Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den."

Transkript

1 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och bilagan till fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bilskattelagen och fordonsskattelagen ändras. Bilskattelagen ändras så att bilskatten för bilar med små och medelstora utsläpp stegvis sänks. Skattesänkningen fokuserar tydligt på bilar med små utsläpp. Bilskatten sjunker beroende på bilens specifika koldioxidutsläpp med 0 5,4 procentenheter fram till Eftersom man antar att bilarnas specifika koldioxidutsläpp kommer att sjunka kommer skatten på en bil med medelstora utsläpp sannolikt att halveras fram till Fordonsskattelagen ändras så att fordonsskattens grundskatt för bilar höjs. Grundskatten höjs för alla bilar med 36,50 euro per år. Sammantaget innebär skatteändringarna dock att trafikbeskattningen lindras från och med Dessutom föreslås i propositionen att i bilskattelagen görs de ändringar i fråga om bestämmande av skatten på begagnade fordon som införs till Finland som förutsätts i Europeiska unionens domstols avgörande. Vid beskattningen av begagnade fordon som införs till Finland ska tillämpas en jämförelseskatt genom vilken man säkerställer att man inte tar ut mera i skatt för en importbil än vad som återstår i bilskatt för en motsvarande, i Finland redan registrerad bil. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen om ändring av bilskattelagen avses träda i kraft vid ingången av Skattesänkningarna genomförs stegvis så att de träder i kraft i fyra steg vid ingången av 2016, 2017, 2018 och Bilbeskattningen för de begagnade fordon för vilka tagits ut för mycket skatt vid införseln, kan rättas så att den stämmer överens med denna lag i fråga om fordon för vilka beskattningen verkställts den 1 januari 2012 eller efter det. Också lagen om ändring av fordonsskattelagen avses träda i kraft vid ingången av Fordonsskattens höjda grundskattedel tillämpas dock först i fråga om skatt som tas ut den 1 januari 2017 och efter det.

2 Lagförslag Lag om ändring av bilskattelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 9 2 mom., sådant det lyder i... ändras 6 och 7 samt skattetabell 1 i bilagan till lagen, sådana de lyder,..., samt fogas till lagen en ny 8 a som följer: 6 Skatten på en ny personbil och paketbil är ett procenttal enligt skattetabell 1 i bilagan av bilens beskattningsvärde, om inte annat föreskrivs i 8. Skattesatsen bestäms utifrån bilens koldioxidutsläpp vid blandad körning, som fastställts enligt kraven i gällande unionslagstiftning vid tidpunkten för beskattningen av bilen eller då den första gången togs i bruk. Om det inte finns sådana uppgifter om koldioxidutsläppet som uppfyller kraven i 1 mom., bestäms skattesatsen enligt skattetabell 1 utifrån det beräknade koldioxidutsläppet för bilen enligt bilens totalmassa och drivkraft. Om kvoten av bilens effekt (i kilowatt) och totalmassa (i kilogram) är 0,15 eller större, ökas det beräknade koldioxidutsläppet genom att det multipliceras med talet 1,5. Mängden koldioxidutsläpp avrundas till hela gram. Om drivkraften för ett fordon som avses i 1 mom. uteslutande är el ska skatten vara den lägsta skattesatsen enligt skattetabell 1 i bilagan. 7 Skatten på en ny buss vars egenmassa är mindre än kilogram är 31,7 procent av bussens beskattningsvärde. Skatten på nya motorcyklar och andra skattepliktiga nya fordon i kategori L bestäms enligt motorns slagvolym eller drivkraft och är följande procenttal av fordonets beskattningsvärde: Slagvolym Skattesats högst 130 cm3 9, cm3 12, cm3 15, cm3 19, cm3 22,0 756 cm3 eller mera 24,4 eldrivet fordon i kategori L 9,8 8 a Fordonsskatten för ett fordon som beskattas som begagnat i Finland är det minsta belopp som med beaktande av 11 c och 11 d återstår i bilskatt för ett i Finland registrerat fordon som anses som likadant.

3 Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller efter det att lagen har trätt i kraft. På fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Vid beskattning av fordon som beskattas som begagnade tillämpas lagen på beskattning som verkställs den dag lagen träder i kraft eller därefter. Beskattningen av fordon som införts som begagnade kan på ansökan dock rättas så att den stämmer överens med denna lag, om beskattningen verkställts den 1 januari 2012 eller efter det. Ansökan om rättelse av skatten kan göras av den som i egenskap av skattskyldig har betalat skatt på fordonet. Bilaga SKATTETABELL 1 Bilens totalmassa (kg) drivkraft annan än dieselolja drivkraft dieselolja Bilens CO2-utsläpp (g/km) tillämplig skattesats tillämplig skattesats tillämplig skattesats högst 51 högst ,4 3,8 3,3 2, ,5 3,9 3,3 2, ,6 4,0 3,3 2, ,6 4,0 3,4 2, ,7 4,0 3,4 2, ,7 4,1 3,4 2, ,8 4,1 3,5 2, ,8 4,2 3,5 2, ,9 4,2 3,5 2, ,9 4,2 3,6 2, ,0 4,3 3,6 2, ,1 4,4 3,7 2, ,2 4,4 3,7 3, ,2 4,4 3,7 3, ,3 4,5 3,8 3, ,3 4,6 3,8 3, ,4 4,6 3,9 3, ,5 4,7 3,9 3, ,5 4,7 3,9 3, ,6 4,8 4,0 3, ,7 4,9 4,0 3, ,8 4,9 4,1 3, ,8 5,0 4,1 3, och därefter tillämplig skattesats

4 ,9 5,1 4,2 3, ,9 5,1 4,2 3, ,0 5,1 4,3 3, ,1 5,2 4,3 3, ,2 5,3 4,4 3, ,3 5,3 4,4 3, ,4 5,4 4,5 3, ,4 5,5 4,5 3, ,5 5,6 4,6 3, ,6 5,6 4,7 3, ,7 5,7 4,7 3, ,8 5,8 4,8 3, ,9 5,9 4,8 3, ,0 5,9 4,9 3, ,1 6,0 5,0 3, ,1 6,1 5,0 4, ,2 6,2 5,1 4, ,3 6,2 5,2 4, ,4 6,3 5,2 4, ,5 6,4 5,3 4, ,6 6,5 5,4 4, ,7 6,6 5,4 4, ,8 6,6 5,5 4, ,9 6,7 5,6 4, ,0 6,8 5,7 4, ,0 6,9 5,7 4, ,1 7,0 5,8 4, ,2 7,1 5,9 4, ,4 7,2 6,0 4, ,5 7,3 6,1 4, ,6 7,4 6,2 5, ,7 7,5 6,3 5, ,8 7,6 6,3 5, ,0 7,7 6,5 5, ,0 7,8 6,5 5, ,1 7,9 6,6 5, ,2 8,0 6,7 5, ,3 8,1 6,8 5, ,5 8,2 7,0 5, ,6 8,3 7,0 5, ,7 8,4 7,1 5, ,9 8,6 7,3 6, ,0 8,7 7,4 6, ,1 8,8 7,5 6,2

5 ,2 8,9 7,6 6, ,4 9,1 7,7 6, ,5 9,2 7,8 6, ,7 9,3 8,0 6, ,8 9,4 8,1 6, ,9 9,5 8,2 6, ,1 9,7 8,4 7, ,2 9,8 8,5 7, ,3 9,9 8,6 7, ,5 10,1 8,8 7, ,6 10,2 8,9 7, ,7 10,4 9,0 7, ,9 10,5 9,2 7, ,0 10,7 9,3 8, ,2 10,8 9,5 8, ,3 11,0 9,6 8, ,5 11,1 9,8 8, ,7 11,3 10,0 8, ,8 11,4 10,1 8, ,0 11,6 10,3 8, ,1 11,8 10,4 9, ,3 11,9 10,6 9, ,4 12,1 10,8 9, ,6 12,3 11,0 9, ,8 12,5 11,2 9, ,9 12,6 11,3 10, ,1 12,8 11,5 10, ,2 13,0 11,7 10, ,4 13,2 11,9 10, ,6 13,4 12,1 10, ,8 13,5 12,3 11, ,0 13,7 12,5 11, ,2 13,9 12,7 11, ,3 14,1 12,9 11, ,5 14,3 13,1 11, ,7 14,5 13,3 12, ,8 14,7 13,5 12, ,1 14,9 13,8 12, ,3 15,1 14,0 12, ,5 15,4 14,2 13, ,6 15,5 14,4 13, ,8 15,8 14,7 13, ,0 16,0 14,9 13, ,3 16,2 15,2 14,1

6 ,4 16,4 15,4 14, ,6 16,6 15,6 14, ,8 16,9 15,9 14, ,0 17,1 16,1 15, ,2 17,3 16,4 15, ,4 17,5 16,6 15, ,6 17,8 16,9 16, ,9 18,0 17,2 16, ,1 18,3 17,4 16, ,3 18,5 17,7 16, ,5 18,7 18,0 17, ,7 19,0 18,2 17, ,9 19,2 18,5 17, ,1 19,5 18,8 18, ,4 19,7 19,1 18, ,6 20,0 19,4 18, ,8 20,2 19,7 19, ,0 20,5 19,9 19, ,2 20,7 20,2 19, ,4 21,0 20,5 20, ,7 21,2 20,8 20, ,9 21,5 21,1 20, ,1 21,8 21,4 21, ,4 22,0 21,7 21, ,6 22,3 22,0 21, ,8 22,6 22,3 22, ,1 22,9 22,6 22, ,3 23,1 22,9 22, ,6 23,4 23,3 23, ,7 23,6 23,5 23, ,0 24,0 24,0 24, ,2 24,2 24,2 24, ,4 24,4 24,4 24, ,6 24,6 24,6 24, ,8 24,8 24,8 24, ,0 25,0 25,0 25, ,2 25,2 25,2 25, ,4 25,4 25,4 25, ,6 25,6 25,6 25, ,8 25,8 25,8 25, ,0 26,0 26,0 26, ,2 26,2 26,2 26, ,4 26,4 26,4 26, ,6 26,6 26,6 26,6

7 ,8 26,8 26,8 26, ,0 27,0 27,0 27, ,1 27,1 27,1 27, ,3 27,3 27,3 27, ,5 27,5 27,5 27, ,7 27,7 27,7 27, ,9 27,9 27,9 27, ,1 28,1 28,1 28, ,3 28,3 28,3 28, ,5 28,5 28,5 28, ,7 28,7 28,7 28, ,9 28,9 28,9 28, ,1 29,1 29,1 29, ,3 29,3 29,3 29, ,5 29,5 29,5 29, ,7 29,7 29,7 29, ,9 29,9 29,9 29, ,0 30,0 30,0 30, ,2 30,2 30,2 30, ,4 30,4 30,4 30, ,6 30,6 30,6 30, ,8 30,8 30,8 30, ,0 31,0 31,0 31, ,2 31,2 31,2 31, ,4 31,4 31,4 31, ,6 31,6 31,6 31, ,7 31,7 31,7 31, ,9 31,9 31,9 31, ,1 32,1 32,1 32, ,3 32,3 32,3 32, ,5 32,5 32,5 32, ,7 32,7 32,7 32, ,8 32,8 32,8 32, ,0 33,0 33,0 33, ,2 33,2 33,2 33, ,4 33,4 33,4 33, ,6 33,6 33,6 33, ,7 33,7 33,7 33, ,9 33,9 33,9 33, ,1 34,1 34,1 34, ,3 34,3 34,3 34, ,4 34,4 34,4 34, ,6 34,6 34,6 34, ,8 34,8 34,8 34,8

8 ,0 35,0 35,0 35, ,1 35,1 35,1 35, ,3 35,3 35,3 35, ,5 35,5 35,5 35, ,7 35,7 35,7 35, ,8 35,8 35,8 35, ,0 36,0 36,0 36, ,2 36,2 36,2 36, ,3 36,3 36,3 36, ,5 36,5 36,5 36, ,6 36,6 36,6 36, ,8 36,8 36,8 36, ,0 37,0 37,0 37, ,1 37,1 37,1 37, ,3 37,3 37,3 37, ,5 37,5 37,5 37, ,6 37,6 37,6 37, ,8 37,8 37,8 37, ,9 37,9 37,9 37, ,1 38,1 38,1 38, ,2 38,2 38,2 38, ,4 38,4 38,4 38, ,5 38,5 38,5 38, ,7 38,7 38,7 38, ,8 38,8 38,8 38, ,0 39,0 39,0 39, ,1 39,1 39,1 39, ,3 39,3 39,3 39, ,4 39,4 39,4 39, ,6 39,6 39,6 39, ,7 39,7 39,7 39, ,8 39,8 39,8 39, ,0 40,0 40,0 40, ,1 40,1 40,1 40, ,3 40,3 40,3 40, ,4 40,4 40,4 40, ,5 40,5 40,5 40, ,7 40,7 40,7 40, ,8 40,8 40,8 40, ,9 40,9 40,9 40, ,1 41,1 41,1 41, ,2 41,2 41,2 41, ,3 41,3 41,3 41, ,5 41,5 41,5 41,5

9 ,6 41,6 41,6 41, ,7 41,7 41,7 41, ,8 41,8 41,8 41, ,0 42,0 42,0 42, ,1 42,1 42,1 42, ,2 42,2 42,2 42, ,3 42,3 42,3 42, ,4 42,4 42,4 42, ,6 42,6 42,6 42, ,7 42,7 42,7 42, ,8 42,8 42,8 42, ,9 42,9 42,9 42, ,0 43,0 43,0 43, ,1 43,1 43,1 43, ,2 43,2 43,2 43, ,4 43,4 43,4 43, ,5 43,5 43,5 43, ,6 43,6 43,6 43, ,7 43,7 43,7 43, ,8 43,8 43,8 43, ,9 43,9 43,9 43, ,0 44,0 44,0 44, ,1 44,1 44,1 44, ,2 44,2 44,2 44, ,3 44,3 44,3 44, ,4 44,4 44,4 44, ,5 44,5 44,5 44, ,6 44,6 44,6 44, ,7 44,7 44,7 44, ,8 44,8 44,8 44, ,9 44,9 44,9 44, ,0 45,0 45,0 45, ,1 45,1 45,1 45, ,2 45,2 45,2 45, ,2 45,2 45,2 45, ,3 45,3 45,3 45, ,4 45,4 45,4 45, ,5 45,5 45,5 45, ,6 45,6 45,6 45, ,7 45,7 45,7 45, ,8 45,8 45,8 45, ,8 45,8 45,8 45, ,9 45,9 45,9 45, ,0 46,0 46,0 46,0

10 ,1 46,1 46,1 46, ,2 46,2 46,2 46, ,3 46,3 46,3 46, ,3 46,3 46,3 46, ,4 46,4 46,4 46, ,5 46,5 46,5 46, ,6 46,6 46,6 46, ,6 46,6 46,6 46, ,7 46,7 46,7 46, ,8 46,8 46,8 46, ,9 46,9 46,9 46, ,9 46,9 46,9 46, ,0 47,0 47,0 47, ,1 47,1 47,1 47, ,1 47,1 47,1 47, ,2 47,2 47,2 47, ,3 47,3 47,3 47, ,3 47,3 47,3 47, ,4 47,4 47,4 47, ,5 47,5 47,5 47, ,5 47,5 47,5 47, ,6 47,6 47,6 47, ,6 47,6 47,6 47, ,7 47,7 47,7 47, ,8 47,8 47,8 47, ,8 47,8 47,8 47, ,9 47,9 47,9 47, ,9 47,9 47,9 47, ,0 48,0 48,0 48, ,1 48,1 48,1 48, ,1 48,1 48,1 48, ,2 48,2 48,2 48, ,2 48,2 48,2 48, ,3 48,3 48,3 48, ,3 48,3 48,3 48, ,4 48,4 48,4 48, ,4 48,4 48,4 48, ,5 48,5 48,5 48, ,5 48,5 48,5 48, ,6 48,6 48,6 48, ,6 48,6 48,6 48, ,7 48,7 48,7 48, ,7 48,7 48,7 48, ,8 48,8 48,8 48,8

11 ,8 48,8 48,8 48, ,9 48,9 48,9 48, ,9 48,9 48,9 48, ,0 49,0 49,0 49, ,0 49,0 49,0 49, ,1 49,1 49,1 49, ,1 49,1 49,1 49, ,1 49,1 49,1 49, ,2 49,2 49,2 49, ,2 49,2 49,2 49, ,3 49,3 49,3 49, ,3 49,3 49,3 49, ,3 49,3 49,3 49, ,4 49,4 49,4 49, ,4 49,4 49,4 49, ,5 49,5 49,5 49, ,5 49,5 49,5 49, ,5 49,5 49,5 49, ,6 49,6 49,6 49, ,6 49,6 49,6 49, ,7 49,7 49,7 49, ,7 49,7 49,7 49, ,7 49,7 49,7 49, ,8 49,8 49,8 49, ,8 49,8 49,8 49, ,8 49,8 49,8 49, ,9 49,9 49,9 49, ,9 49,9 49,9 49, ,9 49,9 49,9 49, eller mer 3691 eller mer 360 eller mer 50,0 50,0 50,0 50,0 Lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras bilagan till fordonsskattelagen (1281/2003), sådan bilagan lyder i... Denna lag träder i kraft den 20. Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande till den 31 december 2016.

12 Bilaga SKATTETABELL 1 Fordonets CO2- Skattens belopp utsläpp g/km cent/dag euro/365 dagar 0 29,10 106, ,20 106, ,30 106, ,30 106, ,40 107, ,50 107, ,60 108, ,70 108, ,80 108, ,80 108, ,90 109, ,00 109, ,10 109, ,20 110, ,30 110, ,40 110, ,50 111, ,60 111, ,70 112, ,80 112, ,90 112, ,00 113, ,10 113, ,20 113, ,30 114, ,40 114, ,50 114, ,60 115, ,70 115, ,80 116, ,00 116, ,10 117, ,20 117, ,30 117, ,40 118,26

13 35 32,50 118, ,70 119, ,80 119, ,90 120, ,00 120, ,20 121, ,30 121, ,40 121, ,60 122, ,70 123, ,80 123, ,00 124, ,10 124, ,30 125, ,40 125, ,60 126, ,70 126, ,90 127, ,00 127, ,20 128, ,30 128, ,50 129, ,60 129, ,80 130, ,00 131, ,10 131, ,30 132, ,50 133, ,60 133, ,80 134, ,00 135, ,20 135, ,30 136, ,50 136, ,70 137, ,90 138, ,10 139, ,30 139, ,50 140, ,70 141, ,90 141, ,10 142, ,30 143, ,50 144,17

14 79 39,70 144, ,90 145, ,10 146, ,30 147, ,50 147, ,80 148, ,00 149, ,20 150, ,40 151, ,70 152, ,90 152, ,10 153, ,40 154, ,60 155, ,90 156, ,10 157, ,30 158, ,60 159, ,90 160, ,10 160, ,40 162, ,60 162, ,90 163, ,20 164, ,40 165, ,70 166, ,00 167, ,30 168, ,50 169, ,80 170, ,10 171, ,40 173, ,70 174, ,00 175, ,30 176, ,60 177, ,90 178, ,20 179, ,50 180, ,90 182, ,20 183, ,50 184, ,80 185, ,10 186,51

15 123 51,50 187, ,80 189, ,10 190, ,50 191, ,80 192, ,20 194, ,50 195, ,90 196, ,20 197, ,60 199, ,00 200, ,30 201, ,70 203, ,10 204, ,50 206, ,80 207, ,20 208, ,60 210, ,00 211, ,40 213, ,80 214, ,20 216, ,60 217, ,00 219, ,40 220, ,80 221, ,20 223, ,70 225, ,10 226, ,50 228, ,90 229, ,40 231, ,80 232, ,20 234, ,70 236, ,10 237, ,60 239, ,00 240, ,50 242, ,00 244, ,40 246, ,90 247, ,30 249, ,80 251,12

16 167 69,30 252, ,80 254, ,30 256, ,70 258, ,20 259, ,70 261, ,20 263, ,70 265, ,20 267, ,70 269, ,20 270, ,70 272, ,20 274, ,80 276, ,30 278, ,80 280, ,30 282, ,80 283, ,40 286, ,90 287, ,40 289, ,00 292, ,50 293, ,10 296, ,60 297, ,10 299, ,70 301, ,30 304, ,80 305, ,40 308, ,90 309, ,50 312, ,00 313, ,60 316, ,20 318, ,70 320, ,30 322, ,90 324, ,50 326, ,00 328, ,60 330, ,20 332, ,80 335, ,40 337,26

17 211 93,00 339, ,50 341, ,10 343, ,70 345, ,30 347, ,90 350, ,50 352, ,10 354, ,70 356, ,30 358, ,90 360, ,50 363, ,10 365, ,70 367, ,30 369, ,90 371, ,50 374, ,10 376, ,70 378, ,30 380, ,90 382, ,50 385, ,20 387, ,80 389, ,40 392, ,00 394, ,60 396, ,20 398, ,80 400, ,40 402, ,00 405, ,60 407, ,20 409, ,90 412, ,50 414, ,10 416, ,70 418, ,30 420, ,90 423, ,50 425, ,10 427, ,70 429, ,30 431, ,90 433,98

18 ,50 436, ,10 438, ,70 440, ,30 442, ,90 444, ,50 447, ,10 449, ,70 451, ,30 453, ,90 455, ,40 457, ,00 459, ,60 462, ,20 464, ,80 466, ,40 468, ,90 470, ,50 472, ,10 474, ,70 477, ,20 478, ,80 481, ,40 483, ,90 485, ,50 487, ,00 489, ,60 491, ,10 493, ,70 495, ,30 497, ,80 499, ,30 501, ,90 503, ,40 505, ,00 507, ,50 509, ,00 511, ,60 513, ,10 515, ,60 516, ,10 518, ,60 520, ,20 522, ,70 524,50

19 ,20 526, ,70 528, ,20 529, ,70 531, ,20 533, ,70 535, ,20 537, ,70 539, ,10 540, ,60 542, ,10 544, ,60 546, ,10 547, ,50 549, ,00 551, ,40 552, ,90 554, ,40 556, ,80 557, ,30 559, ,70 561, ,20 562, ,60 564, ,00 565, ,50 567, ,90 569, ,30 570, ,70 571, ,20 573, ,60 575, ,00 576, ,40 578, ,80 579, ,20 581, ,60 582, ,00 584, ,40 585, ,80 586, ,20 588, ,60 589, ,90 590, ,30 592, ,70 593, ,10 595,31

20 ,40 596, ,80 597, ,20 599, ,50 600, ,90 601, ,20 602, ,60 604, ,90 605, ,30 606, ,60 608, ,90 609, ,30 610, ,60 611, ,90 612, ,20 613, ,50 615, ,90 616, ,20 617, ,50 618, ,80 619, ,10 620, ,40 621, ,70 623, ,00 624, ,30 625, ,60 626, ,90 627, ,10 628, ,40 629, ,70 630, ,00 631, ,20 632, ,50 633, ,80 634, ,00 635, ,30 636, ,50 636, ,80 638, ,10 639, ,30 639, ,50 640, ,80 641, ,00 642, ,30 643,49

21 ,50 644, ,70 644, ,00 646, ,20 646, ,40 647, ,60 648, ,90 649, ,10 650, ,30 650, ,50 651, ,70 652, ,90 652, ,10 653, eller mera 179,30 654,44 SKATTETABELL 2 Fordonets totalmassa i kilogram Skattens belopp cent/dag euro/365 dagar högst ,00 222, ,00 233, ,20 245, ,60 257, ,20 270, ,00 284, ,00 299, ,20 314, ,60 330, ,20 347, ,00 365, ,00 383, ,20 402, ,60 421, ,20 442, ,00 463, ,00 485, ,20 508, ,60 531, ,20 555, ,00 580,35

22 ,00 605, eller mera 173,20 632,18

Lag. RIKSDAGENS SVAR 125/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen. Beslut. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 125/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen. Beslut. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 125/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av

Läs mer

RP 33/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen

RP 33/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bilskattelagen och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 december 2011 1317/2011 Lag om ändring av fordonsskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

RP 135/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 135/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 135/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 i lagen om ändringar av fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en ändring

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

RP 190/2004 rd. för fordonsklassificering som fastställts i fordonslagstiftningen. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 190/2004 rd. för fordonsklassificering som fastställts i fordonslagstiftningen. 1. Nuläge och föreslagna ändringar RP 190/2004 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 11 och 69 i fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att fordonsskattelagen ändras.

Läs mer

RP 205/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 205/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skatt Lagen

Läs mer

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning samt ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU36 Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att vissa bestämmelser i vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228)

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Finansminister Eero Heinäluoma

Finansminister Eero Heinäluoma Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (beskattning av personbilar) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

RP 194/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari Genom ändringen av utdelningen kompenseras

RP 194/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari Genom ändringen av utdelningen kompenseras RP 194/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen.

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen. RP 123/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 359/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

RP 147/2007 rd. om fastställs utifrån de beräknade utsläppen enligt bilens totalmassa och drivkraft. De föreslagna skattesatserna ska tilllämpas

RP 147/2007 rd. om fastställs utifrån de beräknade utsläppen enligt bilens totalmassa och drivkraft. De föreslagna skattesatserna ska tilllämpas RP 147/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bilskattelagen ändras så, att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk fattningssamling Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227); SFS 2009:1468 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 10 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 eskrivs i fråga

Läs mer

1993 rd - RP 42. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bil- och motorcykelskatt

1993 rd - RP 42. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bil- och motorcykelskatt 1993 rd - RP 42 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bil- och motorcykelskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om bil-

Läs mer

RP 22/2013 rd. skatteåren

RP 22/2013 rd. skatteåren RP 22/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013 2015 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

RP 34/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

RP 34/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bilskattelagen ändras. Beskattningsförfarandet

Läs mer

RP 365/2014 rd 2016.

RP 365/2014 rd 2016. RP 365/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15

Läs mer

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen RP 40/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att vägtrafiklagen (267 l 1981) ändras så, att bestämmelserna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-11-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ny vägtrafikskattelag Enligt en

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Vägtrafikskattelag (2006:227)

Vägtrafikskattelag (2006:227) Skatter m.m./vägtrafikskatt 1 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 [7001] Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt ska betalas till staten för vissa fordon enligt denna lag.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 136 i inkomstskattelagen och 24 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs.

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs. RP 94/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om skatteåren 2013 2015 och upphävande av lagen om temporärt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ]

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ] VÄGTRAFIKSKATT Allm. anm. Om vägtrafikbestämmelser, se [8001] o.f. Innehållsförteckning [ ] Vägtrafikskattelag (2006:227)... 7001 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)... 7101 Lag (1997:1137) om vägavgift

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 89/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, av 18 b i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

RP 178/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

RP 178/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen RP 178/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

RP 35/2015 rd. I denna proposition föreslås det att avfallsskattelagen ändras.

RP 35/2015 rd. I denna proposition föreslås det att avfallsskattelagen ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i avfallsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att avfallsskattelagen ändras.

Läs mer

RP 124/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om utkomststöd

RP 124/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om utkomststöd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomststöd ändras så

Läs mer

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Sänkt reklamskatt. April

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Sänkt reklamskatt. April Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt reklamskatt April 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 förklarat att ytterligare steg i avskaffandet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 12 lagen om skatteredovisning och 124 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 114 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

RP 117/2008 rd 2009.

RP 117/2008 rd 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå.

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå. 1994 rd - RP 256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIO~ENS HUVVDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Cigaretter Övriga tobaksprodukter Sammanlagt

Cigaretter Övriga tobaksprodukter Sammanlagt Statsen 08. Punktskatter 01. Punktskatt på tobak Under momentet beräknas inflyta 929 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter

Läs mer

RP 212/2004 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 212/2004 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att lagen om bilskattelagen skall ändras.

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar (RP 50/2011

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar

Läs mer

RP 197/1998 rd MOTIVERING

RP 197/1998 rd MOTIVERING RP 197/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av lagen om fordonsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition röreslås att lagen om fordonsskatt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 111/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om planering av och statsandel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kostnadsfördelningen

Läs mer

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 i mervärdesskattelagen och 32 i i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om underhållstrygghet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om underhållstrygghet

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

2. Propositionens konsekvenser

2. Propositionens konsekvenser RP 191/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 22 kap. 8 i kyrkolagen samt 3 och 9 i lagen om kyrkans centralfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Kriterierna för låga utsläpp (i kraft från 1.1.2017) Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors

Läs mer

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi.

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi. Tips för bilköpet Innehåll Ska du köpa en begagnad bil? 3 Om du köper 5 Efter att du köpt 9 Om du säljer 10 2 Omslagsbild: Trafi. Ska du köpa en begagnad bil? Det finns många saker du bör beakta när du

Läs mer

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Pressmeddelande 19 april 2017 Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som

Läs mer

Avdelning 11 SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

Avdelning 11 SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Avdelning 11 SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Avdelningens inkomstposter kapitelvis 2002 2004 År 2002 bokslut År 2003 ordinarie statsbudget År 2004 budgetprop. Ändring 2003 2004 % 01. Skatter på grund

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

08. Punktskatter. Cigaretter Övriga tobaksprodukter Sammanlagt 848 1)

08. Punktskatter. Cigaretter Övriga tobaksprodukter Sammanlagt 848 1) Statsen 08. Punktskatter 01. Punktskatt på tobak Under momentet beräknas inflyta 863 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 106/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

RP 97/2009 rd. i sådana fall där den skattskyldige inte har kunnat dra av skatten i mervärdesbeskattningen.

RP 97/2009 rd. i sådana fall där den skattskyldige inte har kunnat dra av skatten i mervärdesbeskattningen. RP 97/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 200X-XX-XX REMISSVERSION 21.11.2011 Till Ålands lagting Ändringar i skattelagstiftningen 2012 Huvudsakligt innehåll Inför skatteåret 2012 föreslår landskapsregeringen vissa

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

RP 191/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d i lagen om beskattningsförfarande

RP 191/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d i lagen om beskattningsförfarande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d i lagen om beskattningsförfarande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om beskattningsförfarande

Läs mer

RP 210/2006 rp. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 210/2006 rp. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av bilskattelagen. Det föreslås att

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 207/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Skattesatsen för samfund Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn %

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn % 4. Budgetspropositionens inkomstposter År 2016 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster utan nettoupplåning till 49,1 miljarder euro. Av inkomsterna är 40,8 miljarder euro (83 %) skatter och inkomster

Läs mer

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid RP 364/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 56 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

RP 124/2014 rd. I denna proposition föreslås det att fordonsskattelagen

RP 124/2014 rd. I denna proposition föreslås det att fordonsskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att fordonsskattelagen ändras så att nivån

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav30och31 lagenomortodoxakyrkosamfundet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att begreppet skatteöre slopas

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag

Läs mer

Skatteverkets utfärdade föreskrifter m.m. i frågan gällande per den 1 januari 2013 finns intagna i denna utgåva.

Skatteverkets utfärdade föreskrifter m.m. i frågan gällande per den 1 januari 2013 finns intagna i denna utgåva. Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar om vägtrafikskatt, vägavgift och trängselskatt innehåller samlingen ett antal författningar som har anknytning

Läs mer

I denna proposition föreslås att fastighetsskattelagen

I denna proposition föreslås att fastighetsskattelagen RP 29/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att fastighetsskattelagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att fordonsskattelagen ändras så att nivån på

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-29. Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-29. Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-29 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Skattebefrielse för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 97/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och 23 lagen om förskottsuppbörd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:65

Regeringens proposition 2005/06:65 Regeringens proposition 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m. Prop. 2005/06:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december 2005 Göran Persson Pär Nuder (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2007:1387 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 6 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna 1992 rd- RP 206 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer