PROTOKOLL FÖRT VID SKOLKONFERENS/ENHETSNIVÅ PÅ HUBERTUSGÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FÖRT VID SKOLKONFERENS/ENHETSNIVÅ PÅ HUBERTUSGÅRDEN 2013-05-21"

Transkript

1 LUNDS KOMMUN BSF Lunds stad Centrum-Torn skolområde Hubertusgårdens skola PROTOKOLL FÖRT VID SKOLKONFERENS/ENHETSNIVÅ PÅ HUBERTUSGÅRDEN Närvarande: Föräldrarepresentanter: Personal: Kontaktpolitiker: Sekreterare: Ann-Christine Larsson Sara Liedholm Helen Blixt Karin Munge Margit Nothnagl Kerstin Belin Hien Wollinger Pernilla Vesterlund, rektor Anna Ellman, lärare Alina Sandahl, lärare Mats Nilsson Pernilla Vesterlund 1 Mötets öppnande: 2 Val av justerare: Pernilla Vesterlund hälsade alla välkomna. Till justerare valdes Kerstin Belin och Alina Sandahl. Första punkten visade Anna Ellman ett urval ur sin klassblogg Hos oss på Hubbe. Länk till bloggen: hososspahubbe.blogspot.com. Just nu har hon en klassblogg där eleverna skriver om vad som händer och vad de lär sig. Många av de andra lärarna är nyfikna på att pröva bloggen som verktyg för att synliggöra verksamheten då det är ett smidigare verktyg än It s learning om man vill publicera annan media än ren text. Diskussion fördes om elevernas egen möjlighet att välja att publicera sig och om fördelarna med blogg och andra verktyg för olika syften. Föräldrarepresentanten från årkurs 5 tycker att det är mycket positivt att informationen på bloggen har lett till ökad insyn i för föräldrar i klassens arbete och använda men att det finns en fördel med t.ex. It s learning där man kan begränsa

2 tillgänglighet att använda Unikums lärlogg framlades. Föräldrarna påängterade också vikten av att olika tekniker för publicering utan också netikett och ett kritiskt förhållningssätt till nätet. 3 Föregående protokoll: Föregående protokoll från och lades inte till handlingarna vid detta möte eftersom kopior saknades men det är justerat Distribuerat via e-post 4 Lokaler: Efter att ha fått rapporten från undersökningarna av E- och F- husen på Hubertusgården (de lokaler där årskurs 3-6 håller till) och pratat med Torbjörn som är projektledare på Lundafastigheter kan läget summeras som följande: De problem i konstruktionen som konstaterades i A-huset med golvsyllar, tak och luftningsöppningar i fasaderna, finns även i E- och F-husen. Detta var inte helt oväntat då byggnaderna har samma typ av konstruktion. I E- och F-husen finns inga problem med lukt och ingen aktiv påväxt av det slag som påträffats i A-husets förråd. Precis som företagshälsovården informerade på mötet i slutet av februari, ska det inte innebära någon fara för hälsan att vistas i lokalerna. Lundafastigheter kommer i slutet av maj att genomföra kompletterande undersökningar av golven i A-huset för att kunna fastställa hur renoveringsarbetet ska genomföras. När all information samlats in tas beslut om i vilken grad och vilken takt lokalerna ska renoveras, hur snabbt arbetet kommer igång och när beställning av ersättningslokaler kan ske. Samtidigt som renoveringsåtgärderna utförs av E och F-huset planerar man också eventuellt att verksamhetsanpassa lokalerna. Så fort vi får ytterligare information kommer det att läggas ut på It s learning. Föräldrarepresentanterna framförde önskemålet om att skolledningen informerar föräldrarna om tidigare kommunicerade planer ändras, eller om information från Lundafastigheter helt uteblir. En förälder frågade vad Daggmaskens lokaler ska användas till då förskolan upphör med sin verksamhet på Hubertusgården. Någon information om detta kunde inte ges vid tiden för mötet. 5 2

3 Organisation inför höstterminen: Rektor har beslutat om ny organisation inför läsåret med åldershomogena klasser. Diskussion fördes kring hur skolan ska behålla sitt trygga klimat. Från föräldrar uttrycktes det oro inför täta lärarbyten i vissa klasser samt vissa klassers storlek. Information om skolans lärartäthet inför nästa läsår efterlystes. Vi var överens om att det i den nya organisationen krävs fler aktiva insatser för att eleverna ska känna trygghet över årskursgränserna men konstaterade att det redan finns en hel del aktiviteter där olika årskurser blandas t.ex temadagar, gummibandslopp, OS-dag och hela skolan ses. Den nya organisationen innebär också att lärarresurserna fördelas jämnare över skolåren än innan till fördel för de äldre årskurserna. 6 Ekonomi: 7 Skolkonferens inför nästa läsår: Punkten togs inte upp men rektor kan meddela att ekonomin är i balans och att vi minst fått det antal förskoleklassbarn som det är budgeterat för. Förslag från rektor för att öka inflytandegraden för föräldrar ytterligare är att bjuda in samtliga föräldrar till temakvällar med angelägna ämnen som läxor, flerspråkighet, barns läsutveckling, barns digitala vanor etc. Där finns också möjlighet att bjuda in externa föreläsare och liknande. Skolkonferensen var i stort sett positiv till förslaget. Önskemål framfördes dock om att fortfarande hållas informerade och om att få komma med synpunkter om t ex ekonomi och övriga frågor gällande verksamheten. Det är också viktigt att diskussionerna förs i mindre grupper i samband med temakvällarna. Några av föräldrarna framförde också en önskan om att ha två föräldramöten per läsår för att ha större möjlighet till gemensamma diskussioner med andra föräldrar. Detta är beslut som varje klassföreståndare kan ta själv men det kan också vara viktigt att fundera över upplägget på föräldramöten så att möjligheter till diskussioner ökar. Ingen slutsats drogs huruvida skolkonferenserna i nuvarande form skulle fortsätta eller inte. Skolkonferens och temakvällar behöver inte utesluta varandra. Det poängterades att det inte bara är klassrepresentanter som kan vara med på skolkonferensens möten, utan alla föräldrar är välkomna. Föräldrar ombads skicka in förslag till ämnen för temakvällar. 8 Övriga frågor: mobiltelefoner i skolan: 3

4 Som andra regler i skolan ses dessa över i början av höstterminen. Rektor informerade om att man beslutat att inte tillåta elever i årskurs 3 att ha mobiltelefoner under rasterna. Med nya organisationen är det lättare att motivera att eleverna i årskurs 3 inte behöver ha mobiltelefoner i skolan. Föräldrarna föreslog att samma regel skulle gälla i åtminstone årskurs 4, några skulle gärna se regeln ända upp till årskurs 6. Skolledningen skulle fundera på detta. Föräldrarna poängterade vikten av att barnen är fysiskt aktiva under rasterna och kopplade detta även till behovet av en upprustad skolgård. skolgården: Frågan väcktes om hur den planerade skolgårdsveckan i april hade gått. Rektor informerade att detta hade varit en intern aktivitet och att man hade beslutat att inte bjuda in föräldrar. Föräldrarna påminde om ett flertal lekredskap (hängstänger, gungor mm) som varit nedmonterade sedan länge och tyckte dessa var viktiga att prioritera. Rektorn informerade om att översyn av skolgården är påbörjad. Fritids har målat lekredskap. Övrigt kompletteras och repareras av vaktmästare eller Markentreprenad så snart som möjligt. Ny betonggrill är också inköpt till skolan. Skolkonferensen framför också önskemål om att inte bara underhålla utan också utveckla skolans utemiljö. skolmat: Föräldrar väckte frågan om skolmatens ursprung och hur man skulle kunna påverka så att andelen svenska råvaror ökar. Rektor gav följande information: Skolmåltider är bunden till centrala upphandlingar. I samband med upphandling får man inte kräva specifikt ursprung. De halvfabrikat som serveras kan ha skilda ursprung t ex thailändsk kyckling. I de rätter som man själva lagar på färskt köttfärs t ex köttbullar, färsbiffar eller köttfärssås levereras köttråvaran från KC Ranch. I andra biffar varierar ursprung. Kycklingråvarans ursprung varierar också, både Kronfågel, Guldfågel och dansk kyckling är aktuella. Kommunen har höga krav och beställer t ex endast Fairtrade-märkt te, banan, kaffe och choklad. En stor del av de råvaror som finns upphandlade är också ekologisk. Ytterligare information finns på skolmåltiders hemsida om skolmat: politik/kommunensorganisation/forvaltningar/serviceforvaltningen/maltidsservic e/kvalitet-och-maltidsinnehall-skolmaltider/ Föräldrarna framförde önskemål om att skolan (Hubertusgården och andra skolor i kommunen) skulle försöka påverka Måltidsservice, men rektor och kontaktpolitiker trodde att det skulle ge större effekt om föräldrarna vänder sig direkt till 4

5 politikerna för att få dem att besluta om högre kvalitetskrav i upphandling av mat vilket i sin tur skulle kunna, men inte måste, leda till en högre andel svenskt kött. 7 Mötets avslutande: Pernilla Vesterlund avslutade mötet. Ordförande och vid protokollet: Pernilla Vesterlund Justerare: Justerare: Kerstin Belin Alina Sandahl 5

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan 150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan Närvarande: Föräldrar: Nina Randone (Fa), Alexandra Gyris (Fb), Maria Tibbling (Fe), Anna Wremborn (1d), Linda Säterbring (1d), Håkan Stenmark (4b),

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer