svenskt uttal. trafikskolorna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna."

Transkript

1 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär ettt spännandee changemang för trafikskolorna.

2 Det första körkortsdirektivet (80/1263/EEG) kom redan 1980 och innehöll bland annat bestämmelser om att ett körkort skulle gälla i alla medlemsstater och att körkorten efter ett år skulle bytas ut när körkortshavaren permanent bosatt sig i en annan medledsstat var det dags för det andra körkortsdirektivet (91/439/EEG). I och med detta direktiv infördes de obligatoriska körkortskategorier A, B, C, D och E samt de frivilliga underkategorierna A1, B1, C1 och D1. Bestämmelser om gemensamma körkortsåldrar, medicinska krav och krav på godkänt förarprov för utfärdande av körkort infördes även. Den 19 januari 2013 införs det tredje körkortsdirektivet. De något lättare tyngre körkortsbehörigheterna C1, C1E, D1 och D1E blir obligatoriska. Vissa länder, dock inte Sverige, inför behörigheten B1 för fyrhjuliga motorcyklar. Två nya behörigheter införs, A2 för mellantunga motorcyklar och AM för moped klass I. AMbehörigheten infördes redan 2009 i Sverige. En ny utökad behörighet inom kategorin B införs. Den ger möjlighet att få framföra tyngre släp än tidigare med B-körkort efter godkänt körprov. Giltigheten för ett körkort harmoniseras mellan medlemsstaterna. Körkort med behörigheterna AM, A1, A2, A, B, B1 och BE ska ha en giltighetstid på tio år medan för körkort med behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE ska vara fem år. Därefter måste körkortet förnyas för att fortsätta gälla. De medicinska kraven (läkarintyg) gäller vid varje förnyelse av körkortet för behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE. Körkorten kommer så småningom även att förses med en mikroprocessor för ökad säkerhet och som skydd mot förfalskning. Redaktör Bo Tollbring, STR Service AB

3 Changemang för trafikskolor Anvisningar Detta dokument är tänkt att informera om de förändringarr i regelverket som det tredje körkortsdirektivet innebär. Föreskrifter om fordon, körkortsålder, övningskörningsålder och riskutbildning ärr redan fastställd i Körkortslagen samt Körkortsförordningen och börjar gälla den 19 januari Transportstyrelsens (detaljerade( regler) kring provfordon, kursplan och förarprov har ännu ej fastställts. I slutet av mars skickas na ut på remiss. STR är en av remissinstanserna och får därför möjlighet att uttala sig om innehållet. Efter eventuella justeringar fattas beslut. För provfordon anges därför huvuddragen i EU-direktivets anvisningar tills vidare. Så fort nya införs kommer detta dokument attt uppdateras. Nya som inför markeras med gul färg. Författningar Lag om ändring i körkortslagen (SFS( 2011:1580) innehåller de ändringar i körkortslagen som gäller för det tredje körkortsdirektivet. Förordning om ändring i körkortsförordningen (SFS 2012:5) innehåller de ändringar i körkortsförordningenn som gäller för det tredje körkortsdirektivet. myndighets om kursplaner och förarprov för de olika behörigheterna. Dessa är ej färdiga. Författningshänvisningar 2006/126/EG Europaparlamentets och rådets tredje körkortsdirektivv KKL Körkortslagen (SFS 1998:488) KKF Körkortsförordningen (SFS 1998:980) YKL Lag om yrkesförarkompetens (SFS 2007:1157) TSFS Transportstyrelsens författningssamling (myndighets) ex. (KKL 3 kap 1 3d) innebär Körkortslagen 3:e kapitlet, 1:a paragrafen, punkt 3d Övergångsbestämmelser Den förarbehörighet en person har före den 19 januari 2013 gäller även ä efter detta datum. Vid förnyelse av körkortet efter 19 januari 2013 börjar de nya reglerna om giltighet gälla även för den som har ett äldre körkort. Giltigheten för behörigheterna AM, A1, A2,, A, B och BE kommer även ä i fortsättningen att vara tio år. För behörigheterna C1, C1E,, C, CE, D1,, D1E, D och DE blir giltigheten däremot fem år. Detta innebär att de gamla reglerna om förnyelse avv körkortet kan gälla somm längst till och med den 18 januari Förnyelsedatumet på körkortet gäller. (KKL 3 kap 14 och 14a ) De medicinska kraven (läkarintyg) kommerr att gälla vid varje förnyelse av körkortet för behörigheterna C1, C1E, C, CE,, D1, D1E, D och DE. (KKL 3 kap 122 ) 3

4 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor Motorc cykel En ny behörighet A2 införs. Behörigheten n A med begränsning, tas därmed bort. Stegvist tillträde införs för motorcykel A11 A2 A. Vid direkttillträde till A höjs ålder till 24 år. Möjlighet att köra trehjulig motorcykel för behörighet A1 införs. A1 A2 A Tvåhjulig motorcykel högst 125 cm³ (gäller förbränningsmotor) nettoeffekt högst 11 kw förhållande mellan nettoeffekt och tjänsteviktt högst 0,1 kw/kg Trehjulig motorcykel nettoeffekt högst 15 kw Tvåhjulig motorcykel nettoeffekt högst 35 kwk förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt högst 0,2 kw/kg motorcykelns originalutförande (före strypning) får ha högst den dubbla effekten (70 kw) k Två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, nettoeffekt eller förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt Trehjulig motorcykel med nettoeffekt högre än 15 kw omm körkortshavaren har fyllt 211 år (KKL 2 kap 6 )) Trehjulig motorcykel nettoeffekt högst 15 kwk Provfordon A1, minst 120 cm³, 90 km/h Motorcykel, minst 400 cm³, Motorcykel, minst 600 cm³, minst 25 kw minst 40 kw Begreppet lätt motorcykel stämmer inte längre överens med behörighet A1. Fyrhjulig motorcykel har överförts till behörighet B. Begreppet nettoeffekt ersätter det tidigare effekt eftersom det stämmer bättre med terminologinn i lagen (SFS 2001:559) om vägtrafikdefinitioner. För provfordon för behörigheten A kan 595 cm³ räknas som 600 cm³ (ännu ej beslutat, Transportstyrelsen utreder) 4

5 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor A1 A2 A Körkortsålde er 16 år (KKL 3 kap 1 3c) 244 år 200 år om personen haft A2 i minst två år (KKL 3 kap 1 3d) Övningskörn ningsålder 15 år och 9 månader (KKL 4 kap 2 2) 17 år och 6 månaderr 233 år för tvåhjulig (KKL 4 kap 2 4) motorcykel (KKL 4 kap 2 8b) 200 år för trehjulig motorcykel med en högre nettoeffekt än 15 kw (KKL 4 kap 2 7b) 199 år och 6 månader om personen haft A2 i ett år och sex månader (KKL 4 kap 2 6) 177 år och 6 månader på trafikskola med läraren på motorcykeln (KKL 4 kap 3 ) Kursplan Riskutbildnin ng Del 1 och 2 Del 1 och 2 Del 1 och 2 Ingen riskutbildning omo personenn har A1 och därmed gått riskutbildning förr motorcykel Ingen riskutbildning om personen har A1eller A2 och därmed gått riskutbildning för motorcykel (KKF 8 kap 7 ) (KKF 8 kap 7 ) Förarprov Endast körprov om personen har A1 (KKL 3 kap 4 2) Endast körprov om personen har A1 eller A2 (KKL 3 kap 4 1) Genom införandet av stegvist tillträde får körkortshavaren successivt, med stigande ålder eller ökad erfarenhet, tillträde till mer krävande fordon.. Om körkortstagaren har A1 behöver hon eller han endast klara ett körprov för att få A2. Vid direkttillträde till A2 krävs både kunskaps-, och körprovv (även riskutbildning). Från A2 till A, innebär det stegvisa tillträdet dessutom ett lägre ålderskrav, 20 år om personen haft A2 i minstt två år. Vid direkttillträde till A är körkortsålder 24 år. 5

6 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor Person nbil En ny definition av lätt släpfordon införs. En utökad behörighet B införs som ger möjlighet att köra ett någott tyngre släp. B Utökad behörighetb BE Personbil totalvikt högst 3,5 ton B totalvikt högst 3,5 tonn B totalvikt högstt 3,5 ton Lätt lastbil terrängvagn, motorredskap klass I och fyrhjulig motorcykel totalvikt högst 3,5 ton Släp totalvikt högst 750 kg eller totalvikt (bil + släp) högst 3,5 ton Släp totalvikt som överstiger 750 kg och totalvikt (bil + släp) högst 4,255 ton (KKL 2 kap 7a ) Släp totalvikt högstt 3,5 ton (KKL 2 kap 5 ) Trehjulig motorcykel med nettoeffekt högst 15 kw Trehjulig motorcykel med nettoeffekt högre än 15 kw om körkortshavaren har fylltt 21 år (KKL 2 kap 6 )) Provfordon B, lägst 1000 kg tjänstevikt, bilbälte minst 100 km/h,, dubbelkommando färdbromss extra invändig backspegel huvudstöd, kopplingspedal vid manuell växling (TSFS 2011:12) B och släpvagn med totalvikt minstt 1000 kg, lådkonstruktion, faktisk vikt minst 800 kg Reglerna förr lätt släp förenklas genom att beräkningen med tjänstevikt och totalvikt försvinner. Ett lätt släp definieras som ett släp där totalviktenn är på högst 750 kg eller där ekipagets (bilens ochh släpfordonets sammanlagda) totalvikt inte överstiger 3,5 ton. Registreringsbevisens begränsningarr kvarstår givetvis (t ex max släpvagnsvikt får ej överskridas) ). En person med körkortsbehörighet B som godkänts i ett särskilt körprov, får framföraa ett ekipage där totalvikten (bil + släp) överstiger 3,55 ton men inte 4,25 ton s k utökad behörighet B. Körkort med behörighett C1E, CE, D1E och DE ger g även behörigheten BE (KKL 2 kap 5 och 8 ) 6

7 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor B Utökad behörighetb BE Körkortsålde er 188 år Övningskörn ningsålder 16 år för personbil utan släp 17 år 6 månader (KKL 4 kap 2 4c) 188 år 17 år 6 månader för personbil med släp, lätt lastbil, terrängvagn, motorredskap klass I och fyrhjulig motorcykel samt trehjulig motorcykel med nettoeffekt högst 15 kw Körkortstillstånd krävs ej. (KKL 4 kap 1 2.2) 20 år för trehjulig motorcykel med en högre nettoeffekt än 15 kw (KKL 4 kap 2 7b) Kursplan Riskutbildnin ng Del 1 och del 2 Nej Nej Förarprov Körprov Utökad behörighet B gerr villkoret (gemenskapskod 96) i körkortet. Transportstyrelsen utreder möjligheten att genomföra körprov för utökad behörighet B i samband med körprov B. 7

8 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor Lastbil Nya behörigheterr C1 och C1E införs. Körkortsålder för C och CE höjs till 21 årr vid direkttillträde. Körkort med behörigheterna C, CE, C1 och C1E ska ha en giltighetstid på femm år. Därefterr måste körkortet förnyas för att fortsätta gälla. Detta börjar gälla från den första gången körkortet ska förnyas efter den 19 januari De medicinska kraven (läkarintyg) gäller vid varje förnyelse av körkortet för behörigheterna C1, C1E, C och CE. (KKL 3 kap 12 ) C1 C1E C CE Tung lastbil totalvikt högst 7,5 ton Personbil totalvikt över 3, 5 ton under 7,5 ton C1, totalvikt högst 7,5 ton med tungt släp totalvikt (bil + släp) högst 12 ton (KKLL 2 kap 5 ) Tungg lastbil totalvikt över 3,5 ton Personbil totalvikt över 3,5 ton C totalvikt över 3,5 ton med tungt släp Provfordon C1, totalvikt minst 4 ton, minst 5 m, minst 80 km/h, ABS, färdskrivare C1 med släpvagn, totalvikt minst 1,25 ton, minst 8 m, faktisk vikt 800 kg C, totalvikt minst 12 ton, minst 2,4 m bred, minst 8 m, minst m 80 km/ /h, ABS, färdskrivare, 8 framåtväxlar, faktiskt vikt minstt 10 tonn C med släpvagn, minst 7,5 m, totalvikt på ekipaget minst 20 ton, minst 14 m, faktiskk vikt minst 15 ton 8

9 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor C1 C1E C CE Körkortsålde er (KKL 3 kap 1 3c) r (KKLL 3 kap1 3c) 21 år (KKL 3 kap 1 3e) 21 år (KKL 3 kap 1 3e) om personen har grundläggande YKButbilning (280 tim) t (KKL 3 kap 1a ) om personen har grundläggande YKButbilning (280 tim) (KKL 3 kap 1a ) Övningskörn ningsålder (KKL 4 kap 2 5) r (KKLL 4 kap 2 5) 20 år (KKL 4 kap 2 7a) 20 år (KKL 4 kap 2 7a) om personen har grundläggande YKButbilning (280 tim) t (KKL 4 kap 2a ) om personen har grundläggande YKButbilning (280 tim) (KKL 4 kap 2a ) Kursplan Transportstyrelsen skriver Transportstyrelsen skriver Transportstyrelsenn skriver Transportstyrelsen skriverr r Förarprov Kunskaps- och körprov Kunskaps- och körprov Kunskaps- och körprov Kunskaps- och körprov Körkort med behörighett C1E och CE ger även behörigheten BE (KKL 2 kap 5 och 8 ) Den som övningskör förr C1, C1E, C eller CE måste ha ett körkort med behörigheten B eller ha haftt den tyngre behörigheten tidigare. Körkort med behörigheten C1E eller CE får endast tas av denn som har körkortsbehörighet för dragfordonet. 9

10 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor Buss Nya behörigheterr D1 och D1E införs. Körkortsålder för D och DE höjs till 24 årr vid direkttillträde. Körkort med behörigheterna D, DE, D1 och D1E ska ha en giltighetstid på femm år. Därefter måste körkortet förnyas för att fortsätta gälla. Detta börjar gälla från den första gången körkortet ska förnyas efter den 19 januari De medicinska kraven (läkarintyg) gäller vid varje förnyelse av körkortet för behörigheterna D1, D1E, D och DE. (KKL 3 kap 12 ) D1 D1E D DE Buss högst 16 sittplatser utöver förarplatsen D1 högst 16 sittplatser utöver förarplatsen Buss D med tungt släp Maxlängd 8 m med tungt släp (KKLL 2 kap 5 ) Provfordon D1, totalvikt minst 4 ton, minst 5 m, 80 km/h, ABS, färdskrivare D1 och släp med totalvikt minst 1,25 ton, 2 m bred och hög lådkonstruktion, faktisk vikt minst 800 kg D, minst 2,4 m bred, minst 10 m, 80 km/h, ABS, färdskrivaree D och släp totalvikt minst 1,25 ton, 2 m bred och hög lådkonstruktion, faktiskk vikt minst 800 kg 10

11 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor D1 och D1E D och DE Körkortsålde er 24 år (KKL 3 kap 1 3f) 23 år om personen har YKButbildning (140 tim) (KKL 3 kap 1a 3 samt YKL 3 kap 6 ) 21 år om personen har YKButbildning (280 tim) (KKL 3 kap 1a 2 samt YKL 3 kap 5 ) om personen har YKButbildning (140 tim) och linjens längd är max 50 km (KKL 3 kap 1a samt YKL 3 kap 6 ) 20 år om personen har YKButbilning (280 tim) inom gymnasieskolan (KKL 3 kap 1a 1 samt YKL 3kap 5 ) om personen har YKButbildning (280 tim) inom gymnasieskolan och linjens längd är max 505 km eller utan passagerare (KKL 3 kap 1a samt YKL 3 kap 5 ) Övningskörn ningsålder Kursplan 21 år (KKL 3 kap 1 3e) om personen harr grundläggande YKB- utbilning (280 tim) (KKL 3 kap 1a ) 20 år (KKL 4 kap 2 7a) om personen harr grundläggande YKB- utbilning (280 tim) (KKL 4 kap 2a ) 23 år (KKL 4 kap 2 8a) 20 år om personen har YKButbildning (140 eller 280 tim) (KKL 3 kap 2a samt YKL 3 kap 5 och 6 ) Transportstyrelsenn skriver Förarprov Körkort med behörighett D1E eller DE ger även behörighetenb n BE (KKL 2 kap 8 ). Den som övningskör förr D1, D1E, D eller DE måste ha ett körkort med behörigheten B eller ha haftt den tyngre behörigheten tidigare. Körkort med behörigheten D1E eller DE får endast tas av denn som har körkortsbehörighet för dragfordonet. 11

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra motorcykel Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för att köra motorcykel 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla Att köra motorcykel kräver

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx maj 2011. Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:23

Regeringens proposition 2012/13:23 Regeringens proposition 2012/13:23 Några körkortsfrågor Prop. 2012/13:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Näringsdepartementet)

Läs mer

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna?

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna? Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på körkortsreglerna? Regler för lastbil och buss Idag finns drygt 145 000 tunga lastbilar och bussar i Sverige, och det ställs andra krav

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Några körkortsfrågor. Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU4. Sammanfattning

Några körkortsfrågor. Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU4. Sammanfattning Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU4 Några körkortsfrågor Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13:23 Några körkortsfrågor. Regeringen föreslår bl.a. kompletterande

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (17)

Konsekvensutredning 1 (17) Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på!

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 ).

15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 ). Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov,

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering.

Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering. Slutlig konsekvensutredning 1 (22) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna

Läs mer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Släpvagn 1 (obromsad ) Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5 Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Körkort du har väl koll på vad som gäller? För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare.

Körkort du har väl koll på vad som gäller? För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Körkort du har väl koll på vad som gäller? För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att

Läs mer

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning KÖRKORT 206 Övningskörning Vid övningskörning ska den som övningskör ha gällande körkortstillstånd. Även den som har behörigheten A eller B ska ha körkortstillstånd till högre behörighet. Tillståndet ska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 januari 2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Körkort du har väl koll på vad som gäller? För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare.

Körkort du har väl koll på vad som gäller? För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Körkort du har väl koll på vad som gäller? För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:559 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 De beteckningar som

Läs mer

Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU

Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU Promemoria 2019-02-06 N2019/00519/MRT Näringsdepartementet Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU I promemorian föreslås ett tillfälligt

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:55

Regeringens proposition 2002/03:55 Regeringens proposition 2002/03:55 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås, m.m. Prop. 2002/03:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 6 mars 2003 Göran Persson Ulrica

Läs mer

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE.

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE. Svensk författningssamling Körkortslag; utfärdad den 11 juni 1998. SFS 1998:488 Utkom från trycket den 22 juni 1998 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2012:7 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver att

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 5 Nr 5 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 30 januari 2004 Utfärdad i Mariehamn den 12 februari 2004

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet

Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet IP/03/1435 Bryssel den 22 oktober 2003 Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet Europeiska kommissionen har idag, i syfte att minska risken för bedrägeri, sörja för en verklig rörelsefrihet för

Läs mer

CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc

CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc SV CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.10.2003 KOM(2003) 621 slutlig 2003/0252 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om körkort (omarbetning)

Läs mer

Körkortets A B C D E

Körkortets A B C D E 2006-04 Körkortets A B C D E Information om körkort, förarprov m m. Krav på körkort, traktorkort och förarbevis...2 Krav för att få körkort...3 Körkortstillstånd...4 Körkort med villkor...5 Övningskörning...6

Läs mer

En reformerad körkortslagstiftning

En reformerad körkortslagstiftning En reformerad körkortslagstiftning Genomförandet av tredje körkortsdirektivet Slutbetänkande av 2007 års körkortsutredning Stockholm 2008 SOU 2008:130 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (17) Dnr/Beteckning TSF

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (17) Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sara Magnusson Väg och järnväg Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran Bilaga 3 Författningsförslag Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) Härigenom föreskrivs att 4 kap. 17 a och 20 trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse. 4 kap. 17 a En buss

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 december 2016 Mikael Damberg Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den 5 januari 2017. TSFS 2017:1 Utkom från trycket den 16 januari 2017

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Trafikmedicinens juridik Sven Hultman

Trafikmedicinens juridik Sven Hultman Trafikmedicinens juridik Sven Hultman Historisk tillbakablick Vad innebär EU-medlemskapet? Vilken lagstiftning gäller? Hur får man körkort? Hur behåller man sitt körkort? Hur blir man av med sitt körkort?

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:94. TSFS 2012:41

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Datum Ärende 2015-05-27 LF 5/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av K Ö R K O R T S L A G för Åland I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Innehåll

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:60

Regeringens proposition 2008/09:60 Regeringens proposition 2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar Prop. 2008/09:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 2008 Fredrik

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (11)

Konsekvensutredning 1 (11) Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 88 Nr 88 KÖRKORTSLAG för Åland Föredragen för Republikens President den 26 juni 2015 Utfärdad i Mariehamn den 15 oktober 2015 I enlighet med lagtingets beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:31

Regeringens proposition 2015/16:31 Regeringens proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon Prop. 2015/16:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Sven-Erik

Läs mer

@) nr 5. ~W LANDSKAPSSTYREl.1SENS FRAMSTÄLI.JNING ~1 Ändring av körkortslagen för landskapet Åland

@) nr 5. ~W LANDSKAPSSTYREl.1SENS FRAMSTÄLI.JNING ~1 Ändring av körkortslagen för landskapet Åland ~W LANDSKAPSSTYREl.1SENS FRAMSTÄLI.JNING ~1 Ändring av körkortslagen för landskapet Åland @) 1994-95 nr 5 FÖRSLAG Landskapsstyrelsen före,slår att körkortslagen för landskapet Åland anpassas till EG 's

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie;

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie; Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie; beslutade den 21 december 2017. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 16 fordonsförordningen (2009:211).

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort I enlighet med statsrådets beslut upphävs i statsrådets förordning om körkort (423/2011) 36 och 37 samt 38 1 mom., ändras 2 1 mom.

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER Trafikskolan tar ansvar för ifyllda utbildningar och tjänster. Dessa blir sökbara via STR:s webbplatser. Personbil Introduktionsutbildning Utbildning för handledare och elever som ska övningsköra privat

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den 17 februari 2016. TSFS 2016:4 Utkom från trycket den 25 februari 2016 VÄGTRAFIK

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll;

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 6 körkortsförordningen (1998:980). TSFS 2012:60

Läs mer

Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x

Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x PARALLELLTEXTER Datum 2019-03-05 Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 Nr 2 LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av bilagan till landskapsförordningen om villkorskoder som får anges på körkort utfärdade på Åland Utfärdad i Mariehamn den 21 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2008:1283 Utkom från trycket den 16 december 2008 utfärdad den 4 december 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Släpvagnskörning med B-körkort

Släpvagnskörning med B-körkort Släpvagnskörning med B-körkort när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas? Delbetänkande av 2007 års körkortsutredning Stockholm 2007 SOU 2007:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2012:5 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:939 Utkom från trycket den 13 oktober 2009 utfärdad den 1 oktober 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov;

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen (1998:980), 8 kap.

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 ÄNDRINGSFÖRSLAG 87 Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna

Läs mer

Hur skall det gå till på vägarna?

Hur skall det gå till på vägarna? Hur skall det gå till på vägarna? Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans Trafikskola, Falkenberg. Lennart Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef på Murtans. Inledning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (17) körkort, senast ändrad genom kommissionens direktiv 2015/653/EU

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (17) körkort, senast ändrad genom kommissionens direktiv 2015/653/EU Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sara Magnusson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av ändring i Transportstyrelsens

Läs mer