Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den."

Transkript

1 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och bilagan till fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bilskattelagen och fordonsskattelagen ändras. Bilskattelagen ändras så att bilskatten för bilar med små och medelstora utsläpp stegvis sänks. Skattesänkningen fokuserar tydligt på bilar med små utsläpp. Bilskatten sjunker beroende på bilens specifika koldioxidutsläpp med 0 5,4 procentenheter fram till Eftersom man antar att bilarnas specifika koldioxidutsläpp kommer att sjunka kommer skatten på en bil med medelstora utsläpp sannolikt att halveras fram till Fordonsskattelagen ändras så att fordonsskattens grundskatt för bilar höjs. Grundskatten höjs för alla bilar med 36,50 euro per år. Sammantaget innebär skatteändringarna dock att trafikbeskattningen lindras från och med Dessutom föreslås i propositionen att i bilskattelagen görs de ändringar i fråga om bestämmande av skatten på begagnade fordon som införs till Finland som förutsätts i Europeiska unionens domstols avgörande. Vid beskattningen av begagnade fordon som införs till Finland ska tillämpas en jämförelseskatt genom vilken man säkerställer att man inte tar ut mera i skatt för en importbil än vad som återstår i bilskatt för en motsvarande, i Finland redan registrerad bil. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen om ändring av bilskattelagen avses träda i kraft vid ingången av Skattesänkningarna genomförs stegvis så att de träder i kraft i fyra steg vid ingången av 2016, 2017, 2018 och Bilbeskattningen för de begagnade fordon för vilka tagits ut för mycket skatt vid införseln, kan rättas så att den stämmer överens med denna lag i fråga om fordon för vilka beskattningen verkställts den 1 januari 2012 eller efter det. Också lagen om ändring av fordonsskattelagen avses träda i kraft vid ingången av Fordonsskattens höjda grundskattedel tillämpas dock först i fråga om skatt som tas ut den 1 januari 2017 och efter det.

2 Lagförslag Lag om ändring av bilskattelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 9 2 mom., sådant det lyder i... ändras 6 och 7 samt skattetabell 1 i bilagan till lagen, sådana de lyder,..., samt fogas till lagen en ny 8 a som följer: 6 Skatten på en ny personbil och paketbil är ett procenttal enligt skattetabell 1 i bilagan av bilens beskattningsvärde, om inte annat föreskrivs i 8. Skattesatsen bestäms utifrån bilens koldioxidutsläpp vid blandad körning, som fastställts enligt kraven i gällande unionslagstiftning vid tidpunkten för beskattningen av bilen eller då den första gången togs i bruk. Om det inte finns sådana uppgifter om koldioxidutsläppet som uppfyller kraven i 1 mom., bestäms skattesatsen enligt skattetabell 1 utifrån det beräknade koldioxidutsläppet för bilen enligt bilens totalmassa och drivkraft. Om kvoten av bilens effekt (i kilowatt) och totalmassa (i kilogram) är 0,15 eller större, ökas det beräknade koldioxidutsläppet genom att det multipliceras med talet 1,5. Mängden koldioxidutsläpp avrundas till hela gram. Om drivkraften för ett fordon som avses i 1 mom. uteslutande är el ska skatten vara den lägsta skattesatsen enligt skattetabell 1 i bilagan. 7 Skatten på en ny buss vars egenmassa är mindre än kilogram är 31,7 procent av bussens beskattningsvärde. Skatten på nya motorcyklar och andra skattepliktiga nya fordon i kategori L bestäms enligt motorns slagvolym eller drivkraft och är följande procenttal av fordonets beskattningsvärde: Slagvolym Skattesats högst 130 cm3 9, cm3 12, cm3 15, cm3 19, cm3 22,0 756 cm3 eller mera 24,4 eldrivet fordon i kategori L 9,8 8 a Fordonsskatten för ett fordon som beskattas som begagnat i Finland är det minsta belopp som med beaktande av 11 c och 11 d återstår i bilskatt för ett i Finland registrerat fordon som anses som likadant.

3 Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller efter det att lagen har trätt i kraft. På fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Vid beskattning av fordon som beskattas som begagnade tillämpas lagen på beskattning som verkställs den dag lagen träder i kraft eller därefter. Beskattningen av fordon som införts som begagnade kan på ansökan dock rättas så att den stämmer överens med denna lag, om beskattningen verkställts den 1 januari 2012 eller efter det. Ansökan om rättelse av skatten kan göras av den som i egenskap av skattskyldig har betalat skatt på fordonet. Bilaga SKATTETABELL 1 Bilens totalmassa (kg) drivkraft annan än dieselolja drivkraft dieselolja Bilens CO2-utsläpp (g/km) tillämplig skattesats tillämplig skattesats tillämplig skattesats högst 51 högst ,4 3,8 3,3 2, ,5 3,9 3,3 2, ,6 4,0 3,3 2, ,6 4,0 3,4 2, ,7 4,0 3,4 2, ,7 4,1 3,4 2, ,8 4,1 3,5 2, ,8 4,2 3,5 2, ,9 4,2 3,5 2, ,9 4,2 3,6 2, ,0 4,3 3,6 2, ,1 4,4 3,7 2, ,2 4,4 3,7 3, ,2 4,4 3,7 3, ,3 4,5 3,8 3, ,3 4,6 3,8 3, ,4 4,6 3,9 3, ,5 4,7 3,9 3, ,5 4,7 3,9 3, ,6 4,8 4,0 3, ,7 4,9 4,0 3, ,8 4,9 4,1 3, ,8 5,0 4,1 3, och därefter tillämplig skattesats

4 ,9 5,1 4,2 3, ,9 5,1 4,2 3, ,0 5,1 4,3 3, ,1 5,2 4,3 3, ,2 5,3 4,4 3, ,3 5,3 4,4 3, ,4 5,4 4,5 3, ,4 5,5 4,5 3, ,5 5,6 4,6 3, ,6 5,6 4,7 3, ,7 5,7 4,7 3, ,8 5,8 4,8 3, ,9 5,9 4,8 3, ,0 5,9 4,9 3, ,1 6,0 5,0 3, ,1 6,1 5,0 4, ,2 6,2 5,1 4, ,3 6,2 5,2 4, ,4 6,3 5,2 4, ,5 6,4 5,3 4, ,6 6,5 5,4 4, ,7 6,6 5,4 4, ,8 6,6 5,5 4, ,9 6,7 5,6 4, ,0 6,8 5,7 4, ,0 6,9 5,7 4, ,1 7,0 5,8 4, ,2 7,1 5,9 4, ,4 7,2 6,0 4, ,5 7,3 6,1 4, ,6 7,4 6,2 5, ,7 7,5 6,3 5, ,8 7,6 6,3 5, ,0 7,7 6,5 5, ,0 7,8 6,5 5, ,1 7,9 6,6 5, ,2 8,0 6,7 5, ,3 8,1 6,8 5, ,5 8,2 7,0 5, ,6 8,3 7,0 5, ,7 8,4 7,1 5, ,9 8,6 7,3 6, ,0 8,7 7,4 6, ,1 8,8 7,5 6,2

5 ,2 8,9 7,6 6, ,4 9,1 7,7 6, ,5 9,2 7,8 6, ,7 9,3 8,0 6, ,8 9,4 8,1 6, ,9 9,5 8,2 6, ,1 9,7 8,4 7, ,2 9,8 8,5 7, ,3 9,9 8,6 7, ,5 10,1 8,8 7, ,6 10,2 8,9 7, ,7 10,4 9,0 7, ,9 10,5 9,2 7, ,0 10,7 9,3 8, ,2 10,8 9,5 8, ,3 11,0 9,6 8, ,5 11,1 9,8 8, ,7 11,3 10,0 8, ,8 11,4 10,1 8, ,0 11,6 10,3 8, ,1 11,8 10,4 9, ,3 11,9 10,6 9, ,4 12,1 10,8 9, ,6 12,3 11,0 9, ,8 12,5 11,2 9, ,9 12,6 11,3 10, ,1 12,8 11,5 10, ,2 13,0 11,7 10, ,4 13,2 11,9 10, ,6 13,4 12,1 10, ,8 13,5 12,3 11, ,0 13,7 12,5 11, ,2 13,9 12,7 11, ,3 14,1 12,9 11, ,5 14,3 13,1 11, ,7 14,5 13,3 12, ,8 14,7 13,5 12, ,1 14,9 13,8 12, ,3 15,1 14,0 12, ,5 15,4 14,2 13, ,6 15,5 14,4 13, ,8 15,8 14,7 13, ,0 16,0 14,9 13, ,3 16,2 15,2 14,1

6 ,4 16,4 15,4 14, ,6 16,6 15,6 14, ,8 16,9 15,9 14, ,0 17,1 16,1 15, ,2 17,3 16,4 15, ,4 17,5 16,6 15, ,6 17,8 16,9 16, ,9 18,0 17,2 16, ,1 18,3 17,4 16, ,3 18,5 17,7 16, ,5 18,7 18,0 17, ,7 19,0 18,2 17, ,9 19,2 18,5 17, ,1 19,5 18,8 18, ,4 19,7 19,1 18, ,6 20,0 19,4 18, ,8 20,2 19,7 19, ,0 20,5 19,9 19, ,2 20,7 20,2 19, ,4 21,0 20,5 20, ,7 21,2 20,8 20, ,9 21,5 21,1 20, ,1 21,8 21,4 21, ,4 22,0 21,7 21, ,6 22,3 22,0 21, ,8 22,6 22,3 22, ,1 22,9 22,6 22, ,3 23,1 22,9 22, ,6 23,4 23,3 23, ,7 23,6 23,5 23, ,0 24,0 24,0 24, ,2 24,2 24,2 24, ,4 24,4 24,4 24, ,6 24,6 24,6 24, ,8 24,8 24,8 24, ,0 25,0 25,0 25, ,2 25,2 25,2 25, ,4 25,4 25,4 25, ,6 25,6 25,6 25, ,8 25,8 25,8 25, ,0 26,0 26,0 26, ,2 26,2 26,2 26, ,4 26,4 26,4 26, ,6 26,6 26,6 26,6

7 ,8 26,8 26,8 26, ,0 27,0 27,0 27, ,1 27,1 27,1 27, ,3 27,3 27,3 27, ,5 27,5 27,5 27, ,7 27,7 27,7 27, ,9 27,9 27,9 27, ,1 28,1 28,1 28, ,3 28,3 28,3 28, ,5 28,5 28,5 28, ,7 28,7 28,7 28, ,9 28,9 28,9 28, ,1 29,1 29,1 29, ,3 29,3 29,3 29, ,5 29,5 29,5 29, ,7 29,7 29,7 29, ,9 29,9 29,9 29, ,0 30,0 30,0 30, ,2 30,2 30,2 30, ,4 30,4 30,4 30, ,6 30,6 30,6 30, ,8 30,8 30,8 30, ,0 31,0 31,0 31, ,2 31,2 31,2 31, ,4 31,4 31,4 31, ,6 31,6 31,6 31, ,7 31,7 31,7 31, ,9 31,9 31,9 31, ,1 32,1 32,1 32, ,3 32,3 32,3 32, ,5 32,5 32,5 32, ,7 32,7 32,7 32, ,8 32,8 32,8 32, ,0 33,0 33,0 33, ,2 33,2 33,2 33, ,4 33,4 33,4 33, ,6 33,6 33,6 33, ,7 33,7 33,7 33, ,9 33,9 33,9 33, ,1 34,1 34,1 34, ,3 34,3 34,3 34, ,4 34,4 34,4 34, ,6 34,6 34,6 34, ,8 34,8 34,8 34,8

8 ,0 35,0 35,0 35, ,1 35,1 35,1 35, ,3 35,3 35,3 35, ,5 35,5 35,5 35, ,7 35,7 35,7 35, ,8 35,8 35,8 35, ,0 36,0 36,0 36, ,2 36,2 36,2 36, ,3 36,3 36,3 36, ,5 36,5 36,5 36, ,6 36,6 36,6 36, ,8 36,8 36,8 36, ,0 37,0 37,0 37, ,1 37,1 37,1 37, ,3 37,3 37,3 37, ,5 37,5 37,5 37, ,6 37,6 37,6 37, ,8 37,8 37,8 37, ,9 37,9 37,9 37, ,1 38,1 38,1 38, ,2 38,2 38,2 38, ,4 38,4 38,4 38, ,5 38,5 38,5 38, ,7 38,7 38,7 38, ,8 38,8 38,8 38, ,0 39,0 39,0 39, ,1 39,1 39,1 39, ,3 39,3 39,3 39, ,4 39,4 39,4 39, ,6 39,6 39,6 39, ,7 39,7 39,7 39, ,8 39,8 39,8 39, ,0 40,0 40,0 40, ,1 40,1 40,1 40, ,3 40,3 40,3 40, ,4 40,4 40,4 40, ,5 40,5 40,5 40, ,7 40,7 40,7 40, ,8 40,8 40,8 40, ,9 40,9 40,9 40, ,1 41,1 41,1 41, ,2 41,2 41,2 41, ,3 41,3 41,3 41, ,5 41,5 41,5 41,5

9 ,6 41,6 41,6 41, ,7 41,7 41,7 41, ,8 41,8 41,8 41, ,0 42,0 42,0 42, ,1 42,1 42,1 42, ,2 42,2 42,2 42, ,3 42,3 42,3 42, ,4 42,4 42,4 42, ,6 42,6 42,6 42, ,7 42,7 42,7 42, ,8 42,8 42,8 42, ,9 42,9 42,9 42, ,0 43,0 43,0 43, ,1 43,1 43,1 43, ,2 43,2 43,2 43, ,4 43,4 43,4 43, ,5 43,5 43,5 43, ,6 43,6 43,6 43, ,7 43,7 43,7 43, ,8 43,8 43,8 43, ,9 43,9 43,9 43, ,0 44,0 44,0 44, ,1 44,1 44,1 44, ,2 44,2 44,2 44, ,3 44,3 44,3 44, ,4 44,4 44,4 44, ,5 44,5 44,5 44, ,6 44,6 44,6 44, ,7 44,7 44,7 44, ,8 44,8 44,8 44, ,9 44,9 44,9 44, ,0 45,0 45,0 45, ,1 45,1 45,1 45, ,2 45,2 45,2 45, ,2 45,2 45,2 45, ,3 45,3 45,3 45, ,4 45,4 45,4 45, ,5 45,5 45,5 45, ,6 45,6 45,6 45, ,7 45,7 45,7 45, ,8 45,8 45,8 45, ,8 45,8 45,8 45, ,9 45,9 45,9 45, ,0 46,0 46,0 46,0

10 ,1 46,1 46,1 46, ,2 46,2 46,2 46, ,3 46,3 46,3 46, ,3 46,3 46,3 46, ,4 46,4 46,4 46, ,5 46,5 46,5 46, ,6 46,6 46,6 46, ,6 46,6 46,6 46, ,7 46,7 46,7 46, ,8 46,8 46,8 46, ,9 46,9 46,9 46, ,9 46,9 46,9 46, ,0 47,0 47,0 47, ,1 47,1 47,1 47, ,1 47,1 47,1 47, ,2 47,2 47,2 47, ,3 47,3 47,3 47, ,3 47,3 47,3 47, ,4 47,4 47,4 47, ,5 47,5 47,5 47, ,5 47,5 47,5 47, ,6 47,6 47,6 47, ,6 47,6 47,6 47, ,7 47,7 47,7 47, ,8 47,8 47,8 47, ,8 47,8 47,8 47, ,9 47,9 47,9 47, ,9 47,9 47,9 47, ,0 48,0 48,0 48, ,1 48,1 48,1 48, ,1 48,1 48,1 48, ,2 48,2 48,2 48, ,2 48,2 48,2 48, ,3 48,3 48,3 48, ,3 48,3 48,3 48, ,4 48,4 48,4 48, ,4 48,4 48,4 48, ,5 48,5 48,5 48, ,5 48,5 48,5 48, ,6 48,6 48,6 48, ,6 48,6 48,6 48, ,7 48,7 48,7 48, ,7 48,7 48,7 48, ,8 48,8 48,8 48,8

11 ,8 48,8 48,8 48, ,9 48,9 48,9 48, ,9 48,9 48,9 48, ,0 49,0 49,0 49, ,0 49,0 49,0 49, ,1 49,1 49,1 49, ,1 49,1 49,1 49, ,1 49,1 49,1 49, ,2 49,2 49,2 49, ,2 49,2 49,2 49, ,3 49,3 49,3 49, ,3 49,3 49,3 49, ,3 49,3 49,3 49, ,4 49,4 49,4 49, ,4 49,4 49,4 49, ,5 49,5 49,5 49, ,5 49,5 49,5 49, ,5 49,5 49,5 49, ,6 49,6 49,6 49, ,6 49,6 49,6 49, ,7 49,7 49,7 49, ,7 49,7 49,7 49, ,7 49,7 49,7 49, ,8 49,8 49,8 49, ,8 49,8 49,8 49, ,8 49,8 49,8 49, ,9 49,9 49,9 49, ,9 49,9 49,9 49, ,9 49,9 49,9 49, eller mer 3691 eller mer 360 eller mer 50,0 50,0 50,0 50,0 Lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras bilagan till fordonsskattelagen (1281/2003), sådan bilagan lyder i... Denna lag träder i kraft den 20. Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande till den 31 december 2016.

12 Bilaga SKATTETABELL 1 Fordonets CO2- Skattens belopp utsläpp g/km cent/dag euro/365 dagar 0 29,10 106, ,20 106, ,30 106, ,30 106, ,40 107, ,50 107, ,60 108, ,70 108, ,80 108, ,80 108, ,90 109, ,00 109, ,10 109, ,20 110, ,30 110, ,40 110, ,50 111, ,60 111, ,70 112, ,80 112, ,90 112, ,00 113, ,10 113, ,20 113, ,30 114, ,40 114, ,50 114, ,60 115, ,70 115, ,80 116, ,00 116, ,10 117, ,20 117, ,30 117, ,40 118,26

13 35 32,50 118, ,70 119, ,80 119, ,90 120, ,00 120, ,20 121, ,30 121, ,40 121, ,60 122, ,70 123, ,80 123, ,00 124, ,10 124, ,30 125, ,40 125, ,60 126, ,70 126, ,90 127, ,00 127, ,20 128, ,30 128, ,50 129, ,60 129, ,80 130, ,00 131, ,10 131, ,30 132, ,50 133, ,60 133, ,80 134, ,00 135, ,20 135, ,30 136, ,50 136, ,70 137, ,90 138, ,10 139, ,30 139, ,50 140, ,70 141, ,90 141, ,10 142, ,30 143, ,50 144,17

14 79 39,70 144, ,90 145, ,10 146, ,30 147, ,50 147, ,80 148, ,00 149, ,20 150, ,40 151, ,70 152, ,90 152, ,10 153, ,40 154, ,60 155, ,90 156, ,10 157, ,30 158, ,60 159, ,90 160, ,10 160, ,40 162, ,60 162, ,90 163, ,20 164, ,40 165, ,70 166, ,00 167, ,30 168, ,50 169, ,80 170, ,10 171, ,40 173, ,70 174, ,00 175, ,30 176, ,60 177, ,90 178, ,20 179, ,50 180, ,90 182, ,20 183, ,50 184, ,80 185, ,10 186,51

15 123 51,50 187, ,80 189, ,10 190, ,50 191, ,80 192, ,20 194, ,50 195, ,90 196, ,20 197, ,60 199, ,00 200, ,30 201, ,70 203, ,10 204, ,50 206, ,80 207, ,20 208, ,60 210, ,00 211, ,40 213, ,80 214, ,20 216, ,60 217, ,00 219, ,40 220, ,80 221, ,20 223, ,70 225, ,10 226, ,50 228, ,90 229, ,40 231, ,80 232, ,20 234, ,70 236, ,10 237, ,60 239, ,00 240, ,50 242, ,00 244, ,40 246, ,90 247, ,30 249, ,80 251,12

16 167 69,30 252, ,80 254, ,30 256, ,70 258, ,20 259, ,70 261, ,20 263, ,70 265, ,20 267, ,70 269, ,20 270, ,70 272, ,20 274, ,80 276, ,30 278, ,80 280, ,30 282, ,80 283, ,40 286, ,90 287, ,40 289, ,00 292, ,50 293, ,10 296, ,60 297, ,10 299, ,70 301, ,30 304, ,80 305, ,40 308, ,90 309, ,50 312, ,00 313, ,60 316, ,20 318, ,70 320, ,30 322, ,90 324, ,50 326, ,00 328, ,60 330, ,20 332, ,80 335, ,40 337,26

17 211 93,00 339, ,50 341, ,10 343, ,70 345, ,30 347, ,90 350, ,50 352, ,10 354, ,70 356, ,30 358, ,90 360, ,50 363, ,10 365, ,70 367, ,30 369, ,90 371, ,50 374, ,10 376, ,70 378, ,30 380, ,90 382, ,50 385, ,20 387, ,80 389, ,40 392, ,00 394, ,60 396, ,20 398, ,80 400, ,40 402, ,00 405, ,60 407, ,20 409, ,90 412, ,50 414, ,10 416, ,70 418, ,30 420, ,90 423, ,50 425, ,10 427, ,70 429, ,30 431, ,90 433,98

18 ,50 436, ,10 438, ,70 440, ,30 442, ,90 444, ,50 447, ,10 449, ,70 451, ,30 453, ,90 455, ,40 457, ,00 459, ,60 462, ,20 464, ,80 466, ,40 468, ,90 470, ,50 472, ,10 474, ,70 477, ,20 478, ,80 481, ,40 483, ,90 485, ,50 487, ,00 489, ,60 491, ,10 493, ,70 495, ,30 497, ,80 499, ,30 501, ,90 503, ,40 505, ,00 507, ,50 509, ,00 511, ,60 513, ,10 515, ,60 516, ,10 518, ,60 520, ,20 522, ,70 524,50

19 ,20 526, ,70 528, ,20 529, ,70 531, ,20 533, ,70 535, ,20 537, ,70 539, ,10 540, ,60 542, ,10 544, ,60 546, ,10 547, ,50 549, ,00 551, ,40 552, ,90 554, ,40 556, ,80 557, ,30 559, ,70 561, ,20 562, ,60 564, ,00 565, ,50 567, ,90 569, ,30 570, ,70 571, ,20 573, ,60 575, ,00 576, ,40 578, ,80 579, ,20 581, ,60 582, ,00 584, ,40 585, ,80 586, ,20 588, ,60 589, ,90 590, ,30 592, ,70 593, ,10 595,31

20 ,40 596, ,80 597, ,20 599, ,50 600, ,90 601, ,20 602, ,60 604, ,90 605, ,30 606, ,60 608, ,90 609, ,30 610, ,60 611, ,90 612, ,20 613, ,50 615, ,90 616, ,20 617, ,50 618, ,80 619, ,10 620, ,40 621, ,70 623, ,00 624, ,30 625, ,60 626, ,90 627, ,10 628, ,40 629, ,70 630, ,00 631, ,20 632, ,50 633, ,80 634, ,00 635, ,30 636, ,50 636, ,80 638, ,10 639, ,30 639, ,50 640, ,80 641, ,00 642, ,30 643,49

21 ,50 644, ,70 644, ,00 646, ,20 646, ,40 647, ,60 648, ,90 649, ,10 650, ,30 650, ,50 651, ,70 652, ,90 652, ,10 653, eller mera 179,30 654,44 SKATTETABELL 2 Fordonets totalmassa i kilogram Skattens belopp cent/dag euro/365 dagar högst ,00 222, ,00 233, ,20 245, ,60 257, ,20 270, ,00 284, ,00 299, ,20 314, ,60 330, ,20 347, ,00 365, ,00 383, ,20 402, ,60 421, ,20 442, ,00 463, ,00 485, ,20 508, ,60 531, ,20 555, ,00 580,35

22 ,00 605, eller mera 173,20 632,18

RP 33/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen

RP 33/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bilskattelagen och

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

RP 135/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 135/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 135/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 i lagen om ändringar av fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en ändring

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

RP 205/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 205/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skatt Lagen

Läs mer

RP 190/2004 rd. för fordonsklassificering som fastställts i fordonslagstiftningen. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 190/2004 rd. för fordonsklassificering som fastställts i fordonslagstiftningen. 1. Nuläge och föreslagna ändringar RP 190/2004 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 11 och 69 i fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att fordonsskattelagen ändras.

Läs mer

Finansminister Eero Heinäluoma

Finansminister Eero Heinäluoma Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (beskattning av personbilar) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen.

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen. RP 123/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 359/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

RP 365/2014 rd 2016.

RP 365/2014 rd 2016. RP 365/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15

Läs mer

RP 147/2007 rd. om fastställs utifrån de beräknade utsläppen enligt bilens totalmassa och drivkraft. De föreslagna skattesatserna ska tilllämpas

RP 147/2007 rd. om fastställs utifrån de beräknade utsläppen enligt bilens totalmassa och drivkraft. De föreslagna skattesatserna ska tilllämpas RP 147/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bilskattelagen ändras så, att

Läs mer

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen RP 40/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att vägtrafiklagen (267 l 1981) ändras så, att bestämmelserna

Läs mer

1993 rd - RP 42. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bil- och motorcykelskatt

1993 rd - RP 42. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bil- och motorcykelskatt 1993 rd - RP 42 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bil- och motorcykelskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om bil-

Läs mer

RP 34/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

RP 34/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bilskattelagen ändras. Beskattningsförfarandet

Läs mer

Vägtrafikskattelag (2006:227)

Vägtrafikskattelag (2006:227) Skatter m.m./vägtrafikskatt 1 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 [7001] Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt ska betalas till staten för vissa fordon enligt denna lag.

Läs mer

RP 178/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

RP 178/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen RP 178/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ]

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ] VÄGTRAFIKSKATT Allm. anm. Om vägtrafikbestämmelser, se [8001] o.f. Innehållsförteckning [ ] Vägtrafikskattelag (2006:227)... 7001 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)... 7101 Lag (1997:1137) om vägavgift

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

RP 124/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om utkomststöd

RP 124/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om utkomststöd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomststöd ändras så

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 136 i inkomstskattelagen och 24 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 114 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå.

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå. 1994 rd - RP 256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIO~ENS HUVVDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 35/2015 rd. I denna proposition föreslås det att avfallsskattelagen ändras.

RP 35/2015 rd. I denna proposition föreslås det att avfallsskattelagen ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i avfallsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att avfallsskattelagen ändras.

Läs mer

2. Propositionens konsekvenser

2. Propositionens konsekvenser RP 191/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 22 kap. 8 i kyrkolagen samt 3 och 9 i lagen om kyrkans centralfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar

Läs mer

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi.

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi. Tips för bilköpet Innehåll Ska du köpa en begagnad bil? 3 Om du köper 5 Efter att du köpt 9 Om du säljer 10 2 Omslagsbild: Trafi. Ska du köpa en begagnad bil? Det finns många saker du bör beakta när du

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 207/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Skatteverkets utfärdade föreskrifter m.m. i frågan gällande per den 1 januari 2013 finns intagna i denna utgåva.

Skatteverkets utfärdade föreskrifter m.m. i frågan gällande per den 1 januari 2013 finns intagna i denna utgåva. Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar om vägtrafikskatt, vägavgift och trängselskatt innehåller samlingen ett antal författningar som har anknytning

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

RP 97/2009 rd. i sådana fall där den skattskyldige inte har kunnat dra av skatten i mervärdesbeskattningen.

RP 97/2009 rd. i sådana fall där den skattskyldige inte har kunnat dra av skatten i mervärdesbeskattningen. RP 97/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-29. Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-29. Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-29 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Skattebefrielse för

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:65

Regeringens proposition 2005/06:65 Regeringens proposition 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m. Prop. 2005/06:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december 2005 Göran Persson Pär Nuder (Finansdepartementet)

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn %

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn % 4. Budgetspropositionens inkomstposter År 2016 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster utan nettoupplåning till 49,1 miljarder euro. Av inkomsterna är 40,8 miljarder euro (83 %) skatter och inkomster

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 47 49, sådana de lyder, 47 i lag 876/2012 samt 48 och 49 i lag 526/2010, ändras

Läs mer

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid RP 364/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 56 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 245/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 245/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med slag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 i inkomstskattelagen (RP 175/2016 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att fordonsskattelagen ändras så att nivån på

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2007:1387 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010 Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010 ISBN 9789186525088 SKV 507 utgåva 14 Edita i Västerås 2010 Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen INLEDNING. Remiss

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen INLEDNING. Remiss FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 4 december 2000 en proposition med förslag till

Läs mer

RP 210/2010 rd. Lagen avses träda i kraft samtidigt med de ändringar som för närvarande görs i postlagstiftningen

RP 210/2010 rd. Lagen avses träda i kraft samtidigt med de ändringar som för närvarande görs i postlagstiftningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att mervärdesskattelagen ändras i enlighet

Läs mer

RP 161/1997 nl PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 161/1997 nl PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 161/1997 nl Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 77 inkomstskattelagen och 33 sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

1994 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1994 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1994 rd- RP 77 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av l och 6 lagen om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009.

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om Utbildningsfonden ska ändras

Läs mer

RP 124/2014 rd. I denna proposition föreslås det att fordonsskattelagen

RP 124/2014 rd. I denna proposition föreslås det att fordonsskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att fordonsskattelagen ändras så att nivån

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna 1992 rd- RP 206 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 26/2012 rd. 30,70 cent per liter och koldioxidskatten. cent per liter. I fråga om dieselolja är energiinnehållsskatten

RP 26/2012 rd. 30,70 cent per liter och koldioxidskatten. cent per liter. I fråga om dieselolja är energiinnehållsskatten RP 26/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 i lagen om punktskatt på flytande bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att regleringen i anslutning till preskribering och

Läs mer

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2012

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2012 Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2012 ISBN 9789186525590 SKV 507 utgåva 16 Elanders Sverige 2012 Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att man gör de ändringar av bilskattelagen som förutsätts

Läs mer

RP 160/2007 rd. vara den regionala förvaltningsdomstol som bestäms enligt den skattskyldiges hemkommun.

RP 160/2007 rd. vara den regionala förvaltningsdomstol som bestäms enligt den skattskyldiges hemkommun. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 155 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att barnbidragslagen ändras

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att barnbidragslagen skall ändras så att barnbidraget

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 22/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Det föreslås att mervärdesskattelagen ändras

Läs mer

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Lag om ändring av mervärdesskattelagen Lag om ändring av mervärdesskattelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 13 c 4 mom., mellanrubriken före 129 b, 134 m 2 mom., 134 o 2 mom., 146 b och 149, 152

Läs mer

RP 137/2009 rd. I denna proposition föreslås ändringar av mervärdesskattesatserna och försäkringspremieskattesatsen.

RP 137/2009 rd. I denna proposition föreslås ändringar av mervärdesskattesatserna och försäkringspremieskattesatsen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, 18 b i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner; SFS 2015:793 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar 1 Finlands Kommunförbund 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar Vid en höjning av skattesatsen kan

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:95

Regeringens proposition 2000/01:95 Regeringens proposition 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. Prop. 2000/01:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2001 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet)

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1255/2013 Lag om kraftverksskatt Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde

Läs mer

RP 139/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen

RP 139/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer