Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare"

Transkript

1 Transportstyrelsen Trafikregistret Örebro Telefon: Fax: Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING FÖR VEM? 2 SKYLDIGHETER 2 ÅTERTAGANDE AV TILLSTÅND 2 DET HÄR ERBJUDER TJÄNSTEN 2 SÅ HÄR FUNGERAR TJÄNSTEN 3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU TJÄNSTEN 3 VAD BETYDER KNAPPARNA? 3 SÅ HÄR KNAPPAR DU IN UPPGIFTERNA VID INKÖP OCH FÖRSÄLJNING 3 INKÖP 3 FÖRSÄLJNING 5 Försäljning utan försäkringsuppgifter 5 Försäljning med försäkringsuppgifter 5 Försäljning med försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 6 Försäljning med kreditköp utan försäkringsuppgifter 6 Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter 6 Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 6 SÅ HÄR KNAPPAR DU IN UPPGIFTERNA VID INKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV TRAKTOR 7 INKÖP 7 FÖRSÄLJNING 7 Försäljning utan försäkringsuppgifter 8 Försäljning med försäkringsuppgifter 8 Försäljning med försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 8 Försäljning med kreditköp utan försäkringsuppgifter 8 Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter 9 Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 9 FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER 10 BESTÄLLNING AV REGISTERUTDRAG 12 ÖVERSÄTTNINGSTABELL FÖR BOKSTÄVER 12 AV- OCH PÅSTÄLLNING AV EGNA FORDON 12 HAR DU FRÅGOR OM TJÄNSTEN? 12 SÅ HÄR BESTÄLLER DU UNDERLAGET FÖR REGISTRERING 12 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR 13 1

3 Registrering för vem? Bilbranschen har möjlighet att registrera uppgifter om försäljning med mera i vägtrafikregistret. Den möjligheten regleras genom 13 kap. 1 förordning (2001:650) om vägtrafikregister. Transportstyrelsen kan ge tillstånd att lämna uppgifter till dem som i sin yrkesmässiga verksamhet handlar med fordon och som bedöms ha förutsättning att lämna uppgifter på ett tillförlitligt sätt. Företag som får tillstånd till direktanmälan meddelas detta i ett beslut från Transportstyrelsen. Skyldigheter Företag som ansluts till servicetelefonen för yrkesmässiga användare svarar för att nedanstående föreskrifter följs: 1. Det inmatningsunderlag som Transportstyrelsen tagit fram ska användas vid inmatning av uppgifter. Både registrerare och kund ska underteckna inmatningsunderlaget. 2. Vid inbyte ska del 2 av registreringsbeviset tas omhand av registreraren. 3. Inmatningsunderlaget och registreringsbeviset ska sedan sparas i minst två år. 4. Företaget ska på Transportstyrelsens uppmaning lämna ut inmatningsunderlaget. 5. Om det inte längre är aktuellt för en yrkesmässig användare att använda tjänsten, måste detta anmälas till Transportstyrelsen så att tillståndet kan återtas. Se även under rubriken Återtagande av tillstånd. Återtagande av tillstånd Tillståndet till direktanmälan kan återtas för ett företag som inte följer reglerna ovan, enligt 13 kap. 2 förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Om företaget inte kan uppvisa ett skriftligt medgivande för sin registrering, är det en grund för återtagande av tillståndet. Tillståndet återtas också om något av de krav som ställs för att få ha tillståndet inte längre uppfylls. Det här erbjuder tjänsten Tjänsten erbjuder möjlighet att anmäla inköp anmäla försäljning anmäla kreditköp i samband med försäljning beställa registerutdrag via fax beställa registreringsbevis och skyltar på egna fordon anmäla avställning eller påställning av egna fordon. 2

4 Så här fungerar tjänsten Vid inköp, försäljning och beställning av registerutdrag ska inknappningen göras enligt en fastställd stränginmatning. Inmatningsinstruktionen finns under rubriken Så här knappar du in uppgifterna. - Vid inköp erhålls ett fax som bekräftar att Transportstyrelsen har tagit emot anmälan. - Vid beställning av registerutdrag erhålls ett fax som innehåller ägar- och fordonsuppgifter. Vid avställning eller påställning av egna fordon: tryck *9 så kommer du till allmänhetens dialog. Följ den inspelade röstens anvisningar och när rösten begär behörighetskoden, knappar du in Vid beställning av registreringsbevis och skyltar : tryck *9 så kommer du till allmänhetens dialog. Följ den inspelade röstens anvisningar och när rösten begär behörighetskoden, knappar du in Så här använder du tjänsten Telefonnumret är Innan du ringer upp måste blanketten "Underlag för registrering fyllas i. När du ringt upp möts du av en inspelad röst som ber dig knappa in uppgifter enligt instruktion. När du knappat in uppgifterna ska du avvakta en bekräftelse från den inspelade rösten. Därefter kan du avsluta samtalet. Vad betyder knapparna? 1 # * * Med den inledande siffran anger du vilken typ av anmälan du ska göra, till exempel 1 för inköp, 2 för försäljning och så vidare. Fyrkant används för att avsluta ett fält. Genom att trycka stjärna raderas det senast inmatade fältet som kan knappas in på nytt. (Bra att känna till om du råkar trycka fel.) Genom att trycka två gånger på stjärna avslutar du din anmälan. Så här knappar du in uppgifterna vid inköp och försäljning INKÖP Du måste ha tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset för att kunna genomföra registreringen. Från och med den 2 september 2004 förekommer två olika typer av registreringsbevis. Har fordonsägaren ett bevis som är utfärdat före 2 september 2004 ska behörighetskoden som finns på registreringsbeviset användas vid registreringen. Har fordonsägaren ett registreringsbevis utfärdat från och med 2 september 2004 ska kontrollnumret som finns på Del 2 av registreringsbeviset (den gula delen) användas. OBS! Du ska antingen förstöra registreringsbeviset eller arkivera det tillsammans med inmatningsunderlaget när registreringen är genomförd. Se sidan 5 för vad som gäller för traktorer. Resultat av inknappningen: Du blir registrerad ägare till fordonet. Fordonet blir avställt eller tas i trafik beroende på ditt val. Du får ett fax som bekräftar inköpet. Något registreringsbevis med anledning av inbytet kommer inte att skickas till dig. 3

5 Exempel: Inköp av bilen MLB900 som ska vara avställd knappas in i en följd enligt nedan: 1 # # # 1 * * (registreringsnr, 9 eller 10 siffror) (behörighetskod 4 eller 5 siffror) 1/2 (kontrollnummer 10 siffror) 1= Fordonet ska vara avställt. 2= Fordonet ska vara i trafik. 1 # # # 1 * * (registreringsnr, 9 eller 10 siffror) (behörighetskod 4 eller 5 siffror) 1/2 (kontrollnummer 10 siffror) 1= Fordonet ska vara avställt. 2= Fordonet ska vara i trafik. FÖRSÄLJNING Försäljning kan registreras med eller utan försäkringsuppgifter och med eller utan uppgift om kreditköp. Säljer du traktorer? Se sidan 5. Ska försäkringsuppgifter lämnas? Se under rubriken Försäkringsuppgifter. Översättningstabell för bokstäver hittar du under rubriken Översättningstabell för bokstäver. Resultat av inknappningen: Kunden blir registrerad ägare till fordonet. Inbetalningskort för fordonsskatt, samt del 1 och 2 av registreringsbeviset skickas till kunden om 5 vardagar. Exempel: Försäljning av bilen MLB803 knappas in på något av följande sätt: Försäljning utan försäkringsuppgifter 2 # # # 2 * * (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) 1/2 1= Fordonet ska vara avställt. 2= Fordonet ska vara i trafik. Försäljning med försäkringsuppgifter 2 # # # 2 # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) # # * * (bolag) (försäkringsuppgifter) (miltal, eller nyvärde om MC) 5

6 Försäljning med försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 2 # # # 2 # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) # # # (bolag) (försäkringsuppgifter) (miltal, eller nyvärde om MC) * * (tidigare fordons registreringsnr, 9 siffror) Försäljning med kreditköp utan försäkringsuppgifter 2 # # # 2 # # # # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) 1/2 1= Fordonet ska vara avställt. 2= Fordonet ska vara i trafik # * * (kreditgivarens person-/org.nr) (slutdatum kreditköp) Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter 2 # # # 2 # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) (bolag) # # # # (försäkringsuppgifter) (miltal, eller nyvärde om MC) (kreditgivarens person-/org.nr) * * (slutdatum kreditköp) Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 2 # # # 2 # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) (bolag) # # # (försäkringsuppgifter) (miltal, eller nyvärde om MC) # * * (kreditgivarens person-/org.nr) (slutdatum kreditköp) 6 (tidigare fordons registreringsnr, 9 siffror)

7 Så här knappar du in uppgifterna vid inköp och försäljning av traktor INKÖP Du måste ha tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset för att kunna genomföra registreringen. Från och med den 2 september 2004 förekommer två olika typer av registreringsbevis. Har fordonsägaren ett bevis som är utfärdat före 2 september 2004 ska behörighetskoden som finns på registreringsbeviset användas vid registreringen. Har fordonsägaren ett registreringsbevis utfärdat från och med 2 september 2004 ska kontrollnumret som finns på Del 2 av registreringsbeviset (den gula delen) användas. OBS! Du ska antingen förstöra registreringsbeviset eller arkivera det tillsammans med inmatningsunderlaget när registreringen är genomförd. Resultat av inknappningen: Du blir registrerad ägare till traktorn. Traktorn blir avställd eller i trafik beroende på ditt val. Du får ett fax som bekräftar inköpet. Något registreringsbevis med anledning av inbytet kommer inte att skickas till dig. Exempel: Inköp av traktorn MLB900 som ska vara avställd knappas in i en följd enligt nedan: 1 # # # 1 * * (registreringsnr, 9 eller 10 siffror) (behörighetskod 4 eller 5 siffror) 1/2 (kontrollnummer 10 siffror) 1= Traktorn ska vara avställd. 2= Traktorn ska vara i trafik. 1 # # # 1 * * (registreringsnr, 9 eller 10 siffror) (behörighetskod 4 eller 5 siffror) 1/2 (kontrollnummer 10 siffror) 1= Traktorn ska vara avställt. 2= Traktorn ska vara i trafik. FÖRSÄLJNING Försäljning kan registreras med eller utan försäkringsuppgifter samt med eller utan uppgift om kreditköp. Ska försäkringsuppgifter lämnas? Se under rubriken Försäkringsuppgifter. Om traktorn ska användas som jordbrukstraktor, ska 2 knappas in som skatteklass. Om traktorn ska användas som trafiktraktor, ska 1 knappas in. Observera att om försäkringsuppgifter inte ska knappas in, måste # knappas in sju (7) gånger i rad innan skatteklass kan anges. Resultat av inknappningen: Kunden blir registrerad ägare till traktorn. Inbetalningskort för fordonsskatt, samt del 1 och 2 av registreringsbeviset skickas till kunden inom några dagar. 7

8 Exempel: Försäljning av jordbrukstraktorn MLB803 knappas in på något av följande sätt: Försäljning utan försäkringsuppgifter 2 # # # 2 (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) 1/2 1=Traktorn ska vara avställd. # # # # # # # 2 * * 2= Traktorn ska vara i trafik. (skatteklass, 1= trafiktraktor 2= jordbrukstraktor) Försäljning med försäkringsuppgifter 2 # # # 2 # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) (bolag) # # # # # 2 * * (försäkringuppgifter) (nyvärde i 1000-tal kr) (skatteklass, 1= trafiktraktor 2= jordbrukstraktor) Försäljning med försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 2 # # # 2 # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) (bolag) # # # # # 2 * * (försäkringuppgifter) (nyvärde i 1000-tal kr) (tidigare traktors registreringsnr, (skatteklass, 9 siffror) 1= trafiktraktor 2= jordbrukstraktor) Försäljning med kreditköp utan försäkringsuppgifter 2 # # # # # # # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) 1/2 1= Traktorn ska vara avställd. 2= Traktorn ska vara i trafik # # 2 * * (kreditgivarens person-/org.nr) (slutdatum kreditköp) (skatteklass, 1= trafiktraktor 2= jordbrukstraktor) 8

9 Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter 2 # # # 2 # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) (bolag) # # # # (försäkringuppgifter) (nyvärde i 1000-tal kr) (kreditgivarens person-/org.nr) # 2 * * (slutdatum kreditköp) (skatteklass, 1= trafiktraktor 2= jordbrukstraktor) Försäljning med kreditköp och försäkringsuppgifter samt överflyttning av försäkring från inbyte 2 # # # 2 # # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) (bolag) # # # (försäkringuppgifter) (nyvärde i 1000-tal kr) (tidigare traktors registreringsnr, 9 siffror) # # 2 * * (kreditgivarens person-/org.nr) (slutdatum kreditköp) (skatteklass, 1= trafiktraktor 2= jordbrukstraktor) 9

10 Försäkringsuppgifter Utgå från det aktuella försäkringsbolagets bevismärke. Exempel: Detta bevismärke gällande fordonet MLB803 knappas in enligt nedan: (Observera att bolagskoden anges med checksiffra.) Bevismärke Folksam 273 Omfattning Typ av 6 anmälan B Vägmätarställning i mil Tidigare fordons reg nr MLB500 B Körsträckeklass Betalningstermin 1 0 Ombudsnummer 2 # # # 2 # (registreringsnr, 9 siffror) (kundens person-/org.nr) # # # (bolag) (försäkringsuppgifter) (miltal, eller nyvärde om MC) Bolag 00273= Betalningstermin= 0 Folksam Omfattning Körsträckeklass= 1 6=06 Kodbokstav Typ av anmälan B= 22 B= * * (tidigare fordons registreringsnr, 9 siffror) 10

11 Typ av Försäkringsbolag Bolagskod Kodbokstav Omfattning anmälan Körsträckeklass Betalningstermin ABANS A = 21 0 = 0 B = AKTSAM B = 22 1 = 01 K = ANSVAR BESURE CODAN C = 23 D = 31 E = 32 2 = 02 3 = 03 4 = 04 N = DINA F = 33 5 = FOLFÖR G = 41 6 = FOLKSM H = 42 7 = GJENSI I = 43 8 = GJFORS J = 51 9 = IF K = 52 A = 21 IMF IF L = 53 B = 22 LFBERG M = 61 C = 23 LFBLEK N = 62 D = 31 LFDALA O = 63 E = 32 LFGBG P = 71 F = 33 LFGOTL Q = 72 osv. LFGÄVL R = 73. LFGÖKR S = 74. LFHALL T = 81. LFJÄMT U = 82 X = 92 LFJÖNK V = 83 Y = 93 LFKALM W = 91 Z = 94 LFKRON LFNBOT LFSKAR LFSKÅN LFSTH LFSÖDE X = 92 Y = 93 Z = 94 Å = 01 Ä = 02 Ö = 03 LFUPPS LFVBOT LFVNOR LFVÄRM LFÄLVS LFÖSTG LÄNSAB MARKEL MODERN MODTF SOLID SVELAN TRE KR TRYGG VOLVIA

12 Beställning av registerutdrag Här kan du beställa ett registerutdrag på ett fordon för att få fram ägar- och fordonsuppgifter. Bokstäver översätts till sifferform enligt översättningstabellen nedan. Den inspelade rösten ber dig knappa in uppgifterna enligt instruktion, se exempel nedan. Avvakta bekräftelse från den inspelade rösten. Lägg sedan på luren. Resultat av inknappningen: Du får inom ett par minuter utdraget till din fax. Exempel: Fråga på fordon MLB900 knappas in i en följd på följande sätt: 3 # * * Översättningstabell för bokstäver Så här översätter du bokstäver till sifferform vid försäljning och beställning av registerutdrag. A = 21 D = 31 G = 41 J = 51 M = 61 P = 71 T = 81 W = 91 B = 22 E = 32 H = 42 K =52 N = 62 Q = 72 U = 82 X = 92 C = 23 F = 33 I = 43 L = 53 O = 63 R = 73 V = 83 Y = 93 S = 74 Z = 94 Av- och påställning av egna fordon Ring upp! När den inspelade rösten ber dig knappa in uppgifter enligt instruktion, tryck * 9 så kommer du till allmänhetens dialog. Följ instruktionen från den inspelade rösten. När den inspelade rösten frågar efter behörighetskoden, knappar du in Tänkt på att av- och påställningar endast kan göras på fordon som ägs av bilfirman. Har du frågor om tjänsten? Ring vår helpdesk på om du har frågor som rör tjänsten. Så här beställer du underlaget för registrering Det finns olika sätt att beställa inmatningsunderlaget för registrering: Skriv ut underlaget från Transportstyrelsens webbplats, Skicka e-post till Glöm inte att ange din adress. Skriv till Transportstyrelsen, Örebro. Glöm inte att ange din adress Ring vår helpdesk på Tänk på att det krävs särskilda underlag för traktor. 12

13 Vanliga frågor och svar Vem är behörig att använda tjänsten? Transportstyrelsen beslutar om vem som ska få använda tjänsten och villkor som gäller vid användandet i övrigt. Användaren av tjänsten ska i sin yrkesmässiga utövning handha fordon och lämna uppgifter till vägtrafikregistret på ett tillförlitligt sätt. Vad kostar det att använda tjänsten? Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift. Ett samtal tar normalt cirka en minut. Kan man använda vilken telefon som helst för att mata in en anmälan? Nej. För att hamna i rätt dialog måste du använda den telefon som har det abonnentnummer du uppgivit vid ansökan. Om du ringer från en annan telefon, hamnar du i samma dialog som allmänheten. Hur förbereder jag en anmälan? Fyll i Underlag för registrering. Kontrollera siffrorna noga. Ha underlaget till hands och ring upp! Vad händer om jag matar fel? Det finns en mängd kontroller inbyggda i systemet. Normalt kommer du därför att få ett felmeddelande, till exempel att registreringsnumret saknas eller är felaktigt. Kontrollera om siffrorna på underlaget är riktiga. Ring på nytt! Finns det situationer som innebär att tjänsten inte kan användas? Ja, det gör det, men dessa är sällsynta. Ett exempel: Om det tidigare under dagen har gjorts någon registrering på fordonet, kan tjänsten i vissa fall inte användas (se under punkten Inköp/försäljning samma dag eller Avställning/Påställning samma dag). Ett annat exempel: Om fordonet är efterlyst av polisen. I svarsfaxet får du besked om varför en anmälan inte accepteras. Kan inte tjänsten användas ska du göra anmälan på registreringsbevis och skicka in den med post. Vad gäller för leasingfordon? Tills vidare gäller att leasingfordon inte kan hanteras i denna tjänst, varken vid inköp eller vid försäljning. Anmälan ska istället göras på registreringsbeviset i original, eller på blanketten Fordonsanmälan som sedan faxas till akutfaxen ( ), eller skickas per post till Transportstyrelsen Örebro. Vad gäller för kreditköp? Det går att anmäla att ett fordon ska ha notering om kreditköp med återtaganderätt i tjänsten. Om det finns en notering om kreditköp sedan tidigare på ett fordon, kan ny anmälan om kreditköp inte göras förrän den tidigare noteringen har tagits bort. Det går inte heller att registrera kreditköp på ett fordon som redan har notering om leasing. Om det finns hinder för att registrera en kreditnotering, ska uppgiften om kreditköp meddelas Transportstyrelsen genom en skriftlig anmälan så snart som möjligt. Av anmälan ska det framgå att det gäller notering om kreditköp (avtal), vem som är kredittagare, kreditgivare och slutdatum för krediten. Vad gäller för traktorer? Tjänsten kan också användas för traktorer. Beställ underlag för registrering så som beskrivs på sidan 10. Vad gäller för underlagen för registrering? Ett ifyllt underlag är bra att ha som stöd när uppgifterna ska matas in på telefonen. Underlaget ska undertecknas både av registrerare och kund och sparas hos dig i minst 2 år. 13

14 Vad gäller för bekräftelser? Vid inköp får du alltid någon form av bekräftelse via din fax. Kunden får alltid del 1 och 2 av registreringsbeviset efter det att du anmält försäljning. Om transaktionen inte kan utföras, lämnar vi alltid besked via faxen eller den inspelade rösten. Kan jag mata in inköp och försäljning samma dag? Att mata in inköp och försäljning samma dag på ett fordon går att göra under förutsättning att du inte gör av- och påställning på fordonet samma dag. Kan jag anmäla avställning och påställning samma dag? Nej. Det går inte att ställa av och på ett fordon samma dag. Om fordonet har ställts av måste du vänta till nästa dag med påställningen. Samma sak gäller om det är det omvända förhållandet. Kan jag anmäla försäljning på ett fordon jag själv inte äger? Nej. Du kan bara anmäla försäljning på fordon du själv står som ägare till. Vad gör jag om kunden har med sig ett registreringsbevis som är utfärdad före 2 september 2004? Från och med 2 september 2004 finns ett nytt EU-anpassat registreringsbevis. Det består av två delar, del 1 som bland annat innehåller fordonsuppgifter och del 2 som innehåller uppgifter om fordonets ägare. I de fall fordonsägaren har fått de nya bevisen måste Del 2 av registreringsbeviset (med tillhörande kontrollnummer) användas i inbytestransaktionen. Har fordonsägaren inte fått något nytt bevis ska det gamla beviset (med uppgift om behörighetskod) användas vid inbytet. I båda fallen är det alltid det senast utfärdade beviset som måste användas vid registreringen för att transaktionen ska gå igenom. Kan jag beställa dubblett av registreringsskylt? Ja, men endast på fordon som bilfirman äger. Tryck *9 så kommer du till allmänhetens dialog. Följ den inspelade röstens anvisningar och när rösten begär behörighetskoden, knappar du in Kan jag göra enbart avställning eller påställning av ett fordon? Ja, men endast på fordon som bilfirman äger. Tryck *9 så kommer du till allmänhetens dialog. Följ den inspelade röstens anvisningar och när rösten begär behörighetskoden, knappar du in 9999 Hur fungerar datamiljön vardagar respektive helger? Anmälan som görs via tjänsten är i stort sett direktuppdaterande, vilket innebär att så snart som din anmälan är genomförd syns resultatet i vägtrafikregistret. Det finns dock undantag: Vi bryter systemet kl på vardagar för så kallad konsekvensbearbetning. Det innebär att under en kortare tid (ca 30 min) är tjänsten inte tillgänglig. Därefter öppnas tjänsten åter och det blir möjligt att göra registreringar. Men under tiden som konsekvensbearbetningen pågår det tar flera timmar innan den är klar är systemet inte alltid tillgängligt för statusförändringar. Exempel på händelse som kan inträffa under konsekvensbearbetningen: Du gör en försäljning med påställning. Vid en beställning av ett Registerutdrag ser det ut som om fordonet fortfarande är avställt men systemet känner av att en påställning är begärd och slutför anmälan vid nästkommande konsekvensbearbetning. Exempel på händelse som kan inträffa under helg: Du gör ett inbyte med avställning efter kl en fredag. Din registrering kan inte slutbehandlas i vägtrafikregistret förrän efter kl nästkommande vardag, eftersom vi inte bryter för någon konsekvensbearbetning under helger. Detta medför att du inte kan göra till exempel en försäljning med påställning förrän efter det att nästa konsekvensbearbetning är klar. 14

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 BETALNING För hur lång tid tillbaka finns information om skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut?

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) 2014 12 09 1) Vad är en registrar? En registrar är en ackrediterad återförsäljare av domännamn. Alla som vill ha en.sedomän måste registrera domännamnet

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Nya Affärsinformation lite smartare

Nya Affärsinformation lite smartare Affärsinformation lite smartare 2 2007 Nya info. Kraftigt sänkta priser på kreditupplysningar. Läs mer på sida 2 Teckna Bilgaranti vid ägarbyte i Bilvision. Läs mer på sida 2 Två nya försäkrings bolag

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

Nya Affärsinformation lite smartare

Nya Affärsinformation lite smartare Affärsinformation lite smartare 1 2011 Nya info. Stöldskyddsmärkning från SBM. Nu kan man beställa SBM Stöldskydds märkning direkt i Bilvision! Läs mer på sida 3 Provköra nytt system för körkortskontroll

Läs mer

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil Sida 1/6 I Försäkring för budbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Budbil 2015-07-01 För-

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten Sida 1/8 I Försäkring för taxi Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Taxi 2015-07-01 För- och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Reviderad 2014-08-13

Reviderad 2014-08-13 Reviderad 2014-08-13 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation... 11 Medlemsuppgifter... 11 Avregistrera medlem och återta

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05 .SE Registry FAQ för Registrarer 2009-06-05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...6 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, SE REGISTRY OCH SE DIREKT?...6 1.2 VAD INNEBÄR

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer