Minnesanteckningar från möte med EMIL-gruppen torsdagen 30 januari på Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp i Höör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte med EMIL-gruppen torsdagen 30 januari på Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp i Höör"

Transkript

1 MINNESANTECKNING 1(5) Kontaktperson Margareta Svenning Avdelningsjurist Miljöavdelningen Telefon: Mobil: Minnesanteckningar från möte med EMIL-gruppen torsdagen 30 januari på Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp i Höör Närvarande: Ola Arvidsson, Skogsstyrelsen Gerd Lundquist, Länsstyrelsen Christer Classon, Länsstyrelsen Johanna Ersborg, Helsingborgs MF Högni Hansson, emeritus Landskrona MF Per Levenskog, Länsstyrelsen Magnus Malmström, Ystad-Österlen Miljöförbund Margaretha Svenning, Länsstyrelsen Lars Magnusson, åklagare Göran Jansson, Länsstyrelsen Björn Berséus, Lund MF 1. Margareta Svenning hälsade alla välkomna. Dagordningen fastställdes. 2. Anteckningar från föregående möte Inga synpunkter. Bordläggs. 3. Aktuellt från tillsynsmyndigheterna Johanna Ersborg, Helsingborg, tog upp villkorsfrågor och överskridande av riktvärden. När skall man anmäla brott om anläggningen i sin miljörapport anger att de överskridit sina riktvärden? Johanna har tagit fram ett PM om åtalsanmälan som granskats av Benny Samuelson, Polisen. Hon kommer att skicka det till EMIL-gruppen. Man har sänt en skrivelse till miljödepartementet om en miss i bestämmelserna som fått till följd att kommunera inte längre har tillsynsplikt över tillståndpliktiga avlopp. I den nya tillsynsplanen ingår även marinreservat. Man har även skrivit till departement om de många livsmedelsbrotten, som är svåra att komma åt. Infiltrering av dricksvatten är ett annat problem där långt över tillståndgiven mängd används, vilket får till följd att mycket bly kommer ut i vattnet nära ett naturskyddsområde. Man har haft ett fall med olaglig kemikaliehantering där två komponentslim hällts ut och anmälts. En åtalsanmälan mot en ICA-handlare där en skåpbil EMILmöte 30 jan docx Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

2 MINNESANTECKNING 2(5) utan tillstånd fick ta hand om kylskåp avskrevs. Man har gjort en åtalsanmälan om brott mot strandskyddet, där det finns hundratals foton som bevis. En förskola har stängts, eftersom den inte hade några toaletter. Över 50 % av åtalsanmälningar har lett åtal ändrade Länsstyrelsen 22 % av besluten bara 14 %. Gerd Lundquist, Länsstyrelsen, informerade om Länsstyrelsens dialogmöten med kommunerna om vem som skall vara tillsynsmyndighet för vissa anläggningar, som IEDanläggningar och energitorvtäkter. Ca hälften av kommunerna har man hunnit träffa. Hon berättade också om samarbetsprojektet GUNVOR kring metallstölder och olagliga transporter, om Sevesotillsyn, som är en prioriterad verksamhet och att miljötillsynsenheten fått nya medarbetare. Länsstyrelsen kommer att skicka ut sina fakturor på prövnings- och tillsynsavgifter den sista februari. Ett utskick har också gått ut till verksamheterna med information inför Miljö- och köldmedierapporterna. Görans Jansson, som är Länsstyrelsens representant i Miljösamverkan Skåne, ingår numer i avdelningschef Annelie Johanssons stab och ansvarar för det övergripande arbetet med miljötillsynsvägledningen. Han ser också till att information från EMIL-gruppen läggs ut på Miljösamverkan Skånes hemsida. Gruppen kom överens om att material, mejlas ut till gruppen för påseende, innan det läggs ut på hemsidan. Göran berättade också att ny rapportserie från Länsstyrelsen om tillsynsvägledning planeras. Inom Miljösamverkan Skåne har fem nya projekt tagits fram, Per Levenskog, Länsstyrelsen, som arbetar med CITES (Convention of International Trade in Endangered Species), informerade om att den som har hand om tillsynen på Naturvårdsavdelningen är pappaledig, och tillsynsärendena fördelas på övriga handläggare. Det kommer in många frågor från auktionsfirmor om CITES och handeln med uppstoppade djur. En åtalsanmälan om en badbrygga men en olaglig skylt om tillträde avskrevs. En fråga som kom upp var, vilken myndighet som har ansvar när skogsmark omvandlas till åkermark? Per lovade att ta reda på detta. Han meddelade att den berömda krokodilen flyttar till England Ola Arvidsson, Skogsstyrelsen, informerade om en ny lag om fornlämningar, att en lämning som kan antas ha tillkommit år 1850 eller senare inte omfattas av det allmänna skyddet för fornlämningar. Det är svårt i skogsmark att avgöra hur gammal en lämning är. Många lämningar förstörs vid markberedning. Markägare och maskinförare kan ställas till ansvar. Det finns en utbildning för maskinförare som avverkar om kulturminnen, men det är vid markberedningen efteråt som den mesta förstörelsen sker. Det är också ibland svårt att avgöra gränsdragningen mellan skogs- och vattenverksamhet. Ett fall var en sumpskog som ägaren ville fylla ut med schaktmassor från ett grustag. Göran Jansson lovade att skicka Länsstyrelsens vägledning från Massprojektet till honom.

3 MINNESANTECKNING 3(5) Ett annat gränsfall var en brutal markberedning med avvattning till en å. Avverkningsanmälan vid vattenskyddsområden tar kommunerna betalt för att granska. Björn Berseus, Lund, berättade att man arbetar mycket med förorenad mark och avhjälpande åtgärder. Det hänger samman med att man vill förtäta bebyggelsen och spara värdefull jordbruksmark. Det innebär att gammal industrimark tas i anspråk. Lund har också arbetat mycket med strandskyddet, bl a kring Vombsjön. Inom GRÖT-samarbetet har man sett många smuggelsförsök med gamla kylskåp, spisar m m med samma människor inblandade. Lund hade färre sanktionsavgifter 2013 än året innan, ca st. Ungefär samma antal åtalsanmälningar. Magnus Malmström, Ystad-Österlen Miljöförbund, berättade att man mest inom hälsoskyddet haft anmälningar om buller, fukt och mögel, och vedeldning. Efter en tidningsartikel minskade olagliga eldningar markant. Klagomålen på vindkraften har också minskat. Förbundet har också problem med två skrotupplag med gamla bilar, bildäck, cisterner, flygplan. Det ena ligger nära Verkeåns naturreservat vid ett vattendrag. Åtta åtalsanmälningar om brott mot strandskyddet har gjorts. Anmälningar om brott mot strandskyddet läggs ofta ned. Men även om preskriptionstiden för ett strandskyddsbrott gått ut är det möjligt att förelägga om borttagande. Summan av åtalsanmälningarna är ungefär samma som föregående år. Han ställer även frågan varför vissa kommuner inte har några åtalsanmälningar. 4. Aktuellt från åklagare Lars Magnusson REMA berättade om omorganisationen inom åklagarmyndigheten med sju regioner. En region för specialkamrarna. Det kommer inte att bli någon större skillnad för Skåne. Man har haft flera fall av otillåtna transporter. Polisen är inte alltid så bra på att bedöma godsets farlighet. Ett fall blev till en otillåten häktning, när det visade sig att de uttjänta batterierna som fraktades var ofarliga alkaliska batterier. Det görs en hel del beslag av gods och det har blivit ett problem var man skall göra av det. Lars Magnusson och Johanna Ersborg berättade om ett gemensamt fall med olagligt förvarade tjockoljetunnor på ett låst industriområde i Helsingborg där ingen gick att åtala. Åklagare åtalar inte utan prover. De håller heller inga förhör om det inte för framåt. Polisen står för provkostnaderna i en förundersökning. En miljöinspektör kan ta egna prover och ge dem till polisen som står för analyskostnaden. Ring åklagaren och förhör er innan en åtalsanmälan görs. För närvarande har åklagaren ca 180 ärenden på sitt bord.

4 MINNESANTECKNING 4(5) 5. Emil-utbildning EMIL-gruppen beslutade på förra mötet att i samarbete med Kommunförbundet Skåne anordna kompetenshöjande utbildning för miljöinspektörer. Ett programförslag diskuterades fram, som skall fastställas vi ett möte i utbildningsgruppen den 4 februari (se bilaga). Datum för utbildningen föreslog bli 3 april, 4 april eller 4 juni. 6. Nästa möte EMIL-gruppen beslöt att i framtiden hålla sina möten mellan kl 9 14 med lunch. Nästa möte äger rum i Lund tisdagen den 27 maj i det nya kommunhuset, Kristallen. Höstmötet blir fredagen den 26 september på Länsstyrelsen.

5 MINNESANTECKNING 5(5) Förslag till program för utbildningen om miljöbrott Kl 9.00 Introduktion. Anneli Johansson, Margareta Svenning. Kl 9.30 Polisen, Benny Samuelson, den nya organisation, polisutredning Kl Fika Kl Åklagare, Lars Magnusson Kl Inspektörskunskap, Margareta Svenning, Högni Hansson. Kl Lunch Kl Redovisning av fall: Lund, Björn Berséus, Ystad-Österlen, Magnus Malmström, Helsingborg, Johanna Ersborg, Skogsstyrelsen, Ola Andersson m m. Kl Fika Fika Frågor, diskussion. Moderator Margareta Svenning. Förslag på dag: 3 april, 4 april, 4 juni.

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 1. RÄDDNINGSTJÄNST/MILJÖTILLSYN... 5 2. MYNDIGHETER... 5 2.1 Kommunala räddningstjänsten... 5 2.2 Sjö

Läs mer

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi?

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? MINNESANTECKNINGAR 1(7) Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? Plats: Länsstyrelsen i Malmö Tid/datum: kl 9-16, den 25 november 2014 Konferensen anordnades av

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Styrelsemöte 17 januari 2011

Styrelsemöte 17 januari 2011 Styrelsemöte 17 januari 2011 Protokoll från styrelsemöte 20110117 Plats:Ann-Christin Jäderholm Mellanfjärden Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm, Inger Åhslund

Läs mer

nytt tillsyns www.naturvardsverket.se/tillsynsnytt tillsynsnytt@naturvardsverket.se Forskning för en hållbar avfallshantering Sid 2.

nytt tillsyns www.naturvardsverket.se/tillsynsnytt tillsynsnytt@naturvardsverket.se Forskning för en hållbar avfallshantering Sid 2. NATURVÅRDSVERKET tillsyns nytt NR 2 APRIL 2007 1 NR 2 APRIL 2007 tillsyns TillsynsNytt är en del av Naturvårdsverkets tillsynsvägledning enligt Miljöbalken. Nyhetsbrevet är ett forum för information, idéer

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Vår ref: Susann Gustafson Turist- och landsbygdsutvecklare Datum: 2013-10-29 Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Tid: torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00 Plats: Nittorps ishall, Nittorp Närvarande:

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer