Ålands Elandelslag TARIFFER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålands Elandelslag TARIFFER 1.1.2014"

Transkript

1 Ålands Elandelslag TARIFFER Priser exklusive moms (cirkapris inklusive 24 % moms) Normaltariff Grundavgift elöverföring Huvudsäkring euro/år cent/kwh 3 x 16 A 165 (205) Elenergi 4,64 (5,75) 3 x 20 A 210 (261) Elöverföring 3,86 (4,79) 3 x 25 A 265 (329) Elskatt * 1,903 (2,36) 3 x 35 A 375 (466) Totalt 10,403 (12,89) 3 x 50 A 576 (714) 3 x 63 A 766 (950) 3 x 80 A 1026 (1272) 3 x 100 A 1271 (1576) 3 x 125 A 1562 (1936) 3 x 160 A 1977 (2451) 3 x 200 A 2432 (3016) Enfaselanslutning får maximalt ha huvudsäkring 1 x 25 A och debiteras enligt 3 x 16 A. * Skatteklass 2, industrier och växthus 0,703 cent/kwh (0,872) Helelektrifieringstariff Grundavgift elöverföring Huvudsäkring euro/år cent/kwh 3 x 20 A 420 (521) Elenergi 4,64 (5,75) 3 x 25 A 531 (658) Elöverföring 2,64 (3,27) 3 x 35 A 751 (931) Elskatt * 1,903 (2,36) 3 x 50 A 1151 (1427) Totalt 9,183 (11,38) 3 x 63 A 1533 (1901) 3 x 80 A 2052 (2545) 3 x 100 A 2543 (3153) 3 x 125 A 3123 (3873) 3 x 160 A 3954 (4903) 3 x 200 A 4865 (6032) Denna tariff är avsedd för elvärmekunder och storförbrukare som inte kan styra sin förbrukning till natten. * Skatteklass 2, industrier och växthus 0,703 cent/kwh (0,872)

2 Tidstariff Grundavgift elöverföring Elenergi Mån-fre kl * Övrig tid Huvudsäkring euro/år cent/kwh cent/kw h 3 x 20 A 340 (422) Januari-april 5,24 (6,50) 4,46 (5,53) 3 x 25 A 395 (490) Maj-september 4,54 (5,63) 3,82 (4,73) 3 x 35 A 506 (627) Oktober-december 5,09 (6,31) 4,27 (5,30) 3 x 50 A 706 (875) 3 x 63 A 897 (1112) Elöverföring cent/kwh 3 x 80 A 1156 (1434) Mån-fred kl * nov-mars 5,56 (6,89) 3 x 100 A 1401 (1738) Övrig tid 1,95 (2,42) 3 x 125 A 1692 (2098) 3 x 160 A 2107 (2613) 3 x 200 A 2563 (3178) Elskatt klass 1 = 1,903 cent/kwh (2,36) eller Grundavgift elenergi klass 2 = 0,703 cent/kwh (0,872) för industrier och växthus 19,71 euro/år (24,44) * Sommartid kl för kunder som inte har timregistrerande elmätare. Denna tariff är avsedd för elvärmekunder och storförbrukare som kan styra sin förbrukning till natten vintertid. Tariffen fordrar särskild mätutrustning. Om kunden önskar timregistrerande elmätare debiteras skild avgift för det, kontakta mätningsavdelningen. Specialtariffer Arbetsmätare Tariffavgift euro/dag cent/kwh 3 x 25 A 0,89 (1,10) Elenergi 4,64 (5,75) 3 x 63 A 2,31 (2,87) Elöverföring 7,68 (9,52) 3 x 100 A 4,52 (5,61) Elskatt 1,903 (2,36) 3 x 250 A 8,34 (10,34) Totalt 14,223 (17,63) Om kunden håller egen mätarcentral debiteras tariffavgift enligt ordinarie grundavgift elöverföring. Tariffen är avsedd för tillfälliga leveranser t.ex. till byggnadsplatser. Om det fordras ny ellinje till en byggnadsplats eller ny anläggning för att montera arbetsmätare bekostar abonnenten byggande, nedmontering och slitage av anläggningarna. I områden som bildat nytt nätstationsområde skall anslutningsavgiften betalas innan mätare monteras. Då arbetsmätaren tillfälligt ersätter en ordinarie mätare faktureras utöver tariffavgift för arbetsmätaren även grundavgift elöverföring för den ordinarie mätaren. I dessa situationer faktureras energiförbrukningen enligt normaltariff istället för arbetsmätartariff. Den lägre energiavgiften gäller inte i samband med nyanslutningar. Uppsättning och nedtagning av mätare debiteras enligt gällande prislista. Användning av arbetsmätare mer än 2 år kan endast ske efter särskild prövning av Ålands Elandelslag. Observera att: - Arbetsmätare tillåts inte för permanenta anläggningar istället för ordinarie anslutning - Arbetsmätare för tillfällig och återkommande elanvändning på allmän plats kan tillåtas med egen central - Arbetsmätare kan inte användas tillfälligt för kortare period för att undvika anslutningshöjning.

3 Effekttariffer Elenergi Effekttariffernas elenergipris fastställs enligt avtal. Lågspänningsmätning Högspänningsmätning Elöverföring cent/kwh cent/kwh vardag kl nov-mars 5,25 (6,51) 4,33 (5,37) övrig tid 1,88 (2,33) 1,59 (1,97) Elskatt Klass 1 = 1,903 cent/kwh (2,36) eller Klass 2 = 0,703 cent/kwh (0,872) för industrier och växthus Tariffavgift 839,50 (1041) euro/år Grundavgift effekt 2,75 (3,41) euro/kw/månad Aktiv toppeffektavgift 6,86 (8,51) euro/kw/månad Reaktiv effektavgift 2,54 (3,15) euro/kvar/månad Specialtariff för storförbrukare med effektmätning. Tarifferna är avsedda för abonnemang med större huvudsäkring än 3 x 200A. Grundavgift effekt baseras på 30 % av ansluten effekt och är en minimieffektavgift. Aktiv toppeffektavgift beräknas månadsvis från det faktiskt utnyttjade effektvärdet som uppmätts under en timme en vardag under månaderna januari, februari, mars, november och december kl Den aktiva toppeffektavgiften baseras på skillnaden mellan månadens högsta effekttopp och grundeffekten. Reaktiv effektavgift faktureras endast då den överstiger 40 % av den totalt utnyttjade aktiva effekten i de fall den aktiva effekten överstiger minimieffekten. Priser exklusive moms (cirkapris inklusive 24 % moms) Producenttariff Förbrukning: Elenergi enligt vald tariff Elöverföring grundavgift enligt vald tariff och huvudsäkring rörlig avgift enligt vald tariff Elproduktion: Aktiv effektavgift 4,80 (5,95) euro/ansluten kw/år Tariffavgift 675,25 (837,31) euro/år Tariffen är avsedd för elproducenter. Nätersättning till producenter för inmatad energi: Lågspänningsmätning: Ingen ersättning Högspänningsmätning: vardag kl november-mars 0,075 cent/kwh, övrig tid 0,075 cent/kwh

4 Tariff för antennbolags linjeförstärkare och liknande anläggningar cent/kwh Elenergi 4,64 (5,75) Elöverföring 7,65 (9,49) Elskatt 1,903 (2,36) Totalt 14,193 (17,59) ÅEA:s medgivande behövs för att ansluta linjeförstärkare. För detta finns fastställda villkor. Minimiavgiften motsvarar årsförbrukningen för 100 W ansluten effekt. Mikroproducenttariff för max 50 kva Förbrukning: Elenergi enligt vald tariff Elöverföring grundavgift enligt vald tariff och huvudsäkring rörlig avgift enligt vald tariff Mikro-produktion: Installationsavgift 1200,00 (1488,00) euro (engångsavgift) Tariffavgift 215,35 (267,03) euro/år Tariffen är avsedd för mikroproducenter av el med max. 50 kva installerad elproduktion. Mikroproducenten skall anmäla installationen till ÅEA för översyn av mätutrustningen. Mikroproducenten skall före installationen ha slutit avtal med en elenergiinköpare. Mikroproducenten skall installera och följa de tekniska krav ÅEA fastställt. En abonnent som ämnar bli mikroproducent och förbruka all el i egen fastighet och inte sälja el till marknaden behöver inte betala denna tariff. Tillfällig inleverans av el till elnätet ersätts inte av ÅEA. Mikroproducenten skall dock ändå anmäla installationen till ÅEA för översyn av mätutrustningen mot erläggande av besiktningsavgift. Tariffavgiften innehåller kostnader för mätvärdeshantering, kommunikation och administration av balans. Installationsavgift innehåller kostnaden för ny mätutrustning som hanterar dubbelriktat energiflöde. Eventuell förstärkning av elnätet bekostas av mikroproducenten. ÖVRIGT Grundavgift elöverföring fr.o.m. att linjen dragits Vi fakturerar grundavgift elöverföring fr.o.m. att ellinjen dragits fram till fastigheten även om mätaren ännu inte blivit installerad. Även i de fall då mätaren tillfälligt är nedmonterad fakturerar vi grundavgift elöverföring. Reaktiv effekt Vi mäter reaktiv effekt på alla tariffer enligt vår prövning. Den reaktiva effekten faktureras endast då den överstiger 40 % av den aktiva effekten. Vilande anslutning Anslutningar på högst 3*25 A som avbryter all elförbrukning i minst 18 månader kan ha vilande anslutning och elmätaren monteras ner. Ner- och uppmontering av elmätaren sker utan extra kostnader. Då elförbrukning återupptas beställs mätarmontering från ÅEA minst en månad på förhand. Grundavgiften för vilande anslutning är 77,00 euro/år exkl. moms (95 euro/år inkl. moms). Om kund som har vilande anslutning önskar få elmätare uppmonterad efter mindre än 18 månaders tid debiteras en avgift på 150 euro inkl. moms. Vilande anslutning kan inte användas vid nyanslutningar som inte påbörjat elförbrukning.

5 Byte av huvudsäkring och tariff Byte av huvudsäkring och/eller tariff får ske högst en gång under en 12 månaders period. Utflyttning av elmätare För utflyttning av elmätare fakturerar vi 92,74 euro exkl. moms (115 euro inkl moms). I avgiften ingår den gamla serviskabeln. Fördröjd/utebliven betalning Vid fördröjd betalning fakturerar vi lagstadgad förseningsränta. För påminnelse om obetalda räkningar fakturerar vi 5,00 euro per påminnelse, moms 0 %. För bort- och tillkoppling i samband med utebliven betalning fakturerar vi 92,74 euro exkl. moms (115,00 inkl. moms). Grön el Vi erbjuder grön el, d.v.s. helt förnyelsebar el till samtliga tariffer för 0,065 cent/kwh inkl. moms. För mera information om tariffer kontakta kundtjänst telefon

Överföringsprodukter, moms 24 %

Överföringsprodukter, moms 24 % Nättariff 1.1.2015 Nättariff 1.1.2015 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen, ansvarar

Läs mer

Eltjänster. ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar. Åbo Hamns prislista för tjänster 2014 Eltjänster 1/5. Allmänt. Anslutningsvillkor

Eltjänster. ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar. Åbo Hamns prislista för tjänster 2014 Eltjänster 1/5. Allmänt. Anslutningsvillkor Eltjänster 1/5 Eltjänster Gäller fr.o.m. 1.6.2014 ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar Allmänt I anslutningsprislistan ingår avgifterna för anslutning och inkoppling. Den som betalar anslutningsavgiften

Läs mer

Bra att veta om elnätet

Bra att veta om elnätet Bra att veta om elnätet Prislista m.m. PiteEnergi Elnät AB svarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elförbrukningen i vårt nät. Antal anställda Elnät 26 Investeringar

Läs mer

Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2013 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Stadsnät sid. 12 Vatten och avlopp sid. 13 Återvinning sid.

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid.

Läs mer

Småskalig elproduktion för eget bruk

Småskalig elproduktion för eget bruk Energikompetens En rapport från Svensk Energi Småskalig elproduktion för eget bruk Slutrapport avseende projekt Mikroproduktion av el Småskalig elproduktion för eget bruk Slutrapport avseende projekt Mikroproduktion

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09)

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Elförsäljningsvillkor (EFV 09) Sida 1 av 11 ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09)

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Elförsäljningsvillkor (EFV 09) Sida 1 av 11 ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se PRISER 2014 Elnät Fjärrvärme Stadsnät Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se Din el färdas tryggt i våra kablar Att vi äger Landskronas centrala elnät innebär att vi har ansvar för att

Läs mer

Vanda Energi Elnät Abs nättjänstvillkor 1 (6) NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 14

Vanda Energi Elnät Abs nättjänstvillkor 1 (6) NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 14 1 (6) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 14 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - För dig som ska starta egen elproduktion Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler väljer att producera egen el Vi ser en trend att allt fler väljer att

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor

Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi.

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer