Skandinaviens främsta rekryteringsföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandinaviens främsta rekryteringsföretag"

Transkript

1 Skandinaviens främsta rekryteringsföretag ESR tar, på endast tre veckor och till en låg fast kostnad, fram de bästa kandidaterna för den tjänst som ska tillsättas. ESR har sedan företaget etablerades 1997 varit den ledande leverantören av de mest kvalificerade kandidaterna på marknaden och genomfört över utförda uppdrag till fler än 50 headhuntingföretag i Skandinavien. ESR har den mest omfattande databasen på marknaden med över rekommenderade kandidater. Sider 01/15

2 HISTORIK ESR har sedan företaget etablerades 1997 varit den ledande leverantören av de mest kvalificerade kandidaterna på marknaden och genomfört över uppdrag åt över 50 headhuntingföretag i Skandinavien. Vår uppgift är att säkerställa att våra kunder maximerar sin investering i humankapital. ESR's headhuntingkunder överlåter hela processen med att kartlägga/hitta de bästa kandidaterna, genomföra telefonintervjuer och screening på oss så att headhuntern sedan i sin tur kan presentera kandidaterna för sin kund (företaget). Vårt unika koncept består av att systematiskt kartlägga hela marknaden (vända på varje sten), så att kunden alltid ska kunna känna sig säker på att hitta de bästa kandidaterna som marknaden har att erbjuda. Den standardiserade modell för kandidatresearch som vi använder baseras på arbetsmetoden hos de fem ledande headhuntingföretagen i USA och har lett till att andelen återkommande kunder är 85 % och andelen som anställs är över 90 % hos våra kunder. På grund av den stora efterfrågan från företagsmarknaden erbjuder ESR nu också sina tjänster direkt till de företag som vill ha en färdig slutlista över intresserade och kvalificerade kandidater för att själva kunna genomföra slutfasen av rekryteringsprocessen. Sider 02/15

3 PROCESSEN FÖR SEMI-SEARCH» Vad ESR gör» Vad kunden själv gör Vid användning av tjänsten traditionell headhunting ska ESR förutom research ansvara för hela rekryteringsprocessen fram till anställning. Sider 03/15

4 DETALJERAD ARBETSPROCESS (Semi-search) För att en rekrytering ska bli framgångsrik krävs systematiskt och målinriktat arbete, men det måste även finnas en bra arbetsprocess(modell) i botten. ESR har utvecklat en egen arbetsmodell genom att hämta det bästa från de fem ledande headhuntingföretagen i USA och kombinera detta till ESR's arbetsprocess (som beskrivs i boken som blivit en bestseller i USA, Secrets of the Executive Search Experts, som är skriven av ESR's grundare Christian Schøyen). Den unika arbetsprocessen hanteras av seniorkonsulter med lång erfarenhet av branschen som på varje uppdrag gör sitt yttersta för att ESR's kunder alltid ska få de bästa kandidaterna som marknaden har att erbjuda. ESR's arbetsprocess beskrivs i detalj nedan: DEL 1: Ifyllande av kravprofil I nära samarbete med kunden utarbetas en kravprofil som beskriver idealkandidatens bakgrund och visar i vilka miljöer/på vilka bolag man ska söka efter potentiella kandidater. Det är ytterst viktigt att kravprofilen är noggrant genomarbetad då det alltid är informationen i den som ligger till grund för vilka kandidater som presenteras. ESR påbörjar inte uppdraget förrän profilen är fullständig. Specifik information som inhämtas från kunden: Företagskultur Organisationsstruktur samt struktur för den avdelning man rekryterar till Historik, bakgrund för personer som tidigare har haft samma tjänst och som har lyckats eller misslyckats Positiva framtidsutsikter för kundens verksamhet och beskrivning av vad en kandidat från exempelvis ett konkurrerande företag har att vinna på att tacka ja till den nya tjänsten DEL 2: Utarbetande av lista över företag där man ska söka kandidater En fullständig lista är färdig en vecka efter att uppdraget har påbörjats Marknadsanalys av kundens konkurrenter och, om så är lämpligt, vilka parallella branscher som också ska täckas in för att få en komplett lista över alla personer på marknaden med rätt bakgrund som kan vara aktuella för tjänsten som ska tillsättas. Inom de aktuella företagen, vars geografiska läge också har betydelse för beslutet, tas aktuella personer fram som i nuläget antingen har en motsvarande tjänst eller en tjänst som är direkt underställd denna. Enstaka personer är inte kandidater till tjänsten som ska tillsättas, utan är med på listan på grund av att de har goda kunskaper om branschen och personer som de kan rekommendera. Sider 04/15

5 DETALJERAD ARBETSPROCESS (Semi-search) Innan potentiella kandidater kontaktas har ESR gått igenom namnen ytterligare genom att prata med tidigare kolleger eller chefer och bett om deras synpunkter på personerna på listan. ESR s databas med över rekommenderade personer, som finns på de flesta skandinaviska företag, är ett viktigt verktyg i denna kvalitetssäkringsprocess. DEL 3: Telefonintervju och granskning av kandidater ESR s konsulter genomför på ett diskret sätt telefonintervjuer med personerna på listan för att komma fram till vilka av dem som uppfyller alla kundens krav i fråga om bakgrund/kompetens i kravprofilen. Därefter fastställs vilka kandidater med rätt bakgrund som är intresserade av att gå vidare, dvs. träffa kunden för ytterligare samtal. Alla kandidater som presenteras för kunden har ett genuint intresse av företaget och tjänsten. DEL 4: Presentation av slutkandidater för kunden Tidsram för färdigställande av ett rekryteringsprojekt (Semi-search) är i genomsnitt 3 veckor fr.o.m. det att kravprofilen är fullständig. Kunden får då följande: Kvalificerade och intresserade slutkandidaters CV Rangordning av kandidater Lista med information om vilka företag som identifierats och kommentarer från de personer som kontaktades DEL 5: Kunden intervjuar slutkandidaterna Efter att kunden mottagit information om de olika slutkandidaterna kallas dessa till intervju för ytterligare presentation av företaget och tjänsten samt en genomgång av kandidaternas bakgrund. Under denna intervjuprocess tar kunden ställning till vilken/vilka kandidat(er) som den vill gå vidare med. DEL 6: Kunden anställer Efter att ha beslutat vilken/vilka person(er) som kunden vill anställa genomför kunden nödvändiga referenskontroller och eventuellt interna tester som de använder sig av innan de anställer. Efter bekräftelse av att kunden fortsatt har ett positivt intryck av kandidaten utarbetas ett erbjudande som stämmer överens med de förväntningar som kandidaten har uttryckt vid sina möten med kunden. Detta resulterar sedan i anställning. Sider 05/15

6 ERFARENHET ESR har sedan 1997 utfört över uppdrag inom alla branscher och funktionsområden. Andelen återkommande kunder är 85 % och andelen kandidater som anställs är 90 %. För att säkerställa bästa möjliga kompetens på det område där man rekryterar är ESR uppdelat i olika team med sektorsinriktning. Dessa team är följande: Energi/Oil & Gas/LNG/Maritime Höga chefer & mellanchefer Bank, finans & försäkring Teknologi, kommunikation & media Industri & Logistik Life Science Industri & handel Professionella tjänster Offentlig sektor & organisationer Detaljhandel ESR s arbetsmetoder för kandidatresearch och headhunting beskrivs i boken som blivit en bestseller i USA, Secrets of the Executive Search Experts, av ESR s grundare och koncernchef, headhunter Christian Schøyen. För flera av världens ledande headhuntingföretag fungerar arbetsmodellen som standard i arbetet med att utföra rekryteringsuppdrag på ett så effektivt och professionellt sätt som möjligt. En av USA s främsta headhunters säger så här om ESR s arbetsmodell som beskrivs i boken: Secrets of the Executive Search Experts : "En grundlig dokumentation av arbetsmetoder för headhunting. Boken sätter standarden för hur professionella rekryterare ska arbeta." - Melanie Kusin Vice Chairman, Korn/Ferry Ferry International Sider 06/15

7 RESEARCH - Semi-search ESR erbjuder denna unika tjänst till företag och headhunters som vill ha en förteckning över genuint intresserade och kvalificerade kandidater för att sedan själva genomföra slutprocessen (semi-search). Marknadens mest effektiva processer och verktyg används med huvudmålet att så snabbt som möjligt hitta de största talangerna åt våra kunder. I ESR s arbetsmetoder, som till stor del är telefonbaserade, kombineras modern headhunting-research (executive search research) med vårt breda nätverk i näringslivet. När vi ska fastställa inom vilka aktuella verksamheter vi ska söka efter kandidater ligger fokus alltid främst på konkurrenter och parallella branscher till det företag som vi rekryterar till. Vid fastställandet av nivå för de personer som kontaktas är storleken på den verksamhet där de är anställda i dag och deras ansvarsområde viktiga faktorer. Grundtanken är att de personer som vi kontaktar ska få möjlighet till personlig utveckling genom den tjänst vi rekryterar till. ESR s unika arbetsmodell (som även beskrivs i boken om rekrytering som har blivit en bestseller på den amerikanska marknaden och i norska Aftenposten) bidrar tillsammans med vår breda erfarenhet från totalt över slutförda uppdrag sedan 1997 och vårt högt kvalificerade team av konsulter till att vi är marknadsledande inom kvalitet. Vi kan helt enkelt erbjuda bättre kandidater än de traditionella headhuntingföretagen. Dessutom utför vi rekryteringsuppdragen snabbare än andra aktörer på marknaden tack vare att vi använder oss av blockmodellen. Denna modell innebär att varje konsult endast arbetar med ett uppdrag åt gången (och att varje uppdrag slutförs på endast tre veckor). Vidare innebär valet av ESR stora kostnadsbesparingar då våra tjänster i snitt kostar mindre än en tredjedel av traditionella headhuntingföretags tjänster. Sider 07/15

8 EXECUTIVE RESEARCH - Traditionell headhunting ESR har ett huvudmål: att på kortast möjliga tid hitta de största talangerna åt våra kunder. Vår unika och grundliga research ligger till grund för alla rekryteringsuppdrag som vi åtar oss (både när det gäller research (semi-search) och executive search). Den bidrar till att ESR s kunder får tillgång till marknadens bästa kandidater. Ibland vill våra kunder att ESR ska sköta hela rekryteringsprocessen (både researchdelen och den sista delen av rekryteringsprocessen). Vid sådana traditionella headhuntinguppdrag ansvarar vi inte bara för research utan även för personliga intervjuer med kandidaterna (ansikte mot ansikte), djupgående referenskontroller, tester samt deltagande i slutförhandlingar mellan slutkandidaten och kunden för att säkerställa bästa möjliga anställning. När vi åtar oss denna typ av uppdrag erbjuder vi en 6 månaders kandidatgaranti som innebär att vi utan ytterligare kostnader, bortsett från direkta kostnadsutlägg för kandidater vid resor osv., tar fram en ny kandidat om detta skulle behövas. Traditionella headhuntinguppdrag utgör över 20 % av alla rekryteringsuppdrag vi åtar oss. Sammanlagt har ESR sedan 1997 utfört över 700 så kallade traditionella headhuntinguppdrag (Executive Search). Sider 08/15

9 ASSESSMENT -Personbedömning av slutkandidater Tack vare vår stora kompetens när det gäller att bedöma kandidater kan vi bistå såväl företag som vill att vi genomför en personbedömning av deras chefer och nyckelpersoner som investeringsföretag som behöver få en grundlig undersökning av ledningsgruppen utförd i samband med en investering. Vår assessment-tjänst går längre än traditionella bakgrunds- och profilkontroller. Målsättningen är att visa på såväl svaga som starka sidor hos kandidaten och lyfta fram dennes personlighet. Dessutom gör vi en egen bedömning av sannolikheten för att kandidaten ska nå framgång. ESR s arbetsmodell för assessment, CPI (Corporate People Intelligence ), är baserad på Schøyens och Tellefsens 17 år långa och ingående erfarenhet av assessment, och på den Carl Jung-inspirerade studie ( ) inom de universella lagarna för mänskligt beteende som de presenterar i boken Can People Change? When trapped in a bubble. Sider 09/15

10 HEADHUNTER: CHRISTIAN SCHØYEN Christian är koncernchef för ESR som han grundade Han har personligen varit delaktig i över rekryteringar av chefer och specialister till företag på Fortune 500-listan, både i Norge och internationellt. Christian är en ledande expert på headhunting och strategy execution. Innan han etablerade ESR Ltd 1997 arbetade Christian för två av världens ledande headhuntingföretag: TMP/Ward Howell International Executive Search i Los Angeles, Chicago och A.T. Kearney Executive Search i Skandinavien. Innan han gick in i headhuntingbranschen startade han en tidning för arbetssökande med fokus på att ställa prognoser inom olika tillväxtbranscher. Christian är författare till en bok om modern rekrytering och assessment som blivit en bestseller på den amerikanska marknaden, Secrets of the Executive Search Experts. Han är även en av författarna bakom en trilogi om de universella lagarna för mänskligt beteende som utvecklats utifrån Carl Jungs teorier om beteende. Christian har en ekonomie kandidatexamen (BBA) från Pacific Lutheran University, Washington. Han har studerat psykologi vid Harvard och genomfört minoritetsstudier vid California State University. Sider 10/15

11 HEADHUNTER: CHRISTIN TELLEFSEN Christin är VD och ingår sedan 1998 i den högsta ledningen av ESR Ltd. Hon var även en av de personer som ansvarade för etableringen av verksamheten i USA år Hon har personligen varit delaktig i över rekryteringar av chefer och specialister, både i Norge och internationellt. Christin är en ledande expert på headhunting, assessment och mänskligt beteende. Ett ledande företagsmagasin har placerat henne på topp 5-listan över marknadens kvinnliga headhunters. Innan Christin byggde upp ESR Ltd i Skandinavien och USA var hon anställd på världens ledande headhuntingföretag, Korn Ferry International, där hon arbetade med rekrytering av mellanchefer och höga chefer. Innan hon gick in i headhuntingbranschen var Christin med och startade en tidning för arbetssökande med fokus på att ställa prognoser inom olika tillväxtbranscher. Christin är dessutom medförfattare till flera böcker om rekrytering samt en trilogi om de universella lagarna för mänskligt beteende som utvecklats utifrån Carl Jungs teorier om beteende. Hon har studerat psykologi på kandidatnivå vid California Lutheran University. Vid sidan av sin yrkeskarriär är Christin medlem av The Society for Human Resource Management (SHRM) og World Future Society. Sider 11/15

12 TEAMET Vårt team av konsulter har bred erfarenhet av rekrytering och näringslivserfarenhet från olika sektorer. Samtliga konsulter har under flera år arbetat på världens ledande headhuntingföretag innan de började på Executive Search Research (ESR). För att säkerställa bästa möjliga kompetens på det område där man rekryterar är ESR uppdelat i olika team med sektorsinriktning. Dessa team är följande: Energi/Oil & Gas/LNG/Maritime Höga chefer & mellanchefer Bank, finans & försäkring Teknologi, kommunikation & media Industri & Logistik Life Science Industri & handel Professionella tjänster Offentlig sektor & organisationer Detaljhandel Research-centret för Skandinavien är beläget i London med lokala satellitkontor i Stavanger och Oslo. Verksamheten i USA sköts från Los Angeles-kontoret. Antalet anställda är i nuläget 13, varav 6 arbetar mot den skandinaviska marknaden (Norge, Sverige och Danmark). Sider 12/15

13 PRESS "Moderna headhunters gör det på nätet" Norska headhunters hänger inte med i den internationella utvecklingen. De fortsätter att hitta sina offer i umgängeskretsen. - Av Gunnar Kagge Undrar du varför aldrig någon headhunter ringer dig och erbjuder drömjobbet? Det kan bero på att du inte har rätt vänner. Men i framtiden kommer de som letar efter chefsämnen att frigöra sig från gubbiga nätverk och i stället använda sig av elektroniska medier och amerikanska metoder för att hitta kandidater till näringslivets toppbefattningar. Då blir nätverket bara ett tillägg. Norrmannen Christian Schøyen påstår att han från sitt kontor i London kan hitta flera kandidater till chefsbefattningar, oavsett bransch och oavsett i vilket land i Europa företaget finns. Han säger att flera norska rekryteringsexperter inte hänger med i den internationella utvecklingen. Många är intresserade och några försöker, medan andra gör som de alltid har gjort, säger han. Schøyen menar att norska headhunters har börjat anamma en amerikansk utveckling som snart kommer att ta fart på riktigt. Tillsammans med Nils Rasmussen har han skrivit boken Secrets of the Executive Search Experts. Det finns många böcker om headhunters, säger han. Men de flesta är skrivna av personer med lång erfarenhet av branschen som berättar generellt om denna. Vi ville ta reda på hur de bästa företagen gör för att hitta stjärnkandidaterna i dag. Därför kontaktade Schøyen de största amerikanska företagen och fick komma in och se hur de arbetar internt. Tidigare har han arbetat för två av dessa i USA och Europa. Schøyen gjorde hemligheten till en verksamhetsidé. Från London och Los Angeles driver han företaget Executive Search Research (ESR). Han säljer tjänster till de etablerade headhuntingföretagen. De kommer till oss för att vi ska hitta potentiella kandidater till toppjobben. På kort tid levererar vi en lista på kanske tio personer som är intresserade och kvalificerade. Vår specialitet är att hitta personerna, deras uppgift är att bedöma dem på rätt sätt så att den som är bäst lämpad får jobbet, säger Schøyen. Tid och kultur Med våra metoder kan vi lösa alla uppdrag. Det enda som krävs är att vi behärskar språket, förstår kulturen och befinner oss i rätt tidszon, säger han. Sider 13/15

14 PRESS Förra året genomförde de sex anställda i London 243 uppdrag för headhuntingföretag i Norge, Sverige och Danmark. Med tiden har de byggt upp en omfattande kandidatdatabas (den 20 juni 2012 bestod den av kandidater). Att vi jobbar över landgränserna och står fria från personliga nätverk är positivt för kunderna. Inom IT-branschen råder det exempelvis stor efterfrågan på duktiga medarbetare. Därför är det en fördel att vi till exempel kan söka kandidater i Sverige åt norska företag. Och sökandet sker via Internet, databaser och den amerikanska modellen. Först måste kunden förklara vilken slags person de är ute efter och sedan påbörjas sökandet. Det sker efter samma modell, oavsett befattningens nivå och bransch. Schøyen börjar leta på konkurrerande företag. Det vi söker är personer som har något att vinna på att gå över till vår kund. Om vi ska hitta en VD söker vi bland vice VD:ar på lika stora företag som kundens. Om det rör sig om ett stort företag söker vi på mindre företag. Vi måste ha något att erbjuda som är bättre än det som kandidaten har i dag för att locka denne. Om Schøyen inte hittar tillräckligt många bra namn hos konkurrenterna undersöker han företag i liknande branscher eller företag som använder kundens produkter. I genomsnitt hittar vi 80 intressanta namn på bruttolistan. Därefter ringer vi och kontrollerar dessa personer för att ta reda på om de har rätt kvalifikationer och om de i nuläget är intresserade av den tjänst vi kan erbjuda. Uppdragen tar minst fem dagar. Uppdraget är löst när kunden får en pärm med information om det som Schøyen hävdar är de bästa kandidaterna som marknaden kan erbjuda för just den tjänsten. Demokratisering Headhuntern menar att den metod han använder sig av snart även kommer att bli dominerande i Norge. I nuläget hänger europeiska headhunters inte med i den amerikanska utvecklingen. Genom att frigöra sig från de personliga nätverken får man fler kandidater att välja mellan. Det är positivt för företagen, säger han. Schøyen menar också att metoden demokratiserar chefsurvalet. Vi ökar chansen för att även okända, men duktiga, personer får möjlighet att klättra uppåt, säger han. Sider 14/15

15 KONTAKTA OSS Oslo Branch Office Stavanger Branch Office Henrik Ibsens gate Oslo Norge 3. etg, Kanalarmen Røyneberg Stavanger telefon fax e-post telefon fax e-post Scandinavian Research Center Stockholm Branch Office Crawford Street, Suite 200 London W1H 1PJ Storbritannien Stureplan 4c, vån Stockholm Sverige telefon e-post +44 (0) telefon e-post Sider 15/15

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

MINSKAR RISK. BYGGER TRYGGHET. Minskar risk bygger trygghet

MINSKAR RISK. BYGGER TRYGGHET. Minskar risk bygger trygghet MINSKAR RISK. BYGGER TRYGGHET. PDD - PERSONAL DUE DILIGENCE - OMFATTNING - SYFTET STYR - EGET ARBETE INTERNT - GODA RÅD Lars Blom Försäljningschef Kort om oss 2Secure grundades 2006 Har idag ca 85 anställda

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter.

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter. Rekrytering Vi är specialiserade på att rekrytera naturvetare och civilingenjörer. Vårt nätverk täcker cirka 15000 forskare och över 1000 teknik- och Life Science-företag i Sverige. Våra kunder finns representerade

Läs mer

Kundcase. Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess

Kundcase. Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess Kundcase Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess professionell rekrytering Överblick av utmaningar, fördelarna och resultatet. Om Statoil Statoil är ett integrerat olje- och gasföretag med

Läs mer

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs konsultmäklare Konsultmäklaren KeyMan ett av nordens största mäklarföretag Tio år efter företagsstarten 1998 brinner vi på KeyMan fortfarande

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster - Specialister & Chefer Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2016 Konsten att hitta rätt företag Att hitta rätt

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Letar efter. En projektledare.

Letar efter. En projektledare. Letar efter En projektledare. Företaget Wiminvest?! Wiminvest hjälper företag och organisationer att öka i konkurrenskraft genom att göra dem bättre på att attrahera, utveckla och framför allt behålla

Läs mer

Chefen kollar dig på webben

Chefen kollar dig på webben Chefen kollar dig på webben Resultaten i Manpower Work Life visar att chefer letar upp information om arbetssökande på deras privata sociala nätverk på webben, bl.a. för att ta reda på om den arbetssökandes

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

Headhunting & Assessment

Headhunting & Assessment Headhunting & Assessment Välkommmen! Ofta händer det att en inofficiell rekrytering blir officiell. Det är därför som både arbetsgivare och arbetstagare ofta är motsträviga till en direktkontakt, detta

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS HSH+S Headhunters and Recruiters Varje erfaren person i ledande ställning känner till risken med tillsättning av en olämplig befattningshavare För alla i nyckelpositioner

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Årets CFO-partner 2012

Årets CFO-partner 2012 S T R A T E G I. M A N A G E M E N T. L E D A R S K A P CFO WORLD CFO RAPPORTEN 2012 APRIL 2012 Särtryck ur CFO Rapporten 2012 { vinnare } Årets CFO-partner 2012 25 när CFO:n själv får välja så anlitar

Läs mer

Rekrytering. 31 mars, 2017

Rekrytering. 31 mars, 2017 Rekrytering 31 mars, 2017 1 Re k r y t e r i n g o l i k a n i v å e r (1) Test och intervju av existerande kandidater (2) Som ovan men även stöd i kravprofilering (3) Komplett sök- och utvärderingsprocess

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser -

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - Clavic Consulting AB Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - www.clavic.se PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO Konfidentiellt visas ej till utomstående Företaget xx Startades 1980 - säljer och distribuerar

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39 Rekryteringstjänster Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/27844740.aspx Anbudstyp Upphandling Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39 Anbudsfrist 2011-03-31 16:00 Materialfrist 2011-03-31 16:00

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland Genomförd av CMA Research AB Augusti 2016 Kompetens och jämställdhet i styrelser 2016, sida 2 Innehåll

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Motivering och kommentarer till enkätfrågor

Motivering och kommentarer till enkätfrågor ga 2 Motivering och kommentarer till enkätfrågor Kön Valet av denna variabel grundar sig på att vi vill se om det finns några skillnader mellan kön och hur de rekryterar. Kommentar: Vi hörde på namnet

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig LIAkalendern Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig Det gäller att känna produkten du skall marknadsföra, dvs. DU! Det är absolut största vikt att

Läs mer

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se Niogruppen / ESF Gap-analys: Rapport Medarbetarundersökning bo bäckman, only den 12 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Chefer till ekonomiavdelningen

Chefer till ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

Chefer. Sammanfattning

Chefer. Sammanfattning Att installera Chefer Sammanfattning Att rekrytera rätt chef är ofta avgörande för en organisations framgång. De flesta organisationer hanterar också rekryteringen som en strategiskt viktig fråga. Men

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Kandidatupplevelse 2017

Kandidatupplevelse 2017 Kandidatupplevelse 2017 En rapport från Wise Professionals K ANDIDATUPPLE VELSE 2017 Ingrid Höög, vd på Wise Professionals Ingrid.hoog@wise.se 076-5259005 Kelly Chau, ansvarig för kandidatupplevelse på

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Vägen till de bästa kandidaterna Lär dig använda Jobbsafari databas effektivt

Vägen till de bästa kandidaterna Lär dig använda Jobbsafari databas effektivt Vägen till de bästa kandidaterna Lär dig använda Jobbsafari databas effektivt Innehållsförteckning Din direkta linje till kandidaterna... 3 5 goda grunder... 4 Kom ihåg... 5 Så här kommer du igång... 6

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation?

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? Styrkebaserad Lean i praktiken HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer möjliggörs storverk. När ledningens

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Framgångsrik konflikthantering skapar lönsamhet

Framgångsrik konflikthantering skapar lönsamhet Framgångsrik konflikthantering skapar lönsamhet Konflikter på arbetsplatser som tystas ned eller ignoreras får långsiktigt destruktiva konsekvenser för arbetsplatsen. Det visar den senaste Manpower Work

Läs mer

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. F O PETERSON & SÖNER ÄR SVERIGES ÄLDSTA BYGGFÖRETAG. VI ARBETAR TILLSAMMANS

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Delkursen Rekrytering, 5 hp

Delkursen Rekrytering, 5 hp 1 Delkursen Rekrytering, 5 hp Delkursansvarig: Lotta Stern (Sociologiska institutionen) Lärare på kursen Camilla Thunborg (Institutionen för didaktik och pedagogik) kommer att prata om anställningsbarhet

Läs mer

Talent Recruiter. Rekryteringsverktyget för offentlig sektor

Talent Recruiter. Rekryteringsverktyget för offentlig sektor Talent Recruiter Rekryteringsverktyget för offentlig sektor Rekrytering är inte bara administration Det är spännande att hitta nya medarbetare och processen fram till anställning kan vara rolig. Men att

Läs mer

Innehåll. Motivation och trygghet i arbetslivet...5 Medarbetarprocessen... 7 Styrning och förändring... 8 Skärpt lagstiftning Årsschema...

Innehåll. Motivation och trygghet i arbetslivet...5 Medarbetarprocessen... 7 Styrning och förändring... 8 Skärpt lagstiftning Årsschema... Innehåll Motivation och trygghet i arbetslivet...5 Medarbetarprocessen... 7 Styrning och förändring... 8 Skärpt lagstiftning... 10 Årsschema... 10 Kompetensbedömningar...14 Bedömningskriterier... 19 Bedömningsnivåer...

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation?

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? Styrkebaserad Lean i praktiken 2 dagar 30-31 maj 2012 HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer möjliggörs

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer