Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna"

Transkript

1 Hallands Ridsportsförbund Verksamhetsberättelse

2 Hallands Ridsportförbund Styrelsen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inför verksamhetsåret 2012 har styrelsen formulerat följande mål för sin verksamhet. Arbetet för att nå målen skall genomsyra styrelsens, tävlingssektionens, ridskole- och utbildningssektionens samt ungdomssektionens verksamhet även om sektionerna arbetar efter egna verksamhetsplaner. Mål Verksamheten vid Hallands Ridsportförbund har sin grund i Svenska Ridsportförbundets mål: - ett förbund vi arbetar tillsammans - nöjdare medlemmar - ökat antal medlemmar - (medaljer i alla landslag) Styrelsemedlemmarna i Hallands Ridsportförbund skall agera på ett sådant sätt att god kommunikation, gott samarbete och ett gott förtroende skapas i relationen med alla samarbetspartners Svenska Ridsportförbundet, andra distrikt, medlemsklubbar, sektioner, sponsorer samt samhället i stort och allmänheten Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna Verksamheten inom styrelsen och dess kansli skall kännetecknas av hög standard vad avser kunskap och service Tävlingssektionen, Ridskole- och utbildningssektionen samt Ungdomssektionen avger egna verksamhetsberättelser. Styrelsen Styrelsen har under året utgjorts av: Mats Lyberg Ulrika Dahlström Jannica Krafft Jeanette Sande Ann-Charlotte Cadier David Hoff Glenn T Unger Sophia Nilsson Pernilla Nilsson Frida Klemhs Klara Hoff ordförande vice ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot kassör, suppleant suppleant DUS-representant DUS-representant 2

3 Konsulent Ingela Lindgren från distriktskansliet har adjungerats till sammanträden. Distriktets fadder i förbundsstyrelsen har varit Gunilla Wikman, Stockholm. Antal sammankomster Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 9 gånger: 18/1, 20/2, 26/3, 2/5, 4/6, 6/8, 25/9, 29/10, 4/12. Deltagande i konferenser Konsulent Ingela Lindgren har deltagit i centralt anordnade aktiviteter enligt följande: februari Göteborg Tjänstemannakonferens, idrottslyftet 24 maj Stockholm SvRF, utbildningsmodulen september Stockholm Tjänstemannakonferens, konsulenter oktober Bålsta Ridsportforum Hallands ridsportförbund 41 klubbar 6116 medlemmar 16 ridskolor 1905 ryttarlicenser Klubbnytt Under 2012 har inga nya föreningar anslutits eller lagt ner. De flesta föreningarna har fått besök av konsulenten på uppdrag av Svenska RF. Besöken gällde i första hand information om Idrottslyftet. Kick-Off Kick-Off för styrelse- och sektionsledamöter genomfördes i Träslövsläge den 14 maj. Ordförandekonferenser. 2 st. ordförandekonferenser har hållits under året 16 april och 20 november. Temat för konferensen 16 april var: Bidrag och hjälp att söka via SISU. Information från Hallands Idrottsförbund om deras verksamhet och vad de kan hjälpa till med t.ex. rådgivning och stöd. De informerade även om Idrottslyftet. Temat för konferensen 20 november var: Organisationsutredningens remissvar. Tillsammans Stärker Vi Ridsporten. Inspirationskväll 29 maj besökte Mia Thun och Johan Fyrberg, från SvRF, Halland gällande att inspirera och lyfta Ridsporten. Nöjdare medlemmar. Öppet forum 6 september anordnade distriktet tillsammans med SvRF ett öppet forum angående organisationsutredningen, vad Vill Halland. En välbesökt träff med mycket frågor och många diskussioner. Ridsportforum oktober träffades förtroendevalda från hela Sverige och lyssnade på olika förläsningar samt diskuterade olika projekt. Bland annat Ridsport 100 år, Professor Susanna Hedenborg föreläste om förändrade genusmönster inom ridsporten när, var och varför har det blivit så? Det nya Talangprojektet, Killar i Ridsporten, Ridskolans roll i samhället, Organisationsprojektet med mera. Svenska Ridsportförbundets organisationsutredning På förbundsstämman 2009 gavs förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda Svenska Ridsportförbundets organisation och avgiftssystem samt ge förslag till förbättringar och effektiviseringar. En organisationsutredning tillsattes och har under 2009 och 2010 genom seminarier, den s.k. 3

4 Arbetsboken och en remiss utsänd till klubbar och distrikt samlat in synpunkter från hela organisationen. Utredningen har diskuterats vid träffar mellan distriktsordförandena september på Arlanda och representerades där av Ulrika Dahlström samt på Ridsportforum Bålsta oktober, där Halland representerades av Ulrika Dahlström, Eva Karlberg, Sverker Magnuson, Frida Klemhs, Karin Stohr, och Ingela Lindgren För Hallands del har utredningen behandlats vid en Kick-Off -aktivitet i maj, vid styrelsemöte 12:e januari då klubbordföranden inbjudits samt information om remissresultaten vid ett stormöte i februari. Distriktsstyrelsen har avgett remissvar den 23 januari. Intresset för organisationsarbetet har varit svalt i vårt distrikt, något som vi delar med ett stort antal andra distrikt. Under 2012 har organisationsprojektet levt vidare med bl.a. öppet forum, ordförandekonferens och underlag för remissvar som skall insändas senast 15 januari Distriktstyrelsen har skickat in sitt remissvar till SvRF. Troligen kommer hela eller delar av utredningen tas på förbundsstämman Motioner. Inga motioner har kommit in. Tack! Verksamheten inom all idrotts- och föreningsverksamhet bygger på ett ovärderligt ideellt arbete, som möjliggör meningsfull sysselsättning för våra ungdomar och därmed en positiv utveckling för vårt samhälle. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla er ideella krafter utan vars medverkan vår fina verksamhet inte kommit till stånd. Vi vill också rikta ett tack till föredragshållare och sponsorer som bidragit till att utveckla vår verksamhet. Ett stort tack också till vår konsulent Ingela Lindgren och assistent Karin Winther Magnuson vars sammanhållande krafter har varit ovärderlig för distriktets verksamhet. TACK! Å distriktsstyrelsens vägnar Mats Lyberg Ulrika Dahlström Jannica Krafft Glenn T Unger Ann-Charlotte Cadier Jeanette Sande David Hoff Sophia Nilsson Pernilla Nilsson Frida Klemhs Klara Hoff 4

5 Hallands Ridsportsförbund Tävlingssektionen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN TÄVLINGSSEKTIONEN Mål Tävlingssektionens och alla dess arbets- och projektgruppers arbete har under året genomsyrats av förbundets fyra mål: ett enat förbund - nöjdare medlemmar - fler medlemmar - medaljer i samtliga landslag Tävlingssektionens medlemmar skall agera på ett sådant sätt att god kommunikation, gott samarbete och ett gott förtroende skapas i relationen med alla samarbetspartners: klubbar, styrelse, sektioner, förbund, funktionärer och tävlande, sponsorer m fl. Tävlingssektionen och dess arbets- och projektgrupper skall verka för att utveckla tävlingsverksamheten, arrangörer och arrangemang, ryttare och hästar på alla nivåer genom stöd i form av konsultation, stormöten, föreläsningar, clinics, träningar och olika projekt. Tävlingssektionen skall arbeta aktivt förebyggande mot dopning och verka för att hästens bästa sätts i fokus i all tävlingsverksamhet. Tävlingssektionen skall arbeta aktivt med säkerhet och skadeförebyggande verksamhet. Möten 5

6 Tävlingssektionen har under året genomfört 9 protokollförda möten, samt 3 stormöten på motell Björkäng. TS har representerats av Sverker Magnuson och Eva Karlberg vid SvRF:s Ridsportforum i Stockholm. Tävlingar Under 2012 genomfördes totalt 244 tävlingsdagar i alla grenar i Halland. Tack alla klubbar för väl genomförda arrangemang! Projekt- och arbetsgrupper Arrangörsstöd och utveckling Gruppen har under året framförallt arbetat med att stötta klubbar som strävar efter att utveckla och förbättra sin tävlingsverksamhet. Arbetsgruppen Arrangörsstöd och utveckling leds av Sverker Magnusson. Talang till Topp Talang till Topp har också genomförts under det gångna året med en breddsatsning. Vi har haft två föreläsningar, novemberföreläsningen handlade om kraftfoder och utfodring med Sara Almén från Krafft, den hölls på Plönningeskolan den 8 november. Det var 17 stycken närvarande på denna föreläsning. Decemberföreläsningen handlade om mental träning och hölls av Johan Ekengren den 11 december, i Högskolan Halmstads lokaler. Närvarande på denna träff var 12 Talang till Toppar. Talang till Topp fortsätter 2013 med två föreläsningar och uppsutten träning. Projektledare är Ann-Charlotte Cadier tillsammans med Ulrika Dahlström Tävlingsterminen 2012 Arbetsgruppen Tävlingstermin har arbetet med planeringar av allsvenskor och tävlingstermin med målet att tillgodose klubbarnas önskemål och undvika krockar. Arbetsgruppsledare var Fia Hanssen. Det har under året även tillsatts en grupp som har arbetat med divisionsreglerna. Denna bestod av, Eva Karlberg, Yvonne Johansson, Catarina Svensson, Fia Hanssen och Jannica Krafft. Karin Nylander och Ulrika Dahlström har arbetat med regler för Distriktsmästerskapen i de olika disciplinerna. Grenarna Dressyr Så dömer domaren genomfördes den 22 januari, med Britt Hammar som domare. Det var 12 deltagare och arrangemanget hölls på Halmstad Fältrittklubb. Det planerades ytterligare en Så dömer domaren som tyvärr fick ställas in pga. för få anmälda. Vid Lag SM aug på Eriksberg Katrineholms Rf deltog Halland med ett lag. I laget red: Elisabeth Hjelm, Janni Qvarfordh, och Madeleine Hertinge. Laget slutade på hedrande 13 plats av totalt 18 lag. Grenledare under 2012 har varit Eva Karlberg och Jannica Krafft. Hoppning Grenledare under 2012 har varit Jeanette Sande/Yvonne Johansson 6

7 Fälttävlan Under 2012 har klubbarna, Styringestall, Hermanstorps Kör och Ridklubb samt Falkenbergsortens Ryttarförening tillsammans genomfört 6 tävlingsdagar på lokal och regional nivå. Hermanstorp var även först ut att anordna stilbedömd terrängritt samt stil fälttävlan. På våren genomfördes Sugar cup en stilbedömd tränings cup i tre omgångar. Denna cup hade som mål att locka nya in i sporten och våga prova på terräng under ordnade former. Till varje cup omgång genomfördes en obligatorisk träning för auktoriserad tränare. Cupen genomfördes i Skåne, Halland och Danmark, de som deltagit gick sen vidare till semifinal där de 20 främsta gick vidare till final på Ribersborg, Malmö city horse show. Det har genomförts arrangörsträffar regelbundet där även tränare varit inbjudna, för att byta erfarenheter och idéer. Distriktsmästerskapen för häst avgjordes på Hermanstorp och vinnare blev Jaenette Odlander- Count Down, Hermanstorps K&RK. Ponnyryttarna gjorde upp på RK Styringe Stall och vinnare blev Mikaela Holmer-Charlie IV, Hermanstorps K&RK. Halland genom Hermanstorps K&RK var även framgångsrika under 2012 års lag SM i fälttävlan där hästlaget tog guld och ponnylaget tog silver. Grenledare under 2012 har varit Lina Jansson. Distans Distansritt i Halland 2012 I Halland har genomförts 2 st regionala tävlingar, Simlångsritten och Medeltidsritten. Simlångsritten avreds den 1 september med start och mål på Halmstad travbana. Detta år var ett mellanår för Simlångsdalens Ryttarförening då de valde att inte arrangera en Internationell tävling. Totalt blev det 31 startande i klasserna 80 km tävling 50 km tävling samt 50 km Kavli Clear round gick Kavli in som sponsor till distansen och sponsrade halva startavgiften i Clear round klasserna samt en speciell Kavli-rosett till godkännda ekipage tar SRF nya tag och ska arrangera en FEI-tävling med trestjärnig status, alltså en 160 km. Tävlingen är dessutom utvald som observationsritt för landslagsuppdrag. Medeltidsritten, med Hallands Sport Ryttare som arrangör hade återigen en regional tävling med klasserna 80 km (där även DM för Småland ingick), 50 km, 50 km Kavli Clear round, 30 km Provapå samt 20 km Prova på. Tävlingen fick 23 startande, tyvärr ett lågt antal startande. I hela landet blev det något fler startande än Det är i CR-klasserna samt 160 km som det ökat något. Två halländska ekipage har presterat fina resultat på internationella tävlingar. Jessica Holmberg med Ruwascha tog en 5e plats på SM. 160 km***. Johanna Bengtsson med Fakira gjorde en fin debut på Uppsalaritten 120 km ** och slutade på 9e plats. DM för Halland skulle avgjorts på Greveritten i oktober, men tyvärr fanns bara 2 halländska ekipage anmälda så DM fick ställas in. Grenledare under 2012 har varit Pia Steisjö Körning Under 2012 har 12 ekipage från Halland tävlat från lätt klass upp till elit i Sverige. 2 ekipage har även tävlat i Danmark. Bästa placering 2:a i SM för ponny Hanna Gilbert som nu är uttagen till spettsgruppen. På Tjolöholm har under 2012 följande tävlingar genomförts: 6 juni programkörning samt vagnsparad. 28 juli körtävling lätt och medelsvår klass med 40 starter. 7

8 28 aug lagserietävling med 30 starter. Klubbtävling samt DM. 27 maj deltog 2 ekipage vid jubileumsritten genom Halland. Grenledare under 2012 har varit Claes Angersjö Reining Grenledare under 2012 har varit David Hoff Grenledare i voltige, gymkhana och working equitation saknas. Allsvenskan I Hallandsdistriktets allsvenska divisioner från div. III - I i dressyr för ponny och häst samt div. III - I för hoppning ponny och div. III & II hoppning häst deltog totalt 109 lag. De tre bäst placerade lagen i varje division vann fina priser från Exklusiv Horse Wear. Tack för gott samarbete till alla ryttare, arrangörer, lagledare m fl. Tävlingssektionen har också bidragit med rådgivande verksamhet till ett antal klubbar. Tävlingssektionen har under 2012 bestått av följande ledamöter: Sverker Magnuson ordf. Ann-Charlotte Cadier. Ulrika Dahlström vice.ordf. Jeanette Sande. Karin Nylander sekr. Yvonne Johansson. Eva Karlberg. Helen Larsson. Glenn J Unger. Fia Hansen. Annika Hedman. Claes Angersjö. Pia Steisjö. Kungsbacka RK Silvermedaljörer i Lag SM ponnyallsvenskan

9 Sektionen för Ridskola och Utbildning Medlemmar i RUS 2012: Charlotta Diedrichs, Birgitta Gunnesson, David Hoff (adjungerad), Louise Klintefjord, Frida Linell, Heidi Sjöstedt samt Anna Yring. RUS har under 2012, hållit 7 protokollförda möten 11/1, 8/2, 4/4, 16/5, 13/6, 6/9 samt 9/10. Utförda aktiviteter: I januari höll vi en kurs i Nya regler för att köra med hästsläp Clinic för instruktörer, tränare samt tävlingsryttare för Lotta Björe på Varbergs Ridklubb. Mycket uppskattad träning, som med största sannolikhet kommer att upprepas hösten Working Equitation clinic på Falkenbergsortens Ryttarförening. Välbesökt på dagen av instruktörer, men få hade hittat dit på kvällen tyvärr. Vi blev instruerade hur man kan träna elever och sig själv på de olika hindren inom working equitation. Tömkörnings clinic med Anders Eriksson på Falkenbergsortens Ryttarförening. Anders visade hur man kan använda tömkörning i olika sammanhang utbildning av unghäst, träning av häst med t ex avvikelse i rörelsemönstret, motionering av utbildad häst vidareutbildning etc. Välbesökt! De vanliga repetitionskurserna för domare, överdomare samt banbyggare har genomförts tillsammans med Göteborg & Bohusläns RF. Maria Gretzer var här och höll kurs för våra B och C- tränare, även denna kurs genomfördes tillsammans med Göteborg & Bohusläns RF. Vi har även arrangerat ett antal Grönt kortkurser i distriktets regi. Fler genomförda kurser ser ni i Aktivitetsplanen Varberg Birgitta Gunnesson, ordförande 9

10 Verksamhetsberättelse DUS Halland 2012 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser, kurser och läger Skapa möjlighet till utbildning för US-ledamöter Samarbeta med Ridskola och Utbildningssektionen för genomförande av ULK Representera och presentera DUS vid ULK, HULK, stormöten, ordförandekonferenser, styrelsemöten, Ungdomsting, Årsmöte och stämma Bevaka och driva ungdomarnas intresse vid ovanstående tillfällen Driva aktuella projekt (Vi i Stallet distriktsfinal, HIC, US-weekends m.m.) Stötta och skapa sammanhållning inom och mellan klubbarnas US Alla ungdomar inom distriktet ska kunna påverka, på klubb-, distrikts- och central nivå. Utveckla klubbverksamheten genom mer och bättre genom informationsspridning via hemsida, Facebook och personlig kontakt. Planerade aktiviteter: Årsmöte Hallands Ridsportförbunds årsmöte Stormöte US-konferens Ordförande konferens Vi i Stallet distriktsfinal HIC- horse inspired camp US-weekend proffs Jubileumsgala DUS-konferens 10

11 Utöver dessa planerade vi även in våra egna styrelsemöten, samt representera DUS på HRFs styrelsemöten. Sedan har vi projektet Fadderklubbar pågående under hela året. Många av våra projekt och aktiviteter går hand i hand med varandra och målen. Ungdomsgala och årsmöte, 18 februari Halmstad FRK. Den 18 februari 2012 hölls DUS ungdomsgala och årsmöte på Halmstads Fältrittklubb. Under galakvällen hade vi flera nomineringar och kvällen var lyckad. Vi lekte, tävlade, hade kul, lärde känna nya människor åt godis och myste. Flera cowgirls och en cowboy dök upp! Under kvällen delades även en del nomineringar ut och pristagarna fick ta emot ett pris och diplom! Vinnarna av nomineringarna: Årets US Falkenbergsortens Ryttarförening Stallbästis Karin Stohr, DUS Eldsjäl Lisa Eliasson, HFK Stjärnskott Sandra Olandersson, FORF Ungdomsledare Mikaela Davidsson, FORF 2012: års DUS består av 11 DUS:are varav 5 nyval: Ordförande Frida Klemhs, Harplinge RK, omval Vice ordförande Karin Stohr, RK Styringe Stall, omval Sekreterare Julia Anderberg, Halmstad FK, nyval Andrea Petersdottir, RK Styringe Stall, omval Klara Hoff, Susedalens KRK, omval Cornelia Swerre, Halmstad FK, omval Clara Fritzsche, Halmstad FK, omval Julia Klemhs, Harplinge RK, nyval Malin Söderlund, Halmstad FK, nyval Alexandra Andersson, Lyckans RK, nyval Ellen Karlsson, Himledalens KRK, nyval US-weekend April Gits Gård Ett samarbete med DUS i Göteborg och Bohuslän. En helg med övernattning för våra US-are. Här presenteras CUS och DUS arbete, vi pratar lite grundläggande föreningsteknik, planering av aktivitet, tittar på SvRF uppbyggnad och har förstås erfarenhetsutbyte. Riktar sig till dig som precis valts in i US-styrelse eller är nyfiken på vad ett ideellt engagemang för dig som ung i ridsporten kan betyda och vad det innebär för ungdomar på andra föreningar. 11

12 Nedan finns utdrag ur deltagarnas utvärderingar: "Jag har lärt mig hur man skapar en aktivitet "Inspirerande" "Bra föreläsningar" "Roliga lekar" Studiematerialet för helgen Engagerad 2.0, skriven av Helena Carlsson ordf. i CUS, delas ut på USweekends första dag var första gången vi samkörde en sådan här aktivitet med Göteborg och Bohusläns DUS. Sandra Muszynski var med och höll föreläsning. Vi i Stallet maj, Schoones RK Vi i Stallet är en kunskapstävling för ungdomar mellan år, som genomförs i hela landet. Klubbarna startar studiecirklar inför tävlingen med material med olika teman för varje år. Sedan håller distriktet en final där varje klubb får anmäla lag om 3-5 personer i varje. Tävlingen är teoretisk. Vinnande lag får 2500kr till sin ungdomssektion, sponsrade från CUS och äran att tillsammans med DUS arrangera nästa års final. Alla deltagare får diplom. Grattis till årets segrare i Vi i Stallet är: Schoones RK Teoritävlingen som handlar om hästar! Ämnet är "Krya Kusar" och tävlingen är öppen för Dig mellan år. Klubbarna som tävlade var Tönnersa RK (2 lag), Schoones RK (2 lag) och Laholmsortens RF! Nästa år är det Tönnersa RK som arrangerar tävlingen i samarbete med DUS. DUS konferensen september Stockholm CUS anordnar en DUS konferens där man samlar hela Sveriges DUS för att lyfta nya frågor och komma fram till nya lösningar. Detta år hade CUS en satsning med trygghet i stallmiljö, för att få stallmiljön att bli säkrare för såväl unga som gamla. Dus Halland skickade Malin Söderlund och Karin Stohr till Stockholm. HIC Horse Inspired Camp 19 augusti Kållered Vi samlades ett gäng ungdomar runt om ifrån Göteborg och Hallands distrikt. Tanken var att Camp: et skulle arrangeras över 3st dagar, men på grund av för få anmälning kortades detta ner till en dag. 3st deltagare ifrån Halland och några tjejer från Göteborgs distrikt. Under dagen blev de mycket fokus på personlig träning, kost, mentalträning och fysisk träning. Inspirationsföreläsningar, ledarskap och utveckla känslan för både hästar och ryttare. Jubileumsgalan 20 oktober Ästad gård En dag fylld av festligheter, föreläsningar och firande av ridsporten 100år!. Ett samarbete sektionerna emellan. DUS stod för kvällens underhållning, musikquiz, nomineringar under kvällen. Ridsportsforum oktober Stockholm Frida Klemhs och Karin Stohr åkte som ungdomsrepresentanter till årets Ridsportsforum uppe i Stockholm. Helgen bjöd på en tillbaka blick av ridsporten som fyller 100år, samt en hel del diskussion kring organisationsprojektet. Stormöten Under året så har det arrangerats 3 st. stormöten. Under dessa stormöten har de olika sektionerna pressenterats sig och framfört deras olika syften och mål. Det har även varit information och diskussions frågor kring de olika divisionerna och ett stormöte om mediernas roll inom ridsporten. Syfte och Mål. Syftet med stormöten är att; få möjlighet att påverka vad som händer inom DUS och distriktet, vilka aktiviteter som de vill ska anordnas eller synpunkter på de som har anordnats, här ska DUS få sina uppslag till sina event. Träffa andra klubbar och DUS och då byta erfarenheter och kontakter. Dela information om vad som pågår inom förbundet, på central- distrikts- och klubbnivå. 12

13 Ordförandekonferenser Vi har haft 2 ordförandekonferenser under året. Den som genomfördes har vi haft gemensamt med klubbordförande. Syfte och Mål Ordförandekonferenserna är till för att ordföranden ska få träffa varandra och byta erfarenheter och kontakter och för att diskutera olika frågor, aktuella eller generella. Dem ska bli peppade och mer utbildade vilket ska ge ringar på vattnet till deras US hemma. Organisationsprojektet Bakgrund Ridsportförbundets stämma 2011 uppdrog åt förbundsstyrelsen att arbeta vidare med den organisations- och avgiftsutredning som påbörjades Vidare beslutade förbundsstämman 2011 om särskilda villkor för utredningsarbetet. Förbundsstyrelsen har sammanställt ett förslag till Ridsportens framtida organisation och finansiering. Detta förslag baseras på Organisationsprojektets styrgrupps rapport, analyser gjorda vid Öppna forum i de 19 distrikten och styrelsens egna överväganden. Förslaget fokuserar på åtgärder som i första hand skapar värde för medlemmar och föreningar. Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i samband med Ridsportforum oktober att sända ut förslaget på remiss till röstberättigade organisationer. Med förslaget och remissvaren som grund kommer styrelsen att utarbeta ett slutligt förslag som kommer att föreläggas förbundsstämman i maj Under 2012 har DUS Halland deltagit aktivt med att påverka organisationsprojektet och ridsportens framtid, genom att delta och engagera sig i frågorna. Distriktets ungdomssektion

14 Jubileumsritten i Halland 2012 det går aldrig!..undrar hur de tänkte? jo, vi kan väl låta alla ryttare i hela Sverige rida från Skåne till Norrland med en budkavle bara för att få till en manifestation om hur otroligt bra ridsporten är - och så kan alla som vill rida med och göra det till en jättesuccé Jo tanken var nog väldigt god hos många när Sveriges Ridsportsförbunds Distanskommitté fick uppdraget att anordna en budkavle som skulle gå från Skåne hela vägen upp till Boden och sen ner till Stockholm i syfte att fira ett 100 år ungt jubilerande svenskt Ridsportsförbund. men antagligen kunde ingen ana vilken succé jubileumsritten skulle bli Hallands grenledare för distansritten Pia Steisjö och Karin Winter Magnusson från kansliet tog snabbt tag i saken och insåg även att här gällde att ta tillvara på möjligheten att visa vad Halland kan åstadkomma och visa upp. Pia & Karin letade fram ett antal olika alternativa ridvägar och valde sedan vägar efter vad som var bäst för hästar och ryttare samtidigt som man kunde få en möjlighet att få visa upp vårt vackra halländska landskap eftersom hela ritten dokumenterades via en blogg som sköts av Distanskommittén och där man kunde följa budkavlens väg genom landet. Som sagt var så valde Pia & Karin ut vägarna och inte blev det vilka vägar som helst heller genom lummiga skogar och på grusade slingriga sommarvägar. En budkavle måste ju föras fram med precision och noggrannhet så nog kändes då tryggt att två av budbärarna under lördagens och söndagens grand finale är brevbärare till yrket så Pia hade riktiga proffs med sig hela vägen med start i Lidhult där den lokala ICA-handlaren såg till att ryttarna från bl.a. Rydöbruks Ryttarförening bjöds på fika och senare passerades bl.a. Åparps grusade vägar innan turen kom upp på Hallands vackraste väg över Ätran fram till Gällared där lördagens etapp gjorde halt hos väntande och korsordslösande medhjälpare som under förmiddagen blivit rejält solbrända...om man nu tyckte att lördagen var en fin och solig dag så blev man inte besviken på söndagens väder heller strålande sol och en massa ekipage som slöt upp i Gällared innan hela truppen med islänningar, Connemara, svenskt halvblod, PRE-hingst, arab och western-ryttare och fjordingar och dessutom två körande ekipage där glädjande nog kommunalrådet från Falkenberg, Marie-Louise Wernersson hade tagit sig tid till att ansluta till skaran som i behagligt tempo tog sig mot metropolen Ullared. Nu red man ju inte på den stora asfaltsvägen utan Pia hade lyckats hitta en gammal banvall kantad av träd som gav en behaglig skugga i värmen åt både ryttare och hästar och som man ville så fanns här längs vägen ryttare som slöt upp och red med till slutstationen. Genom lummig väg och sen över en liten bro innan sällskapet närmade sig Ullared där Sverker Magnusson och Glenn T Unger fick agera lite trafikpoliser för att sakta ned trafik samt även att helt stänga av trafiken när ritten passerade Ullareds centrum det var många mobiltelefoner som plåtade och filmade där då, och alla gjorde det med ett leende. Väl framme vid Hedevis grusplan hade Västergötland anslutit för att ta budkavlen vidare och det blev Marie-Louise Wernersson som efter några väl valda ord lämnade över den till deras körekipage som skulle föra den vidare till Älvsered där nästa ekipage väntade. Jubileumsritten blev i Halland en succé det kan nog alla hålla med om så vi sänder ett stort tack till alla deltagare, inte bara ryttarna utan även deras medhjälpare som såg till att trailers och bilar kom till rätt platser efter ritten. Vi vill även passa på att önska Pia Steisjö lycka till i Östergötland som nu blir hennes nya distrikt Östergötland får en distansryttare som inte tvekar att fixa till en ritt som heter duga.. och jag som fick nöjet att skriva lite: Glenn T Unger 14

15 Jubileumsåret 2012 Hallands Ridsportsförbund såg till att under jubileumsåret skapa en jubileumsdag fylld med kunskap och inspiration och som avslutades med en Jubileumsgala på kvällen där även tre vinnare korades.. men låt oss ta det från början för den 20 oktober 2012 var ju egentligen den dagen när 11 månaders aktivt förberedande och planerande utmynnade i en otrolig dag och en fantastisk kväll.. Elva månader tidigare skapades jubileumsgruppen som skulle försöka få till ett jubileumsfirande som inte bara skulle kunna sätta sporten och livstilen i focus utan även kunna ge något tillbaka till våra sponsorer som är med och stöttar inte bara ekonomiskt utan även med kunskap såväl som produkter. I gruppen fanns representanter från de flesta av våra olika grupper vilket gjorde att såväl kunskapsdagen och jubileumskvällen var anpassade för alla åldrar. Den här dagen startade med flera föreläsningar som alla hade koppling till hästägande, sporten eller helt enkelt allt annat som har med livsstilen att göra man kunde lyssna till LRF Konsult som pratade om hästföretagande eller t.ex. varför hästen ser ut som den gör det var Madeleine Bäckman som förklarade och berättade på ett varmt och humoristiskt sätt om detta ämne Veterinär Anette Edling pratade om hästhälsa som var ett intressant ämne liksom Rebecca Nilssons från Växa som gav en massa tips och trix kring vad man bör tänka på när man bygger nytt eller renoverar stall. Johan Ekengren idrottspsykolog, som jobbat även med Drott och svenska Handbollslandslaget från Hallands Idrottsförbund var en av de föreläsare som hade lite längre föreläsningar kring mental coachning Johan ledde oss på ett smart sätt mot den självklara slutsatsen att alla har olika förutsättningar, men att det handlar om hur man utnyttjar de. hästar är flyktdjur... de är stora och starka och tyvärr ibland ganska dumma... när en häst få r panik så kan det ibland bli ganska dramatiska konsekvenser jag är en sådan konsekvens började Annika Teaslers gripande föreläsning " Nya villkor - samma vilja" om vägen tillbaka till det man älskar - " utan hästar kan man inte leva Annikas föreläsning var stark och gripande, och samtidigt totalt osentimentalt berättat Annika gjorde ett starkt intryck med sin styrka, mod och oerhörda glädje som hon förmedlade när hon berättade hur man går vidare efter en olycka Kvällsprogrammet var fyllt med nomineringarna men även andra överraskningar till de över 100 gästerna på Ästad Bondgård där jubileumsfesten var förlagd. Kvällen startade med att de populära ungdomarna i DUS med ordförande Frida Klemhs i spetsen presenterade sig med ett kraftfyllt intåg till Led Zeppelins Kashmir med det intåget tog man över showen för kvällen och blev sen värdar för jubileumskvällens program. DUS såg direkt till att man fick annat att tänka på eftersom man presenterade en quiz som inte var helt enkel när det gällde vissa frågor så här fick många gnugga sina geniknölar ordentligt. Menyn för kvällen hade givetvis en tanke till hästsporten och nog var det en och annan som undrade hur man kunde servera korv med bröd på en galamiddag men så var det ju på Ästads vis också. liksom den följande menyn med kyckling som varmrätt och tryfflar till dessert. 15

16 När de första nomineringarna presenterades steg förväntningarna bland de klubbar som var nominerade till Hallands bästa funktionärer Inte mindre än fem klubbar var nominerade Laholmsortens Lantliga Ryttarförening, Hermanstorps Kör & Ridklubb, Harplinge Ridklubb, Ridklubben Styringe stall samt Falkenbergsortens Ryttarförening och det blev Harplinge Ridklubb som till slut korades som vinnare med motiveringen:...funktionärer som med hjärta och känsla alltid sätter sina och andra klubbars ryttare i första hand för att de ska trivas och bli ompysslade så att känslan hela tiden är mycket varm och mycket välkomnande hos en klubb som skapat hemkänsla...och det verkade vara ett populärt val med tanke på applåderna.. Efter det var det dags att utse vinnare av Halland bästa tävlingsarrangör 2012,Björbäcks Ryttarförening och Laholmsortens Lantliga Ryttarförening var nominerade spänningen steg även vid denna programpunkt och det var många som satt och funderade på om man skulle få möjligheten att få gå hem med ett pris till slut stod Björbäcks Ryttarförening som vinnare med motiveringen:... en tävlingsarrangör som tar hand om såväl sina tävlande och sin anläggning på bästa sätt med stor glädje och omsorg och därigenom skapar möjligheter till topp-resultat på en tävlingsplats som av många kallas "Sveriges vackraste tävlingsplats ".. till slut blev det även dags för den nomineringen som de flesta ansåg ha ett lite extra värde Hallands bästa Eldsjäl och här fanns inte mindre än sex kandidater: Britt Hammar, Lotta Tillman, Klara Hoff, Helen Grafström, Jeanette Hedberg och Johanna Nygren som alla på olika sätt påverkat och medverkat starkt till att främja ridsporten i Halland och dess utveckling. Vinnare av Halland bästa Eldsjäl 2012 gick till Helen Grafström Hylte RK med motiveringen:.. med ett brinnande intresse för andra människors välbefinnande och en unik vilja att stötta trösta och peppa såväl stora som små ryttare i den vanliga verksamheten. En riktig eldsjäl med en unik ödmjukhet inför sin egen insats och den positiva påverkan hon har på andra människors vardag.... det är oerhört viktigt att påtala att samtliga nominerade är vinnare då nomineringen visar att det finns några som nominerat just den här klubben eller just den här personen Strax efter fortsatte man med att köra ut alla från den fina festlokalen ut i den mörka oktoberkvällen där man överraskade med ett vackert fackeltåg där över 100 hästmänniskor gemensamt strosade ner till ytterligare en överraskning ett jubileumsfyrverkeri som hetta duga. Redan tidigt under kunskapsdagen med föreläsningarna såldes det lotter till utlottningen av det exklusiva täcket som tagits fram i ett enda exemplar av Exklusiv till Hallands Ridsportsförbund och det blev till slut Elsa Noréus som fick lägga täcket på sin häst Wishbone. Hallands Ridsportsförbunds Jubileumsgrupp skapade en fest som antagligen många kommer att minnas ett bra tag framöver så vi får väl se om några vill se detta som återkommande Under hela kunskapsdagen och stora delar av kvällen rapporterades om vad som skedde direkt upp mot Facebook på Hallands Ridsportsförbunds sida men även på Svenska Ridsportförbundets sida spreds glädjande nog om vad som skedde i Halland denna kväll vilket gav både distriktet och våra sponsorer bra PR. 16

17 Tack till alla våra sponsorer Agria, LRF Konsult, Växa, Sisu, Toveks Bil, Ästad Bondgård samt Hallands Ridsportsförbund och Exklusiv. Vid pennan för Jubileumsgruppen Glenn T Unger Jubileumsgruppen bestod av: Ulrika Dahlström, Sverker Magnusson, Frida Klemhs, Klara Hoff, Jannika Krafft, Birgitta Gunnesson samt Karin Winther Magnusson 17

18 Förslag till föredragningslista för Hallands RF:s distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 19 mars Distriktsårsmötet öppnas. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för distriktsårsmötet på grundval av det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen upprättat för distriktet. 3. Fastställande av föredragningslista för distriktsårsmötet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet. 7. Val av två protokolljusterare, samt val av erforderligt antal rösträknare. 8. Behandling av: a. distriktsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret b. revisorns berättelse för samma tid. 9. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning. 10. Behandling av styrelsens förslag och av motioner som inkommit i den ordning som anges i 12 samt av distriktsstyrelsens förslag. 11. Beslut om föreningarnas årsavgift till distriktet. 12. Val av ordförande i distriktet för en tid av ett år. 13. a. fastställa antalet övriga ledamöter i distriktsstyrelsen, dock lägst 6 stycken ordinarie jämte 2 suppleanter b. val av ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två år. 14. Anmälan av ungdomsrepresentanter i distriktsstyrelsen valda av distriktsungdomsårsmötet, ordinarie och suppleant. 15. Val av en revisor, jämte personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år. 16. Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år, varav ordförande och två ledamöter väljs vid varje årsmöte. 17. Sektioner, val av sektionsfunktionärer. a. Tävlingssektion, ordförande och ledamöter. b. Utbildningssektion, ordförande och ledamöter. 18. Beslut om val av ombud och suppleanter till förbundsstämman. 19. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-distriktets årsmöte. 20. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget för det kommande verksamhetsåret. 21. Övriga frågor 22. Distriktsårsmötets avslutande 18

19 Hallands Ridsportförbund Valberedningen Valberedningens förslag inför årsmötet Styrelsen Björn Andersson ordförande 1 år 2013 Mats Lyberg ledamot 2 år nyval David Hoff ledamot 2 år omval Frida Klemhs ledamot 2 år nyval Glenn Unger ledamot 1 år 2013 kvarstår Ulrika Dahlström ledamot 1 år 2013 kvarstår Elisabeth Roos ledamot 2 år nyval A-C Cadier suppleant 1 år 2013 fyllnadsval Sophia Nilsson suppleant 2 år omval Tävlingssektionen Sverker Magnusson ordförande 1 år 2013 omval Karin Nylander ledamot 2 år omval Fia Hansen ledamot 2 år omval Eva Karlberg ledamot 1 år 2013 kvarstår Yvonne Johansson ledamot 1 år 2013 kvarstår Claes Angersjö ledamot 1 år 2013 kvarstår A-C Cadier ledamot 1 år 2013 kvarstår Ulrika Dahlström ledamot 1 år 2013 kvarstår Annika Hedman ledamot 1 år 2013 kvarstår RUS David Hoff ordförande 1 år 2013 nyval Frida Linnell ledamot 2 år omval Heidi Sjöstedt ledamot 1 år 2013 kvarstår Revisorer Lena Fiedler ordinarie 1 år 2013 omval Olle Gunnarsson suppleant 1 år 2013 omval Mötesordförande Sven Svensson Hallands Idrottsförbund Valberedningen har under året bestått av Malin Stenström, Anna Rautenberg, Christer Goude, Ulla Gulja samt Bobo Lundberg (sammankallande). 19

20 Underlag för röstlängd vid årsmötet i Hallands Ridsportförbund 2013 Antal Föreningens namn medl. År Röstetal Alafors Ryttarförening Björbäcks Ryttarförening Caprifolens Voltigeklubb Eksätra Ryttarsällskap Falkenbergsortens RF Fjärås Ryttarförening Frillesås Rid o Körklubb Föreningen Fjärås Hopp Ryttare Föreningen Hallands Sportryttare Föreningen Plönningeryttarna Förlanda Ridklubb Gustavsgårdens Ponnyklubb Halmstads Fältrittklubb Harplinge Ridklubb Hermanstorp Kör o Ridklubb Himledalens Ridklubb Hylte Ryttarförening Jonstaka Ridklubb Kungsbacka Ridklubb Kvibille Ridklubb Körsällskapet Nordhallänningar Laholmsortens Lantliga Ryttarförening Lyckans Ridklubb Lyngåkra Ryttarsällskap Mahults Rid och Körsällskap Nordhallands Ridklubb Olsegårdens Ridklubb Onsala Ryttarförening Ridklubben Styringe Stall Ryttarkamraterna i Varberg Schoones Ridklubb Simlångsdalens Ryttarförening Skedala Ridklubb Skultagårdens Ryttarförening Susedalens Kör och Ridklubb Särö Ryttarförening Tvååkers Kör och Ridklubb Tönnersa Ridklubb Varbergs Ridklubb Viskadalens Ridklubb Ätrabygdens Ridklubb

21 Aktivitetsplan 2012 Januari 7-8 SvRF Kick off Stockholm 11 Jubileumsgruppen Glommen 18 Styrelsemöte Kansliet, Varberg 22 Så dömer dressyrdomaren Halmstads FK 23 Nya regler för att köra med hästsläp Skultagårdens RF 25 TDB, Anna Nyström SvRF Björkäng 31 Tävlingssektionen möte Mahults R&KK Februari 1 Sista dagen för inlämnade av motioner till distriktet 4-5 Grenledarträff, dressyr samt HK träff Stockholm 8 Ridskole & Utbildningssektionen möte Glommen 15 Pressansvariga, A-C Magnusson Björkäng 18 Rep. kurs domare samt ÖD hoppning, Kungsbacka RK 18 Ungdomsgala, årsmöte Halmstads FK 20 Styrelsemöte Kansliet, Varberg Idtrottslyftet, SvRF Göteborg 26 Kick OFF DUS 27 Stormöte Björkäng Björkängsvägkrog 28 Jubileumsgruppen 29 Grönt Kort Handledning Kontakta Mars 5 Equipe fortsättning Björkängsvägkrog 6 Tävlingssektionen möte Glommen 7 Grönt Kort Handledning Kansliet 14 Träff för lagledare samt arrangörer. Björkängsvägkrog, 17 Repetitionskurs för banbyggare Göteborgs FRK 19 Distriktets Årsmöte Folketshus, Falkenberg 21

22 21 Equipe, nybörjare Björkängsvägkrog 26 Styrelsemöte Kansliet, Varberg 28 Fortbildning för instruktörer i Falkenbergso RF 28 Clinic Working Equitation Falkenbergso RF 31-1 april Repetitionskurs domare samt ÖD i dressyr. Himledalens RK 31-1 april Säkerhetskurs Varbergs RK April 2 Tävlingssektionen möte Kansliet Varberg 4 Ridskole & Utbildningssektionen möte Glommen 16 Ordförandekonferens Björkängsvägkrog US-konferens Gits Gård, Falkenberg Fortbild. för Regionala utbildare av Ungdomsledare Täby 23 Fortbildning för instruktörer Varbergs RK 23 Clinic i dressyr Varbergs RK 24 Grön Kortkurs Varberg & Årnarp Maj 2 Styrelsemöte Gullbrannagården, Halmstad 9 Tävlingssektionen möte Laholm 16 Ridskole & utbildningssektionen möte Glommen 20 Vi i Stallet Schoones RK 21 Stormöte Björkängsvägkrog 24 IdrottOnlines utbildningsmodul för konsulenter Stockholm 29 Fortbildning B & C tränare. Göteborgs Frk 29 Tillsammans stärker vi Ridsporten. Munkagårdsgymnasiet Juni 4 Styrelsemöte RK Styringe Stall 13 Ridskole & Utbildningssektionen möte Glommen Juli 3 Tävlingssektionen möte Tjolöholm Slott Augusti 2 Tävlingssektionens möte Tjolöholms Slott 6 Styrelsemöte Halmstads FK 8 Träff för lagledare & Arrangörer inför Div. II Björkängsvägkrog 19 Horse Inspired Camp Kållered 21 Träff med Grenledarna Halmstad inställt September 22

23 3 Fortbildning för instruktörer Varbergs RK 6 Träff ang. Organisationsprojektet Munkagårdsgymnasiet Tvååker Distrikts ordf. konferens för distrikten SvRF Tjänstemannakonferens Strömsholm 23 Grönt kort kurs Harplinge och Varberg 24 Tävlingssektionen möte Skultagården 25 Styrelsemöte Plönninge Oktober 4 Regelmöte inför Divisioner 2013 Björkängsvägkrog 6-7 Kurs för blivande domare i hoppning Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro 9 Ridskole & Utbildningssektionen möte Glommen 20 Jubileumsfest Ästad Bondgård 21 Fortbildning för B & C tränare Varbergs RK 24 Tävlingssektionen möte Halmstad Ridsportforum Aronsborg, Bålsta November 8 Talang Till Topp föreläsning nr 1 Plönningegymnasiet 8 Foderföreläsning, Sara Almén, Krafft Plönningegymnasiet Banbyggarkurs steg 2 Jonas Holmberg, Kungsbacka RK 11 Så dömer domaren Hermanstorps K&RK Inställd 14 Tömkörnings clinic Falkenberg Ungdomsledarkurs steg 1 Katrinebergs Folkhögskola 19 Tävlingssektionen möte Björbäck 20 Ordförandekonferens Björkängsvägkrog 26 Stormöte Munkagårdsgymnasiet December 4 Styrelsemöte Kansliet 5 Ridskole och Utbildningssektionen möte Hermanstorp inställt 8-9 Ungdomsledarkurs steg 2 Katrinebergs Folkhögskola 11 Talang Till Topp steg 2 Högskolan 11 Föreläsning Idrottspsykologi. Högskolan Halmstad 23

24 DISTRIKTSMÄSTARE I Halland 2012 Hoppning Ponny Hermanstorps K&RK 1 september Kat B Guld Linne Segersten Mickey Tvååkers K&RK Silver Livia Sjölin Munsboro Yellow Sun Halmstads FK Brons Moa Samuelsson Speedy Kungsbacka RK Kat C Guld Linnea Petersson Råryds Evita RK Styringe Stall Silver Clara Lindgren Ambra Kungsbacka RK Brons Linn Samuelsson Skånhällas James Kungsbacka RK Kat D Guld Emma Lorenz Lady Liberty Kungsbacka RK Silver Cajsa Soberon Champion Cloud Varbergs RK Brons Victoria Scherman Derrybrien Jane Kungsbacka RK Lag DM Kicki Sanders vandringspris: RK Styringe Stall Ingvar Johanssons Vandrings pris: Linnéa Segersten, Mickey, Tvååkers K&RK Hoppning Häst Kungsbacka RK 1 september Junior Guld Erika Wenderyd Carolyn Kungsbacka RK Silver Emelie Håkansson Lorendillo RK Styringe Stall Brons Moa Rautenberg Graciosa ter Doorn Halmstads FK Ungd. Ryttare Guld Jennie Magnusson Chuckie Halmstads FK Silver Caroline Bengtsson Lavechia Kungsbacka RK Brons Emelie Brännlund Isa L Harplinge RK Senior Guld Michael Whyte Up To Date Fjärås RF Silver Claes Brudefors David Beckham Falkenbergso RF 24

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 1 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010 Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Närvarolista Årsmötet 17 mars 2015

Närvarolista Årsmötet 17 mars 2015 Närvarolista Årsmötet 17 mars 2015 Björbäck RF Folke Hantoft Björbäck RF Marie Louise Jarnryd Björbäck RF Malin Karlberg prist. Björbäck RF Eva Karlberg prist. Björbäck RF Marie Albrektsson Caprifolens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Protokoll fört vid TS-möte onsdagen den 27 mars 2013 på Kansliet i Varberg

Protokoll fört vid TS-möte onsdagen den 27 mars 2013 på Kansliet i Varberg Protokoll fört vid TS-möte onsdagen den 27 mars 2013 på Kansliet i Varberg Närvarande: Sverker Magnuson, Fia Hanssen, Eva Karlberg, Claes Angersjö, Karin Nylander, Ingela Lindgren Ej närvarande: Ulrika

Läs mer

Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 18 mars 2014.

Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 18 mars 2014. HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 18 mars 2014. 1. upprop och fullmaktsgranskning

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Protokoll fört vid TS-möte den 23 april 2015 på Susedalens K&RK

Protokoll fört vid TS-möte den 23 april 2015 på Susedalens K&RK Protokoll fört vid TS-möte den 23 april 2015 på Susedalens K&RK Närvarande: Sverker Magnuson, Eva Karlberg, Hanna Johansson, Yvonne Johansson, Fia Hanssen, Tomas Boman Ej närvarande: Kerstin Collin, Anna

Läs mer

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet PROGRAM Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Distriktets ordförande Gudrun Orava Presentation av Svenska Ridsportförbundet Ulf Brömster (SvRF) 18:35 En perfekt match? Samspel mellan häst och människa.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2012 Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion 2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse, många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Styrelsen 5 Verksamhetsplan 2014 med avstämning 6 Nedslag i verksamheten 8

Läs mer

Sofia Bengtsson Mitt namn år Sofia Bengtsson, jag är 18år gammal. Jag går sista året på Plönningegymnasiet, med inriktning NIU.

Sofia Bengtsson Mitt namn år Sofia Bengtsson, jag är 18år gammal. Jag går sista året på Plönningegymnasiet, med inriktning NIU. Sofia Bengtsson Mitt namn år Sofia Bengtsson, jag är 18år gammal. Jag går sista året på Plönningegymnasiet, med inriktning NIU. Där bor jag tillsammans med min häst Pilot. När vi inte går i skolan bor

Läs mer

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland.

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. 3:e november i Vara Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. Distriktshöstmöte med val till våra sektioner mm Tävlingstermin våren 2016, planering

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars 2015.

Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars 2015. HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars 2015. 1. upprop och fullmaktsgranskning

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte 1 Kallelse Härmed kallas du till årsmöte för Täby galopps ponnyklubb i klubbrummet på Stall Lilla Rörby Söndagen den 14 februari 2016, kl 13.00 Dagordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet.

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. PROTOKOLL Årsmöte 2012 Tid: 1 Mars 2012 Plats: Vindelngallerian, Vindeln 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. SvRF representerades

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag. Till valberedningen har endast fyra nomineringar inkommit och därför finns det i dagsläget

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström sid 1 (9) Plats och tid kl. 14 45-15 35 Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 19 mars 2016 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Emma Olsson-Björs,

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Tid: Måndagen den 21 mars 2011, kl. 17.30 Plats: Närvarande: Frånvarande: KRK Maria Andersson, ledamot Lars Boberg, ledamot Karin Johansson, ledamot

Läs mer

Sid. 1 Foto: Fredrik Jonsving www.jonsvingphoto.se. 3 Föredragningslista för årsmötet 2016. 4 Underlag rösträkning. 5 Verksamhetsberättelse Styrelsen

Sid. 1 Foto: Fredrik Jonsving www.jonsvingphoto.se. 3 Föredragningslista för årsmötet 2016. 4 Underlag rösträkning. 5 Verksamhetsberättelse Styrelsen Innehållsförteckning Sid 1 Foto: Fredrik Jonsving www.jonsvingphoto.se 2 Innehållsförteckning 3 Föredragningslista för årsmötet 2016 4 Underlag rösträkning 5 Verksamhetsberättelse Styrelsen 8 Verksamhetberättelse

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Ämne: Mötesordförande: Ordförande: Ridhus Chef: Årsmöte Borås Fältrittklubb Pia Kilbo Nanette Espinasse Sara Eriksson Datum: 2016-02-28 Plats: Borås Fältrittklubb,

Läs mer

Dagordning för TS-möte den 3 december på Laholmso. RF

Dagordning för TS-möte den 3 december på Laholmso. RF Dagordning för TS-möte den 3 december på Laholmso. RF Närvarande: Tomas Boman, Claes Angersjö, Yvonne Johansson, Eva Karlberg, Sverker Magnuson, Fia Hanssen Ej närvarande: Kerstin M Collin, Anna Felé,

Läs mer

STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl Underskrifter Sekreterare Agneta Lidin

STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl Underskrifter Sekreterare Agneta Lidin sid 1 (8) Plats och tid STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl. 12 00-13 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Utses att justera Tage Routuvaara Elisabeth

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING Punkt Ärende Hänvisning mm. 10.00 Välkomstanförande Medaljörerna hedras Stämmans öppnande Svenska Ridsportförbundets ordförande Anders Mellberg Öppningsanförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte för Hylte Ryttarförening

Protokoll fört vid Årsmöte för Hylte Ryttarförening Protokoll fört vid Årsmöte för Hylte Ryttarförening 2013-02-24 1. Katja Larsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Dagordningen godkändes. 3. Val av mötespresidium Ordförande: Jan Liwenius Sekreterare:

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat.

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat. Protokoll PROTOKOLL Årsstämman 2013 Tid: 17 Mars 2013 Plats: Ansia konferens, Lycksele 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman

Läs mer

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014 Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 8 1. Klubben Alleby Ridklubb är en ideell förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Klubben är belägen i Torslanda, Göteborgs

Läs mer

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset.

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset. Verksamhetsberättelse 2014 - första priset. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2014 Annat exempel är Hästkampen som genomfördes i samarbete med Kvinnerstaskolan med kesbergs Hästsportförenings

Läs mer

Årets Ungdomssektion 2010

Årets Ungdomssektion 2010 Årets Ungdomssektion 2010 Klubb: Theleborgs Ryttarsällskap Distrikt: Smålands Ridsportförbund Kontaktperson i sektionen: Josefine Ahlgren Adress: Stallvägen 10 353 52 Växjö Telefon: 0702-46 06 11 E-mail:

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Allmän information Medlemsantal Kvinnor Män 0-6 år 7 3 7-12 år 60 7 13-20 år 95 6 21-40 år 67 13 40 > 50 26 279 55 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund verksamhetsåret 2009 2010 Styrelsen för Hallands Badmintonförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för säsongen 2009/2010. Styrelsens sammansättning

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet 1 STADGAR 2 STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF) Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Här följer valberedningens förslag till distriktsungdomssektion (DUS) i Smålands Ridsportförbund 2013.

Här följer valberedningens förslag till distriktsungdomssektion (DUS) i Smålands Ridsportförbund 2013. Här följer valberedningens förslag till distriktsungdomssektion (DUS) i Smålands Ridsportförbund 2013. Astrid Axelsson, Månsarp - ordförande nyval till 2014 Maja Okmark, Växjö omval till 2015 Emma Erlandsson,

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Kunskapsdagar kring hästar och ridsport 14-16 november 2014 Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, hälsar dig

Läs mer

Mini Insjöns Ridklubb Verksamhetsberättelse 2013

Mini Insjöns Ridklubb Verksamhetsberättelse 2013 Mini Insjöns Ridklubb Verksamhetsberättelse 2013 Ungdomssektionsstyrelsen Insjöns Ridklubb 2013 Saknas på bilden gör Martina Brodén och Ellinore Hallén Mini insjöns Ridklubb (MIRK) avlägger härmed följande

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Hallands Ridsportförbund Styrelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011 Inför verksamhetsåret 2011 har styrelsen formulerat följande mål för sin verksamhet.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare.

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Strategi 2024 WE Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Grupp1 : Anna N, Ulrika P, Gabriella P, Malin B, Åsa T, Ingela H Delmål för 2016/2017

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 1 Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 Tid: 2015-03-19 kl. 15.00 Plats: Tommarps Bygdegård Kallade: Samtliga klubbar i distriktet Närvarande: HBK, KLL, KÄR, KÄV, LBO, RON, RVK, SIM, TBG,

Läs mer

Protokoll Distanskommittén

Protokoll Distanskommittén Protokoll Distanskommittén Möte på Scandic Örebro 2013-06-16 Deltagare: Marianne Eriksson, Gitz Johansson, Frida Söderström. Från 2013-81 till och med 2013-83 medverkade Ulf Steisjö. 2013-72 Mötet öppnas

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Har du idéer, önskemål eller frågor så kontakta grenledaren så försöker vi hjälpas åt. Saknas någon utbildning så kontakta Kicki Jakobsson.

Har du idéer, önskemål eller frågor så kontakta grenledaren så försöker vi hjälpas åt. Saknas någon utbildning så kontakta Kicki Jakobsson. Hej! Då var det vår och aktiviteterna börjar komma igång lite runt om på ön. Då är det dags för lite uppdatering på vad som är på gång i klubben också. Lite förändringar i styrelsen har det blivit så här

Läs mer

Aktivietetsrapport från SvRF körkommitté (KK),

Aktivietetsrapport från SvRF körkommitté (KK), Aktivietetsrapport från SvRF körkommitté (KK), 201208 Nu börjar vi närma oss slutet av säsongen, men det finns ännu ca 10 tävlingar som skall genomföras innan höstmörkret sänker sig på riktigt.jag hoppas

Läs mer

VERK SAM HETS BERÄT TELSE

VERK SAM HETS BERÄT TELSE VERK SAM HETS BERÄT TELSE 1 2012 ÖREBRO LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 verksamheten Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Blommor. Salong Heidenstam. Gullvivans

Blommor. Salong Heidenstam. Gullvivans Igår, söndagen den 20 december, bjöd Uppsala Ponnyklubb på Julshow för tjugotredje året i rad. Ungdomssektionen med Carolina och Lisa i spetsen hade satt ihop årets fartfyllda och roliga program. Dagens

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Stockholms Läns Ridsportförbunds Ungdomssektion Mål: UNGDOMSVERKSAMHETEN Stockholms Läns Ridsportförbund ska stimulera ungdomar till att vilja bli ledare inom ridsporten

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset.

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Närvarande: 25 deltagare. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Robin Gustavsson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013.

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Sandra Nilsson Född 95 Meriter : Lag-SM medaljer på ponny Startat

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2016 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Informationsblad och inbjudan till Körmöte i Vartofta den 20/10 2012 Efter bollracet. Här med inbjuds alla kuskar och groomar till en höst träff där vi tackar för året som

Läs mer

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening Nyhetsbrev Ryttarförening Februari 2013 Hej alla BäRFare! Nu har vårterminen dragit igång för fullt med den vanliga verksamheten men även med en hel del nya inslag! Ett säkert sätt att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer