation Den är inte inkopplad. Det är fel på säkringen. Strömmen är av. Start/ Paus knappen har inte tryckts in. Programvalsknappen är inställd på 0 (AV). Luckan är inte ordentligt stängd. Kranen är inte på. Vatteninsläppsslangen kan vara vriden eller ha ett veck. Det sitter något i vatteninsläppsslangen. Det sitter något i vatteninsläppsventilen. Luckan är inte ordentligt stängd. Slangen ligger på golvet eller är felaktigt upphängd. Tömningsslangen är vriden eller blockerad. Det sitter något i pumpfiltret. Kläderna har snurrat/klumpat ihop sig i maskinen. Benen på maskinen är inte rätt injusterade. Transportskruvarna är inte borttagna. Sätt i kontakten. Byt säkring. Sätt på strömmen. Tryck på Start/ Paus knappen. Ställ in programknappen på önskat program. Stäng luckan ordentligt. Ett tydligt klick ska höras. Sätt på kranen. Rätta till vatteninsläppsslangen. Rengör filtret till vatteninsläppsslangen (*). Rengör ventilfiltret (*). Stäng luckan ordentligt. Ett tydligt klick ska höras. Häng upp slangen enligt anvisning. Fyll på ett par liter vatten innan start. Rätta till tömningsslangen. Rengör pumpfiltret (*). Sprid ut kläderna i maskinen. Justera fötterna (**). Ta bort transportskruvarna (**). 11

12 FEL TROLIG ORSAK HUR FELET RÄTTAS TILL Maskinen vibrerar Skum i tvättmedelslådan Tvättresultatet är dåligt. Vattnet töms ur maskinen så snart det fylls på. Inget vatten syns i trumman under tvättning. Det är rester av tvättmedel på kläderna. Det är grå fläckar på kläderna. Maskinen centrifugerar inte, eller tar väldigt lång tid på sig innan den börjar centrifugera. (**) Se avsnitt : Installation Det är en för liten andel kläder i maskinen. Det är för mycket kläder i maskinen eller så är kläderna inte placerade ordentligt i maskinen. Maskinen står mot en vägg eller ett annat objekt. Överdosering av tvättmedel. Fel sorts tvättmedel har använts. Tvätten är för smutsig för det program du valt. Maxgränsen för kvantiteten har överskridits. Vattnet kan vara hårt. Avloppsslangen är i ett för lågt läge i förhållande till maskinen. Det är inget fel. Vattnet är i den nedre delen av trumman. Överdosering av tvättmedel eller tvättmedel av sämre kvalitet. Tvättmedel som inte lösts upp lämnar vita märken på kläderna. Dessa fläckar kan ha orsakats av olja, kräm, eller salva. Inget fel. Hur lång tid det tar beror på hur tvätten är fördelad. Detta hindrar inte att maskinen körs. Överskrid inte maxgränsen och sprid om möjligt ut kläderna i maskinen. Se till att maskinen inte står mot en vägg eller lutar mot något. Tryck på Start/ Paus knappen. Spä ut en matsked mjukmedel i en halv liter vatten och hälla blandningen i tvättmedelsfacket. Tryck på Start/ Paus knappen igen efter 5-10 minuter. Tänk på att inte överdosera igen. Använd bara tvättmedel som är till för automatiska maskiner. Använd ett bättre anpassat program se (Tabell 1). Stoppa in mindre tvätt. Se anvisningarna gällandes tvättmedel och hårt vatten. Placera slangen i passande höjd (**). Ingen åtgärd nödvändig. Ställ in maskinen på Sköljning och skölj en extra gång, eller ta bort fläckarna med en borste. Dosera mindre till nästa gång. Kör ett tomt 95 o program. Använd i nästa tvättomgång för dessa kläder den maximala mängd tvättmedel som tillåts. Maskinen försöker själv att fördela tvätten för bästa viktfördelning och när detta är gjort startar centrifugeringen. 1

13 AVSNITT 7: AUTOMATISKT FELSÖKNINGSSYSTEM Din OSBY tvättmaskin är utrustad med ett system som varnar dig om fel skulle uppstå samt kontrollerar sig självt under hela tvättprocessen. FELKOD FELINDIKATOR TROLIGT FEL ATT GÖRA Err 1. Start/ Paus knappens lampa blinkar. Luckan är inte ordentligt stängd. Stäng luckan ordentligt så ett klick hörs. Om problemet kvarstår ska du koppla ur maskinen och kontakta OSBY Vitvaror. Err. Program redo lampan blinkar. Vattennivån i maskinen är för låg. Något har hänt med vattentillförseln. Vrid på kranen för fullt. Om problemet då heller inte avhjälps kommer maskinen stanna automatiskt efter en stund. Koppla ut maskinen, stäng av kranen och hör av dig till OSBY Vitvaror. Err 3. Start/ Paus knappens lampa och program redo lampan blinkar. Något har fastnat i pumpfiltret eller pumpen, alternativt så har pumpen gått sönder. Rengör pumpfiltret(*). Om problemet kvarstår ska du vända dig till OSBY Vitvaror. Err 5. Start/ Paus knappens lampa och program klart lampan blinkar. Värmaren eller värmesensorn i din maskin har gått sönder. Stäng av maskinen och koppla ur den. Stäng av kranen och kontakta OSBY Vitvaror. Err 6. Program klart lampan och program slut lampan blinkar. Motorn har gått sönder. Stäng av maskinen och koppla ur den. Stäng av kranen och vänd dig till OSBY Vitvaror. Err 7. Start/ Paus lampan, program klart lampan, program slut lampan lyser alla konstant. Konfigurationsfel. Stäng av maskinen och koppla ur den. Stäng av kranen och vänd dig till OSBY Vitvaror. Err 8. Start/ Paus lampan, program redo lampan, program klart lampan blinkar. Motorn har gått sönder. Stäng av maskinen och koppla ur den. Stäng av kranen och vänd dig till OSBY Vitvaror. Err 9. Program Redo lampan och program klart lampan lyser konstant. Nätspänningen är för hög eller för låg. Om nätspänningen är lägre än 150V eller högre än 60V kommer maskinen automatiskt att stanna. När nätspänninger återgått till rätt värde så fortsätter maskinen att arbeta. (*) Se avsnitt : Installation 13

14 AVSNITT 8: PROGRAMFUNKTIONER PROGRAM TVÄTTM. FACK MAX TORR TVÄTT (kg)* TYP AV TVÄTT FÖRKLARINGAR BOMULL 95 o 7 Detta program kan med fördel köras emellanåt för att eliminera uppkomsten av bakterietillväxt. Mycket smutsiga värmetåliga material av bomull och linne. SMUTSIG 60 o (med förtvätt) 1+ 7 Mycket smutsiga värmetåliga material av bomull och linne. BOMULL 60 o BOMULL 40 o DAGLIG 40 o Smutsiga värmetåliga material som bomull av linne. Bästa möjliga tvättresultat till låg energiförbrukning. Kulörtvätt med textilier av bomull och linne. Normal kulörtvätt med textilier av bomull och linne. Underkläder, lakan och sängkläder, bomull, handukar. Jeans och T-shirts. HYGIEN 30 o 4 Program speciellt utformat för att eliminera bakterier vid en temperatur på 30 o. Lämpligt för lätt smutsad kulörtvätt av linne, bomull och barnkläder. BOMULL KALL 7 Lätt smutsad linne-, bomull- och kulörtvätt. SYNTET 60 o SYNTET 40 o SYNTET KALL 3,5 3,5 3,5 Sportkläder Smutsiga fintextilier av syntet eller blandat material. Lätt smutsiga fintextilier av syntet eller blandat material som tvättas utan att kranvattnet värms upp. Alla sportkläder. Nylonstrumpor och blusar av syntet och viskosmaterial. GARDINTVÄTT,5 Tyll och gardiner som fintvätt. Tyll, gardiner, akryl. HANDTVÄTT 30 o,5 Lätt smutsiga kläder endast avsedda för handtvätt. All typ av handtvätt. FINTVÄTT KALLT ULL KALLT ANTI-ALLERGI ECO 40 o MIX 30 o SNABB 60 o /60 min SUPERKORT 1 min SKÖLJNING CENTRIFUGERING VARSAM CENTRIF. TÖMNING.,5,5 3,5 7 3,5 4 Lätt smutsiga färgade textilier av bomull, syntet, eller blandat syntetmaterial som fintvätt. Knappt smutsiga ulltextilier som både kan handtvättas och maskintvättas, tvättas med kallvatten. Barnkläder och känsliga kläder för allergiker. Extra sköljningar, mer vatten och extra centrifugering. Ekonomiprogram för normalt smutsad kulörtvätt. Lätt smutsad kulörtvätt. Med 60 grader tvättar detta program tvätten på endast 60 minuter. För textilier av bomull och linne. TvättUppfräschningsprogram för lätt smutsad tvätt. Tar endast 1 minuter. OBS: Använd betydligt mindre tvättmedel och sköljmedel än normalt. Silkblandningar, skjortor, blusar, polyester, polyamid. All ulltvätt. Känslig tvätt. Underkläder, tröjor, strumpor, T-shirts, och handukar av bomull. Jeans. När du vill att dina kläder ska sköljas en extra gång kan du välja detta program. För alla slags textilier. När du vill att dina kläder ska centrifugeras en extra gång kan du välja detta program. För alla slags textilier. När du vill att dina kläder ska centrifugeras en extra gång kan du välja detta program. För känsliga textilier. Detta program används om du vill att det kvarstående vattnet efter en tvättning ska tömmas (de program där vattnet efter sista sköljningen blir kvar) eller om du vill att vattnet ska tömmas innan programmet är slut. * Då denna manual gäller både för OSBY tvättmaskiner TM167 och TM148, skiljer max torr tvätt vikt mellan maskinerna. I det fall det avser OSBY tvättmaskin TM148 gäller samma maximala tvättvikter för alla program utom de som har 7 kilo där det istället är 8 kilo som gäller. 14

15 AVSNITT 9: Tips för att få bort olika typer av fläckar Alkoholfläckar: Fläcken ska först tvättas med kallt vatten, sedan torkas med glycerin och vatten och till sist sköljas med vatten blandat med vinäger. Skokrämsfläckar: Krämen ska försiktigt skrapas bort, sedan ska fläcken gnidas med tvättmedel och till sist ska plagget sköljas. Om fläcken ändå inte försvinner ska den gnidas med en del ren alkohol (96%) som spätts ut med två delar vatten. Efter det ska den tvättas av med ljummet vatten. Kaffe- och tefläckar: Sträck ut plagget över en hink och häll varmt (så varmt som plagget tål) vatten över. Använd lut om plagget tål det. Choklad - och kakaofläckar: Lägg först plagget i kallt vatten och gnugga fläcken med tvål eller tvättmedel. Tvätta det efter i högsta möjliga temperatur som plagget klarar av. Om det fortfarande är fettfläckar kvar, pröva att gnida fläcken med kolsyrat vatten (i proportion 3%). Tomatsåsfläckar: Efter att ha skrapat bort det mesta ska du lägga plagget i kallt vatten i 30 minuter och därefter gnida in tvättmedel på fläcken och tvätta. Ägg- eller köttbuljongsfläckar: Ta bort resterna och torka av med en blöt trasa. Gnid in tvättmedel och tvätta med utspädd lut. Fett- och oljefläckar: Torka först bort så mycket av fläckarna som det går. Gnid in fläcken med tvättmedel och tvätta sedan med ljummet såpvatten. SENAP Senapsfläckar: Applicera först glycerin på fläcken. Gnid in med tvättmedel och tvätta sedan. Om fläcken inte försvunnit kan du torka med ren alkohol (på syntetmaterial och färgat material ska en blandning av en del alkohol och två delar vatten användas). Blodfläckar: Lägg dina kläder i kallt vatten i 30 minuter. Om fläcken inte går bort, lägg då i en blandning av vatten och ammoniak (tre matskedar ammoniak i fyra liter vatten) i 30 minuter. Fläckar från grädde, glass och mjölk: Lägg kläderna i kallt vatten och gnid in tvättmedel på fläckarna. Om fläcken inte går bort kan du använda lut (dock inte på färgade kläder). Mögel Mögelfläckar: Mögelfläckar ska tas bort så fort som möjligt. Fläcken ska tvättas med tvättmedel, och om den inte försvinner ska den torkas med kolsyrat vatten ( i proportion 3%). Bläckfläckar: Håll ytan med fläcken under vatten tills vattnet som rinner inte är bläckfärgat längre. Gnugga sedan med vatten blandat med citronjuice och tvättmedel och tvätta efter fem minuter. Fruktfläckar: Sträck ut ytan med fläcken på över en hink och hällt kallt vatten på. Häll inte varmt vatten på fläcken. Torka av med kallt vatten och applicera glycerin. Vänta 1- timmar och skölj av efter att ha torkat med vit vinäger. Gräsfläckar: Gnid in fläcken med tvättmedel. Tvätta med lut om plagget tål det. Dina ullkläder kan gnidas med alkohol (för färgade plagg gäller en del alkohol och två delar vatten). Oljefärgsfläckar: Fläcken ska tas bort innan den torkar genom att applicera thinner på den. Sedan ska den gnidas med tvättmedel och tvättas. Brännfläckar: Om plagget tål lut kan lut tillsättas i tvättvattnet. För ullmaterial ska en trasa fuktad med kolsyrat vatten läggas på fläcken och den ska sedan strykas med en torr trasa över. Den bör tvättas och sköljas väl. 15

16 AVSNITT 10: INTERNATIONELLA TVÄTTSYMBOLER Översikt och förklaring till internationellt vedertagna tvättsymboler. Tvätt temperatur Tål ej att tvättas Låg stryktem- Medium stryktem- (ej vattentvätt) peratur, max 110 o peratur, max 150 o Hög stryktem- Tål ej att strykas Ej torktumling Hängtorkas peratur, max 00 o Dropptorkas Plantorkas Ej blekning Kan blekas F P A - Dessa symboler är kemtvättssymboler: Bokstäverna ska instruera kemtvättaren om vilka lösningsmedel som ska användas. Plagg som bär dessa symboler bör inte tvättas i maskin om inget annat anges på etiketten. 16

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING INNEHÅLL DEL 1: FÖRE ANVÄNDNING Säkerhetsinformation Rekommendationer DEL 2: INSTALLATION Borttagning av transportskruvar Fotjustering Elanslutning Vattenanslutning Avloppsanslutning

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER FT 384TJ INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER...3 KAPITEL-2: INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN...5 Säkerhetsvarningar... 5 Rekommendationer...6 KAPITEL-3: INSTALLATION...7 Ta bort transportsäkerhetsskruvar...7

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruksanvisning FT 272 / FT 274

Bruksanvisning FT 272 / FT 274 Bruksanvisning FT 272 / FT 274 1 Varningar Allmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

Skötselråd för mattor

Skötselråd för mattor Tänkvärt Fler mattor blir förstörda genom felaktig behandling än av normal förslitning. Läs därför igenom skötselråden noggrant! Innan du köper matta - Några allmänna råd Mät upp rummets/möbelns storlek

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR HELT ELEKTRONISK TVÄTTMASKIN

BRUKSANVISNING FÖR HELT ELEKTRONISK TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING FÖR HELT ELEKTRONISK TVÄTTMASKIN INNEHÅLL KAPITEL 1: INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN Avsedd användning Säkerhetsföreskrifter Rekommendationer KAPITEL 2: INSTALLATION Avlägsna transportskruvarna

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång.

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Tvätta klokare En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Gör så här så slipper du läsa alla sidor Foldern har vi skrivit utan pekpinnar för att dela med oss några enkla

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Tvätta miljövänligt. Du tänker väl på miljön? Välj ett miljömärkt tvättmedel. Anpassa tvättemperaturen.

Tvätta miljövänligt. Du tänker väl på miljön? Välj ett miljömärkt tvättmedel. Anpassa tvättemperaturen. Tvätta miljövänligt Du tänker väl på miljön? Vi behöver alla ta ansvar för framtidens miljö. Följ våra tvättråd så håller både dina plagg och vår miljö längre. Välj ett miljömärkt tvättmedel. Produkter

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2. www.osbyvitvaror.se

MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2. www.osbyvitvaror.se MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2 www.osbyvitvaror.se 01. KOMPONENTER Tack för att ni köpt en Osby tvättmaskin! Vänligen läs dessa instruktioner noggrant före användning av tvättmaskinen. Instruktionerna innehåller

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Får ej strykas. Svalt strykjärn max 110 C. Varmt strykjärn max 150 C. Torktumlas med låg värme. Torkas hängande

Får ej strykas. Svalt strykjärn max 110 C. Varmt strykjärn max 150 C. Torktumlas med låg värme. Torkas hängande Klädvård Här vill vi dela med oss av våra kunskaper vad gäller klädvård. Vad de olika tvättsymbolerna betyder, tips om hur man tar bort olika typer av fläckar samt lite allmänna råd om hur man håller sina

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Manual 12E VCC42E1-1WBE

Manual 12E VCC42E1-1WBE Manual 12E VCC42E1-1WBE 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs alla instruktioner innan dammsugaren tas i bruk. När elektriska apparater används ska grundläggande föreskrifter följas, inklusive följande:

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

Ett tips är att ta en bild på etiketten och skicka in den tillsammans med din felanmälan så får du med alla uppgifter som behövs.

Ett tips är att ta en bild på etiketten och skicka in den tillsammans med din felanmälan så får du med alla uppgifter som behövs. Servicenummer Viktigt! Varför behöver vi ett service- och serienummer? För att serviceverkstaden ska kunna veta vilken sändning av artikeln har, kan de förbereda sitt besök med rätt reservdelar om de får

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS502C

Din manual ZANUSSI FLS502C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS502C. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI FLS502C instruktionsbok

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER 1 MANUAL VANCOUVER TACK 2 för att du har valt ett spabad från Svenska Badrumsinredningar AB. Läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida bruk. INNEHÅLL Viktigt att veta inför uppstart...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer