ATJ-vidareutbildning hösten Försäkringsbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag"

Transkript

1 ATJ-vidareutbildning hösten 2008 Försäkringsbolag

2 AKEs organisation Stab för överdirektör Överdirektör Kari Wihlman Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko Forskningschef Juhani Intosalmi Riitta-Liisa Linnakko Registrering och beskattning Sektorchef Olli Lindroos Fordonsteknik Sektorchef Björn Ziessler Förare Sektorchef Kari Hakuli AKEinformation Sektorchef Hanna Hakanen Förvaltning Förvaltnings - och strategichef Marko Sillanpää Dataadministration Dataadministrationschef Marko Myllyniemi Ledande expert Markku Kärkkäinen Författningar Mikko Helminen Ledande expert Sami Mynttinen Utveckling Minna Laaksonen Dataskydd Erja Kinnunen Fordonsregistrering Simo Karppinen Stöd och kontroll för besiktning Sami Peuranen Körrätter och kort Jukka Harjula Ärendehantering Simo Karlsson Personaloch lagtjänster Matti Luopa Systemarbetstjänster Raija Ikeda Tekniskt Fordonsbeskattning godkännande Mia Nykopp Marko Sinerkari (tf.) Förarexamina och yrkestrafik Ari Herrala Ekonomi- och Informationstjänster planeringstjänster Aino Varhimo Juhani Nikula Teknologi- och användartjänster Risto Knuuti 2

3 Enhet för fordonsregistrering Enhetschef Simo Karppinen Rådgivning Lag- och stödtjänster Partnerhantering Datasystem Jälkö Reijo (chef för tjänstegruppen) Valkiainen Seija (chef för tjänstegruppen) Pallaspuro Toni (chef för tjänstegruppen) Ahola Pirkko (chef för tjänstegruppen) Gröndahl Vilhelmiina Haataja Anne Hämäläinen Tuija Jälkö Reijo Kaarimaa Henna Konttaniemi Kati Luotonen Maaria Vakkuri-Anttonen Annika Alhasto-Puukko Tarja Auer Kirsi Heinonen Niina Helasuo Marja-Leena (Tipsu) Kollin Eira Koski Irja Kääriö Sirpa Luoma Liisa Nyman Virve Tonteri Riitta Valkeapää Sanja Vanhatalo Helena Huovinen Minna Järvinen Leila Lehto Paula Lehtonen Tiina Miettinen Anita Pirhonen Riitta Pirttilä Rinna Ruottinen Pirkko Särkiranta Eila Toivanen Tiina Järvinen Susanna Kamila Kaj Liikala Olli-Heikki 3

4 Tjänstegrupp Lag- och stödtjänster lagfrågor stöd åt tjänstegrupperna anvisningar utbildning information förankring assistentuppgifter

5 Tjänstegrupp Rådgivning telefonrådgivning åt samarbetspartners redogöring, korrigering och annullering av registrering radering av kommun, försäkringsbolag, utland och tull beslut om avregistrering av skrotade fordon rådgivning och stöd åt intressenter som beviljar förflyttningstillstånd uppdatering av registrering (bl.a. diplomat-, provnummer- och exportregistreringar) bearbetning av intressegruppsdokument som returneras från digitaliseringen 5

6 Tjänstegruppen Partnerhantering registreringsavtal registreringsprover registreringskontroll beställning av skyltar KILPI-rådgivning beslut om skyltar uppdateringar 6

7 Rådgivningstjänster Systemstöd kontakta ATJ-systemstöd i alla frågor/problem som rör användningen av ATJ-systemet eller Stödtjänster för registrering processfrågor t.ex. kan en registrering godkännas med kundens dokument som underlag (vardagar ) Registrering - kundrådgivning

8 Anvisningar för registrering gällande anvisningar i regelpärmen Meddelanden Anvisningar och övrigt material bl.a. utbildningsmaterial, hur REKI fungerar m.m. Blanketter bl.a. avtalsblanketter, följebrev m.m. ATJ:s stödsidor bl.a. information om ansökan om användarrättigheter m.m. Händelser och samarbetsgrupper bl.a. protokoll från samarbetsgrupperna 8

9 Utbildningsmiljö Miljö för anordnande av utbildning och självständiga övningar Inloggning sker vanligen till startsidan och där väljs utbildningsmiljö Informationen i utbildningsdatabasen återställs alltid på måndagar jämna veckor 9

10 Avställning, ändringar under avställningen och påställning Försäkringsbolag

11 Avställning Tillfällig avställning av fordon registrerat i Finland och införande av information i registret Gäller tills vidare (anmälningsdatum = avställningsdatum) Bestämmelserna för avställning trädde i kraft Avställning och slutlig avregistrering ersatte den avregistering som tidigare använts I samband med avställning kan andra registerhändelser också utföras, men avställningen utgör alltid den dominerande händelsen i systemet 11

12 Avställning Vanlig avregistrering anmälan från ägaren eller innehavaren med registreringsbevisets anmälningsdel (avgiftsbelagd registeranmälan) registerskylten behöver inte återlämnas, men återlämnande av registerskylten påverkar trafikförsäkringsavtalets giltighet skatteperioden avbryts fordon i klass L (bl.a. mopeder och motorcyklar) kan avregistreras endast i undantagsfall bl.a. vid tillgrepp eller inlösen då fordonet inte kan användas av andra än försäkringsmässiga orsaker vid avregistrering av andra skäl ska en skriftlig förklaring överlämnas i samband med registeranmälan med annat särskilt skäl avses t.ex. att fordonet stått oanvänt i minst ett år 12

13 Avställning Försäkringsbolagen gör även avregistreringar på grund av skada Övriga avställningar (inte VAKY) Avställning utomlands eller på Åland Avställning som görs av kommun Avställning som görs av myndighet Skatteperioden avbryts Försäkringens giltighet upphör Registreringsnumrets giltighet upphör 13

14 Avställning Avställning kan göras retroaktivt i följande fall: Fordon som lösts in av försäkringsbolaget avregistreras på olycksdagen Tillgripna fordon avregistreras på tillgreppsdagen AKE avregistrerar fordon till utlandet retoraktivt (t.ex. dagen då fordonet registrerades utomlands) Avställning då fordonet har en märkning om beslagtagande av skyltar Kunden bör instrueras att numret och försäkringen upphör att gälla om han ställer av fordonet Om kunden vill behålla skyltarna (och försäkringen) ska han före avställningen vidta åtgärder (t.ex. besiktning) och lösa tillbaka skyltarna 14

15 M N L Ajoneuvoluokka Henkilöautot M1 Linja-autot M2, M3 Pakettiautot N1 Kuorma-autot N2, N3 Mopot L1e, L2e Moottoripyörät L3e, L4e Kolmipyörä L5e Kevyt nelipyörä L6e Nelipyörä L7e Liikennekäytöstä poisto Poiston tekeminen X Vain poikkeustilanteissa Kilpien palautus O X X X O X O Perävaunut O1, O2, O3, O4 X X Muutokset poiston aikana O O T Traktorit T X X O Mtk Moottorityökoneet Mtk X X Ma Maastoajoneuvot Ma (moottorikelkka) X X O O X = kilvet palautettava / muutokset tehtävä Det görs emellertid inga ändringar under avställningen om fordonet har O = kilvet voidaan palauttaa / - avregistrerats under LTJ-perioden muutokset voidaan tehdä - avställts utomlands eller på Åland 15

16 Inverkan på fordonsskatten Informationen överförs automatiskt till VEROsystemet Fordonsskatten avbryts på avställningsdagen Eventuellt betald skatt som hänför sig till tiden efter avställningen krediteras på följande debetsedel återbärs efter ansökan eller automatiskt efter 12 månader Ingen retroaktiv inverkan på fordonsskatten bil som var avställningsförsäkrad ska avställas separat för att skatten ska avbrytas 16

17 Lönar det sig att avställa en bil? Avställningens lönsamhet kan räknas ut med räknare, som finns på AKEs sidor räknare för personbilar särskild räknare för paket- och lastbilar 17

18 Avställt fordon i trafik Ett avställt fordon är belagt med användningsförbud bilen kan användas i trafik endast till slutet av avställningsdagen om den har registerskyltar bilen kan köras till bokad besiktning och därifrån till reparation eller förvaring om fordonet har registerskyltar fordonet får användas med provnummerskyltar, förflyttningstillstånd eller exportskyltar 18

19 Om en avställd bil används i trafik Övervakningsmyndigheterna förhindrar bilen från att användas genom att avlägsna registerskyltarna och registreringsbeviset Böter ges för brott mot fordonslagen och registreringsförordningen Höjning av försäkringspremier Skatteföljder Tilläggsskatt skatten debiteras direkt på basis av den första användning som konstaterats under övervakningen Efterskatt påförs fordonsskatt för användningstiden i trafik som efterbeskattning, minst 10 euro 19

20 Tilläggsskatten är minst euro Extra straffskatt till fordonsskatten tilläggsskatten uppgår till 12 månaders skatt (grundskatt + drivkraftsskatt) gånger fem, dock alltid minst euro tilläggsskatten för t.ex. en bensindriven personbil skulle alltid vara euro tilläggsskatten för t.ex. en dieseldriven personbil med en total massa på kilo skulle vara 616,85 x 5 = 3 084,25 tilläggsskatten för en 3-axlad 28 tons lastbil som används för att dra en släpvagn skulle vara x 5 =

21 Följder av försummelse att betala tilläggsskatt Försummelse att betala tilläggsskatt förlänger förbudet att använda fordonet förbudet börjar så snart föraren åker fast Fordonet kan inte besiktas förrän tilläggsskatten har betalats Fordonet får inte påställas innan tilläggsskatten jämte ränta har erlagts Fordonet får inte föras utomlands inte ens genom bogsering eller på lavett Man blir inte befriad från tilläggsskatten genom att byta ägare till fordonet eller avregistrera det 21

22 Statistik över fasttagna Den 15 april har 188 st. registrerats 3 st. har inte beskattas Utdrag från perioden fall har behandlats Tilläggsskatt har föreskrivits i 65 fall Tilläggsskatten har avlyfts i ett fall Orsaker till användning under avställningen Ingen förklaring 24 st. Fordonet har sålts 28 st. Körts utan ägarens tillstånd 6 st. Övriga orsaker 7 st. (körde det till förvaring, förstod inte den finska texten, förstod inget alls, informationsmiss, på väg till registrering, mellanägaren kom körandes med bilen, förväxlade det med stillestånd). 22

23 Förklaringar som inkommit till AKE om användning av avställt fordon: Min far körde bilen till reparation, trots att jag förbjöd honom att köra den Jag satt i fängelse och min far hade kört bilen Jag körde bilen till den nya ägaren, eftersom han bad mig göra det Min ex-make tog bara bilen 23

24 Ändring under avställning Registeranmälan om ändringar i bilens registeruppgifter ska göras även under avställningen med undantag för avställning utomlands, avställning på Åland, slutlig avskrivning eller avregistreringar under LTJ-perioden Försäkring av ändringar under avställning om försäkringen inte har upphört i samband med eller efter avställningen är försäkring obligatorisk om försäkringen har upphört i samband med eller efter avställningen kan någon ny försäkring inte matas in Byte av ägare eller innehavare avslutar inte avställningen 24

25 Påställning Anteckning i registret om påställning av fordon som registrerats och sedermera avställts i Finland Fordonet införs som påställt på anmälningsdagen Ägaren eller innehavaren gör en anmälan med registreringsbevisets anmälningsdel (avgiftsbelagd registeranmälan) Obetald fordonsskatt förhindrar påställning om kunden kan uppvisa ett kvitto på erlagd fordonsskatt kan påställning göras endast på besiktningsplatsen 25

26 Påställning Om den periodiska besiktningen inte gäller har fordonet användningsförbud (inget hinder för registrering) I samband med påställning kan även andra registerhändelser utföras i systemet, men påställningen utgör alltid den dominerande händelsen Försäkringsbolagen gör endast påställningar av bilar då registerskylten inte har återlämnats i samband med avställningen 26

27 27

28 Påställning Registreringsbesiktning krävs endast vid påställning: efter avställning utomlands eller på Åland vid avställning på grund av skada för fordon som avregistrerats under LTJ-perioden med undantag för motordrivna arbetsmaskiner och andra traktorer, som trafiktraktorer 28

29 Påställning Fordonet ska ha en trafikförsäkring i samband med påställningen försäkringen kan fortsätta om den inte upphörde i samband med eller efter avställningen och om försäkringstagaren är densamma om man vill att försäkringen ska fortsätta gälla ska man trycka på Vakuutus jatkuu (tryckknappen är aktiv endast om försäkringen kan fortsätta) -> försäkringsuppgifterna får inte matas in! 29

30 Inverkan på fordonsskatten Information om påställning införs automatiskt i VERO-systemet Skatteskyldigheten fortsätter från och med påställningsdagen Debetsedeln skickas till den skattepliktiga inom två veckor och förfaller sex veckor efter att skatteperioden började eventuella krediteringar beaktas på debetsedeln 30

31 Slutlig avregistrering Avregistrering av skrotfordon person- och paketbilar skrotningsföretagen avregistrerar bilar de skrotar Avregistrering av förstörda fordon förstörda fordon som försäkringsbolagen löst in (andra än person- och paketbilar) Fordon förstört/demonterat på egen hand görs hos AKE endast utgående från en utredning från en pålitlig myndighet (person- och paketbilar) för övriga fordon utfående från en utförlig och pålitlig utredning 31

32 Slutlig avregistrering Vid slutlig avregistrering upphör alltid registreringsnumret, trafikförsäkringen och skatterna att gälla Försäkringsbolagen kan göra en slutlig avregistrering av ett förstört fordon de löst in (inte person- eller paketbil) Ett avregistrerat fordon kan inte påställas igen 32

33 Försäkring och det elektroniska försäkringsdatalagret VATI Försäkringsbolag hösten 2008

34 Elektroniska försäkringsdatalagret VATI Försäkringsuppgifterna kommer direkt från försäkringsbolagens system bolag, startdatum och försäkringstagare informationsöverföring i realtid Trafikförsäkring ska tecknas före registrering En LVK-anmälan om gottgörelse skickas automatiskt 34

35 Kontroll av giltig försäkring Försäkring från VATI Systemet söker en gällande trafikförsäkring för fordonet från VATI Försäkringstagaren ska vara en av ägarna eller innehavarna som står införda i registret Om VATI har flera försäkringar för det aktuella fordonet Registreraren väljer den försäkring som motsvarar uppgifterna på registreringsbevisets anmälningsdel Om det står ett skrivfel i försäkringstagarens namn kan försäkringen väljas från VATI Försäkringen som används för registreringen passiveras i VATI med undantag för försäkringar som använts för förflyttningstillstånd och grupptrafikförsäkringar 35

36 Kontroll av giltig försäkring Försäkringen fortsätter försäkringen kan fortsätta om försäkringstagaren fortfarande är ägare eller innehavare till fordonet hos konverterade fordon (senaste uppgift från LTJ) kan försäkringen fortsätta i följande fall Om innehavaren blir ägare Vid påställning, om försäkringen inte har upphört Försäkringstagaren antecknas i systemet 36

37 Användningsrätter till VATI Försäkringsbolagens registrerare har rätt att uppdatera, korrigera och utplåna sitt bolags försäkringsuppgifter i VATI Trafikförsäkringscentralen har rätt att uppdatera försäljningslagerförsäkringar övriga avtalspartners har endast bläddringsrätt till VATI besiktningsplatser, bilaffärer, finansbolag, mottagare av skrotbilar och utfärdare av förflyttningstillstånd 37

38 Tillägg av försäkring i VATI i ATJ 38

39 Tillägg av försäkring i VATI i ATJ 39

40 Tillägg av försäkring i VATI i ATJ 40

41 Korrigering av försäkring i VATI: 41

42 Korrigering av försäkring i VATI: 42

43 Korrigering av försäkring i VATI: 43

44 Korrigering av försäkring i VATI: 44

45 Radering av försäkring i VATI: 45

46 Radering av försäkring i VATI: 46

47 Radering av försäkring i VATI: 47

48 Korrigera försäkringsuppgifter i efterhand Om det har uppstått ett fel i uppgifterna om försäkringsbolag, startdatum eller försäkringstagare i samband med registreringen kan uppgifterna som uppdaterats i REKI korrigeras endast hos AKE Korrigeringsbrev till AKE om det handlar om korrigering av försäkringsbolag ska brevet skickas även till det s.k. fel bolag och till kunden via fax ( ) eller brev (AKE/ Rekisteröinnin Neuvonta, PB 120,

49 Vakuutusyhtiö Oy Vakuutuskuja HELSINKI AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin neuvonta PL HELSINKI Ilmoitus VAKUUTUKSENOTTAJATIEDON KORJAUS Rekisteritunnus ABC-123 Omistaja Restaurointi Oy Haltija Riikka Restauroija Aiempi vakuutuksenottaja Restaurointi Oy Alkamispäivä Radera Rekisteröinnissä on ollut virheellinen vakuutuksenottajatieto. Pyydämme korjaamaan vakuutustiedot seuraavasti: Uusi vakuutuksenottaja Reetta Rekisteröijä Ystävällisin terveisin VAKUUTUSYHTIÖ OY Helsinki Keskusta Veera Vakuutusvirkailija Puhelin

50 Trafikförsäkring i följande fall: Ett ägarbyte görs i samband med avställning och skyltarna återlämnas. Den nya ägaren har tecknat en försäkring före registreringen trafikförsäkringen i VATI används för registrering Ett ägarbyte görs i samband med avställning och skyltarna återlämnas. Den nya ägaren har inte tecknat någon försäkring före registreringen en ny trafikförsäkring får inte tecknas 50

51 Avställningen har avslutat fordonets trafikförsäkring (skyltarna har återlämnats) vid ändring av ägare/innehavare under avställning tillåter systemet inte att en ny försäkring matas in 51

52 Avställningen har inte avslutat fordonets trafikförsäkring (skyltarna har inte återlämnats) vid ändring av ägare/innehavare under avställning ska en ny trafikförsäkring tecknas för fordonet om den tidigare inte fortsätter! Kunden ska teckna en trafikförsäkring, försäkringsfälten får inte tömmas! 52

53 Avställningen har inte avslutat fordonets trafikförsäkring (skyltarna har inte återlämnats) vid ändring av ägare/innehavare under avställning ska en ny trafikförsäkring tecknas för fordonet om den tidigare inte fortsätter! Försäkringsuppgifterna är obligatoriska 53

54 HENKI-systemet Försäkringsbolag

55 HENKI-systemet HENKI-systemet fungerar som personuppgiftslager åt ATJ, som används av AKE samt AKEs avtalspartners Privatpersonernas namn- och adressändringar uppdateras automatiskt från befolkningsregistret (VRK:s VTJ) Företag är skyldiga att informera om namn- och adressändringar 55

56 Försäkringsbolagets användarrättigheter Försäkringsbolagets användarrättigheter i HENKIsystemet: tillägg av person/vtj tillägg av person/utan personnummer tillägg av företag ändring av personuppgifter adressuppgifter förbud (marknadsföring och adressöverlåtelse) ändring företagsuppgifter namnuppgifter adressuppgifter ändring/tillägg av uppgifter om verksamhetsställen 56

57 Privatperson En privatperson kan ha en fast adress samt en tillfällig adress ATJ-system: REKI visar i första hand den tillfälliga adressen Den tillfälliga adressen skrivs ut på registreringsbeviset 57

58 Privatperson Fast adress adress i VTJ om någon ny adress inte fås genom jämförelse mot VTJ ska den nya adressen anges som tillfällig adress Tillfällig adress handläggaren kan uppdatera den tillfälliga adressen kan inte vara utländsk adressen uppdateras också från VTJ (inte utländsk) slutdatum kan också uppdateras 58

59 Jämförelse mot VTJ 59

60 Företag Postadress obligatorisk uppgift skrivs ut på registreringsbeviset information om kommunen i postadressen skickas till försäkringsbolaget 60

61 Företag Gatuadress Obligatorisk uppgift då postadressen är av PB-typ med undantag för företag som har fått endast PB-adressen anmäld i handelsregistret Gatuadressen skickas till REKI inom parentes efter postadressen då postadressen är av PB-typ (skrivs också ut på registreringsbeviset) Till exempel om adressen på anmälningsdelen är PB 100 (Hemgatan 6), Helsingfors postadress: PB 100, Helsingfors gatuadress: Hemgatan 6 61

62 Företag och nummer för respektive verksamhetsställe Vid tillägg av företag ska namnets rätta stavning kontrolleras t.ex. i YTJ Om företaget har fler verksamhetsställen kan nya verksamhetsställen skapas under FO-numret i HENKI-systemet Vid grundande av nya verksamhetsställen ska handläggaren kontrollera att verksamhetsstället inte redan finns i systemet och att det inte handlar om en adressändring 62

63 HENKI-systemet Tillägg och ändringar i HENKI-systemet ska alltid göras före registreringen Om ändringarna görs efter registreringen överförs inte informationen till registreringsbeviset som ska skrivas ut -> ny utskrift 63

64 Uppdatering av registreringar Hösten 2008 Försäkringsbolag

65 Överlåtelseanmälan Fordonets tidigare ägare kan göra en anmälan om överlåtelse av fordonet om den nya ägaren har försummat sin registreringsskyldighet Fordonets innehavare kan göra en anmälan om avstående från innehav Förutsätter att innehavaren har avstått från rätten till innehav av fordonet och återlämnat fordonet till ägaren Kan göras om ägaren inte avskriver innehavaren Görs alltid till ägaren I anmälan om överlåtelse ska framgå uppgifter om fordonet, köparens namn, adress, överlåtelsedatum samt säljarens underskrift Anmälan om överlåtelse kan vara fritt formulerat eller en kopia av registreringsdokumentet Anmälan om överlåtelse till okänd part behandlas hos AKE 65

66 Ringas in då anmälan görs på annat än AKEs B122-blankett Alternativ: AAA-360 / 007 /

67 Ändring av försäkring Man kan ändra försäkringsbolag försäkringstagare Försäkringen ska tecknas före registreringen Kan göras tidigast en månad före eller senast 7 dagar efter att den nya trafikförsäkringen träder i kraft» den föreskrivna tiden ska också iakttas i samband med byte av försäkringstagare Kan göras utan den tekniska delen» stämplas om kunden har med den Underskrift från en ägare eller innehavare räcker, om fordonet har flera ägare eller innehavare 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 FÖLJ SÖKVÄGEN 73

74 74

75 75

76 INTYGET SKRIVS UT 76

77 Ändring av användning Användning privat tillståndspliktig skolfordon uthyrning utan förare försäljningslager (lagerförsäkring) Kan göras i försäkringsbolaget om ändringen inte förutsätter besiktning Kan göras utan den tekniska delen stämplas om kunden har med den underskrift från en ägare eller innehavare räcker, om fordonet har flera ägare eller innehavare 77

78 Återlämnande av registerskyltar för avställda fordon Försäkringsbolagen kan återlämna skyltar endast i följande fall: Kunden återlämnar skyltarna från ett avställt fordon för att avsluta sin försäkring Kunden ska fylla i anmälningsdelen Uppgifterna uppdateras under Muu muutos övriga ändringar Återlämnande av skyltar i försäkringsbolaget är en avgiftsbelagd ändring och ett nytt bevis skrivs alltid ut i samband med ändringen På Yhteenveto -sidan kryssas punkten Tuloste så att kundpriset blir rätt och ett nytt bevis skrivs ut 78

79 79

80 Övriga ändringar (Muu muutos) Ändring av verksamhetsställe FO-numrets slutdel ändras Ändring av typ av ägare/innehavare t.ex. ägarnas ordning ändras Ändring av besittningsförhållande t.ex. övrigt -> anställning 80

81 Att beakta vid registrering av övriga ändringar Registreringen ska alltid sparas på sammandragssidan där summan som debiteras kunden visas Vid Muu muutos -händelser skrivs registreringsbeviset i huvudregel alltid ut Undantag Ändringen Haltijasta omistaja görs som två händelser om försäkring inte har tecknats inom 7 dagar från överlåtelsedagen OCH om man inte känner till försäkringstagaren Uppdatering: Först uppdateras bytet av försäkringsbolag, INGEN utskrift-> REKISTERÖINNIN APULOMAKE fylls i Med hjälp av anmälningsdelen kan man göra ytterligare en Haltijasta omistaja - ändring (kontrollnumret ändras inte) Två avgifter debiteras för ändringen enligt systemet 81

82 Kom ihåg att skriva ut beviset vid behov! Registreringsbeviset skrivs inte ut automatiskt systemet frågar och registreraren bestämmer om beviset ska skrivas ut 82

83 BEVISET HAR INTE SKRIVITS UT! Försäkringsbolaget kan skriva ut endast ett registreringsbevis om beviset inte har skrivits ut i samband med Muu muutos eller Rekisteröinnin korjaus Rekisteröinnin apulomake (Hjälpblankett vid registrering) fylls i Ett nytt bevis skrivs ut från REKI Välj Todistuksen tulostaminen Kontrollera att det är rätt fordon och godkänn Omistajuuden perustiedot Välj Uusi todistus som orsak till utskrift och godkänn Tulostuksen tiedot Beviset skrivs ut då tryckknappen Tulosta på sidan Rekisteröinnin yhteenveto trycks in 83

84 Felaktigt ifylld anmälningsdel En anmälan om registrering kan inte godkännas, om uppgifterna om registreringshändelsen är felaktiga eller bristfälliga uppgifterna om den nya ägarens eller innehavarens namn eller adress, personnummer och FO-nummer är inte läsbara underskrifter saknas eller är bristfälliga uppgifter om trafikförsäkring saknas överlåtelsedatum saknas eller är inte entydigt läsbart om uppgifterna, t.ex. överlåtelsedatum, korrigeras ska köparen och säljaren bekräfta korrigeringen med sina underskrifter på anmälningsdelen eller uppvisa ett särskilt intyg om överlåtelse 84

85 ÄGARBYTE OCH AVSTÄLLNING 85

86 FÖRSÄKRINGSUPPGIFTERNA SKA ALLTID FYLLAS I NÄR FÖRSÄKRINGEN INFÖRS I SYSTEMET 86

87 Identitetskontroll Identiteten på kunden som sköter registreringen ska alltid kontrolleras Dokument körkort, ID-kort, pass och fotoförsett FPA-kort Notering om kontroll i handläggarens anteckningar personens för- och efternamn personnumrets sista fyra siffror dokument som använts för att styrka identiteten Ombud som kund => ombudets identitet kontrolleras INGA persondokument => INGEN registrering 87

88 I handläggarens anteckningar ska noteras Anmälningsdatum datum då anmälan mottogs Registreringsavgift utan bilaga 10,20 / med bilaga 15 / skyltavgifter á 6 Antal bilagor antal bilagor som ska digitaliseras Notering om fullmakt eller utdrag ur handelsregistret om de hör till registreringshändelsen Notering Kilvet palautettu påverkar bl.a. försäkringens giltighet Registreringsställets stämpel 88

89 Noteringar i registreringsbevisets tekniska del Efter uppdatering av registreringen får kunden den tekniska delen av registreringsbeviset tillsammans med datum då anmälan mottogs och verksamhetsställets stämpel Om det gäller en avställning väljs Poistettu liikennekäytöstä. Om skyltarna har återlämnats i samband med avställningen kryssas även för Kilvet palautettu Om det gäller ett äldre bevis kan noteringen t.ex. lyda Liikennekäytöstäpoisto , kilpiä ei palautettu Vid påställning ska noteringen lyda: Liikennekäyttöönotto

90 Noteringar i registreringsbevisets tekniska del Av noteringarna ska tydligt framgå om fordonet får användas i trafik på avställningsdagen D.V.S. har skyltarna återlämnats eller ej 90

91 Nytt registreringsbevis per post som ersättning för förvunnet bevis Om kunden inom 30 dagar efter att den tekniska delen stämplades (uppdatering av registreringsanmälan) inte har fått ett nytt bevis per post kan han/hon inom 7 dagar utan avgift få ett nytt bevis per post som ersättning för det försvunna från besiktningsstället Efter 7 dagar blir beviset avgiftsbelagt 91

92 Försäkringsbolaget ska INTE REGISTRERA: Ägarbyten då det finns mellanägare Registreringar av dödsbo Namn- och adressändringar som enskilda händelser Kom också ihåg att REGISTRETS SKÄRMBILDER FÅR INTE SKRIVAS UT! 92

93 Korrigering av registrering Hösten 2008 Försäkringsbolag

94 Fel i registrering Registreraren kan korrigera sina egna registreringar från samma dag försäkringsbolag försäkringstagare ägare eller innehavare innehavarförhållande typ av ägare/innehavare uppgifter om verksamhetsställe bilskatteåterbäring AKE ska kontaktas omedelbart, om registreraren inte har tillräckliga rättigheter Erforderliga dokument skickas per fax till AKE som korrigerar felet 94

95 Fel i registrering fortsättning Felet korrigeras då den nya informationen har matats in i registret Om kunden ändrar sin åsikt efter registreringen, räknas detta inte som ett fel som kan korrigeras Om information som skrivs ut på beviset korrigeras, ska ett nytt bevis skrivas ut I samband med korrigering skickas en anmälan automatiskt till AKEs fordonsbeskattning, ifall korrigeringen påverkar fordonsskatten 95

96 Rekisteröinnin apulomake Hjälpblankett vid registrering En hjälpblankett fylls i vid korrigering av registrering registreringsnummer bevisets ordningsnummer (som är giltigt då ändringen påbörjas) de tre sista tecknen i tillverkningsnumret kryssa för Korjaus vid punkten Ilmoituksen laatu ange vad som har korrigerats under punkten Huomautuksia ange försäkringsbolag vid punkten Toimipaikka ange datum då korrigeringen gjordes som handläggningsdag ange antal eventuella bilagor vid punkten Liitteitä ange handläggarens namn vid punkten Käsittelijä 96

97 ABC x Lisätty omistajan vaihdossa virheellisesti pois jäänyt haltija Matti Meikäläinen K Yhtiö Maija Virkailija 97

98 Hjälpblankett vid registrering - Rekisteröinnin apulomake fortsättning Hjälpblanketterna får användas endast som registreringsdokument, inte som följebrev Hjälpblanketterna vid registrering skickas för digitalisering med ett eget gult följebrev 98

99 99

100 100

101 KLICKA 101

102 102

103 103

104 104

105 FÖLJ SÖKVÄGEN 105

106 106

107 107

108 108

109 Digitalisering Hösten 2008 Försäkringsbolag

110 Dokument för digitalisering Dokumenten skickas för digitalisering till Itella minst en gång i veckan med bruna svarskuvert Inga häftklamrar! Ange avsändarens uppgifter (bolagets stämpel) i övre vänstra hörnet LTJ:s och ATJ:s dokument samt dokument med och utan bilagor i egna buntar 110

111 I följebrevet fylls Dokumentnummer A Anmälningsdelar A Hjälpblanketter D Anmälan om överlåtelse Vart skickas de Kryssa för Digitointi Mer information kryssa t.ex. för liitteellinen/liitteetön Avsändarens uppgifter avsändarens namn, telefonnummer och bolagets namn 111

112 Exempel på ifyllt följebrev här x x Vakuutusyhtiö Reetta Rekisteröijä, puh. (09)

113 Skicka dokument till AKE Då dokument skickas till AKE i brunt svarskuvert ska man efter Vastauslähetys -koden ange A och personens eller tjänstegruppens namn Avsändarens uppgifter (bolagets stämpel) i övre vänstra hörnet En ny registrerare skickar in anmälningsdelarna för kontroll till AKE med ett gult följebrev som han/hon fyllt i själv. Detta sker under prövperioden i en månads tid Skickas till tjänstegruppen Partnerhantering Ange det gamla namnet på följebrevet: Registrering/avtalsteamet Ange "Uusi rekisteröijä" vid punkten Lisätieto Kontaktuppgifter till kontrollanten i avsändarens uppgifter 113

114 Exempel på ifyllt följebrev här x x Uusi rekisteröijä Vakuutusyhtiö Reetta Rekisteröijä, puh. (09)

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolag Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också möjligt att

Läs mer

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen 4.11.2009 1 Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också

Läs mer

Grundutbildning i registrering

Grundutbildning i registrering Grundutbildning i registrering Försäkringsbolagen 2009 4.11.2009 1 Fordonsförvaltningscentralen AKE är en förvaltnings-, service- och informationscentral som främjar säker och miljövänlig fordonstrafik.

Läs mer

Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen

Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen Målet med REKI och viktiga ändringar Försäkringsbolagen Mål Målet med utvecklandet av REKI Förbättrande av registrets aktualitet och tillförlitlighet Ökad elektronisk informationsförmedling Beaktande av

Läs mer

Grundutbildning i registrering. Försäkringsbolag

Grundutbildning i registrering. Försäkringsbolag Grundutbildning i registrering Försäkringsbolag Trafiksäkerhetsverket Trafi Ämbetsverket är den förvaltnings- och säkerhetsmyndighet som ansvarar för reglering och övervakning av trafiksystemet och dess

Läs mer

Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON

Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON Kirjautuminen REKI -järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Läs mer

Direktanmälan InfoBil

Direktanmälan InfoBil Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare Transportstyrelsen Trafikregistret 701 88 Örebro www.transportstyrelsen.se. kontakt@transportstyrelsen.se. Telefon: 0771-503 503. Fax: 019-26 26 12. 8 Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 User charge Vägavgift Droit d usage Benutzungsgebühr Gebruiksrecht Vejbenyttelseafgift Frågor och svar om nya vägavgiften Den 1 februari 1998 införs

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi

POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi INRIKESMINISTERIET POLISAVDELNINGEN Polisens högsta ledning PB 26 00023 Statsrådet REGISTERBESKRIVNING 1. Informationssystemets namn ( och dess delregister) 2. Registeransvarig (adress, besöksadress och

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 2006-02-23. II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 06-02-23

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 2006-02-23. II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 06-02-23 ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 20 II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 Rutiner för ENUM Tier 1 Registry 1 NYREGISTRERING... 3 1.1 Beställning från ett fristående ENUM-ombud...

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

Skatt och registrering

Skatt och registrering Skatt och registrering Skatt och registrering 123 ALLMÄNT Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt ska betalas till staten. Med skatteår avses tolv kalendermånader i rad och med skatteperiod avses fyra kalendermånader

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Skänk din aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning Skänk din aktieutdelning Skänker du din aktieutdelning till Österledskyrkan i Gamla Uppsala behöver du inte betala kapitalskatt på utdelningen. Det innebär att din gåva ökar med 40 procent i värde! Bakgrund:

Läs mer

Erbjudande till UF-företag

Erbjudande till UF-företag Erbjudande till UF-företag Välkommen som UF-företagare. I samarbete med UF erbjuder Swedbank och Sparbankerna följande banktjänster. Rådgivning i företags- och privatekonomi Företagskonto för företagets

Läs mer

Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2015. Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/35231/02.02.00/2014), som trädde i kraft 1.1.2015.

Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2015. Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/35231/02.02.00/2014), som trädde i kraft 1.1.2015. TRAFI/17012/02.02.00/2015 1(7) Prislista Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2015. Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/35231/02.02.00/2014), som trädde i kraft 1.1.2015. Priserna är alltid utan mervärdesskatt.

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Medlemsansökan information

Medlemsansökan information Medlemsansökan information Synskadades Riksförbund, SRF, är synskadades intresseorganisation i Sverige. Vi har slutit oss samman för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

Uppförandekodex för släktforskning

Uppförandekodex för släktforskning Uppförandekodex för släktforskning Genealogiska Samfundets i Finland 2013 Uppförandekodexen ger anvisningar Personuppgiftslagen ger möjlighet att sammanställa branschspecifika anvisningar om hur lagen

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Användningen av brännolja i traktorn

Användningen av brännolja i traktorn Användningen av brännolja i traktorn Innehåll Användningen av brännolja i traktorn 3 Traktor utrustad till motorredskap 4 Traktor för användning i jordoch skogsbruk 6 Traktor för användning i gårdsbruksidkarensprivata

Läs mer

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc.

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

Reglerna för e-post i korthet

Reglerna för e-post i korthet Reglerna för e-post i korthet Som e-postanvändare har du en eller flera roller reglerna för exempelvis personal och studerande är delvis olika. Alla regler ska följas Använd andra lösenord vid akaddemin

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. 1 (9) ANSÖKAN ID06 KONTO För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Därefter kan ni börja beställa kort med det ID06 konto som ni har registrerat.

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag Delgivningsföretag har möjlighet att ansöka hos Länsstyrelsen om auktorisation. All personal hos ett auktoriserat ska vara godkänd. Personal som är godkänd har bland annat rätt att utföra stämningsmannadelgivning.

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 maj 2005 T 742-03 KLAGANDE GB MOTPART Trafikförsäkringsföreningen, 802005-9286, 115 87 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen BE, samma

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer