Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden ( 14) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-02-07 1-12 1 ( 14) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen, 09.30-15."

Transkript

1 LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden ( 14) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen, Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ann-Gret Olsson, ordförande (S) Gert Lundkvist, 1:e vice ordförande (MP) Carin Malm, 2:a vice ordförande (KD) Lilian Palm (S) Kent Dahlquist (S) Tanja Krigsman (M) Marita Jacquzelius (DSP) Närvarande Seppo Timonen (S) ersättare Karin Jacobsson (S) 1-9 Föredragande Staffan Mild 1-8 Birgit Hedman 9-12 Sekreterare Övriga tjänstemän Birgit Hedman Carina Meriläinen Jennifer Hörschelmann, adjungerad Gunilla Lindberg, chefsläkare (adjungerad) 1-8 Åsa Hansson, Patientsäkerhetsavdelningen 9 Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Carin Malm (KD) Birgit Hedman Ann-Gret Olsson Justerande Carin Malm _ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Patientnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Landstingshuset, Falun Underskrift Birgit Hedman

2 Patientnämnden Sida 2 1 Protokollsjustering 2 Delegationsärenden 3 Stödpersonsverksamheten 4 Ekonomisk redovisning Patientnämnden beslutar a t t dagens protokoll justeras av ordföranden och ledamoten Carin Malm (KD) Anmälan av fattade beslut enl. 46A/2011 angående ärenden avgjorda av handläggare vid Patientnämnden enl. vidaredelegation. A. Förordnande av stödpersoner: Dnr. 11/24S, 11/25S, 11/26S, 11/27S, 12/01S, 12/02S och 12/03S. B. Avslutade förordnanden av stödpersoner: Dnr. 08/31S, 11/13S, 11/14S, 11/22S och 11/23S. Patientnämnden beslutar a t t anteckna anmälda delegationsbeslut till protokollet Handläggare har deltagit i en kursdag, Rättspsykiatrin-hjälper och stjälper! En konferens om psykisk ohälsa, kriminalitet, rättssäkerhet och brukarinflytande i rättspsykiatrin. Dagen anordnades av rfhl, Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende. Patientnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. A. Dnr.12/0009A Verksamhetsberättelse 2011, kortversion. B. Dnr. 12/0010A Redovisning av utfall budget 2011 Patientnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet.

3 Patientnämnden Sida 3 5 Anmälningsärenden 6 Informationsärenden A. Dnr 11/0108A Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige Valärenden B. Dnr 11/107A Finansplan Budget 2012 LD11/01790 C. Dnr 11/0112A Anvisningar för uppföljning på förvaltningsnivå 2012 LD11/03252 D. Dnr 11/0091A Selektiv prövning av anställningar Central förvaltning. Svar på dispensansökan. Patientnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. A. Dnr 11/0106A Inbjudan till ordförandeträff i Västerås 23/ B. Dnr 11/0109A Skrivelse till Socialstyrelsens Tillsynsavdelning, Stockholm på uppdrag av patientnämndernas chefsnätverk C. Dnr 11/0111A Rättspsykiatrin hjälper och stjälper! RFHL Konferens 19/1 i Stockholm D. Dnr 11/0119A Anmälan till Socialstyrelsen ang. svårigheter att få ut journalkopior p.g.a. datahaveri hos sjukgymnast. E. Dnr 12/0005A Frågor med anledning av Socialstyrelsens uppdrag att följa upp lagändringar från den1 juli 2010 i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). F. Dnr 12/0006A Möte med nätverket för patientnämnderna, Högberga Gård 7-8 febr 2012.

4 Patientnämnden Sida 4 G. Dnr 12/0011A LD12/00028 Arbetsmiljöredovisning Redovisning av avslutade vårdärenden 8 Vårdärenden Patientnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Information och diskussion om, enligt delegation 5/07, avslutade ärenden (204 st.) för tiden 21 november januari 2012 A. Sammanställning av ärenden Dnr 12/0012A B. Presentation av enskilda ärenden från sammanställningen Dnr 11/0001V och 11/0389V Patientnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet A. Dnr 11/0129V Kvinna fick remiss till Kirurgkliniken i Falun på grund av en upptäckt knöl. Knölen minskade kraftigt i storlek under väntetiden, kvinnan ville därför avvakta men läkaren valde att genomföra operationen. Under operationen upplevde hon smärta trots bedövning. Kvinnan besväras fortfarande av smärta och man har konstaterat att hon fick en nervskada i samband med operation. Verksamhetschefen svarar att man valde att genomföra operationen direkt på grund av tung ärftlig belastning för cancer. Är anmält till patientförsäkringen. a t t avsluta ärendet B. Dnr 11/0160V Man med diabetes och dålig blodcirkulation fick sår på en fot. Mannen och hans anhöriga anser att läkare på Vårdcentral Jakobsgårdarna borde ha remitterat mannen tidigare. De riktar även kritik mot att mannen träffat ett flertal läkare på vårdcentralen. Rådgivande läkare anser att remisser till medicin- och kirurgkliniken har skickats utan onödig fördröjning men håller med om att brister finns i läkarkontinuiteten.

5 Patientnämnden Sida 5 C. Dnr 11/0247V Man som besökt Falu lasarett, neurologmottagningen. Våren -10 får han besked om att han har MS och får en tid för kontroll om ett år då man gör ny MR. Vid återbesök på neurologen säger läkaren att det inte är MS utan att det är en tumör. Han ska skicka en remiss till Uppsala. Det tog tre veckor för remissen att komma ner till Uppsala! Undersökningar i Uppsala visar att patienten har diskbråck i nacken. Han är kritisk till och känner sig kränkt av den behandling han fått. Bristande kontakt med mottagningen och bristande information samt bristande rutin för remisshantering. Vill inte att fler ska utsättas för detta. Verksamhetschefen framför sina ursäkter till patienten beträffande de upplevelser av obehag som han tillfogats. Det finns ingen kritik till den medicinska handläggningen, men kontakten mellan vårdgivare och patient skulle ha varit annorlunda. Personliga möten för att tillgodose ett gott informationsutbyte borde ha skett. Möte med patient, anhörig, ansvarig läkare, verksamhetschef samt handläggare där man gemensamt går igenom det som hänt i ärendet. Skickar anmälan till LÖF. D. Dnr 11/0302V Man som under 2 månader och efter kontakt med flera läkare inte fått ut sin medicin med rätt dosering på förpackningen från Öppenvårdspsykiatrin i Mellersta. Viktigt då han skall ha ett Schengenintyg för resa utomlands. Han har inte fått något svar från verksamheten trots påminnelser. Allt har senare fungerat utan problem. Nu har vi kommit överens om att avdelningschefen ringer till patienten. Han tycker det är ok att vi därefter avslutar ärendet. E. Dnr 11/0463V Kvinna som tidigare vårdats på Kirurgkliniken, Mora lasarett ifrågasätter vissa anteckningar i sin journal, bland annat står en diagnos som är felaktig. Kirurgklinikens verksamhetschef hänvisar till möjligheten att ansöka om få bort felaktig text i sin journal.

6 Patientnämnden Sida 6 F. Dnr 11/0533V Man som sökt på Vårdcentral Jakobsgårdarna för en knöl på halsen. Undersöks av läkare som tror att det är en inflammation av en körtel. Pat uttalade en rädsla för att det var en tumör. Tre månader senare sökte han igen och får en remiss till ÖNH-kliniken i Falun. Undersökningar visar att han har en tumör i huvudet som spridit sig till halskörtel. Han vill att läkare på vårdcentralen får reda på detta. Svar från verksamhetschef som beklagar den långa hanteringstiden. Han tackar för att patienten lyft fram ärendet som bidragit till att de sett över sina rutiner samt att alla medarbetare är uppdaterade om dessa. Rådgivande läkare har skrivit ett yttrande över händelsen. Han kommer fram till att det var fel att inte remittera direkt vid första besöket. G. Dnr 11/0555V Kvinna som får dialys två ggr/vecka i Avesta. Sjukresor brukar hämta henne på avdelningen och följa henne till dörren när hon kommer hem. Vid aktuellt tillfälle säger hon till chauffören att hon behöver hjälp till dörren. Hon blir avsnäst och får ingen hjälp. Hon stiger ur bilen och den far iväg. Kvinnan ramlar och ådrar sig en fraktur. Dottern har kontaktat sjukresor som har lovat att höra av sig men de har inte hört av sig. Hon funderar även över ekonomisk ersättning. Svar har kommit från ansvarig chef för särskild kollektivtrafik. Ärendet har utretts och ord står mot ord. Patienten har erbjudits hjälp men har sagt att hon klarar sig själv. Information om Patientförsäkringen. H. Dnr 11/0642 V Kvinna som vårdades på Infektionsavdelningen Falu lasarett upplevde att personalen inte lyssnade på henne. Kvinnan är van att själv hantera sina mediciner, men på avdelningen hamnade hon vid flera tillfällen i diskussion med sjuksköterskor gällande tider och dosering. Anser att läkemedelshanteringen innebar en risk för henne. Avdelningschefen ber i sitt svar om ursäkt, både dokumentationen och kommunikationen mellan personalen var bristfällig. Ärendet har lyfts upp och rutinen kring läkemedel har diskuterats.

7 Patientnämnden Sida 7 I. Dnr 11/0684V Kvinna kom på remiss till sjukgymnast på Primärvårdsrehab i Borlänge. Upplevde inte att sjukgymnasten gav henne den hjälp och det stöd hon behövde. Upplevde heller inte att man tog hänsyn till hennes åsikter. Sjukgymnastikens avdelningschef beskriver i sitt svar de regler och rutiner de följde. Kvinnan erbjöds senare en ny sjukgymnast vilket hon var nöjd med. J. Dnr. 11/0849V I brev har en kvinna frågat varför hon inte fått stanna kvar över natten då hennes sambo var dålig och var inlagd på Ortopedkliniken i Falun. Verksamhetschefen har svarat att tyvärr så gjordes en felbedömning vilket hon inte kan annat än beklaga. De ska ta till sig detta och försöka bättra sig. Kvinnan är inte nöjd och kommer med fler frågeställningar vilket resulterar i att ett möte bestäms mellan företrädare för vården och kvinnan och hennes son. Förhoppningsvis kommer kvinnan att ha lättare att gå vidare efter detta. K. Dnr 11/0850 Försäkringskassan har inte godkänt intyg som en läkare på Ortopedkliniken, Falu lasarett skrivit. Trots påstötningar har inte läkaren kompletterat intyget. För kvinnan har detta inneburit både försenade utbetalningar och en upplevd hetsjakt från olika myndigheter. Verksamhetschefen beklagar kvinnans situation och skriver att även läkarna upplever en frustration över att Försäkringskassan inte tar skrivna intyg på allvar.

8 Patientnämnden Sida 8 L. Dnr. 11/0889V och 11/0891V Kvinna som kontaktar 112 pga andningsbesvär och de skickar en ambulans. När ambulanspersonal kommer blir hon ifrågasatt över varför hon inte tar egen bil till akuten. Avdelningschef har haft ett möte med patienten och dennes psykolog. Avd.chef ber patienten om ursäkt för dåligt bemötande från personalen. Vid Akutmottagningen Avesta lasarett upplever hon att hon blir mycket ovänligt bemött och ifrågasatt av läkaren. Patienten tror själv att det beror på att hon tidigare haft ett alkoholmissbruk, så man är inte intresserade av att lyssna på vad det egentligen gäller. Besöket slutar bra men hon vill ändå att verksamheten ska få vetskap om detta så att det inte händer henne eller någon annan igen. Svar från ansvarig läkare där han verkligen beklagar hennes upplevelse. Han erbjuder även patienten att de kan träffas om hon vill. M. Dnr 11/0890V En man vårdades för stroke på vårdavdelningen Ludvika lasarett. Några dagar efter utskrivning fick mannen, utan någon förhandsinformation, ett brev från tingsrätten där det stod att han fått en förvaltare. Mannen själv samt goda vänner till honom ifrågasätter läkarintyget som låg till grund för anmälan. Vid ett möte förklarar medicinklinikens verksamhetschef den skyldighet ansvarig läkare har att göra anmälan men betonar att beslut om förvaltare aldrig fattas av vården. Enligt verksamhetschefen borde information om att anmälan gjorts getts i samband med vårdplaneringen. N. Dnr 11/0938V Kvinna som besväras av lymfstas efter åderbråcksop, en stas som omfattar hela höger ben. Patienten beskriver hur hon kämpat för att få hjälp för sina besvär och hur hon mötts av okunnighet och bristande resurser. Hon tycker att det är angeläget att lyfta fram den här frågan i LtD. Meddelar patienten att vi fått ett första svar från medicinskt ansvarig i landstingets ledning och att en sammanställning av kompetens och resurser ska göras. Sammanställning över LtDs samlade resurser och rutiner på lymfödembehandling har inkommit. Detta anses som ett svar på patientens brev. a t t inhämta kompletterande information i ärendet. Ärendet avslutas ej.

9 Patientnämnden Sida 9 O. Dnr 11/0963V Frun skriver ang sin man. Han har varit in akut till Mora flera ggr och de upplever att han har blivit mycket respektlöst bemött. Trots att han varit mycket sjuk och inte klarat att stå på benen så har de velat skicka hem honom. De vill inte att någon annan ska råka ut för detta. Verksamhetschef för kirurgkliniken har tagit del av patientens journaler i samband med akutbesöken och kan inte hitta några fel i gällande situationer. Han beklagar patientens och anhörigas upplevelser. Akutens verksamhetschef svarar och beklagar att rutinerna för information till anhörig inte har varit tillräckliga i detta fall. P. Dnr. 11/0964V Kvinna som sökt hjälp på Grangärde vårdcentral upprepade gånger pga hög feber och smärta i vänster ljumske. Ca. två veckor efter sjukdomsdebut kommer hon till infektionskliniken Falu lasarett. Hon har en infektion i tarm och kärl och hon opereras. Hon vill att händelsen återkopplas till vården i styfte att inga fler ska råka ut för samma sak. Verksamhetschefen har svarat på brevet och beklagar patientens lidande under hennes sjukdomsfall. Ärendet har tagits upp i personalgruppen i lärande syfte. Ärendet är anmält till LÖF. Q. Dnr. 11/0967V Ung flicka som anser att det förekommit underlåtelse från Medicinkliniken, Mora lasarett att bistå med information,råd och stöd till barn som har en sjuk anhörig/förälder. Hon hänvisar till 2g i HSL där det står att man särskilt ska beakta barns behov av information. Verksamhetschefen svarar att man varit i kontakt via telefon med dottern och även scannat in hennes önskemål i faderns journal. Samtal har även förts med modern.

10 Patientnämnden Sida 10 R. Dnr 11/0970V Kvinna uttrycker att öppenvårdspsykiatrin i Västerbergslagen inte ger henne det stöd hon behöver. Kvinnan berättar bland annat om obearbetad sorg, sömnsvårigheter och sitt självskadebeteende. Enhetschefen skriver att kvinnan kom till dem på remiss efter att ha skadat sig själv. Kvinnan godkände ett samarbete med beroendeenheten men har sedan ifrågasatt detta. Hon har sedan avsagt sig vidare kontakt. Personalens intryck är att kvinnan mest hade fokus på medicinfrågor, inte på bearbetning av sin sorg. S. Dnr 11/0980V Avliden mans tillhörigheter försvann på Falu lasaretts akutmottagning. Anhörig ifrågasätter hur värdesaker som blir inlåsta kan försvinna. Han är även kritisk till det bemötande han fick från personalen då han kom för att hämta tillhörigheterna. Både verksamhetschef och enhetschef har engagerats i ärendet, enligt dem har en utredning gjorts men man finner ingen förklaring till det inträffade. En polisanmälan har gjorts både från anhörig och från akutmottagningen men utredningen har lagts ner. T. Dnr. 11/0985V Frågan gäller vem som har ansvaret att meddela ett svar på en skiktröntgen. Får samma dags eftermiddag telefon från vårdcentralen Tisken om att komma nästa dag och ta med sig sin man. Vid besöket meddelar läkaren att hon är mycket sjuk och har en tumör på en äggstock. Får i övrigt inte svar på de frågor hon har. Får en akutremiss till Kvinnokliniken och kommer dit nästa dag. Där går man igenom bilden och konstaterar att tumören/cystan ser snäll ut. Opereras efter 2 veckor och det är ingen farlig tumör. Hon undrar nu varför vc måste blandas in och att inte KK som vet mer kan ta diskussionen med patienten. Verksamhetschefen svarar att principen är att den som skrivit remissen får svaret men att det ju visar sig finnas förbättringsmöjligheter på området och lämnar över ärendet till den övergripande chefen för primärvården i Falun.

11 Patientnämnden Sida 11 U. Dnr 11/0987V Kommer till Akuten i Avesta med magplågor och blodiga avföringar dagen innan. Kräks även. Tycker att läkaren är nedlåtande, får svävande svar och får inget förtroende för honom. Läkaren beställer skiktröntgen och konsulterar en läkare i Falun. Får sedan åka hem med beskedet att åka till Falun om hon kräks igen. Mår fortfarande dåligt med kräkningar och blodiga avföringar och får efter 2 dagar skjuts av sin man till Falun där man konstaterar en blodpropp i tjocktarmen. Hon undrar om hon blev korrekt bemött i Avesta. Läkaren svarar med att beskriva sin handläggning och att han är ledsen för att han inte kunnat förklara besvären på ett bättre sätt. V. Dnr. 11/0991V I samband med att en kvinna har gjort en tårkanaloperation kommer det fram att samarbetet mellan Ögonkliniken och Öronkliniken inte fungerar optimalt. Vid komplikationer som inträffar så hänvisar man till varandra och irritation föreligger hos ena klinikens läkare att den andra hänvisar dit. Kontakt tas med båda verksamhetscheferna vilket resulterar i att båda klinikernas bitr. verksamhetschefer träffas och utarbetar rutiner som tydligt kommer att klargöra vilken klinik som har ansvar för vad i vårdkedjan. W. Dnr. 11/1028V Kvinna som undrar om inte hon blivit felbehandlad, eller undersökt i fel ordning när hon sökt läkare vid Vårdcentral Leksand. Hon har gjort illa foten och får en remiss för MRT. När hon får kallelse så ska man göra en slätrtg. Svaret dröjer och hon har läkarkontakt utan vidare åtgärd. Ca tre veckor senare bryter hon benet och helgipsas. Läkare säger då att man kunde se på rtg att hon hade en äldre fraktur. Hon undrar varför det drog ut på tiden och varför rtg inte gjordes direkt när hon sökte i Leksand. Svar från verksamhetschefen att hon har granskat journalen. Hon har utifrån den svårt att säga vad som är rätt och fel. Hon hänvisar till LÖF och beklagar om handläggningen bidragit till till patientens benbrott och sjukskrivning.

12 Patientnämnden Sida 12 X. Dnr 11/1039V Man som besökte vårdcentralen Domnarvet anser att läkaren inte lyssnade på honom och tog hans symtom på allvar. Både verksamhetschef och ansvarig läkare har besvarat mannens brev. Läkaren skriver att hon gjorde undersökningar utifrån de symtom mannen uppgett då han bokade besöket. Inte heller under besöket talade mannen om några andra symtom. Y. Dnr 11/1059V Anhörig som har frågor ang. behandlingen av ett sår som hennes mor haft ca 9 månader utan att det läker. Dottern hävdar att det inte bara är venöst utan även arteriellt. Hon har frågor som hon vill ha besvarade av ansvarig läkare vid Hudkliniken Falu lasarett. Verksamhetschefen har svarat på brevet och beskriver i det hur handläggningen har gått till och hoppas att det ska ge svar på deras frågor. Ny kontakt är tagen med kärlkirurgen och remiss är utfärdad för nytt ultraljud. Hon beklagar att de upplevt att vården inte varit till fullo. Z. Dnr.11/1069V Man som sökt akut på jourmottagningen vid Vårdcentral Domnarvet. Han har besvär från ögat och var rädd för näthinneavlossning. Läkaren som undersöker honom säger att det inte är det. Två dagar senare söker han akut i Falun och blir dan efter skickad till Örebro. Han opereras där två ggr med en dryg veckas mellanrum. Man menar att fördröjningen orsakade att gula fläcken blev involverad och han kommer nu inte att få tillbaka den syn han hade innan. Verksamhetschefen svarar att han förmedlat patientens information till berörd läkare och att de diskuterat fallet i läkargruppen. Informerad om Patientförsäkringen.

13 Patientnämnden Sida 13 9 Besök AA. Dnr 11/1072V Kvinna med svår smärtproblematik och överkänslighet för många läkemedel är i behov av hjälp med smärtlindring. Enligt kvinnan har läkare på vårdcentral Läkarhuset nekat henne remiss till smärtmottagningen. Medicinskt ansvarig läkare svarar att kvinnan kommer att träffa sjukgymnast för utprovning av TENS, nästa steg blir sedan remiss till smärtmottagningen. BB. Dnr 11/1078V Kvinna med stor risk för trycksår kom till akutmottagningen på Mora lasarett. Hon berättade för personalen att hon inte bör ligga på hårt underlag men ingen lyssnade, utan hon blev liggande på en brits under lång tid. På grund av detta uppstod trycksår och infektioner vilket innebar vård på infektionskliniken samt en operation med lång konvalescens efteråt. Verksamhetschefen svarar att det finns speciella madrasser att tillgå men personalen kommer inte ihåg händelsen så man vet inte om sådan madrass användes. En utökad röntgenundersökning är förklaringen till den långa väntetiden. CC. Dnr. 11/1098V Kvinna som tycker att hon borde fått träffa en handspecialist vid Ortopedkliniken vid första besöket då remissen beskrev att det gällde en hand. Nu fick hon göra två läkarbesök med en röntgen mellan besöken. Verksamhetschefen beskriver att det hade blivit samma procedur om hon vid första besöket träffat en handspecialist. Magnetröntgen och en nervledningsundersökning behövde göras innan man kunde ta ställning till ev. operation. Även en fråga kring rutinerna för återbudstider besvaras med att de är säkra och fungerande. Åsa Hansson från Patientsäkerhetsavdelningen informerar om patientsäkerhetssatsningen som finns i en överenskommelse mellan staten och SKL. Patientnämnden tackar för informationen och beslutar att anteckna informationen till protokollet

14 Patientnämnden Sida Rapporter/sammanfattning Staffan Mild redovisar utifrån uppdrag från föregående sammanträde angående antal patientsäkerhetsärenden samt statistik som berör andra landsting. Nämnden konstaterar att det även denna gång är många ärenden från Ortopedkliniken. Ärende där personal uttrycker omdömen om annan personal och deras arbete, inför patienten. Ärende där patient inte har blivit lyssnad till, vilket fått konsekvenser för såväl patienten som för Hälso- och sjukvården i form av kostnader och vårdtid. 11 Övriga frågor Rapport från ordförandeträff i Västerås 23/1. 12 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum den 17 april 2012 kl

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-06-05 26-35 1 ( 12) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen 09.30-14.

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-06-05 26-35 1 ( 12) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen 09.30-14. LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-06-05 26-35 1 ( 12) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen 09.30-14.30 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-09-11 36-46 1 ( 18)

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-09-11 36-46 1 ( 18) LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-09-11 36-46 1 ( 18) Tid och plats Mentalvårdsmuseet, Säter 09.30-15.40 Ordinarie ledamöter Ann-Gret Olsson,

Läs mer

Landstinget DALARNA. Patientnämnden Dalarna PROTOKOLL 2013-12-10 63-74

Landstinget DALARNA. Patientnämnden Dalarna PROTOKOLL 2013-12-10 63-74 Landstinget DALARNA Patientnämnden Dalarna PROTOKOLL 2013-12-10 63-74 LANDSTINGET DALARNA Patientnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2013-12-10 63-74 Sida 1 (11) Tid och plats Ordinarie

Läs mer

B) LD14/03326 Cirkulär 14:39 från SKL Budgetproposition för år 2015.

B) LD14/03326 Cirkulär 14:39 från SKL Budgetproposition för år 2015. LANDSTINGSSTYRELSEN BILAGA TILL DAGORDNING P 3 Sammanträdesdatum 2015-02-16 Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Pensionärsrådet 2014-09-11 Pensionärsrådet 2014-11-06

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2010-02-09 1-13 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2010-02-09 1-13 1 ( 10) LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2010-02-09 1-13 1 ( 10) Tid och plats Landstingshuset Falun 9.30 14.12 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länshandikapprådet Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-02-22 1-10 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länshandikapprådet Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-02-22 1-10 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-02-22 1-10 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Sören Bertilsson, ordf, landstinget Kjell Persson

Läs mer

Övriga anmälningsärenden

Övriga anmälningsärenden landstinget DALARNA LANDSTI NGSSTYRELSEN \ ~lka(;a l6'~ Z1 BILAGA TILL DAGORDNING P 3 Sammantradesdatum 2014-04-07 Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Servicenämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-05-02 11 18 1(7) Plats och tid Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun kl 09.30 12.

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-05-02 11 18 1(7) Plats och tid Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun kl 09.30 12. LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-05-02 11 18 1(7) Plats och tid Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun kl 09.30 12.00 Ordinarie ledamöter

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 PaN 2011-12-09 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2008-12-09 65-75 1 (9)

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2008-12-09 65-75 1 (9) LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2008-12-09 65-75 1 (9) Tid och plats Landstingshuset Falun 9.30 14.15 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-20 1 (3) HSN 1402-0307 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p 11 Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet

Läs mer

Årsrapport. Patientnämnden i Sörmland 2011

Årsrapport. Patientnämnden i Sörmland 2011 Årsrapport Patientnämnden i Sörmland Förord... 2 Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet... 4 Gemensamma patientnämnden i Sörmland och dess uppgifter... 4 Handläggning av ärenden... 5 Ärenden hos patientnämnden...

Läs mer

Patientnämnden Franuiäs, ingång 43 Torsdagen den 10 februari 201 1

Patientnämnden Franuiäs, ingång 43 Torsdagen den 10 februari 201 1 ~YWSING~ ANl.AND Birgitta Björk PROTOKOLL 1 t o m sid 6 Organ Plats Tidpunkt Patientnämnden Franuiäs, ingång 43 Torsdagen den 10 februari 201 1 Ledamöter Ersättare Görel Nilsson (S) ersättare för Dan Karlsson

Läs mer

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning samt hälso- och sjukvårdsdirektören hade inbjudit samtliga länsföreningar till

Läs mer

Svårighet för patienter att välja psykiatrisk mottagning

Svårighet för patienter att välja psykiatrisk mottagning Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2014-02-11 P 5 Siv Aronsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-23 PaN V1305-02528-34 V1306-02789-34 V1306-02926-34 V1306-02970-34 V1206-02413-34 Principärende Svårighet för patienter

Läs mer

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Informationsträff för piloter Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Avvikelsemodulen Avvikelse på missad medicin, ingen SSK var med på meddelandelistan. Vilka får meddelande om avvikelsen? Avvikelser ska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2004-09-16 kl 9:15-16:00 Beslutande Eliasson Martin Olofsson Anders Lindman Björn Johansson David Oskarsson Olov Englund Runar Abramsson Mikael Norlander Göte

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2011-12-06 67-79 1 ( 12) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen, 09.30-14.

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2011-12-06 67-79 1 ( 12) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen, 09.30-14. LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2011-12-06 67-79 1 ( 12) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen, 09.30-14.45 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Radiologiska kliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt.

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt. Fallbeskrivning 1 Karl Andersson född 1980 Lilla gatan 32 i Nyköping Är provtagen för klamydia och är positiv. Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på

Läs mer

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS Catrin Filipsson Inga-Britt Nordgren Gunbritt Nordberg Mona Eidegren Jan Bergström Doris Öhlund Slutrapport maj 2008 1 Verksamhetsområde Specialistmottagningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-28 1 (11) Plats och tid Mogårdens samlingssal, torsdag 28 november 2013, kl 12:00 15:40 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO JaanEric Lundqvist,

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-06-09. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-06-09 08:30-12.45

Utskottet för omsorg 2015-06-09. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-06-09 08:30-12.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-06-09 08:30-12.45 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S)tjänstgör. ers. Ulf Sjölinder (FP) Leif Appelgren (M) Anders Tenghede

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning 1 (5) Älvdalen Politisk samverkansberedning Minnesanteckningar Dag: Torsdag 26 november 2015 Tid: 09.00 12.00 Plats: Loftet, Älvdalen Närvarande: Peter Egardt, ordf. (s) Kommunalråd Anders Björklund (s)

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad PROTOKOLL 1 (6) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Plats Beslutande Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande Monica Gundahl (S), vice ordförande Annetthe Zettergren (M) Kerstin

Läs mer

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Linnéa 4 Hösten 2009 Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Karin Johansson, Hälsoenheten Aneta Larsson, Markaryds kommun Linda Persson, Markaryds kommun Yvonne Sand, Dialysen Ljungby

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

Din värdering av operationen (ca 8 veckor)

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 45-årig kvinna 8 veckor efter hysteroskopisk operation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

2014-09-20. Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar

2014-09-20. Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar Marina Jonsson Allergisamordnare, Barnsjuksköterska Centrum för Arbets- och Miljömedicin Doktorand, Kvinnors och Barns Hälsa Karolinska Institutet

Läs mer

Information inför operation höftprotes

Information inför operation höftprotes Information inför operation höftprotes Allmän information Du skall genomgå en operation på grund av artros (ledsvikt/ledbroskssjukdom) i din höftled. Du kommer att få en protes där ledskålen i bäckenet

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

Tolkförmedlingen, Borlänge kommun, kl. 13:30 15.55

Tolkförmedlingen, Borlänge kommun, kl. 13:30 15.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(9) Plats och tid Tolkförmedlingen, Borlänge kommun, kl. 13:30 15.55 ande Ledamöter Per-Inge Nyberg, Landstinget Dalarna Kenneth Persson, Borlänge kom. 8-10 Christina Knutsson,

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Roger Olsson, Överläkare

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- SAMHETER P ROSTITUTIONSENHETEN KLIENTUNDERSÖKNING på Prostitutionsenheten september november 2005 1 Förord Prostitutions- och Spiralenheten är i sin

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20

Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20 Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20 Sid 72 Inledning... 1 73 Val av justeringsledamot... 1 74 Godkännande av dagordningen... 1 75 Föregående protokoll... 1 76 Val av ersättare till vice ordförande... 1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2010-02-04 1 Plats och tid Kommunhuset i Norberg, kl 13.15-16.30 ande Pratima Åslund, ordförande, Norbergs kommun Jarl-Olof Lundstedt, vice ordförande, Landstinget Västmanland Marianne

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Folktandvården Filipstad. Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel (S) Mona Smedman (C)

Folktandvården Filipstad. Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel (S) Mona Smedman (C) PROTOKOLL 1 (5) FOLKHÄLSO- OCH TANDVÅRDSUTSKOTTET Plats Beslutande Ersättare I tjänsten Justering Folktandvården Filipstad Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef Bengt Storbacka, arbetsmarknadsenheten. Pirko Norberg, personalrepresentant

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef Bengt Storbacka, arbetsmarknadsenheten. Pirko Norberg, personalrepresentant Arbetsmarknadsnämnden 2014-11-19 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.35 ande Övriga deltagare Margareta Ahlm (S), ordförande Carina Östrand (S) Peder Christensen (S), vice

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Åsidan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. Patientnämnden Dalarna LD16/01207

Verksamhetsberättelse 2015. Patientnämnden Dalarna LD16/01207 Verksamhetsberättelse 2015 Patientnämnden Dalarna LD16/01207 Innehåll Sammanfattning...4 Redogörelse för verksamhetsåret 2015...6 Patientnämndens samman träden och nämndens arbete...6 Patientnämndens

Läs mer

Överklagan av Försäkringskassans (FK) beslut att neka mig arbetsskadelivränta

Överklagan av Försäkringskassans (FK) beslut att neka mig arbetsskadelivränta Tomas Blom Gärdesvägen 9 64650 Björnlunda Tel: 0739545435 Pnr: 630412-7019 Överklagan av Försäkringskassans (FK) beslut att neka mig arbetsskadelivränta Jag vill att Förvaltningsrätten ändrar FK's beslut

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Din värdering efter operationen (ca 1 år)

Din värdering efter operationen (ca 1 år) Din värdering efter operationen (ca 1 år) 58-årig kvinna 1 år efter prolaps- eller inkontinensoperation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) Bo-Göran Börjesson (S) Lisbeth Madsen (M) Kerstin Persson ( C) Fredrik Andersson (FP) Gert Fridh (SD)

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) Bo-Göran Börjesson (S) Lisbeth Madsen (M) Kerstin Persson ( C) Fredrik Andersson (FP) Gert Fridh (SD) Protokoll 2014-03-19 Sida 1 (av 12) Tid 2014-03-19, kl 18:30-19:30 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) Bo-Göran Börjesson (S) Lisbeth Madsen (M) Kerstin Persson

Läs mer

Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Patientnämnden Tid 2015-10-19 09:00-11:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Införande av spärrar enligt patientdatalagen

Införande av spärrar enligt patientdatalagen Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2013-06-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-13 PaN 1308-03608-30 1312-05381-54 Principärende Införande av spärrar enligt patientdatalagen Ärende 1 En kvinna har framfört att

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2016-01-01 2016-01-31

Inkomna ärenden under tiden 2016-01-01 2016-01-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2016-03-08 P 11 ANMÄLAN 2016-01-11 1 (1) Diarienummer PaN A1602-00043-55 Inkomna ärenden under tiden 2016-01-01 2016-01-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

Din värdering av operationen (ca 8 veckor)

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 45-årig kvinna 8 veckor efter tumöroperation (malignitet) Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon...

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

kärlröntgenundersökning

kärlröntgenundersökning Till dig som skall genomgå en kärlröntgenundersökning Information till patient & närstående Denna information avser kärlröntgenundersökning vid Kärlkirurgisk vårdavdelning 18, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Patientlagen och Patientdatalagen

Patientlagen och Patientdatalagen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Patientlagen och Patientdatalagen Några lagar som styr vårdadministratörens arbete Examensarbete 35 poäng Författare: Ann Ericsson Handledare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Styrelsen: Ordförande Ann Louise Carleson, Vice ordförande Titti Lindholm, Sekreterare Birgitta Johnsen, Kassör o redaktör för medlemsbladet Emma Carleson, Hemsidan

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se Slutrapport Levnadsvanor - dokumentation i hälsobladet alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat 2012-09-03 www.lio.se 2012-09-03 Dokumentation av levnadsvanor i Cosmic Hälsobladet Bakgrund Sedan 2009 har

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Niclas Andrén (M) N Tobias Svensson (S) N Monia Persson (M) ej 2 N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Din värdering av operationen (ca 8 veckor)

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 58-årig kvinna Efter prolaps- eller inkontinensoperation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon...

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 92/2014 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2014-03-12 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Anna Hedström (S) Hans Lindström

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17 Överförmyndarnämnden 15-17 2 15 Information från presidiedialog med kommunstyrelsens arbetsutskott...4 16 Månadsuppföljning för överförmyndarnämnden 2015...5 17 Kostnadsersättning för utbildning av gode

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2015-03-02 2015-03-31

Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2015-03-02 2015-03-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-05-21 P 15 ANMÄLAN 2015-05-04 1 (1) Diarienummer PaN A1504-00134-55 Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2015-03-02 2015-03-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning

Läs mer

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Under 2015 hjälpte Personligt ombud 95 klienter det är en ökning jämfört med 2014 då Personligt ombud hjälpte 92 klienter. Dominerande ljuspunkter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid SÄS Skene, sjukvårdskansliet klockan 08:30-11:10 Beslutande S Hanne Jensen ersätter Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2015-06-09

PROTOKOLL 1 (12) 2015-06-09 PROTOKOLL 1 (12) 2015-06-09 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Kontorshuset Hjorten, rum Älgen 14 00-16 30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Harriet Sundström(S),

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Kommunstyrelsen 2015-05-07 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Närvarande: Lisa Friberg (S) ordförande

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (5) Personalpolitiska delegationen Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön kl 08.30-15.00 Beslutande Icke beslutande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svensson (v)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL Version nr Diarie nr År/löp nr 2 09OLL3397 Sidan 1 av 11 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Riktlinjer vid remisshantering Primärvård 091201 Upprättad av (befattning,

Läs mer

Vuxennämnden 2000-08-15 1. Kommunhuset, rum 293, kl 13.30-16.15.

Vuxennämnden 2000-08-15 1. Kommunhuset, rum 293, kl 13.30-16.15. Vuxennämnden 2000-08-15 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.30-16.15. Beslutande Heikki Perttula Kerstin Eriksson Jan Staszewski Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Britt-Marie Kärngren Sven Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (27) Socialnämnden 2005-04-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 april 2005 kl 9.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Gudrun Hallberg (s) (i Leif Petersons ställe)

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson Plats och tid Tallåsenrummet 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (C) Ordförande Ove Schönning (S) Vice ordförande Ingegerd Pettersson, PRO Sune Öster, SPF Jan Nilsson, PRO Anna-Maria Winblad, PRO Ingrid

Läs mer

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, kl. 14:00-16:00 1(16) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

Landstinget DALARNA. Patientnämnden Dalarna PROTOKOLL

Landstinget DALARNA. Patientnämnden Dalarna PROTOKOLL Landstinget DALARNA Patientnämnden Dalarna PROTOKOLL 2015-12-01 82-95 LANDSTINGET DALARNA Patientnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-12-01 82-95 Sida 1 (8) Tid och plats Landstingshuset

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2014-02-11 01-13 1 (14)

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2014-02-11 01-13 1 (14) LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2014-02-11 01-13 1 (14) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen 9.30-11.30 Ordinarie ledamöter Närvarande

Läs mer