Fordonsskattetabeller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonsskattetabeller"

Transkript

1 Fordonsskattetabeller

2 FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242) VSF. Skattesatserna för fordonsskatt finns intagna i bilaga 2 till VSL och bilaga till LSBF. Benämningar För att underlätta läsningen används sammanfattande benämningar i tabellrubrikerna. Exempelvis används i stället för "tung lastbil med anordning för påhängsvagn" benämningen "dragbil". För "tung lastbil med annan draganordning än anordning för påhängsvagn" används benämningen "tung lastbil med annan draganordning". Personbilar, bussar och lastbilar som "kan drivas med dieselolja" kallas "dieseldrivna". De andra kallas "inte dieseldrivna". Styraxel för påhängsvagn kallas endast "styraxel". Fordonsskatt Fordonsskatt tas ut för personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktor skatteklass I, vissa motorredskap med skattevikt över kg, vissa tunga terrängvagnar skatteklass I och släpvagnar om de är eller bör vara upptagna i vägtrafikregistret och inte är avställda (skattepliktiga fordon). Sådana släpvagnar som klassificeras som påhängsvagnar och har en skattevikt över kg är inte skattepliktiga om de uteslutande dras av bilar som kan drivas med dieselolja eller av terminaltraktorer. Motorcyklar som enligt vägtrafikregistret är av fordonsår som är trettio år eller äldre undantas från skatteplikt. Personbilar, bussar och lastbilar som enligt vägtrafikregistret är av fordonsår som är trettio år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik undantas också från skatteplikt. Släpvagnar med totalvikt högst 750 kg är inte skattepliktiga. För personbilar som hör hemma i vissa glesbygdskommuner (bilaga 1 till vägtrafikskattelagen) är fordonsskatten nedsatt. En till traktor ombyggd bil och en terminaltraktor beskattas som traktor skatteklass I. Om en traktor skatteklass II tillfälligt (högst 15 dagar) ska användas som traktor skatteklass I ska skatt tas ut som för traktor klass I under en period om 15 dagar. Detsamma gäller för tung terrängvagn skatteklass II som tillfälligt används som tung terrängvagn skatteklass I men skatten tas där ut enligt skattetabell Ett skattepliktigt motorredskap som används för transport av gods eller är en till motorredskap klass II ombyggd bil beskattas som en traktor skatteklass I, tabell 11. Andra motorredskap beskattas enligt tabell 17. Skattevikt Skattevikten är för personbilar klass I, motorcyklar, traktorer och motorredskap = tjänstevikten, för personbilar klass II, bussar, lastbilar, tunga terrängvagnar och andra släpvagnar än påhängsvagnar = totalvikten och

3 för påhängsvagnar = den del av totalvikten som vilar på fordonets fasta axel eller fasta axlar. För bussar, lastbilar, tunga terrängvagnar och släpvagnar är skattevikten dock högst = den bruttovikt som fordonet får ha på vägar som tillhör bärighetsklass 1 (BK 1). För en buss, lastbil, tung terrängvagn eller släpvagn som kan förses med två eller flera olika karosserier, beräknas skattevikten efter det karosseri som ger den högsta totalvikten för fordonet. För lastbil som kan förses med anordning för påhängsvagn skall däremot skattevikten beräknas efter lastbilens totalvikt med en sådan anordning.

4 Fordonsskatt enligt VSL Bilaga tabell MOTORCYKLAR 1,2 PERSONBILAR KLASS I som är skattepliktiga första gången efter utgången av år CO 2 - beskattning dieseldrivna 62 Bilaga enligt LSBF A1 A2 B1 B2 C1 C2 PERSONBILAR KLASS II, (husbilar), LÄTTA LAST- BILAR OCH LÄTTA BUSSAR PERSONBILAR KLASS I PERSONBILAR KLASS II, (husbilar), LÄTTA LAST- BILAR OCH LÄTTA BUSSAR PERSONBILAR KLASS I PERSONBILAR KLASS II, (husbilar) LÄTTA LAST- BILAR OCH LÄTTA BUSSAR PERSONBILAR KLASS I som är skattepliktiga första gången före utgången av år 2007 CO 2 -beskattning 1 alternativt drivmedel CO 2 -beskattning 2 inte dieseldrivna CO 2 -beskattning dieseldrivna 3 4 PERSONBILAR inte dieseldrivna 3 PERSONBILAR 60 dieseldrivna LÄTTA BUSSAR inte dieseldrivna 3 LÄTTA BUSSAR 5 dieseldrivna LÄTTA LASTBILAR OCH 6 PERSONBILAR KLASS II inte dieseldrivna 3 LÄTTA LASTBILAR OCH 61 PERSONBILAR KLASS II dieseldrivna Bilaga 1 enligt VSL 4 Bilaga 2 enligt VSL A1 2 TUNGA BUSSAR inte dieseldrivna 3 samt tunga elhybridbussar 3* A2.1 2 TUNGA BUSSAR dieseldrivna med två hjulaxlar utom tunga elhybridbussar A2.2 2 TUNGA BUSSAR dieseldrivna med tre hjulaxlar utom tunga

5 elhybridbussar A2.3 2 TUNGA BUSSAR dieseldrivna med fyra 52 eller flera hjulaxlar utom tunga elhybridbussar B1 2 TUNGA LASTBILAR inte dieseldrivna 3 47 B DRAGBILAR dieseldrivna med två hjulaxlar 7 inte vägavgiftspliktiga 1 Här ingår fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol eller helt eller delvis med annan gas än motorgas. Dessa drivmedel kan vara etanol, gengas, metangas etc. 2 Här ingår personbilar som drivs med bensin, motorgas och el under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja. 3 Här ingår alla som drivs med bensin, motorgas, elektricitet, gengas, vätgas etc. under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja. 3* Här ingår även tunga elhybridbussar. 4 För personbil klass I som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 1, ska fordonsskatten betalas endast till den del fordonsskatten, efter avräkning, för skatteår överstiger 384 kronor.

6 B DRAGBILAR vägavgiftspliktiga B DRAGBILAR inte vägavgiftspliktiga B DRAGBILAR vägavgiftspliktiga 2 TUNGA LASTBILAR B med annan draganordning B utan draganordning inte vägavgiftspliktiga B TUNGA LASTBILAR med annan draganordning, vägavgiftspliktiga 2 TUNGA LASTBILAR B med annan draganordning B utan draganordning B2.7.1 inte vägavgiftspliktiga B TUNGA LASTBILAR med annan draganordning, vägavgiftspliktiga B TUNGA LASTBILAR utan draganordning, vägavgiftspliktiga B TUNGA LASTBILAR utan draganordning, vägavgiftspliktiga B TUNGA LASTBILAR utan draganordning, vägavgiftspliktiga C1 2 TRAKTORER OCH MOTORREDSKAP skatteklass I C2 2 MOTORREDSKAP - skatteklass I C3.1 2 TUNGA TERRÄNGVAGNAR som hör till skatteklass I C3.2 2 TUNGA TERRÄNGVAGNAR som hör till skatteklass I dieseldrivna med två hjulaxlar dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar dieseldrivna -med två hjulaxlar -med två hjulaxlar dieseldrivna med två hjulaxlar dieseldrivna -med tre eller flera hjulaxlar -med tre eller flera hjulaxlar dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar dieseldrivna med två hjulaxlar dieseldrivna med tre hjulaxlar dieseldrivna med fyra eller flera hjulaxlar som inte beskattas som 17 traktor skatteklass I med två hjulaxlar 21 med tre eller flera hjulaxlar D1 2 SLÄPVAGNAR skattevikt över 750 kg 15 men högst kg D2.1 2 SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg, som dras av en bil som inte kan drivas med dieselolja 1 med en hjulaxel 18 22

7 D2.2 2 SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av en bil som inte kan drivas med dieselolja 1 D2.3 2 SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av en bil som inte kan drivas med dieselolja 1 med två hjulaxlar 19 med tre eller flera hjulaxlar 20 D SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av dieseldriven bil D SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av dieseldriven bil - styraxel (dolly)med en hjulaxel styraxel(dolly) med två eller flera hjulaxlar Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en dieseldriven bil, tas skatt ut enligt tabell 28-30, Dras släpvagnen även av traktor skatteklass I, av ett motorredskap skatteklass I eller av en tung terrängvagn skatteklass I, tas skatt ut enligt tabell

8 D SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av traktor skatteklass I 1 D4.2 2 SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av traktor skatteklass I 1 D4.3 2 SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av traktor skatteklass I 1 D SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av dieseldriven bil D SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av dieseldriven bil D SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av dieseldriven bil med en hjulaxel 25 med två hjulaxlar 26 med tre eller flera hjulaxlar 27 med en hjulaxel 28 med två hjulaxlar 29 med tre eller flera hjulaxlar 30 1 Gäller även släpvagnar som dras av motorredskap skatteklass I eller av tung terrängvagn skatteklass I. Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en dieseldriven bil, tas skatt ut enligt tabell 28-30,

9 1, 2 MOTORCYKLAR Skattevikt Skatt kr kg år månader

10 62. PERSONBILAR KLASS 1 - CO2-beskattning, dieseldrivna, skattepliktiga första gången efter utgången av år 2007 PERSONBILAR KLASS II (HUSBIL), LÄTTA LASTBILAR OCH LÄTTA BUSSAR - CO2-beskattning, dieseldrivna, skattepliktiga första gången efter utgången av år 2010 Grundbeloppet är 360 kronor. Koldioxidbeloppet är 20 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 120 gram. Summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor om 2,55. Ett miljötillägg tillkommer med 250 kronor. 71. PERSONBILAR KLASS 1 - CO2-beskattning, alternativt drivmedel 1 PERSONBILAR KLASS II (HUSBIL), LÄTTA LASTBILAR OCH LÄTTA BUSSAR - CO2-beskattning, alternativt drivmedel 1 - skattepliktiga första gången efter utgången av år 2010 Grundbeloppet är 360 kronor + koldioxidbelopp som är 10 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 120 gram. 72. PERSONBILAR KLASS 1 - CO2-beskattning, inte dieseldrivna 2 PERSONBILAR KLASS II (HUSBIL), LÄTTA LASTBILAR OCH LÄTTA BUSSAR - CO2-beskattning, inte dieseldrivna 2 - skattepliktiga första gången efter utgången av år 2010 Grundbeloppet är 360 kronor + koldioxidbelopp som är 20 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 120 gram. 73. PERSONBILAR KLASS 1 - CO2-beskattning, dieseldrivna, skattepliktiga första gången före utgången av år 2007 Grundbeloppet är 360 kronor + koldioxidbelopp som är 20 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 120 gram. Summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor om 2,55. Ett miljötillägg tillkommer med 500 kronor. 1 Här ingår fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än motorgas. Dessa drivmedel kan vara etanol, gengas, metangas etc. 2 Här ingår personbilar som drivs med bensin, motorgas och elektricitet under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja.

11 3. PERSONBILAR - inte dieseldrivna 1) Skattevikt Skatt kr kg år månader Över kg. För år: kr för 3001 kg kr för varje helt 100-tal kg däröver. 1 Här ingår alla som drivs med bensin, motorgas, elektricitet, gengas, vätgas etc. under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja

12 60. PERSONBILAR klass 1 - dieseldrivna Skattevikt Skatt kr kg år månader Över kg. För år: kr för 3001 kg kr för varje helt 100-tal kg däröver.

13 1

14 4. LÄTTA BUSSAR, inte dieseldrivna 1) Skattevikt Skatt kr kg år månader Här ingår alla som drivs med bensin, motorgas, elektricitet, gengas, vätgas etc. under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja

15 5. LÄTTA BUSSAR - dieseldrivna Skattevikt Skatt kr kg år månader

16 6. LÄTTA LASTBILAR och PERSONBILAR klass II - inte dieseldrivna 1) Skattevikt Skatt kr kg år månader Här ingår alla som drivs med bensin, motorgas, elektricitet, gengas, vätgas etc. under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja

17 61. LÄTTA LASTBILAR och PERSONBILAR klass II - dieseldrivna Skattevikt Skatt kr kg år månader

18 53. TUNGA BUSSAR -inte dieseldrivna -elhybrid Skattevikt Skatt kr kg år månader Här ingår tunga bussar som drivs med bensin, motorgas, elektricitet, gengas, vätgas etc. under förutsättning att de inte kan drivas med dieselolja. Här ingår även tunga elhybridbussar.

19 50 TUNGA BUSSAR - dieseldrivna med tvåhjulaxlar utom tunga elhybridbussar Skattevikt Skatt kr kg år månader

20 51 TUNGA BUSSAR - dieseldrivna med tre hjulaxlar utom tunga elhybridbussar Skattevikt Skatt kr kg år månader

21 52 TUNGA BUSSAR - dieseldrivna med fyra eller flera hjulaxlar utom tunga elhybridbussar Skattevikt Skatt kr kg år månader

22 47. TUNGA LASTBILAR - inte dieseldrivna 1) Skattevikt Skatt kr kg år månader Här ingår alla som drivs med bensin, motorgas, elektricitet, gengas, vätgas etc. under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja

23 7 DRAGBILAR, inte vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med två hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

24 8 DRAGBILAR, inte vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

25 40 DRAGBILAR, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med två hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

26 41 DRAGBILAR, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

27 9 TUNGA LASTBILAR, - med annan dragnordning - inte vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med två hjulaxlar -utan draganordning - inte vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med två hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

28 10 TUNGA LASTBILAR -utan draganordning - inte vägavgiftspliktiga - dieseldrivna -med tre eller flera hjulaxlar -med annan draganordning -inte vägavgiftspliktiga-dieseldrivna -med tre eller flera hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

29 42 TUNGA LASTBILAR med annan draganordning, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med två hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

30 43 TUNGA LASTBILAR med annan draganordning, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

31 44 TUNGA LASTBILAR utan draganordning, väravgiftspliktiga - dieseldrivna med två hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

32 45 TUNGA LASTBILAR utan draganordning, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med tre hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

33 46 TUNGA LASTBILAR utan draganordning, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med fyra eller flera hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

34 11. TRAKTORER OCH MOTORREDSKAP - skatteklass I Skattevikt Skatt kr kg år månader

35

36

37 Över kg. För år : kr för kg kr för varje helt 100-tal kg däröver.

38 17. MOTORREDSKAP - skatteklass I 1 Skattevikt Skatt kr kg år månader Används skattepliktigt motorredskap som en traktor skatteklass I eller är det en till motorredskap skatteklass II ombyggd bil, tas skatt ut enligt tab 11.

39 21. TUNGA TERRÄNGVAGNAR - skatteklass I med två hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

SFS 2006:227 Bilaga 2

SFS 2006:227 Bilaga 2 SFS 2006:227 Bilaga 2 Fordonsskatt hundratal A Tunga bussar 1. Tunga bussar som inte kan 3 501 984 drivas med dieselolja samt tunga elhybridbussar 2. Tunga bussar som kan drivas med dieselolja utom tunga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk fattningssamling Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227); SFS 2009:1468 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 10 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 eskrivs i fråga

Läs mer

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010 Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010 ISBN 9789186525088 SKV 507 utgåva 14 Edita i Västerås 2010 Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar

Läs mer

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ]

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ] VÄGTRAFIKSKATT Allm. anm. Om vägtrafikbestämmelser, se [8001] o.f. Innehållsförteckning [ ] Vägtrafikskattelag (2006:227)... 7001 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)... 7101 Lag (1997:1137) om vägavgift

Läs mer

Vägtrafikskattelag (2006:227)

Vägtrafikskattelag (2006:227) Skatter m.m./vägtrafikskatt 1 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 [7001] Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt ska betalas till staten för vissa fordon enligt denna lag.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Vägtrafikskattelag; utfärdad den 30 mars 2006. SFS 2006:227 Utkom från trycket den 20 april 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Läs mer

Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2013

Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2013 Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2013 ISBN 978-91-86525-87-3 SKV 512 utgåva 10 Edita i Västerås 2013 3 Förord Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift innehåller

Läs mer

Skatteverkets utfärdade föreskrifter m.m. i frågan gällande per den 1 januari 2013 finns intagna i denna utgåva.

Skatteverkets utfärdade föreskrifter m.m. i frågan gällande per den 1 januari 2013 finns intagna i denna utgåva. Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar om vägtrafikskatt, vägavgift och trängselskatt innehåller samlingen ett antal författningar som har anknytning

Läs mer

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2012

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2012 Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2012 ISBN 9789186525590 SKV 507 utgåva 16 Elanders Sverige 2012 Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar

Läs mer

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU36 Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att vissa bestämmelser i vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228)

Läs mer

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen Skatteutskottets betänkande Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att vissa bestämmelser i vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:65

Regeringens proposition 2005/06:65 Regeringens proposition 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m. Prop. 2005/06:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december 2005 Göran Persson Pär Nuder (Finansdepartementet)

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om beskattning av traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar m.m. * SKV M 1 Inledning I detta meddelande lämnas information om beskattningen

Läs mer

Vägtrafikskattelag (2006:227)

Vägtrafikskattelag (2006:227) Skatter m.m./vägtrafikskatt 1 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 [7001] Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt ska betalas till staten för vissa fordon enligt denna lag.

Läs mer

Lagrådsremiss. Ny vägtrafikskattelag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ny vägtrafikskattelag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ny vägtrafikskattelag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 september 2005 Pär Nuder Agneta Bergqvist (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Alkoholskatt tas ut med de belopp som framgår av följande uppställning: Alkohol 347

Alkoholskatt tas ut med de belopp som framgår av följande uppställning: Alkohol 347 Punktskatter som administreras av Skattemyndigheten Följande punktskatter administreras av Skattemyndigheten i Gävle, Särskilda skattekontoret, som är beläget i Ludvika. Skatteobjekt Antal skatt- Uppbörd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:559 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 De beteckningar som

Läs mer

Handledning för vägtrafikskatt och trängselskatt 2008

Handledning för vägtrafikskatt och trängselskatt 2008 Handledning för vägtrafikskatt och trängselskatt 2008 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32432-5 SKV 512 utgåva 5 Elanders i Vällingby

Läs mer

Skatt och registrering

Skatt och registrering Skatt och registrering Skatt och registrering 123 ALLMÄNT Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt ska betalas till staten. Med skatteår avses tolv kalendermånader i rad och med skatteperiod avses fyra kalendermånader

Läs mer

Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2011

Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2011 Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2011 978-91-86525-39-2 SKV 512 utgåva 8 Elanders i Sverige 2011 3 Förord Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift innehåller

Läs mer

Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2010

Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2010 Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2010 978-91-86525-11-8 SKV 512 utgåva 7 Edita i Västerås 2010 Förord Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift innehåller en

Läs mer

1992/93:28. Regeringens proposition. om ändrade bestämmelser för traktorer och motorredskap, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll

1992/93:28. Regeringens proposition. om ändrade bestämmelser för traktorer och motorredskap, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens proposition 1992/93:28 om ändrade bestämmelser för traktorer och motorredskap, m.m. ~ Prop. 1992/93:28 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner; SFS 2015:793 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Regeringens proposition 1992/93: 192

Regeringens proposition 1992/93: 192 Regeringens proposition 1992/93: 192 om sänkt dieseloljeskatt, m.m. M Prop. 1992/93: 192 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den

Läs mer

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon Ett bonus malus-system för nya lätta fordon Betänkande av Bonus malus-utredningen Stockholm 2016 SOU 2016:33 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

Läs mer

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till Fordon 216 4 768 6 Antalet personbilar i trafik ökade till 4 768 6 28 % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor 19 % Andelen personbilar i trafik äldre än 15 år är 19 procent 78 % 78 procent

Läs mer

ISBN SKV 512 utgåva 9

ISBN SKV 512 utgåva 9 ISBN 978-91-86525-63-7 SKV 512 utgåva 9 Elanders Sverige 2012 3 Förord Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift innehåller en beskrivning av gällande materiella bestämmelser som rör

Läs mer

Handledning för vägtrafikskatt 2007

Handledning för vägtrafikskatt 2007 Handledning för vägtrafikskatt 2007 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32386-1 SKV 512 utgåva 4 Elanders i Vällingby 2007 3 Förord Handledning

Läs mer

Sammanfattning av betänkandet Skatt på väg (SOU 2004:63) vad gäller fordonsskatten och saluvagnsskatten

Sammanfattning av betänkandet Skatt på väg (SOU 2004:63) vad gäller fordonsskatten och saluvagnsskatten Sammanfattning av betänkandet Skatt på väg (SOU 2004:63) vad gäller fordonsskatten och saluvagnsskatten Bilaga 1 Utredningens direktiv vad gäller fordonsskatten och saluvagnsskatten m.m. Utredaren skall

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet SOU 1999:62 Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Vid regeringssammanträde den 25 april 1996 beslöts att en särskild utredare skulle tillkallas med uppgift att göra en översyn av vägtrafikens

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och bilagan till fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bilskattelagen

Läs mer

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran Bilaga 3 Författningsförslag Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) Härigenom föreskrivs att 4 kap. 17 a och 20 trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse. 4 kap. 17 a En buss

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning KÖRKORT 206 Övningskörning Vid övningskörning ska den som övningskör ha gällande körkortstillstånd. Även den som har behörigheten A eller B ska ha körkortstillstånd till högre behörighet. Tillståndet ska

Läs mer

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33 Ett bonus malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33 Uppdraget Förslag på ett bonus malus-system för nya lätta fordon. Inom ramen för befintligt system med supermiljöbilspremie och fordonsskatt. Ingen

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den 20 december 2011. TSFS 2012:4 Utkom från trycket den 11 januari 2012 VÄGTRAFIK

Läs mer

Komplettering Framställan om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Komplettering Framställan om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Framställan 1 (8) Dnr/Beteckning TSV 2018-2544 Upprättad av Lisa Pagling Lundberg Fordonsinformationsavdelningen Utveckling och förvaltningsenheten Komplettering Framställan om ändring i militärtrafikförordningen

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Gällande regler vid användning av motorredskap på kyrkogårdar

FÖRBUNDSINFO. Gällande regler vid användning av motorredskap på kyrkogårdar Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2008 Gällande regler vid användning av motorredskap på kyrkogårdar På Församlingsförbundets kansli får vi för närvarande många frågor om vad som gäller

Läs mer

Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser (prop. 2005/06:167)

Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser (prop. 2005/06:167) Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU27 Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser (prop. 2005/06:167) Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om en skattelättnad om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:95

Regeringens proposition 2000/01:95 Regeringens proposition 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. Prop. 2000/01:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2001 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet)

Läs mer

Fordon 2013 Vehicles 2013

Fordon 2013 Vehicles 2013 Statistik 2014:7 Fordon 2013 Vehicles 2013 Publiceringsdatum: 20140326 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se SCB (producent) Tina Sehalic tel: 019-17 66 26, e-post:

Läs mer

Fordon 2014 Vehicles 2014

Fordon 2014 Vehicles 2014 Statistik 2015:5 Fordon 2014 Vehicles 2014 Publiceringsdatum: 2015-03-25 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se SCB (producent) Tina Sehalic tel: 019-17 66 26, e-post:

Läs mer

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bonus malus-system för nya lätta fordon Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 24 maj 2017 Magdalena Andersson Marc Gren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Godkännande och marknadskontroll av fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Godkännande och marknadskontroll av fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Godkännande och marknadskontroll av fordon Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 september 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Hur skall det gå till på vägarna?

Hur skall det gå till på vägarna? Hur skall det gå till på vägarna? Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans Trafikskola, Falkenberg. Lennart Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef på Murtans. Inledning

Läs mer

Regeringens proposition 1992/93: 124

Regeringens proposition 1992/93: 124 Regeringens proposition 1992/93: 124 om skatt på dieselolja m. m. Prop. 1992/93: 124 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 12

Läs mer

FASTSTÄLLANDE AV UTSLÄPPSVÄRDE CO2

FASTSTÄLLANDE AV UTSLÄPPSVÄRDE CO2 FASTSTÄLLANDE AV UTSLÄPPSVÄRDE CO2 ENLIGT SKÄLIG GRUND Innehållsförteckning 1 Personbil... 2 1.1 Elhybrid... 2 1.1.1 Modell: PB I Elhyb... 2 1.2 Laddhybrid... 2 1.2.1 Modell: PB I Laddhyb... 2 1.3 Bensin-

Läs mer

Regeringens proposition 1987/88: 159

Regeringens proposition 1987/88: 159 Regeringens proposition 1987/88: 159 om ny vägtrafikskattelagstiftning ~ M Prop. 1987/88: 159 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2004:1038 Utkom från trycket den 3 december 2004 utfärdad den 25 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den. TSFS 2012: Utkom från trycket den 2012 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 125/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen. Beslut. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 125/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen. Beslut. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 125/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av

Läs mer

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Statistik 2016:32 Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Publiceringsdatum: 2016-04-07 Uppdaterad:2016-10-26 MC 2015 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se SCB (producent)

Läs mer

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Statistik 2016:10 Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Publiceringsdatum: 2016-04-07 Uppgifter för motorcyklar avseende 2015 publiceras i september Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:31

Regeringens proposition 2015/16:31 Regeringens proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon Prop. 2015/16:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Sven-Erik

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:167

Regeringens proposition 2005/06:167 Regeringens proposition 2005/06:167 om skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser Prop. 2005/06:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Pär

Läs mer

Sivu 2 (7) TARIFF- PREMIE- OMRÅD FORDON KLASS KLASS PERSONBILAR, PRIVAT BRUK

Sivu 2 (7) TARIFF- PREMIE- OMRÅD FORDON KLASS KLASS PERSONBILAR, PRIVAT BRUK Sivu 2 (7) TARIFFKLASSIFICERING SOM TILLÄMPAS VID BERÄKNING AV GENOMSNITTLIGA FÖRSÄKRINGSPREMIER VID FASTSTÄLLANDE AV GOTTGÖRELSE SOM UPPBÄRS AV ÄGARE ELLER INNEHAVARE TILL OFÖRSÄKRAT FORDON ENLIGT 16

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om fordons registrering och användning Utfärdad den 29 maj 2019 Publicerad den 7 juni 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603); SFS 1998:1261 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver att 2, 7,

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den 15 december 2010. TSFS 2010:190 Utkom från trycket den 21 december 2010.

Läs mer

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den 11 oktober 2012. TSFS 2012:110 Utkom från trycket den 31 oktober 2012 VÄGTRAFIK

Läs mer

Promemoria. Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet

Promemoria. Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet Promemoria Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll Näringsdepartementet 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 2 Författningsförslag... 6 2.1 Förslag

Läs mer

Baspresentation ver 3.1. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Baspresentation ver 3.1. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Baspresentation ver 3.1 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Baspresentation ver 3.1 2 Stockholmsförsökets tre delar Fler infartsparkeringar byggs Kollektivtrafiken byggs ut

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2010:1599 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar enligt 8 kap. 9 Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2003:250 Utkom från trycket den 5 juni 2003 beslutade den 23 maj 2003. Riksåklagarens

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 13 juni 2013. TSFS 2013:64 Utkom från trycket den 5 augusti

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 212 Maj 213 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Projektledare:

Läs mer

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Skatteverket 1(7) Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Nedan följer en sammanställning över de förändringar av lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling SFS 2009:1 SFS 2010: 1104 (SFS 2009:1) Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; utfärdad den 8 januari 2009. (SFS 2010:1104) Förordning

Läs mer

Rapport; Vägverkets översyn av reglerna för entusiastoch

Rapport; Vägverkets översyn av reglerna för entusiastoch Slutrapport 1(22) Rapport; Vägverkets översyn av reglerna för entusiastoch Slutrapport 2(22) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förkortningar...4 1 Inledning...6 2 Översyn...6 2.1 Återkommande fordonskontroll...6

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) Utfärdad den 30 augusti 2018 Publicerad den 12 september 2018 Regeringen föreskriver att 4 kap. 18 a och 13 kap. 3 trafikförordningen

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Framställan om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, fordonsförordningen (2009:211) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Framställan om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, fordonsförordningen (2009:211) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Framställan 1 (63) 2017-03-09 Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Framställan om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, fordonsförordningen

Läs mer

Regeringens proposition

Regeringens proposition Regeringens proposition 1988/89: 48 om vissa ändrade bestämmelser om motorredskap och traktorer Prop. 1988/89: 48 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:53

Regeringens proposition 2008/09:53 Regeringens proposition 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m. Prop. 2008/09:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Transportstyrelsens föreskrifter om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret Innehåll Inledande bestämmelser... 5 Uppgifter som ska föras in i vägtrafikregistret... 5 Koder för viss angivelse eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01469/S2 Ett bonus malus-system för nya lätta fordon Mars 2017 1 Promemorians huvudsakliga innehåll 2 Ett bonus malus-system är ett system där miljöanpassade

Läs mer

Yttrande över Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (promemoria)

Yttrande över Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Släpvagn 1 (obromsad ) Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5 Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt

Läs mer