Skydda ditt varumärke och din affärsverksamhet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skydda ditt varumärke och din affärsverksamhet!"

Transkript

1 Öka säkerheten! Skydda ditt varumärke och din affärsverksamhet! Presentationen kan användas av PSP vid kommunikation med sina samarbetspartners

2 All kortinformation måste skyddas! Kortbranschen har enats om en säkerhetsstandard avseende hantering av kortnummer. Denna säkerhetsstandard benämns PCI DSS* och beskriver hur kortnummer och annan kortinformation ska hanteras och gäller såväl vid betalningar där kortet är fysiskt närvarande som vid post-, telefonorder och e- handel. Syftet med PCI DSS är att säkerställa att alla som lagrar, processar, transporterar eller på annat sätt hanterar kortinformation gör det på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt kortinformationen. Visa, MasterCard, American Express och Diners har tillsammans utformat PCI DSS! PCI Security Standard Council vidareutvecklar PCI DSS! *Payment Card Industry Data Security Standard 2

3 För att säkerställa PCI DSS i Sverige driver svenska inlösare via PNC ett Compliance program PNC (PAN Nordic Card Association) är en branschorganisation för kortverksamheten åt inlösarbanker. PNC arbetar för en gränslös och växande pannordisk kortmarknad och är verksamma i Sverige, Danmark, Norge, Finland och i de baltiska länderna, medlemmar är: Nordea Swedbank SEB Handelsbanken Danske Bank PBS Visa Sweden Europay Sweden Via PNC är alla svenska inlösare med i Compliance programmet Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken driver initialt programmet i projektform med PNC som uppdragsgivare. 3

4 Är din affärsverksamhet PCI säker? Hanterar Ni eller Era produkter kortinformation? I så fall omfattas Ni av PCI DSS kraven. För att dina kunder ska kunna leva upp till PCI DSS krävs att du som aktör i din kunds kortbetalningskedja, uppfyller PCI DSS kraven. Utvecklare kassaapplikationer / kassaleverantörer Kund Payment Service Provider (PSP) Servicebyråer Andra aktörer 4

5 PCI DSS - En obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kortinformation Består av 6 delområden för ökad säkerhet innehållande tillsammans 12 krav The Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v 1.1 Build and Maintain a Secure Network 1. Install and maintain a firewall configuration to protect cardholder data 2. Do not use vendor-supplied defaults for system passwords and other security parameters Protect Cardholder Data 3. Protect stored data 4. Encrypt transmission of cardholder data across open, public networks Maintain a Vulnerability Management Program 5. Use and regularly update anti-virus software 6. Develop and maintain secure systems and applications Implement Strong Access Control Measures 7. Restrict access to cardholder data by business need-to-know 8. Assign a unique ID to each person with computer access 9. Restrict physical access to cardholder data Regularly Monitor and Test Networks Maintain an Information Security Policy 10. Track and monitor all access to network resources and cardholder data 11. Regularly test security systems and processes 12. Maintain a policy that addresses information security Källa: PCI Security Council för senaste versionen se PCI Council https://www.pcisecuritystandards.org/ 5

6 Inristat på din näthinna vid fortsatt produktutveckling av kassa-applikationer och tjänster! Data Storage Clarification Källa: PCI Security Council, version 1.1 För senaste versionen samt förklaring av förkortningar som används se PCI Council https://www.pcisecuritystandards.org/ 6

7 Compliance programmet

8 Compliance programmets byggstenar Efterlevnad av compliance programmet PSP följer Rapporter upp status och med Register sina samarbetspartner från PSP och PSP behöver tillhandahåller följa upp rapporter status med och sina register samarbetspartner till inlösarna och ge Inlösarna information Samarbetsavtal enligt framtagna mallar uppdateras av PSP Skall Samarbetsavtal återspegla kraven (Associates) från PCI DSS uppdateras av PSP Kassa-applikation ska vara PABP-validerad via en Skall återspegla kraven från PCI DSS Självdeklaration Kortinterface (KI) ska vara PABP-certifierad av en QSA. Visa PABP beskriver hur applikationer blir compliant PCI DSS beskriver kraven på hantering av kortinformation Compliance valideras via QSA (Qualified Security Assessor) eller SAQ (Self Assessment Questionnaire) 8

9 PSP ska säkerställa att även deras samarbetspartners uppfyller compliance programmets krav Compliance programmet skall följa upp att: PSP och dess samarbetspartner är compliant med programmet PSPs KI är PABP compliant PSPs samarbetspartners kassa-applikationer är PABP compliant Kostnader för bedrägerier hos kunder, PSPs och samarbetspartners kan komma att överföras från inlösare till berörda parter som inte uppfyller PCI-DSS kraven. Avstängning av aktörer kan bli aktuellt Varje aktör i kedjan tar sina egna kostnader för att uppnå compliance 9

10 e-handel

11 Vad innebär compliance programmets krav för säljföretag med e-handelslösning? Ur compliance programmets synpunkt finns två olika e-handels lösningar Hostad lösning Icke hostad lösning * PCI Council https://www.pcisecuritystandards.org/ 11

12 Hostad lösning Definition: all kortinformation lagras, processas eller transporteras enbart i PCI DSS certifierad miljö hos en QSA certifierad PSP Kunden (säljföretaget) hanterar inte kortinformation Hostad lösning omfattas av PSPs PCI certifiering! 12

13 Berörda komponenter: A. PSP B. Kortinterface programvara hostad av PSP PSP Produktionsmiljö (system, databaser och drift) Hantering av auktorisationer och debettransaktioner A KI B Vid kortbetalning redirectas kunden från kassaapplikation till kortbetalningslogik hos PSP. Hostad lösning alla andra lösningar definieras som icke hostad lösning C Kunden (Säljföretag) Kassaapplikation D Övrig SW* Varukorg Komponenter som ej berörs av PCI DSS: (ingen kortinformation får hanteras) C. Kassa-applikation D. Övrig programvara Kortinnehavare 13

14 Icke hostad lösning Definition: kortinformation lagras, processas eller transporteras hos kunden (säljföretaget) eller av annan part benämns ofta API lösning Varje lösning är unik PCI DSS compliance för varje icke hostad lösning måste valideras av kunden (säljföretaget) enligt inlösarens krav! 14

15 POS miljöer

16 Komponenter som berörs av PCI DSS vid POS-miljö Berörda komponenter A PSP Produktionsmiljö (system, databaser och drift) Hantering av auktorisationer och debettransaktioner Kassaleverantör Remote service E A. PSP B. Kortinterface programvara levererad av PSP Programvara hos kunden (säljföretag) C. Kassa-applikation D. Övrig programvara E. Programvara och produktions miljö för remote service F. Kort terminal / PIN Entry Device KI Övrig Pgmvara* Kassaapplikation B C D G. Kortläsare H. Skrivare F Kortterm / PED Skrivare H KortläsareG * övrig programvara får inte hantera kortinformation. 16

17 Vad innebär compliance programmets krav för säljföretag med POS-miljö? Kortinterface (KI) skall uppfylla Visas PABP* Efterlevnad (compliance) av PABP för kortinterfaceprogramvara ska certifieras av en QSA (Qualified Security Assessor) Kassa-applikation inklusive remote service skall uppfylla Visas PABP* Efterlevnad (compliance) av PABP för en kassa-applikation ska valideras via en självdeklaration KI och KAs efterlevnad av Visas PABP är en grundförutsättning för att kunden (säljföretaget) skall kunna bli compliant med PCI DSS! * Visa PABP krav på Payment application 17

18 Hanteras kortinformation i kassaleverantörens system krävs PCI-DSS compliance! Kassaleverantör Kundservice, Återförsäljare Servicepartner Remote Service Kassaleverantören skall vara PCI DSS compliant Kunden (Säljföretag) KI Övrig Pgmvara* Kassaapplikation * övrig programvara får inte hantera kortinformation. 18

19 Visa Payment Application Best Practice (PABP) 1. Do not retain full magnetic strip etc 2. Protect stored cardholder data 3. Provide secure password features 4. Log application activity 5. Develop secure applications 6. Protect wireless transmissions 7. Test applications to address vulnerability 8. Facilitate secure network implementation 9. Cardholder data must never be stored on a server connected to internet 10. Facilitate secure remote software updates 11. Facilitate secure remote access to application 12. Encrypt sensitive traffic over public networks 13. Encrypt all non-console administrative access 14. Maintain instructional documentation and training programs for customers, resellers and integrators 19

20 Samarbetsavtal

21 Samarbetsavtal Samarbetsavtal ska finnas mellan PSP och samarbetspartner Samarbetspartners ska bl a: Ha en ekonomisk situation och affärside som ligger i linje med dokumentet Know your customer Ha en dokumenterad och genomförd säkerhetspolicy som minst lever upp till PCI DSS Basera sin produktutveckling på PCI DSS Tillåta inspektion av programvara, hårdvara och utvecklingsmiljöer Se vidare dokument Förslag till avtalstext 21

22 Programmets mål och planer 22

23 Compliance programmets slutmål Att PCI DSS och PNC PCI PSP-programmets compliance krav uppfylls av alla aktörer på den svenska marknaden Våra gemensamma kunder (säljföretag) kräver och accepterar enbart PCI DSS compliant produkter PCI DSS är en naturlig del i alla aktörers affärsverksamhet 23

24 Delmål Att all lagring av kortinformation uppfyller PCI DSS Att alla icke hostade lösningar är PCI DSS validerade enligt inlösarens krav 24

25 Handlingsplan för att PCI säkra kortinterface (KI) som ett steg mot compliance Milstolpe 1 1/ ska alla nyanslutningar och ominstallationer av KI uppfylla PCI DSS krav på lagring av kortinformation. Lagrad spår 2 data ska vara raderat! Milstolpe 2 1/ ska alla befintliga installationer av KI uppfylla PCI DSS krav på lagring av kortinformation. Lagrad spår 2 data ska vara raderat! OBS! datumena kan ändras om Visa / Mastercard inkommer med direktiv som påverkar dem. Compliance programmets verktyg till din hjälp! 25

26 Handlingsplan för att PCI säkra kassa-applikation (KA) som ett steg mot compliance Milstolpe 3 1/ ska alla nyanslutningar och ominstallationer av KA uppfylla PCI DSS krav på lagring av kortinformation. Lagrad spår 2 data ska vara raderat! Milstolpe 4 31/ ska alla befintliga installationer av KA uppfylla PCI DSS krav på lagring av kortinformation. Lagrad spår 2 data ska vara raderat! OBS! datumen kan ändras om Visa / Mastercard inkommer med direktiv som påverkar dem. Compliance programmets verktyg till din hjälp! 26

27 Handlingsplan för att gå över till hostade lösningar för e-handeln Milstolpe 5-1/ ska alla nyanslutningar och ominstallationer vara en hostad lösning alternativt måste PCI DSS Compliance för varje icke hostad lösning valideras av kunden enligt inlösarens krav. CVC2/CVV2 ska vara raderat! Milstolpe 6-31/ ska alla befintliga "icke hostade lösningar" vara flyttade till hostade lösningar alternativt måste PCI DSS Compliance för varje icke hostad lösning vara validerade av kunden enligt inlösarens krav. CVC2/CVV2 ska vara raderat! Compliance programmets verktyg till din hjälp! 27

28 Vad händer vid ett intrång? 28

29 Både din och dina kunders affärsverksamhet kan äventyras vid intrång Din kund måste omgående införskaffa en ny PCI DSS compliant betallösning för att få fortsätta ta betalt med kort Det krävs stora resursinsatser både av dig och din kund för att kartlägga incidenten Visa / MC skickar ut certifierade inspektörer på plats Din kund riskerar att bli avstängd från att kunna ta betalt med kort Din kund måste PCI DSS certifieras av en QSA oavsett storlek VISA/MC kan efter utredning utdöma böter som kan komma att överföras till din kund Skydda ditt varumärke och din affärsverksamhet! 29

30 Web-hänvisningar och förkortningar 30

31 Var källmaterial finns publicerat Aktör / Komponent Payment Service Provider (PSP) Källmaterial PCI DSS Kortinterface (KI) Visa PABP Kassa-applikation Visa PABP OBS! Tryck på knappen endast när du är uppkopplad mot internet! 31

32 Förklaringar av förkortningar och ord Hostad lösning Icke hostad lösning KI PABP PCI DSS PSP Kortinformation lagras, processas eller transporteras enbart i PCI DSS certifierad miljö hos insamlare/psp. PSP startar, kontrollerar och ansvarar för kopplingen till och från kunds betaldialog. Lösningar som inte är hostade enligt ovan. Kortinformation lagras, processas eller transporteras hos säljföretaget eller av annan part. Benämns ofta API lösning. Kortinterface, programvara som tillhandahålls vid fysisk handel (POS) av respektive PSP till säljföretagen. Alternativt kan PSPn välja att drifta KI själv och tillhanda hålla det till säljföretaget som en service, dvs en hostad lösning. Payment Application Best Practice (Visas standard) Visas standard för kassa-applikationer, den bygger på PCI DSS och skall användas för att validera kassa-applikationen. Payment Card Industry Data Security Standard En säkerhetsstandard avseende hantering av kortnummer. Syftet med PCI DSS är att säkerställa att alla som lagrar, processar, transporterar eller på annat sätt hanterar kortinformation gör det på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt kortinformationen. https://www.pcisecuritystandards.org/ Payment Service Provide är ett företag som hanterar kortinformation för fler än ett säljföretag. Vissa PSP-er, i den fysiska världen ofta kallad insamlare, levererar korttransaktioner till inlösaren direkt eller via Cekab. PNC PCI PSP-programmet kanaliserar kraven via alla PSPer som i sin tur för vidare kraven till deras samarbetspartners. I PCI DSS används begreppet Service Provider. Observera att en samarbetspartner klassas som en Payment Service Provider om de hanterar betaltransaktioner för mer än en butik, då likställs samarbetspartnern såsom varande PSP och ska PCI DSS certifieras av en QSA. Vid eventuella tveksamheter så kontakta VISA/Mastercard för beslut. 32

33 Förklaringar av förkortningar och ord QSA Remote service Samarbetspartner SAQ Qualified Security Assessors (PCI DSS) Innebär att kassa-applikation alternativt kassasystem underhålls från leverantör utanför den lokal där kassa-applikationen används Samtliga parter som PSP på något sätt samarbetar med för att tillhandahålla tjänst för kortbetalning till säljföretag eller part som levererar kortinformation som lagras, processas eller transporteras hos PSP. Self Assessment Questionnaire (PCI DSS) En självdeklaration som måste fyllas i för att validera att PCI DSS kraven uppfylls. https://www.pcisecuritystandards.org/ Självdeklaration SAQ - är den självdeklaration som används för att validera att man uppfyller PCI DSS enligt definierade instruktioner. Självdeklaration PABP - Inlösarna kräver att kassa-applikationen är validerad utifrån PABP men inte att den är certifierad av en QSA. Tillverkaren av kassaapplikationen fyller i den själv och garanterar att uppgifterna är korrekta samt att behörig firmatecknare skriver under den ifyllda PABPn. Att fylla i en självdeklaration innebär att man själv validerar compliance. De ifyllda uppgifterna i självdeklarationen certifieras inte av en QSA. Underleverantör Underleverantör åt PSP (kan även vara åt PSPs samarbetspartner), en underleverantör kan t ex vara en kassaleverantör, återförsäljare, kassatillverkare, installatör, plattformsleverantör 33

Kortbetalningars konsekvenser för handeln

Kortbetalningars konsekvenser för handeln Kortbetalningars konsekvenser för handeln Denna informationsskrift är framtagen för att ge bättre kunskap om kortbetalningar inom svensk detaljhandel. Maj 2014 2(9) Betalningsmarknaden i förändring Kontant

Läs mer

Betalsäkerhet. Minska rånrisken. Nyttiga tips från marknadens experter. Kortbetalningar på internet ökar. Nätets säkraste betalsätt.

Betalsäkerhet. Minska rånrisken. Nyttiga tips från marknadens experter. Kortbetalningar på internet ökar. Nätets säkraste betalsätt. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Betalsäkerhet Nyttiga tips från marknadens experter Läs mer sid. 10 Kortbetalningar på internet ökar Så skyddar du dig mot

Läs mer

1. Allmänt om försäljning mot betalning med Kontokort vid Distanshandel

1. Allmänt om försäljning mot betalning med Kontokort vid Distanshandel FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Maj 2015) Dessa föreskrifter, Distanshandelsföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande av

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

TellerAvtal Villkor. Juli 2011

TellerAvtal Villkor. Juli 2011 Juli 2011 TellerAvtal Villkor Teller is part of the Nets group Teller A/S, Danmark, fillial Sverige (org.nr: 516407-1846) och Teller AS, Norge, fillial Sverige (org.nr: 516405-4321) Innehåll INLEDNING...

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced

Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced flest kort på handen Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced Detta är ett kombinerat erbjudande kring kortinlösen från och betalningslösning Netaxept Advanced från Nets. Är du nyetablerad inom

Läs mer

E-HANDEL EN STUDIE OM EXTERNA

E-HANDEL EN STUDIE OM EXTERNA E-HANDEL EN STUDIE OM EXTERNA BETALNINGSSÄTT OCH KONSUMENTENS OSÄKERHET Kandidatuppsats i Informatik Nathalie Gekson Serkan Selcuk VT 2010:KI06 Svensk titel: En studie om externa betalningssätt och konsumentens

Läs mer

BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM FUNKTIONELL BESKRIVNING 21.10.2011 / V 4.2

BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM FUNKTIONELL BESKRIVNING 21.10.2011 / V 4.2 BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM 2(19) Innehåll: 1. INLEDNING... 3 2. BEGREPP... 4 3. BETALTERMINALSYSTEMET... 7 4. AVTAL OCH GODKÄNDA KORT... 7 5. IDENTIFIERING OCH KONTROLL AV KORTENS ÄKTHET... 8 6.

Läs mer

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay Kreditkortshantering online med Mamut Pro WorldPay 2000 Mamut ASA. All rights reserved. Produced in Norway by Mamut Press. Mamut and GBA are registered trademarks of Mamut ASA. The MS Windows trademark

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

Definitioner, omfattning och ackrediteringsunderlag

Definitioner, omfattning och ackrediteringsunderlag ID06-standard Definitioner, omfattning och ackrediteringsunderlag 1.4 2008-01-10 2008-02-25 Peter Löfgren 1(11) Sid 2 (11) 1 Inledning Byggbranschen i samverkan (BBIS) har tillsammans kommit överens om

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se. Sommar 2009 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Dialog Ta reda på hur du kan hantera kraven på regelefterlevnad och samtidigt skydda viktig information. Informationssäkerhet Upptäck hur du kan möta kraven

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser i samarbete med Posten (MyPack). Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars

Läs mer

AVTAL Inlösen av korttransaktioner Svenska Golfförbundet

AVTAL Inlösen av korttransaktioner Svenska Golfförbundet AVTAL Inlösen av korttransaktioner Svenska Golfförbundet 1(3) KUNDEN Kundens juridiska namn Babsnummer (ifylles av Babs) Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort E-postadress Telefonnummer och/eller

Läs mer

En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07

En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07 En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07 Innehåll 1. Ciber 58... 3 2. Syfte... 3 3. Introduktion

Läs mer

Så här betalar du med kort

Så här betalar du med kort Så här betalar du med kort 1. Klicka på Betalningsavisering 2. och välj sedan mellan Betalningsavier och Kommande betalningsavier. 3. Klicka på avinumret för en obetald avi. 4. Klicka på Egna domännamn

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Försäljning till stat, skola, kommun eller landsting sker mot 30-dagars faktura. I dessa fall tillkommer ingen faktureringsavgift.

Försäljning till stat, skola, kommun eller landsting sker mot 30-dagars faktura. I dessa fall tillkommer ingen faktureringsavgift. 2.1 BETALNING & FRAKT FÖR FÖRETAG För företag gäller köplagen. Detta lagrum är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. BETALNINGSALTERNATIVEN

Läs mer

Kortinlösen och betalningslösning Netaxept Start

Kortinlösen och betalningslösning Netaxept Start Kortinlösen och betalningslösning Netaxept Start Behöver du även en fysisk betalterminal? Via Teller har du möjlighet att beställa både betalterminal och kortinlösen på en och samma gång. På så vis kan

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer DATUM RAPPORTNUMMER 30 januari 2004 PTS-ER-2004:3 ISSN 1650-9862 Användningen av elektronisk identifiering och signaturer Hur ser marknaden ut och vilka är hindren mot en ökad användning? Förord Post-

Läs mer

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering.

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Februari 2013 Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Detta som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service (för såväl kunder som leverantörer). För att

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer