EMIL-gruppen - den 4 februari 2010 på Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMIL-gruppen - den 4 februari 2010 på Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp."

Transkript

1 Minnesanteckningar 1(9) Datum Skånes distrikt Box 6, Höör Tfn Fax EMIL-gruppen - den 4 februari 2010 på s kursgård Ullstorp. Närvarande: Andrea H Dalhammar Martin Hedman Tommy Danielsson Högni Hansson Ingvar Wennersten Peter Jupén Mats Lasse n Katarina Nyborg Lars-Erik Karlsson Margaretha Svenning Ingela Valeur Miljöförvaltningen, Malmö Kristianstads kommun Landskrona Miljöförvaltning REMA ÅKC Miljöförvaltningen Helsingborg Roland O. hälsade välkommen till s kursgård, Ullstorp. 1 Dagordning Presenterades närvarande samt fastställdes dagordning efter genomgång av för dagen aktuella frågor. 2 Föregående protokoll Genomgicks föregående protokoll samt lades till handlingarna med följande kommentarer; Noterades Generalläkarens verksamhet. Konstaterades att arbetsgruppens förslag till framtida EMILgrupp fastställdes. Noterades behov av intern utbildning för avseende bevissäkring. Påpekades att 6000 kommuniceringar om miljösanktionsavgifter enligt minnesanteckningar skall vara 200. Noterades att Miljöåklagarkammaren är egen myndighet. Mellanskånsk kommun med skogsinnehav bör ingå som ledamot i Emil-gruppen enligt tidigare förslag. Ingela V. tar Minnesanteckningar 2010_02_04 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor Vallgatan Jönköping Fax Momsreg.nr Jönköping SE

2 (5) på sig detta ärende. Emilgruppen har ingen representation genom kommunförbudet. Livsmedel eller ej i Emilgruppen. Ingvar W. uttryckte att livsmedel inte ingår i hans mandat och anser inte att dessa frågor bör ligga inom Emilgruppens område. 3 Förundersökningssekretess PM om sekretess finns under Miljösamverkan Skånes hemsida. Margaretha S. inf. kommunf. om åtalsanm. mot kommun. Konstaterades att länsledn. har en balanserad relation till kommunerna. I vissa fall påverkas inte förundersökningen men menade Ingvar W. kan information påverka bör ingen information ges samt att myndigheten både har möjlighet och bör ta sekretessbeslut. Högni H. menade att risken finns att sabotera andras beslut om man inte sekretessbelägger samt att vid misstanke om åtal så bör alltid sekretess användas. Andrea H.D. berättade om Malmö stads gemensamma diariesystem. Bl.a. problem vid olika rutiner, sekretess, åtal mm. Personer som formellt inte har med handläggningen av visst ärende att göra kan genom olika vägar få del i innehållet i dessa ärenden. Andrea berättade vidare att Miljöförvaltningen utgör egen myndighet. Tommy D. berättade om Kristianstad kommuns system med in och utgående handlingar, ett system som enligt honom inte vållade större problem. Föreslogs att ta upp frågan på Länsmiljöträff. Lämpligt om någon jurist vill medverka, förslagsvis Peter J. och Andrea H.D. (Information om PM och förhållningssätt). 4 Uppdatering av åtgärdskalender Konstateras att ändringar skett på Söderåsen, i Ystad och Tomelilla samt ny miljöchef i Burlöv. Uppdatering sker av Katarina N. Kommunernas resp. organ uppmanas informera Katarina omgående vid förändring. 5 Aktuella frågor vid länsmiljöträff den 25 mars. Bevissäkring utveckling av kurs. Vem tar prov? Fri bevisprövning. Pekades på att det råder tveksamhet från inspektörernas sida om värdet av prov som bevis i samband med förhör. Konstateras att proven behövs samt att dokumentation är viktig. Ingvar W. konstaterar att för att effektivisera en miljöbrottsutredning är det bra om miljöfolket dokumenterar. Fastslogs vikten av att dokumentera (ta prover) och säkra bevis så snart som möjligt. Diskuterades kostnadsfrågan. Vem står för kostnader? Konstaterades förändring av MB 26:1.

3 (5) 6 Aktuellt från åklagare Ingvar W. Tidigare fanns 24 miljöåklagare som alla sysslade med en mängd olika ärende. Den fick vi en ny riksorganisation med fristående kansli i Malmö REMA (Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljö). Riksåklagaren beslutar var resurser för närvarande finns. Miljöåklagare finns i Malmö, Växjö, Göteborg, Nyköping, Stockholm och Östersund. Flera positiva effekter har uppnåtts. I nuläge finns 18 miljöåklagare antalet lagföringar har fördubblats. Mats Palm är kammarchef. Syftet med förändringen är att: Få en gränsöverskridande verksamhet, höja kompetensen, utredarens roll. Företagsbot tillämpas oftast när det gäller näringsidkare och underlättar åklagaren arbete.(straffsats milj.). Nationell kammare. Samling i Åre den 1 april 2010 bl.a. skall diskuteras otillåten avfallstransport. EU:s lagstiftning ut mor världen. Försäkringsbrott har ej varit straffbelagda. Lagrådsremiss. Försöksbrott ej oaktsamt. Tillsyn hur löses frågan avfall eller begagnat gods. i Norrbotten har dragit igång och tullen är bra på att hitta. har börjat ta i frågan Danmark Sverige egen tullmyndigheten. Stockholm och Göteborg har. Kustbevakningen har tagit kontakt februari möte med Naturvårdsverket. Rutiner behövs. Tillsynsprojekt Kemikalier. Ta bra foto Det skall framgå av fotot vad bilden vill visa. 7 Aktuellt från Polisen Länskrim. Mats L. fördelar bl.a. miljöutredningar såsom processledare och efterträder Lars-Erik K. Vissa utredare ersätts pga. pensionsavgång eller andra arbetsuppgifter. Lars-Erik K. och Katarina N. har under en längre tid arbetat med bullervallar i Åstorps kommun. Utredningen är på 2200 sidor varav hälften har gallrats bort. Ärendet går till åtal. Katarina har bl.a. arbetat med bilbatterier till Danmark. Miljöbrott? Viktigt att säkra bevis (ex. aska). Förorening i marken, Hököpinge. Åkeriet fördelade den förorenade jorden på den bästa åkermarken. 8 Tillsynsmyndigheter Roland O. Allmän information om lagärenden. Konstateras att och har ett ärende där båda myndigheterna har åtalat på samma objekt, i det ena fallet pga. utebliven anmälan och i det andra fallet pga. skadade fornlämningar. Andrea H.D. tog upp frågor kring nedskräpning, polisutredning, närpolisutredning, förtroende områden, tekniska nämnden, bullervallar, sanering Gatukontoret,

4 (5) markförorening samt entreprenörens ansvar. Berördes mellanlagring av farligt avfall, miljösanktionsavgift. Delgivning ombud går under jorden, inställelseproblem. Ingvar W. konstaterade att EMR Hovrätten inte behöver komma för att ta del av tingsrättsförhandling utan får denna på video. Skillnaden i informationshänseende utgör slutplädering. Beträffande ombud så går det att delge dessa. Beträffande delgivning vid gränsöverskridande transporter så tittar Ingela V. och Margaretha S. på denna fråga. Särskild anmälningsblankett tas fram för brottsanmälan, vilken skall vara klar i april. Föreslås att förslag skickas till Emil-gruppen från REMA. Miljöåklagare, brott, roll mm. Högni H. Emilgruppens roll. Miljöåklagarnas roll tillkom till viss del pga. Emilgruppen. Högni H. menar att: Polisens utredare bör flyttas till åklagarmyndigheten. Miljöbrott handläggs av Miljödomstolen. Nödvändigt att åklagaren kan frågan. Ingvar W. menar att riksåklagaren har fastställt vilka brott som skall handläggas av miljöåklagare; miljöbalken, olja till havs samt artskydd. Andrea H.D. konstaterar att Livsmedelsverket har genomfört en utbildning i Livsmedelsfrågor Tommy D. menar att miljöåklagaren bör kunna ta fram fler specialister om specialisering behövs. Ingvar W. konstaterar visionen snarast är att specialister skall avvecklas. Föreslås av Ingela V. att Högni H. förbereder frågan. Peter J. Helsingborg har nära samarbete med åklagarmyndigheten. Ärende: Far och son stal ett släp. Släpet spårades via GPS. Ärendet ledde till grov stöld, svartslakteri, brott enligt livsmedelslagen, vattenskyddsområde samt djurplågeri. 5 olika brottsrubriceringar, och berörd kommun samt eventuellt 3 åklagare. Margaretha S. berättade om artskyddsbrott i Helsingborg samt Skånes Djurpark och ärendet med avlivning av vargar. Högni H. frågade om livsmedel skall in i Emilgruppen. Lars-Erik Karlsson deltog i sitt sista möte i Emilgruppen och skall inom 14 dagar pensionera sig. Emilgruppen tackar Lars-Erik för gott och berikande samarbete samt tackar för den gångna tiden och önskar skön tillvaro hädanefter.

5 (5) Höstens möte är inplanerat till den 23 september 2010, kl på Miljöförvaltningen i Malmö. Noterat av

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 1. RÄDDNINGSTJÄNST/MILJÖTILLSYN... 5 2. MYNDIGHETER... 5 2.1 Kommunala räddningstjänsten... 5 2.2 Sjö

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd Handbok 2001:1 utgåva 3 mars 2004 MILJÖBALKEN Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm

Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm Dag 1 - förmiddag Inledning och deltagarpresentation Sofie Hermansson, miljöjurist Statens geotekniska institut

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

AVKRIMINALISERINGAR enskilda avlopp värmepumpar lokaler för hygienisk behandling, undervisning m.m. miljörapporten

AVKRIMINALISERINGAR enskilda avlopp värmepumpar lokaler för hygienisk behandling, undervisning m.m. miljörapporten MILJÖBROTT AVKRIMINALISERINGAR Underlåtenhet att söka tillstånd eller göra anmälan för enskilda avlopp. Underlåtenhet att anmäla eller söka tillstånd för värmepumpar, som ej är C- eller B- verksamheter.

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar Rikspolisstyrelsen Innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Bakgrund...4 Bemanning...4 IU:s verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m...4 Utredningsverksamhet...5

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Samordning av häktningsverksamhet

Samordning av häktningsverksamhet Samordning av häktningsverksamhet Domstolsverket Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internetadress E-postadress 551 81 Jönköping Kyrkogatan 34 036-15 53 00 036-16 57 21 www.dom.se domstolsverket@dom.se

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28 Sida 2 (20) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord... 3 Vårt uppdrag... 4 Vision... 4 Mål... 4 Aktiviteter och uppföljningsmått... 5 Organisation... 17 Budget... 18 Riskanalys... 20 Uppföljning och

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge

Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge Länsstyrelsen, polismyndigheten, åklagarkammaren, ekobrotts-, skatte- och kronofogdemyndigheten samt tullverket. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Ert datum. Box 5553. Erfarenheter av reformen En modernare rättegång

Ert datum. Box 5553. Erfarenheter av reformen En modernare rättegång ÅKLAGARMYNDIGHETEN Promemoria Sida 1 (8) Kammaråklagare Göran Hellstrand Ert datum Er beteckning AKLAGr.iRVYN1;: GHETEN Riksåklagaren R:kst;., ~,'c",onsll Box 5553, "'tnf\c\ i') 13 114 85 STOCKHOLM \nk,vi),j

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012

Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012 Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor RPS rapport 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: RA-572-987/10 Produktion: Informationsenheten RPS/PVS Tryck: RPS Tryckeri,

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer