Skandinaviens främsta rekryteringsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandinaviens främsta rekryteringsföretag"

Transkript

1 Skandinaviens främsta rekryteringsföretag ESR tar, på endast tre veckor och till en låg fast kostnad, fram de bästa kandidaterna för den tjänst som ska tillsättas. ESR har sedan företaget etablerades 1997 varit den ledande leverantören av de mest kvalificerade kandidaterna på marknaden och genomfört över utförda uppdrag till fler än 50 headhuntingföretag i Skandinavien. ESR har den mest omfattande databasen på marknaden med över rekommenderade kandidater. Sider 01/15

2 HISTORIK ESR har sedan företaget etablerades 1997 varit den ledande leverantören av de mest kvalificerade kandidaterna på marknaden och genomfört över uppdrag åt över 50 headhuntingföretag i Skandinavien. Vår uppgift är att säkerställa att våra kunder maximerar sin investering i humankapital. ESR's headhuntingkunder överlåter hela processen med att kartlägga/hitta de bästa kandidaterna, genomföra telefonintervjuer och screening på oss så att headhuntern sedan i sin tur kan presentera kandidaterna för sin kund (företaget). Vårt unika koncept består av att systematiskt kartlägga hela marknaden (vända på varje sten), så att kunden alltid ska kunna känna sig säker på att hitta de bästa kandidaterna som marknaden har att erbjuda. Den standardiserade modell för kandidatresearch som vi använder baseras på arbetsmetoden hos de fem ledande headhuntingföretagen i USA och har lett till att andelen återkommande kunder är 85 % och andelen som anställs är över 90 % hos våra kunder. På grund av den stora efterfrågan från företagsmarknaden erbjuder ESR nu också sina tjänster direkt till de företag som vill ha en färdig slutlista över intresserade och kvalificerade kandidater för att själva kunna genomföra slutfasen av rekryteringsprocessen. Sider 02/15

3 PROCESSEN FÖR SEMI-SEARCH» Vad ESR gör» Vad kunden själv gör Vid användning av tjänsten traditionell headhunting ska ESR förutom research ansvara för hela rekryteringsprocessen fram till anställning. Sider 03/15

4 DETALJERAD ARBETSPROCESS (Semi-search) För att en rekrytering ska bli framgångsrik krävs systematiskt och målinriktat arbete, men det måste även finnas en bra arbetsprocess(modell) i botten. ESR har utvecklat en egen arbetsmodell genom att hämta det bästa från de fem ledande headhuntingföretagen i USA och kombinera detta till ESR's arbetsprocess (som beskrivs i boken som blivit en bestseller i USA, Secrets of the Executive Search Experts, som är skriven av ESR's grundare Christian Schøyen). Den unika arbetsprocessen hanteras av seniorkonsulter med lång erfarenhet av branschen som på varje uppdrag gör sitt yttersta för att ESR's kunder alltid ska få de bästa kandidaterna som marknaden har att erbjuda. ESR's arbetsprocess beskrivs i detalj nedan: DEL 1: Ifyllande av kravprofil I nära samarbete med kunden utarbetas en kravprofil som beskriver idealkandidatens bakgrund och visar i vilka miljöer/på vilka bolag man ska söka efter potentiella kandidater. Det är ytterst viktigt att kravprofilen är noggrant genomarbetad då det alltid är informationen i den som ligger till grund för vilka kandidater som presenteras. ESR påbörjar inte uppdraget förrän profilen är fullständig. Specifik information som inhämtas från kunden: Företagskultur Organisationsstruktur samt struktur för den avdelning man rekryterar till Historik, bakgrund för personer som tidigare har haft samma tjänst och som har lyckats eller misslyckats Positiva framtidsutsikter för kundens verksamhet och beskrivning av vad en kandidat från exempelvis ett konkurrerande företag har att vinna på att tacka ja till den nya tjänsten DEL 2: Utarbetande av lista över företag där man ska söka kandidater En fullständig lista är färdig en vecka efter att uppdraget har påbörjats Marknadsanalys av kundens konkurrenter och, om så är lämpligt, vilka parallella branscher som också ska täckas in för att få en komplett lista över alla personer på marknaden med rätt bakgrund som kan vara aktuella för tjänsten som ska tillsättas. Inom de aktuella företagen, vars geografiska läge också har betydelse för beslutet, tas aktuella personer fram som i nuläget antingen har en motsvarande tjänst eller en tjänst som är direkt underställd denna. Enstaka personer är inte kandidater till tjänsten som ska tillsättas, utan är med på listan på grund av att de har goda kunskaper om branschen och personer som de kan rekommendera. Sider 04/15

5 DETALJERAD ARBETSPROCESS (Semi-search) Innan potentiella kandidater kontaktas har ESR gått igenom namnen ytterligare genom att prata med tidigare kolleger eller chefer och bett om deras synpunkter på personerna på listan. ESR s databas med över rekommenderade personer, som finns på de flesta skandinaviska företag, är ett viktigt verktyg i denna kvalitetssäkringsprocess. DEL 3: Telefonintervju och granskning av kandidater ESR s konsulter genomför på ett diskret sätt telefonintervjuer med personerna på listan för att komma fram till vilka av dem som uppfyller alla kundens krav i fråga om bakgrund/kompetens i kravprofilen. Därefter fastställs vilka kandidater med rätt bakgrund som är intresserade av att gå vidare, dvs. träffa kunden för ytterligare samtal. Alla kandidater som presenteras för kunden har ett genuint intresse av företaget och tjänsten. DEL 4: Presentation av slutkandidater för kunden Tidsram för färdigställande av ett rekryteringsprojekt (Semi-search) är i genomsnitt 3 veckor fr.o.m. det att kravprofilen är fullständig. Kunden får då följande: Kvalificerade och intresserade slutkandidaters CV Rangordning av kandidater Lista med information om vilka företag som identifierats och kommentarer från de personer som kontaktades DEL 5: Kunden intervjuar slutkandidaterna Efter att kunden mottagit information om de olika slutkandidaterna kallas dessa till intervju för ytterligare presentation av företaget och tjänsten samt en genomgång av kandidaternas bakgrund. Under denna intervjuprocess tar kunden ställning till vilken/vilka kandidat(er) som den vill gå vidare med. DEL 6: Kunden anställer Efter att ha beslutat vilken/vilka person(er) som kunden vill anställa genomför kunden nödvändiga referenskontroller och eventuellt interna tester som de använder sig av innan de anställer. Efter bekräftelse av att kunden fortsatt har ett positivt intryck av kandidaten utarbetas ett erbjudande som stämmer överens med de förväntningar som kandidaten har uttryckt vid sina möten med kunden. Detta resulterar sedan i anställning. Sider 05/15

6 ERFARENHET ESR har sedan 1997 utfört över uppdrag inom alla branscher och funktionsområden. Andelen återkommande kunder är 85 % och andelen kandidater som anställs är 90 %. För att säkerställa bästa möjliga kompetens på det område där man rekryterar är ESR uppdelat i olika team med sektorsinriktning. Dessa team är följande: Energi/Oil & Gas/LNG/Maritime Höga chefer & mellanchefer Bank, finans & försäkring Teknologi, kommunikation & media Industri & Logistik Life Science Industri & handel Professionella tjänster Offentlig sektor & organisationer Detaljhandel ESR s arbetsmetoder för kandidatresearch och headhunting beskrivs i boken som blivit en bestseller i USA, Secrets of the Executive Search Experts, av ESR s grundare och koncernchef, headhunter Christian Schøyen. För flera av världens ledande headhuntingföretag fungerar arbetsmodellen som standard i arbetet med att utföra rekryteringsuppdrag på ett så effektivt och professionellt sätt som möjligt. En av USA s främsta headhunters säger så här om ESR s arbetsmodell som beskrivs i boken: Secrets of the Executive Search Experts : "En grundlig dokumentation av arbetsmetoder för headhunting. Boken sätter standarden för hur professionella rekryterare ska arbeta." - Melanie Kusin Vice Chairman, Korn/Ferry Ferry International Sider 06/15

7 RESEARCH - Semi-search ESR erbjuder denna unika tjänst till företag och headhunters som vill ha en förteckning över genuint intresserade och kvalificerade kandidater för att sedan själva genomföra slutprocessen (semi-search). Marknadens mest effektiva processer och verktyg används med huvudmålet att så snabbt som möjligt hitta de största talangerna åt våra kunder. I ESR s arbetsmetoder, som till stor del är telefonbaserade, kombineras modern headhunting-research (executive search research) med vårt breda nätverk i näringslivet. När vi ska fastställa inom vilka aktuella verksamheter vi ska söka efter kandidater ligger fokus alltid främst på konkurrenter och parallella branscher till det företag som vi rekryterar till. Vid fastställandet av nivå för de personer som kontaktas är storleken på den verksamhet där de är anställda i dag och deras ansvarsområde viktiga faktorer. Grundtanken är att de personer som vi kontaktar ska få möjlighet till personlig utveckling genom den tjänst vi rekryterar till. ESR s unika arbetsmodell (som även beskrivs i boken om rekrytering som har blivit en bestseller på den amerikanska marknaden och i norska Aftenposten) bidrar tillsammans med vår breda erfarenhet från totalt över slutförda uppdrag sedan 1997 och vårt högt kvalificerade team av konsulter till att vi är marknadsledande inom kvalitet. Vi kan helt enkelt erbjuda bättre kandidater än de traditionella headhuntingföretagen. Dessutom utför vi rekryteringsuppdragen snabbare än andra aktörer på marknaden tack vare att vi använder oss av blockmodellen. Denna modell innebär att varje konsult endast arbetar med ett uppdrag åt gången (och att varje uppdrag slutförs på endast tre veckor). Vidare innebär valet av ESR stora kostnadsbesparingar då våra tjänster i snitt kostar mindre än en tredjedel av traditionella headhuntingföretags tjänster. Sider 07/15

8 EXECUTIVE RESEARCH - Traditionell headhunting ESR har ett huvudmål: att på kortast möjliga tid hitta de största talangerna åt våra kunder. Vår unika och grundliga research ligger till grund för alla rekryteringsuppdrag som vi åtar oss (både när det gäller research (semi-search) och executive search). Den bidrar till att ESR s kunder får tillgång till marknadens bästa kandidater. Ibland vill våra kunder att ESR ska sköta hela rekryteringsprocessen (både researchdelen och den sista delen av rekryteringsprocessen). Vid sådana traditionella headhuntinguppdrag ansvarar vi inte bara för research utan även för personliga intervjuer med kandidaterna (ansikte mot ansikte), djupgående referenskontroller, tester samt deltagande i slutförhandlingar mellan slutkandidaten och kunden för att säkerställa bästa möjliga anställning. När vi åtar oss denna typ av uppdrag erbjuder vi en 6 månaders kandidatgaranti som innebär att vi utan ytterligare kostnader, bortsett från direkta kostnadsutlägg för kandidater vid resor osv., tar fram en ny kandidat om detta skulle behövas. Traditionella headhuntinguppdrag utgör över 20 % av alla rekryteringsuppdrag vi åtar oss. Sammanlagt har ESR sedan 1997 utfört över 700 så kallade traditionella headhuntinguppdrag (Executive Search). Sider 08/15

9 ASSESSMENT -Personbedömning av slutkandidater Tack vare vår stora kompetens när det gäller att bedöma kandidater kan vi bistå såväl företag som vill att vi genomför en personbedömning av deras chefer och nyckelpersoner som investeringsföretag som behöver få en grundlig undersökning av ledningsgruppen utförd i samband med en investering. Vår assessment-tjänst går längre än traditionella bakgrunds- och profilkontroller. Målsättningen är att visa på såväl svaga som starka sidor hos kandidaten och lyfta fram dennes personlighet. Dessutom gör vi en egen bedömning av sannolikheten för att kandidaten ska nå framgång. ESR s arbetsmodell för assessment, CPI (Corporate People Intelligence ), är baserad på Schøyens och Tellefsens 17 år långa och ingående erfarenhet av assessment, och på den Carl Jung-inspirerade studie ( ) inom de universella lagarna för mänskligt beteende som de presenterar i boken Can People Change? When trapped in a bubble. Sider 09/15

10 HEADHUNTER: CHRISTIAN SCHØYEN Christian är koncernchef för ESR som han grundade Han har personligen varit delaktig i över rekryteringar av chefer och specialister till företag på Fortune 500-listan, både i Norge och internationellt. Christian är en ledande expert på headhunting och strategy execution. Innan han etablerade ESR Ltd 1997 arbetade Christian för två av världens ledande headhuntingföretag: TMP/Ward Howell International Executive Search i Los Angeles, Chicago och A.T. Kearney Executive Search i Skandinavien. Innan han gick in i headhuntingbranschen startade han en tidning för arbetssökande med fokus på att ställa prognoser inom olika tillväxtbranscher. Christian är författare till en bok om modern rekrytering och assessment som blivit en bestseller på den amerikanska marknaden, Secrets of the Executive Search Experts. Han är även en av författarna bakom en trilogi om de universella lagarna för mänskligt beteende som utvecklats utifrån Carl Jungs teorier om beteende. Christian har en ekonomie kandidatexamen (BBA) från Pacific Lutheran University, Washington. Han har studerat psykologi vid Harvard och genomfört minoritetsstudier vid California State University. Sider 10/15

11 HEADHUNTER: CHRISTIN TELLEFSEN Christin är VD och ingår sedan 1998 i den högsta ledningen av ESR Ltd. Hon var även en av de personer som ansvarade för etableringen av verksamheten i USA år Hon har personligen varit delaktig i över rekryteringar av chefer och specialister, både i Norge och internationellt. Christin är en ledande expert på headhunting, assessment och mänskligt beteende. Ett ledande företagsmagasin har placerat henne på topp 5-listan över marknadens kvinnliga headhunters. Innan Christin byggde upp ESR Ltd i Skandinavien och USA var hon anställd på världens ledande headhuntingföretag, Korn Ferry International, där hon arbetade med rekrytering av mellanchefer och höga chefer. Innan hon gick in i headhuntingbranschen var Christin med och startade en tidning för arbetssökande med fokus på att ställa prognoser inom olika tillväxtbranscher. Christin är dessutom medförfattare till flera böcker om rekrytering samt en trilogi om de universella lagarna för mänskligt beteende som utvecklats utifrån Carl Jungs teorier om beteende. Hon har studerat psykologi på kandidatnivå vid California Lutheran University. Vid sidan av sin yrkeskarriär är Christin medlem av The Society for Human Resource Management (SHRM) og World Future Society. Sider 11/15

12 TEAMET Vårt team av konsulter har bred erfarenhet av rekrytering och näringslivserfarenhet från olika sektorer. Samtliga konsulter har under flera år arbetat på världens ledande headhuntingföretag innan de började på Executive Search Research (ESR). För att säkerställa bästa möjliga kompetens på det område där man rekryterar är ESR uppdelat i olika team med sektorsinriktning. Dessa team är följande: Energi/Oil & Gas/LNG/Maritime Höga chefer & mellanchefer Bank, finans & försäkring Teknologi, kommunikation & media Industri & Logistik Life Science Industri & handel Professionella tjänster Offentlig sektor & organisationer Detaljhandel Research-centret för Skandinavien är beläget i London med lokala satellitkontor i Stavanger och Oslo. Verksamheten i USA sköts från Los Angeles-kontoret. Antalet anställda är i nuläget 13, varav 6 arbetar mot den skandinaviska marknaden (Norge, Sverige och Danmark). Sider 12/15

13 PRESS "Moderna headhunters gör det på nätet" Norska headhunters hänger inte med i den internationella utvecklingen. De fortsätter att hitta sina offer i umgängeskretsen. - Av Gunnar Kagge Undrar du varför aldrig någon headhunter ringer dig och erbjuder drömjobbet? Det kan bero på att du inte har rätt vänner. Men i framtiden kommer de som letar efter chefsämnen att frigöra sig från gubbiga nätverk och i stället använda sig av elektroniska medier och amerikanska metoder för att hitta kandidater till näringslivets toppbefattningar. Då blir nätverket bara ett tillägg. Norrmannen Christian Schøyen påstår att han från sitt kontor i London kan hitta flera kandidater till chefsbefattningar, oavsett bransch och oavsett i vilket land i Europa företaget finns. Han säger att flera norska rekryteringsexperter inte hänger med i den internationella utvecklingen. Många är intresserade och några försöker, medan andra gör som de alltid har gjort, säger han. Schøyen menar att norska headhunters har börjat anamma en amerikansk utveckling som snart kommer att ta fart på riktigt. Tillsammans med Nils Rasmussen har han skrivit boken Secrets of the Executive Search Experts. Det finns många böcker om headhunters, säger han. Men de flesta är skrivna av personer med lång erfarenhet av branschen som berättar generellt om denna. Vi ville ta reda på hur de bästa företagen gör för att hitta stjärnkandidaterna i dag. Därför kontaktade Schøyen de största amerikanska företagen och fick komma in och se hur de arbetar internt. Tidigare har han arbetat för två av dessa i USA och Europa. Schøyen gjorde hemligheten till en verksamhetsidé. Från London och Los Angeles driver han företaget Executive Search Research (ESR). Han säljer tjänster till de etablerade headhuntingföretagen. De kommer till oss för att vi ska hitta potentiella kandidater till toppjobben. På kort tid levererar vi en lista på kanske tio personer som är intresserade och kvalificerade. Vår specialitet är att hitta personerna, deras uppgift är att bedöma dem på rätt sätt så att den som är bäst lämpad får jobbet, säger Schøyen. Tid och kultur Med våra metoder kan vi lösa alla uppdrag. Det enda som krävs är att vi behärskar språket, förstår kulturen och befinner oss i rätt tidszon, säger han. Sider 13/15

14 PRESS Förra året genomförde de sex anställda i London 243 uppdrag för headhuntingföretag i Norge, Sverige och Danmark. Med tiden har de byggt upp en omfattande kandidatdatabas (den 20 juni 2012 bestod den av kandidater). Att vi jobbar över landgränserna och står fria från personliga nätverk är positivt för kunderna. Inom IT-branschen råder det exempelvis stor efterfrågan på duktiga medarbetare. Därför är det en fördel att vi till exempel kan söka kandidater i Sverige åt norska företag. Och sökandet sker via Internet, databaser och den amerikanska modellen. Först måste kunden förklara vilken slags person de är ute efter och sedan påbörjas sökandet. Det sker efter samma modell, oavsett befattningens nivå och bransch. Schøyen börjar leta på konkurrerande företag. Det vi söker är personer som har något att vinna på att gå över till vår kund. Om vi ska hitta en VD söker vi bland vice VD:ar på lika stora företag som kundens. Om det rör sig om ett stort företag söker vi på mindre företag. Vi måste ha något att erbjuda som är bättre än det som kandidaten har i dag för att locka denne. Om Schøyen inte hittar tillräckligt många bra namn hos konkurrenterna undersöker han företag i liknande branscher eller företag som använder kundens produkter. I genomsnitt hittar vi 80 intressanta namn på bruttolistan. Därefter ringer vi och kontrollerar dessa personer för att ta reda på om de har rätt kvalifikationer och om de i nuläget är intresserade av den tjänst vi kan erbjuda. Uppdragen tar minst fem dagar. Uppdraget är löst när kunden får en pärm med information om det som Schøyen hävdar är de bästa kandidaterna som marknaden kan erbjuda för just den tjänsten. Demokratisering Headhuntern menar att den metod han använder sig av snart även kommer att bli dominerande i Norge. I nuläget hänger europeiska headhunters inte med i den amerikanska utvecklingen. Genom att frigöra sig från de personliga nätverken får man fler kandidater att välja mellan. Det är positivt för företagen, säger han. Schøyen menar också att metoden demokratiserar chefsurvalet. Vi ökar chansen för att även okända, men duktiga, personer får möjlighet att klättra uppåt, säger han. Sider 14/15

15 KONTAKTA OSS Oslo Branch Office Stavanger Branch Office Henrik Ibsens gate Oslo Norge 3. etg, Kanalarmen Røyneberg Stavanger telefon fax e-post telefon fax e-post Scandinavian Research Center Stockholm Branch Office Crawford Street, Suite 200 London W1H 1PJ Storbritannien Stureplan 4c, vån Stockholm Sverige telefon e-post +44 (0) telefon e-post Sider 15/15

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs konsultmäklare Konsultmäklaren KeyMan ett av nordens största mäklarföretag Tio år efter företagsstarten 1998 brinner vi på KeyMan fortfarande

Läs mer

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter.

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter. Rekrytering Vi är specialiserade på att rekrytera naturvetare och civilingenjörer. Vårt nätverk täcker cirka 15000 forskare och över 1000 teknik- och Life Science-företag i Sverige. Våra kunder finns representerade

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Årets CFO-partner 2012

Årets CFO-partner 2012 S T R A T E G I. M A N A G E M E N T. L E D A R S K A P CFO WORLD CFO RAPPORTEN 2012 APRIL 2012 Särtryck ur CFO Rapporten 2012 { vinnare } Årets CFO-partner 2012 25 när CFO:n själv får välja så anlitar

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Headhunting & Assessment

Headhunting & Assessment Headhunting & Assessment Välkommmen! Ofta händer det att en inofficiell rekrytering blir officiell. Det är därför som både arbetsgivare och arbetstagare ofta är motsträviga till en direktkontakt, detta

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Rekommendationer vid rekrytering

Rekommendationer vid rekrytering Rekommendationer vid rekrytering Rekrytering betyder inte allt men mycket för att få fler kvinnor på toppen. Rekryteringsföretagen som medverkar i W2T har tillsammans tagit fram rekommendationer till andra

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund! 137 000 medlemmar! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer! Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden! Förhandling och förhandlingsstöd! Rådgivning

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Chefer. Sammanfattning

Chefer. Sammanfattning Att installera Chefer Sammanfattning Att rekrytera rätt chef är ofta avgörande för en organisations framgång. De flesta organisationer hanterar också rekryteringen som en strategiskt viktig fråga. Men

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2002:3 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Hur samlas uppgifterna in?...5...5 Hur lagras uppgifterna?...6...6

Läs mer

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Vad är jämställdhet? Minst 40 % av vardera könet skall finnas på en viss position.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Att rekrytera till vår VAverksamhet

Att rekrytera till vår VAverksamhet Att rekrytera till vår VAverksamhet Erfarenheter av traineeprogram Erfarenheter av annonsering Hur gör vi nu? Henrik Kant, avdelningschef Utveckling och projekt, Kretslopp och vatten Vi hade två traineevägar

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell Inledning För vägledning

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

STJÄRNKRAFT. Studien om kvinnliga ledare. STRATEGY Future- based strategy. FUTURE Research- based foresight. ACTION Strategy enforcement

STJÄRNKRAFT. Studien om kvinnliga ledare. STRATEGY Future- based strategy. FUTURE Research- based foresight. ACTION Strategy enforcement STJÄRNKRAFT Studien om kvinnliga ledare FUTURE Research- based foresight STRATEGY Future- based strategy ACTION Strategy enforcement Vi ville ta reda på hur man som arbetsgivare attraherar och behåller

Läs mer

Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-)

Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-) Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-) Professionella, jordnära, trevliga och duktiga på att hitta rätt, snabbt. Är någon av dessa egenskaper viktiga

Läs mer

Rekrytering Second Opinion Personalsamtal. med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer

Rekrytering Second Opinion Personalsamtal. med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer Rekrytering Second Opinion Personalsamtal med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer Specialister inom rekrytering & urval samt personalsamtal SAMMANFÖR DIN VERKSAMHET MED RÄTT KOMPETENS

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11, del 1 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark juni (del 1)

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Vägen till de bästa kandidaterna Lär dig använda Jobbsafari databas effektivt

Vägen till de bästa kandidaterna Lär dig använda Jobbsafari databas effektivt Vägen till de bästa kandidaterna Lär dig använda Jobbsafari databas effektivt Innehållsförteckning Din direkta linje till kandidaterna... 3 5 goda grunder... 4 Kom ihåg... 5 Så här kommer du igång... 6

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Representationer. Henrik Artman KTH

Representationer. Henrik Artman KTH Representationer Henrik Artman KTH 1 Vad jag vill ha sagt Formella modeller riskerar att överrationalisera arbete Risken att fastna i fixeringar av systemen Metaforer kan vara stödjande Projekt behöver

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Frankenstein, att bygga företag utan pengar 1 Året är snart slut och i stället för att klaga på bristen av såddfinansiering, riskkapital, rådgivarstöd och annat tänkte jag beskriva lite hur jag själv kom

Läs mer

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se Niogruppen / ESF Gap-analys: Rapport Medarbetarundersökning bo bäckman, only den 12 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar?

Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Visste du att 80 % av tiden i en rekryteringsprocess spenderas på 80-90 % av de kandidater som inte är intressanta UTMANINGEN: Att VÄLJA ut RÄTT person Vår

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Månadsbrev Oktober 2003

Månadsbrev Oktober 2003 Månadsbrev Entreprenörskap och småföretagsutveckling - ett nyhetsbrev i samverkan med NUTEK Makroekonomisk bakgrund... 2 USA-konjunkturen har knuffats igång? Jobben flyttar över havet Skatter & Lagar...

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

HRM Affärsutveckling. väljer att inte vara med i lågkonjunkturen. EDB Business Partner samarbetar med HRM Affärsutveckling i stora rekryteringsprojekt

HRM Affärsutveckling. väljer att inte vara med i lågkonjunkturen. EDB Business Partner samarbetar med HRM Affärsutveckling i stora rekryteringsprojekt En kundtidning från HRM Affärsutveckling 1 maj 2009 HRM Affärsutveckling väljer att inte vara med i lågkonjunkturen EDB Business Partner samarbetar med HRM Affärsutveckling i stora rekryteringsprojekt

Läs mer

Rekryteringsprocess. Rekryteringssteg. 1. CV-screening 2. IQ Test 3. Intervju med Säljcoach, Extern konsult samt VD 4. Referenser.

Rekryteringsprocess. Rekryteringssteg. 1. CV-screening 2. IQ Test 3. Intervju med Säljcoach, Extern konsult samt VD 4. Referenser. Rekryteringsprocess Rekryteringssteg 1. CV-screening 2. IQ Test 3. Intervju med Säljcoach, Extern konsult samt VD 4. Referenser Tänk på att: - Alltid uppträda professionellt och artigt - Alltid klargöra

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Copyright Search Alliance AB 2005 1

Copyright Search Alliance AB 2005 1 Copyright Search Alliance AB 2005 1 Varför Search Alliance? Copyright Search Alliance AB 2005 2 Varför Search Alliance? Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom rekrytering och urval, och arbetar såväl

Läs mer