Olika typer av reservkraft Generatoraggregat Drivkälla för generatoraggregat. li Effektdefinitioner Energibalans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olika typer av reservkraft Generatoraggregat Drivkälla för generatoraggregat. li Effektdefinitioner Energibalans"

Transkript

1 översikt Innehåll: Varför reservkraft Olika typer av reservkraft Generatoraggregat Drivkälla för generatoraggregat Tillgänglighet li Effektdefinitioner Energibalans Varför reservkraft Sämre tillgänglighet på elnätet Ökat beroende av el Ex på beroende, datorer, värme, telefoni 2 1

2 Rapport KBM Åtgärder för att motverka störningar i elförsörjningen Att helt eliminera störningar i elförsörjningen är inte möjligt. Däremot kan åtgärder vidtas för att göra elavbrott mer sällsynta och för att förkorta längden på de avbrott som trots vidtagna åtgärder inträffar. Det rör sig då om åtgärder på olika nivåer i elsystemet. Härutöver kan åtgärder vidtas hos elanvändarna för att minska konsekvenserna av elavbrott. För verksamhet som måste upprätthållas omfattar dessa åtgärder bl.a. installation av reservkraft. Av praktiska och ekonomiska skäl är det dock sällan möjligt att kompensera mer än en mindre del av effektbortfallet i en verksamhet genom reservkraft. 3 Varför diskutera tillgänglighet? Samhället förändras snabbt Beroendet av elen ökar kraftigt Störningar i normala leveransen ökar Exempel på stora störningar: - 23 september Kista - Stormen

3 Inom Elsäkerhetsverkets norra tillsynsdistrikt finns 455 verksamheter inom branscherna fastighetsbolag, fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning. Undersökningen visade: 13 av 41 arbetsgivare saknade kunskaper om hur olycksfall anmäls och behandlas. 4 av 41 hade brister i skriftlig delegering. 4 av 41 informerar för dåligt om organisation och ansvar för personalens säkerhet. 16 av 41 låter andra utföra arbetsuppgifter som ingår i VDs ansvar, utan att ha skriftlig delegering med tillhörande instruktioner. 26 av 41 utser ingen elarbetsgivaransvarig på ett ordnat sätt. 29 av 41 brister i internkontroll vid elektriskt arbete. 5 av 12 har inte skriftligt utsett den behörige att utföra installationsarbeten Källa: Elsäkerhetsverket Vad är problemet för elanvändare? Värme Samhällstjänster Vatten/Avlopp Datorer (var finns dessa) 7 3

4 Typer av avbrott Planerade - inom egen fastighet ex fastighetsägare - av nätbolag stamnät regionnät lokalnät Oplanerade 8 Oplanerade avbrott Oplanerade - Mycket korta 0,15 sekunder(enligt lsp dir) - Kort avbrott 0,5 sekunder (enligt lsp dir) - Medellångt avbrott 15 sekunder (enligt lsp dir) - Långt avbrott över 15 sekunder(enligt lsp dir) 9 4

5 Avbrottsersättning Lag från och med den 1:a Januari 2006 (Ellagen 1997:857) Nätavbrott längre än 12 h ska kompenseras av nätbolag h 12.5 % h 37.5 % 2-3 dygn 62.5 % Etc upp till 300 % eller 3 ggr årliga nätavgiften, vilket inträffar efter 12 dygn. 12 Nyheter ellag 9 a /Träder i kraft I: / Om inte strängare krav följer av 9 andra och tredje styckena eller av föreskrifter som meddelats med stöd av 9 fjärde stycket, skall en nätkoncessionshavare se till att avbrott i överföringen av el till en elanvändare aldrig överstiger tjugofyra timmar. 13 5

6 Kostnader för nätavbrott Elkvalitetsproblem Dippar<3 min 1.5 miljarder Avbrott >3 min 1.4 miljarder Bränder och trasiga appareter 0.4 miljarder Skyddsåtgärder 1.4 miljarder Totalt per år miljarder Nätavgifter är 20 miljarder plus detta ca 5 miljarder. (källa UPN, ERA 3/2005) 17 Kostnader för nätavbrott 64 Miljarder SEK Källa: EU Leonardo projekt 18 6

7 Avbrottskostnader Avbrottskostnader har ökat jämfört med Ökningen ligger mellan en faktor 1,4 för större industri och 2,3 för handel och tjänster. Avbrottskostnaden beräknas som (avbruten effekt)*x + (avbruten effekt)*y* (avbrottstid i timmar). X är kostnaden för avbruten effekt i SEK/kW Y är kostnaden för ej levererad energi i SEK/kWh. (ER 13:2004) Kategori X SEK/kW Hushåll 2 4 Jordbruk Y SEK/kWh Handel tjänster Mindre industri Större industri Orsak till störningar: Åska 15 % Övrigt väder 20 % Åverkan 8 % Material 12 % Personal 1.5 % Överlast 6 % Säkringsbrott 8 % Övrigt 19 % Mycket arbete återstår för att skapa bättre underlag 20 7

8 Exempel på test Reservelverken har allvarliga brister Av: Jonas Hållén Publicerad 21 december :26 8 kommentarer Senaste av Johan Bengtsson 2 januari :03 Mer än hälften kan inte användas utomhus om det snöar eller regnar, två gick sönder och flera ger inte den effekt som tillverkaren lovar. Ett nytt test från Energimyndighetens visar på allvarliga brister hos reservelverk. 21 Olika Drivkällor Gasturbin få delar/specialist service Bensinmotor bränsle/verkningsgrad Gasmotor bränsle/verkningsgrad/start Dieselmotor tillgänglighet/verkningsgrad Andra alternativ? 22 8

9 Skillnader mellan olika drivkällor 1. Låg varvig motor 2. Hög varvig motor 3. Kombi turbin 4. Gas turbin 5. Ång turbin 23 Olika typer av reservkraft Med reservkraft menas alternativ till normal försörjning ö av elkraft. Batterier UPS roterande delvis roterande Generatoraggregat olika drivkällor 24 9

10 - miljö EU direktiv non stationary generator sets Märkeffekt (kw) År NOx HC CO PM g/kwh g/kwh g/kwh g/kwh Steg 2 (*) 18 P < P < P < P Steg 3A(**) 19 P < P < P < P Hur påverkar utsläpp miljön? Fortfarande stor osäkerhet + motorutveckling => nya avgaser! Koldioxid växthuseffekt, obalans Kol(mon)oxid giftig, blockerar andning Kväveoxider försurning och smog Kolväten smog & ev cancer framkallande Partiklar ev cancer framkallande 26 10

11 Regelverk 27 Kostnad reservkraft Kostnader Montage Aggregat Bränsle Avgas Ventilation 28 11

12 Kostnad aggregat Aggregatkostnader Montage Bränsle DC system Automatik Motor Generator 29 Energibalans Energibalans värme/el Generator Strålning E l Kylvätska Avgaser 30 12

13 31 Generatoraggregat En gigantisk dammsugare som i huvudsak producerar värme med el som restprodukt, under avgivande av illaluktande avgaser, mycket oväsen och med låg tillgänglighet Och detta är det bästa som finns 32 13

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser Detta dokument är ett av underlagen till Energimyndighetens rapport Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning, ER 2007:37. Utvärdering av stormen Per aktörsvisa

Läs mer

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Informationen kan skickas via mail, kan läggas upp på Cursnet och kan delges till andra organisationer. Riskbild Stockholm Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Läs mer

Utvärdering av stormen Per

Utvärdering av stormen Per Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning ER 2007:37 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax:

Läs mer

Informationsbrist vid elavbrott

Informationsbrist vid elavbrott Informationsbrist vid elavbrott Kommunikationsutmaningar vid omfattande elavbrott svenska erfarenheter från stormarna Gudrun och Per Mikael Toll Chef enheten för trygg energiförsörjning Energimyndigheten,

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T. » sid 4. i framkant. » sid 2. Marknadskontroll. för konsumentens bästa.

I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T. » sid 4. i framkant. » sid 2. Marknadskontroll. för konsumentens bästa. aktuellt# 2 2 0 0 9 I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T Sista tillsynsbesöket» sid 4 Skogsindustri i framkant» sid 2 Marknadskontroll för konsumentens bästa» sid 8 om EMC Skogsindustri

Läs mer

Indikatorer för försörjningstrygghet ER 2007:04

Indikatorer för försörjningstrygghet ER 2007:04 Indikatorer för försörjningstrygghet ER 2007:04 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: publikationsservice@energimyndigheten.se

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Kvalitetsjustering av intäktsram för elnätsföretag. - Reviderad metod inför tillsynsperiod 2016-2019

Kvalitetsjustering av intäktsram för elnätsföretag. - Reviderad metod inför tillsynsperiod 2016-2019 Kvalitetsjustering av intäktsram för elnätsföretag - Reviderad metod inför tillsynsperiod 2016-2019 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen RSkriv ÅÅÅÅ:NR - Hämta

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Värme i villan vid el- och värmeavbrott Råd till dig som äger enfamiljshus Värme i villan vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el-

Läs mer

Reservkraft i mellanspänningsnät

Reservkraft i mellanspänningsnät Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-5229)/1-64/(2006) Reservkraft i mellanspänningsnät Examensarbete Henrik Sölling Dept. of Industrial Electrical Engineering and Automation

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Vår syn på vindkraften

Vår syn på vindkraften Vår syn på vindkraften 2013-04-30 Föreningen Svenskt Landskapsskydd 1. Allmänna synpunkter på vindkraften 1.1 Vindkraften och landskapet Våra politiker, myndigheter och även aktörer inom vindkraftsindustrin

Läs mer

ARBETSMASKINER UTSLÄPP OCH FÖRSLAG TILL TEKNISKA ÅTGÄRDER. För innehållet i denna rapport svarar Naturvårdsverket

ARBETSMASKINER UTSLÄPP OCH FÖRSLAG TILL TEKNISKA ÅTGÄRDER. För innehållet i denna rapport svarar Naturvårdsverket ARBETSMASKINER UTSLÄPP OCH FÖRSLAG TILL TEKNISKA ÅTGÄRDER För innehållet i denna rapport svarar Naturvårdsverket 2 Förord Riksdagen har lagt fast femton nationella miljökvalitetsmål. De skall vara utgångspunkt

Läs mer

Värmeberedskap. Workshop om störningar i värmeförsörjningen 2013-01-16 Länsstyrelse i Örebro. Veikko Kekki Energimyndigheten

Värmeberedskap. Workshop om störningar i värmeförsörjningen 2013-01-16 Länsstyrelse i Örebro. Veikko Kekki Energimyndigheten Värmeberedskap Workshop om störningar i värmeförsörjningen 2013-01-16 Länsstyrelse i Örebro Veikko Kekki Energimyndigheten Mina budskap Värmeberedskap ett ansvar för alla Beroendet till el är stort Värmeberedskap

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder ISRN LUTMN/TMHP--4/54--SE nalys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder Fallstudie på Skånska Energi Mattias von Knorring Examensarbete vdelningen för Energihushållning Institutionen för

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Anders Vikström Tfn: 08-786 59 21 PM 2012-02-27 Dnr 2012:689 INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA Hur mycket el och annan energi

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt.

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och

Läs mer

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Information till privatpersoner, fastighetsägare, beredskapssamordnare och energirådgivare Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Olika behov av åtgärder och konkreta råd TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer