Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag"

Transkript

1 Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

2 Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också möjligt att skapa artificiella koder för personer och företag Ändringar av privatpersoners namn och adress uppdateras automatiskt via Befolkningsregistret (från Befolkningsregistrets befolkningsdatasystem) Företagen är skyldiga att anmäla namn- och adressändringar Uppdateringarna av systemet HENKI skall utföras före registrering!

3 Privatperson En privatperson kan ha en temporär adress vid sidan av den permanenta adressen I ATJ-systemens vyer: I vyerna i REKI visas primärt den temporära adressen Den temporära adressen skrivs primärt ut på registreringsbeviset

4 Privatperson Stadigvarande adress Den adress som finns i befolkningsdatasystemet (VTJ) om en ny adress inte visas vid en jämförelse med VTJ registreras den nya adressen som temporär adress Temporär adress handläggaren kan uppdatera en temporär adress kan inte vara en adress utomlands adressen uppdateras också via VTJ (inte adresser utomlands) även slutdagen kan uppdateras skrivs ut på registreringsbeviset

5 Jämförelse med befolkningsdatasystemet (VTJ)

6 Företag Postadress obligatorisk uppgift skrivs ut på registreringsbeviset kommunuppgiften i postadressen förmedlas till försäkringsbolaget

7 Företag Gatuadress obligatorisk uppgift, när postadressens typ är PB undantag är de företag som endast har en PB-adress anmäld till handelsregistret förmedlas till REKI inom parentes efter postadressen när postadressens typ är PB-adress (skrivs även ut på registreringsbeviset) Exempel Postadress: PB 100, HELSINGFORS Gatuadress: Hemgatan 6, HELSINGFORS Skrivs ut på beviset: PB 100 (Hemgatan 6), Helsingfors

8 Företag och beteckningar specifika för verksamhetsställen Vid inmatning av företag bör namnets rätta skrivningsform kontrolleras t.ex. i FODS Om ett företag har flera verksamhetsställen kan nya verksamhetsställen skapas under FO-numret i systemet HENKI När nya verksamhetsställen etableras bör handläggaren kontrollera att verksamhetsstället inte redan är skapat i systemet och att ändringen inte avser en adressändring

9 Ansvarig person i ett företag En ansvarig person behövs för en förening eller stiftelse som inte är registrerad i handels-, förenings- eller stiftelseregistret för ett företag under etablering för en firma som inte är registrerad i handelsregistret En ansvarig person ska vara en fysisk person En omyndig kan inte vara ansvarig person

10 TPSUO förfrågningar (registerförfrågningar) Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

11 TPSUO-förfrågningar Uppgifter från ATJ får inte lämnas ut till en kund bildskärmsterminalens placering Det är tillåtet att ange att fordonsskatten inte är betald eller att den periodiska besiktningen inte har utförts Registertecken eller tillverkningsnummer är kriterier vid datasökningen Personbeteckningar får aldrig lämnas ut Inga skärmbilder får skrivas ut till kunden vid förfrågningar

12 Förbud att lämna ut uppgifter Marknadsföringsförbud data säljs inte för direktreklam skriftlig begäran i anmälningsdelens fält "Tilläggsuppgifter och anmärkningar" Förbud att lämna ut adress förhindrar att adressuppgifter lämnas ut via telefon skriftlig begäran i anmälningsdelens fält "Tilläggsuppgifter och anmärkningar" I samband med registreringsåtgärden Spärrmarkering endast inom Trafi en registrerare vid ett försäkringsbolag har inte rätt att se adressuppgifterna för en person med spärrmarkering

13 Avställning, Ändringar under avställning, Påställning och Fordonsskatt Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

14 Avställning Normal avställning Avställning i utlandet och på Åland (inte i VAKY) Avställning som görs av en kommun (inte i VAKY) Avställning på grund av skada Avregistrering som görs av myndighet (inte i VAKY) Slutlig avregistrering Avregistrering av skrotfordon (inte i VAKY) Avregistrering av förstörda fordon Fordon förstörda på annat sätt (inte i VAKY) => Kan inte längre påställas

15 Avställning Tillfällig avställning av ett fordon registrerat i Finland och införande av informationen i registret Gäller tills vidare (anmälningsdatum = avställningsdatum) Bestämmelserna om avställning trädde i kraft Avställning och slutlig avregistrering ersatte den avregistrering som användes tidigare Vid avställning kan även andra registerföringar utföras, men avställningen utgör alltid den dominerande registerföringen i systemet

16 Avställning Normal avställning en ägares eller innehavares anmälan på registreringsbevisets anmälningsdel (avgiftsbelagd registreringsanmälan) bilarnas registerskyltar behöver inte återlämnas, men återlämningen av registerskyltar påverkar trafikförsäkringsavtalets giltighet fordonskatten avbryts endast i undantagsfall kan avställning utföras för fordon i kategori L (bl.a. mopeder och motorcyklar) bl.a. vid stöld och inlösen samt då ett fordon inte kan användas av andra orsaker än försäkringsskäl vid en avställning av andra skäl måste en skriftlig utredning företes i samband med registreringsanmälan med andra särskilda skäl avses t.ex. att fordonet står oanvänt i minst ett år

17 Avställning Övriga avställningar Avställning på grund av skada Avställning utomlands eller på Åland Avställning som görs av kommun Avregistrering som görs av myndighet Fordonskatten avbryts Försäkringen upphör att gälla Registertecknets giltighet upphör

18 Slutlig avregistrering (handläggare av avregistrering vid inlösen) Förstörda fordon som löses in av försäkringsbolaget ett försäkringsbolag får inte göra en slutlig avregistrering av fordon som omfattas av skrotningsdirektivet person- och paketbil trehjulig moped trehjuling levereras till det officiella återvinningssystemet och avregistreringen utförs av krossanläggningen

19 Avställningens inverkan på fordonsskatten Informationen överförs automatiskt till VERO-systemet Fordonsskatten avbryts på avställningsdagen (även en eventuell drivkraftsskatt) Eventuellt betald skatt som hänför sig till tiden efter avställningen krediteras på följande debetsedel till den skattskyldiga återbetalas efter ansökan till kundens konto eller automatiskt efter 12 mån i form av betalningsanvisning från Nordea Ingen retroaktiv inverkan på fordonsskatten en bil som var "avställningsförsäkrad" måste avställas separat för att skattskyldigheten skall avbrytas

20 Lönar det sig att avställa en bil? Avställningens lönsamhet kan beräknas med kalkylatorer, som finns på Trafis webbplats kalkylator för personbilar separat kalkylator för paket- och lastbilar

21 Ett avställt fordons användning i trafik Ett avställt fordon är belagt med användningsförbud endast om bilen har registerskyltar får den användas i trafik till slutet av avställningsdagen bilen får köras till på förhand bokad besiktning och därifrån till reparation eller förvaring om fordonet har registerskyltar ett fordon kan användas med provnummerskyltar, förflyttningstillstånd eller exportskyltar

22 Om en avställd bil används i trafik Övervakningsmyndigheterna förhindrar att bilen används genom att ta bort registerskyltarna och registreringsbeviset Böter ges för brott mot fordonslagen och registreringsförordningen Försäkringspremierna höjs Skattepåföljder Tilläggsskatt skatten debiteras direkt enligt den första användning som övervakningen kan påvisa Efterskatt fordonsskatt påförs för användningstiden i trafik som efterbeskattning, minst 10 euro

23 Tilläggsskatten är minst 1000 euro Tilläggsskatt av straffkaraktär till fordonsskatten tilläggsskatten uppgår till 12 månaders skatt (grundskatt + drivkraftsskatt) gånger fem, dock alltid minst euro tilläggsskatten för t.ex. en bensindriven personbil skulle alltid vara 1000 euro tilläggsskatten för t.ex. en dieseldriven personbil med en total massa på kg skulle vara 616,85 x 5 = 3 084,25 t.ex. tilläggsskatten för en 3-axlad 28 tons lastbil som används för att dra en släpvagn skulle vara x 5 =

24 Ändringar under avställning En registeranmälan om ändringar i en bils registeruppgifter ska även göras under avställning med undantag för avställning utomlands, avställning på Åland eller slutlig avregistrering samt avregistreringar under LTJ-perioden Trafikförsäkring för ändringar under avställning om trafikförsäkringen inte har upphört att gälla i samband med eller efter avställningen är trafikförsäkringen obligatorisk om trafikförsäkringen har upphört att gälla i samband med eller efter avställningen kan någon ny trafikförsäkring inte matas in Byte av ägare eller innehavare avslutar inte en avställning

25 M N L Ma Ajoneuvoluokka Henkilöautot M1 Linja-autot M2, M3 Pakettiautot N1 Kuorma-autot N2, N3 Mopot L1e, L2e Moottoripyörät L3e, L4e Kolmipyörä L5e Kevyt nelipyörä L6e Nelipyörä L7e Maastoajoneuvot Ma (moottorikelkka) Liikennekäytöstä poisto Poiston tekeminen Vain poikkeustilanteissa T Traktorit T X O X X X O X Mtk Moottorityökoneet Mtk X X X X Kilpien palautus O Perävaunut O1, O2, O3, O4 X X X X Muutokset poiston aikana O O O O O Ändringar under avställningstiden utförs dock inte vid ett fordons -avregistrering under LTJ-perioden -avställning utomlands/på Åland X = kilvet palautettava / muutokset tehtävä O = kilvet voidaan palauttaa / muutokset voidaan tehdä

26 Påställning Anteckning i registret om påställning av ett fordon som registrerats och därefter avställts i Finland Ett försäkringsbolag gör endast påställning av fordon när registerskyltarna inte är återlämnade vid avställningen Fordonet registreras som påställt på anmälningsdagen Ägaren eller innehavaren gör anmälan på registreringsbevisets anmälningsdel (avgiftsbelagd registreringsanmälan) Vid påställning kan även andra registerföringar utföras i systemet, men påställningen utgör alltid den dominerande registerföringen

27 Påställning Om den periodiska besiktningen inte gäller har fordonet användningsförbud (inget hinder för registrering) Obetald fordonsskatt förhindrar påställning om kunden kan uppvisa ett kvitto på erlagd fordonsskatt kan påställningen endast utföras på ett besiktningsställe

28 Påställning Registreringsbesiktning krävs endast vid påställning: efter avställning utomlands eller på Åland vid avställning på grund av skada för fordon som avregistrerats under LTJ-perioden med undantag för motorredskap och andra traktorer än trafiktraktorer Fordonet ska vara trafikförsäkrat

29 Inverkan på fordonsskatten Informationen om påställning överförs automatiskt till VERO-systemet Skatteskyldigheten börjar på påställningsdagen Debetsedeln skickas till den skattepliktiga inom 2 veckor och förfaller 6 veckor efter skatteperiodens början Vid debiteringen av fordonsskatten beaktas en eventuell kreditering av fordonsskatten för den tid fordonet har varit avställt

30 Fordonsskattens konstruktion De fordon som införs i fordonsregistret i Finland är fordonsskatteskyldiga (traktorer, motorcyklar e.d. beskattas inte) registreringen är skattegrund består av grundskatt (tidigare fordonsskatt) och drivkraftsskatt (tidigare dieselskatt) fordonsskatten kan bestå av: endast grundskatt (bensindrivna person- och paketbilar) både grundskatt och drivkraftsskatt (dieseldrivna personoch paketbilar) endast drivkraftsskatt (dieseldrivna lastbilar) fordonsskatten debiteras per dag

31 Vem är skattskyldig? den ägare eller innehavare som är införd i registret under innehavar- eller ägarperioden innehavaren ensam skattskyldig en eller flera ägare/innehavare (gemensamt ansvar) även den som har anmälts som "överlåten" är skattskyldig en mellanägare om den registrerade ägaren inte påtar sig ansvaret vid överföring av skattskyldigheten mottagaren (gemensamt ansvar)

32 Om skattskyldighet skattskyldigheten gäller specifikt innehavaren/ägaren nästan alla registreringsåtgärder påverkar beskattningen överlåtaren svarar för överlåtelsedagens skatt för en redan registrerad bil, köparens skattskyldighet börjar dagen efter inköpsdagen den person för vilken en bil nyregistreras eller omregistreras svarar för ny-/omregistreringsdagens skatt

33 Skatteperiod Under tiden för f r innehavet/ägarskapet 12 månaders m perioder kan sluta tidigare om fordonet överlåts eller avregistreras Skatteperioden börjar: b Dagen efter inköpsdagen för f r en begagnad bil Säljaren svarar för f r försf rsäljningsdagens skatt En bil som registreras för f r första f gången g från registreringsdagen

34 Bilinteckning och Ändringsförbud Intecknat fordon det är endast tillåtet att meddela kunden att fordonet är intecknat är tillåtet t.ex. vid ägarbyte eller avställning Ändringsförbud fordonet tillhör egendom som ingår i en konkurs eller i ett saneringsförfarande, fordonet har beslagtagits, mätts ut, belagts med försäljnings- eller skingringsförbud, eller fordonet berörs av interimistiska åtgärder när registreringsändringar utförs för ett fordon med ändringsförbud skall tillstånd till ändringen inhämtas av förbudsställaren, med undantag för avställning

35 Jäv Registreraren och dennes nära släkt är berörd part drar nytta eller lider skada assisterar eller representerar en berörd part, eller om förtroendet för registrerarens opartiskhet äventyras av andra skäl Jäv måste bedömas från fall till fall och den anställda bör själv beakta sin jävighet Jäv förekommer inte om en ändring av försäkringen eller användningen avses

36 Korrigering av registrering Ny utskrift av ett bevis Digitalisering Försäkringsbolag

37 Korrigering av registrering Försäkringsbolagen kan korrigera egna registreringar som utförts under samma dag försäkringsbolaget och försäkringstagaren (utförda själv) ägare och innehavare besittningsförhållande typ av ägare/innehavare information om verksamhetsställe bilskatteåterbäring Ett fel korrigeras då information som avviker från anmälan har matats in i registret

38 Korrigering av registrering Om kunden ändrar sin åsikt efter registreringen, är detta inte ett fel som kan korrigeras Om ett fel som har matats in i registret upptäcks senare, ska Trafi kontaktas och Trafi korrigerar felet Om information som skrivs ut på registreringsbeviset korrigeras, ska ett nytt registreringsbevis skrivas ut efter korrigeringen Om registrerarens behörighet inte är tillräcklig för korrigeringen av ett fel, måste man omedelbart kontakta rådgivningstjänsten vid Trafi

39

40

41 KLICKA

42

43

44

45 ÅTERGÅ LÄNGS SÖKVÄGEN

46

47

48

49 Hjälpblankett vid registrering En hjälpblankett ska användas vid korrigering av registrering/ny utskrift av ett bevis Ifyllande av hjälpblankett vid registrering registerbeteckning t.ex. ABK-175 registreringsbevisets ordningsnummer med tre siffror (det som användes vid korrigeringen/den nya utskriften) de tre sista tecknen i tillverkningsnumret kryssa för Korjaus/Tod.tulostaminen vid anmälningens typ (endast ett kryss) om ny utskrift avses kryssa dessutom för Uusi todistus vid anmärkningar anges vilka uppgifter som har korrigerats/orsaken till utskriften fortsättning

50 Hjälpblankett vid registrering fortsättning ange företagets namn vid verksamhetsställe ange det datum då korrigeringen utförs som handläggningsdag ange antalet eventuella bilagor i fältet "Liitteitä" ange handläggarens namn i fältet "Käsittelijä" Hjälpblanketten skickas till digitalisering med eget följebrev Hjälpblanketterna får användas endast som registreringsdokument, inte som följebrev Endast när registreraren själv utför en korrigering i systemet fyller man i hjälpblanketten vid korrigering

51 INGA anteckningar får göras i närheten av inställningsmärkena ABC x Tillagd innehavare Sven Svensson K som felaktigt lämnades bort vid ägarbyte Företag Ab Maria Tjänsteman

52 Ny utskrift av ett registreringsbevis Försäkringsbolagen kan skriva ut ett bevis om detta inte har skrivits ut i samband med Annan ändring eller Korrigering av registrering Hjälpblankett skall användas vid utskriften

53 Skicka dokument för digitalisering Vid handlingar med bilagor används gem, inte häftklammer På följeblanketten ska följande anges dokumentbeteckning A registreringsbevisets anmälningsdelar förhandsanmälningsbevis hjälpblankett (korrigeringar) dokumentbeteckning D Anmälningar om överlåtelse Avsändarens uppgifter, telefonnummer och företagets namn

54 Skicka dokument för digitalisering LTJ- respektive ATJ-dokument samt dokument med och utan bilagor i separata buntar Registreringshandlingarna skickas för digitalisering åtminstone en gång per vecka i de bruna svarsförsändelsekuverten i kuvertets övre vänstra hörn anges avsändarens uppgifter

55 Här en modell på ifyllt följebrev x x Försäkringsbolag Roger Registrerare, tfn (09)

56 Skicka dokument till Trafi En ny registrerare skickar anmälningsdelen till tjänstegruppen för Partnerhantering vid Trafi med följebrev under minst en månads tid I fältet för tilläggsuppgifter anges "Ny registrerare" I kuvertets övre vänstra hörn anges avsändarens uppgifter Efter svarsförändelsekoden på kuvertet antecknas A/ (personens eller tjänstegruppens namn)

57 Här en modell på ifyllt följebrev X Nils Instruerare Försäkringsbolag Roger Registrerare, tfn (09)

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen 4.11.2009 1 Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också

Läs mer

Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen

Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen Målet med REKI och viktiga ändringar Försäkringsbolagen Mål Målet med utvecklandet av REKI Förbättrande av registrets aktualitet och tillförlitlighet Ökad elektronisk informationsförmedling Beaktande av

Läs mer

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag ATJ-vidareutbildning hösten 2008 Försäkringsbolag AKEs organisation 15.8.2008 Stab för överdirektör Överdirektör Kari Wihlman Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko Forskningschef Juhani

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi.

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi. Tips för bilköpet Innehåll Ska du köpa en begagnad bil? 3 Om du köper 5 Efter att du köpt 9 Om du säljer 10 2 Omslagsbild: Trafi. Ska du köpa en begagnad bil? Det finns många saker du bör beakta när du

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON

Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON Kirjautuminen REKI -järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 december 2011 1317/2011 Lag om ändring av fordonsskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Direktanmälan InfoBil

Direktanmälan InfoBil Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17

Läs mer

Grundutbildning i registrering. Försäkringsbolag

Grundutbildning i registrering. Försäkringsbolag Grundutbildning i registrering Försäkringsbolag Trafiksäkerhetsverket Trafi Ämbetsverket är den förvaltnings- och säkerhetsmyndighet som ansvarar för reglering och övervakning av trafiksystemet och dess

Läs mer

Grundutbildning i registrering

Grundutbildning i registrering Grundutbildning i registrering Försäkringsbolagen 2009 4.11.2009 1 Fordonsförvaltningscentralen AKE är en förvaltnings-, service- och informationscentral som främjar säker och miljövänlig fordonstrafik.

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

ATJ-vidareutbildning hösten Bilaffärer och finansieringsbolag

ATJ-vidareutbildning hösten Bilaffärer och finansieringsbolag ATJ-vidareutbildning hösten 2008 Bilaffärer och finansieringsbolag AKEs organisation 15.8.2008 Överdirektör Kari Wihlman Stab för överdirektör Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko

Läs mer

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare Transportstyrelsen Trafikregistret 701 88 Örebro www.transportstyrelsen.se. kontakt@transportstyrelsen.se. Telefon: 0771-503 503. Fax: 019-26 26 12. 8 Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Läs mer

KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor

KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Programmet för Transportstatistik Sara Tångdahl KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor 2(12) 0. Inledning Denna rapport

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1271/2014 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon Utfärdad i Helsingfors den 18 december

Läs mer

Användningen av brännolja i traktorn

Användningen av brännolja i traktorn Användningen av brännolja i traktorn Innehåll Användningen av brännolja i traktorn 3 Traktor utrustad till motorredskap 4 Traktor för användning i jordoch skogsbruk 6 Traktor för användning i gårdsbruksidkarensprivata

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 User charge Vägavgift Droit d usage Benutzungsgebühr Gebruiksrecht Vejbenyttelseafgift Frågor och svar om nya vägavgiften Den 1 februari 1998 införs

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Skatt och registrering

Skatt och registrering Skatt och registrering Skatt och registrering 123 ALLMÄNT Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt ska betalas till staten. Med skatteår avses tolv kalendermånader i rad och med skatteperiod avses fyra kalendermånader

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 2 26.1.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - WV MN Omedelbart Ordförande

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2010:1599 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 Tips inför årsskiftet 2017 Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 1 Skatteperioder Allt fler företag kan i fortsättningen ansöka om en förlängd skatteperiod tack vare att omsättningsgränserna

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland

Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland Kundanvisning www.tulli.fi April 2012 8 Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland Denna broschyr gäller tull- och bilbeskattning av varor som de inflyttande tar med sig till Finland. Följande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:788 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver att 4, 18, 19, 21,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 18 oktober 2007 Nr 890 899 INNEHÅLL Nr Sidan 890 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

- för myndigheter 0,05 /förfrågning. - för avtalsregistrerare 0,11 /förfrågning

- för myndigheter 0,05 /förfrågning. - för avtalsregistrerare 0,11 /förfrågning TRAFI/21729/02.02.00/2011 TRAFIKSÄKERHETSVERKET Prislista 1.1.2012 Prislistan gäller fr.o.m. 1.1.2012. Priserna är alltid utan mervärdesskatt. 1. Myndighetstjänster 1.1 Fordonstrafikregisterförfrågningar

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

RP 197/1998 rd MOTIVERING

RP 197/1998 rd MOTIVERING RP 197/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av lagen om fordonsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition röreslås att lagen om fordonsskatt

Läs mer

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse STIFTELSENS NAMN FO-NUMMER Fyll endast i ändrade uppgifter eller nya uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING AV STADGAR (Fyll endast i om beslut om stadgeändring har fattats) STYRELSE

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst. 6. Beställa Lunchkort... 6 7. Skapa och ta bort betalningsgrupper... 7 8. Uppgifter om företaget... 8 9. Logga ut...

Lunchkort Webbtjänst. 6. Beställa Lunchkort... 6 7. Skapa och ta bort betalningsgrupper... 7 8. Uppgifter om företaget... 8 9. Logga ut... Lunchkort Webbtjänst Införande av tjänsten och definitioner 1.1.2012 1. Logga in och välja företag... 2 2. Skapa och ta bort företagskonton och underkonton... 3 3. Lägga till företagsanvändare i Lunchkort

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1985:62) om intyg gällande fordons beskaffenhet och utrustning; beslutade den 30 oktober 2007.

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och bilagan till fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bilskattelagen

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av fordon och lag om ändring av fordonslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en lag om registrering

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4 Y4 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag Andelslag Sparbank Stiftelse Förening och annan organisation 2 0 1 5 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Till läsaren

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn

Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens syften och definitioner I denna lag avses med 3 Definitioner 21) skyddat

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter 1 (4) Lämna in anmälan senast 31.8.2016. Uppgifterna i revisorsregistret och för övervakning av revisorer uppdateras på basis av de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Anmäl ändringar i revisorsregisteruppgifter

Läs mer

Finansminister Eero Heinäluoma

Finansminister Eero Heinäluoma Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (beskattning av personbilar) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

Registrering av fordon

Registrering av fordon Föreskrift 1 (11) Utfärdad: 16.11.2011 Träder i kraft: 16.11.2011 Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Järnvägslagen (304/2011) 75 Kommissionens beslut 107/2011/EU om ändring av beslut 2007/756/EG om

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatt på lätta motorfordon och till lag om ändring av 21 och 57 i fordonsskattelagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatt på lätta motorfordon och till lag om ändring av 21 och 57 i fordonsskattelagen 1(20) UTKAST 2.12.2016 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatt på lätta motorfordon och till lag om ändring av 21 och 57 i fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Trafikskadelag (1975:1410)

Trafikskadelag (1975:1410) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Inledande bestämmelser 1 [7401] Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ordningsbotsförseelser I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 a kap. 8 2 mom. och 9 8 mom. i strafflagen (39/1889), sådana de lyder 2 a kap. 8 2 mom. i lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 september 2001 Nr 762 771 INNEHÅLL Nr Sidan 762 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 111/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till fordonsskattelag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en lag om fordonsskatt. I lagen föreslås

Läs mer

Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2015. Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/35231/02.02.00/2014), som trädde i kraft 1.1.2015.

Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2015. Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/35231/02.02.00/2014), som trädde i kraft 1.1.2015. TRAFI/17012/02.02.00/2015 1(7) Prislista Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2015. Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/35231/02.02.00/2014), som trädde i kraft 1.1.2015. Priserna är alltid utan mervärdesskatt.

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015 Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F Gäller fr.o.m. 2.9.2015 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv EURPEISKA KMMISSINEN Bryssel den 18.7.2014 CM(2014) 476 final ANNEXES 1 to 2 BILAGR till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om

Läs mer

I denna proposition föreslås det att dagsboten, ordningsboten och samfundsboten höjs genom en ändring av strafflagen.

I denna proposition föreslås det att dagsboten, ordningsboten och samfundsboten höjs genom en ändring av strafflagen. utkast 4.11.2015 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 9 kap. i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att dagsboten,

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslad, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslad, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslad, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Med denna blankett kan företag och samfund anmäla sig till eller ansöka om registrering

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Lag. om ordningsbotsförseelser. Tillämpningsområde

Lag. om ordningsbotsförseelser. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordningsbotsförseelser 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på användning av ordningsbot som straff för vissa förseelser, om inte strängare straff

Läs mer

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Kundanvisning om punktbeskattning 27 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar www.tulli.fi Februari 2013 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Läs mer

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform)

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform) Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsrättsförening / boendeförvaltningsområde / europeisk ekonomisk intressegruppering / utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland / hypoteksförening

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. Födelseort. KAN_5_sv_311216PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. Födelseort. KAN_5_sv_311216PP + KAN_5 1 *1209901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; ADOPTIVBARN SOM FYLLT TOLV ÅR Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för ett adoptivbarn som har fyllt 12 år och av vars adoptivföräldrar

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från Ö 700 E

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från Ö 700 E Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2017 Ö 700 E www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2017 Ö 700 E INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 1 1. OMFATTNING 3 2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.;

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.; Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 12 kap. 4 luftfartsförordningen (2010:770)

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

Vägtrafikskattelag (2006:227)

Vägtrafikskattelag (2006:227) Skatter m.m./vägtrafikskatt 1 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 [7001] Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt ska betalas till staten för vissa fordon enligt denna lag.

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 3 februari 2015 65/2015 Försvarsministeriets förordning om besiktning av och tillsyn över trafikdugligheten hos militärfordon inom försvarsmakten

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer