Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet"

Transkript

1 KURS (SEK): STUDSVIK 49,5 NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror Svag utveckling i Tykland Hack i kurvan mot lönsamhetsförbättring Estimatnedjusteringar Svag utveckling i Tyskland. Studsvik rapporterade en omsättning om 176,6 MSEK (176,3) motsvarande en tillväxt Y/Y om,2%. Justerat för FX var den organiska tillväxten -2%. Vi estimerade en omsättning om 25 MSEK, dock inkluderade våra estimat en licensintäkt från Thor. Justerat för denna kom omsättningen in 7,1% under våra estimat. Den organiska försäljningsminskningen härleds underliggande svag utveckling jämnt fördelat inom samtliga affärsområden. EBIT minskade till -19,4 MSEK (-1,2) och justerat för EO hänförlig personalneddragning i Tyskland om -1,9 MSEK blev EBIT -17,5 MSEK (3,8). Hack i kurvan mot lönsamhetsförbättring. Bränsle och Materialteknik redovisade en nettoomsättning om 5,6 MSEK (69,4) motsvarande en negativ tillväxt om -6,8% Y/Y. Vi estimerade en omsättning om 54,3 MSEK. Den lägre omsättningen härleds uppskjutna projekt varav ett större. Det större enskilda projektet kan komma att landa i Q3. EBIT blev 4,9 MSEK motsvarande en marginal om 9,7% (21,) och 376 bps under vårt estimat om 13,4%, Den lägre marginalen var hänförlig uppskjutna projekt men framförallt satsningar på sälj och marknadsföring som även beräknas ge en viss negativ effekt på marginalen i Q3 & Q4. Konsulttjänsters nettoomsättning i kvartalet blev 98,6 MSEK (11) motsvarande en tillväxt om -2,4% Y/Y. en var -21% lägre än våra estimat, och den stora skillnaden härleds Thor-licensen som vi estimerade skulle komma i kvartalet. Exklusive Thor-licensen var differensen mot våra estimat -1,4%. Svag utveckling från den tyska och svenska marknaden var anledningen till den lägre omsättningen. EBIT blev - 11,6 MSEK (-,9) motsvarande en marginal om -11,8%(-,9). Justerat för EO om -1,1 MSEK hänförlig personalneddragning i Tyskland blev EBIT -1,5 MSEK (2,7) motsvarande en marginal om -1,6% (2,7). Estimatnedjusteringar. Vi gör vissa estimatjusteringar på både omsättning och EBIT. Thor-licensen som vi estimerade skulle komma in i Q2 erhölls i början på Q3 och höjer därmed Q3s resultat. Samtidigt flyttar vi den Thor-licens vi tidigare bedömde skulle komma i Q4 217 till Q Vi justerar även ner EBIT för segmentet konsulttjänster på grund av den försämrade utveckling vi sett i den tyska verksamheten. BOLAGSBESKRIVNING Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö.verksamheten bedrivs i Sverige och Europa i huvudsak Tyskland och Storbritannien, USA och Asien. Analytiker: Carl Ragnerstam NYCKELDATA Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 47 1 mån (%) -8,3 Nettoskuld (MSEK) 58,3 3 mån (%) -12, Enterprise Value (MSEK) mån (%) -23,3 Soliditet (%) 35,8 YTD (%) -16,8 Antal aktier f. utsp. (m) 8,2 52-V Högst 71, Antal aktier e. utsp. (m) 8,2 52-V Lägst 48,1 Free Float (%) 58,5 Kortnamn SVIK 215A* 216A* 217E* 218E* (MSEK) EBITDA (MSEK) EBIT (MSEK) EBT (MSEK) EPS (just. SEK) 1,8 2,1,3 4,3 DPS SEK), 1, 2, 2,5 stillväxt (%) nmf nmf 3,4-3,3 EPS-tillväxt (%) nmf nmf -83, Just. EBIT-marginal (%) 3,5 2,7 1,7 5,3 215A* 216A* 217E* 218E* P/E (x) 18, 28, ,4 P/BV (x),9 1,4 1,2 1,1 EV/S (x),6,6,6,6 EV/EBITDA (x) 7,2 11,6 13,4 5,9 EV/EBIT (x) 1,9 2, 18,8 8,1 Direktavkastning (%), 1,7 4, 5,1 KURSUTVECKLING SVIK OMXSPI (ombaserad) Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings HUVUDÄGARE KAPITAL Briban Invest 15,6%, ,6% Anna Karinen 15,6%,156 15,6% Peter Gyllenhammar AB 1,3%,13 1,3% Avanza Pension 4,4% 4,4% LEDNING Ordf. Anders Ullberg 3Q-rapport VD CFO Michael Mononen Pål Jarness * Avser kvarvarande verksamhet. FINANSIELL KALENDER RÖSTER Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet Remium Nordic AB 1

2 RESULTATRÄKNING MSEK 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17E 4Q17E 214A 215A 216A 217E 218E 219E Rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader, netto Andelar i intresseföretag EO-poster EBITDA Avskrivningar EBIT Finansnetto EBT Skatt Nettoresultat Res. från avyttrad verksamhet nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf Jämförelseförstörande poster EPS (SEK)** -,79-2,6 9,62,9-1,3-2,92 1,15 2,41,63,29 7,68 -,4 4,35 4,32 EPS (kvarv. verksamhet, SEK),73,21,9 1,6-1,3-2,92 1,15 2,41,63 1,78 2,8 -,4 4,35 4,32 stillväxt Q/Q -13% 3% -7% -27% -2% 11% 18% N/A N/A N/A N/A N/A N/A stillväxt Y/Y 9% -1% -13% 2 % 19% -6% -9% -21% 3% -3% 1% Just. EBITDA marginal 7,% 3,3% -4,1% 17,9% 1,8% -9,3% 7,8% 11,8% 7,1% 6,% 5,% 3,8% 7,9% 7,8% Just. EBIT marginal 4,3% 1,% -6,7% 16,%,3% -11,7% 5,6% 9,8% 3,4% 3, 2,7% 1,7% 5,3% 5,2% Just. EBT marginal -,7%,1% -8,3% 14,6% -3,8% -16,1% 3,9% 8,3% 1,4% 1,%,6% -1,% 3,8% 3,7% ** Avser EPS inklusive Avfallshantering. KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL MSEK 214A 215A 216A 217E 218E 219E SEK 214A 215A 216A 217E 218E 219E Kassaflöde från rörelsen EPS **,6,3 7,7 -,4 4,3 4,3 Förändring rörelsekapital Just. EPS 2,1 1,8 2,1,3 4,3 4,3 Kassaflöde löpande verksamheten BVPS 35,6 36,3 42,4 41,1 43,4 45,3 Kassaflöde investeringar CEPS -4,5 -,8-6,8-1,3 8,7 6,7 Fritt kassaflöde DPS,, 1, 2, 2,5 3, Kassaflöde fin. verksamheten ROE 2% -1% 1% 1% Nettokassaflöde Just. ROE 2% 9% 2% 1% 11% Soliditet 28% 3% 39% 38% 39% 4% BALANSRÄKNING* AKTIESTRUKTUR BOLAGSKONTAKT MSEK 214A 215A 216A 217E 218E 219E Immateriella tillgångar Antal A-aktier (m) - Box 556 Likvida medel Antal B-aktier (m) 8, Nyköping Totala tillgångar Totalt antal aktier (m) 8,2 +46 () Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2Q 217A 217E 218E MSEK Estimat Utfall Skillnad Förr Nu Förändring Förr Nu Förändring ,9% % % Just. EBIT 2, -15,5 nmf % % Just. EPS (kvarvarande verksamhet) (SEK),24 -,52 nmf 5,1,3-93% 5,6 4,3-22% Remium Nordic AB 2

3 RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK) A 214A 215A 216A 217E 218E 219E A 214A 215A 216A 217E 1% % - -1% - EBIT EBIT-marginal TILLVÄXT & BALANSRÄKNING OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA 3% 1% % -1% - -3% -4% 213A 214A 215A 216A 217E A 214A 215A 216A 217E 218E 219E Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA 3,X 2,5X 2,X 1,5X 1,X,5X,X MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m BRUTTOMARGINAL (R12m) JUSTERAD EBIT-MARGINAL (R12m) 3 7% 6% 3% 2 4% 3% 2% 1% % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E 213A 214A 215A 216A 217E 213A 214A 215A 216A 217E Bruttomarginal Just. EBIT-marginal Remium Nordic AB 3

4 MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT Konsulttjänster, underliggande EBIT utveckling (%) Bränsle & Materialteknik Adj EBIT & EBIT-Marginal (%) 1% % - -1% % 2 1% % - -1% EBIT-Margin (%) Adj EBIT-margin (%) Adj.EBIT-Margin (%) excl THOR Adj. EBIT Adj EBIT-margin (%) EBIT, Adj EBIT & Adj EBIT exkl Thor (Group) (MSEK) EBIT-marginal, Adj & Adj exkl Thor (Group) (%) 1% % - -1% - EBIT (reported) Adj EBIT (ex EO) Adj EBIT (ex EO, THOR etc) Reported EBIT-Margin (%) Adj EBIT-Margin (%) Adj EBIT-Margin (excl Thor etc) (%) stillväxt Y/Y per segment (%) OPEX/Försäljning (%) E % 1% -2% % -4% -6% -8% - -1% -1% -12% - -14% A 215A 216A 217E 218E 219E -16% -18% Cost of sales/sales Administratice costs/sales R&D/Sales Konsulttjänster Bränsle- & materialteknik Studsvik Scandpower 215A 216A 217E 218E 219E Remium Nordic AB 4

5 Tjänster till kärnkraftsindustrin Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö. Tjänsteleveratör till kärnkraftsindustrin Bolagsbeskrivning Studsvik levererar tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA och Global Services. Inom dessa segment har bolaget i huvudsak tre olika verksamhetsområden: avveckling, driftoptimering samt teknik- och underhållstjänster. Studsviks breda kunderbjudande täcker in hela kärnkraftverkets livscykel men har alltmer koncentrerats mot verksamhetsområdena avveckling och avfallshantering. Inom dessa områden har stora satsningar gjort genom förvärv och investeringar på nya geografiska marknader och dessa två områden svarar i dagsläget för drygt två tredjedelar av bolagets försäljning. För att skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt utgår Studsviks tjänster alltid utifrån en hög grad av anpassning till kundernas särskilda behov. Driften av kärntekniska anläggningar ställer höga krav på både säkerhet och miljöansvar och man kan erbjuda en rad tjänster inom dessa områden. Vidare är självklart även lönsamheten viktig för kunden och där kan Studsvik också hjälpa till, exempelvis genom programvara för driftoptimering eller teknik- och underhållstjänster vilket förlänger anläggningarnas livslängd. Tre olika verksamhetsområden Studsviks expertis inom bränsle- och materialteknik bidrar till förbättrad driftsekonomi och höjd säkerhet inom kärnkraftsindustrin. Lång livslängd och god bränsleekonomi är förutsättningar för att nå god lönsamhet i driften av ett kärnkraftverk. Bränsle- och materialteknik tillhandahåller innovativa tekniska lösningar för att testa och utvärdera material i våra flexibla testanläggningar i Studsvik. Resultaten ger kunderna underlag för att på ett effektivt och säkert sätt optimera konstruktionsmaterial och bränsle vid både drift och reinvestering. Det finns en ökad efterfrågan av tjänster när det gäller hantering av bränsle efter drift, dvs tjänster för mellan- och slutförvar. Studsvik Scandpower levererar världsledande programvaror för optimering och övervakning av bränsle och härd. Programvarorna ökar utbränningen av reaktorbränslet och därmed effektuttaget samtidigt som driftsäkerheten inte äventyras. Studsvik Scandpower blev 217 ett tredje affärsområde för koncernen. Studsviks konsulttjänster bidrar till förbättrad lönsamhet och säkerhet inom kärnkraftsindustrin och andra branscher som hanterar radioaktivt material. Bolaget bistår sina kunder genom hela livscykeln med strategier, policys och planer för hantering och förvaring av avfall som uppstår inom kärntekniska anläggningar samt hantering av naturligt förekommande radioaktivt material inom främst olje-, gas- och gruvindustrin (NORM, Naturally Occurring Radioactive Material ). Konsulttjänsterna omfattar också strålskydd såsom mätning och analys av strålningsnivåer samt åtgärder för att minimera stråldosen vid arbete i strålningsklassade miljöer. Studsviks tjänster inom avveckling och rivning av kärnkraftsanläggningar omfattar allt från förstudier, planering och projektledning till praktiskt arbete med rivning och därpå följande avfallshantering. Dynamisk marknad i tillväxt Studsviks bransch är både växande och dynamisk och kunderna är framför allt kärnkraftverk och leverantörer till kärnkraftindustrin. Efterfrågan på tjänster med anknytning till kärnteknik ökar på många marknader och det internationella atomenergiorganet IAEA förutspår en fördubbling av produktion av kärnkraftselektricitet till 23. Marknadens underliggande tillväxt beror av ett flertal komponenter, däribland nybyggnationer och moderniseringar samt avveckling och rivning av äldre reaktorer. Strategin är att bolagets tillväxt på prioriterade marknader ska säkras genom organisk tillväxt i kombination med allianser och förvärv. Studsviks position som en ledande leverantör till den internationella kärnkraftsindustrin stärks genom höga inträdesbarriärer och bolaget har en lång erfarenhet av att bedriva verksamhet på dessa marknader. Inom speciella nischer har Studsvik en stark marknadsposition globalt och bolagets stora geografiska spridning kan utnyttjas när en mer fullskalig etablering övervägs på enskilda marknader. Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, analyschef, Remium Nordic (Remium). Analytiker: Carl Ragnerstam, Remium. DISCLAIMER - Remium Nordic AB 5

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet 17-1-25 KURS (SEK): STUDSVIK 46, NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror Resultat boostat av Kina-licens Prishöjning och omstrukturering gav effekt Estimatjusteringar Resultat boostat av Kina-licens. Studsvik

Läs mer

STUDSVIK. Svag beläggning inom konsulttjänster Marginal delvis tyngd av Hot Cell-incident Estimatnedrevideringar KURS (SEK): 38,00

STUDSVIK. Svag beläggning inom konsulttjänster Marginal delvis tyngd av Hot Cell-incident Estimatnedrevideringar KURS (SEK): 38,00 218-2-2 KURS (SEK): STUDSVIK 38, NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror Svag beläggning inom konsulttjänster Marginal delvis tyngd av Hot Cell-incident Estimatnedrevideringar Svag beläggning inom konsulttjänster.

Läs mer

NASDAQ OMX First North. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 4,0

NASDAQ OMX First North. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 4,0 HIFAB GROUP NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 217-8-29 3,27 Konsult God kostnadskontroll i Q2 Allt fler stora uppdrag Estimatjusteringar God kostnadskontroll i Q2. Hifab rapporterade en omsättning om

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet NOLATO NASDAQ OMX Mid Cap E-cigaretter och Automotive drev tillväxt Lageruppbyggnad men stabilt underliggande Estimatuppjusteringar för Q4 E-cigaretter och Automotive drev tillväxt. Nolato rapporterade

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 17-8-28,35 Hälsovård Marginalmiss Grundstrukturen viktig Sänkta estimat Marginalmiss. Orasolv rapporterade för det andra kvartalet 17 en nettoomsättning på 3, MSEK (28,8),

Läs mer

Industrivaror och tjänster 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00

Industrivaror och tjänster 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 TRANSIRO NGM Affärsmodell baserad på löpande intäkter Prissättning väntas ge stabilt kundinflöde >5% av marknaden väntas 22 Affärsmodell baserad på löpande intäkter. Transiro har under de senaste fem åren

Läs mer

8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00

8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 EUROCON AktieTorget KURS (SEK): 217-11-2 7,35 Konsult Svårt att rekrytera Förvärvar KLT Konsult Upprevideringar efter förvärv Svårt att rekrytera. Eurocon rapporterade en nettoomsättning om 45, MSEK (44,7)

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet NOLATO NASDAQ OMX Mid Cap Stark tillväxt för samtliga segment Rekordkvartal men viss EBITA besvikelse Estimatuppjusteringar Stark tillväxt från samtliga segment. Nolato redovisade en rekordstark omsättning

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 217-1-3 KURS (SEK): POOLIA 14,6 NASDAQ OMX Small Cap Bemanning Fortsatt uppförsbacke i Sverige Nya marknadssatsningar Marginella nedjusteringar Fortsatt uppförsbacke i Sverige. Inför Q3 förväntade vi oss

Läs mer

KURSUTVECKLING 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8

KURSUTVECKLING 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 217-11-9 KURS (SEK): MSC GROUP 1,84 NASDAQ OMX Small Cap Konsult Förvärvsdriven tillväxt Fortsatt strukturarbete Nyemission och mindre nedrevideringar Förvärvsdriven tillväxt. MSC rapporterade en nettoomsättning

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet NORDIC LEISURE KURS (SEK): --, NASDAQ First North Konsumentvaror och -tjänster I toppen av kommunicerat intervall Högre avskrivningar än väntat Estimatjusteringar I toppen av kommunicerat intervall. Nordic

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet CAPACENT NASDAQ First North Organisk tillväxt överraskar positivt Sverige och Finland går bra, Island tynger Lägre kvartalsresultat men goda utsikter Organisk tillväxt överraskar positivt. Omsättningen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet GREATER THAN KURS (SEK): 217-11-27 28,5 First North Kundintag något lägre än förväntan Nya intressanta avtal, ev listbyte undersöks Estimatjusteringar Kundintag något lägre än förväntan. Greater Than redovisade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet 217-7-21 KURS (SEK): POOLIA 14,6 NASDAQ OMX Small Cap Bemanning Underliggande tillväxt Ökning av anställda Små men positiva justeringar Underliggande tillväxt. Poolia presenterade en rapport för det andra

Läs mer

NYCKELDATA KURSUTVECKLING 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0

NYCKELDATA KURSUTVECKLING 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 OPUS GROUP NASDAQ OMX Mid Cap Organisk tillväxt, drivet av EaaS Lägre EBITDA-marginal i Sverige Stark dollar leder till uppjusteringar Organisk tillväxt, drivet av EaaS. Opus rapporterade en nettoomsättning

Läs mer

VITEC. Bättre resultat än väntat Återhämtning i Mäklare MV-Nordic A/S KURS (SEK): 87,50 REMIUM ANALYS

VITEC. Bättre resultat än väntat Återhämtning i Mäklare MV-Nordic A/S KURS (SEK): 87,50 REMIUM ANALYS REMIUM ANALYS 217-7-17 KURS (SEK): VITEC 87,5 NASDAQ OMX Mid Cap Bättre resultat än väntat Återhämtning i MV-Nordic A/S Bättre resultat än väntat. Omsättningen uppgick till 197 MSEK (161) MSEK motsvarande

Läs mer

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet PROACT NASDAQ OMX Small Cap Något svagare försäljning än väntat. Resultat över förväntat särskilt i Nordics Höjda estimat Något svagare försäljning än väntat. Omsättningen uppgick till 657 MSEK (594),

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet NORDIC LEISURE KURS (SEK): --, NASDAQ First North Konsumentvaror och -tjänster Stark resultatutveckling i Q Kama Net förvärvas Estimatjusteringar Stark resultatutveckling i Q. Nordic Leisure rapporterade

Läs mer

UNIFLEX. Solid rapport i linje Mixförändring i kvartalet Marginella estimatförändringar KURS (SEK): 20,40 REMIUM ANALYS

UNIFLEX. Solid rapport i linje Mixförändring i kvartalet Marginella estimatförändringar KURS (SEK): 20,40 REMIUM ANALYS UNIFLEX NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 217-1-24 2,4 Bemanning Solid rapport i linje Mixförändring i kvartalet Marginella estimatförändringar Solid rapport i linje. För årets tredje kvartal, som säsongsmässigt

Läs mer

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet OPUS GROUP KURS (SEK): 217-8-25 6,4 NASDAQ OMX Mid Cap Något lägre tillväxt än väntat i Q2 Nära vinna stort kontrakt i USA Estimatjusteringar Något lägre tillväxt än väntat i Q2. Opus rapporterade en omsättning

Läs mer

TRANSIRO. Svag tillväxt Y/Y Geografisk expansion driver kostnader Ny VD och estimatnedrevideringar KURS (SEK): 0,87 REMIUM EQUITY RESEARCH

TRANSIRO. Svag tillväxt Y/Y Geografisk expansion driver kostnader Ny VD och estimatnedrevideringar KURS (SEK): 0,87 REMIUM EQUITY RESEARCH TRANSIRO NGM Svag tillväxt Y/Y Geografisk expansion driver kostnader Ny VD och estimatnedrevideringar Svag tillväxt Y/Y. Transiro redovisade en nettoomsättning för det fjärde kvartalet uppgående till,74

Läs mer

SJR. Stark tillväxt och marginal Omorganisationer - vill expandera Positiva revideringar KURS (SEK): 45,70 REMIUM EQUITY RESEARCH

SJR. Stark tillväxt och marginal Omorganisationer - vill expandera Positiva revideringar KURS (SEK): 45,70 REMIUM EQUITY RESEARCH 217-12-1 KURS (SEK): 45,7 NASDAQ OMX First North Bemanning Stark tillväxt och marginal Omorganisationer - vill expandera Positiva revideringar Stark tillväxt och marginal. rapporterade för det tredje kvartalet

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ITAB SHOP CONCEPT NASDAQ OMX Mid Cap Sämre utveckling i La Fortezza Utebliven hävstångseffekt Nya förvärv i Tyskland Sämre utveckling i La Fortezza. För det andra kvartalet redovisade ITAB en nettoomsättning

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING SPORTAMORE NASDAQ OMX Small Cap Låg marknadstillväxt i Q2? Lagerflytt enligt plan Nedreviderade estimat Låg marknadstillväxt i Q2? För det andra kvartalet redovisade Sportamore en nettoomsättning om 17

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 217-11-1 KURS (SEK):,25 Informationsteknik 8 procent lägre än väntat Hög bruttomarginal håller uppe EBIT Mindre nedjutseringar 8 procent lägre än väntat. Invisio

Läs mer

DORO. Svag telefonförsäljning Care starkt EBIT under prognos Vi tror fortsatt på förbättring KURS (SEK): 48,70 REMIUM ANALYS

DORO. Svag telefonförsäljning Care starkt EBIT under prognos Vi tror fortsatt på förbättring KURS (SEK): 48,70 REMIUM ANALYS DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 217-1-25 48,7 Hälsovård Svag telefonförsäljning Care starkt EBIT under prognos Vi tror fortsatt på förbättring Svag telefonförsäljning Care starkt. Försäljningen uppgick

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet MAGNOLIA BOSTAD First North Premier Bättre resultat än väntat Utveckling av vårdfastigheter Estimatrevideringar Bättre resultat än väntat. För det andra kvartalet avyttrade Magnolia Bostad 65 lägenheter,

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING PRICER NASDAQ OMX Small Cap Stark dollar drev omsättningstillväxt Marknaden börjar mogna Estimatjusteringar Stark dollar drev omsättningstillväxt. Pricer har haft ett tufft år med svåra jämförelsetal där

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet CONSILIUM NASDAQ OMX Small Cap Tillväxt trots svag marknad Outlook - oförändrad Estimatrevideringar Tillväxt trots svag marknad. Consilium redovisade en (redan känd) omsättning för det tredje kvartalet

Läs mer

BIOGAIA. Fortsatt stark tillväxt Högre resultat än väntat Växer brett KURS (SEK): 304,5 REMIUM ANALYS

BIOGAIA. Fortsatt stark tillväxt Högre resultat än väntat Växer brett KURS (SEK): 304,5 REMIUM ANALYS BIOGAIA NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 217-1-26 34,5 Hälsovård Fortsatt stark tillväxt Högre resultat än väntat Växer brett Fortsatt stark tillväxt. Försäljningen under Q3 ökade med 17% Y/Y (21% ex valuta)

Läs mer

VITEC. Högre förvärvstillväxt än väntat EBIT på gruppnivå i linje med prognos Förvärv i fokus som vanligt REMIUM EQUITY RESEARCH

VITEC. Högre förvärvstillväxt än väntat EBIT på gruppnivå i linje med prognos Förvärv i fokus som vanligt REMIUM EQUITY RESEARCH 218-2-19 KURS (SEK): 85,8 VITEC NASDAQ OMX Mid Cap Högre förvärvstillväxt än väntat EBIT på gruppnivå i linje med prognos Förvärv i fokus som vanligt Högre förvärvstillväxt än väntat. Försäljningen i årets

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NOLATO NASDAQ OMX Mid Cap Positiv överraskning av Telecom Redo för fler förvärv Uppjustering av estimat Positiv överraskning av Telecom. För det fjärde kvartalet redovisade Nolato en omsättning om 1352

Läs mer

NASDAQ OMX First North

NASDAQ OMX First North CATELLA NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 17-9-1,1 Finans God underliggande utveckling Svag marknad och överskjutna projekt Mindre estimatnedjusteringar God underliggande utveckling. Catella redovisade

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 EUROCON Aktietorget God lönsamhet i Q2 Fortsatt positivt Justerar estimat God lönsamhet i Q2. För det andra kvartalet redovisade Eurocon intäkter strax under våra estimat men ett resultat desto högre.

Läs mer

3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0

3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 BERGS TIMBER NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 217-1-17 2,68 Materials Vimmerby och höga utleveranser Resultatet slår förväntningarna Konsoliderad produktion och utdelning Vimmerby och höga utleveranser.

Läs mer

TETHYS OIL. Kraftigt ökat realiserat oljepris Y/Y Resultatet överraskar positivt - lägre OPEX Effekten av produktionslimiterna KURS (SEK): 55,75

TETHYS OIL. Kraftigt ökat realiserat oljepris Y/Y Resultatet överraskar positivt - lägre OPEX Effekten av produktionslimiterna KURS (SEK): 55,75 TETHYS OIL NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 217-8-18 55,75 Energi Kraftigt ökat realiserat oljepris Y/Y Resultatet överraskar positivt - lägre OPEX Effekten av produktionslimiterna Kraftigt ökat oljepris

Läs mer

Analytiker: Markus Henriksson

Analytiker: Markus Henriksson ITAB SHOP CONCEPT NASDAQ OMX Mid Cap 217-2-13 KURS (SEK): 79, Industrivaror Den organiska tillväxten är tillbaka Belysningsverksamheten pressade marginalen Effektiviseringar trimmar bolaget Den organiska

Läs mer

LAMMHULTS DESIGN GROUP

LAMMHULTS DESIGN GROUP LAMMHULTS DESIGN GROUP NASDAQ OMX Small Cap 217-7-2 KURS (SEK): 66, Industrivaror Lägre tillväxt än väntat Fortsatt svag utveckling i Public Interiors Starkt H2 väntas Lägre tillväxt än väntat. I Q2 redovisade

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ework NASDAQ OMX Small Cap Fortsatt stark marknad Ökade investeringar Utmanande mål för 216 Fortsatt stark marknad. Nettoomsättningen under Q1 uppgick till 1 685 MSEK, vilket var något lägre än vad vi

Läs mer

UNIFLEX. Förändrad mix höjde marginalerna Övervikt mot arbetarsidan Tillväxt väntas även utan tyskt bidrag KURS (SEK): 23,10 REMIUM EQUITY RESEARCH

UNIFLEX. Förändrad mix höjde marginalerna Övervikt mot arbetarsidan Tillväxt väntas även utan tyskt bidrag KURS (SEK): 23,10 REMIUM EQUITY RESEARCH UNIFLEX NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 218-2-7 23,1 Bemanning Förändrad mix höjde marginalerna Övervikt mot arbetarsidan Tillväxt väntas även utan tyskt bidrag Fortsatt förändrad mix höjde marginalerna.

Läs mer

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE UNIFLEX NASDAQ OMX Small Cap Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat Bättre underliggande utveckling. Uniflex redovisade för det fjärde kvartalet ett bättre

Läs mer

CATELLA. Performance fee drev 124% EBIT-tillväxt Synergier mellan segmenten börjar realiseras Mindre estimatuppjusteringar KURS (SEK): 20,00

CATELLA. Performance fee drev 124% EBIT-tillväxt Synergier mellan segmenten börjar realiseras Mindre estimatuppjusteringar KURS (SEK): 20,00 CATELLA NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 7--7, Finans Performance fee drev % EBIT-tillväxt Synergier mellan segmenten börjar realiseras Mindre estimatuppjusteringar Performance fee drev % EBIT-tillväxt.

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MEDCAP NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 16-12-5 3,6 Hälsovård Bättre än väntat Förbättringspotential Mindre prognosjusteringar Bättre än väntat. Nettoomsättningen under Q2 16/17 uppgick till 222 MSEK ()

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 216--2,2 Hälsovård Stabil tillväxt trots kalendereffekter Nytt förvärv annonserat Reviderade estimat Stabil tillväxt trots kalendereffekter. Kvartalets nettoomsättning om

Läs mer

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE CAPACENT NASDAQ First North Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar Starkare resultat än väntat. Omsättningen uppgick till 38,6 MSEK (46,5), motsvarande en försäljningsnedgång

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 HIFAB GROUP NASDAQ OMX First North Tillväxt över förväntan i Q3 Stabilisering Estimatjusteringar Tillväxt över förväntan i Q3. Hifabs förra rapport signalerade något av en vändning, vilket också blev fallet

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

KURSUTVECKLING 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

KURSUTVECKLING 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 BRIOX Nordic Growth Market Tillväxt i linje med prognos Underliggande resultat som väntat Zervant och fortsatta byråsatsningar Tillväxt i linje med prognos. Försäljningen ökade med 14% jämfört med samma

Läs mer

EWRK. Fortsatt god tillväxt i linje med prognos Stigande EBIT-marginal y/y Utbud utgör flaskhals KURS (SEK): 102,00 REMIUM EQUITY RESEARCH

EWRK. Fortsatt god tillväxt i linje med prognos Stigande EBIT-marginal y/y Utbud utgör flaskhals KURS (SEK): 102,00 REMIUM EQUITY RESEARCH EWORK NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 218-2-8 12, Konsult Fortsatt god tillväxt i linje med prognos Stigande EBIT-marginal y/y Utbud utgör flaskhals Fortsatt god tillväxt i linje med prognos. Sammantaget

Läs mer

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 BRIOX Nordic Growth Market Stora besparingar att vänta Finland i fokus Hög tillväxt från låga nivåer Stora besparingar att vänta. Sedan tidigare har bolagets nya ledning aviserat att de avser att genomföra

Läs mer

DORO. Prognossänkning och VD-byte KURS (SEK): 46,90 INTRODUCE.SE

DORO. Prognossänkning och VD-byte KURS (SEK): 46,90 INTRODUCE.SE DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-12-12 46,9 Hälsovård Prognossänkning och VD-byte NYCKELDATA KURSUTVECKLING Prognossänkning och VD-byte. Doro sänker sin rörelseresultatprognos för 216 och meddelar

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet MALMBERGS ELEKTRISKA NASDAQ OMX Small Cap 217-8-31 KURS (SEK): 143,25 Industrivaror Lägre omsättning än väntat och kalendereffekt Halverat rörelseresultat Y/Y Kvartalets betydelse ska inte överdrivas Lägre

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 216-1-31,37 Hälsovård Engångskostnader tyngde Nedskrivning av kundfordringar Ändrade estimat efter EO Engångskostnader tyngde. Orasolvs intäkter under Q3 uppgick till 2,4

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING WIFOG Holding AB First North Stark försäljning driven av nytt utbud Spännande framtid Upprevidering av estimat Stark försäljning driven av nytt utbud. Wifogs nettoomsättning kom in över vår förväntan och

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap 216-4-21 KURS (SEK): 8,3 Informationsteknik Bygger för framtiden Motvind för Life Science Nedjusterade resultatestimat Bygger för framtiden. en uppgick till 87,3

Läs mer

2E GROUP. Vinstvarnar inför Q4 INTRODUCE.SE

2E GROUP. Vinstvarnar inför Q4 INTRODUCE.SE 2E GROUP NASDAQ OMX First North Vinstvarnar inför Q4 NYCKELDATA 216-11-28 KURS (SEK): 18,4 Konsumentvaror och -tjänster KURSUTVECKLING Vinstvarnar inför Q4. I den förra rapporten kommunicerade bolaget

Läs mer

TAGMASTER. Stark organisk och förvärvad tillväxt Integreringsarbete snart klart Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 1,33 INTRODUCE.

TAGMASTER. Stark organisk och förvärvad tillväxt Integreringsarbete snart klart Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 1,33 INTRODUCE. 217-2-1 KURS (SEK): TAGMASTER 1,33 NASDAQ OMX First North Industrivaror Stark organisk och förvärvad tillväxt Integreringsarbete snart klart Mindre estimatjusteringar Stark organisk och förvärvad tillväxt.

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING Analytiker: Viktor Högberg

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING Analytiker: Viktor Högberg JAYS KURS (SEK): 216-4-12 1,48 Nasdaq OMX First North Förseningar bakom estimatmiss Fokus på amerikanska marknaden Estimatjusteringar Förseningar bakom estimatmiss. Jays nettoomsättning under Q3 i det

Läs mer

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5 FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap 217-2-16 KURS (SEK): 12, Informationsteknik God försäljning Bekräftar positiv trend Uppjusterade resultatestimat God försäljning. Omsättningen uppgick till 16,7 (93,1)

Läs mer

18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0. FINANSIELL KALENDER exponering mot råoljetransportmarknaden.

18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0. FINANSIELL KALENDER exponering mot råoljetransportmarknaden. CONCORDIA MARITIME NASDAQ OMX Small Cap 217-11-14 KURS (SEK): 12,1 Industrivaror Nedskrivning tynger kvartalet Guidance intakt Estimatrevideringar Nedskrivning tynger kvartalet. Concordia redovisade en

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet CAVOTEC NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 217-3-2 24,4 Industri Extraordinär lönsamhet i kvartalet Strategisk plan med mål inom räckhåll Estimatjusteringar Extraordinär lönsamhet i kvartalet. Nettoomsättningen

Läs mer

ELANDERS. Första kvartalet med LGI Ett "nytt" Elanders Sänkta prognoser INTRODUCE.SE

ELANDERS. Första kvartalet med LGI Ett nytt Elanders Sänkta prognoser INTRODUCE.SE ELANDERS NASDAQ OMX Small Cap Första kvartalet med LGI Ett "nytt" Elanders Sänkta prognoser Första kvartalet med LGI. Q3-rapporten domineras av att förvärvade LGI Logistics Group konsoliderades i Elanders

Läs mer

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE.

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE. 217-2-2 KURS (SEK): VITEC 72,5 NASDAQ OMX Small Cap Starkt i och Finans & Försäkring laddar om, på rätt väg Förvärvar Plania AS Starkt i och Finans & Försäkring. Omsättningen på gruppnivå uppgick till

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ELECTRA GRUPPEN NASDAQ OMX Small Cap Tillväxt i båda affärsområdena Gynnsam produktmix stärke Retail EPS-tillväxt under 217 Tillväxt i båda affärsområdena. Electra Gruppen presenterade en rapport som kom

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING EWORK NASDAQ OMX Small Cap Fortsatt bra tillväxt Investerar i framtida tillväxt Konservativ utdelningsprognos Fortsatt bra tillväxt. Nettoomsättningen under Q3 uppgick till 1 646 MSEK (1 316), motsvarande

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CAPACENT NASDAQ First North Nordiskt managementkonsult Förvärv ligger i korten Generös utdelningspolicy Nordiskt managementkonsult. Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag med fokus på att genomdriva

Läs mer

12,0 11,0 10,0 9,0 8,0. FINANSIELL KALENDER namn till Avensia och fokuserar nu på e-handelslösningar.

12,0 11,0 10,0 9,0 8,0. FINANSIELL KALENDER namn till Avensia och fokuserar nu på e-handelslösningar. AVENSIA First North 217-1-23 KURS (SEK): 9,7 Informationsteknik Fortsatt hög personaltillväxt Nyrekrytering pressade marginalen igen Tre Storefront-kunder nu live Fortsatt hög personaltillväxt. Antalet

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MOBERG PHARMA NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-12-29 56,25 Hälsovård Spännande förvärv Estimatförändring Spännande förvärv. Moberg Pharma har ingått avtal om att förvärva det amerikanska varumärket

Läs mer

EOLUS VIND. Lugn aktivitet i kvartalet Försäljning av Jenåsen och ny affärsstruktur Utsikter och estimatjusteringar KURS (SEK): 20,90 REMIUM ANALYS

EOLUS VIND. Lugn aktivitet i kvartalet Försäljning av Jenåsen och ny affärsstruktur Utsikter och estimatjusteringar KURS (SEK): 20,90 REMIUM ANALYS EOLUS VIND NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 217-7-12 2,9 Energi Lugn aktivitet i kvartalet Försäljning av Jenåsen och ny affärsstruktur Utsikter och estimatjusteringar Lugn aktivitet i kvartalet. en uppgick

Läs mer

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 EUROCON Aktietorget Tappade några dagar i Q1 Positiva tongångar inför resten av året Estimatrevideringar Tappade några dagar i Q1. Utöver en mindre arbetsdag i Q1 gentemot fjolåret anordnade Eurocon en

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-8-26 KURS (SEK): 133,5 VBG GROUP NASDAQ OMX Mid Cap Industrivaror Stark lastbilskonjunktur Fortsatt bättre för Edscha Höjda prognoser resten av året Stark lastbilskonjunktur. Efter en mycket stark

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ework NASDAQ OMX Small Cap Imponerande stark orderingång Övertygande vinsttillväxt Marginella prognoshöjningar Imponerande stark orderingång. Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 1 934 MSEK (1 575),

Läs mer

KURSUTVECKLING 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0

KURSUTVECKLING 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 ODD MOLLY NASDAQ OMX Small Cap Över förväntningarna i Q1 Investeringsfas ger framtida utväxling Mindre estimatjusteringar Över förväntningarna i Q1. Försäljningen i kvartalet steg till 118 MSEK (11), motsvarande

Läs mer

STUDSVIK. Stark tillväxt inom Bränsle & Materialteknik Marginalexpansion, till viss del licensdriven Estimatrevideringar KURS (SEK): 43,20

STUDSVIK. Stark tillväxt inom Bränsle & Materialteknik Marginalexpansion, till viss del licensdriven Estimatrevideringar KURS (SEK): 43,20 218-5-4 KURS (SEK): STUDSVIK 43,2 NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror Stark tillväxt inom Bränsle & Materialteknik Marginalexpansion, till viss del licensdriven Estimatrevideringar Stark organisk tillväxt

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MIDSONA NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-7-18 39,6 Hälsovård Återhämtning för Friggs Lägre bruttomarginal Förvärvar Internatural Återhämtning för Friggs. Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 351

Läs mer

FORMPIPE SOFTWARE. Starkt resultat givet svag försäljning Avvaktande hos kommuner Höjda resultatestimat KURS (SEK): 8,70 INTRODUCE.

FORMPIPE SOFTWARE. Starkt resultat givet svag försäljning Avvaktande hos kommuner Höjda resultatestimat KURS (SEK): 8,70 INTRODUCE. FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap 216-1-25 KURS (SEK): 8,7 Informationsteknik Starkt resultat givet svag försäljning Avvaktande hos kommuner Höjda resultatestimat Starkt resultat givet svag försäljning.

Läs mer

DistIT. Uppdaterade estimat efter utdelning INTRODUCE.SE

DistIT. Uppdaterade estimat efter utdelning INTRODUCE.SE DistIT NASDAQ OMX First North Uppdaterade estimat efter utdelning NYCKELDATA 216-1-11 KURS (SEK): 52, Industrivaror KURSUTVECKLING Uppdaterade estimat. Den 5 september hölls en extra bolagsstämma avseende

Läs mer

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet OPUS GROUP NASDAQ OMX Mid Cap Q1 i stort i linje med estimat Pakistan- & Chileintäkter senare under året Estimatjusteringar Q1 i stort i linje med estimat. I det första kvartalet uppgick Opus tillväxt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet DEDICARE NASDAQ OMX Small Cap Stark tillväxt i andra kvartalet Goda marknadstrender Tillväxt väntas Stark tillväxt i andra kvartalet. Dedicare rapporterade för det andra kvartalet en omsättning om 196,4

Läs mer

KURSUTVECKLING 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80

KURSUTVECKLING 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 216-7-22 KURS (SEK):,96 TAGMASTER NASDAQ OMX First North Industrivaror CitySync trögare än väntat i Q2 Omstrukturering och förvärv Sänker estimat CitySync trögare än väntat i Q2. TagMaster växte med 1%

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,38 0,33 0,28 0,23

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,38 0,33 0,28 0,23 ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 216-8-31,38 Hälsovård God tillväxt i Q2 Arbetet med Wiismile fortsätter Aktiverade underskottsavdrag God tillväxt i Q2. Under Q2 uppgick Orasolvs intäkter till 28,8 MSEK

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet SPORTAMORE NASDAQ OMX Small Cap Marginalförbättring i Sportamore Segmentering av kundbasen är A och O Mot ett positivt helårsresultat för 216 Marginalförbättring i Sportamore. För det tredje kvartalet

Läs mer

ITAB SHOP CONCEPT. Lägre resultat än förväntat Stort förvärv i Sydeuropa Prognoshöjning 2017 INTRODUCE.SE

ITAB SHOP CONCEPT. Lägre resultat än förväntat Stort förvärv i Sydeuropa Prognoshöjning 2017 INTRODUCE.SE ITAB SHOP CONCEPT NASDAQ OMX Mid Cap Lägre resultat än förväntat Stort förvärv i Sydeuropa Prognoshöjning 217 Lägre resultat än förväntat. en under Q2 uppgick till 129 MSEK (1299), motsvarande en negativ

Läs mer

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 OPUS GROUP NASDAQ OMX Mid Cap Stark Q2 över estimat Pakistan live från Q3 Estimatjusteringar Stark Q2 över estimat. Justerat för avyttringar var Opus tillväxt 8,9% i Q2, en bit över vårt estimat. Tillväxten

Läs mer

KURSUTVECKLING 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

KURSUTVECKLING 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 NORDIC LEISURE NASDAQ First North 217-3-8 KURS (SEK): 4,79 Konsumentvaror och -tjänster Händelserik avslutning på året Stark tillväxt i aktiva kunder Estimatjusteringar Händelserik avslutning på året.

Läs mer

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE GREATER THAN AktieTorget Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat Kostnadsbild i linje med förväntan. Som väntat kom det inte någon lansering av den smarta bilförsäkringen

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING SWEDENCARE NASDAQ OMX First North Både ljusa och mörka punkter i Q2 Kortsiktig marginalkontraktion Intressant H2 väntar Både ljusa och mörka punkter i Q2. För det andra kvartalet redovisade Swedencare

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MIDSONA NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-2 34,2 Hälsovård Stabilisering för riskakor Stark ekologisk trend Bra vinsttilläväxt Stabilisering för riskakor. Nettoomsättningen under Q1 ökade med 51%

Läs mer

AVENSIA. Lägre tillväxt än väntat Expansion utomlands Vill lämna över mer till partners INTRODUCE.SE

AVENSIA. Lägre tillväxt än väntat Expansion utomlands Vill lämna över mer till partners INTRODUCE.SE AVENSIA First North 217-2-22 KURS (SEK): 1, Informationsteknik Lägre tillväxt än väntat Expansion utomlands Vill lämna över mer till partners Lägre tillväxt än väntat. en uppgick till 33,7 MSEK, motsvarande

Läs mer

NASDAQ OMX First North Premier. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NASDAQ OMX First North Premier. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING VIGMED NASDAQ OMX First North Premier KURS (SEK): 216-8-3 1,71 Hälsovård Lägre omsättning än väntat Betydande kostnadsbesparingar Nödvändig kostnadskontroll Lägre omsättning än väntat. Försäljningen om,7

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-5-2 KURS (SEK): SJR 1,75 NASDAQ OMX First North Svag tillväxt, god marginal Starkt 215 för SW Nedjusterade estimat Svag tillväxt, god marginal. SJR, som under de senaste tre kvartalen växt långsammare

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING BIOGAIA NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 216-1-31 278, Hälsovård Starka droppar i Europa Hälsosamma marginaler Höjer våra prognoser Starka droppar i Europa. Nettoomsättningen under Q3 uppgick till 126 MSEK

Läs mer

PROACT. Negativ systemtillväxt mot starkt Q OPEX över prognos sänkte EBT Resultatprognos ned REMIUM EQUITY RESEARCH

PROACT. Negativ systemtillväxt mot starkt Q OPEX över prognos sänkte EBT Resultatprognos ned REMIUM EQUITY RESEARCH PROACT NASDAQ OMX Small Cap Negativ systemtillväxt mot starkt Q4 216 OPEX över prognos sänkte EBT Resultatprognos ned Negativ systemtillväxt mot starkt Q4 216. Försäljningen under Q4 ökade med 3% y/y varav

Läs mer

MOMENT GROUP. I linje med estimat Affärsområdena Marginalrevideringar REMIUM ANALYS

MOMENT GROUP. I linje med estimat Affärsområdena Marginalrevideringar REMIUM ANALYS MOMENT GROUP NASDAQ OMX First North I linje med estimat Affärsområdena Marginalrevideringar I linje med estimat. Årets andra kvartal är säsongsmässigt ett svagt sådant för Moment Group. Sommarhalvåret

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ELECTRA GRUPPEN NASDAQ OMX Small Cap Mobiltelefonlanseringar genererade tillväxt Intakta marknadsandelar Fortsatt marginalpress Mobiltelefonlanseringar genererade tillväxt. ElectraGruppen redovisade en

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-12-2 KURS (SEK): SINTERCAST 84,5 NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror Maskinförsäljning drev tillväxten Positiva utsiker för stora fordon Inga större estimatförändringar Maskinförsäljning drev tillväxten.

Läs mer

DORO. Nokia-lansering tog kunder bland icke seniorer Care och Smartphones utvecklas väl SmartCare att vänta under 2018 KURS (SEK): 39,00

DORO. Nokia-lansering tog kunder bland icke seniorer Care och Smartphones utvecklas väl SmartCare att vänta under 2018 KURS (SEK): 39,00 NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 218-2-2 39, Hälsovård Nokia-lansering tog kunder bland icke seniorer Care och Smartphones utvecklas väl SmartCare att vänta under 218 Nokia-lansering tog kunder bland icke

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-11-24 KURS (SEK): SJR 37,5 NASDAQ OMX First North Stabil lönsamhet Optimistiska tongångar inför Risk för trög marknad Stabil lönsamhet. Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), motsvarande en tillväxt

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 216-8-2 KURS (SEK): SWEDOL 26,2 NASDAQ OMX MidCap Konsumentvaror och -tjänster Stark tillväxt i Q2 Positiv marginalutveckling Företrädesemission planeras under H2 Stark tillväxt i Q2. Den sedan tidigare

Läs mer