Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen"

Transkript

1 Målet med REKI och viktiga ändringar Försäkringsbolagen

2 Mål Målet med utvecklandet av REKI Förbättrande av registrets aktualitet och tillförlitlighet Ökad elektronisk informationsförmedling Beaktande av e-registreringstjänster som införs senare Flexibla och enkla kundserviceprocesser Enhetligt och smidigt användargränssnitt REKIs användare och avtalsregistrerare Besiktningsföretag Finansbolag Tull AKE Bilaffärer Försäkringsbolag Skrotningsanläggningar Polis 2

3 Viktiga ändringar vid registrering REKI-systemet Det elektroniska försäkringsdatalagret VATI trafikförsäkringens bevismärke slopas Första registrering Förhandsanmälan Besiktningsintyg (registrering endast på besiktningsställena) Typregisterutdraget slopas Avställning, ändringar under avställning och påställning Förnyat registreringsbevis 3

4 Viktiga ändringar vid registrering Specificerade uppgifter om fordonet i REKI Slag av register slopas Systembeteckning en systembeteckning bestående av 10 tecken införs samma beteckning följer fordonet genom hela livscykeln skapas i samband med förhandsanmälan/registreringsbesiktningen fordon i LTJ får en systembeteckning i samband med konversionen systembeteckningen ingår i streckkoden skrivs ut på utskrifterna under streckkoden (för digitalisering) syns på rutorna REKIn perustiedot 4

5 Tull Polis Försäkringsbolag Skylttillverkare Utmätning Kommuner Medborgare, Företag Tillgrepp Tullens tillstånd VATI och obetalda SAIMI (meddelandeförmedling) Beställda, levererade mottagna skyltar Tietoenator VÄLITYSPALVELU AKE TFC Besiktningsställen Bilaffärernas finansbolag Användargränssnitt ATJPASI (ALKU) LTJ DIGI VISA (Felbas) ASTA (Ärendehantering) TOIMI (Systemlogg) Skrotningsanläggningar Utskriftstjänsteleverantör EJBanslutning Meddelande S A I M I TALOUS(TPERA) ATP (TPSUO, TPERA) SAIMI (meddelandeförmedling) KILPI ENNI TYYTI VERO REKI Utskrift KATSA WF satsvis körning Stream Serve RATKI (Rapportarkiv) WF direktanvändning RAPPI (Rapportering) Obs! På bilden beskrivs anslutningar och dataöverföring med tanke på REKI och KILPI (inte till alla SOKU HENKI KOODI APROS-system) Skapande Replikering och utskick av utskrifter Web Focus-rapporter Internet Extern anslutning (material, WMQ eller LTJ)

6 Att logga in i ATJ, användarnamn, användarstöd och utbildningsmiljö Försäkringsbolagen

7 Inloggning Inloggningssida https://atj.ake.fi 7

8 ATJ-koder och användarrättigheter Personliga koder och lösenord samma kod som i HENKI-systemet får inte överlåtas vidare eller sändas via okrypterad e-post I det egna företaget namngivna kontaktpersoner med ansvar för användarrättigheter, som sköter beställning av ATJ-koder samt spärrning och öppning av koderna vid problem med användarnamn/lösenord kontakta alltid ditt företags egen kontaktperson med ansvar för användarrättigheter Registrerarna har samma användarrättigheter både i utbildningsmiljön och i produktionen 8

9 Ingångssida Val av system, miljö (produktion eller utbildning) och verksamhetsställe ATJ:s infofönster Byte av lösenord Utloggning: Tryckknappen "Kirjaudu ulos ATJ" stänger alla system Systemet stängs också om det inte använts på 30 minuter 9

10 Rutan Rekisteröinnin päävalikko Via rutan kan man gå vidare och göra de registreringar som användaren har rätt att göra Möjlighet att bläddra i och uppdatera VATI, om användaren har rättigheter till detta 10

11 Verktygsfält Genom att klicka på pilen öppnas föregående ruta 2. Frågetecknet är ett snabbval till aktuell systemanvisning 3. Med tryckknappen ATJ kan man förflytta sig från ett ATJ-system till ett annat. Tryckknappen ger en lista över de system som användaren har användarrättigheter till (t.ex. från REKI till HENKIsystemet) 4. Med tryckknappen Sulje REKI går man ut från systemet 11

12 Systemanvisningar 12

13 Sökväg Sökvägsfunktionen samlar den rutt användaren navigerat till en sökväg, där den ruta som är öppen syns som sista länk Gör det möjligt att gå bakåt till tidigare rutor Med hjälp av sökvägen kommer man också tillbaka till rutan Rekisteröinnin haku, varvid registreringen annulleras 13

14 Användarstöd AKEs systemstöd hjälper i alla frågor som gäller systemets användning och funktion, tfn eller e-post du lyckas inte utföra önskad funktion i systemet du är osäker på hur systemet används i en viss situation det är något funktionsfel i AKEs system ATJ-systemstödet står till tjänst vardagar och lördagar andra tider tar tjänsten emot anmälningar och svarar i mån av möjlighet på dem i efterskott eller förmedlar dem vidare 14

15 Numrering av rutorna Det lönar sig att ange rutans nummer vid samtal till användarstödet. 15

16 Utbildningsmiljö Miljö för utbildning och självständiga övningar Logga in normalt på ingångssidan och välj utbildningsmiljö Utbildningsmiljön finns kvar också efter att systemet överförts till produktionen Uppgifterna i utbildningsdatabasen återförs till utgångsläget före idrifttagningen tre gånger i veckan måndag, onsdag och fredag efter idrifttagningen åtminstone en gång i månaden 16

17 Försäkring och det elektroniska försäkringsdatalagret VATI Försäkringsbolagen

18 Försäkring och det elektroniska försäkringsdatalagret VATI Försäkringsdatalagret VATI en del av REKI-systemet VATIs försäkringsuppgifter direkt från försäkringsbolagen informationsförmedling i realtid Trafikförsäkringens bevismärke slopas Trafikförsäkring skall alltid tecknas före registrering LVK-hyvikeilmoitus (TFC-gottgörelseanmälan) sänds automatiskt 18

19 Kontroll av gällande försäkring Försäkring från VATI I samband med registreringen kontrollerar systemet den gällande trafikförsäkringen i VATI och hämtar uppgifterna till fordonets försäkringsuppgifter. Som försäkringstagare står någon av de ägare eller innehavare som införs i registret. REKI ger en plocklista, om det i VATI finns fler försäkringar för det aktuella fordonet. Registreraren väljer den försäkring som motsvarar uppgifterna i registreringsbevisets anmälningsdel. Om det finns ett skrivfel i försäkringstagarens namn och den automatiska VATI-sökningen inte hittar försäkringen, kan försäkringen hämtas från VATI. Den försäkring som använts vid registreringen passiveras i VATI exkl. försäkringar som använts för förflyttningstillstånd och grupptrafikförsäkringar 19

20 Kontroll av gällande försäkring Försäkringen fortsätter försäkringen kan fortsätta, om försäkringstagaren vid registreringen kvarstår som fordonets ägare eller innehavare konverterade fordon har ingen uppgift om försäkringstagare försäkringen kan emellertid fortsätta i följande fall vid ändring från innehavare till ägare vid påställning, om försäkringen inte har upphört att gälla => Försäkringstagaren införs i systemet Försäkringen beviljas i samband med registrering handläggaren kan mata in uppgifterna i REKI för den försäkring som tecknats, om uppgiften om försäkringen inte ännu har förmedlats från försäkringsbolagets system till VATI (t.ex. telekommunikationsavbrott) 20

21 Kontroll av gällande försäkring Statskontorets försäkringar finns inte i VATI Statskontorets försäkring kan användas, om fordonets ägare eller innehavare är en statlig organisation, dock inte ett affärsverk som försäkringstagare används den innehavare som är en statlig organisation. Om innehavaren inte är en statlig organisation, används som försäkringstagare den ägare som är en statlig organisation Bolag som inte använder VATI bl.a. Ålands Ömsesidiga, UPS och Ingonord giltigheten i fråga om försäkringar som sålts av dessa bolag kontrolleras från ett särskilt skriftligt intyg försäkringstagaren skall anges på intyget 21

22 Användningen av trafikförsäkringens bevismärke Försäkringens bevismärke kan användas till trafikförsäkringens bevismärken godkänns vid registrering även efter , om försäkringen har börjat eller tidigare försäkringsbolagen förmedlar nya försäkringar som sålts från till VATI Bevismärket skall fästas på omstående sida av ATJ-registreringsbeviset på det fält på LTJ-bevisets anmälningsdel som reserverats för detta 22

23 Försäkringstagare Försäkringstagaren införs i registret skall vara någon av fordonets ägare eller innehavare registreringen kan inte göras i ATJ utan uppgift om försäkringstagare Försäkringstagarens namn skall antecknas på bevismärket i god tid innan övergången inleds, från Om försäkringstagaren inte finns på bevismärket, frågas uppgiften av kunden och antecknas på bevismärket Ändring av försäkringstagare är en normal registeranmälan, som kunden skall göra med anmälningsdelen byte av försäkringsbolag 23

24 Användarrättigheter till försäkringsdatalagret VATI Bläddringsrättigheter besiktningsställena, bilaffärerna, finansbolagen, mottagare av skrotbilar och beviljare av förflyttningstillstånd Uppdateringsrättigheter försäkringsbolagen (egna försäkringar) och TFC (lagerförsäkringar) 24

25 Första registrering Försäkringsbolagen

26 Första registrering med förhandsanmälningsintyg Försäkringsbolagen kan göra första registrering av fordon som har fått registernummer i samband med förhandsanmälan Om fordonet inte har fått registernummer, skall första registrering göras på besiktningsstället Förhandsanmälningsintygets layout förnyas intyget skrivs ut på blankopapper anmälningsdelen och den tekniska delen separata papper av storlek A4 Om det finns fel i uppgifterna i förhandsanmälan, skall förhandsanmälaren korrigera uppgifterna före registreringen Om intyget försvunnit eller skadats skall ett nytt intyg begäras av förhandsanmälaren 26

27 Övriga första registreringar Med besiktningsintyget görs registreringen på besiktningsstället Vid registreringsbesiktningen ges inget registernummer registernumret fastställs i samband med första registrering vid konversionen slopas registernumret för fordon med status registreringsbesiktigade Typregisterutdraget duger inte efter att övergången inletts kräver registreringsbesiktning eller förhandsanmälan 27

28 Byte av ägare och Från innehavare till ägare Försäkringsbolagen

29 Byte av ägare Fordonets försäkring kan fortsätta, om försäkringstagaren inte ändras i samband med ägarbyte 29

30 Innehavare blir ägare Antagandet är inte längre att försäkringen fortsätter i oförändrad form systemet söker automatiskt en ny försäkring från VATI Trafikförsäkringen kan inte fortsätta, om försäkringen har varit i ägarens namn Konverterade fordon (senaste registeruppgift från LTJ) saknar uppgift om försäkringstagare => försäkringen kan fortsätta i ändringen från innehavare till ägare, varvid försäkringstagaren införs i systemet 30

31 Avställning, ändringar under avställning och påställning Försäkringsbolagen

32 Avställning Slutlig avregistrering Vanlig avställning Avställning för export utomlands eller till Åland (inte i VAKY) Avställning av kommunen (inte i VAKY) Avställning på grund av skada (inte i VAKY) Myndighetsavställning (inte i VAKY) Skrotningsavregistrering (inte i VAKY) Avregistrering som förstört Fordonet har förstörts på annat sätt (inte i VAKY) => Kan inte längre tas i trafiken 32

33 Avställning Tillfällig avställning av ett fordon som är registrerat i Finland och anteckning av denna uppgift i registret Gäller tills vidare 33

34 Avställning Vanlig avställning ägaren eller innehavaren gör med registreringsbevisets anmälningsdel vanlig avställning av bil kan göras utan att skyltarna återlämnas återlämning av skyltarna inverkar på registernumrets och trafikförsäkringsavtalets giltighet skyltarna återlämnas inte => försäkringen/registernumret upphör inte skyltarna har återlämnats => försäkringen/registernumret upphör skatteperioden avbryts avställningsdagen är innevarande dag Får inte göras för fordon i kategori L tillåtet i undantagsfall på besiktningsställena om t.ex. fordonet har stulits 34

35 Avställning Utöver vanlig avställning gör försäkringsbolagen också avställningar på grund av skada Andra avställningar Avställning för export utomlands och till Åland Avställning av kommunen Myndighetsavställning Skatteperioden avbryts Försäkringen upphör att gälla Registernumret upphör att gälla 35

36 M N L Fordonskategori Personbilar M1 Bussar M2, M3 Paketbilar N1 Lastbilar N2, N3 Mopeder L1e, L2e Motorcyklar L3e, L4e Trehjulingar L5e Lätta fyrhjulingar L6e Fyrhjulingar L7e Avställning av fordon Avställning X Endast i undantagsfall Återställande av skyltar O X X X O X O Släpvagnar O1, O2, O3, O4 X X Ändringar under avställning O O T Traktorer T X X O Mtk Motorredskap Mtk X X Ma Terrängfordon Ma (motorsläde) X X O O X = skyltarna ska återställas / ändringar ska göras O = skyltarna kan återställas / ändringar kan göras 36

37 Slutlig avregistrering Försäkringsbolagen kan göra en slutlig avregistrering av ett förstört fordon som de löst in Försäkringen upphör att gälla Skatteperioden avbryts Registernumret upphör att gälla Ett slutligt avregistrerat fordon kan inte påställas 37

38 Inverkan på fordonsskatten Uppgiften förmedlas automatiskt till VERO-systemet Fordonsskatten avbryts dagen för avställningen Skatt som eventuellt betalats för tiden efter avställningen: gottskrivs den skattskyldiga på nästa debetsedel återbetalas med stöd av ansökan återbetalas automatiskt efter 12 månader Obs! Anmälan om avställningstid som gjorts till försäkringsbolaget avbryter aldrig fordonsskatten. Skatten avbryts genom anmälan om avställning eller slutlig avregistrering 38

39 Användning av avställt fordon i trafik Ett avställt fordon får inte användas i trafik bilen kan endast användas till utgången av avställningsdagen, om fordonet har kvar sina registerskyltar bilen kan flyttas till bokad besiktning och därifrån till reparation eller förvaring, om fordonet har kvar sina registerskyltar fordonet kan användas med provnummerskyltar eller förflyttningstillstånd 39

40 Brott mot användningsförbud Polisen förhindrar användningen av bilen genom att ta bort registerskyltarna och registreringsbeviset Böter brott mot fordonslagen och registreringsförordningen Skattepåföljder tilläggsskatt och kvarskatt Högre försäkringspremier 40

41 Stränga skattepåföljder Om en avställd bil används i trafik: debiteras fordonsskatt som efterbeskattning för den tid fordonet har använts i trafik, minst 10 euro debiteras på fordonsskatten tilläggsskatt av straffnatur: tilläggsskatten är den femdubbla skatten för 12 månader, dock minst euro försummelse av tilläggsskatten medför också användningsförbud av fordonet skild tilläggsskatt för varje gång man åkt fast tilläggsskatt påförs den som är skattskyldig för fordonet i fråga om faktureringsavtalskunder upphävs faktureringsavtalet 41

42 Ändringar under avställning För ändringar i registeruppgifterna för bil skall registeranmälan göras också under avställning exkl. avställning för export utomlands, till Åland, slutlig avregistrering eller bilar som avförts ur registret under LTJ. Försäkring vid ändringar under avställning om försäkringen inte har upphört i samband med avställningen eller därefter, är en försäkring obligatorisk om försäkringen har upphört i samband med avställningen eller därefter, kan ingen ny försäkring matas in byte av ägare eller innehavare avslutar inte avställningen 42

43 Påställning Anteckning i registret av uppgift om påställning av ett fordon som är registrerat i Finland och som avställts påställning har förhindrats efter slutlig avregistrering Fordonet antecknas som påställt från den dag anmälan gjorts Försäkringsbolagen gör påställningar av bilar endast om registerskyltarna inte har återlämnats i samband med avställningen Ägaren eller innehavaren gör med registreringsbevisets anmälningsdel Obetald fordonsskatt förhindrar påställning om kunden kan uppvisa kvitto på betald skatt, skall påställningen göras på besiktningsstället Fordonet har användningsförbud, om fordonets periodiska besiktning inte är i kraft 43

44 Påställning Registreringsbesiktning krävs endast efter avställning för export utomlands eller till Åland efter avställning på grund av skada för fordon som avregistrerats under LTJ exkl. motorredskap och andra traktorer än trafiktraktorer exkl. om det förflutit mindre än 6 månader från påställningen exkl. det förlutit mindre än 3 månader från registeringsbesiktningen eller den periodiska besiktningen Fordonet skall ha en trafikförsäkring försäkringen kan fortsätta, om försäkringen inte har upphört och försäkringstagaren bibehålls oförändrad 44

45 Inverkan på fordonsskatten Uppgiften förmedlas automatiskt till VERO-systemet Skatteplikten börjar från den dag fordonet tagits i trafik Debetsedel skickas till den skattskyldiga inom 2 veckor, förfaller inom 6 veckor efter att skatteperioden börjat på debetsedeln beaktas eventuell kompensation 45

46 Avställning Vanlig avställning bilar skyltarna har återlämnats skyltarna har inte återlämnats övriga exkl. fordon i kategori L* skyltarna skall återlämnas Avställning på grund av skada Avställning av kommunen Avställning för export utomlands eller till Åland Myndighetsavställning Numret Försäkringen Skatten upphör upphör avbryts X X X X X passiveras X X X X X * Fordon i kategori L kan avställas, om fordonet t.ex. har stulits eller skadats i en kollision 46

47 Slutlig avregistrering Skrotningsavregistrering person- och paketbilar skrotanläggningarna gör för de bilar som de skrotat Avregistrering som förstörd fordon som försäkringsbolagen löst in som skadade Själv förstörd/demonterad görs i AKE endast utifrån tillförlitlig utredning Vid slutlig avregistrering upphör alltid registernumrets giltighet, trafikförsäkringen och skatten 47

48 Utskrifter och Registreringsbevis Försäkringsbolagen

49 Utskrifter Bevis som skrivs ut på säkerhetspapper Registreringsbesiktningsbevis (både exportbesiktningsbevis och inteckningsgranskningsbevis) Registreringsbevis Kopia av den tekniska delen Provnummerintyg Interimsregistreringsbevis olika anvisningar på omstående sida Utskrifter som skrivs ut på blankopapper Förhandsanmälningsintyg Förflyttningstillstånd Får inte vidareförmedlas i elektronisk form! 49

50 Registreringsbevis Bevisets tekniska del (del I) och anmälningsdel (del II) skrivs ut på samma förhandstryckta säkerhetsblankett samma grafik och färg på båda delarna ringa förhandstryck: AKEs logo, namn, Finland FIN, Europeiska gemenskapen, blankopapperets ordningsnummer, registreringsanvisningar I samband med periodisk besiktning skrivs alltid en ny teknisk del ut den periodiska besiktningens intervall uppmaning av reparation 50

51 Registreringsbevis Registreringsbevisets ordningsnummer ett tresiffrigt tal (t.ex. 005) Ordningsnumren på beviset avviker från varandra (t.ex. anmälningsdel 003 och teknisk del 005) av den tekniska delen framgår också anmälningsdelens ordningsnummer I samband med registrering skrivs båda delarna ut Gamla registreringsbevis och -utdrag duger fortsättningsvis Ny utskrift på besiktningsställena i stället för ett försvunnet/skadat bevis kan endast den tekniska delen eller båda delarna skrivas ut 51

52 Utskrift av registreringsbevis Centrerad utskriftsfunktion AKEs utskriftstjänsteleverantör sköter utskrift och postning 52

53 Centrerad utskriftsfunktion 53

54 Registreringsbevis Tecken för digitalisering 54

55 Registreringsbevis Tidpunkt för nästa besiktning 55

56 Registreringsbevis 56

57 Registreringsbevis 57

58 Annan ändring Försäkringsbolagen

59 Annan ändring Nya registreringar ändring av verksamhetsställe (FO-numrets slutdel förändras) ändring av typ av ägare/innehavare (t.ex. ändring av ägarnas ordning) ändring i besittningsförhållande Registreringsbeviset skrivs inte ut automatiskt systemet anmärker och handläggaren skall ta ställning till om beviset skall skrivas ut eller inte 59

60 Annan ändring (byte av försäkringsbolag) Tryckknappen Tallenna aktiverar länkarna Välj Vakuutusyhtiön vaihto länk och systemet öppnar då den ruta som valts. 60

61 Annan ändring (fortsätter) Om det finns en försäkring för fordonet i VATI, hämtar systemet försäkringsuppgifterna till respektive fält Om ingen försäkring finns, skall försäkringsuppgifterna matas in Tryckknappen Tallenna sparar de inmatade uppgifterna Gå tillbaka längs sökvägen till rutan Muu muutos. 61

62 Annan ändring (fortsätter) Om en Muu muutos-transaktion har sparats för fordonet, är den uppdaterade transaktionen förbockad Via tryckknappen Hyväksy öppnas rutan Rekisteröinnin yhteenveto. 62

63 Annan ändring (fortsätter) Tryckknappen Tallenna sparar registreringen Med tryckknappen OK skrivs beviset ut. 63

64 Korrigering av registrering Försäkringsbolagen

65 Korrigering av registrering Försäkringsbolagen kan korrigera egna registreringar som de gjort samma dag försäkringsbolag och försäkringstagare (själv gjorda) ägare och innehavare besittningsförhållande typ av ägare/innehavare uppgift om verksamhetsställe bilskatteåterbäring 65

66 Korrigering av registrering Om en uppgift som skrivs ut på registreringsbeviset korrigeras, skall i samband med korrigeringen ett nytt registreringsbevis skrivas ut Om korrigeringen inverkar på fordonsskatten, skall korrigeringen anmälas per e-post på adressen eller per telefon på numret i e-postmeddelandet skall klart uppges fordonets registernummer, den skattskyldiga och vad som korrigerats ingen skatteeffekt, om korrigeringen gäller ändring av besittningsförhållande och byte av försäkringsbolag eller försäkringstagare 66

67 ATP-förfrågningar Försäkringsbolagen

68 ATP-förfrågningar ATP = Ajoneuvotietopalvelu direkta förfrågningar, t.ex. fordonsförfrågan som försäkringsbolagets registrerare gör tillämpning-tillämpning-förfrågningar, t.ex. gsm-förfrågningar satsvisa leveranser, t.ex. till TFC mängdöverskridningar ca användare 68

69 ATP-förfrågningar Gör förfrågningar i ATP i samband med registrering eller biloch trafikförsäkring Rätt till sökning av fordonsuppgifter och dess underrutor sökning av uppgifter om person och företag sökning av kundens fordon Rätt att se namnet på person med spärrmarkering 69

70 Rutan ATP - Päävalikko Förflyttning med snabbsökning direkt till fordonets uppgifter Förflyttning från länken Ajoneuvot till sökning av fordon 70

71 Rutan Ajoneuvon haku Snabbsökning, med registernummer Fordonet söks med registernummer eller tillverkningsnummer Provnumret med registernummer Förflyttningsnumret med registernummer eller tillverkningsnummer Exportregisternumret med registernummer eller tillverkningsnummer Fordon med registernumret med registernummer 71

72 Rutan Ajoneuvon perustiedot 1 72

73 Rutan Ajoneuvon perustiedot 2 73

74 Begränsningar 74

75 Rutan Rajoitustiedot 75

76 Rutan Ajoneuvon verotiedot 76

77 Rutan Tekniset tiedot / Basuppgifter 77

78 Rutan Ajoneuvon huomautukset ja erikoisehdot 78

79 Rutan Tapahtumahistoria 79

80 Rutan Omistajat ja haltijat 80

81 Rutan Entiset omistajat ja haltijat 81

82 Rutan ATP - päävalikko Förflyttning med länken Asiakas till sökning av person/företag 82

83 Rutan Asiakkaan haku / Sökning av person 83

84 Rutan Asiakkaan haku / Sökning av företag 84

85 Rutan Asiakkaan ajoneuvot ja luvat Kundens fordon och tillstånd Vid sökning av kundens fordon, provnummer, förflyttningstillståndsnummer, exportregisternummer med tidsbegränsning ägande, innehav, nuvarande/tidigare provnumret kan begränsas gällande/upphörda ger en listmeny varifrån man kommer vidare till fordonets uppgifter 85

86 Hjälpblankett för registrering och Digitalisering Försäkringsbolagen

87 Hjälpblankett för registrering Vid korrigering av registrering/ny utskrift av bevis skall en hjälpblankett fyllas i verksamhetsställen som skriver ut från arbetsstation fyller i registreringsbevisets anmälningsdel Att fylla i hjälpblanketten för registrering registernummer t.ex. ABK-175 registreringsbevisets ordningsnummer (med vilket korrigering/ny utskrift gjorts) tillverkningsnumrets tre sista tecken typen av anmälan bockas för: Korrigering/Utskrift av bevis (endast ett alternativ) om det är fråga om ny utskrift, skall dessutom alternativet Uusi todistus bockas för under kommentarer anges vilka uppgifter som korrigerats/orsaken till utskriften 87

88 Hjälpblankett för registrering som verksamhetsställe anges företagets namn som handläggningsdag anges den dag korrigeringen gjorts i punkten för bilagor antecknas antalet bilagor i punkten för handläggare anges handläggarens namn Hjälpblanketterna skickas till digitaliseringen med eget följebrev 88

89 ABC x Lisätty omistajan vaihdossa virheellisesti pois jäänyt haltija Matti Meikäläinen K Yhtiö Maija Virkailija 89

90 Leverans av dokument för digitalisering LTJ:s och ATJ:s dokument samlas i egna knippen På knippena fästs ett följebrev med uppgift om dokumentgrupp (A, C, D) i enlighet med anvisningarna Dokumenten levereras för digitalisering till Itella en gång i veckan i bruna svarsförsändelsekuvert Om de sänds till AKE, antecknas efter svarsförsändelsekoden avskilt med ett snedstreck A och personens/teamets namn 90

91 Dokumentgrupper för digitalisering A Förhandsanmälningsintygens anmälningsdelar Registreringsbevisens anmälningsdelar Registreringens hjälpblanketter C Registreringsbevisens anmälningsdelar, som använts för avregistrering på grund av skada eller förstöring D Överlåtelseanmälningar 91

92 Övergång Försäkringsbolagen

93 Övergång = driftavbrott LTJ:s användning för uppdateringar upphör alla registeranmälningar som tagits emot under LTJ skall uppdateras till LTJ före övergången en vecka innan övergången inleds skall dokumenten för de registeranmälningar som uppdaterats i LTJ sändas för digitalisering dagligen om dokumentet inte hinner digitaliseras under LTJ, erhålls dokumentkontakten (arkivkoden) i ATJ först efter flera månader Övergång LTJ ATJ LTJ kan användas för förfrågningar, inga uppdateringar registeranmälningar kan tas emot på besiktningsställena de nya bestämmelserna följs ATJ:s användning för uppdatering börjar direktiver om övergång (www.ake.fi/kumppani) 93

94 Utsatt tid för registrering Genom att informera kunderna försöker man minska antalet anmälningar under övergången Övergångsstadgande enligt förordningen om registrering av fordon: Om den utsatta tiden för anmälningsskyldigheten löper ut under övergången, förlängs tidsfristen med 17 dagar från förordningens ikraftträdande om den normala tiden för lämnande av registeranmälan löper ut under tiden , kan anmälan lämnas in ännu inom utsatt tid

95 Verksamhetsmodell för registrering på besiktningsställena Registreringar endast med registreringsbesiktnings-, förhandsanmälnings- eller registreringsbevis typregisterutdrag tas inte längre emot efter att övergången inletts Registernummer för fordon som registreringsbesiktigats i LTJ överförs inte till ATJ Förutsättningarna för registrering skall kontrolleras manuellt Kontroll av bilskatt manuellt från tullen i enlighet med nuvarande anvisningar Gällande trafikförsäkring (bevismärke eller försäkring beviljas på platsen) uppgift om försäkringstagare skall antecknas på anmälningsdelen 95

96 Verksamhetsmodell för registrering på besiktningsställena Kundpriset debiteras på normalt sätt I samband med avställning skall antecknas om bilens skyltar har återlämnats/inte har återlämnats Kunden ges ett interimsintyg eller en stämplad teknisk del Uppgifterna matas retroaktivt in i ATJ från om en ny begränsande uppgift uppdaterats för fordonet, t.ex. stöld, kan registreringen inte uppdateras det nya registreringsbeviset till den centrerade utskriftsfunktionen dokumenten sänds för digitalisering 96

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolag Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också möjligt att

Läs mer

Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON

Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON Kirjautuminen REKI -järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Läs mer

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen 4.11.2009 1 Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också

Läs mer

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag ATJ-vidareutbildning hösten 2008 Försäkringsbolag AKEs organisation 15.8.2008 Stab för överdirektör Överdirektör Kari Wihlman Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko Forskningschef Juhani

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Direktanmälan InfoBil

Direktanmälan InfoBil Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Grundutbildning i registrering. Försäkringsbolag

Grundutbildning i registrering. Försäkringsbolag Grundutbildning i registrering Försäkringsbolag Trafiksäkerhetsverket Trafi Ämbetsverket är den förvaltnings- och säkerhetsmyndighet som ansvarar för reglering och övervakning av trafiksystemet och dess

Läs mer

Grundutbildning i registrering

Grundutbildning i registrering Grundutbildning i registrering Försäkringsbolagen 2009 4.11.2009 1 Fordonsförvaltningscentralen AKE är en förvaltnings-, service- och informationscentral som främjar säker och miljövänlig fordonstrafik.

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare Transportstyrelsen Trafikregistret 701 88 Örebro www.transportstyrelsen.se. kontakt@transportstyrelsen.se. Telefon: 0771-503 503. Fax: 019-26 26 12. 8 Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2015. Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/35231/02.02.00/2014), som trädde i kraft 1.1.2015.

Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2015. Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/35231/02.02.00/2014), som trädde i kraft 1.1.2015. TRAFI/17012/02.02.00/2015 1(7) Prislista Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2015. Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/35231/02.02.00/2014), som trädde i kraft 1.1.2015. Priserna är alltid utan mervärdesskatt.

Läs mer

Skatt och registrering

Skatt och registrering Skatt och registrering Skatt och registrering 123 ALLMÄNT Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt ska betalas till staten. Med skatteår avses tolv kalendermånader i rad och med skatteperiod avses fyra kalendermånader

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE 2010 FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE Med våra försäkringar får du ett bra skydd för både dig och ditt fordon. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi alltid att du också tecknar en frivillig

Läs mer

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 User charge Vägavgift Droit d usage Benutzungsgebühr Gebruiksrecht Vejbenyttelseafgift Frågor och svar om nya vägavgiften Den 1 februari 1998 införs

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

Avgifter enligt denna punkt tas ut av organisationer som inte är statliga ämbetsverk eller inrättningar.

Avgifter enligt denna punkt tas ut av organisationer som inte är statliga ämbetsverk eller inrättningar. TRAFI/24048/02.02.00/2013 TRAFIKSÄKERHETSVERKET Prislista Prislistan gäller fr.o.m. 1.1.2014, dock så att punkt 3.5 a gäller 1.-31.1.2014 och punkt 3.5 b fr.o.m. 1.2.2014. Prislistan ersätter prislistan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter Eviras anvisning Eviras anvisning Tas i bruk 10/2009 TIHY Godkänd av Föredragande Mera information Matti Huttunen Pia Vilen Dataadministrationsenheten

Läs mer

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ]

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ] VÄGTRAFIKSKATT Allm. anm. Om vägtrafikbestämmelser, se [8001] o.f. Innehållsförteckning [ ] Vägtrafikskattelag (2006:227)... 7001 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)... 7101 Lag (1997:1137) om vägavgift

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Beställning av marknadsföringsutdelning

Beställning av marknadsföringsutdelning Beställning av marknadsföringsutdelning PTP 1 Innehåll Inloggning i Extranet-tjänsten Skapa namn på marknadsföringsutdelningen Kontroll av företagets kontaktuppgifter Inled beställning av marknadsföringsutdelning

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Om olyckan är framme... Läkare Vårdinrättning Apotek. Försäkringsbolaget. Anmälan om olycksfall. Anmälan om olycksfall/yrkessjukdom

Om olyckan är framme... Läkare Vårdinrättning Apotek. Försäkringsbolaget. Anmälan om olycksfall. Anmälan om olycksfall/yrkessjukdom Anmälan om arbetsolycksfall via intranet 1 Om olyckan är framme... Den skadade Anmälan om olycksfall Arbetsgivaren Försäkringsintyg Försäkringsintyg Anmälan om olycksfall/yrkessjukdom Läkare Vårdinrättning

Läs mer

If Företagsfoldern Universiteten

If Företagsfoldern Universiteten If Företagsfoldern Universiteten Logga in i foldern www.if.fi/foretagsfoldern Alla användare har ett eget användar-id och lösenord till foldern. Folderns layout beror på omfattningen av dina användarrättigheter.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Beställa täckutdelning av tidning

Beställa täckutdelning av tidning Beställa täckutdelning av tidning PTP 1 Innehåll Logga in på Extranet-tjänsten Påbörja beställning av täckutdelning Välj det tidningsnummer som täckutdelningen hänför sig till Lägg till täckutdelning i

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning 1 MANUAL - AKTIVITETSRAPPORT Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning Observera! Från och med 19 mars så delar vi inte längre ut utökad behörighet. Nu krävs det att du istället skaffar

Läs mer

Finlands Lionsförbund rf Rapportering av händelser Användardirektiv Version 1.1 10.11.2014

Finlands Lionsförbund rf Rapportering av händelser Användardirektiv Version 1.1 10.11.2014 Finlands Lionsförbund rf Finlands Lionsförbund rf Rapportering av händelser Användardirektiv Version 1.1 10.11.2014 Överlåtelse av dokumenten och direktiven åt tredje person utan tillstånd, genom kopiering,

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010 Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010 ISBN 9789186525088 SKV 507 utgåva 14 Edita i Västerås 2010 Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-förening Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning 2. Föreningsregister på webben 3. Logga

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Manual för Materialredovisning

Manual för Materialredovisning Manual för Materialredovisning För fordon med en totalvikt av högst 3500 Kg Version 1.3 2012-02-29 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och Berg

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 18 februari 1999 Nr 183 188 INNEHÅLL Nr Sidan 183 Förordning om ändring av 15 förordningen om transport av farliga ämnen på väg... 605 184 Förordning

Läs mer

Användningen av brännolja i traktorn

Användningen av brännolja i traktorn Användningen av brännolja i traktorn Innehåll Användningen av brännolja i traktorn 3 Traktor utrustad till motorredskap 4 Traktor för användning i jordoch skogsbruk 6 Traktor för användning i gårdsbruksidkarensprivata

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Godkänna postningsplan

Godkänna postningsplan Godkänna postningsplan PTP 1 Innehåll Logga in på Extranet Kontroll av företagets kontaktuppgifter Meddela om ny postningsplan Påbörja godkännande av postningsplan Befullmäktigande av postningshus Postnummerfördelning

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Min Golf - Kort beskrivning

Min Golf - Kort beskrivning Sida 1 (10) Min Golf - Kort beskrivning Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. Inloggning Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.horby.se GÄLLER FRÅN 2012-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.horby.se GÄLLER FRÅN 2012-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.horby.se GÄLLER FRÅN 2012-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritidskontoret Hörby Kommun...2 Inledning.2 Föreningsregistret på webben 3 Logga in..3

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

1 LATHUND MIN GOLF 5.0

1 LATHUND MIN GOLF 5.0 1 LATHUND MIN GOLF 5.0 Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. 1.1 INLOGGNING Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar för snabbokning

Läs mer

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort PLR i samarbete med för tillverkning av ID06 kort Förutsättningar för tillverkning av ID06 kort hos i samarbete med PLR: Kontroll av medlemskap hos PLR Kontroll att företag och organisationsnummer stämmer

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se LATHUND Landskrona stad Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se Uppdaterad 2014-11-20 Innehåll Kontaktperson på fritids- och kulturförvaltningen...2 Inledning...2 Föreningsregistret

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser SNABBINSTRUKTIONER 1(5) Uppdaterad 31.3.2008 Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser Innehåll: 1 Allmänt om systemet samt rådgivning... 1 1.1Rätt att delta i personalutbildning...

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2011-01-01 Innehåll Inledning...3 Föreningsregistret på webben...3 Logga in...3 Uppdatera föreningens uppgifter...5 Godkännande...7 Allmänna föreningsuppgifter...8

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Innehåll Inledning... 1 Steg 1 Registrering och inloggning... 1 Registrering för personer med användarkonto hos Umeå kommun... 1 Inloggning för

Läs mer

Vipu-tjänsten 2011. Mer tid för det väsentliga! 28.3.2011

Vipu-tjänsten 2011. Mer tid för det väsentliga! 28.3.2011 1 Vipu-tjänsten 2011 Mer tid för det väsentliga! 2 Elektronisk stödansökan 2010 Centrala siffror: 13577 gårdar lämnade in stödansökan elektroniskt 30 % av gårdarna lämnade in såningsanmälan (Endast) 1/3

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta:

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta: Innehållsförteckning Inledning 2 Vem är medborgare? 2 Hur får jag mitt konto? 2 Hur loggar jag in? 2 Jag vill byta mitt lösenord 3 Jag har glömt mina inloggningsuppgifter 3 Jag vill logga ut 4 Översikt

Läs mer

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort!

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! Tillverkning av ID06 kort hos för BEF-medlemsföretag inkluderar följande: Förtryckt kort enligt Sveriges Byggindustriers standard med beröringsfria

Läs mer

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den

Läs mer

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL.

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. Din Personalbil VÄLKOMMEN VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. ENKELT FÖR DIG DÄRFÖR ATT VI, PÅ DIN ARBETSGIVARES UPPDRAG, HANTERAR DET MESTA VAD GÄLLER ADMINISTRATIONEN

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande Kundanvisning för transitering 5/2012 www.tulli.fi Reservförfarande vid T- och TIR-transitering 7.11.2012 Reservförfarande vid T och TIR transitering Tullstyrelsen har utfärdat en föreskrift (TMD 170/010/2010)

Läs mer