Informationsbrist vid elavbrott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbrist vid elavbrott"

Transkript

1 Informationsbrist vid elavbrott Kommunikationsutmaningar vid omfattande elavbrott svenska erfarenheter från stormarna Gudrun och Per Mikael Toll Chef enheten för trygg energiförsörjning Energimyndigheten, Sverige

2 Jag kommer att prata om: Svenska förutsättningar för trygg elförsörjning Stormarna Gudrun och Per ur ett kommunikationsperspektiv Vad hände? Vad har förändrats? Slutsatser och fortsatt arbete Hur kan samhället lindra konsekvenser av framtida el- och värmeavbrott? Hur hanterar vi kommunikationsutmaningarna?

3 Fråga gärna om något är oklart!

4 I en annan del av Sverige

5

6 Fakta om Sveriges krishantering Grundprinciper inom krishantering Ansvarsprincipen Närhetsprincipen Likhetsprincipen Geografiskt områdesansvar Sektorsansvar Vilka gör vad? Elanvändare Elnätbolag, oljebolag, fjärrvärmebolag Energimyndigheten Energimarknadsinspektionen Svenska kraftnät Elsäkerhetsverket Kommuner Länsstyrelser Svensk energi MSB

7 Branschens elsamverkan vid storstörning Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen 7 geografiska elsamverkansområden Frivillig överenskommelse - Alla är med Ett samtal! och samverkan är igång Fastställda priser och villkor Utsedda ledningsgrupper i varje område Nätverk med regelbundna träffar Regelbundna övningar Verktyg för intern och extern information

8 Stormen Gudrun i januari miljoner m 3 skog fälldes Dödsfall i storm och efterarbete Störde främst eldistributionen strömlösa kunder Längsta avbrott 45 dygn km ledningsnät skadat 9 % krävde total nybyggnation Omfattande konsekvenser Kritik mot krishanteringen All värme är elvärme

9 Vad upplevdes som värst? Mat, värme, vatten Kommunal service Hög andel landsbygdsbefolkning och företag Omättliga informationsbehov Kommunikationsproblem upplevdes som värre än elavbrotten

10 Kommunikationsutmaningar på tvärsen och bredden i samhället! Det är någon annans ansvar Hjälp MIG! När får jag elen tillbaka? Vad ska jag förbereda mig för? Bristande kommunikationsförbindelse mellan ledningscentral och reparatörer i fält I skuggan av Tsunamin i Asien: Sen reaktion. Bortglömda? Offentlig krishantering (kommun) och elnätbolag saknar upparbetad kontakt Vad är mest prioriterat? När kommer elen tillbaka? Vi finns i 50 kommuner och kan inte prata med alla! Vilka elnätsbolag finns i vår kommun - och vad gör dom?

11 Gudrun omskakande upplevelse gav många förändringar! Omfattande arbete att analysera vad som inträffade Juridiska, tekniska och organisatoriska förändringar, bla: Ändrad ellag Förbättrade avbrottsprognoser och utvecklad störningsinformation från elnätsbolag Utvecklad information/samverkan före och under elavbrott Utökade och förändrade investeringsprogram större andel ledningar i mark Utvecklad storstörningssamverkan inom branschen (inklusive utländska systerbolag) Rakel till elnätsbolagen Målgruppsanpassad information: Hjälp till självhjälp

12 Hårdare krav på elnätföretagen synliggör användares ansvar Ändrad ellag från 1 januari 2006 Ersättning vid långa elavbrott över 12 timmar Underlag för att åtgärda brister i elnätet m.m. Risk- och sårbarhetsanalys och åtgärdsplan Rapportering om elavbrott Information till elanvändare Möjlighet för elnätföretag producera el i stationära reservelverk Funktionskrav från 1 januari 2011: elavbrott inte längre än 24 timmar!

13 Några branscherfarenheter och åtgärder efter Gudrun Elsamverkan rätt tänkt och fungerade fortsatt utveckling Säker kommunikation var en bristvara fick möjlighet att använda nationellt kommunikationssystem RAKEL Branschen intensifierade eget arbete inom bla samverkan, investeringar, information till kunder och myndigheter Vägröjning var en bromskloss Många regionnätsledningar var inte trädsäkra trots branschrekommendation Isolerad luftledning är bra när enstaka träd faller men vad gör man om hela skogen faller?

14 En ny storm - Per januari 2007 Gudruns lillebror Omfattande skador på skogen Störde eldistributionen strömlösa kunder Avbrott upp till 10 dygn Följderna av elavbrottet blev de vanliga Jämförelse av vindarna (Gudrun / Per). Högsta byvind i meter per sekund vid respektive station. Källa: SMHI faktablad nr 33, Januaristormen 2007.

15 Elnätföretagens arbete var effektivare efter Per Erfarenheter från Gudrun kom till nytta Samverkansområden som förväntades bli berörda inledde samverkan 1 2 dagar innan stormen drog in Större personalstyrka i beredskap Reparationsarbete i full skala påbörjades 1 2 dygn tidigare än efter Gudrun Tidsvinsten bedöms av branschen till uppemot två dygn

16 med bättre information och samverkan Information till elkunder och andra intressenter bättre Ibland viktigare att informera än att reparera Elnätföretag etablerade snabbt informationskontor Elnätföretag hade förbättrat sina webbplatser Kontaktnätverk fanns Behovet av samverkan väl känd och utvecklad mellan olika elnätföretag myndigheter andra sektorer

17 Privatpersoners hantering av stormen Per 2 av 3 hade inte vidtagit krishanteringsåtgärder Bristen på telekommunikationer och vatten var svårare att hantera än bristen på el Lokalradion var det vanligaste informationskällan om elavbrottets omfattning

18 Elkunder ofta inte beredda på att avbrott kan inträffa Elanvändare känner inte till sitt eget ansvar 1 av 10 hushåll anser sig ansvara för skador och olägenheter som konsekvens av el- eller värmeavbrott De flesta anser att det är el- eller värmeleverantörens, kommunens eller någon myndighets ansvar Låg mental och praktisk beredskap att hantera konsekvenser av avbrott Viktigt öka medvetenhet om användares egen roll i krishanteringen Energimyndigheten har konkreta råd och tips och sprider kunskap om ansvar och roller

19 Råd och tips förebygg och lindra konsekvenser av avbrott Boende i villa och lägenhet, användare av reservelverk, vårdpersonal, fastighetsägare, kommuner mfl Samlade i referenspärm som spridits till lokala vidareförmedlare Media lokalt och nationellt Kommuner Länsstyrelser Frivilligorganisationer mfl

20 Kommunen har en viktig roll bör tänka efter före! Vilka användare drabbas mest vid avbrott? Andel el-oberoende uppvärmning vid avbrott (tex kakelugn, kamin)? Hur snabbt kyls byggnadsbestånd ut vid avbrott? När blir problem akuta? Hur många kan behöva evakueras? Klarar kommunens värmestugor akuta behov? Kan behov lösas med reservelverk eller andra lösningar - vems ansvar är det? Planera för krånglig logistik vid drivmedelsförsörjning av många utspridda reservkraftverk Se över information kring el- och värmeavbrott till boende och verksamma i kommunen Informationsutbyte med elnätsbolag

21 Svensk krishantering fungerade ganska bra efter Per, men Kunskapen finns hos personer - inte i organisationer Få dokumenterar och sprider kunskap vidare Kunskap om praktisk och effektiv krishantering riskerar gå förlorad Fler bör analysera Vad fungerade? Vad kan bli bättre? Kostnader? Nya arbetsmodeller?

22 Styrel utveckling av samhällets krishantering vid effektbrist Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer innebär att verksamheter som är viktiga för samhället ska prioriteras så att de så långt möjligt får el vid elbrist... att oprioriterade elanvändare kan frånkopplas Planering i förväg. Samarbete mellan lokala elnätsbolag, kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter Ökar kunskap om sakförhållanden och varandra, skapar kontaktytor 30

23 Mer information

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen Januari 2015 ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING STRATEGISK, TAKTISK OCH

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Information till privatpersoner, fastighetsägare, beredskapssamordnare och energirådgivare Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Olika behov av åtgärder och konkreta råd TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet I. Inledning Inför regeringens aviserade proposition till riksdagen om landets krisberedskap finns skäl för Civilförsvarsförbundet att sammanfatta sina

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 kbm rekommenderar K 2008:2 kbm rekommenderar 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 Titel: Det robusta sjukhuset Utgåva 2008 Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Örebro kommun

Risk- och sårbarhetsanalys Örebro kommun Risk- och sårbarhetsanalys Örebro kommun 1 Innehållsförteckning Övergripande beskrivning av kommunen...3 Örebro kommun...3 Verksamheten i Örebro kommun...3 Övergripande beskrivning av arbetsprocess och

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Var beredd Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Arbetsgrupp: Jari Seppälä, informationsdirektör, Finlands Kommunförbund Tero Manninen, informationschef, Finlands Kommunförbund,

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer