Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag"

Transkript

1 Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

2 Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också möjligt att skapa artificiella koder för personer och företag Ändringar av privatpersoners namn och adress uppdateras automatiskt via Befolkningsregistret (från Befolkningsregistrets befolkningsdatasystem) Företagen är skyldiga att anmäla namn- och adressändringar Uppdateringarna av systemet HENKI skall utföras före registrering!

3 Privatperson En privatperson kan ha en temporär adress vid sidan av den permanenta adressen I ATJ-systemens vyer: I vyerna i REKI visas primärt den temporära adressen Den temporära adressen skrivs primärt ut på registreringsbeviset

4 Privatperson Stadigvarande adress Den adress som finns i befolkningsdatasystemet (VTJ) om en ny adress inte visas vid en jämförelse med VTJ registreras den nya adressen som temporär adress Temporär adress handläggaren kan uppdatera en temporär adress kan inte vara en adress utomlands adressen uppdateras också via VTJ (inte adresser utomlands) även slutdagen kan uppdateras skrivs ut på registreringsbeviset

5 Jämförelse med befolkningsdatasystemet (VTJ)

6 Företag Postadress obligatorisk uppgift skrivs ut på registreringsbeviset kommunuppgiften i postadressen förmedlas till försäkringsbolaget

7 Företag Gatuadress obligatorisk uppgift, när postadressens typ är PB undantag är de företag som endast har en PB-adress anmäld till handelsregistret förmedlas till REKI inom parentes efter postadressen när postadressens typ är PB-adress (skrivs även ut på registreringsbeviset) Exempel Postadress: PB 100, HELSINGFORS Gatuadress: Hemgatan 6, HELSINGFORS Skrivs ut på beviset: PB 100 (Hemgatan 6), Helsingfors

8 Företag och beteckningar specifika för verksamhetsställen Vid inmatning av företag bör namnets rätta skrivningsform kontrolleras t.ex. i FODS Om ett företag har flera verksamhetsställen kan nya verksamhetsställen skapas under FO-numret i systemet HENKI När nya verksamhetsställen etableras bör handläggaren kontrollera att verksamhetsstället inte redan är skapat i systemet och att ändringen inte avser en adressändring

9 Ansvarig person i ett företag En ansvarig person behövs för en förening eller stiftelse som inte är registrerad i handels-, förenings- eller stiftelseregistret för ett företag under etablering för en firma som inte är registrerad i handelsregistret En ansvarig person ska vara en fysisk person En omyndig kan inte vara ansvarig person

10 TPSUO förfrågningar (registerförfrågningar) Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

11 TPSUO-förfrågningar Uppgifter från ATJ får inte lämnas ut till en kund bildskärmsterminalens placering Det är tillåtet att ange att fordonsskatten inte är betald eller att den periodiska besiktningen inte har utförts Registertecken eller tillverkningsnummer är kriterier vid datasökningen Personbeteckningar får aldrig lämnas ut Inga skärmbilder får skrivas ut till kunden vid förfrågningar

12 Förbud att lämna ut uppgifter Marknadsföringsförbud data säljs inte för direktreklam skriftlig begäran i anmälningsdelens fält "Tilläggsuppgifter och anmärkningar" Förbud att lämna ut adress förhindrar att adressuppgifter lämnas ut via telefon skriftlig begäran i anmälningsdelens fält "Tilläggsuppgifter och anmärkningar" I samband med registreringsåtgärden Spärrmarkering endast inom Trafi en registrerare vid ett försäkringsbolag har inte rätt att se adressuppgifterna för en person med spärrmarkering

13 Avställning, Ändringar under avställning, Påställning och Fordonsskatt Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

14 Avställning Normal avställning Avställning i utlandet och på Åland (inte i VAKY) Avställning som görs av en kommun (inte i VAKY) Avställning på grund av skada Avregistrering som görs av myndighet (inte i VAKY) Slutlig avregistrering Avregistrering av skrotfordon (inte i VAKY) Avregistrering av förstörda fordon Fordon förstörda på annat sätt (inte i VAKY) => Kan inte längre påställas

15 Avställning Tillfällig avställning av ett fordon registrerat i Finland och införande av informationen i registret Gäller tills vidare (anmälningsdatum = avställningsdatum) Bestämmelserna om avställning trädde i kraft Avställning och slutlig avregistrering ersatte den avregistrering som användes tidigare Vid avställning kan även andra registerföringar utföras, men avställningen utgör alltid den dominerande registerföringen i systemet

16 Avställning Normal avställning en ägares eller innehavares anmälan på registreringsbevisets anmälningsdel (avgiftsbelagd registreringsanmälan) bilarnas registerskyltar behöver inte återlämnas, men återlämningen av registerskyltar påverkar trafikförsäkringsavtalets giltighet fordonskatten avbryts endast i undantagsfall kan avställning utföras för fordon i kategori L (bl.a. mopeder och motorcyklar) bl.a. vid stöld och inlösen samt då ett fordon inte kan användas av andra orsaker än försäkringsskäl vid en avställning av andra skäl måste en skriftlig utredning företes i samband med registreringsanmälan med andra särskilda skäl avses t.ex. att fordonet står oanvänt i minst ett år

17 Avställning Övriga avställningar Avställning på grund av skada Avställning utomlands eller på Åland Avställning som görs av kommun Avregistrering som görs av myndighet Fordonskatten avbryts Försäkringen upphör att gälla Registertecknets giltighet upphör

18 Slutlig avregistrering (handläggare av avregistrering vid inlösen) Förstörda fordon som löses in av försäkringsbolaget ett försäkringsbolag får inte göra en slutlig avregistrering av fordon som omfattas av skrotningsdirektivet person- och paketbil trehjulig moped trehjuling levereras till det officiella återvinningssystemet och avregistreringen utförs av krossanläggningen

19 Avställningens inverkan på fordonsskatten Informationen överförs automatiskt till VERO-systemet Fordonsskatten avbryts på avställningsdagen (även en eventuell drivkraftsskatt) Eventuellt betald skatt som hänför sig till tiden efter avställningen krediteras på följande debetsedel till den skattskyldiga återbetalas efter ansökan till kundens konto eller automatiskt efter 12 mån i form av betalningsanvisning från Nordea Ingen retroaktiv inverkan på fordonsskatten en bil som var "avställningsförsäkrad" måste avställas separat för att skattskyldigheten skall avbrytas

20 Lönar det sig att avställa en bil? Avställningens lönsamhet kan beräknas med kalkylatorer, som finns på Trafis webbplats kalkylator för personbilar separat kalkylator för paket- och lastbilar

21 Ett avställt fordons användning i trafik Ett avställt fordon är belagt med användningsförbud endast om bilen har registerskyltar får den användas i trafik till slutet av avställningsdagen bilen får köras till på förhand bokad besiktning och därifrån till reparation eller förvaring om fordonet har registerskyltar ett fordon kan användas med provnummerskyltar, förflyttningstillstånd eller exportskyltar

22 Om en avställd bil används i trafik Övervakningsmyndigheterna förhindrar att bilen används genom att ta bort registerskyltarna och registreringsbeviset Böter ges för brott mot fordonslagen och registreringsförordningen Försäkringspremierna höjs Skattepåföljder Tilläggsskatt skatten debiteras direkt enligt den första användning som övervakningen kan påvisa Efterskatt fordonsskatt påförs för användningstiden i trafik som efterbeskattning, minst 10 euro

23 Tilläggsskatten är minst 1000 euro Tilläggsskatt av straffkaraktär till fordonsskatten tilläggsskatten uppgår till 12 månaders skatt (grundskatt + drivkraftsskatt) gånger fem, dock alltid minst euro tilläggsskatten för t.ex. en bensindriven personbil skulle alltid vara 1000 euro tilläggsskatten för t.ex. en dieseldriven personbil med en total massa på kg skulle vara 616,85 x 5 = 3 084,25 t.ex. tilläggsskatten för en 3-axlad 28 tons lastbil som används för att dra en släpvagn skulle vara x 5 =

24 Ändringar under avställning En registeranmälan om ändringar i en bils registeruppgifter ska även göras under avställning med undantag för avställning utomlands, avställning på Åland eller slutlig avregistrering samt avregistreringar under LTJ-perioden Trafikförsäkring för ändringar under avställning om trafikförsäkringen inte har upphört att gälla i samband med eller efter avställningen är trafikförsäkringen obligatorisk om trafikförsäkringen har upphört att gälla i samband med eller efter avställningen kan någon ny trafikförsäkring inte matas in Byte av ägare eller innehavare avslutar inte en avställning

25 M N L Ma Ajoneuvoluokka Henkilöautot M1 Linja-autot M2, M3 Pakettiautot N1 Kuorma-autot N2, N3 Mopot L1e, L2e Moottoripyörät L3e, L4e Kolmipyörä L5e Kevyt nelipyörä L6e Nelipyörä L7e Maastoajoneuvot Ma (moottorikelkka) Liikennekäytöstä poisto Poiston tekeminen Vain poikkeustilanteissa T Traktorit T X O X X X O X Mtk Moottorityökoneet Mtk X X X X Kilpien palautus O Perävaunut O1, O2, O3, O4 X X X X Muutokset poiston aikana O O O O O Ändringar under avställningstiden utförs dock inte vid ett fordons -avregistrering under LTJ-perioden -avställning utomlands/på Åland X = kilvet palautettava / muutokset tehtävä O = kilvet voidaan palauttaa / muutokset voidaan tehdä

26 Påställning Anteckning i registret om påställning av ett fordon som registrerats och därefter avställts i Finland Ett försäkringsbolag gör endast påställning av fordon när registerskyltarna inte är återlämnade vid avställningen Fordonet registreras som påställt på anmälningsdagen Ägaren eller innehavaren gör anmälan på registreringsbevisets anmälningsdel (avgiftsbelagd registreringsanmälan) Vid påställning kan även andra registerföringar utföras i systemet, men påställningen utgör alltid den dominerande registerföringen

27 Påställning Om den periodiska besiktningen inte gäller har fordonet användningsförbud (inget hinder för registrering) Obetald fordonsskatt förhindrar påställning om kunden kan uppvisa ett kvitto på erlagd fordonsskatt kan påställningen endast utföras på ett besiktningsställe

28 Påställning Registreringsbesiktning krävs endast vid påställning: efter avställning utomlands eller på Åland vid avställning på grund av skada för fordon som avregistrerats under LTJ-perioden med undantag för motorredskap och andra traktorer än trafiktraktorer Fordonet ska vara trafikförsäkrat

29 Inverkan på fordonsskatten Informationen om påställning överförs automatiskt till VERO-systemet Skatteskyldigheten börjar på påställningsdagen Debetsedeln skickas till den skattepliktiga inom 2 veckor och förfaller 6 veckor efter skatteperiodens början Vid debiteringen av fordonsskatten beaktas en eventuell kreditering av fordonsskatten för den tid fordonet har varit avställt

30 Fordonsskattens konstruktion De fordon som införs i fordonsregistret i Finland är fordonsskatteskyldiga (traktorer, motorcyklar e.d. beskattas inte) registreringen är skattegrund består av grundskatt (tidigare fordonsskatt) och drivkraftsskatt (tidigare dieselskatt) fordonsskatten kan bestå av: endast grundskatt (bensindrivna person- och paketbilar) både grundskatt och drivkraftsskatt (dieseldrivna personoch paketbilar) endast drivkraftsskatt (dieseldrivna lastbilar) fordonsskatten debiteras per dag

31 Vem är skattskyldig? den ägare eller innehavare som är införd i registret under innehavar- eller ägarperioden innehavaren ensam skattskyldig en eller flera ägare/innehavare (gemensamt ansvar) även den som har anmälts som "överlåten" är skattskyldig en mellanägare om den registrerade ägaren inte påtar sig ansvaret vid överföring av skattskyldigheten mottagaren (gemensamt ansvar)

32 Om skattskyldighet skattskyldigheten gäller specifikt innehavaren/ägaren nästan alla registreringsåtgärder påverkar beskattningen överlåtaren svarar för överlåtelsedagens skatt för en redan registrerad bil, köparens skattskyldighet börjar dagen efter inköpsdagen den person för vilken en bil nyregistreras eller omregistreras svarar för ny-/omregistreringsdagens skatt

33 Skatteperiod Under tiden för f r innehavet/ägarskapet 12 månaders m perioder kan sluta tidigare om fordonet överlåts eller avregistreras Skatteperioden börjar: b Dagen efter inköpsdagen för f r en begagnad bil Säljaren svarar för f r försf rsäljningsdagens skatt En bil som registreras för f r första f gången g från registreringsdagen

34 Bilinteckning och Ändringsförbud Intecknat fordon det är endast tillåtet att meddela kunden att fordonet är intecknat är tillåtet t.ex. vid ägarbyte eller avställning Ändringsförbud fordonet tillhör egendom som ingår i en konkurs eller i ett saneringsförfarande, fordonet har beslagtagits, mätts ut, belagts med försäljnings- eller skingringsförbud, eller fordonet berörs av interimistiska åtgärder när registreringsändringar utförs för ett fordon med ändringsförbud skall tillstånd till ändringen inhämtas av förbudsställaren, med undantag för avställning

35 Jäv Registreraren och dennes nära släkt är berörd part drar nytta eller lider skada assisterar eller representerar en berörd part, eller om förtroendet för registrerarens opartiskhet äventyras av andra skäl Jäv måste bedömas från fall till fall och den anställda bör själv beakta sin jävighet Jäv förekommer inte om en ändring av försäkringen eller användningen avses

36 Korrigering av registrering Ny utskrift av ett bevis Digitalisering Försäkringsbolag

37 Korrigering av registrering Försäkringsbolagen kan korrigera egna registreringar som utförts under samma dag försäkringsbolaget och försäkringstagaren (utförda själv) ägare och innehavare besittningsförhållande typ av ägare/innehavare information om verksamhetsställe bilskatteåterbäring Ett fel korrigeras då information som avviker från anmälan har matats in i registret

38 Korrigering av registrering Om kunden ändrar sin åsikt efter registreringen, är detta inte ett fel som kan korrigeras Om ett fel som har matats in i registret upptäcks senare, ska Trafi kontaktas och Trafi korrigerar felet Om information som skrivs ut på registreringsbeviset korrigeras, ska ett nytt registreringsbevis skrivas ut efter korrigeringen Om registrerarens behörighet inte är tillräcklig för korrigeringen av ett fel, måste man omedelbart kontakta rådgivningstjänsten vid Trafi

39

40

41 KLICKA

42

43

44

45 ÅTERGÅ LÄNGS SÖKVÄGEN

46

47

48

49 Hjälpblankett vid registrering En hjälpblankett ska användas vid korrigering av registrering/ny utskrift av ett bevis Ifyllande av hjälpblankett vid registrering registerbeteckning t.ex. ABK-175 registreringsbevisets ordningsnummer med tre siffror (det som användes vid korrigeringen/den nya utskriften) de tre sista tecknen i tillverkningsnumret kryssa för Korjaus/Tod.tulostaminen vid anmälningens typ (endast ett kryss) om ny utskrift avses kryssa dessutom för Uusi todistus vid anmärkningar anges vilka uppgifter som har korrigerats/orsaken till utskriften fortsättning

50 Hjälpblankett vid registrering fortsättning ange företagets namn vid verksamhetsställe ange det datum då korrigeringen utförs som handläggningsdag ange antalet eventuella bilagor i fältet "Liitteitä" ange handläggarens namn i fältet "Käsittelijä" Hjälpblanketten skickas till digitalisering med eget följebrev Hjälpblanketterna får användas endast som registreringsdokument, inte som följebrev Endast när registreraren själv utför en korrigering i systemet fyller man i hjälpblanketten vid korrigering

51 INGA anteckningar får göras i närheten av inställningsmärkena ABC x Tillagd innehavare Sven Svensson K som felaktigt lämnades bort vid ägarbyte Företag Ab Maria Tjänsteman

52 Ny utskrift av ett registreringsbevis Försäkringsbolagen kan skriva ut ett bevis om detta inte har skrivits ut i samband med Annan ändring eller Korrigering av registrering Hjälpblankett skall användas vid utskriften

53 Skicka dokument för digitalisering Vid handlingar med bilagor används gem, inte häftklammer På följeblanketten ska följande anges dokumentbeteckning A registreringsbevisets anmälningsdelar förhandsanmälningsbevis hjälpblankett (korrigeringar) dokumentbeteckning D Anmälningar om överlåtelse Avsändarens uppgifter, telefonnummer och företagets namn

54 Skicka dokument för digitalisering LTJ- respektive ATJ-dokument samt dokument med och utan bilagor i separata buntar Registreringshandlingarna skickas för digitalisering åtminstone en gång per vecka i de bruna svarsförsändelsekuverten i kuvertets övre vänstra hörn anges avsändarens uppgifter

55 Här en modell på ifyllt följebrev x x Försäkringsbolag Roger Registrerare, tfn (09)

56 Skicka dokument till Trafi En ny registrerare skickar anmälningsdelen till tjänstegruppen för Partnerhantering vid Trafi med följebrev under minst en månads tid I fältet för tilläggsuppgifter anges "Ny registrerare" I kuvertets övre vänstra hörn anges avsändarens uppgifter Efter svarsförändelsekoden på kuvertet antecknas A/ (personens eller tjänstegruppens namn)

57 Här en modell på ifyllt följebrev X Nils Instruerare Försäkringsbolag Roger Registrerare, tfn (09)

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag ATJ-vidareutbildning hösten 2008 Försäkringsbolag AKEs organisation 15.8.2008 Stab för överdirektör Överdirektör Kari Wihlman Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko Forskningschef Juhani

Läs mer

Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen

Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen Målet med REKI och viktiga ändringar Försäkringsbolagen Mål Målet med utvecklandet av REKI Förbättrande av registrets aktualitet och tillförlitlighet Ökad elektronisk informationsförmedling Beaktande av

Läs mer

Grundutbildning i registrering

Grundutbildning i registrering Grundutbildning i registrering Försäkringsbolagen 2009 4.11.2009 1 Fordonsförvaltningscentralen AKE är en förvaltnings-, service- och informationscentral som främjar säker och miljövänlig fordonstrafik.

Läs mer

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

DIREKTDEBITERING Tjänstebeskrivning

DIREKTDEBITERING Tjänstebeskrivning Instruktioner för faktureraren Version 4.4/30.09.2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 2 1.1 Vem är direktdebitering avsedd för?... 2 1.2 Vad är ett direktdebiteringssystem?... 2 1.3 Ansvar... 2 2.1

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till fordonslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en fordonslag. I lagen

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst OBS! Olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.) hanterar sättet att röra sig i programmet på olika sätt. På grund

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Orubbliga Subaru Försäkring

Orubbliga Subaru Försäkring Orubbliga Subaru Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.7.2012 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare Transportstyrelsen Trafikregistret 701 88 Örebro www.transportstyrelsen.se. kontakt@transportstyrelsen.se. Telefon: 0771-503 503. Fax: 019-26 26 12. 8 Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR Sid 1 (5) ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR 1. Tillämpningsområde samt de bestämmelser och avtal som ska tillämpas Dessa villkor utgör de allmänna villkoren för förvar och tillämpas på förhållandet mellan Ålandsbanken

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LII 601.12, gäller från 1.7.2013

Trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LII 601.12, gäller från 1.7.2013 Trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LII 601.12, gäller från 1.7.2013 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde...63 2 Försäkringens giltighetsområde...63 3 Försäkringens innehåll...63 4 Försäkringsavtalet...

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer