svenskt uttal. trafikskolorna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna."

Transkript

1 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär ettt spännandee changemang för trafikskolorna.

2 Det första körkortsdirektivet (80/1263/EEG) kom redan 1980 och innehöll bland annat bestämmelser om att ett körkort skulle gälla i alla medlemsstater och att körkorten efter ett år skulle bytas ut när körkortshavaren permanent bosatt sig i en annan medledsstat var det dags för det andra körkortsdirektivet (91/439/EEG). I och med detta direktiv infördes de obligatoriska körkortskategorier A, B, C, D och E samt de frivilliga underkategorierna A1, B1, C1 och D1. Bestämmelser om gemensamma körkortsåldrar, medicinska krav och krav på godkänt förarprov för utfärdande av körkort infördes även. Den 19 januari 2013 införs det tredje körkortsdirektivet. De något lättare tyngre körkortsbehörigheterna C1, C1E, D1 och D1E blir obligatoriska. Vissa länder, dock inte Sverige, inför behörigheten B1 för fyrhjuliga motorcyklar. Två nya behörigheter införs, A2 för mellantunga motorcyklar och AM för moped klass I. AMbehörigheten infördes redan 2009 i Sverige. En ny utökad behörighet inom kategorin B införs. Den ger möjlighet att få framföra tyngre släp än tidigare med B-körkort efter godkänt körprov. Giltigheten för ett körkort harmoniseras mellan medlemsstaterna. Körkort med behörigheterna AM, A1, A2, A, B, B1 och BE ska ha en giltighetstid på tio år medan för körkort med behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE ska vara fem år. Därefter måste körkortet förnyas för att fortsätta gälla. De medicinska kraven (läkarintyg) gäller vid varje förnyelse av körkortet för behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE. Körkorten kommer så småningom även att förses med en mikroprocessor för ökad säkerhet och som skydd mot förfalskning. Redaktör Bo Tollbring, STR Service AB

3 Changemang för trafikskolor Anvisningar Detta dokument är tänkt att informera om de förändringarr i regelverket som det tredje körkortsdirektivet innebär. Föreskrifter om fordon, körkortsålder, övningskörningsålder och riskutbildning ärr redan fastställd i Körkortslagen samt Körkortsförordningen och börjar gälla den 19 januari Transportstyrelsens (detaljerade( regler) kring provfordon, kursplan och förarprov har ännu ej fastställts. I slutet av mars skickas na ut på remiss. STR är en av remissinstanserna och får därför möjlighet att uttala sig om innehållet. Efter eventuella justeringar fattas beslut. För provfordon anges därför huvuddragen i EU-direktivets anvisningar tills vidare. Så fort nya införs kommer detta dokument attt uppdateras. Nya som inför markeras med gul färg. Författningar Lag om ändring i körkortslagen (SFS( 2011:1580) innehåller de ändringar i körkortslagen som gäller för det tredje körkortsdirektivet. Förordning om ändring i körkortsförordningen (SFS 2012:5) innehåller de ändringar i körkortsförordningenn som gäller för det tredje körkortsdirektivet. myndighets om kursplaner och förarprov för de olika behörigheterna. Dessa är ej färdiga. Författningshänvisningar 2006/126/EG Europaparlamentets och rådets tredje körkortsdirektivv KKL Körkortslagen (SFS 1998:488) KKF Körkortsförordningen (SFS 1998:980) YKL Lag om yrkesförarkompetens (SFS 2007:1157) TSFS Transportstyrelsens författningssamling (myndighets) ex. (KKL 3 kap 1 3d) innebär Körkortslagen 3:e kapitlet, 1:a paragrafen, punkt 3d Övergångsbestämmelser Den förarbehörighet en person har före den 19 januari 2013 gäller även ä efter detta datum. Vid förnyelse av körkortet efter 19 januari 2013 börjar de nya reglerna om giltighet gälla även för den som har ett äldre körkort. Giltigheten för behörigheterna AM, A1, A2,, A, B och BE kommer även ä i fortsättningen att vara tio år. För behörigheterna C1, C1E,, C, CE, D1,, D1E, D och DE blir giltigheten däremot fem år. Detta innebär att de gamla reglerna om förnyelse avv körkortet kan gälla somm längst till och med den 18 januari Förnyelsedatumet på körkortet gäller. (KKL 3 kap 14 och 14a ) De medicinska kraven (läkarintyg) kommerr att gälla vid varje förnyelse av körkortet för behörigheterna C1, C1E, C, CE,, D1, D1E, D och DE. (KKL 3 kap 122 ) 3

4 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor Motorc cykel En ny behörighet A2 införs. Behörigheten n A med begränsning, tas därmed bort. Stegvist tillträde införs för motorcykel A11 A2 A. Vid direkttillträde till A höjs ålder till 24 år. Möjlighet att köra trehjulig motorcykel för behörighet A1 införs. A1 A2 A Tvåhjulig motorcykel högst 125 cm³ (gäller förbränningsmotor) nettoeffekt högst 11 kw förhållande mellan nettoeffekt och tjänsteviktt högst 0,1 kw/kg Trehjulig motorcykel nettoeffekt högst 15 kw Tvåhjulig motorcykel nettoeffekt högst 35 kwk förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt högst 0,2 kw/kg motorcykelns originalutförande (före strypning) får ha högst den dubbla effekten (70 kw) k Två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, nettoeffekt eller förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt Trehjulig motorcykel med nettoeffekt högre än 15 kw omm körkortshavaren har fyllt 211 år (KKL 2 kap 6 )) Trehjulig motorcykel nettoeffekt högst 15 kwk Provfordon A1, minst 120 cm³, 90 km/h Motorcykel, minst 400 cm³, Motorcykel, minst 600 cm³, minst 25 kw minst 40 kw Begreppet lätt motorcykel stämmer inte längre överens med behörighet A1. Fyrhjulig motorcykel har överförts till behörighet B. Begreppet nettoeffekt ersätter det tidigare effekt eftersom det stämmer bättre med terminologinn i lagen (SFS 2001:559) om vägtrafikdefinitioner. För provfordon för behörigheten A kan 595 cm³ räknas som 600 cm³ (ännu ej beslutat, Transportstyrelsen utreder) 4

5 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor A1 A2 A Körkortsålde er 16 år (KKL 3 kap 1 3c) 244 år 200 år om personen haft A2 i minst två år (KKL 3 kap 1 3d) Övningskörn ningsålder 15 år och 9 månader (KKL 4 kap 2 2) 17 år och 6 månaderr 233 år för tvåhjulig (KKL 4 kap 2 4) motorcykel (KKL 4 kap 2 8b) 200 år för trehjulig motorcykel med en högre nettoeffekt än 15 kw (KKL 4 kap 2 7b) 199 år och 6 månader om personen haft A2 i ett år och sex månader (KKL 4 kap 2 6) 177 år och 6 månader på trafikskola med läraren på motorcykeln (KKL 4 kap 3 ) Kursplan Riskutbildnin ng Del 1 och 2 Del 1 och 2 Del 1 och 2 Ingen riskutbildning omo personenn har A1 och därmed gått riskutbildning förr motorcykel Ingen riskutbildning om personen har A1eller A2 och därmed gått riskutbildning för motorcykel (KKF 8 kap 7 ) (KKF 8 kap 7 ) Förarprov Endast körprov om personen har A1 (KKL 3 kap 4 2) Endast körprov om personen har A1 eller A2 (KKL 3 kap 4 1) Genom införandet av stegvist tillträde får körkortshavaren successivt, med stigande ålder eller ökad erfarenhet, tillträde till mer krävande fordon.. Om körkortstagaren har A1 behöver hon eller han endast klara ett körprov för att få A2. Vid direkttillträde till A2 krävs både kunskaps-, och körprovv (även riskutbildning). Från A2 till A, innebär det stegvisa tillträdet dessutom ett lägre ålderskrav, 20 år om personen haft A2 i minstt två år. Vid direkttillträde till A är körkortsålder 24 år. 5

6 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor Person nbil En ny definition av lätt släpfordon införs. En utökad behörighet B införs som ger möjlighet att köra ett någott tyngre släp. B Utökad behörighetb BE Personbil totalvikt högst 3,5 ton B totalvikt högst 3,5 tonn B totalvikt högstt 3,5 ton Lätt lastbil terrängvagn, motorredskap klass I och fyrhjulig motorcykel totalvikt högst 3,5 ton Släp totalvikt högst 750 kg eller totalvikt (bil + släp) högst 3,5 ton Släp totalvikt som överstiger 750 kg och totalvikt (bil + släp) högst 4,255 ton (KKL 2 kap 7a ) Släp totalvikt högstt 3,5 ton (KKL 2 kap 5 ) Trehjulig motorcykel med nettoeffekt högst 15 kw Trehjulig motorcykel med nettoeffekt högre än 15 kw om körkortshavaren har fylltt 21 år (KKL 2 kap 6 )) Provfordon B, lägst 1000 kg tjänstevikt, bilbälte minst 100 km/h,, dubbelkommando färdbromss extra invändig backspegel huvudstöd, kopplingspedal vid manuell växling (TSFS 2011:12) B och släpvagn med totalvikt minstt 1000 kg, lådkonstruktion, faktisk vikt minst 800 kg Reglerna förr lätt släp förenklas genom att beräkningen med tjänstevikt och totalvikt försvinner. Ett lätt släp definieras som ett släp där totalviktenn är på högst 750 kg eller där ekipagets (bilens ochh släpfordonets sammanlagda) totalvikt inte överstiger 3,5 ton. Registreringsbevisens begränsningarr kvarstår givetvis (t ex max släpvagnsvikt får ej överskridas) ). En person med körkortsbehörighet B som godkänts i ett särskilt körprov, får framföraa ett ekipage där totalvikten (bil + släp) överstiger 3,55 ton men inte 4,25 ton s k utökad behörighet B. Körkort med behörighett C1E, CE, D1E och DE ger g även behörigheten BE (KKL 2 kap 5 och 8 ) 6

7 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor B Utökad behörighetb BE Körkortsålde er 188 år Övningskörn ningsålder 16 år för personbil utan släp 17 år 6 månader (KKL 4 kap 2 4c) 188 år 17 år 6 månader för personbil med släp, lätt lastbil, terrängvagn, motorredskap klass I och fyrhjulig motorcykel samt trehjulig motorcykel med nettoeffekt högst 15 kw Körkortstillstånd krävs ej. (KKL 4 kap 1 2.2) 20 år för trehjulig motorcykel med en högre nettoeffekt än 15 kw (KKL 4 kap 2 7b) Kursplan Riskutbildnin ng Del 1 och del 2 Nej Nej Förarprov Körprov Utökad behörighet B gerr villkoret (gemenskapskod 96) i körkortet. Transportstyrelsen utreder möjligheten att genomföra körprov för utökad behörighet B i samband med körprov B. 7

8 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor Lastbil Nya behörigheterr C1 och C1E införs. Körkortsålder för C och CE höjs till 21 årr vid direkttillträde. Körkort med behörigheterna C, CE, C1 och C1E ska ha en giltighetstid på femm år. Därefterr måste körkortet förnyas för att fortsätta gälla. Detta börjar gälla från den första gången körkortet ska förnyas efter den 19 januari De medicinska kraven (läkarintyg) gäller vid varje förnyelse av körkortet för behörigheterna C1, C1E, C och CE. (KKL 3 kap 12 ) C1 C1E C CE Tung lastbil totalvikt högst 7,5 ton Personbil totalvikt över 3, 5 ton under 7,5 ton C1, totalvikt högst 7,5 ton med tungt släp totalvikt (bil + släp) högst 12 ton (KKLL 2 kap 5 ) Tungg lastbil totalvikt över 3,5 ton Personbil totalvikt över 3,5 ton C totalvikt över 3,5 ton med tungt släp Provfordon C1, totalvikt minst 4 ton, minst 5 m, minst 80 km/h, ABS, färdskrivare C1 med släpvagn, totalvikt minst 1,25 ton, minst 8 m, faktisk vikt 800 kg C, totalvikt minst 12 ton, minst 2,4 m bred, minst 8 m, minst m 80 km/ /h, ABS, färdskrivare, 8 framåtväxlar, faktiskt vikt minstt 10 tonn C med släpvagn, minst 7,5 m, totalvikt på ekipaget minst 20 ton, minst 14 m, faktiskk vikt minst 15 ton 8

9 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor C1 C1E C CE Körkortsålde er (KKL 3 kap 1 3c) r (KKLL 3 kap1 3c) 21 år (KKL 3 kap 1 3e) 21 år (KKL 3 kap 1 3e) om personen har grundläggande YKButbilning (280 tim) t (KKL 3 kap 1a ) om personen har grundläggande YKButbilning (280 tim) (KKL 3 kap 1a ) Övningskörn ningsålder (KKL 4 kap 2 5) r (KKLL 4 kap 2 5) 20 år (KKL 4 kap 2 7a) 20 år (KKL 4 kap 2 7a) om personen har grundläggande YKButbilning (280 tim) t (KKL 4 kap 2a ) om personen har grundläggande YKButbilning (280 tim) (KKL 4 kap 2a ) Kursplan Transportstyrelsen skriver Transportstyrelsen skriver Transportstyrelsenn skriver Transportstyrelsen skriverr r Förarprov Kunskaps- och körprov Kunskaps- och körprov Kunskaps- och körprov Kunskaps- och körprov Körkort med behörighett C1E och CE ger även behörigheten BE (KKL 2 kap 5 och 8 ) Den som övningskör förr C1, C1E, C eller CE måste ha ett körkort med behörigheten B eller ha haftt den tyngre behörigheten tidigare. Körkort med behörigheten C1E eller CE får endast tas av denn som har körkortsbehörighet för dragfordonet. 9

10 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor Buss Nya behörigheterr D1 och D1E införs. Körkortsålder för D och DE höjs till 24 årr vid direkttillträde. Körkort med behörigheterna D, DE, D1 och D1E ska ha en giltighetstid på femm år. Därefter måste körkortet förnyas för att fortsätta gälla. Detta börjar gälla från den första gången körkortet ska förnyas efter den 19 januari De medicinska kraven (läkarintyg) gäller vid varje förnyelse av körkortet för behörigheterna D1, D1E, D och DE. (KKL 3 kap 12 ) D1 D1E D DE Buss högst 16 sittplatser utöver förarplatsen D1 högst 16 sittplatser utöver förarplatsen Buss D med tungt släp Maxlängd 8 m med tungt släp (KKLL 2 kap 5 ) Provfordon D1, totalvikt minst 4 ton, minst 5 m, 80 km/h, ABS, färdskrivare D1 och släp med totalvikt minst 1,25 ton, 2 m bred och hög lådkonstruktion, faktisk vikt minst 800 kg D, minst 2,4 m bred, minst 10 m, 80 km/h, ABS, färdskrivaree D och släp totalvikt minst 1,25 ton, 2 m bred och hög lådkonstruktion, faktiskk vikt minst 800 kg 10

11 Tredje körkortsdirektivet changemang för trafikskolor D1 och D1E D och DE Körkortsålde er 24 år (KKL 3 kap 1 3f) 23 år om personen har YKButbildning (140 tim) (KKL 3 kap 1a 3 samt YKL 3 kap 6 ) 21 år om personen har YKButbildning (280 tim) (KKL 3 kap 1a 2 samt YKL 3 kap 5 ) om personen har YKButbildning (140 tim) och linjens längd är max 50 km (KKL 3 kap 1a samt YKL 3 kap 6 ) 20 år om personen har YKButbilning (280 tim) inom gymnasieskolan (KKL 3 kap 1a 1 samt YKL 3kap 5 ) om personen har YKButbildning (280 tim) inom gymnasieskolan och linjens längd är max 505 km eller utan passagerare (KKL 3 kap 1a samt YKL 3 kap 5 ) Övningskörn ningsålder Kursplan 21 år (KKL 3 kap 1 3e) om personen harr grundläggande YKB- utbilning (280 tim) (KKL 3 kap 1a ) 20 år (KKL 4 kap 2 7a) om personen harr grundläggande YKB- utbilning (280 tim) (KKL 4 kap 2a ) 23 år (KKL 4 kap 2 8a) 20 år om personen har YKButbildning (140 eller 280 tim) (KKL 3 kap 2a samt YKL 3 kap 5 och 6 ) Transportstyrelsenn skriver Förarprov Körkort med behörighett D1E eller DE ger även behörighetenb n BE (KKL 2 kap 8 ). Den som övningskör förr D1, D1E, D eller DE måste ha ett körkort med behörigheten B eller ha haftt den tyngre behörigheten tidigare. Körkort med behörigheten D1E eller DE får endast tas av denn som har körkortsbehörighet för dragfordonet. 11

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (17)

Konsekvensutredning 1 (17) Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering.

Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering. Slutlig konsekvensutredning 1 (22) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på!

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE.

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE. Svensk författningssamling Körkortslag; utfärdad den 11 juni 1998. SFS 1998:488 Utkom från trycket den 22 juni 1998 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning KÖRKORT 206 Övningskörning Vid övningskörning ska den som övningskör ha gällande körkortstillstånd. Även den som har behörigheten A eller B ska ha körkortstillstånd till högre behörighet. Tillståndet ska

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Körkortets A B C D E

Körkortets A B C D E 2006-04 Körkortets A B C D E Information om körkort, förarprov m m. Krav på körkort, traktorkort och förarbevis...2 Krav för att få körkort...3 Körkortstillstånd...4 Körkort med villkor...5 Övningskörning...6

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll;

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 6 körkortsförordningen (1998:980). TSFS 2012:60

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER Trafikskolan tar ansvar för ifyllda utbildningar och tjänster. Dessa blir sökbara via STR:s webbplatser. Personbil Introduktionsutbildning Utbildning för handledare och elever som ska övningsköra privat

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19 Närvarande: Justitieråden Dag Victor, Lennart Hamberg och Per Virdesten. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:31

Regeringens proposition 2015/16:31 Regeringens proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon Prop. 2015/16:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Sven-Erik

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

Släpvagnskörning med B-körkort

Släpvagnskörning med B-körkort Släpvagnskörning med B-körkort när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas? Delbetänkande av 2007 års körkortsutredning Stockholm 2007 SOU 2007:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 maj 2011 386/2011 Körkortslag Given i Helsingfors den 29 april 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; beslutade den xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 militärtrafikförordningen

Läs mer

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Avgift baserad

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Promemoria. Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet

Promemoria. Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet Promemoria Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll Näringsdepartementet 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Författningsförslag...

Läs mer

Mopedbok. för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II

Mopedbok. för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II Mopedbok för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II www.mopedbok.se Mopedklass I och II Mopedbil EPA-traktor / A-traktor Traktor Arbetsfordon klass II Rätt & Vett konsult och förlag

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Övergångsorganisationen

Övergångsorganisationen Övergångsorganisationen Övergångsorganisation Stab Vägtrafik lagstiftning Yrkestrafik Fordon Körkort Förvaltnings rätt Statistik ochanalys Transportstyrelsen Vägtrafikavdelning Stab Vägtrafik lagstiftning

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; beslutade den 20 juni 2006. VVFS 2006:65 Utkom från trycket den 29 juni 2006 Allmänna råd markeras med indragen text Vägverket föreskriver

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b.

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b. 17.2.2005 A6-0016/114 ÄNDRINGSFÖRSLAG 114 från Paolo Costa, för ALDE-gruppen Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b b) för kategori B får ge behörighet att föra lätt motorcykel. b) för kategori

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till körkortslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny körkortslag.

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1985:62) om intyg gällande fordons beskaffenhet och utrustning; beslutade den 30 oktober 2007.

Läs mer

Sammankoppling av fordon

Sammankoppling av fordon Sammankoppling av fordon 2005-05-04 38-50302d Den maj 2003 infördes ny fordonslagstiftning med nya villkor för sammankoppling av tunga fordon. I den här broschyren framgår hur olika fordon får sammankopplas

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) L 403/18 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON.

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd 5 06-06-16 08.04.13 Att ta körkort spännande, ansvarsfullt

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll Remissdokument Datum 2013-10-28 Ny körkortslag Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny körkortslag och en lag om trafikskolor. I den nya körkortslagen finns de för

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR

FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2013 www.mcrf.se INLEDNING Välkommen till McRF Denna skrift är avsedd att vara en uppslagsbok för förhållanden inom mopedoch motorcykelbranschen på den svenska marknaden.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1081/2012 Lag om ändring av körkortslagen Utfärdad i Helsinfors den 28 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i körkortslagen

Läs mer

2 Vägtrafikregister m.m.

2 Vägtrafikregister m.m. Lag om vägtrafikregister [8201] 2 Vägtrafikregister m.m. Lag (2001:558) om vägtrafikregister Allmänna bestämmelser 1 [8201] Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av uppgifter om personer samt

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 25 augusti 2008. om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort. [delgivet med nr K(2008) 3790] (2008/766/EG)

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 25 augusti 2008. om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort. [delgivet med nr K(2008) 3790] (2008/766/EG) 10.10.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/31 KOMMISSIONENS ESLUT av den 25 augusti 2008 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort [delgivet med nr K(2008) 3790] (Text av

Läs mer

Köra fyrhjuling. Du har väl koll på reglerna...... och riskerna?

Köra fyrhjuling. Du har väl koll på reglerna...... och riskerna? Köra fyrhjuling Du har väl koll på reglerna...... och riskerna? Mars 2015 2 KÖRA FYRHJULING Intresset för fyrhjulingar ökar och för dig som kör fyrhjuling är det viktigt att känna till vilka regler som

Läs mer

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran.

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran. Transportstyrelsens föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente; beslutade den 8 juni 2010.

Läs mer

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22 Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 2 kap. EG-direktiv... 3 3 kap. ECE-reglementen...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2014:1489 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Effekter av sammanhållet förarprov

Effekter av sammanhållet förarprov Utredningsuppdrag 1 (13) Upprättad av Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Dnr/Beteckning TSV 2014-243 En kunskapsöversikt Utredningsuppdrag 2 (13) Innehåll

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Priser Ystad Rønne 2016

Priser Ystad Rønne 2016 Priser Ystad 2016 STANDARD BILJETT Enkel resa SEK Vuxen 238 238 Barn 12-15 år 118 118 Barn 0-11 år a) 0 0 Längd max 6 m, höjd max 1,95 m 1398 1398 Längd max 6 m, höjd över 1,95 m 1677 1677 Längd max 12

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

Bra att veta om fyrhjulingar

Bra att veta om fyrhjulingar Bra att veta om fyrhjulingar Foto brp sweden Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade och skiljer sig åt mellan olika fordonstyper. Gemensamt är dock att det är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Du har väl lastsäkrat? Checklista: Personbil Har du säkrat lasten åt alla håll?..sid 3 Släpkärra Vilken vikt på släpkärra får din

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595); utfärdad den 7 december 2000. Utkom från trycket den 15 december 2000 Omtryck Regeringen föreskriver att 2, 7 a, 17, 55

Läs mer

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan.

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. OBS! Rödmarkerade fält är obligatoriska att fylla i. Arbetsställe/ort där

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer