INNEHÅLL. Helsingfors Företagare rf 32 Helsingfors Hantverks- och Industriförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Helsingfors Företagare rf 32 Helsingfors Hantverks- och Industriförening"

Transkript

1 Helsingfors-nyckeln 2008

2 INNEHÅLL FÖRORD 5 SERVICEREGISTER 6 STADEN STÅR TILL TJÄNST 12 Helsingfors näringslivsservice 12 Turist- och kongressbyrån 13 FöretagsHelsingfors 14 Forum Virium Helsinki (FVH) 15 Kommunikationen 15 Träffpunkt, Glaspalatset 16 Faktacentralen 16 Stadsplaneringskontoret 18 Fastighetskontoret 20 Utbildningsverket 21 Helsingfors räddningsverk 22 Byggnadstillsynsverket 23 Byggnadskontoret 24 Helsingfors yrkeshögskola, Stadia 25 Miljöcentralen 26 Helsingfors Vatten 27 Helsingfors Energi 27 Trafikverket HST 28 Helsingfors Hamn 28 Helsingfors Partitorg 29 Anskaffningscentralen 29 Palmia 30 Företagshälsovård 30 Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD 31 Kulturservice 31 Mötes- och festlokaler 31 HELSINGFORS OCH NÄRINGSLIVET 32 Helsingforsregionens handelskammare 32 Enterprise Europe Network 32 Helsingfors Företagare rf 32 Helsingfors Hantverks- och Industriförening rf 33 Helsingin Yrittäjänaiset ry 34 Nylands arbetskrafts- och näringscentral, TE-centralen 34 Företagskuvöser 35 Helsingfors arbetskraftsbyrå 36 Teknologiska utvecklingscentralen, Tekes 37 Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra 37 Finnvera Abp 37 Patent- och registerstyrelsen, PRS 38 Kvinnoföretagarcentralen rf 38 Helsingfors hantverks- och konstindustri förening/företagsverkstaden 39 Nylands förbund 39 Culminatum Ltd Oy 40 Helsinki Business and Science Park Ltd 40 Art and Design City Helsinki Oy Ab (ADC) 41 Vuotekno Ab 41 Helsinki Region Marketing Oy (HRM) 42 Greater Helsinki Promotion (GHP) 42 Finlandiahuset 42 Finland Convention Bureau rf 42 FÖRVALTNING 44 Stadsdirektörskollegiet 44 Förvaltningscentralen 44 Ekonomi- och planeringscentralen 45 Stadsfullmäktige 45 Stadsstyrelsen 46 ORGANISATIONSSCHEMA ÖVER STADEN 47 HELSINGFORSSTATISTIK 48

3 Helsingforsnyckeln 2008 Information för företag om Helsingfors stads service samt andra viktiga kontakter för företagare. UTGIVARE: Helsingfors näringslivsservice REDAKTION AKTION: Helsingfors näringslivsservice UPPLAGA: ex. på finska, 1000 ex. på svenska BESTÄLLNINGAR: tfn , e-post:

4 4 HELSINGFORS NYCKELN

5 BÄSTA HELSINGFORSFÖRETAGARE! Helsingfors stad betjänar företagen och företagarna i staden på många sätt. Staden ger varje år ut Helsingforsnyckeln för att underlätta kontakten med stadens ämbetsverk och inrättningar. Helsingforsnyckeln utges av Helsingfors stads näringslivsservice, en verksamhetsenhet som inrättades år 1997 med uppgift att betjäna företagare. Nyckeln innehåller kortfattad information om de ämbetsverk och inrättningar i staden som är viktigast för företagare. Här finns också uppgifter om våra viktigaste samarbetspartners inom näringspolitiken samt ett serviceregister med sökord som leder informationssökande till rätt adress. Helsingforsnyckeln finns även på internet (www.hel.fi/elinkeinopalvelu). Nyckeln ges också ut på finska. Helsingforsnyckeln distribueras till alla verksamhetsställen i Helsingfors. Ytterligare exemplar kan beställas via näringslivsservicen. Med samarbetshälsningar Nyrki Tuominen näringslivschef HELSINGFORS NYCKELN 5

6 SERVICEREGISTER Adressnumrering Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Affärslokaler Fastighetskontoret, lokalcentralen , se lokalcentralen, s 20 Alarmnummer - allmänt nödnummer polisen , 112 Anskaffningsärenden * Arbetarskydd - Nylands arbetarskyddsdistrikt, Broholmsgatan 12 A * Arrendeavtal Fastighetskontoret, kansliavdelningen Arrendering av mark, Fastighetskontoret, tomtavdelningen affärs-, kontors- och industritomter övriga, tillfälliga områden Byggnadskontoret, enheten för områdesanvändning gatu-, torg- och parkområden Avfallshantering Miljöcentralen SAD, Avloppsvattenärenden, Helsingfors Vatten * miljöcentralen Bilplatser, uthyrning och försäljning, fastighetskontoret, lokalcentralen , Bolagsrättsliga ansökningsärenden, Patent- och registerstyrelsen * fusioner - sänkning av aktiekapital Bostadsanskaffning för Helsingfors stads bruk - Helsingin Asuntohankinta Oy, Stinsgatan 10 * Bostadsbyggande - Bostadsproduktionsbyrån, Konduktörsgränden 3 * Uppför stadens hyresbostäder, bostadsrättsbostäder samt aravaägarbostäder Brandinspektion Räddningsverket, jourhavande brandinspektör Bullerbekämpning, miljöcentralen , Bygglovsärenden, byggnadstillsynsverket * Byggnader, rivning av, byggnadstillsynsverket * Byggnaders placering, utmärkning av samt syneförrättning, fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Byggnadsarbeten, miljöolägenheter av, miljöcentralen Byggnadsarbeten, övervakning av, byggnadstillsynsverket * Byggnadsnummer Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Byggnadsordningar Byggnadstillsynsverket, arkiv Byggnadsritningar, byggnadstillsynsverkets arkiv Catering-tjänster, Palmia * Detaljplaner och ändringar, stadsplaneringskontoret Djur och djurprodukter, export och import miljöcentralen , Energi Helsingfors Energi, s. 27 *6171 Energisparande, Byggnadskontorets energienhet Rådgivning, mätningar, syner, förbrukningskontroll, målförbrukningskalkyler 6 HELSINGFORS NYCKELN

7 Exekutionsverket i Helsingfors härad Backasgatan 2 A Exportfrämjande - TE-centralen, företagsavdelningen * Finpro * exportcentralernas kontaktuppgifter Fasader, ändring av, byggnadstillsynsverket Fastighetstjänster Palmia, * Fastigheter, stadens Fastighetskontoret, * Fastighetsuppgifter och fastighetsutdrag, - Fastighetskontoret: stadsmätningsavdelningen kansliavdelningen Magistraten Fastighetsägare, uppgifter om - Magistraten Felanmälan - Gator och trafikmärken under tjänstetid, byggnadskontorets kundservice Gator och trafikmärken övriga tider Trafikljus må-lö kl sö 7-23 övriga tider Gatubelysning Vattenledningar och kloaker Gas kl övriga tider Fjärrvärme, Helsingfors Energi, s. 27 *6171 Flaggning, ordnande av Byggnadskontoret Flyttning av fordon Byggnadskontoret Frystjänster, partitorget Föreningar Föreningsärenden, patent- och registerstyrelsen Företag, grundande av - FöretagsHelsingfors Arbetskrafts- och näringscentralen, TE-centralen Kvinnoföretagarcentralen rf Företagshälsovård, s Företagslokaler, uthyrning - Fastighetskontoret, lokalcentralen , (se lokalcentralen, s. 21) - Hamnen Partitorget * Vuotekno Ab Företagsparkeringstecken Byggnadskontoret, parkeringsövervakningen Företagsportaler Företagsrådgivning - FöretagsHelsingfors Arbetskrafts- och näringscentralen, TE-centralen Kvinnoföretagarcentralen rf Företagssaneringar, tingsrätten Konkursärenden Försäljningsställen - Saluhalls- och torgplatser Fastighetskontoret, lokalcentralen Gas - Gasum Ab Gasverksgatan 1 * Kundservice Felanmälan i nödsituationer 24 h Gasum energiservice Kundservice, arbetsmottagning Gatuunderhåll, byggnadskontoret, s Generalplanering, stadsplaneringskontoret, s Grundundersökningar, fastighetskontoret, geotekniska avdelningen Grönområden, skötsel av, byggnadskontoret HELSINGFORS NYCKELN 7

8 Handelsregistret - Patent- och registerstyrelsen * Magistraten Helsingfors-info, Jugendsalen, Norra esplanaden information om Helsingfors stads service, utställningar, evenemang Helsingforsstatistik, faktacentralen, s * Hyresbostäder, ansökan om - Fastighetskontoret, bostadsavdelningen Hälsoinspektör, jourhavande Hälsoolägenheter i bostäder, miljöcentralen Hälsoskyddsbestämmelser, miljöcentralen Industrianläggningar, miljöövervakning, miljöcentralen , Information om mark och berggrund, fastighetskontoret, geotekniska avdelningen Internet, Helsingfors stad, Kartor, fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Detaljplanekartor, stadsplaneringskontoret Internetkartor och karttjänster, fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen , Ledningskartor, fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Landskapsplanekartor, Nylands förbund * Kemikalieövervakning, miljöcentralen Klotter och olovliga avstjälpningsplatser, byggnadskontoret Konkurrensverket, Långbrokajen 3 A * Konsumentrådgivning, - konsumentverket Aspnäsgatan 4 A miljöcentralen Lagfarter - Tingsrättens avdelning för fastighetsärenden Fastighetskontoret: stadsmätningsavdelningen kansliavdelningen Magistraten Landskap Nylands förbund * Landskapets utvecklingspengar - Landskapsplan - Landskapsprogram och landskapsöversikt Lantmäteri Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Ledningsinformation Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Livsmedel, miljöcentralen * Livsmedelslokaler, godkännande, planering och övervakning Livsmedelskontroll och tillfällig försäljning av livsmedel Livsmedel, export och import Livsmedelsarbetare, salmonellaprov: anvisningar och provkärl fås på den egna hälsostationen Luftvård, miljöcentralen - Industrin Allmän luftvård Länsstyrelsen i Södra Finlands län Bangårdsvägen Helsingfors regionala serviceenhet Magistraten, Helsingfors, Albertsgatan 25 * Notarius publicus och offentliga köpvittnen Föreningsregistret och handelsregistret Markanvändningsplanering, stadsplaneringskontoret * Markföroreningar, miljöcentralen , Markförvärv till Helsingfors stad Fastighetskontoret, tomtavdelningen Miljöhygienenheten, miljöcentralen (livsmedelsövervakningsmyndighet) Miljörådgivning, miljöcentralen HELSINGFORS NYCKELN

9 Miljöskyddsbestämmelser Miljötillstånd, miljöcentralen Möten och kongresser turist- och kongressbyrån Mötes- och festservice Notarius publicus - Magistraten Näringslivsservice, Helsingfors, s. 12 Näringstillstånd - länsstyrelsen i Södra Finlands län, Bangårdsvägen 9 * Näringsärenden, s Helsingfors näringslivsservice FöretagsHelsingfors Nöjestillstånd och andra polistillstånd - Information, Röddäldsgatan 2 *1891, Offentliga köpvittnen - Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen , * Magistraten Områdesarkitekter, stadsplaneringskontoret * Områdesbyggande, ekonomi- och planeringscentralen, utvecklingsavdelningen * Parkering Parkeringsövervakning, byggnadskontoret - Parkeringsärenden, boende- och företagsparkeringstecken Parkeringstillstånd för handikappade, polisen * Företagsparkeringstecken, byggnadskontoret, parkeringsövervakningen Trafikstörande parkeringar efter tjänstetid Planläggning, stadsplaneringskontoret s.17 * Polisen - Information I - Nödnummer , Polisstationerna *1891 Produktsäkerhetstillsyn, miljöcentralen Publikevenemang - Anmälningar, Polisen * Miljövillkoren för publikevenemang, byggnadskontoret * Renhållning av strandvatten och den inre skärgården, transport på närvattnen, byggnadskontoret Rågångar Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Servitutsärenden - Gravationsbevis: Tingsrätten Porkalagatan Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen, Viborgsgatan Fastighetskontoret, kansliavdelningen Byggnadsservitut: Byggnadstillsynsverket * Fastighetsservitut: Upprättande av servitutsavtal Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen, Viborgsgatan Skadedjursbekämpning, information, miljöcentralen Skatteärenden - Momsärenden (servicenummer) Skattebyrån (affärsidkare och yrkesövare) Råtorpsvägen 8 A * Vanda (Myrbacka) - Skattebyråns (personbeskattning) serviceställen i Helsingfors: Berggatan 14 (Fenniakvarteret, 1 vån.) Östra centrum: Östergatan 5 Företagsskattebyrån, Semaforbron 12 C * Sprängämnen och fyrverkeripjäser Säkerhetsteknikcentralen * Skylttjänster, byggnadskontoret SMI-stiftelsen, Unionsgatan Stadsstyrelsen * Information om stadsstyrelsens beslut - Internet, HELSINGFORS NYCKELN 9

10 Statistik Faktacentralen, Broholmsgatan A * Statistikcentralen, Verkstadsgatan 13 * Strålövervakning Strålsäkerhetscentralen * Städtjänster Palmia, * Syneförrättningar - I anslutning till övervakning av byggnadsarbeten, byggnadstillsynsverket * Placering av byggnader och staket,fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Säkerhetsplan Räddningsverket Säkerhetstjänster Palmia, * Textilservice, Helsingfors, Kommunalhemsvägen Tillstånd - Tillstånd för utskänkning och detaljförsäljning av alkoholdrycker, penninginsamling och varulotterier: länsstyrelsen För tillverkning, import och partiförsäljning av alkoholdrycker: social- och hälsovårdens produkttillsynscentral * För platser för lott-, ballong- och julgrans försäljning samt för valaffischer, kvällstorgsuppträdanden, utereklam, uteförsäljning, uteservering och fotografering, kommersiella friluftsevenemang på allmänna områden: fastighetskontoret, lokalcentralen , , För friluftsevenemang i parker, midsommar brasor, uppgörande av öppen eld på stadens mark, flaggning: byggnadskontoret För demonstrationer och parader på allmänna gatuområden, fyrverkerier, tjärgrytor och marschaller på allmän plats: polisen, tillståndsärenden *1891 för insamling av pengar: polisen, tillståndsärenden * Bygglovsärenden, byggnadstillsynsverket * Tidsbeställning till tillståndshandläggare * Utplacering av reklam och skyltar, byggnadstillsynsverket Tillstånd för grävarbeten och tillfälliga trafikarrangemang samt tillstånd att använda gatu-, torg- och parkområden för byggarbeten: byggnadskontoret Markanvändningstillstånd och markanvänd ningsavtal för gatu-, torg- och parkområden: byggnadskontoret Särskilda trafiktillstånd, stadsplaneringskontoret , Tingsrätt, Helsingfors Porkalagatan 13 * Tomtbildning och servitutsförrättningar Stycknings- och servitutsförrättningar: - Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Tomthöjdsanmälningar - Byggnadskontoret Tomtindelningsärenden - Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen , Tomtregistrering - Fastighetskontoret,stadsmätningsavdelningen Tomtärenden, fastighetskontoret, tomtavdelningen - Tillfällig markanvändning Trafikarrangemang se stadsplaneringskontoret, s. 18 Trädgårdstjänster, byggnadskontoret Undantagslov, byggnadstillsynsverket , Underjordiska lokaler, Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen , Undersökning av förorenade markområden, miljöcentralen , HELSINGFORS NYCKELN

11 Uthyrning - Bilplatser, fastighetskontoret Saluhalls-, torg-, kiosk- och uteförsäljningsplatser, fastighetskontoret , Fastighetskontoret, lokalcentralen - Affärs- och kontorslokaler samt övriga lokaler , (se lokalcentralen, s. xx) Fastighetskontoret, tomtavdelningen - Affärs-, kontors- och industritomter Övriga, tillfälliga områden Byggnadskontoret - Byggmaskiner, skyddsstaket, trafikmärken Dekorationer, gröna växter, lagerträd Tjärgrytor, talarstolar Gatu-, torg- och grönområden Verksamhetsställen, uppgifter om, faktacentralen * Företag, verksamhetsställen och näringar Yrkes- och vuxenutbildning - Utbildningsverket, Tavastvägen 11 A * Informatör Läroavtal Stadia - Helsingfors yrkeshögskola, Bulevarden 31 * Amiedu, Gjuterivägen 8 * kundtjänst Finska arbetarinstitutet * Yrkesläroanstalter på andra stadiet - Helsingfors läroanstalt för servicesektorn Savolaxgatan 4 * Helsingfors läroanstalt för social- och hälsovårdssektorn, Lärkträdsvägen 4 * Helsingfors läroanstalt för den tekniska sektorn, Nilsiägatan 1 * Övergivna fordon, byggnadskontoret HELSINGFORS NYCKELN 11

12 STADEN STÅR TILL TJÄNST Ekonomi- och planeringscentralen/ Helsingfors näringslivsservice PB HELSINGFORS STAD (Unionsgatan 28 A) tfn , fax e-post: Helsingfors näringslivsservice svarar för informationstjänster riktade till företag, för näringspolitiska utvecklingsstrategier och utvecklingsprojekt, för turistrådgivning och utveckling av turism samt för stadens marknadsföring av näringarna. Näringslivsservicen verkar för att förbättra näringslivets verksamhetsbetingelser i samarbete med de viktigaste intressentgrupperna, särskilt Helsingforsregionens handelskammare och Helsingfors Företagare. Näringslivsservicen svarar för genomförandet av Helsingfors näringslivsstrategi i samråd med stadens olika förvaltningar och med de viktigaste intressentgrupperna samt deltar i genomförandet av huvudstadsregionens gemensamma näringslivsstrategi, internationella marknadsföringsstrategi samt regional konkurrenskraftsstrategi, innovationsstrategi, stadsprogram och Nylands landskapsprogram. Informationstjänster riktade till företag handhas av FöretagsHelsingfors. NYP företagstjänster och Starta Eget i Helsingfors rf betjänar både nya och redan verksamma företagare i gemensamma lokaler vid FöretagsHelsingfors, en ny regional servicecentral som ligger vid Kajsaniemigatan. FöretagsHelsingfors har även specialiserat sig på att främja invandrarföretagande genom rådgivning och utbildning. Centralen kan också erbjuda kuvöslokaler; lokalerna finns i Ilmala (Ilmalagränden 2 M, 1 vån.). I enlighet med huvudstadsregionens innovationsstrategi fortsätter näringslivsservicen sitt samarbete med olika universitet och högskolor, Culminatum Oy, Nylands förbund, Nylands TE-central samt företagskuvöser. Syftet är att utveckla ett internationellt konkurrenskraftigt affärs- och innovationscentrum, där innovativa företag med kunskap på hög nivå kan utvecklas till en viktig del av Helsingfors och huvudstadsregionens näringsstruktur. I syfte att marknadsföra Helsingfors till internationella investerare och företag samarbetar näringslivsservicen med Greater Helsinki Promotion Oy, Esbo och Vanda samt Nylands förbund. Näringslivsservicen deltar även i utvecklingsprojekt inom Östersjöregionen. Näringslivsservicen deltar i lokala, regionala och branschspecifika, näringspolitiskt viktiga utvecklingsprojekt. De viktigaste av de talrika projekten är bl.a. Forum Virium Helsinki - ett klusterprojekt för digitala innehåll och tjänster med en utvecklingsservice för små och medelstora företag (SME-företag) - vars mål är att utveckla Böleområdet, utvecklingen av det gemensamma Living Lab -konceptet mellan FVH och vid Arabiastranden verksamma bolaget Art and Design City Helsinki (ADC) Oy, utvecklingen av en ny programperiod för kunskapscentrumverksamheten, utvecklingen av kuvösverksamheten, skapandet av en central för befrämjande av invandrarföretagande, utvecklingen av det landsomfattande konceptet Yrityssuomi och marknadsföringssamarbetet mellan företag och Fiskehamn/ Nordsjöområdet. Från och med den sorterar Helsingfors stads turist- och kongressbyrå under Näringslivsservicen. Se även Inom näringslivsservicen inrättades i början av 2008 även en evenemangsenhet, som svarar för stadsevenemang och söker stora internationella evenemang till Helsingforsregionen. Helsingfors näringslivsservice sorterar under ekonomi- och planeringscentralen som bereder stadens ekonomiska och finansiella ärenden. 12 HELSINGFORS NYCKELN

13 Näringslivsdirektör Eero Holstila, tfn Näringslivschef Nyrki Tuominen, tfn Näringslivsombudsman Urmas Aalto, tfn Marknadschef Leena Hakala, tfn Planeringssekreterare Hilkka Hytönen, tfn Projektchef Minna Maarttola, tfn Företagsombudsman Anu Mänttäri, tfn Byråsekreterare Mia Nylund, tfn Informatör Susanna Sinervuo, tfn Näringsplanerare Laura Teinilä, tfn Byråsekreterare Maarit Upla, tfn Specialplanerare Marja-Leena Vaittinen, tfn EVENEMANGSENHET: Evenemangschef Saila Machere tfn Producent Salla Anttola, tfn Producent Päivi Munther, tfn Producent Maarit Roschier, tfn Helsingfors näringslivsservice/ Turist- och kongressbyrån PB HELSINGFORS STAD (Norra esplanaden 19) tfn , fax Turist- och kongressbyrån erbjuder sina tjänster till turister som besöker Helsingfors, marknadsför Helsingfors som turiststad, informerar om vad staden har att erbjuda turister samt utvecklar utbudet i samarbete med bl.a. turistföretagare. Dessutom ordnar byrån exkursioner för journalister, fotografer och researrangörer samt utvecklar stadens turistservice. Byråns turistinformation ger gratis information om staden och olika evenemang samt delar ut broschyrer, kartor och annat material. På sommaren går Helsinki Help-turistrådgivare runt i innerstaden och finns till hands för turister. Kongressenheten marknadsför Helsingfors som mötes-, kongress- och incentivestad samt bistårarrangörer med planering och förhandsmarknadsföring av evenemang. Enheten delar även ut Helsingfors-material till besökare. I turist- och kongressbyråns lokaler finns Helsinki- Expert-butiken TourShop, som erbjuder utfärder, guidningar, hotellbokningar och andra tjänster till bl.a. företagsgäster. Turistchef Pirkko Nyman, tfn Kontaktchef Tuulikki Becker, tfn Kongresschef tfn HELSINGFORS NYCKELN 13

14 Helsingfors näringslivsservice/ FöretagsHelsingfors PB HELSINGFORS STAD Kajsaniemigatan 6 A (6. vån.) tfn (kontoret) fax NYP företagstjänster och Starta Eget i Helsingfors rf har flyttat i gemensamma lokaler vid Kajsaniemigatan och står till företagarnas tjänst under ett gemensamt namn: FöretagsHelsingfors. FöretagsHelsingfors är en regional servicecentral för blivande och redan existerande företagare. Under ett och samma tak tillhandahåller den företagaren all väsentlig service från råd att utveckla en affärsidé: information om hur man grundar ett företag, företagsrådgivning för både nya och redan existerande företag, företagarutbildning, företagskuvöstjänster och företagstjänster för invandrare. På informationsmötet ges praktisk information om hur ett företag grundas; vilket som skall prioriteras och hur man skall gå tillväga. Efter informationsmötet kan man boka tid för att få individuell företagsrådgivning. Mötet med rådgivaren är alltid absolut konfidentiell. Tillsammans med den blivande företagaren går man igenom grunderna i att starta ett företag, bl.a. affärsidé, finansiering, ekonomi och marknadsföring. Verksamhetsförutsättningarna för affärsidén utvärderas noga med hjälp av olika lönsamhetskalkyler. Vid behov ges handledning i att fylla i olika ansökningar (t.ex. startpeng) och dokument. Servicecentralen har tillgång till ett brett nätverk av sakkunniga på olika områden, såsom försäkringar, finansiering, juridik och skatter, vilket betyder att rådgivarna kan handleda kunden vidare till specialrådgivning. Företagarutbildning för blivande företagare ordnas i regel vår och höst. För invandrare ordnas separata förberedande företagarkurser som ger baskunskaper om företagande och gör deltagarna insatta i företagarkulturen i Finland. Kurserna är en del av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och avgiftsfria för deltagarna. Även för redan verksamma företagare ordnas korta kvällskurser kring t.ex. marknadsföring och juridik, som skräddarsys till att motsvara företagarnas behov. FöretagsHelsingfors erbjuder även kuvösservice; målet är att främja utvecklingen och tillväxten av nya innovativa företag. Kuvösen är en del av kuvösnätverket i Nyland. Kuvöslokalerna ligger i Ilmala (Ilmalagränden 2 M, 1 vån.) i form av möblerade kontorslokaler som kan hyras förmånligt. Företagen kan stanna 2-3 år i kuvöserna. FöretagsHelsingfors omfattar också Caisa Enterprice Centre (CEC), huvudstadsregionens gemensamma företagsservice för invandrare som vill bli företagare. CEC främjar och utvecklar företagsamheten bland invandrare i huvudstadsregionen, medverkar till att det uppstår nya, konkurrenskraftiga företag och förbättrar verksamhetsbetingelserna för redan verksamma företag. Tjänsterna är avsedda för personer med invandrarbakgrund, som planerar att starta ett företag eller som redan verkat som företagare i några år. CEC är den första kontaktpunkten i frågor kring företagande och erbjuder sakkunniga, flerspråkiga tjänster i företagsrådgivning och utbildning. Företagsrådgivning ges på finska, svenska, engelska, tyska, estniska, ryska och arabiska. Tidsbeställning, tfn Ansvarig företagsrådgivare Toivo Utso, tfn VD, Starta Eget i Helsingfors rf Timo Onnela, tfn Projektombudsman (CEC) Elie El-Khouri, tfn Företagsombudsman Jorma Helin, tfn Företagsrådgivare Matti Karvinen, tfn Johannes Kataja, tfn Valto Loikkanen, tfn Dan Lönnblad, tfn Arto Manner, tfn Seppo Manner, tfn Timo Mäkilä, tfn Veikko Pirhonen, tfn Planerare Liisa Mallat, tfn Byråsekreterare Sanna Naumanen, tfn Byråsekreterare Gunnel Tarvainen, tfn HELSINGFORS NYCKELN

15 Forum Virium Helsinki (FVH) Radiogatan 5 D, RTI-huset Helsingfors Helsingfors stads mest betydande näringspolitiska projekt Forum Virium Helsinki (FVH) är ett klusterprojekt som grundades år 2005 av företag, forskargrupper och Helsingfors stad. Projektet har som mål att främja utvecklingen av nya digitala tjänster för konsumenternas och kundernas behov inom Helsingfors metropolområde. FVH samlar ihop stora och växande företag, driver utvecklingsprojekt och öppnar kontakter till den globala marknaden. FVH har som mål att skapa bättre tjänster och växande affärsverksamhet som bygger på starkt kunnande. FVH deltar tätt i utvecklingen av Living Lab-testmiljön inom Helsingfors metropolområde. Testmiljön gör det möjligt att testa digitala servicehelheter på verkliga användargrupper. Forum Virium Helsinki har en stark roll också i utvecklingen av Böleområdet samt i planeringen av Forum Virium Center som kommer att byggas i Böle. I nära anslutning till Forum Virium Helsinki driver Helsingfors näringslivsservice en utvecklingsservice för SME-företag. Tillsammans med sina partners söker utvecklingsservicen för SMEföretag aktivt efter SME-företag som utvecklar digitala innehåll och tjänster och som har vilja och förmåga att växa och bli internationella. Hjälpen till företagen består av verksamhetsmiljön och olika immateriella utvecklingstjänster samt metoder att bilda nätverk och intensifiera samarbetet med större företag inom FVH-klustret. Dessutom får företagen stöd i utvecklingen av sin affärsverksamhet av branschexperter. Ytterligare information: Forum Virium Helsinki, direktör Jarmo Eskelinen, tfn Utvecklingsservicen för SME-företag, projektchef Esa Blomberg, tfn Utvecklingsservicen för SME-företag, näringslivschef Nyrki Tuominen, tfn , Kommunikationen PB HELSINGFORS STAD (Norra esplanaden 11-13) tfn , fax Kommunikationen vid förvaltningscentralen ger ut uppgifter om stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och centralförvaltningens beslut, om aktuella ärenden samt om möjligheterna att påverka inom staden. Den informerar om evenemang via massmedia, utereklam, internet och elektroniska infotavlor. Tidningen Helsingfors stad informerar distribueras sex gånger om året till alla hushåll. Kommunikationen ger även ut stadens serviceregister. Kommunikationen bistår staden med internationell kommunikation och marknadsföring samt ordnar presskonferenser, journalistbesök, seminarier, utställningar samt invånaraftnar. Kommunikationschef Eero Waronen tfn Tidningen Helsingfors stad informerar, redaktionssekreteraren, tfn Helsingfors-info, Jugendsalen, Norra esplanaden 19, tfn HELSINGFORS NYCKELN 15

16 Helsingfors stadsbibliotek PB HELSINGFORS STAD (Mannerheimvägen 22-24, 2. vån.) Information; tfn e-post: är en för alla öppen infopunkt (öppen må-fr kl.11-18) där kunden kan få kostnadsfri handledning i elektroniska tjänster, mobiltjänster och digital-tv. På träffpunkten kan företagen presentera sina produkter och tjänster. I samband med presentationerna får serviceproducenterna möjlighet att möta kunderna och få värdefull respons av dem. Helsingfors arbetskraftsbyrå har dessutom sitt jobbcenter på träffpunkten. Träffpunkt erbjuder företagen möjlighet att arrangera rekryteringsevenemang och informerar arbetsgivare om arbetskraftsbyråernas service. På träffpunkten finns arbetsutrymme och möjlighet att kostnadsfritt utnyttja wlan-nätet för småföretagare och freelance-företagare. Ytterligare information: Planerare Kirsi Salminen tfn Faktacentralen PB HELSINGFORS STAD (Broholmsgatan A, 5. vån., Runda huset) Telefon * , fax Informationstjänst PB 5521, HELSINGFORS STAD (Broholmsgatan A) må-fr , tfn Enheten för statistik- och informationstjänst: PB 5520, HELSINGFORS STAD (Broholmsgatan A) Stadsforskningsenheten: PB 5530, HELSINGFORS STAD (Broholmsgatan A) Stadsarkivet: PB 5510, HELSINGFORS STAD (Djurgårdsvägen 3 F/Ämbetshuset i Berghäll) Forskarservice tfn , må-fr 9-16 Fax e-post: Förvaltningsenheten: PB 5500, HELSINGFORS STAD (Broholmsgatan A) Helsingfors stads faktacentral producerar och upprätthåller statistik, databaser och prognoser samt ger ut publikationer. Faktacentralen ägnar sig åt tillämpad stadsforskning och erbjuder forskningsservice. Utöver dokument som gäller stadens förvaltning uppbevarar stadsarkivet också privat material som berör Helsingfors och Helsingforsborna. Arkivsamlingarna kan användas av forskare i stadsarkivets forskarsal. Faktacentralens produkter Faktacentralen erbjuder sina kunder ett 60-tal nya publikationer varje år, ett flertal databaser samt andra datasystem som innehåller aktuell information om Helsingfors och dess verksamhetsmiljö. Information om nyheter finns på adressen: Regelbunden information produceras om följande: befolkningen, boendet, bostadsmarknaden, levnadsförhållanden, byggandet, lokalmarknaden, företag och arbetsplatser, arbetsmarknaden, service, utbildning och miljö. Dessutom producerar centralen tidvis statistik och undersökningar om specialteman. Aktuella specialteman 16 HELSINGFORS NYCKELN

17 är bl.a. internationalisering, kommunal ekonomi, regional ekonomi, stadsnäringar, nya branscher såsom IT-sektorn, branschernas konkurrenskraft, kulturen dess ekonomiska och sociala konsekvenser, utlänningar samt särdrag i Helsingfors bostads- och arbetsmarknad. Produktexempel Trender i Helsingforsregionen en sampublikation för Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD), Helsingfors, Esbo och Vanda stad samt Nylands förbund, Nylands TE-central och Helsingforsregionens handelskammare. Publikationen utkommer en gång i kvartalet och innehåller information om följande: den regionala ekonomin och näringslivet, arbetsmarknaden, välståndet, trafiken, miljön, bostadsmarknaden och den kommunala ekonomin. Den utkommer den sista vardagen i februari, maj, augusti och november. En gång om året sammanställs uppgifterna i en engelsk utgåva, Helsinki Trends. Ytterligare information: forskare Leena Hietaniemi, tfn Registret över verksamhetsställen i huvudstadsregionen ger aktuell information om de företag som verkar i huvudstadsregionen, inklusive deras verksamhetsställen (personal och annan strukturell information). Kontaktperson överaktuarie Juha Suokas, tfn Helsingfors i siffror central information i fickformat. Utöver den finska upplagan ges publikationen ut på många andra språk, bl.a. svenska, engelska, franska, tyska och ryska. Områdesdatabasen finns också på webben. Den innehåller uppgifter om bl.a. befolkningen, boendet, lediga arbetsplatser, byggnadsbeståndet, skol- samt social- och hälsovårdstjänster. Uppgifter kan tas fram för Helsingfors och dess 120 delområden, för huvudstadsregionen och de därtill hörande kommunerna separat eller för den mera vidsträckta Helsingforsregionen. Uppgifterna är också jämförbara med motsvarande uppgifter om de övriga nordiska storstäderna och deras stadsregioner i databasen NORDSTAT. Helsingfors områdesvis presenterar olika områden i staden med hjälp av grafer, foton och kartor; finns både som trycksak och på Internet. Kontaktperson överaktuarie Pekka Vuori, tfn Statistisk årsbok är ett digert statistiskt uppslagsverk över Helsingfors. Boken ges också ut som ett komprimerat särtryck på engelska, Comparative City Statistics, som presenterar jämförbar statistik över de nordiska storstäderna, S:t Petersburg samt huvudstäderna i Baltikum. Ytterligare information: Sini Askelo, tfn Kvartti forskningsartiklar om aktuella frågor och om Helsingfors utveckling samt ett urval av kvartalsstatistiken, tre tvåspråkiga (finska/ svenska) nummer och ett nummer på engelska varje år. Ytterligare information: forskare Vesa Keskinen, tfn Undersökningar om kommunal ekonomi 4-6 undersökningar årligen. Landets 16 största kommuner jämförs i fråga om bokslut, budget, servicekostnader och skatteinkomster mm. Finns också på webben i utskriftsvänlig PDF-form. Specialforskare Heikki Helin, tfn I Stadsarkivet finns bl.a. Helsingfors magistrats arkiv som innehåller näringsanmälningar från tiden före Arkivet tar emot privat Helsingforsmaterial, t.ex. företags, bostadsbolags eller föreningars arkiv. Kontaktperson Merja Aartolahti, tfn Enheten för statistik- och informationstjänst Stf. informationsförsörjningschef Leila Lankinen tfn Stadsforskning Stf. forskningsprofessor Markus Laine, tfn Stadsarkivet Arkivväsendets chef Eeva Miettinen Tfn Direktör Asta Manninen, tfn HELSINGFORS NYCKELN 17

18 Stadsplaneringskontoret PB HELSINGFORS STAD (Folkskolegatan 3) tfn * , fax e-post: Stadsplaneringskontoret svarar för utvecklingen av stadsstrukturen och stadsbilden samt för planläggningen och trafikplaneringen på olika stadier. Kundtjänst Folkskolegatan 3, tfn presentation av detaljplaner, utdrag och kopior samt uppgifter om planläggningssituationen Registrator Folkskolegatan 3, tfn , ansökningar, behandling av ansökningar, rådgivning Uthyrning av auditoriet och utställningslokalen, tfn Generalplaneringsavdelningen Generalplaneringsavdelningen gör upp stadens generalplan, delgeneralplaner och svarar såväl för den generella planeringen i staden som för de teknisk-ekonomiska planerna och utredningarna. Dessutom ansvarar avdelningen för forskning som anknyter till ovannämnda uppgifter. Generalplanechef Markku Lahti, tfn Generalplanebyrån byråchef Olavi Veltheim, tfn generalplan samt långsiktig planering av staden och uppgifter som gäller placeringen av olika funktioner Teknisk-ekonomiska byrån, byråchef Eija Kivilaakso, tfn planer och utredningar angående kommunalteknik och planeringsekonomi Forskningsenheten byråchef Timo Vuolanto, tfn forskning och utredningar Planläggningsavdelningen Planläggningsavdelningen gör upp delgeneralplaner, detaljplaner och ändringar i dessa samt bereder utlåtanden angående undantagslov och bygglov. Planläggningsavdelningen bör kontaktas om ett byggprojekt förutsätter en ny detaljplan, en detaljplaneändring eller ett undantagslov. Redan innan man fattar beslut om etablering är det skäl att kontakta kundserviceenheten för att kontrollera detaljplanesituationen. Vid behov hänvisas kunden till den arkitekt som planerar det berörda området. Det är också bra att diskuötera med områdesarkitekten innan man anhåller om undantagslov. Stadsplanechef Anneli Lahti, tfn Stadsplanearkitekt Annukka Lindroos, tfn bygglov och undantagslov Områdesbyråerna: Innerstaden, byråchef Satu Tyynilä, tfn Västra, norra och nordöstra förstäderna, byråchef Tuula Helasvuo, tfn Östra förstäderna, byråchef Kari Piimies, tfn Områdesprojekten: Centrum, projektchef Ilpo Forssén, tfn Västra hamnen, projektchef Matti Kaijansinkko, tfn Böle, projektchef Timo Lepistö, tfn Innerstadens östra strand, projektchef Mikael Sundman, tfn Malm, projektchef Matti Visanti, tfn Vik, projektchef Markku Siiskonen, tfn Kronbergsstranden, projektchef Riitta Jalkanen, tfn Nordsjö, projektchef Ilkka Laine, tfn Stränder och vattenområden, arkitekt Anu Mansikka, tfn Miljöbyrån biträdande byråchef Raisa Kiljunen-Siirola, tfn landskaps- och miljöplanering samt byggnadsskydd 18 HELSINGFORS NYCKELN

19 Trafikplaneringsavdelningen PB HELSINGFORS STAD (Folkskolegatan 1 A) tfn * , e-post: Planering och förbättring av företagens trafikförbindelser och parkeringsmöjligheter är en del av trafikplaneringen. Staden har delats in i olika områden och för varje område finns en eller flera trafikansvariga planerare som kan kontaktas i alla trafikplaneringsärenden. Planerarnas kontaktuppgifter och ansvarsområden finns på trafikplaneringsavdelningens webbplats. Avdelningen planerar för all slags trafik kollektivtrafik, fordonstrafik och parkering samt cykeloch fotgängartrafik. Den ger information om både nuvarande och planerade trafikarrangemang. Trafikplaneringsavdelningen utvecklar stadens trafiksystem enligt de riktlinjer som fastställts av stadsfullmäktige. Utgångspunkten är att stöda en utveckling av stadsstrukturen och verka för en trafikkultur som är skonsam för miljön. Det finns fyra byråer inom trafikplaneringsavdelningen: distriktsplaneringsbyrån, projektbyrån, trafiksystembyrån och trafikljusbyrån. Distriktsplaneringsbyrån och projektbyrån planerar tillsammans gatornas trafik- och parkeringsarrangemang samt gång- och cykelvägar och utplaceringen av trafikmärken och vägmarkeringar. Projektbyrån svarar också för planeringen av huvudvägnätet, huvudgatorna och bullerbekämpningen. Den allmänna planeringen av kollektivtrafiken, uppgörandet av trafikprognoser samt trafikräkningen sköts av trafiksystembyrån. Trafikljusbyrån planerar, underhåller och reparerar trafikljus och aktuella skyltar som anvisar parkeringsplatser samt svarar för verksamheten vid centralen för trafikreglering. Byggnadskontoret svarar för trafikarrangemangens genomförande. Trafikplaneringschef Olli-Pekka Poutanen, tfn Distriktsplaneringsbyrån byråchef, tfn Trafiksystembyrån byråchef Paavo Vuonokari, tfn Trafikljusbyrån biträdande avdelningschef Kari Sane, tfn Projektbyrån byråchef Katariina Baarman, tfn Specialuppgifter inom trafikplaneringen: Leveranstrafik - leveransrutor i centrum Jari Tikkanen, tfn Kollektivtrafik, Mikko Lehtonen/Heidi Hyvärinen tfn Transporttillstånd för över 12 meter långa fordon i innerstaden - Vesa Forsberg må-fr , tfn övriga tider polisen tfn * blanketter tfn eller (under: verkets service/ elektroniska blanketter) Trafikmärken - distriktsplanerarna, tfn * Trafikplanering, tidtabeller - distriktsplaneringsbyrån, tfn trafikljusbyrån Kari Sane, tfn projektbyrån Katariina Baarman, tfn Trafikinformation - trafikundersökningar trafikmängder, Irene Lilleberg, tfn Timo Koistinen, tfn trafikens smidighet, Tuija Hellman, tfn utredning av trafikolyckor Kirsti Nieminen, tfn Heikki Mäyry, tfn trafikprognoser Petri Blomqvist, tfn Markku Heinonen, tfn Trafikljus - felanmälan: - centralen för trafikreglering vardagar kl och sö kl tfn övriga tider anmälan om skadade trafikljus stolpar till Helsingfors Energis felcentral tfn planering av trafikljus Kari Sane, tfn tidsinställning av trafikljus, tfn HELSINGFORS NYCKELN 19

20 Parkering - parkering vid innerstadsgator Jari Tikkanen, tfn övrig parkering i innerstaden och förstäderna distriktsplanerarna, tfn * anslutningsparkering Anssi Narvala, tfn företagsparkeringstecken parkeringsservicecentralen vid byggnadskontoret, tfn Cykling Antero Naskila, tfn Huvudvägar Matti Kivelä, tfn Trafikarrangemang vid byggplatser - samordning Vesa Forsberg, tfn smärre trafikarrangemangs- och grävningstillstånd byggnadskontorets gatuservice, tfn Vägskyltning och guidetavlor Jari Tikkanen, tfn Verkschef Tuomas Rajajärvi, tfn Stadsplaneringsnämndens ordförande Maija Anttila, tfn Stadsplaneringsnämndens sekreterare Miia-Riina Holappa, tfn Fastighetskontoret PB HELSINGFORS STAD (Katrinegatan 1) tfn * , fax Fastighetskontoret förvaltar, hyr, köper och säljer lokaler och markområden. Dessutom utvecklar kontoret förvaltningen av de bostadsfastigheter som staden äger samt processerna som ansluter till reparation och ombyggnad av lokaler. Fastighetskontoret utför grundundersökningar, upprätthåller Helsingfors stads databas över berg- och markgrund samt upprätthåller och utvecklar stadens kart- och fastighetstekniska uppgifter. Kontoret svarar också för fördelningen av stadens hyresbostäder och för andra stödsystem som gäller boende samt hyr ut försäljningsplatser i saluhallarna och på torgen. Kansliavdelningen gör upp köpebrev, ansöker om lagfarter och inteckningar samt säljer intyg av olika slag, tfn Bostadsavdelningen PB 2201, Helsingfors stad (Andra linjen 7) Bostadsavdelningen är expert på boende och finansiering av boende. Avdelningen presenterar och marknadsför olika bostads- och finansieringsalternativ. Den förmedlar hyresbostäder samt beviljar lån och bidrag till bostadsanskaffning, byggande och reparation. Hyresbostäder, förmedling, tfn Bostadslånefondens lån, tfn Bostadsrättsbostäder, tfn Hitas-ärenden, tfn Lån och bidrag för byggande och renovering, tfn Bostadsnämndens sekreterare, tfn Geotekniska avdelningen PB 2202, Helsingfors stad (Malms stationsväg 3 A) Geotekniska avdelningen har till uppgift att svara för säkerheten och resurshushållningen med avseende på den byggda miljön i Helsingfors ge-nom att samla in information som hänför sig till marken och berggrunden samt genom att bidra med sakkunskap i grundläggning och underjordiskt byggande. Kundtjänst, tfn , fax Kansliavdelningen PB 2204, Helsingfors stad (Katrinegatan 1) centraliserade förvaltning löper smidigt samt sköter de förvaltningstjänster avdelningarna behöver. Därtill gör avdelningen upp köpebrev, ansöker om lagfarter och inteckningar samt säljer intyg av olika slag. Fastighetskontorets informationsverksamhet sköts av kansliavdelningen, tfn , , Fastighetsnämndens sekreterare Teuvo Sarin, tfn Registrator (fastighetsnämndens beslut), tfn , Arrendeavtal samt ansökan om lagfarter och inteckningar, tfn , fax HELSINGFORS NYCKELN

Helsingfors. nyckeln. Information för företag om Helsingfors stads service samt andra viktiga kontakter för företagare

Helsingfors. nyckeln. Information för företag om Helsingfors stads service samt andra viktiga kontakter för företagare 2009 Helsingfors nyckeln Information för företag om Helsingfors stads service samt andra viktiga kontakter för företagare Innehåll Helsingfors en förtagsvänlig partner... 3 Serviceregister... 4 Beslutsfattande...................

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 508/2011 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ============================================================= VERKSAMHETSSTADGA FÖR TEKNISKA NÄMNDEN, CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER, SEKTIONEN

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Helsingfors stads matkulturstrategi

Helsingfors stads matkulturstrategi Helsingfors stad Helsingfors stads matkulturstrategi 1. Inledning I Helsingfors stads strategiprogram för 2009 2012 har följande mål satts upp: Helsingfors utvecklas som ett centrum för finländsk mat och

Läs mer

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen.

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen. SEMINARIETS TALARE Outi Mäkelä, riksdagsledamot, landskapsstyrelsens ordförande, Saml. Outi Mäkelä leder Nylands landskapsstyrelse, organet som styr och beslutar om beredningen av landskapsplanen. Outi

Läs mer

www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun

www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun Innehåll Tomtanskaffning 5 Kommunens tomter 5 Privatägda tomter 5 Bygglov 7 Undantagslov 8 Område i behov av planering 8 Tolk- och översättningsservice

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig Vi inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u.

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u. / Handläggare Göteborgs Hamn AB Vårt datum/our date Vår referens/our reference 1989-04-17 P-0 Falk/kw Ert datum/your date Er referens/your reference Svenska Hamnarbetarf örbundet Avd 4 Box 9005 400 70

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät BYGGFÖRETAGENS REPARATIONSBYGGANDE Lagstadgad enkät, uppgifterna konfidentiella Statistiklagen 280/2004 ( 12, 14 och 15) Enkäten gäller den räkenskapsperiod som upphörde under perioden 1.1.2014 31.12.2014.

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012 1(5) Pvm Dnro Dnr TK-41-961-12 Vastaanottaja Mottagare Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Viite Ref. Datainsamlingarna hösten 2012 Asia Ärende Datainsamlingar Statistikcentralen samlar i höst in

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Hälsning till dig, ny invånare på Busholmen

Hälsning till dig, ny invånare på Busholmen 13.8.2013 Hälsning till dig, ny invånare på Busholmen Busholmen, din kommande hemstadsdel, är en del av stadens centrum. Området byggs till ett aktivt bostads- och arbetsplatsområde. Det innerstadsliknande

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Sökande till utbildning 2009

Sökande till utbildning 2009 Utbildning 2010 Sökande till utbildning 2009 Direkt placering i fortsatta studier var år 2009 svårare än året innan både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013 Mål för delgeneralplanearbetet Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas i huvudsak

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Innehåll 1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.... 4 1.2 Försäljning.... 4 1.3 Byggetablering av olika slag.... 5 1.4 Evenemang el liknande....

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet

En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi 1.10.2012 Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund En samkommun för de 16 kommunerna i

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) 277 Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam HEL 2012-002570 T 00 00 03 Beslut Behandling

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) 6 Anställning av innehavare av tjänsten som utbildningsdirektör HEL 2014-013830 T 01 01 01 01 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar beslutar anställa

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN 1(12) PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN Österbottens förbund kommer att finansiera ett kluster (utvecklingsprojekt för metallbranschen) som har en utbredning ifrån Kristinestad till och med

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna skapar hållbar välfärd

Närings-, trafik- och miljöcentralerna skapar hållbar välfärd Strategi för åren 2012 2015 Närings-, trafik- och miljöcentralerna skapar hållbar välfärd ELY-centralerna öppnar möjligheter Närings-, trafik- och miljöcentralerna utvecklar och stödjer i samarbete med

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Fastighetsköp på nätet

Fastighetsköp på nätet Fastighetsköp på nätet Stommen av presentationen: Inskrivningsärenden vid Österbottens lantmäteribyrå, kort presentation Nättjänsten för fastighetsköp Allmän beskrivning Egenskaper Tidtabell 1 MAANMITTAUSLAITOS

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer