ATJ-vidareutbildning hösten Försäkringsbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag"

Transkript

1 ATJ-vidareutbildning hösten 2008 Försäkringsbolag

2 AKEs organisation Stab för överdirektör Överdirektör Kari Wihlman Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko Forskningschef Juhani Intosalmi Riitta-Liisa Linnakko Registrering och beskattning Sektorchef Olli Lindroos Fordonsteknik Sektorchef Björn Ziessler Förare Sektorchef Kari Hakuli AKEinformation Sektorchef Hanna Hakanen Förvaltning Förvaltnings - och strategichef Marko Sillanpää Dataadministration Dataadministrationschef Marko Myllyniemi Ledande expert Markku Kärkkäinen Författningar Mikko Helminen Ledande expert Sami Mynttinen Utveckling Minna Laaksonen Dataskydd Erja Kinnunen Fordonsregistrering Simo Karppinen Stöd och kontroll för besiktning Sami Peuranen Körrätter och kort Jukka Harjula Ärendehantering Simo Karlsson Personaloch lagtjänster Matti Luopa Systemarbetstjänster Raija Ikeda Tekniskt Fordonsbeskattning godkännande Mia Nykopp Marko Sinerkari (tf.) Förarexamina och yrkestrafik Ari Herrala Ekonomi- och Informationstjänster planeringstjänster Aino Varhimo Juhani Nikula Teknologi- och användartjänster Risto Knuuti 2

3 Enhet för fordonsregistrering Enhetschef Simo Karppinen Rådgivning Lag- och stödtjänster Partnerhantering Datasystem Jälkö Reijo (chef för tjänstegruppen) Valkiainen Seija (chef för tjänstegruppen) Pallaspuro Toni (chef för tjänstegruppen) Ahola Pirkko (chef för tjänstegruppen) Gröndahl Vilhelmiina Haataja Anne Hämäläinen Tuija Jälkö Reijo Kaarimaa Henna Konttaniemi Kati Luotonen Maaria Vakkuri-Anttonen Annika Alhasto-Puukko Tarja Auer Kirsi Heinonen Niina Helasuo Marja-Leena (Tipsu) Kollin Eira Koski Irja Kääriö Sirpa Luoma Liisa Nyman Virve Tonteri Riitta Valkeapää Sanja Vanhatalo Helena Huovinen Minna Järvinen Leila Lehto Paula Lehtonen Tiina Miettinen Anita Pirhonen Riitta Pirttilä Rinna Ruottinen Pirkko Särkiranta Eila Toivanen Tiina Järvinen Susanna Kamila Kaj Liikala Olli-Heikki 3

4 Tjänstegrupp Lag- och stödtjänster lagfrågor stöd åt tjänstegrupperna anvisningar utbildning information förankring assistentuppgifter

5 Tjänstegrupp Rådgivning telefonrådgivning åt samarbetspartners redogöring, korrigering och annullering av registrering radering av kommun, försäkringsbolag, utland och tull beslut om avregistrering av skrotade fordon rådgivning och stöd åt intressenter som beviljar förflyttningstillstånd uppdatering av registrering (bl.a. diplomat-, provnummer- och exportregistreringar) bearbetning av intressegruppsdokument som returneras från digitaliseringen 5

6 Tjänstegruppen Partnerhantering registreringsavtal registreringsprover registreringskontroll beställning av skyltar KILPI-rådgivning beslut om skyltar uppdateringar 6

7 Rådgivningstjänster Systemstöd kontakta ATJ-systemstöd i alla frågor/problem som rör användningen av ATJ-systemet eller Stödtjänster för registrering processfrågor t.ex. kan en registrering godkännas med kundens dokument som underlag (vardagar ) Registrering - kundrådgivning

8 Anvisningar för registrering gällande anvisningar i regelpärmen Meddelanden Anvisningar och övrigt material bl.a. utbildningsmaterial, hur REKI fungerar m.m. Blanketter bl.a. avtalsblanketter, följebrev m.m. ATJ:s stödsidor bl.a. information om ansökan om användarrättigheter m.m. Händelser och samarbetsgrupper bl.a. protokoll från samarbetsgrupperna 8

9 Utbildningsmiljö Miljö för anordnande av utbildning och självständiga övningar Inloggning sker vanligen till startsidan och där väljs utbildningsmiljö Informationen i utbildningsdatabasen återställs alltid på måndagar jämna veckor 9

10 Avställning, ändringar under avställningen och påställning Försäkringsbolag

11 Avställning Tillfällig avställning av fordon registrerat i Finland och införande av information i registret Gäller tills vidare (anmälningsdatum = avställningsdatum) Bestämmelserna för avställning trädde i kraft Avställning och slutlig avregistrering ersatte den avregistering som tidigare använts I samband med avställning kan andra registerhändelser också utföras, men avställningen utgör alltid den dominerande händelsen i systemet 11

12 Avställning Vanlig avregistrering anmälan från ägaren eller innehavaren med registreringsbevisets anmälningsdel (avgiftsbelagd registeranmälan) registerskylten behöver inte återlämnas, men återlämnande av registerskylten påverkar trafikförsäkringsavtalets giltighet skatteperioden avbryts fordon i klass L (bl.a. mopeder och motorcyklar) kan avregistreras endast i undantagsfall bl.a. vid tillgrepp eller inlösen då fordonet inte kan användas av andra än försäkringsmässiga orsaker vid avregistrering av andra skäl ska en skriftlig förklaring överlämnas i samband med registeranmälan med annat särskilt skäl avses t.ex. att fordonet stått oanvänt i minst ett år 12

13 Avställning Försäkringsbolagen gör även avregistreringar på grund av skada Övriga avställningar (inte VAKY) Avställning utomlands eller på Åland Avställning som görs av kommun Avställning som görs av myndighet Skatteperioden avbryts Försäkringens giltighet upphör Registreringsnumrets giltighet upphör 13

14 Avställning Avställning kan göras retroaktivt i följande fall: Fordon som lösts in av försäkringsbolaget avregistreras på olycksdagen Tillgripna fordon avregistreras på tillgreppsdagen AKE avregistrerar fordon till utlandet retoraktivt (t.ex. dagen då fordonet registrerades utomlands) Avställning då fordonet har en märkning om beslagtagande av skyltar Kunden bör instrueras att numret och försäkringen upphör att gälla om han ställer av fordonet Om kunden vill behålla skyltarna (och försäkringen) ska han före avställningen vidta åtgärder (t.ex. besiktning) och lösa tillbaka skyltarna 14

15 M N L Ajoneuvoluokka Henkilöautot M1 Linja-autot M2, M3 Pakettiautot N1 Kuorma-autot N2, N3 Mopot L1e, L2e Moottoripyörät L3e, L4e Kolmipyörä L5e Kevyt nelipyörä L6e Nelipyörä L7e Liikennekäytöstä poisto Poiston tekeminen X Vain poikkeustilanteissa Kilpien palautus O X X X O X O Perävaunut O1, O2, O3, O4 X X Muutokset poiston aikana O O T Traktorit T X X O Mtk Moottorityökoneet Mtk X X Ma Maastoajoneuvot Ma (moottorikelkka) X X O O X = kilvet palautettava / muutokset tehtävä Det görs emellertid inga ändringar under avställningen om fordonet har O = kilvet voidaan palauttaa / - avregistrerats under LTJ-perioden muutokset voidaan tehdä - avställts utomlands eller på Åland 15

16 Inverkan på fordonsskatten Informationen överförs automatiskt till VEROsystemet Fordonsskatten avbryts på avställningsdagen Eventuellt betald skatt som hänför sig till tiden efter avställningen krediteras på följande debetsedel återbärs efter ansökan eller automatiskt efter 12 månader Ingen retroaktiv inverkan på fordonsskatten bil som var avställningsförsäkrad ska avställas separat för att skatten ska avbrytas 16

17 Lönar det sig att avställa en bil? Avställningens lönsamhet kan räknas ut med räknare, som finns på AKEs sidor räknare för personbilar särskild räknare för paket- och lastbilar 17

18 Avställt fordon i trafik Ett avställt fordon är belagt med användningsförbud bilen kan användas i trafik endast till slutet av avställningsdagen om den har registerskyltar bilen kan köras till bokad besiktning och därifrån till reparation eller förvaring om fordonet har registerskyltar fordonet får användas med provnummerskyltar, förflyttningstillstånd eller exportskyltar 18

19 Om en avställd bil används i trafik Övervakningsmyndigheterna förhindrar bilen från att användas genom att avlägsna registerskyltarna och registreringsbeviset Böter ges för brott mot fordonslagen och registreringsförordningen Höjning av försäkringspremier Skatteföljder Tilläggsskatt skatten debiteras direkt på basis av den första användning som konstaterats under övervakningen Efterskatt påförs fordonsskatt för användningstiden i trafik som efterbeskattning, minst 10 euro 19

20 Tilläggsskatten är minst euro Extra straffskatt till fordonsskatten tilläggsskatten uppgår till 12 månaders skatt (grundskatt + drivkraftsskatt) gånger fem, dock alltid minst euro tilläggsskatten för t.ex. en bensindriven personbil skulle alltid vara euro tilläggsskatten för t.ex. en dieseldriven personbil med en total massa på kilo skulle vara 616,85 x 5 = 3 084,25 tilläggsskatten för en 3-axlad 28 tons lastbil som används för att dra en släpvagn skulle vara x 5 =

21 Följder av försummelse att betala tilläggsskatt Försummelse att betala tilläggsskatt förlänger förbudet att använda fordonet förbudet börjar så snart föraren åker fast Fordonet kan inte besiktas förrän tilläggsskatten har betalats Fordonet får inte påställas innan tilläggsskatten jämte ränta har erlagts Fordonet får inte föras utomlands inte ens genom bogsering eller på lavett Man blir inte befriad från tilläggsskatten genom att byta ägare till fordonet eller avregistrera det 21

22 Statistik över fasttagna Den 15 april har 188 st. registrerats 3 st. har inte beskattas Utdrag från perioden fall har behandlats Tilläggsskatt har föreskrivits i 65 fall Tilläggsskatten har avlyfts i ett fall Orsaker till användning under avställningen Ingen förklaring 24 st. Fordonet har sålts 28 st. Körts utan ägarens tillstånd 6 st. Övriga orsaker 7 st. (körde det till förvaring, förstod inte den finska texten, förstod inget alls, informationsmiss, på väg till registrering, mellanägaren kom körandes med bilen, förväxlade det med stillestånd). 22

23 Förklaringar som inkommit till AKE om användning av avställt fordon: Min far körde bilen till reparation, trots att jag förbjöd honom att köra den Jag satt i fängelse och min far hade kört bilen Jag körde bilen till den nya ägaren, eftersom han bad mig göra det Min ex-make tog bara bilen 23

24 Ändring under avställning Registeranmälan om ändringar i bilens registeruppgifter ska göras även under avställningen med undantag för avställning utomlands, avställning på Åland, slutlig avskrivning eller avregistreringar under LTJ-perioden Försäkring av ändringar under avställning om försäkringen inte har upphört i samband med eller efter avställningen är försäkring obligatorisk om försäkringen har upphört i samband med eller efter avställningen kan någon ny försäkring inte matas in Byte av ägare eller innehavare avslutar inte avställningen 24

25 Påställning Anteckning i registret om påställning av fordon som registrerats och sedermera avställts i Finland Fordonet införs som påställt på anmälningsdagen Ägaren eller innehavaren gör en anmälan med registreringsbevisets anmälningsdel (avgiftsbelagd registeranmälan) Obetald fordonsskatt förhindrar påställning om kunden kan uppvisa ett kvitto på erlagd fordonsskatt kan påställning göras endast på besiktningsplatsen 25

26 Påställning Om den periodiska besiktningen inte gäller har fordonet användningsförbud (inget hinder för registrering) I samband med påställning kan även andra registerhändelser utföras i systemet, men påställningen utgör alltid den dominerande händelsen Försäkringsbolagen gör endast påställningar av bilar då registerskylten inte har återlämnats i samband med avställningen 26

27 27

28 Påställning Registreringsbesiktning krävs endast vid påställning: efter avställning utomlands eller på Åland vid avställning på grund av skada för fordon som avregistrerats under LTJ-perioden med undantag för motordrivna arbetsmaskiner och andra traktorer, som trafiktraktorer 28

29 Påställning Fordonet ska ha en trafikförsäkring i samband med påställningen försäkringen kan fortsätta om den inte upphörde i samband med eller efter avställningen och om försäkringstagaren är densamma om man vill att försäkringen ska fortsätta gälla ska man trycka på Vakuutus jatkuu (tryckknappen är aktiv endast om försäkringen kan fortsätta) -> försäkringsuppgifterna får inte matas in! 29

30 Inverkan på fordonsskatten Information om påställning införs automatiskt i VERO-systemet Skatteskyldigheten fortsätter från och med påställningsdagen Debetsedeln skickas till den skattepliktiga inom två veckor och förfaller sex veckor efter att skatteperioden började eventuella krediteringar beaktas på debetsedeln 30

31 Slutlig avregistrering Avregistrering av skrotfordon person- och paketbilar skrotningsföretagen avregistrerar bilar de skrotar Avregistrering av förstörda fordon förstörda fordon som försäkringsbolagen löst in (andra än person- och paketbilar) Fordon förstört/demonterat på egen hand görs hos AKE endast utgående från en utredning från en pålitlig myndighet (person- och paketbilar) för övriga fordon utfående från en utförlig och pålitlig utredning 31

32 Slutlig avregistrering Vid slutlig avregistrering upphör alltid registreringsnumret, trafikförsäkringen och skatterna att gälla Försäkringsbolagen kan göra en slutlig avregistrering av ett förstört fordon de löst in (inte person- eller paketbil) Ett avregistrerat fordon kan inte påställas igen 32

33 Försäkring och det elektroniska försäkringsdatalagret VATI Försäkringsbolag hösten 2008

34 Elektroniska försäkringsdatalagret VATI Försäkringsuppgifterna kommer direkt från försäkringsbolagens system bolag, startdatum och försäkringstagare informationsöverföring i realtid Trafikförsäkring ska tecknas före registrering En LVK-anmälan om gottgörelse skickas automatiskt 34

35 Kontroll av giltig försäkring Försäkring från VATI Systemet söker en gällande trafikförsäkring för fordonet från VATI Försäkringstagaren ska vara en av ägarna eller innehavarna som står införda i registret Om VATI har flera försäkringar för det aktuella fordonet Registreraren väljer den försäkring som motsvarar uppgifterna på registreringsbevisets anmälningsdel Om det står ett skrivfel i försäkringstagarens namn kan försäkringen väljas från VATI Försäkringen som används för registreringen passiveras i VATI med undantag för försäkringar som använts för förflyttningstillstånd och grupptrafikförsäkringar 35

36 Kontroll av giltig försäkring Försäkringen fortsätter försäkringen kan fortsätta om försäkringstagaren fortfarande är ägare eller innehavare till fordonet hos konverterade fordon (senaste uppgift från LTJ) kan försäkringen fortsätta i följande fall Om innehavaren blir ägare Vid påställning, om försäkringen inte har upphört Försäkringstagaren antecknas i systemet 36

37 Användningsrätter till VATI Försäkringsbolagens registrerare har rätt att uppdatera, korrigera och utplåna sitt bolags försäkringsuppgifter i VATI Trafikförsäkringscentralen har rätt att uppdatera försäljningslagerförsäkringar övriga avtalspartners har endast bläddringsrätt till VATI besiktningsplatser, bilaffärer, finansbolag, mottagare av skrotbilar och utfärdare av förflyttningstillstånd 37

38 Tillägg av försäkring i VATI i ATJ 38

39 Tillägg av försäkring i VATI i ATJ 39

40 Tillägg av försäkring i VATI i ATJ 40

41 Korrigering av försäkring i VATI: 41

42 Korrigering av försäkring i VATI: 42

43 Korrigering av försäkring i VATI: 43

44 Korrigering av försäkring i VATI: 44

45 Radering av försäkring i VATI: 45

46 Radering av försäkring i VATI: 46

47 Radering av försäkring i VATI: 47

48 Korrigera försäkringsuppgifter i efterhand Om det har uppstått ett fel i uppgifterna om försäkringsbolag, startdatum eller försäkringstagare i samband med registreringen kan uppgifterna som uppdaterats i REKI korrigeras endast hos AKE Korrigeringsbrev till AKE om det handlar om korrigering av försäkringsbolag ska brevet skickas även till det s.k. fel bolag och till kunden via fax ( ) eller brev (AKE/ Rekisteröinnin Neuvonta, PB 120,

49 Vakuutusyhtiö Oy Vakuutuskuja HELSINKI AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin neuvonta PL HELSINKI Ilmoitus VAKUUTUKSENOTTAJATIEDON KORJAUS Rekisteritunnus ABC-123 Omistaja Restaurointi Oy Haltija Riikka Restauroija Aiempi vakuutuksenottaja Restaurointi Oy Alkamispäivä Radera Rekisteröinnissä on ollut virheellinen vakuutuksenottajatieto. Pyydämme korjaamaan vakuutustiedot seuraavasti: Uusi vakuutuksenottaja Reetta Rekisteröijä Ystävällisin terveisin VAKUUTUSYHTIÖ OY Helsinki Keskusta Veera Vakuutusvirkailija Puhelin

50 Trafikförsäkring i följande fall: Ett ägarbyte görs i samband med avställning och skyltarna återlämnas. Den nya ägaren har tecknat en försäkring före registreringen trafikförsäkringen i VATI används för registrering Ett ägarbyte görs i samband med avställning och skyltarna återlämnas. Den nya ägaren har inte tecknat någon försäkring före registreringen en ny trafikförsäkring får inte tecknas 50

51 Avställningen har avslutat fordonets trafikförsäkring (skyltarna har återlämnats) vid ändring av ägare/innehavare under avställning tillåter systemet inte att en ny försäkring matas in 51

52 Avställningen har inte avslutat fordonets trafikförsäkring (skyltarna har inte återlämnats) vid ändring av ägare/innehavare under avställning ska en ny trafikförsäkring tecknas för fordonet om den tidigare inte fortsätter! Kunden ska teckna en trafikförsäkring, försäkringsfälten får inte tömmas! 52

53 Avställningen har inte avslutat fordonets trafikförsäkring (skyltarna har inte återlämnats) vid ändring av ägare/innehavare under avställning ska en ny trafikförsäkring tecknas för fordonet om den tidigare inte fortsätter! Försäkringsuppgifterna är obligatoriska 53

54 HENKI-systemet Försäkringsbolag

55 HENKI-systemet HENKI-systemet fungerar som personuppgiftslager åt ATJ, som används av AKE samt AKEs avtalspartners Privatpersonernas namn- och adressändringar uppdateras automatiskt från befolkningsregistret (VRK:s VTJ) Företag är skyldiga att informera om namn- och adressändringar 55

56 Försäkringsbolagets användarrättigheter Försäkringsbolagets användarrättigheter i HENKIsystemet: tillägg av person/vtj tillägg av person/utan personnummer tillägg av företag ändring av personuppgifter adressuppgifter förbud (marknadsföring och adressöverlåtelse) ändring företagsuppgifter namnuppgifter adressuppgifter ändring/tillägg av uppgifter om verksamhetsställen 56

57 Privatperson En privatperson kan ha en fast adress samt en tillfällig adress ATJ-system: REKI visar i första hand den tillfälliga adressen Den tillfälliga adressen skrivs ut på registreringsbeviset 57

58 Privatperson Fast adress adress i VTJ om någon ny adress inte fås genom jämförelse mot VTJ ska den nya adressen anges som tillfällig adress Tillfällig adress handläggaren kan uppdatera den tillfälliga adressen kan inte vara utländsk adressen uppdateras också från VTJ (inte utländsk) slutdatum kan också uppdateras 58

59 Jämförelse mot VTJ 59

60 Företag Postadress obligatorisk uppgift skrivs ut på registreringsbeviset information om kommunen i postadressen skickas till försäkringsbolaget 60

61 Företag Gatuadress Obligatorisk uppgift då postadressen är av PB-typ med undantag för företag som har fått endast PB-adressen anmäld i handelsregistret Gatuadressen skickas till REKI inom parentes efter postadressen då postadressen är av PB-typ (skrivs också ut på registreringsbeviset) Till exempel om adressen på anmälningsdelen är PB 100 (Hemgatan 6), Helsingfors postadress: PB 100, Helsingfors gatuadress: Hemgatan 6 61

62 Företag och nummer för respektive verksamhetsställe Vid tillägg av företag ska namnets rätta stavning kontrolleras t.ex. i YTJ Om företaget har fler verksamhetsställen kan nya verksamhetsställen skapas under FO-numret i HENKI-systemet Vid grundande av nya verksamhetsställen ska handläggaren kontrollera att verksamhetsstället inte redan finns i systemet och att det inte handlar om en adressändring 62

63 HENKI-systemet Tillägg och ändringar i HENKI-systemet ska alltid göras före registreringen Om ändringarna görs efter registreringen överförs inte informationen till registreringsbeviset som ska skrivas ut -> ny utskrift 63

64 Uppdatering av registreringar Hösten 2008 Försäkringsbolag

65 Överlåtelseanmälan Fordonets tidigare ägare kan göra en anmälan om överlåtelse av fordonet om den nya ägaren har försummat sin registreringsskyldighet Fordonets innehavare kan göra en anmälan om avstående från innehav Förutsätter att innehavaren har avstått från rätten till innehav av fordonet och återlämnat fordonet till ägaren Kan göras om ägaren inte avskriver innehavaren Görs alltid till ägaren I anmälan om överlåtelse ska framgå uppgifter om fordonet, köparens namn, adress, överlåtelsedatum samt säljarens underskrift Anmälan om överlåtelse kan vara fritt formulerat eller en kopia av registreringsdokumentet Anmälan om överlåtelse till okänd part behandlas hos AKE 65

66 Ringas in då anmälan görs på annat än AKEs B122-blankett Alternativ: AAA-360 / 007 /

67 Ändring av försäkring Man kan ändra försäkringsbolag försäkringstagare Försäkringen ska tecknas före registreringen Kan göras tidigast en månad före eller senast 7 dagar efter att den nya trafikförsäkringen träder i kraft» den föreskrivna tiden ska också iakttas i samband med byte av försäkringstagare Kan göras utan den tekniska delen» stämplas om kunden har med den Underskrift från en ägare eller innehavare räcker, om fordonet har flera ägare eller innehavare 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 FÖLJ SÖKVÄGEN 73

74 74

75 75

76 INTYGET SKRIVS UT 76

77 Ändring av användning Användning privat tillståndspliktig skolfordon uthyrning utan förare försäljningslager (lagerförsäkring) Kan göras i försäkringsbolaget om ändringen inte förutsätter besiktning Kan göras utan den tekniska delen stämplas om kunden har med den underskrift från en ägare eller innehavare räcker, om fordonet har flera ägare eller innehavare 77

78 Återlämnande av registerskyltar för avställda fordon Försäkringsbolagen kan återlämna skyltar endast i följande fall: Kunden återlämnar skyltarna från ett avställt fordon för att avsluta sin försäkring Kunden ska fylla i anmälningsdelen Uppgifterna uppdateras under Muu muutos övriga ändringar Återlämnande av skyltar i försäkringsbolaget är en avgiftsbelagd ändring och ett nytt bevis skrivs alltid ut i samband med ändringen På Yhteenveto -sidan kryssas punkten Tuloste så att kundpriset blir rätt och ett nytt bevis skrivs ut 78

79 79

80 Övriga ändringar (Muu muutos) Ändring av verksamhetsställe FO-numrets slutdel ändras Ändring av typ av ägare/innehavare t.ex. ägarnas ordning ändras Ändring av besittningsförhållande t.ex. övrigt -> anställning 80

81 Att beakta vid registrering av övriga ändringar Registreringen ska alltid sparas på sammandragssidan där summan som debiteras kunden visas Vid Muu muutos -händelser skrivs registreringsbeviset i huvudregel alltid ut Undantag Ändringen Haltijasta omistaja görs som två händelser om försäkring inte har tecknats inom 7 dagar från överlåtelsedagen OCH om man inte känner till försäkringstagaren Uppdatering: Först uppdateras bytet av försäkringsbolag, INGEN utskrift-> REKISTERÖINNIN APULOMAKE fylls i Med hjälp av anmälningsdelen kan man göra ytterligare en Haltijasta omistaja - ändring (kontrollnumret ändras inte) Två avgifter debiteras för ändringen enligt systemet 81

82 Kom ihåg att skriva ut beviset vid behov! Registreringsbeviset skrivs inte ut automatiskt systemet frågar och registreraren bestämmer om beviset ska skrivas ut 82

83 BEVISET HAR INTE SKRIVITS UT! Försäkringsbolaget kan skriva ut endast ett registreringsbevis om beviset inte har skrivits ut i samband med Muu muutos eller Rekisteröinnin korjaus Rekisteröinnin apulomake (Hjälpblankett vid registrering) fylls i Ett nytt bevis skrivs ut från REKI Välj Todistuksen tulostaminen Kontrollera att det är rätt fordon och godkänn Omistajuuden perustiedot Välj Uusi todistus som orsak till utskrift och godkänn Tulostuksen tiedot Beviset skrivs ut då tryckknappen Tulosta på sidan Rekisteröinnin yhteenveto trycks in 83

84 Felaktigt ifylld anmälningsdel En anmälan om registrering kan inte godkännas, om uppgifterna om registreringshändelsen är felaktiga eller bristfälliga uppgifterna om den nya ägarens eller innehavarens namn eller adress, personnummer och FO-nummer är inte läsbara underskrifter saknas eller är bristfälliga uppgifter om trafikförsäkring saknas överlåtelsedatum saknas eller är inte entydigt läsbart om uppgifterna, t.ex. överlåtelsedatum, korrigeras ska köparen och säljaren bekräfta korrigeringen med sina underskrifter på anmälningsdelen eller uppvisa ett särskilt intyg om överlåtelse 84

85 ÄGARBYTE OCH AVSTÄLLNING 85

86 FÖRSÄKRINGSUPPGIFTERNA SKA ALLTID FYLLAS I NÄR FÖRSÄKRINGEN INFÖRS I SYSTEMET 86

87 Identitetskontroll Identiteten på kunden som sköter registreringen ska alltid kontrolleras Dokument körkort, ID-kort, pass och fotoförsett FPA-kort Notering om kontroll i handläggarens anteckningar personens för- och efternamn personnumrets sista fyra siffror dokument som använts för att styrka identiteten Ombud som kund => ombudets identitet kontrolleras INGA persondokument => INGEN registrering 87

88 I handläggarens anteckningar ska noteras Anmälningsdatum datum då anmälan mottogs Registreringsavgift utan bilaga 10,20 / med bilaga 15 / skyltavgifter á 6 Antal bilagor antal bilagor som ska digitaliseras Notering om fullmakt eller utdrag ur handelsregistret om de hör till registreringshändelsen Notering Kilvet palautettu påverkar bl.a. försäkringens giltighet Registreringsställets stämpel 88

89 Noteringar i registreringsbevisets tekniska del Efter uppdatering av registreringen får kunden den tekniska delen av registreringsbeviset tillsammans med datum då anmälan mottogs och verksamhetsställets stämpel Om det gäller en avställning väljs Poistettu liikennekäytöstä. Om skyltarna har återlämnats i samband med avställningen kryssas även för Kilvet palautettu Om det gäller ett äldre bevis kan noteringen t.ex. lyda Liikennekäytöstäpoisto , kilpiä ei palautettu Vid påställning ska noteringen lyda: Liikennekäyttöönotto

90 Noteringar i registreringsbevisets tekniska del Av noteringarna ska tydligt framgå om fordonet får användas i trafik på avställningsdagen D.V.S. har skyltarna återlämnats eller ej 90

91 Nytt registreringsbevis per post som ersättning för förvunnet bevis Om kunden inom 30 dagar efter att den tekniska delen stämplades (uppdatering av registreringsanmälan) inte har fått ett nytt bevis per post kan han/hon inom 7 dagar utan avgift få ett nytt bevis per post som ersättning för det försvunna från besiktningsstället Efter 7 dagar blir beviset avgiftsbelagt 91

92 Försäkringsbolaget ska INTE REGISTRERA: Ägarbyten då det finns mellanägare Registreringar av dödsbo Namn- och adressändringar som enskilda händelser Kom också ihåg att REGISTRETS SKÄRMBILDER FÅR INTE SKRIVAS UT! 92

93 Korrigering av registrering Hösten 2008 Försäkringsbolag

94 Fel i registrering Registreraren kan korrigera sina egna registreringar från samma dag försäkringsbolag försäkringstagare ägare eller innehavare innehavarförhållande typ av ägare/innehavare uppgifter om verksamhetsställe bilskatteåterbäring AKE ska kontaktas omedelbart, om registreraren inte har tillräckliga rättigheter Erforderliga dokument skickas per fax till AKE som korrigerar felet 94

95 Fel i registrering fortsättning Felet korrigeras då den nya informationen har matats in i registret Om kunden ändrar sin åsikt efter registreringen, räknas detta inte som ett fel som kan korrigeras Om information som skrivs ut på beviset korrigeras, ska ett nytt bevis skrivas ut I samband med korrigering skickas en anmälan automatiskt till AKEs fordonsbeskattning, ifall korrigeringen påverkar fordonsskatten 95

96 Rekisteröinnin apulomake Hjälpblankett vid registrering En hjälpblankett fylls i vid korrigering av registrering registreringsnummer bevisets ordningsnummer (som är giltigt då ändringen påbörjas) de tre sista tecknen i tillverkningsnumret kryssa för Korjaus vid punkten Ilmoituksen laatu ange vad som har korrigerats under punkten Huomautuksia ange försäkringsbolag vid punkten Toimipaikka ange datum då korrigeringen gjordes som handläggningsdag ange antal eventuella bilagor vid punkten Liitteitä ange handläggarens namn vid punkten Käsittelijä 96

97 ABC x Lisätty omistajan vaihdossa virheellisesti pois jäänyt haltija Matti Meikäläinen K Yhtiö Maija Virkailija 97

98 Hjälpblankett vid registrering - Rekisteröinnin apulomake fortsättning Hjälpblanketterna får användas endast som registreringsdokument, inte som följebrev Hjälpblanketterna vid registrering skickas för digitalisering med ett eget gult följebrev 98

99 99

100 100

101 KLICKA 101

102 102

103 103

104 104

105 FÖLJ SÖKVÄGEN 105

106 106

107 107

108 108

109 Digitalisering Hösten 2008 Försäkringsbolag

110 Dokument för digitalisering Dokumenten skickas för digitalisering till Itella minst en gång i veckan med bruna svarskuvert Inga häftklamrar! Ange avsändarens uppgifter (bolagets stämpel) i övre vänstra hörnet LTJ:s och ATJ:s dokument samt dokument med och utan bilagor i egna buntar 110

111 I följebrevet fylls Dokumentnummer A Anmälningsdelar A Hjälpblanketter D Anmälan om överlåtelse Vart skickas de Kryssa för Digitointi Mer information kryssa t.ex. för liitteellinen/liitteetön Avsändarens uppgifter avsändarens namn, telefonnummer och bolagets namn 111

112 Exempel på ifyllt följebrev här x x Vakuutusyhtiö Reetta Rekisteröijä, puh. (09)

113 Skicka dokument till AKE Då dokument skickas till AKE i brunt svarskuvert ska man efter Vastauslähetys -koden ange A och personens eller tjänstegruppens namn Avsändarens uppgifter (bolagets stämpel) i övre vänstra hörnet En ny registrerare skickar in anmälningsdelarna för kontroll till AKE med ett gult följebrev som han/hon fyllt i själv. Detta sker under prövperioden i en månads tid Skickas till tjänstegruppen Partnerhantering Ange det gamla namnet på följebrevet: Registrering/avtalsteamet Ange "Uusi rekisteröijä" vid punkten Lisätieto Kontaktuppgifter till kontrollanten i avsändarens uppgifter 113

114 Exempel på ifyllt följebrev här x x Uusi rekisteröijä Vakuutusyhtiö Reetta Rekisteröijä, puh. (09)

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05 .SE Registry FAQ för Registrarer 2009-06-05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...6 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, SE REGISTRY OCH SE DIREKT?...6 1.2 VAD INNEBÄR

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Flyttning av fordon HANDBOK FÖR KOMMUNENS HANDLÄGGARE

Flyttning av fordon HANDBOK FÖR KOMMUNENS HANDLÄGGARE Flyttning av fordon HANDBOK FÖR KOMMUNENS HANDLÄGGARE Flyttning av fordon HANDBOK FÖR KOMMUNENS HANDLÄGGARE Upplysningar om innehållet: Lars Ahlman, lars.ahlman@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 BETALNING För hur lång tid tillbaka finns information om skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut?

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer