Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november Regeringen föreskriver att 11 och 40 samt bilaga 1 till bilregisterkungörelsen (1972:599) 1 skall ha följande lydelse Ansökan om registrering skall göras skriftligen av fordonets ägare. I ansökan skall uppges 1. beträffande ägaren a) om denne är en fysisk person namn, bostads- eller postadress eller, om han inte är folkbokförd, annan adress i landet, personnummer, samordningsnummer eller annat motsvarande nummer som denne tilldelats, b) om denne är juridisk person namn eller firma, adress i landet, organisationsnummer eller annat motsvarande nummer som tilldelats ägaren, 2. beträffande det fordon som ansökan avser a) fordonsslag, b) fabrikat, c) typ, d) årsmodell eller, om den inte är känd, tillverkningsår, e) chassinummer eller motsvarande särskilda märkning för identifiering av fordonet. Andra stycket 2 d gäller inte traktor och terrängskoter. 40 Med stöd av saluvagnslicensen får sådana fordon som tillståndshavaren enligt 38 yrkesmässigt tillverkar, transporterar och handlar med brukas 1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation, 2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till sådan plats eller lokal eller till garage, 1 Kungörelsen omtryckt 1995: Senaste lydelse 1999:923. 1

2 SFS 2000: för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan enligt 2 lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning, 4. för körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försäljning. När fordonet brukas skall det vara försett med saluvagnsskylt. För saluvagnsskylt tillämpas 19 femte och sjätte styckena med det undantaget att bilar skall vara försedda med skylt endast baktill. När registreringsskylt tillhandahållits för ett fordon skall fordonet utan oskäligt dröjsmål förses även med denna skylt. Saluvagnsskylten får inte sättas fast så att den skymmer registreringsskylten. Denna förordning träder i kraft den 1 januari På regeringens vägnar BJÖRN ROSENGREN Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) 2

3 1 Senaste lydelse 1998: För EG-typgodkända fordon behövs inte uppgift om tankvolym, modellkod och årsmodell. Bilaga 1 1 till bilregisterkungörelsen (1972:599) Registerinnehåll Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer 1 Fordonsuppgifter Axlar antal x x x x x x x x avstånd x x x x x x x 1.02 Axeltryck bakaxel x x x framaxel x x x x 1.03 Bredd x x x x x x x x x x 1.04 Bromsanordning x 1.05 Bromsuttag x x x x x x x x x 1.06 Bullernivå x x x x x x x x x x 1.07 Identifieringsmärkning chassinummer eller motsvarande x x x x x x x x x x x x x 1.08 Cylindervolym (slagvolym) x x 1.09 Drivmedel slag x x x x x x x x x tankvolym x x x x x x x x x 1.10 Däckdimension bakhjul x x x x x x x x x x x framhjul x x SFS 2000:868 3

4 SFS 2000:868 4 Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer 1.11 Dörrar antal x 1.12 Hjul, band, medar antal x 1.13 Fabrikat/typ x x x x x x x x x x x x x EG-typgodkännande intyg nr x x x x utfärdandedatum x x x x variant x x x x version x x x x informationsdokument nr x x 1.14 Fordonslag x x x x x x x x x x x x x 1.15 Färg x x x x x x x x x x x x x 1.16 Karosseri x x x x x x x x x x x 1.17 Kopplingsanordning avstånd till första/sista axel x x x x x x x typ x x x x x x x x x x 1.18 Lastutrymme längd x x x x överhäng x x 1.19 Måttuppgifter

5 Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer längd x x x x x x x x x x höjd x 1.20 Modellkod x x x x x x x x x x x x Miljöklass x x x x 1.21 Motoreffekt x x x x x x x x x x x 1.22 Passagerare antal x x x x x x x x x x x x 1.23 Registreringsnummer x x x x x x x x x x x x x Beteckning på skylt för beskickningsfordon x x x x x x x x x x x x x Beteckning på personlig skylt x x x x x x x x x x x x x 1.24 Sidvagn antal passagerare x tjänstevikt x totalvikt x 1.25 Släpvagnsvikt högsta tillåtna vikt på släpvagn som får dras av fordonet x 1.26 Specialutrustning x x x x x x x x x x x x 1.27 Tjänstevikt bakaxel x x x framaxel x x x SFS 2000:868 5

6 SFS 2000:868 6 Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer totalt x x x x x x x x x x x x x 1.28 Totalvikt x x x x x x x x x x x x 1.29 Växellåda x x x x x x x x 1.30 Årsmodell x x x x x x x 2 Ägaruppgifter 2.01 Adress enligt 11 andra stycket nuvarande ägare och de två närmaste föregående ägarna x x x x x x x x x x x x x 2.03 Hemortsförsamling x x x x x x x x x x x x x 2.04 Hemortskommun x x x x x x x x x x x x x 2.05 Hemortslän x x x x x x x x x x x x x 2.06 Namn eller firma nuvarande ägare och de två närmaste föregående ägarna x x x x x x x x x x x x x 2.07 Personnummer eller motsvarande x x x x x x x x x x x x x 2.08 Saluvagnslicens x x x x x x x x x x x x x 2.09 Telefonnummer x x x x x x x x x x x x x 2.10 Ägarbyten

7 Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer antal (högst nio) x x x x x x x x x x x x x datum för de tre senaste x x x x x x x x x x x x x 3 Allmänna uppgifter 3.01 Avgifter enligt bilregisterkungörelsen (1972:599) x x x x x x x x x x x x x 3.02 Avregistrering datum x x x x x x x x x x x x x orsak x x x x x x x x x x x x x 3.03 Avställning datum x x x x x x x x x x x x x orsak x x x x x x x x x x x x x 3.04 Avställningens upphörande datum x x x x x x x x x x x x x 3.05 Besiktningsskyldighet x x x x x x x x x x x x 3.06 Efterlysning x x x x x x x x x x x x x 3.07 Exportvagnslicens x x 3.08 Skatter Fordonsskatt x x x x x x x x x Skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall x x x x x x x x x SFS 2000:868 7

8 SFS 2000:868 8 Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer Försäljningsskatt enl. 4 lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon x x x x Skattepliktig tillverkare/ importör enl. 5 lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon x x x x 3.09 Försäkring bolag x x x x x x x x x x x datum för tecknande x x x x x x x x x x x försäkring saknas x x x x x x x x x x x 3.10 Besiktning besiktningsskyldighet enligt 74 eller 75 fordonskungörelsen (1972:595) eller 30 terrängtrafikkungörelsen (1972:594) x x x x x x x x x x datum när besiktning senast skall ha skett x x x x x x x x x x godkännande x x x x x x x x x x

9 Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer föreläggande om besiktning, meddelat vid besiktning x x x x x x x x x x x x föreläggande om besiktning, meddelat i annat fall x x x x x x x x x x x x x föreläggande enligt 93 andra stycket fordonskungörelsen att styrka att bristerna avhjälpts x x x x x x x x x x x x x 3.11 Kontrollmärke utfärdande x x x x x x x x x x 3.12 Kopplingsbesiktning x x x 3.13 Körförbud meddelat vid flygande inspektion eller inspektion hos försäljare x x x x x x x x x x x x x annat körförbud x x x x x x x x x x x x x 3.14 Körtillstånd x x x x x x x x x x x x x 3.15 Lämplighetsbesiktning användning x x x x x x x x x godkännande x x x x x x x x x SFS 2000:868 9

10 SFS 2000: Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer 3.16 Provisorisk registreringsskylt utlämnande x x x x x x x x x x x x x 3.17 Registrering datum för registrering i Sverige x x x x x x x x x x x x x datum för första registrering utomlands för importerat fordon x x x x x x x x x x x x x 3.18 Registreringsbevis nummer på senaste utfärdat bevis x x x x x x x x x x x x x 3.19 Registreringsskylt stulen eller förekommen skylt x x x x x x x x x x x x x 3.20 Uthyrningsrörelse anmälan enligt förordningen (1998:788) om biluthyrning x 3.21 Uttagning för användning inom totalförsvaret x x x x x x x x x x x x 3.22 Yrkesmässig trafik

11 Referens- Uppgift Person- Last- Buss Släp- Släp- Motor- Moped Traktor Motor- Motor- Lätt Tung Terrängnummer anmälan enligt yrkestrafikförordningen (1998:779) x x x x x x x yrkestrafikmärken som har lämnats ut x x x taxametertyp på taxibilar och taxameterns tillverkningsnummer x x x 3.23 Fordon som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år x x x x x x x x x x x x x 3.24 Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det skall få dras av bil som framförs av förare med körkortsbehörighet B x x 4 Andra uppgifter som behövs för kontroll genom bilregistret x x x x x x x x x x x x x SFS 2000:868 11

12 Fakta Info Direkt, tel Elanders Gotab, Stockholm 2000

Fordonsrelaterade skulder

Fordonsrelaterade skulder Ds 2012:7 Fordonsrelaterade skulder Näringsdepartementet Ds 2012:7 Fordonsrelaterade skulder Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning KÖRKORT 206 Övningskörning Vid övningskörning ska den som övningskör ha gällande körkortstillstånd. Även den som har behörigheten A eller B ska ha körkortstillstånd till högre behörighet. Tillståndet ska

Läs mer

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT VAD LAGEN SÄGER OM DIN HJULLASTARE, GRÄVMASKIN OCH TRAKTORGRÄVARE...

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT VAD LAGEN SÄGER OM DIN HJULLASTARE, GRÄVMASKIN OCH TRAKTORGRÄVARE... VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT VAD LAGEN SÄGER OM DIN HJULLASTARE, GRÄVMASKIN OCH TRAKTORGRÄVARE... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 4 TRAFIKSÄKERHET 4 FORDONSLAG 4 Motorredskap 4 Användning på motorväg

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vårgårda kommun

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vårgårda kommun Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vårgårda kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 1995-12-13, 163 Tillägg av kommunfullmäktige den 1998-10-07, 59 Vårgårda kommun föreskriver följande med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisionslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1079 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70); SFS 2006:509 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRING. Innehållsförteckning [ ]

TRAFIKFÖRSÄKRING. Innehållsförteckning [ ] TRAFIKFÖRSÄKRING Innehållsförteckning [ ] Trafikskadelag (1975:1410)... 7401 Förordning (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)... 7426 Trafikförsäkringsförordning

Läs mer

vad lagen säger om din dumper

vad lagen säger om din dumper vad lagen säger om din dumper begrepp och bestämmelser innehåll INNEHÅLL 3 DUMPER PÅ LAGLIGT SÄTT 4 INLEDNING 5 DEFINITIONER 6 UTRUSTNINGSKRAV 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄGTRANSPORT 9 FÖRARKOMPETENS OCH FÖRSÄKRING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Dispenstransporter - en handbok Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Titel: Dispenstransporter (breda, långa och tunga vägtransporter) en handbok Publikationsnummer: 2011:057 ISBN: 978-91-7467-121-6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Aktiebolagsförordning; utfärdad den 16 juni 2005. SFS 2005:559 Utkom från trycket den 5 juli 2005 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Anmälan för registrering m.m. Registreringsmyndighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:1149 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer