el till din fastighet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "el till din fastighet?"

Transkript

1 Behöver du bygg-el eller el till din fastighet? Information till dig som sökt bygglov på Gotland från GEAB som äger elnätet.

2 Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt Här beskriver vi hur du ska gå tillväga när du vill ansluta el till din fastighet. Eller om du behöver ström under själva byggtiden. Det är vår uppgift som nätägare att ansluta en byggnad till elnätet om den ligger inom vårt nätområde. Men det finns vissa saker som du bör känna till innan du hinner för långt med byggplanerna: Om du vill göra en nyanslutning Börja med att in skicka en offertförfrågan om nyanslutning till elnätet. Detta gör du enklast från hemsidan gotlandsenergi.se. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Alternativt kan en behörig elinstallatör skicka en så kallad föranmälan till oss. Offertförfrågan ska vara oss tillhanda i god tid innan du vill ha elen ansluten. När vi fått in offertförfrågan skickar vi en offert till dig med uppgift om anslutningsavgift och beräknad tidsåtgång för anslutningen. Offerten ska undertecknas och skickas tillbaka till oss innan det är en godkänd beställning. Om du vill ha el under byggtiden Om du behöver el under själva byggnationen ska du ordna en tillfällig elanslutning. Även här anlitar du en behörig elinstallatör som skickar in en föranmälan/färdiganmälan till oss. Föranmälan ska vara oss tillhanda senast två veckor före önskat anslutningsdatum. Elinstallatören monterar sedan byggskåpet (platsen för skåpet bestäms i samråd med oss) och de uttag och ledningar som behövs under byggnationen. Anslutningsledning ska finnas i skåpet enligt den information som installatören får från oss. En vanlig anslutningsplats för byggskåpet är vid transformatorstation, kabelskåp, ledningsstolpe eller serviskabel vid tomtgränsen. Skåpet ska ha jordfelsbrytare och uttagen ska vara placerade och utrustade enligt de regler som gäller. Rätt säkring ger rätt pris Innan vi ansluter elen permanent ska elinstallatören sända oss en färdiganmälan. Där ska framgå vilken huvudsäkring som har installerats. Det är viktigt att detta blir rätt, eftersom säkringens storlek avgör vilken fast nätavgift du betalar.

3 nu kan jobbet börja När GEAB fått din undertecknade beställning och elinstallatören har fått installationsmedgivandet förbereds installationen. De kabelrör som du ska gräva ner på din tomt bekostas av dig och ska: vara invändigt släta, gula alternativt svarta med gul text elkabel/kraftkabel ingjuten i röret vara minst 50 mm i ytterdiameter (normal villaservis) och ökas vid behov. Kolla alltid med GEAB innan du lägger röret avslutas vid tomtgräns och 1 meter från husliv där draggropar ska finnas förläggas på min. 0,35 meters djup. Se figur 1+2. innehålla dragtråd Anslutningspunktens läge bestäms i samråd med oss. Det gäller även placering av elrum. Därefter förlägger och ansluter vi serviskabeln, monterar elmätaren och spänningssätter serviskabeln fram till mätarskåpet enligt skissen på nästa sida. Tänk även på att: Serviskabel får inte dras i och genom torpargrund. Det gäller både öppen kabel och kabel förlagd i rör. Om det redan finns elledningar där du tänker bygga kan du få stå för kostnaden för att flytta dessa. Om du ska ha ett särskilt rum för mätare/elrum kontakta oss angående placering av detta. Teckna elavtal för att få bästa elpris från början! I samband med att du blir ansluten till elnätet bör du även teckna elavtal om din elleverans med en elleverantör. Tecknar du inget elavtal får du tillsvidarepris hos GEAB (som även är elleverantör). TiIlsvidarepriset har ingen bindningstid men är oftast dyrast. För att få GEAB:s bästa avtalspris, kontakta Kundtjänst. Kontakta samtidigt andra ledningsägare för indragning av telefon, bredband och kabel-tv.

4 om du väljer fasadmätarskåp ska serviskabeln placeras och monteras så här: Fasadskåpet ska monteras vertikalt på stadigt och vibrationsfritt underlag. Det får t.ex. inte monteras vid ytterdörrens låssida eller i samma regel som sopskåpet sitter i. EL max 2,2 m GEAB levererar normalt ditt mätarskåp som kan vara utanpåliggande, infällt eller fristående. Elmätaren levereras och monteras av GEAB. Rörets innerdiameter bör vara minst 2 ggr kabelns ytterdiameter. Dock minst 50 mm ytterdiameter. Tele min 0,9 m färdig mark Böjningsradie min 0,5 m 1,0 m min 0,35 m Draggrop vid husliv och tomtgräns för att underlätta dragning. Röret tätas i båda ändarna efter rörläggning så att inte vatten, sand, jord eller dylikt kan tränga in. Figur 1. Montering av serviskabel med rör infällt i grundmur, alternativt utanpå grund och infällt fasadmätarskåp. Figur 2. Kabelgrav med samförläggning av el- och teleservis på tomtmark. Källa: Svensk Energi

5 BYgg-el och el till din fastighet frågor? Kontakta Jan G. Edlundh, GEAB Elnät Marknad på vardagar kl. 08:00-16:00 om du har frågor kring bygg-el eller nyanslutning. Gotlands Energi AB Tel: Växel , Kundtjänst Adress: GEAB Elnät Marknad, Box 1095, Visby E-post:

6