26 special. africa oil. text: birgitta forsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "26 special. africa oil. text: birgitta forsberg"

Transkript

1 Elefantj 26 pecial Familjen Lundin bolaggrupp hittade nyligen enorma oljereerver i Nordjön. Nu rikta blickarna mot färbolaget Africa Oil. Och inte bara på grund av den elefant om anta dölja ig i den omtridda afrikanka marken. text: birgitta forberg

2 pecial 27 ägarna 16 november 2011 l AFFÄRSVÄRLDEN NR 46

3 28 pecial I mitten av januari i år körde flera latbilar inhyrda av Lundinföretaget Africa Oil akta bredvid varandra i Ogaden i ötra Etiopien. Då och då gav de pecialutrutade fordonen marken hårda tötar för att imulera en liten jordbävning och få i gång eimika vågor. Africa Oil ville få reda på hur jordkorpan var uppbyggd för att lita ut var bolaget kulle borra efter olja. Att borra är dyrt, å ju noggrannare mätningarna är, deto bättre. Nu, efter nätan ett år, var underökningen klar. Bolaget hade amlat in 500 linjekilometer å kallad 2D-eimik. Ogaden kjuter om en pet in i Somalia på Afrika horn. Stäpplandet är hett, fullt av and och ligger rätt otillgängligt. Det finn inga törre täder och vägarna är dåliga. Här bor omalier om traditionellt ett förörjt ig om nomadika herdar. På 1970-talet invaderade omalika trupper området, men de drev tillbaka med hjälp av Sovjet, om tod på den etiopika regeringen ida. I dag pågår ett gerillakrig. Ogaden nationella befrielefront, ONLF, äger ig kämpa för jälvtyre. Deutom hävdar gerillan på in hemida att den ka förvara vårt land, de folk och naturreurer från alla fiender, externa och interna. Med andra ord ett typikt tälle för ett Lundinföretag att öka ig till. För att hitta olja eller naturga gäller det att vara nabbare, fräckare och mer våghalig än de tora, mer tungfotade oljebolagen. Sfären grundare Adolf Lundin gillade att länga ig med två fraer: When the going get tough, the tough get going och no gut, no glory. Detta enligt boken Adolf H Lundin med olja i ådrorna och guld i blick av Robert Erikon från Tanken är att propekteringbolaget Africa Oil ka muta in lovande mark och liera ig med andra bolag för att dela kotnaderna och riken. Om bolaget edan hittar olja och/ eller naturga är planen att låta ig köpa upp av ett törre olje- eller gabolag. Slutmålet är att älja hela bolaget, men vid vilken tidpunkt det blir är oäkert, äger bolaget vd För att hitta olja eller naturga gäller det att vara nabbare, fräckare och mer våghalig än de tora, mer tungfotade oljebolagen. I likhet med andra bolag om driv av familjen Lundin är Africa Oil noterat på Torontobören med en ekundärnotering på den lilla idolitan Firt North i Stockholm. Börvärdet är 2,2 miljarder kronor, men förhoppningbolaget har ingen omättning och i fjol var förluten 27 miljoner kronor. Familjen Lundin äger Africa Oil via två bolag i katteparadiet Guerney om i in tur kontrollera via tifteler. Hur tort ägande familjen har är oklart, men vid enate årkiftet var det enligt årredoviningen mer än 10 procent. Vd Keith Hill itter i Vancouver i vätra Kanada. Här finn även Luka Lundin om tyr företaggruppen tillamman med brodern Ian edan fadern Adolf gick bort år De har delat företaggruppen mellan ig och Africa Oil ligger under Luka. Han är en utåtriktad uperäljare och äg vara met lik fadern. I likhet med denne hauar han fären aktier ho mäklare och inveterare och gillar våghaliga och nabba affärer. Allt enligt boken. I Etiopien huvudtad Addi Abeba finn Africa Oil rörelechef Jame Philip, Jim kallad. Här itter även de två venka journaliterna Johan Peron och Martin Schibbye häktade, anklagade för undertödjande av terrororganiation efter att ha tagit hjälp av ONLF för att ta ig in i landet. Enligt uppgift ville de granka hur Africa Oil har betett ig i området. lll Geologerna Keith Hill och Jame Philip, båda från USA, har jobbat för familjen Lundin i fjorton repektive ex år. Familjen Lundin har en förmåga att amla peroner runt ig om är yttert lojala och tannar länge, bland annat på grund av generoiteten. Nyckelperoner får optioner och behandla väl. Skaffa bra medarbetare om får del av kakan, var en av fem nycklar till framgång om Adolf Lundin räknade upp för tidningen Chef år De har plockat ihop en väldigt bra ledninggrupp i Africa Oil, ärkilt Keith Hill och Jim Philip, men även finandirektören Ian Gibb, äger Toby Pierce, analytiker vid invetmentbanken GMP Securitie i London. Hill har gjort uccé inom Lundingruppen. Det var han om tartade och drev Lundin verkamhet i Sudan. Och det var han om hittade olja och ga åt Lundin Oil i Malayia, vilket gjorde det möjligt att år 2001 älja törre delen av företaget till kanadenika Taliman Energy för 3,9 miljarder kronor. Jag har haft en del framgångar, äger På enare tid har jag jobbat med Luka i Vancouver. Jag har hjälpt till att tarta Tanganyika Oil, Valkyrie, Black Pearl, Shamaran och Africa Oil. Alla de bolagen är, eller har varit, noterade i Sverige, äger han. Han är fortfarande ordförande för Black Pearl och Shamaran.

4 pecial 29 Medan via av familjen bolag har lyckat har många fallerat. De milyckade har i flera fall levt en tynande tillvaro på börerna innan familjen har plockat upp dem och gjort om dem. Det här vet aktieägarna om och många atar inte ina pengar på ett pecifikt bolag utan narare på familjen Lundin. Vad om händer med det enkilda bolaget är omöjligt att ia om. Rätt vad det är kan Lundinarna göra om det. I Africa Oil årredovining frikriver ig bolaget för äkerhet kull från in egen affäridé: Africa Oil tyrele kan godkänna förvärv eller inveteringar om inte överentämmer med riktlinjerna. Familjen Lundin är kända för nabba belut och det är givetvi bevärligt, dyrt och tidkrävande att ordna en bolagtämma och rådfråga aktieägarna vid eventuella lappkat. Det om är planen ena tunden är inte planen näta, äger Petter Hjerttedt på Pareto Öhman. Nej, det är nabbheten om är viktig. Vi vill gärna jämföra o med en den civila motvarigheten till en HMAU (Highly Mobile Aault Unit, eller på ren venka: Super Rörlig Attack Enhet), krev Adolf Lundin i Lundin Oil årredovining för Africa Oil hette urprungligen Canmex och var ett av familjen Lundin gruvföretag om hade propekterat i Mexiko men milyckat. Det finn en lång hitoria inom Lundingruppen att ta gamla företag med Lundin aktieägare och göra om dem. Vi gjorde ungefär amma ak när vi gjorde om Tanganyika från ett litet propekteringföretag till ett oljeföretag fokuerat på tung olja i Syrien. Valkyrie Petroleum var ett gammalt gruvföretag ockå, äger Lundinarna jobbar med bolagen. Bolagen dör aldrig även om affäridén gör det, äger Petter Hjerttedt, analytiker på Pareto Öhman, en mäklarfirma om Lundin har kritierat för att tumma på mänkliga rättigheter. Själva äger Africa Oil att de agerar anvarfullt och även driver projekt för att tödja lokalbefolkningen. Mannen vid pumpen heter Barrington Roger och jobbar för ett partnerföretag vid block 10A i Kenya. Lundin gärna anlitar. Firman är även Africa Oil å kallade certified advior på Firt North. Via aktieägare är närmat om en ekt runt familjen. De har följt med på exotika reor till borrhål i öknar långt borta och håller troget fat vid ina Lundinaktier. Även analytikerna följer med på de pännande reorna vilket gör att det är vårt att få tag i någon oberoende röt om känner bolagen väl. Att vara aktieägare i Lundinbolagen tyck i många fall ha blivit något nätan religiöt, kriver Robert Erikon i den hovamma boken om Adolf Lundin. Erikon är jälv ett exempel på klanen många lojala antällda. Han började följa familjen om journalit, men har nu jobbat om pretaleperon för Lundinarna i åtta år. Mitt i finankrien tällde Africa Oil aktieägare upp på en nyemiion. Vårt track record hjälpte o. Tanganyika tängde 2008 och aktieägarna gjorde en väldigt bra vint. Många av de aktieägare om tidigare har tjänat pengar på Lundinföretag kommer tillbaka till o, äger Tanganyika tängning yftar på att bolaget ålde till kineika Sinopec för 13 miljarder kronor. Africa Oil har runt 109 miljoner dollar på banken jut nu. Det är alla pengar vi behöver det här året och näta år. Det känn bra i dagen marknad, äger Det motvarar 725 miljoner kronor. Totalt har bolaget gjort ex nyemiioner och tagit in nätan 1 miljard kronor från inveterare. Deutom har bolaget tryckt upp nya aktier mot lån och ibland gett 5 procent hittelön till den om hittat inveterarna i emiionerna. Vi kan ta år 2010 om exempel. Då gjorde Africa Oil en emiion, till befintliga aktieägare och hugade inveterare, på runt 180 miljoner kronor. Därtill gav Africa Oil en hittelön på 5 procent på en 16 november 2011 l AFFÄRSVÄRLDEN NR 46

5 30 pecial Det har tagit Keith Hill och Jame Philip (bilden) fyra år av puelläggande att få ihop itt jätteområde i Etiopien, Kenya och Puntland där Africa Oil har rätt att propektera. Bolaget mål är att bli dominerande i ötra Afrika. del av emiionen. Hittelönen betalade i kontanter, oklart hur mycket, amt i nätan en halv miljon aktier, då värda knappt 3 miljoner kronor. Och i år konverterade Lundin Service en del av ett konvertibellån till aktier. På å vi päd aktieägarna ut. lll På en erie inveterarträffar i oktober viade Keith Hill en karta av den norka delen av Nordjön. Sedan klickade han fram kartan över det område i Ötafrika där Africa Oil har rätt att propektera. De båda områdena är ungefär lika tora, kvadratkilometer. (Som jämförele motvarar det en yta tor om Italien). Det har tagit honom och Jame Philip fyra år av puelläggande att få ihop itt jätteområde i Etiopien, Kenya och Puntland, en jälvtyrande region i nordötra Somalia. Det gäller att få rätt till tora ammanhängande landområden för tänk om Africa Oil kulle hitta olja och det viar ig att huvudkällan ligger i blocket bredvid. Baen i bolaget är en portfölj Lundingruppen er till geologi fört och politik i andra hand. Vi aner att hanterbar politik rik är en möjlighet. med propekteringprojekt i Etiopien, inkluive Ogaden, och Kenya om Africa Oil köpt från Lundin Petroleum. Efter det att vi gjorde affären med Lundin har vi på olika ätt genom förhandlingar med regeringar, fuioner med andra företag, förvärv av företag, via vänligt innade och via fientliga byggt upp ett tort område. Vårt mål är att bli dominerande i ötra Afrika. På å vi har vi lyckat attrahera några bra partner, äger Pulandet har gått till å att Africa Oil har köpt upp andra bolag eller ålt delar av ina propekteringrättigheter till andra. Genom att låta andra att köpa in ig i ett block, och även tå för upplupna kotnader i det blocket, minkar lilla Africa Oil in rik. Analytiker talar om att avrika, det vill äga att minka riken. I genomnitt har Africa Oil runt procent av rättigheterna i ina block, men bolaget är ofta anvarigt för att driva propekteringen. Lundin har alltid agt att det är bättre med andra pengar. Om du kan propektera med andra pengar får du ned din rik till nära noll, äger Keith Hill. Det här året budget är ett bra exempel. Vi har en budget för 2011 på 169 miljoner dollar för alla våra block, men vår andel är bara 43 miljoner dollar, äger Det betyder 25 procent av kotnaderna men procent av rättigheterna. Lockelen med ötra Afrika är att det med in dåliga infratruktur, ina enorma landområden och in politika intabilitet är relativt orört. En ituation om brukar paa Lundinarna om hand i handke. Om man räknade efter hur många hål vi i gruppen borrat genom åren tror jag att man kulle komma fram till att vi ligger i den aboluta världtoppen när det gäller wild cat well, det vill äga borrningar i outforkade områden, äger Luka Lundin i boken om han far. Lundingruppen er till geologi fört och politik i andra hand. Vi aner att hanterbar politik rik är en möjlighet. Vi har gått in i områden om är våra att jobba i. Men vi gör vår hemläxa ordentligt och föräkrar o om att det går att vara där. Briten på konkurren är en möjlighet, äger

6 Om Hugin, Munin och andra moderna ekonomika begrepp I dera trävan efter total överikt flyger Hugin och Munin ut i världen för att e vad om händer och höra vad om äg. Så jobbar även vi på ODIN - vi öker kunkap och förtåele. Både för ett långiktigt perpektiv på inveteringar och för reultat. Tänk på ODIN när du planerar din ekonomi. Meet the Future

7 32 pecial Från Vancouver i Kanada leder Luka Lundin (bilden) och Keith Hill Africa Oil verkamhet i Ötafrika. När det framgångrika brittika propekteringf På och 1990-talen propekterade tora företag om Shell, Amoco och Total i ötra Afrika. Men de gjorde inga tor fynd. Ötra Afrika var ett mycket underexploaterat område, om på alla idor omgav av tora oljefält i Sudan, Jemen och Madagakar, äger Vi tittade på gamla borrhål och åg mycket intreant, om att oljefälten borde träcka ig in i det här området, äger Och preci om en uperrörlig attackenhet begav ig Africa Oil tidigt in i området. När edan världen kanke met framgångrika propekteringföretag, brittika Tullow Oil, år 2008 hittade en å kalllad elefant, alltå ett jättefynd, på i Tullow fall 2,5 miljarder fat olja i Uganda blev Öt afrika en av världen hetate landbaerade propekteringregioner. Plötligt var Africa Oil propekteringrättigheter mer värda. Inte blev det ämre av att Tullow höten 2010 köpte in ig i en del av Africa Oil rättigheter. Britterna betalade Oljebolagen närvaro i Ogaden gör att våldet trappa upp, hävda i boken Affärer i blod och olja. drygt 70 miljoner kronor, vilket utgjorde hälften av Africa Oil tidigare kotnader i de aktuella blocken. Deutom kulle Tullow täcka Africa Oil förta andel på runt 170 miljoner kronor av framtida kotnader i blocken. Totalt alltå nätan en kvart miljard kronor. Ett av de bäta premeddelanden om vi haft var inte en vårt. Det var när Tullow uppgav att geologin i våra block var denamma om i Uganda, men tio gånger törre, äger Men alltefterom tiden går måte Africa Oil lämna tillbaka rättigheterna till markområden om bolaget inte hunnit leta olja på. Vi har lämnat tillbaka två block i Etiopien, men vi har ockå krivit kontrakt på ett nytt block. Vi har även lämnat tillbaka 25 procent i Somalia. Det här är tandard i branchen. Vi har ett tort område och har råd att lämna tillbaka mark. Vi kan inte propektera på hela området inom den tidram vi har, äger lll Nu trummar regnet dovt mot marken i Ogaden och köljer bort den torra jorden kanke även via av de ula vägarna. Det är regnäong och inga eimika underökningar pågår, enligt Robert Erikon. Därför får heller inte Affärvärlden häla på ho Africa Oil i landet. Det finn inget att e där jut nu, äger Robert Erikon. Men kanke finn det annat att e. I rapporten Collective Punihment hävdar männikorättorganiationen Human Right Watch att etiopika regeringtrupper har begått krigförbryteler och brott mot mänkligheten genom att tvinga bort lokalbefolkningen, bränna dera hem, tortera, mörda och våldta. Konflikten har funnit länge, men tog fart våren 2007 då gerillan ONLF attackerade en oljeanläggning och dödade fler än 70 kineika och etiopika arbetare amt ett antal etiopika oldater. Då krävde, enligt Göteborg-Poten, de utländka oljebolagen äkerhetåtgärder av den etiopika taten för att tanna kvar och utrenningarna tog fart. Vi har arbetat i området i flera år nu och vi har aldrig blivit vittne till några

8 pecial 33 öretaget Tullow Oil hittade en elefant ett jättefynd i Ötafrika blev regionen ett av världen hetate områden. av den etiopika regeringen påtådda brutaliteter mot lokalbefolkningen, äger Etiopien har ina demokratika briter, men vad har då inte Kina, äger Petter Hjerttedt på Pareto Öhman. Att familjen Lundin befinner ig i länder och regioner där det är mer eller mindre krig är ingen ovanlighet. I Sudan kritierade flera männikorättorganiationer Amnety International, Chritian Aid och Human Right Watch till och med Lundin för att ha bidragit till kränkningar av mänkliga rättigheter. Adolf Lundin jälv äger i boken om honom att han antagligen kulle ha gjort affärer med Nazitykland. Africa OIL Kurutveckling edan namnbyte 20 auguti Kanadenika dollar. Störta ägare Lundin Family Trut IG Invetment MFC Global US Global Firt Canadian Mutual Fund Procentaterna är inte offentliga l l l Störta venka Avanza Penionföräkring 3,8 % SHB Nordika Småbolagfond 0,9 % Nordnet Penionföräkring 0,8 % Totalt finn 17,5 % av aktierna i Sverige. Han bolag bröt även guld i Sydafrika under bojkotten mot apartheidregimen. När han gjorde affärer i Zaire/Kongo erbjöd han ig att tötta diktatorn Mobuto valkampanj, vilket dock aldrig blev av. Men han lär ha toppat in pengar i rebelledaren Laurent Kabila rörele, trot att Kabila tidigare bildat en marxitik l 2011 Källa: Africa Oil utbrytarrepublik och Adolf Lundin avkydde kommunim. Kabila törtade Mobuto. År 2002 riktade en FN-rapport karp kritik mot flera av de utländka bolag om verkat i Zaire/Kongo, bland annat Lundingruppen. Allt enligt biografin. Många hävdar att oljebolagen bidrar till att göra fattiga länder mindre fattiga efterom länderna ockå får del av oljepengarna. Men i boken Affärer i blod och olja av journaliten Kertin Lundell pekar författaren på tudier om viar att oljeutvinning inte leder till utveckling i fattiga afrikanka länder, narare tvärtom. Oljebolagen närvaro i Ogaden gör att våldet trappa upp, hävdar Lundell. I boken viar hon att Lundin Petroleum, om var verkamma i Ogaden innan Africa Oil tog över rättigheterna, använde regeringtrupper om bekyddare. Men Keith Hill hyllar Lundinföretagen. Det är en av met etika och ocialt anvartagande företaggrupper jag någonin har jobbat för. Överallt där vi jobbar tar vi ocialt anvar. Vi antäller lokala peroner, både om arbetare och chefer. Vi är över kurvan jämfört med andra oljebolag, äger han. Africa Oil har även projekt för att tödja lokalbefolkningen, till exempel att ditribuera läkemedel och jordbrukverktyg. Etiopien och Kenya regeringar approcherade alla andra oljebolag där för att äga att det är vår modell de ka träva mot, äger han ockå. Liknande tongångar kommer från analytikern Toby Pierce. Jag har ret med Africa Oil två gånger, i Etiopien och i Kenya. De verkar ha ett bra förhållande till de lokala myndigheterna, äger han. Hur det verkligen er ut i Ogaden är nätan omöjligt för utomtående att få reda på. Den etiopika regeringen 16 november 2011 l AFFÄRSVÄRLDEN NR 46

9 34 pecial lägger locket på. Få hjälporganiationer får komma in där, enligt Human Right Watch. Journaliter påtå vara utetängda, men Keith Hill hävdar att Africa Oil bjudit in journaliter till området flera gånger. Det kan hända att det behöv ett foto för att få venka medier att bli intreerade och på nytt dra i gång en debatt om företaget verkamhet. I väntan på att någon modig männika lycka nå fram med en kamera till en plat dit inte en rebelloldaterna kan ta ig, kommer fler männikor att dö, kriver Kertin Lundell i in bok. Det verkar vara det om de två venka journaliterna Johan Peron och Martin Schibbye förökte göra. I korthet kan man väl äga att de med egna ögon ville e, och bekräfta eller förkata, de uppgifter om framkommit genom vittnemål i Human Right Watch rapporter amt i Kertin Lundell bok, äger Mattia Göranon, chefredaktör för magainet Filter om hade tänkt köpa reportaget. I tället utbröt alltå en eldtrid. De båda journaliterna kadade i armen repektive axeln och grep av regeringtrupper. Efterom regeringen klaar amröre med ONLF om terrorim tår de inför rätta inte bara för att illegalt ha tagit ig i landet, vilket de erkänt, utan även för undertödjande av terrorim, vilket de förnekat. lll Den dag då Africa Oil ätter borren i jorden i Ogaden är uppkjuten till lutet av år 2012, främt efterom riggen om bolaget ka använda är i Somalia, enligt Men nart börjar Tullow borra i Africa Oil och Tullow gemenamma projekt i Kenya. Mint tre borrhål, kanke fem, ka det bli. Före året lut ka Africa Oil deutom börja borra i Puntland, via det drygt hälftenägda Horn Petroleum. Det är ett extremt pännande bolag i och med att de ägnar ig åt propektering i ett relativt outforkat område om till yne har enorm potential, äger Petter Hjerttedt på Pareto Öhman. Större delen av itt yrkeverkamma liv jagade Adolf Lundin en elefant, en oljefyndighet på mer än 1 miljard fat. Han bolag jagar vidare, Lundin Petroleum har redan lyckat i Nordjön, Africa Oil öker vidare. Men riken är jälvfallet hög. De här länderna är inte traditionella oljeländer utan de är relativt nya och outforkade i det här pelet. Det är det om gör det extra intreant. Vad händer i de här länderna om man hittar de reurer man tror. Kommer avtalvillkoren att förändra markant? Kommer det att bli rik för att bolaget blir av med licenerna? Vad händer med politiken? Det är en nedidegrej för aktieägarna, äger Petter Hjerttedt. Toby Pierce är poitiv. Jag gillar Africa Oil för att de har många oljeborrninghektar och väldigt få borrhål. De har kapital på plat, tarka partnerkap, ärkilt Tullow Oil, och de har fått ihop en väldigt bra ledninggrupp, äger han. Aktieägarna vädrar förtå mängder av det varta guldet. Kanke lokalbefolkningen i Ogaden ockå, men de verkar även få vädra en del blod. n Mo teplat fo r framtiden innovationer A R 2030 A R FLEMINGSBERG STADSKA RNA I ETT OMRA DE MED BOENDE OCH ARBETSPLATSER Flemingberg växer om ett av Stockholmregionen met betydelefulla centrum fo r utbildning, kunkapintenivt näringliv, vetenkap och nyfo retagande. Här dra gro na alléer fo rbi moderna byggnader till en helt ny taddel med botäder, kontor och hopping. Här knyter Stiftelen Flemingberg Science amman nya innovationer inom Life Science med drivna entrepreno rer. Allt detta växer fram under namnet: Flemingberg From Brain to Buine. Välkommen att växa med o! I Flemingberg fo rvandla idéer ur vården vardag till innovationer med internationella framgångar. Här utvinner Karolinka Intitutet, Kungliga Teknika ho gkolan och So der to rn ho gkola tillamman de bäta lo ningarna på de vårate utmaningarna. Specialutbildade team ro r ig i vardagen på ett av Sverige främta jukhu: Karolinka Univeritetjukhuet Huddinge. Av de hundratal idéer de fångar upp väa de bäta i Flemingberg framtående forkningmiljo. Fo r att edan utveckla till nya produkter av internationellt inriktade affärarkitekter. Reultatet är nya innovationer fo r framtiden vård. Utvecklade ur dagen behov. Vill du delta i utvecklingen, kontakta: Bjo rn Varnetig, Flemingberg Science » flemingberg.e Välkommen att växa med o!

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö Avdelning 3 vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg Mål nr 286-1 3 Sida 1 (8) KLAGANDE Föräkringkaan Procejuridika enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART God man: Ombud: Jur.kand. Finn Kronporre Aitanjuriterna

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE procent S NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING NORRMALMS DNR 499-383/27 LÄNSSTYRELSEN DNR 74-6-15916 SID 1 (35) 27-11- SLUTRAPPORT 26/27 ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE Andelen ungdomar om får alkohol från

Läs mer

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3 a a a a a a Swedih Surfing Aociation a a a a a a a a a a foto Nicla Sjögren innehåll ammanfatting id 4 a a a a bakgrund id 4-6 verkamhetåret 2011 id 6-7 målättning id 7 erbjudande id 8-9 a a a a Swedih

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

Attityder till arbete

Attityder till arbete C/D-UPPSATS 2005:11 Attityder till arbete En tudie om tudenter attityder till arbete och Luleå kommun om arbetgivare LEA ADERSSO JOAKIM ILSSO SOCIOLOGI C/D Luleå teknika univeritet Intitutionen för Arbetvetenkap

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum 2010-03-01 Diarienr 2011/896 Nationellt ektorråd för kogliga frågor Tid: 2011-02-18 Plat: Deltagare: Antecknat av: Ärende Finlandhuet, Snickarbacken 4, Stockholm Monika Stridman

Läs mer

GLAS. Montering & skötsel

GLAS. Montering & skötsel GLA Montering & kötel TILL DIG OM MONTERAR Dea aniningar är till hjälp id montering a bänkkior a gla. Felaktig hantering kan aeärt förkorta kiorna lilängd. Om monteringen inte utfört enligt dea aniningar,

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Hårdmagnetiska material / permanent magnet materials

Hårdmagnetiska material / permanent magnet materials 1 Hårdmagnetika material / permanent magnet material agnetiera fört med tort magnetfält H 1 (ofta pulat), när det yttre fältet är bortaget finn fortfarande det avmagnetierande fältet H d och materialet

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP)

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP) Sammanträdeprotokoll 1(11) Plat och tid: Hobyalen, Stadhuet, Ronneby kl 13.30-16.20 ande Laila Anderon (FP) Håkan Roberton (S) Annika Gylling Otfor (S) Åke Tärntoft (C) Chritoffer Stentröm (M) Suanne Ötergaard

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010 men hallå...

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415).

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415). Dopplerradar Förberedeler Lä i vågläraboken om interferen (id 59-71), dopplereffekt (id 81-84), elektromagnetika vågor (id 177-181) och dikroim (id 413-415). Lä igenom hela laborationintruktionen. Gör

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf Herren behöver dem Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att fråga om någon vet vilken produkt som denna logga tillhör? (bild). Karlsson Klister, det som är känt för att kunna laga allt. Det lagade mina

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Trådlös information vid fyrar i södra Norge

Trådlös information vid fyrar i södra Norge Trådlö information vid fyrar i ödra Norge ett delprojekt inom Framtidkuter Vid ju fredade fyrar i ödra Norge kommer trådlö guidning till mobiltelefoner att finna från ommaren/höten 2012. Det är ett delprojekt

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415).

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415). Dopplerradar Förberedeler Lä i vågläraboken om interferen (id 59-71), dopplereffekt (id 81-84), elektromagnetika vågor (id 177-181) och dikroim (id 413-415). Lä igenom hela laborationintruktionen. Gör

Läs mer

Amanda och Ronaldo hittar en skatt. En bok av klass 1c Knutbyskolan, Rinkeby

Amanda och Ronaldo hittar en skatt. En bok av klass 1c Knutbyskolan, Rinkeby Amanda och Ronaldo hittar en skatt En bok av klass 1c Knutbyskolan, Rinkeby Knutbyskolan, Rinkeby 2015 www.knutbyskolan.stockholm.se Amanda och Ronaldo hittar en skatt En bok av klass 1c Knutbyskolan,

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2013-06-03

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2013-06-03 Tentamen del 2 i kuren Elintallation, begränad behörighet ET1013 2013-06-03 Tentamen omfattar 60 poäng. För godkänd tentamen kräv 30 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedoa amt bifogad formelamling Beräkningar

Läs mer

Gällivare Nattavaara 17:5

Gällivare Nattavaara 17:5 Föräljningunderlag Gällivare Nattavaara 17:5 Skogfatighet i Nattavaara by om totalt 261 hektar. Skogmarken är fördelat på två kiften med huvudakligen tallkog och ett totalt virkeförråd om ca 7 070 m³k

Läs mer

Letar efter. En projektledare.

Letar efter. En projektledare. Letar efter En projektledare. Företaget Wiminvest?! Wiminvest hjälper företag och organisationer att öka i konkurrenskraft genom att göra dem bättre på att attrahera, utveckla och framför allt behålla

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

FACIT OCH KOMMENTARER

FACIT OCH KOMMENTARER STUDIEAVSNITT FACIT OCH KOMMENTARER 0 a) Multiplikationen går fört: 0 + = Parenteen fört:. = c) Diviionen fört: + = d) /( + ) = /0 = 0, 0 a) 0. = 0 - = c) - = d) Totalt tre terer,. oc /. Beräkna fört varje

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Lekfu. Timmarna före en vernissage brukar pulsen vara

Lekfu. Timmarna före en vernissage brukar pulsen vara I sina egna verk döljer Aida Chehrehgosha ingenting. Och inom henne finns mycket svärta. Men inte bara när hon gör reklamjobb dyker lekfullheten upp. Och glädjen som också bor i henne. Möt en kontrasternas

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Kapitel 1. Jag gillar inte honom sa jag, inte jag heller svarade Emil. När vi hade rast gick vi till dörren

Kapitel 1. Jag gillar inte honom sa jag, inte jag heller svarade Emil. När vi hade rast gick vi till dörren Kapitel 1 Hej jag heter Matteo Lindgren. Jag går på elevskolan. Jag är 10 år. Min bästa kompis heter Emil Hanson. Vaktmästaren är läskig. Han är alltid arg skriker så högt så att man blir rädd. Första

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Piratpartistisk tidning

Piratpartistisk tidning Piratpartistisk tidning Beslutsunderlag inför Piratpartiets styrelsemöte 27 september 2015, av Anton Nordenfur Bakgrund Inför partistyrelsemötet i augusti 2015 lämnade jag in ett beslutsunderlag som sammanfattade

Läs mer

AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN

AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN LETS TAKE THE TRAIN Olle Kilström André Robsahm Joel Lind INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Affärsidé 2. Syfte 2. Nyttoaspekt 2. Mål 2. Organisation 3. Marknad 3. Marknadsföring 3. Konkurrens

Läs mer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Bokslutskommuniké 2015 Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Full fart i Storbritannien Ökat underhållstryck i Sverige Årets intäkter uppgick till 294,7 (309,2) MSEK Årets resultat efter finansiella

Läs mer

OMXS 30 index 1 298,79

OMXS 30 index 1 298,79 Nr 093/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 19 november 2013 5 Anno 2005 2 0 1 3 Nummer 093 OMXS 30 index 1 298,79 OMXS 30 steg till 1 305 som högst under måndagen den 18 november och satte då en ny toppnotering

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

8. Kennet den sjunde hjärtinfarkten

8. Kennet den sjunde hjärtinfarkten Som vanligt kom smärtan plötsligt. Känslan av att ha en elefant gåendes på bröstet börjar bli välbekant. Men nu ligger han äntligen i ambulansen, i tryggt förvar bredvid de erfarna ambulansmännen. Morfinet

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Ledamöter John Olsen ordföralde. Suppleant. Ordinarie Suppleant. Ånsnppovrswrrc. 7696t4-74L7. Brf Vega Helsingborg. Räkenskapsåret 20r301()1-2()131231

Ledamöter John Olsen ordföralde. Suppleant. Ordinarie Suppleant. Ånsnppovrswrrc. 7696t4-74L7. Brf Vega Helsingborg. Räkenskapsåret 20r301()1-2()131231 Brf Vega Helingborg 7696t4-74L7 Ånnppovrwrrc Räkenkapåret 2r31()1-2()131231 Styrelen för Botadrättföreningen Vega i Helingborg får härmed avge årredovining för räkenkapåret 1 januari - 31 december 213.

Läs mer

BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE.

BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE. BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE. Vårt varumärke är så mycket mer än en logotyp och det vi bygger. Det är summan av de förväntningar och känslor som väcks när man tänker på oss vad som förväntas av oss,

Läs mer

LITTERÄR FÖRLAGA FÖRST VAR DET MÖRKT... BOLLONGEXPEDITIONEN. www.filmcentrum.se JIMS VINTER

LITTERÄR FÖRLAGA FÖRST VAR DET MÖRKT... BOLLONGEXPEDITIONEN. www.filmcentrum.se JIMS VINTER Jims vinter JIMS VINTER GUN JACOBSON SVERIGE 2003. 13 MIN. REK. FRÅN 4 ÅR JIMS VINTER AV THOMAS TIDHOLM OCH ANNA-CLARA TIDHOLM FÖRLAG: ALFABETA ISBN13: 9789177121701 små pärlor disc 2 FÖRST VAR DET MÖRKT...

Läs mer

Tomtens lilla. Maskrosängel. Text & Bild: Margareta Juhlin. blå huset

Tomtens lilla. Maskrosängel. Text & Bild: Margareta Juhlin. blå huset Tomtens lilla Maskrosängel Text & Bild: Margareta Juhlin blå huset Tomtens lilla Maskrosängel ISBN 91-973991-0-8 Text & bild Margareta Juhlin Första upplagan november 2000 Grafisk form: Daniel Sjöfors

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

Studieresa till James B. Hunt Jr. Library, North Carolina State University

Studieresa till James B. Hunt Jr. Library, North Carolina State University Studieresa till James B. Hunt Jr. Library, North Carolina State University Madelene Hartwig Högskolebiblioteket i Jönköping 1 Bakgrund I somras hamnade jag av en slump på en sida på nätet som listade de

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer

INVESTERINGSGUIDE FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE: Dags att uppdatera grundantaganden? ANNA BORGERYD

INVESTERINGSGUIDE FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE: Dags att uppdatera grundantaganden? ANNA BORGERYD INVESTERINGSGUIDE FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE: Dags att uppdatera grundantaganden? ANNA BORGERYD ANNA BORGERYD Styrelseordförande i familje företaget Polarbröd, ansvarig för koncernstrategin som bland

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas 5 Guld, Koppar 6 USD/SEK, EUR/SEK 7 Nasdaq 100, Majs 7 Långtidsgrafer 11 Ansvarsfriskrivning 6 februari 2011 vecka

Läs mer

Mitt sätt att bli informerad. Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna

Mitt sätt att bli informerad. Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna Mitt sätt att bli informerad Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna Vilka informationskällor finns Det finns två olika källor: Interna källor

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

Free (falling) oil markets

Free (falling) oil markets Free (falling) oil markets Hösten har präglats av fortsatt dramatik på de finansiella marknaderna. Värst drabbat är de råvarubeoende sektorerna, med olja i händelsernas centrum. Det faktum att oljan kan

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Nio man drunknade när Barbara sjönk

Nio man drunknade när Barbara sjönk 1975-08-28 GP Nio man drunknade när Barbara sjönk Den 29 augusti 1950 omkom nio kustartillerister från KA 4 när bogserbåten Barbara sänktes av brottsjöarna vid Kocken utanför Känsö. I går högtidlighölls

Läs mer

Res med Plan till Zimbabwe!

Res med Plan till Zimbabwe! Res med Plan till Zimbabwe! Ett besök i Afrikas juvel bjuder på både spännande safari, Victoriafallen och besök hos fadderbarn! Resperiod: 12 26 april 2015 1 Resans innehåll Vi reser i landet med utgångspunkt

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

TENG TOOLS MAGASIN NR 1/2011

TENG TOOLS MAGASIN NR 1/2011 TENG TOOLS MAGASIN NR 1/2011 Hylnyckelat om 48 delar Lä mer på idan 6 69:86: Sexkantnyckela t Lä mer på idan 7 Pri exkl. mom 1.675:2.094: Prierna är vägledande. Lokala variationer kan förekomma. Vi reerverar

Läs mer

Kan USA öka importen?

Kan USA öka importen? Kan USA öka importen? Produktion USAs produktion toppade 97 och nådde då (mfpd). Sedan dess har produktionen fallit till hälften och ligger idag på ca. 5 mfpd. Ökningen runt 8-talet berodde på att USA

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar finns, finns inte. En så mycket bättre värld. Den var vadderad, full av förmildrande omständigheter. Hon ville aldrig vakna mer och behöva återvända till det där andra till verkligheten. Nej, hellre då

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel Del 3 Vägen till försoning I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, atarerna och ireberna. Eleverna

Läs mer

Stockholmsbörsen är en av

Stockholmsbörsen är en av 20 pecial Oron på finanmarknaden är maiv och böråret 2011 lutar knappat på plu. Men kurvinnare kan ändå hitta bland fatighetbolag och företag med tarka finaner. Affärvärlden börpanel benar ut problemen

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Fakta om Malala Yousafzai

Fakta om Malala Yousafzai SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Malala, den yngsta någonsin som har fått Nobels fredspris. I boken får vi veta hur Malala vuxit

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

En resa i kommunikation

En resa i kommunikation En resa i kommunikation pernilla meyersson pernilla petrelius karlberg En resa i kommunikation Fallet Sveriges riksbank sns förlag sns Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax:

Läs mer

Många har fått lära sig att inte ta skit från någon. Annika R Malmberg säger precis tvärtom: Ta skit!

Många har fått lära sig att inte ta skit från någon. Annika R Malmberg säger precis tvärtom: Ta skit! Från foretagande.se 2009 09 08 Vilken färg är du? Skrivet av Annika R Malmberg Boktips Många har fått lära sig att inte ta skit från någon. Annika R Malmberg säger precis tvärtom: Ta skit! Det finns personer

Läs mer

Mysteriet med det försvunna julklapparna och pepparkakorna

Mysteriet med det försvunna julklapparna och pepparkakorna Mysteriet med det försvunna julklapparna och pepparkakorna Av Martina, Simon och Kasper Det var en gång en jultomte som skulle fixa julklappar till alla barnen. Det var 5 dagar kvar till jul och han var

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

Ojämlikheten ökar och minskar

Ojämlikheten ökar och minskar Ojämlikheten ökar och minskar Läget (2015) Trenden Världens tillgångar och inkomster är extremt ojämlikt fördelade över världen. Enligt organisationen Oxfam äger en procent av befolkningen hälften av jordens

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Grip tag i din Gudsberättelse

Grip tag i din Gudsberättelse Grip tag i din Gudsberättelse Gary Wilkerson April 18, 2011 Många kristna kämpar just nu med de största hindren i sina liv. I min egen församling står människor inför vad som tycks vara oöverstigliga berg.

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Volontär i Kenya. Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor.

Volontär i Kenya. Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor. Volontär i Kenya Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor. Volontärarbete är ett unikt sätt att upptäcka ett land och dess kultur på ett meningsfullt sätt. Du måste vara minst

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer