Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare"

Transkript

1 Transportstyrelsen Trafikregistret Örebro Telefon: Fax: Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING FÖR VEM? 2 SKYLDIGHETER 2 ÅTERTAGANDE AV TILLSTÅND 2 DET HÄR ERBJUDER TJÄNSTEN 2 SÅ HÄR FUNGERAR TJÄNSTEN 3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU TJÄNSTEN 3 VAD BETYDER KNAPPARNA? 3 SÅ HÄR KNAPPAR DU IN UPPGIFTERNA VID INKÖP OCH FÖRSÄLJNING 3 INKÖP 3 FÖRSÄLJNING 5 Försäljning utan försäkringsuppgifter 5 Försäljning med försäkringsuppgifter 5 Försäljning med försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 6 Försäljning med kreditköp utan försäkringsuppgifter 6 Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter 6 Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 6 SÅ HÄR KNAPPAR DU IN UPPGIFTERNA VID INKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV TRAKTOR 7 INKÖP 7 FÖRSÄLJNING 7 Försäljning utan försäkringsuppgifter 8 Försäljning med försäkringsuppgifter 8 Försäljning med försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 8 Försäljning med kreditköp utan försäkringsuppgifter 8 Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter 9 Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 9 FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER 10 BESTÄLLNING AV REGISTERUTDRAG 12 ÖVERSÄTTNINGSTABELL FÖR BOKSTÄVER 12 AV- OCH PÅSTÄLLNING AV EGNA FORDON 12 HAR DU FRÅGOR OM TJÄNSTEN? 12 SÅ HÄR BESTÄLLER DU UNDERLAGET FÖR REGISTRERING 12 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR 13 1

3 Registrering för vem? Bilbranschen har möjlighet att registrera uppgifter om försäljning med mera i vägtrafikregistret. Den möjligheten regleras genom 13 kap. 1 förordning (2001:650) om vägtrafikregister. Transportstyrelsen kan ge tillstånd att lämna uppgifter till dem som i sin yrkesmässiga verksamhet handlar med fordon och som bedöms ha förutsättning att lämna uppgifter på ett tillförlitligt sätt. Företag som får tillstånd till direktanmälan meddelas detta i ett beslut från Transportstyrelsen. Skyldigheter Företag som ansluts till servicetelefonen för yrkesmässiga användare svarar för att nedanstående föreskrifter följs: 1. Det inmatningsunderlag som Transportstyrelsen tagit fram ska användas vid inmatning av uppgifter. Både registrerare och kund ska underteckna inmatningsunderlaget. 2. Vid inbyte ska del 2 av registreringsbeviset tas omhand av registreraren. 3. Inmatningsunderlaget och registreringsbeviset ska sedan sparas i minst två år. 4. Företaget ska på Transportstyrelsens uppmaning lämna ut inmatningsunderlaget. 5. Om det inte längre är aktuellt för en yrkesmässig användare att använda tjänsten, måste detta anmälas till Transportstyrelsen så att tillståndet kan återtas. Se även under rubriken Återtagande av tillstånd. Återtagande av tillstånd Tillståndet till direktanmälan kan återtas för ett företag som inte följer reglerna ovan, enligt 13 kap. 2 förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Om företaget inte kan uppvisa ett skriftligt medgivande för sin registrering, är det en grund för återtagande av tillståndet. Tillståndet återtas också om något av de krav som ställs för att få ha tillståndet inte längre uppfylls. Det här erbjuder tjänsten Tjänsten erbjuder möjlighet att anmäla inköp anmäla försäljning anmäla kreditköp i samband med försäljning beställa registerutdrag via fax beställa registreringsbevis och skyltar på egna fordon anmäla avställning eller påställning av egna fordon. 2

4 Så här fungerar tjänsten Vid inköp, försäljning och beställning av registerutdrag ska inknappningen göras enligt en fastställd stränginmatning. Inmatningsinstruktionen finns under rubriken Så här knappar du in uppgifterna. - Vid inköp erhålls ett fax som bekräftar att Transportstyrelsen har tagit emot anmälan. - Vid beställning av registerutdrag erhålls ett fax som innehåller ägar- och fordonsuppgifter. Vid avställning eller påställning av egna fordon: tryck *9 så kommer du till allmänhetens dialog. Följ den inspelade röstens anvisningar och när rösten begär behörighetskoden, knappar du in Vid beställning av registreringsbevis och skyltar : tryck *9 så kommer du till allmänhetens dialog. Följ den inspelade röstens anvisningar och när rösten begär behörighetskoden, knappar du in Så här använder du tjänsten Telefonnumret är Innan du ringer upp måste blanketten "Underlag för registrering fyllas i. När du ringt upp möts du av en inspelad röst som ber dig knappa in uppgifter enligt instruktion. När du knappat in uppgifterna ska du avvakta en bekräftelse från den inspelade rösten. Därefter kan du avsluta samtalet. Vad betyder knapparna? 1 # * * Med den inledande siffran anger du vilken typ av anmälan du ska göra, till exempel 1 för inköp, 2 för försäljning och så vidare. Fyrkant används för att avsluta ett fält. Genom att trycka stjärna raderas det senast inmatade fältet som kan knappas in på nytt. (Bra att känna till om du råkar trycka fel.) Genom att trycka två gånger på stjärna avslutar du din anmälan. Så här knappar du in uppgifterna vid inköp och försäljning INKÖP Du måste ha tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset för att kunna genomföra registreringen. Från och med den 2 september 2004 förekommer två olika typer av registreringsbevis. Har fordonsägaren ett bevis som är utfärdat före 2 september 2004 ska behörighetskoden som finns på registreringsbeviset användas vid registreringen. Har fordonsägaren ett registreringsbevis utfärdat från och med 2 september 2004 ska kontrollnumret som finns på Del 2 av registreringsbeviset (den gula delen) användas. OBS! Du ska antingen förstöra registreringsbeviset eller arkivera det tillsammans med inmatningsunderlaget när registreringen är genomförd. Se sidan 5 för vad som gäller för traktorer. Resultat av inknappningen: Du blir registrerad ägare till fordonet. Fordonet blir avställt eller tas i trafik beroende på ditt val. Du får ett fax som bekräftar inköpet. Något registreringsbevis med anledning av inbytet kommer inte att skickas till dig. 3

5 Exempel: Inköp av bilen MLB900 som ska vara avställd knappas in i en följd enligt nedan: 1 # # # 1 * * (registreringsnr, 9 eller 10 siffror) (behörighetskod 4 eller 5 siffror) 1/2 (kontrollnummer 10 siffror) 1= Fordonet ska vara avställt. 2= Fordonet ska vara i trafik. 1 # # # 1 * * (registreringsnr, 9 eller 10 siffror) (behörighetskod 4 eller 5 siffror) 1/2 (kontrollnummer 10 siffror) 1= Fordonet ska vara avställt. 2= Fordonet ska vara i trafik. FÖRSÄLJNING Försäljning kan registreras med eller utan försäkringsuppgifter och med eller utan uppgift om kreditköp. Säljer du traktorer? Se sidan 5. Ska försäkringsuppgifter lämnas? Se under rubriken Försäkringsuppgifter. Översättningstabell för bokstäver hittar du under rubriken Översättningstabell för bokstäver. Resultat av inknappningen: Kunden blir registrerad ägare till fordonet. Inbetalningskort för fordonsskatt, samt del 1 och 2 av registreringsbeviset skickas till kunden om 5 vardagar. Exempel: Försäljning av bilen MLB803 knappas in på något av följande sätt: Försäljning utan försäkringsuppgifter 2 # # # 2 * * (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) 1/2 1= Fordonet ska vara avställt. 2= Fordonet ska vara i trafik. Försäljning med försäkringsuppgifter 2 # # # 2 # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) # # * * (bolag) (försäkringsuppgifter) (miltal, eller nyvärde om MC) 5

6 Försäljning med försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 2 # # # 2 # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) # # # (bolag) (försäkringsuppgifter) (miltal, eller nyvärde om MC) * * (tidigare fordons registreringsnr, 9 siffror) Försäljning med kreditköp utan försäkringsuppgifter 2 # # # 2 # # # # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) 1/2 1= Fordonet ska vara avställt. 2= Fordonet ska vara i trafik # * * (kreditgivarens person-/org.nr) (slutdatum kreditköp) Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter 2 # # # 2 # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) (bolag) # # # # (försäkringsuppgifter) (miltal, eller nyvärde om MC) (kreditgivarens person-/org.nr) * * (slutdatum kreditköp) Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 2 # # # 2 # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) (bolag) # # # (försäkringsuppgifter) (miltal, eller nyvärde om MC) # * * (kreditgivarens person-/org.nr) (slutdatum kreditköp) 6 (tidigare fordons registreringsnr, 9 siffror)

7 Så här knappar du in uppgifterna vid inköp och försäljning av traktor INKÖP Du måste ha tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset för att kunna genomföra registreringen. Från och med den 2 september 2004 förekommer två olika typer av registreringsbevis. Har fordonsägaren ett bevis som är utfärdat före 2 september 2004 ska behörighetskoden som finns på registreringsbeviset användas vid registreringen. Har fordonsägaren ett registreringsbevis utfärdat från och med 2 september 2004 ska kontrollnumret som finns på Del 2 av registreringsbeviset (den gula delen) användas. OBS! Du ska antingen förstöra registreringsbeviset eller arkivera det tillsammans med inmatningsunderlaget när registreringen är genomförd. Resultat av inknappningen: Du blir registrerad ägare till traktorn. Traktorn blir avställd eller i trafik beroende på ditt val. Du får ett fax som bekräftar inköpet. Något registreringsbevis med anledning av inbytet kommer inte att skickas till dig. Exempel: Inköp av traktorn MLB900 som ska vara avställd knappas in i en följd enligt nedan: 1 # # # 1 * * (registreringsnr, 9 eller 10 siffror) (behörighetskod 4 eller 5 siffror) 1/2 (kontrollnummer 10 siffror) 1= Traktorn ska vara avställd. 2= Traktorn ska vara i trafik. 1 # # # 1 * * (registreringsnr, 9 eller 10 siffror) (behörighetskod 4 eller 5 siffror) 1/2 (kontrollnummer 10 siffror) 1= Traktorn ska vara avställt. 2= Traktorn ska vara i trafik. FÖRSÄLJNING Försäljning kan registreras med eller utan försäkringsuppgifter samt med eller utan uppgift om kreditköp. Ska försäkringsuppgifter lämnas? Se under rubriken Försäkringsuppgifter. Om traktorn ska användas som jordbrukstraktor, ska 2 knappas in som skatteklass. Om traktorn ska användas som trafiktraktor, ska 1 knappas in. Observera att om försäkringsuppgifter inte ska knappas in, måste # knappas in sju (7) gånger i rad innan skatteklass kan anges. Resultat av inknappningen: Kunden blir registrerad ägare till traktorn. Inbetalningskort för fordonsskatt, samt del 1 och 2 av registreringsbeviset skickas till kunden inom några dagar. 7

8 Exempel: Försäljning av jordbrukstraktorn MLB803 knappas in på något av följande sätt: Försäljning utan försäkringsuppgifter 2 # # # 2 (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) 1/2 1=Traktorn ska vara avställd. # # # # # # # 2 * * 2= Traktorn ska vara i trafik. (skatteklass, 1= trafiktraktor 2= jordbrukstraktor) Försäljning med försäkringsuppgifter 2 # # # 2 # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) (bolag) # # # # # 2 * * (försäkringuppgifter) (nyvärde i 1000-tal kr) (skatteklass, 1= trafiktraktor 2= jordbrukstraktor) Försäljning med försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 2 # # # 2 # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) (bolag) # # # # # 2 * * (försäkringuppgifter) (nyvärde i 1000-tal kr) (tidigare traktors registreringsnr, (skatteklass, 9 siffror) 1= trafiktraktor 2= jordbrukstraktor) Försäljning med kreditköp utan försäkringsuppgifter 2 # # # # # # # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) 1/2 1= Traktorn ska vara avställd. 2= Traktorn ska vara i trafik # # 2 * * (kreditgivarens person-/org.nr) (slutdatum kreditköp) (skatteklass, 1= trafiktraktor 2= jordbrukstraktor) 8

9 Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter 2 # # # 2 # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) (bolag) # # # # (försäkringuppgifter) (nyvärde i 1000-tal kr) (kreditgivarens person-/org.nr) # 2 * * (slutdatum kreditköp) (skatteklass, 1= trafiktraktor 2= jordbrukstraktor) Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 2 # # # 2 # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) (bolag) # # # (försäkringuppgifter) (nyvärde i 1000-tal kr) (tidigare traktors registreringsnr, 9 siffror) # # 2 * * (kreditgivarens person-/org.nr) (slutdatum kreditköp) (skatteklass, 1= trafiktraktor 2= jordbrukstraktor) 9

10 Försäkringsuppgifter Utgå från det aktuella försäkringsbolagets bevismärke. Exempel: Detta bevismärke gällande fordonet MLB803 knappas in enligt nedan: (Observera att bolagskoden anges med checksiffra.) Bevismärke Folksam 273 Omfattning Typ av 6 anmälan B Vägmätarställning i mil Tidigare fordons reg nr MLB500 B Körsträckeklass Betalningstermin 1 0 Ombudsnummer 2 # # # 2 # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) # # # (bolag) (försäkringsuppgifter) (miltal, eller nyvärde om MC) Bolag 00273= Betalningstermin= 0 Folksam Omfattning Körsträckeklass= 1 6=06 Kodbokstav Typ av anmälan B= 22 B= * * (tidigare fordons registreringsnr, 9 siffror) 10

11 Typ av Försäkringsbolag Bolagskod Kodbokstav Omfattning anmälan Körsträckeklass Betalningstermin ABANS A = 21 0 = 0 B = AKTSAM B = 22 1 = 01 K = ANSVAR BESURE CODAN C = 23 D = 31 E = 32 2 = 02 3 = 03 4 = 04 N = DINA F = 33 5 = FOLFÖR G = 41 6 = FOLKSM H = 42 7 = GJENSI I = 43 8 = GJFORS J = 51 9 = IF K = 52 A = 21 IMF IF L = 53 B = 22 LFBERG M = 61 C = 23 LFBLEK N = 62 D = 31 LFDALA O = 63 E = 32 LFGBG P = 71 F = 33 LFGOTL Q = 72 osv. LFGÄVL R = 73. LFGÖKR S = 74. LFHALL T = 81. LFJÄMT U = 82 X = 92 LFJÖNK V = 83 Y = 93 LFKALM W = 91 Z = 94 LFKRON LFNBOT LFSKAR LFSKÅN LFSTH LFSÖDE X = 92 Y = 93 Z = 94 Å = 01 Ä = 02 Ö = 03 LFUPPS LFVBOT LFVNOR LFVÄRM LFÄLVS LFÖSTG LÄNSAB MARKEL MODERN MODTF SOLID SVELAN TRE KR TRYGG VOLVIA

12 Beställning av registerutdrag Här kan du beställa ett registerutdrag på ett fordon för att få fram ägar- och fordonsuppgifter. Bokstäver översätts till sifferform enligt översättningstabellen nedan. Den inspelade rösten ber dig knappa in uppgifterna enligt instruktion, se exempel nedan. Avvakta bekräftelse från den inspelade rösten. Lägg sedan på luren. Resultat av inknappningen: Du får inom ett par minuter utdraget till din fax. Exempel: Fråga på fordon MLB900 knappas in i en följd på följande sätt: 3 # * * Översättningstabell för bokstäver Så här översätter du bokstäver till sifferform vid försäljning och beställning av registerutdrag. A = 21 D = 31 G = 41 J = 51 M = 61 P = 71 T = 81 W = 91 B = 22 E = 32 H = 42 K =52 N = 62 Q = 72 U = 82 X = 92 C = 23 F = 33 I = 43 L = 53 O = 63 R = 73 V = 83 Y = 93 S = 74 Z = 94 Av- och påställning av egna fordon Ring upp! När den inspelade rösten ber dig knappa in uppgifter enligt instruktion, tryck * 9 så kommer du till allmänhetens dialog. Följ instruktionen från den inspelade rösten. När den inspelade rösten frågar efter behörighetskoden, knappar du in Tänkt på att av- och påställningar endast kan göras på fordon som ägs av bilfirman. Har du frågor om tjänsten? Ring vår helpdesk på om du har frågor som rör tjänsten. Så här beställer du underlaget för registrering Det finns olika sätt att beställa inmatningsunderlaget för registrering: Skriv ut underlaget från Transportstyrelsens webbplats, Skicka e-post till Glöm inte att ange din adress. Skriv till Transportstyrelsen, Örebro. Glöm inte att ange din adress Ring vår helpdesk på Tänk på att det krävs särskilda underlag för traktor. 12

13 Vanliga frågor och svar Vem är behörig att använda tjänsten? Transportstyrelsen beslutar om vem som ska få använda tjänsten och villkor som gäller vid användandet i övrigt. Användaren av tjänsten ska i sin yrkesmässiga utövning handha fordon och lämna uppgifter till vägtrafikregistret på ett tillförlitligt sätt. Vad kostar det att använda tjänsten? Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift. Ett samtal tar normalt cirka en minut. Kan man använda vilken telefon som helst för att mata in en anmälan? Nej. För att hamna i rätt dialog måste du använda den telefon som har det abonnentnummer du uppgivit vid ansökan. Om du ringer från en annan telefon, hamnar du i samma dialog som allmänheten. Hur förbereder jag en anmälan? Fyll i Underlag för registrering. Kontrollera siffrorna noga. Ha underlaget till hands och ring upp! Vad händer om jag matar fel? Det finns en mängd kontroller inbyggda i systemet. Normalt kommer du därför att få ett felmeddelande, till exempel att registreringsnumret saknas eller är felaktigt. Kontrollera om siffrorna på underlaget är riktiga. Ring på nytt! Finns det situationer som innebär att tjänsten inte kan användas? Ja, det gör det, men dessa är sällsynta. Ett exempel: Om det tidigare under dagen har gjorts någon registrering på fordonet, kan tjänsten i vissa fall inte användas (se under punkten Inköp/försäljning samma dag eller Avställning/Påställning samma dag). Ett annat exempel: Om fordonet är efterlyst av polisen. I svarsfaxet får du besked om varför en anmälan inte accepteras. Kan inte tjänsten användas ska du göra anmälan på registreringsbevis och skicka in den med post. Vad gäller för leasingfordon? Tills vidare gäller att leasingfordon inte kan hanteras i denna tjänst, varken vid inköp eller vid försäljning. Anmälan ska istället göras på registreringsbeviset i original, eller på blanketten Fordonsanmälan som sedan faxas till akutfaxen ( ), eller skickas per post till Transportstyrelsen Örebro. Vad gäller för kreditköp? Det går att anmäla att ett fordon ska ha notering om kreditköp med återtaganderätt i tjänsten. Om det finns en notering om kreditköp sedan tidigare på ett fordon, kan ny anmälan om kreditköp inte göras förrän den tidigare noteringen har tagits bort. Det går inte heller att registrera kreditköp på ett fordon som redan har notering om leasing. Om det finns hinder för att registrera en kreditnotering, ska uppgiften om kreditköp meddelas Transportstyrelsen genom en skriftlig anmälan så snart som möjligt. Av anmälan ska det framgå att det gäller notering om kreditköp (avtal), vem som är kredittagare, kreditgivare och slutdatum för krediten. Vad gäller för traktorer? Tjänsten kan också användas för traktorer. Beställ underlag för registrering så som beskrivs på sidan 10. Vad gäller för underlagen för registrering? Ett ifyllt underlag är bra att ha som stöd när uppgifterna ska matas in på telefonen. Underlaget ska undertecknas både av registrerare och kund och sparas hos dig i minst 2 år. 13

14 Vad gäller för bekräftelser? Vid inköp får du alltid någon form av bekräftelse via din fax. Kunden får alltid del 1 och 2 av registreringsbeviset efter det att du anmält försäljning. Om transaktionen inte kan utföras, lämnar vi alltid besked via faxen eller den inspelade rösten. Kan jag mata in inköp och försäljning samma dag? Att mata in inköp och försäljning samma dag på ett fordon går att göra under förutsättning att du inte gör av- och påställning på fordonet samma dag. Kan jag anmäla avställning och påställning samma dag? Nej. Det går inte att ställa av och på ett fordon samma dag. Om fordonet har ställts av måste du vänta till nästa dag med påställningen. Samma sak gäller om det är det omvända förhållandet. Kan jag anmäla försäljning på ett fordon jag själv inte äger? Nej. Du kan bara anmäla försäljning på fordon du själv står som ägare till. Vad gör jag om kunden har med sig ett registreringsbevis som är utfärdad före 2 september 2004? Från och med 2 september 2004 finns ett nytt EU-anpassat registreringsbevis. Det består av två delar, del 1 som bland annat innehåller fordonsuppgifter och del 2 som innehåller uppgifter om fordonets ägare. I de fall fordonsägaren har fått de nya bevisen måste Del 2 av registreringsbeviset (med tillhörande kontrollnummer) användas i inbytestransaktionen. Har fordonsägaren inte fått något nytt bevis ska det gamla beviset (med uppgift om behörighetskod) användas vid inbytet. I båda fallen är det alltid det senast utfärdade beviset som måste användas vid registreringen för att transaktionen ska gå igenom. Kan jag beställa dubblett av registreringsskylt? Ja, men endast på fordon som bilfirman äger. Tryck *9 så kommer du till allmänhetens dialog. Följ den inspelade röstens anvisningar och när rösten begär behörighetskoden, knappar du in Kan jag göra enbart avställning eller påställning av ett fordon? Ja, men endast på fordon som bilfirman äger. Tryck *9 så kommer du till allmänhetens dialog. Följ den inspelade röstens anvisningar och när rösten begär behörighetskoden, knappar du in 9999 Hur fungerar datamiljön vardagar respektive helger? Anmälan som görs via tjänsten är i stort sett direktuppdaterande, vilket innebär att så snart som din anmälan är genomförd syns resultatet i vägtrafikregistret. Det finns dock undantag: Vi bryter systemet kl på vardagar för så kallad konsekvensbearbetning. Det innebär att under en kortare tid (ca 30 min) är tjänsten inte tillgänglig. Därefter öppnas tjänsten åter och det blir möjligt att göra registreringar. Men under tiden som konsekvensbearbetningen pågår det tar flera timmar innan den är klar är systemet inte alltid tillgängligt för statusförändringar. Exempel på händelse som kan inträffa under konsekvensbearbetningen: Du gör en försäljning med påställning. Vid en beställning av ett Registerutdrag ser det ut som om fordonet fortfarande är avställt men systemet känner av att en påställning är begärd och slutför anmälan vid nästkommande konsekvensbearbetning. Exempel på händelse som kan inträffa under helg: Du gör ett inbyte med avställning efter kl en fredag. Din registrering kan inte slutbehandlas i vägtrafikregistret förrän efter kl nästkommande vardag, eftersom vi inte bryter för någon konsekvensbearbetning under helger. Detta medför att du inte kan göra till exempel en försäljning med påställning förrän efter det att nästa konsekvensbearbetning är klar. 14

Direktanmälan InfoBil

Direktanmälan InfoBil Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17

Läs mer

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 User charge Vägavgift Droit d usage Benutzungsgebühr Gebruiksrecht Vejbenyttelseafgift Frågor och svar om nya vägavgiften Den 1 februari 1998 införs

Läs mer

Skatt och registrering

Skatt och registrering Skatt och registrering Skatt och registrering 123 ALLMÄNT Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt ska betalas till staten. Med skatteår avses tolv kalendermånader i rad och med skatteperiod avses fyra kalendermånader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om vägtrafikregister; SFS 2001:650 Utkom från trycket den 11 september 2001 utfärdad den 23 augusti 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning -1- RE G E R I N G S KA N S LI ET Trafikenheten Charlotte Ottosson Telefon 08-4055874 Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis

Läs mer

De regler där ändringar föreslås jämfört med nu gällande regelverk markeras med ett streck i vänstermarginalen. Transportstyreisen

De regler där ändringar föreslås jämfört med nu gällande regelverk markeras med ett streck i vänstermarginalen. Transportstyreisen BREV Daniel Granqvist Transportstyreisen föreslår nya föreskrifter för att ersätta Vägverkets -föreskrifter (VVFS 2001: 118) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret. Vi bereder härmed er möjlighet

Läs mer

Omvärldsbevakning för registerfrågor inom fordonsområdet

Omvärldsbevakning för registerfrågor inom fordonsområdet 1 (6) Datum Omvärldsbevakning för registerfrågor inom fordonsområdet Datum 2 (6) SVERIGE Indrivning av vägtrafikregisteravgiften Transportstyrelsen har idag många miljoner kronor i utestående kundfordringar

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1985:62) om intyg gällande fordons beskaffenhet och utrustning; beslutade den 30 oktober 2007.

Läs mer

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU FAKTABLAD Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU När du flyttar till Sverige från ett land utanför EU betraktas du antingen som Inflyttare eller Återvändare. Eftersom bestämmelserna

Läs mer

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU Bestämmelserna om flyttsakstullfrihet är olika beroende på om du betraktas som Inflyttare eller Återvändare. Under rubriken Villkor

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

2 Vägtrafikregister m.m.

2 Vägtrafikregister m.m. Lag om vägtrafikregister [8201] 2 Vägtrafikregister m.m. Lag (2001:558) om vägtrafikregister Allmänna bestämmelser 1 [8201] Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av uppgifter om personer samt

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan.

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. OBS! Rödmarkerade fält är obligatoriska att fylla i. Arbetsställe/ort där

Läs mer

Instruktioner. Vår service. För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Blekinge län 0455-870 00

Instruktioner. Vår service. För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Blekinge län 0455-870 00 Ansökan om tillstånd till transport av avfall och/eller farligt avfall Information Enligt 36 avfallsförordningen krävs särskilt tillstånd för den person eller det företag som: yrkesmässigt transporterar

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet att: Björn Stafbom 103 33 Stockholm

Regeringskansliet Näringsdepartementet att: Björn Stafbom 103 33 Stockholm Remissvar 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2013-04-15 N2013/2017/TE Regeringskansliet Näringsdepartementet att: Björn Stafbom 103 33 Stockholm Remiss angående Förslag till förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Louise Hagström Transportregisteravdelningen Ledningsstöd Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering

Läs mer

ANSÖKAN om att driva enskild verksamhet

ANSÖKAN om att driva enskild verksamhet ANSÖKAN om att driva enskild verksamhet Ansökan avser pedagogisk omsorg Familjedaghem i hemmet Pedagogisk omsorg i särskild lokal Flerfamiljssystem Annat 1a) Huvudman Huvudman, namn Organisationsform (enligt

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ]

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ] VÄGTRAFIKSKATT Allm. anm. Om vägtrafikbestämmelser, se [8001] o.f. Innehållsförteckning [ ] Vägtrafikskattelag (2006:227)... 7001 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)... 7101 Lag (1997:1137) om vägavgift

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Köp av fordon och reparationer

Köp av fordon och reparationer Åkerihandbok 2013 Köp av fordon och reparationer Köp och reparation 29 ALLMÄNT Inte sällan blir vi på Åkeriföreningen kontaktade av medlemmar som fått problem i samband med ett fordonsköp. Många bekymmer

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle Datum Vårt dnr Ert dnr Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg (2a kap. 13 och 17

Läs mer

Fordonsrelaterade skulder

Fordonsrelaterade skulder Ds 2012:7 Fordonsrelaterade skulder Näringsdepartementet Ds 2012:7 Fordonsrelaterade skulder Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Installation av CABAS

Installation av CABAS Quick start Installation av CABAS 1. Börja med att försäkra dig om att du har användarnamn och lösenord för CABAS. 2. OBS! Användarnamnet och dess lösenord är personligt. Om ni behöver fler användare av

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet)

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan fysisk eller juridisk person Pers. eller org. nr Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för installatör

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för installatör För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för installatör Inloggning Gå in via Mälarenergis hemsida www.malarenergi.se Välj: > Företag > Elnät > Anslutning till elnätet > För- och färdiganmälan

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs 2006-01-12 Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs De första skattebesluten för försöket med trängselskatt förföll till betalning den 9 januari 2006. Vägverket kommer dock att avvakta

Läs mer

Affärsinformation lite smartare

Affärsinformation lite smartare Affärsinformation lite smartare 1 2013 info. Bilvision växer med nya kunder och produkter. Läs mer på sida 2 Alla Sveriges fordonsförsäljningar i Bilvision. Nytt i Bilvision: Värdering via Autovista. Läs

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5)

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) Ansökan Ansökan om ändring Org.nr UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Adress Telefax (inkl. riktnr) Postnummer Ort Driftställe/Land 1 Kontaktperson

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

Nya Affärsinformation lite smartare

Nya Affärsinformation lite smartare Affärsinformation lite smartare 2 2007 Nya info. Kraftigt sänkta priser på kreditupplysningar. Läs mer på sida 2 Teckna Bilgaranti vid ägarbyte i Bilvision. Läs mer på sida 2 Två nya försäkrings bolag

Läs mer

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010 Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010 ISBN 9789186525088 SKV 507 utgåva 14 Edita i Västerås 2010 Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Välkommen till Kramfors!

Välkommen till Kramfors! Välkommen till Kramfors! VÄLKOMMEN TILL KRAMFORS! Uppehållsrätt För att vistas i Sverige längre än tre månader måste du söka uppehållsrätt. Detta gör du genom att skicka inblanketten Registrering av uppehållsrätt

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välkommen att använda tjänsten barnomsorg på nätet i Höörs kommun! Från och

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling 1 av 20 Innehållsförteckning Inloggning... 3 Rapportera utbildning... 3 Steg 1 Val av utbildningsanordnare och utbildningsdatum...

Läs mer

Bruksanvisning. CobraConnex 2210. RECOVERY abonnemang

Bruksanvisning. CobraConnex 2210. RECOVERY abonnemang Bruksanvisning CobraConnex 2210 RECOVERY abonnemang Index Förord...Sidan 2 Innan systemet kan fungera...sidan 3 1. Instruktion i korthet...sidan 4 2. Vad gör man om...sidan 5 2.1 Du har upptäckt att fordonet

Läs mer

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM I centrala Nora tillåts parkering på gatumark normalt i högst 2 tim under dagtid vardagar. För boende inom området kan i vissa fall behov uppstå att kunna

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Förslag till åtgärder för minskning av restförda fordonsrelaterade skulder och för att motverka användningen av bilmålvakter

Förslag till åtgärder för minskning av restförda fordonsrelaterade skulder och för att motverka användningen av bilmålvakter PM 1(55) Förslag till åtgärder för minskning av restförda fordonsrelaterade skulder och för att motverka användningen av bilmålvakter PM 2(55) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förkortningar...

Läs mer

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolag Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också möjligt att

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063) ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063) Blankett A Miljöskyddsfunktionen 1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN Organisations-/Personnummer

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se 1 Karlsborgs kommun Barn- och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Beställning av behörighet till projekt

Beställning av behörighet till projekt Fastighetsavdelning INSTRUKTION 1(6) 2007-04-03 Beställning av behörighet till projekt För att få åtkomst till eller avanmäla dig från ett projekt på Locums projektplats i advantum måste du logga in i

Läs mer