SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson (FP) Henrik Hjelm (MP) Ylva Samuelsson (S) Kjell Thelin (S) Lena Åsberg (S) Thure Andersson (S) Jessica Flod Malmgren (S) Henrik Linde (S) Övriga deltagande Monica Svensson, socialchef Sara Landerholm, nämnd-/utredningssekr. Christina Åsberg, alkoholhandläggare, Lena Sundqvist, utvecklingsledare, Elisabeth Svensson, utvecklingsledare, 43 Utses justera Justeringens plats och tid Kjell Thelin Underskrifter Sekreterare. Sara Landerholm Paragrafer Organ Ordförande Bengt Petersson Justerande... Kjell Thelin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift. Datum för anslags nedtagande

2 2 Sn 39 Dnr: SN Tillsynsärende Lindströms Restaurang Bruksvillan. Sn 39 Lindströms Restaurang Bruksvillan med org. nr ägs av Johan Lindström som enskild firma. Restaurangen beviljades den 20 februari 2008 permanent tillstånd servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Företaget/ägaren har skulder hos Kronofogdemyndigheten i såväl allmänna som enskilda mål. s arbetsutskott tilldelade den 5 maj 2011 Lindströms Restaurang Bruksvillan en varning, jml 9 kap 17 Alkohollagen. Sedan dess har skulderna ökat ytterligare. s arbetsutskott 18, Utredning, Synpunkter från ägaren angående tillsynsärendet, Yrkande Bengt Petersson, Lis Melin, Börje Malmborg och PG Risberg: Jml. 9 kap. 17 punkt 1 i Alkohollagen meddela Lindströms restaurang Bruksvillan en varning. Senast den 1 juli 2012 ska Johan Lindström återkomma till socialnämnden med redovisning huruvida de ekonomiska förutsättningarna medger ett forts serveringstillstånd. beslutar Jml. 9 kap. 17 punkt 1 i Alkohollagen meddela Lindströms restaurang Bruksvillan, med org. Nr , en varning, samt Johan Lindström senast den 1 juli 2012 ska återkomma med redovisning till socialnämnden huruvida de ekonomiska förutsättningarna medger ett forts serveringstillstånd. Ägaren, restaurang Bruksvillan Alkoholhandläggaren Bygg- och miljöförvaltningen Statens Folkhälsoinstitut FHI Polisen Skekontoret i Värnamo Räddningstjänsten Länsstyrelsen

3 3 Sn 40 Dnr: SN Stadigvarande serveringstillstånd, Food and Room Hestra AB. Sn 40 Food and Room Hestra AB, har genom dess ägare Besim Mehmeti och Fitim Azemi, inkommit med ansökan om stadigvarande tillstånd servera allmänheten alkoholdrycker på restaurang Rixi. Sökt serveringstillstånd avser spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker året runt kl. 11:00-01:00 i restaurang och uteservering. Sökandens lämplighet (laglydnad, ekonomisk skötsamhet och kunskap om alkohollagstiftningen) Polis: Ansökan tillstyrkes. Personer med betydande inflytande förekommer ej med några brott av den karaktären det påverkar ansökan. Skeverk: Food and Room Hestra AB är nystartat och det finns inga uppgifter. Företrädarna har inga anmärkningar från Skeverket eller Kronofogdemyndigheten. Kunskap: Besim Mehmeti har tidigare drivit restaurang samt gått en krögarutbildning med godkänt resultat. Han behöver därför inte göra kunskapsprov. Fitim Azemi har gjort kunskapsprov och blivit godkänd. Serveringsställets tjänlighet (lokalprövning) Bygg- och miljöförvaltningen har inget erinra gentemot sökt serveringstillstånd. Alkoholpolitisk prövning Serveringen befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller utgöra särskild risk för människors hälsa. s arbetsutskott beslutade vid sammanträdet den 15 mars 2012 föreslå socialnämnden meddela Food and Room Hestra AB tillstånd i restaurangen och på uteserveringen samt ställa som villkor företrädarna inkommer med handlingar som styrker betalning för fastighet och inventarier har erlagts den 1 april 2012, med det banklån som lånelöftet visar, innan serveringstillståndet lämnas ut. Alkoholhandläggaren ansvarar för godkännande av handlingarna. Efter arbetsutskottets sammansträde den 15 mars 2012 har sökande inkommit med ett köpebrev där det redovisas köpet är genomfört med lånade pengar från Sweedbank. Socialnämdendens arbetsutskott 17, Utredning, Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. 2 Alkohollagen (2010:622) för servering av alkoholdrycker Planritningar

4 Sn 40 forts. beslutar 4 jml 8 kap 2 Alkohollagen meddela Food and Room Hestra AB med org.nr tillstånd, från och med den 1 april 2012, servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurangen året runt kl. 11:00-01:00, samt Jml 8 kap 2 Alkohollagen meddela Food and Room Hestra AB med org.nr tillstånd servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på uteserveringen under tidsperioden den 1 april till den 31 oktober årligen. Serveringstiden är den samma som restaurangen d.v.s. kl. 11:00-01:00. Länsstyrelsen Sökanden Bygg- och miljöförvaltningen Alkoholhandläggaren Polisen Räddningstjänsten Skekontoret i Värnamo Folkhälsoinstitutet

5 5 Sn 41 Dnr: SN Remiss, ej verkställt beslut LSS. Sn 41 Socialstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande och redogörelse med anledning av man överväger ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift enligt 28a LSS. Socialstyrelsens diarienummer för ärendet är /2011. s arbetsutskott 20, Remiss från Socialstyrelsen, Diarienummer /2011, Yttrande, inkl. bilagor 1och 2 beslutar översända upprättat förslag till yttrande till Socialstyrelsen, samt särskilt uppmärksamma Socialstyrelsen på beslutet är verkställt den 15 december Socialstyrelsen Områdeschefen bistånd- och rehabenheten

6 6 Sn 42 Dnr: SN Remiss, ej verkställt beslut enligt SoL. Sn 42 Socialstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande och redogörelse med anledning av man överväger ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6 a Socialtjänstlagen. Socialstyrelsens diarienummer för ärendet är /2011. s arbetsutskott, 19, Remiss från Socialstyrelsen, Diarienummer /2011, Yttrande, inkl. bilagor A-G beslutar översända upprättat förslag till yttrande till Socialstyrelsen, samt särskilt uppmärksamma Socialstyrelsen på beslutet är verkställt den 22 februari Socialstyrelsen Områdeschefen socialpsykiatrin

7 7 Sn 43 Dnr: SN Lex Sarah - Blomstervägen. Sn 43 En incident inträffade mellan två hyresgäster på Blomstervägen 2 i Gislaved. Anmälan till Socialstyrelsen skickades in den 13 februari s arbetsutskott 27, Tjänsteskrivelse, Bekräftelsebrev om anmälan från Soicalstyrelsen, Utredning, Anmälan till Socialstyrelsen beslutar ställa sig bakom förvaltningens utredning och överlämna densamma till Socialstyrelsen. Äldreomsorgschefen Socialstyrelsen Områdeschefen Blomstervägen

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Individ- och myndighetsnämnden 2014-09-18 1/14 Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-16:05 Beslutande Jan-Åke Andersson (S), ordförande Kirsti Andersson (S) Anders Westman (S) Hans Danielsen (S), ersättare

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer