B) LD14/03326 Cirkulär 14:39 från SKL Budgetproposition för år 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B) LD14/03326 Cirkulär 14:39 från SKL Budgetproposition för år 2015."

Transkript

1 LANDSTINGSSTYRELSEN BILAGA TILL DAGORDNING P 3 Sammanträdesdatum Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Pensionärsrådet Pensionärsrådet Tolk- och hörselrådet Tolk och hörselrådet Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning Avesta/Hedemora/Säter Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning Norra Dalarna Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning Västerdalarna-Nedansiljan Hälso- och sjukvårdsberedning, Västerbergslagen Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna Forskningsberedningen Södra Dalarnas Samordningsförbund Södra Dalarnas Samordningsförbund Fastighetsnämnden Samordningsförbundet Finsam Falun Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Patientnämnden Dalarna Folkrörelseberedningens sammanträde , Länshandikapprådet Älvdalens Utbildningscentrum B) LD14/03326 Cirkulär 14:39 från SKL Budgetproposition för år C) LD14/03463 Kommuninvest. Information om insatskapital och de nya stadgarna. D) LD14/03851 Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över patientnämndsverksamhet Enkät Landsting/Region 2013.

2 LANDSTINGSSTYRELSEN (2) E) LD14/00985 Förvaltningsrätten i Falun. Mål nr Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Rättelse/komplettering. Domen har på grund av uppenbart förbiseende felaktigt dateras Rätt år ska vara F) LD15/00312 Smittskyddsenheten Falu lasarett. Rapport/utvärdering Fria Kondomer G) LD14/03899 Kammarrätten i Sundsvall. Mål nr Överklagat avgörande. Landstingsstyrelsen i Landstinget Dalarnas beslut den 17 december 2014 i ärendet nr LD14/03899, se bilaga A. Kammarrätten avslår överklagandet. H) LD14/02038 Förvaltningsrätten i Falun. Mål nr Överprövning av offentlig upphandling. I) LD14/03578 Förvaltningsrätten i Falun. Mål nr Offentlig upphandling; nu fråga om hävande av avtalsspärr. J) LD13/00118 Falu Tingsrätt. Mål nr T Aktbilaga 38. Ekevo AB angående fordran. K) LD13/00118 Falu Tingsrätt. Mål nr T Aktbilaga 39. Vårdcentralen Avesta hälsan AB angående fordran. L) LD14/00087 Falu Tingsrätt. Dom Mål nr T M) Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården Bilaga

3 ANMÄLNINGSÄRENDEN LANDSTINGSTYRELSEN LD 1 (6) Catharina Fontander, sekr Ert datum Er beteckning Datum Beteckning/diarienr Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården Diarienummer LD12/01830 LD12/02085 LD12/02108 LD12/02172 LD12/02846 LD12/03201 LD12/03408 LD13/02571 LD12/03506 Ärende Beslut Tillämpliga bestämmelser Utebliven magnetkameraundersökning av knä i samband med olycka. Nekande av plastikoperation av operationsärr. Kirurgkliniken Falu lasarett. Fördröjd diagnos och behandling. Ludvika Norra vårdcentral. Smärta i arm, bakterier i blodet. Bristande undersökning/utredning. Ändtarmscancer. Ludvika Norra vårdcentral. Komplikation efter knäoperation. Ortopedkliniken Falu lasarett. Klagomål gällande information och behandling vid urinblåscancer. Anmälan om fel i vården gällande äldre multisjuk patient vid Grangärde vårdcentral, Ludvika Bristande vårdkedja, fördröjd behandling, felaktig diagnos. Malungs vc, Falu lasarett och Mora lasarett. Ingen kritik. 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag Ingen kritik. 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag Kritik mot läkarens handläggning på vårdcentralen samt vid Viktigt med tidigt insatta adekvata undersökningar. Ärendet Ärendet avslutas utan kritik. IVO vidtar inga ytterligare åtgärder. Ärendet avskrivs. IVO finner inget att anmärka ang den medicinska handläggningen. Viktigt att ge individuellt anpassad information till patienten. Ärendet 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag 3 kap. 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag 2a, 2e Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 1 kap, 5, 3 kap. 1, 6 kap, 1-2 Patientsäkerhetslag Patientsäkerhetslag 2 a, b och 3a, f Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m 3 kap. 1-3, 7, 7 kap. 1-4, Patientsäkerhetslag 3 kap. Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd (2011:7) om livsuppehållande behandling Ingen kritik. Ärendet 6 kap. 1 7 kap. 12 Patientsäkerhetslag

4 ( 6 ) LD12/03690 LD12/03765 LD13/02848 LD14/00352 LD14/00567 LD14/00665 LD14/00790 LD14/01009 LD14/01062 Bemötande, diagnostik, behandlingar i samband med smärttillstånd i bäckenet. Kirurgkliniken Mora lasarett. Anmälan om fel i vården, komplikation ang underbensfraktur vid Ortopedkliniken Mora lasarett. Bristande undersökning och medicinsk bedömning vid ortopedisk akutmottagning Falu lasarett. Diskbråck i nacke. Felaktig diagnos, brister i vård och omsorg. Gällande Medicinkliniken, Avesta lasarett. Utebliven behandling ang klimakterieproblem. Gynmottagningen Borlänge sjukhus. Klagomål, fel i vården vid Särna äldreboende. Fördröjd diagnos vid underlivssmärta. Domnararvets vårdcentral, Kirurgkliniken Falu lasarett. Felaktig läkemedelsbehandling vid Domnarvets vårdcentral. Bristfällig och felaktig utredning vid akutmottagning Avesta lasarett. Ingen kritik. Ärendet Patientsäkerhetslag IVO finner ingen kritik. 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag Brister i journaldokumentation ang om konsultation av överläkare skett. Ingen kritik ang vården i övrigt. Ärendet Kritik ang information till patienten, fallriskbedömning saknas. Ärendet IVO finner ingen kritik. Ingen kritik. Ärendet Ingen kritik ang handläggning men att patienten fått vänta för länge. IVO påvisar att det är mycket viktigt med rätt information till patient och anhöriga. Ingen kritik. Ärendet Dokumentationsbrist. Fördröjning av diagnos. Felaktigt röntgenutlåtande. 2a, 2b, 2e Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 6 kap. 1-2 Patientsäkerhetslag Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare 2a, 2b, 2e Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 3 kap. 1, 6 kap. 1,6, 7 kap. 13 Patientsäkerhetslag 4 kap. 2, 4, 6 kap. 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag 2a, 2b Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 3 kap. 6 Patientdatalag (2008:355) 3 kap. 3, 6 Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 6 kap. 1-2 Patientsäkerhetslag 2a-b Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 3 a kap. 1-5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården 3 kap. 1-2, 6 kap. 1-2 Patientsäkerhetslag 4 kap. 2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

5 ( 6 ) LD14/01128 LD14/01218 LD14/01219 LD14/01425 LD14/01853 LD14/02070 LD14/02143 LD14/02608 LD14/02738 LD14/03075 Klagomål ang fallskada, fördröjd undersökning och behandling. Medicinkliniken Falu lasarett. Bristande undersökning vid Domnarvets vårdcentral. Lunginflammation. Missad höftledsluxation vid BB. Barnkliniken Falu lasarett. Bristfällig utredning, felaktig operation ang knöl i armhåla. Bristfällig undersökning och försenad diagnos av blodpropp i ben. Vansbro vårdcentral. Misslyckad operation, komplikation av operation åderbråck i ben. Kirurgkliniken Falu lasarett. Fel i vården vid Medicinklin Ludvika lasarett, jourmottagning Ludvika. Bristfällig utredning, missad diagnos, dåligt bemötande. Feber hos barn Brister i utredning av ryggbesvär. Domnarvets vårdcentral. Fel i vården, fallskada hos patient. Ortopedkliniken Falun. Ingen kritik. Ärendet Kritik över den medicinska handläggningen. Fördröjd diagnos. Kritik mot medicinsk handläggning. Ärendet Allvarlig vårdskada. Kritik. Kritik ang bedömning och uppföljning. Verksamheten vidtar förbättrade åtgärder ang diagnostik av perifer kärlsjukdom. Ärendet Ingen kritik. Ärendet IVO kritiserar vård och behandling. Ärendet Otillräcklig undersökning. Kritik mot att vårdgivaren inte utrett ärendet tillräcklig. 1 kap. 5, 6 Patientsäkerhetslag 2a, e Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 4 kap. 2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 6 kap. 1, 2, 6 7 kap. 10 Patientsäkerhetslag 6 kap. 1-2 Patientsäkerhetslag 3 kap. 1-2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 3 kap. 1-3, 6 kap. 1-2 Patientsäkerhetslag 2a, b Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 4 kap, 5 kap. 2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 3 kap. 1-3, 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag 2a, 2b Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 4 kap, 6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 6 kap. 1-2 Patientsäkerhetslag 3 kap. 1, 3 och 6 kap.1 Patientsäkerhetslag Ingen kritik. 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag IVO påpekar vikten av fallriskbedömningar samt dokumentation om detta. Ärendet 3 kap. 1-3, 7 kap. 10 Patientsäkerhetslag 4 kap. 2-4, 5 kap. 2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt

6 ( 6 ) LD14/03201 Fel i vården, komplikation efter höftoperation. Ortopedkliniken Falun. Ingen kritik. 7 kap. 12 och 10 kap. 13 Patientsäkerhetslag LD14/03853 Synpunkter på undersökningsmetod, utebliven information ang coloskopi. Medicinkliniken Ludvika lasarett. Ingen kritik. 7 kap. 12 och 10 kap. 13 Patientsäkerhetslag Psykiatri LD13/02009 LD13/02351 Felaktig läkemedelsordination vid Psykiatriska mottagningen i Falun. Bristande information, dokumentation, synpunkter på bemötande vid Rättspsykiatrin Säter. Ingen kritik. Ärendet 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag IVO finner inga brister i hanteringen i ärendet. Ärendet 6 kap. 1, 7 kapm 1, 10, 12 Patientsäkerhetslag LD13/03317 LD13/02925 Bristande rutiner vid Rättspsykiatrin Säter. IVO kritiserar vårdgivaren i vissa delar, se beslut. 20 a, 32 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård LPT 8 a lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV LD13/02485 Felaktig diagnos, medicinering vid Öppenvårdspsykiatrin Gylle, Borlänge. Brister i kontinuitet pga hyrläkare. Ärendet 2 a och 2 e Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 3 kap. 1, 4 Patientsäkerhetslag 7 kap. 10 Patientsäkerhetslag LD13/02938 LD14/01627 Klagomål ang vården allmänpsykiatrin Säter. Felaktig diagnos, utredning, behandling vid Öppenvårdspsykiatrin Falun, Borlänge. IVO anser att adekvata åtgärder vidtagits från vårdgivarens sida. Ärendet 2 a Hälso- och sjukvårdslag (1982:763 Ingen kritik. Ärendet 3 kap. 8, 8 kap. 4 Patientdatalagen (2008:355), PDL 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag LD14/02818 Bristfälliga rutiner vid psykiatrin Säter. Ingen kritik. Ärendet 7 kap. 12 Patientsäkerhetslag

7 ( 6 ) Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt Lex Diarienummer Ärende Beslut Tillämpliga bestämmelser LD13/03309 LD14/01468 LD14/03018 LD14/03020 Psykiatri LD14/01830 LD14/02757 Försummad kontroll av blodvärde. Hjärtinfarkt. Medicinkliniken Mora lasarett. Suicid efter vårdkontakt. Hedemora vårdcentral. Fördröjd diagnos av prostata och hudcancer. Leksands vårdcentral. Suicid efter vårdkontakt. Rättviks vårdcentral. öppenvårdsmottagningen Gylle, Borlänge. öppenvårdsmottagning Falun Händelsen har utretts i nödvändig omfattning och vårdgivaren har vidtagit åtgärder. Ärendet Åtgärdsförslag finns framtagna från verksamheten. Händelsen har utretts i nödvändig omfattning och vårdgivaren har vidtagit åtgärder. Ärendet Viktigt att uppmärksamma riskgrupper. Ärendet 3 kap. 1-3, 5 7 kap. 8 Patientsäkerhetslag Socialstyrelsens föreskrifter /SOFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. 4 kap. 2-4, 6, 5 kap. 2 och 6 kap. 1 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 3 kap. 3, 5 Patientsäkerhetslag 3 kap. 3 Patientsäkerhetslag Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 3 kap. 3 Patientsäkerhetslag 3 kap. 3, 7 Patientsäkerhetslag 3 kap. 3, 5 Patientsäkerhetslag 6 kap. 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd LD14/02792 öppenvårdsmottagning Falun och Borlänge. 3 kap. 3, 5 Patientsäkerhetslag

8 ( 6 ) LD14/03046 LD14/03271 LD14/03273 öppenvårdsmottagning Leksand. öppenvårdsmottagning Ludvika. Gällande suicid vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning Malung. 3 kap. 3, 5 Patientsäkerhetslag 3 kap. 3, 5 Patientsäkerhetslag 3 kap. 3, 5 Patientsäkerhetslag Inspektionen för vård och omsorgs beslut ang tillsynsärenden, anmälan hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer Ärende Beslut Tillämpliga bestämmelser LD14/00712 LD14/01117 LD14/01308 Tillsyn av leg psykolog ang sekretessbrott. Regional verksamhetstillsyn av vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete med inriktning mot akutmottagningarna i länet. Tillsyn av avskiljning och fastspänning vid Rättspsykiatrin Säter. Förundersökning är nedlagd. Ärendet 7 kap. 1, 19, 30 Patientsäkerhetslag Vårdgivaren har analyserat akutmottagningsverksamheten utifrån ställda krav. Se beslut. Tillsynen av akutmottagningarna i regionen kommer att presenteras i en rapport fr IVO. Kritik från IVO:s sida, se beslut. 2 e Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 3 kap, 6 kap. 4 Patientsäkerhetslag Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 2 a, e Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 16, 19, 20 lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT (1991:1128) 2 a, 8 lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk tvångsvård LRV 6 kap. 1, 7 kap. 21 Patientsäkerhetslag 5, 6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Övriga anmälningsärenden

Övriga anmälningsärenden landstinget DALARNA LANDSTI NGSSTYRELSEN \ ~lka(;a l6'~ Z1 BILAGA TILL DAGORDNING P 3 Sammantradesdatum 2014-04-07 Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Servicenämnden

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården ANMÄLNINGSÄRENDEN LANDSTINGSTYRELSEN 2015-06-01 LD 1 (6) Catharina Fontander, sekr Ert datum Er beteckning Datum Beteckning/diarienr Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården

Läs mer

B) Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: Cirkulären finns publicerade på Sveriges kommuner och landstings hemsida: www.skl.

B) Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: Cirkulären finns publicerade på Sveriges kommuner och landstings hemsida: www.skl. I ~ landstinget II DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN DllAGA L6 bs BILAGA TILL DAGORDNING P 3 Sammanträdesdatum 2014-06-02 Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Fastighetsnämnden

Läs mer

LD15/00797 Cirkulär 15:07 Budgetförutsättningar för åren

LD15/00797 Cirkulär 15:07 Budgetförutsättningar för åren J Landstinget DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN nllag-a l-s ~ BLAGA TLL DAGORDNNG P 3 Sammanträdesdatum 2015-04-13 Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Fastighetsnämnden

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsen

Sammanträde i Landstingsstyrelsen DAGORDNING Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sammanträde 2015-06-01 Sida 1 (17) Sammanträde i Landstingsstyrelsen Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-06-01, kl 10:00 Plats: Futurum, Landstingshuset,

Läs mer

B) Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: Cirkulären finns publicerade på Sveriges kommuner och randstings hemsida: www.skl.

B) Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: Cirkulären finns publicerade på Sveriges kommuner och randstings hemsida: www.skl. I II Landstinget DALARNA ~ILAGA ~6 ~ 33 BILAGA TILL DAGORDNING P 3 Sammanträdesdatum 2013-03-25 Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Kultur- och bildningsnämnden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas

Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas Klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom den somatiska specialistsjukvården Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av 1177 Vårdguiden på telefon, Sjukvårdsrådgivningen i Östergötland.

BESLUT. Tillsyn av 1177 Vårdguiden på telefon, Sjukvårdsrådgivningen i Östergötland. BESLUT /(\ 2015-04- f 6 inspektionen för värd och omsorg Dnr 8.5-7561/2014 1(13) Avdelning sydöst Helena Nilsson Helena.Nilsson@ivo.se Region Östergötland Ledningsstaben 581 91 Linköping Ärendet Tillsyn

Läs mer

BILAGA TILL DAGORDNING P 3 LANDSTINGSSTYRELSEN. Övriga anmälningsärenden Anmäles följande:

BILAGA TILL DAGORDNING P 3 LANDSTINGSSTYRELSEN. Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: BILAGA TILL DAGORDNING P 3 Sammanträdesdatum 2013-01-28 Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Kultur- och bildningsnämnden 2012-10-23 och 2012-12-11 Patientnämnden

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-06-05 26-35 1 ( 12) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen 09.30-14.

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-06-05 26-35 1 ( 12) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen 09.30-14. LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-06-05 26-35 1 ( 12) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen 09.30-14.30 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande

Läs mer

Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden

Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden Välkommen till Avesta lasarett - ett litet sjukhus med stora möjligheter Avesta lasarett invigdes 1922 och är idag ett sjukhus

Läs mer

"4'1. Landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen 16 februari 2015. Agenda. Bakgrund. Ambulanshelikopter - för snabbare och säkrare vård

4'1. Landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen 16 februari 2015. Agenda. Bakgrund. Ambulanshelikopter - för snabbare och säkrare vård U~a ts (f 1 ff Landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen 16 februari 2015 ' "4'1 Agenda Ambulanshelikopter - för snabbare vård Mer tid för patienten - senaste nytt Landstingsjämförelse - löner

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5)

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) /(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Riksdagens ombudsmän Jonas Widell Box 16327 Jonas.widell@ivo.se 103 26 Stockholm

Läs mer

Regiontabeller Fysisk hälsa

Regiontabeller Fysisk hälsa 1 Bra eller mycket bra hälsa Mora Orsa Älvdalen 2004/05 68 63,2-73,0 61 56,4-65,6 64 60,8-67,6 17 570 2008 68 62,9-73,4 67 61,6-71,9 68 64,1-71,5 17 340 2010 75 69,6-80,2 63 * 57,8-68,1 69 65,6-73,0 17

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-02-07 1-12 1 ( 14) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen, 09.30-15.

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-02-07 1-12 1 ( 14) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen, 09.30-15. LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-02-07 1-12 1 ( 14) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen, 09.30-15.20 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsen

Sammanträde i Landstingsstyrelsen DAGORDNING Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sammanträde 2014-02-10 Sida 1 (16) Sammanträde i Landstingsstyrelsen Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2014-02-10 kl 10.00 Plats: Futurum, Landstingshuset,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2013:XX (M) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1646-2009 Praktikertjänst AB Adolf Fredriks Kyrkogata 9A 103 55 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella taxan

Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella taxan 1(7) Patientsäkerhetsenheten 2015-03-27 Vårdutvecklare, Tfn: 063 142475 E-post: marie.norlen@regionjh.se Dnr: VVN/16/2015 Uppföljningsrapport Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-09-11 36-46 1 ( 18)

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-09-11 36-46 1 ( 18) LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-09-11 36-46 1 ( 18) Tid och plats Mentalvårdsmuseet, Säter 09.30-15.40 Ordinarie ledamöter Ann-Gret Olsson,

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-01-13 Dnr 8.5-24146/2014-8 1(13) Avdelning sydöst Lena Uddemar, Lena.Uddemar@ivo.se Socialnämnden Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Maria Pettersson & Inger Westborg. Patientsäkerhetskonferens 2015

Maria Pettersson & Inger Westborg. Patientsäkerhetskonferens 2015 Maria Pettersson & Inger Westborg Patientsäkerhetskonferens 2015 Lex Maria Skuld och skam eller lärande och förbättring? Vad innebär lex Maria? Som vårdgivare har vi en skyldighet att anmäla till Inspektionen

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15

AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15 AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15 Kalix länsdelssjukhus är beläget i östra norrbotten och betjänar ca 37 000 personer. Sju ATläkare per år fullgör sin AT-tjänstgöring vid sjukhuset. Helhetsintrycket hos

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-06 LS 2015-0474 Landstingsstyrelsen Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg

/(\ inspektionen för vård och omsorg /(\ inspektionen för vård och omsorg BESLUT 2016-02-24 Dnr 8.1.1-20976/2014 1(5) A v delning Mitt Hälso- och sjukvård, HS l hans.rudstam@ivo.se Region Gävleborg län Vårdgivare Region Gävleborg, Gävle sjukhus,

Läs mer

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist)

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist) Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar Linda Almqvist (jurist) - Jag har en plan!..eller? Begreppsdiagram planer inom vård och omsorg mål för att uppnå

Läs mer

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet?

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Patientsäkerhet ANNELI JÖNSSON UNIV.ADJUNKT, SJUKSKÖTERSKA, DOKTORAND Operationsborr kvar i fot i två år För knappt två år sedan opererades en 75-årig kvinna i foten för artros, men blev aldrig bra. Härom

Läs mer

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Återinför hembesök för nyförlösta mammor med tidig hemgång

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Återinför hembesök för nyförlösta mammor med tidig hemgång I 111 ~ Landstinget DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Kirurgi 0 0 0 3 3 6 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/02515 Uppdnr 1035 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse År 2013

Patientsäkerhetsberättelse År 2013 Patientsäkerhetsberättelse År 2013 2014-02-21 Revideras senast 2015-02-27 Sören Akselson Chefsöverläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2015 2016-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Anmälda protokoll 2014-02-11 2014-03-07. Socialutskottet 2014-01-23. Socialnämndens arbetsutskott 2014-02-21. Socialnämndens arbetsutskott 2014-02-28

Anmälda protokoll 2014-02-11 2014-03-07. Socialutskottet 2014-01-23. Socialnämndens arbetsutskott 2014-02-21. Socialnämndens arbetsutskott 2014-02-28 Anmälda protokoll 2014-02-11 2014-03-07 Socialutskottet 2014-01-23 Socialnämndens arbetsutskott 2014-02-21 Socialnämndens arbetsutskott 2014-02-28 SID 1/3 Anmälda skrivelser 2014-02-11 2014-03-07 In/Ut-datum

Läs mer

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson, administrativ

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Upprättad av Eva Bladh, medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-03-01 EVA BLADH MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Varför undervisar jag om patientsäkerhet?

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Varför undervisar jag om patientsäkerhet? Patientsäkerhet ANNELI JÖNSSON UNIV.ADJUNKT, SJUKSKÖTERSKA, DOKTORAND Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Nationellt och internationell satsning Medicinska fakulteten: Att succesivt på ett strukturerat

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Den hälso- och sjukvårdspersonal som skall använda och hantera medicintekniska produkter ska ha kunskap om produktens

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

4 FÖRDELNING AV ÄRENDEN PÅ KÖN OCH ÅLDER 10

4 FÖRDELNING AV ÄRENDEN PÅ KÖN OCH ÅLDER 10 Innehåll 1. INLEDNING 3 1.1 Patientnämndens uppdrag och ansvarsområde 3 1.2 Handläggning av patientärenden 3 1.2.1 Allmänt 3 1.2.2 Initiering av ärenden 3 1.2.3 Dokumentation och kommunikation 3 2. PATIENTÄRENDEN

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse år 2014 för Psykiatri och Habilitering

Patientsäkerhetsberättelse år 2014 för Psykiatri och Habilitering Patientsäkerhetsberättelse år 04 för Psykiatri och Habilitering Antagen i förvaltningen Psykiatri & Habiliterings ledningsgrupp: 05-03-8 Ansvarig för innehållet: 05-0-8 Chefläkare Peter Valverius Sida

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Birgitta Boqvist Patientsäkerhetsarbete Att göra vården säkrare. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

2013-11-13. Vad innebär rehabilitering av multisjuka äldre? Hur går det till? Hur gör vi i Landstinget Dalarna och Falu kommun?

2013-11-13. Vad innebär rehabilitering av multisjuka äldre? Hur går det till? Hur gör vi i Landstinget Dalarna och Falu kommun? Vad innebär rehabilitering av multisjuka äldre? Björn Lennhed Överläkare, Kliniken för Geriatrik och Rehabmedicin Falu Lasarett Vad gör vi i Falun? Hur går det till? Hur gör vi i Landstinget Dalarna och

Läs mer

Datum _ 16 Sida 1 (6) Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård

Datum _ 16 Sida 1 (6) Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård I ~ Landstinget Il DALARNA 2015-06-15- Datum _ 16 1 (6) Administrativ enhet 000006 Dnr LD15/01693 Uppdnr 1088 2015-06-01 Landstingsstyrelsen 2015-06-15- Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård

Läs mer

BESLUT. Landstinget i Dalarna ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisa:

BESLUT. Landstinget i Dalarna ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisa: Inspektionen förvårdochomsorg Avdelning mitt karin.dahlberggivo.se BESLUT 2016-06-21 Dnr 8.5-16665/20151(4) Landstinget i Dalarna Centrala förvaltningen Box 712 791 29 Falun eq j1(,66-(i6-01//40 Vårdgivare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2013 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2013 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Tillsynsavdelningen Regionala Tillsynsenheter

Tillsynsavdelningen Regionala Tillsynsenheter Tillsynsavdelningen Regionala Tillsynsenheter Norr (Umeå) Mitt (Örebro) Mona Hansson, Utredare, Docent i Immunologi Sydväst (Göteborg) Sydöst (Jönköping) Öst (Stockholm) Nationell Samordning Tillsynsutveckling

Läs mer

Samarbete/samverkan - Finns det?

Samarbete/samverkan - Finns det? Rapport 2006:15 Samarbete/samverkan - Finns det? Hur tillgodoses behoven för personer med psykiska funktionshinder och missbruk och hur samarbetar och samverkar kommunens socialtjänst med andra vårdgivare?

Läs mer

Avgiftsbefriad vård. Innehåll

Avgiftsbefriad vård. Innehåll DATUM Flik 01 Avgiftsbefriad vård Innehåll 1. Avgiftsbefrielse - myndighetsbeslut LSS-lag om stöd och service sidan 2 Häktade, anhållna sidan 2 Patient med smittsam sjukdom sidan 2 Anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer

Vad har vi sett 2010-2013?

Vad har vi sett 2010-2013? Vad har vi sett 2010-2013? Och vad gör vi 2014? Karin Gunnervik Sammanställda resultat från HVB-tillsynerna IVO:s rapporter Vad har vi sett? och Tillsynsrapport 2013 HVB-tillsynerna i år Två på-gång SOU

Läs mer

Integrerad tillsyn av missbruksoch beroendevården

Integrerad tillsyn av missbruksoch beroendevården Integrerad tillsyn av missbruksoch beroendevården Gunnel Hedman Wallin Anna Jedenius Moderator: Birgitta Hagström Missbruksuppdraget Regeringen gav Socialstyrelsen och länsstyrelserna uppdraget att förstärka

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2012-02-28 1(10) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2011 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm Sverige AB är en vårdgivare med verksamhet över hela landet vid 18 SOS-centraler. Enligt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet för elevhälsans medicinska

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet för elevhälsans medicinska Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-30 Vår referens Kristina Ekman Enhetschef Kristina.Ekman@malmo.se Tjänsteskrivelse Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107

12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107 Ärende 12 HSS 2014-09-22 12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar föreslagna riktlinjer om ansvarsförhållanden

Läs mer

Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens urinretention och avföringsinkontinens

Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens urinretention och avföringsinkontinens Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens urinretention och avföringsinkontinens Marianne Babra samordnare för inkontinensfrågor i Uppsala län www.lul.se/inkontinensfragor

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen Lagen träder i kraft den 1 januari 2011. I samband med detta upphör lagen SFS 1998:531 om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)

Läs mer

Säker vård - patientsäkerhet. 3 jumbojet störtar varje år! Ca 1500 dödsfall. När kursen är slut har 13,5 av er blivit skadade!

Säker vård - patientsäkerhet. 3 jumbojet störtar varje år! Ca 1500 dödsfall. När kursen är slut har 13,5 av er blivit skadade! Säker vård - patientsäkerhet ANNELI JÖNSSON, TERMIN 1 3 jumbojet störtar varje år! Ca 1500 dödsfall När kursen är slut har 13,5 av er blivit skadade! 1 Operationsborr kvar i fot i två år För knappt två

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20 Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Västernorrlands län 2006-2007 2 (12) 701-8091-08 Förord Länsstyrelsen skall inom länet följa

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Initiativet. Utredning. (Dnr 3953-2013)

Hälso- och sjukvård. Initiativet. Utredning. (Dnr 3953-2013) Hälso- och sjukvård Initiativärende. Allvarlig kritik mot en psykiatrisk klinik för att en patient som vårdats enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, getts ECT-behandling utanför landstingets vårdinrättning

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria I II landstinget DALARNA o O O 2 1 OBEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2012-01-30 1 Socialstyrelsens beslut LD10/00635 Lex Maria-anmälan angående brister i vårdkedjan. Patient med diagnosen schizofreni

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna.

Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna. Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna. Tid: 14/3 kl. 08.30 11.00 Plats: Högskolan Dalarna, Falun, Lokal Selma. Deltagare:

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (5)

JIL Stockholms läns landsting i (5) JIL Stockholms läns landsting i (5) INTERPELLATIONSVAR Sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg (FP) Svar på interpellation 2013:5 Sverre Launy (V) om psykiatrisk vård för missbrukare. Sverre Launy (V)

Läs mer

Årsrapport. Patientnämnden i Östergötland

Årsrapport. Patientnämnden i Östergötland Årsrapport Patientnämnden i Östergötland 2012 Patientnämnden arbetar på uppdrag av Landstinget i Östergötland och följande kommuner: Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping,

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-14 Annika Hull Laine, centrumchef för barn- och kvinnocentrum Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen

Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen Yttrande Diarienr 2013-03-28 404-2013 Ert dnr 31 409/11 Socialstyrelsen Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen Som ett led i samrådsskyldigheten enligt 2 och 3 patientdataförordningen (2008:360)

Läs mer

inspektionen för vård och omsorg

inspektionen för vård och omsorg n\ inspektionen för vård och omsorg Dagens program Presentation av IVO 10 min Nationell tillsynsåterföring inom socialtjänsten och verksamheter enligt LSS 50 min Kaffe och fralla 30 min Regional tillsynsåterföring

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. BAKGRUND 3 1.1 Patientsäkerhetslagen 3 1.2 Kvalitetsledningssystem 3 1.3 Patient lag 4 1.4

Läs mer

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning samt hälso- och sjukvårdsdirektören hade inbjudit samtliga länsföreningar till

Läs mer

RUTIN FÖR FALLPREVENTION

RUTIN FÖR FALLPREVENTION 2010-01-28 RUTIN FÖR FALLPREVENTION Antagen av Gränssnittsgruppen 2010-01-28 Bilagorna 2-6 finns i särskilt dokument (wordformat) med möjlighet till lokal anpassning. INLEDNING Fall är den vanligaste orsaken

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice)

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Landstinget Dalarna förvaltningar Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Tandvårdsförvaltning Beställarenhet för tandvård Skolförvaltning Kulturförvaltning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Välkommen att göra 2015-01-16

Välkommen att göra 2015-01-16 Välkommen att göra 2015-01-16 Vi ledigförklarar 29 block Vi erbjuder; AT-block om 21 månader Individuell lönesättning vid tillträde. Efter 12 och 18 månader justeras lönen efter överläggning med SYLF Introduktionsvecka

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer