Bra att veta om elnätet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att veta om elnätet"

Transkript

1 Bra att veta om elnätet Prislista m.m.

2 PiteEnergi Elnät AB svarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elförbrukningen i vårt nät. Antal anställda Elnät 26 Investeringar 29,5 MKr Antal abonnemang Energiomsättning Ledningsnätets längd 462 GWh 2742 km Nyanslutning, hur går det till? Anslutning till elnätet Behöver ni en permanent eller tillfällig elanslutning till er hus, fritidshus eller annan anläggning? Kontakta oss för rådgivning och prisuppgift eller en eventuell offert för elanslutningen. Därefter tar ni kontakt med en behörig elektriker som ombesörjer att skicka in en föranmälan till oss för elanslutningen. Detta bör ske 6 veckor före elanslutningen. Det är viktigt att ange önskat inkopplingsdatum på föranmälan, detta för att vi ska kunna planera in arbetet. Här kan du se om din anslutning ligger inom vårt nätområde. PÅLSTRÄSK SIKFORS SJULSMARK NORRFJÄRDEN ROSVIK LÅNGTRÄSK BÖLE LILLPITE ROKNÄS ÖJEBYN PITEÅ SVENSBYN BERGSVIKEN HORTLAX BLÅSMARK HEMMINGSMARK JÄVRE

3 Priser från Engångsavgift erläggs i samband med nyanslutning till vårt lågspänningsnät samt vid utökning av säkringsstorleken på abonnemanget. Avgiftens storlek beror på förutsättningarna i det enskilda fallet, samt hur stor huvudsäkring som önskas. Nedanstående priser är minimipriser. Kontakta Jan Sundström via vår växel på för mer information och offert. Servissäkring Minimipris för nyanslutning kr inkl.moms A A A A A A > 200 A 415 kr per Amperé För leveranser med kort varighet (byggkraft) gäller speciella villkor.

4 Elnätsavgifter Elnätsavgifter från 1/ Nätavgiften bestäms av vilken storlek du har på mätarsäkringen, med andra ord det effektanspråk du har från elnätet. Anmärkning: Mätarsäkringen beror på amperetalet på passdelen. Ändring av passdel får endast ske av behörig elinstallatör eller av oss, men ej med tätare mellanrum än ett år. Tröga säkringar av S-märkt typ får användas. Lägenhetstariffen tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam serviceledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. Taxa Mätarsäkring Kr/år inkl. moms NLGH Lägenheter NE16 (rörlig) *) 16 A (+ 16,5 öre/kwh) N16 16 A (ingen nyteckning) N20 20 A N25 25 A N35 35 A N50 50 A N63 63 A N80 80 A N A N A N A N A N A N A (ingen nyteckning) N A (ingen nyteckning) N A (ingen nyteckning) *) Avsedd för till exempel småhus utan elvärme och andra med förbrukning upp till cirka kwh/år.

5 Myndighetsavgifter Skatter/avgifter: För finansiering av Elberedskapsmyndigheten, Nätmyndigheten och Elsäkerhetsverket (SFS 1995:1296) tas en avgift ut per elanläggning, för vidarebefordran till staten. Avgiften ingår i ovan nämnda priser. Tillämpningsbestämmelser Nätavgift utgår vid varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel (bottenkontakt) som begränsar kundens mätarsäkring (säkring före mätare). Ändring av mätarsäkringens passdel får endast utföras av behörig elinstallatör och ej med tätare mellanrum än ett år. Tröga säkringar får användas. Extra avgifter uttas vid tjänster som avviker från de normala. AB PiteEnergi förbehåller sig rätten att tillämpa förhöjda priser vid speciella leveransförhållanden. Begäran om prövning av nätpriserna eller tillämpningsvillkoren kan enligt ellagen (1997:857) göras hos Energimarknadsinspektionen. I övrigt gäller de Allmänna avtalsvillkoren, Nät 2009K för konsument respektive NÄT 200N för näringsidkare och NÄT 2009H (högspänning). Dessa gäller t.o.m 21/ Från 1/ gäller NÄT 2012K, NÄT 2013N och NÄT 2012H. Avtalsvillkoren kan kostnadsfritt beställas hos oss eller hämtas på vår hemsida

6 Tillfällig anslutning/byggkraft En tillfällig anslutning används för att få tillgång till el under en begränsad tid för till exempel byggnation och olika evenemang. För att få tillfällig anslutning behöver du ett så kallat byggskåp med plats för elmätare. Byggskåpet skall placeras i anslutning till PiteEnergis befintliga anläggningar till exempel kabelskåp på gatan. Kontakta en behörig elektriker som skickar in en förfärdiganmälan till oss i god tid. Vad kostar en tillfällig anslutning? Säkring Nätavgift/år Hyra skåp Uppsättning/ Nedtagning av skåp Byggkraft 25 A kr 8 kr/dygn kr Byggkraft 35 A kr Byggkraft 63 A kr 12 kr/dygn kr Byggkraft 125 A kr Priser exklusive moms. Priser förutsätter att elnätet är frambyggt och att det finns tillräcklig kapacitet. I annat fall, kontakta oss för prisuppgift och tidsuppskattning.

7 Utnyttjad effekt Den utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten beräknas som medelvärdet av de högsta entimmesvärdena från två skilda månader under året. Om utnyttjad aktiv effekt överskrider den avtalade abonnerade effekten debiteras dubbel avgift enl. A2 för överuttaget. Skatter/avgifter För fianansiering av Elberedskapsmyndigheten, Nätmyndigheten och Elsäkerhetsverket (SFS 1995:1296) tas en avgift ut per elanläggning, för vidarebefordran till staten. Avgifterna ingår i ovan angivna priser.

8 Ändring av servis Servis-ändringar/utflyttning av elmätare I samband med nyanslutningar av småhus och fritidshus, monteras numera alltid elmätaren i ett mätarskåp utomhus på fasaden. Fram till 1960-talet installerades vanligen elmätaren inomhus, tex på vind eller i källare. Genom att i dessa äldre hus flytta ut elmätaren till ett nytt fasadmätarskåp uppnås flera fördelar: Ökad brandsäkerhet då gammalt material i mätartavlor, centraler, ledningar, genomföringar m.m. ersätts av nytt material. Huvudsäkringarna får bättre kylning vintertid och kan då förväntas åldras långsammare. Lättare att göra elanslutning till sidobyggnad, kabeln dras då från fasadmätarskåpet istället för elcentralen inne. Piteenergi kan göra service och kontroll av elmätaren även om ingen är hemma. PiteEnergi erbjuder servisändringar enligt följande Nuvarande utförande Ändring Pris inkl moms*) Typ nr 1. Jordkabelservis med elmätare i fasadmätarskåp. 2. Servis i luften (isolerad eller blanktråd), elmätare inomhus. 3. Jordkabelservis, säkringslåda på husets sockel, elmätare inomhus. Kund avser flytta befintligt fasadmätarskåp. Skarvning av befintlig jordkabelservis. Ändring till jordkabelservis. Utflyttning av elmätare till fasadmätarskåp. Skarvning av befintlig jordkabelservis, till fasadmätarskåp. Utflyttning av elmätare till fasadmätarskåp Löpande med takpris kr Om fasadmätarskåpet är inom 5 meter från gamla säkringslådan: Ingen kostnad. Övriga fall: Som punkt 1. Fasadmätarskåp ingår ej. *) Beroende på förutsättningarna kan högre pris komma att gälla i enskilda fall. Kostnad för anlitande av behörig elinstallatör tillkommer, se nästa sida.

9 Vem gör vad Kunden/fastighetsägaren Anlitar behörig elinstallatör för arbete och elmaterial i egen elanläggning, och står för dessa kostnader (bland annat fasadmätarskåpet). Friläggning av befintlig jordkabelservis i de fall den skall skarvas. Grävning av kabelgrav på egen tomt. Återställning efter grävning. Behörig elinstallatör Upprättar för- och färdiganmälan till Piteenergi. Leverans och uppsättning av fasadmätarskåp. Ny huvudledning mellan fasadmätarskåp och elcentral. Demonterar gamla mätartavlan. Utför eventuella övriga justeringar i kundens elanläggning. AB Piteenergi Tillhandahåller serviskabel. Kopplar in serviskabel i bägge ändar. Flyttar och plomberar elmätare. Övriga åtgärder i Piteenergis matande elnät.

10 Välj rätt huvudsäkring Huvudsäkringarna, som vanligtvis sitter nära din elmätare, har två syften: skydda din anläggning om den går sönder och begränsa hur mycket ström du kan ta ut på samma gång. Har du för liten huvudsäkring kan säkringen gå sönder när du använder mycket el. Ju större huvudsäkring, högre ampere, du har desto mer el kan du förbruka samtidigt. Din abonnemangsavgift beror på huvudsäkringens storlek. Nedsäkring/Uppsäkring Mätarsäkringen beror på amperetalet på passdelen. Ändring av passdel får endast ske av behörig elinstallatör eller av oss, men ej med tätare mellanrum än ett år. Tröga säkringar av S-märkt typ får användas.

11 Att tänka på innan felanmälan av ditt mätarskåp. Viktig information om ansvarsförhållandet för ditt mätarskåp. Vita streckade ramar = PiteEnergi äger och ansvarar vid eventuella fel. Övriga delar av mätarskåpet, t.ex. säkringar m.m ägs av kunden. Om till exempel huvudströmbrytaren går sönder ansvarar kunden för kostnader i samband med byte och/eller reparation. PiteEnergi äger och ansvarar för mätaren. Du som kund äger mätarskåpet och ansvarar för säkringar, huvudströmbrytare etc. Här kommer serviceledningen in, den ansvarar PiteEnergi för.

12 Flytt lägenhet eller villa När du som kund flyttar från anläggningen Avflytt från Villa: När du flyttar från din villa meddela detta till oss minst en månad i förväg. Meddela gärna ny adress, vi får ingen adressändring från skattemyndigheten. Säljs villan via mäklare så får vi information om ny ägare via dem. Vid privat försäljning vill vi ha uppgifter på nya kunden(bland annat personnummer) El: vi läser av automatiskt. Men vill man så kan man meddela mätarställningen ändå. Fjärrvärme: vi kan läsa av automatiskt vid månadskiftet, men det är alltid bra om du som kund kan meddela avläst mätarställning på din fjärrvärme på grund av att vi kanske inte har ett värde just den dagen, om inte så tar vi beräknade värden. Vid flytt mitt i månaden så använder vi alltid beräknade värden om inte du som kund läst av och meddelat oss. Bredband: Glöm inte att säga upp befintligt avtal med din bredbandsleverantör om du har den tjänsten. Avflytt från Lägenhet: När du flyttar från din lägenhet meddela detta till oss minst en månad i förväg. Meddela gärna ny adress, för att slutfakturan ska komma rätt. Vi får inga adressändringar från skattemyndigheten. El: Vi läser av elmätaren automatiskt. Pitebo meddelar oftast vilka kunder som ska flytta in och ut. Bredband: Glöm inte att säga upp befintligt avtal med din bredbandsleverantör om du har den tjänsten.

13 Tips vid strömavbrott Vi jobbar så fort vi kan för att våra kunder ska få tillbaka elen så snart som möjligt vid strömavbrott. Under tiden finns det några saker som är bra att tänka på. Innan du anmäler strömavbrott ta reda på: Är du helt eller delvis utan el? Är det en säkring som gått? Har jordfelsbrytaren löst ut? Är grannarna utan el? Lyssna på radion om det är strömavbrott i området. Håll värmen Klä dig i flera lager. Använd bara ett rum. Rädda maten Frysen håller kylan cirka ett dygn om dörren hålls stängd. Förvara maten utomhus på vintern om det är kallt. Tappa upp vatten Fyll hinkar och badkar med vatten vid långvarigt strömavbrott. Stäng av disk- och tvättmaskinerna och vrid av vattenkranarna till dem. Stäng av elementen. Vrid på dem ett i taget när elen är tillbaka. Bra att ha hemma om det blir strömavbrott Säkringar. Tändstickor och stearin- och värmeljus. Batterier och batteridriven radio. Ficklampa.

14 Om det blir strömavbrott Börja med att kontrollera om dina säkringar (proppar) är hela. Glöm inte att kontrollera dina huvudsäkringar, de är normalt placerade på eller invid mätartavlan eller i mätarskåpet (gäller inte flerfamiljshus). Om du har jordfelsbrytare, kontrollera då att den inte löst ut. Kommer jourmontör från oss, får du betala utryckningen om det visar sig att felet är beläget inom din egen anläggning. Avbrottsersättning Elanvändare har normalt rätt till avbrottsersättning efter elavbrott som varit minst tolv timmar. Elavbrottet anses upphöra om elen fungerat minst två timmar. Avbrottsersättningen storlek varierar med avbrottslängd och nätkostnad. För mer information se Avbrottsersättning på hemsidan.

15 Trädfällning Att fälla träd på en elledning kan vara förenat med livsfara därför skall du alltid kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning/bevakning av trädfällningen. Om du fäller ett träd och det faller på våra ledningar och du inte har ansökt om trädbevakning, kan du bli ersättningsskyldig för uppkomna skador. Meddelar du oss senast fem arbetsdagar innan du skall fälla träd, utför vi bevakningen utan kostnad. Behöver du hjälp med trädfällningen kontaktar du en kunnig entreprenör för jobbet. Om du vill att vi skall utföra trädfällningen debiterar vi verklig kostnad (timkostnad) för arbetet. Bevakning av trädfällning beställer du, i första hand, via våra arbetsledare Kent Holmgren eller Stefan Löfgren, ring växeln.

16 När det blir Effekttariff/Säkringstariff Högspänningsanslutning har alltid Effekttariff NA85. Ingen nyteckning av Säkringstaxa N315, N400 och N500. Detta innebär att Effekttaxa NA55 är obligatorisk för kunder med 315A säkring och högre. För säkringsintervallet A får kund välja mellan säkringstaxa och effekttaxa. Detta skall anges i För/Färdiganmälan. Om inget anges sätter vi Säkringstaxa (tex N200 för 200A säkring) Om kund väljer Effekttaxa måste Abonnerad effekt anges. Har kund valt för låg eller för hög abonnerad effekt får de ändra vid kommande årsskifte. Vi tillåter inte vänta och se vad vi behöver. För säkringar upp till 63A bestäms nätavgiften av mätarsäkringens storlek. Effekttariff exkl. moms Kunden tecknar ett Skriftligt avtal med nätbolaget om årsabonnemang för sitt effektuttag. Gäller från Spänning Tariffbeteckning Fast avgift kr/år Effekt avgift kr/kw, år Överuttgsavgift Reaktiv effekt kr/kvar, år A1 A2 A3 0,4 kv NA kv NA Debitering och debiteringseffekt 1. Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av abonnemangsavgiften enligt A1 för abonnerad effekt. 2. Abonnemangsavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av abonnemangsavgiften enl. A2, för abonnerad effekt. 3. Uttag av reaktiv effekt (kvar) tillåts upp till 50 % av aktiv effekt (kw) utan avgift. För uttag av reaktiv effekt överstigande 50 % av aktiv effekt debiteras. 4. reaktiv effektavgift enl. A3 för överuttaget.

17 Om du planerar att gräva, schakta, borra, rensa diken etc. ska du alltid kontakta oss först. Som nätägare vill vi självklart inte att våra kunder ska drabbas av avbrott om det går undvika. Vi erbjuder kostnadsfri utsättning av våra elkablar, optofiber och fjärrvärmeledningar. Om du skadar en ledning kan du bli ersättningsskyldig, vilket är onödigt och kan bli kostsamt. I allvarliga fall kan det även bli fråga om rättsliga påföljder. Begär utsättning i god tid Minst 3 arbetsdagar i förväg (5 arbetsdagar under sommarperioden) vill vi ha din beställning. Ring och beställ kabelanvisning. Är det elverkets kablar (före elmätaren) är det kostnadsfritt förutsatt att du beställt anvisningen i tid. Privatkablar (efter elmätaren) kan också märkas ut, men då mot ersättning. Kabelanvisning i samband med grävning vid akuta jobb, till exempel en vattenläcka, är normalt kostnadsfri om det inte är du själv som orsakat skadan. Fjärrvärmeledningar visas efter överenskommelse och är också kostnadsfri. Om olyckan ändå skulle vara framme Är någon skadad, larma 112. Ta inte i kabeln och stäng av din huvudströmbrytare som sitter vid elmätaren.ring sedan till oss och felanmäl skadan. Bevaka om möjligt den skadade delen så att inte någon kan skadas av den. Kabeln kan vara spänningsförande även om du inte har ström i huset. Du följer väl oss på: facebook.se/piteenergi Felanmälan Innan du gräver Avbrottsinformation Tel Kundservice Tel Piteå Energi Kabelutsättning

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

El till din fastighet

El till din fastighet Vattenfall Distribution El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Så här går det till att få el till din fastighet 8 enkla steg! 1. Var ute i god tid! Räkna med att det

Läs mer

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt! Så här går det till att få el till din fastighet Det här ska Vattenfall stå

Läs mer

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution Vattenfall Eldistributions installationsregler Vattenfall Distribution Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Anslutningspunkt och placering av mätarskåp 7 Tillfällig

Läs mer

Villahandboken. Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge

Villahandboken. Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge Villahandboken Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge Vi har mycket med varandra att göra... Det är inom många områden som villaägarna i Borlänge och Borlänge Energi möts. I Villahandboken berättar

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

bransch.nytt Nya avgifter inkl. moms fr.o.m 2012-05-01

bransch.nytt Nya avgifter inkl. moms fr.o.m 2012-05-01 1.2012 bransch.nytt Idéer och energinyheter för elinstallatörer E.ON Elnät Ny avgiftsmodell för nyanslutningar mer rättvis och logisk Den 1 maj inför E.ON Elnät en ny modell för nyanslutningsavgifter.

Läs mer

Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2013 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Stadsnät sid. 12 Vatten och avlopp sid. 13 Återvinning sid.

Läs mer

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid.

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

el till din fastighet?

el till din fastighet? Behöver du bygg-el eller el till din fastighet? Information till dig som sökt bygglov på Gotland från GEAB som äger elnätet. Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt Här beskriver vi hur du ska

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se PRISER 2014 Elnät Fjärrvärme Stadsnät Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se Din el färdas tryggt i våra kablar Att vi äger Landskronas centrala elnät innebär att vi har ansvar för att

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna Information till dig som flyttar in VÄLKOMMEN TILL NYBRO BOSTAD Nybro Bostads AB är ett kommunalt aktiebolag. Vi äger och förvaltar ca 2000 lägenheter samt

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) Datum 2011-12-05 Bilagal NÄT 2012 K ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1 (12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET Beställningsprocess och förberedelser... 3 Hur vet jag om mitt hus är lämpligt för solelsproduktion?... 3 Hur går jag tillväga för att beställa solcellspaketet?...

Läs mer