BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot"

Transkript

1 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denna känt till hindret för att använda fordonet på det sätt som har skett - i 8 kap. 9 andra stycket och den som brukar annans fordon i vissa fall i 8 kap. 9 andra stycket. Vägverkets och Transportstyrelsens föreskrifter om fordons utrustning ska, i förekommande fall, tillämpas vid bedömningen av om ett fordon är bristfälligt. Bokstavskod: A B C D E F G H J - M - bil och motorredskap klass I - förbjuden utrustning som berör alla slag av fordon - körförbud/övriga bestämmelser - i övrigt varierande betydelse - motorcykel - i övrigt varierande betydelse - moped - i övrigt varierande betydelse - traktor - bil ombyggd till traktor/motorredskap II - i övrigt varierande betydelse - släpfordon och efterfordon - i övrigt varierande betydelse - cykel - i övrigt varierande betydelse - sparkstötting - i övrigt varierande betydelse - hästfordon - i övrigt varierande betydelse - brister belysningsanordningar 1

2 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) BILAR OCH SLÄPVAGNAR SOM DRAS AV BILAR 200A Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt :- 201A Backningsanordning saknas/ur funktion :- 202A Backspegelutrustning saknas/bristfällig :- 203A 204A Bilbälten saknas/bristfälliga/utan upprullningsdon (personbil och lätt lastbil) :- Brandsläckare saknas/av ej godkänd typ (buss) :- BROMSUTRUSTNING M M 205A* Färdbroms ej effektiv (bil) :- 205E Färdbroms ej effektiv (släpvagn) :- 206A Parkeringsbroms ej effektiv :- 207A Reservbroms ej effektiv :- 208A Defroster saknas/ej effektiv :- DÄCKSUTRUSTNING M M 209A 210A Däck med fel dimension/belastningsvärde/annan otillåten däcksutrustning :- Däck med hål/skåra/annan skada, som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation :- 211A Däck med otillräckligt profildjup (bil) :- 211E Däck med otillräckligt profildjup (släpvagn) :- 2

3 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN BIL OCH SLÄP 212A Något men ej alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil/buss, med totalvikt högst 3,5 ton) :- 213A Dubbade däck under otillåten tid :- 214E 215A Däck ej dubbade på släpvagn (släpvagn som dras av personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt högst 3,5 ton som har dubbade däck) :- Använt anordning till skydd mot slirning som varit så beskaffad att den kunnat skada vägen :- 216A Identifieringsmärkning saknas/bristfällig :- 217A Hastighetsmätare saknas/ur funktion :- 218A Kopplingsanordning otillfredsställande :- 219A 220A 221A Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt :- Larmanordning/ljudanordning/lykta för utryckningsfordon saknas/bristfällig :- Larmanordning/ljudanordning/lykta anbringad på annat fordon än utryckningsfordon :- 222A Ljuddämpare saknas/ej effektiv :- 223A Ljudsignalanordning saknas/ur funktion/ bristfällig :- 224A* Styrinrättning ej effektiv :- 225A Stänkskydd saknas/bristfälliga på (aktuella hjul anges) :- 226 Besiktningsskylt saknas/felaktig A Buss och lastbil :- E Släpvagn :- 3

4 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN BIL OCH SLÄP 227A Vindrutespolare saknas/ej effektiv :- 228A Vindruta saknas/bristfällig :- 229A Vindrutetorkare saknas/ej effektiv :- 230 Underkörningsskydd saknas/bristfällig A Tung lastbil :- E Släpvagn (släpvagn med totalvikt över 3,5 ton) :- 231 Sidoskydd saknas/bristfällig A Tung lastbil :- E Släpvagn (med totalvikt över 3,5 ton) :- 232A Stöldskydd saknas/bristfällig (på bil) :- 233 Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A Buss/lastbil (vars längd överstiger 6 meter) :- B Släpvagn :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna C Buss/lastbil (vars längd överstiger 6 meter) :- D Släpvagn :- 234 Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden 4

5 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN BIL OCH SLÄP A båda baklyktorna saknas/ur funktion :- B en baklykta saknas/ur funktion :- C fel i andra fall betr baklykta/baklyktor :- D båda stopplyktorna saknas/ur funktion :- E fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor :- F skyltlykta :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna G båda baklyktorna saknas/ur funktion :- H en baklykta saknas/ur funktion :- J fel i andra fall betr baklykta/baklyktor :- K båda stopplyktorna saknas/ur funktion :- L fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor :- M skyltlykta :- 235 Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt A vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden :- B i andra fall :- 236A Varningstriangel saknas vid färd :- 237 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden 5

6 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN BIL OCH SLÄP A saknas/ur funktion :- B fel i andra fall :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna C saknas/ur funktion :- D fel i andra fall :- 238 Lykta/lyktor framtill på släpvagn saknas/av ej godkänd typ/ ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (släpvagn med större bredd än 160 cm) A vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden :- B i andra fall :- 239A 240A 241A 242A Bilen utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Bilen utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen :- Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt :- 243A Hastighetsregulator saknas/bristfällig :- (buss och lastbil) 244A Hastighetsregulator felaktigt inställd :- (buss och lastbil) 6

7 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MC OCH SLÄP MOTORCYKLAR OCH SLÄPVAGNAR SOM DRAS AV MOTORCYKLAR 250B 251B Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt :- Avfrostnings-/avimningsanordning saknas/bristfällig (endast motorcykel med karosseri) :- 252B Backspegelutrustning saknas/bristfällig :- 253B Bilbälten saknas/bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (endast tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri) :- BROMSUTRUSTNING M M 254B* Färdbroms ej effektiv :- 255B Parkeringsbroms ej effektiv (endast tre- eller fyrhjulig mc) :- 256B Bränsletank saknas (mc med förbränningsmotor) :- DÄCKSUTRUSTNING M M 257 Däck med fel dimension eller belastningsvärde B Motorcykel :- E Släpvagn som dras av motorcykel :- 258 Däck med hål/skåra/annan skada som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation B Motorcykel :- E Släpvagn som dras av motorcykel :- 7

8 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MC OCH SLÄP 259 Däck med otillräckligt profildjup B Motorcykel :- E Släpvagn som dras av motorcykel :- 260 Dubbade däck under otillåten tid B Motorcykel :- E Släpvagn som dras av motorcykel :- 261B 262B Däck vars huvudmönster har fördjupats på felaktigt sätt (mönsterskurits) :- Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi på felaktigt sätt (regummerade däck) :- 263B Hastighetsmätare saknas/ur funktion :- 264B Identifieringsmärkning saknas/bristfällig :- 265B Kopplingsanordning saknas (mc avsedd att dra släpvagn) :- 266 Körriktningsvisare saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt B Motorcykel :- E Släpvagn som dras av motorcykel :- 267B 268B Larmanordning/ljudanordning/lykta för utryckningsfordon saknas/bristfällig(a) :- Larmanordning/ljudanordning/lykta anbringad på annat fordon än utryckningsfordon :- 269B Ljuddämpare saknas/ej effektiv :- 270B Ljudsignalanordning saknas/ur funktion/ bristfällig :- 8

9 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MC OCH SLÄP 271 Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A baklykta/baklyktor saknas/ur funktion :- B fel i andra fall betr baklykta/baklyktor :- C stopplykta/stopplyktor :- D skyltlykta :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna E baklykta/baklyktor saknas/ur funktion :- F fel i andra fall betr baklykta/baklyktor :- G stopplykta/stopplyktor :- H skyltlykta :- 273 Lykta/lyktor baktill på släpvagn saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A saknas/ur funktion :- B fel i andra fall :- C stopplykta :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna E baklyktor saknas/ur funktion :- F fel i andra fall :- 9

10 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MC OCH SLÄP G stopplykta :- 274 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/av ej godkänd typ Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A saknas/ur funktion :- B fel i andra fall :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna C saknas/ur funktion :- D fel i andra fall :- 275 Reflexanordning(ar) saknas/bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden C på motorcykel :- D på sidvagn :- E på släpvagn (som dras av mc) :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna H på motorcykel :- K på sidvagn :- L på släpvagn (som dras av mc) :- 10

11 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MC OCH SLÄP 277B 278B 279B Motorcykeln utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Motorcykeln utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Passagerarhandtag saknas (tvåhjulig mc inrättad för transport av passagerare) :- 280B* Styrinrättning ej effektiv :- 281B Stöd saknas (enbart tvåhjulig motorcykel) :- 282B Stöldskydd saknas/bristfällig :- 283B 284B 285B 286B 287B 288B Varningstriangel saknas vid färd (med annan mc än tvåhjulig mc utan sidvagn) :- Vindruta saknas/bristfällig (karosseri försedd tre- eller fyrhjulig mc) :- Vindrutespolare saknas/ej effektiv (karosseri försedd treeller fyrhjulig mc) :- Vindrutetorkare saknas/ej effektiv(karosseri försedd treeller fyrhjulig mc) :- Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen :- Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt :- 11

12 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MOPED OCH SLÄP MOPEDER OCH SLÄPVAGNAR SOM DRAS AV MOPEDER 293C 294C Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt :- Avfrostnings-/avimningsanordning saknas/bristfällig (tre- eller fyrhjulig moped med karosseri) :- 295C Backspeglar saknas :- 296C Bilbälten saknas/bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (tre- eller fyrhjulig moped med karosseri) :- BROMSUTRUSTNING M M 297C Färdbroms ej effektiv :- 298C Parkeringsbroms ej effektiv (tre- eller fyrhjulig moped) :- 299C Bränsletank saknas (end moped med förbränningsmotor) :- DÄCKUTRUSTNING M M 300C Däck bristfälliga :- 301C Däck vars huvudmönster fördjupats (mönsterskurits) :- 302C Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck) :- 303C Hastighetsmätare saknas/ur funktion :- 304C Identifieringsmärkning saknas/bristfällig :- 305C Kopplingsanordning saknas/bristfällig (på moped avsedd att dra släpvagn) :- 12

13 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MOPED OCH SLÄP 306 Körriktningsvisare saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt C Tre- eller fyrhjulig moped med karosseri :- E Släpvagn som dras av moped klass I :- 307C Ljuddämpare saknas/ej effektiv :- 308C 309C 310C Ljudsignalanordning saknas/ur funktion/ bristfällig :- Moped utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt :- Moped utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- 311 Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A baklykta/baklyktor saknas/ur funktion :- B fel i andra fall betr baklykta/baklyktor :- C båda baklyktorna saknas/ur funktion på släpvagn :- D stopplykta :- II Vid färd under andra väderförhållanden än i punkt I angivna E baklykta/baklyktor saknas/ur funktion :- F fel i andra fall betr baklykta/baklyktor :- G båda baklyktorna saknas/ur funktion på släpvagn :- H stopplykta :- 13

14 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MOPED OCH SLÄP 313 Strålkastare framtill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A saknas/ur funktion :- B fel i andra fall (preciseras) :- II Vid färd under andra väderförhållanden än i punkt I angivna C saknas/ur funktion :- D fel i andra fall :- 314C Positionslykta framtill saknas/ur funktion (tre- och fyrhjulig moped) :- 315 Reflexanordning(ar) baktill/på sidan/på pedaler(na) bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden C reflexanordning på moped :- D reflexanordning på sidvagn (endast under mörker) :- E reflexanordning på cykelkärra (endast under mörker) :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna H reflexanordning på moped :- 316C Passagerarhandtag saknas (på tvåhjulig moped inrättad för transport av passagerare) :- 317C Styrinrättning ej effektiv :- 14

15 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MOPED OCH SLÄP 318C Stöd saknas (enbart tvåhjuliga mopeder) :- 319C Stöldskydd saknas/bristfällig :- 320C 321C 322C 323C 324C 325C Varningstriangel saknas vid färd (annan moped än tvåhjulig) :- Vindruta saknas/bristfällig (tre- eller fyrhjulig moped med karosseri) :- Vindrutetorkare/vindrutespolare saknas/bristfällig(a) (tre- eller fyrhjulig moped med karosseri) :- Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen :- Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt :- LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg m. 3 el. 4-hjulig moped kl I)... Kan ej användas för tillfället. 15

16 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN TRAKTOR TRAKTOR 326D 327D Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt :- Backspegelutrustning saknas/bristfällig (endast traktor med förarhytt) :- BROMSUTRUSTNING M M 328D Färdbroms ej effektiv :- 329D Parkeringsbroms ej effektiv :- 330D Defroster saknas/ej effektiv (endast traktor med förarhytt) :- DÄCKUTRUSTNING M M 331D Däck med fel dimension/belastningsvärde/annan otillåten däckutrustning :- 332D Däck som visar tecken på brott eller separation :- 333D Förarhytt saknas (endast traktor med tjänstevikt av 600 kg eller högre, beräknat utan förarhytt ) :- 334D Hjul/band/medar saknas/bristfällig(a) :- 335D Identifieringsmärkning saknas/bristfällig :- 336D Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande :- 337D 338D Körriktningsvisare saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast traktor med förarhytt) :- LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) :- 16

17 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN TRAKTOR 339 Lykta/lyktor baktill/reflexanordning(ar) saknas/ ur funktion/bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (vid färd på väg) Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A båda baklyktorna saknas/ur funktion :- B en baklykta saknas/ur funktion :- C fel i andra fall betr lyktor baktill (preciseras) :- D reflexanordning(ar) :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna E båda baklyktorna saknas/ur funktion :- F en baklykta saknas/ur funktion :- G fel i andra fall betr lyktor baktill (preciseras) :- H reflexanordning(ar) :- 340 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A saknas/ur funktion :- B fel i andra fall :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna C saknas/ur funktion :- D fel i andra fall :- 17

18 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN TRAKTOR 341D 342D 343D 344D Fordon utrustat med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Fordon utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Varningstriangel saknas vid färd (med motorredskap med tj.vikt av 600 kg eller högre, beräknad utan förarhytt) :- Skydd för rörliga delar/fasta delar som kan orsaka skador saknas/bristfällig :- 345D Styrinrättningen ej effektiv :- 346D 347D 348D 349D Vindruta saknas/bristfällig (endast traktor med förarhytt) :- Vindrutetorkare saknas/ej effektiv (endast traktor med vindruta) :- Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen :- Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt :- 18

19 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MOTORREDSKAP MOTORREDSKAP 350A 351A 352A Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt :- Backningsanordning saknas/ur funktion (motorredskap klass I med tjänstevikt över 450 kg) :- Backspegelutrustning saknas/bristfällig (motorredskap med förarhytt) :- BROMSUTRUSTNING M M 353A* Färdbroms ej effektiv :- 354A Parkeringsbroms ej effektiv :- 355A Reservbroms ej effektiv (mred klass I) :- 356A Defroster saknas/ej effektiv (mred med förarhytt) :- 357A Förarhytt saknas (endast mred kl I med tjänstevikt av 600 kg eller högre, beräknat utan förarhytt ) :- DÄCKSUTRUSTNING M M 358A Hjul/medar/band saknas/bristfällig(a) :- 359A Däck med fel dimension/belastningsvärde/annan otillåten däcksutrustning :- 360A Däck som visar tecken på brott eller separation :- 361A Däck med otillräckligt profildjup (mred kl I) :- 362A Hastighetsmätare saknas/bristfällig (mred kl I) :- 363A Identifieringsmärkning saknas/bristfällig (mred kl I eller registrerat mred kl II) :- 364A KM-skylt saknas (mred kl I vid färd på väg) :- 19

20 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MOTORREDSKAP 365A Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (mred med förarhytt) :- 367A 368E LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (mred kl II vid färd på väg) :- Kopplingsanordning otillfredsställande (släpvagn/terrängsläp) :- 369A Ljuddämpare saknas/ej effektiv (mred kl I) :- 370A Ljudsignalanordning saknas/ur funktion/ bristfällig (mred kl I) :- 371 Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A båda baklyktorna saknas/ur funktion :- B en baklykta saknas/ur funktion :- C fel i andra fall betr baklykta/baklyktor :- D båda stopplyktorna saknas/ur funktion (mred kl I) :- E fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor (mred kl I) :- F skyltlykta (mred kl I) :- 20

21 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MOTORREDSKAP II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna G båda baklyktorna saknas/ur funktion :- H en baklykta saknas/ur funktion :- J fel i andra fall betr baklykta/baklyktor :- K båda stopplyktorna saknas/ur funktion (mred kl I) :- L fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor (mred kl I) :- M skyltlykta (mred kl I) :- 372 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A saknas/ur funktion :- B fel i andra fall :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna C saknas/ur funktion :- D fel i andra fall :- 373A 374A Motorredskap utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Motorredskap utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- 21

22 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN MOTORREDSKAP 375 Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt A vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden :- B i andra fall :- 376A* Styrinrättning ej effektiv :- 377A 378A Stänkskydd saknas/bristfällig(a) (mred kl I, aktuella hjul anges) :- Varningstriangel saknas vid färd (mred med tj.vikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre) :- 379A Vindruta saknas/bristfällig (mred med förarhytt) :- 380A Vindrutespolare saknas/ej effektiv (mred kl I med förarhytt) :- 381A Vindrutetorkare saknas/ej effektiv :- (mred med vindruta) 382A 383A Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen :- Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt :- 22

23 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN OMBYGGD BIL BIL OMBYGGD TILL TRAKTOR/MOTORREDSKAP KLASS II 385D 386D Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt :- Backspegelutrustning saknas/bristfällig (A-traktor/bil ombyggd till mred kl II med förarhytt) :- BROMSUTRUSTNING M M 387D* Färdbroms ej effektiv :- 388D Parkeringsbroms ej effektiv :- 389D Defroster saknas/ej effektiv :- DÄCKSUTRUSTNING M M 390D Däck med fel dimension/belastningsvärde/annan otillåten däcksutrustning :- 391D Däck som visar tecken på brott eller separation :- 392D Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor) :- 393D Förarhytt/karosseri saknas :- 394D Identifieringsmärkning saknas/bristfällig :- 395D Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande :- 396D 397D Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt :- LGF-skylt saknas/är bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) :- 398D Ljuddämpare saknas/ej effektiv :- 23

24 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN OMBYGGD BIL 399 Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A båda baklyktorna saknas/ur funktion :- B en baklykta saknas/ur funktion :- C fel i andra fall betr baklykta/baklyktor :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna G båda baklyktorna saknas/ur funktion :- H en baklykta saknas/ur funktion :- J fel i andra fall betr baklykta/baklyktor :- 400 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A saknas/ur funktion :- B fel i andra fall :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna C saknas/ur funktion :- D fel i andra fall :- 401D Fordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- 24

25 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN OMBYGGD BIL 402D Fordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- 403 Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt A vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden :- B i andra fall :- 404D Varningstriangel saknas vid färd :- 405D Styrinrättning ej effektiv :- 406D Vindruta saknas/bristfällig :- 407D 408D 409D Vindrutetorkare saknas/ej effektiv (A-traktor/bil ombyggd till mred kl II med vindruta :- Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen :- Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt :- 25

26 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN EFTERF, TERRSLÄP MM EFTERFORDON, TERRÄNGSLÄP, SLÄPSLÄDE SAMT VISSA SLÄPFORDON SOM DRAS I HÖGST 50 KM/H EFTERFORDON 408E Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker om fordonets vänstra del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande fordon :- 409E Föreskrivna framlyktor/reflexanordning(ar) saknas på frånkopplat efterfordon, som under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats :- Anm: fordonsslag anges. 410E Däck med fel dimension/belastningsvärde :- 411E Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande :- 412E LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) :- 413 Baklykta/lyktor saknas/ur funktion/bristfällig(a) (vid färd under mörker) A båda lyktorna saknas/ur funktion :- B en lykta saknas/ur funktion :- C fel i andra fall beträffande lyktor :- 414E 415E 417E 418E Efterfordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Efterfordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (vid färd under mörker) :- Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen :- 26

27 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN EFTERF, TERRSLÄP MM 419E Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt :- 27

28 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN SLÄPF-TTGV, TR, MRED SLÄPFORDON SOM DRAS AV TUNG TERRÄNGVAGN MED EN KONSTRUKTIV HASTIGHET AV HÖGST 30 KM/H, TRAKTOR ELLER MOTORREDSKAP KLASS II 420E Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande :- 421E Däck med fel dimension/belastningsvärde :- 422E LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) :- 423 Baklykta/lyktor saknas/ur funktion/bristfällig(a) (vid färd under mörker) A båda lyktorna saknas/ur funktion :- B en lykta saknas/ur funktion :- C fel i andra fall beträffande lyktor :- 424E 425E 426E 427E 428E 429E 430E Fordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Fordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (vid färd under mörker) :- Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt :- Identifieringsmärkning saknas/bristfällig (på registrerad släpvagn) :- Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen :- Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt :- 28

29 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN SLÄPVAGN-TTGV, MRED SLÄPVAGN SOM DRAS AV TUNG TERRÄNGVAGN MED EN KONSTRUKTIV HASTIGHET ÖVER 30 KM/H ELLER AV MOTORREDSKAP KLASS I 431E Identifieringsmärkning saknas/bristfällig :- DÄCKSUTRUSTNING M M 432E Däck med fel dimension eller belastningsvärde :- 433E Dubbade däck under otillåten tid :- BROMSUTRUSTNING M M 434E Färdbroms ej effektiv :- 435E Parkeringsbroms ej effektiv :- 436E Stänkskydd saknas/bristfällig(a) :- 437E 438E Underkörningsskydd saknas/bristfällig(a) (släpvagn med totalvikt över 3,5 ton) :- Sidoskydd saknas/bristfällig(a) (släpvagn med totalvikt över 3,5 ton) :- 439E Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande :- 440E Körriktningsvisare saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt :- 441 Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. I Vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden A båda baklyktorna saknas/ur funktion :- B en baklykta saknas/ur funktion :- 29

30 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN SLÄPVAGN-TTGV, MRED C fel i andra fall betr baklykta/baklyktor :- D båda stopplyktorna saknas/ur funktion :- E fel i andra fall betr stopplykta/baklyktor :- II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna G båda baklyktorna saknas/ur funktion :- H en baklykta saknas/ur funktion :- J fel i andra fall betr baklykta/baklyktor :- K båda stopplyktorna saknas/ur funktion :- L fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor :- 442 Lykta/lyktor framtill saknas/av ej godkänd typ/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (släpvagn med större bredd än 160cm) A vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden :- B i andra fall :- 443 Lykta/lyktor på sidan saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (sidomarkeringslyktor) A vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden :- B i andra fall :- 444E 445E Fordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Fordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- 446 Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/ 30

31 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN SLÄPVAGN-TTGV, MRED bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt A vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden :- B i andra fall :- 447E 448E 449E 450E KM-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt :- Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen :- Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt :- Skylt med vissa fordons uppgifter saknas/bristfällig (på registrerad släpvagn) :- 31

32 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN SLÄPF/EFTERFORDON SLÄPSLÄDE 456E 457E Kopplingsanordning/anordning till skydd mot slirning i sidled på släpsläde som dras av bil saknas/ur funktion/ bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt :- LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg :- 458 Baklyktor/reflexanordning baktill/på sidan av släpsläde vid färd under mörker saknas/ur funktion/ej av godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt A båda baklyktorna saknas/ur funktion :- B en baklykta saknas/ur funktion :- C fel i andra fall betr baklyktor :- D reflexanordning(ar) saknas/ej av godkänd typ/bristfällig(a)/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt :- 32

33 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN CYKEL CYKLAR, HÄSTFORDON OCH SPARKSTÖTTINGAR CYKEL 465F Färdbroms ej effektiv :- 466F Parkeringsbroms ej effektiv (Cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn) :- 467 Cykling under mörker utan föreskrivna strålkastare/ baklykta/reflexanordning(ar) A strålkastare framtill saknas/ur funktion/bristfällig :- B baklykta saknas/ur funktion/bristfällig :- C reflex(er) saknas/bristfällig(a) :- 468F Lykta på cykelkärra saknas/bristfällig (vid färd under mörker och enbart om reflexanordning saknas) :- 469 Lyktor på sidvagn saknas/ur funktion/bristfällig(a) Anm: aktuellt fel anges. A framlyktan :- B baklyktan :- 470F Ringklocka saknas/ur funktion :- 471F 472F 473F 474F Cykeln utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Cykeln utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen :- Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt :- 33

34 BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN SPARKST/HÄSTFORDON SPARKSTÖTTING 475G 476G 477G 478G Reflexanordning saknas/bristfällig (vid färd under mörker) :- Sparkstöttingen utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Sparkstöttingen utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen :- HÄSTFORDON 480H 481H 482H 483H Framlykta/baklykta/reflexanordning(ar) saknas/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (under mörker) :- Fordonet utrustat med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Fordonet utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt :- Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket eller Transportstyrelsen :- 34

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2003:250 Utkom från trycket den 5 juni 2003 beslutade den 23 maj 2003. Riksåklagarens

Läs mer

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar enligt 8 kap. 9 Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2016:378 Utkom från trycket den 3 maj 2016 beslutade den 11

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; Utkom från trycket den 26 september 2006 beslutade den 19 september

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2011:949 Utkom från trycket den 26 juli 2011 beslutade den

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 4 november 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 med stöd

Läs mer

2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar

2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutade den 10 februari 2010. TSFS 2010:9 Utkom från trycket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutade den 6 april 2011. TSFS 2011:37 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595); utfärdad den 7 december 2000. Utkom från trycket den 15 december 2000 Omtryck Regeringen föreskriver att 2, 7 a, 17, 55

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutade den 23 april 2007. Vägverket föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2016:1002 Utkom från trycket den 22 november 2016 beslutade

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder; beslutade den 10 februari 2010. Utkom från trycket den 10 mars 2010 VÄGTRAFIK

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h; VVFS 2007:105 Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595); SFS 1998:1263 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

TSFS 2017:61. beslutade den 19 maj 2017.

TSFS 2017:61. beslutade den 19 maj 2017. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller ; TSFS 2017:61 Utkom från trycket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; beslutade den 13 maj 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 16 och 18 fordonsförordningen (2009:211)

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 19 maj 2017. TSFS 2017:60 Utkom från trycket den 26 maj

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:559 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 De beteckningar som

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Läs mer

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22 Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 2 kap. EG-direktiv... 3 3 kap. ECE-reglementen...

Läs mer

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran.

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran. Transportstyrelsens föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente; beslutade den 8 juni 2010.

Läs mer

TSFS 2016:27. 1 kap. 2 kap. beslutade den 13 maj 2016.

TSFS 2016:27. 1 kap. 2 kap. beslutade den 13 maj 2016. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:106) om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 6 april 2011. TSFS 2011:39 Utkom från trycket den 19 april

Läs mer

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:106) om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv

Läs mer

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran Bilaga 3 Författningsförslag Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) Härigenom föreskrivs att 4 kap. 17 a och 20 trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse. 4 kap. 17 a En buss

Läs mer

TSFS 2016:54. beslutade den 11 juli 2016.

TSFS 2016:54. beslutade den 11 juli 2016. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och den 1 juli 2010 eller ; TSFS 2016:54 Utkom från trycket den 14 juli

Läs mer

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller.

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. Transportstyrelsens föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente; (konsoliderad elektronisk

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; VVFS 2006:44 Utkom från trycket den 11 maj 2006

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

HANDBOK JORDBRUKSMASKINER PÅ VÄG VAD GÄLLER? April 2006

HANDBOK JORDBRUKSMASKINER PÅ VÄG VAD GÄLLER? April 2006 HANDBOK JORDBRUKSMASKINER PÅ VÄG VAD GÄLLER? April 2006 Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N

Läs mer

Vägverkets föreskrifter om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h

Vägverkets föreskrifter om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h Vägverkets författningssamling VVFS 2003:20 Vägverkets föreskrifter om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap. Inledande bestämmelser...

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 16 februari 2011. TSFS 2011:29 Utkom från trycket den

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar, som tagits i bruk före juli 2010 TSFS 2013:XX

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar, som tagits i bruk före juli 2010 TSFS 2013:XX Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar, som tagits i bruk före juli 2010 TSFS 2013:XX Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 9 2 kap. EG-direktiv...

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Bilaga 1 Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana fordon

Bilaga 1 Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana fordon Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana fordon När nedanstående beteckningar används i denna bilaga gäller följande Beteckning N 1 klass I N 1 klass II N 1 klass III Betydelse Fordon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott Publicerad den 14 september 2018 Utfärdad den 22 augusti 2018 Riksåklagaren

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603); SFS 1998:1261 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver att 2, 7,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med bred odelbar last;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med bred odelbar last; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med bred odelbar last; beslutade den 26 augusti 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 15 trafikförordningen (1998:1276). TSFS 2010:141

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

TSFS 2018:41. beslutade den 23 mars 2018.

TSFS 2018:41. beslutade den 23 mars 2018. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och den 1 juli 2010 eller senare; TSFS 2018:41 Utkom från trycket den

Läs mer

TSFS 2013:63 VÄGTRAFIK

TSFS 2013:63 VÄGTRAFIK VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 8 2 kap. EU-direktiv... 11 EG-typgodkännande... 11 Fordons

Läs mer

KRAV SOM STÄLLS I DIREKTIV OCH E-REGLEMENTEN PÅ FORDON I KATEGORI L SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEK- NISKA ENHETER

KRAV SOM STÄLLS I DIREKTIV OCH E-REGLEMENTEN PÅ FORDON I KATEGORI L SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEK- NISKA ENHETER 5158 ilaga 1 KRV SOM STÄLLS I DIREKTIV OH REGLEMENTEN PÅ FORDON I KTEGORI L SMT SYSTEM, KOMPONENTER OH SEPRT TEK- NISK ENHETER 1. Denna tabell tillämpas vid typgodkännande samt registrerings- och ändringsbesiktning

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; TSFS 20XX:YY Utkom från trycket den XX månad 20XX VÄGTRAFIK beslutade

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om motorcyklar och mopeder; beslutade den 4 juni 1999. VVFS 1999:39 Utkom från trycket den 9 juni 1999 Allmänna råd markeras med indragen text Vägverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

beslutade den 14 april Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:131.

beslutade den 14 april Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:131. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 14 april 2009. Ändringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Välj rätt fordonsbelysning

Välj rätt fordonsbelysning Välj rätt fordonsbelysning Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651) Transporstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 15 februari 2012. TSFS 2012:12 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner; SFS 2015:793 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för rallybilar på väg m.m.;

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för rallybilar på väg m.m.; Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för rallybilar på väg m.m.; beslutade den 18 april 2012. Transportstyrelsen beslutar följande allmänna råd. TSFS 2012:31 Utkom från trycket den 9 maj 2012 VÄGTRAFIK

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar samt släpvagnar avsedda för sådana fordon

Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar samt släpvagnar avsedda för sådana fordon 1 (26) Utfärdad 11.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: Tillsvidare Rättsgrund: Fordonslagen (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a och 61 a Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Upphäver

Läs mer

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med långa fordon;

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med långa fordon; Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med långa fordon; beslutade den 24 juni 2009. Transportstyrelsen beslutar följande allmänna råd. TSFS 2009:62 Utkom från trycket den 2 juli 2009 VÄGTRAFIK

Läs mer

BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) Kod Gärning Bot

BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) Kod Gärning Bot * Anger att anteckningar på baksidan av föreläggande av ordningsbot (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Bokstavskod: A B C D H - motordrivet fordon utom moped klass II - motordrivet fordon (i vissa

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon;

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon; Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon; beslutade den 24 juni 2009. Transportstyrelsen beslutar följande allmänna råd. TSFS 2009:64 Utkom från trycket den 2 juli 2009 VÄGTRAFIK

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 46 Nr 46 LANDSKAPSFÖRORDNING om fordonsdefinitioner Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Utfärdat i Mariehamn den 25 november 2004 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Promemoria. Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet

Promemoria. Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet Promemoria Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll Näringsdepartementet 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Författningsförslag...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2002:943 Utkom från trycket den 11 december 2002 utfärdad den 21 november 2002. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator;

Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator; Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 16 fordonsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:788 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver att 4, 18, 19, 21,

Läs mer

Utfall av kontrollbesiktningar 2011

Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Under 2011 gjorde Bilprovningen sammanlagt 5,9 (5,6) miljoner besiktningar, dvs. kontrollbesiktningar, efterkontroller, registreringsbesiktningar och frivilliga besiktningar

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

Transportstyrelsen. Remiss av transporstyrelsen föreskrifter (TSSF 2018:YY) och mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa.

Transportstyrelsen. Remiss av transporstyrelsen föreskrifter (TSSF 2018:YY) och mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa. Sida 1 av 5 2018-06-11 Transportstyrelsen TSF 2018-87 Väg- och järnvägsavdelningen Box 267 781 23 Borlänge Remiss av transporstyrelsen föreskrifter (TSSF 2018:YY) och mopeder som tagits i bruk och släpvagnar

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den 20 december 2011. TSFS 2012:4 Utkom från trycket den 11 januari 2012 VÄGTRAFIK

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion; beslutade den 7 december 2011. TSFS 2011:109 Utkom från trycket den 16 december 2011 VÄGTRAFIK

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa TSFS 20:

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa TSFS 20: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa TSFS 20: Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 2. kap. EU-direktiv, EU-förordningar och ECE

Läs mer

SFS 1998:1276 Beteckning Betydelse

SFS 1998:1276 Beteckning Betydelse Svensk författningssamling Trafikförordning; utfärdad den 17 september 1998. SFS 1998:1276 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen RP 40/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att vägtrafiklagen (267 l 1981) ändras så, att bestämmelserna

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:31

Regeringens proposition 2015/16:31 Regeringens proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon Prop. 2015/16:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Sven-Erik

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer TSFS 2010:XX Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 2 kap. EG-direktiv... 3 Fordons beskaffenhet och utrustning... 3 Ramdirektiv...

Läs mer

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning KÖRKORT 206 Övningskörning Vid övningskörning ska den som övningskör ha gällande körkortstillstånd. Även den som har behörigheten A eller B ska ha körkortstillstånd till högre behörighet. Tillståndet ska

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon

Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon 1 (26) Utfärdad 27.6.2016 Träder i kraft: 1.7.2016 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Fordonslagen (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a och 61 a Genomförd EU-lagstiftning: Upphäver: Trafiksäkerhetsverkets

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare Förslag 2015-08-28 TSFS 2016:x VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i den 1 juli 2010 eller Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser...

Läs mer

Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E

Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E Vid säkerhetskontrollen ska du kontrollera, värdera och motivera att fordonskombinationen kan framföras på ett trafiksäkert, lagligt och miljöanpassat

Läs mer