Beslut om avbrottsersättning och jämkning i samband med stormen Dagmar jul/nyår 2011/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om avbrottsersättning och jämkning i samband med stormen Dagmar jul/nyår 2011/2012"

Transkript

1 Beslut om avbrottsersättning och jämkning i samband med stormen Dagmar jul/nyår 2011/2012 Alla kunder som haft sammanhängande strömavbrott längre än 12 timmar får normalt minst 900 kr, kunder som haft avbrott längre än 24 timmar får minst 1800 kr, se fullständiga avtalsvillkor på vår hemsida: fortum.se/stromavbrott. Bedömning är att stormen i kombination med mörker gjorde att arbetet med felavhjälpningen försköts ca 7 timmar. Frågor och svar om ersättningar i samband med stormen Dagmar Vem kommer att få avbrottsersättning? Alla kunder som varit berörda av ett sammanhängande strömavbrott som varat i 12 timmar eller längre har som huvudregel rätt att få avbrottsersättning. Avbrottsersättning är för konsument en schabloniserad skadeståndsersättning Återkommer elen under kortare tid än två timmar under avbrottstiden räknas det som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott. Avbrottsperioden anses starta då vi, Fortum, har fått kännedom om avbrottet. Avbrottsersättningen gäller inte om kunden inte fullgjort sina skyldigheter, vilket medfört att elen blivit avstängd eller att elen blivit avstängd på egen begäran. När får jag min avbrottsersättning? Vi måste först analysera all driftstörningsinformation. Eftersom stormen Dagmar var så omfattande kommer det att ta tid innan alla information är behandlad. Senast sista februari bör du ha fått ett brev från oss om avbrottsersättningen. Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Normalt ska du ha fått ersättning inom tre till sex månader. Om du inte fått ersättning inom denna tid kan du använda dig av formuläret på hemsidan: fortum.se/stromavbrott eller kontakta oss på telefon

2 Hur får jag min avbrottsersättning? Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Normalt ska du ha fått ersättning inom tre till sex månader. Hur vet jag att Fortum har noterat att jag har rätt till avbrottsersättning? Vi måste först analysera all driftstörningsinformation. Eftersom stormen Dagmar var så omfattande kommer det att ta tid innan alla information är behandlad. Senast sista februari bör du ha fått ett brev från oss om avbrottsersättningen. Vad gör jag om den avbrottstid som Fortum har noterad inte stämmer med min uppfattning? Skicka in dina uppgifter via formuläret på vår hemsida: fortum.se/stromavbrott eller kontakta oss på Hur stor är en "typisk" avbrottsersättning? Ett exempel? Alla kunder som haft sammanhängande strömavbrott längre än 12 timmar får normalt minst 900 kr, kunder som haft avbrott längre än 24 timmar får minst 1800 kr, se avtalsvillkoren på vår hemsida fortum.se/stromavbrott. Bedömning är att stormen i kombination med mörker gjorde att arbetet med att reparera fel försköts ca 7 timmar. Förseningen har beräknats utifrån när hälften av kundavbrott inträffat till dess att arbete kunde inledas på ett rimligt säkert sätt. För kunder i Gävleborgs län, Dalarnas län och i Stockholms län som drabbats av stormen Dagmar innebär jämkningen att de får minst 550 kr (kunder med avbrott längre än 24 timmar får minst 1450 kr). Se mer i tabell nedan

3 Avbrottsersättning utan jämkning Ersättning i procent av Avbrottsperiod i beräknad årlig timmar/dygn elnätskostnad Minimibelopp* Avbrottsersättning med jämkning ** Faktor som ersättningen multipliceras med Ersättning i procent av beräknad årlig elnätskostnad Minimibelopp* 12-24h > 0,5 12,5% 900 kr 61,1% 7,6% 550 kr 24-48h > 1 37,5% kr 80,6% 30,2% kr 48-72h > 2 62,5% kr 88,3% 55,2% kr 72-96h > 3 87,5% kr 91,7% 80,2% kr h > 4 112,5% kr 93,5% 105,2% kr h > 5 137,5% kr 94,7% 130,2% kr h > 6 162,5% kr 95,5% 155,2% kr h > 7 187,5% kr 96,1% 180,2% kr h > 8 212,5% kr 96,6% 205,2% kr h > 9 237,5% kr 96,9% 230,2% kr h > ,5% kr 97,2% 255,2% kr h > ,5% kr 97,5% 280,2% kr >288h > % kr 100% 300% kr * maximal ersättning är alltid högst 300% av kundens beräknade årliga elnätskostnad ** gäller för stormen Dagmar (jul/nyår 2011/2012) i Gävleborgs, Dalarnas och Stockholms län I tidigare kontakt med er har jag blivit lovad avbrottsersättning, jämkning av den fick jag ingen information om, varför? Den information du fått är den som gäller som grundregel utan jämkning. Enligt lagen om avbrottsersättning kan jämkning av utbetald ersättning ske om förhållandena är sådana att arbete i fält inte kan utföras på ett säkert sätt. Efter analys av förhållandena i samband med den här stormen har vi valt att jämka ersättningen på grund av att vi av säkerhetsskäl (mörker och storm) inte kunde starta felavhjälpningen omedelbart. I inledningsskedet fokuserade vi på att få strömmen tillbaka till våra kunder, först därefter kunde vi börja med analyser av hela händelsen. Vad menas med jämkning? Under vissa förutsättningar kan avbrottsersättningen reduceras, så kallad jämkning av beloppet. Mer utförlig information om avbrottsersättningen hittar du hos Konsumenternas Elrådgivningsbyrå: elradgivningsbyran.se/sv/faktabank/elavbrott/oplanerade-avbrott/ Hur är jämkningen gjord för stormen Dagmar?

4 Bedömning är att stormen i kombination med mörker gjorde att arbetet med att reparera fel försköts ca 7 timmar. Förseningen har beräknats utifrån när hälften av kundavbrott inträffat till dess att arbete kunde inledas på ett rimligt säkert sätt. För övriga områden bedöms inte de väder och mörker påverkat felavhjälpningen på samma omfattande sätt. Varför har ni valt att jämka? Efter analys av förhållandena i samband med den här stormen har vi valt att jämka ersättningen på grund av att vi av säkerhetsskäl (mörker och storm) inte kunde starta felavhjälpningen omedelbart. Hur mycket sparar Fortum på den här jämkningen? Vi sparar ca 10 miljoner kronor på jämkningen. Det viktiga är dock att vi har minskat riskerna för den personal som jobbar ute på fältet genom att vi inte startat återställningsarbetet för tidigt. Det är lagstiftarens intention att vi som nätföretag ska ha starka incitament att minska risken för störningar och att störningsbekämpningen ska vara effektiv. Det får dock inte innebära att personal, egen eller hos entreprenörer, stimuleras att ta onödiga risker ur arbetsmiljösynpunkt. Energimarknadsinspektionen har den 31 oktober fattat beslut om intäktsramar för perioden , dessa är mycket snålt tilltagna och innebär att arbetet med att ytterligare reducera riskerna för strömavbrott kommer att ta längre tid än det annars skulle göra. Fortum har tidigare inte valt att nyttja möjligheten till jämkning av avbrottsersättningens storlek, men de nya förutsättningarna innebär att vi måste överväga detta vid varje störning. Jag har förstått att Eon/Vattenfall/ har räknat på annat sätt. Hur kommer det sig? Hur kan ni räkna på olika sätt? Det finns inga riktlinjer på hur jämkningen ska beräknas, utan det är varje företags bedömning som ligger till grund för jämkningen. Detta kan prövas, men än så länge är inte metoden för jämkning prövad utan enbart huruvida jämkningen kan ske eller ej. Se ARN ärende Kan man få både avbrottsersättning och skadestånd? Skadeståndet minskas med den avbrottsersättning du har rätt till för samma elavbrott. Det innebär att avbrottsersättningen måste vara fastställd innan skadeståndsavdelningen kan besluta om vilken skadeståndsersättning som kan utbetalas. Konsument kan söka skadestånd för faktiska ekonomiska utlägg såsom exempelvis förstörd mat, som inte täcks av avbrottsersättningen. Skadeståndsavdelningen utreder varje enskilt anspråk som inkommer.

5 Näringsidkare får generellt inte skadestånd vid storm, då det för ersättning krävs att elnätsbolaget förorsakat elavbrottet av vårdslöshet eller försummelse. Det innebär att näringsidkare i det här fallet endast får avbrottsersättning. Kontakta Fortums Skadeståndsavdelning på om du vill ha mer information eller läs mer under rubriken Skadestånd i navigatorn till vänster. Vart vänder man sig om man har frågor om ersättningen? Du kan läsa mer på vår hemsida: fortum.se/stromavbrott. Du kan skicka en fråga via vårt formulär som du finner på fortum.se/stromavbrott, eller ringa oss på Du kan också läsa mer om båda ersättningarna på Elrådgivningsbyråns hemsida: Kan man överklaga avbrottsersättningen? Kontakta i första hand Fortum, enligt kontaktvägar ovan, för att stämma av tiderna för avbrottet. Rådgivning Förutom Konsumenternas Elrådgivningsbyrå kan du vända dig till den kommunala konsumentverksamheten, som du når via din kommuns växel. I försäkringsfrågor kan du även vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm. Tel , vardagar mellan Tvistlösning Allmänna reklamationsnämnden prövar opartiskt och kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Normalt tillämpas en beloppsgräns om kr. Nämnden ger i sitt beslut ett förslag till hur tvisten bör lösas. Anmälningsblankett er finns att hämta hos kommunens konsumentverksamhet eller på Adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm. Allmän domstol (Tingsrätt) Det är domstol som i sista hand kan avgöra en tvist. Hos tingsrätt en kan du få upplysningar och råd om ditt ärende kan handläggas genom ett förenklat förfarande - då kan processen bli billigare för dig. Tingsrätternas adresser finns i telefonkatalogen.

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig olycksfallsförsäkring i Bliwa

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Elektrikerförbundets medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller. Varför behöver

Läs mer

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Om du ska teckna en försäkring är det viktigt att först läsa den här förköpsinformationen och att ta del av försäkringens

Läs mer

Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt

Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt Dina räddare här får du gratis Räddaren i nöden? Finansbranschen har faktiskt flera. Hit kan du vända dig om du känner dig lurad av din bank eller är missnöjd med din teleoperatör. AV KARIN ARNELL Konsumenter

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring Försäkringsvillkor 1 juli 2006 Svenska Jägareförbundets och Folksams Jaktvapenförsäkring Innehåll Översiktlig information...................... 4 Försäkringsvillkor.......................... 6 Vem försäkringen

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) Datum 2008-2-5 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

Barnförsäkrin för en try start i livet

Barnförsäkrin för en try start i livet Barnförsäkrin för en try start i livet 2 Extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland kan det hända allvarligare

Läs mer

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015)

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) Avtalsvillkor Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) EMS Design Webbyrå (Erik Martin Sundell Design) Domäner och företag som ägs av EMS Design www.emsdesign.se www.sverigehemsidor.se www.kopa-hemsida.se

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

Vad kan Anders och hans företag få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Anders och hans företag få för hjälp från Trygg-Hansa? Sjukvård Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring vår Kundservice

Läs mer