ATJ-vidareutbildning hösten Bilaffärer och finansieringsbolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATJ-vidareutbildning hösten Bilaffärer och finansieringsbolag"

Transkript

1 ATJ-vidareutbildning hösten 2008 Bilaffärer och finansieringsbolag

2 AKEs organisation Överdirektör Kari Wihlman Stab för överdirektör Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko Forskningschef Juhani Intosalmi Registrering och beskattning Sektorchef Olli Lindroos Fordonsteknik Sektorchef Björn Ziessler Förare Sektorchef Kari Hakuli AKEinformation Sektorchef Hanna Hakanen Dataadministration Förvaltning Data- Förvaltnings- och administrations- chef strategichef Marko Sillanpää Marko Myllyniemi Ledande expert Markku Kärkkäinen Författningar Mikko Helminen Ledande expert Sami Mynttinen Utveckling Minna Laaksonen Dataskydd Erja Kinnunen Fordonsregistrering Simo Karppinen Stöd och kontroll för besiktning Sami Peuranen Körrätter och kort Jukka Harjula Ärendehantering Simo Karlsson Personaloch lagtjänster Matti Luopa Systemarbetstjänster Raija Ikeda Tekniskt Fordonsbeskattning godkännande Mia Nykopp Marko Sinerkari (tf) Förarexamina och yrkestrafik Ari Herrala Ekonomi- och Informationstjänster planeringstjänster Aino Varhimo Juhani Nikula Teknologi- och användartjänster Risto Knuuti 2

3 Enhet för fordonsregistrering Enhetschef Simo Karppinen Rådgivning Lag- och stödtjänster Partnerhantering Datasystem Jälkö Reijo (chef för tjänstegruppen) Valkiainen Seija (chef för tjänstegruppen) Pallaspuro Toni (chef för tjänstegruppen) Ahola Pirkko (chef för tjänstegruppen) Gröndahl Vilhelmiina Haataja Anne Hämäläinen Tuija Kaarimaa Henna Konttaniemi Kati Luotonen Maaria Vakkuri-Anttonen Annika Alhasto-Puukko Tarja Auer Kirsi Heinonen Niina Helasuo Marja-Leena (Tipsu) Kollin Eira Koski Irja Kääriö Sirpa Luoma Liisa Nyman Virve Tonteri Riitta Valkeapää Sanja Vanhatalo Helena Huovinen Minna Joenkoski Antti Järvinen Leila Lehto Paula Miettinen Anita Pirhonen Riitta Pirttilä Rinna Ruottinen Pirkko Särkiranta Eila Toivanen Tiina Järvinen Susanna Kamila Kaj Liikala Olli-Heikki 3

4 Tjänstegrupp Lag- och stödtjänster lagfrågor stöd till tjänstegrupperna anvisningar utbildning information förankring assistentuppgifter 4

5 Tjänstegrupp Rådgivning telefonrådgivning till registreringspartners utredningar, korrigeringar och annulleringar av registrering avregistrering från kommun, försäkringsbolag, utlandet och tullen beslut om avregistrering av skrotade fordon rådgivning och stöd till intressenter som beviljar förflyttningstillstånd uppdatering registrering (bl.a. diplomat-, provnummer- och exportregistreringar) 5

6 Tjänstegrupp Partnerhantering registreringsavtal registreringsprov registreringskontroll icke utförda registreringar beställning av skyltar KILPI-rådgivning beslut om skyltar uppdateringar intressegruppers icke utförda dokument som returneras från digitalisering 6

7 Rådgivningstjänster Systemstöd kontakta ATJ-systemstöd i alla frågor/problem som avser användningen av ATJ-systemet eller Stödtjänster för registrering processfrågor t.ex. kan en registrering godkännas med kundens dokument som underlag (vardagar ) Registrering - kundrådgivning

8 Anvisningar för registrering gällande anvisningar i regelpärmen Meddelanden Anvisningar och övrigt material bl.a. utbildningsmaterial, funktionerna i REKI etc. Blanketter bl.a. avtalsblanketter, följebrev för fax etc. ATJ-stödsidor bl.a. information om ansökan om behörighet etc. Möten och samarbetsgrupper bl.a. protokoll från samarbetsgrupperna 8

9 Avställning, ändringar under avställning och påställning Bilaffärer och finansieringsbolag Hösten 2008

10 Avställning Tillfällig avställning av ett fordon registrerat i Finland och införande av informationen i registret Gäller tills vidare (anmälningsdatum = avställningsdatum) Bestämmelserna om avställning trädde i kraft Avställning och slutlig avregistrering ersatte den avregistrering som tidigare använts Vid avställning kan även andra registerföringar utföras, men avställningen utgör alltid den dominerande registerföringen i systemet 10

11 Avställning Bilaffärer och finansieringsbolag kan utföra avställning av ett fordon när registerskylten inte återlämnas Normal avställning anmälan från ägaren eller innehavaren på registreringsbevisets anmälningsdel normal avställning av en bil kan göras utan att återlämna registerskyltarna återlämnande av registerskylten påverkar registertecknets och trafikförsäkringsavtalets giltighet registerskyltarna återlämnas inte => försäkringen/registertecknet upphör inte att gälla registerskyltarna återlämnas => försäkringen/registertecknet upphör att gälla skatteperioden avbryts avställningsdagen är den innevarande dagen får inte utföras för fordon i kategori L tillåtet i undantagsfall vid besiktningsställena, t.ex. när ett fordon har stulits 11

12 Avställning Övriga avställningar Avställning på grund av skada Avställning utomlands eller på Åland Avställning som görs av kommun Avregistrering som görs av myndighet Skatteperioden avbryts Försäkringen upphör att gälla Registertecknets giltighet upphör 12

13 M N L Ajoneuvoluokka Henkilöautot M1 Linja-autot M2, M3 Pakettiautot N1 Kuorma-autot N2, N3 Mopot L1e, L2e Moottoripyörät L3e, L4e Kolmipyörä L5e Kevyt nelipyörä L6e Nelipyörä L7e Liikennekäytöstä poisto Poiston tekeminen X Vain poikkeustilanteissa Kilpien palautus O X O X O Perävaunut O1, O2, O3, O4 X X X Muutokset poiston aikana X O O T Traktorit T X X O Mtk Moottorityökoneet Mtk X X Ma Maastoajoneuvot Ma (moottorikelkka) X X O O Ändringar under avställningstiden utförs dock inte vid ett fordons -avställning under LTJ-perioden -avställning utomlands/på Åland X = kilvet palautettava / muutokset tehtävä O = kilvet voidaan palauttaa / muutokset voidaan tehdä 13

14 Inverkan på fordonsskatten Informationen överförs automatiskt till VERO-systemet Fordonsskatten avbryts på avställningsdagen Eventuellt betald skatt som hänför sig till tiden efter avställningen krediteras på följande debetsedel till den skattskyldiga återbetalas efter ansökan eller automatiskt efter 12 månader Ingen retroaktiv inverkan på fordonsskatten en bil som var avställningsförsäkrad bör avställas separat för att skattskyldigheten skall avbrytas 14

15 Lönar det sig att avställa en bil? Avställningens lönsamhet kan beräknas med kalkylatorer, som finns på AKEs sidor kalkylator för personbilar separat kalkylator för paket- och lastbilar 15

16 Ett avställt fordons användning i trafik Ett avställt fordon är belagt med användningsförbud endast om bilen har registerskyltar får den användas i trafiken till slutet av avställningsdagen bilen får köras till bokad besiktning och därifrån till reparation eller förvaring om fordonet har registerskyltar fordonet får användas med provnummerskyltar, förflyttningstillstånd eller exportskyltar (fordonets egna skyltar måste täckas/demonteras) 16

17 Om en avställd bil används i trafik Övervakningsmyndigheterna förhindrar att bilen används genom att ta bort registerskyltarna och registreringsbeviset Böter ges för brott mot fordonslagen och registreringsförordningen Försäkringspremierna höjs Skattepåföljder Tilläggsskatt skatten debiteras direkt enligt den första användning som övervakningen kan påvisa Efterskatt fordonsskatt påförs för användningstiden i trafik som efterbeskattning, minst 10 euro 17

18 Tilläggsskatten är minst 1000 euro Tilläggsskatt av straffkaraktär till fordonsskatten tilläggsskatten uppgår till 12 månaders skatt (grundskatt + drivkraftsskatt) gånger fem, dock alltid minst euro tilläggsskatten för t.ex. en bensindriven personbil skulle alltid vara 1000 euro tilläggsskatten för t.ex. en dieseldriven personbil med en total massa på kg skulle vara 616,85 x 5 = 3 084,25 tilläggsskatten för en 3-axlad 28 tons lastbil som används för att dra en släpvagn skulle vara x 5 =

19 Följderna av försummelse att betala tilläggsskatt Försummelse att betala tilläggsskatt förlänger förbudet att använda fordonet förbudet träder i kraft när föraren grips Fordonet kan inte besiktigas innan tilläggsskatten har erlagts Fordonet får inte påställas innan tilläggsskatten inklusive ränta har erlagts Fordonet får inte föras utomlands inte ens genom bogsering eller på transportflak Ägarbyte eller avregistrering av fordonet ger inte befrielse från tilläggsskatten 19

20 Statistik över gripna Till och med var antalet fall 645 av vilka 488 fall har behandlats Av de behandlade fallen har 57 betalat tilläggsskatt Utdrag för perioden fall har behandlats Tilläggsskatt har påförts i 65 fall Tilläggsskatten har avförts i ett fall Orsaker till användning under avställningen Ingen förklaring i 24 fall Fordonet har sålts i 28 fall Körts utan ägarens tillstånd i 6 fall Övriga orsaker 7 fall (körde bilen till förvaring, förstod inte den finska texten, förstod inget alls, informationsmiss, på väg till registrering, mellanägare körde bilen till platsen, förväxlade avställning med stillestånd). 20

21 "Förklaringar" som lämnats till AKE om användning av avställt fordon: "Min far körde bilen till reparation, trots att jag förbjöd honom att köra den" "Jag satt i fängelse och min far hade kört bilen" "Jag körde bilen till den nya ägaren, eftersom han bad mig göra det" "Min ex-make bara tog bilen" 21

22 Ändringar under avställning Registeranmälan om ändringar i bilens registeruppgifter skall göras även under avställning med undantag för avställning utomlands, avställning på Åland, slutlig avställning eller avregistreringar under LTJ-perioden Försäkring av ändringar under avställning om försäkringen inte har upphört att gälla i samband med eller efter avställningen är försäkring obligatorisk om försäkringen har upphört att gälla i samband med eller efter avställningen kan någon ny försäkring inte matas in Byte av ägare eller innehavare avslutar inte en avställning 22

23 Påställning Anteckning i registret om påställning av ett fordon som registrerats och därefter avställts i Finland Fordonet registreras som påställt på anmälningsdagen Ägaren eller innehavaren gör en anmälan på registreringsbevisets anmälningsdel Obetald fordonsskatt förhindrar påställning 23

24 Påställning Om den periodiska besiktningen inte gäller har fordonet användningsförbud (inget hinder för registrering) Vid påställning kan även andra registerföringar utföras i systemet men påställningen utgör alltid den dominerande registerföringen 24

25 FÖRHINDRAR INTE PÅSTÄLLNING (men fordonet har körförbud) FÖRHINDRAR PÅSTÄLLNING 25

26 Påställning Registreringsbesiktning krävs endast vid påställning: efter avställning utomlands eller på Åland vid avställning på grund av skada för fordon som avställts under LTJ-perioden med undantag för motorredskap och andra traktorer än trafiktraktorer 26

27 Påställning Vid påställning skall fordonet ha en trafikförsäkring försäkringen kan fortsätta om den inte upphörde i samband med eller efter avställningen och om försäkringstagaren är oförändrad om försäkringen skall fortsätta, tryck på knappen Vakuutus jatkuu (knappen är endast aktiv om försäkringen kan fortsätta) -> inga försäkringsuppgifter får matas in! 27

28 Inverkan på fordonsskatten Informationen om påställning överförs automatiskt till VERO-systemet Skatteskyldigheten börjar på påställningsdagen Debetsedeln skickas till den skattepliktiga inom 2 veckor och förfaller 6 veckor efter skatteperiodens början eventuella krediteringar beaktas på debetsedeln 28

29 Slutlig avregistrering (gäller inte AURA) Bilaffärer och finansieringsbolag Hösten 2008

30 Slutlig avregistrering Avregistrering av skrotfordon person- och paketbilar skrotningsföretagen avregistrerar de bilar som de skrotar Avregistrering av förstörda fordon förstörda fordon som försäkringsbolagen löst in (andra än person-och paketbilar) Fordon som förstörts/demonterats på egen hand utförs för person- och paketbilar hos AKE endast med en tillförlitlig myndighetsutredning som grund för övriga fordon med en tillförlitlig, detaljerad utredning som grund 30

31 Slutlig avregistrering (gäller inte AURA) Vid slutlig avregistrering upphör alltid registreringsnumret, trafikförsäkringen och skatteskyldigheten att gälla Ett slutligt avregistrerat fordon kan inte påställas 31

32 Försäkring och det elektroniska försäkringsdatalagret VATI Bilaffärer och finansieringsbolag Hösten 2008

33 Elektroniska försäkringsdatalagret VATI Försäkringsuppgifterna kommer direkt från försäkringsbolagens system bolag, startdatum och försäkringstagare informationsöverföring i realtid Trafikförsäkring skall tecknas före registrering En LVK-anmälan om gottgörelse skickas automatiskt 33

34 Kontroll av giltig försäkring Försäkring från VATI Systemet söker en gällande trafikförsäkring för fordonet i VATI Försäkringstagaren skall vara en av de ägare eller innehavare som är registrerade Om flera försäkringar är registrerade i VATI för fordonet Registreraren väljer den försäkring som motsvarar uppgifterna på registreringsbevisets anmälningsdel Om försäkringstagarens namn är felskrivet kan försäkringen väljas i VATI En försäkring som används för registrering blir passiv i VATI med undantag för försäkringar som har använts för förflyttningstillstånd och grupptrafikförsäkringar 34

35 Kontroll av giltig försäkring Fortsatt försäkring försäkringen kan fortsätta om försäkringstagaren fortfarande är fordonets ägare eller innehavare för konverterade fordon (senaste uppgift från LTJ) kan försäkringen fortsätta i följande fall om innehavaren blir ägare vid påställning, om försäkringen inte har upphört => Försäkringstagaren antecknas i systemet 35

36 Knappen Vakuutus jatkuu Knappen Vakuutus jatkuu skall användas i första hand, om försäkringsuppgifterna bevaras oförändrade 36

37 Kontroll av giltig försäkring Statskontorets försäkringar registreras inte i VATI Statskontorets försäkring får användas om ett fordons ägare eller innehavare är en statlig organisation, men dock inte ett affärsverk försäkringstagare är den innehavare som är en statlig organisation. Om innehavaren inte är en statlig organisation används som försäkringstagare den ägare som är en statlig organisation i anmälningsdelens fält för försäkringsuppgifter antecknas "Statskontoret" och som försäkringens startdatum överlåtelsedagen 37

38 Kontroll av giltig försäkring Bolag som inte använder VATI är bl.a. Ålands Ömsesidiga, UPS, Ingonord och AIG giltigheten för de försäkringar som dessa bolag säljer kontrolleras i Green card försäkringstagaren skall vara antecknad i intyget en kopia bifogas till registreringsdokumenten 38

39 Kontroll av giltig försäkring vid ett temporärt datakommunikationsavbrott (avbrott mellan försäkringsbolagets system och VATI) En försäkring beviljas vid registreringen handläggaren kan mata in försäkringsuppgifterna i REKI Kunden har tecknat försäkring tidigare kontrollen kan göras per telefon hos försäkringsbolaget i fältet tilläggsuppgifter på anmälningsdelen anges uppgifter om kontrollen försäkringsbolag försäkringens startdatum namnet på den person för vilken kontrollen av försäkringen utfördes 39

40 Behörighet till VATI Bilaffärer, finansieringsbolag och besiktningsställen har rätt att ställa frågor i VATI Försäkringsbolagen har rätt att uppdatera, korrigera och radera det egna bolagets försäkringsuppgifter i VATI Trafikförsäkringscentralen har rätt att uppdatera försäljningslagerförsäkringar 40

41 En avställning har avslutat ett fordons trafikförsäkring (skyltarna är återlämnade) vid ändring av ägare/innehavare under avställning tillåter systemet inte att en ny försäkring matas in 41

42 En avställning har inte avslutat en bils trafikförsäkring (skyltarna har inte återlämnats) vid ändring av ägare/innehavare under avställning skall en ny trafikförsäkring tecknas för bilen om den tidigare försäkringen inte är fortsatt giltig! Trafikförsäkring skall tecknas, försäkringsfälten måste vara ifyllda! 42

43 En avställning har inte avslutat en bils trafikförsäkring (skyltarna har inte återlämnats) vid ändring av ägare/innehavare under avställning skall en ny trafikförsäkring tecknas för bilen om den tidigare försäkringen inte är fortsatt giltig! Försäkringsuppgifterna är obligatoriska 43

44 Uppdatering av registreringar Hösten 2008 Bilaffärer och finansieringsbolag

45 Ändring av försäkring Det är möjligt att ändra försäkringsbolag försäkringstagare Försäkring skall tecknas före registreringen Kan göras tidigast en månad före eller senast 7 dagar efter att den nya trafikförsäkringen träder i kraft den föreskrivna tiden skall också iakttas i samband med byte av försäkringstagare Kan göras utan den tekniska delen stämplas om kunden har den med sig En ägares eller innehavares underskrift räcker om fordonet har flera ägare eller innehavare 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 ÅTERGÅ LÄNGS SÖKVÄGEN 51

52 52

53 53

54 SKRIV UT INTYGET 54

55 Ändring av användning Användning privat tillståndspliktig skolfordon uthyrning utan förare försäljningslager (lagerförsäkring) Kan utföras i bilaffär eller finansieringsbolag om ändringen inte kräver besiktning Kan göras utan den tekniska delen stämplas om kunden har den med sig En ägares eller innehavares underskrift räcker om fordonet har flera ägare eller innehavare 55

56 Övriga ändringar (Muu muutos) Ändring av verksamhetsställe FO-numrets slutdel ändras Ändring av typ av ägare/innehavare ändring t.ex. av ägarnas ordningsföljd Ändring av besittningsförhållande t.ex. övrigt -> anställning 56

57 Att beakta vid registrering av övriga ändringar Registreringen skall alltid sparas på sammandragssidan där summan som debiteras kunden visas Vid registerföringar som avser övriga ändringar skrivs registreringsbeviset i regel alltid ut Undantag En ändring från innehavare till ägare utförs som två registerföringar om försäkring inte har tecknats inom 7 dagar från överlåtelsedagen OCH försäkringstagaren inte är känd Uppdatering: Först uppdateras bytet av försäkringsbolag, INGEN utskrift -> HJÄLPBLANKETT VID REGISTRERING (REKISTERÖINNIN APULOMAKE) fylls i På detta sätt kan man med hjälp av anmälningsdelen utföra ytterligare en ändring av innehavare till ägare (kontrollnumret ändras inte) Enligt systemet uppbärs två avgifter för ändringen 57

58 Kom ihåg att skriva ut beviset vid behov! Registreringsbeviset skrivs inte ut automatiskt systemet påminner och registreraren bestämmer om beviset skall skrivas ut 58

59 BEVISET HAR INTE SKRIVITS UT! Registreringsbeviset kan skrivas ut endast i en bilaffär eller ett finansieringsbolag om beviset inte har skrivits ut i samband med övrig ändring (Muu muutos) eller korrigering av registrering (Rekisteröinnin korjaus) eller om beviset har förstörts vid den första utskrivningen vid ett verksamhetsställe med åtföljande utskrift. Vid utskriften används hjälpblankett vid registrering (Rekisteröinnin apulomake) Ett nytt bevis skrivs ut i REKI Välj Todistuksen tulostaminen som meddelandets kvalitet Kontrollera att det är rätt fordon och godkänn Omistajuuden perustiedot Välj utskriftsorsak Uusi todistus och godkänn vyn Tulostuksen tiedot Skriv ut beviset genom att trycka på knappen Tulosta på sidan Rekisteröinnin yhteenveto 59

60 Felaktigt ifylld anmälningsdel En anmälan om registrering kan inte godkännas om uppgifterna för registerföringen är felaktiga eller saknas uppgifterna om den nya ägarens eller innehavarens namn eller adress, personnummer och FO-nummer är inte läsbara underskrifter saknas eller är bristfälliga uppgifter om trafikförsäkring saknas överlåtelsedatum saknas eller är inte entydigt läsbart om uppgifter korrigeras, t.ex. överlåtelsedatum => köparen och säljaren bekräftar korrigeringen med sina underskrifter på anmälningsdelen eller företer ett separat överlåtelseintyg 60

61 ÄGARBYTE OCH AVSTÄLLNING 61

62 FÖRSÄKRINGSUPPGIFTERNA SKALL ALLTID FYLLAS I NÄR FÖRSÄKRINGEN REGISTRERAS I SYSTEMET 62

63 Anteckningar på registreringsbevisets tekniska del på verksamhetsställen med centraliserad utskrift Efter uppdatering av registreringen får kunden registreringsbevisets tekniska del kompletterad med det datum då anmälan mottogs och verksamhetsställets stämpel Om avställning avses markeras "Poistettu liikennekäytöstä". Vid påställning görs anteckningen: Liikennekäyttöönotto

64 Anteckningar i registreringsbevisets tekniska del 64

65 Nytt registreringsbevis i stället för i postdistributionen försvunnet bevis Om kunden inom 30 dagar efter att den tekniska delen stämplades (uppdatering av registreringsanmälan) inte har fått ett nytt bevis per post, kan han/hon inom 7 dagar utan avgift få ett nytt bevis på ett besiktningsställe i stället för det förkomna beviset Efter 7 dagar blir beviset avgiftsbelagt 65

66 ATJ användarkoder och kontaktperson för behörighet Bilaffärer och finansieringsbolag

67 ATJ användarkoder och behörighet Ett personligt användarnamn och lösenord får inte lämnas ut eller skickas per e-post Registrerarna har samma behörighet både i utbildningsmiljön och i produktionen I det egna företaget finns en utsedd kontaktperson för behörighet Vid problem med användarnamn/lösenord kontakta alltid företagets egna kontaktman för behörighet! 67

68 ATJ-kontaktman för behörighet Svarar för företagets ATJ-användarkoder vid ansökan (nya användare) vid radering (anställning upphör) vid spärr (längre frånvaro) för aktuell information (bl.a. ändring av en användares namn) för aktivering av spärrade koder (på grund av att de inte har använts) 68

69 Registreringsbehörighet och övervakning av registrerarens prövotid Bilaffärer och finansieringsbolag

70 Beviljande av registreringsbehörighet Förutsättning för registreringsbehörighet är ett godkänt registreringsprov provet beställs av tjänstegruppen Partnerhantering provet skickas till AKE per e-post flervalsuppgift provet skickas till AKE (med fax eller post) AKE meddelar provresultatet till den som utför provet när provet är godkänt den som har utfört provet kontaktar kontaktpersonen för behörighet 70

71 Övervakning av prövotid för registrering En ny registrerare skall skicka 50 registreringar för kontroll till tjänstegruppen för Partnerhantering vid AKE registreringarna skall utföras under 3 månader om antalet inte uppnås kan en förlängningsperiod på 2 månader beviljas Respons på de granskade registreringarna ges direkt till registreraren med prövotid 71

72 Skicka dokument till prövotidsövervakning Åtminstone en gång per vecka Med eget följebrev under prövoperioden i separat kuvert följebrevet under prövoperioden skall fyllas i komplett på kuvertet anges avsändarens uppgifter och efter svarsförsändelsens nummer: A tjänstegruppen partnerhantering dokumenten läggs i buntar på samma sätt som när de skickas till digitalisering AKE meddelar registreraren när prövotiden är över därefter skall registreraren skicka registreringsdokumenten direkt till digitalisering 72

73 Alla uppgifter skall fyllas i Registertecknen skall antecknas i listan 73

74 Övervakning av prövotid för registrering Om felprocenten överskrids med 8 % vid de registreringar som utförs under prövotiden eller det antal registreringar som krävs inte uppnås och yrkeskunskapen inte kan anses ligga på tillräcklig nivå, återkallas registrerarens registreringsbehörighet och en karensperiod på 4 månader fastställs för registreraren för att återfå registreringsbehörigheten måste personen utbilda sig på nytt (AKE-kurs/självstudier) och utföra ett nytt registreringsprov efter karenstidens utgång efter godkänt prov börjar en ny prövoperiod för personen 74

75 Korrigering av registrering Hösten 2008 Bilaffärer och finansieringsbolag

76 Fel vid registrering Registreraren kan korrigera egen registrering som utförts under samma dag försäkringsbolag försäkringstagare ägare eller innehavare innehavarförhållande typ av ägare/innehavare information om verksamhetsställe återbetalning av bilskatt Kontakta AKE omedelbart om registreraren saknar behörighet att korrigera felet De dokument som behövs skickas per fax för korrigering till den person som överenskommits per telefon 76

77 Fel i registrering fortsättning Ett fel korrigeras då information som avviker från anmälan har matats in i registret Om kunden ändrar sin åsikt efter registreringen, räknas detta inte som ett fel som kan korrigeras Om information som skrivs ut på beviset korrigeras, skall ett nytt bevis skrivas ut Vid en korrigering skickas ett automatiskt meddelande till AKEs fordonsbeskattning, om korrigeringen påverkar fordonsskatten 77

78 Hjälpblankett vid registrering (Rekisteröinnin apulomake) Vid korrigering av en registrering fylls en hjälpblankett i registreringsnummer bevisets ordningsnummer (som är giltigt då ändringen påbörjas) de tre sista tecknen i tillverkningsnumret kryssa för "Korjaus" vid punkten "Ilmoituksenlaatu" ange vad som korrigeras i fältet "Huomautuksia" ange det egna företagets namn i fältet "Toimipaikka" ange det datum då korrigeringen utförs som handläggningsdag ange antalet eventuella bilagor i fältet "Liitteitä" ange handläggarens namn i fältet "Käsittelijä" 78

79 ABC x Tillagd innehavare Sven Svensson K som felaktigt lämnades bort vid ägarbyte Företaget Maria Tjänsteman 79

80 Hjälpblankett vid registrering (Rekisteröinnin apulomake) fortsättning Hjälpblanketterna får användas endast som registreringsdokument, inte som följebrev Hjälpblanketterna vid registrering skickas för digitalisering med ett eget gult följebrev 80

81 81

82 82

83 KLICKA 83

84 84

85 85

86 86

87 ÅTERGÅ LÄNGS SÖKVÄGEN 87

88 88

89 89

90 90

91 Digitalisering Hösten 2008 Bilaffärer och finansieringsbolag

92 Skicka dokument för digitalisering Dokumenten skickas för digitalisering till Itella minst en gång per vecka i bruna svarskuvert Inte häftklammer! Ange avsändarens uppgifter (företagets stämpel) i övre vänstra hörnet LTJ- respektive ATJ-dokument samt dokument med och utan bilagor i separata buntar 92

93 Fyll i följebrevet Dokumentbeteckning A Anmälningsdelar A Hjälpblanketter Vart skickas de kryssa för Digitointi Tilläggsinformation kryssa t.ex. för liitteellinen/liitteetön Avsändarens uppgifter avsändarens namn, telefonnummer och företagets namn 93

94 Här en modell på ifylld följebrev x x Bilaffären Ab/Reso Roger Registrerare, tfn (09)

95 Skicka dokument till AKE Då dokument skickas till AKE i brunt svarskuvert skall man efter koden Vastauslähetys ange A och personens eller tjänstegruppens namn Avsändarens uppgifter (bolagets stämpel) i övre vänstra hörnet 95

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolag Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också möjligt att

Läs mer

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag ATJ-vidareutbildning hösten 2008 Försäkringsbolag AKEs organisation 15.8.2008 Stab för överdirektör Överdirektör Kari Wihlman Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko Forskningschef Juhani

Läs mer

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen 4.11.2009 1 Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också

Läs mer

Grundutbildning i registrering

Grundutbildning i registrering Grundutbildning i registrering Försäkringsbolagen 2009 4.11.2009 1 Fordonsförvaltningscentralen AKE är en förvaltnings-, service- och informationscentral som främjar säker och miljövänlig fordonstrafik.

Läs mer

Grundutbildning i registrering. Försäkringsbolag

Grundutbildning i registrering. Försäkringsbolag Grundutbildning i registrering Försäkringsbolag Trafiksäkerhetsverket Trafi Ämbetsverket är den förvaltnings- och säkerhetsmyndighet som ansvarar för reglering och övervakning av trafiksystemet och dess

Läs mer

Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen

Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen Målet med REKI och viktiga ändringar Försäkringsbolagen Mål Målet med utvecklandet av REKI Förbättrande av registrets aktualitet och tillförlitlighet Ökad elektronisk informationsförmedling Beaktande av

Läs mer

Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON

Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON Kirjautuminen REKI -järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Läs mer

Direktanmälan InfoBil

Direktanmälan InfoBil Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 december 2011 1317/2011 Lag om ändring av fordonsskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi.

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi. Tips för bilköpet Innehåll Ska du köpa en begagnad bil? 3 Om du köper 5 Efter att du köpt 9 Om du säljer 10 2 Omslagsbild: Trafi. Ska du köpa en begagnad bil? Det finns många saker du bör beakta när du

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare Transportstyrelsen Trafikregistret 701 88 Örebro www.transportstyrelsen.se. kontakt@transportstyrelsen.se. Telefon: 0771-503 503. Fax: 019-26 26 12. 8 Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1271/2014 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon Utfärdad i Helsingfors den 18 december

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 User charge Vägavgift Droit d usage Benutzungsgebühr Gebruiksrecht Vejbenyttelseafgift Frågor och svar om nya vägavgiften Den 1 februari 1998 införs

Läs mer

ANVISNING FÖR DJURHÅLLARE

ANVISNING FÖR DJURHÅLLARE 1 (20) ANVISNING FÖR DJURHÅLLARE Utarbetad av: 7.3.2011 Piia Kauppi Evira Granskad av: 10.8.2011, 28.9.2011 Pia Vilen Evira Godkänd av: 29.9.2011 Matti Huttunen Evira 2 (20) DOKUMENTETS ÄNDRINGSHISTORIK

Läs mer

ANVÄNDARANVISNING. för svinregistret slakterier och förmedlare

ANVÄNDARANVISNING. för svinregistret slakterier och förmedlare för svinregistret slakterier och förmedlare Utarbetad av: 7.3.2011 Piia Kauppi Evira Granskad av: 29.9.2011 Laura Vieraankivi, Pia Vilen Evira Godkänd av: Matti Huttunen Evira DOKUMENTETS ÄNDRINGSHISTORIK

Läs mer

RP 197/1998 rd MOTIVERING

RP 197/1998 rd MOTIVERING RP 197/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av lagen om fordonsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition röreslås att lagen om fordonsskatt

Läs mer

KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor

KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Programmet för Transportstatistik Sara Tångdahl KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor 2(12) 0. Inledning Denna rapport

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Skatt och registrering

Skatt och registrering Skatt och registrering Skatt och registrering 123 ALLMÄNT Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt ska betalas till staten. Med skatteår avses tolv kalendermånader i rad och med skatteperiod avses fyra kalendermånader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1566 Utkom från trycket den 30 december 2014 utfärdad den 19 december 2014. Regeringen förskriver

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 2 26.1.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - WV MN Omedelbart Ordförande

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv EURPEISKA KMMISSINEN Bryssel den 18.7.2014 CM(2014) 476 final ANNEXES 1 to 2 BILAGR till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

Registrering av fordon

Registrering av fordon Föreskrift 1 (11) Utfärdad: 16.11.2011 Träder i kraft: 16.11.2011 Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Järnvägslagen (304/2011) 75 Kommissionens beslut 107/2011/EU om ändring av beslut 2007/756/EG om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2010:1599 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Kundanvisning om punktbeskattning 27 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar www.tulli.fi Februari 2013 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst. 6. Beställa Lunchkort... 6 7. Skapa och ta bort betalningsgrupper... 7 8. Uppgifter om företaget... 8 9. Logga ut...

Lunchkort Webbtjänst. 6. Beställa Lunchkort... 6 7. Skapa och ta bort betalningsgrupper... 7 8. Uppgifter om företaget... 8 9. Logga ut... Lunchkort Webbtjänst Införande av tjänsten och definitioner 1.1.2012 1. Logga in och välja företag... 2 2. Skapa och ta bort företagskonton och underkonton... 3 3. Lägga till företagsanvändare i Lunchkort

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

30.1.2014 MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST

30.1.2014 MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST 1 (8) MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST Månadsenkät om utländska finansiella fordringar och skulder i betalningsbalansen (BOPM) Statistikcentralens och Finlands Banks

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG

BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG 25.2.2013 BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG Den elektroniska servicen e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG 2 (42) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Krav

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

RP 81/2017 rd. I fordonsskattelagen föreslås också en ny bestämmelse som gör det möjligt att utöva tillsyn över fordonsskatten på teknisk väg.

RP 81/2017 rd. I fordonsskattelagen föreslås också en ny bestämmelse som gör det möjligt att utöva tillsyn över fordonsskatten på teknisk väg. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

ANVISNINGAR. Publicering av uppgifter Rapporten blir synlig ungefär genast då fullmakten är behandlad av Suomen Tilaajavastuu.

ANVISNINGAR. Publicering av uppgifter Rapporten blir synlig ungefär genast då fullmakten är behandlad av Suomen Tilaajavastuu. ANVISNINGAR För att gå med i programmet Luotettava Kumppani bör fullmaktsavtalet fyllas i, undertecknas och skickas in. På basen av avtalet inhämtar tjänsten Tilaajavastuu.fi alla uppgifter som lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 18 oktober 2007 Nr 890 899 INNEHÅLL Nr Sidan 890 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. Ansökan ID06 konto För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Om företaget uppfyller kraven för ID06 så tar Areff fram ett Delgivningsbeslut, som skickas

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:788 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver att 4, 18, 19, 21,

Läs mer

Accisplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Accisplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Kundmeddelande Accisplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Skatteundantaget för privata fritidsbåtar har upphört Bränsleavgift för privat fritidsbåt Påförande av bränsleavgift

Läs mer

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. 1 (9) ANSÖKAN ID06 KONTO För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Därefter kan ni börja beställa kort med det ID06 konto som ni har registrerat.

Läs mer

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 Tips inför årsskiftet 2017 Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 1 Skatteperioder Allt fler företag kan i fortsättningen ansöka om en förlängd skatteperiod tack vare att omsättningsgränserna

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens 1 (7) Uppgifter om sökanden Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress Kontaktperson Anmälan om säkerställande avser följande utbildningar Grundutbildning godstransporter

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM AIPAL-UTBILDNINGSAKTÖRENS HUVUDANVÄNDARE!

VÄLKOMMEN SOM AIPAL-UTBILDNINGSAKTÖRENS HUVUDANVÄNDARE! BRUKSANVISNING FÖR AIPAL 30.1.2015 1 ( 7 ) Till AIPAL-utbildningsaktörens huvudanvändare VÄLKOMMEN SOM AIPAL-UTBILDNINGSAKTÖRENS HUVUDANVÄNDARE! I denna anvisning informeras om hur användarrättigheter

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5)

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) Ansökan Ansökan om ändring Org.nr UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Adress Telefax (inkl. riktnr) Postnummer Ort Driftställe/Land 1 Kontaktperson

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

- för myndigheter 0,05 /förfrågning. - för avtalsregistrerare 0,11 /förfrågning

- för myndigheter 0,05 /förfrågning. - för avtalsregistrerare 0,11 /förfrågning TRAFI/21729/02.02.00/2011 TRAFIKSÄKERHETSVERKET Prislista 1.1.2012 Prislistan gäller fr.o.m. 1.1.2012. Priserna är alltid utan mervärdesskatt. 1. Myndighetstjänster 1.1 Fordonstrafikregisterförfrågningar

Läs mer

VALNÄMNDENS UPPGIFTER

VALNÄMNDENS UPPGIFTER HELSINGFORS STAD CENTRALVALNÄMNDEN 20.1.2015 VALNÄMNDENS UPPGIFTER ALLMÄNT OM VALET Valnämnden Arrangemangen kring röstning på ett röstningsställe på valdagen sköts av en valnämnd som kommunstyrelsen har

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST)

ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A46/200/2016 version 1.0 ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan... 3 Beviljande av tillstånd...

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

ERSÄTTNINGAR UR TRAFIKFÖRSÄKRING ENLIGT FORDONSGRUPP PER FÖRSÄKRINGSÅR I I MEDELTAL ÅREN

ERSÄTTNINGAR UR TRAFIKFÖRSÄKRING ENLIGT FORDONSGRUPP PER FÖRSÄKRINGSÅR I I MEDELTAL ÅREN Aktuarieavdelningen 28.6.2016 TRAFIKFÖRSÄKRINGENS RISKUNDERSÖKNING FÖR ÅR 2017 ERSÄTTNINGAR UR TRAFIKFÖRSÄKRING ENLIGT PER FÖRSÄKRINGSÅR I I MEDELTAL ÅREN 2011-2015 ERSÄTTNINGAR / FÖRSÄKRINGSÅR (PP=1)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av fordon och lag om ändring av fordonslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en lag om registrering

Läs mer

Bruksanvisning för KOHO

Bruksanvisning för KOHO Bruksanvisning för KOHO Anvisning Version 1.2 Godkänd Ansvarig person Risto Knuuti 1. Allmänt... 3 2. Åtgärder i KOHO... 4 2.1. Sök användare... 4 2.1.1. Rollen Contact Center... 4 2.1.2. Rollen behörighetskontaktperson...

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Reglerna för e-post i korthet

Reglerna för e-post i korthet Reglerna för e-post i korthet Som e-postanvändare har du en eller flera roller reglerna för exempelvis personal och studerande är delvis olika. Alla regler ska följas Använd andra lösenord vid akaddemin

Läs mer

ELEKTRONISK KOMMUNIKATIONSTJÄNST FÖR SKOLMJÖLKSSTÖD Instruktioner om användningen till kunderna

ELEKTRONISK KOMMUNIKATIONSTJÄNST FÖR SKOLMJÖLKSSTÖD Instruktioner om användningen till kunderna ELEKTRONISK KOMMUNIKATIONSTJÄNST FÖR SKOLMJÖLKSSTÖD Instruktioner om användningen till kunderna 1 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT OM DEN ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTEN FÖR SKOLMJÖLKSSTÖD...3 1.1.

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY5 1 *1155501* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är

Läs mer

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter Eviras anvisning Eviras anvisning Tas i bruk 10/2009 TIHY Godkänd av Föredragande Mera information Matti Huttunen Pia Vilen Dataadministrationsenheten

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Dokumentets namn Dokumenttyp Sida Giltig från Utarbetad av Godkänd av Version

Dokumentets namn Dokumenttyp Sida Giltig från Utarbetad av Godkänd av Version Trafiksäkerhetspolicy Policy 1 av 5 2016-09-02 Fordons policy Samtliga medarbetare som använder fordon i tjänsten ska: Ha körkort och den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert

Läs mer

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 2006-02-23. II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 06-02-23

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 2006-02-23. II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 06-02-23 ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 20 II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 Rutiner för ENUM Tier 1 Registry 1 NYREGISTRERING... 3 1.1 Beställning från ett fristående ENUM-ombud...

Läs mer

Saab 9-3 Linear Modellår: 2005 Sedan Ljus gul

Saab 9-3 Linear Modellår: 2005 Sedan Ljus gul Motoreffekt: 9 kw / 15 hk Antal vägmätaravläsningar: Antal uppgifter: 30 Fordonshistorik Sida 1 av 3 Datum Uppgifter 201-06-22 Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 3 februari 2015 65/2015 Försvarsministeriets förordning om besiktning av och tillsyn över trafikdugligheten hos militärfordon inom försvarsmakten

Läs mer