Direktanmälan InfoBil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktanmälan InfoBil"

Transkript

1 Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17 Försäkring 19 Uthyrning 21 Kreditmarkering 23 Beställning 25 Efterkontroll 27 Annullering/ändring av transaktion 29 Inställningar 31 Avsluta InfoBil 32

2 Välkommen till InfoBil Denna manual är till för dig som behöver hjälp att komma igång med InfoBils Direktanmälan. Har du frågor om själva hanteringen av en Direktanmälanstransaktion hänvisar vi till Vägverkets Instruktion Direktanmälan eller kontakta InfoTorgs kundtjänst på telefon Denna manual ger en fullständig beskrivning av varje transaktion. Detta för att du skall kunna använda den som ett uppslagsverk, utan att behöva läsa övergripande information först. Startsida InfoBil På InfoTorgmenyn klickar du på InfoBil. Klicka sedan på fliken Direktanmälan och välj ditt certifikat. Om du ej har certifikat var vänlig kontakta InfoTorgs kundtjänst. 2

3 Direktanmälan Transaktionen sker i tre delar. Del 1, formuläret, där du anger vissa grunduppgifter. Del 2 där du kontrollerar uppgifterna från Vägtrafikregistret och gör eventuella kompletteringar med vissa uppgifter samt bekräftar transaktionen. Del 3, sista sidan, transaktionen är klar och du får ett referensnummer som är transaktionens identitet samt ev. kontrollmärkesuppgifter. Direktanmälan huvudmeny På huvudmenyn väljer du den transaktionstyp som du vill genomföra genom att klicka på t ex. Försäljning. Om du vill hämta och se på tidigare gjorda transaktioner väljer du Transaktionssökning (överst i menyn). För att gå tillbaka till Frågedelen klickar du på fliken Sökning. När du är inne i en transaktion kan du också nå Frågedelen genom att klicka på fliken Sökning. På denna sida finner du även information från Vägtrafikregistret och InfoTorg, som direkt eller indirekt berör Direktanmälan. Det kan avse nyheter, ändrade funktioner, planerade driftstopp etc. 3

4 Transaktionssökning i Direktanmälan För att hämta tidigare gjorda transaktioner väljer du Transaktionssökning. I formuläret kan två uppgifter fyllas i. De är: Datum - ange from samt tom i respektive ruta samt vilken typ av transaktioner du vill titta på. Alternativa val är: Samtliga transaktioner Alla utom annullerade Annullerade Bekräftade (ej införda hos Vägtrafikregistret) Införda (uppdaterade i Vägtrafikregistret och går EJ att annullera) Öppna Klicka därefter på knappen Sök eller Rensa för nytt val av alternativ. Denna typ av sökning används speciellt om man får ett felmeddelande som t ex Registrering ej tillåten, oavslutat ärende finns på någon transaktion. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 4

5 Nu visas listan på de transaktioner som gjorts under den valda perioden. Det som visas är: Referensnummer för transaktionen Datum Tid Transaktionstyp Registreringsnummer för det fordon som transaktionen avser Status (Bekräftad, Införd, Annullerad) Innehåller svaret mer än 10 transaktioner bläddrar du genom att klicka på texten Nästa>>. För att se föregående sida, använder du webbsidans bakåtpil. Om du vill titta på en specifik transaktion klicka på referensnumret (ex ). Då visas transaktionen, har den status B (Bekräftad) kan du även annullera den här, genom att klicka på knappen Annullera. A A I A I B B A A B Du kan också hämta en transaktion på första sidan i varje transaktionstyp genom att fylla i referensnumret under rubriken Hämta tidigare transaktion (läs mer på sidan 29). Status I (Införd) innebär att transaktionen uppdaterats i Vägtrafikregistret och inte går att annullera. För status A (annullerad) visas inte tidigare inmatad information (t ex köpare och försäkringsinformation) 5

6 Försäljning Du väljer transaktionen genom att klicka på Försäljning på menyn. I del 1 av formuläret ska ett antal uppgifter fyllas i. De är: Registreringsnummer försålt fordon Person-/organisationsnummer för köparen. Ev. anmärkning, dvs. kontant, kredköp, leasing eller uthyrning Leasing/kreditgivare (om leasing/kreditköp angivits i anmärkningsfältet ska org.nr skrivas in) Slutdatum (om kreditköp angivits) Användningssätt vid försäljning av traktor (trafik eller jordbruk) Påställning om fordonet skall ställas i trafik ( Ja får endast anges om fordonet är avställt/förregistrerat och ska ställas i trafik) Referensnummer för inbytestransaktion (om du bytt in fordonet samma dag) Klicka därefter på Sänd del 1. TIPS! Om du i detta läge vill avbryta klickar du antingen på knappen Rensa eller på Direktanmälan detta gäller för samtliga transaktioner i Direktanmälan. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 6

7 När nästa sida (del 2) kommer upp har uppgifterna kontrollerats i Vägtrafikregistret, som returnerar information om fordonet och köparen. Kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Nu kompletterar du med uppgifter om: Försäkringsbolag Försäkringsidentitet (beskrivning finns även i Vägverkets Instruktion Direktanmälan samt i anvisning från dina respektive försäkringsbolag). För att förenkla hanteringen för dig har de största försäkringsbolagen lagt in sina försäkringsuppgifter i scrollistorna. Ange uppgifterna om försäkringens kod, omfattning, typ, körsträckeklass, betalningstermin, mätarställning samt ombudsnummer i respektive fält. Om typen byte valts, ange även tidigare registreringsnummer. Koder mm fås av försäkringsbolaget när man blir ombud TIPS! Hanterar du flera ombudsnummer kan du enkelt lägga till dem genom att klicka på knappen Lägg till och fylla i ombudsnumret i pop-up-rutan. Detta går även att göra under Inställningar i menyn. Om försäkringsuppgifter redan lagts in av försäkringsbolaget ska inte försäkringsuppgifterna fyllas i. Detta gäller även flytande försäkring eller samlingsförsäkring. Klicka på knappen Bekräfta för att sända till Vägtrafikregistret eller på Avbryt om du vill avbryta. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 7

8 Bekräftelse Sista sidan (del 3) visar att transaktionen är genomförd och BEKRÄFTAD samt referensnummer, datum och tid (ex :00). Datumet skapas i InfoBils server och kommer inte från Vägtrafikregistret. Det skall ses som en information om när transaktionen skickades och är inte bevis för när den uppdaterats hos Vägtrafikregistret. Om du i detta läge upptäcker att det är något fel med transaktionen kan du här annullera transaktionen genom att klicka på knappen Annullera. TIPS! - Om du vill göra ytterligare en försäljning klickar du på knappen Ny Trans och gör som ovan. - Vill du göra någon annan typ av transaktion väljer du den från menyn till vänster. - För att ställa en fråga i Vägtrafikregistret, klicka på Sökning. - Glöm ej att skriva ut transaktionen - välj knappen Utskrift i övre högra hörnet. - För att avsluta programmet klicka på Logga ut (överst till höger). 8

9 Inbyte Du väljer transaktionen genom att klicka på Inbyte på menyn. I del 1 av formuläret, ska ett antal uppgifter fyllas i. De är: Registreringsnummer för inbytt fordon Fyll i kontrollnummer (från Regbevis del 2) eller person-/organistionsnummer för säljaren ( ägaren) samt markera Säljare (endast om kontrollnummer ej är utfärdat av Vägtrafikregistret) Om inbytet gäller ett förregistrerat fordon med kommissionsspärr anger du koden på registreringsbeviset i fältet Behörighetskod (Koden tillhandahålls av Generalagenten/importören.) Organisationsnummer eller filialnummer om du vill styra inbytet till annat företag (administrativ fullmakt krävs) eller filial Avställning, om fordonet ska ställas av ( Ja får ej anges om fordonet redan är förregistrerat eller avställt, det ger i så fall felmeddelande) TIPS! Hanterar du flera filialnummer kan du enkelt lägga till dem här eller i din lista under Inställningar i menyn. Klicka därefter på Sänd del 1. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 9

10 På nästa sida (del 2) har uppgifterna kontrollerats i Vägtrafikregistret som returnerar information om fordonet och säljaren. Kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Klicka sedan på knappen Bekräfta för att sända till Vägtrafikregistret eller på Avbryt om du vill avbryta transaktionen. Bekräftelse På sista sidan (del 3), när transaktionen är genomförd, visas texten BEKRÄFTAD samt referensnummer, datum och tid (ex :00). Datumet skapas i InfoBils server och kommer inte från Vägtrafikregistret. Det ska ses som en information om när transaktionen skickades och är inte ett bevis för när transaktionen uppdaterats hos Vägtrafikregistret. Om du i detta läge upptäcker att det är något fel med transaktionen kan du här annullera transaktionen genom att klicka på knappen Annullera. TIPS! Om du vill göra ytterligare ett inbyte klicka på knappen Ny Trans och gör som ovan. Vill du göra någon annan typ av transaktion väljer du den från menyn till vänster. För att ställa en fråga i Vägtrafikregistret, klicka på Sökning. Glöm ej att skriva ut transak-tionen, välj knappen Utskrift i övre högra hörnet. För att avsluta programmet klicka på Logga ut (överst till höger). 10

11 Avställning Du väljer transaktionen genom att klicka på Avställning på menyn. I del 1 av formuläret ska en uppgift fyllas i. Den är: Registreringsnummer för fordonet du vill ställa av Klicka därefter på Sänd del 1. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 11

12 På nästa sida (del 2) har uppgifterna kontrollerats i Vägtrafikregistret som returnerar information om fordonet och ägaren. Kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Klicka på knappen Bekräfta för att sända till Vägtrafikregistret eller på Avbryt om du vill avbryta. Bekräftelse Sista sidan (del 3), när transaktionen är genomförd, visas texten BEKRÄFTAD samt referensnummer, datum och tid (ex :00). Datumet skapas i InfoBils server och kommer inte från Vägtrafikregistret. Det skall ses som en information om när transaktionen skickades och är inte ett bevis för när transaktionen uppdaterats hos Vägtrafikregistret. Om du i detta läge upptäcker att det är något fel med transaktionen kan du här annullera genom att klicka på knappen Annullera. TIPS! Om du vill göra ytterligare en avställning klicka på knappen Ny Trans och gör som ovan. Vill du göra någon annan typ av transaktion väljer du den från menyn till vänster. För att ställa en fråga i Vägtrafikregistret, klicka på Sökning. Glöm ej att skriva ut transaktionen, välj knappen Utskrift i övre högra hörnet. För att avsluta programmet klicka på Logga ut (överst till höger). 12

13 Avställning mottagningsbevis Du väljer transaktionen genom att klicka på knappen Avställning mottagningsbevis på menyn. I del 1, formuläret, ska ett antal uppgifter fyllas i. De är: Registreringsnummer för forodn som ska ställas inför skrotning Fyll i kontrollnummer (från Regbevis del 2) eller person-/organisationsnummer för ägare (ååmmddxxxx) samt markera Ägare (endast om kontrollnummer ej är utfärdat av Vägtrafikregistret) Klicka därefter på Sänd del 1. På nästa sida (del 2) har uppgifterna kontrollerats i Vägtrafikregistret som returnerar uppgifter om fordonet, ägaren, återbetalning av skatt och ev. skrotningspremie. Kontrollera att dessa uppgifter stämmer. TEST SVENSSON, SVEN TUNNLANDSGATAN ÖREBRO Klicka sedan på knappen Bekräfta för att sända till Vägtrafikregistret eller på Avbryt om du vill avbryta transaktionen. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 13

14 Bekräftelse Sista sidan (del 3), när transaktionen är genomförd, visas texten BEKRÄFTAD samt referensnummer, datum och tid (ex :59). Datumet skapas i InfoBils server och kommer inte från Vägtrafikregistret. Det skall ses som en information om när transaktionen skickades och är inte ett bevis för när transaktionen uppdaterats hos Vägtrafikregistret. Då mottagningsbeviset är registrerat övergår fordonets status till Avställt inför skrotning. Detta medför att fordonet inte kan ställas på och att inget nytt registreringsbevis kan beställas. TEST SVENSSON, SVEN TUNNLANDSGATAN ÖREBRO Om du i detta läge upptäcker att det är något fel med transaktionen kan du här annullera genom att klicka på knappen Annullera. TIPS! Om du vill göra ytterligare en avställning mottagningsbevis klicka på knappen Ny Trans och gör som ovan. Vill du göra någon annan typ av transaktion väljer du den från menyn till vänster. För att ställa en fråga i Vägtrafikregistret, klicka på Sökning. Glöm ej att skriva ut transaktionen, välj knappen Utskrift i övre högra hörnet. För att avsluta programmet klicka på Logga ut (överst till höger). 14

15 Påställning av fordon i trafik Du väljer transaktionen genom att klicka på Påställning på menyn. I del 1 av formuläret ska ett antal uppgifter fyllas i. De är: Registreringsnummer på det fordon du vill ställa i trafik Datum för påställning Användningssätt om påställning av traktor (trafik eller jordbruk) Referensnummer för inbytestransaktion (om du bytt in fordonet samma dag) Klicka därefter på Sänd del 1. På nästa sida (del 2) har uppgifterna kontrollerats i Vägtrafikregistret som returnerar information om fordonet och ägaren. Kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Klicka på knappen Bekräfta för att sända till Vägtrafikregistret, eller på Avbryt om du vill avbryta. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 15

16 Bekräftelse Sista sidan (del 3), när transaktionen är genomförd visas texten BEKRÄFTAD samt referensnummer, datum och tid (ex :00). Datumet skapas i InfoBils server och kommer inte från Vägtrafikregistret. Det ska ses som en information om när transaktionen skickades och är inte ett bevis för när transaktionen uppdaterats hos Vägtrafikregistret. Kontrollmärkesinformationen visas på raden under referensnumret: Kontrollmärket anges som Kontrollmärkesnummer 06/39035 där 06 är månadssiffra och är kontrollmärkeskod. Om påställningen gäller senare datum än dagens, kommer Vägverket att utfärda kontrollmärke och kontrollmärkeskod visas då ej. Om du i detta läge upptäcker att det är något fel med transaktionen kan du här annullera transaktionen genom att klicka på knappen Annullera. TIPS! Om du vill göra ytterligare en påställning klicka på knappen Ny Trans och gör som ovan. Vill du göra någon annan typ av transaktion väljer du den från menyn till vänster. För att ställa en fråga i Vägtrafikregistret, klicka på Sökning. Glöm ej att skriva ut transaktionen, välj knappen Utskrift i övre högra hörnet. För att avsluta programmet klicka på Logga ut (överst till höger). 16

17 Avregistrering Du väljer transaktionen genom att klicka på knappen Avregistrering på menyn. I del 1, formuläret, ska ett antal uppgifter fyllas i. De är: Registreringsnummer för avregistrerat fordon Fyll i kontrollnr (från Regbevis del 2) eller person-/organisationsnummer för säljaren ( ägaren) samt markera Ägare (endast om kontrollnummer ej är utfärdat av Vägtrafikregistret). Uppgifter om eventuellt ägarbyte Klicka därefter på Sänd del 1. På nästa sida (del 2) har uppgifterna kontrollerats i Vägtrafikregistret som returnerar uppgifter om fordonet, ägaren, återbetalning av skatt och ev. skrotningspremie. Kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Klicka sedan på knappen Bekräfta för att sända till Vägtrafikregistret eller på Avbryt om du vill avbryta transaktionen. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 17

18 Bekräftelse Sista sidan (del 3), när transaktionen är genomförd visas texten BEKRÄFTAD samt referensnummer, datum och tid (ex :26). Datumet skapas i InfoBils server och kommer inte från Vägtrafikregistret. Det skall ses som en information om när transaktionen skickades och är inte ett bevis för när transaktionen uppdaterats hos Vägtrafikregistret. Om du i detta läge upptäcker att det är något fel med transaktionen kan du här annullera transaktionen genom att klicka på knappen Annullera. TIPS! Om du vill göra ytterligare en avregistrering klicka på knappen Ny Trans och gör som ovan. Vill du göra någon annan typ av transaktion väljer du den från menyn till vänster. För att ställa en fråga i Vägtrafikregistret, klicka på Sökning. Glöm ej att skriva ut transaktionen, välj knappen Utskrift i övre högra hörnet. För att avsluta programmet klicka på Logga ut (överst till höger). 18

19 Försäkring Du väljer transaktionen genom att klicka på Försäkring på menyn. I del 1 av formuläret, ska ett antal uppgifter fyllas i. De är: Registreringsnummer försäkrat fordon Eventuellt tidigare registreringsnummer Person-/organisationsnummer för försäkringstagaren Försäkringsdatum (ååmmdd) Försäkringsbolag Försäkringsidentitet. (beskrivning finns även i Vägverkets Instruktion Direktanmälan samt i anvisning från dina respektive försäkringsbolag) Försäkringsbevisnummer används endast för försäkringsbolag som saknar bilhandlarbevis eller tunga fordon som inte omfattas av bilhandlarbevis För att förenkla hanteringen för dig har de största försäkringsbolagen lagt in sina försäkringsuppgifter i scrollistorna. Ange uppgifterna om försäkringens kod, omfattning, typ, körsträckeklass, betalningstermin, mätarställning samt ombudsnummer i resp fält. Om typen byte valts, ange även tidigare registreringsnummer. (Koder mm fås av försäkringsbolaget när man blir ombud.) TIPS! Hanterar du flera ombudsnummer kan du enkelt lägga till dem genom att klicka på knappen Lägg till och fylla i ombudsnumret i pop-up-rutan. Detta går även att göra under Inställningar i menyn. Klicka därefter på Sänd del 1. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 19

20 På nästa sida (del 2) har uppgifterna kontrollerats i Vägtrafikregistret som returnerar uppgifter om fordonet och försäkringstagaren. Kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Klicka sedan på Bekräfta för att sända till Vägtrafikregistret eller på Avbryt om du vill avbryta. Bekräftelse När transaktionen är genomförd visas texten BEKRÄFTAD samt referensnummer, datum och tid (ex :00). Datumet skapas i InfoBils server och kommer inte från Vägtrafikregistret. Det ska ses som en information om när transaktionen skickades och är inte ett bevis för när transaktionen uppdaterats hos Vägtrafikregistret. Om du i detta läge upptäcker att det är något fel med transaktionen kan du här annullera transaktionen genom att klicka på knappen Annullera. TIPS! Om du vill göra ytterligare en försäkring klicka på knappen Ny Trans och gör som ovan. Vill du göra någon annan typ av transaktion väljer du den från menyn till vänster. För att ställa en fråga i Vägtrafikregistret, klicka på Sökning. Glöm ej att skriva ut transaktionen, välj knappen Utskrift i övre högra hörnet. För att avsluta programmet klicka på Logga ut (överst till höger). 20

21 Uthyrning Du väljer transaktionen genom att klicka på Uthyrning på menyn. I del 1 av formuläret, ska ett antal uppgifter fyllas i. De är: Registreringsnummer för uthyrningsfordonet Organisationsnummer för tillståndshavaren Anmärkning; Uthyrning eller Uthyrning upphör Klicka därefter på Sänd del 1. På nästa sida (del 2) har uppgifterna kontrollerats i Vägtrafikregistret som returnerar uppgifter om fordonet och tillståndshavaren. Kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Klicka på knappen Bekräfta för att sända till Vägtrafikregistret eller på Avbryt om du vill avbryta transaktionen. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 21

22 Bekräftelse Sista sidan (del 3) när transaktionen är genomförd visas texten BEKRÄFTAD samt referensnummer, datum och tid (ex :00). Datumet skapas i InfoBils server och kommer inte från Vägtrafikregistret. Det skall ses som en information om när transaktionen skickades och är inte ett bevis för när transaktionen uppdaterats hos Vägtrafikregistret. Om du i detta läge upptäcker att det är något fel med transaktionen kan du här annullera transaktionen genom att klicka på knappen Annullera. TIPS! Om du vill göra ytterligare en uthyrning klicka på knappen Ny Trans och gör som ovan. Vill du göra någon annan typ av transaktion väljer du den från menyn till vänster. För att ställa en fråga i Vägtrafikregistret, klicka på Sökning. Glöm ej att skriva ut transaktionen, välj knappen Utskrift i övre högra hörnet. För att avsluta programmet klicka på Logga ut (överst till höger). 22

23 Kreditmarkering Du väljer transaktionen genom att klicka på Kreditmarkering på menyn. I del 1 av formuläret, ska ett antal uppgifter fyllas i. De är: Registreringsnummer för markerat fordon Anmärkning; välj Upphör eller Ändring av slutdatum Slutdatum (ååmmdd) - anges endast vid val av Ändring av slutdatum Klicka därefter på Sänd del 1. Man kan endast göra denna transaktion om man är kreditgivare för detta fordon. Kontroll sker i Vägtrafikregistret. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 23

24 På nästa sida (del 2) har uppgifterna kontrollerats i Vägtrafikregistret som returnerar uppgifter om fordonet och ägaren. Kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Vägtrafikregistret har dessutom kontrollerat att du är behörig att ändra detta fordons kreditmarkering. Klicka på knappen Bekräfta för att sända till Vägtrafikregistret eller på Avbryt om du vill avbryta. Bekräftelse Sista sidan (del 3), när transaktionen är genomförd visas texten BEKRÄFTAD samt referensnummer, datum och tid (ex :00).Datumet skapas i InfoBils server och kommer inte från Vägtrafikregistret. Det skall ses som en information om när transaktionen skickades och är inte ett bevis för när transaktionen uppdaterats hos Vägtrafikregistret. Om du i detta läge upptäcker att det är något fel med transaktionen kan du här annullera transaktionen genom att klicka på knappen Annullera. TIPS! Om du vill göra ytterligare en kreditmarkering klicka på knappen Ny Trans och gör som ovan. Vill du göra någon annan typ av transaktion väljer du den från menyn till vänster. För att ställa en fråga i Vägtrafikregistret, klicka på Sökning. Glöm ej att skriva ut transaktionen, välj knappen Utskrift i övre högra hörnet. För att avsluta programmet klicka på Logga ut (överst till höger). 24

25 Beställning Du väljer transaktionen genom att klicka på Beställning på menyn. I del 1 av formuläret, ska ett antal uppgifter fyllas i. De är: Registreringsnummer för fordonet Person/Organisationsnummer för ägaren Välj i listan Anmärkning vad du vill beställa; Registreringsbevis del 1 eller/och del 2, kontrollmärke, EU-skyltar, framskylt, bakskylt eller båda. TIPS! Beställer du bakskylt bör du även beställa nytt kontrollmärke. Det gör du via en ny beställningstransaktion. Registreringsbevis, kontrollmärke, skyltar samt eventuellt inbetalningskort kommer att skickas till registrerad ägare. Klicka därefter på Sänd del 1. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 25

26 På nästa sida (del 2) har uppgifterna kontrollerats i Vägtrafikregistret som returnerar uppgifter om fordonet och ägaren. Kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Klicka sedan på knappen Bekräfta för att sända till Vägtrafikregistret eller på Avbryt om du vill avbryta transaktionen. Bekräftelse Sista sidan (del 3), när transaktionen är genomförd visas texten BEKRÄFTAD samt referensnummer, datum och tid (ex :00). Datumet skapas i InfoBils server och kommer inte från Vägtrafikregistret. Det skall ses som en information om när transaktionen skickades och är inte ett bevis för när transaktionen uppdaterats hos Vägtrafikregistret. Om du i detta läge upptäcker att det är något fel med transaktionen kan du här annullera transaktionen genom att klicka på knappen Annullera. TIPS! Om du vill göra ytterligare en beställning klicka på knappen Ny Trans och gör som ovan. Vill du göra någon annan typ av transaktion väljer du den från menyn till vänster. För att ställa en fråga i Vägtrafikregistret, klicka på Sökning. Glöm ej att skriva ut transaktionen, välj knappen Utskrift i övre högra hörnet. För att avsluta programmet klicka på Logga ut (överst till höger). 26

27 Efterkontroll Du väljer transaktionen genom att klicka på Efterkontroll på menyn. I del 1, formuläret, ska ett antal uppgifter fyllas i. De är: Registreringsnummer för det fordon som kontrollerats Organisationsnummer för verkstaden Kontrolldatum (ååmmdd) Anmärkning, vad som kontrollerats efterkontroll eller uppvisande. Klicka därefter på Sänd del 1. TIPS! Hanterar du flera verkstäder/filialer kan du lägga till dem här eller i din lista i Inställningar längst ned på menyn. Om du i detta läge vill avbryta klickar du på knappen Rensa eller på Direktanmälan. På nästa sida (del 2) har uppgifterna kontrollerats i Vägtrafikregistret som returnerar uppgifter om fordonet och ägaren. Kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Klicka på knappen Bekräfta för att sända till Vägtrafikregistret eller på Avbryt om du vill avbryta transaktionen. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 27

28 Bekräftelse Sista sidan (del 3), när transaktionen är genomförd visas texten BEKRÄFTAD samt referensnummer, datum och tid (ex :10). Datumet skapas i InfoBils server och kommer inte från Vägtrafikregistret. Det skall ses som en information om när transaktionen skickades och är inte ett bevis för när transaktionen uppdaterats hos Vägtrafikregistret. Om du i detta läge upptäcker att det är något fel med transaktionen kan du här annullera transaktionen genom att klicka på knappen Annullera. TIPS! Om du vill göra ytterligare en efterkontroll klicka knappen Ny Trans och gör som ovan. Vill du göra någon annan typ av transaktion väljer du den från menyn till vänster. Glöm ej att skriva ut transaktionen, välj knappen Utskrift i övre högra hörnet. För att ställa en fråga i Vägtrafikregistret, klicka på Sökning. För att avsluta programmet klicka på Logga ut (överst till höger) Efterkontroll 28

29 Annullera eller ändra transaktion Hämta tidigare transaktion Om du vill ändra en transaktion, (t ex om du i efterhand upptäcker att du angett fel försäkringsuppgifter Försäljningstransaktionen), måste du först annullera transaktionen och sedan göra om den. Du kan använda Sökning av transaktioner för detta (se sid. 4), men om du redan vet vilket referensnummer du har på den transaktion du vill ta bort, kan du göra på följande sätt: Välj igen samma transaktionstyp som du vill annullera (t ex Försäljning) på menyn. Skriv in referensnumret i fältet Hämta tidigare transaktion och klicka på knappen Hämta. Annullering måste ske samma dag vardagar före kl FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 29

30 På nästa sida (del 2) har transaktionen hämtats från Direktregistret och visas i bekräftat läge. Kontrollera att det är rätt transaktion du hämtat. Klicka på knappen Annullera. Annullerad Transaktionen annulleras direkt och information om att transaktionen är klar, referensnummer, datum samt klockslag visas. Transaktionen kommer aldrig att hämtas av Vägtrafikregistret utan ligger som en annullerad kopia i ca 3 månader i Direktregistret innan den plockas bort. TIPS! Om du vill göra ytterligare en annullering klicka på knappen Ny Trans och gör som ovan. Vill du göra någon annan typ av transaktion väljer du den från menyn till vänster. För att ställa en fråga i Vägtrafikregistret, klicka på Sökning. Glöm ej att skriva ut transaktionen, välj knappen Utskrift i övre högra hörnet. För att avsluta programmet klicka på Logga ut (överst till höger). 30

31 Bild 1 Inställningar Här kan du lägga in, ändra eller ta bort försäkringsbolagens ombudsnummer, registrerade filialer (vid inbyte) och verkstäders filialer. Ombud (bild 1) - Under Lägg till ny väljer du försäkringsbolag och skriver in ditt ombudsnummer samt klickar på Spara. - Vill du ta bort redan inlagt försäkringsbolag, markera detta i listan och klicka på Ta bort. Bild 2 Filial (bild 2) - Under Lägg till ny skapar du nya filialer med namn och nummer samt klickar på Spara. - Vill du ta bort redan inlagd filial, markera denna och klicka på Ta bort. Verkstad (bild 3) Bild 3 - Under Lägg till ny skapar du nya verkstadsfilialer med namn och nummer samt klickar på Spara. - Vill du ta bort redan inlagd verkstad, markera denna i listan och klicka på Ta bort. 31

32 Avsluta InfoBil Är du klar och vill avsluta din kontakt med InfoBil klickar du på Logga ut i InfoTorg-menyn högst upp. Har du frågor kring InfoBil eller Direktanmälan är du välkommen att kontakta Kundtjänst på telefon Lycka till! InfoTorg AB Postadress S151, Stockholm Besöksadress Sveavägen 151 Telefon , fax E-post Juni

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare Transportstyrelsen Trafikregistret 701 88 Örebro www.transportstyrelsen.se. kontakt@transportstyrelsen.se. Telefon: 0771-503 503. Fax: 019-26 26 12. 8 Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Läs mer

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Den här manualen beskriver i 7 steg inrapportering i verktyget Signe för mätning av tillgänglighet inom första linjen. Om

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Lathund för beställning av läromedel via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Kommunala Mediacentralen KMC Hur hittar jag till Läromedel via SLI: Gå till KMC:s hemsida www.kmc.sodertalje.se.

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA Välkommen till LäraNära! Här är en snabbguide till hur du installerar programmet och registrerar dig för kurser. Vad du behöver Dator med Windows 98, 2000, XP eller Vista. CD-spelare

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Handbok. Inlämning av skriftlig redogörelse för brandskyddet via

Handbok. Inlämning av skriftlig redogörelse för brandskyddet via 2013-09-05 Handbok Inlämning av skriftlig redogörelse för brandskyddet via www.skriftligredogorelse.se www.skrifligredogorelse.se är en e-tjänst för inlämning av brandskyddsredogörelse till kommunens räddningstjänst.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Manual för Materialredovisning

Manual för Materialredovisning Manual för Materialredovisning För fordon med en totalvikt av högst 3500 Kg Version 1.3 2012-02-29 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och Berg

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Aon Hewitt. Användarmanual. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Hewitt. Användarmanual. Risk. Reinsurance. Human Resources. Användarmanual Risk. Reinsurance. Human Resources. Innehåll Inloggning 3 Glömt lösenord 3 Bli kund 4 Registrering företag 6 Registrering anställda 6 Manualer 7 Allmän information om tjänsten 7 Rapport

Läs mer

Användarinstruktion för etolk

Användarinstruktion för etolk Användarinstruktion för etolk 1 Välkommen till etolk! Innan du kan börja använda etolk måste du registrera dig för ett nytt konto och logga in och byta ditt engångslösenord. Följ instruktionerna i det

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

CABAS Light. Utgåva 2013:1

CABAS Light. Utgåva 2013:1 CABAS Light Consulting AB Lennermark & Andersson Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se Utgåva 2013:1 CABAS Light Effektiva processer spar

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

SimuWorld Internetportal

SimuWorld Internetportal SimuWorld Internetportal Leverantörer... 1 Information... 2 Leverantörer... 2 Skapa ny order... 2 Godkänn order... 4 Icke avsända ordrar... 5 Utskrift varukatalog... 6 Kontoutdrag, öppna poster... 6 Leverans

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Manual Klubbadministration

Manual Klubbadministration Manual Klubbadministration Jan-Erik Thoft IT-ansvarig 101-SM info@lions-sm.nu Författare Kjell-Arne Svensson IT-ansvarig 101-SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Logga in... 3 Inloggad...

Läs mer

CABAS Basic. CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se.

CABAS Basic. CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se. CABAS Basic CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se Utgåva 2014:1 CABAS Basic Effektiva processer spar både tid och pengar

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Guide till inloggning och Mina Sidor i EE- & batteriregistret

Guide till inloggning och Mina Sidor i EE- & batteriregistret Guide till inloggning och Mina Sidor i EE- & batteriregistret Om du har några frågor som du inte får svar på här kan du alltid kontakta oss på Naturvårdsverket: Via växeln: 010-698 10 00 Via mejladressen:

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

MANUAL BISNODE DECISION SUPPORT

MANUAL BISNODE DECISION SUPPORT MANUAL BISNODE DECISION SUPPORT 6 September 2016 Innehållsförteckning Inledning... 2 Behörigheter... 2 In- och utloggning... 3 Personliga inställningar i Bisnode Kredit... 4 Inställningar i Decision Support...

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. MANUAL E-HANDEL INLEDNING. På Svedbergs webbplats finns idag en integrerad e-handel där återförsäljare kan gå in och lägga sina order. Detta kräver att användaren först loggar in. Efter inloggning kan

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion:

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Manual för projektledare FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Forskares akademiska grad och anställning Vetenskapliga publikationer

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

Tidrapporterings dokumentation

Tidrapporterings dokumentation Tidrapporterings dokumentation Innehåll Loggin tidrapportering... 2 Huvudmeny... 3 Skapa eller fortsätta med påbörjad rapport... 4 Sök gammal rapport... 5 Vad är status... 5 Ändra ditt konto... 6 Logga

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Händelseförlopp felrapportering

Händelseförlopp felrapportering Händelseförlopp felrapportering Ett typiskt händelseförlopp vid felrapportering. Fordonsförare Zenit administratör Verkstad Ett problem med fordonet uppstår Rapporterar felet Beslut om åtgärd ska tas Begär

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Utfärdare/Enhet Telefon Datum Version Sida. Anita Liljegren Folkhälsa och Sjukvård/Bedömning tandvård

Utfärdare/Enhet Telefon Datum Version Sida. Anita Liljegren Folkhälsa och Sjukvård/Bedömning tandvård Anita Liljegren Folkhälsa och Sjukvård/Bedömning tandvård 036-32 42 15 2014-11-25 1.5 1 (8) BEDA Användarmanual Denna manual beskriver hur man använder systemet Beda, en webbaserad applikation där offentliga

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KALENDERN SuperOffice Sales & Marketing Innehåll Kalendern... 1 Navigera i fönstret Kalender... 1 Detaljkortet Aktiviteter... 2 Detaljkortet Försäljning... 3 Dagsvyn... 4 Veckovyn... 5 Månadsvyn... 5 Visa

Läs mer

ALEPH ver. 18 Lån - övningar

ALEPH ver. 18 Lån - övningar ALEPH ver. 18 Lån - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till lånemodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas). Låntagare A. Registrera tre nya låntagare Ø Visa

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Användarmanual small

Användarmanual small S Användarmanual small Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Produktprofil...6 Korrektur...7 Produktkategorier...8 Mallprodukt...8 Originalprodukt...8 Lagerprodukt...9 Beställning...9 Teknisk specifikation...

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5)

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) ANVÄNDARMANUAL för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) 1 Webbplats-Logga in... 3 2 Startsida... 4 2.1 Visa uppgifter på anläggningen... 4 2.2 Ändra uppgifter på anläggningen... 4 2.3 Registrera

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Utfärdande av SITHS-kort Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Identifiera kort att byta ut... 2 3. Utfärda SITHS-kort... 3 3.1 Förutsättningar... 3 3.2

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon Bussgods kundzon För att logga in behöver du ett lösenord som du får av Bussgods där du har kundnummer. Lösenordet kopplas till din e-postadress (den e- postadress du önskar använda). Gå in på http://www.bussgods.se

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1. Kom igång. 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play

Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1. Kom igång. 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1 Kom igång 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play Gå in på Android market och sök på Tidsvar i ett ord. Appen identifieras genom

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet.

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet. Export till SAM Internet 2015 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se Viktig info! Spara denna manual Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se För våra hyresgäster Så här kommer du in på Mina sidor Denna manual

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

CRAMO BUSINESS SUPPORT

CRAMO BUSINESS SUPPORT CRAMO BUSINESS SUPPORT ANVÄNDAR- HANDBOK FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Skapa favoriter 7-9 Web-depå 10 Företagsprofil,

Läs mer

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris.

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris. Som Scenkonstombud på Kulturhuset Stadsteatern är du en viktig ambassadör för teaterns olika pjäser och verksamheter. Bokning och biljetthantering sker via www.kulturhusetstadsteatern.se och din ombudssida.

Läs mer

Mobylife Serviceportal

Mobylife Serviceportal Mobylife Serviceportal 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 1 2 Kom i gång... 2 2.1 Systemkrav... 2 3 Skapa ordrar... 2 3.1 Välj Modell... 3 3.2 Detaljer... 4 3.3 Orderinfo... 4 3.3.1 Garanti?...

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal 2017-03-20 Enheten för e-hälsa Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal Hur man loggar in, fördelar ett ärende, besvarar ett ärende och ändrar sina personliga inställningar. Support för vårdpersonal

Läs mer