KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning"

Transkript

1 KÖRKORT 206 Övningskörning Vid övningskörning ska den som övningskör ha gällande körkortstillstånd. Även den som har behörigheten A eller B ska ha körkortstillstånd till högre behörighet. Tillståndet ska medföras vid färd. All privat övningskörning för samtliga behörigheter kräver en av Transportstyrelsen godkänd handledare. Godkännandet ska medföras vid övningskörningen. Den som har uppsikt över körningen ska ha fyllt 24 år, och sedan minst fem av de senaste tio åren ha svenskt körkort eller körkort från en annan EES-stat med behörighet för fordon av det slag körningen avser samt ha vana och skicklighet i fråga om körning med sådant fordon. De tre senaste åren ska vara i obruten följd. Vidare krävs det att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil har genomgått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren. Vid övningskörning med sådant fordon eller fordonslag som kräver behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE ska den som övningskör ha körkort med lägst behörighet B, eller haft körkort med behörighet som omfattade fordonet. Fordonet ska ha en grönvit skylt med ordet ÖVNINGSKÖR. Lägsta ålder för övningskörning är: 14 år och 9 månader för körning med moped, 15 år och 9 månader för körning med snöskoter eller terränghjuling eller med fordon som kräver behörighet A1 16 år för körning med personbil utan släpfordon 17 år och 6 månader för körning med

2 sklass Ålder Tabell körkortsklasser Fordon AM 15 år Moped klass I A1 16 år Lätt motorcykel (max 125 cc och 11kW ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram) A2 18 år Motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. A 20/24 år Tung motorcykel (utan restriktion för vikt och effekt) B 18 år Personbil med totalvikt högst 3,5 ton, eller lätt lastbil, med ett lätt släpfordon. Terrängvagn och motorredskap klass I, samt 3- och 4-hjulig motorcykel B utökad 18 år Som ovan (B) med tillägg att till bil får kopplas en släpvagn; 1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg, eller 2. med en totalvikt som överstiger 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger kg. BE 18 år Bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton. C1 18 år Tung lastbil med en totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil. C1E 18 år Bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton. C 21 år Tung lastbil och personbil över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil. CE 21 år Bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan bil. D1 21 år Buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss. D1E 21 år Buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss. D 24 år Buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss. DE 24 år Buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss. 207 Noter Samtliga körkortsbehörigheter ger även behörigheten AM. Förarbehörigheterna A, A1 och B ger även rätt att köra moped klass I. Behörigheterna A och B ger rätt att köra trehjulig motorcykel med en högre nettoeffekt

3 208 än 15. kilowatt endast om körkortshavaren har fyllt 21 år. med behörigheten CE, D1E eller DE ger även behörigheten BE. med behörigheten CE ger även behörigheten C1E. med behörigheten CE ger även behörigheten DE, om körkortshavaren har behörigheten D. 20 år och har haft körkort med behörigheten A2 under minst två år, eller har fyllt 24 år, för behörigheten A. För behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE krävs även yrkesförarkompetensbevis vid framförande av fordon yrkesmässig trafik. sklasserna A, A1 och B ger även rätt att köra terrängskoter om körkortet är utfärdat före 1 januari Detta gäller även när ett sådant körkort förnyas eller ett nytt körkort utfärdas på grund av ändrad behörighet. Traktortåg eller tung terrängvagn får föras i yrkesmässig trafik endast av den som har körkort med behörigheterna C, D, E eller har taxiförarlegitimation. Lägre ålderskrav gäller för personer som har förvärvat grundläggande kompetens genom YKB-grundutbildning för behörigheterna C, CE, D1, D1E, D och DE. Traktor och motorredskap klass II får köras gällande körkort oavsett klass, eller traktorkort. fordon som kräver behörighet A2, fordon som kräver utökad behörighet B samt andra fordon som kräver behörighet B än personbil utan släpfordon eller trehjulig motorcykel 18 år för körning med fordon som kräver behörighet BE, C1 eller C1E, 19 år och 6 månader för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader 20 år för körning med fordon som kräver behörighet C, CE, D1 eller D1E, eller trehjulig motorcykel med en högre nettoeffekt än 15 kilowatt 23 år för körning med fordon som kräver behörighet D eller DE, tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren inte har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader. Trots ålderskravet på 20 får den som har fyllt 18 år körträna inom yrkeskompetensutbildning. Förnyelse av körkort Ett körkort med behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE ska förnyas inom tio år efter det att det har utfärdats eller senast förnyats. Transportstyrelsen skickar automatiskt en ansökningsblankett för körkortsförnyelsen i god tid före körkortets utgångsdatum. Om ansökningsblankett inte kommit när det återstår cirka en månad av varaktigheten, ska man kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor. Transportstyrelsen kan komma att förelägga en körkortshavare att förnya körkortet om ansökan om förnyelse inte skett inom viss tid efter att en särskild påminnelse skickats ut. Ansökan anses var gjord när Transportstyrelsen har mottagit ansökan på den särskilda blanketten (grundhandling) försedd med foto och egenhändig namnteckning. Vid föreläggande att förnya körkortet måste en ansökan om förnyelse av körkortet ha kommit till transportstyrelsen inom två månader från det föreläggandet mottogs. I annat fall blir körkortet ogiltigt. Det innebär att du då inte får köra fordon som kräver körkort. Transportstyrelsen

4 Yrkesbevis för kranar Genom kollektivavtal mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet krävs yrkesbevis för förare av maskiner utfärdat av TYA. De maskiner som omfattas är hjullastare för godshantering och anläggning, teleskoplastare, grävmaskin och grävlastare, väghyvel, mobilkran, fordonsmonterad kran och betongpump. Från och med 1 januari 2006 krävs genom kollektivavtalet grundutbildning för alla som kör tung lastbil (totalvikt över 3,5 ton) med fordonsmonterad kran. Förare som kör tung lastbil med tillkopplad släpvagn med kran omfattas också av utbildningsavtalet. Det kommer att finnas två kategorier av kranar: 1. Kranar upp till 18 t/m och timmerkranar 2. Kranar över 18 t/m. Timmerkranar tillhör kategori 1 oavsett storlek. De förare som innehar yrkesbevis för kategori 2 innehar automatiskt yrkesbevis för kategori 1. Förare som börjar köra fordonsmonterad kran oavsett storlek efter den 1 januari 2006 måste få utbildning för den aktuella kranen. TYA tillhandahåller utbildning och prov. Förare som redan har yrkesbevis för kranar över 18 t/m berörs inte av det nya avtalet. kan medge att längre tid än två månader för ansökan, om skäl finns. I så fall måste begäran om detta göras innan tvåmånadersfristen har löpt ut. Om körkortet blir ogiltigt efter ett föreläggande om förnyelse, får du ett meddelande om detta från Transportstyrelsen. Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE ska förnyas vart femte år från det att det har utfärdats, och kan förnyas endast om körkortshavaren i samband med ansökan om förnyelse har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda. Transportstyrelsen skickar ut påminnelser om förnyelse i två steg. Ett år, samt ett halvt år, före körkortets utgång. Före 45 års ålder är det tillräckligt att skicka med en hälsodeklaration som bilaga till ansökan. Vi förnyelse efter 45 års ålder måste man, med ansökan, som skickas in till Transportstyrelsen, bifoga ett läkarintyg, inte äldre än 2 månader innan ansökan, som visar att de medicinska kraven som krävs för dessa behörigheter är uppfyllda. Blanketten (Läkarintyg avseende ansökan eller förlängning av körkortbehörighet, VV97450) kan beställas hos Transportstyrelsen, tfn eller hämtas via internet, Vad läkarundersökningen ska omfatta anges i Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m m (TSFS 2010:125). Om Transportstyrelsen beviljar ansökan kommer en grundhandling för förnyelse av körkort att skickas hem till den sökande. Därefter kommer körkortet att behöva förnyas vart tionde/femte år på samma sätt. Sänds inte något läkarintyg in till Transportstyrelsen eller om de medicinska kraven inte uppfylls blir den behörigheten ogiltig Har inte någon ansökan om förnyelse kommit in till Transportstyrelsen senast Observera Bara för att man har körkortsbehörigheten som sådan så räcker det inte för att få lov att köra yrkesmässigt. Se vidare under rubriken Yrkeskompetens i kapitlet Arbetsgivarfrågor tidigare i boken. Se särskilt övergångsbestämmelserna. 209

5 210 Åkerihandbok 2013 dagen för körkortets sista giltighetsdag upphör behörigheten. Dock kan behörigheten återfås på sätt som beskrivs nedan. Hart en ansökan kommit in senast dagen för körkortets sista giltighetsdag gäller behörigheten under handläggningstiden för förnyelse. Tänk dock på att även om behörigheten fortsatt gäller kan det vara problem att visa sin körkortsbehörighet i andra länder. Återfå högre behörighet När den högre behörigheten blivit ogiltig kan förlängning beviljas och behörigheten återfås utan ett nytt förarprov (kunskaps- Man måste ha körkort för dragfordonet innan man kan avlägga prov för släpvagn (E). För förare som innehar någon av behörigheterna C, CE, D eller DE gäller körkortet endast fram till dess att man fyller 45 år. C-behörighet krävs för dispenstransport av mobilkran. Därmed upphör möjligheten att enbart genom dokumenterad flerårig erfarenhet framföra mobilkran i dispenstransporter. prov och körprov), om den sökande efter att körkortet blivit ogiltigt har meddelats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla. Till ansökan om körkortstillstånd ska ett läkarintyg bifogas som visar att de medicinska kraven är uppfyllda. Ansökan om läkarintyget insändes till Transportstyrelsen. Den tidsgräns som innebar att ansökan om körkortstillstånd för att återfå de högre behörigheterna utan krav på att behöva avlägga nytt förarprov måste ha kommit in till Transportstyrelsen senast ett år efter det att man förlorat de högre behörigheterna, är slopad. Ytterligare information kan fås från Transportstyrelsen. Observera Lagar m.m. kan ha ändrats sedan denna bok trycktes. Kontrollera uppgift i boken om den ska ligga till grund för mer betydelsefull åtgärd. Ålderskrav tunga fordon Behörighet Övningskörning C1, C1E 18 år 18 år C, CE 20 år 21 år D1, D1E 20 år 21 år D, DE 23 år 24 år Yrkesförarkompetens (yrkesförarutbildning) Körträning och övningskörning* C1, C1E 18 år 18 år C, CE 18 år ** 18 år och yrkeskompetensbevis D1, D1E 20 år 21 år (18 år i gymnasieskolan) D, DE 20 år ** 21 år (18 år i gymnasieskolan) * Ålderskraven gäller inte i gymnasieskolan. ** Endast körträning.

6 Förlorat körkort Transportstyrelsen tar emot anmälningar om förlorat körkort, taxilegitimation och traktorkörkort. Anmälan ska göras på ditt närmaste förarprovskontor. Förlust av körkort kan även anmälas via internet, www. korkortsportalen.se. Yrkesmässig trafik Genom EES-avtalet får medborgare från annat EES-land köra yrkesmässig trafik i Sverige. Buss Lastbil Fordonstyper Observera och sådan handling som upptar särskilt villkor för kortets giltighet ska medföras under färd och på till-sägelse visas upp för bilinspektör eller polisman. Kortet och handlingen ska vara i sådant skick, att de kan läsas utan svårighet. Har ett körkort ännu inte lämnats ut efter godkänt förarprov eller körprov, ska i stället för körkortet ett gällande bevis om godkänt förarprov och handling, som styrker förarens identitet, medföras. En bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen. 1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran. 2. En annan bil som inte är att anse som en personbil eller buss. 211 Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar. Lätt lastbil Lätt släpfordon Motorredskap I o II Släpfordon Traktor Tung lastbil Tungt släpfordon Tung terrängvagn En lastbil med totalvikt av högst 3,5 ton. 1. Släpfordon med totalvikt av högst 750 kilogram. 2. Släpfordon med totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att denna inte överstiger dragfordonets tjänstevikt och att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt ej överstiger 3,5 ton. Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap, eller för kortare förflyttningar av gods. Indelas i klass 1 (konstruktiv hastiget som överstiger 30 km/tim) och klass 2 (konstruktiv hastighet av högst 30 km/tim). Ett fordon som är inrättat för koppling till ett annat motordrivet fordon än moped klass II och är avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära en anordning för att driva dessa fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar och släpslädar samt lätta släpfordon och tunga släpfordon. Ett motordrivet fordon med minst 2 hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon eller ett arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. En traktor får vara utrustad för transport av gods och för befordran av passagerare. En lastbil med totalvikt över 3,5 ton. Ett annat släpfordon än lätt släpfordon. Terrängvagn med en tjänstevikt över 2 ton (hit räknas dumper).

7 Utländska körkort Sverige godtar alla utländska körkort som är utformade efter förebilderna i Genève- och Wienkonventionen, eller är utfärdade på de skandinaviska språken, engelska, tyska eller franska. För övrigt krävs en bestyrkt översättning till något av dessa språken, t ex internationellt körkort. Dock får ej körkortsinnehavaren framföra svenskregistrerat fordon i yrkesmässig trafik inom landet (undantaget medborgare från EES-området). Internationellt körkort Vissa länder kräver internationellt körkort. Kortet är en översättning av det svenska till det språk som gäller för landet. För mer information kontakta utfärdare av internationellt körkort, vilka bl a är: Kungl. Automobil Klubben. Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Motormännens Riksförbund. OK Marknadsservice/Vi Bilägare. 212 För att ett utländskt körkort ska gälla i Sverige krävs: att körkortet är giltigt i det land det utfärdats. att innehavaren inte också har ett svenskt körkort som är omhändetaget eller återkallat. att innehavaren inte varit folkbokförd i Sverige längre tid än 1 år (gäller ej EESmedborgare). Se även avsnittet Anställa utländska medborgare.

8 Definitioner Beteckning Axeltryck Bil Boggi Boggitryck Bruttovikt Buss Bärighetsklass Dolly Efterfordon EG-mobilkran Fordon Fordonståg Kopplingsavstånd Lastbil Långsamtgående fordon Lätt buss Lätt lastbil Lätt släpfordon Lätt terrängvagn Maximilast Betydelse Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan. Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar. Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd som är mindre än 2 meter. Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi för över till vägbanan. Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan. En bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen. Bussar delas in i lätta och tunga bussar. Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängsvagn och som är utrustad med en kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn. Ett fordon som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon och som inte är ett släp-fordon. En tung lastbil som inte är utrustad för godstransporter och som är försedd med en kran vars lyftmoment är minst 400 kilonewtonmeter. En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon. Ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon. Det kopplingsavstånd som anges i registreringsbevis för fordon skiljer sig mellan fordon som registreringsbesiktigats före respektive efter I äldre registreringsbevis avses avstånd från framaxel på bil till kopplingsanordningens centrum och för släpvagn avståndet mellan kopplingsanordningens centrum och bakersta axeln. För nyare fordon är det avståndet från bilens framkant till kopplingsanordningen centrum respektive avståndet från centrum på släpvagnens kopplingsanordning till dess bakkant. 1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran. 2. En annan bil som inte är att anse som en personbil eller en buss. Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar. Ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 km/tim. Som exempel kan nämnas traktor, motorredskap klass II och efterfordon. En buss med en totalvikt av högst 3,5 ton. En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton. 1. Ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kilogram. 2. Ett släpfordon med en totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att denna inte överstiger dragfordonets tjänstevikt och att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton. En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton. Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt. 213

9 214 Motordrivet fordon Motorfordon Motorredskap Motorredskap klass I Motorredskap klass II N-värde Odelbar last Personbil Personbil klass I Personbil klass II Pusheraxel Pulleraxel Påhängsvagn Registrerat fordon Släpfordon Släpkärra Släpvagn Tjänstevikt Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon. Ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat 1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller 2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är att anse som en traktor eller ett motorredskap. Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder. Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II. Ett motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen. Ett motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. Värde som talar om var lastens tyngdpunkt på flaket ska ligga i förhållande till den främsta av fordonets bakaxlar. Om det står ett minustecken framför N-värdet betyder det att lastens tyngdpunkt ska placeras bakom axeln. Om minustecken saknas ska tyngdpunkten placeras framför axeln. Last som inte utan risk för onödiga kostnader eller skador kan delas i två eller flera dellaster. En bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och 1. är inrättad huvudsakligen för personbefordran eller 2. är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone a. fast monterade sittplatser, b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser, c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och d. bord. Personbilar delas in i klass I och klass II. En personbil som inte tillhör klass II. En personbil som är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone: a. fast monterade sittplatser, b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser, c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och d. bord. Extra avlastande axel placerad framför drivande axel/axlar. Extra avlastande axel placerad bakom drivande axel/axlar. En släpvagn som är inrättad för att genom tapp med vänd-skiva eller liknande anordning förenas med en bil, en traktor eller ett motorredskap och som är så utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet. Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret. Ett fordon som är inrättat för koppling till ett annat motordrivet fordon än en moped klass II och är avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära en anordning för att driva dessa fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon och tunga släpfordon. En släpvagn med oledad dragstång där den statiskt vertikala last som förs över till dragfordonet inte överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller 1 ton. Ett släpfordon på hjul eller band som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap. (för en bil, en traktor eller ett motorredskap) Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, samt föraren.

10 Tjänstevikt Tjänstevikt Totalvikt Totalvikt Traktor (för ett släpfordon) Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet. (för ett terrängmotorfordon) Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg som hör till fordonet, samt bränsle, smörjolja och vatten. För en tung terrängvagn räknas även vikten av föraren och reservhjul med. (för en bil, en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn) Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för. (för ett släpfordon) Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för. Ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon eller ett arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. En traktor får vara utrustad för transport av gods och för befordran av passagerare. Traktor klass I En traktor som enligt vägtrafikskattelagen hör till skatteklass I. Traktor klass II Temp.kontr. fordon Tridem Trippelaxel Trippelaxeltryck Tung buss Tung lastbil Tungt släpfordon Tung terrängvagn Y-konstant En traktor som enligt vägtrafikskattelagen hör till skatteklass II. Ett fordon med fast eller avtagbar överbyggnad som är särskilt utrustat för godsbefordran vid kontrollerad temperatur och vars sidoväggar inklusive isolering är minst 45 millimeter tjocka Ett uttryck för en 4-axlig dragbil med tre intilliggande bakre axlar. Tre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd mellan den första och den tredje axeln som är mindre än 5 meter. Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en trippelaxel för över till vägbanan. En buss med en totalvikt över 3,5 ton. En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton. Ett annat släpfordon än ett lätt släpfordon. En terrängvagn med en tjänstevikt över 2 ton. Y-konstanten anger hur den fjädrade vikten (chassi + last) fördelas mellan axlarna i en boggi. 215

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Dispenstransporter - en handbok Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Titel: Dispenstransporter (breda, långa och tunga vägtransporter) en handbok Publikationsnummer: 2011:057 ISBN: 978-91-7467-121-6

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING TRAFIKTILLSTÅND 20 YTL-ALLMÄNT Bestämmelserna om att bedriva yrkesmässig trafik finns sedan 2012-06-01 i EUförordning 1071/2009. Denna förordning kompletteras av en ny svensk yrkestrafiklag och en ny svensk

Läs mer

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna.

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna. 2012-02-07 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär

Läs mer

FORDONS LAST OCH VIKT

FORDONS LAST OCH VIKT FORDONS LAST OCH VIKT 164 Lastning och fördelning av last Före lastning ska du som förare förvissa dig om att det fordon som skall användas är lämpligt för lasten och att fordonsekipagets lastkapacitet,

Läs mer

Bra att veta om fyrhjulingar

Bra att veta om fyrhjulingar Bra att veta om fyrhjulingar Foto brp sweden Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade och skiljer sig åt mellan olika fordonstyper. Gemensamt är dock att det är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng.

Läs mer

vad lagen säger om din hjullastare

vad lagen säger om din hjullastare vad lagen säger om din hjullastare begrepp och bestämmelser innehåll INNEHÅLL 3 HJULLASTARE PÅ LAGLIGT SÄTT 4 INLEDNING 5 DEFINITIONER 6 UTRUSTNINGSKRAV 7 LAGAR OCH REGLER 9 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄGTRANSPORT

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FLYTANDE FÖRSÄKRING FÖR BILHANDEL OCH BILVERKSTAD A L L M Ä N N A V I L L K O R 2 0 0 6 0 5 0 1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FLYTANDE FÖRSÄKRING FÖR BILHANDEL OCH BILVERKSTAD A L L M Ä N N A V I L L K O R 2 0 0 6 0 5 0 1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FLYTANDE FÖRSÄKRING FÖR BILHANDEL OCH BILVERKSTAD A L L M Ä N N A V I L L K O R 2 0 0 6 0 5 0 1 Försäkringsvillkor för flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Innehåll

Läs mer

Motor 2015 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING. Motor 2015. Gäller från 2015-01-01

Motor 2015 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING. Motor 2015. Gäller från 2015-01-01 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING Motor 2015 Gäller från 2015-01-01 1 Innehåll Försäkringsgivare... 3 Begreppsförklaringar... 3 Fordonsklasser... 4 Försäkringsvillkor Motor 2015... 5 1 Försäkringsformer och giltighetsområde...

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:32

Regeringens proposition 2009/10:32 Regeringens proposition 2009/10:32 Fordonsbesiktning Prop. 2009/10:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson (Näringsdepartementet)

Läs mer

Motor 2014 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING. Motor 2014. Gäller från 2014-05-01

Motor 2014 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING. Motor 2014. Gäller från 2014-05-01 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING Motor 2014 Gäller från 2014-05-01 1 Innehåll Försäkringsgivare... 3 Begreppsförklaringar... 3 Fordonsklasser... 3 Försäkringsvillkor Motor 2014... 5 1 Försäkringsformer och giltighetsområde...

Läs mer

Bilhandel och bilverkstad 2009-05-01

Bilhandel och bilverkstad 2009-05-01 Bilhandel och bilverkstad 2009-05-01 2/24 Innehåll Översiktlig information... 3 Allmänna försäkringsvillkor... 6 Trafikförsäkring... 8 Egendomsskydd Kaskoförsäkring... 9 Vagnskadeförsäkring... 9 Brandförsäkring...

Läs mer

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING GJ 1:9 MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP allmänna villkor Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att det i vissa fall finns kompletterande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-05-01. Försäkringsvillkor för flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-05-01. Försäkringsvillkor för flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad ALLMÄNNA VILLKOR 2015-05-01 Försäkringsvillkor för flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad 2 Allmänna villkor Allmänna villkor 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FLYTANDE FÖRSÄKRING FÖR BILHANDEL OCH BILVERKSTAD

Läs mer

Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad

Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Villkoren gäller från 2008-11 - 1 - Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Försäkringens

Läs mer

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING GJ 1:6 MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING FÖR MOTORFORDON, SL ÄPFORDON OCH MOTORREDSK AP allmänna villkor Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att det i vissa fall finns kompletterande

Läs mer

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring P 600 FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP Sida 2 av 62 De viktigaste delarna Försäkringsvillkoret innehåller en rad bestämmelser. Vi har valt ut några viktiga som du bör läsa på en gång. Observera

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2011-02-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

MOTORFORDON MF56. Villkor för Motorfordon. Gäller från 2015-01-01

MOTORFORDON MF56. Villkor för Motorfordon. Gäller från 2015-01-01 MOTORFORDON MF56 Villkor för Motorfordon Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1 Här gäller din försäkring 3 2 Trafikförsäkring 3 3 Kaskoförsäkring 4 32 Vagnskadeförsäkring 5 33 Brandförsäkring 6 34 Glasförsäkring

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

Försäkringsvillkor Fordon. Gäller från 1 maj 2011

Försäkringsvillkor Fordon. Gäller från 1 maj 2011 Försäkringsvillkor Fordon Gäller från 1 maj 2011 Innehållsförteckning Översiktlig information... 4 Allmänna försäkringsvillkor... 10 Vilka fordon försäkringen gäller för... 10 Vad som ingår i försäkringen...

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring GJ 1:11 Motorfordonsförsäkring För motorfordon, släpfordon och motorredskap Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 2015-02-01 Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Motorfordons- försäkring

Motorfordons- försäkring Motorfordons- försäkring GL 160:2 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer