Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn"

Transkript

1 Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för okt 2015 Länsstyrelsen Stockholm, Konferensen, hitta hit Anmäl dig via denna länk senast 3 sep 2015.

2 Syfte Utbildningens syfte är att på sikt medverka till att den miljötillsyn som bedrivs av tillsynsmyndigheterna blir mer likvärdig bland handläggare och mer förutsägbar för verksamhetsutövare och allmänhet. Syftet är också att sätta fokus på vikten av tillsynsarbete. Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som är handläggare vid länsstyrelserna och arbetar med tillsyn av förorenad mark, miljöfarlig verksamhet, naturvård eller vattenverksamheter. Såväl nya som mer erfarna handläggare är välkomna. Kunskapsmål Kursdeltagaren ska efter utbildningen: ha kännedom om förvaltningslagens grundläggande principer om myndighetsutövning, ha grundläggande kunskap om de delar av miljöbalken som styr tillsynen samt dess koppling till regler om tillstånd, dispenser och anmälningar, vara medveten om relationen mellan brottsanmälan och förvaltningsrättsliga åtgärder, känna till de grundläggande principerna för behovsutredning och tillsynsplan, känna till områdesspecifikt vad som gäller (möjligheter/fallgropar) för tillsynen inom den egna verksamheten, kunna planera och prioritera tillsyn inom den egna verksamheten, kunna fungera operativt inom den egna verksamheten, Anmälan och kursavgift Anmälan är bindande och görs via webformulär. Anmälan är öppen från 16 juni till 3 september OBS! Boka inga tågbiljetter i samband med anmälan! Får vi fler anmälningar än det finns platser gör vi en fördelning mellan länen samt en reservlista. Slutlig bekräftelse på anmälan kommer måndag 7 september. Kursavgiften är ca kr. I kursavgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe. Vi äter middag tillsammans 15 okt, den kostar ca 350 kr. Var och en ordnar eget boende i Stockholm. Kursavgiften och middag (om du valt det) faktureras. Vi har inga möjligheter att återbetala avgiften vid förhinder. Platsen kan däremot överlåtas till en annan deltagare. Blir det aktuellt, kontakta Miljösamverkan Sverige. I första hand erbjuder vi platsen till dem som finns på reservlistan. Gruppindelningen under kursen bygger på en någorlunda jämn fördelning av deltagare från de fyra ämnesområdena. Därför behöver vi ha lite ordning på eventuella byten av kursdeltagare.

3 Presentation av föreläsarna Monika Jenssen Monika är miljökonsult i Västerås och även förordnad som särskild ledamot i Markoch miljödomstolen. Hon är naturvetare och har lång erfarenhet av bland annat myndighetsutövning med tillsyn och prövning, tillsynsvägledning, utbildning, projektledning, utredningar och konsekvensbeskrivningar. Klas Köhler Klas har sedan 2009 uppdraget som länsstyrelsernas tillsynssamordnare för förorenad mark. Han arbetar för samtliga länsstyrelser men sitter i Umeå. I uppdraget ingår bland annat att underlätta erfarenhetsutbyte, samordna och ge stöd i arbetet med förorenade områden. Tidigare arbetade Klas med miljö- och EBH-tillsyn på Umeå kommun. Han har även jobbat en tid inom EBH-gruppen på Naturvårdsverket. Anders Skarstedt Anders arbetar på Havs- och vattenmyndigheten med tillsynsvägledning kring vattenverksamhet. Tidigare fanns han på Länsstyrelsen i Jönköpings län och arbetade med prövning och tillsyn av vattenverksamheter. Anders var med och tog fram Naturvårdsverkets handbok för vattenverksamhet samt listan över vilka vattenverksamheter som kan anmälas. Lena Strömvall Lena Strömvall finns sedan ca 10 år på Länsstyrelsen i Västmanlands län. Hon är samordnare för tillsyn och prövning hos naturvårdsenheten. Lena arbetar med lokal och kommunal naturvård, prövning och tillsyn inom artskydd och i skyddade områden med mera. Margareta Svenning Margareta arbetar som naturvårdsjurist vid Länsstyrelsen i Skåne län. Hon är disputerad miljörättsjurist vid Lunds Universitet, f.d. universitetslektor och forskare. Margareta har arbetat med miljöbalksfrågor inom olika myndigheter. Just nu sysslar hon med mark- och exploateringsjuridik, med inriktning mot tillsyn. Margareta har även utrett allemansrättsliga frågor för Naturvårdsverkets räkning.

4 Kursinnehåll 15 okt kl. 10:00-17:30. Dagen hålls i plenum och är gemensam för alla. Lokal: Murgrönan, Konferensen, Länsstyrelsen Stockholm Kaffe serveras från kl. 9:30 Ämbetsmannarollen Margareta Svenning Tillsyn är ett styrmedel inom statlig förvaltning. Vad är öppen och rättssäker handläggning? Hur åstadkommer du som handläggare en bra balans mellan lagstiftarens intentioner, teknikutveckling, ekonomi etc. i dina beslut? Vad betyder ämbetsmannarollen historiskt sett och idag? Kopplingen mellan prövning och tillsyn Margareta Svenning Prövningen av tillstånd och dispenser enligt miljöbalken är en viktig förutsättning för tillsynen. Vid prövning gäller det att formulera enkla och uppföljningsbara villkor. Tips på sådant villkorsskrivande, med exempel ur verkligheten, ges under detta pass. Hur bedriver man förebyggande tillsyn och kan tillsynskampanjer minska antalet anmälningsärenden? Exempel ges på genomförda och pågående tillsynskampanjer samt på hur man kan arbeta aktivt med massmedia. Lunch kl. 11:45-13:00 Workshop med intressanta frågor kring praktiken Eftermiddagskaffe Behovsutredning och tillsynsplan Lena Strömvall Att skriva ett föreläggande Margareta Svenning Frågestund med mera Dagen avslutas cirka kl. 17:30 Gemensam middag kl. 19:00 för de som vill.

5 16 oktober kl. 8:30 16:00 Dagen börjar och slutar i plenum, övrig tid enligt respektive verksamhetsområde. Lunch serveras kl. 12:00 Tillsyn i praktiken Monika Jenssen med flera Om hur vi bedriver praktisk tillsyn i fält eller på kontoret. Hur samlar vi in nödvändiga uppgifter och hur dokumenterar vi vår tillsyn? Förmiddagskaffe vid lämplig tidpunkt Seminarier inom respektive verksamhetsområde Inspirationsföreläsning Allmän del - Vad särskiljer verksamhetsområdet Planering av tillsyn Genomförande av tillsyn Övrigt matnyttigt Utblick Uppdelning i grupper efter respektive verksamhetsområde. Vissa frågor blir ren information medan vi fördjupar oss i andra delar utifrån deltagarnas kompetens- och intresseområde. Frågeställningar från deltagarna kommer att samlas in under dag 1. Deltagarna förutsätts vara aktivt delaktiga. Inspirationsföreläsningar Förorenad mark, Klas Köhler Miljöskydd, Monika Jenssen Naturvård, Lena Strömvall Vattenverksamhet, Anders Skarstedt Eftermiddagskaffe och återsamling i plenum Frågestund Sammanfattning, utvärdering och avslut Dagen avslutas senast kl. 16:00. Kontaktperson: Carina Lif Miljösamverkan Sverige

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Exempelsamling för utredning av tillsynsbehov samt tillsynsplaner för länsstyrelsernas naturvårdsarbete

Exempelsamling för utredning av tillsynsbehov samt tillsynsplaner för länsstyrelsernas naturvårdsarbete Eempelsamling för utredning av tillsynsbehov samt tillsynsplaner för länsstyrelsernas naturvårdsarbete Det som avskräcker från brott är inte i första hand straffet utan risken att upptäckas Henrik Forssblad,

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 Sätt rätt kurs på karriären i vår med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några år senare bildades

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

REGIONARKIVETS KURSER 2013

REGIONARKIVETS KURSER 2013 REGIONARKIVETS KURSER 2013 ARKIV- OCH INFORMATIONSHANTERING FÖR ANSTÄLLDA INOM GÖTEBORGS STAD Regionarkivet har under hösten 2013 möjlighet, efter bidrag från stadsledningskontoret för kompetenshöjande

Läs mer

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal HÖSTEN 2015 INNEHÅLL Ledarutveckling Ledarforum Motivation och

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 49 November och December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer