FÖRETAGARE EKONOMI. Har du koll på dina affärspartners? FÖR. KREDITUPPLYSNINGAR BEVAKNING ÅRSREDOVISNINGAR Prova kostnadsfritt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGARE EKONOMI. Har du koll på dina affärspartners? FÖR. KREDITUPPLYSNINGAR BEVAKNING ÅRSREDOVISNINGAR Prova kostnadsfritt! www.kredit."

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING APRIL 2003 Rätt upplagd outsourcing sparar pengar Outsourcing handlar om att göra det man är bäst på och låta någon annan sköta resten. Genom att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och lägga ut vissa delar av verksamheten på en extern förmåga försöker många företag sänka sina kostnader. Rätt upplagd kan en outsourcingslösning ge företaget besparingar på upp till 50 procent. SIDAN 14 Hur sätter man rätt pris? Prissättning är ingen enkel uppgift men lyckas man innebär det att man tjänar pengar på nöjda kunder. SIDAN 8 Håll koll på likviditeten! Trenden pekar mot att allt fler företag, och speciellt storföretag, väntar med att betala leverantörer med upp till 60 dagar. Det gör det viktigare än någonsin att se över företagets ekonomiska situation. När konjunkturen är god är det lätt att strunta i att ha full kontroll över ekonomin i företaget men när tiderna blir sämre är det farligt. För att undvika likviditetsproblem är det därför mycket viktigt att företaget gör en likviditetsbudget. SIDAN 15 Välmående företag Vad gör ett företag välmående? Någon standardmall finns inte men tittar man närmare kan man skönja vissa gemensamma nämnare för välmående företag. Konsulten i företagskommunikation Johan Hall har försökt sammanfatta vilka dessa drag är. SIDAN 4 INNEHÅLL Ledare sid 2 Välmående företag? sid 4 Öka säkerheten vid kreditgivning sid 5 Globalt ledarskap och strategi sid 6 Var och hur tjänar du pengar? sid 7 Var och hur tjänar du pengar? - Redovisningskonsultens roll som företagsutvecklare. SIDAN 7 Så sätter du rätt pris sid 8 Affärssystem - lönsam investeringsidé sid 10 Dubbla revisorer i stället för dubbla roller sid 12 Från planhushållning till marknadsekonomi sid 14 Likviditet säkrar verksamheten sid 15 ÖKA SÄKERHETEN VID KREDITGIVNING SIDAN 5 ANNONS Har du koll på dina affärspartners? KREDITUPPLYSNINGAR BEVAKNING ÅRSREDOVISNINGAR Prova kostnadsfritt! MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI APRIL 2003

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Hur får man tid att tjäna pengar? Det finns tusentals lagar och förordningar som styr företagens verksamhet. Enligt en uppskattning så skapas det nya, alternativt uppdateras, ca 5000 sidor per år. Det är inte helt enkelt att hålla sig uppdaterad. Därtill kommer all utveckling och förändring i den egna branschen, vilket även det kan vara en utmaning. För små och medelstora företag är detta en börda och det understryker vikten av att knyta de rätta kompetenserna till företaget, i form av anställda, konsulter och nätverk. Det krävs också att företagare idag är goda ledare och inser vikten av att skaffa den rätta laguppsättningen. Lär dig konsten att rekrytera, behålla och utveckla kompetens Var den som hjälper dina medarbetare att utvecklas. Den viktigaste platsen för detta är företaget självt, där det bör finnas en kultur av lärande. Konsulter kan här vara en betydelsefull källa till lärande då de för in både teoretisk och praktisk kompetens utifrån. Tänk på att medarbetarna ofta är vår viktigaste resurs, anställda eller icke. Agera så att du har de bästa som finns. Lär av misstag Misstag kan ibland vara bra. De är kanske en av de viktigaste källorna till lärande. Få saker kan vara så nyttiga och många uppfinningar har skapats ur ett misstag. Skapa därför ett system som tar hand om det positiva lärandet av era misstag, det kommer att utveckla företaget. Det kommer även att stärka medarbetarnas självkänsla och trygghet. Ge uppmuntran Uppmuntra och skapa delaktighet. Om man känner sig informerad och delaktig så blir jobbet intressantare. En delaktig medarbetare kommer att arbeta med hela sin mentala kapacitet och inte bara med händerna. Hjälp människor att växa i sina olika roller. Uppmuntra och skapa balans mellan ansvar och befogenhet. Var tydlig och visa uppskattning av goda prestationer. Skapa tydliga mål Utan ett tydligt mål är det svårt att finna den rätta vägen och det är dessutom svårt att veta när man ska fira segern. Organisationer utan mål är färdiga för avveckling. Vad är ditt mål som företagare? Vem ska hjälpa dig att nå målet? När ska du nå målet och hur ska ni fira? Låt inte de många reglerna avskräcka dig utan skapa den laguppsättning som behövs för jobbet. Mats Dahlberg VD, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Bättre 1-0 Billigare 2-0 Effektivare 3-0 Om vi kan garantera ett bättre, billigare och effektivare affärsstöd än din egen lösning, tackar du nej då? Allt vi behöver göra för att ta reda på om vi kan, är en IN-audit. I en IN-audit granskar vi dina befintliga processer och kostnader. Vi räknar fram nyckeltal och definierar nuläget, för att du ska ha något att jämföra med. Om vi ser att vi kan överträffa ditt nuvarande affärsstöd, så bestämmer vi tillsammans med dig vad vi vill uppnå. Vi konkretiserar och definierar målen. Med garanti. Ring eller läs mer om hur vi utvecklar större företags affärsstödjande funktioner till att bli ett strategiskt verktyg för utveckling på Affärsstöd med garanti ingroup.se

3 Upplev friheten! När ett företag är utrustat med mobila lösningar gör det inget om de anställda arbetar hemma, sitter på tåget eller är fast i en bilkö. Det är lätt att nå både kunder och kollegor, var man än befinner sig. Arbetet blir mer flexibelt, stressen minskar och friheten ökar. Just nu har vi ett erbjudande till dig som småföretagare! Öka mobiliteten med ett paket till fast månadskostnad, som bland annat innehåller den kombinerade handdatorn och telefonen Qtek Pocket PC Phone Edition. Läs mer på:

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Välmående företag? I dagens snabba näringsliv hör vi mest talas om krisföretag och krisbranscher. Eller så handlar det om raketer med enorm framtidspotential, som ofta visar sig bli en flopp. Sällan talas det om välmående företag. Men vanliga, välmående företag som bara lunkar på finns de? Och vad kännetecknar ett sådant företag? för t.ex. skatterådgivning, redovisning, marknadsföring, juridik, utbildning m.m. Förutom att detta ger bästa tänkbara kompetens inom respektive område, ger det också en god kostnadskontroll utan att man långsiktigt behöver låsa egna resurser. Ty även om konsulter ofta betraktas som dyra blir det nästan alltid billigare att anlita en konsult än att anställa egen personal. Dessutom motverkas ett visst mått av hemmablindhet när man arbetar med folk utifrån. Styrelsen. En väl sammansatt styrelse som tar sitt uppdrag på allvar och är engagerade i verksamheten är kännetecknande. Alltså inte en styrelse som bara klubbar stora investeringar. Styrelsen har den utblick mot omvärlden som förväntas och man arbetar aktivt med övergripande och långsiktiga frågor. Likaväl som att varje styrelsemedlem agerar som ambassadör för företaget i olika sammanhang. Långsiktighet. Även om Lyhördhet & Flexibilitet ibland kräver snabba förändringar så präglas välmående företag av långsiktighet i såväl synsätt som agerande. Det gäller inom alla områden personalpolitik, affärsrelationer, varumärkesbyggande, investeringar, expansionstakt och nyetableringar. Det visar sig också i avsaknaden av spekulationer och snabba klipp. Visst finns de. Runt om i landet finns en mängd mer eller mindre anonyma företag som gnetar på och mår ganska bra. Men trots en uppsjö med managementböcker finns det ingen standardmall för hur man blir ett välmående företag. Däremot kan man hos alla dessa skönja vissa gemensamma drag. En enkel sammanfattning av dessa kan se ut enligt nedan. Affärsidé. Grundläggande är att man har en klart uttalad affärsidé. Man vet helt enkelt vad det är man skall tjäna pengar på. En formulerad affärsidé skall alltid kunna föregås av prefixet Vi skall tjäna pengar på.... (Tyvärr ser man ofta luddiga formuleringar som mera är verksamhetsbeskrivningar och då blir det oftast väldigt luddigt i affärerna också.) Välmående företag vet alltså mycket väl vad det är man ska tjäna pengar på och fokuserar verksamheten kring detta. Kostnader & Intäkter. Man har full kontroll på kostnader och intäkter och är mycket medveten om att det är mellanskillnaden som utgör resultatet. Därmed undviker eller minimerarman olika ekonomiska finurligheter som i ett längre perspektiv ofta komplicerar till det. Dessutom har man ett sunt förhållningssätt till kostnadsnivåer man försöker inte prispressa sina leverantörer in absurdum, lika lite som fantasibelopp accepteras för ledningens löner. Rimligt och skäligt ska det vara över hela linjen. Medarbetare. Kunniga, engagerade och motiverade medarbetare är ett företags viktigaste resurs brukar man ju säga. Och det är sant. Medarbetare som trivs och känner sig uppskattade gör ett bra jobb och är lojala mot företaget. I välmående företag har man oftast en uttalad personalpolicy som stimulerar och utvecklar medarbetarna. Låg sjukfrånvaro och bra prestationer blir resultatet. Lyhördhet & Flexibilitet. Lyhördhet inför marknadens krav och förändringar parat med en flexibilitet att anpassa sig efter dessa krav och för ändringar. Detta är egenskaper som på något sätt genomsyrar hela företagets själ och alla medarbetare. Jämför med egenskaperna hos en duktig säljare som har förmågan att läsa en tilltänkt kund och anpassa sitt erbjudande på ett tilltalande sätt. Olika från kund till kund, trots att produkten kanske är densamma. Ordning & Reda. Redovisning och revision genomförs korrekt enligt lagar och förordningar. Det interna regelverket för hur olika frågor skall hanteras är enkelt, tydligt och konsekvent. Man undviker helt enkelt schabbel och tveksamheter genom att göra rätt från början. Och företaget behöver därmed inte lägga ner tid och kostnader på att försöka rätta till det eller riskera att tappa trovärdighet. Externa specialister och resurser. Med koncentration på kärnverksamheten (affärsidéen) har man inte all kunskap och alla resurser inom företaget. Vilket gör att man i stor utsträckning anlitar externa specialister och resurser Uttrycket välmående företag kan sägas ligga i paritet med standardfrågan Hur mår du?. Och där det givna svaret är Jo, tack bara bra när saker och ting är under kontroll och hälsan tiger still. Men precis som vi människor kan drabbas av förkylningar, benbrott eller annat elände kan företag drabbas av tappade marknadsandelar, likviditetskris, sviktande konjunkturer eller produktionsstörningar. Då mår företaget inte så bra och behandling måste sättas in. Men företag som i grova drag lever och verkar efter ovanstående kriterier drabbas inte så ofta av elände utan kan för det mesta betraktas som välmående. En sund själ i en sund kropp säger vi om människor. Sunda arbetsprinciper skapar sunda företag är väl en logisk travestering. JOHAN HALL KONSULT I FÖRETAGSKOMMUNIKATION & FRILANSSKRIBENT

5 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 Öka säkerheten vid kreditgivning Lämna bara kredit till dem som betalar! Denna självklarhet är lätt att uttala men i praktiken, hur mycket förlorar inte företagen genom kundförluster? Vem betalar kundförlusten? Vem betalar alla dessa kundförluster? Det är två kategorier som står för notan. Ägarna som får se sin vinst minska i motsvarande mån och de lojala, skötsamma kunderna som får se priserna öka, detta under förutsättning att priset kan ökas, vilket inte är givet. The Global Executive MBA mba.swedishtrade.se Copenhagen Business School CCE In collaboration with INSEAD s Center for Advanced Learning Technologies (CALT) A Global Executive MBA divided into 10 modules over 22 months without career interruption. For further information or an application form please contact Linda Björk or Hasse Karlsson or visit our homepage: mba.swedishtrade.se Säkerhet innebär Lägg upp väl genomtänkta rutiner för kreditgivning och fakturering. Bevilja inte slentrianmässigt kredit. Speciellt inte till nya kunder där ni inte har någon upparbetad relation. Kontrollera med upplysningsföretagen och kronofogden. Var på din vakt mot onormalt stora order och löften om samarbeten som verkar allt för bra för att vara sanna. Om kreditvärdigheten är låg acceptera affären men kräv förskottsbetalning eller bankgaranti. På det sättet kan kunderna med dålig kreditrating bli dina bästa kunder. Det finns även kreditförlustförsäkringar som kan vara ett intressant alternativ. Tala med din redovisningskonsult som kan förmedla kontakter. Sätt gränser Bestäm en kreditgräns inom vilken kunden kan göra kreditaffärer. Var tydlig, informera och gör kreditgränsen till ett gemensamt beslut mellan dig och kunden. Se till så att dina säljare redan före kontakten med kunden vet vilka betalningsvillkor som gäller i det speciella fallet. Därmed minskar du missförstånd och kan redan från början erbjuda villkor som passar. Kräv dåliga betalare Om du inte kräver dåliga betalare så accepterar du att de tilltvingar sig en kredit med dig som långivare. Du låser kapital och ökar risken för kundförluster. Fakturera en dröjsmålsränta som är högre än bankräntan. Om du inte gör det så uppmuntrar du de dåliga betalarna. Gör en kalkyl nu Ta fram din resultaträkning och kontrollera hur mycket kundförlusterna kostat under de senaste åren. Om redovisningen är korrekt så bör denna siffra vara lätt att hitta. Här kanske det finns pengar att tjäna? JOHAN E ERIKSSON Välkommen till vår hemmabana du också! På senare tid verkar alla revisorer ha återupptäckt de ägarledda företagen. Kul tycker vi inom BDO som, både i Sverige och internationellt, har fokuserat på ägarledda företag och dess ägare alltsedan 1960-talet. Att ägarledda företag är de mest intressanta uppdragsgivarna är en självklarhet för oss. Med fyrtio års erfarenhet vet vi att entreprenörer är såväl drivande och krävande som inspirerande att arbeta för. Vi vet också att det krävs många års praktiska erfarenheter för att bygga upp en verklig förståelse för de särskilda behov som entreprenörer har. Vill du tala med någon som förstår ägarledda företag från grunden? Kontakta oss vi finns på ett 40-tal orter landet runt. foto: getty images ARVIKA BACKE BORÅS GÖTEBORG HAGFORS HALMSTAD HANINGE HELSINGBORG KALMAR KARLSHAMN KARLSKOGA KARLSKRONA KARLSTAD KRISTIANSTAD KRISTINEHAMN KUNGSBACKA LESSEBO LINKÖPING LUND MALMÖ MUNKFORS RAMSELE SOLLEFTEÅ SOLLENTUNA STENUNGSUND STOCKHOLM SUNNE SÖDERTÄLJE SÖLVESBORG TORSBY TRANÅS TRELLEBORG TROSA UPPSALA VÄXJÖ ÄNGELHOLM ÖLAND ÖSTHAMMAR

6 6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Viktigt med globalt ledarskap och strategi På det lilla och framgångsrika företaget Polardörren AB i Piteå kastar man sig inte in i nya affärer. Visst är en fortsatt lansering av företaget utomlands mycket intressant men Polardörrens vd och ägare, Beatrice Stenlund väljer att gå försiktigt fram. - Jag har insett att för att vi ska lyckas krävs ett globalt ledarskap. En utlandslansering kostar enormt mycket pengar och det vore synd att falla på att vara dåligt förberedd, säger hon. Än så länge koncentrerar sig Beatrice företag på den svenska och norska marknaden. Men med tiden är det meningen att Polardörren ska etablera sig även i andra länder. Som en del i förberedelsen för detta ha Beatrice valt att själv gå Exportrådets MBA-utbildning i globalt ledarskap. Förutom ett stort strategiarbete innebär utbildningen resor till både Europa, Asien och Amerika. Totalt ingår 10 moduler under 22 månader på deltid och utbildningen kombineras med internationella företagsbesök och möjligheter till att göra affärer. - Det gäller att vara lika förberedd som kunden. Internationella kunder är mycket professionella och vet vanligtvis exakt vad de vill ha, berättar Beatrice. En väl uttänkt strategi För att bli konkurrenskraftiga måste Beatrice och hennes medarbetare sätta sig in i alltifrån kulturella skillnader när det gäller design och marknadsföring till lagar och klimat. - Det gäller att ha en fungerande strategi för varje land. Men samtidigt kan man heller aldrig vara helt förberedd. En portion risk hör alltid till. Kreativa lösningar Just nu händer det mycket på marknaden för dörrar. Konkurrensen är stenhård och de riktigt stora företagen blir bara större och större. För Polardörren gäller det därför att fortsätta differentiera sig. - Vi ser ständigt över vårt produktsortiment och design. Dessutom satsar vi på att ladda våra produkter med intelligent mervärde. Ett exempel på det är vårt samarbete med säkerhetsföretaget Falck Security där vi kan bygga in deras trådlösa larm i samtliga av våra dörrmodeller. Polardörren satsar också stort på övrigt nyskapande. Kunderna har t ex mycket att välja på. Till nuvarande säsong presenterade företaget 30 nya modeller. Dörrarna går att få som lackade, i teak, ek och ask och en variant av dörr går att förändra stil på efter hand som ägaren har tröttnat på den förra. Globalt ledarskap Än så länge är Polardörren ett litet företag med stora ambitioner (förra året omsattes 15,5 miljoner). Men enligt Beatrice finns det stora utvecklingsplaner. I det arbetet har hon, precis som så många andra expanderande småföretagare, insett vikten av att utbilda sig i ett globalt ledarskap. MBA-utbildningen genom Exportrådet ger henne både kunskap om internationell finansiering, marknadsföring, ledarskap och produktionsprocesser samtidigt som hon får besöka olika utlandsmarknader. - För att kunna matcha stora internationella kunder gäller det att införskaffa gedigen kunskap om den aktuella marknaden, vilket måste upplevas på plats, avslutar hon. Polardörren blev nyligen utnämnt till Årets lönsammaste företag i Norrbotten och Beatrice Stenlund, ägare och vd, har själv fått utmärkelsen Årets Pitekvinna. BAS-kontoplan 2003 och andra BAS-produkter. Nu från Norstedts Juridik! BAS BAS-kontoplan med instruktioner 592 s : exkl. moms. Best.nr En generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser. BAS Nyckeltal för bättre analyser och effektivare ekonomistyrning 214 s : exkl. moms. Best.nr Ett utmärkt hjälpmedel för att identifiera, beskriva och analysera ett företags ekonomiska förhållanden. BAS BAS Accounting Plan with Instructions English Version 384 s : exkl. moms. Best.nr En översättning och anpassning av den kompletta kontoplanen med instruktioner. SER DU SKILLNADEN? BAS-Bulletinen Prenumeration, utk. 4 ggr/år Första lev. april 700: exkl. moms/år Best.nr P040 Nyheter inom praktisk redovisning samt expertkommentarer och regeländringar. Väljom du vill ha nyheterna per post eller e-post. BAS Svensk/engelsk/tysk kontotabell 68 s : exkl. moms. Best.nr Kontotabellen presenteras på tre språk parallellt. CD-BAS. Nu även med Norstedts CD-Skatt R&R! Årsabonnemang: 1 användare 2495: exkl. moms 2 5 användare 1495: exkl. moms 6 20 användare 995: exkl. moms 21 användare eller fler 495: exkl. moms Best.nr G-CDBAS Programvara för PC med en informationsdatabas innehållande skräddarsytt BAS-, redovisnings- och skattematerial. Beställningar E-post Orderfax Art-O-Matic 0304 Egen drift, ASP eller outsourcing vilken lösning ni än väljer så får ni alltid rätt lön. Kör vårt system i egen regi, låt oss sköta driften eller låt oss ta hand om hela er lönehantering. Eller välj en lösning där medarbetarna rapporterar direkt i systemet, cheferna få ta del av systemets enorma informationsmängd och administratörerna få arbeta med det de är bra på. Med Svenska PA får ni alltid tillgång till den stora erfarenhet och breda kompetens som finns i vårt personalsystem POL. Vilken lösning ni än väljer idag, kan ni alltid välja nytt i morgon. Och det är ingen skillnad på slutprodukten rätt lön. Varje månad levererar POL och Svenska PA c:a kronor till löntagare i Sverige Svenska PA System AB, Norgegatan 2, Box 1264, KISTA Tel , Fax , E-post Webbadress:

7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Var och hur tjänar du pengar? I en undersökning som kartlagt redovisningskonsultens roll som företagsutvecklare har man funnit att redovisningskonsulten är en av de viktigaste samarbetsparterna för små och mellanstora företag. Utredarna slår fast att redovisningskonsulten besitter en väsentlig kompetens som är betydelsefull för utvecklingen inom denna företagssektor. En roll som i många fall är dåligt utnyttjad, trots att kompetensen väl passar de små och medelstora företagens behov. Redovisningskonsulterna finns dessutom tillgängliga över hela landet. Hjälp att tjäna pengar Det är viktigt att ha kontroll över sin verksamhet. När vi tappar kontrollen så lever vi farligt som företagare, men när redovisningen är utformad som ett styrsystem så blir allt mycket lättare. Det går snabbare att fatta beslut och besluten blir bättre. Utveckla redovisningssystemet Det mesta som sker i företaget hamnar i redovisningen, förr eller senare. Här finns ofta en guldgruva med intressant information. Utnyttjar du den då fullt ut? I det lilla företaget, där ägaren har personlig kontroll över det mesta, kan man kanske under en tid klara sig med en ganska enkel redovisning, men när omfattningen växer så måste redovisningen som styrsystem utvecklas. Skapa beslutsunderlag Redovisningen ska ge ett beslutsunderlag. Detta är viktigt! Att driva företag är visserligen att ta risker, men man behöver inte öka risken genom att ha ett undermåligt styrsystem. Söker man spänning i livet kan man göra det på annat sätt. Därför är tipset, diskutera företagets affärsidé med din redovisningskonsult, fastställ lönsamhetsfaktorer och framgångsfaktorer och lägg upp en kontoplan och redovisningsrutiner efter detta. Tänk framåt! Vad behöver ledningen veta för att driva företaget framgångsrikt? Var kan informationen hämtas? Vem ska ha den? Har du den idag? Skapa signalsystem Föreställ dig att varningslampor och mätare i din bil var monterade i baksätet istället för som nu, mitt framför dig som kör. Hur säker skulle du känna dig? Signalsystemet i en bil är utformat på sådant sätt att föraren omedelbart ska reagera med de rätta åtgärderna, eftersom en bil utan kontroll är farlig. När du vant dig vid att lita på bilens signalsystem behöver du inte ens tänka på att de finns. Du reagerar ofta reflexmässigt. Så är det även med företagets signalsystem. När det fungerar, när du har kontroll, blir företagandet säkrare. Möjligheten att göra goda affärer, att tjäna pengar, att skapa tillväxt och slippa oförutsedda problem är då stor. Det finns stora tillväxtmöjligheter i svenska små och medelstora företag som bara väntar på att befrias. Den som har rätt signalsystem kommer att upptäcka dem. MATS DAHLBERG Vill du göra affärer i Europa? Euro Info Centre hjälper dig att hitta rätt! Vårt företag söker efter leverantörer i Danmark och Polen, kan ni hjälpa mig? Vi har planer på att utveckla en ny produkt tillsammans med kollegor i Europa, finns EU- finansiering? Euro Info Centre är ett nätverk bestående av ett tjugotal kontor runt om i Sverige och totalt 240 i hela Europa. Vår gemensamma uppgift är att förse Europas små och medelstora företag med den information och de kontakter du behöver för att på olika sätt verka på de europeiska marknaderna

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Så sätter du rätt pris Prissättning är något av det svåraste man som företagare ägnar sig åt och kanske det viktigaste. Beroende på om det är en vara eller en tjänst som ska säljas finns det en rad viktiga aspekter att tänka på. Prissättning är ingen enkel uppgift men lyckas man innebär det att man tjänar pengar på nöjda kunder. Rätt pris, vad är det? Finns det något sådant som rätt pris? Är det rätt pris om vi lyckas genomföra affären? Om både köpare och säljare är missnöjda, eller nöjda, med affären har vi då satt rätt pris? Det finns inga standardsvar men ändå några tips som kan vara bra att tänka på. Priskalkylen Det system för priskalkylering som använts under lång tid går ut på att man räknar ut sin självkostnad och till den lägger den vinst man vill ha. Självkostnad plus vinstpålägg blir alltså marknadspris, eller? Nej, marknadspris är det pris som marknaden är villig att betala. Marknadspriset tar inte hänsyn till våra kostnader eller vår önskan om vinst. Priskalkylering enligt denna metod, våra kostnad plus önskad vinst, är ingen bra metod, men den fungerar som en kontroll av att vi inte säljer för billigt. Marknadspriset sätts på helt andra grunder. Våra konkurrenter och våra kunder är med och sätter priset. Vi påverkar det genom vårt agerande på marknaden. Konkurrenterna Om våra varor och tjänster är identiska med våra konkurrenters så måste vi göra något för att särskilja dem. Produkten, eller snarare de problem som produkten kan lösa, är ett av våra viktigaste konkurrensmedel. Vi måste slå vakt om det unika i vår produkt. En produkt som är identisk med konkurrerande produkter hamnar snabbt i priskonkurrens, speciellt om utbudet är stort. Kunden Vi har säkert alla träffat entusiastiska säljare som pratar sig varma för en eller annan produkt och där vi haft svårt att förstå alla tekniska termer. Säljaren fokuserar helt på den egna produkten och inte på vilka av våra problem som den kan lösa. Han ger inte heller kunden tid att själv upp- Godkända av det ledande förbundet. Det finns ekonomiproffs! Du hittar dem på

9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 täcka hur produkten passar in i hans verksamhet. Utbilda kunden Vi kan höja vårt pris genom att utbilda kunden om våra produkters förmåga att lösa problem. Kunden köper snarare en funktion, nytta, än tekniska detaljer. Tekniska detaljer kommer oftast i ett senare skede. Vad är nytta för kunden? Säljaren har en bestämd uppfattning om vad som är nytta, men det är inte säkert att kunden upplever det på samma sätt, eller ens ser den. Säljaren måste därför påverka kunden så att nyttan framstår tydligt. Säljaren måste känna kundens verksamhet. Produkten är värd den nytta kunden upplever att den kan skapa och säljaren får det pris som han kan motivera. Det kan formuleras på följande sätt: Pris = Kundnytta (kundens upplevelse av kommande nytta) Det innebär att så länge som säljaren Kundupplevd nöjdhet 3. kan öka kundens upplevda nytta så kan han höja priset. Vi får en priskanal som löper mellan kundupplevd nytta, å ena sidan och priset, å andra sidan. (Se bilden) Så länge vi kan öka kundens upplevelse av nytta kan priset höjas. Då alla kunder är olika gäller det att i varje kundrelation se den optimala prissättningen. Tänk på att vi talar om kundens upplevelse, vilket inte nödvändigtvis är en objektiv egenskap hos produkten. Priskonkurrens När säljarens argument tryter, och det finns flera aktörer på marknaden, så är det lätt att ta till priskonkurrens som en möjlighet att göra affär. Priskonkurrens är oftast negativ och man ska ha stor respekt för den volymökning som krävs för att räkna hem en generell prissänkning. Vissa företag väljer lågt pris som konkurrensstrategi redan från början, men lägg märker till att de som lyckats med detta har en mycket storskalig produktion och rationella distributionssystem. Det rör sig ofta om konsumtionsprodukter till en stor massmarknad. Priskanalen där relationen pris och kundens nöjdhet är optimal Priset Vad händer då om vi istället höjer priset med 10 procent? I det fallet kan vi tappa 25 procent av vår försäljning och ändå behålla vår bruttovinst. Inga omkostnader ökar, istället frigörs resurser i form av personal, som kan ge kunderna ökad service. Många företag vill växa och bli större, och det är viktigt att skapa tillväxt, men volymökningarna bör inte ske på bekostnad av lönsamheten. Att locka med ett lågt pris kan vara frestande för att öka volymen, men priset är ett vapen som kan bita tillbaka Låt oss ta ett exempel Vi driver ett företag och vår bruttovinst är 30 procent. Dvs. om vi säljer för 100 kronor så har vi en varukostnad på 70 kronor och får behålla 30 kronor. Dessa 30 procent ska täcka alla kostnader i företaget: hyra, löner, försäkringar, räntor mm, och dessutom ska det finnas lite pengar kvar till vinst. Vad händer om vi sänker priset med tio procent för att locka fler kunder? Hur mycket mera måste vi sälja för att behålla vår befintliga bruttovinst? Svaret är att försäljningen måste öka med 50 procent! Vilka effekter får det på våra omkostnader? Måste vi öka personalen, hyra större lokaler, bygga nya parkeringsplatser? Vad kostar det? Hur mycket mera måste vi sälja för att täcka det? Prisbeslutet får stora konsekvenser. Vi har ändå inte berört frågor som finns dessa nya kunder och har vi kapacitet att få fram varor? Rör det sig om tillverkning är frågan om vi har maskinkapacitet eller måste vi göra investeringar? Här krävs en del utredning. Vad händer då om vi istället höjer priset med tio procent? I det fallet kan vi 1. Så länge som priset ligger i priskanalen är det rätt. Om kundens nöjdhet kan ökas så kan priset ökas. tappa 25 procent av vår försäljning och ändå behålla vår bruttovinst. Inga omkostnader ökar, istället frigörs resurser i form av personal som kan ge kunderna ökad service. Frågan är hur priskänsliga kunderna är och om en förstärkt service kanske innebär att kunderna blir kvar trots att priset gått upp. Kanske ökad service kan öka kundernas upplevda nytta? Det innebär i så fall att våra produkter fortfarande befinner sig i priskanalen i vårt prisdiagram. Kunderna upplever att de har fått nytta för det pris som de betalar. De är nöjda. I vissa fall kan en hög prissättning till och med verka positivt då det signalerar en högre kvalitet. Det gäller speciellt statusprodukter, men kan även gälla kvalificerade konsulttjänster. Den självsäkerhet som ett högt pris signalerar skapar en viss trygghet hos köparen, vilket är viktigt när man köper tjänster. Tjänsten kan ju inte provas eller testas före köpet, och därför får köparen förlita sig på andra signaler, och priset är en sådan. Ett svårt beslut Prissättning är svårt och viktigt och inget man hastar fram. Ett tips är att diskutera med din redovisningskonsult och att ni tillsammans räknar på vad som är rätt pris. När du befinner dig i priskanalen har du optimerat både pris och kundnöjdhet. Du tjänar pengar på nöjda kunder. MATS DAHLBERG 2. Priset är för högt trots att det är lågt då kunden inte uppfattar värdet. 3. Priset kan höjas då kundens uppskattning av produkten medger det. Avgift för kortbetalare Konkurrensverket ska titta närmare på hur bankernas har tolkat frågan om förbudet för butiker att ta ut en avgift av kortbetalande kunder. EU kommissionen har beslutat att godta nya regler för gränsöverskridande transaktioner Beslutet som ännu inte trätt i kraft i Sverige kommer att innebära att butikernas så kallade inlösenavgifter kan komma att sänkas för betaloch kreditkort som Eurocard. Bankerna kan också komma att hindra butikerna från att ta ut en avgift av kunder som betalar med internationella kontokort. Detta har fått svenska banker att gå ut med information till butikerna om att det är förbjudet att nu ta ut en avgift av kortbetalande kunder. Det är fel, för EU beslutet gäller bara internationella transaktioner. Hela 90 procent av alla transaktioner gäller nationella kortbetalningar, och där får butikerna fortfarande ta ut en avgift av kunden. 67-årsgränsen kritiseras FNs fackorgan ILO kritiserar den svenska lagregeln om rätt att kvarstå i anställning tills man fyller 67 år. Den kritiserade lagregeln gör det möjligt för den enskilda arbetstagaren att välja om man vill vara kvar hos arbetsgivaren fram till 67 års ålder. Kritiken går ut på att denna fråga bör lösas genom kollektivavtal i stället för lag. ILOs styrelse anser att Sverige bör ta upp förhandlingar med arbetsmarknadens parter för att finna en lösning som är acceptabel för samtliga. Regeringen kommer att ta upp en fortsatt dialog med arbetsmarknadens parter, men betonar att det finns en bred politisk majoritet i riksdagen för flexibel pensionsålder. KÄLLA: PRESSMEDDELANDE FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET

10 10 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Affärssystem - lönsam investering Ett för ekonomi, sedan ett för lager och ett för order. Tre system som helst skulle samverka på något sätt. Så har det ofta varit. Idag används ett affärssystem för allt det som ett företag behöver för att följa upp och styra sin verksamhet. Lägg till ett lönesystem som kan hantera olika sorters löneutbetalningar och även det lilla företaget kan få ett ett starkt IT-stöd. Att få olika system att fungera tillsammans är svårt, kommer de från olika leverantörer kan problemen bli mycket stora och kostsamma. Dessbättre finns det numera affärssystem med basmoduler som sedan kan byggas på, systemen finns för såväl soloföretagare som små och medelstora företag. De allra flesta systemen som finns på marknaden idag bygger på gemensamma standarder för till exempel överföring av data. Tidigare kunde de lösningarna var specialutvecklade. Det kunde blir dyrt att anpassa systemen så att till exempel kunder kunde lägga order direkt. Ett annat problem är att ett sådant system är mycket sårbart, det får inte ett affärskritiskt system vara. Kundvård, produktion och löner Affärssystem kan hantera order, lager, fakturering, och basrutiner för alla företag. Men de kan även byggas ut till att klara av ekonomistyrning, säljstöd, kundhantering och det som kallas CRM, Customer Relations Management, samt styrning av material och produktion. I systemen ingår även moduler för personaladministration vilket även innefattar lönehantering. Löner är ett kapitel för sig. Så länge det bara finns normala löner i ett företag är det enkelt att hantera dem, men den dag det tillkommer provisionsbaserade löner måste det finnas stöd för beräkning och uppföljning. Samma gäller för övertid, skiftarbete, förmåner och deltidstjänster för att nämna några. Effektivare lönehantering med rapportering till myndigheter ger snabbt lönsamhet i systeminvesteringen. Lösning för branschen? Det här med olika moduler låter krångligt. Men det är väl investerad tid att fundera igenom hur verksamheten fungerar idag, hur den skulle kunna fungera framöver vilket även innebär djupare samarbete med andra företag. Ett gott råd är att se om det finns system utvecklade just för den bransch företaget är verksamt i. Det finns många branschspecifika lösningar som har rutiner för till exempel speciella rapporteringar till myndigheter och organisationer. Börja med att specificera de viktigaste kraven på vad ett system ska kunna hantera, kontakta leverantörer som får presentera produkter och ge aktiva demonstrationer. Tag kundreferenser från leverantörerna. Stäm av med andra inom ditt företag att de får sina synpunkter tillgodosedda, begär offert från två, tre leverantörer. Kontrollera att de har god support, Att få olika system att fungera tillsammans är svårt, kommer de från olika leverantörer kan problemen bli mycket stora och kostsamma helst ska de kunna din bransch. En investering i affärs- och lönesystem blir lönsam, hur lång tid det tar beror på hur pass väl man tar tillvara den kapacitet som frigjorts för att använda den i det egna företagets kärnverksamhet. Men glöm inte att systemen ska vara enkla att hantera, standardiserade och flexibla för att kunna anpassas när omvärlden förändras. ROLF HERTZMAN ANNONS ANNONS Förlagsab Molly/Garagereklam, är en ny aktör på mediemarknaden, där marknadsplatsen är två garage mitt i centrala Stockholm. Parkaden på Regeringsgatan mitt för (NK), och Continentalgaraget på Mäster Samuelsgatan (hörnet Vasagatan). I dessa garage kommer vi att kunna erbjuda reklamplatser med bästa läge i City för de som vill synas där det rör sig. Garagereklam Parkadengaraget plan 3A, visar en del av våra reklamplatser. Vi ser detta med garagereklam som ett mycket bra komplement till all annan annonsering, såsom annonser i press och utomhusreklam. Här kan man hyra från 1-20 platser under en vecka, månad eller ett helt år, till priser som är överkomliga i förhållande till antalet exponeringar. Som ett exempel, hyr man ett av utrymmen på Månadstablån, får man cirka exponeringar per dygn. I de båda garagen har man lite olika publik, en del av denna publik parkerar nästan dagligen i garagen, många av dessa är beslutsfatttare på företagen i City. Innan 2003 är tillända hoppas vi kunna erbjuda golvreklam på ramperna mot trapphus och hissar, samt även reklam på hissdörrar något som vi tror kan bli effektfullt. Vi har skapat en Månadstablå, där utrymmet delats upp i 21 delar med placering vid utgången till trapphus och hissar. Här får butiker, restauranger, nöjen och resor en möjlighet att synas precis innan folk tar hissen ner och går ut på stan. Inför sommaren är tanken att här kunna puffa sina budskap för de turister som kommer till stan för att shopppa eller roa sig. Vidare har vi möjlighet att anordna t.ex. ett Bil-Event, där en del av ett plan i garaget blir avlyst, så man kan ha sin egen Bilsalong på plats mitt i City under några timmar en lördag, när folk är ute för att shoppa. Vi ser det som ett bra tillfälle att nå en köpstark bilintressent, här kombinerar man ju både helgens shopping och stillar sin nyfikenhet på lite bilnyheter. Vem vet det kan vara ett bra ställe att parkera pappa på, så mamma får shoppa i lung och ro. Mer info på vår hemsida.

11 BITE Teleperformance AB är specialiserat på telemarketing, kundservice och CRM-lösningar. Verksamheten bedrivs i Stockholm, Göteborg och Skinnskatteberg samt via dotterbolag i hela Norden. Företaget grundades 1985, har årsanställda och omsätter 400 MSEK (2002). BITE Teleperformance ingår i den globala SR Teleperformancegruppen, med huvudkontor i Paris. Moderbolaget, som är börsnoterat i Frankrike, har verksamhet i ett trettiotal länder och omsätter ca 10 miljarder kronor. Koncernen är den snabbast växande i branschen och är störst i världen utanför USA. Med fokus på lönsamhet Det här är egentligen allt du behöver veta om BITE Teleperformance: Vi hjälper våra kunder att uppnå bättre säljresultat och därigenom högre lönsamhet. Men det kan också vara bra att känna till följande: BITE Teleperformance är störst i Norden på telemarketing, kundservice- och CRM-lösningar. Vi har visat god lönsamhet sedan starten 1985 och har de senaste fem åren funnits med bland 10-i-topp på SvD/Ahrens tillväxtlista för utländska företag. Vår kompetens visas tydligast genom de långvariga förtroenden som vi får av våra kunder. Den internationella koncerntillhörigheten ger oss muskler och garanterar kontinuerlig metod- och teknikutveckling. Vi är Sveriges i särklass mest belönade företag i kategorin Årets telemarketingkampanj (7 st). Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9002 och Sex Sigma. Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att uppnå bättre resultat och ökad lönsamhet är du välkommen att ringa oss på BITE Teleperformance AB Box 6777, Stockholm. Besöksadress: S:t Eriksgatan 113, 2 tr. Tel Fax E-post:

12 12 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Revision & Rådgivning Dubbla revisorer i stället för dubbla roller Fråga revisorn är ett uttryck som slentrianmässigt ofta används inom näringslivet. Men det kanske finns skäl att tänka efter innan man uttrycker sig så. Efter det senaste årets många affärer med Enron i spetsen där revisorernas dubbla roller har ifrågasatts kanske alla företag och företagare har skäl att se över sitt samarbete med revisorn. Det är utan tvekan så att i ett allt hetsigare, mer komplicerat och globaliserat företagsklimat krävs massor med kunskap och resurser inom både det företagsekonomiska och det skattetekniska området. Det är ett villkor för överlevnad och utveckling för alla företag, stora som små. Oklara regler ifrågasätts Denna kunskap och dessa resurser återfinns i stor utsträckning inom revisorskåren. Då borde väl allt vara frid och fröjd? Nej, så länge det inte finns kristallklara regler och bestämmelser som skiljer på hur man får arbeta som revisor respektive rådgivare kommer etiken och integriteten alltid att ifrågasättas. Visserligen har både regelskärpning och frivilliga förändringar hos några av de stora revisionshusen skett, men debatten kommer att fortgå. Förändringen måste komma från företagen de som köper både revisionstjänster och ekonomiska konsulttjänster. Dela på uppgiften Och lösningen är enkel. Anlita en revisor/revisionsbyrå enbart för revisionsuppdraget, ingenting annat. Anlita en annan revisor/revisionsbyrå för konsulttjänster och rådgivning. En lösning som sannolikt alla skulle tjäna på både ekonomiskt och etiskt. Alla företag är ju tvingade att ha revisor och att göra revision. För både köpare och säljare av revisionstjänsten blir det ju mycket enklare och rakare om affären och relationen enbart handlar om revisionsuppdraget. Revisorns integritet behöver aldrig ifrågasättas och varken prissättningen på revisionsuppdraget eller genomförandet infekteras inte på något sätt av möjliga konsultuppdrag som skulle kunna finnas med i bilden. Uppdragsgivaren betalar bara för det man måste köpa ett renodlat revisionsuppdrag. Och revisionen kan genomföras med den opartiska integritet som är grundläggande för hela uppdraget. Därutöver behöver företagen en rad specialistkompetens och rådgivning inom det företagsekonomiska och skattetekniska området. Konsulttjänster som man mycket väl kan handla upp från en revisionsbyrå. Men inte från samma som man köper sin revision. Återigen blir det en renodling av affärsrelationen. Specialistkompetensen handlas upp utan att hänsyn behöver tas varken av köpare eller säljare till hur revisionsuppdraget ser ut. Det blir en betydligt mer professionell hantering av hela uppdraget. Flera fördelar Ur ett övergripande perspektiv finns ytterligare fördelar. Eftersom de ekonomiska konsultinsatserna vid revision kommer att granskas av konkurrerande revisorer i stället för av de egna är sannolikheten stor att väldigt vidlyftig eller tveksam rådgivning minimeras. Man får överlag en seriösare och korrektare hantering av den ekonomiska redovisningen. Till gagn för alla. Den totala marknaden för revision och ekonomiska konsulttjänster kommer inte att minska, så revisionsbyråerna behöver inte oroa sig för att tappa affärer. Däremot kommer det ju att ske en rejäl flyttkarusell på en konkurrensutsatt marknad om de olika uppdragen. Vilket medför både prispress och professionell skärpa. Gamla invanda mönster och relationer bryts och nytt frisk blod tillförs i hela processen. Företagen måste tvinga fram nytt beteende Initiativet till denna förändring måste OUTSOURCING? Ring oss! PBK Outsourcing Sverige AB Adress: Dalagatan 100, 7 tr, Box 1126, S Stockholm Telefon: Fax: Hemsida:

13 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 tas av företagen/köparna. Revisionsbyråerna är nog inte mogna att frivilligt avsäga sig uppdrag för att sedan gå ut och jaga nya. Men om företagen tvingar dem så kommer processen igång. Och vi kommer successivt att få både en sundare ekonomisk redovisning och återfå fullt förtroende för revisorskåren. FOTOGRAF LASSE TRONS Den revisor man har som revisor skall man alltså inte fråga om någonting. Han/hon skall genomföra sin revision med full integritet. Den revisor man har som rådgivare ska man däremot fråga om mycket. På så sätt blir det aldrig tal om dubbla roller. Den revisor man har som revisor skall man alltså inte fråga om någonting. Han/hon skall genomföra sin revision med full integritet. Den revisor man har som rådgivare ska man däremot fråga om mycket. På så sätt blir det aldrig tal om dubbla roller. JOHAN HALL Korta nyheter Ny uppgiftsskyldighet Regeringen föreslår att arbetsgivare ska bli skyldiga att lämna uppgifter till statistik om vakanser. Idag är uppgiftslämnandet frivilligt och bortfallet är stort. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli i år. (Prop 2002/03:95) Det är framför allt de stora arbetsgivarna som ogärna lämnar uppgifter. SCB har därför begärt att lagen om den officiella statistiken ska ändras, så att arbetsgivarna blir skyldiga att göra det. Näringslivets nämnd för regelgranskning anser att om vakansuppgifterna blir obligatoriska, så ska istället skyldigheten att anmäla lediga platser till arbetsför-medlingen slopas. Kommunförbundet och Landstingsförbundet har påpekat att det blir dyrt för kommuner och landsting att få ihop uppgifter om vakanser, eftersom allt måste göras manuellt. De kräver därför kompensation från staten. KÄLLA: RIKSDAG & DEPARTEMENT NR 9/2003 Föreningslivet krymper SCB har publicerat en ny rapport Föreningslivet i Sverige under 1990-talet - välfärd, socialt kapital och demokratiskola. Rapporten visar att föreningslivet har drabbats av en allvarlig nedgång under åttaårsperioden De flesta typer av föreningar har tappat medlemmar, särskilt politiska partier, facket, kooperationen och föräldraföreningarna. Ett fåtal föreningar går dock framåt till exempel lokala aktionsgrupper och pensionärsorganisationer. De politiska partierna förlorade en tredjedel av sina medlemmar, en kvarts miljon sedan Miljöorganisationerna halverades. Föräldraföreningarna och kvinnorörelsen förlorade 40 procent av sin medlemskår. KÄLLA: STATISTIK FRÅN SCB Kan du styra Vi hjälper dig med ekonomin och bokföringen... ditt företag? Beställ kursprogram på Kurser för dig som vill öka lönsamheten....det ingår i priset. När du köper program från Hogia Small Office ingår ett helt års serviceabonnemang i priset. Du kan ringa och skicka e-post, du får uppdateringar och nyhetsbrev. Programmen är lätta att lära sig, används av tiotusentals svenska företag och innehåller alla viktiga funktioner du behöver. Du kan känna dig säker - du kommer att få ordning och reda på företagets ekonomi. Köp 3 - betala för 2 Just nu kan du köpa 3 program från Hogia Small Office - Bokföring, Leverantör, Fakturering, Lön, Förening, Skatt - och endast betala för 2. (ca pris 2.990:-/st ex moms) Erbjudandet gäller till och med och kan inte kombineras med andra erbjudanden och avtalsrabatter. Kontakta någon av våra återförsäljare, ring, skicka e-post eller besök vår hemsida. Tel Hogia Small Office AB tel

14 14 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Ta steget från planhushållning till marknadsekonomi inom BusinessAdministration! Gör det du är bäst på och låt andra sköta resten! Det är vad outsourcing går ut på. Men förvissa dig om att den som sköter dina affärsstödjande funktioner kan göra det bättre, billigare och effektivare än ditt eget företag! Det kräver i sin tur en noggrann kartläggning av företagets kostnader, arbetssätt och kvalitetsnivåer. Rätt upplagd kan en outsourcinglösning utifrån triaden process, system och människa, ge besparingar på upp till 50 procent. Fokus på kärnverksamheten och en intensiv kostnadsjakt på alla fronter. Så ser det ut på de flesta företag idag. För att få optimal utväxling av besparingen måste de processer och system som används för stödfunktionerna vara effektiva och lättanvända. Det ska vara enkelt att t ex ta fram lönestatistik, redovisa tid och hantera reseräkningar. Och utbetalningarna ska helst vara felfria. Fakturainbetalningarna ska vara vältajmade, så att du slipper dröjsmålsränta. På den personaladministrativa sidan (HR) bör det bland annat finnas en väl fungerande process för rehabilitering och arbetsmiljöfrågor. De flesta företag har en löne- och personalavdelning, en ekonomiavdelning och ett arkiv. Ofta fungerar dessa som egna företag i företaget och det kan därför vara svårt för företagsledningen att ställa de rätta effektivitetsoch kvalitetskraven på avdelningarna, eftersom det sällan finns något att jämföra med. Dyrbar tid går förlorad Genom att välja en outsourcinglösning kan ditt företag utnyttja ny teknik och nya metoder inom BA-området (Business Administration), säger Rolf Klingensjö, ansvarig för affärsområdet Service Center inom INgroup AB. Det är både svårt, tidskrävande och dyrt att ha en inhouselösning även om den - som ofta är fallet idag - bedrivs i ett separat servicebolag inom koncernen. Forskning visar att affärsstödsfrågor som inte är kärnverksamhet upptar en relativt stor del av företagsledningens dyrbara tid. Den skulle kunna användas bättre i dagens tuffa affärsklimat. Ett helhetsgrepp Outsourcing handlar om att ta ett helhetsgrepp och se samspelet mellan system, processer och medarbetare, framhåller Rolf Klingensjö. Därför måste alla administrativa funktioner genomlysas. Genomlysningen ska bl a fokusera på de olika system ditt företag använder idag, sambanden mellan systemen och vem som har det övergripande ansvaret. Processerna måste också identifieras, bl a ärendetider, attestrutiner samt relationer till myndigheter och andra intressenter. Sista steget är en kartläggning av medarbetarnas kompetensprofiler och roller, anställningsvillkor med mera. Skalfördelar och benchmarking När genomlysningen är avslutad lägger du tillsammans med outsorcingföretaget fast vilka kvalitetshöjningar som är nödvändiga, vilka kostnader som ska sänkas och vilka processer som behöver effektiviseras, säger Rolf Klingensjö. När ni är eniga om tagen så upprättas en så kallad SLA (Service Level Agreement), så att du vet vad du har rätt kräva för pengarna. Det är också viktigt att sekretessfrågorna regleras i detta avtal. Avtalen ska vara långsiktiga för att ge maximal utväxling; minst tre år är en lämplig avtalsperiod. En outsourcinglösning innebär ofta stora besparingar för ditt företag. Leverantörsfaktureringen kan bli upp till 50 procent effektivare och löneadministrationen ibland bli fyra gånger så effektiv som tidigare. Det gäller dock att syna korten; så låt gärna en oberoende revisor nagelfara kostnadsjämförelsen. Effektiviseringsarbetet ska sedan bedrivas fortlöpande enligt de ständiga förbättringarnas princip. Skalfördelar, gemensamma ITplattformar och möjligheter till benchmarking är huvudskälen till att en extern leverantör kan hantera de affärsstödjande funktionerna effektivare än det enskilda företaget, avslutar Rolf Klingensjö. Om flera företag samordnar sin affärsadministration under var sitt kundteam med stödfunktioner som kärnverksamhet ger detta både kostnadsfördelar och kvalitetsvinster. CLAES-GÖRAN HANBERG Outsourcing handlar om att ta ett helhetsgrepp och se samspelet mellan system, processer och medarbetare, säger Rolf Klingensjö, ansvarig för affärsområdet Service Center inom INgroup AB. Rätt upplagd kan en outsourcinglösning innebära kostnadsbesparingar på upp till 50 procent. Nu kan KvaLita fokusera på vården KvaLita, ett nätverk för företagshälsovård och närsjukvård, har valt att outsourca sina affärsstödsfunktioner. Effektivitetsvinsterna motsvarar kostnaden för outsourcingen och möjliggör större fokus på kärnverksamheten, säger Stefan Pettersson, vd för företaget. KvaLita har verksamhet på 160 orter i Sverige och ungefär 1500 medarbetare som servar cirka kundföretag. KvaLita är Sveriges ledande leverantör av företagshälsovård men driver också vårdcentraler. När det gäller vårdcentralerna har vi redan kommit igång med outsourcingen, berättar Stefan Pettersson. Erfarenheterna är goda, så vi kommer även att lägga ut affärsstödet för företagshälsovården på INgroup. Vi ser tydliga kvalitativa vinster; nu kan vår personal ägna sig åt vårduppgifter, istället för att dela sin tid mellan vård och administration. Med vår spridda organisation skulle det bli väldigt dyrt att anställa ekonomipersonal på varje verksamhetsort, så tidigare fick läkarsekreterarna också vara ekonomiassistenter. Än så länge har vi inga siffror på hur outsourcingen påverkar the bottom line men effektivitets- och kvalitetsvinsterna är det viktigaste för oss. Ta referenser! Stefan Pettersson råder andra företag att ägna stor omsorg åt förberedelserna inför implementeringen och göra en detaljerad kravspecifikation inför upphandlingen. Det är också viktigt att följa verksamheten noggrant under genomförandeprocessen, framhåller han. Hur duktiga medarbetarna än är hos den som tar över stödfunktionerna, så måste dom få rimlig tid på sig att lära sig den nya kundens rutiner. Vi tog ett flertal referenser från andra kunder och valde sedan ut tre outsourcingföretag som fick en offertförfrågan.

15 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 15 Likviditet säkrar verksamheten Håll kontroll på likviditeten! Att veta vilka kostnader som kommer och när kunderna betalar är en av de viktigaste uppgifterna för att hålla företaget igång. Trots det är det alltför få som gör likviditetsbudget. Enligt Företagarnas Riksförbund har tio procent av småföretagen en genomsnittlig inbetalningstid från kunder på 42 dagar. Och stora företag börjar alltmer tillämpa 60 dagar innan de betalar. Om trenden håller i sig att storföretag allt oftare väntar med att betala leverantörer med upp till 60 dagar kan det leda till allvarliga konsekvenser för småföretagare. Vinnova, Verket för innovationssystem, har påpekat att de företag som får bidrag från EU:s forskningsprogram ofta får vänta så länge att de inte klarar den ekonomiska påfrestningen. Och Linköpings universitet påpekar att i en undersökning från 1993 visade det sig att endast 6 procent av småföretagen hade likviditetsplanering. Likviditetsbudget nyckelord När konjunkturerna är goda är det lätt att bortse från likviditetsbudget, men när det blir sämre tider är det mycket farligt att inte ha full kontroll över den ekonomiska situationen. Det är inte bara företaget som är intresserad av likviditeten utan även leverantörerna. Och det företag som har likviditetsproblem kan snart se sig stå utan leverantörer. Banker och andra långivare är mer intresserade av soliditeten, betalningsförmågan på längre sikt. Likviditetsbudget är ett nyckelord. Den innebär att man upprättar en noggrann kontroll över vilka utgifter företaget har varje månad samt vilka inbetalningar som beräknas komma in. I utgifterna måste man ta med alla återkommande kostnader som hyra, lönekostnader och leasingavgifter. Kostnaderna måste periodiseras för att man klart ska kunna se varje månads utgifter eller vilken period som är lämpligast att arbeta med. Factoring för snabba pengar Men även kundreskontran ska hanteras effektivt så att kunder betalar i tid men utan att det upplevs obehagligt för dem. Ett sätt är att själv hantera alla kundfordringar, hålla kontroll över dem för att se om någon släpar efter gång på gång vilket är en varningssignal. Ett annat sätt är att lägga ut hanteringen hos någon annan som bevakar inbetalningar. Om kunden medger autogiro är det en fördel, likaså om automatisk elektronisk hantering går att genomföra. Det sparar tid i hanteringen av fakturor och betalningar för både kund och leverantör. Factoring är ett sätt att snabbt få betalt för sina fordringar. Det innebär att fordran överlåts till ett företag som betalar för den mycket snabbt. När factoringföretaget belånar fakturan gör de ofta det till procent, ju högre kreditvärdighet den ursprungliga kunden har desto högre belånas fakturan. Resterande procentenheter upp till full betalning tillfaller factoringbolaget. Vid amerikansk factoring köps fakturan för upp till 95 procent av värdet. Factoring är ett alternativ för företag som i startskede har sämre likviditet eller företag som har likviditetsproblem. Men märk väl att man får inte full betalning för fakturan och det påverkar likviditeten negativt. Det viktigaste är dock inte hur man hanterar likviditeten utan att det görs systematiskt och korrekt. ROLF HERTZMAN EN ANNONSBILAGA FRÅN MEDIAPLANET ANNONSFÖRSÄLJNING: Marcus Andersson, MediaPlanet GRAFISK FORM: PoE REPRO: Ordbild. TRYCK: Svenska Tryckcentralen. FÖR INFO OM BILAGOR I DAGS- OCH KVÄLLSPRESS: MediaPlanet, tel Distribueras med Dagens Industri April Korta nyheter Pengarna slut I många län är det omöjligt att få nya pengar till kompetensutveckling. Hundratals projekt har i år lagts på is eftersom regeringen inte vill spräcka utgiftstaket. Småföretag som vill kompetensutveckla sin personal kan söka EU-pengar för detta. Svenska staten betalar ungefär hälften och företaget hälften. Sedan starten år 2000 har tiotusentals privata och offentliga arbetsplatser fått pengar. Men nu är det stopp för nya projekt i många län. Direkt drabbade är regioner som varit särskilt aktiva och dragit igång många projekt. Det gäller bland annat Västra Götaland, Halland, Skåne, Jönköping och Gotland. Program som redan är igång fortsätter normalt, men nya satsningar får vänta till hösten. Jönköping har redan förbrukat 76 procent av sina pengar, trots att programmen pågår fram till och med Högt ligger också bland annat Kronoberg, Halland och Göteborg med cirka 60 procent. Småföretagen i Stockholm har inte varit särskilt på hugget. Bara 40 procent av pengarna är utnyttjade. KÄLLA: DALADIREKT Sjukkort inom EU Den 1 juni nästa år införs ett sjukförsäkringskort i EU, enligt ett förslag från kommissionen. Många EU länder har redan sådana kort, men inte Sverige. I dag är det lite krångligt för den som reser till ett annat EU-land på semester och vill försäkra sig om att inte råka ut för stora kostnader, om man behöver sjukvård utomlands. Att man ska ta med sig ett särskilt papper, blankett E111, är inte särskilt känt, enligt Riksförsäkringsverkets beräkningar. Endast medborgare i ett EU land kan få med sig en vårdblankett för vård utomlands på samma villkor som i hemlandet. Det gäller inte medborgare i andra länder, även om de är försäkrade i ett EU land. Nu föreslår kommissionen att ett gemensamt europeiskt sjukförsäkringskort ska införas från den 1 juni Alla som är försäkrade i ett EU land ska få kortet. Kortet ska ha en EU symbol, information om namn, personnummer, giltighetsdatum samt uppgift om utfärdande stat och myndighet. Till en början ska kortet ersätta blankett E111 vid semesterresor. Senare kommer kortet också att ersätta de blanketter som nu krävs för att få vård vid utomlandsstationering, internationella transporter, studier och jobbsökarresor inom EU. KÄLLA: RIKSDAG & DEPARTEMENT NR 7/2003

16 FÖRBÄTTRA KASSAFLÖDET! Tycker du att lönsamheten är på topp och likviditeten optimal kan du sluta läsa här. Annars kan det vara en god affär att läsa vidare. I nästan alla företag finns det utrymme att förbättra kredithanteringen. Effektivare rutiner innebär ökad likviditet och bättre lönsamhet. Svea Ekonomi är en komplett leverantör av tjänster inom kredithantering. Svea Ekonomi följer kunden hela vägen i kreditprocessen, från fakturering till inkasso. Vi kan även hjälpa till att effektivisera de delar av fakturahanteringen där kunden har särskilda behov av förbättringar. Alla Svea Ekonomis tjänster har ett övergripande syfte att ge kunderna snabbare och säkrare tillgång till sina utestående fordringar. Kontakta oss det lönar sig. SVEA EKONOMIS TJÄNSTER ADMINISTRATION Kreditupplysning Redan innan en affär genomförs kan det vara viktigt att skapa sig en uppfattning om den nya kunden är en fullgod betalare. Även en gammal välkänd kund kan få problem med sina betalningar. Genom tjänsten kreditbevakning kan ditt företag löpande få information om någon viktig förändring sker hos någon kund. Levereras via internet eller client-server. Fakturaservice Svea Ekonomi kan sköta kundens hela fakturahantering, från fakturering av en order till bokning av betalningar eller fakturering av dröjsmålsräntor och, om det går så långt, även inkasso. Tjänsten reskontraservice skiljer sig från fakturaservice enbart genom att kunden sköter faktureringen själv. Påminnelseservice Svea Ekonomis påminnelseservice erbjuder en extra åtgärd innan ett ärende går så långt som till inkasso. Inkassoservice Svea Inkasso har en mycket aktiv inkassoservice. Erfarenheten visar att vår inkassoservice ökar en dålig betalares benägenhet att betala. Därmed förkortas också handläggningstiden för ett ärende. Svea Inkasso erbjuder även inkassotjänster för de flesta av Sveriges exportmarknader. Call center Order Leverans Fakturering Förfallodag Betalningspåminnelse Inkasso Rättsliga åtgärder Efterbevakning FINANSIERING Factoring Factoring innebär att företaget belånar hela eller delar av sin kundreskontra och överlåter administrationen av kundreskontran på Svea Ekonomi. Därigenom frigörs kapital som istället kan arbeta i verksamheten. Fakturaköp Tjänsten innebär att Svea Ekonomi köper hela eller delar av företagets kundreskontra vid fordrans uppkomst eller på förfallodagen. Vi övertar då ansvaret för fakturaadministration, eventuella påminnelser etc. Fakturabetalningsgaranti Fakturabetalningsgaranti innebär att Svea Ekonomi sköter kundreskontran och garanterar betalning på förfallodagen. Kreditförsäkring Kundkreditförsäkringen skyddar företagens fordringar vid både export och inhemsk försäljning, t ex vid förluster som uppstår vid konkurs, ackord eller betalningsinställelse. Köp av förfallna fordringsstockar Övrigt Utöver dessa tjänster erbjuder Svea Ekonomi en alternativ finansieringsform, reverskredit samt ett alternativ till bankgaranti, så kallad confirming. Svea Ekonomi bedriver också egen utbildningsverksamhet i kredithantering. FAKTURAKÖP FACTORING FAKTURASERVICE RESKONTRASERVICE INKASSOSERVICE KREDITUPPLYSNING

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12 Lärare: Jan Greve Tillåtna hjälpmedel: Inga Skrivningen omfattar sex sidor (inklusive försättsblad) och den är uppdelad i tre avsnitt

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna!

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration.

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. OPERATIONELL LEASING Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. Toyota Fleet Lease erbjuder finansiering med garanterade restvärden, kvalificerad rådgivning och full kostnadskontroll av

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid.

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid. End to end Top to bottom o 16 550:- eller 500:- i manaden * o Tva kvalitetsmarken, ett kampanjpris. Komplett affarssystem i ny servermiljo. De små och medelstora företagens tillväxt är inte självklar.

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration.

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration. Rollbeskrivning Uppdrag: Chef Ekonomi & Administration. Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer