INNEHÅLL. Helsingfors Företagare rf 32 Helsingfors Hantverks- och Industriförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Helsingfors Företagare rf 32 Helsingfors Hantverks- och Industriförening"

Transkript

1 Helsingfors-nyckeln 2008

2 INNEHÅLL FÖRORD 5 SERVICEREGISTER 6 STADEN STÅR TILL TJÄNST 12 Helsingfors näringslivsservice 12 Turist- och kongressbyrån 13 FöretagsHelsingfors 14 Forum Virium Helsinki (FVH) 15 Kommunikationen 15 Träffpunkt, Glaspalatset 16 Faktacentralen 16 Stadsplaneringskontoret 18 Fastighetskontoret 20 Utbildningsverket 21 Helsingfors räddningsverk 22 Byggnadstillsynsverket 23 Byggnadskontoret 24 Helsingfors yrkeshögskola, Stadia 25 Miljöcentralen 26 Helsingfors Vatten 27 Helsingfors Energi 27 Trafikverket HST 28 Helsingfors Hamn 28 Helsingfors Partitorg 29 Anskaffningscentralen 29 Palmia 30 Företagshälsovård 30 Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD 31 Kulturservice 31 Mötes- och festlokaler 31 HELSINGFORS OCH NÄRINGSLIVET 32 Helsingforsregionens handelskammare 32 Enterprise Europe Network 32 Helsingfors Företagare rf 32 Helsingfors Hantverks- och Industriförening rf 33 Helsingin Yrittäjänaiset ry 34 Nylands arbetskrafts- och näringscentral, TE-centralen 34 Företagskuvöser 35 Helsingfors arbetskraftsbyrå 36 Teknologiska utvecklingscentralen, Tekes 37 Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra 37 Finnvera Abp 37 Patent- och registerstyrelsen, PRS 38 Kvinnoföretagarcentralen rf 38 Helsingfors hantverks- och konstindustri förening/företagsverkstaden 39 Nylands förbund 39 Culminatum Ltd Oy 40 Helsinki Business and Science Park Ltd 40 Art and Design City Helsinki Oy Ab (ADC) 41 Vuotekno Ab 41 Helsinki Region Marketing Oy (HRM) 42 Greater Helsinki Promotion (GHP) 42 Finlandiahuset 42 Finland Convention Bureau rf 42 FÖRVALTNING 44 Stadsdirektörskollegiet 44 Förvaltningscentralen 44 Ekonomi- och planeringscentralen 45 Stadsfullmäktige 45 Stadsstyrelsen 46 ORGANISATIONSSCHEMA ÖVER STADEN 47 HELSINGFORSSTATISTIK 48

3 Helsingforsnyckeln 2008 Information för företag om Helsingfors stads service samt andra viktiga kontakter för företagare. UTGIVARE: Helsingfors näringslivsservice REDAKTION AKTION: Helsingfors näringslivsservice UPPLAGA: ex. på finska, 1000 ex. på svenska BESTÄLLNINGAR: tfn , e-post:

4 4 HELSINGFORS NYCKELN

5 BÄSTA HELSINGFORSFÖRETAGARE! Helsingfors stad betjänar företagen och företagarna i staden på många sätt. Staden ger varje år ut Helsingforsnyckeln för att underlätta kontakten med stadens ämbetsverk och inrättningar. Helsingforsnyckeln utges av Helsingfors stads näringslivsservice, en verksamhetsenhet som inrättades år 1997 med uppgift att betjäna företagare. Nyckeln innehåller kortfattad information om de ämbetsverk och inrättningar i staden som är viktigast för företagare. Här finns också uppgifter om våra viktigaste samarbetspartners inom näringspolitiken samt ett serviceregister med sökord som leder informationssökande till rätt adress. Helsingforsnyckeln finns även på internet (www.hel.fi/elinkeinopalvelu). Nyckeln ges också ut på finska. Helsingforsnyckeln distribueras till alla verksamhetsställen i Helsingfors. Ytterligare exemplar kan beställas via näringslivsservicen. Med samarbetshälsningar Nyrki Tuominen näringslivschef HELSINGFORS NYCKELN 5

6 SERVICEREGISTER Adressnumrering Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Affärslokaler Fastighetskontoret, lokalcentralen , se lokalcentralen, s 20 Alarmnummer - allmänt nödnummer polisen , 112 Anskaffningsärenden * Arbetarskydd - Nylands arbetarskyddsdistrikt, Broholmsgatan 12 A * Arrendeavtal Fastighetskontoret, kansliavdelningen Arrendering av mark, Fastighetskontoret, tomtavdelningen affärs-, kontors- och industritomter övriga, tillfälliga områden Byggnadskontoret, enheten för områdesanvändning gatu-, torg- och parkområden Avfallshantering Miljöcentralen SAD, Avloppsvattenärenden, Helsingfors Vatten * miljöcentralen Bilplatser, uthyrning och försäljning, fastighetskontoret, lokalcentralen , Bolagsrättsliga ansökningsärenden, Patent- och registerstyrelsen * fusioner - sänkning av aktiekapital Bostadsanskaffning för Helsingfors stads bruk - Helsingin Asuntohankinta Oy, Stinsgatan 10 * Bostadsbyggande - Bostadsproduktionsbyrån, Konduktörsgränden 3 * Uppför stadens hyresbostäder, bostadsrättsbostäder samt aravaägarbostäder Brandinspektion Räddningsverket, jourhavande brandinspektör Bullerbekämpning, miljöcentralen , Bygglovsärenden, byggnadstillsynsverket * Byggnader, rivning av, byggnadstillsynsverket * Byggnaders placering, utmärkning av samt syneförrättning, fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Byggnadsarbeten, miljöolägenheter av, miljöcentralen Byggnadsarbeten, övervakning av, byggnadstillsynsverket * Byggnadsnummer Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Byggnadsordningar Byggnadstillsynsverket, arkiv Byggnadsritningar, byggnadstillsynsverkets arkiv Catering-tjänster, Palmia * Detaljplaner och ändringar, stadsplaneringskontoret Djur och djurprodukter, export och import miljöcentralen , Energi Helsingfors Energi, s. 27 *6171 Energisparande, Byggnadskontorets energienhet Rådgivning, mätningar, syner, förbrukningskontroll, målförbrukningskalkyler 6 HELSINGFORS NYCKELN

7 Exekutionsverket i Helsingfors härad Backasgatan 2 A Exportfrämjande - TE-centralen, företagsavdelningen * Finpro * exportcentralernas kontaktuppgifter Fasader, ändring av, byggnadstillsynsverket Fastighetstjänster Palmia, * Fastigheter, stadens Fastighetskontoret, * Fastighetsuppgifter och fastighetsutdrag, - Fastighetskontoret: stadsmätningsavdelningen kansliavdelningen Magistraten Fastighetsägare, uppgifter om - Magistraten Felanmälan - Gator och trafikmärken under tjänstetid, byggnadskontorets kundservice Gator och trafikmärken övriga tider Trafikljus må-lö kl sö 7-23 övriga tider Gatubelysning Vattenledningar och kloaker Gas kl övriga tider Fjärrvärme, Helsingfors Energi, s. 27 *6171 Flaggning, ordnande av Byggnadskontoret Flyttning av fordon Byggnadskontoret Frystjänster, partitorget Föreningar Föreningsärenden, patent- och registerstyrelsen Företag, grundande av - FöretagsHelsingfors Arbetskrafts- och näringscentralen, TE-centralen Kvinnoföretagarcentralen rf Företagshälsovård, s Företagslokaler, uthyrning - Fastighetskontoret, lokalcentralen , (se lokalcentralen, s. 21) - Hamnen Partitorget * Vuotekno Ab Företagsparkeringstecken Byggnadskontoret, parkeringsövervakningen Företagsportaler Företagsrådgivning - FöretagsHelsingfors Arbetskrafts- och näringscentralen, TE-centralen Kvinnoföretagarcentralen rf Företagssaneringar, tingsrätten Konkursärenden Försäljningsställen - Saluhalls- och torgplatser Fastighetskontoret, lokalcentralen Gas - Gasum Ab Gasverksgatan 1 * Kundservice Felanmälan i nödsituationer 24 h Gasum energiservice Kundservice, arbetsmottagning Gatuunderhåll, byggnadskontoret, s Generalplanering, stadsplaneringskontoret, s Grundundersökningar, fastighetskontoret, geotekniska avdelningen Grönområden, skötsel av, byggnadskontoret HELSINGFORS NYCKELN 7

8 Handelsregistret - Patent- och registerstyrelsen * Magistraten Helsingfors-info, Jugendsalen, Norra esplanaden information om Helsingfors stads service, utställningar, evenemang Helsingforsstatistik, faktacentralen, s * Hyresbostäder, ansökan om - Fastighetskontoret, bostadsavdelningen Hälsoinspektör, jourhavande Hälsoolägenheter i bostäder, miljöcentralen Hälsoskyddsbestämmelser, miljöcentralen Industrianläggningar, miljöövervakning, miljöcentralen , Information om mark och berggrund, fastighetskontoret, geotekniska avdelningen Internet, Helsingfors stad, Kartor, fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Detaljplanekartor, stadsplaneringskontoret Internetkartor och karttjänster, fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen , Ledningskartor, fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Landskapsplanekartor, Nylands förbund * Kemikalieövervakning, miljöcentralen Klotter och olovliga avstjälpningsplatser, byggnadskontoret Konkurrensverket, Långbrokajen 3 A * Konsumentrådgivning, - konsumentverket Aspnäsgatan 4 A miljöcentralen Lagfarter - Tingsrättens avdelning för fastighetsärenden Fastighetskontoret: stadsmätningsavdelningen kansliavdelningen Magistraten Landskap Nylands förbund * Landskapets utvecklingspengar - Landskapsplan - Landskapsprogram och landskapsöversikt Lantmäteri Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Ledningsinformation Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Livsmedel, miljöcentralen * Livsmedelslokaler, godkännande, planering och övervakning Livsmedelskontroll och tillfällig försäljning av livsmedel Livsmedel, export och import Livsmedelsarbetare, salmonellaprov: anvisningar och provkärl fås på den egna hälsostationen Luftvård, miljöcentralen - Industrin Allmän luftvård Länsstyrelsen i Södra Finlands län Bangårdsvägen Helsingfors regionala serviceenhet Magistraten, Helsingfors, Albertsgatan 25 * Notarius publicus och offentliga köpvittnen Föreningsregistret och handelsregistret Markanvändningsplanering, stadsplaneringskontoret * Markföroreningar, miljöcentralen , Markförvärv till Helsingfors stad Fastighetskontoret, tomtavdelningen Miljöhygienenheten, miljöcentralen (livsmedelsövervakningsmyndighet) Miljörådgivning, miljöcentralen HELSINGFORS NYCKELN

9 Miljöskyddsbestämmelser Miljötillstånd, miljöcentralen Möten och kongresser turist- och kongressbyrån Mötes- och festservice Notarius publicus - Magistraten Näringslivsservice, Helsingfors, s. 12 Näringstillstånd - länsstyrelsen i Södra Finlands län, Bangårdsvägen 9 * Näringsärenden, s Helsingfors näringslivsservice FöretagsHelsingfors Nöjestillstånd och andra polistillstånd - Information, Röddäldsgatan 2 *1891, Offentliga köpvittnen - Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen , * Magistraten Områdesarkitekter, stadsplaneringskontoret * Områdesbyggande, ekonomi- och planeringscentralen, utvecklingsavdelningen * Parkering Parkeringsövervakning, byggnadskontoret - Parkeringsärenden, boende- och företagsparkeringstecken Parkeringstillstånd för handikappade, polisen * Företagsparkeringstecken, byggnadskontoret, parkeringsövervakningen Trafikstörande parkeringar efter tjänstetid Planläggning, stadsplaneringskontoret s.17 * Polisen - Information I - Nödnummer , Polisstationerna *1891 Produktsäkerhetstillsyn, miljöcentralen Publikevenemang - Anmälningar, Polisen * Miljövillkoren för publikevenemang, byggnadskontoret * Renhållning av strandvatten och den inre skärgården, transport på närvattnen, byggnadskontoret Rågångar Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Servitutsärenden - Gravationsbevis: Tingsrätten Porkalagatan Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen, Viborgsgatan Fastighetskontoret, kansliavdelningen Byggnadsservitut: Byggnadstillsynsverket * Fastighetsservitut: Upprättande av servitutsavtal Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen, Viborgsgatan Skadedjursbekämpning, information, miljöcentralen Skatteärenden - Momsärenden (servicenummer) Skattebyrån (affärsidkare och yrkesövare) Råtorpsvägen 8 A * Vanda (Myrbacka) - Skattebyråns (personbeskattning) serviceställen i Helsingfors: Berggatan 14 (Fenniakvarteret, 1 vån.) Östra centrum: Östergatan 5 Företagsskattebyrån, Semaforbron 12 C * Sprängämnen och fyrverkeripjäser Säkerhetsteknikcentralen * Skylttjänster, byggnadskontoret SMI-stiftelsen, Unionsgatan Stadsstyrelsen * Information om stadsstyrelsens beslut - Internet, HELSINGFORS NYCKELN 9

10 Statistik Faktacentralen, Broholmsgatan A * Statistikcentralen, Verkstadsgatan 13 * Strålövervakning Strålsäkerhetscentralen * Städtjänster Palmia, * Syneförrättningar - I anslutning till övervakning av byggnadsarbeten, byggnadstillsynsverket * Placering av byggnader och staket,fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Säkerhetsplan Räddningsverket Säkerhetstjänster Palmia, * Textilservice, Helsingfors, Kommunalhemsvägen Tillstånd - Tillstånd för utskänkning och detaljförsäljning av alkoholdrycker, penninginsamling och varulotterier: länsstyrelsen För tillverkning, import och partiförsäljning av alkoholdrycker: social- och hälsovårdens produkttillsynscentral * För platser för lott-, ballong- och julgrans försäljning samt för valaffischer, kvällstorgsuppträdanden, utereklam, uteförsäljning, uteservering och fotografering, kommersiella friluftsevenemang på allmänna områden: fastighetskontoret, lokalcentralen , , För friluftsevenemang i parker, midsommar brasor, uppgörande av öppen eld på stadens mark, flaggning: byggnadskontoret För demonstrationer och parader på allmänna gatuområden, fyrverkerier, tjärgrytor och marschaller på allmän plats: polisen, tillståndsärenden *1891 för insamling av pengar: polisen, tillståndsärenden * Bygglovsärenden, byggnadstillsynsverket * Tidsbeställning till tillståndshandläggare * Utplacering av reklam och skyltar, byggnadstillsynsverket Tillstånd för grävarbeten och tillfälliga trafikarrangemang samt tillstånd att använda gatu-, torg- och parkområden för byggarbeten: byggnadskontoret Markanvändningstillstånd och markanvänd ningsavtal för gatu-, torg- och parkområden: byggnadskontoret Särskilda trafiktillstånd, stadsplaneringskontoret , Tingsrätt, Helsingfors Porkalagatan 13 * Tomtbildning och servitutsförrättningar Stycknings- och servitutsförrättningar: - Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen Tomthöjdsanmälningar - Byggnadskontoret Tomtindelningsärenden - Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen , Tomtregistrering - Fastighetskontoret,stadsmätningsavdelningen Tomtärenden, fastighetskontoret, tomtavdelningen - Tillfällig markanvändning Trafikarrangemang se stadsplaneringskontoret, s. 18 Trädgårdstjänster, byggnadskontoret Undantagslov, byggnadstillsynsverket , Underjordiska lokaler, Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen , Undersökning av förorenade markområden, miljöcentralen , HELSINGFORS NYCKELN

11 Uthyrning - Bilplatser, fastighetskontoret Saluhalls-, torg-, kiosk- och uteförsäljningsplatser, fastighetskontoret , Fastighetskontoret, lokalcentralen - Affärs- och kontorslokaler samt övriga lokaler , (se lokalcentralen, s. xx) Fastighetskontoret, tomtavdelningen - Affärs-, kontors- och industritomter Övriga, tillfälliga områden Byggnadskontoret - Byggmaskiner, skyddsstaket, trafikmärken Dekorationer, gröna växter, lagerträd Tjärgrytor, talarstolar Gatu-, torg- och grönområden Verksamhetsställen, uppgifter om, faktacentralen * Företag, verksamhetsställen och näringar Yrkes- och vuxenutbildning - Utbildningsverket, Tavastvägen 11 A * Informatör Läroavtal Stadia - Helsingfors yrkeshögskola, Bulevarden 31 * Amiedu, Gjuterivägen 8 * kundtjänst Finska arbetarinstitutet * Yrkesläroanstalter på andra stadiet - Helsingfors läroanstalt för servicesektorn Savolaxgatan 4 * Helsingfors läroanstalt för social- och hälsovårdssektorn, Lärkträdsvägen 4 * Helsingfors läroanstalt för den tekniska sektorn, Nilsiägatan 1 * Övergivna fordon, byggnadskontoret HELSINGFORS NYCKELN 11

12 STADEN STÅR TILL TJÄNST Ekonomi- och planeringscentralen/ Helsingfors näringslivsservice PB HELSINGFORS STAD (Unionsgatan 28 A) tfn , fax e-post: Helsingfors näringslivsservice svarar för informationstjänster riktade till företag, för näringspolitiska utvecklingsstrategier och utvecklingsprojekt, för turistrådgivning och utveckling av turism samt för stadens marknadsföring av näringarna. Näringslivsservicen verkar för att förbättra näringslivets verksamhetsbetingelser i samarbete med de viktigaste intressentgrupperna, särskilt Helsingforsregionens handelskammare och Helsingfors Företagare. Näringslivsservicen svarar för genomförandet av Helsingfors näringslivsstrategi i samråd med stadens olika förvaltningar och med de viktigaste intressentgrupperna samt deltar i genomförandet av huvudstadsregionens gemensamma näringslivsstrategi, internationella marknadsföringsstrategi samt regional konkurrenskraftsstrategi, innovationsstrategi, stadsprogram och Nylands landskapsprogram. Informationstjänster riktade till företag handhas av FöretagsHelsingfors. NYP företagstjänster och Starta Eget i Helsingfors rf betjänar både nya och redan verksamma företagare i gemensamma lokaler vid FöretagsHelsingfors, en ny regional servicecentral som ligger vid Kajsaniemigatan. FöretagsHelsingfors har även specialiserat sig på att främja invandrarföretagande genom rådgivning och utbildning. Centralen kan också erbjuda kuvöslokaler; lokalerna finns i Ilmala (Ilmalagränden 2 M, 1 vån.). I enlighet med huvudstadsregionens innovationsstrategi fortsätter näringslivsservicen sitt samarbete med olika universitet och högskolor, Culminatum Oy, Nylands förbund, Nylands TE-central samt företagskuvöser. Syftet är att utveckla ett internationellt konkurrenskraftigt affärs- och innovationscentrum, där innovativa företag med kunskap på hög nivå kan utvecklas till en viktig del av Helsingfors och huvudstadsregionens näringsstruktur. I syfte att marknadsföra Helsingfors till internationella investerare och företag samarbetar näringslivsservicen med Greater Helsinki Promotion Oy, Esbo och Vanda samt Nylands förbund. Näringslivsservicen deltar även i utvecklingsprojekt inom Östersjöregionen. Näringslivsservicen deltar i lokala, regionala och branschspecifika, näringspolitiskt viktiga utvecklingsprojekt. De viktigaste av de talrika projekten är bl.a. Forum Virium Helsinki - ett klusterprojekt för digitala innehåll och tjänster med en utvecklingsservice för små och medelstora företag (SME-företag) - vars mål är att utveckla Böleområdet, utvecklingen av det gemensamma Living Lab -konceptet mellan FVH och vid Arabiastranden verksamma bolaget Art and Design City Helsinki (ADC) Oy, utvecklingen av en ny programperiod för kunskapscentrumverksamheten, utvecklingen av kuvösverksamheten, skapandet av en central för befrämjande av invandrarföretagande, utvecklingen av det landsomfattande konceptet Yrityssuomi och marknadsföringssamarbetet mellan företag och Fiskehamn/ Nordsjöområdet. Från och med den sorterar Helsingfors stads turist- och kongressbyrå under Näringslivsservicen. Se även Inom näringslivsservicen inrättades i början av 2008 även en evenemangsenhet, som svarar för stadsevenemang och söker stora internationella evenemang till Helsingforsregionen. Helsingfors näringslivsservice sorterar under ekonomi- och planeringscentralen som bereder stadens ekonomiska och finansiella ärenden. 12 HELSINGFORS NYCKELN

13 Näringslivsdirektör Eero Holstila, tfn Näringslivschef Nyrki Tuominen, tfn Näringslivsombudsman Urmas Aalto, tfn Marknadschef Leena Hakala, tfn Planeringssekreterare Hilkka Hytönen, tfn Projektchef Minna Maarttola, tfn Företagsombudsman Anu Mänttäri, tfn Byråsekreterare Mia Nylund, tfn Informatör Susanna Sinervuo, tfn Näringsplanerare Laura Teinilä, tfn Byråsekreterare Maarit Upla, tfn Specialplanerare Marja-Leena Vaittinen, tfn EVENEMANGSENHET: Evenemangschef Saila Machere tfn Producent Salla Anttola, tfn Producent Päivi Munther, tfn Producent Maarit Roschier, tfn Helsingfors näringslivsservice/ Turist- och kongressbyrån PB HELSINGFORS STAD (Norra esplanaden 19) tfn , fax Turist- och kongressbyrån erbjuder sina tjänster till turister som besöker Helsingfors, marknadsför Helsingfors som turiststad, informerar om vad staden har att erbjuda turister samt utvecklar utbudet i samarbete med bl.a. turistföretagare. Dessutom ordnar byrån exkursioner för journalister, fotografer och researrangörer samt utvecklar stadens turistservice. Byråns turistinformation ger gratis information om staden och olika evenemang samt delar ut broschyrer, kartor och annat material. På sommaren går Helsinki Help-turistrådgivare runt i innerstaden och finns till hands för turister. Kongressenheten marknadsför Helsingfors som mötes-, kongress- och incentivestad samt bistårarrangörer med planering och förhandsmarknadsföring av evenemang. Enheten delar även ut Helsingfors-material till besökare. I turist- och kongressbyråns lokaler finns Helsinki- Expert-butiken TourShop, som erbjuder utfärder, guidningar, hotellbokningar och andra tjänster till bl.a. företagsgäster. Turistchef Pirkko Nyman, tfn Kontaktchef Tuulikki Becker, tfn Kongresschef tfn HELSINGFORS NYCKELN 13

14 Helsingfors näringslivsservice/ FöretagsHelsingfors PB HELSINGFORS STAD Kajsaniemigatan 6 A (6. vån.) tfn (kontoret) fax NYP företagstjänster och Starta Eget i Helsingfors rf har flyttat i gemensamma lokaler vid Kajsaniemigatan och står till företagarnas tjänst under ett gemensamt namn: FöretagsHelsingfors. FöretagsHelsingfors är en regional servicecentral för blivande och redan existerande företagare. Under ett och samma tak tillhandahåller den företagaren all väsentlig service från råd att utveckla en affärsidé: information om hur man grundar ett företag, företagsrådgivning för både nya och redan existerande företag, företagarutbildning, företagskuvöstjänster och företagstjänster för invandrare. På informationsmötet ges praktisk information om hur ett företag grundas; vilket som skall prioriteras och hur man skall gå tillväga. Efter informationsmötet kan man boka tid för att få individuell företagsrådgivning. Mötet med rådgivaren är alltid absolut konfidentiell. Tillsammans med den blivande företagaren går man igenom grunderna i att starta ett företag, bl.a. affärsidé, finansiering, ekonomi och marknadsföring. Verksamhetsförutsättningarna för affärsidén utvärderas noga med hjälp av olika lönsamhetskalkyler. Vid behov ges handledning i att fylla i olika ansökningar (t.ex. startpeng) och dokument. Servicecentralen har tillgång till ett brett nätverk av sakkunniga på olika områden, såsom försäkringar, finansiering, juridik och skatter, vilket betyder att rådgivarna kan handleda kunden vidare till specialrådgivning. Företagarutbildning för blivande företagare ordnas i regel vår och höst. För invandrare ordnas separata förberedande företagarkurser som ger baskunskaper om företagande och gör deltagarna insatta i företagarkulturen i Finland. Kurserna är en del av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och avgiftsfria för deltagarna. Även för redan verksamma företagare ordnas korta kvällskurser kring t.ex. marknadsföring och juridik, som skräddarsys till att motsvara företagarnas behov. FöretagsHelsingfors erbjuder även kuvösservice; målet är att främja utvecklingen och tillväxten av nya innovativa företag. Kuvösen är en del av kuvösnätverket i Nyland. Kuvöslokalerna ligger i Ilmala (Ilmalagränden 2 M, 1 vån.) i form av möblerade kontorslokaler som kan hyras förmånligt. Företagen kan stanna 2-3 år i kuvöserna. FöretagsHelsingfors omfattar också Caisa Enterprice Centre (CEC), huvudstadsregionens gemensamma företagsservice för invandrare som vill bli företagare. CEC främjar och utvecklar företagsamheten bland invandrare i huvudstadsregionen, medverkar till att det uppstår nya, konkurrenskraftiga företag och förbättrar verksamhetsbetingelserna för redan verksamma företag. Tjänsterna är avsedda för personer med invandrarbakgrund, som planerar att starta ett företag eller som redan verkat som företagare i några år. CEC är den första kontaktpunkten i frågor kring företagande och erbjuder sakkunniga, flerspråkiga tjänster i företagsrådgivning och utbildning. Företagsrådgivning ges på finska, svenska, engelska, tyska, estniska, ryska och arabiska. Tidsbeställning, tfn Ansvarig företagsrådgivare Toivo Utso, tfn VD, Starta Eget i Helsingfors rf Timo Onnela, tfn Projektombudsman (CEC) Elie El-Khouri, tfn Företagsombudsman Jorma Helin, tfn Företagsrådgivare Matti Karvinen, tfn Johannes Kataja, tfn Valto Loikkanen, tfn Dan Lönnblad, tfn Arto Manner, tfn Seppo Manner, tfn Timo Mäkilä, tfn Veikko Pirhonen, tfn Planerare Liisa Mallat, tfn Byråsekreterare Sanna Naumanen, tfn Byråsekreterare Gunnel Tarvainen, tfn HELSINGFORS NYCKELN

15 Forum Virium Helsinki (FVH) Radiogatan 5 D, RTI-huset Helsingfors Helsingfors stads mest betydande näringspolitiska projekt Forum Virium Helsinki (FVH) är ett klusterprojekt som grundades år 2005 av företag, forskargrupper och Helsingfors stad. Projektet har som mål att främja utvecklingen av nya digitala tjänster för konsumenternas och kundernas behov inom Helsingfors metropolområde. FVH samlar ihop stora och växande företag, driver utvecklingsprojekt och öppnar kontakter till den globala marknaden. FVH har som mål att skapa bättre tjänster och växande affärsverksamhet som bygger på starkt kunnande. FVH deltar tätt i utvecklingen av Living Lab-testmiljön inom Helsingfors metropolområde. Testmiljön gör det möjligt att testa digitala servicehelheter på verkliga användargrupper. Forum Virium Helsinki har en stark roll också i utvecklingen av Böleområdet samt i planeringen av Forum Virium Center som kommer att byggas i Böle. I nära anslutning till Forum Virium Helsinki driver Helsingfors näringslivsservice en utvecklingsservice för SME-företag. Tillsammans med sina partners söker utvecklingsservicen för SMEföretag aktivt efter SME-företag som utvecklar digitala innehåll och tjänster och som har vilja och förmåga att växa och bli internationella. Hjälpen till företagen består av verksamhetsmiljön och olika immateriella utvecklingstjänster samt metoder att bilda nätverk och intensifiera samarbetet med större företag inom FVH-klustret. Dessutom får företagen stöd i utvecklingen av sin affärsverksamhet av branschexperter. Ytterligare information: Forum Virium Helsinki, direktör Jarmo Eskelinen, tfn Utvecklingsservicen för SME-företag, projektchef Esa Blomberg, tfn Utvecklingsservicen för SME-företag, näringslivschef Nyrki Tuominen, tfn , Kommunikationen PB HELSINGFORS STAD (Norra esplanaden 11-13) tfn , fax Kommunikationen vid förvaltningscentralen ger ut uppgifter om stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och centralförvaltningens beslut, om aktuella ärenden samt om möjligheterna att påverka inom staden. Den informerar om evenemang via massmedia, utereklam, internet och elektroniska infotavlor. Tidningen Helsingfors stad informerar distribueras sex gånger om året till alla hushåll. Kommunikationen ger även ut stadens serviceregister. Kommunikationen bistår staden med internationell kommunikation och marknadsföring samt ordnar presskonferenser, journalistbesök, seminarier, utställningar samt invånaraftnar. Kommunikationschef Eero Waronen tfn Tidningen Helsingfors stad informerar, redaktionssekreteraren, tfn Helsingfors-info, Jugendsalen, Norra esplanaden 19, tfn HELSINGFORS NYCKELN 15

16 Helsingfors stadsbibliotek PB HELSINGFORS STAD (Mannerheimvägen 22-24, 2. vån.) Information; tfn e-post: är en för alla öppen infopunkt (öppen må-fr kl.11-18) där kunden kan få kostnadsfri handledning i elektroniska tjänster, mobiltjänster och digital-tv. På träffpunkten kan företagen presentera sina produkter och tjänster. I samband med presentationerna får serviceproducenterna möjlighet att möta kunderna och få värdefull respons av dem. Helsingfors arbetskraftsbyrå har dessutom sitt jobbcenter på träffpunkten. Träffpunkt erbjuder företagen möjlighet att arrangera rekryteringsevenemang och informerar arbetsgivare om arbetskraftsbyråernas service. På träffpunkten finns arbetsutrymme och möjlighet att kostnadsfritt utnyttja wlan-nätet för småföretagare och freelance-företagare. Ytterligare information: Planerare Kirsi Salminen tfn Faktacentralen PB HELSINGFORS STAD (Broholmsgatan A, 5. vån., Runda huset) Telefon * , fax Informationstjänst PB 5521, HELSINGFORS STAD (Broholmsgatan A) må-fr , tfn Enheten för statistik- och informationstjänst: PB 5520, HELSINGFORS STAD (Broholmsgatan A) Stadsforskningsenheten: PB 5530, HELSINGFORS STAD (Broholmsgatan A) Stadsarkivet: PB 5510, HELSINGFORS STAD (Djurgårdsvägen 3 F/Ämbetshuset i Berghäll) Forskarservice tfn , må-fr 9-16 Fax e-post: Förvaltningsenheten: PB 5500, HELSINGFORS STAD (Broholmsgatan A) Helsingfors stads faktacentral producerar och upprätthåller statistik, databaser och prognoser samt ger ut publikationer. Faktacentralen ägnar sig åt tillämpad stadsforskning och erbjuder forskningsservice. Utöver dokument som gäller stadens förvaltning uppbevarar stadsarkivet också privat material som berör Helsingfors och Helsingforsborna. Arkivsamlingarna kan användas av forskare i stadsarkivets forskarsal. Faktacentralens produkter Faktacentralen erbjuder sina kunder ett 60-tal nya publikationer varje år, ett flertal databaser samt andra datasystem som innehåller aktuell information om Helsingfors och dess verksamhetsmiljö. Information om nyheter finns på adressen: Regelbunden information produceras om följande: befolkningen, boendet, bostadsmarknaden, levnadsförhållanden, byggandet, lokalmarknaden, företag och arbetsplatser, arbetsmarknaden, service, utbildning och miljö. Dessutom producerar centralen tidvis statistik och undersökningar om specialteman. Aktuella specialteman 16 HELSINGFORS NYCKELN

17 är bl.a. internationalisering, kommunal ekonomi, regional ekonomi, stadsnäringar, nya branscher såsom IT-sektorn, branschernas konkurrenskraft, kulturen dess ekonomiska och sociala konsekvenser, utlänningar samt särdrag i Helsingfors bostads- och arbetsmarknad. Produktexempel Trender i Helsingforsregionen en sampublikation för Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD), Helsingfors, Esbo och Vanda stad samt Nylands förbund, Nylands TE-central och Helsingforsregionens handelskammare. Publikationen utkommer en gång i kvartalet och innehåller information om följande: den regionala ekonomin och näringslivet, arbetsmarknaden, välståndet, trafiken, miljön, bostadsmarknaden och den kommunala ekonomin. Den utkommer den sista vardagen i februari, maj, augusti och november. En gång om året sammanställs uppgifterna i en engelsk utgåva, Helsinki Trends. Ytterligare information: forskare Leena Hietaniemi, tfn Registret över verksamhetsställen i huvudstadsregionen ger aktuell information om de företag som verkar i huvudstadsregionen, inklusive deras verksamhetsställen (personal och annan strukturell information). Kontaktperson överaktuarie Juha Suokas, tfn Helsingfors i siffror central information i fickformat. Utöver den finska upplagan ges publikationen ut på många andra språk, bl.a. svenska, engelska, franska, tyska och ryska. Områdesdatabasen finns också på webben. Den innehåller uppgifter om bl.a. befolkningen, boendet, lediga arbetsplatser, byggnadsbeståndet, skol- samt social- och hälsovårdstjänster. Uppgifter kan tas fram för Helsingfors och dess 120 delområden, för huvudstadsregionen och de därtill hörande kommunerna separat eller för den mera vidsträckta Helsingforsregionen. Uppgifterna är också jämförbara med motsvarande uppgifter om de övriga nordiska storstäderna och deras stadsregioner i databasen NORDSTAT. Helsingfors områdesvis presenterar olika områden i staden med hjälp av grafer, foton och kartor; finns både som trycksak och på Internet. Kontaktperson överaktuarie Pekka Vuori, tfn Statistisk årsbok är ett digert statistiskt uppslagsverk över Helsingfors. Boken ges också ut som ett komprimerat särtryck på engelska, Comparative City Statistics, som presenterar jämförbar statistik över de nordiska storstäderna, S:t Petersburg samt huvudstäderna i Baltikum. Ytterligare information: Sini Askelo, tfn Kvartti forskningsartiklar om aktuella frågor och om Helsingfors utveckling samt ett urval av kvartalsstatistiken, tre tvåspråkiga (finska/ svenska) nummer och ett nummer på engelska varje år. Ytterligare information: forskare Vesa Keskinen, tfn Undersökningar om kommunal ekonomi 4-6 undersökningar årligen. Landets 16 största kommuner jämförs i fråga om bokslut, budget, servicekostnader och skatteinkomster mm. Finns också på webben i utskriftsvänlig PDF-form. Specialforskare Heikki Helin, tfn I Stadsarkivet finns bl.a. Helsingfors magistrats arkiv som innehåller näringsanmälningar från tiden före Arkivet tar emot privat Helsingforsmaterial, t.ex. företags, bostadsbolags eller föreningars arkiv. Kontaktperson Merja Aartolahti, tfn Enheten för statistik- och informationstjänst Stf. informationsförsörjningschef Leila Lankinen tfn Stadsforskning Stf. forskningsprofessor Markus Laine, tfn Stadsarkivet Arkivväsendets chef Eeva Miettinen Tfn Direktör Asta Manninen, tfn HELSINGFORS NYCKELN 17

18 Stadsplaneringskontoret PB HELSINGFORS STAD (Folkskolegatan 3) tfn * , fax e-post: Stadsplaneringskontoret svarar för utvecklingen av stadsstrukturen och stadsbilden samt för planläggningen och trafikplaneringen på olika stadier. Kundtjänst Folkskolegatan 3, tfn presentation av detaljplaner, utdrag och kopior samt uppgifter om planläggningssituationen Registrator Folkskolegatan 3, tfn , ansökningar, behandling av ansökningar, rådgivning Uthyrning av auditoriet och utställningslokalen, tfn Generalplaneringsavdelningen Generalplaneringsavdelningen gör upp stadens generalplan, delgeneralplaner och svarar såväl för den generella planeringen i staden som för de teknisk-ekonomiska planerna och utredningarna. Dessutom ansvarar avdelningen för forskning som anknyter till ovannämnda uppgifter. Generalplanechef Markku Lahti, tfn Generalplanebyrån byråchef Olavi Veltheim, tfn generalplan samt långsiktig planering av staden och uppgifter som gäller placeringen av olika funktioner Teknisk-ekonomiska byrån, byråchef Eija Kivilaakso, tfn planer och utredningar angående kommunalteknik och planeringsekonomi Forskningsenheten byråchef Timo Vuolanto, tfn forskning och utredningar Planläggningsavdelningen Planläggningsavdelningen gör upp delgeneralplaner, detaljplaner och ändringar i dessa samt bereder utlåtanden angående undantagslov och bygglov. Planläggningsavdelningen bör kontaktas om ett byggprojekt förutsätter en ny detaljplan, en detaljplaneändring eller ett undantagslov. Redan innan man fattar beslut om etablering är det skäl att kontakta kundserviceenheten för att kontrollera detaljplanesituationen. Vid behov hänvisas kunden till den arkitekt som planerar det berörda området. Det är också bra att diskuötera med områdesarkitekten innan man anhåller om undantagslov. Stadsplanechef Anneli Lahti, tfn Stadsplanearkitekt Annukka Lindroos, tfn bygglov och undantagslov Områdesbyråerna: Innerstaden, byråchef Satu Tyynilä, tfn Västra, norra och nordöstra förstäderna, byråchef Tuula Helasvuo, tfn Östra förstäderna, byråchef Kari Piimies, tfn Områdesprojekten: Centrum, projektchef Ilpo Forssén, tfn Västra hamnen, projektchef Matti Kaijansinkko, tfn Böle, projektchef Timo Lepistö, tfn Innerstadens östra strand, projektchef Mikael Sundman, tfn Malm, projektchef Matti Visanti, tfn Vik, projektchef Markku Siiskonen, tfn Kronbergsstranden, projektchef Riitta Jalkanen, tfn Nordsjö, projektchef Ilkka Laine, tfn Stränder och vattenområden, arkitekt Anu Mansikka, tfn Miljöbyrån biträdande byråchef Raisa Kiljunen-Siirola, tfn landskaps- och miljöplanering samt byggnadsskydd 18 HELSINGFORS NYCKELN

19 Trafikplaneringsavdelningen PB HELSINGFORS STAD (Folkskolegatan 1 A) tfn * , e-post: Planering och förbättring av företagens trafikförbindelser och parkeringsmöjligheter är en del av trafikplaneringen. Staden har delats in i olika områden och för varje område finns en eller flera trafikansvariga planerare som kan kontaktas i alla trafikplaneringsärenden. Planerarnas kontaktuppgifter och ansvarsområden finns på trafikplaneringsavdelningens webbplats. Avdelningen planerar för all slags trafik kollektivtrafik, fordonstrafik och parkering samt cykeloch fotgängartrafik. Den ger information om både nuvarande och planerade trafikarrangemang. Trafikplaneringsavdelningen utvecklar stadens trafiksystem enligt de riktlinjer som fastställts av stadsfullmäktige. Utgångspunkten är att stöda en utveckling av stadsstrukturen och verka för en trafikkultur som är skonsam för miljön. Det finns fyra byråer inom trafikplaneringsavdelningen: distriktsplaneringsbyrån, projektbyrån, trafiksystembyrån och trafikljusbyrån. Distriktsplaneringsbyrån och projektbyrån planerar tillsammans gatornas trafik- och parkeringsarrangemang samt gång- och cykelvägar och utplaceringen av trafikmärken och vägmarkeringar. Projektbyrån svarar också för planeringen av huvudvägnätet, huvudgatorna och bullerbekämpningen. Den allmänna planeringen av kollektivtrafiken, uppgörandet av trafikprognoser samt trafikräkningen sköts av trafiksystembyrån. Trafikljusbyrån planerar, underhåller och reparerar trafikljus och aktuella skyltar som anvisar parkeringsplatser samt svarar för verksamheten vid centralen för trafikreglering. Byggnadskontoret svarar för trafikarrangemangens genomförande. Trafikplaneringschef Olli-Pekka Poutanen, tfn Distriktsplaneringsbyrån byråchef, tfn Trafiksystembyrån byråchef Paavo Vuonokari, tfn Trafikljusbyrån biträdande avdelningschef Kari Sane, tfn Projektbyrån byråchef Katariina Baarman, tfn Specialuppgifter inom trafikplaneringen: Leveranstrafik - leveransrutor i centrum Jari Tikkanen, tfn Kollektivtrafik, Mikko Lehtonen/Heidi Hyvärinen tfn Transporttillstånd för över 12 meter långa fordon i innerstaden - Vesa Forsberg må-fr , tfn övriga tider polisen tfn * blanketter tfn eller (under: verkets service/ elektroniska blanketter) Trafikmärken - distriktsplanerarna, tfn * Trafikplanering, tidtabeller - distriktsplaneringsbyrån, tfn trafikljusbyrån Kari Sane, tfn projektbyrån Katariina Baarman, tfn Trafikinformation - trafikundersökningar trafikmängder, Irene Lilleberg, tfn Timo Koistinen, tfn trafikens smidighet, Tuija Hellman, tfn utredning av trafikolyckor Kirsti Nieminen, tfn Heikki Mäyry, tfn trafikprognoser Petri Blomqvist, tfn Markku Heinonen, tfn Trafikljus - felanmälan: - centralen för trafikreglering vardagar kl och sö kl tfn övriga tider anmälan om skadade trafikljus stolpar till Helsingfors Energis felcentral tfn planering av trafikljus Kari Sane, tfn tidsinställning av trafikljus, tfn HELSINGFORS NYCKELN 19

20 Parkering - parkering vid innerstadsgator Jari Tikkanen, tfn övrig parkering i innerstaden och förstäderna distriktsplanerarna, tfn * anslutningsparkering Anssi Narvala, tfn företagsparkeringstecken parkeringsservicecentralen vid byggnadskontoret, tfn Cykling Antero Naskila, tfn Huvudvägar Matti Kivelä, tfn Trafikarrangemang vid byggplatser - samordning Vesa Forsberg, tfn smärre trafikarrangemangs- och grävningstillstånd byggnadskontorets gatuservice, tfn Vägskyltning och guidetavlor Jari Tikkanen, tfn Verkschef Tuomas Rajajärvi, tfn Stadsplaneringsnämndens ordförande Maija Anttila, tfn Stadsplaneringsnämndens sekreterare Miia-Riina Holappa, tfn Fastighetskontoret PB HELSINGFORS STAD (Katrinegatan 1) tfn * , fax Fastighetskontoret förvaltar, hyr, köper och säljer lokaler och markområden. Dessutom utvecklar kontoret förvaltningen av de bostadsfastigheter som staden äger samt processerna som ansluter till reparation och ombyggnad av lokaler. Fastighetskontoret utför grundundersökningar, upprätthåller Helsingfors stads databas över berg- och markgrund samt upprätthåller och utvecklar stadens kart- och fastighetstekniska uppgifter. Kontoret svarar också för fördelningen av stadens hyresbostäder och för andra stödsystem som gäller boende samt hyr ut försäljningsplatser i saluhallarna och på torgen. Kansliavdelningen gör upp köpebrev, ansöker om lagfarter och inteckningar samt säljer intyg av olika slag, tfn Bostadsavdelningen PB 2201, Helsingfors stad (Andra linjen 7) Bostadsavdelningen är expert på boende och finansiering av boende. Avdelningen presenterar och marknadsför olika bostads- och finansieringsalternativ. Den förmedlar hyresbostäder samt beviljar lån och bidrag till bostadsanskaffning, byggande och reparation. Hyresbostäder, förmedling, tfn Bostadslånefondens lån, tfn Bostadsrättsbostäder, tfn Hitas-ärenden, tfn Lån och bidrag för byggande och renovering, tfn Bostadsnämndens sekreterare, tfn Geotekniska avdelningen PB 2202, Helsingfors stad (Malms stationsväg 3 A) Geotekniska avdelningen har till uppgift att svara för säkerheten och resurshushållningen med avseende på den byggda miljön i Helsingfors ge-nom att samla in information som hänför sig till marken och berggrunden samt genom att bidra med sakkunskap i grundläggning och underjordiskt byggande. Kundtjänst, tfn , fax Kansliavdelningen PB 2204, Helsingfors stad (Katrinegatan 1) centraliserade förvaltning löper smidigt samt sköter de förvaltningstjänster avdelningarna behöver. Därtill gör avdelningen upp köpebrev, ansöker om lagfarter och inteckningar samt säljer intyg av olika slag. Fastighetskontorets informationsverksamhet sköts av kansliavdelningen, tfn , , Fastighetsnämndens sekreterare Teuvo Sarin, tfn Registrator (fastighetsnämndens beslut), tfn , Arrendeavtal samt ansökan om lagfarter och inteckningar, tfn , fax HELSINGFORS NYCKELN

Helsingfors. nyckeln. Information för företag om Helsingfors stads service samt andra viktiga kontakter för företagare

Helsingfors. nyckeln. Information för företag om Helsingfors stads service samt andra viktiga kontakter för företagare 2009 Helsingfors nyckeln Information för företag om Helsingfors stads service samt andra viktiga kontakter för företagare Innehåll Helsingfors en förtagsvänlig partner... 3 Serviceregister... 4 Beslutsfattande...................

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 508/2011 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ============================================================= VERKSAMHETSSTADGA FÖR TEKNISKA NÄMNDEN, CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER, SEKTIONEN

Läs mer

Samhälls- och miljötjänster

Samhälls- och miljötjänster Samhälls- och miljötjänster 26.2.2016 Norra Skandinaviens huvudstad Norra Skandinaviens huvudstad förnyar sig med tillförsikt. Uleåborg i ett nötskal Invånarantal 1.2.2016 198 589 Andelen barn och unga

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA GRUNDFÖR- UTSÄTTNINGAR FÖR ETT LYCKAT EVENEMANG VAR HITTA UTRYMME FÖR EVENEMANGET? TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR Foto: Pyry Keto VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR

Läs mer

Snabbguide till tjänster i Helsingfors

Snabbguide till tjänster i Helsingfors Snabbguide till tjänster i Helsingfors 1 Helsingfors stad Utgivare Helsingfors stadskansli It- och kommunikationsavdelningen Stadshuset vid Norra Esplanaden 11-13 00170 Helsingfors PB 1, 00099 Helsingfors

Läs mer

Eftermiddagsverksamhet. skolelever. Läsåret 2015 2016. Omsorg och kompisar

Eftermiddagsverksamhet. skolelever. Läsåret 2015 2016. Omsorg och kompisar Eftermiddagsverksamhet för skolelever Läsåret 2015 2016 Omsorg och kompisar En trygg eftermiddag efter skoldagen I Helsingfors ordnas eftermiddagsverksamhet efter skoldagen för eleverna i årskurserna 1

Läs mer

Yrkesskolorna i Borgå

Yrkesskolorna i Borgå BORGÅ Tillsättande av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad. Yrkesskolorna i Borgå Amisto Inveon Prakticum Porvoo International College (Point) Utredning

Läs mer

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige 17.12.2002 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 09.09.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Hur utarbetas generalplanen och hur kan man delta i beredningen av den?

Hur utarbetas generalplanen och hur kan man delta i beredningen av den? Helsingfors generalplan Plan för deltagande och bedömning Hur utarbetas generalplanen och hur kan man delta i beredningen av den? Helsingfors stadsplaneringskontor, översiktsplaneringsavdelningens utredningar

Läs mer

Mål och riktlinjer för Helsingfors trafikplanering

Mål och riktlinjer för Helsingfors trafikplanering Mål och riktlinjer för Helsingfors trafikplanering 2 Trafiken i en växande stad Helsingfors växer, trafiken ökar Helsingfors och Helsingforsregionen växer kraftigt. Man har uppskattat att folkmängden i

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING. Byggnadsdelen och byggnadstillsynsdelen i Helsingfors stads kommunregister

REGISTERBESKRIVNING. Byggnadsdelen och byggnadstillsynsdelen i Helsingfors stads kommunregister Byggnadsdelen och byggnadstillsynsdelen i Helsingfors stads kommunregister Registerbeskrivning enligt 10 i personuppgiftslagen (523/99) INNEHÅLL 1. REGISTRETS NAMN Byggnadsdelen och byggnadstillsynsdelen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd Regeringens proposition med förslag till företags- och organisationsdatalag och vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD

LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD Ote kantakartasta 1:500 Utdrag ur baskartan 1:500 02.04.2013 5 4 3142 10 8 11 12 cirka 6 m2 9 17 18 cirka 10 m2 2142 13 4 3 14 6 102 1142 16 cirka 403 m2 16 18 15 cirka 9

Läs mer

Helsingfors stads matkulturstrategi

Helsingfors stads matkulturstrategi Helsingfors stad Helsingfors stads matkulturstrategi 1. Inledning I Helsingfors stads strategiprogram för 2009 2012 har följande mål satts upp: Helsingfors utvecklas som ett centrum för finländsk mat och

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Stadsstyrelsen Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Anvisningarna är i kraft fr.o.m. 1.1.2017 Innehåll 1 Allmänna principer... 3 2 Bidragsformer och ansökning... 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Offentliga sektorn står inför reformer

Offentliga sektorn står inför reformer Offentliga sektorn står inför reformer Valkretsstämma i Helsingfors 5.9.2017 Arto Sulonen direktör för juridiska ärenden Finlands Kommunförbund De viktigaste reformprojekten inom offentliga sektorn Vård-

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Byggbestämmelserna i Helsingfors

Byggbestämmelserna i Helsingfors Byggbestämmelserna i Helsingfors 28.4.2016 Start av lovprocess Ansökan om tillstånd Förhandsförhandling med byggnadstillsynen Byggherren har redan utsett en huvudplanerare Bedöms hur krävande projektet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Helsingfors planerar 2009:13. Busholmen. En ny marin del av innerstaden

Helsingfors planerar 2009:13. Busholmen. En ny marin del av innerstaden Helsingfors planerar 2009:13 Busholmen En ny marin del av innerstaden Busholmen en ny marin del av innerstaden Busholmen byggs ut till ett bostads- och arbetsplatsområde under åren 2009 2025 när godshamnsfunktionerna

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen.

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen. SEMINARIETS TALARE Outi Mäkelä, riksdagsledamot, landskapsstyrelsens ordförande, Saml. Outi Mäkelä leder Nylands landskapsstyrelse, organet som styr och beslutar om beredningen av landskapsplanen. Outi

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Internationell praktik. Bli internationell. anställ en utländsk. praktikant

Internationell praktik. Bli internationell. anställ en utländsk. praktikant Internationell praktik Bli internationell anställ en utländsk praktikant Bästa arbetsgivare! CIMO ordnar tillsammans med läroanstalter, studentorganisationer och arbetsförvaltningen praktikmöjligheter

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Helsingfors organisation

Helsingfors organisation Helsingfors organisation 1.6.2017 Revisionsnämnden Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Borgmästare ordf., 4 biträdande borgmästare + 10 ledamöter Centralförvaltningen Kanslichefen leder Näringslivssektionen

Läs mer

Direktiv om anmälningar, ansökan och beslut som behövs för arbete på gator och andra allmänna områden

Direktiv om anmälningar, ansökan och beslut som behövs för arbete på gator och andra allmänna områden Direktiv om anmälningar, ansökan och beslut som behövs för arbete på gator och andra allmänna områden Arbeten på gator och andra allmänna områden får inte utföras utan kommunens samtycke. I det här direktivet

Läs mer

18.4.2005 NYLANDS LANDSKAPSPLAN (ETAPPLAN), FÖRSTA MYNDIGHETSSAMRÅDET

18.4.2005 NYLANDS LANDSKAPSPLAN (ETAPPLAN), FÖRSTA MYNDIGHETSSAMRÅDET PROMEMORIA Översättning Bilaga 6 Lf 2/08 Ärende nr 16 Områdesanvändning NYLANDS LANDSKAPSPLAN (ETAPPLAN), FÖRSTA MYNDIGHETSSAMRÅDET Tid Fredag, den 21 januari 2005, kl. 9.00 Plats Landskapssalen, Alexandersgatan

Läs mer

RAPPORT. SW/TH/ASc/ATn/JKu/VH/PI En elektronisk version av ett undertecknat dokument

RAPPORT. SW/TH/ASc/ATn/JKu/VH/PI En elektronisk version av ett undertecknat dokument Enligt distributionen PROJEKTET MUTUAL TRUST VID HELSINGFORS STADS RÄDDNINGSVERK Bakgrund till projektet Mutual Trust Mutual Trust är ett projekt som administreras av Finlands Svenska Handikappförbund.

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011 Godkänt av kommunfullmäktige 31.1.2011 5 Dnr: 99/10.00.00/2011 Markpolitiskt program - Kommunfullmäktige 31.1.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. JOHDANTO 3-2. MARKANSKAFFNING 4 Kommunens markinnehav 4 Principer

Läs mer

www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun

www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun Innehåll Tomtanskaffning 5 Kommunens tomter 5 Privatägda tomter 5 Bygglov 7 Undantagslov 8 Område i behov av planering 8 Tolk- och översättningsservice

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig Vi inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät BYGGFÖRETAGENS REPARATIONSBYGGANDE Lagstadgad enkät, uppgifterna konfidentiella Statistiklagen 280/2004 ( 12, 14 och 15) Enkäten gäller den räkenskapsperiod som upphörde under perioden 1.1.2014 31.12.2014.

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET

HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET 2011 HELSINGFORS FÖR ALLA 2 (12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppgörandet av riktlinjerna för tillgänglighet... 3 1.2 Riktlinjernas mål och

Läs mer

En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet

En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi 1.10.2012 Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund En samkommun för de 16 kommunerna i

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012 Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) 25 Utbildningsväsendets förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013-2015 HEL 2012-006788 T 02 02 00 Beslut Med stöd av 5, punkt 12 i instruktionen

Läs mer

Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård

Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård 1. SYFTE 2. INNEHÅLL 3. ÄGANDERÄTT TILL OCH ANVÄNDNING AV LOGO 4. LOGOANVÄNDNING 4.1 Användargrupper 4.2 Villkoren för användning av

Läs mer

OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING

OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING ANVISNING Den här anvisningen gäller ansökan om bygglov på områden i behov av planering. OMRÅDEN BEHOV AV PLANERING Med ett område i behov av planering avses ett område där

Läs mer

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland 2 Etapplandskapsplan 2 för Nyland omfattar ett område med 26 kommuner. Som metropollandskap är Nyland exceptionellt bland

Läs mer

Studerande och examina vid läroanstalter 2012

Studerande och examina vid läroanstalter 2012 Utbildning 01 Studerande och examina vid läroanstalter 01 I Finland fanns det 1, miljoner studerande år 01 Enligt uppgifterna i Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande och elever

Läs mer

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u.

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u. / Handläggare Göteborgs Hamn AB Vårt datum/our date Vår referens/our reference 1989-04-17 P-0 Falk/kw Ert datum/your date Er referens/your reference Svenska Hamnarbetarf örbundet Avd 4 Box 9005 400 70

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige ) REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28 20) Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, parker,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/ (5) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Protokoll 19/ (5) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Protokoll 19/2011 1 (5) 252 Utnyttjande av utredningen Helsingfors-Vanda i utvecklingen av stadens verksamhet HEL 2011-007990 T 00 00 00 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN Godkänd av stadsfullmäktige den 27 augusti 2014

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN Godkänd av stadsfullmäktige den 27 augusti 2014 3 09 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN Godkänd av stadsfullmäktige den 27 augusti 2014 1 Verksamhetsområde Helsingfors stads utbildningsnämnd, nämndens finska respektive svenska sektion

Läs mer

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012 1(5) Pvm Dnro Dnr TK-41-961-12 Vastaanottaja Mottagare Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Viite Ref. Datainsamlingarna hösten 2012 Asia Ärende Datainsamlingar Statistikcentralen samlar i höst in

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Kaskö stads informationsstrategi

Kaskö stads informationsstrategi Godkänd i stadsfullmäktige 24.5.2007 32 Kaskö stads informationsstrategi 1. Bakgrund I kommunallagens 29 sägs: Kommunen skall informera invånarna om ärenden som är anhängiga i kommunen, planer som gäller

Läs mer

Högklassigt boende i Helsingfors

Högklassigt boende i Helsingfors Högklassigt boende i Helsingfors Genomförandeprogram för markanvändning och boende 2008 2017 Högklassigt boende i Helsingfors Genomförandeprogram för markanvändning och boende 2008 2017 MB-programmets

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer Bilaga 1 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt intyg

Läs mer

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ANVISNING 5/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Fullmaktsbestämmelser Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING AV BYGGNADSTILLSYNEN OCH STADSPLANERINGENSVERKET, JANUA- RI 2014, ERSÄTTER ANVISNINGEN JUNI UPPDATERING

GEMENSAM ANVISNING AV BYGGNADSTILLSYNEN OCH STADSPLANERINGENSVERKET, JANUA- RI 2014, ERSÄTTER ANVISNINGEN JUNI UPPDATERING UNDANTAG GEMENSAM ANVISNING AV BYGGNADSTILLSYNEN OCH STADSPLANERINGENSVERKET, JANUA- RI 2014, ERSÄTTER ANVISNINGEN JUNI 2013. UPPDATERING 30.11.2015. Anvisningen gäller undantag enligt markanvändnings-

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ Kunskap får alltid rum Kommunikation & påverkansarbete i OAJ NLS Helsingfors 3 4.12. 2014 1 Sommaren 2013 var tidningen och informationen åtskilda Ordförande Informationschef Styrelse Arbetsgrupp för kommunikationen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Innehåll 1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.... 4 1.2 Försäljning.... 4 1.3 Byggetablering av olika slag.... 5 1.4 Evenemang el liknande....

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Förvaltningsorgan 2013

Förvaltningsorgan 2013 Förvaltningsorgan 2013 DELEGATIONEN Lantbruksföretagaren Tiina Linnainmaa (2008 ), Tavastkyro Vice ordförande Direktör Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsingfors ORDINARIE MEDLEMMAR Företrädare för jord- och

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013 Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars Bakgrund Enkäten genomfördes i början av (12.2 1.3) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer