Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist (fp) Britt-Marie Johansson (m) Kerstin Molander (kd) Sven-Olof Johansson (s), tj ersättare Mats Hansson (m), tj ersättare kl , kl Övriga närvarande Gunilla Bengtsdotter, förvaltn.chef Eva-Lill Rosenbaum, sekreterare Carina Johansson, MAS Jonas Magnusson, förv ekonom Yvonne Pettersson, alkoholhandl 107, ,110, Justerande Britt-Marie Johansson Plats och tid Socialkontoret måndag 31 augusti 2009 för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAGSBEVIS Socialnämndens prot är justerat Tillkännages genom anslag. Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift

2 SN 106 Godkännande av dagordning, Dnr 3859 Förslag till dagordning föreligger. Socialnämnden godkänner dagordningen. 2(14)

3 SN 107 Pandemiplan för socialförvaltningen i Dals-Eds kommun 2009, Dnr Medicinskt ansvarig sjuksköterska har arbetat fram samt redovisar pandemiplan 2009 för socialförvaltningen i Dals-Eds kommun. Beredning AU 89 Socialnämnden antar pandemiplanen 2009 för socialförvaltningen i Dals-Eds kommun. 3(14)

4 SN 108 Familjecentralen - Nytt avtal - Utvärdering av det gamla avtalet, Dnr Ärendet utgår på grund av att föredragande inte kan närvara. 4(14)

5 SN 109 Socialnämndens uppföljning helårsprognos per halvåret 2009, Dnr Förvaltningsekonomen redovisar socialnämndens halvårsprognos Prognosen visar på ett underskott om 1,8 miljoner kronor. Underskottet beror i första hand på individ- och familjeomsorgen samt LSS. Socialnämnden godkänner halvårsprognosen för år Som ett steg i att åtgärda underskottet beslutar socialnämnden att uppdra åt enhetschefen för sjuksköterskeverksamheten att göra en genomgång av verksamheten enligt rådgivningsrapportens resultat. För ytterligare åtgärder inväntas utredning av LSS och indvid- och familjeomsorgsverksamheterna. 5(14)

6 SN 110 Budget 2010, Dnr Förvaltningsekonomen redovisar budget Budgetförslaget är på 87,1 miljoner kronor. Budgetramen som tilldelats socialnämnden är 82,8 miljoner kronor. Således är budgetramen överskriden med 4,3 miljoner kronor. Samtidigt redovisas taxor och avgifter för socialförvaltningen för Som ett steg i att åtgärda underskottet beslutar socialnämnden att uppdra till enhetchefen för sjuksköterskeverksamheten att göra en genomgång av verksamheten enligt rådgivningsrapportens resultat. För ytterligare åtgärder inväntas utredning av LSS och indvid- och familjeomsorgsverksamheterna. Socialnämnden anser att man bör tillföra budgetramen medel till att kompensera den kostnadsökning som skett inom LSS-verksamheten. Förvaltningsekonomen uppdras att jobba vidare med följande frågor: Arbeta vidare med budget Utveckla budgetrutinerna framför allt gällande hemvården. Kontrollera kostnadsökningen gällande matavgifter inom särskilt boende och matdistribution på 9 %. Stämma av egenavgifter på särskolan. Se över prissättningen för arbete som utförs åt Västra Götalands Region. I övrigt godkänner socialnämnden förslagen på budget, taxor och avgifter. 6(14)

7 SN 111 Budget 2010, Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat sparförslag 2010 till samtliga nämnder och önskar att nämnderna inkommer med synpunkter och eventuella alternativ till föreslagna sparåtgärder senast Beredning AU 81 Socialnämnden vill trycka på att: Översyn av tjänstetillsättningar görs på alla förvaltningar samt att även information om tillsättningar går ut till alla förvaltningar. Gemensam färdtjänsthandläggare i Dalsland. Gemensam ekonomifunktion i kommunen som ligger under kommunstyrelsen. 7(14)

8 SN 112 Förenklad biståndshandläggning, Dnr Socialnämnden har beslutat att införa förenklad biståndshandläggning från och med den 1 oktober Förslag föreligger från förvaltningsekonomen och enhetschefen hemvården att införandet flyttas till årsskiftet på grund av följande: Det finns risk för att införandet av förenklad biståndsbedömning sammanfaller med antingen den pandemi som det varnats för under sommaren eller arbetet med att undvika den samma. (vaccinationer). Att göra om avgifterna under innevarande år gör att vi måste informera om nya avgifter vid två tillfällen under kort tid. Samtidigt får vi extra kostnader för de tekniker som hjälper oss med att ändra i avgiftssystemet för äldreomsorgen. Skjuta på införandet av förenklad biståndshandläggning från den 1 oktober 2009 till den 1 januari (14)

9 SN 113 Rådgivningsrapport - Personella resurser inom sjuksköterskeverksamheten, Dals-Eds kommun, Dnr Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om rådgivningsrapporten gällande personella resurser inom sjuksköterskeverksamheten. Uppdra åt medicinskt ansvarig sjuksköterska att tillsammans med personalkontoret se över tjänsterna i sjuksköterskegruppen och sedan återkomma med redovisning till socialnämndens arbetsutskott så snart som möjligt. 9(14)

10 SN 114 Äldreomsorgsplan, Dnr Förvaltningschefen informerar om socialnämndens äldreomsorgsplan Arbetet fortgår och syftet är att planen skall lyftas i kommunfullmäktige i oktober Socialnämnden tar del av informationen och jobbar vidare med planen. 10(14)

11 SN 115 Verksamhetsplan Kommunrehab, Dnr Verksamhetsplan gällande kommunrehab är upprättad Beredning AU 84 Socialnämnden antar verksamhetsplanen gällande kommunrehab. Ledamot Kerstin Molander anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 11(14)

12 SN 116 Detaljplan för fastigheten Ed 1:121 m fl, Dals-Eds kommun, Dnr Plan- och byggnadsnämnden önskar synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Ed 1:121 m fl. Beredning AU 87 Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget. 12(14)

13 SN 117 Ansökan om permanent serveringstillstånd för Pizzeria Pescatore, Dals Ed, Dnr Kenan Tokat, med enskild firma, orgnr , ansöker om att få servera starköl, vin och spritdrycker vid Pizzeria Pescatore, Storgatan 35, Ed. Verksamheten skall bedrivas som pizzeria med samma meny som tidigare ägare redovisat. Öppettider har inte redovisats i ansökan. Sökande har varit anställd på serveringsstället fram till övertagandet. Utredning föreligger från kommunens alkoholhandläggare, daterad Bevilja ansökan om permanent tillstånd från Kenan Tokat med enskild firma, orgnr att få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten i Pizzeria Pescatore, enlig 7 kap 5 akohollagen. Serveringen får ske året runt under tiden inom serveringslokalen och på uteserveringar under säsong april-oktober 13(14)

14 SN 118 Meddelanden, Dnr 3860 Statistik Beläggningsrapport Hagalid och Edsgärdet, juni, juli 2009 Kommunrehab, juni 2009 Individ- och familjeomsorgen juni 2009 Försörjningsstöd, juni 2009 Vårdtyngdsmätning Vårdtyngdsmätning Edsgärdet genomförd Nyckeltal Hemvårdens nyckeltal, januari-juli 2009 Rapport Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende Kvartalsrapport och Individrapport till Länsstyrelsen i Västra Götalands län Öhrlings Pricewaterhousecoopers Kommunens revisorer - Revisionsrapport Miljö- och Folkhälsoforum Västra Götalandsregionen Protokollsutdrag , (14)

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Individ- och myndighetsnämnden 2014-09-18 1/14 Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S) ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer