Skandinaviens främsta rekryteringsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandinaviens främsta rekryteringsföretag"

Transkript

1 Skandinaviens främsta rekryteringsföretag ESR tar, på endast tre veckor och till en låg fast kostnad, fram de bästa kandidaterna för den tjänst som ska tillsättas. ESR har sedan företaget etablerades 1997 varit den ledande leverantören av de mest kvalificerade kandidaterna på marknaden och genomfört över utförda uppdrag till fler än 50 headhuntingföretag i Skandinavien. ESR har den mest omfattande databasen på marknaden med över rekommenderade kandidater. Sider 01/15

2 HISTORIK ESR har sedan företaget etablerades 1997 varit den ledande leverantören av de mest kvalificerade kandidaterna på marknaden och genomfört över uppdrag åt över 50 headhuntingföretag i Skandinavien. Vår uppgift är att säkerställa att våra kunder maximerar sin investering i humankapital. ESR's headhuntingkunder överlåter hela processen med att kartlägga/hitta de bästa kandidaterna, genomföra telefonintervjuer och screening på oss så att headhuntern sedan i sin tur kan presentera kandidaterna för sin kund (företaget). Vårt unika koncept består av att systematiskt kartlägga hela marknaden (vända på varje sten), så att kunden alltid ska kunna känna sig säker på att hitta de bästa kandidaterna som marknaden har att erbjuda. Den standardiserade modell för kandidatresearch som vi använder baseras på arbetsmetoden hos de fem ledande headhuntingföretagen i USA och har lett till att andelen återkommande kunder är 85 % och andelen som anställs är över 90 % hos våra kunder. På grund av den stora efterfrågan från företagsmarknaden erbjuder ESR nu också sina tjänster direkt till de företag som vill ha en färdig slutlista över intresserade och kvalificerade kandidater för att själva kunna genomföra slutfasen av rekryteringsprocessen. Sider 02/15

3 PROCESSEN FÖR SEMI-SEARCH» Vad ESR gör» Vad kunden själv gör Vid användning av tjänsten traditionell headhunting ska ESR förutom research ansvara för hela rekryteringsprocessen fram till anställning. Sider 03/15

4 DETALJERAD ARBETSPROCESS (Semi-search) För att en rekrytering ska bli framgångsrik krävs systematiskt och målinriktat arbete, men det måste även finnas en bra arbetsprocess(modell) i botten. ESR har utvecklat en egen arbetsmodell genom att hämta det bästa från de fem ledande headhuntingföretagen i USA och kombinera detta till ESR's arbetsprocess (som beskrivs i boken som blivit en bestseller i USA, Secrets of the Executive Search Experts, som är skriven av ESR's grundare Christian Schøyen). Den unika arbetsprocessen hanteras av seniorkonsulter med lång erfarenhet av branschen som på varje uppdrag gör sitt yttersta för att ESR's kunder alltid ska få de bästa kandidaterna som marknaden har att erbjuda. ESR's arbetsprocess beskrivs i detalj nedan: DEL 1: Ifyllande av kravprofil I nära samarbete med kunden utarbetas en kravprofil som beskriver idealkandidatens bakgrund och visar i vilka miljöer/på vilka bolag man ska söka efter potentiella kandidater. Det är ytterst viktigt att kravprofilen är noggrant genomarbetad då det alltid är informationen i den som ligger till grund för vilka kandidater som presenteras. ESR påbörjar inte uppdraget förrän profilen är fullständig. Specifik information som inhämtas från kunden: Företagskultur Organisationsstruktur samt struktur för den avdelning man rekryterar till Historik, bakgrund för personer som tidigare har haft samma tjänst och som har lyckats eller misslyckats Positiva framtidsutsikter för kundens verksamhet och beskrivning av vad en kandidat från exempelvis ett konkurrerande företag har att vinna på att tacka ja till den nya tjänsten DEL 2: Utarbetande av lista över företag där man ska söka kandidater En fullständig lista är färdig en vecka efter att uppdraget har påbörjats Marknadsanalys av kundens konkurrenter och, om så är lämpligt, vilka parallella branscher som också ska täckas in för att få en komplett lista över alla personer på marknaden med rätt bakgrund som kan vara aktuella för tjänsten som ska tillsättas. Inom de aktuella företagen, vars geografiska läge också har betydelse för beslutet, tas aktuella personer fram som i nuläget antingen har en motsvarande tjänst eller en tjänst som är direkt underställd denna. Enstaka personer är inte kandidater till tjänsten som ska tillsättas, utan är med på listan på grund av att de har goda kunskaper om branschen och personer som de kan rekommendera. Sider 04/15

5 DETALJERAD ARBETSPROCESS (Semi-search) Innan potentiella kandidater kontaktas har ESR gått igenom namnen ytterligare genom att prata med tidigare kolleger eller chefer och bett om deras synpunkter på personerna på listan. ESR s databas med över rekommenderade personer, som finns på de flesta skandinaviska företag, är ett viktigt verktyg i denna kvalitetssäkringsprocess. DEL 3: Telefonintervju och granskning av kandidater ESR s konsulter genomför på ett diskret sätt telefonintervjuer med personerna på listan för att komma fram till vilka av dem som uppfyller alla kundens krav i fråga om bakgrund/kompetens i kravprofilen. Därefter fastställs vilka kandidater med rätt bakgrund som är intresserade av att gå vidare, dvs. träffa kunden för ytterligare samtal. Alla kandidater som presenteras för kunden har ett genuint intresse av företaget och tjänsten. DEL 4: Presentation av slutkandidater för kunden Tidsram för färdigställande av ett rekryteringsprojekt (Semi-search) är i genomsnitt 3 veckor fr.o.m. det att kravprofilen är fullständig. Kunden får då följande: Kvalificerade och intresserade slutkandidaters CV Rangordning av kandidater Lista med information om vilka företag som identifierats och kommentarer från de personer som kontaktades DEL 5: Kunden intervjuar slutkandidaterna Efter att kunden mottagit information om de olika slutkandidaterna kallas dessa till intervju för ytterligare presentation av företaget och tjänsten samt en genomgång av kandidaternas bakgrund. Under denna intervjuprocess tar kunden ställning till vilken/vilka kandidat(er) som den vill gå vidare med. DEL 6: Kunden anställer Efter att ha beslutat vilken/vilka person(er) som kunden vill anställa genomför kunden nödvändiga referenskontroller och eventuellt interna tester som de använder sig av innan de anställer. Efter bekräftelse av att kunden fortsatt har ett positivt intryck av kandidaten utarbetas ett erbjudande som stämmer överens med de förväntningar som kandidaten har uttryckt vid sina möten med kunden. Detta resulterar sedan i anställning. Sider 05/15

6 ERFARENHET ESR har sedan 1997 utfört över uppdrag inom alla branscher och funktionsområden. Andelen återkommande kunder är 85 % och andelen kandidater som anställs är 90 %. För att säkerställa bästa möjliga kompetens på det område där man rekryterar är ESR uppdelat i olika team med sektorsinriktning. Dessa team är följande: Energi/Oil & Gas/LNG/Maritime Höga chefer & mellanchefer Bank, finans & försäkring Teknologi, kommunikation & media Industri & Logistik Life Science Industri & handel Professionella tjänster Offentlig sektor & organisationer Detaljhandel ESR s arbetsmetoder för kandidatresearch och headhunting beskrivs i boken som blivit en bestseller i USA, Secrets of the Executive Search Experts, av ESR s grundare och koncernchef, headhunter Christian Schøyen. För flera av världens ledande headhuntingföretag fungerar arbetsmodellen som standard i arbetet med att utföra rekryteringsuppdrag på ett så effektivt och professionellt sätt som möjligt. En av USA s främsta headhunters säger så här om ESR s arbetsmodell som beskrivs i boken: Secrets of the Executive Search Experts : "En grundlig dokumentation av arbetsmetoder för headhunting. Boken sätter standarden för hur professionella rekryterare ska arbeta." - Melanie Kusin Vice Chairman, Korn/Ferry Ferry International Sider 06/15

7 RESEARCH - Semi-search ESR erbjuder denna unika tjänst till företag och headhunters som vill ha en förteckning över genuint intresserade och kvalificerade kandidater för att sedan själva genomföra slutprocessen (semi-search). Marknadens mest effektiva processer och verktyg används med huvudmålet att så snabbt som möjligt hitta de största talangerna åt våra kunder. I ESR s arbetsmetoder, som till stor del är telefonbaserade, kombineras modern headhunting-research (executive search research) med vårt breda nätverk i näringslivet. När vi ska fastställa inom vilka aktuella verksamheter vi ska söka efter kandidater ligger fokus alltid främst på konkurrenter och parallella branscher till det företag som vi rekryterar till. Vid fastställandet av nivå för de personer som kontaktas är storleken på den verksamhet där de är anställda i dag och deras ansvarsområde viktiga faktorer. Grundtanken är att de personer som vi kontaktar ska få möjlighet till personlig utveckling genom den tjänst vi rekryterar till. ESR s unika arbetsmodell (som även beskrivs i boken om rekrytering som har blivit en bestseller på den amerikanska marknaden och i norska Aftenposten) bidrar tillsammans med vår breda erfarenhet från totalt över slutförda uppdrag sedan 1997 och vårt högt kvalificerade team av konsulter till att vi är marknadsledande inom kvalitet. Vi kan helt enkelt erbjuda bättre kandidater än de traditionella headhuntingföretagen. Dessutom utför vi rekryteringsuppdragen snabbare än andra aktörer på marknaden tack vare att vi använder oss av blockmodellen. Denna modell innebär att varje konsult endast arbetar med ett uppdrag åt gången (och att varje uppdrag slutförs på endast tre veckor). Vidare innebär valet av ESR stora kostnadsbesparingar då våra tjänster i snitt kostar mindre än en tredjedel av traditionella headhuntingföretags tjänster. Sider 07/15

8 EXECUTIVE RESEARCH - Traditionell headhunting ESR har ett huvudmål: att på kortast möjliga tid hitta de största talangerna åt våra kunder. Vår unika och grundliga research ligger till grund för alla rekryteringsuppdrag som vi åtar oss (både när det gäller research (semi-search) och executive search). Den bidrar till att ESR s kunder får tillgång till marknadens bästa kandidater. Ibland vill våra kunder att ESR ska sköta hela rekryteringsprocessen (både researchdelen och den sista delen av rekryteringsprocessen). Vid sådana traditionella headhuntinguppdrag ansvarar vi inte bara för research utan även för personliga intervjuer med kandidaterna (ansikte mot ansikte), djupgående referenskontroller, tester samt deltagande i slutförhandlingar mellan slutkandidaten och kunden för att säkerställa bästa möjliga anställning. När vi åtar oss denna typ av uppdrag erbjuder vi en 6 månaders kandidatgaranti som innebär att vi utan ytterligare kostnader, bortsett från direkta kostnadsutlägg för kandidater vid resor osv., tar fram en ny kandidat om detta skulle behövas. Traditionella headhuntinguppdrag utgör över 20 % av alla rekryteringsuppdrag vi åtar oss. Sammanlagt har ESR sedan 1997 utfört över 700 så kallade traditionella headhuntinguppdrag (Executive Search). Sider 08/15

9 ASSESSMENT -Personbedömning av slutkandidater Tack vare vår stora kompetens när det gäller att bedöma kandidater kan vi bistå såväl företag som vill att vi genomför en personbedömning av deras chefer och nyckelpersoner som investeringsföretag som behöver få en grundlig undersökning av ledningsgruppen utförd i samband med en investering. Vår assessment-tjänst går längre än traditionella bakgrunds- och profilkontroller. Målsättningen är att visa på såväl svaga som starka sidor hos kandidaten och lyfta fram dennes personlighet. Dessutom gör vi en egen bedömning av sannolikheten för att kandidaten ska nå framgång. ESR s arbetsmodell för assessment, CPI (Corporate People Intelligence ), är baserad på Schøyens och Tellefsens 17 år långa och ingående erfarenhet av assessment, och på den Carl Jung-inspirerade studie ( ) inom de universella lagarna för mänskligt beteende som de presenterar i boken Can People Change? When trapped in a bubble. Sider 09/15

10 HEADHUNTER: CHRISTIAN SCHØYEN Christian är koncernchef för ESR som han grundade Han har personligen varit delaktig i över rekryteringar av chefer och specialister till företag på Fortune 500-listan, både i Norge och internationellt. Christian är en ledande expert på headhunting och strategy execution. Innan han etablerade ESR Ltd 1997 arbetade Christian för två av världens ledande headhuntingföretag: TMP/Ward Howell International Executive Search i Los Angeles, Chicago och A.T. Kearney Executive Search i Skandinavien. Innan han gick in i headhuntingbranschen startade han en tidning för arbetssökande med fokus på att ställa prognoser inom olika tillväxtbranscher. Christian är författare till en bok om modern rekrytering och assessment som blivit en bestseller på den amerikanska marknaden, Secrets of the Executive Search Experts. Han är även en av författarna bakom en trilogi om de universella lagarna för mänskligt beteende som utvecklats utifrån Carl Jungs teorier om beteende. Christian har en ekonomie kandidatexamen (BBA) från Pacific Lutheran University, Washington. Han har studerat psykologi vid Harvard och genomfört minoritetsstudier vid California State University. Sider 10/15

11 HEADHUNTER: CHRISTIN TELLEFSEN Christin är VD och ingår sedan 1998 i den högsta ledningen av ESR Ltd. Hon var även en av de personer som ansvarade för etableringen av verksamheten i USA år Hon har personligen varit delaktig i över rekryteringar av chefer och specialister, både i Norge och internationellt. Christin är en ledande expert på headhunting, assessment och mänskligt beteende. Ett ledande företagsmagasin har placerat henne på topp 5-listan över marknadens kvinnliga headhunters. Innan Christin byggde upp ESR Ltd i Skandinavien och USA var hon anställd på världens ledande headhuntingföretag, Korn Ferry International, där hon arbetade med rekrytering av mellanchefer och höga chefer. Innan hon gick in i headhuntingbranschen var Christin med och startade en tidning för arbetssökande med fokus på att ställa prognoser inom olika tillväxtbranscher. Christin är dessutom medförfattare till flera böcker om rekrytering samt en trilogi om de universella lagarna för mänskligt beteende som utvecklats utifrån Carl Jungs teorier om beteende. Hon har studerat psykologi på kandidatnivå vid California Lutheran University. Vid sidan av sin yrkeskarriär är Christin medlem av The Society for Human Resource Management (SHRM) og World Future Society. Sider 11/15

12 TEAMET Vårt team av konsulter har bred erfarenhet av rekrytering och näringslivserfarenhet från olika sektorer. Samtliga konsulter har under flera år arbetat på världens ledande headhuntingföretag innan de började på Executive Search Research (ESR). För att säkerställa bästa möjliga kompetens på det område där man rekryterar är ESR uppdelat i olika team med sektorsinriktning. Dessa team är följande: Energi/Oil & Gas/LNG/Maritime Höga chefer & mellanchefer Bank, finans & försäkring Teknologi, kommunikation & media Industri & Logistik Life Science Industri & handel Professionella tjänster Offentlig sektor & organisationer Detaljhandel Research-centret för Skandinavien är beläget i London med lokala satellitkontor i Stavanger och Oslo. Verksamheten i USA sköts från Los Angeles-kontoret. Antalet anställda är i nuläget 13, varav 6 arbetar mot den skandinaviska marknaden (Norge, Sverige och Danmark). Sider 12/15

13 PRESS "Moderna headhunters gör det på nätet" Norska headhunters hänger inte med i den internationella utvecklingen. De fortsätter att hitta sina offer i umgängeskretsen. - Av Gunnar Kagge Undrar du varför aldrig någon headhunter ringer dig och erbjuder drömjobbet? Det kan bero på att du inte har rätt vänner. Men i framtiden kommer de som letar efter chefsämnen att frigöra sig från gubbiga nätverk och i stället använda sig av elektroniska medier och amerikanska metoder för att hitta kandidater till näringslivets toppbefattningar. Då blir nätverket bara ett tillägg. Norrmannen Christian Schøyen påstår att han från sitt kontor i London kan hitta flera kandidater till chefsbefattningar, oavsett bransch och oavsett i vilket land i Europa företaget finns. Han säger att flera norska rekryteringsexperter inte hänger med i den internationella utvecklingen. Många är intresserade och några försöker, medan andra gör som de alltid har gjort, säger han. Schøyen menar att norska headhunters har börjat anamma en amerikansk utveckling som snart kommer att ta fart på riktigt. Tillsammans med Nils Rasmussen har han skrivit boken Secrets of the Executive Search Experts. Det finns många böcker om headhunters, säger han. Men de flesta är skrivna av personer med lång erfarenhet av branschen som berättar generellt om denna. Vi ville ta reda på hur de bästa företagen gör för att hitta stjärnkandidaterna i dag. Därför kontaktade Schøyen de största amerikanska företagen och fick komma in och se hur de arbetar internt. Tidigare har han arbetat för två av dessa i USA och Europa. Schøyen gjorde hemligheten till en verksamhetsidé. Från London och Los Angeles driver han företaget Executive Search Research (ESR). Han säljer tjänster till de etablerade headhuntingföretagen. De kommer till oss för att vi ska hitta potentiella kandidater till toppjobben. På kort tid levererar vi en lista på kanske tio personer som är intresserade och kvalificerade. Vår specialitet är att hitta personerna, deras uppgift är att bedöma dem på rätt sätt så att den som är bäst lämpad får jobbet, säger Schøyen. Tid och kultur Med våra metoder kan vi lösa alla uppdrag. Det enda som krävs är att vi behärskar språket, förstår kulturen och befinner oss i rätt tidszon, säger han. Sider 13/15

14 PRESS Förra året genomförde de sex anställda i London 243 uppdrag för headhuntingföretag i Norge, Sverige och Danmark. Med tiden har de byggt upp en omfattande kandidatdatabas (den 20 juni 2012 bestod den av kandidater). Att vi jobbar över landgränserna och står fria från personliga nätverk är positivt för kunderna. Inom IT-branschen råder det exempelvis stor efterfrågan på duktiga medarbetare. Därför är det en fördel att vi till exempel kan söka kandidater i Sverige åt norska företag. Och sökandet sker via Internet, databaser och den amerikanska modellen. Först måste kunden förklara vilken slags person de är ute efter och sedan påbörjas sökandet. Det sker efter samma modell, oavsett befattningens nivå och bransch. Schøyen börjar leta på konkurrerande företag. Det vi söker är personer som har något att vinna på att gå över till vår kund. Om vi ska hitta en VD söker vi bland vice VD:ar på lika stora företag som kundens. Om det rör sig om ett stort företag söker vi på mindre företag. Vi måste ha något att erbjuda som är bättre än det som kandidaten har i dag för att locka denne. Om Schøyen inte hittar tillräckligt många bra namn hos konkurrenterna undersöker han företag i liknande branscher eller företag som använder kundens produkter. I genomsnitt hittar vi 80 intressanta namn på bruttolistan. Därefter ringer vi och kontrollerar dessa personer för att ta reda på om de har rätt kvalifikationer och om de i nuläget är intresserade av den tjänst vi kan erbjuda. Uppdragen tar minst fem dagar. Uppdraget är löst när kunden får en pärm med information om det som Schøyen hävdar är de bästa kandidaterna som marknaden kan erbjuda för just den tjänsten. Demokratisering Headhuntern menar att den metod han använder sig av snart även kommer att bli dominerande i Norge. I nuläget hänger europeiska headhunters inte med i den amerikanska utvecklingen. Genom att frigöra sig från de personliga nätverken får man fler kandidater att välja mellan. Det är positivt för företagen, säger han. Schøyen menar också att metoden demokratiserar chefsurvalet. Vi ökar chansen för att även okända, men duktiga, personer får möjlighet att klättra uppåt, säger han. Sider 14/15

15 KONTAKTA OSS Oslo Branch Office Stavanger Branch Office Henrik Ibsens gate Oslo Norge 3. etg, Kanalarmen Røyneberg Stavanger telefon fax e-post telefon fax e-post Scandinavian Research Center Stockholm Branch Office Crawford Street, Suite 200 London W1H 1PJ Storbritannien Stureplan 4c, vån Stockholm Sverige telefon e-post +44 (0) telefon e-post Sider 15/15

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell Inledning För vägledning

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1 Årsredovisning 2005 Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal poolia 2005 1 Katti Razavi, IT-support 5 år som Pooliakonsult Joe Foley, rekryterare Jobbat 1 år på Poolia Patricia Barrera, ekonomiassistent

Läs mer

Rekryteringsprocesser Analys och betydelsen av rekryteringsprocesser

Rekryteringsprocesser Analys och betydelsen av rekryteringsprocesser Examensarbete för Magisterexamen inom företagsekonomi VT-09 Rekryteringsprocesser Analys och betydelsen av rekryteringsprocesser Författare: Handledare: Bengt Pontén Examinator: Rune Wigblad Summary Subject:

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 Coachning en välplacerad investering

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN Poolia 2003 VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN ÄN ATT TILLSÄTTA EN TRUCKFÖRARTJÄNST. DÄRFÖR HAR POOLIA I SVERIGE VALT ATT BEDRIVA VERKSAMHETEN

Läs mer

Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-)

Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-) Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-) Professionella, jordnära, trevliga och duktiga på att hitta rätt, snabbt. Är någon av dessa egenskaper viktiga

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag -

Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag - Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag - Arbetsvetenskap 61-90 Vårterminen 2008 Kariin Adolfsson

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik Årsredovisning 2002 Innehåll 4 VD har ordet 6 Året i korthet 7 Varumärket 8 Affärsidé, mål & strategi 10 Kvalitet 12 Medarbetare 14 Organisation & Historik 16 Marknad & Omvärld 19 Tjänsteområden 20 Personaluthyrning

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Utan Grunden Rasar Huset en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering

Utan Grunden Rasar Huset en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Utan Grunden Rasar Huset en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering Josefin Hägglund & Maria Kronudd Kandidatuppsats HT2010 Handledare: Cecilia Levin

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

HRM Affärsutveckling. väljer att inte vara med i lågkonjunkturen. EDB Business Partner samarbetar med HRM Affärsutveckling i stora rekryteringsprojekt

HRM Affärsutveckling. väljer att inte vara med i lågkonjunkturen. EDB Business Partner samarbetar med HRM Affärsutveckling i stora rekryteringsprojekt En kundtidning från HRM Affärsutveckling 1 maj 2009 HRM Affärsutveckling väljer att inte vara med i lågkonjunkturen EDB Business Partner samarbetar med HRM Affärsutveckling i stora rekryteringsprojekt

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Svenska rekryterare måste borsta upp sig. Det räcker inte längre att annonsera och hålla tummarna.

Svenska rekryterare måste borsta upp sig. Det räcker inte längre att annonsera och hålla tummarna. TEma Modernt rekryteringsarbete Michelle Rea Kort om Michelle Rea Michelle Rea är en av Sveriges främsta experter på rekrytering via Internet och sociala medier. Michelle har HR-erfarenhet från både USA

Läs mer

E T T J O B B B L I R T I L L

E T T J O B B B L I R T I L L ETT JOBB BLIR TILL Sid. 7 Förord Sid. 14 Sid. 8 4 av 5 jobb skapas i småföretag Sid. 10 Nätverksekonomin utmanar den gamla bilden av näringslivet Sid. 12 Mångfald av småföretag ger trygghet i en global

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer