Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen"

Transkript

1 Målet med REKI och viktiga ändringar Försäkringsbolagen

2 Mål Målet med utvecklandet av REKI Förbättrande av registrets aktualitet och tillförlitlighet Ökad elektronisk informationsförmedling Beaktande av e-registreringstjänster som införs senare Flexibla och enkla kundserviceprocesser Enhetligt och smidigt användargränssnitt REKIs användare och avtalsregistrerare Besiktningsföretag Finansbolag Tull AKE Bilaffärer Försäkringsbolag Skrotningsanläggningar Polis 2

3 Viktiga ändringar vid registrering REKI-systemet Det elektroniska försäkringsdatalagret VATI trafikförsäkringens bevismärke slopas Första registrering Förhandsanmälan Besiktningsintyg (registrering endast på besiktningsställena) Typregisterutdraget slopas Avställning, ändringar under avställning och påställning Förnyat registreringsbevis 3

4 Viktiga ändringar vid registrering Specificerade uppgifter om fordonet i REKI Slag av register slopas Systembeteckning en systembeteckning bestående av 10 tecken införs samma beteckning följer fordonet genom hela livscykeln skapas i samband med förhandsanmälan/registreringsbesiktningen fordon i LTJ får en systembeteckning i samband med konversionen systembeteckningen ingår i streckkoden skrivs ut på utskrifterna under streckkoden (för digitalisering) syns på rutorna REKIn perustiedot 4

5 Tull Polis Försäkringsbolag Skylttillverkare Utmätning Kommuner Medborgare, Företag Tillgrepp Tullens tillstånd VATI och obetalda SAIMI (meddelandeförmedling) Beställda, levererade mottagna skyltar Tietoenator VÄLITYSPALVELU AKE TFC Besiktningsställen Bilaffärernas finansbolag Användargränssnitt ATJPASI (ALKU) LTJ DIGI VISA (Felbas) ASTA (Ärendehantering) TOIMI (Systemlogg) Skrotningsanläggningar Utskriftstjänsteleverantör EJBanslutning Meddelande S A I M I TALOUS(TPERA) ATP (TPSUO, TPERA) SAIMI (meddelandeförmedling) KILPI ENNI TYYTI VERO REKI Utskrift KATSA WF satsvis körning Stream Serve RATKI (Rapportarkiv) WF direktanvändning RAPPI (Rapportering) Obs! På bilden beskrivs anslutningar och dataöverföring med tanke på REKI och KILPI (inte till alla SOKU HENKI KOODI APROS-system) Skapande Replikering och utskick av utskrifter Web Focus-rapporter Internet Extern anslutning (material, WMQ eller LTJ)

6 Att logga in i ATJ, användarnamn, användarstöd och utbildningsmiljö Försäkringsbolagen

7 Inloggning Inloggningssida https://atj.ake.fi 7

8 ATJ-koder och användarrättigheter Personliga koder och lösenord samma kod som i HENKI-systemet får inte överlåtas vidare eller sändas via okrypterad e-post I det egna företaget namngivna kontaktpersoner med ansvar för användarrättigheter, som sköter beställning av ATJ-koder samt spärrning och öppning av koderna vid problem med användarnamn/lösenord kontakta alltid ditt företags egen kontaktperson med ansvar för användarrättigheter Registrerarna har samma användarrättigheter både i utbildningsmiljön och i produktionen 8

9 Ingångssida Val av system, miljö (produktion eller utbildning) och verksamhetsställe ATJ:s infofönster Byte av lösenord Utloggning: Tryckknappen "Kirjaudu ulos ATJ" stänger alla system Systemet stängs också om det inte använts på 30 minuter 9

10 Rutan Rekisteröinnin päävalikko Via rutan kan man gå vidare och göra de registreringar som användaren har rätt att göra Möjlighet att bläddra i och uppdatera VATI, om användaren har rättigheter till detta 10

11 Verktygsfält Genom att klicka på pilen öppnas föregående ruta 2. Frågetecknet är ett snabbval till aktuell systemanvisning 3. Med tryckknappen ATJ kan man förflytta sig från ett ATJ-system till ett annat. Tryckknappen ger en lista över de system som användaren har användarrättigheter till (t.ex. från REKI till HENKIsystemet) 4. Med tryckknappen Sulje REKI går man ut från systemet 11

12 Systemanvisningar 12

13 Sökväg Sökvägsfunktionen samlar den rutt användaren navigerat till en sökväg, där den ruta som är öppen syns som sista länk Gör det möjligt att gå bakåt till tidigare rutor Med hjälp av sökvägen kommer man också tillbaka till rutan Rekisteröinnin haku, varvid registreringen annulleras 13

14 Användarstöd AKEs systemstöd hjälper i alla frågor som gäller systemets användning och funktion, tfn eller e-post du lyckas inte utföra önskad funktion i systemet du är osäker på hur systemet används i en viss situation det är något funktionsfel i AKEs system ATJ-systemstödet står till tjänst vardagar och lördagar andra tider tar tjänsten emot anmälningar och svarar i mån av möjlighet på dem i efterskott eller förmedlar dem vidare 14

15 Numrering av rutorna Det lönar sig att ange rutans nummer vid samtal till användarstödet. 15

16 Utbildningsmiljö Miljö för utbildning och självständiga övningar Logga in normalt på ingångssidan och välj utbildningsmiljö Utbildningsmiljön finns kvar också efter att systemet överförts till produktionen Uppgifterna i utbildningsdatabasen återförs till utgångsläget före idrifttagningen tre gånger i veckan måndag, onsdag och fredag efter idrifttagningen åtminstone en gång i månaden 16

17 Försäkring och det elektroniska försäkringsdatalagret VATI Försäkringsbolagen

18 Försäkring och det elektroniska försäkringsdatalagret VATI Försäkringsdatalagret VATI en del av REKI-systemet VATIs försäkringsuppgifter direkt från försäkringsbolagen informationsförmedling i realtid Trafikförsäkringens bevismärke slopas Trafikförsäkring skall alltid tecknas före registrering LVK-hyvikeilmoitus (TFC-gottgörelseanmälan) sänds automatiskt 18

19 Kontroll av gällande försäkring Försäkring från VATI I samband med registreringen kontrollerar systemet den gällande trafikförsäkringen i VATI och hämtar uppgifterna till fordonets försäkringsuppgifter. Som försäkringstagare står någon av de ägare eller innehavare som införs i registret. REKI ger en plocklista, om det i VATI finns fler försäkringar för det aktuella fordonet. Registreraren väljer den försäkring som motsvarar uppgifterna i registreringsbevisets anmälningsdel. Om det finns ett skrivfel i försäkringstagarens namn och den automatiska VATI-sökningen inte hittar försäkringen, kan försäkringen hämtas från VATI. Den försäkring som använts vid registreringen passiveras i VATI exkl. försäkringar som använts för förflyttningstillstånd och grupptrafikförsäkringar 19

20 Kontroll av gällande försäkring Försäkringen fortsätter försäkringen kan fortsätta, om försäkringstagaren vid registreringen kvarstår som fordonets ägare eller innehavare konverterade fordon har ingen uppgift om försäkringstagare försäkringen kan emellertid fortsätta i följande fall vid ändring från innehavare till ägare vid påställning, om försäkringen inte har upphört att gälla => Försäkringstagaren införs i systemet Försäkringen beviljas i samband med registrering handläggaren kan mata in uppgifterna i REKI för den försäkring som tecknats, om uppgiften om försäkringen inte ännu har förmedlats från försäkringsbolagets system till VATI (t.ex. telekommunikationsavbrott) 20

21 Kontroll av gällande försäkring Statskontorets försäkringar finns inte i VATI Statskontorets försäkring kan användas, om fordonets ägare eller innehavare är en statlig organisation, dock inte ett affärsverk som försäkringstagare används den innehavare som är en statlig organisation. Om innehavaren inte är en statlig organisation, används som försäkringstagare den ägare som är en statlig organisation Bolag som inte använder VATI bl.a. Ålands Ömsesidiga, UPS och Ingonord giltigheten i fråga om försäkringar som sålts av dessa bolag kontrolleras från ett särskilt skriftligt intyg försäkringstagaren skall anges på intyget 21

22 Användningen av trafikförsäkringens bevismärke Försäkringens bevismärke kan användas till trafikförsäkringens bevismärken godkänns vid registrering även efter , om försäkringen har börjat eller tidigare försäkringsbolagen förmedlar nya försäkringar som sålts från till VATI Bevismärket skall fästas på omstående sida av ATJ-registreringsbeviset på det fält på LTJ-bevisets anmälningsdel som reserverats för detta 22

23 Försäkringstagare Försäkringstagaren införs i registret skall vara någon av fordonets ägare eller innehavare registreringen kan inte göras i ATJ utan uppgift om försäkringstagare Försäkringstagarens namn skall antecknas på bevismärket i god tid innan övergången inleds, från Om försäkringstagaren inte finns på bevismärket, frågas uppgiften av kunden och antecknas på bevismärket Ändring av försäkringstagare är en normal registeranmälan, som kunden skall göra med anmälningsdelen byte av försäkringsbolag 23

24 Användarrättigheter till försäkringsdatalagret VATI Bläddringsrättigheter besiktningsställena, bilaffärerna, finansbolagen, mottagare av skrotbilar och beviljare av förflyttningstillstånd Uppdateringsrättigheter försäkringsbolagen (egna försäkringar) och TFC (lagerförsäkringar) 24

25 Första registrering Försäkringsbolagen

26 Första registrering med förhandsanmälningsintyg Försäkringsbolagen kan göra första registrering av fordon som har fått registernummer i samband med förhandsanmälan Om fordonet inte har fått registernummer, skall första registrering göras på besiktningsstället Förhandsanmälningsintygets layout förnyas intyget skrivs ut på blankopapper anmälningsdelen och den tekniska delen separata papper av storlek A4 Om det finns fel i uppgifterna i förhandsanmälan, skall förhandsanmälaren korrigera uppgifterna före registreringen Om intyget försvunnit eller skadats skall ett nytt intyg begäras av förhandsanmälaren 26

27 Övriga första registreringar Med besiktningsintyget görs registreringen på besiktningsstället Vid registreringsbesiktningen ges inget registernummer registernumret fastställs i samband med första registrering vid konversionen slopas registernumret för fordon med status registreringsbesiktigade Typregisterutdraget duger inte efter att övergången inletts kräver registreringsbesiktning eller förhandsanmälan 27

28 Byte av ägare och Från innehavare till ägare Försäkringsbolagen

29 Byte av ägare Fordonets försäkring kan fortsätta, om försäkringstagaren inte ändras i samband med ägarbyte 29

30 Innehavare blir ägare Antagandet är inte längre att försäkringen fortsätter i oförändrad form systemet söker automatiskt en ny försäkring från VATI Trafikförsäkringen kan inte fortsätta, om försäkringen har varit i ägarens namn Konverterade fordon (senaste registeruppgift från LTJ) saknar uppgift om försäkringstagare => försäkringen kan fortsätta i ändringen från innehavare till ägare, varvid försäkringstagaren införs i systemet 30

31 Avställning, ändringar under avställning och påställning Försäkringsbolagen

32 Avställning Slutlig avregistrering Vanlig avställning Avställning för export utomlands eller till Åland (inte i VAKY) Avställning av kommunen (inte i VAKY) Avställning på grund av skada (inte i VAKY) Myndighetsavställning (inte i VAKY) Skrotningsavregistrering (inte i VAKY) Avregistrering som förstört Fordonet har förstörts på annat sätt (inte i VAKY) => Kan inte längre tas i trafiken 32

33 Avställning Tillfällig avställning av ett fordon som är registrerat i Finland och anteckning av denna uppgift i registret Gäller tills vidare 33

34 Avställning Vanlig avställning ägaren eller innehavaren gör med registreringsbevisets anmälningsdel vanlig avställning av bil kan göras utan att skyltarna återlämnas återlämning av skyltarna inverkar på registernumrets och trafikförsäkringsavtalets giltighet skyltarna återlämnas inte => försäkringen/registernumret upphör inte skyltarna har återlämnats => försäkringen/registernumret upphör skatteperioden avbryts avställningsdagen är innevarande dag Får inte göras för fordon i kategori L tillåtet i undantagsfall på besiktningsställena om t.ex. fordonet har stulits 34

35 Avställning Utöver vanlig avställning gör försäkringsbolagen också avställningar på grund av skada Andra avställningar Avställning för export utomlands och till Åland Avställning av kommunen Myndighetsavställning Skatteperioden avbryts Försäkringen upphör att gälla Registernumret upphör att gälla 35

36 M N L Fordonskategori Personbilar M1 Bussar M2, M3 Paketbilar N1 Lastbilar N2, N3 Mopeder L1e, L2e Motorcyklar L3e, L4e Trehjulingar L5e Lätta fyrhjulingar L6e Fyrhjulingar L7e Avställning av fordon Avställning X Endast i undantagsfall Återställande av skyltar O X X X O X O Släpvagnar O1, O2, O3, O4 X X Ändringar under avställning O O T Traktorer T X X O Mtk Motorredskap Mtk X X Ma Terrängfordon Ma (motorsläde) X X O O X = skyltarna ska återställas / ändringar ska göras O = skyltarna kan återställas / ändringar kan göras 36

37 Slutlig avregistrering Försäkringsbolagen kan göra en slutlig avregistrering av ett förstört fordon som de löst in Försäkringen upphör att gälla Skatteperioden avbryts Registernumret upphör att gälla Ett slutligt avregistrerat fordon kan inte påställas 37

38 Inverkan på fordonsskatten Uppgiften förmedlas automatiskt till VERO-systemet Fordonsskatten avbryts dagen för avställningen Skatt som eventuellt betalats för tiden efter avställningen: gottskrivs den skattskyldiga på nästa debetsedel återbetalas med stöd av ansökan återbetalas automatiskt efter 12 månader Obs! Anmälan om avställningstid som gjorts till försäkringsbolaget avbryter aldrig fordonsskatten. Skatten avbryts genom anmälan om avställning eller slutlig avregistrering 38

39 Användning av avställt fordon i trafik Ett avställt fordon får inte användas i trafik bilen kan endast användas till utgången av avställningsdagen, om fordonet har kvar sina registerskyltar bilen kan flyttas till bokad besiktning och därifrån till reparation eller förvaring, om fordonet har kvar sina registerskyltar fordonet kan användas med provnummerskyltar eller förflyttningstillstånd 39

40 Brott mot användningsförbud Polisen förhindrar användningen av bilen genom att ta bort registerskyltarna och registreringsbeviset Böter brott mot fordonslagen och registreringsförordningen Skattepåföljder tilläggsskatt och kvarskatt Högre försäkringspremier 40

41 Stränga skattepåföljder Om en avställd bil används i trafik: debiteras fordonsskatt som efterbeskattning för den tid fordonet har använts i trafik, minst 10 euro debiteras på fordonsskatten tilläggsskatt av straffnatur: tilläggsskatten är den femdubbla skatten för 12 månader, dock minst euro försummelse av tilläggsskatten medför också användningsförbud av fordonet skild tilläggsskatt för varje gång man åkt fast tilläggsskatt påförs den som är skattskyldig för fordonet i fråga om faktureringsavtalskunder upphävs faktureringsavtalet 41

42 Ändringar under avställning För ändringar i registeruppgifterna för bil skall registeranmälan göras också under avställning exkl. avställning för export utomlands, till Åland, slutlig avregistrering eller bilar som avförts ur registret under LTJ. Försäkring vid ändringar under avställning om försäkringen inte har upphört i samband med avställningen eller därefter, är en försäkring obligatorisk om försäkringen har upphört i samband med avställningen eller därefter, kan ingen ny försäkring matas in byte av ägare eller innehavare avslutar inte avställningen 42

43 Påställning Anteckning i registret av uppgift om påställning av ett fordon som är registrerat i Finland och som avställts påställning har förhindrats efter slutlig avregistrering Fordonet antecknas som påställt från den dag anmälan gjorts Försäkringsbolagen gör påställningar av bilar endast om registerskyltarna inte har återlämnats i samband med avställningen Ägaren eller innehavaren gör med registreringsbevisets anmälningsdel Obetald fordonsskatt förhindrar påställning om kunden kan uppvisa kvitto på betald skatt, skall påställningen göras på besiktningsstället Fordonet har användningsförbud, om fordonets periodiska besiktning inte är i kraft 43

44 Påställning Registreringsbesiktning krävs endast efter avställning för export utomlands eller till Åland efter avställning på grund av skada för fordon som avregistrerats under LTJ exkl. motorredskap och andra traktorer än trafiktraktorer exkl. om det förflutit mindre än 6 månader från påställningen exkl. det förlutit mindre än 3 månader från registeringsbesiktningen eller den periodiska besiktningen Fordonet skall ha en trafikförsäkring försäkringen kan fortsätta, om försäkringen inte har upphört och försäkringstagaren bibehålls oförändrad 44

45 Inverkan på fordonsskatten Uppgiften förmedlas automatiskt till VERO-systemet Skatteplikten börjar från den dag fordonet tagits i trafik Debetsedel skickas till den skattskyldiga inom 2 veckor, förfaller inom 6 veckor efter att skatteperioden börjat på debetsedeln beaktas eventuell kompensation 45

46 Avställning Vanlig avställning bilar skyltarna har återlämnats skyltarna har inte återlämnats övriga exkl. fordon i kategori L* skyltarna skall återlämnas Avställning på grund av skada Avställning av kommunen Avställning för export utomlands eller till Åland Myndighetsavställning Numret Försäkringen Skatten upphör upphör avbryts X X X X X passiveras X X X X X * Fordon i kategori L kan avställas, om fordonet t.ex. har stulits eller skadats i en kollision 46

47 Slutlig avregistrering Skrotningsavregistrering person- och paketbilar skrotanläggningarna gör för de bilar som de skrotat Avregistrering som förstörd fordon som försäkringsbolagen löst in som skadade Själv förstörd/demonterad görs i AKE endast utifrån tillförlitlig utredning Vid slutlig avregistrering upphör alltid registernumrets giltighet, trafikförsäkringen och skatten 47

48 Utskrifter och Registreringsbevis Försäkringsbolagen

49 Utskrifter Bevis som skrivs ut på säkerhetspapper Registreringsbesiktningsbevis (både exportbesiktningsbevis och inteckningsgranskningsbevis) Registreringsbevis Kopia av den tekniska delen Provnummerintyg Interimsregistreringsbevis olika anvisningar på omstående sida Utskrifter som skrivs ut på blankopapper Förhandsanmälningsintyg Förflyttningstillstånd Får inte vidareförmedlas i elektronisk form! 49

50 Registreringsbevis Bevisets tekniska del (del I) och anmälningsdel (del II) skrivs ut på samma förhandstryckta säkerhetsblankett samma grafik och färg på båda delarna ringa förhandstryck: AKEs logo, namn, Finland FIN, Europeiska gemenskapen, blankopapperets ordningsnummer, registreringsanvisningar I samband med periodisk besiktning skrivs alltid en ny teknisk del ut den periodiska besiktningens intervall uppmaning av reparation 50

51 Registreringsbevis Registreringsbevisets ordningsnummer ett tresiffrigt tal (t.ex. 005) Ordningsnumren på beviset avviker från varandra (t.ex. anmälningsdel 003 och teknisk del 005) av den tekniska delen framgår också anmälningsdelens ordningsnummer I samband med registrering skrivs båda delarna ut Gamla registreringsbevis och -utdrag duger fortsättningsvis Ny utskrift på besiktningsställena i stället för ett försvunnet/skadat bevis kan endast den tekniska delen eller båda delarna skrivas ut 51

52 Utskrift av registreringsbevis Centrerad utskriftsfunktion AKEs utskriftstjänsteleverantör sköter utskrift och postning 52

53 Centrerad utskriftsfunktion 53

54 Registreringsbevis Tecken för digitalisering 54

55 Registreringsbevis Tidpunkt för nästa besiktning 55

56 Registreringsbevis 56

57 Registreringsbevis 57

58 Annan ändring Försäkringsbolagen

59 Annan ändring Nya registreringar ändring av verksamhetsställe (FO-numrets slutdel förändras) ändring av typ av ägare/innehavare (t.ex. ändring av ägarnas ordning) ändring i besittningsförhållande Registreringsbeviset skrivs inte ut automatiskt systemet anmärker och handläggaren skall ta ställning till om beviset skall skrivas ut eller inte 59

60 Annan ändring (byte av försäkringsbolag) Tryckknappen Tallenna aktiverar länkarna Välj Vakuutusyhtiön vaihto länk och systemet öppnar då den ruta som valts. 60

61 Annan ändring (fortsätter) Om det finns en försäkring för fordonet i VATI, hämtar systemet försäkringsuppgifterna till respektive fält Om ingen försäkring finns, skall försäkringsuppgifterna matas in Tryckknappen Tallenna sparar de inmatade uppgifterna Gå tillbaka längs sökvägen till rutan Muu muutos. 61

62 Annan ändring (fortsätter) Om en Muu muutos-transaktion har sparats för fordonet, är den uppdaterade transaktionen förbockad Via tryckknappen Hyväksy öppnas rutan Rekisteröinnin yhteenveto. 62

63 Annan ändring (fortsätter) Tryckknappen Tallenna sparar registreringen Med tryckknappen OK skrivs beviset ut. 63

64 Korrigering av registrering Försäkringsbolagen

65 Korrigering av registrering Försäkringsbolagen kan korrigera egna registreringar som de gjort samma dag försäkringsbolag och försäkringstagare (själv gjorda) ägare och innehavare besittningsförhållande typ av ägare/innehavare uppgift om verksamhetsställe bilskatteåterbäring 65

66 Korrigering av registrering Om en uppgift som skrivs ut på registreringsbeviset korrigeras, skall i samband med korrigeringen ett nytt registreringsbevis skrivas ut Om korrigeringen inverkar på fordonsskatten, skall korrigeringen anmälas per e-post på adressen eller per telefon på numret i e-postmeddelandet skall klart uppges fordonets registernummer, den skattskyldiga och vad som korrigerats ingen skatteeffekt, om korrigeringen gäller ändring av besittningsförhållande och byte av försäkringsbolag eller försäkringstagare 66

67 ATP-förfrågningar Försäkringsbolagen

68 ATP-förfrågningar ATP = Ajoneuvotietopalvelu direkta förfrågningar, t.ex. fordonsförfrågan som försäkringsbolagets registrerare gör tillämpning-tillämpning-förfrågningar, t.ex. gsm-förfrågningar satsvisa leveranser, t.ex. till TFC mängdöverskridningar ca användare 68

69 ATP-förfrågningar Gör förfrågningar i ATP i samband med registrering eller biloch trafikförsäkring Rätt till sökning av fordonsuppgifter och dess underrutor sökning av uppgifter om person och företag sökning av kundens fordon Rätt att se namnet på person med spärrmarkering 69

70 Rutan ATP - Päävalikko Förflyttning med snabbsökning direkt till fordonets uppgifter Förflyttning från länken Ajoneuvot till sökning av fordon 70

71 Rutan Ajoneuvon haku Snabbsökning, med registernummer Fordonet söks med registernummer eller tillverkningsnummer Provnumret med registernummer Förflyttningsnumret med registernummer eller tillverkningsnummer Exportregisternumret med registernummer eller tillverkningsnummer Fordon med registernumret med registernummer 71

72 Rutan Ajoneuvon perustiedot 1 72

73 Rutan Ajoneuvon perustiedot 2 73

74 Begränsningar 74

75 Rutan Rajoitustiedot 75

76 Rutan Ajoneuvon verotiedot 76

77 Rutan Tekniset tiedot / Basuppgifter 77

78 Rutan Ajoneuvon huomautukset ja erikoisehdot 78

79 Rutan Tapahtumahistoria 79

80 Rutan Omistajat ja haltijat 80

81 Rutan Entiset omistajat ja haltijat 81

82 Rutan ATP - päävalikko Förflyttning med länken Asiakas till sökning av person/företag 82

83 Rutan Asiakkaan haku / Sökning av person 83

84 Rutan Asiakkaan haku / Sökning av företag 84

85 Rutan Asiakkaan ajoneuvot ja luvat Kundens fordon och tillstånd Vid sökning av kundens fordon, provnummer, förflyttningstillståndsnummer, exportregisternummer med tidsbegränsning ägande, innehav, nuvarande/tidigare provnumret kan begränsas gällande/upphörda ger en listmeny varifrån man kommer vidare till fordonets uppgifter 85

86 Hjälpblankett för registrering och Digitalisering Försäkringsbolagen

87 Hjälpblankett för registrering Vid korrigering av registrering/ny utskrift av bevis skall en hjälpblankett fyllas i verksamhetsställen som skriver ut från arbetsstation fyller i registreringsbevisets anmälningsdel Att fylla i hjälpblanketten för registrering registernummer t.ex. ABK-175 registreringsbevisets ordningsnummer (med vilket korrigering/ny utskrift gjorts) tillverkningsnumrets tre sista tecken typen av anmälan bockas för: Korrigering/Utskrift av bevis (endast ett alternativ) om det är fråga om ny utskrift, skall dessutom alternativet Uusi todistus bockas för under kommentarer anges vilka uppgifter som korrigerats/orsaken till utskriften 87

88 Hjälpblankett för registrering som verksamhetsställe anges företagets namn som handläggningsdag anges den dag korrigeringen gjorts i punkten för bilagor antecknas antalet bilagor i punkten för handläggare anges handläggarens namn Hjälpblanketterna skickas till digitaliseringen med eget följebrev 88

89 ABC x Lisätty omistajan vaihdossa virheellisesti pois jäänyt haltija Matti Meikäläinen K Yhtiö Maija Virkailija 89

90 Leverans av dokument för digitalisering LTJ:s och ATJ:s dokument samlas i egna knippen På knippena fästs ett följebrev med uppgift om dokumentgrupp (A, C, D) i enlighet med anvisningarna Dokumenten levereras för digitalisering till Itella en gång i veckan i bruna svarsförsändelsekuvert Om de sänds till AKE, antecknas efter svarsförsändelsekoden avskilt med ett snedstreck A och personens/teamets namn 90

91 Dokumentgrupper för digitalisering A Förhandsanmälningsintygens anmälningsdelar Registreringsbevisens anmälningsdelar Registreringens hjälpblanketter C Registreringsbevisens anmälningsdelar, som använts för avregistrering på grund av skada eller förstöring D Överlåtelseanmälningar 91

92 Övergång Försäkringsbolagen

93 Övergång = driftavbrott LTJ:s användning för uppdateringar upphör alla registeranmälningar som tagits emot under LTJ skall uppdateras till LTJ före övergången en vecka innan övergången inleds skall dokumenten för de registeranmälningar som uppdaterats i LTJ sändas för digitalisering dagligen om dokumentet inte hinner digitaliseras under LTJ, erhålls dokumentkontakten (arkivkoden) i ATJ först efter flera månader Övergång LTJ ATJ LTJ kan användas för förfrågningar, inga uppdateringar registeranmälningar kan tas emot på besiktningsställena de nya bestämmelserna följs ATJ:s användning för uppdatering börjar direktiver om övergång (www.ake.fi/kumppani) 93

94 Utsatt tid för registrering Genom att informera kunderna försöker man minska antalet anmälningar under övergången Övergångsstadgande enligt förordningen om registrering av fordon: Om den utsatta tiden för anmälningsskyldigheten löper ut under övergången, förlängs tidsfristen med 17 dagar från förordningens ikraftträdande om den normala tiden för lämnande av registeranmälan löper ut under tiden , kan anmälan lämnas in ännu inom utsatt tid

95 Verksamhetsmodell för registrering på besiktningsställena Registreringar endast med registreringsbesiktnings-, förhandsanmälnings- eller registreringsbevis typregisterutdrag tas inte längre emot efter att övergången inletts Registernummer för fordon som registreringsbesiktigats i LTJ överförs inte till ATJ Förutsättningarna för registrering skall kontrolleras manuellt Kontroll av bilskatt manuellt från tullen i enlighet med nuvarande anvisningar Gällande trafikförsäkring (bevismärke eller försäkring beviljas på platsen) uppgift om försäkringstagare skall antecknas på anmälningsdelen 95

96 Verksamhetsmodell för registrering på besiktningsställena Kundpriset debiteras på normalt sätt I samband med avställning skall antecknas om bilens skyltar har återlämnats/inte har återlämnats Kunden ges ett interimsintyg eller en stämplad teknisk del Uppgifterna matas retroaktivt in i ATJ från om en ny begränsande uppgift uppdaterats för fordonet, t.ex. stöld, kan registreringen inte uppdateras det nya registreringsbeviset till den centrerade utskriftsfunktionen dokumenten sänds för digitalisering 96

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag ATJ-vidareutbildning hösten 2008 Försäkringsbolag AKEs organisation 15.8.2008 Stab för överdirektör Överdirektör Kari Wihlman Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko Forskningschef Juhani

Läs mer

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare Transportstyrelsen Trafikregistret 701 88 Örebro www.transportstyrelsen.se. kontakt@transportstyrelsen.se. Telefon: 0771-503 503. Fax: 019-26 26 12. 8 Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst OBS! Olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.) hanterar sättet att röra sig i programmet på olika sätt. På grund

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Time Care Pool lathund för vikarier

Time Care Pool lathund för vikarier lathund 2013-03-01 Time Care Pool lathund för vikarier vikarier Innehållsförteckning 1 KONTAKTLISTA... 3 2 ALLMÄNT...4 2.1 Allmänt om SMS... 6 2.1.1 Observandum för SMS... 6 2.1.1.1 Exempel på SMS svar

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Kattavaa turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Helposti ja edullisesti autonoston yhteydessä. Hinta alkaen 23 /kk

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05 .SE Registry FAQ för Registrarer 2009-06-05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...6 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, SE REGISTRY OCH SE DIREKT?...6 1.2 VAD INNEBÄR

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 BETALNING För hur lång tid tillbaka finns information om skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut?

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 15.11.201 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer