Britta Carlén, Kerstin Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Britta Carlén, Kerstin Johansson"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunkontoret, Stora Le kl Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén (mp) Kenneth Bergslätt (m) Övriga närvarande Monica Axelsson, konsult Naima Melin rektor förskolan 1 Kai Larsen, Lärarförbundet 8 Karin Strutz, förvaltningsekonom Ann-Catrin Ottosson, sekreterare Justerande Britta Carlén, Kerstin Johansson Plats och tid Kommunkontoret den 4 februari för justering Paragrafer 1-12 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAGSBEVIS Fokusnämndens prot är justerat Tillkännages genom anslag. Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift

2 1 Återrapportering barnomsorg, Dnr Rektor Naima Melin lämnar rapport från förskolan: - Toalett/skötrum vid Stallbackens förskola - Ventilation Toppens förskola - mätresultat inlämnat till Arbetsmiljöverket - Efterklangsmätning Stallbackens förskola - resultat lämnat till Edshus - Brandlarm förskolan Stallbacken är åtgärdat - Vattenpölar på Ängsvallens skolgård. Åtgärdas genom att fylla igen groparna med grus. - Änder som förorenar på gården vid Stallbackens förskola. Kommunen har ansökt om avskjutning hos Länsstyrelsen. - Återrapportering om placering av barn i förskolan. Placering av barn på förskoleavdelningarna är löst till och med mars månad. Tagit del av informationen. Naima Melin inbjuds till Fokusnämnden den 1 april med återrapportering från barnomsorgen. Rektor förskolan Fokus kansli 2(13)

3 2 Barnomsorg - ansökan, Dnr Ärendet utgår. Behandlas vid fokusnämndens arbetsutskott den 11 februari. 3(13)

4 3 Nyttjanderättsavtal avseende Tavlans motionsansläggning, Dnr Nyttjanderättsavtal mellan Eds Skidklubb och Dals-Eds kommun avseende Tavlans motionsanläggning föreligger. Avtalstid Avtalstiden är kopplad till upplåtelsetid enligt arrendeavtalen. Förhandlingar om förlängning av arrendeavtalen skall upptas senast under I samband härmed skall ställning tas till förlängningsklausul i detta avtal. Beredning: Fokusnämndens arbetsutskott , 1 Godkänna föreliggande avtal för Tavlans motionsanläggning. Fritids-kulturchefen 4(13)

5 4 Motion - angående måltidsavgifter för gymnasieelever, Dnr Motion angående måltidsavgifter för gymnasieelever har inkommit från Roger Johansson (s) där man föreslår att måltidsavgiften tas bort från och med Fokusnämnden har behandlat ärendet i budgetarbetet för 2009 och föreslagit kommunfullmäktige att slopa måltidsavgifterna för gymnasieelever samt kompensera inkomstbortfallet genom förstärkning av fokusnämndens rambudget. Kommunfullmäktige har , 105, Taxor och avgifter, beslutat att inte genomföra slopande av måltidsavgifter under Fokusnämnden har därmed ingen möjlighet att finansiera ett borttagande av måltidsavgiften för gymnasieelever. Beredning: Fokusnämndens arbetsutskott , 2 Med anledning av att Fokusnämnden inte har finansiering för slopande av måltidsavgifter under 2009, kvarstår uttag av måltidsavgiften för gymnasieelever. Förslag om slopande av måltidsavgifter tas med inför budgetarbetet för Härmed anses motionen för Fokusnämndens del besvarad. Kommunstyrelsen Förvaltningsekonomen 5(13)

6 5 Motion - Gratis arbetskläder för alla som arbetar inom Förskoleverksamheten, Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 229 till fokusnämnden överlämnat motion avseende Gratis arbetskläder för alla som arbetar inom förskoleverksamheten. Fokusnämnden har behandlat ärendet , 6 och föreslagit att kommunstyrelsen överlämnar ärendet till personalavdelningen för att frågan om gratis arbetskläder utreds för kommunen som helhet. Personalkontoret har till kommunstyrelsen inkommit med tjänsteutlåtande. Ärendet har behandlats i budget 2009 och kommunfullmäktige har , 110 beslutat att inte införa gratis arbetskläder för personal inom förskolan. Fokusnämnden har därmed ingen möjlighet att finansiera gratis arbetskläder för personal inom förskoleverksamheten. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , 3 Motionen med önskan om gratis arbetskläder för förskolepersonal avslås med anledning av att Fokusnämnden inte har finansiering för gratis arbetskläder till dem som arbetar inom förskoleverksamheten. Förslag om gratis arbetskläder för förskolepersonal tas med inför budgetarbetet Härmed anses motionen för fokusnämndens del besvarad. Kommunstyrelsen Förvaltningsekonomen 6(13)

7 6 Organisation för ledning/administration vuxenutbildningen i Dals-Eds kommun 2009, Dnr Upprättat dokument till organisation för ledning/administration för vuxenutbildningen i Dals-Eds kommun 2009 föreligger. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , 5 Godkänna föreliggande dokument till organisation för ledning/administration för vuxenutbildningen i Dals-Ed Till Fokusnämndens sammanträde den 1 april inbjuds Magnus Åkesson för återkoppling och information från vuxenutbildningen. Magnus Åkesson Fokus kansli 7(13)

8 7 Delegationsordning Fokusnämnden, Dnr Fokusnämnden har tidigare antagit nya regler för hantering av obetalda kundfakturor. För att ytterligare effektivisera handläggningen föreslår förvaltningsekonomen och rektorer för förskole- och skolbarnsomsorg att ändra i delegationsordningen. För närvarande måste någon av rektorerna skriva under beslutet om avstängning vid obetalda fakturor. Förslaget är dock att förvaltningsekonomen ges delegation att besluta om avstängning. Beslutet är en verkställighet utifrån reglerna för hantering av obetalda kundfakturor barnomsorg. Littera 15:02 Avstängning från service om kunden ej betalar - FOKUS Ehc Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , 6 Delegera beslut om avstängning från service - barnomsorg om kunden ej betalar enligt regler för obetalda fakturor, till förvaltningsekonomen. Delegationen innebär ett tillägg till delegationsordningen då förslaget endast omfattar avstängning barnomsorg. 15:02 Avstängning från barnomsorg om kunden ej betalar Fe Avstängning från övrig service om kunden ej betalar Ehc Förvaltningsekonom Rektor förskolan Rektor Snörrum Ändring i delegationsordning 8(13)

9 8 Lärarförbundets ranking, Dnr Kai Larsen, Lärarförbundet informerar om Sveriges bästa skolkommun Underlagsmaterial är hämtat från Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB samt från Lärarförbundets egna undersökningar. Tagit del av informationen. Kai Larsen, Lärarförbundet 9(13)

10 9 Uppföljning aktuella ärenden, Dnr Information enligt följande: Karin Strutz: - Bokslut 2008 pågår - Jämförelseprojekt Monica Axelsson: - Lokal- organisationsfrågor Fokusnämnden - Framtidsfrågor Utsikten - Ungdomens hus rapportering till fokusnämnden den 25 februari - Ansvars- arbetsfördelning Fokus Britta Carlén: - Anställning av förvaltningschef - Besök från vänorten Jögeva Tagit del av informationen Fokus kansli 10(13)

11 10 Information Fyrbodal 2009, Dnr Inget att rapportera. Tagit del av informationen 11(13)

12 11 Informationsärenden Fokusnämnden 28/1-09, Dnr Reservation mot beslut om ny policy för depositioner av böcker på främmande språk 2. Våra Värderingar Beslut KF , Taxor och avgifter 2009 Fokusnämndens ansvarsområde. Beslut KF , Beslut från Skolinspektionen ang Ansökan från Baggium Utbildnings AB om utökad rätt till bidrag för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Årjängs Praktiska Gymnasium i Årjängs kommun 5. Svarsfrekvens enkäter Föräldrar och elever/barn 6. Uppdragsavtal mellan Dals-Eds kommun och Öhrlings PricewaterhouseCoopers/Komrev 7. Ansvars- och arbetsfördelning Fokus fr o m 11/12-08 till dess att ny färvaltningschef tillträtt Tagit del av informationen. 12(13)

13 12 Delegationsärenden Fokusnämnden 28/1-09, Dnr Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp. Littera 2.06 delegat rektor Snörrumskolan Beslut om anpassad studiegång. Littera 2.08 delegat rektor Snörrumskolan 2. Uppsägning barnomsorg obetalda avgifter. Littera delegat rektor Snörrumskolan 3. Bidrag till elanslutning kr Eds Ryttarsällskap. Littera delegat fritidskulturchef 4. Div omkostnader för nyinköpta Ordenshuset kr. Littera delegat fritiskulturchef 5. Eds Atlet, bidrag till träningsställning, samt plattor att skydda golvet med kronor. Littera delegat fritids-kulturchef 6. Anställnings- och lönebeslut. Delegat rektor Naima Melin. Littera Anette Sandström 75% Lisa Ögren vik 75% Henny Persson vik 100% Karina Söderqvist vik 100% Sofia Andersson vik 100% Beslut om läsårstider 09/10 grundskola Dals-Ed. Littera 2:04, delegat Karin Strutz förvaltningsekonom 8. Beslut om läsårstider 09/10 Utsiktens gymnasium Dals-Ed. Littera 3:05, delegat Karin Strutz förvaltningsekonom 9. Beslut om anpassad studiegång i särskild undervisningsgrupp, 4 elever. Littera 2.06, delegat Hans Åkerlundh rektor 10. Beslut om anpassad studiegång, 3 elever. Littera 2.08, delegat Hans Åkerlundh, rektor Delegationsärendena har redovisats. 13(13)

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2011-01-12 Plats och tid Kommunkontoret, kl 13.00 16.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Roger Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer