Överföringsprodukter, moms 24 %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överföringsprodukter, moms 24 %"

Transkript

1 Nättariff

2 Nättariff Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen, ansvarar för ett servicenummer för felanmälan dygnet runt och tar hand om underhållet av elnätet. Bra att veta om elskatt I samband med överföringsavgifterna uppbärs elskatt. Elskatten består av en accis och en försörjningsberedskapsavgift. Alla kunder hör automatiskt till skatteklass 1, om de inte har meddelat något annat. Skatteklass 2 omfattar företag som idkar tillverkande industri eller yrkesmässig växthusodling. I fråga om den senare skatteklassen ska nätbolaget tillställas en skriftlig försäkran över verksamhetens art. Skatteklass 1: 2,79372 cent/kwh, inkl. moms 24 %. Skatteklass 2: 0,87172 cent/ kwh, inkl. moms 24 %. sprodukter, moms 24 % En överföringsprodukt kan bytas ut mot en annan produkt tidigast efter ett års användning. Allmän överföring Denna produkt lämpar sig för kunder som förbrukar el mest dagtid. Vanligtvis har dessa kunder inte eluppvärmning. spriset bibehålls oförändrat dygnet runt, året om. Därtill uppbärs en grundavgift enligt huvudsäkringen Exklusive elskatt 3,61 cent/kwh 1 x 25 A* och 1 x 35 A* 7,66 /mån Skatteklass 1 6,40 cent/kwh 3 x 25 A** 13,61 /mån 3 x 35 A 23,49 /mån 3 x 50 A 44,06 /mån 3 x 63 A 58,87 /mån 3 x 80 A 90,93 /mån 3 x 100 A 107,21 /mån * Förbrukningsställen med 1-fasanslutning, där det fi nns minst tre förbrukningsställen bakom en anslutning (t.ex. flervånings- och radhus). Alla andra förbrukningsställen med 1-fasanslutning anses höra till säkringsgruppen 3 x 25 A. ** Alla förbrukningsställen om mindre än 3 x 25 A med 3-fasanslutning anses höra till säkringsg-

3 Nattöverföring Denna produkt lämpar sig för kunder som har eluppvärmning eller ett vattenburet system med eluppvärmning. spriset blir förmånligare vid övergång från dagtid till nattetid. Därtill uppbärs en grundavgift Dag kl Natt kl enligt huvudsäkringen Exklusive elskatt 2,78 cent/kwh 1,70 cent/kwh 3 x 25 A 23,64 /mån Skatteklass 1 5,57 cent/kwh 4,49 cent/kwh 3 x 35 A 39,47 /mån 3 x 50 A 63,51 /mån 3 x 63 A 93,50 /mån 3 x 80 A 140,89 /mån 3 x 100 A 171,03 /mån Säsongöverföring Denna produkt lämpar sig för kunder som har eluppvärmning kompletterat med andra uppvärmningsalternativ vintertid. spriset blir förmånligare vid övergång från vinter- till sommarsäsong samt vintertid under nätter och söndagar. må lö kl Övrig tid Därtill uppbärs en grundavgift enligt huvudsäkringen: Exklusive elskatt 3,41 cent/kwh 1,70 cent/kwh 3 x 25 A 28,13 /mån Skatteklass 1 6,20 cent/kwh 4,49 cent/kwh 3 x 35 A 51,31 /mån 3 x 50 A 75,81 /mån 3 x 63 A 104,34 /mån 3 x 80 A 157,42 /mån 3 x 100 A 184,59 /mån Tillfällig överföring Lämpar sig för tillfällig elförbrukning, t.ex. för elförsörjning av olika händelser och evenemang. Därtill uppbärs en grundavgift Exklusive elskatt 13,35 cent/kwh 13,61 /mån Skatteklass 1 16,14 cent/kwh Avgift för upprätthållande av anslutning Denna avgift tas ut om kunden vill avbryta elförbrukningen men fortsättningsvis hålla anslutningsavtalet i kraft, eller om kunden inte ingått avtal om inledande av elleverans inom tre månader från att en ny elanslutning installerats. För anslutningar om högst 63 A är avgiften 11,14 /mån. För effektanslutningar om över 63 A och 0,4 kv är avgiften 94,26 /mån. och för 20 kv är den 314,03 /mån.

4 Efektöverföringsprodukter, moms 0 % Elleveransen faktureras utifrån timmätning. Leveranser på 20 kv förutsätter att kunden har en egen transformatorstation. Effektöverföring 1 Exklusive elskatt 19,80 /MWh Grundavgift 35,60 /mån Skatteklass 1 42,33 /MWh Effektavgift 1,85 /kw, mån Skatteklass 2 26,83 /MWh Avgift för reaktiv effekt 4,36 /kvar, mån Effektöverföring 2 må lö kl Övrig tid Exklusive elskatt 26,35 /MWh 12,50 /MWh Grundavgift 45,80 /mån Skatteklass 1 48,88 /MWh 35,03 /MWh Effektavgift 2,45 /kw, mån Skatteklass 2 33,38 /MWh 19,53 /MWh Avgift för reaktiv effekt 4,36 /kvar, mån Effektöverföring 3 (20 kv leverans) må lö kl Övrig tid Exklusive elskatt 23,35 /MWh 11,48 /MWh Grundavgift 256,20 /mån Skatteklass 1 45,88 /MWh 34,01 /MWh Effektavgift 1,99 /kw, mån Skatteklass 2 30,38 /MWh 18,51 /MWh Avgift för reaktiv effekt 4,36 /kvar, mån I effektöverföringarna 1 3 beräknas debiteringseffekten av aktiv effekt som medelvärdet av de två högsta månadseffekterna under de senaste 12 månaderna, dock minst 40 kw. I fråga om effektöverföring 3 beaktas under sommarmånaderna 80 % av månadseffekten vid beräkningen av debiteringseffekten. (månadseffekt = månadens största uppmätta medeleffekt per 60 minuter). I effektöverföringarna 1 3 beräknas debiteringseffekten av reaktiv effekt som den högsta månatligen uppmätta medeleffekten av reaktiv effekt per 60 minuter, från vilken man avdrar 16 % av mängden fakturerbar aktiv effekt. Användaren har rätt att säga upp nätavtalet enligt Nättjänstvillkor. Elleveransen förutsättser att användaren har ett giltigt nätavtal.

5 Effektöverföring 4 (20 kv leverans) må lö kl Övrig tid Exklusive elskatt 9,20 /MWh 4,79 /MWh Grundavgift ,00 /mån Skatteklass 1 31,73 /MWh 27,32 /MWh Effektavgift 0,65 /kw, mån Skatteklass 2 16,23 /MWh 11,82 /MWh Avgift för reaktiv effekt 4,36 /kvar, mån I effektöverföring 4 beräknas debiteringseffekten som den andel som återstår då kw avdras från den högsta medeleffekten per 60 minuter som uppmätts under faktureringsmånaden. Debiteringseffekten av reaktiv effekt i effektöverföring 4 beräknas som den högsta månatligen uppmätta medeleffekten av reaktiv effekt per 60 minuter, från vilken man avdrar 16 % av den högsta medeleffekten av aktiv effekt per 60 minuter som uppmätts under faktureringsmånaden. Serviceavgifter, moms 24 % Installation av mätare (huvudsäkringsstorlek 3 x 63 A eller mindre) 145 Installation av mätare (huvudsäkringsstorlek 3 x 80 A eller större) 250 Installation av extra mätare till flermätarcentral (fr.o.m. 4. mätare) 55 Servicebesök 125 Granskning av mätare 200 Betalningspåminnelse eller varning om brytning av elleverans (moms 0 %) 5 Brytning av elleverans eller återkoppling av el under arbetstid* 80 Återkoppling av el utanför arbetstid 124 Utredningsarbete på kundens begäran 40 /h Fakturakopior och andra utskrifter 10 Intyg över förbrukning 10 Elförbrukningsrapport för energiintyg 25 /objekt Besök hos kunden på grund av fel i kundens elapparat 125 Timdebitering för elinstallatör 65 /h Snabb kabelvisning 220 Avgiftsfria tjänster Byte av överföringsprodukt tidigast efter 12 mån. användning Handledning vid trädfällning i närheten av elledningar Rådgivning om var jordkablar dragits Rådgivning om elförbrukning Utredning av elkvalitetsproblem Avläsning av elmätare i samband med flyttning eller byte av elförsäljare Lån av förbrukningsmätare Koppling av el i samband med fl yttning under arbetstid, annars enligt serviceprislistan* *Återkoppling ska beställas vardagar före kl. 13. Priser för övriga tjänster anges efter förfrågan.

6 Vårt servicelöfte med garantier Nya elanslutningar Din egen kontaktperson hjälper under hela anslutningsarbetet. Leverans inom överenskommen tid. Vi betalar ersättning för försenad leverans. Elavbrott Vi informerar om elavbrott via alla medier, även per sms. Vi betalar ersättning, om ditt elavbrott varar längre än 6 timmar. Antalet mycket korta avbrott, s.k. blinkningar, minskar. Jämnare eldistribution till ditt hem. Fakturering och uppgifter om elförbrukningen Du behöver inte betala för ofakturerade nätavgifter som är äldre än ett år. Via Mina sidor -tjänsten får du exakta rapporter om din elförbrukning. Närmare information på EleniaS Kundservice Privatkunder vardagar kl Företagskunder vardagar kl Växel Felanmälan E-postadresser Elenia Oy Patamäenkatu 7, PB TAMMERFORS fax Beställ vår avgiftsfria tjänst vi meddelar dig per sms om eventuella elavbrott Via vår karttjänst får du information om avbrott i eldistributionen vikapalvelu.elenia.fi

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

PRINCIPER FÖR TIMVIS MÄTNING

PRINCIPER FÖR TIMVIS MÄTNING PRINCIPER FÖR TIMVIS MÄTNING 2010 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri rf:s elhandelskommitté

Läs mer

Välkommen som kund hos Borås Elnät AB

Välkommen som kund hos Borås Elnät AB Välkommen som kund hos Borås Elnät AB Borås Elnät AB ansvarar för elnätet fram till fastigheterna i Borås centralort. Det är ett uppdrag som vi haft sedan 1894, då Borås Stads Elektricitetsverk grundades.

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Nr 43 LANDSKAPSLAG. om ändring av ellagen för landskapet Åland. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999

Nr 43 LANDSKAPSLAG. om ändring av ellagen för landskapet Åland. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Nr 43 LANDSKAPSLAG om ändring av ellagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Utfärdad i Mariehamn den 1 juli 1999 I enlighet med lagtingets beslut 1) upphävs 2 2 mom.,

Läs mer

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi.

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer